Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2005 nr 84 poz. 1223 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 grudnia 2005 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
M.P. 2005 nr 84 poz. 1222 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
M.P. 2005 nr 84 poz. 1221 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2006
M.P. 2005 nr 84 poz. 1220 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2006
M.P. 2005 nr 84 poz. 1219 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2005 nr 84 poz. 1218 obowiązujący Zarządzenie Nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
M.P. 2005 nr 84 poz. 1217 uchylony Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2005 nr 84 poz. 1216 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w związku z podjęciem niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27
M.P. 2005 nr 84 poz. 1215 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wytycznych dla Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania oraz ustaleniu wyników głosowania i wyników wyborów w związku z podjęciem niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27
M.P. 2005 nr 84 poz. 1214 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 84 poz. 1213 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2005 r o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 84 poz. 1212 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 84 poz. 1211 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 84 poz. 1210 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 84 poz. 1209 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 84 poz. 1208 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2005 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku
M.P. 2005 nr 84 poz. 1207 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2005 nr 84 poz. 1206 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii
M.P. 2005 nr 84 poz. 1205 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu
M.P. 2005 nr 84 poz. 1204 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2005 nr 84 poz. 1203 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego
M.P. 2005 nr 84 poz. 1202 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy
M.P. 2005 nr 84 poz. 1201 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2005 nr 84 poz. 1200 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2005 nr 84 poz. 1199 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2005 nr 84 poz. 1198 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2005 nr 83 poz. 1197 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2005 nr 83 poz. 1196 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2005 nr 83 poz. 1195 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędu
M.P. 2005 nr 83 poz. 1194 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
M.P. 2005 nr 83 poz. 1193 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Opolu II
M.P. 2005 nr 83 poz. 1192 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 83 poz. 1191 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 83 poz. 1190 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 83 poz. 1189 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 83 poz. 1188 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 83 poz. 1187 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2005 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2005 nr 83 poz. 1186 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 83 poz. 1185 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 83 poz. 1184 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 83 poz. 1183 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 83 poz. 1182 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 83 poz. 1181 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 83 poz. 1180 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 83 poz. 1179 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2005 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2005 nr 83 poz. 1178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 83 poz. 1177 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 83 poz. 1176 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2005 nr 83 poz. 1175 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 83 poz. 1174 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 83 poz. 1173 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2005 r. nr 115-10-05 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2005 nr 83 poz. 1172 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2005 r. nr 112-19-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2005 nr 83 poz. 1171 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2005 r. nr 112-18-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2005 nr 83 poz. 1170 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2005 r. nr Z. 110-95-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 83 poz. 1169 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2005 r. nr 115-9-05 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2005 nr 83 poz. 1168 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyborów parlamentarnych w Iraku
M.P. 2005 nr 83 poz. 1167 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
M.P. 2005 nr 83 poz. 1166 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Jana Łaskiego, Prymasa Polski, Kanclerza Wielkiego Koronnego (1456-1531)
M.P. 2005 nr 82 poz. 1165 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustalenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 82 poz. 1164 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie Międzynarodowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI w Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 r.
M.P. 2005 nr 82 poz. 1163 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy gospodarczej, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1992 r.
M.P. 2005 nr 82 poz. 1162 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnym handlu i współpracy gospodarczej, podpisanej w Warszawie dnia 27 września 1991 r.
M.P. 2005 nr 82 poz. 1161 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia normujące stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2005 nr 82 poz. 1160 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2005 nr 82 poz. 1159 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2005 nr 82 poz. 1158 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2005 nr 82 poz. 1157 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 2005 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania, polegającej na wcześniejszym zakończeniu mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym zatrudnianiu obywateli, podpisanej w Wilnie dnia 26 września 1994 r.
M.P. 2005 nr 82 poz. 1156 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Republiki Jemeńskiej o współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego w latach 2005-2007, podpisanym w Sanie dnia 1 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 82 poz. 1155 obowiązujący Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Republiki Jemeńskiej o współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego w latach 2005-2007, podpisane w Sanie dnia 1 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 82 poz. 1154 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 1 września 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2005 nr 82 poz. 1153 obowiązujący Porozumienie z dnia 1 września 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2005 nr 82 poz. 1152 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 17 sierpnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2005 nr 82 poz. 1151 obowiązujący Porozumienie z dnia 17 sierpnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2005 nr 81 poz. 1150 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2006 r.
M.P. 2005 nr 81 poz. 1149 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wykazu podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem środkami żywienia zwierząt
M.P. 2005 nr 80 poz. 1148 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 2005 r. sygn. akt Kp 3/05
M.P. 2005 nr 80 poz. 1147 Komunikat Nr 12/2005/ (DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2005 nr 80 poz. 1146 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2005 nr 80 poz. 1145 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
M.P. 2005 nr 80 poz. 1144 Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2006
M.P. 2005 nr 80 poz. 1143 Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat za przejazd 1 km autostrady na rok 2006
M.P. 2005 nr 80 poz. 1142 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2005 nr 80 poz. 1141 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2005 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2005 nr 80 poz. 1140 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2005 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów
M.P. 2005 nr 80 poz. 1139 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2005 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2005 nr 80 poz. 1138 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na I kwartał 2006 r.
M.P. 2005 nr 80 poz. 1137 uchylony Zarządzenie Nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej Spraw Rolnych
M.P. 2005 nr 80 poz. 1136 uchylony Zarządzenie Nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2005 nr 80 poz. 1135 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 80 poz. 1134 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 80 poz. 1133 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 80 poz. 1132 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 80 poz. 1131 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2005 nr 80 poz. 1130 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 80 poz. 1129 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2005 nr 80 poz. 1128 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 80 poz. 1127 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą w Gdańsku
M.P. 2005 nr 80 poz. 1126 obowiązujący Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2005 nr 80 poz. 1125 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie uczczenia pamięci gen. Kazimierza Sosnkowskiego w 120 rocznicę urodzin
M.P. 2005 nr 80 poz. 1124 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uczczenia 60 rocznicy śmierci Wincentego Witosa
M.P. 2005 nr 79 poz. 1123 uchylony Zarządzenie Nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2005 nr 79 poz. 1122 uchylony Zarządzenie Nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2005 nr 79 poz. 1121 uchylony Zarządzenie Nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Ministerstwu statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2005 nr 79 poz. 1120 uznany za uchylony Uchwała Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
M.P. 2005 nr 79 poz. 1119 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 79 poz. 1118 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 79 poz. 1117 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 79 poz. 1116 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 79 poz. 1115 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 79 poz. 1114 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 79 poz. 1113 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie obsadzenia mandatu do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2005 nr 79 poz. 1112 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Hanny Fołtyn-Kubickiej
M.P. 2005 nr 78 poz. 1111 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2005 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów
M.P. 2005 nr 78 poz. 1110 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
M.P. 2005 nr 78 poz. 1109 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 78 poz. 1108 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1107 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1106 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1105 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1104 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1103 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1102 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1101 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1100 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1099 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1098 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1097 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1096 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1095 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 78 poz. 1094 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1093 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1092 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2005 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2005 nr 78 poz. 1091 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1090 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1089 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 78 poz. 1088 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 78 poz. 1087 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1086 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 78 poz. 1085 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2005 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1084 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1083 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1082 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 78 poz. 1081 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 77 poz. 1080 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2005 r.
