Search

Polskie Linie Lotnicze LOT

Number of acts found: 25.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2013 poz. 778 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT"
Dz.U. 1996 nr 151 poz. 714 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia terminu udostępnienia należących do Skarbu Państwa akcji spółki Polskie Linie Lotnicze "Lot" Spółka Akcyjna.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 778 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia terminu udostępnienia należących do Skarbu Państwa akcji spółki Polskie Linie Lotnicze "Lot" Spółka Akcyjna.
Dz.U. 1991 nr 61 poz. 260 uchylony Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot".
Dz.U. 1984 nr 55 poz. 281 uchylony Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. o przedsiębiorstwie państwowym Polskie Linie Lotnicze "LOT".
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 338 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwie Polskie Linie Lotnicze "LOT".
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 63 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwie Polskie Linie Lotnicze "Lot".
Dz.U. 1956 nr 60 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie powoływania rad robotniczych w przedsiębiorstwach Państwowej Komunikacji Samochodowej i w przedsiębiorstwie "Polskie Linie Lotnicze "Lot".
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie poddania przedsiębiorstw państwowych: Polskie Linie Lotnicze "Lot", Polskie Biuro Podróży "Orbis" i "Państwowa Komunikacji Samochodowa" - działaniu dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 21 uchylony Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot".
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 1946 r. o utracie mocy obowiązującej dekretów: o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot" oraz o dodatku naukowym do uposażenia.
Dz.U. 1945 nr 24 poz. 138 uchylony Dekret z dnia 18 lipca 1945 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT".
M.P. 1997 nr 1 poz. 8 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.
M.P. 1967 nr 10 poz. 58 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 lutego 1967 r. w sprawie udzielania przez jednostki gospodarki uspołecznionej przedsiębiorstwom państwowej komunikacji samochodowej, Przedsiębiorstwu Spedycji Krajowej oraz przedsiębiorstwu Polskie Linie Lotnicze "Lot" zaliczek (przedpłat) na poczet świadczonych usług.
M.P. 1963 nr 61 poz. 313 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 lipca 1963 r. w sprawie emblematu, flagi i proporca Polskich Linii Lotniczych "Lot".
M.P. 1957 nr 14 poz. 101 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie zezwolenia dla przedsiębiorstwa Polskie Linie Lotnicze "Lot" na zawieranie i wykonywanie umów przewozu przesyłek lotniczych na trasach zagranicznych.
M.P. 1956 nr 93 poz. 1040 Zarządzenie nr 296 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1956 r. o rozszerzeniu uprawnień dyrektorów przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej i przedsiębiorstwa "Polskie Linie Lotnicze "Lot".
M.P. 1956 nr 65 poz. 765 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 29 czerwca 1956 r. w sprawie odznaki honorowej członka personelu pokładowego Polskich Linii Lotniczych "Lot" "Za 1.000.000 km lotu".
M.P. 1956 nr 36 poz. 429 uchylony wykazem Uchwała nr 199 Prezydium Rządu z dnia 3 maja 1956 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej członka personelu pokładowego Polskich Linii Lotniczych "Lot" "Za 1.000.000 km lotu".
M.P. 1951 nr 45 poz. 588 uchylony wykazem Uchwała nr 361 Prezydium Rządu z dnia 26 maja 1951 r. w sprawie terminów złożenia bilansów za 1950 r. przez przedsiębiorstwa: Państwowa Komunikacja Samochodowa i Polskie Linie Lotnicze "Lot".
M.P. 1949 nr 95 poz. 1142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 września 1949 r. o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą: Polskie Linie Lotnicze "Lot".
M.P. 1949 nr 95 poz. 1141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 września 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Polskie Linie Lotnicze "Lot".
M.P. 1948 nr 50 poz. 285 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1948 r. o zmianie statutu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT".
M.P. 1946 nr 92 poz. 173 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1946 r. o zatwierdzeniu statutu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "Lot".
M.P. 1945 nr 1 poz. 1 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 marca 1945 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad Polskimi Liniami Lotniczymi "LOT" sp. z o. o.