Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1978 nr 39 poz. 156 uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 listopada 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa.
M.P. 1978 nr 39 poz. 155 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 grudnia 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep.
M.P. 1978 nr 39 poz. 154 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 1 grudnia 1978 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy na wkład na mieszkania lokatorskie w spółdzielczych domach dla emerytów, rencistów i inwalidów.
M.P. 1978 nr 39 poz. 153 uznany za uchylony Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1978 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Magazynowej.
M.P. 1978 nr 39 poz. 152 uznany za uchylony Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1978 r. w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1979 r.
M.P. 1978 nr 39 poz. 151 uchylony wykazem Uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1978 r. w sprawie dotacji przedmiotowych.
M.P. 1978 nr 39 poz. 150 Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1978 r. w sprawie przyznania Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu prawa nadawania stopni naukowych.
M.P. 1978 nr 39 poz. 149 Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1978 r. w sprawie Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu oraz wojewódzkich funduszów rozwoju kultury fizycznej i sportu.
M.P. 1978 nr 38 poz. 148 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 grudnia 1978 r. w sprawie Deklaracji o wychowaniu społeczeństw w duchu pokoju.
M.P. 1978 nr 38 poz. 147 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 grudnia 1978 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na 1979 r.
M.P. 1978 nr 38 poz. 146 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 grudnia 1978 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 23 (Gliwice).
M.P. 1978 nr 37 poz. 145 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 9 grudnia 1978 r. w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
M.P. 1978 nr 37 poz. 144 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 9 grudnia 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obniżenia stawek celnych od towarów przywożonych z Finlandii oraz deklaracji stwierdzających polskie pochodzenie towarów wywożonych do Finlandii.
M.P. 1978 nr 37 poz. 143 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.
M.P. 1978 nr 37 poz. 142 uznany za uchylony Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1978 r. w sprawie wykorzystania zabytków nieruchomych na cele użytkowe.
M.P. 1978 nr 37 poz. 141 uchylony Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1978 r. w sprawie wykonywania tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1978 nr 36 poz. 140 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 listopada 1978 r. w sprawie zezwoleń na utrzymywanie młodych buhajów.
M.P. 1978 nr 36 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 listopada 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony drukarz" oraz szczegółowych zasad i trybu jej nadawania.
M.P. 1978 nr 36 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 listopada 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony dla ubezpieczeń społecznych" oraz zasad i trybu jej nadawania.
M.P. 1978 nr 36 poz. 137 uznany za uchylony Uchwała nr 170 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1978 nr 36 poz. 136 Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1978 r. w sprawie zapewnienia sprawnej pracy transportu kolejowego i drogowego w okresie zimowym 1978/1979.
M.P. 1978 nr 36 poz. 135 uchylony wykazem Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1978 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony drukarz".
M.P. 1978 nr 36 poz. 134 uznany za uchylony Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1978 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla ubezpieczeń społecznych".
M.P. 1978 nr 35 poz. 133 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 18 października 1978 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1979 r.
M.P. 1978 nr 35 poz. 132 uchylony Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 22 września 1978 r. w sprawie ustalenia okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania.
M.P. 1978 nr 34 poz. 131 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej oraz Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 17 października 1978 r. w sprawie wykazów towarów produkcji krajowej objętych gwarancją producenta.
M.P. 1978 nr 34 poz. 130 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 października 1978 r. w sprawie powołania Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
M.P. 1978 nr 34 poz. 129 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 października 1978 r. w sprawie narodowego wydania dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego.
M.P. 1978 nr 34 poz. 128 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 października 1978 r. w sprawie rządowego programu realizacji postanowień XII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1978 nr 34 poz. 127 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 października 1978 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 42 (Nowy Sącz).
M.P. 1978 nr 33 poz. 126 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 października 1978 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1978 nr 33 poz. 125 uznany za uchylony Zarządzenie nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 1978 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Instytutu Sadownictwa.
M.P. 1978 nr 33 poz. 124 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 18 października 1978 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1978 nr 33 poz. 123 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 5 października 1978 r. w sprawie ustalenia wykładni przepisów ustawowych o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
M.P. 1978 nr 32 poz. 122 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 września 1978 r. w sprawie pierwszeństwa z Międzynarodowej Wystawy i Seminarium ONZ-AERO-AGRO 78 Warszawa - Mielec.
M.P. 1978 nr 32 poz. 121 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 zł.
M.P. 1978 nr 32 poz. 120 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1978 nr 32 poz. 119 uchylony Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1978 nr 32 poz. 118 uchylony Uchwała nr 145 Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1978 nr 32 poz. 117 uchylony Uchwała nr 144 Rady Ministrów z dnia 30 września 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe środków trwałych osobom prowadzącym punkty sprzedaży detalicznej na podstawie umowy na warunkach zlecenia.
M.P. 1978 nr 32 poz. 116 uchylony Uchwała nr 143 Rady Ministrów z dnia 30 września 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej na podstawie umowy na warunkach zlecenia.
M.P. 1978 nr 31 poz. 115 uchylony wykazem Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 20 września 1978 r. w sprawie oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i zmniejszenia poboru mocy elektrycznej przez odbiorców nieprzemysłowych w godzinach największego obciążenia krajowego systemu elektroenergetycznego.
M.P. 1978 nr 31 poz. 114 uchylony Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 12 września 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów.
M.P. 1978 nr 30 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 sierpnia 1978 r. w sprawie postępowania ze zwierzętami rzeźnymi.
M.P. 1978 nr 30 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Górnictwa, Energetyki i Energii Atomowej, Hutnictwa oraz Komunikacji z dnia 21 sierpnia 1978 r. w sprawie norm ubytków naturalnych paliw stałych.
M.P. 1978 nr 30 poz. 111 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1978 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyżywienia załóg na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.
M.P. 1978 nr 30 poz. 110 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1978 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1960 r.
M.P. 1978 nr 30 poz. 109 uchylony Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1978 r. w sprawie pomocy Państwa w rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych.
M.P. 1978 nr 30 poz. 108 uchylony wykazem Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1978 r. w sprawie specjalizacji indywidualnych gospodarstw rolnych i zespołów rolników oraz kooperacji w rolnictwie.
M.P. 1978 nr 29 poz. 107 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie rejestracji i prowadzenia obserwacji ujęć wód podziemnych.
M.P. 1978 nr 29 poz. 106 uchylony Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1978 r. w sprawie podwyższenia cen skupu mleka.
M.P. 1978 nr 28 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sygnałów i oznakowania pojazdów samochodowych uprzywilejowanych w ruchu.
M.P. 1978 nr 28 poz. 104 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 lipca 1978 r. w sprawie wytycznych organizacji i zakresu działania państwowych jednostek projektowania.
M.P. 1978 nr 28 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1978 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania wpisu grup krwi w dokumentach stwierdzających tożsamość.
M.P. 1978 nr 27 poz. 102 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 sierpnia 1978 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu w 1977 r.
M.P. 1978 nr 27 poz. 101 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 sierpnia 1978 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1977 r.
M.P. 1978 nr 27 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 sierpnia 1978 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości stypendiów dla studentów akademii medycznych, którzy przed podjęciem studiów wykonywali zawody felczera lub pielęgniarki.
M.P. 1978 nr 27 poz. 99 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.
M.P. 1978 nr 27 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1978 nr 27 poz. 97 uchylony Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1978 r. w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych.
M.P. 1978 nr 27 poz. 96 uchylony wykazem Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki "Na Straży Pokoju".
M.P. 1978 nr 27 poz. 95 uchylony wykazem Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1978 r. w sprawie utworzenia w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" funduszu rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego w gminach.
M.P. 1978 nr 27 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.
M.P. 1978 nr 26 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1978 r. o wytycznych orzecznictwa dla okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.
M.P. 1978 nr 26 poz. 92 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu niektórych rozliczeń z budżetem państwowych organizacji gospodarczych objętych planem centralnym.
M.P. 1978 nr 26 poz. 91 uchylony wykazem Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1978 r. w sprawie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie do dnia 30 czerwca 1979 r.
M.P. 1978 nr 26 poz. 90 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1978 r.
M.P. 1978 nr 25 poz. 89 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1978 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1978 nr 25 poz. 88 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1978 r. w sprawie tytułu honorowego "Lotnik Kosmonauta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1978 nr 25 poz. 87 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 lipca 1978 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1978 nr 25 poz. 86 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 lipca 1978 r. w sprawie powołania Ministra Kultury i Sztuki.
M.P. 1978 nr 25 poz. 85 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 lipca 1978 r. w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1977 r.
M.P. 1978 nr 25 poz. 84 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 lipca 1978 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1977 r.
M.P. 1978 nr 25 poz. 83 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 lipca 1978 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 62 (Szczecin).
M.P. 1978 nr 24 poz. 82 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.
M.P. 1978 nr 24 poz. 81 uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac.
M.P. 1978 nr 24 poz. 80 uchylony wykazem Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1978 r. w sprawie zasad organizacji i działania państwowych jednostek projektowania.
M.P. 1978 nr 23 poz. 79 uchylony Uchwała nr 81 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1978 nr 23 poz. 78 uchylony wykazem Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie rozwoju, organizacji i zaopatrzenia budownictwa indywidualnego.
M.P. 1978 nr 22 poz. 77 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 1978 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie jesiennym 1978 roku.
M.P. 1978 nr 22 poz. 76 uchylony wykazem Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1978 r. w sprawie podwyższenia cen skupu trzody chlewnej i bydła.
M.P. 1978 nr 21 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 czerwca 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przemiału zbóż.
M.P. 1978 nr 21 poz. 74 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Komunikacji z dnia 7 czerwca 1978 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów importowanych w transporcie kolejowym.
M.P. 1978 nr 21 poz. 73 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1978 r. w sprawie zasad finansowania robót i usług realizowanych systemem gospodarczym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1978 nr 21 poz. 72 uchylony Uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
M.P. 1978 nr 21 poz. 71 uchylony Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie działalności doświadczalnej.
M.P. 1978 nr 20 poz. 70 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 2 czerwca 1978 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.
M.P. 1978 nr 20 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie komitetów kontroli społecznej.
M.P. 1978 nr 19 poz. 68 uchylony wykazem Uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1978 r. w sprawie doskonalenia organizacji i normowania pracy.
M.P. 1978 nr 18 poz. 67 Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1978 r. w sprawie szczegółowego zakresu Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r.
M.P. 1978 nr 18 poz. 66 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej, Energetyki i Energii Atomowej oraz Górnictwa z dnia 15 maja 1978 r. w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.
M.P. 1978 nr 18 poz. 65 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 zł.
M.P. 1978 nr 18 poz. 64 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1978 r. w sprawie kredytu bankowego na zakup artykułów przemysłowych i zapłatę należności za usługi.
M.P. 1978 nr 18 poz. 63 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1978 nr 18 poz. 62 Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1978 r. o uchyleniu uchwały w sprawie detalicznej sprzedaży oraz świadczenia usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej na warunkach kredytu ratalnego.
M.P. 1978 nr 18 poz. 61 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1978 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 55 (Rzeszów).
M.P. 1978 nr 17 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu zatwierdzania oraz zmian programu ochrony terenów górniczych.
M.P. 1978 nr 17 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie określenia rodzajów obiektów budowlanych zakładu górniczego.
M.P. 1978 nr 17 poz. 58 uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 maja 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa.
M.P. 1978 nr 17 poz. 57 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1978 r. w sprawie uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji budowlanych.
M.P. 1978 nr 16 poz. 56 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.
M.P. 1978 nr 16 poz. 55 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie warunków dostarczania energii elektrycznej.
M.P. 1978 nr 16 poz. 54 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 28 kwietnia 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1978 nr 15 poz. 53 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 kwietnia 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1978 nr 15 poz. 52 uznany za uchylony Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1978 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r.
M.P. 1978 nr 15 poz. 51 uchylony wykazem Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.
M.P. 1978 nr 15 poz. 50 uchylony Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac.
M.P. 1978 nr 15 poz. 49 uchylony Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1978 r. w sprawie jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia dziecka.
M.P. 1978 nr 14 poz. 48 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej.
M.P. 1978 nr 14 poz. 47 uchylony Uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1978 r. w sprawie zasad ustalania i kontroli bankowej funduszu płac.
M.P. 1978 nr 13 poz. 46 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.
M.P. 1978 nr 13 poz. 45 uchylony Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 24 marca 1978 r. w sprawie systemu ekonomiczno-finansowego państwowych przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych handlu środkami produkcji objętych planem centralnym.
M.P. 1978 nr 13 poz. 44 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 marca 1978 r. w sprawie powołania Ministra Kultury i Sztuki.
M.P. 1978 nr 13 poz. 43 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 marca 1978 r. w sprawie realizacji uchwały Sejmu o dalszą poprawę wyżywienia narodu i rozwój rolnictwa oraz rządowego programu realizacji uchwały XI Plenum KC PZPR.
M.P. 1978 nr 12 poz. 42 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 1978 r. w sprawie obniżenia stawek celnych od towarów przywożonych z Finlandii oraz deklaracji stwierdzających polskie pochodzenie towarów wywożonych do Finlandii.
M.P. 1978 nr 11 poz. 41 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu prac wykonywanych przez nauczycieli i nauczycieli akademickich w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz zasad wypłacania dodatku za te prace.
M.P. 1978 nr 11 poz. 40 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1978 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży ziemniaków jadalnych późnych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1978 nr 10 poz. 39 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 marca 1978 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
M.P. 1978 nr 10 poz. 38 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1978 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników.
M.P. 1978 nr 10 poz. 37 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1978 nr 10 poz. 36 uchylony Uchwała nr 29 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1978 r. w sprawie podwyższenia najniższych wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1978 nr 10 poz. 35 uznany za uchylony Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1978 r. zmieniająca uchwałę nr 188 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1977 r. w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1978 r.
M.P. 1978 nr 10 poz. 34 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 22 marca 1978 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1978 nr 9 poz. 33 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1978 nr 9 poz. 32 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1978 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
M.P. 1978 nr 9 poz. 31 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1978 r. w sprawie zasad gospodarowania funduszami celowymi.
M.P. 1978 nr 9 poz. 30 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1978 r. w sprawie zasad rozliczeń z tytułu administracji zleconej budynków mieszkalnych oraz niektórych podatków terenowych.
M.P. 1978 nr 8 poz. 29 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1978 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.
M.P. 1978 nr 8 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1978 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne cudzoziemców dewizowych.
M.P. 1978 nr 8 poz. 27 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1978 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1978 nr 8 poz. 26 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.
M.P. 1978 nr 8 poz. 25 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
M.P. 1978 nr 7 poz. 24 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1978 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.
M.P. 1978 nr 7 poz. 23 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1978 r. w sprawie zakładów budżetowych.
M.P. 1978 nr 6 poz. 22 uchylony wykazem Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1978 r. w sprawie ustalenia listy branż (grup wyrobów) objętych koordynacją gospodarczą według stanu w dniu 1 stycznia 1978 r.
M.P. 1978 nr 5 poz. 21 uchylony Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1978 r. w sprawie dalszego usprawnienia informacji dla środków masowego przekazu.
M.P. 1978 nr 4 poz. 20 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1978 nr 4 poz. 19 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 lutego 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania państwowych zakładów leczniczych dla zwierząt.
M.P. 1978 nr 4 poz. 18 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1978 nr 4 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 18 stycznia 1978 r. w sprawie opracowywania dokumentów w toku ustalania lokalizacji inwestycji.
M.P. 1978 nr 3 poz. 16 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 25 stycznia 1978 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów.
M.P. 1978 nr 3 poz. 15 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1978 r. w sprawie warunków sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatne.
M.P. 1978 nr 3 poz. 14 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.
M.P. 1978 nr 2 poz. 13 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 1978 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1978 r.
M.P. 1978 nr 2 poz. 12 uchylony Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1977 r. w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1978 nr 1 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 stycznia 1978 r. w sprawie norm ubytków naturalnych ziarna kakaowego surowego i innych podobnych artykułów podczas przechowywania w magazynach.
M.P. 1978 nr 1 poz. 10 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 1978 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Obronnej".
M.P. 1978 nr 1 poz. 9 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1978 nr 1 poz. 8 uznany za uchylony Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1978 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1978 r.
M.P. 1978 nr 1 poz. 7 uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1978 r. w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w dniach 4 i 5 lutego 1978 r.
M.P. 1978 nr 1 poz. 6 uchylony Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1977 r. w sprawie lokalizacji inwestycji.
M.P. 1978 nr 1 poz. 5 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 stycznia 1978 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1978 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 stycznia 1978 r. w sprawie odwołania Ministra Kultury i Sztuki.
M.P. 1978 nr 1 poz. 3 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 stycznia 1978 r. w sprawie wdrażania Kodeksu pracy.
M.P. 1978 nr 1 poz. 2 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 stycznia 1978 r. w sprawie informacji Rady Państwa o działalności rad narodowych.
M.P. 1978 nr 1 poz. 1 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 stycznia 1978 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 15 (Gdańsk).