Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 667 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej używania bieli ołowianej w malarstwie, z dnia 19 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 666 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, z dnia 16 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 665 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 664 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1936 r. o organizacji i zakresie działania kontroli skarbowej.
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 663 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1936 r. o rejestrze skazanych.
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 662 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1936 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1936 r. o wprowadzeniu przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o niektóre wykroczenia.
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 661 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 grudnia 1936 r. w sprawie oznak stopni służbowych oraz oznak pełnienia służby policji województwa śląskiego.
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 660 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o Państwowej Radzie Ochrony Przyrody.
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 659 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1936 r. o uznaniu Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 658 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień trzeciego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego w Warszawie dnia 21 grudnia 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 657 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Paryżu dnia 15 grudnia 1936 r. porozumienia o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu.
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 656 Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 grudnia 1936 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 655 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1936 r. o wspólnym rozliczaniu utargu nafty na rynku wewnętrznym.
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 654 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości, Poczt i Telegrafów oraz Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 6 lipca 1932 r. w sprawie wykonania ustawy o zarobkowym przewozie osób i towarów pojazdami mechanicznymi.
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 653 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o odroczeniu wypłat z odrębnej masy majątkowej Towarzystwa Ubezpieczeń na życie "Phonix".
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 652 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1936 r. o zwolnieniu niektórych zakładów detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych od opłat z tytułu prowadzenia tej sprzedaży.
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 651 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1936 r. w sprawie opłat stemplowych, wiążących się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 650 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Komunikacji w sprawie konwersji obligacyj b. austriackiego długu kolejowego zabezpieczonego.
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 649 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1936 r. o wykonaniu ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 648 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1936 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu we Lwowie (miejskiemu) rozpoznawania spraw karnych przeciwko nieletnim z okręgów sądów: grodzkiego we Lwowie (zamiejskiego) i grodzkiego w Winnikach.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 647 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1936 r. o ustaleniu ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 646 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie podziału dodatków komunalnych do podatku gruntowego pomiędzy poszczególne rodzaje związków samorządowych.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 645 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu standaryzowanego.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 644 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1936 r. o ustaleniu wzorów monet srebrnych wartości 2 i 5 złotych.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 643 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 642 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1936 r. o likwidacji Ubezpieczalni Społecznych w Tucholi, Jarosławiu, Kowlu i Dubnie.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 641 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 640 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 grudnia 1936 r. o utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 639 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 grudnia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 638 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 grudnia 1936 r. o uznaniu muflonów za zwierzęta łowne.
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 637 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uchyleniu rozporządzenia z dnia 31 lipca 1935 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 636 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o rejonach produkcji oraz o kontyngencie wewnętrznym i zapasie cukru na okres kampanijny 1937/38.
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 635 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uzupełnieniu taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 634 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1936 r. o zasadach podziału nadwyżki kontyngentu wewnętrznego cukru.
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 633 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarią w formie wymiany not z dnia 28 października 1936 r., dotyczących wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 632 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 listopada 1936 r. o sprostowaniu błędu w przekładzie polskim załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznymi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 631 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1936 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Warszawie dnia 13 marca 1936 r. protokołu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej z dnia 26 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 630 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych z dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 629 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, z dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 628 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1936 r. o czasowym zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategorii robotników sezonowych.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 627 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o izbach rozrachunkowych.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 626 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 września 1936 r. o upoważnieniu urzędów celnych do przeprowadzania dochodzeń i rozstrzygania spraw karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 625 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1936 r. o niszczeniu odpisów protestów weksli i czeków.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 624 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego likwidacji sum wpłaconych do odnośnych instytucji kompensacyjnych na rzecz wierzycieli polskich i szwajcarskich, podpisanego w Warszawie dnia 19 listopada 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 623 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie niektórych postanowień protokołu dodatkowego do prowizorycznego układu handlowego z dnia 18 lipca 1936 r. między Polską a Francją.
Dz.U. 1936 nr 89 poz. 622 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o komisji kwalifikacyjnej do stwierdzania praktycznej umiejętności fachowej osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi i sporządzania projektów tych robót.
Dz.U. 1936 nr 89 poz. 621 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli tzw. ghejsi.
Dz.U. 1936 nr 89 poz. 620 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 października 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie okręgu Sądu Pracy w Łodzi.
Dz.U. 1936 nr 89 poz. 619 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1936 r. w sprawie ulg w opłatach od pojazdów mechanicznych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.
Dz.U. 1936 nr 88 poz. 618 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 17 listopada 1936 r. wydane co do §§ 25-29 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1930 r. o żandarmerii.
Dz.U. 1936 nr 88 poz. 617 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianach i uzupełnieniach "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1936 nr 88 poz. 616 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1936 nr 88 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 listopada 1936 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.
Dz.U. 1936 nr 88 poz. 614 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o popieraniu ruchu inwestycyjnego na obszarze województw wschodnich.
Dz.U. 1936 nr 88 poz. 613 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1936 nr 87 poz. 612 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1936 r. w sprawie ustalenia siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Nowogródku.
Dz.U. 1936 nr 87 poz. 611 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1936 r. o zniesieniu ekspozytury starostwa rówieńskiego w Korcu, województwie wołyńskim.
Dz.U. 1936 nr 87 poz. 610 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 października 1936 r. o opłatach za odpisy z akt w wojskowym postępowaniu karnym.
Dz.U. 1936 nr 87 poz. 609 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 października 1936 r. o warunkowym zwolnieniu osób skazanych w wojskowym postępowaniu karnym.
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 608 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, z dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 607 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, z dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 606 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Argentynę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, z dnia 17 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 605 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1936 r. o przystąpieniu W. M. Gdańska do porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Belgią w formie wymiany not z dnia 25 lipca 1935 r. w sprawie zniesienia obowiązku przedstawiania okrętowych świadectw zdrowotności.
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 604 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Boliwię dokumentu ratyfikacyjnego protokołu podpisania statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, z dnia 16 grudnia 1920 r.
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 603 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1936 r. w sprawie ustalenia pozycyj taryfy celnej dla towarów, których przynależność taryfowa wzbudza wątpliwości.
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 602 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1936 r. w sprawie zabezpieczenia na wypadek bezrobocia niektórych kategorii robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach i zakładach pracy państwowych i samorządowych.
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 601 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 listopada 1936 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 600 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-estońskiego protokołu taryfowego, podpisanego w Warszawie dnia 23 marca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 599 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie przystąpienia Austrii i Rumunii oraz stosowania w Papuazji, na wyspie Norfolk i w terytoriach mandatowych Nowej Gwinei i Nauru konwencji berneńskiej z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., o ochronie dzieł literackich i artystycznych.
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 598 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Norwegię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, z dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 597 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, z dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 596 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji i Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 20 października 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 595 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 594 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1936 r. o sposobie opracowania planów zabudowania.
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 593 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1936 r. o zmianie przepisów o państwowym podatku gruntowym.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 592 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1936 r. w sprawie przeniesienia części ksiąg hipotecznych z wydziału hipotecznego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie do wydziału hipotecznego przy Sądzie Okręgowym w Płocku.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1936 r. o opłatach sądowych, notarialnych i pisarzy hipotecznych za czynności związane z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 590 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia przedsiębiorstw, prowadzonych w większym rozmiarze.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 589 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie oznaczania papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 588 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1936 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucji w bankach państwowych.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 587 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o sfinansowaniu robót, związanych z obwałowaniem Wisły na odcinku Oświęcim - Sandomierz.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 586 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o regulowaniu połowów ryb morskich.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 585 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o formie umów dotyczących praw wydobywania minerałów żywicznych.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 584 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o ulgach w spłacie niektórych zobowiązań gmin wiejskich.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 583 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o państwowym podatku od uboju.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 582 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o Polskim Instytucie Rozrachunkowym.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 581 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. - Prawo karne skarbowe.
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 580 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Danię i Luksemburg dokumentów ratyfikacyjnych oraz przystąpienia szeregu kolonii, protektoratów i terytoriów pod mandatem brytyjskim do konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających z dnia 13 lipca 1931 r.
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 579 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie przystąpienia Panamy do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 578 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie przystąpienia Panamy do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 577 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 października 1936 r. o wyłączeniu niektórych zakładów mleczarskich spod działania ustawy o mleczarstwie.
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 576 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1936 r. o cenie soli, użytej do wywożonych za granicę artykułów żywności.
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 574 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. o rozciągnięciu przepisów policyjnobudowlanych dla miast na osiedle wiejskie Mościce w powiecie tarnowskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 573 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 1936 r. o zasięganiu opinii w sprawach odpowiedzialności osób, uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi i do sporządzania projektów tych robót.
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 572 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień drugiego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego w Warszawie dnia 19 października 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 82 poz. 571 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie przystąpienia Turcji do układu dotyczącego sygnałów morskich i układu dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, z dnia 23 października 1930 r.
Dz.U. 1936 nr 82 poz. 570 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1934 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych.
Dz.U. 1936 nr 82 poz. 569 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o wywozie masła za granicę.
Dz.U. 1936 nr 82 poz. 568 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o pomieszczeniach i urządzeniach zakładów mleczarskich oraz o zawodowym przygotowaniu kierowników tych zakładów.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 567 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Kolumbię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 566 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, z dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 565 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 564 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1936 r. w sprawie stanowiska notariuszy w Płocku i Mławie.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 563 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 października 1936 r. o utworzeniu w Białymstoku urzędu celnego kolejowego.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 562 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 października 1936 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie Państwowych Zakładów Inżynierii w Warszawie.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 561 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o opłatach stemplowych, wiążących się z rejestrem kartelowym.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 560 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 października 1936 r. w sprawie zawieszenia mocy obowiązującej warunku władania językiem polskim, jako warunku wybieralności do organów ustrojowych związków samorządowych.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 października 1936 r. w sprawie regulaminu wyborów sołtysa i podsołtysa.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 557 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 września 1936 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych, wydane co do § 1 pkt 2 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 556 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 września 1936 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 9 października 1924 r. w sprawie egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich.
Dz.U. 1936 nr 80 poz. 555 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej.
Dz.U. 1936 nr 80 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1936 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Grójcu i Górze-Kalwarii w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1936 nr 80 poz. 553 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 1936 r. o utworzeniu okręgowego wydziału hipotecznego przy wydziale zamiejscowym płockiego sądu okręgowego w Mławie.
Dz.U. 1936 nr 79 poz. 552 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 września 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyścigach konnych.
Dz.U. 1936 nr 79 poz. 551 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 października 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska.
Dz.U. 1936 nr 78 poz. 550 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, z dnia 21 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 78 poz. 549 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Finlandię dokumentu ratyfikacyjnego układu dotyczącego sygnałów morskich z dnia 23 października 1930 r.
Dz.U. 1936 nr 78 poz. 548 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu o radiofonicznych urządzeniach odbiorczych.
Dz.U. 1936 nr 78 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 1936 r. o rozciągnięciu przepisów policyjnobudowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa wołyńskiego.
Dz.U. 1936 nr 78 poz. 546 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 1936 r. o rozciągnięciu przepisów policyjnobudowlanych dla gmin miejskich na osadę Miedzna w powiecie węgrowskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1936 nr 78 poz. 545 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1936 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 22 marca 1929 r. o egzaminach, wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót.
Dz.U. 1936 nr 77 poz. 544 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 września 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.
Dz.U. 1936 nr 77 poz. 543 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 września 1936 r. o upoważnieniu urzędów celnych do przeprowadzania dochodzeń i rozstrzygania spraw karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości.
Dz.U. 1936 nr 77 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 września 1936 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli.
Dz.U. 1936 nr 77 poz. 541 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. o odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1936 nr 77 poz. 540 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucji w bankach państwowych.
Dz.U. 1936 nr 77 poz. 539 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. o zmianie ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1936 nr 76 poz. 538 uznany za uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. - Przepisy wprowadzające prawo o ustroju sądów wojskowych oraz kodeks wojskowego postępowania karnego.
Dz.U. 1936 nr 76 poz. 537 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. - Kodeks wojskowego postępowania karnego.
Dz.U. 1936 nr 76 poz. 536 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Dz.U. 1936 nr 75 poz. 535 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia warunków wywozu drogą morską spirytusu i napojów wyrobionych ze spirytusu.
Dz.U. 1936 nr 75 poz. 534 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1936 r. w sprawie deponowania w Banku Polskim sum przeznaczonych na wypłatę odsetek i kapitału z tytułu zagranicznych zobowiązań Skarbu Państwa, banków państwowych, przedsiębiorstw i funduszów państwowych oraz związków samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1936 nr 75 poz. 533 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1936 r. o państwowym gospodarstwie leśnym.
Dz.U. 1936 nr 75 poz. 532 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1936 r. o Państwowym Instytucie Kultury Wsi.
Dz.U. 1936 nr 75 poz. 531 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1936 nr 74 poz. 530 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 września 1936 r. o ochronie jesiotrów, łososi i troci w Wiśle i jej dopływach.
Dz.U. 1936 nr 74 poz. 529 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 1936 r. o utworzeniu gminy Piski w powiecie ostrołęckim, województwie białostockim.
Dz.U. 1936 nr 74 poz. 528 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.
Dz.U. 1936 nr 74 poz. 527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1936 r. o ustaleniu nadzwyczajnego wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.
Dz.U. 1936 nr 74 poz. 526 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. o ograniczeniu praw emerytalnych notariuszów i pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1936 nr 74 poz. 525 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. o odroczeniu eksmisyj z lokali handlowych i przemysłowych.
Dz.U. 1936 nr 73 poz. 524 Oświadczenie rządowe z dnia 22 września 1936 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego polsko-norweskiego, podpisanego w Warszawie dnia 14 marca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 73 poz. 523 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 73 poz. 522 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 września 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ustaleniu dalszego zapasu cukru na okres kampanijny 1935/36.
Dz.U. 1936 nr 73 poz. 521 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o badaniu stanu zdrowia osób, zatrudnionych na polskich morskich statkach handlowych.
Dz.U. 1936 nr 72 poz. 520 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 72 poz. 519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.
Dz.U. 1936 nr 72 poz. 518 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1936 nr 72 poz. 517 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1936 nr 72 poz. 516 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 września 1936 r. o ustaleniu nadzwyczajnego wykazu imiennego nieruchomości podlegających wykupowi przymusowemu.
Dz.U. 1936 nr 72 poz. 515 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 września 1936 r. o służbie pracy młodzieży.
Dz.U. 1936 nr 71 poz. 514 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 września 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych o zakładach naukowych tudzież egzaminach, których ukończenie lub złożenie uprawnia do skróconej służby wojskowej.
Dz.U. 1936 nr 71 poz. 513 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz z Ministrem Spraw Wewnętrznych o ważeniu bydła rogatego, trzody chlewnej i owiec sprzedawanych na targowiskach.
Dz.U. 1936 nr 71 poz. 512 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 sierpnia 1936 r. o uznaniu półwyspu helskiego za rejon umocniony.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 511 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Belgię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, z dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 510 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r. oraz przystąpienia Jemenu do powyższej konwencji.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 509 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1936 r. w sprawie wypowiedzenia konwencji handlowej między Polską a Francją z dnia 9 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 508 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 1936 r. o ustaleniu liczby notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 507 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 września 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o przekazaniu wojewódzkim władzom administracji ogólnej uprawnień w zakresie badania urządzeń kanalizacyjnych i do oczyszczania ścieków.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 506 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 września 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o przekazaniu wojewódzkim władzom administracji ogólnej uprawnień w zakresie badania urządzeń wodociągowych.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 505 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 września 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o warunkach obrotu mięsem, pochodzącym z uboju rytualnego.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 504 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych o sposobach i warunkach uboju rytualnego zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 503 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o uboju zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 502 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 sierpnia 1936 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 501 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 czerwca 1934 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń przez pracodawców rolnych, sposobu ryczałtowania i uiszczania składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych oraz o wysokości tych składek, wydanego w zakresie §§ 2, 3, 5, 11, 13 i 22 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 500 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1936 r. o ograniczeniu urzędników i żołnierzy w obejmowaniu stanowisk w niektórych przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych.
Dz.U. 1936 nr 69 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1936 r. o organizacji Policji Państwowej m. st. Warszawy.
Dz.U. 1936 nr 69 poz. 498 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statutach: Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego oraz Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.
Dz.U. 1936 nr 69 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. "Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej".
Dz.U. 1936 nr 69 poz. 496 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Wiedniu dnia 29 lipca 1936 r. układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Austrią, podpisanej dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1936 nr 68 poz. 495 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o komunalnym funduszu pożyczkowo-zapomogowym.
Dz.U. 1936 nr 68 poz. 494 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 sierpnia 1936 r. o warunkach wysyłania niektórych przesyłek pocztowych za granicę.
Dz.U. 1936 nr 68 poz. 493 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o oznaczaniu pochodzenia niektórych kategorii towarów w wewnętrznym handlu detalicznym.
Dz.U. 1936 nr 68 poz. 492 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o uposażeniu funkcjonariuszów administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1936 nr 68 poz. 491 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 18 lipca 1936 r., dotyczącego uzupełnienia umowy gospodarczej między Polską a Niemcami z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 67 poz. 490 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1936 nr 67 poz. 489 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o zmianie rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1928 r. i z dnia 11 kwietnia 1930 r. dotyczących wydzielenia z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe".
Dz.U. 1936 nr 67 poz. 488 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 sierpnia 1936 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi.
Dz.U. 1936 nr 66 poz. 487 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 sierpnia 1936 r. o sprostowaniu błędów w tekście oświadczenia rządowego w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 66 poz. 486 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 sierpnia 1936 r. w sprawie sprostowania błędu w porozumieniu celnym między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, zawartym w formie wymiany not dnia 3 marca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 66 poz. 485 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Japonię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi z dnia 12 września 1923 r.
Dz.U. 1936 nr 66 poz. 484 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1936 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 66 poz. 483 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 sierpnia 1936 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych Wystawie Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Warszawie w czasie od 23 sierpnia do 11 października 1936 r. włącznie.
Dz.U. 1936 nr 66 poz. 482 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją oraz układu płatniczego między Polską a Francją, podpisanych w Paryżu dnia 18 lipca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 481 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o odroczeniu wypłat z odrębnej masy majątkowej Towarzystwa Ubezpieczeń na życie "Phonix".
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 480 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdyni.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 479 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1936 r. o zniesieniu stanowiska sędziego śledczego w Kutnie w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 478 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1936 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Opatowie i Ostrowcu w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 477 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów zakładów wychowawczych i poprawczych dla przestępców nieletnich do kategorii niższych funkcjonariuszów państwowych oraz o ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 476 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 13 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Spraw Wojskowych do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 475 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Komunikacji do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 474 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Opieki Społecznej do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 473 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 472 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Rady Ministrów o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach do kategorii funkcjonariuszów niższych.
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 471 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1936 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, z dnia 14 grudnia 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 470 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1936 r. w sprawie złożenia przez Rząd Brytyjski deklaracji o rozciągnięciu na Nigerię i Sierra Leone konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego z dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 469 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1936 r. w sprawie przystąpienia Węgier do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, z dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 468 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1936 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji z dnia 16 kwietnia 1934 r. między Polską a Wielką Brytanią o wzajemnym uznawaniu świadectw rejestracyjnych i innych krajowych dokumentów, dotyczących pomiaru tonażu statków handlowych.
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 467 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1936 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień traktatu handlowego i nawigacyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii z dnia 26 listopada 1923 r., na Kolonię i Protektorat Kenya.
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 466 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1936 r. w sprawie złożenia przez Austrię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, z dnia 28 listopada 1919 r.
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 465 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie stosowania do Palestyny konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych z dnia 30 marca 1931 r.
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 464 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o podatku komunalnym od publicznego wyświetlania filmów.
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 463 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1936 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1936 nr 64 poz. 462 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Spraw Wewnętrznych oraz Opieki Społecznej w sprawie targowisk.
Dz.U. 1936 nr 63 poz. 461 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Skarbu w sprawie wykonania ustawy o paszportach.
Dz.U. 1936 nr 63 poz. 460 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie organizacji i trybu postępowania Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu.
Dz.U. 1936 nr 63 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".
Dz.U. 1936 nr 63 poz. 458 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 sierpnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 12 sierpnia 1936 r. protokółu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 63 poz. 457 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 sierpnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu polsko-szwedzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 3 lipca 1936 r., zmieniającego protokół handlowy polsko-szwedzki, podpisany dnia 21 października 1933 r.
Dz.U. 1936 nr 63 poz. 456 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 sierpnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu taryfowego polsko-finlandzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 16 lipca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 62 poz. 455 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Banku Polskiego.
Dz.U. 1936 nr 62 poz. 454 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1936 nr 62 poz. 453 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 452 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie sprostowania błędów w tekście układu dodatkowego do traktatu handlowego z dnia 30 grudnia 1922 r. między Rzecząpospolitą Polską a Unją Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską, podpisanego w Brukseli dnia 2 marca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 451 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych.
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 450 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 sierpnia 1936 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 449 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o uznaniu pewnych ras i typów koni za nieodpowiednie pod względem hodowlanym dla niektórych obszarów Państwa.
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 448 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o bezpłatnem dostarczaniu druków dla celów bibljotecznych i urzędowej rejestracji.
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 447 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej między Polską a Kanadą, podpisanej w Ottawie dnia 3 lipca 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 61 poz. 446 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisana w Ottawie dnia 3 lipca 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 445 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie sprostowania błędu w przekładzie konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, podpisanej w Madrycie dnia 14 grudnia 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 444 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 27 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 443 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lipca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 442 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 441 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 lipca 1936 r. w sprawie przedsiębiorstw zbierania i udzielania informacyj o stosunkach gospodarczych.
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 440 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1936 r. w sprawie przystąpienia Polski do konwencji w sprawie okrętów szpitalnych z dnia 21 grudnia 1904 r.
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 439 obowiązujący Konwencja w sprawie okrętów szpitalnych, podpisana w Hadze dnia 21 grudnia 1904 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 1936 r.).
Dz.U. 1936 nr 59 poz. 438 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) państwowych instytucyj kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1936 nr 59 poz. 437 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1930 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla członków sądów rozjemczych dla Zakładu Ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.
Dz.U. 1936 nr 59 poz. 436 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1936 r. o zmianie Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1936 nr 59 poz. 435 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie ubezpieczenia od wypadków drobnych producentów rolnych i ich rodzin na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1936 nr 59 poz. 434 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. o warunkach i sposobie koncesjonowania domów składowych.
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 433 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie wykonania art. 63 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 432 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1936 r. o obniżeniu stawki podatku od olejów mineralnych.
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 431 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lipca 1936 r. o obniżeniu stawek podatku spożywczego od napojów winnych.
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1936 r. w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1936 r. o ulgach podatkowych dla nabywców pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. w sprawie norm należności za mieszkania w naturze, służbowe i reprezentacyjne, zajmowane przez funkcjonarjuszów Ministerstwa Spraw Zagranicznych poza granicami Państwa oraz na obszarze W. M. Gdańska.
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 428 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. o obniżeniu dodatku drogowego do państwowego podatku od olejów mineralnych.
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 427 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych.
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 426 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia polsko-gdańskiego w przedmiocie uregulowania spraw, związanych z oddziaływaniem na Gdańsk polskiej gospodarki dewizowej, podpisanego w Zoppotach dnia 9 czerwca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 425 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Nową Fundlandję międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych z dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 424 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie przystąpienia Islandji do międzynarodowej konwencji dotyczącej ruchu samochodowego z dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 423 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie złożenia przez Luksemburg dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych z dnia 30 marca 1931 r.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 422 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie złożenia przez Finlandję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 421 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1936 r. w sprawie złożenia przez Finlandję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów z dnia 24 września 1931 r.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 420 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1936 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Meksyku do konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 419 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1936 r. o obrocie pieniężnym z zagranicą oraz o obrocie zagranicznemi i krajowemi środkami płatniczemi.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 418 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 lipca 1936 r. w sprawie regulaminu wyborczego dla wyboru organów gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o komisjach dyscyplinarnych przeciwko pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 416 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie ratyfikacji konwencji taryfowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Holandji, podpisanej w Hadze dnia 9 kwietnia 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 415 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie ratyfikacji protokółu taryfowego polsko-estońskiego, podpisanego w Warszawie dnia 23 marca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 414 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 3 marca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 413 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie ratyfikacji protokółu taryfowego polsko-norweskiego, podpisanego w Warszawie dnia 14 marca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 412 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Brukseli dnia 2 marca 1936 r. układu dodatkowego do traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unją Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską z dnia 30 grudnia 1922 r.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 411 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 13 marca 1936 r. protokółu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej z dnia 26 czerwca 1932 r.
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 410 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o związkach komunalnych kas oszczędności.
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 409 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 3 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1932 r. o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi.
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 408 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o zmianie ustawy z dnia 22 czerwca 1925 r. o wyścigach konnych.
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 407 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 406 uchylony Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o zalesianiu niektórych nieużytków.
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 405 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli.
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 404 uchylony Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o paszportach.
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 403 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o Trybunale Stanu.
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1933 r. o organizacji i zakresie działania kontroli skarbowej.
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 401 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lipca 1936 r. o zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych.
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 400 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców marynarki wojennej.
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 399 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców.
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 398 uchylony Ustawa z dnia 9 lipca 1936 r. o monopolu loteryjnym.
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 397 Ustawa z dnia 9 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa.
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 396 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 9 lipca 1936 r. o dodatkowych kredytach na rok 1936/37.
Dz.U. 1936 nr 55 poz. 395 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 9 lipca 1936 r. o dodatkowym kredycie na rok 1936/37.
Dz.U. 1936 nr 54 poz. 394 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1936 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, bądź przystąpienia niżej wymienionych państw do Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych.
Dz.U. 1936 nr 54 poz. 393 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1936 nr 54 poz. 392 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie ulg w opłatach od niektórych pojazdów mechanicznych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.
Dz.U. 1936 nr 54 poz. 391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o przekształceniu sądów przemysłowych i kupieckich na sądy pracy.
Dz.U. 1936 nr 53 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 9 lipca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Komunikacji w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1936 r. o Funduszu Obrony Narodowej.
Dz.U. 1936 nr 53 poz. 389 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1936 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie zwalniania od zamknięcia celnego niektórych składów celnych, przeznaczonych do przechowywania pewnego rodzaju towarów.
Dz.U. 1936 nr 53 poz. 388 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie ustalenia stosunku rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych do przepisów innych ustaw i rozporządzeń.
Dz.U. 1936 nr 53 poz. 387 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o szczegółowych zasadach postępowania układowego dla spółdzielni rolniczych i ich central.
Dz.U. 1936 nr 53 poz. 386 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokółu Taryfowego polsko-estońskiego, podpisanego w Warszawie dnia 27 marca 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 53 poz. 385 wygaśnięcie aktu Protokół taryfowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, podpisany w Warszawie dnia 27 marca 1935 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 1936 r.).
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 384 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1936 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od nieruchomości.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 383 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1936 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o podatku od lokali.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 382 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie powoływania sędziów handlowych.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 381 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1936 r. o zasadach i warunkach spłat lokat instytucyj kredytowych i prawa publicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, w bankach komunalnych i komunalnych kasach oszczędności, użytych zgodnie z przeznaczeniem na kredyty dla związków samorządowych, oraz pożyczek, udzielonych związkom samorządowym przez komunalne kasy oszczędności.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 380 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 czerwca 1936 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 379 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1936 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XVI Międzynarodowym Targom Wschodnim, organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie w czasie od 5 września do 15 września 1936 r. włącznie, oraz Wystawie p. n. "Nasze Lasy i Ochrona Przyrody" we Lwowie w czasie od 5 września do 1 października 1936 r. włącznie.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 378 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 czerwca 1936 r. w sprawie utworzenia komisyj egzaminacyjnych mistrzowskich przy szkołach mistrzów (majstrów) rzemiosł budowlanych.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 377 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji w sprawie sposobu wymiaru i poboru świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 376 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1936 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Państwowej, przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 375 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 18 maja 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Lwowa.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 8 marca 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Łodzi.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 4 marca 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze województwa poznańskiego z wyjątkiem niektórych powiatów.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 372 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 27 kwietnia 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Krakowa i gmin okolicznych.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o statystyce produkcji rolnej.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 370 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 369 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonarjuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 368 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1936 r. o ustanowieniu Inspektora Obrony Powietrznej Państwa.
Dz.U. 1936 nr 51 poz. 367 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12 czerwca 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. o pocztach, telegrafach i telefonach w czasie wojny lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa.
Dz.U. 1936 nr 51 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zniesieniu specjalnych ograniczeń obrotu towarowego z Włochami oraz posiadłościami włoskiemi.
Dz.U. 1936 nr 51 poz. 365 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 czerwca 1936 r. o czasowem obniżeniu składek, uiszczanych przez pracodawców rolnych za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych.
Dz.U. 1936 nr 51 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zmiany przepisów o umundurowaniu i uzbrojeniu Policji Państwowej.
Dz.U. 1936 nr 51 poz. 363 Ustawa z dnia 2 lipca 1936 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.
Dz.U. 1936 nr 50 poz. 362 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1936 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarją w formie wymiany not z dnia 29 lipca 1935 r., dotyczącego wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy.
Dz.U. 1936 nr 50 poz. 361 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1936 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego z dnia 20 września 1935 r. do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej między Polską a Szwajcarją.
Dz.U. 1936 nr 50 poz. 360 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 marca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Opieki Społecznej, Skarbu i Komunikacji, o zmianach w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Dz.U. 1936 nr 50 poz. 359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1936 r. o ustaniu mocy obowiązującej dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1935 r. w sprawie wykonania art. 16 Statutu Ligi Narodów.
Dz.U. 1936 nr 49 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.
Dz.U. 1936 nr 49 poz. 357 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1936 nr 49 poz. 356 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1936 r. o uzupełnieniu listy rzemiosł.
Dz.U. 1936 nr 49 poz. 355 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1936 nr 49 poz. 354 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie przedłużenia terminu na zawieranie układów dobrowolnych pomiędzy Ordynatem Zamoyskim a jego wierzycielami.
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 353 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na niektóre terytorja brytyjskie konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych z dnia 30 marca 1931 r.
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 352 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Papuazję, wyspę Norfolk i terytorjum mandatowe Nowej Gwinei międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej, z dnia 12 kwietnia 1933 r.
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 351 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych z dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 350 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. w sprawie przystąpienia Estonji do międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi z dnia 12 września 1923 r.
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 349 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1936 r. w sprawie pisania podań przez delegatów powiatowych wojewódzkich biur finansowo-rolnych.
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 czerwca 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1934 r. w sprawie kwalifikacyj sekretarzy gminnych.
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 347 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1936 r. o cenach soli i solanki.
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 346 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 czerwca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 345 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1935 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 344 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie podziału dodatków komunalnych do podatku gruntowego pomiędzy poszczególne rodzaje związków samorządowych.
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 343 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 maja 1936 r. o klasyfikacji gruntów, pozostających pod zarządem Administracji Lasów Państwowych, a objętych planem urządzenia gospodarstwa leśnego.
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 342 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 maja 1936 r. o klasyfikacji gruntów, stanowiących własność Państwa.
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 341 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę i inne państwa protokółu z dnia 14 września 1929 r., dotyczącego rewizji Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej.
Dz.U. 1936 nr 47 poz. 340 wygaśnięcie aktu Protokół międzynarodowy, podpisany w Genewie dnia 14 września 1929 r., dotyczący rewizji Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej.
Dz.U. 1936 nr 46 poz. 339 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowym podatku przemysłowym.
Dz.U. 1936 nr 46 poz. 338 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 czerwca 1936 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 8 maja 1936 r. o kontroli wywozu towarów zagranicę i do Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1936 nr 46 poz. 337 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1936 r. w sprawie wykonania art. 5 ust. (1) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 stycznia 1936 r. o zaopatrzeniu osób szczególnie zasłużonych w walkach o niepodległość Państwa Polskiego.
Dz.U. 1936 nr 45 poz. 336 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higjeny.
Dz.U. 1936 nr 45 poz. 335 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 kwietnia 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1936 nr 45 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1936 r. o stroju urzędowym komorników sądowych.
Dz.U. 1936 nr 45 poz. 333 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1936 r. o zmianie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1936 nr 45 poz. 332 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1936 nr 45 poz. 331 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1936 r. o zmianie regulaminu wyborczego do rad miejskich.
Dz.U. 1936 nr 44 poz. 330 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. w sprawie wypowiedzenia przez Finlandję międzynarodowego porozumienia dotyczącego wywozu kości z dnia 11 lipca 1928 r.
Dz.U. 1936 nr 44 poz. 329 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. w sprawie wypowiedzenia konwencji handlowej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu, dnia 9 grudnia 1924 roku.
Dz.U. 1936 nr 44 poz. 328 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 maja 1936 r. o uchyleniu rozporządzenia o opłatach ryczałtowych na Fundusz Pracy.
Dz.U. 1936 nr 44 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1936 r. o zakładach kąpielowych.
Dz.U. 1936 nr 44 poz. 326 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 maja 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na świeże jabłka, winogrona, morele, brzoskwinie, arbuzy oraz na karpie żywe.
Dz.U. 1936 nr 44 poz. 325 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Budapeszcie dnia 24 kwietnia 1936 r. III protokółu dodatkowego do konwencji handlowej, podpisanej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r.
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 324 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie przystąpienia Chili do konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, z dnia 26 września 1906 r.
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 323 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej traktowania jeńców wojennych, z dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 322 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, z dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 321 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 maja 1936 r. o zezwoleniu przetwórniom bekonów na stosowanie wag z podziałkami, wywzorcowanemi w jednostkach miar systemu angielskiego.
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 320 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Warszawie dnia 5 kwietnia 1935 r. dodatkowego traktatu Ekstradycyjnego do traktatu Ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi, podpisanego w Warszawie dnia 22 listopada 1927 r.
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 319 wygaśnięcie aktu Dodatkowy traktat ekstradycyjny podpisany w Warszawie dnia 5 kwietnia 1935 r. do traktatu Ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Warszawie dnia 22 listopada 1927 r.
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 318 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisanej w Rzymie dnia 10 lipca 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 43 poz. 317 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisana w Rzymie dnia 10 lipca 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 316 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie złożenia przez W. Brytanję, Meksyk i Turcję dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r., rozciągnięcia tej konwencji na niektóre terytorja brytyjskie oraz przystąpienia Południowej Rodezji do powyższej konwencji.
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 315 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1936 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Strefy Tangeru do porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 314 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1936 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Strefy Tangeru do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 313 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 1936 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1936 r. o używaniu rowerów na drogach publicznych.
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 311 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o Małopolskim Funduszu Przemysłowym.
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o emisji II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej.
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 309 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 11 maja 1936 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 308 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 maja 1936 r. o pasaniu inwentarza i zbieraniu ściółki w lasach państwowych.
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1936 r. o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 7 kwietnia 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy.
Dz.U. 1936 nr 41 poz. 306 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 maja 1936 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych.
Dz.U. 1936 nr 41 poz. 305 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 maja 1936 r. w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 stycznia 1936 r. o zaopatrzeniu osób szczególnie zasłużonych w walkach o niepodległość Państwa Polskiego.
Dz.U. 1936 nr 41 poz. 304 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 maja 1936 r. o ustaleniu planu umorzenia 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 r.
Dz.U. 1936 nr 41 poz. 303 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 maja 1936 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia byłych skazańców politycznych.
Dz.U. 1936 nr 40 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 maja 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 30 grudnia 1922 r. w przedmiocie sadzenia i utrzymywania drzew przydrożnych na drogach publicznych.
Dz.U. 1936 nr 40 poz. 301 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1936 nr 40 poz. 300 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 kwietnia 1936 r. o szczegółowych zasadach postępowania układowego dla posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 299 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 kwietnia 1936 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1936 r. wydanem w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o postępowaniu dyscyplinarnem izb lekarskich.
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 298 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1936 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o klasyfikacji gruntów pod lasami.
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 297 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 11 kwietnia 1924 r. o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 296 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 maja 1936 r. o obowiązku zgłoszenia i zaofiarowania do skupu należności za sprzedane zagranicę towary.
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 295 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 15 marca 1934 r. o morskich opłatach portowych.
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 294 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1936 r. o ulgach podatkowych dla nabywców pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 293 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1936 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o obniżeniu obciążenia daninami komunalnemi i o innych zmianach w finansach komunalnych.
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 292 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1936 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku.
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie, w Łucku i Stanisławowie.
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 290 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 kwietnia 1936 r. o sposobie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich.
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 289 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 6 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 18 czerwca 1928 r. o trybie postępowania i toku instancyj władz wojskowych odnośnie wydawania zarządzeń uskuteczniania potrąceń z uposażenia oficerów i zawodowych szeregowych.
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 6 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej.
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 286 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 maja 1936 r. o sprawowaniu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnemi i organizacji naczelnych władz wojskowych w czasie pokoju.
Dz.U. 1936 nr 37 poz. 285 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 maja 1936 r. o kontroli wywozu towarów zagranicę i do Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1936 nr 37 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 1936 r. o odjęciu uprawnień organom samorządu terytorjalnego w zakresie nadzoru policyjno-budowlanego i podziale tych uprawnień pomiędzy władze administracji ogólnej a wydziały powiatowe w powiatach: warszawskim, błońskim, mińsko-mazowieckim, grójeckim, sochaczewskim, pułtuskim i radzymińskim.
Dz.U. 1936 nr 37 poz. 283 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe.
Dz.U. 1936 nr 37 poz. 282 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe.
Dz.U. 1936 nr 36 poz. 281 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 maja 1936 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu.
Dz.U. 1936 nr 36 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1936 r. w sprawie zakazu przywozu towarów.
Dz.U. 1936 nr 36 poz. 279 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie kontroli obrotu towarowego z zagranicą i z Wolnem Miastem Gdańskiem.
Dz.U. 1936 nr 36 poz. 278 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorządowych.
Dz.U. 1936 nr 35 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1936 r. o taksie za czynności komorników.
Dz.U. 1936 nr 35 poz. 276 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zmianie przepisów o umundurowaniu i uzbrojeniu Policji Państwowej.
Dz.U. 1936 nr 35 poz. 275 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 15 kwietnia 1936 r. o wysokości sum na koszty akcji przeciwpożarowej na r. 1936.
Dz.U. 1936 nr 35 poz. 274 Oświadczenie rządowe z dnia 15 kwietnia 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, podpisanej w Madrycie dnia 14 grudnia 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 35 poz. 273 Konwencja handlowa i nawigacyjna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, podpisana w Madrycie dnia 14 grudnia 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 1936 r.).
