Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1946 nr 148 poz. 301 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 12 listopada 1946 r. o wydaniu instrukcji w sprawie sposobu pobierania i zarachowania opłat za czynności urzędowe organów podległych Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju.
M.P. 1946 nr 148 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 1946 r. o ogłoszeniu szóstego wykazu przedsiębiorstw komunikacyjnych, przejmowanych na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 148 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 1946 r. o ogłoszeniu piątego wykazu przedsiębiorstw komunikacyjnych, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 148 poz. 298 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Morska".
M.P. 1946 nr 148 poz. 297 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
M.P. 1946 nr 147 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 9 grudnia 1946 r. o ogłoszeniu dziewiątego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 147 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 15 listopada 1946 r. o ogłoszeniu ósmego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 147 poz. 294 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 15 listopada 1946 r. o ogłoszeniu siódmego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 146 poz. 293 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 30 listopada 1946 r. o ogłoszeniu szóstego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 146 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 30 listopada 1946 r. o ogłoszeniu piątego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 146 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 25 listopada 1946 r. o ogłoszeniu czwartego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 146 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 25 listopada 1946 r. o ogłoszeniu trzeciego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 145 poz. 289 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 lipca 1946 r. o nadaniu na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu odznaczeń w związku z 40-leciem istnienia Fabryki "Ferrum" w Zawierciu.
M.P. 1946 nr 145 poz. 288 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 lipca 1946 r. o nadaniu na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych odznaczeń za działalność społeczną wśród emigracji polskiej w Belgii.
M.P. 1946 nr 145 poz. 287 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 lipca 1946 r. o nadaniu na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Zarządu Głównego Związku Patriotów Polskich w ZSRR odznaczeń za zasługi w dziele repatriacji.
M.P. 1946 nr 145 poz. 286 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 lipca 1946 r. o nadaniu odznaczeń w uznaniu historycznych zasług w walce z hitlerowskimi Niemcami.
M.P. 1946 nr 145 poz. 285 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 2 lipca 1946 r. o nadaniu odznaczeń za działalność artystyczną w Polsce na polu zbliżenia stosunków polsko-radzieckich.
M.P. 1946 nr 145 poz. 284 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 2 lipca 1946 r. o nadaniu odznaczeń za wybitne zasługi, położone w walce z okupantem i udział w pracach konspiracyjnych w okresie okupacji na terenie kraju.
M.P. 1946 nr 145 poz. 283 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 25 czerwca 1946 r. o nadaniu na wniosek Ministerstwa Kultury i Sztuki odznaczeń za zasługi w dziedzinie sztuki dramatycznej na terenie kraju.
M.P. 1946 nr 145 poz. 282 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 25 czerwca 1946 r. o nadaniu na wniosek Pełnomocnika R. P. na okręg Pomorze Zachodnie odznaczeń za zasługi przy odbudowie portu w Szczecinie.
M.P. 1946 nr 145 poz. 281 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 25 czerwca 1946 r. o nadaniu na wniosek Ministerstwa Przemysłu odznaczeń za zasługi przy organizacji i odbudowie elektrowni Okręgu Mazurskiego.
M.P. 1946 nr 145 poz. 280 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 25 czerwca 1946 r. o nadaniu na terenie województwa krakowskiego na wniosek Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce odznaczeń za zasługi przy organizacji życia gospodarczego i za pracę społeczną; za działalność społeczno-polityczną; za działalność administracyjno-państwową; za zasługi przy organizacji szkolnictwa.
M.P. 1946 nr 145 poz. 279 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 czerwca 1946 r. o nadaniu na wniosek Prezesa Rady Ministrów odznaczenia za zasługi polityczno-społeczne w latach 1939-1945 w kraju i zagranicą.
M.P. 1946 nr 145 poz. 278 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 14 czerwca 1946 r. o nadaniu na wniosek Zastępcy Naczelnego Dowódcy W. P. do spraw polityczno-wychowawczych odznaczenia za przechowanie w niewoli niemieckiej sztandaru pułkowego Toruńskiego Pułku Strzelców.
M.P. 1946 nr 145 poz. 277 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 14 czerwca 1946 r. o nadaniu na wniosek C.K.W. P.P.S. odznaczenia za wybitną działalność polityczno-społeczną w okresie okupacji na terenie kraju i w obozach koncentracyjnych.
M.P. 1946 nr 145 poz. 276 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 maja 1946 r. o nadaniu odznaczeń za pełną poświęcenia pracę w akcji siewnej.
M.P. 1946 nr 145 poz. 275 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 24 maja 1946 r. o nadaniu na wniosek Ministra Bezpieczeństwa Publicznego odznaczeń za wybitne zasługi i wzorową służbę.
M.P. 1946 nr 145 poz. 274 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 26 września 1946 r. w sprawie odebrania koncesji i likwidacji Warszawskiego Towarzystwa Pożyczkowego na Zastaw Ruchomości S. A.
M.P. 1946 nr 145 poz. 273 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 15 października 1946 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem przemysłu gospodniego i gastronomicznego pod firmą "Hotel pod Orłem", Spółki handl. jawnej Majewicz i S-ka w Bydgoszczy, Aleje 1-go Maja 14.
M.P. 1946 nr 144 poz. 272 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 14 czerwca 1946 r. o nadaniu na wniosek C.K.W. P.P.S., Pol. Zw. b. Więźniów Polit. Hitler. Więzień i Obozów Koncentracyjnych i Woj. Rady Nar. w Katowicach - odznaczenia za wybitne czyny męstwa.
M.P. 1946 nr 144 poz. 271 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 czerwca 1946 r. o odznaczeniu na wniosek Komitetu Centralnego Organizacji Młodzieży T.U.R., za wybitną działalność sportową w ramach sportu robotniczego na przestrzeni 25 lat.
M.P. 1946 nr 144 poz. 270 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 maja 1946 r. o odznaczeniu w uznaniu zasług, położonych na polu kulturalnym w dziele sztuki scenicznej.
M.P. 1946 nr 144 poz. 269 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 maja 1946 r. o odznaczeniu za uratowanie od wywiezienia przez okupanta części zbiorów numizmatycznych Muzeum Mennicy Państwowej o znacznej wartości zabytkowej i muzealnej.
M.P. 1946 nr 144 poz. 268 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 10 maja 1946 r. o odznaczeniach w uznaniu zasług, położonych na polu sztuki scenicznej.
M.P. 1946 nr 144 poz. 267 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 maja 1946 r. o odznaczeniu w uznaniu działalności konspiracyjnej.
M.P. 1946 nr 144 poz. 266 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 maja 1946 r. o odznaczeniach za gorliwą służbę.
M.P. 1946 nr 144 poz. 265 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie określenia przedsiębiorstw związków samorządu terytorialnego wolnych od podatku dochodowego.
M.P. 1946 nr 144 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1946 r. o wykonaniu dekretu z dnia 20 marca 1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa.
M.P. 1946 nr 143 poz. 263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 16 grudnia 1946 r. o ustaleniu ważności zgłoszonych Państwowych List Kandydatów na posłów do Sejmu Ustawodawczego.
M.P. 1946 nr 142 poz. 262 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 12 listopada 1946 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości.
M.P. 1946 nr 141 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju przy Prezydium Rady Ministrów z dnia 31 października 1946 r. o przekazaniu Dyrekcjom Okręgowym P. K. P. uprawnień do uwierzytelniania planów i dokumentów mierniczych.
M.P. 1946 nr 140 poz. 260 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 czerwca 1946 r. o nadaniu na terenie województwa krakowskiego odznaczeń za zasługi położone w walce z okupantem i udział w pracach konspiracyjnych w okresie okupacji.
M.P. 1946 nr 139 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 28 listopada 1946 r. o organizacji i zakresie działania biur, referatów i rzeczoznawców pomiarów.
M.P. 1946 nr 139 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1946 r. w sprawie zwalniania funkcjonariuszów od zajęć w związku z wyborami do Sejmu Ustawodawczego.
M.P. 1946 nr 138 poz. 257 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 4 czerwca 1946 r. o odznaczeniach za zasługi, położone w walce zbrojnej z międzynarodowym faszyzmem na polach Hiszpanii w latach 1936-1939.
M.P. 1946 nr 138 poz. 256 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 4 czerwca 1946 r. o odznaczeniach za szczególne zasługi w pracy artystycznej i pedagogicznej.
M.P. 1946 nr 138 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1946 r. o nadaniu uprawnień banku dewizowego Bankowi Gospodarstwa Spółdzielczego.
M.P. 1946 nr 137 poz. 254 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych".
M.P. 1946 nr 136 poz. 253 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 maja 1946 r. o nadaniu odznaczeń za pełną poświęcenia pracę w akcji siewnej.
M.P. 1946 nr 136 poz. 252 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 31 maja 1946 r. o nadaniu na terenie województwa gdańskiego odznaczeń za zasługi w akcji świadczeń rzeczowych.
M.P. 1946 nr 135 poz. 251 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 maja 1946 r. o odznaczeniach za pełną poświęcenia pracę w akcji siewnej.
M.P. 1946 nr 135 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 listopada 1946 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad "Łódzką Koleją Elektryczną S. A." i nad "Łódzkimi Wąskotorowymi Elektrycznymi Kolejami Dojazdowymi S. A."
M.P. 1946 nr 134 poz. 249 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 maja 1946 r. o odznaczeniach za pełną poświęcenia pracę w akcji siewnej.
M.P. 1946 nr 134 poz. 248 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 16 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o zmianie zarządzenia Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 30 lipca 1946 r. w sprawie określenia siedzib i terenu działania wojewódzkich komisyj do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw.
M.P. 1946 nr 134 poz. 247 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Informacji i Propagandy z dnia 25 listopada 1946 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Odlewnia Czcionek J. Idźkowski i S-ka" w Warszawie, ul. Rejtana 16.
M.P. 1946 nr 133 poz. 246 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 września 1946 r. o nadaniu statutu organizacyjnego przedsiębiorstwu państwowemu Polskie Biuro Podróży "Orbis".
M.P. 1946 nr 132 poz. 245 uchylony Instrukcja Ministra Skarbu z dnia 29 lipca 1946 r. w sprawie postępowania w związku z zakazem sprowadzania z zagranicy krajowych i zagranicznych pieniędzy papierowych w ruchu podróżnych.
M.P. 1946 nr 132 poz. 244 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 5 czerwca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie wykonania dekretu z dnia 2 listopada 1945 r. o Komunalnym Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowym.
M.P. 1946 nr 131 poz. 243 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 6 listopada 1946 r. o skupie i znakowaniu skór surowych.
M.P. 1946 nr 131 poz. 242 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 6 listopada 1946 r. o konserwacji i magazynowaniu skór surowych.
M.P. 1946 nr 131 poz. 241 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 6 listopada 1946 r. o normach sortowania i klasyfikowania skór surowych.
M.P. 1946 nr 130 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 18 listopada 1946 r. w sprawie powołania 6 członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz ich zastępców.
M.P. 1946 nr 130 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 listopada 1946 r. w sprawie mianowania Generalnego Komisarza Wyborczego oraz zastępców Generalnego Komisarza Wyborczego.
M.P. 1946 nr 129 poz. 238 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 6 listopada 1946 r. w sprawie rejestracji, znakowania i magazynowania skór wyprawionych lub wygarbowanych i obrotu skórami.
M.P. 1946 nr 129 poz. 237 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 6 listopada 1946 r. w sprawie przedsiębiorstw uprawnionych do obrotu i gospodarowania skórami.
M.P. 1946 nr 128 poz. 236 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 8 listopada 1946 r. o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1946 nr 127 poz. 235 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 maja 1946 r. o odznaczeniach za wybitne zasługi w pracy narodowej, społecznej i kulturalno-oświatowej na Warmii i Mazurach.
M.P. 1946 nr 126 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 8 listopada 1946 r. o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1946 nr 126 poz. 233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 8 listopada 1946 r. o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1946 nr 125 poz. 232 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrekcji Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 8 listopada 1946 r. o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1946 nr 125 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 8 listopada 1946 r. o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1946 nr 125 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 8 listopada 1946 r. o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1946 nr 124 poz. 229 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 maja 1946 r. o odznaczeniach za pełną poświęcenia pracę w akcji siewnej.
M.P. 1946 nr 124 poz. 228 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 maja 1946 r. o odznaczeniach oficerów, podoficerów i szeregowych za pełną poświęcenia pracę w akcji siewnej.
M.P. 1946 nr 124 poz. 227 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 maja 1946 r. o odznaczeniach za zasługi w akcji siewnej DOW IV.
M.P. 1946 nr 123 poz. 226 uchylony wykazem Zarządzenie Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej przy Prezesie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1946 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i sposobu funkcjonowania Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej przy Prezesie Rady Ministrów i miejscowych Nadzwyczajnych Komisji Mieszkaniowych.
M.P. 1946 nr 122 poz. 225 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 czerwca 1946 r. o odznaczeniach za działalność konspiracyjną i społeczno-polityczną.
M.P. 1946 nr 122 poz. 224 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 czerwca 1946 r. o odznaczeniach za ofiarną, wydajną i 50-cioletnią pracę.
M.P. 1946 nr 122 poz. 223 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 4 czerwca 1946 r. o odznaczeniach za zasługi przy odbudowie o rozwoju radiofonii polskiej.
M.P. 1946 nr 121 poz. 222 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1946 r. o odznaczeniu robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w przemyśle papierniczym.
M.P. 1946 nr 120 poz. 221 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 czerwca 1946 r. o odznaczeniach na wniosek Miejskiej Rady Narodowej w Zgierzu za szczególne zasługi w pracy ogólnopaństwowej - przy utrwalaniu demokratycznych form państwowości polskiej.
