Wyszukiwanie

zakładowe systemy wynagradzania

Liczba znalezionych aktów: 32.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1990 nr 75 poz. 449 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Dz.U. 1990 nr 69 poz. 407 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.
Dz.U. 1990 nr 55 poz. 319 uchylony Ustawa z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania oraz zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 310 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 229 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 1990 r. w sprawie wykładni art. 19 ust. 7 pkt 3 i art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.
Dz.U. 1990 nr 36 poz. 207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Dz.U. 1990 nr 17 poz. 99 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 54 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Dz.U. 1989 nr 55 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 września 1989 r. w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania na niektóre zakłady pracy.
Dz.U. 1988 nr 28 poz. 197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania do przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, energetyki, nafty i gazownictwa.
Dz.U. 1988 nr 28 poz. 196 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 sierpnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.
Dz.U. 1987 nr 17 poz. 103 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla kierowników zakładów pracy oraz zwiększenia rozpiętości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych.
Dz.U. 1986 nr 5 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie rocznych nagród z zakładowego funduszu nagród w uspołecznionych zakładach pracy nie będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi oraz w sprawie niektórych wynagrodzeń i świadczeń za czas efektywnie nie przepracowany, stanowiących podstawę ustalania wysokości nagród.
Dz.U. 1986 nr 4 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w energetyce oraz w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Dz.U. 1986 nr 4 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa górnictwa rud.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 248 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych.
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 222 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1985 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w jednostkach organizacyjnych dróg publicznych podległych Ministrowi Komunikacji.
Dz.U. 1985 nr 25 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1985 r. w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania przez przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
Dz.U. 1984 nr 57 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1984 r. w sprawie stosowania zakładowych systemów wynagradzania w instytutach naukowo-badawczych i innych jednostkach o charakterze naukowo-badawczym nie będących jednostkami budżetowymi.
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1984 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla kierowników zakładów pracy oraz zwiększenia rozpiętości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych.
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. w sprawie rejestracji porozumień wprowadzających zakładowe systemy wynagradzania i rozpatrywania sporów związanych z odmową ich zarejestrowania.
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 25 uchylony Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.
Dz.U. 1977 nr 34 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1977 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu nagród, w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu nagród, w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 306 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.
M.P. 1990 nr 34 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.
M.P. 1990 nr 4 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.
M.P. 1988 nr 36 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.
M.P. 1988 nr 30 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.