There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.

Show content in full window
Amended acts (10)
Acts deemed repealed (25)
References (5)
Executory orders (8)
Amending acts (4)