Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1953 nr 51 poz. 262 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1953 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1953 nr 51 poz. 261 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 1953 r. w sprawie przystąpienia Finlandii do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.
Dz.U. 1953 nr 51 poz. 260 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1953 r. w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1953 nr 51 poz. 259 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1953 r. w sprawie wejścia w życie nowego tekstu załącznika VII i nowego załącznika IX do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznymi (KMT), podpisanej w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r.
Dz.U. 1953 nr 51 poz. 258 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1953 r. w sprawie wejścia w życie nowego tekstu załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznymi (KMT), podpisanej w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r.
Dz.U. 1953 nr 51 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 września 1953 r. w sprawie zaopatrywania zwierząt w świadectwa miejsca pochodzenia.
Dz.U. 1953 nr 51 poz. 256 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1953 r. w sprawie tłumaczów przysięgłych.
Dz.U. 1953 nr 51 poz. 255 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1953 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Skarżysko-Kamienna w województwie kieleckim.
Dz.U. 1953 nr 50 poz. 254 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1953 r. w sprawie zawieszenia na rok 1953 dla niektórych grup podatników mocy przepisów dekretu o podatku gruntowym w przedmiocie opodatkowania przychodów z działów specjalnych oraz innych źródeł.
Dz.U. 1953 nr 50 poz. 253 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1953 r. w sprawie zmiany granic gmin Łóniów i Osiek w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1953 nr 50 poz. 252 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1953 r. w sprawie zmiany granic miasta i gminy Trzemeszno w powiecie mogileńskim, województwie bydgoskim.
Dz.U. 1953 nr 50 poz. 251 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Dz.U. 1953 nr 50 poz. 250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie.
Dz.U. 1953 nr 50 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Dz.U. 1953 nr 50 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1953 nr 50 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 października 1951 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1953 nr 50 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1953 nr 50 poz. 245 Dekret z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach mleka.
Dz.U. 1953 nr 50 poz. 244 uchylony Dekret z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1953 nr 49 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 listopada 1953 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń.
Dz.U. 1953 nr 49 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 16 listopada 1953 r. w sprawie przymusowego usuwania osób nieuprawnionych z kwater wojskowych.
Dz.U. 1953 nr 49 poz. 241 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1953 r. w sprawie utworzenia miasta Kraśnik Fabryczny w powiecie kraśnickim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1953 nr 49 poz. 240 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 lutego 1952 r. w sprawie ulg dla członków rodzin żołnierzy kadrowej służby wojskowej w podatku gruntowym oraz w wykonywaniu świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.
Dz.U. 1953 nr 49 poz. 239 Dekret z dnia 11 listopada 1953 r. o zmianie dekretu o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
Dz.U. 1953 nr 48 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministrów Zdrowia oraz Rolnictwa z dnia 16 października 1953 r. w sprawie zezwoleń na wyrób surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1953 nr 48 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 października 1953 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt.
Dz.U. 1953 nr 48 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 11 sierpnia 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków.
Dz.U. 1953 nr 48 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1953 r. w sprawie utworzenia Sądów Powiatowych w Hajnówce i Nowym Dworze Gdańskim.
Dz.U. 1953 nr 48 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 1953 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku gruntowym.
Dz.U. 1953 nr 47 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 12 sierpnia 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w gazowniach komunalnych.
Dz.U. 1953 nr 47 poz. 232 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 1953 r. w sprawie utworzenia miasta Łabędy w powiecie gliwickim, województwie stalinogrodzkim.
Dz.U. 1953 nr 46 poz. 231 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1953 r. w sprawie przystąpienia Haiti do konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1953 nr 46 poz. 230 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 listopada 1950 r. w sprawie zasiłków osiedleńczych oraz zwrotu kosztów przeniesienia fachowych pracowników służby zdrowia.
Dz.U. 1953 nr 46 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 24 września 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy szybkościowym skrawaniu metali.
Dz.U. 1953 nr 46 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 16 września 1953 r. w sprawie higieny pracy w zakładach stosujących przy produkcji rtęć i jej związki.
Dz.U. 1953 nr 46 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 30 lipca 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach ołowiu.
Dz.U. 1953 nr 46 poz. 226 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 1953 r. w sprawie zmiany wysokości sum pieniężnych przy egzekucji z uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń powtarzających się.
Dz.U. 1953 nr 46 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1953 r. w sprawie zmiany wysokości sum pieniężnych przy egzekucji administracyjnej z uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń powtarzających się.
Dz.U. 1953 nr 46 poz. 224 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 1953 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe w Olsztynie i Rzeszowie.
Dz.U. 1953 nr 46 poz. 223 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic, siedzib i nazw niektórych gmin w powiecie hajnowskim, województwie białostockim.
Dz.U. 1953 nr 45 poz. 222 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1953 r. w sprawie ratyfikacji przez Haiti konwencji z dnia 12 września 1923 r. o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1953 nr 45 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 10 sierpnia 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przerobie miedzi.
Dz.U. 1953 nr 45 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 3 września 1953 r. w sprawie określenia nieznacznej szkody w dziedzinie gospodarki spirytusem.
Dz.U. 1953 nr 45 poz. 219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 3 września 1953 r. w sprawie określenia nieznacznej szkody w dziedzinie gospodarki tytoniem.
Dz.U. 1953 nr 45 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1953 nr 44 poz. 217 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 1953 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1953 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zasad zaszeregowania i przechodzenia do wyższych grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli państwowych szkół artystycznych.
Dz.U. 1953 nr 44 poz. 216 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1953 r. Regulamin czynności sądów wojewódzkich i powiatowych w sprawach cywilnych i karnych.
Dz.U. 1953 nr 43 poz. 215 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 1953 r. w sprawie uznania się przez Pakistan za stronę konwencji o pewnych zagadnieniach dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokołu dotyczącego przypadku bezpaństwowości, podpisanych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1953 nr 43 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1953 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczenia usług transportowych na niektóre cele ogólno-gospodarcze.
Dz.U. 1953 nr 43 poz. 213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1953 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1953 nr 43 poz. 212 uchylony Dekret z dnia 16 września 1953 r. o szkolnictwie artystycznym.
Dz.U. 1953 nr 43 poz. 211 uznany za uchylony Dekret z dnia 16 września 1953 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 kwietnia 1950 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół zawodowych i zakładów naukowych, podległych centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego.
Dz.U. 1953 nr 43 poz. 210 uchylony Dekret z dnia 16 września 1953 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 3 września 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach cynku.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 208 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie Rabka w powiecie nowotarskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 207 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 r. w sprawie zmiany granic miasta Chrzanowa w powiecie chrzanowskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 206 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 r. w sprawie zmiany granic miasta Nidzicy w powiecie nidzickim, województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 205 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 r. w sprawie zmiany granic miasta Tucholi oraz gmin Tuchola i Cekcyn w powiecie tucholskim, województwie bydgoskim.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 204 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 r. w sprawie zmiany granic gmin Ługi-Radły i Przystajń w powiecie kłobuckim, województwie stalinogrodzkim.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 203 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 r. w sprawie zmiany granic gmin Konopiska i Ostrowy w powiecie częstochowskim, województwie stalinogrodzkim.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 202 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 r. w sprawie zmiany granic gmin Łobozew i Jasież w powiecie ustrzyckim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 201 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 r. w sprawie zmiany granic gmin Sokółki i Mieruniszki w powiecie oleckim, województwie białostockim.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 200 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Wysocko Wielkie w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim, zmiany granic gmin Chróścice i Kuflew w powiecie mińskim, województwie warszawskim oraz w sprawie zmiany granic gmin Psary i Wąsosz w powiecie górowskim, województwie wrocławskim.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 199 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 r. w sprawie zmiany nazw niektórych gmin w województwie łódzkim.
Dz.U. 1953 nr 42 poz. 198 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 r. w sprawie zniesienia gminy Wielowieś i zmiany granic gmin Sulęcin i Łagów w powiecie sulęcińskim, województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 197 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie podziału na gminy powiatu nowodworsko-gdańskiego w województwie gdańskim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 196 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 195 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic powiatów: sulęcińskiego, międzyrzeckiego i świebodzińskiego w województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 194 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic powiatów: człuchowskiego, szczecineckiego i złotowskiego w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 193 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic powiatów wołowskiego i trzebnickiego w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 192 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie utworzenia powiatu hajnowskiego w województwie białostockim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 191 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic powiatu żnińskiego w województwie bydgoskim i powiatu wągrowieckiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 190 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic miasta Radomia w województwie kieleckim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 189 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic powiatów tomaszowskiego i zamojskiego w województwie lubelskim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 188 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic powiatów będzińskiego i zawierciańskiego w województwie stalinogrodzkim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 187 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego w województwie stalinogrodzkim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 186 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty miejskie oraz powiatu będzińskiego w województwie stalinogrodzkim i w sprawie zmiany granic województw krakowskiego i stalinogrodzkiego.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 185 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic powiatów tczewskiego i kwidzyńskiego w województwie gdańskim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 184 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie utworzenia powiatu nowodworsko-gdańskiego w województwie gdańskim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 183 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic miast Gdańska i Sopotu w województwie gdańskim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 182 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic miasta Gdyni w województwie gdańskim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 181 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic powiatów radomszczańskiego i piotrkowskiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 180 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic miasta Piotrkowa Trybunalskiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 179 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie zmiany granic miasta Płocka w województwie warszawskim.
Dz.U. 1953 nr 40 poz. 178 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1953 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 1953 r. zmieniającym rozporządzenie o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1953 nr 40 poz. 177 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1953 r. w sprawie wypowiedzenia przez Monako i Włochy konwencji genewskiej z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.
Dz.U. 1953 nr 40 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1953 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.
Dz.U. 1953 nr 40 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1953 r. w sprawie obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Nisku.
Dz.U. 1953 nr 40 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.
Dz.U. 1953 nr 40 poz. 173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1953 r. w sprawie dostarczania środków przewozowych nauczycielom zatrudnionym na wsi.
Dz.U. 1953 nr 39 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 1953 r. w sprawie odbywania zebrań kontrolnych przez oficerów rezerwy.
Dz.U. 1953 nr 39 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1953 r. w sprawie wyłączenia spod publicznej gospodarki lokalami budynków i lokali przeznaczonych na domy studenckie i internaty oraz unormowania warunków, trybu przydziału i opróżniania pomieszczeń, jak również ustalania norm zaludnienia w tych domach i internatach.
Dz.U. 1953 nr 39 poz. 170 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad i trybu ustalania odszkodowania oraz naprawiania szkód, powstałych przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych.
Dz.U. 1953 nr 38 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1953 r. w sprawie wypowiedzenia przez szereg państw międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1953 nr 38 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1953 nr 38 poz. 167 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1953 r. w sprawie stosowania przepisów dekretu o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej do górniczego miernictwa powierzchniowego.
Dz.U. 1953 nr 38 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych.
Dz.U. 1953 nr 38 poz. 165 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zasad zaszeregowania i przechodzenia do wyższych grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych nauczycieli państwowych szkół artystycznych.
Dz.U. 1953 nr 38 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1953 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: bydgoskiego, krakowskiego, łódzkiego, olsztyńskiego, opolskiego, stalinogrodzkiego i szczecińskiego oraz zmiany rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 1950 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: łódzkiego, gdańskiego, kieleckiego, krakowskiego, poznańskiego, rzeszowskiego, warszawskiego, białostockiego i olsztyńskiego.
Dz.U. 1953 nr 38 poz. 163 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1953 r. w sprawie likwidacji odrębnych funduszów emerytalnych dla pracowników b. związków samorządu terytorialnego oraz ich przedsiębiorstw i zakładów.
Dz.U. 1953 nr 38 poz. 162 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1953 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.
Dz.U. 1953 nr 38 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1953 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie poddania Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza działaniu ustawy o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki na rok szkolny 1953/54.
Dz.U. 1953 nr 38 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1953 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji dodatkowej z 13 maja 1950 r. do konwencji międzynarodowej z 23 listopada 1933 r. o przewozie towarów kolejami żelaznymi (KMT).
Dz.U. 1953 nr 38 poz. 159 wygaśnięcie aktu Konwencja dodatkowa do konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie towarów kolejami żelaznymi (KMT), podpisana w Bernie dnia 13 maja 1950 r.
Dz.U. 1953 nr 37 poz. 158 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
Dz.U. 1953 nr 37 poz. 157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych.
Dz.U. 1953 nr 37 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1953 nr 37 poz. 155 uchylony Dekret z dnia 29 lipca 1953 r. o zmianie ustawy o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.
Dz.U. 1953 nr 36 poz. 154 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 1953 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu przepisów wprowadzających Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego.
Dz.U. 1953 nr 36 poz. 153 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 1953 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego.
Dz.U. 1953 nr 35 poz. 152 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 8 kwietnia 1953 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali.
Dz.U. 1953 nr 35 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 czerwca 1953 r. w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji.
Dz.U. 1953 nr 35 poz. 150 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 czerwca 1953 r. w sprawie zwalczania chorób oraz tępienia chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej.
Dz.U. 1953 nr 35 poz. 149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zakresu i trybu działania obywatelskich komisji podatkowych dla celów podatku gruntowego oraz sposobu wynagradzania członków tych komisji.
Dz.U. 1953 nr 35 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1953 r. w sprawie prawnie obowiązujących jednostek miar.
Dz.U. 1953 nr 35 poz. 147 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1953 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Stalowa Wola w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1953 nr 35 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie organizacji aspirantury naukowej.
Dz.U. 1953 nr 34 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania organów administracji państwowej przy dostarczaniu środków transportowych dla potrzeb obrony Państwa.
Dz.U. 1953 nr 34 poz. 144 uchylony Dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1953 nr 34 poz. 143 uchylony Dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. o wyrobie i przerobie spirytusu.
Dz.U. 1953 nr 34 poz. 142 uchylony Dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. o dostarczeniu środków transportowych dla potrzeb obrony państwa.
Dz.U. 1953 nr 33 poz. 141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1953 r. w sprawie uprawnień do eksploatacji złóż torfowych, znajdujących się na gruntach osób nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1953 nr 33 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1953 r. w sprawie zasad prawidłowego gospodarowania złożem torfowym.
Dz.U. 1953 nr 33 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.
Dz.U. 1953 nr 33 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1953 nr 33 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej, oraz pracowników samorządowych.
Dz.U. 1953 nr 33 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1953 r. w sprawie tabeli stanowisk służbowych, grup zasadniczych uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników wojewódzkich zarządów urządzeń rolnych w prezydiach wojewódzkich rad narodowych.
Dz.U. 1953 nr 33 poz. 135 uchylony Dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. o eksploatacji złóż torfowych.
Dz.U. 1953 nr 33 poz. 134 uznany za uchylony Dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. o zmianie dekretu z dnia 28 sierpnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach ziemniaków.
Dz.U. 1953 nr 33 poz. 133 uznany za uchylony Dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. o zmianie ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż.
Dz.U. 1953 nr 32 poz. 132 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1953 r. o ustaleniu siedziby Sądu Powiatowego w Nowej Soli.
Dz.U. 1953 nr 32 poz. 131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 1953 r. w sprawie zawieszenia na rok 1953 dla niektórych grup podatników mocy przepisów dekretu o podatku gruntowym w przedmiocie opodatkowania przychodów z działów specjalnych oraz innych źródeł.
Dz.U. 1953 nr 32 poz. 130 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 maja 1953 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego w malarniach-lakierniach oraz w składach farb i lakierów.
Dz.U. 1953 nr 32 poz. 129 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 maja 1953 r. w sprawie poddania papieru do druku działaniu dekretu o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia.
Dz.U. 1953 nr 32 poz. 128 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1953 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych oraz ustaleniu norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1953.
Dz.U. 1953 nr 32 poz. 127 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1953 r. w sprawie ustalenia stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1953.
Dz.U. 1953 nr 31 poz. 126 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie określenia rocznej wysokości niektórych świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne oraz równowartości dniówki w ramach tych świadczeń.
Dz.U. 1953 nr 31 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie artykułów i usług, których ceny, opłaty lub stawki taryfowe albo wytyczne dla ich ustalenia określa Rada Ministrów.
Dz.U. 1953 nr 31 poz. 124 uchylony Dekret z dnia 3 czerwca 1953 r. o zmianie kodeksu rodzinnego.
Dz.U. 1953 nr 31 poz. 123 uchylony Dekret z dnia 3 czerwca 1953 r. zmieniający dekret z dnia 30 czerwca 1951 r. o obowiązku świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.
Dz.U. 1953 nr 31 poz. 122 uchylony Dekret z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustaleniu cen, opłat i stawek taryfowych.
Dz.U. 1953 nr 30 poz. 121 Oświadczenie rządowe z dnia 15 maja 1953 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę traktatu koncyliacyjnego i arbitrażowego między Polską a Szwecją, podpisanego w Sztokholmie dnia 3 listopada 1925 r.
Dz.U. 1953 nr 30 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 1953 r. w sprawie sposobu oznaczania surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1953 nr 30 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 maja 1953 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych.
Dz.U. 1953 nr 30 poz. 118 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 maja 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1951 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń w zakresie ubezpieczeń społecznych, uiszczania składek i kontroli czynności zakładów pracy.
Dz.U. 1953 nr 30 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 maja 1953 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 15 września 1951 r. w sprawie utworzenia studiów przygotowawczych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1953 nr 30 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1953 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1953 nr 30 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1951 r. o dodatkach funkcyjnych i służbowych pracowników w Ministerstwie Kolei.
Dz.U. 1953 nr 30 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1953 r. w sprawie określenia pracowniczych stanowisk kierowniczych i osób odpowiedzialnych za użytkowanie energii elektrycznej i cieplnej oraz w sprawie trybu postępowania przy wymierzaniu i ściąganiu kar.
Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113 uchylony Dekret z dnia 6 maja 1953 r. Prawo Górnicze.
Dz.U. 1953 nr 28 poz. 112 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 maja 1953 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.
Dz.U. 1953 nr 28 poz. 111 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 kwietnia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 września 1951 r. w sprawie ograniczenia połowu ryb morskich włokiem dennym.
Dz.U. 1953 nr 28 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 27 stycznia 1953 r. w sprawie higieny i bezpieczeństwa pracy w lekarskich zakładach rentgenowskich i na oddziałach szpitalnych, na których stosuje się rad.
Dz.U. 1953 nr 28 poz. 109 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 maja 1953 r. w sprawie rozciągnięcia obowiązku zawierania umów planowych.
Dz.U. 1953 nr 27 poz. 108 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1953 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1953 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, lubelskiego, opolskiego, poznańskiego i wrocławskiego.
Dz.U. 1953 nr 27 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1953 r. w sprawie odroczenia stosowania niektórych postanowień konwencji o regulowaniu oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1953 nr 27 poz. 106 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1953 r. w sprawie zmiany granic powiatów aleksandrowskiego w województwie bydgoskim i kolskiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1953 nr 27 poz. 105 uznany za uchylony Dekret z dnia 13 maja 1953 r. o zmianie niektórych przepisów kodeksu wojskowego postępowania karnego.
Dz.U. 1953 nr 27 poz. 104 uchylony Dekret z dnia 13 maja 1953 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Karnego Wojska Polskiego.
Dz.U. 1953 nr 26 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 2 maja 1953 r. w sprawie przystąpienia Szwajcarii do protokołu z dnia 19 listopada 1948 r. umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną protokółem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1953 nr 26 poz. 102 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1953 r. w sprawie wypowiedzenia przez Holandię konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r.
Dz.U. 1953 nr 26 poz. 101 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1953 z dnia 27 kwietnia 1953 r.
Dz.U. 1953 nr 25 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 2 maja 1953 r. w sprawie udzielania koncesji na zarobkowy przerób surowców i półfabrykatów włókienniczych.
Dz.U. 1953 nr 25 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1953 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników finansowo-księgowych w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1953 nr 25 poz. 98 uchylony Dekret z dnia 2 maja 1953 r. o koncesjonowaniu zarobkowego przerobu surowców i półfabrykatów włókienniczych.
Dz.U. 1953 nr 24 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 marca 1953 r. w sprawie kotwic i łańcuchów kotwicznych na polskich morskich statkach handlowych.
Dz.U. 1953 nr 24 poz. 96 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1953 r. o rozciągnięciu ubezpieczenia emerytalnego na ogół robotników rolnych.
Dz.U. 1953 nr 23 poz. 95 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1953 r. w sprawie przeniesienia siedziby Powiatowej Rady Narodowej z Kożuchowa do Nowej Soli i zmiany nazwy powiatu kożuchowskiego na nowosolski w województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1953 nr 23 poz. 94 uchylony Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o banderze jednostek pływających Wojsk Ochrony Pogranicza.
Dz.U. 1953 nr 23 poz. 93 obowiązujący Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
Dz.U. 1953 nr 23 poz. 92 Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o zniesieniu odrębnych systemów emerytalnych i ubezpieczeniowych dla pracowników instytucji kredytowych oraz b. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1953 nr 23 poz. 91 Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o zmianie dekretu o podatku dochodowym.
Dz.U. 1953 nr 23 poz. 90 uznany za uchylony Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania w sprawach cywilnych
Dz.U. 1953 nr 22 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.
Dz.U. 1953 nr 22 poz. 88 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 21 marca 1951 r. w sprawie kursów szkoleniowych i egzaminów pielęgniarskich.
Dz.U. 1953 nr 22 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1953 r. o taksie za doręczenie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1953 nr 22 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1953 r. w sprawie organizacji schronisk dla nieletnich.
Dz.U. 1953 nr 22 poz. 85 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 kwietnia 1953 r. w sprawie zatwierdzenia normy ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej kolei wąskotorowych.
Dz.U. 1953 nr 22 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1950 r. o sposobie obliczania i wypłacania uposażenia lub wynagrodzenia pracownikom powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1953 nr 21 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1953 r. w sprawie wejścia w życie konwencji o regulowaniu oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1953 nr 21 poz. 82 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1953 r. w sprawie przystąpienia Kuby do konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.
Dz.U. 1953 nr 21 poz. 81 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 marca 1953 r. w sprawie zwinięcia Studium Dramaturgicznego w Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.
Dz.U. 1953 nr 21 poz. 80 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1953 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.
Dz.U. 1953 nr 21 poz. 79 uchylony Dekret z dnia 25 marca 1953 r. o zniesieniu powiatowych i wojewódzkich komisji kwalifikacyjnych przy prezydiach rad narodowych oraz Głównej Komisji Kwalifikacyjnej przy Radzie Państwa.
Dz.U. 1953 nr 20 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Leśnictwa oraz Zdrowia z dnia 26 lutego 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy pozyskaniu drewna, karpiny i żywicy.
Dz.U. 1953 nr 20 poz. 77 uchylony Dekret z dnia 25 marca 1953 r. o utworzeniu urzędu Ministra Skupu.
Dz.U. 1953 nr 19 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1953 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1953 nr 19 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie zaszeregowania niektórych stanowisk służbowych do grup uposażenia zasadniczego oraz stawek dodatków funkcyjnych lub służbowych.
Dz.U. 1953 nr 19 poz. 74 uznany za uchylony Dekret z dnia 25 marca 1953 r. o zmianie dekretu o najmie lokali.
Dz.U. 1953 nr 18 poz. 73 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 1953 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień zawodowych felczera.
Dz.U. 1953 nr 18 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 18 marca 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1952 r. w sprawie ustanowienia okręgów i siedzib okręgowych urzędów górniczych.
Dz.U. 1953 nr 18 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli szkół zawodowych.
Dz.U. 1953 nr 18 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie warunków przyjmowania do pracy w przemyśle młodocianych, którzy ukończyli 14 lat życia i nie przekroczyli 16 lat życia.
Dz.U. 1953 nr 17 poz. 69 uchylony Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o ochronie własności społecznej przed drobnymi kradzieżami.
Dz.U. 1953 nr 17 poz. 68 uchylony Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o wzmożeniu ochrony własności społecznej.
Dz.U. 1953 nr 16 poz. 67 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1953 r. w sprawie ratyfikacji przez Indie konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.
Dz.U. 1953 nr 16 poz. 66 Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 1953 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy konwencji (Nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 listopada 1921 r., konwencji (Nr 39) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r., konwencji (Nr 40) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r., konwencji (Nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r., konwencji (Nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r., konwencji (Nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r., konwencji (Nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r., oraz konwencji (Nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1953 nr 16 poz. 65 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1953 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, lubelskiego, opolskiego, poznańskiego i wrocławskiego.
Dz.U. 1953 nr 16 poz. 64 uchylony Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o ochronie interesów nabywców w obrocie handlowym.
Dz.U. 1953 nr 16 poz. 63 uchylony Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o wzmożeniu walki z produkcją złej jakości.
Dz.U. 1953 nr 15 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18 lutego 1953 r. zmieniające stawki uposażeń pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61 uchylony Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Dz.U. 1953 nr 14 poz. 60 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 1953 r. zmieniające rozporządzenie o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1953 nr 14 poz. 59 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 6 marca 1953 r. w sprawie patentów mechaników statkowych żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1953 nr 14 poz. 58 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 lutego 1953 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.
Dz.U. 1953 nr 14 poz. 57 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1953 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji majątku izb notarialnych oraz funduszów zapomogowych i ubezpieczeniowych tych izb.
Dz.U. 1953 nr 14 poz. 56 Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o zmianie przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1953 nr 14 poz. 55 uchylony Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o uzupełnieniu przepisów karnych w sprawach o niewykonanie dostaw obowiązkowych.
Dz.U. 1953 nr 13 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 lutego 1953 r. w sprawie urlopów dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1953 nr 13 poz. 53 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 lutego 1953 r. zmieniające rozporządzenie o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Dz.U. 1953 nr 13 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 2 stycznia 1953 r. w sprawie współdziałania straży pożarnych.
Dz.U. 1953 nr 13 poz. 51 uchylony Dekret z dnia 7 marca 1953 r. o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie.
Dz.U. 1953 nr 12 poz. 50 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 1953 r. w sprawie organizacji i zadań zakładów leczniczo-zapobiegawczych przy zakładach pracy.
Dz.U. 1953 nr 12 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 1953 r. w sprawie obowiązków wytwórcy w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych.
Dz.U. 1953 nr 12 poz. 48 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia studentom szkół wyższych.
Dz.U. 1953 nr 12 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1953 r. w sprawie wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.
Dz.U. 1953 nr 12 poz. 46 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 1953 r. w sprawie przesyłania zawiadomień o orzeczeniach w sprawach karnych i karno-administracyjnych dotyczących osób podlegających obowiązkowi wojskowemu.
Dz.U. 1953 nr 12 poz. 45 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie prowadzenia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
Dz.U. 1953 nr 12 poz. 44 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1953 nr 11 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 1953 r. w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym.
Dz.U. 1953 nr 11 poz. 42 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1953 r. w sprawie sposobu i terminów pokrycia zobowiązań, które przeszły na państwo w związku z przejęciem aptek.
Dz.U. 1953 nr 11 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1953 r. zmieniające rozporządzenie o zaopatrzeniu emerytalnym i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1953 nr 11 poz. 40 uchylony Dekret z dnia 9 lutego 1953 r. o całkowitym zagospodarowaniu użytków rolnych.
Dz.U. 1953 nr 10 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Tolkmicku.
Dz.U. 1953 nr 10 poz. 38 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego we Fromborku.
Dz.U. 1953 nr 10 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 31 grudnia 1952 r. w sprawie dodatkowych opłat za czynności urzędów celnych w związku z kontrolą celną, wykonywane poza miejscem lub poza godzinami urzędowania, oraz kosztów tych czynności.
Dz.U. 1953 nr 10 poz. 36 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie rozciągnięcia na pracowników Centralnego Zarządu Kolejowych Zakładów Produkcyjnych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników administracji zakładów naprawczych parowozów i wagonów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1953 nr 10 poz. 35 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników administracji zakładów naprawczych parowozów i wagonów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1953 nr 10 poz. 34 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1952 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1953 nr 10 poz. 33 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1953 nr 10 poz. 32 uchylony Dekret z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych.
Dz.U. 1953 nr 10 poz. 31 Dekret z dnia 9 lutego 1953 r. o konwersji Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.
Dz.U. 1953 nr 9 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1953 nr 9 poz. 29 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 stycznia 1953 r. zmieniający niektóre przepisy o zaopatrzeniach.
Dz.U. 1953 nr 9 poz. 28 uchylony Dekret z dnia 28 stycznia 1953 r. o zmianie dekretu o ustaleniu treści sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego (metryk) obywateli polskich.
Dz.U. 1953 nr 9 poz. 27 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 stycznia 1953 r. o zmianie przepisów o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1953 nr 9 poz. 26 uchylony Dekret z dnia 28 stycznia 1953 r. o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.
Dz.U. 1953 nr 8 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 lipca 1948 r. w sprawie wykonania art. 9, 44 i 56 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim.
Dz.U. 1953 nr 8 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 1953 r. w sprawie wysokości zasiłku rodzinnego.
Dz.U. 1953 nr 8 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1953 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1953.
Dz.U. 1953 nr 8 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców aptek przejętych na własność Państwa.
Dz.U. 1953 nr 8 poz. 21 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1953 r. w sprawie wysokości zaopatrzeń emerytalnych i zasiłków.
Dz.U. 1953 nr 8 poz. 20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1953 r. w sprawie wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1953 nr 7 poz. 19 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Dz.U. 1953 nr 7 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1953 r. w sprawie norm zamiany produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane zamiast obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych za 1952 r.
Dz.U. 1953 nr 7 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1953 r. w sprawie norm zamiany produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane zamiast obowiązkowych dostaw ziemniaków ze zbiorów 1952 r.
Dz.U. 1953 nr 7 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1953 r. w sprawie norm zamiany produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane zamiast obowiązkowych dostaw zbóż ze zbiorów 1952 r.
Dz.U. 1953 nr 6 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1952 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Giżycku spraw karnych, dotyczących nieletnich, należących do właściwości Sądu Powiatowego w Bartoszycach.
Dz.U. 1953 nr 6 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1952 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.
Dz.U. 1953 nr 6 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1952 r. w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych rzemieślników.
Dz.U. 1953 nr 5 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1953 r. o zmianie stawek dodatków funkcyjnych i służbowych pracowników w Ministerstwie Kolei.
Dz.U. 1953 nr 5 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.
Dz.U. 1953 nr 5 poz. 10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia członków zespołów orzekających Głównej Komisji Arbitrażowej i okręgowych komisji arbitrażowych.
Dz.U. 1953 nr 5 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniające stawki uposażenia nauczycieli oraz wynagrodzenia za czynności dodatkowe i zlecone pracowników nauki.
Dz.U. 1953 nr 5 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniające stawki uposażeń pracowników państwowych.
Dz.U. 1953 nr 4 poz. 7 uchylony Dekret z dnia 24 grudnia 1952 r. o przewozie przesyłek i osób kolejami.
Dz.U. 1953 nr 3 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1952 r. w sprawie zasad i sposobów prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną.
Dz.U. 1953 nr 3 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1952 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną.
Dz.U. 1953 nr 3 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia.
Dz.U. 1953 nr 2 poz. 3 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1952 r. w sprawie przystąpienia Australii do porozumienia brukselskiego z dnia 20 sierpnia 1929 r. w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających.
Dz.U. 1953 nr 2 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1952 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.
Dz.U. 1953 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1953 r. w sprawie obniżenia skal podatkowych w podatku od wynagrodzeń.