Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1980 nr 31 poz. 182 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 grudnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep.
M.P. 1980 nr 31 poz. 181 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 grudnia 1980 r. w sprawie zaliczenia do zakładów społecznych służby zdrowia przyzakładowych i międzyzakładowych przychodni rehabilitacyjnych oraz przychodni rehabilitacji inwalidów.
M.P. 1980 nr 31 poz. 180 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obniżenia stawek celnych od towarów przywożonych z Finlandii oraz deklaracji stwierdzających polskie pochodzenie towarów wywożonych do Finlandii.
M.P. 1980 nr 31 poz. 179 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania banków oraz rodzajów wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów.
M.P. 1980 nr 31 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz uprawnień dewizowych Banku Polska Kasa Opieki S.A.
M.P. 1980 nr 31 poz. 177 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1980 nr 31 poz. 176 uznany za uchylony Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie organizacji pracy, porządku i oszczędności w urzędach państwowych.
M.P. 1980 nr 31 poz. 175 uznany za uchylony Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1980 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1980 nr 31 poz. 174 uchylony Uchwała nr 145 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1980 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Rolnictwa.
M.P. 1980 nr 31 poz. 173 uchylony Uchwała nr 144 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1980 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac oraz uchwałę w sprawie składników funduszu płac.
M.P. 1980 nr 31 poz. 172 uchylony Uchwała nr 139 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1980 r. w sprawie zakresu i trybu działania Rzecznika Prasowego Rządu.
M.P. 1980 nr 30 poz. 171 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1980 nr 30 poz. 170 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 grudnia 1980 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu w 1979 r.
M.P. 1980 nr 30 poz. 169 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 grudnia 1980 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1979 r.
M.P. 1980 nr 30 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 22 grudnia 1980 r. w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
M.P. 1980 nr 30 poz. 167 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w miejscu pełnienia służby nie otrzymali mieszkania.
M.P. 1980 nr 30 poz. 166 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".
M.P. 1980 nr 30 poz. 165 uchylony wykazem Uchwała nr 118 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1980 r. w sprawie zmian w systemie kierowania przedsiębiorstwami państwowymi w 1981 r.
M.P. 1980 nr 29 poz. 164 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 grudnia 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1980 nr 29 poz. 163 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1980 r. w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach wymienialnych.
M.P. 1980 nr 29 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
M.P. 1980 nr 29 poz. 161 uchylony wykazem Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1980 r. w sprawie cen skupu produktów rolnych i cen pasz treściwych.
M.P. 1980 nr 29 poz. 160 uchylony Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1980 r. w sprawie zasad zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych.
M.P. 1980 nr 28 poz. 159 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 12 listopada 1980 r. w sprawie ustalania zasobów złóż kopalin i trybu sporządzania dokumentacji geologicznych.
M.P. 1980 nr 28 poz. 158 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".
M.P. 1980 nr 28 poz. 157 akt jednorazowy Uchwała nr 120 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1980 r. w sprawie zapewnienia sprawnej pracy transportu kolejowego, drogowego i lotniczego w okresie zimy 1980/1981 r.
M.P. 1980 nr 27 poz. 156 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1980 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł, 100 zł, 200 zł i 2000 zł.
M.P. 1980 nr 27 poz. 155 uchylony Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1980 r. w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych.
M.P. 1980 nr 27 poz. 154 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1980 nr 27 poz. 153 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie powołania ministra - członka Rady Ministrów.
M.P. 1980 nr 27 poz. 152 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie powołania ministra pracy, płac i spraw socjalnych.
M.P. 1980 nr 27 poz. 151 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie powołania ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
M.P. 1980 nr 27 poz. 150 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie odwołania ministra zdrowia i opieki społecznej.
M.P. 1980 nr 27 poz. 149 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie odwołania ministra pracy, płac i spraw socjalnych.
M.P. 1980 nr 27 poz. 148 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie odwołania ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
M.P. 1980 nr 27 poz. 147 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie odwołania ministra.
M.P. 1980 nr 27 poz. 146 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1980 nr 27 poz. 145 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1980 r. o zmianie Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1980 nr 27 poz. 144 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie realizacji porozumień Rządu z załogami robotniczymi.
M.P. 1980 nr 26 poz. 143 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 2 października 1980 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów.
M.P. 1980 nr 26 poz. 142 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 października 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wyższej kwoty zarobków nie powodujących zawieszenia prawa do emerytury lub renty.
M.P. 1980 nr 26 poz. 141 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 października 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zamiany lokali mieszkalnych.
M.P. 1980 nr 26 poz. 140 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 października 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Rozwoju Rodziny".
M.P. 1980 nr 26 poz. 139 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Lekarskie".
M.P. 1980 nr 26 poz. 138 uznany za uchylony Uchwała nr 90 Rady Ministrów z dnia 25 września 1980 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Informacji Naukowo-Technicznej".
M.P. 1980 nr 25 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kredytu bankowego na zakup artykułów przemysłowych i zapłatę należności za usługi.
M.P. 1980 nr 25 poz. 136 uchylony wykazem Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 3 października 1980 r. w sprawie kooperacji przemysłowej.
M.P. 1980 nr 25 poz. 135 uchylony wykazem Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zaostrzenia kontroli ustalania i przestrzegania cen detalicznych.
M.P. 1980 nr 25 poz. 134 uchylony wykazem Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen detalicznych artykułów mody oraz nowości rynkowych.
M.P. 1980 nr 24 poz. 133 uznany za uchylony Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 22 września 1980 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej dla młodych małżeństw ze środków zakładowego funduszu socjalnego.
M.P. 1980 nr 24 poz. 132 uchylony wykazem Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 6 września 1980 r. w sprawie podwyższenia zasiłków rodzinnych.
M.P. 1980 nr 24 poz. 131 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania ministra przemysłu spożywczego i skupu.
M.P. 1980 nr 24 poz. 130 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania ministra kultury i sztuki.
M.P. 1980 nr 24 poz. 129 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania ministra budownictwa.
M.P. 1980 nr 24 poz. 128 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania ministra spraw wewnętrznych.
M.P. 1980 nr 24 poz. 127 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania ministra przemysłu lekkiego.
M.P. 1980 nr 24 poz. 126 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania ministra górnictwa.
M.P. 1980 nr 24 poz. 125 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1980 nr 24 poz. 124 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1980 nr 24 poz. 123 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra.
M.P. 1980 nr 24 poz. 122 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra.
M.P. 1980 nr 24 poz. 121 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra.
M.P. 1980 nr 24 poz. 120 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra kultury i sztuki.
M.P. 1980 nr 24 poz. 119 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra górnictwa.
M.P. 1980 nr 24 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra budownictwa.
M.P. 1980 nr 24 poz. 117 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu spożywczego i skupu.
M.P. 1980 nr 24 poz. 116 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu lekkiego.
M.P. 1980 nr 24 poz. 115 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania ministra spraw wewnętrznych.
M.P. 1980 nr 24 poz. 114 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1980 nr 24 poz. 113 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1980 nr 24 poz. 112 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1980 nr 24 poz. 111 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1980 nr 24 poz. 110 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie powołania prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1980 nr 24 poz. 109 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. o zmianie Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1980 nr 23 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 19 września 1980 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1980 nr 23 poz. 107 uchylony Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 18 września 1980 r. w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.
M.P. 1980 nr 23 poz. 106 uchylony wykazem Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 15 września 1980 r. w sprawie badań i analiz kosztów utrzymania.
M.P. 1980 nr 22 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 września 1980 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych straży pożarnych.
M.P. 1980 nr 22 poz. 104 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 13 września 1980 r. w sprawie rejestracji nowo powstających związków zawodowych.
M.P. 1980 nr 21 poz. 103 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 września 1980 r. w sprawie pierwszeństwa z imprezy pn. "I Międzynarodowe Triennale Mebli".
M.P. 1980 nr 21 poz. 102 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania przez jednostki państwowe należności budżetowych z tytułu niezagospodarowania zapasów zbędnych.
M.P. 1980 nr 21 poz. 101 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
M.P. 1980 nr 21 poz. 100 uznany za uchylony Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 5 września 1980 r. zmieniająca uchwałę w sprawie usprawnienia gospodarki paszami.
M.P. 1980 nr 21 poz. 99 uchylony Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 5 września 1980 r. w sprawie podwyższenia cen skupu trzody chlewnej.
M.P. 1980 nr 21 poz. 98 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 września 1980 r. w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1980 nr 21 poz. 97 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 3 września 1980 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1980 nr 20 poz. 96 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 24 sierpnia 1980 r.
M.P. 1980 nr 20 poz. 95 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 24 sierpnia 1980 r. w sprawie zmian w składzie Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1980 nr 19 poz. 94 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 sierpnia 1980 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1980 nr 19 poz. 93 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 1980 r. w sprawie zamiany lokali mieszkalnych.
M.P. 1980 nr 19 poz. 92 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 1980 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1962 r.
M.P. 1980 nr 18 poz. 91 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie zniesienia ochrony torfowiska uznanego za rezerwat przyrody w miejscowości Twardy Dół.
M.P. 1980 nr 18 poz. 90 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1980 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł, 200 zł i 2000 zł.
M.P. 1980 nr 18 poz. 89 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 1980 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie jesiennym 1980 r.
M.P. 1980 nr 18 poz. 88 uchylony Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1980 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego.
M.P. 1980 nr 18 poz. 87 uznany za uchylony Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1980 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących zadań naczelnych organów administracji państwowej.
M.P. 1980 nr 17 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 28 czerwca 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów i kategorii handlowych zakładów i punktów gastronomicznych.
M.P. 1980 nr 17 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 czerwca 1980 r. w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.
M.P. 1980 nr 17 poz. 84 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 2 lipca 1980 r. w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze.
M.P. 1980 nr 17 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy finansowej na częściowe pokrycie czynszu za pokoje stanowiące nadwyżkę powierzchni mieszkalnej.
M.P. 1980 nr 17 poz. 82 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1980 nr 16 poz. 81 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie ustalenia wzorcowych statutów spółek wodnych i ich związków.
M.P. 1980 nr 16 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zasad rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1980 nr 16 poz. 79 uchylony Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1980 r. w sprawie zasad ustalania i kontroli bankowej funduszu płac.
M.P. 1980 nr 16 poz. 78 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 czerwca 1980 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1980 nr 16 poz. 77 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 czerwca 1980 r. w sprawie polityki międzynarodowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1980 nr 16 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 czerwca 1980 r. w sprawie powołania ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
M.P. 1980 nr 16 poz. 75 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 czerwca 1980 r. w sprawie odwołania ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
M.P. 1980 nr 16 poz. 74 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 czerwca 1980 r. o zadaniach dotyczących realizacji narodowego planu społeczno-gospodarczego na 1980 r., niektórych w nim zmianach i potrzebie zwiększenia efektywności gospodarowania.
M.P. 1980 nr 16 poz. 73 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 czerwca 1980 r. w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1979 r.
M.P. 1980 nr 16 poz. 72 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 czerwca 1980 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1979 r.
M.P. 1980 nr 15 poz. 71 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 czerwca 1980 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do zaspokajania służbowych potrzeb komunikacyjnych.
M.P. 1980 nr 15 poz. 70 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1980 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 20 zł i 100 zł.
M.P. 1980 nr 15 poz. 69 akt jednorazowy Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1980 r. w sprawie uchylenia niektórych przepisów dotyczących gospodarowania służbowymi pojazdami samochodowymi.
M.P. 1980 nr 15 poz. 68 uchylony Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1980 r. zmieniająca uchwałę w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1980 nr 14 poz. 67 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 maja 1980 r. w sprawie zniesienia ochrony stawu uznanego za rezerwat przyrody w miejscowości Brzóza Stadnicka.
M.P. 1980 nr 14 poz. 66 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 maja 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1980 nr 14 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1980 r. w sprawie trybu wypłacania przez uspołecznione zakłady pracy ekwiwalentu pieniężnego za bilety towarowe na cukier.
M.P. 1980 nr 14 poz. 64 uchylony Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1980 r. w sprawie zasad sprzedaży cukru dla ludności.
M.P. 1980 nr 13 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 kwietnia 1980 r. w sprawie zasad prowadzenia rejestru obszarów górniczych oraz wydawania zaświadczeń, wyciągów i odpisów z tego rejestru.
M.P. 1980 nr 13 poz. 62 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 27 kwietnia 1980 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
M.P. 1980 nr 13 poz. 61 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 kwietnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep.
M.P. 1980 nr 13 poz. 60 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej u dnia 22 kwietnia 1980 r. w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie usług magazynowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1980 nr 13 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 27 kwietnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.
M.P. 1980 nr 13 poz. 58 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 kwietnia 1980 r. w sprawie ustalenia wyższej kwoty zarobków nie powodujących zawieszenia prawa do emerytury lub renty.
M.P. 1980 nr 13 poz. 57 uchylony Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1980 r. w sprawie poprawy warunków produkcji i skupu buraków cukrowych.
M.P. 1980 nr 13 poz. 56 uchylony wykazem Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1980 r. w sprawie wojewódzkiego funduszu rozwoju kultury.
M.P. 1980 nr 13 poz. 55 uznany za uchylony Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1980 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących zadań naczelnych organów administracji państwowej.
M.P. 1980 nr 12 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 marca 1980 r. w sprawie zasad wypożyczania międzybibliotecznego.
M.P. 1980 nr 12 poz. 53 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1980 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.
M.P. 1980 nr 12 poz. 52 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1980 r. w sprawie rachunków walutowych oraz rachunków funduszy dewizowych dla należności z tytułu eksportu osiągnięć naukowych i technicznych oraz usług technicznych.
M.P. 1980 nr 11 poz. 51 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 kwietnia 1980 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.
M.P. 1980 nr 11 poz. 50 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 kwietnia 1980 r. w sprawie programu prac Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1980 nr 11 poz. 49 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 kwietnia 1980 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru posłów do Sejmu.
M.P. 1980 nr 11 poz. 48 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 kwietnia 1980 r. w sprawie powołania prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1980 nr 11 poz. 47 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 kwietnia 1980 r. w sprawie przyjęcia ustąpienia Rządu.
M.P. 1980 nr 11 poz. 46 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 kwietnia 1980 r. w sprawie wyboru Rady Państwa.
M.P. 1980 nr 11 poz. 45 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 kwietnia 1980 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu.
M.P. 1980 nr 11 poz. 44 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 kwietnia 1980 r. w sprawie wyboru marszałka Sejmu.
M.P. 1980 nr 10 poz. 43 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 marca 1980 r. w sprawie ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych przed działaniem pyłów.
M.P. 1980 nr 10 poz. 42 uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 marca 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa.
M.P. 1980 nr 10 poz. 41 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 26 marca 1980 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej VIII kadencji.
M.P. 1980 nr 9 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 marca 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.
M.P. 1980 nr 9 poz. 39 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 marca 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej.
M.P. 1980 nr 9 poz. 38 uchylony Zarządzenie Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Komunikacji z dnia 6 marca 1980 r. w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych materiałów budowlanych.
M.P. 1980 nr 9 poz. 37 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 1980 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 23 marca 1980 r.
M.P. 1980 nr 8 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji oraz zasad dokonywania oceny jakości robót i obiektów budowlanych.
M.P. 1980 nr 8 poz. 35 akt jednorazowy Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 12 marca 1980 r. w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w dniach 22 i 23 marca 1980 r.
M.P. 1980 nr 8 poz. 34 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 6 marca 1980 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Radnego oraz Insygnium Przewodniczącego Rady Narodowej.
M.P. 1980 nr 8 poz. 33 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 26 lutego 1980 r. w sprawie ustalenia wykładni określeń "organ właściwy" i "sąd" użytych w ratyfikowanej przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami.
M.P. 1980 nr 7 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 lutego 1980 r. w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.
M.P. 1980 nr 7 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 12 lutego 1980 r. w sprawie wypieku, zużycia surowców do wypieku oraz wprowadzania do obrotu pieczywa i wyrobów piekarskich.
M.P. 1980 nr 7 poz. 30 akt jednorazowy Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1980 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej w 1980 r.
M.P. 1980 nr 6 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 stycznia 1980 r. w sprawie oznaczania numerami statystycznymi chorób, urazów i przyczyn zgonów.
M.P. 1980 nr 6 poz. 28 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 1980 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1980 r.
M.P. 1980 nr 6 poz. 27 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 lutego 1980 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1980 nr 6 poz. 26 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 lutego 1980 r. w sprawie powołania Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.
M.P. 1980 nr 6 poz. 25 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 lutego 1980 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1980 nr 6 poz. 24 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 lutego 1980 r. w sprawie odwołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1980 nr 6 poz. 23 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 lutego 1980 r. w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1980 nr 6 poz. 22 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 lutego 1980 r. w sprawie odwołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1980 nr 5 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 19 stycznia 1980 r. w sprawie wyposażania oraz wykańczania mieszkań i budynków mieszkalnych w uspołecznionym wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym dla ludności nierolniczej.
M.P. 1980 nr 5 poz. 20 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".
M.P. 1980 nr 5 poz. 19 uchylony wykazem Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1980 r. w sprawie pozbawienia drogi Zwierzyniec - Jacnia charakteru drogi państwowej.
M.P. 1980 nr 5 poz. 18 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lutego 1980 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1980 nr 4 poz. 17 uchylony Zarządzenie Ministrów Sprawiedliwości, Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 stycznia 1980 r. w sprawie zawiadamiania o wydanych orzeczeniach w sprawach karnych dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.
M.P. 1980 nr 4 poz. 16 uznany za uchylony Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1980 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1980 r.
M.P. 1980 nr 4 poz. 15 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1980 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1980 nr 4 poz. 14 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 stycznia 1980 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1980 nr 4 poz. 13 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 stycznia 1980 r. w sprawie odwołania Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.
M.P. 1980 nr 3 poz. 12 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1980 nr 3 poz. 11 uznany za uchylony Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1980 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1980 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 1980 r. w sprawie sporządzania spisów wyborców dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
M.P. 1980 nr 2 poz. 9 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1980 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1980 nr 2 poz. 8 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1980 r. w sprawie ustalenia liczby radnych rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
M.P. 1980 nr 2 poz. 7 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1980 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu.
M.P. 1980 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 11 grudnia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.
M.P. 1980 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenia wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasad prowadzenia rejestru tych straży.
M.P. 1980 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 1979 r. w sprawie przysposobienia wojskowego młodzieży pozaszkolnej.
M.P. 1980 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1980 r. w sprawie obowiązków zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałania w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi.
M.P. 1980 nr 1 poz. 2 uchylony wykazem Uchwała nr 1 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1980 r. w sprawie terenowych funduszów mieszkaniowych.
M.P. 1980 nr 1 poz. 1 uchylony Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1979 r. w sprawie podwyższenia cen skupu mleka.