Position PDFStatus Title
M.P. 2002 nr 61 poz. 882 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej.
M.P. 2002 nr 61 poz. 881 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia listy państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o częściowym zniesieniu obowiązku wizowego lub które jednostronnie zniosły obowiązek wizowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 61 poz. 880 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia listy państw, których obywatele muszą posiadać wizę wydaną w celu wjazdu do sfery tranzytowej lotniska międzynarodowego, pobytu w tej strefie i wyjazdu z niej.
M.P. 2002 nr 61 poz. 879 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziego.
M.P. 2002 nr 61 poz. 878 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy.
M.P. 2002 nr 61 poz. 877 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2002 nr 61 poz. 876 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych.
M.P. 2002 nr 61 poz. 875 uchylony Zarządzenie Nr 170 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.
M.P. 2002 nr 61 poz. 874 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.
M.P. 2002 nr 61 poz. 873 uchylony Zarządzenie Nr 161 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.
M.P. 2002 nr 61 poz. 872 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 61 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 61 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 61 poz. 869 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 61 poz. 868 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 61 poz. 867 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 61 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 61 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 61 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 61 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 61 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 61 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 61 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 61 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 61 poz. 858 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 61 poz. 857 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 61 poz. 856 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 61 poz. 855 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 61 poz. 854 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.
M.P. 2002 nr 61 poz. 853 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Królestwie Bahrajnu, Republice Kirgiskiej, Państwie Kuwejtu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim.
M.P. 2002 nr 61 poz. 852 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zwiększania sprawności administracji publicznej.
M.P. 2002 nr 61 poz. 851 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 2002 nr 61 poz. 850 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wydarzeń we Wrocławiu w dniu 15 listopada 2002 r. oraz w Ożarowie w dniu 26 listopada 2002 r.
M.P. 2002 nr 60 poz. 849 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2003 r.
M.P. 2002 nr 60 poz. 848 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 grudnia 2002 r.
M.P. 2002 nr 60 poz. 847 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska.
M.P. 2002 nr 60 poz. 846 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 60 poz. 845 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2003.
M.P. 2002 nr 60 poz. 844 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 2002 nr 60 poz. 843 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.
M.P. 2002 nr 60 poz. 842 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia listy miejscowości, w których mogą być prowadzone ośrodki gier.
M.P. 2002 nr 60 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 60 poz. 840 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 60 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 60 poz. 838 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 60 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 60 poz. 836 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 17 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 60 poz. 835 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 60 poz. 834 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 60 poz. 833 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 60 poz. 832 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 60 poz. 831 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 60 poz. 830 akt indywidualny Postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 60 poz. 829 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 60 poz. 828 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2002 r. nr Z. 110-71-2002 w sprawie mianowania Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 60 poz. 827 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. nr 115-11-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 60 poz. 826 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2002 r. nr Z. 110-70-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 60 poz. 825 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2002 r. nr 115-10-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 59 poz. 824 Komunikat Nr 12/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
M.P. 2002 nr 59 poz. 823 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.
M.P. 2002 nr 59 poz. 822 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2002 r. dla określenia średniomiesięcznej skali na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 2002 nr 59 poz. 821 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 59 poz. 820 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 59 poz. 819 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 59 poz. 818 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 59 poz. 817 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 59 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 59 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 59 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 59 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 59 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 59 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 59 poz. 810 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 59 poz. 809 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 59 poz. 808 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 59 poz. 807 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 59 poz. 806 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 59 poz. 805 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 59 poz. 804 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 59 poz. 803 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 59 poz. 802 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 59 poz. 801 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 59 poz. 800 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.
M.P. 2002 nr 59 poz. 799 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia 13 grudnia dniem pamięci ofiar stanu wojennego.
M.P. 2002 nr 59 poz. 798 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie integracji Polski z Unią Europejską.
M.P. 2002 nr 58 poz. 797 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 58 poz. 796 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2002 r.
M.P. 2002 nr 58 poz. 795 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 listopada 2002 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.
M.P. 2002 nr 58 poz. 794 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 58 poz. 793 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2002 nr 58 poz. 792 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2002 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2002 nr 58 poz. 791 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2002 nr 58 poz. 790 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 58 poz. 789 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 57 poz. 788 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2002 r.
M.P. 2002 nr 57 poz. 787 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2002 nr 57 poz. 786 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2003 r.
M.P. 2002 nr 57 poz. 785 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2003 r.
M.P. 2002 nr 57 poz. 784 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 57 poz. 783 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2003 r.
M.P. 2002 nr 57 poz. 782 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 57 poz. 781 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 57 poz. 780 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 57 poz. 779 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 57 poz. 778 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 57 poz. 777 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 57 poz. 776 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.
