Position PDFStatus Title
M.P. 2021 poz. 940 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej
M.P. 2021 poz. 939 obowiązujący Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"
M.P. 2021 poz. 938 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 937 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", obowiązującej od dnia 1 stycznia 2022 r.
M.P. 2021 poz. 936 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.
M.P. 2021 poz. 935 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.
M.P. 2021 poz. 934 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
M.P. 2021 poz. 933 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 października 2021 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2021 poz. 932 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.
M.P. 2021 poz. 931 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. nr 1130.70.2021 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 930 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2021 r. nr 1130.69.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 929 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.68.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 928 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.67.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 927 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. nr 112.58.2021 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2021 poz. 926 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.66.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 925 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.65.2021 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 924 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.64.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 923 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.63.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. nr 1130.62.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 921 akt jednorazowy Zarządzenie nr 27/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Tadeusz Brzeski
M.P. 2021 poz. 920 akt jednorazowy Zarządzenie nr 26/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Edward Taylor
M.P. 2021 poz. 919 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2022 r.
M.P. 2021 poz. 918 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.
M.P. 2021 poz. 917 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 916 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2021 r. nr 112.67.2021 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2021 poz. 915 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 112.40.2021 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2021 poz. 914 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 112.39.2021 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2021 poz. 913 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 112.38.2021 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2021 poz. 912 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 112.37.2021 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2021 poz. 911 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 112.36.2021 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2021 poz. 910 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 112.34.2021 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2021 poz. 909 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. nr 1130.61.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 908 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. nr 1130.60.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 907 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. nr 1130.59.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 906 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. nr 1130.58.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 905 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. nr 1130.57.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 904 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa
M.P. 2021 poz. 903 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2019 r.
M.P. 2021 poz. 902 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Małgorzaty Gosiewskiej
M.P. 2021 poz. 901 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. nr 112.41.2021 w sprawie mianowania na stopień generała dywizji i generała brygady
M.P. 2021 poz. 900 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 899 akt jednorazowy Zarządzenie nr 25/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 30-lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych
M.P. 2021 poz. 898 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2021 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 897 obowiązujący Zarządzenie nr 196 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
M.P. 2021 poz. 896 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wojskowej współpracy lotniczej, podpisanym w Warszawie dnia 8 lipca 2020 r.
M.P. 2021 poz. 895 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wojskowej współpracy lotniczej, podpisane w Warszawie dnia 8 lipca 2020 r.
M.P. 2021 poz. 894 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Warszawie dnia 10 czerwca 2021 r.
M.P. 2021 poz. 893 obowiązujący Program współpracy między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisany w Warszawie dnia 10 czerwca 2021 r.
M.P. 2021 poz. 892 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2021 r. w 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników
M.P. 2021 poz. 891 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2022
M.P. 2021 poz. 890 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym
M.P. 2021 poz. 889 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2021 poz. 888 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 887 obowiązujący Zarządzenie nr 182 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2021 poz. 886 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie upamiętnienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w 80. rocznicę śmierci
M.P. 2021 poz. 885 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Urbaniaka
M.P. 2021 poz. 884 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uczczenia Jarogniewa Drwęskiego - prezydenta Poznania w latach 1919-1921 w 100. rocznicę śmierci
M.P. 2021 poz. 883 akt jednorazowy Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Plan dla Chorób Rzadkich
M.P. 2021 poz. 882 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Marty Golbik
M.P. 2021 poz. 881 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. nr 1131.12.2021 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2021 poz. 880 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. nr 1131.11.2021 o powierzeniu wykonywania obowiązków Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej
M.P. 2021 poz. 879 akt jednorazowy Uchwała nr 8/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2022
M.P. 2021 poz. 878 Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 877 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 876 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 września 2021 r. w sprawie terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji o trasie przejazdu wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu
M.P. 2021 poz. 875 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2021 r. upamiętniająca 50. rocznicę rozpoczęcia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie
M.P. 2021 poz. 874 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 873 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 872 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2021 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 869 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 868 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 867 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 863 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2021 r. upamiętniająca ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r
M.P. 2021 poz. 862 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2021 r. ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego
M.P. 2021 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 858 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 857 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 856 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2021 r. w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia
M.P. 2021 poz. 855 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2021 r. o pozbawieniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 854 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2021 poz. 853 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
M.P. 2021 poz. 852 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 851 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 850 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 849 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 848 akt jednorazowy Zarządzenie nr 24/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Wielkie aktorki" - Gabriela Zapolska
M.P. 2021 poz. 847 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2021 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Przeciwminowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Grupa 1 w działaniach na Oceanie Atlantyckim, Morzu Norweskim, Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim
M.P. 2021 poz. 846 akt jednorazowy Zarządzenie nr 23/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska
M.P. 2021 poz. 845 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2021 poz. 844 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 843 akt jednorazowy Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą "Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030"
M.P. 2021 poz. 842 obowiązujący Zarządzenie nr 174 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 841 obowiązujący Zarządzenie nr 166 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych
M.P. 2021 poz. 840 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2021 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 839 akt jednorazowy Zarządzenie nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu
M.P. 2021 poz. 838 obowiązujący Zarządzenie nr 167 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 837 obowiązujący Uchwała nr 145/2021 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
M.P. 2021 poz. 836 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2021 r.
