There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1991-11-15
Date of announcement:
1991-10-17
Date of entry into force:
1991-11-15
Date of binding force:
1991-11-15
Date of repeal:
1999-01-01
Remarks:
art. 22, 24, 34 i 40 weszły w życie z dniem 1 stycznia 1992 r., z uwzględnieniem ust. 2 i 3; obowiązuje w zakresie zmian Dz.U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19, Dz.U. z 1991 Nr 17, poz. 75 oraz Dz.U. z 1991 Nr 63, poz.266.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
  • PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Amended acts (9)
Acts deemed repealed (2)
References (19)
Executory orders (49)
Judgement of the Constitutional Tribunal (1)
Amending acts (19)
Repealing acts (1)