M.P. 2005 nr 77 poz. 1079 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 77 poz. 1078 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 77 poz. 1077 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2005 nr 77 poz. 1076 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej
M.P. 2005 nr 77 poz. 1075 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 77 poz. 1074 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 77 poz. 1073 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 77 poz. 1072 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 76 poz. 1071 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 30 czerwca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu drogowego przejścia granicznego Białowieża - Piererow dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu rowerów znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów
M.P. 2005 nr 76 poz. 1070 obowiązujący Porozumienie z dnia 30 czerwca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu drogowego przejścia granicznego Białowieża - Piererow dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu rowerów znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów
M.P. 2005 nr 76 poz. 1069 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 28 czerwca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2005 nr 76 poz. 1068 obowiązujący Porozumienie z dnia 28 czerwca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2005 nr 76 poz. 1067 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 28 czerwca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2005 nr 76 poz. 1066 obowiązujący Porozumienie z dnia 28 czerwca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2005 nr 76 poz. 1065 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2005 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej
M.P. 2005 nr 76 poz. 1064 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2005 r. nr 113-23-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 76 poz. 1063 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2005 r. nr 115-8-05 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2005 nr 76 poz. 1062 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 76 poz. 1061 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uczczenia 150. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza
M.P. 2005 nr 76 poz. 1060 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie uczczenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej rocznicy "pomarańczowej rewolucji"
M.P. 2005 nr 75 poz. 1059 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 listopada 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2005 nr 75 poz. 1058 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 listopada 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2005 nr 75 poz. 1057 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 listopada 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2005 nr 75 poz. 1056 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 listopada 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2005 nr 75 poz. 1055 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 listopada 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2005 nr 75 poz. 1054 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2005 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2005 nr 75 poz. 1053 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2005 nr 75 poz. 1052 Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2005 nr 75 poz. 1051 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2005 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów
M.P. 2005 nr 75 poz. 1050 uchylony Zarządzenie Nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 75 poz. 1049 obowiązujący Zarządzenie Nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
M.P. 2005 nr 75 poz. 1048 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 75 poz. 1047 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 75 poz. 1046 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 75 poz. 1045 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 75 poz. 1044 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 75 poz. 1043 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 75 poz. 1042 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2005 r. nr Z.110-94-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 75 poz. 1041 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2005 r. nr Z.110-93-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 74 poz. 1040 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006
M.P. 2005 nr 74 poz. 1039 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 118 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Budownictwa
M.P. 2005 nr 74 poz. 1038 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1037 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1036 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1035 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1034 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2005 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2005 nr 74 poz. 1033 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1032 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 74 poz. 1031 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 74 poz. 1030 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 74 poz. 1029 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 74 poz. 1028 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2005 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1027 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1026 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1025 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1024 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1023 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1022 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1020 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 74 poz. 1019 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2005 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1018 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1017 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1016 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1015 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 74 poz. 1014 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1013 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1012 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1011 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1010 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 74 poz. 1009 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 74 poz. 1008 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 73 poz. 1007 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2005 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2005 nr 73 poz. 1006 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2005 r.
M.P. 2005 nr 73 poz. 1005 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2005 nr 73 poz. 1004 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2006 r.
M.P. 2005 nr 73 poz. 1003 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2005 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2005 nr 73 poz. 1002 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 73 poz. 1001 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 73 poz. 1000 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 73 poz. 999 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 73 poz. 998 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2005 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2005 nr 73 poz. 997 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 73 poz. 996 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 73 poz. 995 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 73 poz. 994 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 73 poz. 993 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 73 poz. 992 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 73 poz. 991 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 73 poz. 990 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 73 poz. 989 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 73 poz. 988 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 73 poz. 987 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 73 poz. 986 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 73 poz. 985 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 73 poz. 984 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 73 poz. 983 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 72 poz. 982 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2005 nr 72 poz. 981 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2006 r.
M.P. 2005 nr 71 poz. 980 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów wyższych oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, sporządzonej w Wilnie dnia 9 marca 2005 r.
M.P. 2005 nr 71 poz. 979 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów wyższych oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, sporządzona w Wilnie dnia 9 marca 2005 r.
M.P. 2005 nr 71 poz. 978 Oświadczenie rządowe z dnia 3 czerwca 2005 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 23 grudnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2005 nr 71 poz. 977 uchylony Porozumienie z dnia 23 grudnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2005 nr 71 poz. 976 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości
M.P. 2005 nr 71 poz. 975 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2005 nr 70 poz. 974 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 70 poz. 973 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2005 nr 70 poz. 972 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2005 nr 70 poz. 971 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
M.P. 2005 nr 70 poz. 970 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2005 nr 70 poz. 969 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2005 nr 70 poz. 968 uchylony Zarządzenie Nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 70 poz. 967 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
M.P. 2005 nr 70 poz. 966 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2005 r. nr 112-17-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2005 nr 70 poz. 965 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2005 r. nr 112-16-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2005 nr 70 poz. 964 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie uczczenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości
M.P. 2005 nr 70 poz. 963 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 69 poz. 962 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2005 r. sygn. akt Kp 2/05
M.P. 2005 nr 69 poz. 961 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2005 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów
M.P. 2005 nr 69 poz. 960 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2004 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie
M.P. 2005 nr 68 poz. 959 Komunikat Nr 11/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR ( stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2005 nr 68 poz. 958 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2005 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2004 r.
M.P. 2005 nr 68 poz. 957 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2005 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2004 r.
M.P. 2005 nr 68 poz. 956 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
M.P. 2005 nr 68 poz. 955 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 68 poz. 954 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 68 poz. 953 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 68 poz. 952 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 68 poz. 951 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 68 poz. 950 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 68 poz. 949 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 68 poz. 948 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 68 poz. 947 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 68 poz. 946 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 68 poz. 945 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 68 poz. 944 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 68 poz. 943 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 68 poz. 942 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 67 poz. 941 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2005 nr 67 poz. 940 uchylony Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2005 nr 67 poz. 939 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 67 poz. 938 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 67 poz. 937 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2005 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2005 nr 67 poz. 936 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 67 poz. 935 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 67 poz. 934 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 67 poz. 933 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 67 poz. 932 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 67 poz. 931 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 67 poz. 930 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 67 poz. 929 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2005 r. nr 113-22-05 o powołaniu w skład Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 67 poz. 928 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2005 r. nr 113-21-05 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 67 poz. 927 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2005 r. nr Z. 110-92-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 67 poz. 926 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2005 r. nr Z. 110-91-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 66 poz. 925 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2005 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2005 nr 66 poz. 924 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 66 poz. 923 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 66 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 66 poz. 921 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 66 poz. 920 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 66 poz. 919 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 66 poz. 918 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 66 poz. 917 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 66 poz. 916 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 66 poz. 915 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2005 nr 66 poz. 914 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 66 poz. 913 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 66 poz. 912 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 66 poz. 911 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu
M.P. 2005 nr 66 poz. 910 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu
M.P. 2005 nr 66 poz. 909 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
M.P. 2005 nr 66 poz. 908 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2005 nr 65 poz. 907 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 października 2005 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2005 nr 65 poz. 906 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2005 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2005 nr 65 poz. 905 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 65 poz. 904 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 65 poz. 903 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 65 poz. 902 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 65 poz. 901 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2005 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2005 nr 65 poz. 900 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 65 poz. 899 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 65 poz. 898 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 65 poz. 897 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2005 r. nr Z.110-90-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 65 poz. 896 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2005 r. nr Z.110-89-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 65 poz. 895 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2005 r. nr 115-7-05 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2005 nr 65 poz. 894 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2005 nr 65 poz. 893 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu
M.P. 2005 nr 65 poz. 892 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2005 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2005 nr 65 poz. 891 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Popiełuszki
M.P. 2005 nr 64 poz. 890 obowiązujący Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie sposobu przytaczania miejsca ogłoszenia wspólnotowych aktów prawnych, do których odsyła się w krajowych aktach prawnych
M.P. 2005 nr 64 poz. 889 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2005 nr 64 poz. 888 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2005 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów
M.P. 2005 nr 64 poz. 887 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2005 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów
M.P. 2005 nr 64 poz. 886 Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 10 października 2005 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2005 nr 64 poz. 885 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. o utracie mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2005 nr 64 poz. 884 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 września 2005 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
M.P. 2005 nr 64 poz. 883 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 64 poz. 882 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 64 poz. 881 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 64 poz. 880 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 64 poz. 879 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 64 poz. 878 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 64 poz. 877 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 64 poz. 876 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2005 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2005 nr 64 poz. 875 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2005 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2005 nr 64 poz. 874 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 64 poz. 873 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 64 poz. 872 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 64 poz. 871 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu
M.P. 2005 nr 63 poz. 870 wygaśnięcie aktu Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 6 września 2005 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
M.P. 2005 nr 62 poz. 869 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 62 poz. 868 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r.
M.P. 2005 nr 62 poz. 867 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r.
M.P. 2005 nr 62 poz. 866 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres od grudnia 1999 r.
M.P. 2005 nr 62 poz. 865 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 62 poz. 864 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 r.
M.P. 2005 nr 62 poz. 863 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 62 poz. 862 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 62 poz. 861 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006
M.P. 2005 nr 62 poz. 860 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych
M.P. 2005 nr 62 poz. 859 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r.
M.P. 2005 nr 62 poz. 858 uchylony Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Światowej Organizacji Handlu (WTO)
M.P. 2005 nr 62 poz. 857 uchylony Zarządzenie Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 62 poz. 856 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2005 r. nr 113-20-05 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 62 poz. 855 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2005 r. nr 113-19-05 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 62 poz. 854 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2005 r. nr 113-16-05 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 62 poz. 853 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2005 r. nr 111-50-05 o nadaniu stopni oficerskich generałów
M.P. 2005 nr 62 poz. 852 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2005 r. nr Z.110-88-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 62 poz. 851 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2005 r. nr Z.110-87-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 62 poz. 850 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2005 r. nr Z.110-86-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 62 poz. 849 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2005 r. nr Z.110-85-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 62 poz. 848 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2005 r. nr Z.110-84-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 62 poz. 847 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2005 r. nr Z.110-83-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 62 poz. 846 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2005 r. nr Z.110-82-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 62 poz. 845 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2005 r. nr Z.110-81-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 62 poz. 844 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2005 r. nr Z.110-80-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 62 poz. 843 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2005 r. nr 112-15-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2005 nr 62 poz. 842 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2005 r. nr 112-14-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2005 nr 62 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2005 r. nr Z.110-79-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 62 poz. 840 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2005 r. nr Z.110-78-2005 w sprawie mianowania ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 62 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2005 r. nr Z.110-77-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 62 poz. 838 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2005 r. nr Z.110-76-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 62 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2005 r. nr Z.110-75-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 62 poz. 836 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2005 r. nr Z.110-74-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 62 poz. 835 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2005 r. nr 112-13-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2005 nr 62 poz. 834 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2005 r. nr 112-12-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2005 nr 62 poz. 833 obowiązujący Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2005 nr 61 poz. 832 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 61 poz. 831 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2005 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 61 poz. 830 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 61 poz. 829 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 61 poz. 828 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 61 poz. 827 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 61 poz. 826 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 61 poz. 825 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 61 poz. 824 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2005 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2005 nr 61 poz. 823 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2005 nr 61 poz. 822 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 61 poz. 821 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 61 poz. 820 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2005 nr 61 poz. 819 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 61 poz. 818 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 61 poz. 817 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 61 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 61 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 61 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 61 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 61 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 61 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 61 poz. 810 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2005 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji pomocy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Pakistanu
M.P. 2005 nr 61 poz. 809 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej a Agencją Poczty i Telekomunikacji Uzbekistanu o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, sporządzonej w Warszawie dnia 14 maja 2002 r.
M.P. 2005 nr 61 poz. 808 obowiązujący Umowa między Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej a Agencją Poczty i Telekomunikacji Uzbekistanu o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2002 r.
M.P. 2005 nr 61 poz. 807 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisanej w Warszawie dnia 30 sierpnia 1996 r., i Protokołu o wprowadzeniu zmian i uzupełnień do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych oraz do Protokołu o jej stosowaniu, podpisanego w Sankt Petersburgu dnia 11 września 2003 r.
M.P. 2005 nr 61 poz. 806 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Warszawie dnia 30 sierpnia 1996 r.
M.P. 2005 nr 60 poz. 805 Komunikat Nr 10/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR ( stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2005 nr 60 poz. 804 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 października 2005 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2001-2003
M.P. 2005 nr 60 poz. 803 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2005 nr 60 poz. 802 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2005 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponownym głosowaniu w dniu 23 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 60 poz. 801 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2005 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
M.P. 2005 nr 60 poz. 800 uchylony Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
M.P. 2005 nr 60 poz. 799 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 59 poz. 798 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2005 r. w sprawie skreślenia z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 59 poz. 797 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 1 marca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o przyznanie Polsce grantu w wysokości nieprzekraczającej 500 000 USD na przeprowadzenie reformy rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce, podpisaną w Warszawie dnia 1 marca 2005 r.
M.P. 2005 nr 59 poz. 796 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o przyznanie Polsce grantu w wysokości nieprzekraczającej 500 000 USD na przeprowadzenie reformy rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce
M.P. 2005 nr 59 poz. 795 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy naukowo-technicznej, podpisanej w Warszawie dnia 18 listopada 2004 r.
M.P. 2005 nr 59 poz. 794 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Warszawie dnia 18 listopada 2004 r.
M.P. 2005 nr 59 poz. 793 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 59 poz. 792 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 59 poz. 791 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.
M.P. 2005 nr 59 poz. 790 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.
M.P. 2005 nr 58 poz. 789 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy
M.P. 2005 nr 58 poz. 788 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2005 r. w sprawie obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2005 nr 58 poz. 787 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2005 nr 58 poz. 786 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 58 poz. 785 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2005 nr 58 poz. 784 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
M.P. 2005 nr 57 poz. 783 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 września 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2005 nr 57 poz. 782 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2006
M.P. 2005 nr 57 poz. 781 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2005 r. w sprawie skrótu nazwy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
M.P. 2005 nr 57 poz. 780 obowiązujący Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2005 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków przełożonych w zakresie zapewnienia funkcjonariuszom Służby Więziennej skoszarowanym w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej realizacji uprawnień związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 57 poz. 779 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Republiki Białorusi, podpisanym w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r.
M.P. 2005 nr 57 poz. 778 obowiązujący Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Republiki Białorusi, podpisane w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r.
M.P. 2005 nr 57 poz. 777 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy w sprawie obszaru pilotowego dla zastosowania mechanizmów z Kioto w zakresie projektów energetycznych w regionie Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Gothenburgu dnia 29 września 2003 r.
M.P. 2005 nr 57 poz. 776 wygaśnięcie aktu Umowa w sprawie obszaru pilotowego dla zastosowania mechanizmów z Kioto w zakresie projektów energetycznych w regionie Morza Bałtyckiego, sporządzona w Gothenburgu dnia 29 września 2003 r.
M.P. 2005 nr 57 poz. 775 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 57 poz. 774 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 56 poz. 773 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 56 poz. 772 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 września 2005 r. w sprawie określenia strefy działań wojennych na Bliskim Wschodzie
M.P. 2005 nr 56 poz. 771 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
M.P. 2005 nr 56 poz. 770 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2005 r. sygn. akt Kp 1/05
M.P. 2005 nr 56 poz. 769 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2005 r. w sprawie skreślenia z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 56 poz. 768 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej a dnia 20 września 2005 r. w sprawie skreślenia z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 56 poz. 767 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 56 poz. 766 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2005 r. w sprawie skreślenia z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 56 poz. 765 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2005 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2005 nr 56 poz. 764 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 56 poz. 763 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 56 poz. 762 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 56 poz. 761 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 56 poz. 760 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 56 poz. 759 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 55 poz. 758 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych
M.P. 2005 nr 55 poz. 757 uchylony Uchwała Nr 244 Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 55 poz. 756 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2005 nr 55 poz. 755 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2005 nr 55 poz. 754 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2005 nr 55 poz. 753 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2005 nr 55 poz. 752 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Syryjskiej Republiki Arabskiej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w Damaszku dnia 16 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 55 poz. 751 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Syryjskiej Republiki Arabskiej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Damaszku dnia 16 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 55 poz. 750 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o grobach ofiar wojen i przemocy totalitarnej, podpisaną w Warszawie dnia 8 grudnia 2003 r.
M.P. 2005 nr 55 poz. 749 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o grobach ofiar wojen przemocy totalitarnej, podpisana w Warszawie dnia 8 grudnia 2003 r.
M.P. 2005 nr 54 poz. 748 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2005 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2005 nr 54 poz. 747 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 54 poz. 746 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 54 poz. 745 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 54 poz. 744 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 54 poz. 743 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2005 r. nr 111-44-05 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej
M.P. 2005 nr 54 poz. 742 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2005 r. nr Z. 110-73-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 54 poz. 741 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2005 r. nr 112-11-05 o zmianie postanowienia o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2005 nr 54 poz. 740 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2005 r. nr 112-9-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2005 nr 54 poz. 739 uchylony Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2005 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskiej
M.P. 2005 nr 54 poz. 738 akt jednorazowy Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2005 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w V kadencji Sejmu
M.P. 2005 nr 53 poz. 737 Komunikat Nr 9/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju (OECD)
M.P. 2005 nr 53 poz. 736 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2005 nr 53 poz. 735 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 2005 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2005 nr 53 poz. 734 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 września 2005 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006
M.P. 2005 nr 53 poz. 733 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2005 nr 53 poz. 732 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2005 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2005 nr 53 poz. 731 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia raportu określającego cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej w latach 2005-2014
M.P. 2005 nr 53 poz. 730 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartał 2005 r.
M.P. 2005 nr 53 poz. 729 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2005 r. w sprawie utworzenia Międzynarodowego zespołu doradczego w sprawie zakupu leku antywirusowego na wypadek pandemii grypy
M.P. 2005 nr 53 poz. 728 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2005 r. o pozbawieniu odznaczenia
M.P. 2005 nr 52 poz. 727 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2005 nr 52 poz. 726 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2005 r.
M.P. 2005 nr 52 poz. 725 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2005 nr 52 poz. 724 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2005 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2005 nr 52 poz. 723 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2005 nr 52 poz. 722 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kultury z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
M.P. 2005 nr 52 poz. 721 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 52 poz. 720 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
M.P. 2005 nr 52 poz. 719 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
M.P. 2005 nr 52 poz. 718 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 52 poz. 717 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 52 poz. 716 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 52 poz. 715 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 52 poz. 714 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wytycznych dotyczących trybu i sposobu wykonywania przez okręgowe komisje wyborcze zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
M.P. 2005 nr 52 poz. 713 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2005 r. o pozbawieniu odznaczenia
M.P. 2005 nr 52 poz. 712 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 52 poz. 711 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 52 poz. 710 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 51 poz. 709 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2005 nr 51 poz. 708 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 sierpnia 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2005 nr 51 poz. 707 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r.
M.P. 2005 nr 51 poz. 706 uchylony Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu
M.P. 2005 nr 51 poz. 705 uchylony Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2005 nr 51 poz. 704 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2005 r. nr 113-15-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 51 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2005 r. nr 113-14-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2005 nr 51 poz. 702 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2005 r. nr Z. 110-72-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 51 poz. 701 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2005 r. nr Z. 110-71-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 51 poz. 700 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2005 r. nr Z. 110-70-2005
M.P. 2005 nr 51 poz. 699 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2005 r. nr Z. 110-69-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 51 poz. 698 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2005 r. nr Z. 110-68-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 51 poz. 697 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2005 r. nr 111-43-05 o nadaniu stopni oficerskich generałów i admirałów
M.P. 2005 nr 50 poz. 696 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Antoniego Kiełba
M.P. 2005 nr 50 poz. 695 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2005 nr 50 poz. 694 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.
M.P. 2005 nr 50 poz. 693 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.
M.P. 2005 nr 50 poz. 692 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.
M.P. 2005 nr 50 poz. 691 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.
M.P. 2005 nr 50 poz. 690 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie artykułu 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.
M.P. 2005 nr 50 poz. 689 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie artykułu 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.
M.P. 2005 nr 50 poz. 688 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 50 poz. 687 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 3 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 50 poz. 686 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny
M.P. 2005 nr 49 poz. 685 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2005 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2005 nr 49 poz. 684 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadającego 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2005 r.
M.P. 2005 nr 49 poz. 683 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2005 nr 49 poz. 682 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Ceberka
M.P. 2005 nr 49 poz. 681 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Arnolda Buzdygana
M.P. 2005 nr 49 poz. 680 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Janusza Kossakowskiego
M.P. 2005 nr 49 poz. 679 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Salomona
M.P. 2005 nr 49 poz. 678 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 49 poz. 677 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2005 nr 49 poz. 676 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2005 nr 49 poz. 675 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2005 nr 49 poz. 674 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2005 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2005 nr 49 poz. 673 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 49 poz. 672 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2005 nr 49 poz. 671 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 par. 1 i w art. 112 par. 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2005 nr 49 poz. 670 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
M.P. 2005 nr 49 poz. 669 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
M.P. 2005 nr 49 poz. 668 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 49 poz. 667 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2005 nr 48 poz. 666 Ogłoszenie Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 sierpnia 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2005 nr 48 poz. 665 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 48 poz. 664 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Tejkowskiego
M.P. 2005 nr 48 poz. 663 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Leppera
M.P. 2005 nr 48 poz. 662 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 sierpnia 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2005 nr 48 poz. 661 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
M.P. 2005 nr 48 poz. 660 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
M.P. 2005 nr 48 poz. 659 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
M.P. 2005 nr 48 poz. 658 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2005 r. nr 113-13-05 o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2005 nr 48 poz. 657 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. nr Z. 110-67-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 48 poz. 656 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. nr Z. 110-66-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 48 poz. 655 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. nr Z. 110-65-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 48 poz. 654 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. nr Z.-64-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 48 poz. 653 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. nr Z. 110-63-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 48 poz. 652 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. nr Z. 110-62-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 48 poz. 651 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. nr Z. 110-61-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 48 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. nr Z. 110-60-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 48 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. nr Z. 110-59-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 48 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. nr Z. 110-58-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 48 poz. 647 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. nr Z. 110-57-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 48 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. nr Z. 110-56-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 48 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. nr Z. 110-55-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 47 poz. 644 Komunikat Nr 8/2005/DOKE/ Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2005 nr 47 poz. 643 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2005 nr 47 poz. 642 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 47 poz. 641 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 20 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2005 nr 46 poz. 640 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Janowskiego
M.P. 2005 nr 46 poz. 639 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Daniela Tomasza Podrzyckiego
M.P. 2005 nr 46 poz. 638 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2005 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2005 nr 46 poz. 637 Obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wykazu organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Polityki Społecznej
M.P. 2005 nr 46 poz. 636 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach
M.P. 2005 nr 46 poz. 635 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 46 poz. 634 uchylony Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2005 nr 46 poz. 633 obowiązujący Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie Zespołu do Spraw Jakości Regulacji Prawnych
M.P. 2005 nr 46 poz. 632 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 46 poz. 631 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2005 nr 46 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 46 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderów
M.P. 2005 nr 46 poz. 628 obowiązujący Rezolucja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki w celach turystycznych na okres do 90 dni
M.P. 2005 nr 46 poz. 627 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2005 r. dotycząca sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi
M.P. 2005 nr 46 poz. 626 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zastosowanie wobec posła Ryszarda Bondy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania
M.P. 2005 nr 46 poz. 625 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Ryszarda Zbrzyznego
M.P. 2005 nr 46 poz. 624 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
M.P. 2005 nr 46 poz. 623 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia roku 2006 Rokiem Jerzego Giedroycia
M.P. 2005 nr 46 poz. 622 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie wyboru oskarżycieli przed Trybunałem Stanu
M.P. 2005 nr 46 poz. 621 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej Emila Wąsacza
M.P. 2005 nr 45 poz. 620 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lipca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Ryszarda Korwin-Mikke
M.P. 2005 nr 45 poz. 619 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Słomki
M.P. 2005 nr 45 poz. 618 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2005 nr 45 poz. 617 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2005 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2005 nr 45 poz. 616 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2005 nr 45 poz. 615 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 45 poz. 614 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 45 poz. 613 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w trakcie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
M.P. 2005 nr 45 poz. 612 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
M.P. 2005 nr 45 poz. 611 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2005 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2005 nr 44 poz. 610 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2005 r.
M.P. 2005 nr 44 poz. 609 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Romualda Rembelskiego
M.P. 2005 nr 44 poz. 608 Ogłoszenie Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 lipca 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2005 nr 44 poz. 607 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lipca 2005 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2005 nr 44 poz. 606 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2005 r.
M.P. 2005 nr 44 poz. 605 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2005 r.
M.P. 2005 nr 44 poz. 604 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 44 poz. 603 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
M.P. 2005 nr 43 poz. 602 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 lipca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Henryki Teodory Bochniarz
M.P. 2005 nr 43 poz. 601 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin
M.P. 2005 nr 43 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 43 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 43 poz. 598 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 43 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 43 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 43 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2005 r. o nadaniu orderu
M.P. 2005 nr 43 poz. 594 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 43 poz. 593 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2005 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2005 nr 43 poz. 592 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 43 poz. 591 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 43 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 43 poz. 589 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2005 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2005 nr 43 poz. 588 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2005 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2005 nr 43 poz. 587 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 43 poz. 586 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 43 poz. 585 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2005 nr 43 poz. 584 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2005 r. nr Z. 110-43-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 43 poz. 583 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 nr 111-37-05 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2005 nr 43 poz. 582 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. nr 111-36-05 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2005 nr 43 poz. 581 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. nr 111-35-05 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2005 nr 43 poz. 580 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. nr 111-34-05 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2005 nr 43 poz. 579 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. nr 111-33-05 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2005 nr 43 poz. 578 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 nr 111-32-05 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2005 nr 43 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. nr Z. 110-54-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 43 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. nr 110-53-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 43 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 nr Z. 110-52-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 43 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. nr Z. 110-51-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 43 poz. 573 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. nr Z. 110-49-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 43 poz. 572 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. nr Z. 110-47-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 43 poz. 571 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. nr Z. 110-50-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 43 poz. 570 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. nr Z. 110-48-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 43 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2005 r. nr Z. 110-46-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 43 poz. 568 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2005 r. nr Z. 110-45-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 43 poz. 567 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2005 r. nr Z. 110-44-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 42 poz. 566 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2005 r.