M.P. 2021 poz. 835 obowiązujący Zarządzenie nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 834 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2021 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2021 poz. 833 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 832 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 831 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 830 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 829 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 828 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 827 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2021 r. nr 115.20.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 826 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2021 r. nr 115.19.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 825 akt jednorazowy Zarządzenie nr 177 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii
M.P. 2021 poz. 824 obowiązujący Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci
M.P. 2021 poz. 823 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2021 r. nr 115.18.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 822 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2021 r. nr 115.17.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 821 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. nr 115.16.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 820 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 110.21.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 819 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 110.20.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 818 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 817 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 816 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 815 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 814 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2022
M.P. 2021 poz. 813 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 812 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 811 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu
M.P. 2021 poz. 810 obowiązujący Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji i Nauki
M.P. 2021 poz. 809 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 808 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2022 r.
M.P. 2021 poz. 807 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 806 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 805 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 804 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 803 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 802 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 801 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 800 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 799 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 798 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 797 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 796 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2021 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 795 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 794 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 793 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 792 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 791 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 790 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 789 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 788 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2021 poz. 787 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 786 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 785 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 784 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 783 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej
M.P. 2021 poz. 782 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 781 Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 780 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 779 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 778 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 777 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 776 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 775 obowiązujący Zarządzenie nr 158 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki
M.P. 2021 poz. 774 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2022 r.
M.P. 2021 poz. 773 obowiązujący Zarządzenie nr 21/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej zbrodnię w Piaśnicy
M.P. 2021 poz. 772 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku
M.P. 2021 poz. 771 Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 sierpnia 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
M.P. 2021 poz. 770 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku
M.P. 2021 poz. 769 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 roku
M.P. 2021 poz. 768 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2021 poz. 767 obowiązujący Zarządzenie nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu
M.P. 2021 poz. 766 obowiązujący Zarządzenie Nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej
M.P. 2021 poz. 765 obowiązujący Zarządzenie Nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw oceny sytuacji w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2021 poz. 764 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Doradztwo w zakresie planowania nawożenia mineralnego w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 763 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2021 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2021 poz. 762 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu
M.P. 2021 poz. 761 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2021 r.
M.P. 2021 poz. 760 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 759 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Libijskiej o regularnej komunikacji lotniczej między oraz poza ich odnośne terytoria, podpisaną w Trypolisie dnia 27 października 1976 r.
M.P. 2021 poz. 758 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Libijskiej o regularnej komunikacji lotniczej między oraz poza ich odnośne terytoria, podpisana w Trypolisie dnia 27 października 1976 r.
M.P. 2021 poz. 757 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury
M.P. 2021 poz. 756 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
M.P. 2021 poz. 755 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 sierpnia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 754 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 753 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2021 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2021 poz. 752 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 751 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2021 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2021 poz. 750 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2021 poz. 749 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych
M.P. 2021 poz. 748 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 747 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Aneksem do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r., podpisanym w Ułan Bator dnia 11 marca 2021 r.