Dz.U. 1936 nr 35 poz. 272 uchylony Ustawa z dnia 22 kwietnia 1936 r. o mleczarstwie.
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 271 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 maja 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1936 r. o odznaczeniach cudzoziemskich.
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 270 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 kwietnia 1936 r. o zmianie rozporządzenia o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne.
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 269 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 268 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. "Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 roku o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej".
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 października 1934 r. w sprawie osobnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonarjuszów celnych poza miejscem urzędowem lub poza czasem urzędowym oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów.
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 266 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1936 r. o zmianie przepisów wykonawczych do prawa celnego.
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 265 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 kwietnia 1936 r. o sporządzaniu i ustalaniu budżetów izb rolniczych.
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 263 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 13 marca 1936 r. protokółu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej polsko-szwajcarskiej z dnia 26 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 262 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu taryfowego polsko-norweskiego, podpisanego w Warszawie dnia 14 marca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 34 poz. 261 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o odznaczeniach cudzoziemskich.
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 260 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o odroczeniu wypłat z odrębnej masy majątkowej Towarzystwa Ubezpieczeń na życie "Phonix".
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 259 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1936 r. o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od nieruchomości.
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 258 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1936 r. o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o podatku od lokali.
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 257 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie wkładów oszczędnościowych i kwot czekowych, przejętych z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu.
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 256 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o likwidacji zastępstwa prawnego Komunalnego Banku Kredytowego w Poznaniu przez Prokuratorję Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o świadczeniach w naturze, podlegających specjalnemu podatkowi od wynagrodzeń, wypłacanych z funduszów publicznych.
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. w sprawie statystyki cen.
Dz.U. 1936 nr 32 poz. 253 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Finlandję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, z dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 32 poz. 252 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, z dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 32 poz. 251 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1936 r. w sprawie przystąpienia Austrji do konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów, z dnia 24 września 1931 r.
Dz.U. 1936 nr 32 poz. 250 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1936 r. o obrocie pieniężnym z zagranicą oraz o obrocie zagranicznemi i krajowemi środkami płatniczemi.
Dz.U. 1936 nr 32 poz. 249 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznemi i krajowemi środkami płatniczemi.
Dz.U. 1936 nr 31 poz. 248 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1936 r. o przesunięciu terminu płatności I raty podatku od lokali za rok 1936.
Dz.U. 1936 nr 31 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgach administracyjnych Izb Skarbowych w Grudziądzu, Lwowie, Krakowie i Poznaniu.
Dz.U. 1936 nr 31 poz. 246 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o przeniesieniu siedziby Izby Rzemieślniczej z Grudziądza do Torunia.
Dz.U. 1936 nr 31 poz. 245 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zabezpieczeniu interesów osób, ubezpieczonych w Towarzystwie Ubezpieczeń na życie "Phonix" za pośrednictwem głównego przedstawicielstwa na Polskę.
Dz.U. 1936 nr 31 poz. 244 uchylony Ustawa z dnia 16 kwietnia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. o pocztach, radjotelegrafach, telegrafach i telefonach w czasie wojny.
Dz.U. 1936 nr 30 poz. 243 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1935 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych.
Dz.U. 1936 nr 30 poz. 242 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1936 r. o sprzedaży niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1936 nr 30 poz. 241 obowiązujący Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1936 nr 30 poz. 240 obowiązujący Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1936 nr 29 poz. 239 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, o postępowaniu dyscyplinarnem izb lekarskich.
Dz.U. 1936 nr 29 poz. 238 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 kwietnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień konwencji taryfowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Holandji, podpisanej w Hadze dnia 9 kwietnia 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 29 poz. 237 uchylony Ustawa z dnia 17 kwietnia 1936 r. o uboju zwierząt gospodarskich w rzeźniach.
Dz.U. 1936 nr 29 poz. 236 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. w sprawie przerachowania wkładek, złożonych we wspólnych kasach sierocych w okręgu sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1936 nr 29 poz. 235 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o uchyleniu ustawy z dnia 11 marca 1850 r., dotyczącej zobowiązania gmin do odszkodowania straty, powstałej przy zbiegowiskach publicznych.
Dz.U. 1936 nr 29 poz. 234 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o wydawaniu Dziennika Taryf i Zarządzeń Kolejowych.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 233 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 232 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 kwietnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu o podziale miejscowości na klasy czynszowe dla obliczania wynagrodzenia za kwatery stałe, dostarczane przez zarządy gmin na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 231 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1936 r. w sprawie opłat stemplowych od pism, sporządzanych w związku z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 230 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 marca 1936 r. o pielęgniarstwie.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o uznaniu stowarzyszenia "Związek Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. w sprawie przeprowadzenia spisu ludności miasta Gdyni.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 226 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 1936 r. w sprawie zmiany przepisów o Policji Państwowej.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 225 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1936 r. o Funduszu Obrony Narodowej.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 224 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 223 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o likwidacji Tymczasowej Kasy Przezorności Pracowników Kolei Państwowych Polskich w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 222 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 221 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o użyciu broni przez wartowników cywilnych, będących pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 220 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o wywłaszczaniu nieruchomości na cele budowy portów i innych urządzeń morskich.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 219 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o uregulowaniu stanu prawnego niektórych gruntów, wywłaszczonych na cele obrony Państwa.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 218 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o zamianie nieruchomości państwowej (Ambasada R. P. w Paryżu).
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 217 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 216 Ustawa z dnia 4 kwietnia 1936 r. o przejęciu przez Skarb Państwa niektórych zobowiązań finansowych m. Gdyni.
Dz.U. 1936 nr 27 poz. 215 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o dodatkowych kredytach na rok 1935/36.
Dz.U. 1936 nr 27 poz. 214 Ustawa z dnia 4 kwietnia 1936 r. o dodatkowych kredytach na 1934/35 r.
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 213 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 kwietnia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 października 1935 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 212 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1936 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 211 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 marca 1936 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 210 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1936 r. o zaciągnięciu pożyczek na cele inwestycyjne przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon.
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 209 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1936 r. o zaciągnięciu pożyczek na cele inwestycyjne przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe.
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 208 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1936 r. o finansowaniu państwowych inwestycyj wodnych.
Dz.U. 1936 nr 25 poz. 207 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 stycznia 1936 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego w sprawie przystąpienia Polski i innych krajów do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1936 nr 25 poz. 206 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 stycznia 1936 r. w sprawie sprostowania błędu w protokóle taryfowym między Polską a Finlandją z dnia 30 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 25 poz. 205 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 marca 1936 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.
Dz.U. 1936 nr 25 poz. 204 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o odstąpieniu gminie m. Lublina gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1936 nr 25 poz. 203 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokółu taryfowego polsko-estońskiego, podpisanego w Warszawie dnia 23 marca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 202 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1936 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy i protokółu z dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 201 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1936 r. w sprawie złożenia przez San Domingo dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 200 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1936 r. w sprawie złożenia przez Egipt i Japonję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 199 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1936 r. w sprawie przystąpienia Nikaragui do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi z dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1936 r. w sprawie złożenia przez Kanadę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów z dnia 24 września 1931 r.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 197 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej traktowania jeńców wojennych z dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 196 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych z dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 195 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 194 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1936 r. o wypuszczeniu I serji 4% państwowej renty złotej.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 193 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o klasyfikacji gruntów pod lasami.
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 192 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1936 r. o wprowadzeniu przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o niektóre wykroczenia.
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 191 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1936 r. o zmianie granic gmin wiejskich Nakły, Rzekuń, Troszyn, Piski, Czerwin, Goworowo i Szczawin w powiecie ostrołęckim, województwie białostockiem.
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 190 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1936 r. o zmianie granic miasta Ostrołęki w powiecie ostrołęckim, województwie białostockiem.
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 189 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1936 r. o zmianie granic obwodów okręgów urzędowych w powiecie świętochłowickim, województwie śląskiem.
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 188 uchylony Ustawa z dnia 30 marca 1936 r. o przedłużeniu okresu urzędowania tymczasowych organów ustrojowych gminy m. st. Warszawy.
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 187 uchylony Ustawa z dnia 30 marca 1936 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o specjalnym podatku do wynagrodzeń, wypłacanych z funduszów publicznych.
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 186 Ustawa z dnia 30 marca 1936 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 185 wygaśnięcie aktu Ustawa skarbowa z dnia 30 marca 1936 r. na okres od 1 kwietnia 1936 r. do 31 marca 1937 r.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 184 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1936 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Dziekanów w powiecie hrubieszowskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 183 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 lutego 1936 r. o przymusowem szczepieniu ochronnem przeciw błonicy (dyfterji).
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 182 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianie w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 181 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łodzi.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 180 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 179 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Kielcach.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 178 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1936 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XV Międzynarodowym Targom w Poznaniu, VII Targom Katowickim i Rzemieślniczej Wystawie-Targom w Łodzi.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 177 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1936 r. o zniesieniu niektórych wojewódzkich i powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1936 nr 22 poz. 176 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1936 r. o zmianie granic powiatu mieleckiego w województwie krakowskiem i powiatu tarnobrzeskiego w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1936 nr 21 poz. 175 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 marca 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o wypuszczeniu państwowej renty złotej.
Dz.U. 1936 nr 21 poz. 174 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o skutkach prawnych konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych.
Dz.U. 1936 nr 21 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wojskowych o wyznaczeniu miejsc przelotu granic Państwa przez statki powietrzne.
Dz.U. 1936 nr 21 poz. 172 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1936 r. o emisji 4,5% obligacyj Banku Akceptacyjnego, spółki akcyjnej.
Dz.U. 1936 nr 21 poz. 171 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 marca 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie wymiany not z dnia 3 marca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 21 poz. 170 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 marca 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Brukseli dnia 2 marca 1936 r. układu dodatkowego do traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unją Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską z dnia 30 grudnia 1922 r.
Dz.U. 1936 nr 20 poz. 169 uchylony Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 22 lutego 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnem i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1936 nr 20 poz. 168 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu opłaty specjalnej na cele, związane z gospodarką cukrową.
Dz.U. 1936 nr 20 poz. 167 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1936 r. o ustaleniu stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1934 i 1935 rok.
Dz.U. 1936 nr 20 poz. 166 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 marca 1935 r. o prywatnych urządzeniach telefonicznych i telegraficznych.
Dz.U. 1936 nr 20 poz. 165 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 marca 1936 r. o poborze rekruta w 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 164 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1936 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 163 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 30 marca 1933 r. w sprawie emisji I-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej.
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 162 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1936 r. o składzie i sposobie działania komisyj szacunkowych, powoływanych do ustalania przyrostu wartości majątku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 161 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o notowaniach cen i rejestracji umów sprzedaży zwierząt gospodarskich i mięsa.
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o powołaniu komisyj nadzorczych nad obrotem zwierzętami gospodarskiemi i drobiem oraz nad hurtowym obrotem mięsa tudzież nad organizacją targowisk.
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 159 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Hel w powiecie morskim, województwie pomorskiem, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1936 r. o organizacji Policji Państwowej w powiatach miejskich.
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1936 r. w sprawie uprawnień byłych członków austrjackiego Instytutu Zaopatrzenia, oraz uprawnień długoletnich robotników w zakładach wojskowych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1936 nr 18 poz. 156 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych.
Dz.U. 1936 nr 18 poz. 155 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania art. 27 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związków samorządowych.
Dz.U. 1936 nr 18 poz. 154 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1936 r. o Funduszu Popierania Wiertnictwa Naftowego.
Dz.U. 1936 nr 18 poz. 153 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zmianie przepisów, dotyczących egzaminu na czeladnika.
Dz.U. 1936 nr 17 poz. 152 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 stycznia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o osobistych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1936 nr 17 poz. 151 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1936 r. o komisjach wojskowo-lekarskich dla zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1936 nr 17 poz. 150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1936 r. o komisjach lekarskich dla funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1936 nr 16 poz. 149 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1936 nr 16 poz. 148 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o likwidacji urzędów rozjemczych do spraw najmu.
Dz.U. 1936 nr 16 poz. 147 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1936 r. o cechach rzemieślniczych.
Dz.U. 1936 nr 16 poz. 146 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkiem Księstwem Luksemburskiem o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych, podpisanej w Luksemburgu dnia 22 stycznia 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 16 poz. 145 wygaśnięcie aktu Konwencja o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Wielkiem Księstwem Luksemburskiem w Luksemburgu dnia 22 stycznia 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 144 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o podziale zarezerwowanej części wewnętrznego kontyngentu cukru okresu kampanijnego 1936/37 w ilości 90.000 q cukru białego.
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 143 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1936 r. o przeniesieniu siedziby sędziego śledczego z Nowego Sącza do Nowego Targu.
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 142 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 stycznia 1936 r. o obniżeniu składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych.
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie wejścia w życie porozumienia między Polską a Belgją z dnia 25 lipca 1935 r. w sprawie zniesienia obowiązku przedstawiania okrętowych świadectw zdrowotności.
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 140 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Belgją w formie wymiany not z dnia 25 lipca 1935 r. w sprawie zniesienia obowiązku przedstawiania okrętowych świadectw zdrowotności.
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 139 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie ratyfikacji konwencyj międzynarodowych: 1) dotyczącej konosamentów i 2) dotyczącej ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich.
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 138 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie zatwierdzenia zgłoszonego przez Rząd Polski w dniu 31 października 1921 r. przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji w sprawie okrętów szpitalnych, podpisanej w Hadze dnia 21 grudnia 1904 r.
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 137 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji o ujednostajnieniu niektórych zasad, odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 136 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 5 września 1935 r. protokółu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 135 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej między Polską a Kanadą, podpisanej w Ottawie dnia 3 lipca 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 14 poz. 134 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 marca 1934 r. zawierającej "Ordynację Podatkową".
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Koreę, Formozę i Terytorjum Dzierżawne Kwantungu międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 132 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie wypowiedzenia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie wzajemnego dopuszczania lekarzy i położnych do wykonywania praktyki, podpisanej w Warszawie dnia 23 września 1922 r.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 131 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do konwencji dotyczącej niewolnictwa z dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Diarb Negm Mahatta porozumienia o statystyce przyczyn zgonów z dnia 19 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1936 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do umowy handlowej między Polską a Wielką Brytanją, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 128 Oświadczenie rządowe z dnia 8 stycznia 1936 r. w sprawie przystąpienia Argentyny i rozciągnięcia na Libję, Erytreę, Somalję i włoskie wyspy egejskie międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 127 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1936 r. w sprawie złożenia przez Z. S. R. R. dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o Wystawach Międzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 lutego 1936 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o zezwoleniu na polowanie na łanie i cielęta jelenia i daniela oraz na sarny-kozy i koźlęta w województwach poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od cukru.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od obrotów piwem, napojami winnemi, wódkami gatunkowemi, octem, kwasem octowym i drożdżami.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od obrotu artykułami objętemi Monopolem Tytoniowym, od obrotu wyrobami Państwowego Monopolu Spirytusowego, solą kuchenną (jadalną), bydlęcą i przemysłową oraz losami loterji państwowej.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od cementu.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od zapałek.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 120 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o dodatkowej rejestracji i stemplowaniu obligacyj Kolei Herby - Kielce.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 119 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1936 r. o zmianie granic miasta Tomaszowa w powiecie tomaszowskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 118 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1936 r. o wysokości kwoty zasadniczej rent ubezpieczenia emerytalnego robotników w latach 1934, 1935 i 1936.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 117 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 lutego 1936 r. o obowiązku zgłaszania zachorowań na grypę.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 116 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 3 lutego 1936 r. o kontynuowaniu ubezpieczenia przez osoby, które przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem, były ubezpieczone na zasadzie księgi IV ordynacji ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 115 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1936 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 września 1935 r. o utrzymaniu porządku i czystości w miejscach publicznych i niektórych miejscach prywatnych na niektóre miejscowości.
Dz.U. 1936 nr 12 poz. 114 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1936 r. o wypuszczeniu 4% Pożyczki Konsolidacyjnej i o warunkach konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych.
Dz.U. 1936 nr 11 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1936 r. w sprawie przystąpienia Dominjonu Kanady do konwencji między Polską a Wielką Brytanją o postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1936 nr 11 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Danję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych z dnia 17 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 11 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 12 października 1929 r. oraz w sprawie uzupełnienia do poprzednich przystąpień terytorjów brytyjskich.
Dz.U. 1936 nr 11 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1933 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1936 nr 11 poz. 109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1936 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1937.
Dz.U. 1936 nr 11 poz. 108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1936 r. o ustaleniu na rok 1936 wykazu imiennego nieruchomości, podlegających wykupowi przymusowemu.
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 107 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1936 r. w sprawie przystąpienia Łotwy do układu dotyczącego sygnałów morskich i układu dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, z dnia 23 października 1930 r.
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1936 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy z dnia 10 lipca 1920 r.
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 104 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1936 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie z dnia 16 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1936 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej umowy najmu marynarzy z dnia 24 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 102 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1935 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Północnego Borneo postanowień traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców.
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1936 r. o ustaleniu liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu.
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 100 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1936 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie organizacji zakładów dla niepoprawnych przestępców.
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 99 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 stycznia 1936 r. o organizacji przymusowej "Polski Eksport Naftowy".
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zryczałtowaniu podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 97 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1936 r. o obliczeniu i poborze nadzwyczajnej daniny majątkowej w I grupie kontyngentowej w 1936 roku.
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 27 stycznia 1936 r. o broni białej i o ograniczeniach handlu bronią.
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1936 r. o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu zapłaty w postępowaniu cywilnem, a należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych.
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 94 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1936 r. o zmianie właściwości utworzonego w Lesznie wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 93 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1935 r. o stroju urzędowym komorników sądowych.
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 92 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o sposobie wyłączenia gruntów z nieruchomości ziemskich, należących do ordynacyj lub innych gospodarstw wiejskich, objętych węzłami substytucji powierniczej lub innemi ograniczeniami prawa własności stale do tych nieruchomości przywiązanemi.
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 91 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1936 r. w sprawie wnoszenia do ksiąg hipotecznych wpisów w walutach zagranicznych.
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1936 r. o przesunięciu terminu do składania zeznań do wymiaru podatku dochodowego na rok podatkowy 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 9 poz. 89 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 stycznia 1936 r. o dodatkach w naturze dla nauczycieli państwowych ludowych szkół rolniczych.
Dz.U. 1936 nr 8 poz. 88 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicznych.
Dz.U. 1936 nr 8 poz. 87 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1936 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1936 nr 8 poz. 86 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1936 r. o opłacie stemplowej od obrotu papierów wartościowych.
Dz.U. 1936 nr 8 poz. 85 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej, z dnia 12 kwietnia 1933 r.
Dz.U. 1936 nr 8 poz. 84 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa konwencja sanitarna, dotycząca żeglugi powietrznej, podpisana w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 83 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 stycznia 1936 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowania stosunków w przemyśle naftowym.
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 82 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1935 r. w sprawie wypowiedzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego).
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 81 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1935 r. w sprawie stroju urzędowego niższych funkcjonarjuszów sądowych i prokuratorskich.
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 80 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1936 r. o uznaniu stowarzyszenia "Polski Biały Krzyż" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 79 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1936 r. w sprawie opłat stemplowych od spółek.
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 78 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1936 r. o odstąpieniu gminie miasta Torunia na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych wraz ze znajdującemi się na nich państwowemi zabudowaniami.
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 77 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1936 r. o odstąpieniu gminie m. Skarżyska-Kamiennej gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1936 nr 7 poz. 76 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1936 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 75 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Chin i Argentyny do międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych z dnia 5 lipca 1930 r. oraz w sprawie rozciągnięcia na Koreę, Formozę i Terytorjum dzierżawne Kwantungu powyższej konwencji.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Łotwy do konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Wolnego Państwa Irlandji do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 71 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do deklaracji, dotyczącej uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, z dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Iraku do układu, dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, z dnia 23 października 1930 r.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji i statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych z dnia 9 grudnia 1923 r.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o pewnych ograniczeniach w wykonaniu prawa zdobyczy podczas wojny morskiej z dnia 18 października 1907 r., oraz jej ratyfikacji.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 67 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji z dnia 18 października 1907 r. o przystosowaniu do wojny morskiej zasad Konwencji Genewskiej, oraz jej ratyfikacji.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 66 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o bombardowaniu przez morskie siły zbrojne w czasie wojny z dnia 18 października 1907 r., oraz jej ratyfikacji.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 65 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne z dnia 18 października 1907 r., oraz jej ratyfikacji.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 64 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o postępowaniu ze statkami handlowemi nieprzyjaciela na początku wojny z dnia 18 października 1907 r., oraz jej ratyfikacji.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 63 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale pszenicy i żyta.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1933 r. o obrocie solą.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 61 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1936 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 10 października 1927 r. o kwalifikacjach kierowników zakładów opiekuńczych.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 60 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 59 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 5 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 58 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych z dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie z dnia 16 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 56 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli z dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 55 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1926 r. o wykonaniu ustawy o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 54 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 stycznia 1936 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 53 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 stycznia 1936 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Komunikacji o pobieraniu opłat od statków, łodzi, tratew i spustu drzewa luźnego oraz za specjalne świadczenia na śródlądowych wodach publicznych, żeglownych i spławnych.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 51 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jabłka świeże.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 50 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1936 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1935/36 r.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 48 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1936 r. o przesunięciu w roku 1936 terminu składania niektórych wykazów, przewidzianych w ordynacji podatkowej.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 47 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1935 r. o ustaleniu wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1934/35.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 46 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o składaniu kaucji przez biura podróży.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 45 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1936 r. o przekazaniu Towarzystwu Budowy Publicznych Szkół Powszechnych czynności, związanych z zarządem b. Funduszu Szkolnego Krajowego.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 44 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji protokółu taryfowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, podpisanego w Warszawie dnia 27 marca 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 43 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 20 września 1935 r. protokółu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej, zawartej między Polską a Szwajcarją w dniu 26 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 42 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarją w formie wymiany not z dnia 29 lipca 1935 r., dotyczących wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 41 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, podpisanej w Warszawie dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 40 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji dodatkowego traktatu ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Warszawie dnia 5 kwietnia 1935 r.
Dz.U. 1936 nr 5 poz. 39 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, podpisanej w Madrycie dnia 14 grudnia 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 38 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach z dnia 21 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Rząd Unji Południowo-Afrykańskiej deklaracji o rozciągnięciu na terytorjum mandatowe Południowo-Zachodniej Afryki konwencji międzynarodowej dotyczącej ruchu samochodowego z dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o postępowaniu przy opisie i oszacowaniu nieruchomości.
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 35 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1936 r. o ustaleniu liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o tymczasowej zmianie "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 33 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu ogólnego kontyngentu odpędu na trzechlecie 1936/37, 1937/38 i 1938/39 dla gorzelni rolniczych oraz podziale tego kontyngentu na poszczególne województwa.
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 32 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 31 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1935 r. o zmianie niektórych dróg celnych na przejścia graniczne.
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 30 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości o wyznaczaniu terminów licytacyj majątków nieruchomych w sprawach egzekucyjnych, toczących się według przepisów ustawy postępowania cywilnego z 1864 r.
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 29 Ustawa z dnia 4 stycznia 1936 r. o dodatkowych kredytach na rok 1935/36.
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 28