Wyszukiwanie

szkolnictwo wojskowe

Liczba znalezionych aktów: 124.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 2570 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2022 poz. 2348 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego
Dz.U. 2022 poz. 1480 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie służby żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia
Dz.U. 2022 poz. 1447 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy
Dz.U. 2022 poz. 1094 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2022 poz. 1063 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2022 poz. 977 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wsparcia organizacji proobronnych
Dz.U. 2022 poz. 878 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu uczelni, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia, w których jest realizowane ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów studiów
Dz.U. 2022 poz. 574 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. 2021 poz. 2259 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego
Dz.U. 2021 poz. 2226 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2021 poz. 1789 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2021 poz. 1194 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2021 poz. 1185 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz.U. 2021 poz. 1031 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2
Dz.U. 2021 poz. 875 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2021 poz. 809 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz.U. 2021 poz. 357 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz.U. 2020 poz. 1945 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2020 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2020 poz. 1828 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz.U. 2020 poz. 1480 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2020 poz. 1476 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2
Dz.U. 2020 poz. 1317 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2020 poz. 977 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego
Dz.U. 2020 poz. 915 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2
Dz.U. 2020 poz. 910 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe
Dz.U. 2020 poz. 806 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2020 poz. 745 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2
Dz.U. 2020 poz. 640 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2
Dz.U. 2020 poz. 603 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2020 poz. 524 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2
Dz.U. 2020 poz. 404 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2
Dz.U. 2020 poz. 51 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2019 poz. 2185 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie nagród Ministra Obrony Narodowej dla nauczycieli akademickich uczelni wojskowych
Dz.U. 2019 poz. 2047 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych dla uczelni wojskowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego oraz na zadania związane z obroną narodową
Dz.U. 2019 poz. 1833 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2019 poz. 1738 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2019 poz. 1371 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
Dz.U. 2019 poz. 1370 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Dz.U. 2019 poz. 1280 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej
Dz.U. 2019 poz. 287 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2018 poz. 2218 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
Dz.U. 2018 poz. 2132 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2018 poz. 1762 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
Dz.U. 2018 poz. 1668 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. 2018 poz. 1337 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2018 poz. 996 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe
Dz.U. 2018 poz. 735 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2018 poz. 682 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia
Dz.U. 2018 poz. 681 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej
Dz.U. 2018 poz. 537 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2017 poz. 2149 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2017 poz. 1329 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Dz.U. 2017 poz. 795 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2017 poz. 629 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji
Dz.U. 2017 poz. 315 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2017 poz. 60 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
Dz.U. 2017 poz. 59 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Dz.U. 2017 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2016 poz. 1054 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2016 poz. 906 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej
Dz.U. 2016 poz. 349 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2015 poz. 252 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2015 poz. 250 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych
Dz.U. 2014 poz. 1723 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2014 poz. 943 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie kierowania żołnierzy pełniących służbę kandydacką na studia lub naukę
Dz.U. 2014 poz. 205 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2013 poz. 1519 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych
Dz.U. 2013 poz. 1415 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2013 poz. 189 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2012 poz. 1075 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2012 poz. 154 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni zawodowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1363 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1025 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 872 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Dz.U. 2005 nr 95 poz. 805 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu oceniania cywilnych nauczycieli akademickich zatrudnionych w szkołach wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Dz.U. 2005 nr 95 poz. 804 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia specjalistycznych dyscyplin naukowych, w których na stanowisko profesora nadzwyczajnego można wyznaczyć oficera (zatrudnić osobę cywilną) nieposiadającego tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego przy wyznaczaniu (zatrudnianiu) na to stanowisko
Dz.U. 2003 nr 60 poz. 534 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
Dz.U. 2003 nr 60 poz. 533 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 496 uchylony Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 428 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych
Dz.U. 1998 nr 58 poz. 370 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania żołnierzy zawodowych na studia w wyższych szkołach wojskowych, przebiegu immatrykulacji oraz studiów, jak również organów wojskowych właściwych w tych sprawach.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 962 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 688 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym.
Dz.U. 1996 nr 94 poz. 426 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej.