M.P. 2021 poz. 746 obowiązujący Aneks do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r., podpisany w Ułan Bator dnia 11 marca 2021 r.
M.P. 2021 poz. 745 akt jednorazowy Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022"
M.P. 2021 poz. 744 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
M.P. 2021 poz. 743 obowiązujący Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej
M.P. 2021 poz. 742 akt jednorazowy Zarządzenie nr 22/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 100 zł "Pałac Biskupi w Krakowie"
M.P. 2021 poz. 741 akt jednorazowy Zarządzenie nr 20/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Dytiatyn
M.P. 2021 poz. 740 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 739 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2022
M.P. 2021 poz. 738 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł "Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Agresja Niemiec na Polskę"
M.P. 2021 poz. 737 akt jednorazowy Zarządzenie nr 18/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego
M.P. 2021 poz. 736 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2021 r.
M.P. 2021 poz. 735 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2022
M.P. 2021 poz. 734 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.10.2021 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 733 obowiązujący Zarządzenie nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Aktywów Państwowych
M.P. 2021 poz. 732 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej, podpisaną w Warszawie dnia 22 czerwca 2018 r.
M.P. 2021 poz. 731 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej, podpisana w Warszawie dnia 22 czerwca 2018 r.
M.P. 2021 poz. 730 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 729 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 728 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 727 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2021 poz. 726 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO
M.P. 2021 poz. 725 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 724 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022
M.P. 2021 poz. 723 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 722 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 721 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
M.P. 2021 poz. 720 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
M.P. 2021 poz. 719 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2021 poz. 718 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie uczczenia roli kobiet w solidarnościowej rewolucji w 40. rocznicę marszów głodowych
M.P. 2021 poz. 717 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022
M.P. 2021 poz. 716 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka
M.P. 2021 poz. 715 akt jednorazowy Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi" i zapewnienia warunków jego realizacji
M.P. 2021 poz. 714 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w sojuszniczej misji wsparcia islandzkich zdolności czasu pokoju w zakresie dozoru przestrzeni powietrznej oraz przechwytywania celów powietrznych w Republice Islandii
M.P. 2021 poz. 713 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2021 poz. 712 obowiązujący Zarządzenie nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii
M.P. 2021 poz. 711 obowiązujący Zarządzenie nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
M.P. 2021 poz. 710 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 709 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 708 obowiązujący Zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych będących w posiadaniu ministra właściwego do spraw energii, przeznaczonych do realizacji zadań i kompetencji przejmowanych przez ministra właściwego do spraw klimatu
M.P. 2021 poz. 707 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie informacji związanych z poborem opłaty elektronicznej wykorzystującym technologię komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC)
M.P. 2021 poz. 706 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
M.P. 2021 poz. 705 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 704 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 703 obowiązujący Zarządzenie nr 126 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 702 obowiązujący Zarządzenie nr 118 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu
M.P. 2021 poz. 701 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 700 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2021 poz. 699 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2021 poz. 698 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. nr 1130.54.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 697 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2021 r. nr 1130.53.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2021 r. nr 1130.52.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 695 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2021 r. nr 1130.44.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 694 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2021 r. nr 1130.43.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 693 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr 1130.41.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 692 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. nr 1130.40.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 690 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. nr 1130.39.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 689 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. nr 1130.38.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 688 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. nr 1130.31.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 687 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2021 r. nr 1130.31.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 686 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. nr 1130.31.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 685 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montaż i demontaż komponentów typu BGA (BGA - Ball Grid Array)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 684 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie manualne komponentów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 683 akt indywidualny Uchwała nr 123/2021 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Koninie II
M.P. 2021 poz. 682 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2021 r. nr 110.19.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 681 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. nr 110.18.2021 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. nr 110.17.2021 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. nr 110.16.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 678 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2021 poz. 677 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2021 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. nr 112.33.2021 w sprawie mianowania na stopień generała dywizji
M.P. 2021 poz. 675 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. nr 112.32.2021 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
M.P. 2021 poz. 674 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.23.2021 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2021 poz. 673 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.22.2021 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2021 poz. 672 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.20.2021 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2021 poz. 671 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.19.2021 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2021 poz. 670 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.18.2021 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2021 poz. 669 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.17.2021 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2021 poz. 668 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 665 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 664 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 663 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 662 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2021 poz. 661 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie konfliktami w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 660 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r.
M.P. 2021 poz. 659 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 658 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 657 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 656 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 655 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 654 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 653 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2021 r.
M.P. 2021 poz. 652 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2021 r.
M.P. 2021 poz. 651 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 647 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 643 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 641 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 640 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przeprowadzenie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej - lakiernik samochodowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 639 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 638 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 637 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 635 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 634 obowiązujący Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 633 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji
M.P. 2021 poz. 632 Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 14 lipca 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu rządowego pod nazwą "Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r."
M.P. 2021 poz. 631 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2021 poz. 630 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2021 poz. 629 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 628 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obsługa platformy do nauczania zdalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 627 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 626 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. nr 115.15.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 625 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. nr 115.14.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 624 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa
M.P. 2021 poz. 623 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 622 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 621 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 620 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 619 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2021 poz. 618 obowiązujący Zarządzenie nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu
M.P. 2021 poz. 617 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru o komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 21 kwietnia 1998 r.
M.P. 2021 poz. 616 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru o komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 21 kwietnia 1998 r.
M.P. 2021 poz. 615 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE
M.P. 2021 poz. 614 obowiązujący Zarządzenie nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2021 poz. 613 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uczczenia 45. rocznicy Radomskiego Czerwca 1976 roku
M.P. 2021 poz. 612 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uczczenia 65. rocznicy Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956
M.P. 2021 poz. 611 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powstania Międzynarodowych Targów Poznańskich
M.P. 2021 poz. 610 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2021 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona
M.P. 2021 poz. 609 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r.
M.P. 2021 poz. 608 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r.
M.P. 2021 poz. 607 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 606 akt jednorazowy Zarządzenie nr 16/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Tokio 2020"
M.P. 2021 poz. 605 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 604 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 5 kwietnia 1974 r.
M.P. 2021 poz. 603 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 5 kwietnia 1974 r.
M.P. 2021 poz. 602 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o komunikacji lotniczej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Państwem Kuwejt, podpisaną w Kuwejcie dnia 31 maja 1977 r.
M.P. 2021 poz. 601 obowiązujący Umowa o komunikacji lotniczej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Państwem Kuwejt, podpisana w Kuwejcie dnia 31 maja 1977 r.
M.P. 2021 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. nr 110.15.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. nr 110.14.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 598 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. nr 110.13.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. nr 110.12.2021 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. nr 110.11.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. nr 110.10.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 594 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2021 poz. 593 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii
M.P. 2021 poz. 592 obowiązujący Zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wyłaniania kandydatów na urząd sędziego i urząd rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej
M.P. 2021 poz. 591 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2021 poz. 590 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 589 obowiązujący Zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
M.P. 2021 poz. 588 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2021 poz. 587 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie informacji o uruchomieniu Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
M.P. 2021 poz. 586 obowiązujący Uchwała nr 61/2021 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2021 poz. 585 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2021 poz. 584 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca '76
M.P. 2021 poz. 583 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę czwartej deportacji
M.P. 2021 poz. 582 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie uczczenia 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca '56
M.P. 2021 poz. 581 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt
M.P. 2021 poz. 580 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2021 poz. 579 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 578 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 573 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wezwania rządów państw Unii Europejskiej i NATO, w tym szczególnie rządu Republiki Federalnej Niemiec, do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy gazociągu Nord Stream 2
M.P. 2021 poz. 572 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 571 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 570 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 568 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 567 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 566 Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 15 czerwca 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
M.P. 2021 poz. 565 akt jednorazowy Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 564 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 557 obowiązujący Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2021 r. sygn. akt P 7/20
M.P. 2021 poz. 556 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2021 r.
M.P. 2021 poz. 555 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty na rok 2022 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę
M.P. 2021 poz. 554 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2021 r. o gotowości centrum powiadamiania ratunkowego do obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych do numeru alarmowego 998
M.P. 2021 poz. 553 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2021 r.
M.P. 2021 poz. 552 obowiązujący Zarządzenie nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 551 akt jednorazowy Uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2021 r. na finansowanie programów wieloletnich
M.P. 2021 poz. 550 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 549 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 548 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 547 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 546 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 545 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 544 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 543 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 542 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 541 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile
M.P. 2021 poz. 540 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Killiona Munzele Munyamy
M.P. 2021 poz. 539 obowiązujący Uchwała nr 27/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2021 poz. 538 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 537 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 536 akt indywidualny Uchwała nr 91/2021 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Koninie II
M.P. 2021 poz. 535 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 534 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej
M.P. 2021 poz. 533 akt jednorazowy Zarządzenie nr 15/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł "Wrocław - mała ojczyzna"
M.P. 2021 poz. 532 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich
M.P. 2021 poz. 531 obowiązujący Uchwała nr 7/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2021 poz. 530 obowiązujący Uchwała nr 610/2021 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2021 poz. 529 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie sytuacji na Białorusi
M.P. 2021 poz. 528 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2021 poz. 527 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 13 stycznia 2021 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Belgii o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz Schengen
M.P. 2021 poz. 526 obowiązujący Umowa z dnia 13 stycznia 2021 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Belgii o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz Schengen
M.P. 2021 poz. 525 Opinia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską
M.P. 2021 poz. 524 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 523 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie pojazdów do lakierowania naprawczego - pomocnik lakiernika" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 522 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 521 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 520 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 519 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2021 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie
M.P. 2021 poz. 518 obowiązujący Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 517 obowiązujący Zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej
M.P. 2021 poz. 516 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 25 maja 2021 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2021 poz. 515 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2021 r. potępiająca działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego
M.P. 2021 poz. 514 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 513 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
M.P. 2021 poz. 512 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 511 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 510 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2020 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2021 poz. 509 akt jednorazowy Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022
M.P. 2021 poz. 508 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 507 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 506 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 505 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 504 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 503 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 502 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 501 akt jednorazowy Uchwała nr 4/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2020
M.P. 2021 poz. 500 akt jednorazowy Uchwała nr 3/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2020
M.P. 2021 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu
M.P. 2021 poz. 498 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli państw członkowskich
M.P. 2021 poz. 497 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2021 poz. 496 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy wznowienia "Wiadomości"
M.P. 2021 poz. 495 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2021 r. nr 110.9.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 494 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. nr 110.8.2021 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 493 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. nr 110.7.2021 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 492 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych
M.P. 2021 poz. 491 akt jednorazowy Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionego Ministerstwa Środowiska
M.P. 2021 poz. 490 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Zbigniewa Wilka
M.P. 2021 poz. 489 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2021 r. nr 115.12.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 488 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2021 r. nr 115.12.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 487 akt jednorazowy Apel Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2021 r. o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów
M.P. 2021 poz. 486 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2021 poz. 485 obowiązujący Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową
M.P. 2021 poz. 484 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu
M.P. 2021 poz. 483 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 482 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2021 poz. 481 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2021 poz. 480 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 479 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2021 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2021 poz. 478 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2021 poz. 477 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 476 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
M.P. 2021 poz. 475 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2021 r. w 100-lecie III Powstania Śląskiego
M.P. 2021 poz. 474 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczania zdalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 473 akt jednorazowy Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia Programu gwarancyjnego "Czyste powietrze" z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego
M.P. 2021 poz. 472 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
M.P. 2021 poz. 471 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 470 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 469 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 468 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 467 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 466 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 465 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 464 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 463 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 462 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 461 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 460 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 459 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 458 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 457 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 456 Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 455 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 454 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 453 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 452 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 451 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 450 akt jednorazowy Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2021-2024
M.P. 2021 poz. 449 obowiązujący Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Konsultacyjnej do spraw powszechnych spisów rolnych oraz narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkań
M.P. 2021 poz. 448 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
M.P. 2021 poz. 447 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 446 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 445 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 444 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 443 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 442 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 441 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 440 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 439 Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 kwietnia 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022"
M.P. 2021 poz. 438 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Operator obrabiarek skrawających - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 437 akt jednorazowy Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych zniesionego Ministerstwa Cyfryzacji
M.P. 2021 poz. 436 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2020 r.
M.P. 2021 poz. 435 akt jednorazowy Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
M.P. 2021 poz. 434 obowiązujący Zarządzenie nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
M.P. 2021 poz. 433 akt jednorazowy Zarządzenie nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionego Ministerstwa Sportu
M.P. 2021 poz. 432 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2021 r. nr 1130.28.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 431 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2021 r. nr 1130.27.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 430 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2021 r. nr 1130.26.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 429 obowiązujący Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 428 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2021 r. nr 1130.25.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 427 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2021 r. nr 1130.24.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 426 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2021 r. nr 1130.23.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 425 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2021 r. nr 1130.20.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 424 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2021 r. nr 1130.19.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 423 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2021 r. nr 1130.18.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 422 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ośrodka szkoleniowego upoważnionego do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny polowej materiału siewnego, oceny cech zewnętrznych, pobierania prób materiału siewnego oraz oceny laboratoryjnej materiału siewnego
M.P. 2021 poz. 421 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 420 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 419 akt jednorazowy Zarządzenie nr 13/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Brama Żuraw w Gdańsku
M.P. 2021 poz. 418 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2021 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu
M.P. 2021 poz. 417 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2021 r.
M.P. 2021 poz. 416 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2021 r. nr 112.4.2021 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej
M.P. 2021 poz. 415 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 414 akt jednorazowy Uchwała Nr 38 Rady Ministrów z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej aktualizacji programu monitoringu wód morskich
M.P. 2021 poz. 413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. nr 115.11.2021 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. nr 115.10.2021 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 411 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2021 r. nr 115.9.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 410 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2021 r. nr 115.8.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 409 obowiązujący Uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"
M.P. 2021 poz. 408 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. nr 112.7.2021 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2021 poz. 407 akt jednorazowy Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości
M.P. 2021 poz. 406 akt jednorazowy Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych
M.P. 2021 poz. 405 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2021 r. nr 1130.11.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 404 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2021 r. nr 1130.10.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 403 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. nr 1130.9.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 402 uchylony Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej
M.P. 2021 poz. 401 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. nr 1130.8.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 400 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. nr 1130.7.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 399 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 1130.6.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 398 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 1130.5.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 397 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 1130.4.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 396 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. nr 1130.3.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 395 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. nr 1130.2.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 394 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. nr 1130.1.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 393 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.
M.P. 2021 poz. 392 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr 127.4.2021 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2021 poz. 391 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 390 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów
M.P. 2021 poz. 389 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów
M.P. 2021 poz. 388 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu
M.P. 2021 poz. 387 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej)
M.P. 2021 poz. 386 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie
M.P. 2021 poz. 385 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2021 r. nr 110.6.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 384 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 383 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Koordynowanie projektów komunikacyjnych w agencji reklamowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 382 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 381 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 380 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. wyrażająca uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
M.P. 2021 poz. 379 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu
M.P. 2021 poz. 378 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 377 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2021 r. w stosunku do marca 2015 r.
M.P. 2021 poz. 376 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Anny Wasilewskiej
M.P. 2021 poz. 375 Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 374 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 373 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 372 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 371 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 370 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 369 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2021 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 368 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 367 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 366 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 365 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 364 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
M.P. 2021 poz. 363 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2017-2020
M.P. 2021 poz. 362 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 361 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 360 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 359 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 358 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2015-2020
M.P. 2021 poz. 357 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 356 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 355 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 353 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 352 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2021 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 351 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 350 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 349 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 348 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa
M.P. 2021 poz. 347 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2021 r. o wskazaniu wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2021 poz. 346 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniającym art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Krakowie dnia 14 marca 2014 r.
M.P. 2021 poz. 345 obowiązujący Porozumienie z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Krakowie dnia 14 marca 2014 r.
M.P. 2021 poz. 344 obowiązujący Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2021 poz. 343 akt jednorazowy Zarządzenie nr 12/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 100 zł, upamiętniających 230. rocznicę Konstytucji 3 Maja - dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej
M.P. 2021 poz. 342 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2017-2020
M.P. 2021 poz. 341 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie upamiętnienia księdza Franciszka Blachnickiego w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2021 poz. 340 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2021 r. nr 127.3.2021 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2021 poz. 339 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2021 poz. 338 obowiązujący Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 337 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie prześladowania Polaków na Białorusi
M.P. 2021 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 335 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej
M.P. 2021 poz. 334 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 333 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2021 poz. 332 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach
M.P. 2021 poz. 331 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 330 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2021 poz. 329 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 328 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. nr 127.2.2021 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2021 poz. 327 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 326 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy
M.P. 2021 poz. 325 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2021 r. nr 115.7.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 324 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2021 r. nr 115.6.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 323 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2021 r. nr 115.5.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 322 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2021 r. nr 115.4.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 321 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 320 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uczczenia twórców konstytucji marcowej 1921 roku
M.P. 2021 poz. 319 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 318 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w Upper Marlboro dnia 19 października 2020 r. oraz w Warszawie dnia 22 października 2020 r.
M.P. 2021 poz. 317 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Upper Marlboro dnia 19 października 2020 r. oraz w Warszawie dnia 22 października 2020 r.
M.P. 2021 poz. 316 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym
M.P. 2021 poz. 315 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego
M.P. 2021 poz. 314 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 313 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie listy państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2020
M.P. 2021 poz. 312 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 311 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 310 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 marca 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 309 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 marca 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 308 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 marca 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 307 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
M.P. 2021 poz. 306 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. nr 110.5.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 305 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. nr 110.4.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 304 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2021 poz. 303 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 302 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 301 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 300 akt jednorazowy Zarządzenie nr 11/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100. rocznicę III Powstania Śląskiego
M.P. 2021 poz. 299 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 40-lecia Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 roku
M.P. 2021 poz. 298 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie stosowania na terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu, Porozumienia między Biurem Polskim w Tajpej a Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce o współpracy prawnej w sprawach karnych
M.P. 2021 poz. 297 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie daty wejścia w życie Porozumienia między Biurem Polskim w Tajpej a Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce o współpracy prawnej w sprawach karnych
M.P. 2021 poz. 296 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2021-2025, podpisanym w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.
M.P. 2021 poz. 295 obowiązujący Program współpracy między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2021-2025, podpisany w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.
M.P. 2021 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2021-2024, podpisanym w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.
M.P. 2021 poz. 293 obowiązujący Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2021-2024, podpisany w Warszawie dnia 27 stycznia 2021 r.
M.P. 2021 poz. 292 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2021 poz. 291 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy konstytucji marcowej
M.P. 2021 poz. 290 akt jednorazowy Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021-2027
M.P. 2021 poz. 289 obowiązujący Zarządzenie nr 20 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
M.P. 2021 poz. 288 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2021 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 287 obowiązujący Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego
M.P. 2021 poz. 286 obowiązujący Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu De Republica
M.P. 2021 poz. 285 akt jednorazowy Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" na lata 2021-2027
M.P. 2021 poz. 284 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2021 poz. 283 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze"
M.P. 2021 poz. 282 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej
M.P. 2021 poz. 281 obowiązujący Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie nadania statutu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
M.P. 2021 poz. 280 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2021 r. nr 127.1.2021 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2021 poz. 279 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 278 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 277 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 276 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 275 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia obszarów oraz terminu, w których jest prowadzone zarybianie
M.P. 2021 poz. 274 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 273 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2020 r.
M.P. 2021 poz. 272 obowiązujący Uchwała nr 27/2021 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego
M.P. 2021 poz. 271 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 270 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 269 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2021 poz. 268 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 267 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uczczenia Józefa Brandta w 180. rocznicę urodzin
M.P. 2021 poz. 266 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2021 r. w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej
M.P. 2021 poz. 265 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 264 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r.
M.P. 2021 poz. 263 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 marca 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 262 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 261 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 260 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 259 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 258 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 257 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 256 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 255 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 254 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2020 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowy