Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2017 poz. 1224 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2017 poz. 1223 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii
M.P. 2017 poz. 1222 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach Globalnej Koalicji w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt
M.P. 2017 poz. 1221 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020
M.P. 2017 poz. 1220 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2017 poz. 1219 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar
M.P. 2017 poz. 1218 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej
M.P. 2017 poz. 1217 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
M.P. 2017 poz. 1216 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
M.P. 2017 poz. 1215 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
M.P. 2017 poz. 1214 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
M.P. 2017 poz. 1213 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2017 poz. 1212 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie listy państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za lata 2016 i 2017
M.P. 2017 poz. 1211 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1210 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1209 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmianę Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020
M.P. 2017 poz. 1208 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom "Żegota" oraz misji Jana Karskiego
M.P. 2017 poz. 1207 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej
M.P. 2017 poz. 1206 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka
M.P. 2017 poz. 1205 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy w dziedzinie gospodarki między Ministrem Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu, podpisanym w Astanie dnia 6 września 2017 r.
M.P. 2017 poz. 1204 obowiązujący Porozumienie o współpracy w dziedzinie gospodarki między Ministrem Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu, podpisane w Astanie dnia 6 września 2017 r.
M.P. 2017 poz. 1203 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów
M.P. 2017 poz. 1202 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w 200. rocznicę założenia
M.P. 2017 poz. 1201 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uczczenia polskiej awangardy w 100. rocznicę jej inauguracji
M.P. 2017 poz. 1200 akt jednorazowy Zarządzenie nr 36/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
M.P. 2017 poz. 1199 akt jednorazowy Zarządzenie nr 35/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska PyeongChang 2018"
M.P. 2017 poz. 1198 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2017 r. nr 1131.21.2017 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2017 poz. 1197 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020
M.P. 2017 poz. 1196 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1195 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1194 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1193 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1192 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1191 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2017 poz. 1190 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
M.P. 2017 poz. 1189 obowiązujący Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy
M.P. 2017 poz. 1188 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
M.P. 2017 poz. 1187 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2017 poz. 1186 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2017 r. o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
M.P. 2017 poz. 1185 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
M.P. 2017 poz. 1184 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki"
M.P. 2017 poz. 1183 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
M.P. 2017 poz. 1182 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła
M.P. 2017 poz. 1181 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
M.P. 2017 poz. 1180 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski
M.P. 2017 poz. 1179 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2018 r.
M.P. 2017 poz. 1178 Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1177 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów
M.P. 2017 poz. 1176 Komunikat Nr 12/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2017 poz. 1175 uchylony Zarządzenie nr 196 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii
M.P. 2017 poz. 1174 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2017 poz. 1173 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2018
M.P. 2017 poz. 1172 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.99.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1171 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.98.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1170 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.97.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1169 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.96.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1168 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.95.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1167 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.94.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1166 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.93.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1165 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.92.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1164 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.91.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1163 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.90.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1162 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.89.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1161 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.88.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1160 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.87.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1159 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.86.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1158 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.85.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1157 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2017 poz. 1156 obowiązujący Zarządzenie nr 195 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju
M.P. 2017 poz. 1155 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1154 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1153 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1152 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2017 r. nr 1131.20.2017 o powołaniu w skład Rady Ministrów
M.P. 2017 poz. 1151 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2017 r. nr 1131.19.2017 o powołaniu Ministra Rozwoju i Finansów
M.P. 2017 poz. 1150 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2017 r. nr 1131.18.2017 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2017 poz. 1149 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 30 listopada 2017 r. o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2018 r.
M.P. 2017 poz. 1148 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1147 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1146 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2018 r.
M.P. 2017 poz. 1145 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2017 r.
M.P. 2017 poz. 1144 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. nr 1131.17.2017 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2017 poz. 1143 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. nr 1131.16.2017 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów
M.P. 2017 poz. 1142 uchylony Zarządzenie nr 190 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2017 poz. 1141 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w 150. rocznicę urodzin Prezydenta Ignacego Mościckiego
M.P. 2017 poz. 1140 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci generała Józefa Dowbor-Muśnickiego w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci
M.P. 2017 poz. 1139 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2017 poz. 1138 uchylony Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
M.P. 2017 poz. 1137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.84.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.83.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1135 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.82.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1134 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.81.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1133 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.80.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1132 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.79.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1131 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.78.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1130 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.77.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1129 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.76.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1128 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.75.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1127 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie upamiętnienia 650. rocznicy nadania przez króla Kazimierza Wielkiego przywileju dla Ormian w Polsce
M.P. 2017 poz. 1126 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 1 października 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego o zmianie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanego w Warszawie dnia 28 marca 2014 r.
M.P. 2017 poz. 1125 obowiązujący Porozumienie z dnia 1 października 2017 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego o zmianie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanego w Warszawie dnia 28 marca 2014 r.
M.P. 2017 poz. 1124 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1123 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1122 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1121 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1120 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.74.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1119 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.73.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1118 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.72.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1117 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.71.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1116 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.70.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1115 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.69.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1114 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie potępienia ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej
M.P. 2017 poz. 1113 uchylony Zarządzenie nr 191 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2017 poz. 1112 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2018 r.
M.P. 2017 poz. 1111 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2018 r.
M.P. 2017 poz. 1110 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1109 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2017 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2017 poz. 1108 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego na rok 2018
M.P. 2017 poz. 1107 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2017 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2017 poz. 1106 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 1105 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1104 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2017 r.
M.P. 2017 poz. 1103 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1102 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1101 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 1100 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 454/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1099 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1098 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2017 poz. 1097 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 1096 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 1095 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 1094 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2017 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1093 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1092 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1091 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 1090 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2017 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2017 poz. 1089 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 1088 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 1087 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 1086 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1085 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 1084 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1083 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2017 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 1082 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1081 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 1080 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1079 uchylony Zarządzenie nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2017 poz. 1078 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2018
M.P. 2017 poz. 1077 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 1076 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1075 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1074 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1073 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1072 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 409/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1071 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 1070 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1069 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2017 poz. 1068 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 1067 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 1066 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1065 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
M.P. 2017 poz. 1064 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 172 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
M.P. 2017 poz. 1063 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939
M.P. 2017 poz. 1062 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana
M.P. 2017 poz. 1061 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2016 r.
M.P. 2017 poz. 1060 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. nr 1131.15.2017 o powołaniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
M.P. 2017 poz. 1059 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
M.P. 2017 poz. 1058 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2017 poz. 1057 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 1056 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1055 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1054 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1053 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1052 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1051 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1050 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1049 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1048 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 1047 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 1046 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 1045 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"
M.P. 2017 poz. 1044 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2018
M.P. 2017 poz. 1043 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2017 r.
M.P. 2017 poz. 1042 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2017 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2017 poz. 1041 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2017 poz. 1040 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2017 poz. 1039 obowiązujący Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 listopada 2017 r. o konieczności przeprowadzenia przetargu
M.P. 2017 poz. 1038 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 175 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2017 poz. 1037 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 166 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej
M.P. 2017 poz. 1036 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2017 poz. 1035 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim
M.P. 2017 poz. 1034 akt jednorazowy Zarządzenie nr 32/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Zygmunt August
M.P. 2017 poz. 1033 akt jednorazowy Zarządzenie nr 31/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Henryk Glapiński "Klinga"
M.P. 2017 poz. 1032 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 9 listopada 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2017 poz. 1031 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2017 poz. 1030 akt jednorazowy Zarządzenie nr 33/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - talar Władysława IV
M.P. 2017 poz. 1029 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe
M.P. 2017 poz. 1028 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. nr 110.68.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1027 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. nr 110.67.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1026 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.66.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1025 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.65.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1024 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.64.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1023 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.63.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1022 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.62.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.60.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1020 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.59.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1019 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 171 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw projektu "Baltic Pipe"
M.P. 2017 poz. 1018 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego
M.P. 2017 poz. 1017 uznany za uchylony Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju
M.P. 2017 poz. 1016 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1015 Komunikat Nr 11/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2017 poz. 1014 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018
M.P. 2017 poz. 1013 uchylony Zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
M.P. 2017 poz. 1012 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 1011 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
M.P. 2017 poz. 1010 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 października 2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2017 poz. 1009 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2017 poz. 1008 obowiązujący Zarządzenie nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
M.P. 2017 poz. 1007 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2018
M.P. 2017 poz. 1006 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2017 poz. 1005 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 1004 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta
M.P. 2017 poz. 1003 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uczczenia 95. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech
M.P. 2017 poz. 1002 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej)
M.P. 2017 poz. 1001 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2017 poz. 1000 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotyczącą zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku, podpisaną w Poznaniu dnia 25 września 2017 r.
M.P. 2017 poz. 999 obowiązujący Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotycząca zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku, podpisana w Poznaniu dnia 25 września 2017 r.
M.P. 2017 poz. 998 obowiązujący Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego
M.P. 2017 poz. 997 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 996 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 995 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2018
M.P. 2017 poz. 994 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2018
M.P. 2017 poz. 993 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2018
M.P. 2017 poz. 992 akt jednorazowy Zarządzenie nr 29/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Feliks Selmanowicz "Zagończyk"
M.P. 2017 poz. 991 akt jednorazowy Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 990 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 989 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013-2015
M.P. 2017 poz. 988 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 148 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową
M.P. 2017 poz. 987 akt jednorazowy Zarządzenie nr 28/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Centralny Okręg Przemysłowy
M.P. 2017 poz. 986 akt jednorazowy Zarządzenie nr 27/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania Komitetu Narodowego Polskiego
M.P. 2017 poz. 985 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2017 poz. 984 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
M.P. 2017 poz. 983 akt jednorazowy Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 20 października 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych"
M.P. 2017 poz. 982 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2018
M.P. 2017 poz. 981 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2017 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2016 r.
M.P. 2017 poz. 980 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2017 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2016 r.
M.P. 2017 poz. 979 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Dane satelitarne programu Copernicus"
M.P. 2017 poz. 978 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2017 r. w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka
M.P. 2017 poz. 977 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2017 r. w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce
M.P. 2017 poz. 976 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2017 r. nr 115.6.2017 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2017 poz. 975 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2017 r. nr 115.5.2017 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2017 poz. 974 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. nr 115.4.2017 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2017 poz. 973 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa
M.P. 2017 poz. 972 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 971 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego
M.P. 2017 poz. 970 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 969 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r.
M.P. 2017 poz. 968 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r.
M.P. 2017 poz. 967 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2017 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku"
M.P. 2017 poz. 966 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 965 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 964 akt jednorazowy Zarządzenie nr 26/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Roman Dmowski
M.P. 2017 poz. 963 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.
M.P. 2017 poz. 962 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 961 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 960 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego
M.P. 2017 poz. 959 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uczczenia twórców i żołnierzy Batalionów Chłopskich w 77. rocznicę ich powstania
M.P. 2017 poz. 958 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
M.P. 2017 poz. 957 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2017 r. w sprawie listy państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za rok 2018
M.P. 2017 poz. 956 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 955 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie upamiętnienia Tadeusza Kościuszki w 200. rocznicę śmierci
M.P. 2017 poz. 954 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
M.P. 2017 poz. 953 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2017 poz. 952 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Warszawie dnia 29 września 2017 r.
M.P. 2017 poz. 951 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Warszawie dnia 29 września 2017 r.
M.P. 2017 poz. 950 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 949 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2017 r. w stosunku do września 2011 r.
M.P. 2017 poz. 948 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 947 uznany za uchylony Zarządzenie nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
M.P. 2017 poz. 946 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2017 r. nr 110.58.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 945 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2017 r. nr 110.57.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 944 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2017 r. nr 110.56.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 943 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 942 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 941 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r.
M.P. 2017 poz. 940 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 r.
M.P. 2017 poz. 939 Komunikat Nr 10/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2017 poz. 938 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2017 r. sygn. akt Kp 4/15
M.P. 2017 poz. 937 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 1130.21.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2017 poz. 936 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 1130.20.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2017 poz. 935 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2015 r.
M.P. 2017 poz. 934 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 933 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisaną w Warszawie dnia 18 października 2016 r.
M.P. 2017 poz. 932 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisana w Warszawie dnia 18 października 2016 r.
M.P. 2017 poz. 931 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o współpracy w dziedzinie kultury, podpisaną w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.
M.P. 2017 poz. 930 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o współpracy w dziedzinie kultury, podpisana w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.
M.P. 2017 poz. 929 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Warszawie dnia 28 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 928 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Warszawie dnia 28 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 927 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2017 poz. 926 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2017 r. nr 112.43.2017 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2017 poz. 925 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2017 r. nr 112.42.2017 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2017 poz. 924 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uczczenia twórców i członków Służby Zwycięstwu Polski w 78. rocznicę jej powstania
M.P. 2017 poz. 923 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy gospodarczej, podpisaną w Teheranie dnia 26 września 2015 r.
M.P. 2017 poz. 922 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy gospodarczej, podpisana w Teheranie dnia 26 września 2015 r.
M.P. 2017 poz. 921 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy w dziedzinie nauk medycznych i ochrony zdrowia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar, podpisanym w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.
M.P. 2017 poz. 920 obowiązujący Porozumienie o współpracy w dziedzinie nauk medycznych i ochrony zdrowia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar, podpisane w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.
M.P. 2017 poz. 919 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2018 r.
M.P. 2017 poz. 918 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 917 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 916 obowiązujący Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2018 r.
M.P. 2017 poz. 915 akt jednorazowy Zarządzenie nr 25/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej pięć wieków reformacji w Polsce
M.P. 2017 poz. 914 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2017 poz. 913 akt jednorazowy Zarządzenie nr 24/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki
M.P. 2017 poz. 912 akt jednorazowy Uchwała nr 5/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2018
M.P. 2017 poz. 911 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2017 poz. 910 uchylony Zarządzenie nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2017 poz. 909 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2017 r. w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana "Solidarności"
M.P. 2017 poz. 908 uchylony Uchwała nr 145 Rady Ministrów z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych"
M.P. 2017 poz. 907 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2017 poz. 906 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 905 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2017 poz. 904 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2017 poz. 903 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 września 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2017 poz. 902 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2018
M.P. 2017 poz. 901 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 900 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2017 poz. 899 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 898 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 897 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 896 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 895 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 894 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 893 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2017 poz. 892 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 891 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 890 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 889 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2017 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2017 poz. 888 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 887 uchylony Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2017 poz. 886 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
M.P. 2017 poz. 885 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
M.P. 2017 poz. 884 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.
M.P. 2017 poz. 883 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
M.P. 2017 poz. 882 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Antoniego Baraniaka, żołnierza niezłomnego Kościoła, w 40. rocznicę śmierci
M.P. 2017 poz. 881 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 880 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 879 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 878 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 877 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 876 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Bartosza Kownackiego
M.P. 2017 poz. 875 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018
M.P. 2017 poz. 874 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych
M.P. 2017 poz. 873 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2017 poz. 872 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej
M.P. 2017 poz. 871 Komunikat Nr 09/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2017 poz. 870 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 869 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2017 poz. 868 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie stawek opłat na rok 2018 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2017 poz. 867 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia maksymalnych stawek opłat obowiązujących w 2018 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu
M.P. 2017 poz. 866 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2017 poz. 865 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
M.P. 2017 poz. 864 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju
M.P. 2017 poz. 863 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"
M.P. 2017 poz. 862 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2017 r.
M.P. 2017 poz. 861 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 860 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 859 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2017 r.
M.P. 2017 poz. 858 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.55.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 857 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.54.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 856 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.53.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 855 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.52.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 854 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2017 poz. 853 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw
M.P. 2017 poz. 852 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i specjalnych, podpisaną w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.
M.P. 2017 poz. 851 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i specjalnych, podpisana w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.
M.P. 2017 poz. 850 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
M.P. 2017 poz. 849 uchylony Zarządzenie nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa
M.P. 2017 poz. 848 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.51.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 847 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.50.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 846 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.49.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 845 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.48.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 844 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 843 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
M.P. 2017 poz. 842 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.47.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.46.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 840 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.45.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.44.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 838 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.43.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 837 uchylony Zarządzenie nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego
M.P. 2017 poz. 836 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 835 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 834 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR)
M.P. 2017 poz. 833 akt jednorazowy Zarządzenie nr 23/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Witold Pilecki "Witold"
M.P. 2017 poz. 832 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego
M.P. 2017 poz. 831 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.
M.P. 2017 poz. 830 Oświadczenie rządowe dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Peru o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 8 maja 2017 r.
M.P. 2017 poz. 829 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Peru o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 8 maja 2017 r.
M.P. 2017 poz. 828 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
M.P. 2017 poz. 827 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2017 poz. 826 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2017 r.
M.P. 2017 poz. 825 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2017 poz. 824 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2017 poz. 823 akt jednorazowy Zarządzenie nr 22/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie objawień fatimskich
M.P. 2017 poz. 822 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
M.P. 2017 poz. 821 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
M.P. 2017 poz. 820 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
M.P. 2017 poz. 819 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 sierpnia 2017 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
M.P. 2017 poz. 818 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2017 poz. 817 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2017 poz. 816 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2017 roku, podpisaną w Kijowie dnia 12 czerwca 2017 r.
M.P. 2017 poz. 815 obowiązujący Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2017 roku, podpisana w Kijowie dnia 12 czerwca 2017 r.
M.P. 2017 poz. 814 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Panamy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Warszawie dnia 29 lipca 2016 r.
M.P. 2017 poz. 813 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Panamy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 2016 r.
M.P. 2017 poz. 812 uchylony Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2017 poz. 811 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 810 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2017 poz. 809 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2017 poz. 808 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2017 poz. 807 Komunikat Nr 08/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2017 poz. 806 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 sierpnia 2017 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Szlakami Polski Niepodległej"
M.P. 2017 poz. 805 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 804 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 803 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 802 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2017 poz. 801 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 800 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.
M.P. 2017 poz. 799 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 798 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 797 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 796 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 795 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 794 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2017 poz. 793 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 792 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 791 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 790 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 270/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2017 poz. 789 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 788 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 787 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2017 poz. 786 akt jednorazowy Zarządzenie nr 20/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 35. rocznicę zrywu antykomunistycznego w Lubinie
M.P. 2017 poz. 785 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
M.P. 2017 poz. 784 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 783 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 782 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 266/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 781 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 780 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2017 poz. 779 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 778 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 777 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 776 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 775 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 774 akt posiada tekst jednolity Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO
M.P. 2017 poz. 773 uchylony Zarządzenie nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji"
M.P. 2017 poz. 772 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
M.P. 2017 poz. 771 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy
M.P. 2017 poz. 770 obowiązujący Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 2017 r. o konieczności przeprowadzenia przetargu
M.P. 2017 poz. 769 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r.
M.P. 2017 poz. 768 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2017 poz. 767 obowiązujący Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2017 poz. 766 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
M.P. 2017 poz. 765 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji
M.P. 2017 poz. 764 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2017 poz. 763 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 lipca 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2017 poz. 762 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
M.P. 2017 poz. 761 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego
M.P. 2017 poz. 760 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie upamiętnienia polskich Ofiar zbrodni NKWD z lat 1937-1938
M.P. 2017 poz. 759 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
M.P. 2017 poz. 758 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2017 poz. 757 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2017 r. w setną rocznicę utworzenia Komitetu Narodowego Polskiego
M.P. 2017 poz. 756 obowiązujący Zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza
M.P. 2017 poz. 755 obowiązujący Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2017 poz. 754 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202
M.P. 2017 poz. 753 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 752 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 751 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 750 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2017 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2017 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 748 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 747 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 746 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2017 poz. 745 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 744 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2017 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2017 poz. 743 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2017 poz. 742 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2017 poz. 741 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2017 poz. 740 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 739 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2017 poz. 738 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 214/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 737 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 736 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 735 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 734 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 733 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 732 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 731 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 203/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 730 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 729 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2017 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2017 poz. 728 akt jednorazowy Zarządzenie nr 18/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 70-lecie Kultury Paryskiej
M.P. 2017 poz. 727 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 726 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 725 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 724 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 723 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2017 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 721 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 720 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 719 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 718 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 717 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 716 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 715 obowiązujący Zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania projektu Rządowego Programu wsparcia dla rodzin "Za życiem"
M.P. 2017 poz. 714 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. nr 110.42.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 713 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.41.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 712 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.40.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 711 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.39.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 710 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.38.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 709 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.37.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 708 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2017 r
M.P. 2017 poz. 707 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2017 r.
M.P. 2017 poz. 706 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa
M.P. 2017 poz. 705 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 704 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie stolarki budowlanej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2017 poz. 703 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 702 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
M.P. 2017 poz. 701 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
M.P. 2017 poz. 700 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki
M.P. 2017 poz. 699 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2017 poz. 698 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
M.P. 2017 poz. 697 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r.
M.P. 2017 poz. 696 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2017 r.
M.P. 2017 poz. 695 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Polski MOOC"
M.P. 2017 poz. 694 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2017 poz. 693 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
M.P. 2017 poz. 692 akt jednorazowy Zarządzenie nr 17/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej rzeź Woli i Ochoty
M.P. 2017 poz. 691 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2017 poz. 690 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2017 poz. 689 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 688 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022
M.P. 2017 poz. 687 Komunikat Nr 07/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2017 poz. 686 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2017 poz. 685 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego na 2017 r.
M.P. 2017 poz. 684 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2017 r. nr 1131.10.2017 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2017 poz. 683 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego - genialnego polskiego fizyka
M.P. 2017 poz. 682 obowiązujący Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej CEPOL-u
M.P. 2017 poz. 681 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2017 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.36.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.35.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 110.34.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 677 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 110.33.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.32.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 675 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. nr 110.31.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 674 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.10.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 673 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.9.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 672 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.8.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 671 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji
M.P. 2017 poz. 670 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 669 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2017 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Niepodległa" na lata 2017-2021
M.P. 2017 poz. 668 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2017 r. nr 112.31.2017 o wskazaniu osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych
M.P. 2017 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.18.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2017 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.17.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2017 poz. 665 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.15.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2017 poz. 664 obowiązujący Postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.
M.P. 2017 poz. 663 obowiązujący Postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.
M.P. 2017 poz. 662 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie listy państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za lata 2016 i 2017
M.P. 2017 poz. 661 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2017-2022
M.P. 2017 poz. 660 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 659 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 1131.7.2017 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 658 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 1131.5.2017 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 657 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku
M.P. 2017 poz. 656 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2016 r.
M.P. 2017 poz. 655 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji INHERENT RESOLVE w Państwie Kuwejt, Republice Iraku oraz Państwie Katar
M.P. 2017 poz. 654 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
M.P. 2017 poz. 653 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2017 poz. 652 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach Globalnej Koalicji w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt
M.P. 2017 poz. 651 obowiązujący Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
M.P. 2017 poz. 650 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2017 r.
M.P. 2017 poz. 649 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2017 poz. 648 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE za niezgodny z zasadą pomocniczości
M.P. 2017 poz. 647 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2017 poz. 646 uchylony Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2017 poz. 645 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.
M.P. 2017 poz. 644 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2017 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2017 poz. 643 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2017 poz. 642 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2016 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2017 poz. 641 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
M.P. 2017 poz. 640 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej
M.P. 2017 poz. 639 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie uczczenia 80. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
M.P. 2017 poz. 638 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Konfederacji Barskiej
M.P. 2017 poz. 637 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2017 poz. 636 akt jednorazowy Zarządzenie nr 16/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - 100 dukatów Zygmunta III
M.P. 2017 poz. 635 akt jednorazowy Zarządzenie nr 15/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Zygmunt I Stary
M.P. 2017 poz. 634 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
M.P. 2017 poz. 633 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2017 r.
M.P. 2017 poz. 632 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2016 r.
M.P. 2017 poz. 631 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 czerwca 2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2017 poz. 630 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 czerwca 2017 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2017 poz. 629 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 628 obowiązujący Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia umorzenia postępowania wobec byłego Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego
M.P. 2017 poz. 627 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
M.P. 2017 poz. 626 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 625 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 181/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 624 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 623 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2017 poz. 622 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2017 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2017 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 616 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 614 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 613 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 612 obowiązujący Uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego
M.P. 2017 poz. 611 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 610 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2017 poz. 609 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Praw Kobiet
M.P. 2017 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.30.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.29.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.28.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 605 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.27.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 604 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.26.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 603 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.25.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 602 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.24.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 601 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.23.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.22.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.21.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 598 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.20.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.19.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 1130.19.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego
M.P. 2017 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 1130.16.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego
M.P. 2017 poz. 594 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2017 r.
M.P. 2017 poz. 593 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
M.P. 2017 poz. 592 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2017 poz. 591 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.18.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.16.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 589 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.15.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 588 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 110.14.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 587 akt indywidualny Postanowienie nr 110.13.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 586 akt indywidualny Postanowienie nr 110.12.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 585 akt indywidualny Postanowienie nr 110.11.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 584 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Związku Mjanmy, podpisaną w Nay Pyi Taw dnia 11 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 583 obowiązujący Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Związku Mjanmy, podpisana w Nay Pyi Taw dnia 11 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 582 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2017 poz. 581 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, podpisanym w Paryżu dnia 19 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 580 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, podpisane w Paryżu dnia 19 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 579 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Nauki, Technologii i Innowacji Republiki Argentyńskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisaną w Buenos Aires dnia 27 lipca 2007 r.
M.P. 2017 poz. 578 obowiązujący Umowa między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Nauki, Technologii i Innowacji Republiki Argentyńskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisana w Buenos Aires dnia 27 lipca 2007 r.
M.P. 2017 poz. 577 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 576 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2017 poz. 575 Komunikat Nr 06/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2017 poz. 574 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Republiki Indii o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisaną w Warszawie dnia 27 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 573 obowiązujący Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Dobrostanu Rolników Republiki Indii o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisana w Warszawie dnia 27 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 572 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Narodową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie sportu, podpisaną w Meksyku dnia 24 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 571 obowiązujący Umowa między Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Narodową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie sportu, podpisana w Meksyku dnia 24 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 570 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 163/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 162/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderu
M.P. 2017 poz. 568 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2017 poz. 567 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 153/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów
M.P. 2017 poz. 566 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 152/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2017 poz. 565 obowiązujący Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
M.P. 2017 poz. 564 akt indywidualny Postanowienie nr rej. 151/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2017 poz. 563