Dz.U. 1996 nr 10 poz. 56 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.
Dz.U. 1996 nr 7 poz. 44 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 673 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej akademii wojskowych.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 393 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania żołnierzy zawodowych na studia w wyższych szkołach wojskowych, przebiegu immatrykulacji oraz studiów, jak również organów wojskowych właściwych w tych sprawach.
Dz.U. 1994 nr 71 poz. 311 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie zniesienia dotychczasowych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia wyższych szkół oficerskich.
Dz.U. 1994 nr 16 poz. 56 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 475 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 1993 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej akademii wojskowych.
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 1993 r. w sprawie zasad i trybu odbywania studiów w wyższych szkołach wojskowych przez obywateli państw obcych.
Dz.U. 1993 nr 19 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 1993 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania osób cywilnych na studia w wyższych szkołach wojskowych, przebiegu immatrykulacji i studiów oraz zasad i trybu zwalniania i wydalania z tych szkół słuchaczy będących osobami cywilnymi.
Dz.U. 1992 nr 73 poz. 362 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1992 r. w sprawie zniesienia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej.
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania żołnierzy zawodowych na studia w wyższych szkołach wojskowych, przebiegu immatrykulacji oraz studiów, jak również organów wojskowych właściwych w tych sprawach.
Dz.U. 1992 nr 60 poz. 305 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lipca 1992 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 300 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zasad, warunków i trybu mianowania na stopnie wojskowe.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 1992 r. w sprawie określenia tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych szkół wojskowych.
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie zasad i trybu oceniania cywilnych nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1992 nr 10 poz. 40 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.
Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491 uchylony Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 37 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz zniesienia Wojskowej Akademii Politycznej.
Dz.U. 1987 nr 22 poz. 128 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym.
Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113 uchylony Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka.
Dz.U. 1973 nr 32 poz. 192 Obwieszczenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1973 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych.
Dz.U. 1973 nr 32 poz. 190 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.
Dz.U. 1971 nr 25 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich.
Dz.U. 1969 nr 21 poz. 152 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1969 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych studiów zawodowych w niektórych akademiach wojskowych.
Dz.U. 1967 nr 15 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich.
Dz.U. 1965 nr 14 poz. 101 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych.
M.P. 2018 poz. 839 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarska Radą Związkową o dwustronnej współpracy w dziedzinie szkolenia wojskowego, sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 2012 r.
M.P. 2018 poz. 838 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarska Radą Związkową o dwustronnej współpracy w dziedzinie szkolenia wojskowego, sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 2012 r.
M.P. 2014 poz. 596 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Akademickie Centrum Kreatywności"
M.P. 1996 nr 43 poz. 420 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie określenia wzoru dyplomu nadawanego przez Akademię Obrony Narodowej.
M.P. 1992 nr 19 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie określenia zasad zatrudniania w wyższych szkołach wojskowych osób nie będących obywatelami polskimi.
M.P. 1992 nr 17 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 1992 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowisk dydaktycznych w wyższej szkole wojskowej innych niż starszego wykładowcy i wykładowcy.
M.P. 1992 nr 14 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 1992 r. w sprawie określenia specjalności w dziedzinie nauk wojskowych, w których na stanowisko profesora nadzwyczajnego można wyznaczyć oficera (zatrudnić osobę cywilną) nie posiadającego tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego przy wyznaczaniu (zatrudnianiu) na to stanowisko.
M.P. 1979 nr 11 poz. 70 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 1979 r. w sprawie uprawnień akademii wojskowych do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk wojskowych.
M.P. 1975 nr 14 poz. 80 obowiązujący Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1975 r. w sprawie nadania Wojskowej Akademii Medycznej imienia generała dywizji Bolesława Szareckiego.
M.P. 1958 nr 64 poz. 370 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 1958 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania studiów odbytych w szkołach wyższych za granicą na poczet studiów w akademiach wojskowych oraz warunków i trybu nostryfikacji dyplomów uzyskanych w akademiach wojskowych za granicą.
M.P. 1957 nr 86 poz. 516 obowiązujący Uchwała Nr 417 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej.