Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-31
Date of announcement:
1991-12-21
Date of entry into force:
1992-01-01
Date of binding force:
1992-01-01
Date of repeal:
1994-01-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (7)
Acts deemed repealed (2)
Repealing acts (1)