M.P. 1946 nr 120 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 października 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1946 nr 119 poz. 219 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 maja 1946 r. o odznaczeniach w uznaniu zasług za działalność konspiracyjną w okresie okupacji, oraz za zasługi położone przy organizacji administracji publicznej, służby zdrowia, oświaty i za wydajną pracę.
M.P. 1946 nr 118 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 października 1946 r. o ogłoszeniu czwartego wykazu przedsiębiorstw komunikacyjnych, podlegających przejściu na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 117 poz. 217 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 maja 1946 r. o odznaczeniach oficerów, podoficerów i szeregowych 7-mej Łużyckiej Dywizji Piechoty za pełną poświęcenia pracę w akcji siewnej.
M.P. 1946 nr 116 poz. 216 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 czerwca 1946 r. o odznaczeniach w uznaniu dla wielkich zasług, położonych w czasie najazdu niemieckiego lat 1939-1945 przy organizowaniu oddziałów partyzanckich i prowadzeniu walki z najeźdźcą.
M.P. 1946 nr 116 poz. 215 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 maja 1946 r. o odznaczeniach oficerów, podoficerów i szeregowych za pełną poświęcenia pracę w akcji siewnej.
M.P. 1946 nr 115 poz. 214 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 czerwca 1946 r. o odznaczeniach za zasługi, położone w walce z okupantem i za udział w pracach konspiracyjnych w okresie okupacji z terenu województw: mazurskiego, pomorskiego i rzeszowskiego.
M.P. 1946 nr 115 poz. 213 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 23 października 1946 r. o wyznaczeniu urzędu stanu cywilnego, właściwego do wpisywania do swych ksiąg aktów stanu cywilnego, sporządzonych za granicą oraz postanowień sądowych o uznaniu osoby za zmarłą i o stwierdzeniu zgonu.
M.P. 1946 nr 114 poz. 212 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 czerwca 1946 r. o odznaczeniach za wybitne zasługi w dziedzinie Teatru i Sztuki na terenie całego kraju.
M.P. 1946 nr 114 poz. 211 akt indywidualny Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 czerwca 1946 r. o odznaczeniach za ofiarną pracę na terenie wybrzeża morskiego.
M.P. 1946 nr 114 poz. 210 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie ustalenia norm wysokości odszkodowania za utracony zarobek członków opiniodawczych komisji społecznych, powołanych do współdziałania przy zbywaniu niektórych ruchomości opuszczonych i poniemieckich.
M.P. 1946 nr 113 poz. 209 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 18 maja 1946 r. o odznaczeniach za zasługi, przy ochronie, zabezpieczeniu, organizacji i odbudowie przemysłu naftowego na terenie województw: rzeszowskiego, krakowskiego i śląskiego.
M.P. 1946 nr 113 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 18 października 1946 r. o ogłoszeniu pierwszego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 112 poz. 207 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 września 1946 r. o ogłoszeniu trzeciego wykazu przedsiębiorstw komunikacyjnych, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 111 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 sierpnia 1946 r. o ogłoszeniu drugiego wykazu przedsiębiorstw komunikacyjnych, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 110 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 sierpnia 1946 r. o ogłoszeniu I-go wykazu przedsiębiorstw komunikacyjnych, podlegających przejęciu na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 109 poz. 204 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 maja 1946 r. o odznaczeniach w uznaniu zasług, położonych przy odbudowie i uruchomieniu Państwowej Fabryki Wagonów we Wrocławiu.
M.P. 1946 nr 109 poz. 203 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 maja 1946 r. o odznaczeniach w uznaniu wybitnych zasług, położonych dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie artystycznej i kulturalno-oświatowej.
M.P. 1946 nr 108 poz. 202 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 maja 1946 r. o odznaczeniach za pełną poświęcenia pracę w akcji siewnej.
M.P. 1946 nr 108 poz. 201 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1946 r. o nadaniu uprawnień agenta dewizowego Bankowi Ludowemu w Rybniku.
M.P. 1946 nr 107 poz. 200 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 maja 1946 r. o odznaczeniach oficerów, podoficerów i szeregowych za pełną poświęcenia pracę w akcji siewnej.
M.P. 1946 nr 107 poz. 199 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 1 września 1946 r. o ogłoszeniu szóstego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 106 poz. 198 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 maja 1946 r. o odznaczeniach za zasługi położone przy odzyskaniu wywiezionych przez okupanta cennych zabytków muzealnych z m. st. Warszawy i rejonu warszawskiego na teren Austrii.
M.P. 1946 nr 106 poz. 197 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 maja 1946 r. o odznaczeniach, w uznaniu zasług obywateli belgijskich, położonych w dziele ratowania zbiegłych z Niemiec jeńców polskich i okazywania im pomocy w okresie okupacji w Belgii.
M.P. 1946 nr 106 poz. 196 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 maja 1946 r. o odznaczeniu w uznaniu sumiennej i obowiązkowej służby.
M.P. 1946 nr 106 poz. 195 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 2 maja 1946 r. o odznaczeniach za wybitną działalność konspiracyjną w czasie okupacji.
M.P. 1946 nr 105 poz. 194 uznany za uchylony Instrukcja Ministrów: Skarbu oraz Poczt i Telegrafów z dnia 31 lipca 1946 r. w sprawie sprzedaży znaków stemplowych przez urzędy pocztowe.
M.P. 1946 nr 104 poz. 193 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 maja 1946 r. o odznaczeniach, w związku z podpisaniem umowy handlowej polsko-bułgarskiej.
M.P. 1946 nr 103 poz. 192 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 maja 1946 r. o nadaniu odznaczeń za działalność konspiracyjną w okresie okupacji.
M.P. 1946 nr 103 poz. 191 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 maja 1946 r., o nadaniu odznaczeń za gorliwą służbę.
M.P. 1946 nr 103 poz. 190 uznany za uchylony Uchwała Krajowej Rady Narodowej z dnia 23 września 1946 r. o zmianie art. 8 regulaminu obrad Krajowej Rady Narodowej.
M.P. 1946 nr 102 poz. 189 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dn. 8 maja 1946 r. o odznaczeniach w uznaniu działalności konspiracyjnej w okresie okupacji, tudzież pracy społeczno-politycznej.
M.P. 1946 nr 102 poz. 188 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 13 września 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem browar parowy "J. Saski" w Radomiu.
M.P. 1946 nr 101 poz. 187 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1946 r. o odznaczeniach robotników wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w przemyśle materiałów budowlanych.
M.P. 1946 nr 101 poz. 186 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 września 1946 r. o ogłoszeniu pierwszego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 100 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 21 listopada 1945 r. o ustanowieniu zarządu przymusowego nad piekarnią Mariana Frydrychewicza w Warszawie przy ul. Korsaka 2-24; dawniej Ząbkowska 52.
M.P. 1946 nr 99 poz. 184 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 28 kwietnia 1946 r. o odznaczeniach robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą przy odbudowie Warszawy.
M.P. 1946 nr 99 poz. 183 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 12 września 1946 r. o przekazaniu wyższym urzędom górniczym uprawnień Ministra Przemysłu w zakresie uznawania osób za uzdolnione do kierownictwa kopalniami żywic ziemnych.
M.P. 1946 nr 98 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 30 sierpnia 1946 r. o ogłoszeniu drugiego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 97 poz. 181 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 28 kwietnia 1946 r. o odznaczeniach robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w fabrykach okręgu Gdańskiego.
M.P. 1946 nr 97 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1946 r. w przedmiocie zmiany zarządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 1945 r. o obrocie i objęciu obowiązkiem świadczeń rzeczowych żelastwa, druzgu żeliwnego, żelastwa użytkowego, złomu i stopów nieżelaznych oraz metali użytkowych.
M.P. 1946 nr 96 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 11 września 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie objęcia w posiadanie przez gminę niektórych gruntów w m. st. Warszawie.
M.P. 1946 nr 95 poz. 178 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 maja 1946 r. o odznaczeniach w uznaniu zasług przy organizacji administracji państwowej oraz za gorliwą i wydajną pracę.
M.P. 1946 nr 95 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 10 września 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Kazimierza Christiani w mieście Wyżne, woj. Rzeszowskie.
M.P. 1946 nr 94 poz. 176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 29 sierpnia 1946 r. o ogłoszeniu pierwszego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 93 poz. 175 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 maja 1946 r. o odznaczeniach w uznaniu zasług, położonych dla dobra demokratycznej Polski w dziele zabezpieczenia porzuconego przez okupanta mienia, odbudowy i uruchomienia miejskich zakładów pracy, jak również stworzenia życia gospodarczego i społecznego na terenie m. Łodzi.
M.P. 1946 nr 93 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 7 sierpnia 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn Rożnówka w mieście Biłgoraju.
M.P. 1946 nr 92 poz. 173 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1946 r. o zatwierdzeniu statutu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot".
M.P. 1946 nr 92 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 20 sierpnia 1946 r. o ogłoszeniu piątego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 91 poz. 171 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1946 r. o odznaczeniach robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w przemyśle energetycznym.
M.P. 1946 nr 91 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 20 sierpnia 1946 r. o ogłoszeniu czwartego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 90 poz. 170 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 2 maja 1946 r. o odznaczeniach w uznaniu zasług położonych przy organizacji przemysłu hutniczego, cynkowego i kopalnictwa rud żelaznych.
M.P. 1946 nr 90 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 20 sierpnia 1946 r. o ogłoszeniu trzeciego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 89 poz. 168 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej Z DN. 28 kwietnia 1946 r. o odznaczeniach pracowników Komisji Centralnej Związków Zawodowych, odznaczających się szczególnie wydajną pracą przy organizowaniu ruchu zawodowego w Polsce.
M.P. 1946 nr 89 poz. 167 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 28 kwietnia 1946 r. o odznaczeniach robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w fabrykach Okręgu Białostockiego.
M.P. 1946 nr 89 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 30 sierpnia 1946 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem Spółki Akcyjnej "Filharmonia Warszawska".
M.P. 1946 nr 88 poz. 165 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej Z DN. 28 kwietnia 1946 r. o odznaczeniach robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w fabrykach okręgu Dolno-Śląskiego.
M.P. 1946 nr 88 poz. 164 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1946 r. o powołaniu Ob. Henryka Wyrzykowskiego na stanowisko Naczelnego Dyrektora Państwowego Banku Rolnego w Warszawie.
M.P. 1946 nr 87 poz. 163 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 28 kwietnia 1946 r. o odznaczeniach robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w przemyśle chemicznym.
M.P. 1946 nr 87 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 20 sierpnia 1946 r. o ogłoszeniu drugiego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 86 poz. 161 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1946 r. o odznaczeniach robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w przemyśle włókienniczym.
M.P. 1946 nr 86 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 20 sierpnia 1946 r. o ogłoszeniu pierwszego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1946 nr 85 poz. 159 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1946 r. o odznaczeniach robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w przemyśle energetycznym.
M.P. 1946 nr 85 poz. 158 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 30 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie określenia siedzib i terenu działania wojewódzkich komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw.
M.P. 1946 nr 84 poz. 157 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1946 r. w sprawie utworzenia Komisji Rewizyjnej Skarbu Państwa.
M.P. 1946 nr 84 poz. 156 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1946 r. o zatwierdzeniu statutu organizacyjnego Polskiej Agencji Prasowej PAP.
M.P. 1946 nr 83 poz. 155 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 28 kwietnia 1946 r. o odznaczeniach robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w fabrykach przemysłu włókienniczego.
M.P. 1946 nr 83 poz. 154 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 8 sierpnia 1946 r. o zmianie nazwy miejscowości "Parszywka" w gminie "Góry", powiecie pińczowskim, województwie kieleckim, na "Orkanów".
M.P. 1946 nr 82 poz. 153 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 kwietnia 1946 r. w sprawie odznaczeń za gorliwą i wydajną pracę na terenie Biura Prezydialnego K.R.N.
M.P. 1946 nr 82 poz. 152 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 maja 1946 r. o odznaczeniach w uznaniu zasług, położonych przy zabezpieczeniu, uruchomieniu i rozbudowie Drukarni św. Wojciecha na terenie Wielkopolski.
M.P. 1946 nr 81 poz. 151 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 maja 1946 r. o odznaczeniu w uznaniu zasług, położonych w dziedzinie organizacji rolnictwa i lecznictwa na terenie Województwa Lubelskiego.
M.P. 1946 nr 81 poz. 150 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 maja 1946 r. o odznaczeniach w uznaniu zasług, położonych w pracy przy odbudowie Krakowskiej Stacji Polskiego Radia, organizowaniu Agencji Radiofonicznej w Krakowie oraz dziele radiofonizacji wsi.
M.P. 1946 nr 81 poz. 149 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 maja 1946 r. o odznaczeniach w uznaniu zasług, położonych dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej na polu pracy konspiracyjnej i społeczno-politycznej.
M.P. 1946 nr 80 poz. 148 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 maja 1946 r. o odznaczeniach za zasługi, położone na polu społecznym i kulturalno-oświatowym oraz w dziele organizacji i zjednoczenia uchodźctwa polskiego na terenie Z.S.R.R.
M.P. 1946 nr 79 poz. 147 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 maja 1946 r. w sprawie odznaczeń za zasługi, położone w walce z okupantem i udział w pracach konspiracyjnych.
M.P. 1946 nr 79 poz. 146 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 4 maja 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług, położonych przy odzyskaniu wywiezionych przez okupanta zabytków artystyczno-kulturalnych.
M.P. 1946 nr 78 poz. 145 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1946 r. o odznaczeniach robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w fabrykach włókienniczych w Łodzi.
M.P. 1946 nr 78 poz. 144 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 28 kwietnia 1946 r. o odznaczeniach robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w fabrykach warszawskich i organizacjach Warszawskiej Rady Zw. Zawod.
M.P. 1946 nr 77 poz. 143 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1946 r. w sprawie odznaczeń robotników wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w przemyśle metalowym.
M.P. 1946 nr 77 poz. 142 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 28 kwietnia 1946 r. w sprawie odznaczeń robotników wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w fabrykach okręgu łódzkiego.
M.P. 1946 nr 76 poz. 141 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 28 kwietnia 1946 r. o odznaczeniach robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w fabrykach okręgu lubelskiego.
M.P. 1946 nr 75 poz. 140 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1946 r. o odznaczeniu robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w fabrykach przemysłu drzewnego.
M.P. 1946 nr 75 poz. 139 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 28 kwietnia 1946 r. o odznaczeniu robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w fabrykach okręgu krakowskiego.
M.P. 1946 nr 74 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 28 maja 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Młyn Hawryluka" w miejscowości Komorówce.
M.P. 1946 nr 73 poz. 137 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 27 kwietnia 1946 r. o odznaczeniach w uznaniu zasług, położonych przy organizacji służby zdrowia i opieki, odbudowie przemysłu m. st. Warszawy i za pracę konspiracyjną.
M.P. 1946 nr 72 poz. 136 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 26 kwietnia 1946 r. o odznaczeniach w uznaniu zasług na polu odbudowy, organizacji i rozwoju przemysłu węglowego w Polsce.
M.P. 1946 nr 71 poz. 135 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1946 r. o odznaczeniu robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w przemyśle węglowym.
M.P. 1946 nr 70 poz. 134 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 28 kwietnia 1946 r. o odznaczeniu robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w fabrykach przemysłu metalowego.
M.P. 1946 nr 70 poz. 133 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Aprowizacji Publicznej z dnia 12 lipca 1946 r. o zmianie nazwy majątku "Żabia Wola" na "Pszczela Wola" w gminie Piotrowice, powiecie i województwie lubelskim.
M.P. 1946 nr 69 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 8 lipca 1946 r. o przepisach szczegółowych uwierzytelniania planów i dokumentów mierniczych przez urzędy i instytucje państwowe, wykonywujące pomiary stosowane.
M.P. 1946 nr 68 poz. 131 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1946 r. o odznaczeniu robotników przy odbudowie i administracji, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w zakładach użyteczności publicznej na terenie m. st. Warszawy.
M.P. 1946 nr 67 poz. 130 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1946 r. w sprawie odznaczeń za zasługi robotników przy odbudowie i administracji wyróżniających się wydajną pracą w zakładach użyteczności publicznej na terenie m. st. Warszawy.
M.P. 1946 nr 67 poz. 129 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 24 czerwca 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Celuloza Nadniemeńska, S.A."
M.P. 1946 nr 66 poz. 128 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 28 kwietnia 1946 r. w sprawie odznaczeń za zasługi, położone przy odbudowie i administracji wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w zakładach użyteczności publicznej na terenie m. st. Warszawy.
M.P. 1946 nr 66 poz. 127 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 27 kwietnia 1946 r. w sprawie odznaczeń za zasługi, położone przy wskrzeszeniu oraz odbudowie dziennika "Robotnik".
M.P. 1946 nr 66 poz. 126 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 27 kwietnia 1946 r. w sprawie odznaczeń za zasługi, położone przy organizacji pracy i odbudowie przemysłu na terenie m. st. Warszawy.
M.P. 1946 nr 65 poz. 125 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 30 kwietnia 1944 r. w sprawie odznaczenia członków delegacji KRN, którzy w marcu 1944 r. przeszli linię frontu.
M.P. 1946 nr 65 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 marca 1946 r. o ustanowieniu zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem przemysłu konserwowego.
M.P. 1946 nr 64 poz. 123 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 kwietnia 1946 r. w sprawie nadania odznaczenia za patriotyczny czyn obywatelski.
M.P. 1946 nr 64 poz. 122 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 kwietnia 1946 r. w sprawie nadania odznaczeń za działalność powojenną Związku Walki Młodych.
M.P. 1946 nr 64 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 23 maja 1946 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych "Ćmielów" Ska Akc. z siedzibą w Krakowie.
M.P. 1946 nr 63 poz. 120 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 kwietnia 1946 r. o odznaczeniu robotników, wyróżniających się szczególnie wydajną pracą w przemyśle hutniczym i metalowym.
M.P. 1946 nr 62 poz. 119 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 kwietnia 1946 r. w sprawie odznaczeń za zasługi przy uruchomieniu bezpośredniej komunikacji kolejowej polsko-szwedzkiej.
M.P. 1946 nr 62 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 kwietnia 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu wielkich zasług na polu pracy charytatywnej w dziele niesienia pomocy żołnierzom Polskiego Dywizjonu Bombowców nr 800 i polskim inwalidom na terenie Anglii oraz szpitalnictwa i innym zakładom opiekuńczym w Polsce.
M.P. 1946 nr 62 poz. 117 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 kwietnia 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług położonych przy repatriacji Polaków z Z.S.R.R.
M.P. 1946 nr 62 poz. 116 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 5 kwietnia 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług, położonych przy organizacji polskiego ruchu oporu we Francji i za udział w walce zbrojnej z okupantem niemieckim we Francji.
M.P. 1946 nr 61 poz. 115 uznany za uchylony Ogłoszenie Generalnego Komisarza głosowania ludowego o wyniku głosowania ludowego z dnia 30 czerwca 1946 r.
M.P. 1946 nr 60 poz. 114 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 5 kwietnia 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu bohaterskich zasług w walce zbrojnej z międzynarodowym faszyzmem na polach Hiszpanii w latach 1936-1939 r.
M.P. 1946 nr 60 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 marca 1946 r. w sprawie odznaczeń za zasługi, położone przy zaopatrywaniu Wojska Polskiego w materiały pędne.
M.P. 1946 nr 60 poz. 112 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 marca 1946 r. w sprawie odznaczenia Generałów Armii Amerykańskiej, Dowódców Sił Zbrojnych, operujących na terenie działań morza śródziemnego, w okresie Wielkiej Wojny.
M.P. 1946 nr 59 poz. 111 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie wejścia w skład osobowy Zarządu Przymusowego Związku Straży Pożarnych R.P. ob. Garncarczyka Wilhelma.
M.P. 1946 nr 59 poz. 110 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 29 maja 1946 r.
M.P. 1946 nr 59 poz. 109 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1946 r. o utworzeniu w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" Centralnego Biura Węglowego K.P.K. w Katowicach.
M.P. 1946 nr 58 poz. 108 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 marca 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług położonych dla stolicy Polski przez odnalezienie i przywrócenie Warszawie wywiezionych przez niemieckich okupantów pomnika Kościuszki i statuy Chrystusa.
M.P. 1946 nr 58 poz. 107 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 marca 1946 r. w sprawie odznaczeń za zasługi położone przy ewakuacji i przetransportowaniu przez linię frontu żołnierzy armii podziemnej z terenów Polski okupowanych przez wroga.
M.P. 1946 nr 58 poz. 106 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 marca 1946 r. w sprawie odznaczeń za zasługi położone przy organizacji Sztabu Ruchu Partyzanckiego w Polsce.
M.P. 1946 nr 58 poz. 105 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 marca 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu historycznych zasług w kierowaniu i dowodzeniu wyzwoleńczą walką Narodów Jugosławii z hitlerowskimi Niemcami, w uznaniu nieugiętej walki z faszyzmem na polach Hiszpanii i we własnej ojczyźnie.
M.P. 1946 nr 58 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 21 maja 1946 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowo-Handlowy w Wygodzie.
M.P. 1946 nr 57 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 czerwca 1946 r. o ustaleniu wykazu przedsiębiorstw państwowych, których świadczenia są wolne od podatku obrotowego.
M.P. 1946 nr 57 poz. 102 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 czerwca 1946 r. o ustaleniu wykazu przedsiębiorstw państwowych wolnych od podatku dochodowego.
M.P. 1946 nr 56 poz. 101 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 26 marca 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług za wytrwałą i ofiarną pracę w służbie nad utrzymaniem ładu i porządku w demokratycznej Polsce.
M.P. 1946 nr 56 poz. 100 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 marca 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu sumiennej i obowiązkowej służby.
M.P. 1946 nr 56 poz. 99 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 marca 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług położonych dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej w pracy społecznej i konspiracyjnej na emigracji.
M.P. 1946 nr 56 poz. 98 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 marca 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług położonych przy odbudowie obiektów Krajowej Rady Narodowej.
M.P. 1946 nr 55 poz. 97 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 kwietnia 1946 r. w sprawie odznaczeń za zasługi w okresie okupacji w walkach zbrojnych z niemieckim najeźdźcą.
M.P. 1946 nr 54 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 28 maja 1946 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Młyn w Międzyrzecu Podlaskim.
M.P. 1946 nr 53 poz. 95 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 12 marca 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług położonych przy realizacji reformy rolnej oraz rozwoju i działalności Związków Samopomocy Chłopskiej.
M.P. 1946 nr 52 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 3 czerwca 1946 r. o zatwierdzeniu regulaminu wewnętrznego urzędowania Państwowej Rady Mierniczej.
M.P. 1946 nr 52 poz. 93 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1946 r. o ustaleniu ceny zapałek.
M.P. 1946 nr 52 poz. 92 uznany za uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 r. w sprawie zmian administracyjnych.
M.P. 1946 nr 52 poz. 91 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1946 r. o pozbawieniu koncesji przedsiębiorstw bankowych.
M.P. 1946 nr 51 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z Ministrem Ziem Odzyskanych z dnia 10 maja 1946 r. w sprawie statutu organizacyjnego urzędów likwidacyjnych.
M.P. 1946 nr 50 poz. 98 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 marca 1946 r. o odznaczeniu w uznaniu zasług, położonych dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej w dziele zabezpieczenia mienia, odbudowy i uruchomienia przemysłu na terenie Województwa Łódzkiego.
M.P. 1946 nr 49 poz. 97 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 marca 1945 r. o odznaczeniu w uznaniu zasług i w celu upamiętnienia bohaterskiej walki z hitlerowskim okupantem o Niepodległość, Wolność i Demokrację Rzeczypospolitej Polskiej w okresie okupacji na terenie Województwa Łódzkiego.
M.P. 1946 nr 49 poz. 96 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 2 października 1945 r. o odznaczeniu admirałów, oficerów i podoficerów Królewskiej Szwedzkiej Marynarki Wojennej za pełną poświęcenia opiekę nad okrętami Rzeczypospolitej Polskiej w portach Królestwa Szwedzkiego.
M.P. 1946 nr 49 poz. 95 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1946 r. o połączeniu spółdzielni kredytowej Bank Spółdzielczy "Społem" z Bankiem Gospodarstwa Spółdzielczego.
M.P. 1946 nr 48 poz. 92 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 22 lutego 1946 r. w sprawie nadania odznaczeń w uznaniu zasług położonych w okresie pracy w Zarządzie Miejskim m. st. Warszawy w dziele zabezpieczenia mienia i pracy organizacyjnej.
M.P. 1946 nr 48 poz. 91 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 22 lutego 1946 r. o nadaniu odznaczeń w uznaniu zasług, położonych w okresie prac w Zarządzie Miejskim m. st. Warszawy w dziele zabezpieczenia mienia i pracy organizacyjnej.
M.P. 1946 nr 48 poz. 90 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 maja 1946 r. o przedłużeniu czasu trwania publicznej subskrypcji na Premiową Pożyczkę Odbudowy Kraju 1946 r.
M.P. 1946 nr 47 poz. 90 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 maja 1946 r. o odroczeniu terminów przewidzianych w art. 17, ust. 2 dekretu o podatku od wynagrodzeń i w § 40 rozporządzenia wykonawczego do tego dekretu.
M.P. 1946 nr 47 poz. 89 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 1946 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży Generalnego Komisarza, Przewodniczącego i członków komisyj głosowania ludowego.
M.P. 1946 nr 46 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 marca 1946 r. w sprawie wydania instrukcji o zadrzewieniu dróg publicznych.
M.P. 1946 nr 45 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 listopada 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów, udzielanych studentom szkół akademickich i wyższych oraz uczniom szkół technicznych komunikacyjnych.
M.P. 1946 nr 45 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1946 r. w sprawie wezwania do przedłożenia list kandydatów na członków tymczasowych Rad Ubezpieczalni Społecznych w Gdańsku i w Łomży.
M.P. 1946 nr 44 poz. 85 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 maja 1946 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości.
M.P. 1946 nr 43 poz. 84 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 listopada 1945 r. o wydzieleniu miasta Pruszkowa w województwie warszawskim z powiatowego związku samorządowego.
M.P. 1946 nr 43 poz. 83 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1946 r. o zniesieniu Centralnej Kasy Skarbowej.
M.P. 1946 nr 42 poz. 82 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 lutego 1946 r. w sprawie odznaczenia miasta Grudziądza.
M.P. 1946 nr 42 poz. 81 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 22 lutego 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług, położonych dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej na polu sądownictwa.
M.P. 1946 nr 42 poz. 80 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 lutego 1946 r. w sprawie nadania odznaczeń w uznaniu zasług, położonych dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej w dziele zorganizowania Polonii Radzieckiej i zjednoczenia jej w Związku Radzieckim na platformie ideowej Związku Patriotów.
M.P. 1946 nr 41 poz. 79 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 lutego 1946 r. w sprawie nadania odznaczeń w uznaniu zasług położonych dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej na polu pracy administracyjno-samorządowej i społeczno-politycznej na terenie Województwa Łódzkiego.
M.P. 1946 nr 40 poz. 78 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 10 maja 1946 r. o powołaniu Generalnego Komisarza Głosowania Ludowego i jego zastępcy.
M.P. 1946 nr 39 poz. 77 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 19 lutego 1946 r. w sprawie odznaczenia w uznaniu wielkiej staranności w czynnościach służbowych.
M.P. 1946 nr 39 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 lutego 1946 r. w sprawie odznaczenia za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą.
M.P. 1946 nr 39 poz. 75 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 lutego 1946 r. w sprawie nadania odznaczeń, w uznaniu zasług położonych dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej w pracy organizacyjnej w dziedzinach życia kulturalnego, oświatowego, spółdzielczego, gospodarczego i społecznego na terenie Województwa Łódzkiego.
M.P. 1946 nr 39 poz. 74 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1946 r. o otwarciu publicznej subskrypcji na Premiową Pożyczkę Odbudowy Kraju 1946 r.
M.P. 1946 nr 38 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 lutego 1946 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Browar Parowy J. Saski w Radomiu.
M.P. 1946 nr 37 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1945 r. o przekazaniu na rzecz gmin miejskich należności za czynności urzędowe katastralne własnych organów pomiarowych tych gmin.
M.P. 1946 nr 36 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 lutego 1946 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod f-mą "Przemysł Rybny, Walerjan Sentkowski" Gdynia - Chylonia.
M.P. 1946 nr 35 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy M. Spokojny w mieście Włodawa.
M.P. 1946 nr 35 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 19 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy w mieście Zduńska Wola.
M.P. 1946 nr 34 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Parowy w mieście Radzyniu pow. Grudziądz.
M.P. 1946 nr 34 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny nr 2529, spadkobiercy Kiwa Fuks i Z. Sukacki w mieście Zamościu.
M.P. 1946 nr 33 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowo-Automatyczny w mieście Rypinie.
M.P. 1946 nr 33 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Elektryczny w mieście Dobrzyniu.
M.P. 1946 nr 32 poz. 64 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 lutego 1946 r. o nadaniu odznaczeń w uznaniu zasług, położonych dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej w pracy konspiracyjnej w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie Województwa Łódzkiego.
M.P. 1946 nr 32 poz. 63 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 lutego 1946 r. o nadaniu odznaczeń w celu upamiętnienia bohaterskiej walki z hitlerowskim okupantem o Niepodległość, Wolność i Demokrację Rzeczypospolitej Polskiej w okresie okupacji na terenie Województwa Łódzkiego.
M.P. 1946 nr 32 poz. 62 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 lutego 1946 r. o nadaniu odznaczeń w uznaniu zasług, położonych dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej w pracy konspiracyjnej i organizacyjnej.
M.P. 1946 nr 32 poz. 61 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 lutego 1946 r. o nadaniu odznaczeń w uznaniu zasług, położonych dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej w dziele organizacji sądownictwa i ugruntowania praworządności na terenie Śląska.
M.P. 1946 nr 32 poz. 60 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 5 lutego 1946 r. o nadaniu odznaczeń w uznaniu zasług, położonych w kierunku zbliżenia między narodem polskim i narodami Z.S.R.R. w okresie walki z najeźdźcą hitlerowskim i walki o oswobodzenie Polski.
M.P. 1946 nr 31 poz. 59 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 18 stycznia 1946 r. w sprawie nadania odznaczeń w uznaniu zasług dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej w dziele pracy organizacyjnej przy utworzeniu administracji państwowej i samorządu, uruchomieniu uczelni i odbudowie demokratycznej państwowości polskiej na ziemiach Województwa Śląsko-Dąbrowskiego.
M.P. 1946 nr 30 poz. 58 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 18 stycznia 1946 r. w sprawie nadania odznaczeń w uznaniu zasług dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej w dziele pracy organizacyjnej przy utworzeniu administracji państwowej i samorządu, uruchomieniu uczelni i odbudowie demokratycznej państwowości polskiej na ziemiach Województwa Śląsko-Dąbrowskiego.
M.P. 1946 nr 29 poz. 57 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 stycznia 1946 r. w sprawie nadania odznaczeń w uznaniu zasług, położonych dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie pracy konspiracyjnej i odbudowy przemysłu węglowego.
M.P. 1946 nr 29 poz. 56 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 22 stycznia 1946 r. w sprawie nadania odznaczeń w uznaniu zasług, położonych dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie odbudowy przemysłu filmowego w m. Łodzi.
M.P. 1946 nr 29 poz. 55 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 18 stycznia 1946 r. w sprawie nadania odznaczeń w uznaniu zasług dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej położonych w dziele pracy organizacyjnej, stworzenia administracji i samorządu, uruchomienia szkolnictwa i odbudowy demokratycznej państwowości polskiej na ziemiach Województwa Śląsko-Dąbrowskiego.
M.P. 1946 nr 29 poz. 54 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 18 stycznia 1946 r. w sprawie nadania odznaczeń w uznaniu zasług położonych w dziedzinie odbudowy Polskiego Radia w m. Łodzi i Bydgoszczy.
M.P. 1946 nr 28 poz. 53 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 stycznia 1946 r. w sprawie odznaczenia w uznaniu zasług położonych w dziedzinie pracy naukowej.
M.P. 1946 nr 28 poz. 52 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 stycznia 1946 r. w sprawie nadania odznaczeń.
M.P. 1946 nr 28 poz. 51 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 23 stycznia 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług pracowników Państwowej Fabryki Wagonów we Wrocławiu, położonych dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej w dziele odbudowy i uruchomienia tej fabryki.
M.P. 1946 nr 28 poz. 50 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 18 stycznia 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu wielkich zasług położonych w dziele zorganizowania przez urzędników skarbowości polskiej.
M.P. 1946 nr 28 poz. 49 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 18 stycznia 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług pracowników Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Krakowskiego, położonych dla publicznego dobra w dziele budowy linii elektrycznej Rabka - Nowy Targ - Zakopane.
M.P. 1946 nr 28 poz. 48 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 16 stycznia 1946 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu wielkich zasług, położonych przy odbudowie gmachu Teatru Polskiego w Warszawie i wskrzeszeniu jego artystycznej działalności.
M.P. 1946 nr 28 poz. 47 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 grudnia 1945 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług położonych dla odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej przez pracę konspiracyjną w szeregach Stronnictwa Demokratycznego.
M.P. 1946 nr 28 poz. 46 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 28 grudnia 1945 r. w sprawie odznaczenia w uznaniu wybitnej i długoletniej działalności na polu sztuki scenicznej.
M.P. 1946 nr 28 poz. 45 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 18 grudnia 1945 r. w sprawie odznaczeń za zasługi w dziedzinie życia społeczno-politycznego na terenie Palestyny.
M.P. 1946 nr 27 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1946 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad Koleją Elektryczną (Tramwajami Elektrycznymi) w Jeleniej Górze.
M.P. 1946 nr 27 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 lutego 1946 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad koleją wąskotorową Warszawa - Radzymin.
M.P. 1946 nr 26 poz. 43 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 17 stycznia 1946 r. w sprawie odznaczenia osób zasłużonych w walce o wyzwolenie i odbudowę stolicy - organizatorów, przywódców i wybitnych uczestników walki Narodu Polskiego z niemieckim okupantem, a w szczególności bojowników o wolność Stolicy, uczestników obrony Stolicy we wrześniu 1939 r., inicjatorów i uczestników Krajowej i Warszawskiej Rady Narodowej w konspiracji, żołnierzy powstania warszawskiego i powstania w Ghetcie, uczestników walk o wyzwolenie Stolicy w dniach 16-17 stycznia 1945 r., inicjatora odbudowy Stolicy - Rząd Tymczasowy, szczególnie zasłużonych przy organizacji władz centralnych i miejskich w wyzwolonej Warszawie, oraz na polu odbudowy Stolicy w pierwszym jej okresie.
M.P. 1946 nr 25 poz. 42 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 18 stycznia 1946 r. w sprawie nadania odznaczeń w uznaniu zasług, położonych dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej w dziale zorganizowania Polonii Radzieckiej i zjednoczenia jej w Związku Radzieckim na platformie ideowej Związku Patriotów Polskich.
M.P. 1946 nr 25 poz. 41 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 16 stycznia 1946 r. w sprawie nadania odznaczeń w uznaniu wielkich zasług pracowników m. Łodzi, położonych dla dobra Demokratycznej Polski w dziele zabezpieczenia porzuconego przez okupanta mienia, odbudowy i uruchomienia miejskich zakładów użyteczności publicznej, uczelni i licznych warsztatów pracy, jak również stworzenia życia gospodarczego i społecznego w m. Łodzi.
M.P. 1946 nr 24 poz. 40 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 13 lutego 1946 r. w sprawie składu osobowego Zarządu Przymusowego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1946 nr 24 poz. 39 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 30 listopada 1945 r. o ustanowieniu zarządu przymusowego Związku Straży Pożarnych.
M.P. 1946 nr 23 poz. 38 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 lutego 1946 r. w sprawie wysokości diet przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach poza granicami kraju.
M.P. 1946 nr 22 poz. 37 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 2 stycznia 1946 r. o nadaniu odznaczeń za bohaterskie czyny w walce z niemieckim najeźdźcą i za wytrwałą i ofiarną pracę w służbie nad utworzeniem ładu i bezpieczeństwa w Demokratycznej Polsce.
M.P. 1946 nr 21 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1946 r. ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi.
M.P. 1946 nr 21 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1945 r. ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi.
M.P. 1946 nr 21 poz. 34 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1946 r. o rozszerzeniu uprawnień urzędów skarbowych (rewizyjnych) do rozstrzygania odwołań, o przesunięciu terminu do składania zeznań do wymiaru podatku obrotowego i dochodowego oraz terminu do nabycia kart rejestracyjnych.
M.P. 1946 nr 20 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Biały Boguszewskiej w mieście Chełmie.
M.P. 1946 nr 19 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Michalenko i Ska w mieście Chełmie.
M.P. 1946 nr 18 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Automatyczny Waganiec w mieście Wagańcu.
M.P. 1946 nr 17 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 5 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Fabryka Sygnałów i Urządzeń Kolejowych" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gotartowicach.
M.P. 1946 nr 16 poz. 29 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 14 grudnia 1945 r. w sprawie odznaczeń za wybitne zasługi w dziele organizacji Polskiej Marynarki Wojennej.
M.P. 1946 nr 16 poz. 28 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 13 grudnia 1945 r. w sprawie odznaczeń w uznaniu zasług w służbie nad utrzymaniem ładu i bezpieczeństwa w demokratycznej Polsce.
M.P. 1946 nr 16 poz. 27 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 4 grudnia 1945 r. w sprawie odznaczenia w uznaniu zasług położonych dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej w dziele współpracy w opracowaniu traktatu handlowego między Polską a Szwecją.
M.P. 1946 nr 16 poz. 26 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 4 grudnia 1945 r. w sprawie odznaczenia w uznaniu dużych zasług położonych w pracy społecznej dla demokracji polskiej, oraz w dziele niesienia pomocy dzieciom polskim.
M.P. 1946 nr 15 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn M. Tylińskiego w mieście Radomiu.
M.P. 1946 nr 15 poz. 24 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lutego 1946 r. o przyjmowaniu przedpłat na Premiową Pożyczkę Odbudowy Kraju 1946 r.
M.P. 1946 nr 14 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Reichmana w mieście Częstochowie.
M.P. 1946 nr 14 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 6 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Motorowy Goldman i Ska w mieście Puławy.
M.P. 1946 nr 13 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn "Central" w mieście Lublinie.
M.P. 1946 nr 12 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Piaski w mieście Lublinie.
M.P. 1946 nr 12 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 22 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Zagłoba w mieście Piotrków Kujawski.
M.P. 1946 nr 11 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 20 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn B-ci Krauze w mieście Lublinie.
M.P. 1946 nr 10 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 20 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Twardowski w mieście Kruszwicy.
M.P. 1946 nr 9 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 19 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Udziałowy w mieście Zduńska Wola.
M.P. 1946 nr 9 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 19 grudnia 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Spółkowy w mieście Szadek.
M.P. 1946 nr 9 poz. 14 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1945 r. o ustaleniu ceny zapałek.
M.P. 1946 nr 8 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Rożnówka w mieście Biłgoraju.
M.P. 1946 nr 8 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 8 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Czerwony Boguszewskiej w mieście Chełmie.
M.P. 1946 nr 7 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 17 stycznia 1946 r. w sprawie legitymacji zawodowych dla mierniczych przysięgłych oraz praktykantów na mierniczych przysięgłych.
M.P. 1946 nr 7 poz. 10 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1945 r.
M.P. 1946 nr 6 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 grudnia 1945 r. w sprawie udziału przedstawicieli Rad Zakładowych w zarządach instytucji kredytowych pozostających pod zarządem państwowym lub samorządowym.
M.P. 1946 nr 6 poz. 8 obowiązujący Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 2 sierpnia 1945 r. o amnestii.
M.P. 1946 nr 5 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 listopada 1945 r. w sprawie przedstawiania kandydatów na ławników okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych.
M.P. 1946 nr 4 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1945 r. o nadaniu układowi zbiorowemu pracy z dnia 17 lipca 1945 r. mocy powszechnie obowiązującej dla zawodu kelnerskiego na obszarze m. st. Warszawy.
M.P. 1946 nr 4 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1945 r. ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi.
M.P. 1946 nr 3 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn Automatyczny Gończa w mieście Brodnicy.
M.P. 1946 nr 3 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 listopada 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyny Kentzera w mieście Bydgoszczy.
M.P. 1946 nr 2 poz. 2 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 1 grudnia 1945 r. w sprawie nadania odznaczeń za intensywną pracę w górnictwie węglowym dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1946 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 23 listopada 1945 r. w sprawie odznaczeń za zasługi w dziele odbudowy automatycznej stacji telefonicznej w Warszawie.