M.P. 2002 nr 57 poz. 775 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-69-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 57 poz. 774 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-68-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 57 poz. 773 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-67-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 57 poz. 772 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-66-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 57 poz. 771 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. nr Z.110-65-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 57 poz. 770 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2002 r. nr Z. 110-64-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 57 poz. 769 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. nr 115-9-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 57 poz. 768 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2002 r. nr Z. 110-63-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 57 poz. 767 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2002 r. nr Z. 110-62-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 57 poz. 766 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2002 r. nr Z. 110-61-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 57 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2002 r. nr 112-10-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2002 nr 56 poz. 764 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2001 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie.
M.P. 2002 nr 56 poz. 763 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2002 r. sygn. akt K. 41/02
M.P. 2002 nr 56 poz. 762 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 56 poz. 761 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 56 poz. 760 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2002 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny.
M.P. 2002 nr 56 poz. 759 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą w Rzeszowie.
M.P. 2002 nr 56 poz. 758 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą w Rzeszowie.
M.P. 2002 nr 56 poz. 757 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą w Gdańsku.
M.P. 2002 nr 55 poz. 756 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 55 poz. 755 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126 p lub FSO 1500 na I kwartał 2003 r.
M.P. 2002 nr 55 poz. 754 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.
M.P. 2002 nr 55 poz. 753 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 55 poz. 752 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 55 poz. 751 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 55 poz. 750 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 55 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Lecha Kaczyńskiego.
M.P. 2002 nr 55 poz. 748 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tadeusza Ferenca.
M.P. 2002 nr 55 poz. 747 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Edwarda Brzostowskiego.
M.P. 2002 nr 55 poz. 746 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
M.P. 2002 nr 54 poz. 745 Komunikat Nr 11/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
M.P. 2002 nr 54 poz. 744 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 29 października 2002 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2002 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
M.P. 2002 nr 54 poz. 743 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2002 r. w sprawie jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na 2003.
M.P. 2002 nr 54 poz. 742 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na kierownicze stanowisko państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 54 poz. 741 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu.
M.P. 2002 nr 54 poz. 740 uznany za uchylony Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 2002 nr 53 poz. 739 wygaśnięcie aktu Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 września 2002 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
M.P. 2002 nr 52 poz. 738 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 października 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych.
M.P. 2002 nr 52 poz. 737 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 52 poz. 736 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 52 poz. 735 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 października 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2002 nr 52 poz. 734 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 października 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
M.P. 2002 nr 51 poz. 733 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r.
M.P. 2002 nr 51 poz. 732 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2002 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych.
M.P. 2002 nr 51 poz. 731 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 51 poz. 730 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 50 poz. 729 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2002 r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 r.
M.P. 2002 nr 50 poz. 728 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2002 nr 50 poz. 727 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2002 r. o sprostowaniu błędu.
M.P. 2002 nr 50 poz. 726 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2002 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i miejskich komisji wyborczych o sposobie postępowania, jeżeli w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w ponownym głosowaniu może uczestniczyć tylko jeden kandydat lub gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania.
M.P. 2002 nr 50 poz. 725 obowiązujący Zarządzenie Nr 126 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.
M.P. 2002 nr 50 poz. 724 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 50 poz. 723 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 50 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 50 poz. 721 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 50 poz. 720 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 50 poz. 719 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 50 poz. 718 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 50 poz. 717 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.
M.P. 2002 nr 49 poz. 716 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 października 2002 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 49 poz. 715 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003.
M.P. 2002 nr 49 poz. 714 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2002 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa.
M.P. 2002 nr 48 poz. 713 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2002 r.
M.P. 2002 nr 48 poz. 712 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 48 poz. 711 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 48 poz. 710 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r.
M.P. 2002 nr 48 poz. 709 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2002 nr 48 poz. 708 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 48 poz. 707 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 48 poz. 706 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.
M.P. 2002 nr 48 poz. 705 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
M.P. 2002 nr 48 poz. 704 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 48 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 48 poz. 702 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 48 poz. 701 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 48 poz. 700 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 48 poz. 699 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2002 r. nr Z. 110-60-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 48 poz. 698 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2002 r. nr Z. 110-59-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 48 poz. 697 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2002 r. nr Z. 110-58-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 48 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2001 r. nr 112-13-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 2002 nr 47 poz. 695 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.
M.P. 2002 nr 47 poz. 694 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2002 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.
M.P. 2002 nr 47 poz. 693 uchylony Zarządzenie Nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.
M.P. 2002 nr 47 poz. 692 uchylony Zarządzenie Nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
M.P. 2002 nr 47 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 47 poz. 690 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 2002 nr 46 poz. 689 Komunikat Nr 10/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
M.P. 2002 nr 46 poz. 688 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2002 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.
M.P. 2002 nr 46 poz. 687 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1998 - 2000.
M.P. 2002 nr 46 poz. 686 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 46 poz. 685 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 46 poz. 684 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2002 nr 46 poz. 683 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej.
M.P. 2002 nr 46 poz. 682 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.
M.P. 2002 nr 46 poz. 681 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyników głosowania i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.
M.P. 2002 nr 46 poz. 680 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2002 r. w 20. rocznicę tragicznych wydarzeń w Lublinie.
M.P. 2002 nr 46 poz. 679 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2002 r. w sprawie jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.
M.P. 2002 nr 45 poz. 678 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2003.
M.P. 2002 nr 45 poz. 677 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
M.P. 2002 nr 45 poz. 676 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie wytycznych dotyczących wykonywania zadań obwodowych komisji wyborczych oraz trybu przekazywania i przyjmowania protokołów głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.
M.P. 2002 nr 45 poz. 675 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie ustalania wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego i o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
M.P. 2002 nr 45 poz. 674 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie wzorów pieczęci terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 2002 nr 44 poz. 673 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 44 poz. 672 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2002 w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2002 nr 44 poz. 671 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
M.P. 2002 nr 44 poz. 670 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2002 r. o sprostowaniu błędu.
M.P. 2002 nr 44 poz. 669 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 44 poz. 668 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 44 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 44 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 44 poz. 665 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2002 r. nr Z.110-57-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 44 poz. 664 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2002 r. nr Z.110-56-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 44 poz. 663 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2002 r. nr Z.110-55-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 44 poz. 662 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2002 r. nr Z.110-54-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 44 poz. 661 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2002 r. nr 115-8-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 44 poz. 660 obowiązujący Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2002 r. w pierwszą rocznicę ataku terrorystycznego w dniu 11 września 2001 r.
M.P. 2002 nr 43 poz. 659 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 43 poz. 658 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 43 poz. 657 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 43 poz. 656 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 43 poz. 655 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 43 poz. 654 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 43 poz. 653 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 43 poz. 652 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 43 poz. 651 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 43 poz. 650 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.
M.P. 2002 nr 42 poz. 649 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 września 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych.
M.P. 2002 nr 42 poz. 648 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2002 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 42 poz. 647 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 42 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 42 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 41 poz. 644 obowiązujący Oświadczenie Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego do Komunikatu Nr 9/2002/ (DOKE) z dnia 12 września 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
M.P. 2002 nr 41 poz. 643 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2002 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na 2003 r.
M.P. 2002 nr 41 poz. 642 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2002 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 41 poz. 641 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wzoru potwierdzenia zgłoszenia i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz zaświadczenia dla męża zaufania i dla zastępcy pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego.
M.P. 2002 nr 41 poz. 640 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2002 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.
M.P. 2002 nr 41 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2002 nr 41 poz. 638 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 41 poz. 637 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2002 r. nr W. 111-65-02 o nadaniu stopnia oficerskiego generała.
M.P. 2002 nr 41 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-53-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 41 poz. 635 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-52-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 41 poz. 634 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-51-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 41 poz. 633 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-50-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 41 poz. 632 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-49-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 40 poz. 631 Komunikat NR 9/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 września 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
M.P. 2002 nr 40 poz. 630 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 sierpnia 2002 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.
M.P. 2002 nr 40 poz. 629 uchylony Zarządzenie Nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2002 r. w sprawie Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju.
M.P. 2002 nr 40 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 40 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 40 poz. 626 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 40 poz. 625 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 40 poz. 624 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2002 nr 40 poz. 623 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 2002 nr 40 poz. 622 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 40 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 40 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 40 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 40 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 40 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 40 poz. 616 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 40 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 40 poz. 614 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 40 poz. 613 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2002 r. o nadaniu orderu
M.P. 2002 nr 39 poz. 612 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie rejestru upoważnionych jednostek certyfikujących.
M.P. 2002 nr 39 poz. 611 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2002 r. z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w drugim kwartale 2002 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 2002 nr 39 poz. 610 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 39 poz. 609 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.
M.P. 2002 nr 39 poz. 608 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
M.P. 2002 nr 39 poz. 607 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2002 r. dotycząca pielgrzymki Jego Świątobliwości Jana Pawła II do Ojczyzny.
M.P. 2002 nr 38 poz. 606 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 sierpnia 2002 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 38 poz. 605 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2002 nr 38 poz. 604 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2002 nr 38 poz. 603 obowiązujący Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej.
M.P. 2002 nr 38 poz. 602 obowiązujący Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.
M.P. 2002 nr 38 poz. 601 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 38 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 38 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 38 poz. 598 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 38 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 38 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 38 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 38 poz. 594 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 38 poz. 593 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 37 poz. 592 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2002 r.
M.P. 2002 nr 37 poz. 591 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na 2003 r.
M.P. 2002 nr 37 poz. 590 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 par. 1 pkt 2 oraz w art. 112 par. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.
M.P. 2002 nr 37 poz. 589 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.
M.P. 2002 nr 37 poz. 588 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie.
M.P. 2002 nr 37 poz. 587 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2002 nr 37 poz. 586 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.
M.P. 2002 nr 37 poz. 585 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 37 poz. 584 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2002 r. nr 111-60-02 o nadaniu stopnia generała (kontradmirała).
M.P. 2002 nr 37 poz. 583 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2002 r. nr 112-8-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego.
M.P. 2002 nr 37 poz. 582 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2002 r. nr 112-9-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2002 nr 37 poz. 581 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-48-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 37 poz. 580 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-46-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 37 poz. 579 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2002 r. nr Z. 110-47-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 37 poz. 578 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2002 r. nr Z. 110-45-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 37 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2002 r. nr Z. 110-43-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 37 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2002 r. nr Z. 110-42-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 37 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2002 r. nr Z. 110-44-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 37 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2002 r. nr Z. 110-41-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 37 poz. 573 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2002 r. nr Z. 110-40-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 37 poz. 572 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2002 r. nr Z. 110-39-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 37 poz. 571 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2002 r. nr Z. 110-38-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 36 poz. 570 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2002 r.
M.P. 2002 nr 36 poz. 569 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2002 nr 36 poz. 568 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 36 poz. 567 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 2002 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.
M.P. 2002 nr 36 poz. 566 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 36 poz. 565 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartał 2002 r.
M.P. 2002 nr 36 poz. 564 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 36 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 36 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 36 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 36 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 35 poz. 559 Komunikat Nr 8/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
M.P. 2002 nr 35 poz. 558 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 35 poz. 557 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.
M.P. 2002 nr 35 poz. 556 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 35 poz. 555 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 35 poz. 554 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 2002 nr 35 poz. 553 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielenia upoważnienia wyspecjalizowanej jednostce do wydawania opinii o możliwości produkcji substancji kontrolowanej lub dokonania obrotu z zagranicą substancją kontrolowaną lub mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną.
M.P. 2002 nr 35 poz. 552 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie utrzymania w mocy decyzji Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniającej decyzję Ministra Gospodarki w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.
M.P. 2002 nr 35 poz. 551 obowiązujący Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu, formy i ceremoniału nadania stopnia dyplomatycznego oraz składania ślubowania przez członka personelu dyplomatyczno-konsularnego.
M.P. 2002 nr 35 poz. 550 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 35 poz. 549 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 35 poz. 548 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.
M.P. 2002 nr 35 poz. 547 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.
M.P. 2002 nr 35 poz. 546 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2002 nr 35 poz. 545 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 35 poz. 544 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 35 poz. 543 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 35 poz. 542 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 35 poz. 541 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2002 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2002 nr 35 poz. 540 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 34 poz. 539 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2002 r. o podaniu do publicznej wiadomości orzeczenia Sądu o publikacji treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.
M.P. 2002 nr 34 poz. 538 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 34 poz. 537 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.
M.P. 2002 nr 34 poz. 536 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.
M.P. 2002 nr 34 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 34 poz. 534 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o transporcie morskim, sporządzonej w Warszawie dnia 12 lutego 2001 r.
M.P. 2002 nr 34 poz. 533 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o transporcie morskim, sporządzona w Warszawie dnia 12 lutego 2001 r.
M.P. 2002 nr 34 poz. 532 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2002 nr 33 poz. 531 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 33 poz. 530 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2002 r.
M.P. 2002 nr 33 poz. 529 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 33 poz. 528 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 33 poz. 527 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2002 r.
M.P. 2002 nr 33 poz. 526 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2002 r.
M.P. 2002 nr 33 poz. 525 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2002 nr 33 poz. 524 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 33 poz. 523 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 33 poz. 522 Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.
M.P. 2002 nr 33 poz. 521 Obwieszczenie Ministra Kultury z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury.
M.P. 2002 nr 33 poz. 520 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki.
M.P. 2002 nr 33 poz. 519 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki.
M.P. 2002 nr 33 poz. 518 uchylony Zarządzenie Nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 33 poz. 517 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 maja 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 33 poz. 516 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 33 poz. 515 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 2002 nr 33 poz. 514 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 33 poz. 513 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.
M.P. 2002 nr 33 poz. 512 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2002 r. nr 111-47-02 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji.
M.P. 2002 nr 33 poz. 511 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2002 r. nr 111-46-02 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji.
M.P. 2002 nr 33 poz. 510 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2002 r. nr Z. 110-37-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 33 poz. 509 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2002 r. nr Z. 110-36-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 33 poz. 508 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2002 r. nr Z. 110-35-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 33 poz. 507 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2002 r. nr 112-7-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2002 nr 33 poz. 506 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2002 r. nr 115-7-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 33 poz. 505 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2002 r. nr 115-6-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 33 poz. 504 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie wezwania organów administracji państwowej do przeprowadzenia kontroli w supermarketach i hipermarketach.
M.P. 2002 nr 32 poz. 503 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które zostały członkami międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych przed wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
M.P. 2002 nr 32 poz. 502 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 28 stycznia 2001 r. do dnia 14 lutego 2002 r. oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 28 stycznia 2001 r. do dnia 14 lutego 2002 r.
M.P. 2002 nr 32 poz. 501 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 32 poz. 500 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 32 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 31 poz. 498 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających na terytoriach ich państw bez zezwolenia, sporządzonej w Warszawie dnia 12 maja 2001 r.
M.P. 2002 nr 31 poz. 497 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających na terytoriach ich państw bez zezwolenia, sporządzona w Warszawie dnia 12 maja 2001 r.
M.P. 2002 nr 31 poz. 496 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 13 marca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu przejścia granicznego Zgorzelec - Gorlitz (Most Staromiejski).
M.P. 2002 nr 31 poz. 495 obowiązujący Porozumienie z dnia 13 marca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu przejścia granicznego Zgorzelec - Gorlitz (Most Staromiejski).
M.P. 2002 nr 31 poz. 494 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 27 marca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Łęknica - Krauschwitz do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2002 nr 31 poz. 493 obowiązujący Porozumienie z dnia 27 marca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Łęknica - Krauschwitz do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2002 nr 31 poz. 492 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinach kultury, oświaty i nauki, sporządzonej w Wilnie dnia 17 grudnia 1998 r.
M.P. 2002 nr 31 poz. 491 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinach kultury, oświaty i nauki, sporządzona w Wilnie dnia 17 grudnia 1998 r.
M.P. 2002 nr 31 poz. 490 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 8 lutego 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2002 nr 31 poz. 489 obowiązujący Porozumienie z dnia 8 lutego 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2002 nr 30 poz. 488 Komunikat Nr 7/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
M.P. 2002 nr 30 poz. 487 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 30 poz. 486 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 30 poz. 485 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 30 poz. 484 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2002 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 11 kwietnia 2002 r. uchylającą decyzję Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii, oraz decyzję Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. utrzymującą w mocy decyzję z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii.
M.P. 2002 nr 30 poz. 483 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 26 czerwca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2002.
M.P. 2002 nr 30 poz. 482 uchylony Uchwała Nr 139 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 30 poz. 481 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 30 poz. 480 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 30 poz. 479 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 30 poz. 478 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 30 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 30 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 30 poz. 475 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 30 poz. 474 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 30 poz. 473 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 30 poz. 472 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 30 poz. 471 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 30 poz. 470 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 30 poz. 469 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 30 poz. 468 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2002 r. nr 113-5-02 o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 30 poz. 467 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2002 r. nr 113-4-02 o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 30 poz. 466 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2002 r. nr 113-3-02 o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 30 poz. 465 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2002 r. w dwusetną rocznicę urodzin Ignacego Domeyki.
M.P. 2002 nr 29 poz. 464 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2002 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i do Senatu.
M.P. 2002 nr 29 poz. 463 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partię polityczną Porozumienie Centrum.
M.P. 2002 nr 29 poz. 462 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego.
M.P. 2002 nr 28 poz. 461 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 czerwca 2002 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.
M.P. 2002 nr 28 poz. 460 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową.
M.P. 2002 nr 28 poz. 459 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.
M.P. 2002 nr 28 poz. 458 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2002 nr 28 poz. 457 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu lub przez niego nadzorowanych.
M.P. 2002 nr 28 poz. 456 uchylony Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
M.P. 2002 nr 28 poz. 455 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 28 poz. 454 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 28 poz. 453 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 28 poz. 452 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 27 poz. 451 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 27 poz. 450 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
M.P. 2002 nr 27 poz. 449 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 27 poz. 448 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.
M.P. 2002 nr 27 poz. 447 uchylony Zarządzenie Nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 27 poz. 446 uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
M.P. 2002 nr 26 poz. 445 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2002 r.
M.P. 2002 nr 26 poz. 444 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2001 r.
M.P. 2002 nr 26 poz. 443 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.
M.P. 2002 nr 26 poz. 442 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska.
M.P. 2002 nr 26 poz. 441 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 26 poz. 440 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu.
M.P. 2002 nr 26 poz. 439 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 2002 nr 26 poz. 438 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury.
M.P. 2002 nr 26 poz. 437 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów.
M.P. 2002 nr 26 poz. 436 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.
M.P. 2002 nr 26 poz. 435 uchylony Zarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.
M.P. 2002 nr 26 poz. 434 uchylony Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
M.P. 2002 nr 26 poz. 433 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu.
M.P. 2002 nr 26 poz. 432 uchylony Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
M.P. 2002 nr 26 poz. 431 uchylony Zarządzenie Nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych.
M.P. 2002 nr 26 poz. 430 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Emiracie Bahrajnu, Republice Kirgiskiej, Państwie Kuwejtu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim.
M.P. 2002 nr 26 poz. 429 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2002 r. nr Z. 110-33-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 26 poz. 428 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2002 r. nr Z. 110-34-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 26 poz. 427 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. nr Z. 110-32-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 26 poz. 426 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2002 r. nr Z. 110-31-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 26 poz. 425 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2002 r. nr 112-6-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2002 nr 26 poz. 424 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 r. nr 112-5-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2002 nr 25 poz. 423 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2002 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.
M.P. 2002 nr 25 poz. 422 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 25 poz. 421 akt jednorazowy Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. uchylające postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Monitor Polski Nr 47, poz. 780 i z 2002 r. Nr 7, poz. 136) oraz postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 12 lutego 2002 r. utrzymujące w mocy postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.
M.P. 2002 nr 25 poz. 420 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 25 poz. 419 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 25 poz. 418 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 25 poz. 417 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 25 poz. 416 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 25 poz. 415 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 25 poz. 414 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 25 poz. 413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 25 poz. 412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 25 poz. 411 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny.
M.P. 2002 nr 25 poz. 410 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny lub w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.
M.P. 2002 nr 25 poz. 409 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2002 r. nr Z.110-30-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 25 poz. 408 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności za 2001 r.
M.P. 2002 nr 24 poz. 407 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 24 poz. 406 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie wykazu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania.
M.P. 2002 nr 24 poz. 405 Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki.
M.P. 2002 nr 24 poz. 404 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2002 r. o sprostowaniu błędu.
M.P. 2002 nr 24 poz. 403 obowiązujący Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie powołania Rady Programowej do" Zagospodarowania przejętego mienia i rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej".
M.P. 2002 nr 24 poz. 402 obowiązujący Zarządzenie Nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zadań i uprawnień pełnomocników do organizacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz likwidatora Urzędu Ochrony Państwa.
M.P. 2002 nr 24 poz. 401 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2002 r. w związku z 80. rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski.
M.P. 2002 nr 24 poz. 400 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 2002 nr 23 poz. 399 Komunikat Nr 6/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
M.P. 2002 nr 23 poz. 398 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 22 poz. 397 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy dozwolonych technologii niszczenia substancji kontrolowanych oraz warunków stosowania tych technologii.
M.P. 2002 nr 22 poz. 396 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie wykazu prac uznawanych za prace laboratoryjne i analityczne, w których mogą być stosowane poszczególne substancje kontrolowane, oraz wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu krajowego substancji kontrolowanych używanych do celów laboratoryjnych i analitycznych.
M.P. 2002 nr 22 poz. 395 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego wykazu kodów taryfy celnej dla substancji kontrolowanych i zawierających je mieszanin.
M.P. 2002 nr 22 poz. 394 obowiązujący Uchwała Nr 6/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej w 2001 r.
M.P. 2002 nr 22 poz. 393 akt jednorazowy Uchwała Nr 5/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2001 r.
M.P. 2002 nr 22 poz. 392 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2002 r. nr Z. 110-29-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 22 poz. 391 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2002 r. nr Z. 110-28-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 22 poz. 390 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2002 r. nr Z. 110-27-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 22 poz. 389 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2002 r. nr 111-34-02 o mianowaniu na stopień kontradmirała Straży Granicznej.
M.P. 2002 nr 22 poz. 388 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2002 r. nr 111-33-02 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej.
M.P. 2002 nr 22 poz. 387 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2002 r. nr 111-32-02 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej.
M.P. 2002 nr 22 poz. 386 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2002 r. nr Z. 110-26-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 22 poz. 385 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2002 r. nr Z. 110-25-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 22 poz. 384 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2002 r. nr Z. 110-24-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 22 poz. 383 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2002 r. nr Z. 110-23-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 22 poz. 382 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2002 r. nr 111-27-02 o nadaniu stopnia nadbrygadiera.
M.P. 2002 nr 22 poz. 381 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r. nr 115-5-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 22 poz. 380 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 22 poz. 379 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 21 poz. 378 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2002 r.
M.P. 2002 nr 21 poz. 377 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 21 poz. 376 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2001 r. przypadających na jednego mieszkańca.
M.P. 2002 nr 21 poz. 375 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2002 nr 21 poz. 374 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 21 poz. 373 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 21 poz. 372 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 21 poz. 371 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 2002 nr 20 poz. 370 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2001 r.
M.P. 2002 nr 20 poz. 369 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2001 r.
M.P. 2002 nr 20 poz. 368 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie ustalenia na rok 2002 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.
M.P. 2002 nr 20 poz. 367 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 20 poz. 366 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2002 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.
M.P. 2002 nr 20 poz. 365 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 20 poz. 364 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
M.P. 2002 nr 20 poz. 363 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na III kwartał 2002 r.
M.P. 2002 nr 20 poz. 362 uchylony Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.
M.P. 2002 nr 20 poz. 361 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 2002 nr 20 poz. 360 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2002 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 2002 nr 20 poz. 359 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 20 poz. 358 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 20 poz. 357 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 20 poz. 356 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 20 poz. 355 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 20 poz. 354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 20 poz. 353 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 20 poz. 352 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 20 poz. 351 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 20 poz. 350 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 20 poz. 349 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 20 poz. 348 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.
M.P. 2002 nr 19 poz. 347 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
M.P. 2002 nr 19 poz. 346 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2002 r.
M.P. 2002 nr 19 poz. 345 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.
M.P. 2002 nr 19 poz. 344 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.
M.P. 2002 nr 19 poz. 343 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.
M.P. 2002 nr 19 poz. 342 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie kwoty bazowej w pierwszym kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 19 poz. 341 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 19 poz. 340 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 19 poz. 339 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
M.P. 2002 nr 19 poz. 338 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2002 r.
M.P. 2002 nr 19 poz. 337 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2002 nr 19 poz. 336 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Makau o komunikacji lotniczej.
M.P. 2002 nr 19 poz. 335 obowiązujący Uchwała Nr 12/2002 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Makau o komunikacji lotniczej, sporządzonej w Warszawie dnia 22 października 1999 r.
M.P. 2002 nr 19 poz. 334 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 19 poz. 333 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 19 poz. 332 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 19 poz. 331 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 19 poz. 330 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 19 poz. 329 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
M.P. 2002 nr 18 poz. 328 Komunikat Nr 5/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
M.P. 2002 nr 18 poz. 327 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie ogłoszenia terminu dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec.
M.P. 2002 nr 18 poz. 326 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.
M.P. 2002 nr 18 poz. 325 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. Nr Z. 110-22-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 18 poz. 324 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r. Nr Z. 110-21-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 18 poz. 323 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. Nr Z. 110-20-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 18 poz. 322 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 18 poz. 321 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 18 poz. 320 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 18 poz. 319 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 18 poz. 318 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 18 poz. 317 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 18 poz. 316 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 18 poz. 315 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 18 poz. 314 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 18 poz. 313 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 18 poz. 312 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 18 poz. 311 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 18 poz. 310 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 18 poz. 309 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 18 poz. 308 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 18 poz. 307 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie podatku od towarów i usług w budownictwie.
M.P. 2002 nr 18 poz. 306 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
M.P. 2002 nr 18 poz. 305 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą.
M.P. 2002 nr 18 poz. 304 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 17 poz. 302 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie godzin otwarcia przejścia granicznego Szczawnica-Lesnica.
M.P. 2002 nr 17 poz. 301 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzoną w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 300 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzona w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 299 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 27 listopada 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 298 obowiązujący Porozumienie z dnia 27 listopada 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 297 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wspólnych projektów pilotażowych w dziedzinie ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej w celu zmniejszenia transgranicznych zanieczyszczeń środowiska, sporządzonym we Frankfurcie nad Odrą dnia 18 czerwca 2001 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 296 obowiązujący Porozumienie między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wspólnych projektów pilotażowych w dziedzinie ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej w celu zmniejszenia transgranicznych zanieczyszczeń środowiska.
M.P. 2002 nr 17 poz. 295 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, sporządzonej w Warszawie dnia 9 grudnia 1999 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 294 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki.
M.P. 2002 nr 17 poz. 293 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Wilnie dnia 14 września 1997 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 292 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Wilnie dnia 14 września 1997 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 291 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, sporządzonej w Kairze dnia 16 września 2000 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 290 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, sporządzona w Kairze dnia 16 września 2000 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 289 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 12 lutego 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 288 obowiązujący Porozumienie z dnia 12 lutego 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 287 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 3 stycznia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 286 obowiązujący Porozumienie z dnia 3 stycznia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 285 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 13 grudnia 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 284 obowiązujący Porozumienie z dnia 13 grudnia 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 283 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej porozumieniem z dnia 11 lipca 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz o zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 282 obowiązujący Porozumienie z dnia 11 lipca 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 281 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Bobrowniki-Bierestowica o międzynarodowy ruch osobowy i autobusów, sporządzonym w Warszawie dnia 1 sierpnia 2001 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 280 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Bobrowniki-Bierestowica o międzynarodowy ruch osobowy i autobusów, sporządzone w Warszawie dnia 1 sierpnia 2000 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 279 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o cywilnej komunikacji lotniczej, sporządzonej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 278 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o cywilnej komunikacji lotniczej.
M.P. 2002 nr 17 poz. 277 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 17 poz. 276 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 16 poz. 275 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 16 poz. 274 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwot zasiłku wychowawczego.
M.P. 2002 nr 16 poz. 273 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz stawki zasiłku rodzinnego.
M.P. 2002 nr 16 poz. 272 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił sojuszniczych w operacji "Enduring Freedom" za strefę działań wojennych.
M.P. 2002 nr 16 poz. 271 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2002 nr 16 poz. 270 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 2002 nr 16 poz. 269 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2002 - 2007.
M.P. 2002 nr 16 poz. 268 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 2002 nr 16 poz. 267 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 16 poz. 266 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 16 poz. 265 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 16 poz. 264 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 16 poz. 263 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.
M.P. 2002 nr 16 poz. 262 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 16 poz. 261 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 16 poz. 260 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 16 poz. 259 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 2002 nr 16 poz. 258 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2002 r. o nadaniu orderów.
M.P. 2002 nr 16 poz. 257 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 15 poz. 256 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 15 poz. 255 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 15 poz. 254 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 15 poz. 253 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2002 nr 15 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań opryskiwaczy oraz do prowadzenia szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin.
M.P. 2002 nr 15 poz. 251 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr XLVI/642/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu miasta stołecznego Warszawy.
M.P. 2002 nr 15 poz. 250 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2002-2007.
M.P. 2002 nr 15 poz. 249 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.
M.P. 2002 nr 15 poz. 248 obowiązujący Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.
M.P. 2002 nr 15 poz. 247 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzynarodowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.
M.P. 2002 nr 15 poz. 246 uchylony Zarządzenie Nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.
M.P. 2002 nr 15 poz. 245 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2002 r. nr W.111-19-02 o mianowaniu na stanowisko dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
M.P. 2002 nr 15 poz. 244 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2002 r. nr W. 111-18-02 o odwołaniu ze stanowiska dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
M.P. 2002 nr 15 poz. 243 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2002 r. nr Z.110-19-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 15 poz. 242 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2002 r. nr Z.110-18-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 15 poz. 241 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2002 r. nr Z.110-17-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 15 poz. 240 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2002 r. nr Z.110-16-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 15 poz. 239 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. nr 115-4-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 15 poz. 238 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. nr 112-4-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2002 nr 15 poz. 237 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. nr Z.110-15-2002 o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 15 poz. 236 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. nr Z.110-14-2002 o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2002 nr 14 poz. 235 Komunikat Nr 4/2002/ (DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
M.P. 2002 nr 14 poz. 234 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
M.P. 2002 nr 14 poz. 233 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2002 r. uchylająca decyzję Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii (Monitor Polski Nr 21, poz. 351), oraz decyzję Ministerstwa Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. utrzymującą w mocy decyzję z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii (Monitor Polski Nr 39, poz. 655).
M.P. 2002 nr 14 poz. 232 uznany za uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniająca decyzję Ministra Gospodarki w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej
M.P. 2002 nr 14 poz. 231 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 100 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 2002 nr 13 poz. 230 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.
M.P. 2002 nr 13 poz. 229 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2002 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.
M.P. 2002 nr 13 poz. 228 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2001 r.
M.P. 2002 nr 13 poz. 227 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny azotanu potasowego.
M.P. 2002 nr 13 poz. 226 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego.
M.P. 2002 nr 13 poz. 225 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.
M.P. 2002 nr 13 poz. 224 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu.
M.P. 2002 nr 13 poz. 223 obowiązujący Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.
M.P. 2002 nr 13 poz. 222 uchylony Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury.
M.P. 2002 nr 13 poz. 221 uchylony Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 13 poz. 220 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 13 poz. 219 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 2002 nr 13 poz. 218 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu.
M.P. 2002 nr 12 poz. 217 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
M.P. 2002 nr 12 poz. 216 uchylony Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży.
M.P. 2002 nr 12 poz. 215 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.
M.P. 2002 nr 12 poz. 214 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. nr Z. 110-13-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 12 poz. 213 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2002 r. nr 112-3-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2002 nr 12 poz. 212 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. nr 115-3-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 12 poz. 211 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. nr Z. 110-12-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 12 poz. 210 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. nr Z. 110-11-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 12 poz. 209 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. nr Z. 110-11-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 12 poz. 208 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2002 r. nr 112-2-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2002 nr 12 poz. 207 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2002 r. nr 115-2-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 12 poz. 206 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmiany stanowiska negocjacyjnego Polski w obszarze "Podatki" w zakresie stawki podatku od towarów i usług (VAT) w budownictwie.
M.P. 2002 nr 12 poz. 205 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych.
M.P. 2002 nr 11 poz. 204 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2002 r.
M.P. 2002 nr 11 poz. 203 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 2002 nr 11 poz. 202 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziego.
M.P. 2002 nr 11 poz. 201