Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1999 nr 41 poz. 641 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 1999 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.
M.P. 1999 nr 41 poz. 640 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2000.
M.P. 1999 nr 41 poz. 639 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.
M.P. 1999 nr 41 poz. 638 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 41 poz. 637 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 41 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 41 poz. 635 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 41 poz. 634 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 41 poz. 633 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 41 poz. 632 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 41 poz. 631 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 41 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 41 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 41 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 41 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 41 poz. 626 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 41 poz. 625 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1999 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w składzie odwodu strategicznego w Siłach Stabilizujących w Bośni i Hercegowinie lub w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii.
M.P. 1999 nr 41 poz. 624 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1999 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federacyjnej Republice Jugosławii.
M.P. 1999 nr 41 poz. 623 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 1999 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny.
M.P. 1999 nr 41 poz. 622 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 1999 r. o przedłużeniu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny.
M.P. 1999 nr 41 poz. 621 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie transmisji w Polskim Radiu - Spółka Akcyjna obrad plenarnych Sejmu.
M.P. 1999 nr 41 poz. 620 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie sytuacji w polskim cukrownictwie i prywatyzacji przemysłu cukrowniczego.
M.P. 1999 nr 40 poz. 619 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 1999 r.
M.P. 1999 nr 40 poz. 618 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1999 r.
M.P. 1999 nr 40 poz. 617 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu w I półroczu 2000 r.
M.P. 1999 nr 40 poz. 616 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1999 r.
M.P. 1999 nr 40 poz. 615 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1999 r.
M.P. 1999 nr 40 poz. 614 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 1999 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 1999 nr 40 poz. 613 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 40 poz. 612 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na I kwartał 2000 r.
M.P. 1999 nr 40 poz. 611 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 1999 r. sygn. akt P. 6/99.
M.P. 1999 nr 40 poz. 610 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie.
M.P. 1999 nr 40 poz. 609 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Słupsku.
M.P. 1999 nr 40 poz. 608 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Gdyni.
M.P. 1999 nr 40 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 40 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 40 poz. 605 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 1999 nr 40 poz. 604 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 40 poz. 603 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 40 poz. 602 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 40 poz. 601 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 40 poz. 600 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.
M.P. 1999 nr 39 poz. 599 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2000 r.
M.P. 1999 nr 39 poz. 598 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 19 listopada 1999 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby ubiegające się o nominację prokuratorską.
M.P. 1999 nr 39 poz. 597 uznany za uchylony Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny ciągników rolniczych (oprócz ciągników kierowanych przez pieszego) i używanych w leśnictwie, kołowych, używanych, z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Republiki Czeskiej, Słowacji, Rosji i Białorusi.
M.P. 1999 nr 39 poz. 596 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 19 listopada 1999 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzaju i wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.
M.P. 1999 nr 39 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 39 poz. 594 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 39 poz. 593 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 39 poz. 592 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 39 poz. 591 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 39 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 39 poz. 589 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 38 poz. 588 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2000 r.
M.P. 1999 nr 38 poz. 587 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1999 nr 38 poz. 586 obowiązujący Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 października 1999 r. w sprawie Statutu Województwa Lubelskiego.
M.P. 1999 nr 38 poz. 585 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 38 poz. 584 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 38 poz. 583 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1999 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 38 poz. 582 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 38 poz. 581 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 38 poz. 580 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 38 poz. 579 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1999 r. z zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 38 poz. 578 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 38 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 38 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 38 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 38 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 38 poz. 573 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 38 poz. 572 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 38 poz. 571 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 37 poz. 570 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 37 poz. 569 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 1999 r.
M.P. 1999 nr 37 poz. 568 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.
M.P. 1999 nr 37 poz. 567 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz stawek karty podatkowej obowiązujących w 2000 r.
M.P. 1999 nr 37 poz. 566 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1999 nr 37 poz. 565 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 listopada 1999 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.
M.P. 1999 nr 37 poz. 564 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 37 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 37 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 37 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 37 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 37 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 37 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 37 poz. 557 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 37 poz. 556 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 37 poz. 555 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.
M.P. 1999 nr 36 poz. 554 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 1999 r.
M.P. 1999 nr 36 poz. 553 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 1999 nr 36 poz. 552 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 1999 r.
M.P. 1999 nr 36 poz. 551 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1999 r.
M.P. 1999 nr 36 poz. 550 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 36 poz. 549 uchylony Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1999 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
M.P. 1999 nr 36 poz. 548 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1999 r.
M.P. 1999 nr 36 poz. 547 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1999 r.
M.P. 1999 nr 36 poz. 546 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 36 poz. 545 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1999 r.
M.P. 1999 nr 36 poz. 544 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1999 nr 36 poz. 543 obowiązujący Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 października 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Lubuskiego.
M.P. 1999 nr 36 poz. 542 obowiązujący Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego.
M.P. 1999 nr 36 poz. 541 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 36 poz. 540 uchylony Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad składania przez wojewodę sprawozdania z wykonywanej działalności.
M.P. 1999 nr 36 poz. 539 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 36 poz. 538 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 35 poz. 537 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 października 1999 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 1998 r.
M.P. 1999 nr 35 poz. 536 obowiązujący Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Małopolskiego.
M.P. 1999 nr 35 poz. 535 obowiązujący Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podlaskiego.
M.P. 1999 nr 35 poz. 534 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 1999 r. sygn. akt K. 13/99.
M.P. 1999 nr 35 poz. 533 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 35 poz. 532 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1999 nr 34 poz. 531 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 1999 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 1999 r.
M.P. 1999 nr 34 poz. 530 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 1999 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 1999 r.
M.P. 1999 nr 34 poz. 529 uznany za uchylony Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 22 października 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy.
M.P. 1999 nr 34 poz. 528 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 34 poz. 527 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 34 poz. 526 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 34 poz. 525 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 34 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 34 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 34 poz. 522 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1999 r. w 150. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina.
M.P. 1999 nr 33 poz. 521 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1999 r.
M.P. 1999 nr 33 poz. 520 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 33 poz. 519 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 33 poz. 518 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 1999 r.
M.P. 1999 nr 33 poz. 517 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 1999 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 1999 nr 33 poz. 516 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1999 r.
M.P. 1999 nr 33 poz. 515 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 33 poz. 514 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 33 poz. 513 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1999 r.
M.P. 1999 nr 33 poz. 512 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 33 poz. 511 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 33 poz. 510 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1999 r.
M.P. 1999 nr 33 poz. 509 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1999 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1999 nr 33 poz. 508 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 33 poz. 507 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 33 poz. 506 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 33 poz. 505 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 33 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 33 poz. 503 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 33 poz. 502 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 33 poz. 501 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1999 r. o zmianach w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1999 nr 33 poz. 500 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1999 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1999 nr 32 poz. 499 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 22 września 1999 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2000.
M.P. 1999 nr 32 poz. 498 uchylony Uchwała Nr 82 Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów.
M.P. 1999 nr 32 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 32 poz. 496 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 32 poz. 495 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 32 poz. 494 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 32 poz. 493 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 32 poz. 492 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 32 poz. 491 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 1999 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1999 nr 31 poz. 490 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 1999 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 1999 r.
M.P. 1999 nr 31 poz. 489 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. w sprawie ogłoszenia kwot długu Skarbu Państwa oraz niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.
M.P. 1999 nr 31 poz. 488 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny przędzy teksturowanej z poliestrów, pochodzącej z Tajwanu.
M.P. 1999 nr 31 poz. 487 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1999 nr 31 poz. 486 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 31 poz. 485 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 31 poz. 484 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 31 poz. 483 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 31 poz. 482 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 31 poz. 481 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1999 nr 31 poz. 480 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 31 poz. 479 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 31 poz. 478 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 31 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 31 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 31 poz. 475 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 31 poz. 474 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 31 poz. 473 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 31 poz. 472 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 31 poz. 471 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 31 poz. 470 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 31 poz. 469 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 31 poz. 468 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 31 poz. 467 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1999 r. w sprawie pomocy społecznej.
M.P. 1999 nr 30 poz. 466 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 1999 r.
M.P. 1999 nr 30 poz. 465 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 września 1999 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.
M.P. 1999 nr 30 poz. 464 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 września 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1999 r.
M.P. 1999 nr 30 poz. 463 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1999 r.
M.P. 1999 nr 30 poz. 462 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wykazu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt, dopuszczonych do obrotu w kraju.
M.P. 1999 nr 30 poz. 461 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w IV kwartale 1998 r. oraz w pierwszym i drugim kwartale 1999 r. na potrzeby określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 1999 nr 30 poz. 460 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999 r. o wszczęciu postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Federacji Rosyjskiej.
M.P. 1999 nr 30 poz. 459 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 1999 r. sygn. akt K. 11/99.
M.P. 1999 nr 30 poz. 458 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 30 poz. 457 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1999 r. o skróceniu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w misji pokojowej w składzie sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Albanii.
M.P. 1999 nr 30 poz. 456 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 29 poz. 455 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 września 1999 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 29 poz. 454 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 września 1999 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 29 poz. 453 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 1999 r.
M.P. 1999 nr 29 poz. 452 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 września 1999 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1999 nr 29 poz. 451 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 29 poz. 450 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 29 poz. 449 uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji przywozu w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny glin ogniotrwałych pochodzących z Ukrainy.
M.P. 1999 nr 29 poz. 448 obowiązujący Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Statutu Województwa Wielkopolskiego.
M.P. 1999 nr 29 poz. 447 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1999 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1999 nr 29 poz. 446 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 29 poz. 445 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 29 poz. 444 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 29 poz. 443 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 29 poz. 442 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. o nadaniu orderów o odznaczeń.
M.P. 1999 nr 29 poz. 441 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 28 poz. 440 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek za II kwartał 1999 r.
M.P. 1999 nr 28 poz. 439 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 1999 r.
M.P. 1999 nr 28 poz. 438 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 1999 nr 28 poz. 437 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 28 poz. 436 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 1999 r.
M.P. 1999 nr 28 poz. 435 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartał 1999 r.
M.P. 1999 nr 28 poz. 434 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 par. 1 pkt 2 oraz w art. 112 par. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.
M.P. 1999 nr 28 poz. 433 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny tkanin syntetycznych pochodzących z Tajwanu z zastosowaniem środka 2001.ochronnego.
M.P. 1999 nr 28 poz. 432 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.
M.P. 1999 nr 28 poz. 431 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 28 poz. 430 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 28 poz. 429 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 28 poz. 428 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 28 poz. 427 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 28 poz. 426 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 28 poz. 425 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 27 poz. 424 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 1999 r.
M.P. 1999 nr 27 poz. 423 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 27 poz. 422 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1999 r.
M.P. 1999 nr 27 poz. 421 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1999 r.
M.P. 1999 nr 27 poz. 420 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie wykazów podręczników szkolnych i książek pomocniczych dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego.
M.P. 1999 nr 27 poz. 419 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 27 poz. 418 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 27 poz. 417 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 27 poz. 416 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 1999 r. o nadaniu orderów o odznaczeń.
M.P. 1999 nr 27 poz. 415 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 27 poz. 414 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 27 poz. 413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 27 poz. 412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 27 poz. 411 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 27 poz. 410 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 27 poz. 409 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 27 poz. 408 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z ogólnopolskiej listy kandydatów na posłów nr 5 - zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Akcji Wyborczej Solidarność.
M.P. 1999 nr 26 poz. 407 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1999 r.
M.P. 1999 nr 26 poz. 406 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1999 nr 26 poz. 405 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1999 r. o sprostowaniu błędów.
M.P. 1999 nr 26 poz. 404 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie powołania Komisji Reformy Prawa Pracy.
M.P. 1999 nr 26 poz. 403 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 26 poz. 402 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 26 poz. 401 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 26 poz. 400 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 26 poz. 399 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 26 poz. 398 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 26 poz. 397 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 26 poz. 396 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 26 poz. 395 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 26 poz. 394 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Żurka.
M.P. 1999 nr 26 poz. 393 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 1999 r. w sprawie wyboru członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
M.P. 1999 nr 26 poz. 392 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1998 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.
M.P. 1999 nr 26 poz. 391 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1999 nr 26 poz. 390 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce.
M.P. 1999 nr 25 poz. 389 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 25 poz. 388 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 25 poz. 387 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 1999 r.
M.P. 1999 nr 25 poz. 386 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1999 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 1999 nr 25 poz. 385 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 1999 r.
M.P. 1999 nr 25 poz. 384 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie średniej ceny skupu pszenicy w I półroczu 1999 r.
M.P. 1999 nr 25 poz. 383 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 25 poz. 382 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 25 poz. 381 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 1999 r.
M.P. 1999 nr 25 poz. 380 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1999 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.
M.P. 1999 nr 25 poz. 379 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 25 poz. 378 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 25 poz. 377 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 25 poz. 376 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1999 nr 25 poz. 375 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 25 poz. 374 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 25 poz. 373 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 25 poz. 372 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 25 poz. 371 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 25 poz. 370 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 25 poz. 369 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 25 poz. 368 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 25 poz. 367 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 25 poz. 366 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 1999 r. o użyciu Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących SFOR w Republice Bośni i Hercegowiny lub w Siłach Międzynarodowych KFOR w Federalnej Republice Jugosławii, byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.
M.P. 1999 nr 25 poz. 365 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
M.P. 1999 nr 24 poz. 364 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 1999 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.
M.P. 1999 nr 24 poz. 363 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 1999 r. w sprawie zmiany wytycznych dla wojewódzkich komisarzy wyborczych, zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w toku kadencji w latach 1998-2002.
M.P. 1999 nr 24 poz. 362 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 24 poz. 361 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 24 poz. 360 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1999 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 24 poz. 359 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 24 poz. 358 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 24 poz. 357 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 24 poz. 356 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 24 poz. 355 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 24 poz. 354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1999 nr 24 poz. 353 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 24 poz. 352 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 24 poz. 351 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 24 poz. 350 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 24 poz. 349 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 24 poz. 348 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 24 poz. 347 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 24 poz. 346 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 24 poz. 345 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 24 poz. 344 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 24 poz. 343 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 23 poz. 342 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach powlekanych.
M.P. 1999 nr 23 poz. 341 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r.
M.P. 1999 nr 23 poz. 340 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 23 poz. 339 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 23 poz. 338 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 23 poz. 337 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 23 poz. 336 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 23 poz. 335 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 1999 nr 23 poz. 334 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1999 r. w sprawie przedstawienia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdania z funkcjonowania ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
M.P. 1999 nr 23 poz. 333 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie realizacji ustaleń zawartych w Protokole z rozmów przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z przedstawicielami Central Związków Rolników.
M.P. 1999 nr 23 poz. 332 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 1999 nr 23 poz. 331 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1999 nr 23 poz. 330 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności
M.P. 1999 nr 22 poz. 329 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 1999 r.
M.P. 1999 nr 22 poz. 328 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 22 poz. 327 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 22 poz. 326 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 czerwca 1999 r.
M.P. 1999 nr 22 poz. 325 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 czerwca 1999.
M.P. 1999 nr 22 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związku z wystąpieniem okoliczności wskazujących na przywóz na polski obszar celny towarów podobnych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.
M.P. 1999 nr 22 poz. 323 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 22 poz. 322 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 22 poz. 321 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 22 poz. 320 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwiernia 1999 r.
M.P. 1999 nr 22 poz. 319 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 22 poz. 318 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 22 poz. 317 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 22 poz. 316 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 22 poz. 315 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 22 poz. 314 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 22 poz. 313 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 22 poz. 312 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 22 poz. 311 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 22 poz. 310 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 22 poz. 309 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 22 poz. 308 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1999 r. o użyciu Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Międzynarodowych w Kosowie.
M.P. 1999 nr 21 poz. 307 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu w II półroczu 1999 r.
M.P. 1999 nr 21 poz. 306 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 21 poz. 305 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 21 poz. 304 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 21 poz. 303 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 21 poz. 302 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 21 poz. 301 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 21 poz. 300 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1999 nr 21 poz. 299 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 21 poz. 298 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 21 poz. 297 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 1999 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Bośni i Hercegowinie.
M.P. 1999 nr 20 poz. 296 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie ustalenia ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1998 r.
M.P. 1999 nr 20 poz. 295 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 1999 r. sygn. akt K. 25/98.
M.P. 1999 nr 20 poz. 294 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1998 r. oraz oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji tych założeń.
M.P. 1999 nr 20 poz. 293 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 20 poz. 292 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1999 nr 20 poz. 291 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 20 poz. 290 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1999 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1999 nr 20 poz. 289 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 20 poz. 288 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1999 r. o nadaniu orderu
M.P. 1999 nr 20 poz. 287 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 20 poz. 286 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 20 poz. 285 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1999 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 1999 nr 20 poz. 284 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 20 poz. 283 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 20 poz. 282 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 20 poz. 281 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 20 poz. 280 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 20 poz. 279 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 20 poz. 278 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 20 poz. 277 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 1999 r. o nadaniu orderów
M.P. 1999 nr 20 poz. 276 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 20 poz. 275 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 1999 r o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 20 poz. 274 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 20 poz. 273 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 20 poz. 272 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 20 poz. 271 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 20 poz. 270 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 20 poz. 269 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 20 poz. 268 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 20 poz. 267 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 20 poz. 266 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 20 poz. 265 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 20 poz. 264 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1999 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 1999 nr 19 poz. 263 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 1999 r.
M.P. 1999 nr 19 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie wykazu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania.
M.P. 1999 nr 18 poz. 261 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.
M.P. 1999 nr 18 poz. 260 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.
M.P. 1999 nr 18 poz. 259 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwot świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
M.P. 1999 nr 18 poz. 258 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytur lub renty za tajne nauczanie.
M.P. 1999 nr 18 poz. 257 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 1999 r.
M.P. 1999 nr 18 poz. 256 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur lub rent.
M.P. 1999 nr 18 poz. 255 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 1999 nr 18 poz. 254 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 18 poz. 253 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 1999 r.
M.P. 1999 nr 18 poz. 252 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1999 r.
M.P. 1999 nr 18 poz. 251 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1999 r.
M.P. 1999 nr 18 poz. 250 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 18 poz. 249 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1999 nr 18 poz. 248 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na III kwartał 1999 r.
M.P. 1999 nr 18 poz. 247 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związku z domniemaniem przywozu na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych i wyrządzenia przez ten przywóz szkody przemysłowi krajowemu.
M.P. 1999 nr 18 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związku z domniemaniem przywozu na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych i wyrządzenia przez ten przywóz szkody przemysłowi krajowemu.
M.P. 1999 nr 18 poz. 245 obowiązujący Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
M.P. 1999 nr 18 poz. 244 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1999 nr 18 poz. 243 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 18 poz. 242 uznany za uchylony Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1999 nr 18 poz. 241 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 1999 r. w 50 rocznicę utworzenia Rady Europy.
M.P. 1999 nr 17 poz. 240 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 17 poz. 239 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie kwoty bazowej w pierwszym kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 17 poz. 238 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 17 poz. 237 uchylony Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 1999 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.
M.P. 1999 nr 17 poz. 236 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie szacunku produktu krajowego brutto w 1998 r.
M.P. 1999 nr 17 poz. 235 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 17 poz. 234 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 17 poz. 233 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 17 poz. 232 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 17 poz. 231 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 17 poz. 230 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 17 poz. 229 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 17 poz. 228 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 16 poz. 227 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 1999 r. sygn. akt K.3/99.
M.P. 1999 nr 16 poz. 226 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym.
M.P. 1999 nr 16 poz. 225 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 16 poz. 224 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 16 poz. 223 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 16 poz. 222 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 16 poz. 221 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 16 poz. 220 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 16 poz. 219 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 16 poz. 218 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 15 poz. 217 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 15 poz. 216 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 1999 r.
M.P. 1999 nr 15 poz. 215 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 1998 r.
M.P. 1999 nr 15 poz. 214 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1999 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 1999 nr 15 poz. 213 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 15 poz. 212 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 15 poz. 211 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1999 r.
M.P. 1999 nr 15 poz. 210 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1999 r.
M.P. 1999 nr 15 poz. 209 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 kwietnia 1999 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby ubiegające się o nominację prokuratorską.
M.P. 1999 nr 15 poz. 208 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 1999 r.
M.P. 1999 nr 15 poz. 207 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 15 poz. 206 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 15 poz. 205 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 15 poz. 204 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 15 poz. 203 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 15 poz. 202 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 15 poz. 201 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 15 poz. 200 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 15 poz. 199 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 18 - Kielce.
M.P. 1999 nr 15 poz. 198 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Juliusza Brauna.
M.P. 1999 nr 15 poz. 197 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie uruchomienia Terminalu samochodowego odpraw celnych w Koroszczynie.
M.P. 1999 nr 15 poz. 196 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie powołania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1999 nr 14 poz. 195 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwoty zasiłku wychowawczego.
M.P. 1999 nr 14 poz. 194 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz stawki zasiłku rodzinnego.
M.P. 1999 nr 14 poz. 193 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 1999 r. sygn. akt K 8/99.
M.P. 1999 nr 14 poz. 192 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 14 poz. 191 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 14 poz. 190 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 14 poz. 189 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 14 poz. 188 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 14 poz. 187 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 14 poz. 186 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 14 poz. 185 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 14 poz. 184 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 14 poz. 183 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 14 poz. 182 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 1999 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 13 poz. 181 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 1999 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.
M.P. 1999 nr 13 poz. 180 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 13 poz. 179 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 13 poz. 178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 13 poz. 177 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 13 poz. 176 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 13 poz. 175 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1999 r. o użyciu Polskiej Jednostki Wojskowej w misji pokojowej w składzie sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Albanii.
M.P. 1999 nr 13 poz. 174 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie realizacji polityki kulturalnej państwa.
M.P. 1999 nr 12 poz. 173 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.
M.P. 1999 nr 12 poz. 172 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1999 nr 12 poz. 171 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny tkanin z włókien syntetycznych, pochodzących z Republiki Korei i Tajwanu.
M.P. 1999 nr 12 poz. 170 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 12 poz. 169 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym.
M.P. 1999 nr 12 poz. 168 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 1999 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 12 poz. 167 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 12 poz. 166 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1999 nr 11 poz. 165 obowiązujący Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie zasad i trybu przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do sporządzania sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.
M.P. 1999 nr 11 poz. 164 obowiązujący Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 marca 1999 r. uchylająca uchwałę w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.
M.P. 1999 nr 11 poz. 163 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 marca 1999 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 1999.
M.P. 1999 nr 11 poz. 162 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.
M.P. 1999 nr 11 poz. 161 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie tempa kroczącej dewaluacji.
M.P. 1999 nr 11 poz. 160 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie wytycznych dla wojewódzkich komisarzy wyborczych, zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich w toku kadencji w latach 1998-2002.
M.P. 1999 nr 11 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
M.P. 1999 nr 11 poz. 158 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1999 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów.
M.P. 1999 nr 11 poz. 157 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1999 r. o odwołaniu ze składu Rady Ministrów.
M.P. 1999 nr 11 poz. 156 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1999 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 11 poz. 155 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 11 poz. 154 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 11 poz. 153 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 11 poz. 152 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 11 poz. 151 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 11 poz. 150 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1999 nr 10 poz. 149 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 1999 r.
M.P. 1999 nr 10 poz. 148 Obwieszczenie Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1997 r.
M.P. 1999 nr 10 poz. 147 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 1999 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.
M.P. 1999 nr 10 poz. 146 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 10 poz. 145 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 1999 r.
M.P. 1999 nr 10 poz. 144 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1999 r.
M.P. 1999 nr 10 poz. 143 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1999 r.
M.P. 1999 nr 10 poz. 142 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na II kwartał 1999 r.
M.P. 1999 nr 10 poz. 141 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 10 poz. 140 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1999 nr 10 poz. 139 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 10 poz. 138 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 10 poz. 137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1999 nr 10 poz. 136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 10 poz. 135 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 10 poz. 134 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 10 poz. 133 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 10 poz. 132 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 10 poz. 131 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 10 poz. 130 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 9 poz. 129 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 1998 r.
M.P. 1999 nr 9 poz. 128 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 1999 r. o sprostowaniu błędu.
M.P. 1999 nr 9 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 1999 r. o wszczęciu postępowania antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny filmów rentgenowskich pochodzących z Republiki Federalnej Niemiec.
M.P. 1999 nr 9 poz. 126 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 9 poz. 125 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1999 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 9 poz. 124 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 9 poz. 123 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 9 poz. 122 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 9 poz. 121 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 9 poz. 120 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 9 poz. 119 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 118 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 1999 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.
M.P. 1999 nr 8 poz. 117 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1999 nr 8 poz. 116 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 115 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 8 poz. 114 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 8 poz. 113 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 112 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 111 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 110 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 109 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 108 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 107 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1998 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 106 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 105 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 104 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 103 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 102 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 8 poz. 101 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 100 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 1998 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 99 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 98 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 97 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 8 poz. 96 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie przedstawienia przez Radę Ministrów strategii zrównoważonego rozwoju Polski.
M.P. 1999 nr 7 poz. 95 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 1999 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.
M.P. 1999 nr 7 poz. 94 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 7 poz. 93 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 7 poz. 92 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 1998 r. o nadaniu orderu
M.P. 1999 nr 7 poz. 91 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 7 poz. 90 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 7 poz. 89 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 7 poz. 88 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 7 poz. 87 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 7 poz. 86 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 7 poz. 85 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 7 poz. 84 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 7 poz. 83 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 7 poz. 82 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 7 poz. 81 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 7 poz. 80 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 7 poz. 79 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 6 poz. 78 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 1999 nr 6 poz. 77 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 1998 r.
M.P. 1999 nr 6 poz. 76 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 1999 r.
M.P. 1999 nr 6 poz. 75 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 1999 r.
M.P. 1999 nr 6 poz. 74 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 1998 r.
M.P. 1999 nr 6 poz. 73 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
M.P. 1999 nr 6 poz. 72 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1999 r.
M.P. 1999 nr 6 poz. 71 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1999 nr 6 poz. 70 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 1998 r. skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 1999 r.
M.P. 1999 nr 6 poz. 69 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.
M.P. 1999 nr 6 poz. 68 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 6 poz. 67 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 6 poz. 66 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 6 poz. 65 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Traktatu Północnoatlantyckiego.
M.P. 1999 nr 6 poz. 64 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1999 r. z okazji 80 rocznicy zwołania Sejmu Ustawodawczego.
M.P. 1999 nr 5 poz. 63 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 1998 r.
M.P. 1999 nr 5 poz. 62 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale w 1998 r.
M.P. 1999 nr 5 poz. 61 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1999 r. w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 1998 r.
M.P. 1999 nr 5 poz. 60 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 1998 r.
M.P. 1999 nr 5 poz. 59 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1998 r. i w drugim półroczu 1998 r.
M.P. 1999 nr 5 poz. 58 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie ustalania wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1999 nr 5 poz. 57 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 5 poz. 56 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 5 poz. 55 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 5 poz. 54 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 5 poz. 53 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 5 poz. 52 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 5 poz. 51 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 5 poz. 50 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 5 poz. 49 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 5 poz. 48 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 5 poz. 47 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 5 poz. 46 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 5 poz. 45 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 5 poz. 44 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1998 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1999 nr 5 poz. 43 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 5 poz. 42 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 5 poz. 41 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 5 poz. 40 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 5 poz. 39 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 5 poz. 38 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 5 poz. 37 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 5 poz. 36 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 4 poz. 35 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze paliwowo-energetycznym w czwartym kwartale 1998 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 34 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 1998 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 33 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1998 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 32 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 1998 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 31 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 1998 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 30 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 1998 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 29 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 1998 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 28 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1998 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 27 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w czwartym kwartale 1998 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 26 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 1998 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 25 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1998 r.
M.P. 1999 nr 4 poz. 24 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.
M.P. 1999 nr 4 poz. 23 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1999 nr 4 poz. 22 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 4 poz. 21 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1998 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1999 nr 4 poz. 20 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 4 poz. 19 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 4 poz. 18 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1999 nr 4 poz. 17 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 4 poz. 16 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1999 r. - Posłanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Narodu Białoruskiego.
M.P. 1999 nr 4 poz. 15 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie uwięzienia przez władze Chińskiej Republiki Ludowej działaczy opozycji demokratycznej.
M.P. 1999 nr 3 poz. 14 uznany za uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów ilościowych na przywóz na polski obszar celny węgla kamiennego pochodzącego z Federacji Rosyjskiej
M.P. 1999 nr 3 poz. 13 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 6 stycznia 1999 w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.
M.P. 1999 nr 3 poz. 12 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1999 r. o uczczeniu pamięci Romana Dmowskiego.
M.P. 1999 nr 2 poz. 11 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.
M.P. 1999 nr 2 poz. 10 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1999 nr 2 poz. 9 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 2 poz. 8 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 2 poz. 7 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 2 poz. 6 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1998 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1999 nr 2 poz. 5 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 1 poz. 4 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 1 poz. 3 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 1 poz. 2 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1999 nr 1 poz. 1 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 stycznia 1999 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Bośni i Hercegowinie.