Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1945 nr 58 poz. 339 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1945 r. o sprostowaniu błędów: w przepisach wprowadzających Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego, w dekrecie o dalszym przedłużeniu moratorium lokalowego dla spółdzielni, w rozporządzeniu Rady Ministrów o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe, w przepisach wprowadzających prawo małżeńskie i w dekrecie o zmianie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów.
Dz.U. 1945 nr 58 poz. 338 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Administracji Publicznej o przekazaniu powoływania ławników sądów pracy i sądów okręgowych prezesom sądów apelacyjnych.
Dz.U. 1945 nr 58 poz. 337 uchylony Dekret z dnia 7 grudnia 1945 r. o wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej.
Dz.U. 1945 nr 58 poz. 336 uchylony Dekret z dnia 4 grudnia 1945 r. o należnościach ławników za udział w posiedzeniach sądowych oraz o karach porządkowych na ławników.
Dz.U. 1945 nr 58 poz. 335 uznany za uchylony Dekret z dnia 4 grudnia 1945 r. o nadaniu Narodowemu Bankowi Polskiemu uprawnień w zakresie obrotu pieniężnego z zagranicą.
Dz.U. 1945 nr 58 poz. 334 uznany za uchylony Dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1945 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach niespornych.
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 332 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 26 listopada 1945 r. o zmianie stawek należności ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 1945 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Kole, Koninie i Turku w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu.
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 330 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Odbudowy o sposobie ujawniania w księgach hipotecznych prawa zabudowy i praw rzeczowych na tym prawie.
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 329 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1945 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1945 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 328 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1945 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 327 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1945 r. w sprawie wprowadzenia przyspieszonego postępowania karno-administracyjnego co do niektórych wykroczeń, określonych w ustawie o szkodnictwie leśnym i polnym.
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 326 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wydane w porozumieniu z Ministrami: Oświaty, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 grudnia 1945 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 26 lutego 1926 r. do art. 2,3 i 5 ustawy o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 324 uchylony Dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych.
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 323 uznany za uchylony Dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o zniesieniu Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorialnego.
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 322 uchylony Dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o koncesjonowaniu przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego.
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 321 uchylony Dekret z dnia 28 listopada 1945 r. o przejęciu niektórych nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej i osadnictwa.
Dz.U. 1945 nr 57 poz. 320 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 16 listopada 1945 r. o uchyleniu stanu wojennego.
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 319 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1945 r. o zmianie granic okręgów Sądów Okręgowych w Cieszynie, Krakowie, Sosnowcu i Wadowicach.
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 listopada 1945 r. o wypuszczeniu I emisji biletów skarbowych.
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. o dozorze nad wyborem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 316 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 1945 r. o zniesieniu sądów grodzkich w Tarnogrodzie i Tyszowcach w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu.
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 315 uznany za uchylony Dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 314 uznany za uchylony Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o stosunku służbowym i uposażeniu etatowych docentów państwowych szkół akademickich.
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 313 uznany za uchylony Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o zmianie przepisów dotyczących szkół akademickich i stosunku służbowego profesorów i pomocniczych sił naukowych tych szkół.
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 312 uchylony Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych oraz nawiązek.
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 311 uznany za uchylony Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.
Dz.U. 1945 nr 56 poz. 310 uchylony Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk.
Dz.U. 1945 nr 55 poz. 309 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1945 nr 55 poz. 308 uchylony Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Film Polski".
Dz.U. 1945 nr 55 poz. 307 uchylony Dekret z dnia 30 października 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów.
Dz.U. 1945 nr 55 poz. 306 uznany za uchylony Dekret z dnia 30 października 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 1927 r. o należnościach za sporządzenie protestu.
Dz.U. 1945 nr 55 poz. 305 uchylony Dekret z dnia 29 września 1945 r. o zmianie i uzupełnieniu przepisów o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1945 nr 54 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1945 r. w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo.
Dz.U. 1945 nr 53 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1945 r. o trybie powoływania oraz o prawach i obowiązkach ławników w postępowaniu doraźnym i w sprawach o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy Państwa.
Dz.U. 1945 nr 53 poz. 302 uchylony Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym.
Dz.U. 1945 nr 53 poz. 301 uchylony Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o postępowaniu doraźnym.
Dz.U. 1945 nr 53 poz. 300 uchylony Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa.
Dz.U. 1945 nr 52 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945 r. o służbie w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1945 nr 52 poz. 298 uznany za uchylony Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Planowania przy Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów.
Dz.U. 1945 nr 52 poz. 297 akt jednorazowy Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.
Dz.U. 1945 nr 51 poz. 296 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 września 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Skarbu, Sprawiedliwości, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Pracy i Opieki Społecznej o zmianie rozporządzenia z dnia 6 września 1937 r. o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1945 nr 51 poz. 295 uznany za uchylony Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1945 nr 51 poz. 294 uchylony Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski.
Dz.U. 1945 nr 51 poz. 293 uchylony Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o Głównej Komisji i Okręgowych Komisjach Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce.
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1945 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych.
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 291 uznany za uchylony Dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa.
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 290 uchylony Dekret z dnia 2 listopada 1945 r. o Komunalnym Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowym.
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 289 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 października 1945 r. o przekazaniu uprawnień Ministra Przemysłu i Handlu, wynikających z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, Ministrowi Przemysłu.
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 288 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 października 1945 r. o "Krzyżu Partyzanckim".
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 287 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 października 1945 r. o ustanowieniu "Medalu za Warszawę".
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 286 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 października 1945 r. o ustanowieniu "Medalu Zwycięstwa i Wolności 1945 r."
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 285 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 października 1945 r. o ustanowieniu "Medalu za Odrę, Nissę, Bałtyk".
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 284 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 26 października 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowym w administracji.
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 283 uchylony Dekret z dnia 26 października 1945 r. o uzupełnieniu ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o przejęciu egzekucji administracyjnej przez władze skarbowe oraz o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych.
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 282 uchylony Dekret z dnia 26 października 1945 r. o uzupełnieniu przepisów prawa lotniczego.
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 281 uchylony Dekret z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny.
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 280 uchylony Dekret z dnia 26 października 1945 r. o prawie zabudowy.
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 279 obowiązujący Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 278 uchylony Dekret z dnia 26 października 1945 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Prasowej PAP.
Dz.U. 1945 nr 49 poz. 277 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu z dnia 31 października 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz dla zdemobilizowanych żołnierzy.
Dz.U. 1945 nr 49 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu z dnia 31 października 1945 r. w sprawie norm dziennych zasiłku dla rodzin żołnierzy oraz dla zdemobilizowanych żołnierzy.
Dz.U. 1945 nr 49 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1945 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego", "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego".
Dz.U. 1945 nr 49 poz. 274 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 19 września 1945 r. o utworzeniu Studium Pedagogicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Dz.U. 1945 nr 48 poz. 273 uchylony Dekret z dnia 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego.
Dz.U. 1945 nr 48 poz. 272 uchylony Dekret z dnia 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Dz.U. 1945 nr 48 poz. 271 uchylony Dekret z dnia 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie.
Dz.U. 1945 nr 48 poz. 270 uchylony Dekret z dnia 25 września 1945 r. Prawo małżeńskie.
Dz.U. 1945 nr 47 poz. 269 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 1945 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Moskwie dnia 21 kwietnia 1945 r.
Dz.U. 1945 nr 47 poz. 268 uznany za uchylony Układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzecząpospolitą Polską.
Dz.U. 1945 nr 47 poz. 267 uchylony Dekret z dnia 6 października 1945 r. o zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o tymczasowym uregulowania uposażeń pracowników państwowych.
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 266 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 października 1945 r. o utworzeniu wydziału architektury na Politechnice Gdańskiej.
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 października 1945 r. o utworzeniu Katedry Technologii Przemysłu Mięsnego i Artykułów Pochodzenia Zwierzęcego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 października 1945 r. w sprawie ustalenia właściwości delegatów do spraw młodzieży szkół wyższych.
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Skarbu i Administracji Publicznej z dnia 19 października 1945 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 października 1945 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 4 maja 1937 r. o obrocie solą.
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1945 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 260 uchylony Dekret z dnia 16 października 1945 r. o ustanowieniu delegatów do spraw młodzieży szkół wyższych.
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 259 uchylony Dekret z dnia 16 października 1945 r. o stosunku Państwa do Kościoła Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1945 nr 45 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 października 1945 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzekania w sprawach karnych skarbowych oraz o ustaleniu okręgów miejscowej właściwości tych urzędów.
Dz.U. 1945 nr 45 poz. 257 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 października 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu w sprawie obniżenia podatku spożywczego od drożdży oraz ustalenia ceny drożdży.
Dz.U. 1945 nr 45 poz. 256 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1945 r. o zniesieniu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 255 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 3 października 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej co do załatwienia spraw wojskowych, poruczonych władzom administracji ogólnej.
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 254 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego.
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 253 akt jednorazowy Dekret z dnia 8 października 1945 r. o utworzeniu Akademii Lekarskiej w Gdańsku.
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 252 uznany za uchylony Dekret z dnia 8 października 1945 r. o zmianie prawa prywatnego międzydzielnicowego.
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 251 akt jednorazowy Dekret z dnia 8 października 1945 r. o przeznaczeniu nieruchomości ziemskiej Oblęgorek.
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 250 uchylony Dekret z dnia 8 października 1945 r. o Państwowych Zakładach Hodowli Roślin.
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 249 uznany za uchylony Dekret z dnia 8 października 1945 r. o uposażeniu pieniężnym nadterminowych i podoficerów zawodowych.
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 248 uznany za uchylony Dekret z dnia 29 września 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 247 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 20 września 1945 r. w sprawie przyznania I-ej Wystawie i Targom Przemysłu w Lublinie ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 246 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 7 września 1945 r. w sprawie utworzenia katedr wraz ze związanymi z nimi zakładami na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz przemianowania istniejących katedr.
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 245 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 września 1945 r. o udzieleniu Akademii Handlowej w Krakowie oraz Akademii Handlowej w Poznaniu prawa nadawania stopnia magistra nauk ekonomiczno-handlowych.
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 28 sierpnia 1945 r. w sprawie utworzenia katedry historii powszechnej średniowiecznej na Uniwersytecie w Warszawie.
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 243 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 sierpnia 1945 r. w sprawie powołania do życia nowych wydziałów na Uniwersytecie Łódzkim.
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1945 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych i odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 241 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o wyłączeniu niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych spod egzekucji urzędów skarbowych.
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 240 uznany za uchylony Dekret z dnia 29 września 1945 r. o uiszczaniu przez producentów całości składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy.
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 239 uchylony Dekret z dnia 29 września 1945 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych.
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 238 uznany za uchylony Dekret z dnia 29 września 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 237 uznany za uchylony Dekret z dnia 29 września 1945 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia kredytu zagranicznego.
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 236 uznany za uchylony Dekret z dnia 29 września 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 235 uchylony Dekret z dnia 10 sierpnia 1945 r. o rejestracji pracowników służby zdrowia.
Dz.U. 1945 nr 42 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 25 września 1945 r. o służbie wojskowej nadterminowych i podoficerów zawodowych.
Dz.U. 1945 nr 42 poz. 233 uchylony Dekret z dnia 25 września 1945 r. o służbie wojskowej nadterminowych i podoficerów zawodowych.
Dz.U. 1945 nr 42 poz. 232 uznany za uchylony Dekret z dnia 18 września 1945 r. o włączeniu emisji biletów skarbowych do emisji biletów bankowych Narodowego Banku Polskiego.
Dz.U. 1945 nr 41 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 września 1945 r. o pośrednictwie pracy i pośrednictwie przy zawieraniu umów o naukę zawodu.
Dz.U. 1945 nr 41 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 września 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Administracji Publicznej o sposobie przedstawiania kandydatów na ławników okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych, trybie powoływania ławników i zasadach powoływania poszczególnych ławników na posiedzenia sądowe.
Dz.U. 1945 nr 41 poz. 229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 21 września 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Aprowizacji i Handlu, Przemysłu oraz Skarbu o zmianie w podziale miejscowości na klasy pod względem cen kart rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.
Dz.U. 1945 nr 41 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1945 nr 40 poz. 227 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 1945 r. o sprostowaniu błędów w dekrecie o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1945 nr 40 poz. 226 uchylony Dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie postępowania o uznanie za zmarłego i o stwierdzenie zgonu.
Dz.U. 1945 nr 40 poz. 225 uchylony Dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie postępowania o ubezwłasnowolnienie.
Dz.U. 1945 nr 40 poz. 224 uchylony Dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo osobowe.
Dz.U. 1945 nr 40 poz. 223 uchylony Dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. Prawo osobowe.
Dz.U. 1945 nr 40 poz. 222 uznany za uchylony Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o dalszym przedłużeniu moratorium lokalowego dla spółdzielni.
Dz.U. 1945 nr 39 poz. 221 akt jednorazowy Dekret z dnia 22 września 1945 r. o przedłużeniu niektórych terminów przewidzianych dekretem o amnestii.
Dz.U. 1945 nr 38 poz. 220 uchylony Dekret z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1945 nr 37 poz. 219 uchylony Dekret z dnia 26 czerwca 1945 r. Wojskowe przepisy dyscyplinarne.
Dz.U. 1945 nr 37 poz. 218 uchylony Dekret z dnia 26 czerwca 1945 r. Statut koleżeńskich sądów szeregowych Wojska Polskiego.
Dz.U. 1945 nr 37 poz. 217 uchylony Dekret z dnia 26 czerwca 1945 r. Statut Oficerskich Sądów Honorowych Wojska Polskiego.
Dz.U. 1945 nr 36 poz. 216 uznany za uchylony Dekret z dnia 23 czerwca 1945 r. Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego.
Dz.U. 1945 nr 36 poz. 215 uchylony Dekret z dnia 23 czerwca 1945 r. Przepisy wprowadzające Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego.
Dz.U. 1945 nr 35 poz. 214 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu oraz Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 15 września 1945 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu o egzaminach osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania zawodu mierniczego górniczego.
Dz.U. 1945 nr 35 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 września 1945 r. w sprawie przedłużenia terminu składania deklaracji wierności przez osoby wpisane do trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub do grupy t. zw. "Leistungs-Pole".
Dz.U. 1945 nr 35 poz. 212 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. o ustaleniu opłat monopolowych od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1945 nr 35 poz. 211 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1945 nr 35 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1945 nr 34 poz. 209 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk i grup uposażenia dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych.
Dz.U. 1945 nr 34 poz. 208 akt jednorazowy Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o utworzeniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dz.U. 1945 nr 34 poz. 207 akt jednorazowy Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej na polskie państwowe szkoły akademickie.
Dz.U. 1945 nr 34 poz. 206 uznany za uchylony Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1945 nr 34 poz. 205 uchylony Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach.
Dz.U. 1945 nr 34 poz. 204 uchylony Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o wpisywaniu do ksiąg hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.
Dz.U. 1945 nr 34 poz. 203 uchylony Dekret z dnia 24 sierpnia 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów.
Dz.U. 1945 nr 34 poz. 202 uchylony Dekret z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz zdemobilizowanych żołnierzy.
Dz.U. 1945 nr 33 poz. 201 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 10 września 1945 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów w przedmiocie przedłużenia terminów do składania wniosków o wydanie zastępczych dowodów tożsamości i ich wydawania.
Dz.U. 1945 nr 33 poz. 200 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1945 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. o przekazaniu niektórym obwodowym inspektorom pracy prowadzenia rejestrów układów zbiorowych pracy.
Dz.U. 1945 nr 33 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestu weksli.
Dz.U. 1945 nr 33 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. o taksie dla tłumaczów przysięgłych.
Dz.U. 1945 nr 33 poz. 197 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. o należnościach świadków, biegłych (tłumaczów) i stron w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1945 nr 33 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej z dnia 21 sierpnia 1945 r. o utworzeniu nowych, o zmianach istniejących dotychczas rejonowych komend uzupełnień i o ustaleniu ich zasięgu terytorialnego.
Dz.U. 1945 nr 32 poz. 195 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 lipca 1945 r. o ratyfikacji podpisanego w Moskwie w dniu 7 lipca 1945 r. układu handlowego między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Dz.U. 1945 nr 32 poz. 194 uchylony Ustawa z dnia 22 lipca 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski.
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 193 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1945 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 lipca 1945 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1945 r. o regulaminie wyborów do rady zakładowej i wyborów delegata.
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 192 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1945 r. w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o rehabilitację osób wpisanych do drugiej, trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub zaliczonych do jednej z grup uprzywilejowanych przez okupanta.
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 sierpnia 1945 r. o cenach soli.
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Administracji Publicznej z dnia 16 sierpnia 1945 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 189 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1945 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy o monopolu zapałczanym.
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu oraz Ministrem Aprowizacji i Handlu w sprawie cen drożdży.
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 187 uznany za uchylony Dekret z dnia 10 sierpnia 1945 r. o częściowej demobilizacji żołnierzy armii czynnej.
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 186 uznany za uchylony Dekret z dnia 4 sierpnia 1945 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa.
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 185 uznany za uchylony Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 184 uchylony Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1945 nr 31 poz. 183 uznany za uchylony Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o zawieszeniu mocy obowiązującej przepisów ustawy o monopolu zapałczanym, dotyczących zapalniczek.
Dz.U. 1945 nr 30 poz. 182 uchylony Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o urzędach zatrudnienia.
Dz.U. 1945 nr 30 poz. 181 uznany za uchylony Ustawa z dnia 23 lipca 1945 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.
Dz.U. 1945 nr 30 poz. 180 uchylony Ustawa z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.
Dz.U. 1945 nr 30 poz. 179 uchylony Ustawa z dnia 23 lipca 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych.
Dz.U. 1945 nr 30 poz. 178 uznany za uchylony Ustawa z dnia 23 lipca 1945 r. o prawie odwoływania posłów do Krajowej Rady Narodowej.
Dz.U. 1945 nr 29 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1945 r. o wysokości, zasadach ustalania i wypłacania odszkodowania, diet oraz kosztów przejazdu ławników okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1945 nr 29 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1945 r. o ustanowieniu okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1945 nr 29 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 18 sierpnia 1945 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót.
Dz.U. 1945 nr 29 poz. 174 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o przedłużeniu terminu wymiany marek niemieckich na terytorium byłego Wolnego Miasta Gdańska, stanowiącym część składową województwa gdańskiego.
Dz.U. 1945 nr 29 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1945 r. o składzie i sposobie powoływania członków Państwowej Rady Mierniczej.
Dz.U. 1945 nr 28 poz. 172 akt jednorazowy Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o amnestii.
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 171 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 sierpnia 1945 r. o przesunięciu terminu do składania zeznań do wymiaru nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego.
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 170 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 sierpnia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 stycznia 1945 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowego.
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 169 uchylony Dekret z dnia 18 lipca 1945 r. Kodeks postępowania niespornego.
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 168 uznany za uchylony Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o utworzeniu województwa rzeszowskiego.
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 167 akt jednorazowy Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o zmianie granic województw: śląskiego, krakowskiego, kieleckiego, białostockiego i warszawskiego.
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 166 uznany za uchylony Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o uchyleniu niektórych przepisów prawa karnego skarbowego.
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 165 uznany za uchylony Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o zniesieniu podatku od olejów mineralnych.
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 164 obowiązujący Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki.
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 163 uznany za uchylony Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego.
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 162 akt jednorazowy Dekret z dnia 12 czerwca 1945 r. o przeniesieniu własności resztówek majątków rozparcelowanych na spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej.
Dz.U. 1945 nr 26 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 lipca 1945 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1945 r. o regulaminie wyborów do rady zakładowej i wyborów delegata.
Dz.U. 1945 nr 26 poz. 160 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1945 r. o przyłączeniu gminy wiejskiej Tarnoszyn do powiatu tomaszewskiego w województwie lubelskim.
Dz.U. 1945 nr 26 poz. 159 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1945 r. o zniesieniu powiatu janowskiego i utworzeniu powiatu kraśnickiego w województwie lubelskim.
Dz.U. 1945 nr 26 poz. 158 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 czerwca 1945 r. o zniesieniu cenzury korespondencji.
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1945 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o biurach pisania podań oraz o zakazie udzielania porad prawnych i prowadzenia cudzych spraw.
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lipca 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie utworzenia Związku Komunalnych Kas Oszczędności Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 155 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1945 r. o obowiązku świadczeń rzeczowych siana łąkowego na rok gospodarczy 1945 - 46.
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 154 akt jednorazowy Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 153 uchylony Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o izbach lekarsko-weterynaryjnych.
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 152 uchylony Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o dodatku naukowym do uposażenia.
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 151 akt jednorazowy Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 150 uznany za uchylony Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o kosztach sądowych w postępowaniu sądowym, przewidzianym w ustawie z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów.
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 149 uznany za uchylony Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o uzupełnieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 148 uznany za uchylony Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o zmianie przepisów kodeksu postępowania karnego.
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 147 uznany za uchylony Dekret z dnia 29 maja 1945 r. o zniesieniu Polskiego Instytutu Rozrachunkowego i o zleceniu Narodowemu Bankowi Polskiemu czynności związanych z wykonaniem międzynarodowych umów rozrachunkowych.
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 146 uchylony Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o tymczasowych przepisach uzupełniających prawo o ustroju adwokatury.
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 145 uchylony Obwieszczenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 17 lipca 1945 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 144 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1945 r. o sprostowaniu błędów: w ustawie o majątkach opuszczonych i porzuconych, w dekrecie o pomiarach kraju i organizacji miernictwa oraz w załączniku do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o ogłoszeniu jednolitego tekstu przepisów o kosztach sądowych.
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 143 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 lipca 1945 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1945 r.
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 17 lipca 1945 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń.
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 141 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 17 lipca 1945 r. o zniesieniu gmin Zembrzyce i Spytkowice w powiecie wadowickim i utworzeniu gmin Budzowa i Ryczowa w tymże powiecie w województwie krakowskim.
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 czerwca 1945 r. w sprawie zaliczenia okresu wojennego do wymiaru uposażenia nauczycieli.
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 139 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 czerwca 1945 r. w sprawie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich.
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 138 uchylony Dekret z dnia 18 lipca 1945 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT".
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 137 uchylony Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń pracowników państwowych.
Dz.U. 1945 nr 23 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 lipca 1945 r. o zmianie rozporządzenia Kierownika Resortu Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia z dnia 1 października 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. o tymczasowych organach samorządu w ubezpieczalniach społecznych.
Dz.U. 1945 nr 23 poz. 135 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.
Dz.U. 1945 nr 23 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1945 r. o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu zapłaty zaległych w postępowaniu cywilnym, a należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych.
Dz.U. 1945 nr 23 poz. 133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1945 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1945 nr 23 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1945 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych i hurtowych na artykuły żywnościowe reglamentowane.
Dz.U. 1945 nr 22 poz. 131 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 czerwca 1945 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 130 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 1945 r. w sprawie rehabilitacji osób wpisanych do drugiej, trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub zaliczonych do jednej z grup uprzywilejowanych przez okupanta.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 129 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 26 maja 1945 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów w przedmiocie zastępczych dowodów tożsamości.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 25 maja 1945 r. w sprawie rehabilitacji osób wpisanych do trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub do grupy t. zw. "Leistungs-Pole".
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 127 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1945 r. w sprawie wymiany marek niemieckich na terytorium byłego Wolnego Miasta Gdańska, stanowiącym część składową województwa gdańskiego.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 126 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1945 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 125 uznany za uchylony Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o uchyleniu ustawy z dnia 31 marca 1925 r. o języku urzędowym sądów, urzędów prokuratorskich i notariuszy w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz ustawy z dnia 7 sierpnia 1937 r. o rozciągnięciu tejże ustawy na obszar sądu okręgowego w Katowicach.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 124 uchylony Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o odbudowie m. st. Warszawy.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 123 uchylony Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Ministerstwa Odbudowy.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 122 uznany za uchylony Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu wstępnego roku studiów w szkołach wyższych.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 121 akt jednorazowy Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o przekształceniu Politechniki Gdańskiej w polską państwową szkołę akademicką.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 120 akt jednorazowy Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Politechniki Łódzkiej.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 119 akt jednorazowy Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Uniwersytetu Łódzkiego.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 118 akt jednorazowy Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Politechniki Śląskiej.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 117 uznany za uchylony Dekret z dnia 16 maja 1945 r. w sprawie zmiany art. 16 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 116 uchylony Dekret z dnia 8 maja 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności.
Dz.U. 1945 nr 21 poz. 115 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 maja 1945 r. o ratyfikacji podpisanego w Moskwie dnia 21 kwietnia 1945 r. układu między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej.
Dz.U. 1945 nr 20 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 maja 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o podatku wojskowym.
Dz.U. 1945 nr 20 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 maja 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania dekretu o reformie samorządowego systemu podatkowego.
Dz.U. 1945 nr 20 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1945 r. o organizacji i zakresie działania organów podległych Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju.
Dz.U. 1945 nr 19 poz. 111 Obwieszczenie Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 7 maja 1945 r. o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 31 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych.
Dz.U. 1945 nr 19 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1945 r. o zmianie okręgów Sądów Okręgowych i Grodzkiego w Przemyślu.
Dz.U. 1945 nr 19 poz. 109 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 maja 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 12 marca 1945 r. o powszechnym obowiązku świadczeń osobistych na rzecz odbudowy m. st. Warszawy.
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 108 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1945 r. w sprawie rozszerzenia prawa do zaopatrzeń inwalidzkich.
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1945 r. w sprawie zmian okręgów i siedzib ubezpieczalni społecznych.
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1945 r. o wzorowym regulaminie funkcjonowania rady zakładowej.
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 105 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1945 r. o regulaminie wyborów do rady zakładowej i wyborów delegata.
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 104 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1945 r. o terminie rozpoczęcia czynności przez Sąd Apelacyjny w Toruniu.
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 103 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1945 r. o zmianie granic okręgu Sądu Apelacyjnego w Toruniu oraz o utworzeniu: Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Grodzkiego w Gdańsku.
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 102 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1945 r. o organizacji Głównego Urzędu Pomiarów Kraju.
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 101 uznany za uchylony Dekret z dnia 7 maja 1945 r. o częściowej zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 100 uznany za uchylony Dekret z dnia 7 maja 1945 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Biuro Podróży "Orbis".
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 99 uznany za uchylony Dekret z dnia 7 maja 1945 r. o przedłużeniu moratorium lokalowego dla spółdzielni.
Dz.U. 1945 nr 18 poz. 98 akt jednorazowy Dekret z dnia 7 maja 1945 r. o upaństwowieniu Muzeum Narodowego w Warszawie.
Dz.U. 1945 nr 17 poz. 97 uchylony Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych.
Dz.U. 1945 nr 17 poz. 96 uchylony Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów.
Dz.U. 1945 nr 17 poz. 95 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1945 r. o utracie mocy prawnej dekretów: o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów oraz o majątkach opuszczonych i porzuconych.
Dz.U. 1945 nr 17 poz. 94 uchylony Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o uregulowaniu uposażeń członków Prezydium Krajowej Rady Narodowej.
Dz.U. 1945 nr 17 poz. 93 uznany za uchylony Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o częściowej zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych.
Dz.U. 1945 nr 17 poz. 92 uznany za uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 6 maja 1945 r. o zniesieniu statutu organicznego województwa śląskiego.
Dz.U. 1945 nr 16 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministrem Administracji Publicznej o wyznaczeniu organu opieki społecznej, powołanego do wyrażenia w imieniu dziecka nieznanych rodziców lub dziecka opuszczonego zgody na przysposobienie w trybie ustawy z dnia 13 lipca 1939 r.
Dz.U. 1945 nr 16 poz. 90 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1945 r. o rozszerzeniu granic uprawnień urzędów skarbowych do rozstrzygania odwołań.
Dz.U. 1945 nr 15 poz. 89 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1945 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu przepisów o kosztach sądowych.
Dz.U. 1945 nr 15 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie przeprowadzenia przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu.
Dz.U. 1945 nr 15 poz. 87 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 kwietnia 1945 r. o obowiązku sąsiedzkiej pomocy wzajemnej w gospodarstwach rolnych na rok 1945.
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 86 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 5 października 1944 r. o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji.
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 85 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie świadczeń sprzężaju na rzecz rolników przy wykonywaniu prac wiosennych.
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie zniżonego podatku spożywczego od drożdży.
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 83 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowego.
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o ustaleniu opłaty monopolowej od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 81 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o ustaleniu opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 79 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1945 r. o przesunięciu terminu do składania zeznań do wymiaru podatku obrotowego za rok podatkowy 1944 i podatku dochodowego na rok podatkowy 1945.
Dz.U. 1945 nr 14 poz. 78 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1945 r. o obowiązku świadczeń rzeczowych na rok gospodarczy 1945 - 46.
Dz.U. 1945 nr 13 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 28 lutego 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów w przedmiocie zastępczych dowodów tożsamości.
Dz.U. 1945 nr 13 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 kwietnia 1945 r. w sprawie obowiązku uprawy niektórych roślin przemysłowych.
Dz.U. 1945 nr 13 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 lutego 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1945 nr 13 poz. 74 uchylony Dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. o podatku wojskowym.
Dz.U. 1945 nr 13 poz. 73 uchylony Dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. o reformie samorządowego systemu podatkowego.
Dz.U. 1945 nr 13 poz. 72 akt jednorazowy Dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o cenach soli.
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie warunków i sposobu rehabilitacji osób wpisanych do drugiej grupy niemieckiej listy narodowej lub zaliczonych do jednej z grup uprzywilejowanych przez okupanta oraz osób z nimi zrównanych.
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 69 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1945 r. o utworzeniu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, ustanowieniu tymczasowej siedziby Sądu Okręgowego w Jaśle i zmianie granic okręgów Sądów Okręgowych w Kielcach i Krakowie oraz granic okręgów Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Lublinie.
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 68 uznany za uchylony Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. zawierającego prawo karne skarbowe.
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 67 uznany za uchylony Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 66 uchylony Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o zmianie ustawy o opłatach rejestracyjnych dla przedsiębiorstw i zajęć.
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 65 uznany za uchylony Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących.
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 64 uchylony Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych.
Dz.U. 1945 nr 12 poz. 63 uznany za uchylony Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o podziale Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, utworzonego ustawą z dnia 31 grudnia 1944 r. (DZ.U.R.P. nr 19, poz. 99).
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji, Bezpieczeństwa Publicznego i Sprawiedliwości o powołaniu do wojskowej służby komunikacji na kolejach.
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 61 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1945 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu z dnia 5 lutego 1945 r. o deponowaniu i wymianie marek niemieckich na terenach Rzeczypospolitej Polskiej, wyzwolonych spod okupacji po dniu 6 stycznia 1945 r., - na niektóre tereny wyzwolone po dniu 6 lutego 1945 r.
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 60 uznany za uchylony Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o utworzeniu Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn Rolniczych.
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 59 uchylony Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o przymusowym zagospodarowaniu użytków rolnych.
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 58 uchylony Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa.
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 57 uznany za uchylony Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o utworzeniu województwa gdańskiego.
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 56 uznany za uchylony Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o mobilizacji kobiet do pomocniczej służby wojskowej.
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 55 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 marca 1945 r. o częściowej mobilizacji do służby wojskowej.
Dz.U. 1945 nr 11 poz. 54 uznany za uchylony Dekret z dnia 8 marca 1945 r. o częściowej zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1945 nr 10 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 marca 1945 r. w sprawie regulaminu wyborów sołtysa i podsołtysa.
Dz.U. 1945 nr 10 poz. 52 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 marca 1945 r. o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko członkom organów wykonawczych samorządu terytorialnego, państwowego oraz gmin wiejskich i miejskich.
Dz.U. 1945 nr 10 poz. 51 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1945 nr 9 poz. 50 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianie rozporządzenia o taksie za czynności komorników.
Dz.U. 1945 nr 9 poz. 49 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianie rozporządzenia dotyczącego taksy za doręczenie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1945 nr 9 poz. 48 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianach rozporządzeń w sprawie uiszczenia opłat sądowych i o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1945 nr 9 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianie rozporządzenia o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.
Dz.U. 1945 nr 9 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 14 marca 1945 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1945 nr 9 poz. 45 uchylony Dekret z dnia 2 marca 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych.
Dz.U. 1945 nr 9 poz. 44 uznany za uchylony Dekret z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianie przepisów o kosztach sądowych.
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 43 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1945 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne.
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 42 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1945 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach mięsa na rzecz Państwa.
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach zbóż, gryki, prosa, ziemniaków, siana, słomy, nasion oleistych, strączkowych i strączkowych pastewnych.
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 39 uznany za uchylony Dekret z dnia 12 marca 1945 r. o powszechnym obowiązku świadczeń osobistych na rzecz odbudowy m. st. Warszawy.
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 38 akt jednorazowy Dekret z dnia 26 lutego 1945 r. o zmianie granic województw kieleckiego i krakowskiego.
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 37 uchylony Dekret z dnia 19 lutego 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1945 nr 8 poz. 36 uchylony Dekret z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu Rad Zakładowych.
Dz.U. 1945 nr 7 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1945 r. o tymczasowej siedzibie Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1945 nr 7 poz. 34 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1945 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1938 r. o zamknięciu list adwokatów i list aplikantów adwokackich.
Dz.U. 1945 nr 7 poz. 33 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1945 r. w sprawie zmiany rozporządzenie Kierownika Resortu Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1944 r. o utworzeniu tymczasowej siedziby Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Krakowie.
Dz.U. 1945 nr 7 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Informacji i Propagandy z dnia 1 marca 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej o utworzeniu organów Ministerstwa Informacji i Propagandy I i II instancji.
Dz.U. 1945 nr 7 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach jaj kurzych dla Państwa.
Dz.U. 1945 nr 7 poz. 30 uchylony Dekret z dnia 28 lutego 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów.
Dz.U. 1945 nr 7 poz. 29 akt objęty tekstem jednolitym Dekret z dnia 16 lutego 1945 r. o zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.
Dz.U. 1945 nr 7 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 16 lutego 1945 r. o zmianie przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1945 nr 6 poz. 27 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 14 lutego 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej, Skarbu oraz Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową.
Dz.U. 1945 nr 6 poz. 26 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach mięsa ma rzecz Państwa.
Dz.U. 1945 nr 6 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o warunkach przemiału zbóż i o maksymalnych opłatach przemiałowych.
Dz.U. 1945 nr 6 poz. 24 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach mleka dla Państwa.
Dz.U. 1945 nr 6 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach zbóż, gryki, prosa, ziemniaków, siana, słomy, nasion oleistych, strączkowych i strączkowych pastewnych.
Dz.U. 1945 nr 6 poz. 22 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1945 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk i grup uposażenia dla władz, urzędów, zakładów i instytucji państwowych.
Dz.U. 1945 nr 6 poz. 21 uznany za uchylony Dekret z dnia 6 lutego 1945 r. o moratorium lokalowym dla spółdzielni.
Dz.U. 1945 nr 5 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1945 r. o ponadkontyngentowych dostawach ziemniaków i jęczmienia dla gorzelni w okresie zimy 1944/45 r.
Dz.U. 1945 nr 5 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1945 r. o zakupie i sprzedaży nabiału przez zakłady mleczarskie.
Dz.U. 1945 nr 5 poz. 18 uznany za uchylony Dekret z dnia 5 lutego 1945 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych postanowień dekretu z dnia 6 stycznia 1945 r. o deponowaniu i wymianie banknotów Banku Emisyjnego w Polsce na obszary Rzeczypospolitej Polskiej, wyzwolone po dniu 6 stycznia 1945 r.
Dz.U. 1945 nr 5 poz. 17 uchylony Dekret z dnia 5 lutego 1945 r. o deponowaniu i wymianie marek niemieckich na terenach Rzeczypospolitej Polskiej, wyzwolonych spod okupacji po dniu 6 stycznia 1945 r.
Dz.U. 1945 nr 4 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 stycznia 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.
Dz.U. 1945 nr 4 poz. 15 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej z dnia 20 stycznia 1945 r. o utworzeniu Rejonowych Komend Uzupełnień - R.K.U. - i ustaleniu ich zasięgu terytorialnego.
Dz.U. 1945 nr 4 poz. 14 uchylony Dekret z dnia 15 stycznia 1945 r. o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 13 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1945 R., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 12 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1945 r. o ustaleniu opłaty monopolowej od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1945 r., wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1945 r. o ustaleniu opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 9 akt objęty tekstem jednolitym Dekret z dnia 17 stycznia 1945 r. w sprawie zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 8 uchylony Dekret z dnia 14 stycznia 1945 r. o poborze 50%-go dodatku wojennego do państwowego podatku dochodowego.
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 7 uznany za uchylony Dekret z dnia 14 stycznia 1945 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego.
Dz.U. 1945 nr 2 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 stycznia 1945 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowego.
Dz.U. 1945 nr 2 poz. 5 uchylony Dekret z dnia 13 stycznia 1945 r. o wycofaniu z obiegu na terytorium Państwa Polskiego waluty Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Dz.U. 1945 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 stycznia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 5 października 1944 r. o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji.
Dz.U. 1945 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 1945 r. w sprawie wykonania dekretu o deponowaniu i wymianie banknotów Banku Emisyjnego w Polsce.
Dz.U. 1945 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Dekret z dnia 6 stycznia 1945 r. o deponowaniu i wymianie banknotów Banku Emisyjnego w Polsce.
Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Ustawa Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy.