Search

muzycy

Number of acts found: 18.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2021 poz. 1578 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina
Dz.U. 2019 poz. 1637 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 344 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie umów o wykorzystanie utworów muzycznych.
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie prowadzenia księgarń, antykwariatów, sprzedaży dzieł sztuki oraz prowadzenia działalności w zakresie fonografii przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 160 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1979 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 153 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Dz.U. 1928 nr 21 poz. 182 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli państwowych konserwatorjów muzycznych.
M.P. 2019 poz. 34 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin
M.P. 2011 nr 47 poz. 528 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 1989 nr 40 poz. 317 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie zawierania umów o stworzenie oryginalnych dzieł lutniczych i ich konserwację oraz stawek wynagrodzeń za te prace.
M.P. 1985 nr 21 poz. 161 uchylony Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich.
M.P. 1985 nr 11 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 maja 1985 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych, smyczków i za ich konserwację.
M.P. 1985 nr 11 poz. 89 uchylony Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1985 r. w sprawie zasad zawierania umów o stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych i ich konserwację oraz stawek wynagrodzeń.
M.P. 1982 nr 29 poz. 253 uchylony Uchwała nr 256 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich.
M.P. 1975 nr 26 poz. 159 uchylony Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 r. w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich.
M.P. 1974 nr 16 poz. 102 uchylony wykazem Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu wewnętrznym.
M.P. 1967 nr 46 poz. 231 uchylony wykazem Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania muzyków zatrudnionych w zakładach gastronomicznych i innych uspołecznionych zakładach prowadzących działalność rozrywkową.
M.P. 1937 nr 76 poz. 109 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski.