Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 347 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1960 r. w sprawie wysokości odszkodowania dla ławników ludowych, nie będących pracownikami.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 346 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 345 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie utworzenia miasta Zielonka w powiecie wołomińskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 344 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1960 r. w sprawie przyznania I Targom Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 343 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic osiedla Wojkowice Komorne w powiecie będzińskim, województwie katowickim.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 342 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miast Sosnowca i Będzina w województwie katowickim.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 341 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miast Katowic i Sosnowca w województwie katowickim.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 340 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miasta Dąbrowy Górniczej w województwie katowickim.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 339 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic miasta Zabrza w województwie katowickim.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 338 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 337 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic powiatów tyskiego i rybnickiego w województwie katowickim.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 336 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic województw kieleckiego i rzeszowskiego.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 335 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic województw lubelskiego i warszawskiego.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 334 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany granic województw gdańskiego i olsztyńskiego.
Dz.U. 1960 nr 60 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych.
Dz.U. 1960 nr 59 poz. 332 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1960 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Układu pomiędzy Polską a Danią dotyczącego żeglugi powietrznej, podpisanego w Kopenhadze dnia 16 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1960 nr 59 poz. 331 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1960 r. dotyczące ratyfikacji przez Holandię oraz zastosowania przez Wielką Brytanię do Sierra Leone i Hong Kongu Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1960 nr 59 poz. 330 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1960 r. w sprawie terminów płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w 1961 r. i zaliczek na te składki.
Dz.U. 1960 nr 59 poz. 329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1960 nr 59 poz. 328 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom wyższych studiów zawodowych w Wojskowej Akademii Technicznej i w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej.
Dz.U. 1960 nr 59 poz. 327 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1961 z dnia 22 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1960 nr 58 poz. 326 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1960 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 października 1957 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych.
Dz.U. 1960 nr 58 poz. 325 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1960 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 października 1956 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1960 nr 57 poz. 324 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1960 nr 57 poz. 323 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1960 r. o uzupełnieniu i zmianie niektórych przepisów prawa wyborczego.
Dz.U. 1960 nr 57 poz. 322 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1960 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1960 nr 56 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 października 1960 r. w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich.
Dz.U. 1960 nr 55 poz. 320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 listopada 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 21 listopada 1959 r. w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.
Dz.U. 1960 nr 55 poz. 319 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 1960 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1960 nr 55 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1960 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Górze Kalwarii.
Dz.U. 1960 nr 55 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1960 r. w sprawie odpowiedzialności członków rodziny podatnika za jego zobowiązania podatkowe.
Dz.U. 1960 nr 55 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1960 nr 55 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 314 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1960 r. w sprawie przyjęcia przez szereg krajów poprawek dotyczących artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Finansów z dnia 19 listopada 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie ustalania wysokości i pobierania równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 312 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1960 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 311 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach.
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 310 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 309 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o ławnikach ludowych w sądach powszechnych.
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 308 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 307 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".
Dz.U. 1960 nr 53 poz. 306 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1960 r. w sprawie przyjęcia przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1960 nr 53 poz. 305 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie wysokości kaucji oraz warunków wynajmowania lokali mieszkalnych w domach nowych i odbudowanych.
Dz.U. 1960 nr 53 poz. 304 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianach w budżecie Państwa na rok 1960.
Dz.U. 1960 nr 52 poz. 303 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym.
Dz.U. 1960 nr 52 poz. 302 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie prawa górniczego.
Dz.U. 1960 nr 51 poz. 301 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1960 r. o aplikantach i asesorach sądowych.
Dz.U. 1960 nr 51 poz. 300 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie dekretu z dnia 26 października 1960 r. o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1960 nr 51 poz. 299 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie przepisów dotyczących kary grzywny, kosztów i opłat sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1960 nr 51 poz. 298 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1960 nr 51 poz. 297 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy.
Dz.U. 1960 nr 50 poz. 296 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1960 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania wysługi lat funkcjonariuszom Służby Więziennej przy wymiarze dodatku do uposażenia za wysługę lat.
Dz.U. 1960 nr 50 poz. 295 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Warszawie dnia 5 maja 1960 r.
Dz.U. 1960 nr 50 poz. 294 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisana w Warszawie dnia 5 maja 1960 r.
Dz.U. 1960 nr 49 poz. 293 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 21 października 1960 r. w sprawie zasad administracji i gospodarki szkół wyższych oraz zakresu i sposobu wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkół wyższych.
Dz.U. 1960 nr 49 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1960 r. w sprawie zasad i trybu wymiaru i poboru opłaty leśnej.
Dz.U. 1960 nr 48 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 29 października 1960 r. w sprawie stosowania taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1960 nr 47 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 25 października 1960 r. w sprawie zatrudnienia młodocianych w charakterze gońców i sprzątaczek.
Dz.U. 1960 nr 47 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 sierpnia 1960 r. w sprawie rodzaju prac w resorcie zdrowia, przy których mogą być zatrudniani młodociani w wieku powyżej lat 16 nie posiadający kwalifikacji zawodowych.
Dz.U. 1960 nr 47 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 października 1959 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.
Dz.U. 1960 nr 47 poz. 287 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1959 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny ubitej.
Dz.U. 1960 nr 47 poz. 286 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1960 r. w sprawie zasad i trybu wypłaty odszkodowań dla członków rodzin funkcjonariuszów Służby Więziennej.
Dz.U. 1960 nr 47 poz. 285 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 1 października 1960 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego i trybu wypłaty zaopatrzenia funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom.
Dz.U. 1960 nr 47 poz. 284 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1960 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników państwowych.
Dz.U. 1960 nr 47 poz. 283 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1960 r. w sprawie uposażenia inspektorów zatrudnionych w prezydiach rad narodowych w celu sprawowania nadzoru inwestycyjnego nad robotami wodno-melioracyjnymi.
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 282 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1960 r. dotyczące zmian wprowadzonych do niektórych artykułów Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 281 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw oraz zastosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów niesamodzielnych Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 26 września 1960 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 października 1958 r. w sprawie określenia kwalifikacji fachowych do sporządzania projektów w budownictwie w zakresie specjalności nie objętych przepisami prawa budowlanego oraz sposobu ich stwierdzania.
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 279 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 1960 r. w sprawie zasad i trybu wysuwania kandydatów na profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych w akademiach wojskowych.
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 278 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 1960 r. w sprawie przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w akademiach wojskowych.
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 1960 r. w sprawie przeprowadzania przewodów doktorskich w akademiach wojskowych.
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie uprawnień akademii wojskowych w zakresie nadawania stopni naukowych oraz warunków nadawania tych stopni.
Dz.U. 1960 nr 46 poz. 275 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalenia ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów.
Dz.U. 1960 nr 45 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 września 1960 r. w sprawie warunków zajmowania i opróżniania lokali w hotelach robotniczych.
Dz.U. 1960 nr 45 poz. 273 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1960 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Oleśnie.
Dz.U. 1960 nr 45 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie opłaty leśnej.
Dz.U. 1960 nr 45 poz. 271 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r.
Dz.U. 1960 nr 44 poz. 270 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1960 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu.
Dz.U. 1960 nr 44 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1960 nr 44 poz. 268 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.
Dz.U. 1960 nr 44 poz. 267 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.
Dz.U. 1960 nr 44 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzania dopłat do cen napojów alkoholowych.
Dz.U. 1960 nr 43 poz. 265 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1960 nr 43 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 29 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport.
Dz.U. 1960 nr 43 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 21 września 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie trybu dokonywania sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i innych nieruchomości.
Dz.U. 1960 nr 43 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1960 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 261 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1960 r. dotyczące ratyfikacji przez Szwajcarię oraz zastosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 260 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1960 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwajcarię i Liechtenstein Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 259 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1960 r. w sprawie uczestnictwa Kuwejtu i Nepalu w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 31 sierpnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1958 r. w sprawie określenia istotnych cech pracy chałupniczej, przemysłu domowego i przemysłu ludowego jako zatrudnień zarobkowych wyłączonych spod przepisów prawa przemysłowego.
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 29 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na morskich statkach handlowych oraz na statkach pasażerskich w żegludze przybrzeżnej i śródlądowej.
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 lipca 1960 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o gospodarowaniu terenami torfowymi.
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1960 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich w Sądach Powiatowych w Łomży, Grudziądzu, Inowrocławiu, Chodzieży, Koninie, Lesznie, Nowym Sączu i Szczecinku.
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 254 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla niektórych zakładów gastronomicznych i pensjonatów.
Dz.U. 1960 nr 42 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Dz.U. 1960 nr 41 poz. 252 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.
Dz.U. 1960 nr 41 poz. 251 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 sierpnia 1960 r. w sprawie określenia rodzajów prac w gospodarce komunalnej nie wymagających kwalifikacji zawodowych, przy których mogą być zatrudnieni młodociani w wieku powyżej lat 16.
Dz.U. 1960 nr 41 poz. 250 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1960 r. o paszportach konsularnych.
Dz.U. 1960 nr 41 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 1960 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprawowania przez prezydia rad narodowych nadzoru nad działalnością nadleśniczych przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1960 nr 41 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł.
Dz.U. 1960 nr 41 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie kar porządkowych za naruszenie dyscypliny budżetowej.
Dz.U. 1960 nr 40 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Peru Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r.
Dz.U. 1960 nr 40 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1960 r. w sprawie zasad przeprowadzania badań w celu wykrywania i leczenia gruźlicy.
Dz.U. 1960 nr 40 poz. 244 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.
Dz.U. 1960 nr 40 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w jednostkach organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej, działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
Dz.U. 1960 nr 40 poz. 242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.
Dz.U. 1960 nr 40 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.
Dz.U. 1960 nr 40 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników terenowych organów administracji morskiej.
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 239 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie uczestnictwa Niemieckiej Republiki Federalnej i Gwinei w Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 238 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie uczestnictwa Liechtensteinu i Libanu w Konwencji i Protokole o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 237 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1960 r. w sprawie uczestnictwa Ekwadoru i Bułgarii w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 5 sierpnia 1960 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników administracyjnych w sądach powszechnych i sądach ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 234 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 233 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1960 r. w sprawie funduszów dobrowolnych świadczeń społecznych.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 232 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1960 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 231 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1960 r. w sprawie przyjęcia przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 230 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych, zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1960 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 czerwca 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1960 r. w sprawie uposażenia nauczycieli zatrudnionych w Ministerstwie Oświaty na stanowiskach wymagających kwalifikacji nauczycielskich.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1960 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz form nadzoru w zakresie kultury fizycznej i turystyki nad instytucjami i organizacjami.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 222 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1960 nr 38 poz. 221 obowiązujący Konwencja międzynarodowa dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego podpisana w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 lipca 1960 r. w sprawie określenia, którzy chałupnicy są pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 219 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 218 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1960 r. w sprawie zasad wynagradzania członków komisji społeczno-lekarskiej do spraw leczenia alkoholików.
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1960 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej i Finansów z dnia 1 lipca 1960 r. w sprawie opłacania w niektórych przypadkach w formie bezgotówkowej czynszu za najem lokali użytkowych.
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 214 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 1960 r. w sprawie zasad zaliczania służby wojskowej i pracy do okresów wymaganych dla nadania Srebrnego i Złotego Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza".
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie kuratoriów okręgów szkolnych i inspektoratów oświaty.
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1960 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o samorządzie robotniczym na niektóre przedsiębiorstwa portów morskich, komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz komunikacyjne, a także na przedsiębiorstwa mechanizacji rolnictwa.
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1960 r. dotyczące ratyfikacji przez Peru Konwencji (nr 10) w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 16 listopada 1921 r., Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r., Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r., oraz Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Federację Malajską Międzynarodowej Konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 1960 r. dotyczące przystąpienia Czechosłowacji i Węgier do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 207 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 1960 r. w sprawie przyjęcia przez Grecję Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 206 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1960 r. dotyczące ratyfikacji przez Belgię Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 205 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1960 r. w sprawie wypowiedzenia przez Francję Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 204 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1960 r. w sprawie przystąpienia szeregu Państw do Konwencji o ruchu drogowym oraz w sprawie przystąpienia i ratyfikacji przez szereg państw Protokołu o znakach i sygnałach drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r.
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 28 czerwca 1960 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczenia społecznego i rent dla członków spółdzielni pracy zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych.
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.
Dz.U. 1960 nr 36 poz. 201 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 200 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanej w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 199 uznany za uchylony Konwencja o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisana w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanego w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 35 poz. 197 uznany za uchylony Statut Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej podpisany w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 34 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1956 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od chałupników świadczących usługi na rzecz jednostek handlu uspołecznionego.
Dz.U. 1960 nr 34 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
Dz.U. 1960 nr 34 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1960 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dz.U. 1960 nr 34 poz. 193 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych i geologicznych, w samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego oraz w pracowniach konserwacji zabytków.
Dz.U. 1960 nr 34 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego.
Dz.U. 1960 nr 33 poz. 191 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1960 r. w sprawie przyjęcia przez Grecję Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1960 nr 33 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Handlu Zagranicznego z dnia 24 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 września 1956 r. w sprawie środków odurzających.
Dz.U. 1960 nr 33 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 czerwca 1960 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1960 nr 33 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1960 nr 33 poz. 187 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1960 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów normujących utworzenie Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenia na jednostki podległe Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej.
Dz.U. 1960 nr 33 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie poruczenia niektórym wierzycielom prowadzenia egzekucji administracyjnej przez zajęcie wynagrodzenia za prace.
Dz.U. 1960 nr 33 poz. 185 Dekret z dnia 1 lipca 1960 r. o przekształceniu przedsiębiorstwa spółdzielni "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane" w przedsiębiorstwo państwowe.
Dz.U. 1960 nr 32 poz. 184 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1960 r. w sprawie świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia dla członków rodzin żołnierzy odbywających służbę wojskową oraz dla żołnierzy zwolnionych z tej służby i członków ich rodzin.
Dz.U. 1960 nr 32 poz. 183 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1956 r. w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego.
Dz.U. 1960 nr 32 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie dokwaterowań i przekwaterowań osób chorych na gruźlicę.
Dz.U. 1960 nr 32 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 maja 1960 r. w sprawie zwalczania chorób wirusowych ziemniaka.
Dz.U. 1960 nr 32 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1960 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników gromadzkich rad narodowych.
Dz.U. 1960 nr 32 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 lutego 1958 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.
Dz.U. 1960 nr 32 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa.
Dz.U. 1960 nr 31 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 17 maja 1960 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie tabeli zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1960 nr 31 poz. 176 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 17 maja 1960 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie dodatków służbowych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1960 nr 31 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 17 maja 1960 r. zmieniające regulamin premiowania stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1960 nr 31 poz. 174 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 maja 1960 r. w sprawie regulaminu zarobkowego przewozu i spedycji w ciężarowym transporcie samochodowym.
Dz.U. 1960 nr 31 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1959 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów normujących utworzenie Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenie na przedsiębiorstwa nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Dz.U. 1960 nr 31 poz. 172 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1960 r. w sprawie zmiany granic miasta Jaworzna i osiedla Jeleń w powiecie chrzanowskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1960 nr 31 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 170 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1960 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji dotyczącej kolizji ustawodawstw co do skutków małżeństwa w dziedzinie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i majątkowych oraz Konwencji dotyczącej ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisanych w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1960 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1960 nr 29 poz. 167 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. o zmianie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1960 nr 29 poz. 166 uchylony Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. o zagospodarowaniu lasów i nieużytków nie stanowiących własności Państwa oraz niektórych lasów i nieużytków państwowych.
Dz.U. 1960 nr 29 poz. 165 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. o przejściowym trybie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza).
Dz.U. 1960 nr 29 poz. 164 uchylony Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. o przekształceniu Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.
Dz.U. 1960 nr 29 poz. 163 uchylony Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i przekształceniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej w urząd Ministra Żeglugi.
Dz.U. 1960 nr 28 poz. 162 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 maja 1960 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz warunków i trybu ich wydawania.
Dz.U. 1960 nr 28 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1960 nr 28 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 kwietnia 1960 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów, udzielania płatnych urlopów oraz wysokości stypendiów dla osób, które pracują nad rozprawą doktorską bądź habilitacyjną w szkołach wyższych.
Dz.U. 1960 nr 28 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 kwietnia 1960 r. w sprawie zasad odbywania studiów doktoranckich w szkołach wyższych, praw i obowiązków doktorantów oraz wysokości stypendiów dla doktorantów.
Dz.U. 1960 nr 28 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1960 r. w sprawie postępowania w zakresie odwołań do rad nadzorczych oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1960 nr 28 poz. 157 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego, sporządzonego w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1960 nr 28 poz. 156 uznany za uchylony Międzynarodowe Porozumienie Cukrownicze sporządzone w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1960 nr 27 poz. 155 uznany za uchylony Protokół w sprawie wykonania Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 27 poz. 154 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 27 poz. 153 uchylony Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o małym ruchu granicznym podpisana w Pradze dnia 4 lipca 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 26 poz. 152 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie barwienia artykułów żywności.
Dz.U. 1960 nr 26 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1960 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Łomży spraw o rozwód.
Dz.U. 1960 nr 26 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1960 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości, w których stosuje się tryb postępowania określony w art. 6 paragrafy 1-4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo.
Dz.U. 1960 nr 26 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1960 nr 26 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1960 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 10 maja 1960 r. w sprawie dowodów uzdolnienia zawodowego absolwentów szkół oraz robotników posiadających tytuły kwalifikacyjne do samoistnego wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1960 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od członków spółdzielni pracy, zatrudnionych w zakładach usługowych spółdzielni opodatkowanych w formie ryczałtu.
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze.
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1960 r. w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 143 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 1960 r. w sprawie składu Państwowej Rady Łowieckiej, sposobu powoływania członków oraz zakresu jej działania.
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1960 r. w sprawie przyznania XXIX Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1960 r. w sprawie uposażenia pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 140 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę poprawek dotyczących artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1960 nr 25 poz. 139 obowiązujący Deklaracja ratyfikacyjna poprawek do art. 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, przyjętych w Genewie na dwunastym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia dnia 28 maja 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 24 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1960 r. w sprawie wypowiedzenia przez Norwegię Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1960 nr 24 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Przemysłu Ciężkiego oraz Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 25 marca 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach szkła i zakładach szklarskich.
Dz.U. 1960 nr 24 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 13 kwietnia 1960 r. w sprawie określenia nieznacznej ilości spirytusu odkażanego lub osłabianego pod względem mocy działania środka skażającego.
Dz.U. 1960 nr 23 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie korzystania z funduszu zakładowego przez pracowników zarządów wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1960 nr 23 poz. 134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1960 r. o zakresie i trybie działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1960 nr 23 poz. 133 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komitetu Pracy i Płac oraz zakresu współpracy Komitetu z innymi organami administracji państwowej.
Dz.U. 1960 nr 22 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1960 r. w sprawie niektórych orzeczeń, wniosków i wskazań poradni przeciwgruźliczych.
Dz.U. 1960 nr 22 poz. 131 uchylony Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 marca 1960 r. w sprawie brzmienia i trybu składania ślubowania przez osoby powołane na stanowiska pracowników nauki w szkołach wyższych.
Dz.U. 1960 nr 22 poz. 130 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 2 kwietnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy cięciu, spawaniu i lutowaniu metali w zakładach górniczych górnictwa węglowego.
Dz.U. 1960 nr 22 poz. 129 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1960 r. w sprawie rozliczeń jednostek gospodarki uspołecznionej z państwowymi biurami notarialnymi z tytułu podatków i opłat pobieranych przez te biura.
Dz.U. 1960 nr 22 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
Dz.U. 1960 nr 22 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach handlowych.
Dz.U. 1960 nr 22 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w przedsiębiorstwach kopalnictwa rud żelaznych i nieżelaznych.
Dz.U. 1960 nr 21 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 kwietnia 1960 r. w sprawie zaopatrywania w świadectwa zdrowia i pochodzenia partii ziemniaków sadzeniaków wywożonych i wwożonych w obrocie krajowym.
Dz.U. 1960 nr 21 poz. 124 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1960 nr 21 poz. 123 uznany za uchylony Ustawa karna skarbowa z dnia 13 kwietnia 1960 r.
Dz.U. 1960 nr 20 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1960 r. w sprawie kierowania i przyjmowania do pracy osób zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej.
Dz.U. 1960 nr 20 poz. 121 uchylony Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym.
Dz.U. 1960 nr 20 poz. 120 uchylony Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1960 nr 20 poz. 119 uchylony Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o utworzeniu Komitetu Pracy i Płac oraz o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki społecznej.
Dz.U. 1960 nr 19 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 lipca 1959 r. w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych.
Dz.U. 1960 nr 19 poz. 117 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 1960 r. w sprawie zgłaszania przypadków gruźlicy.
Dz.U. 1960 nr 19 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Wydział Zamiejscowy w Jaworznie Sądu Powiatowego w Chrzanowie.
Dz.U. 1960 nr 19 poz. 115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1960 r. w sprawie ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego.
Dz.U. 1960 nr 19 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1960 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 26 września 1958 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenia.
Dz.U. 1960 nr 19 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Warszawie dnia 23 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1960 nr 19 poz. 112 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o współpracy kulturalnej podpisana w Warszawie dnia 23 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1960 nr 18 poz. 111 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1960 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1960 nr 18 poz. 110 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 11 marca 1960 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1960 nr 18 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1960 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1960 nr 18 poz. 108 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1960 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Rykach z tymczasową siedzibą w Sobolewie.
Dz.U. 1960 nr 18 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 4 marca 1960 r. w sprawie organów właściwych do wydawania w kraju paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży oraz do czynienia w nich zmian i wznawiania ich ważności, jak również w sprawie zasad i trybu postępowania w tych sprawach.
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1960 r. w sprawie złożenia przez Republikę Gwinei dokumentu akceptacyjnego Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 104 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Iran oraz Nikaraguę Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię i Gwatemalę oraz zastosowania przez Wielką Brytanię do Hong Kongu Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 102 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię Konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 101 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1960 r. dotyczące przystąpienia Bułgarii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 100 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1960 r. dotyczące przystąpienia Finlandii do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 99 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie ochrony żyta przed zakażeniem sporyszem.
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 marca 1960 r. w sprawie organizacji studenckich.
Dz.U. 1960 nr 16 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 1 marca 1960 r. w sprawie nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy.
Dz.U. 1960 nr 16 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie strażników łowieckich.
Dz.U. 1960 nr 16 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 4 marca 1960 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na zalewie szczecińskim.
Dz.U. 1960 nr 16 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1960 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie osób nie będących pracownikami oraz osób nie ubiegających się o zaopatrzenie rentowe.
Dz.U. 1960 nr 16 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 marca 1960 r. w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1960 nr 16 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 1960 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wyjazd za granicę poborowym przeznaczonym do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz osobom powołanym do odbycia ćwiczeń wojskowych (przeszkolenia wojskowego).
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 91 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 90 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie przystąpienia Brazylii oraz Niemieckiej Republiki Federalnej do Protokołu paryskiego z dnia 19 listopada 1948 r. umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmieniona Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 89 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1959 r. w sprawie przystąpienia Australii i Kuwejtu do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r., oraz rozciągnięcia mocy obowiązującej tej Konwencji na Portugalskie Terytoria Zamorskie.
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 88 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1959 r. w sprawie wypowiedzenia przez Australię międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 8 lutego 1960 r. w sprawie pomiaru morskich statków handlowych i wystawiania świadectw pomiarowych.
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1960 r. w sprawie przeniesienia obowiązku w podatku gruntowym na rolnicze spółdzielnie produkcyjne co do gruntów prywatnych dzierżawionych przez spółdzielnie.
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 85 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 84 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1960 r. w sprawie określenia rodzajów rzemiosł oraz powiatów i województw, objętych ulgami podatkowymi z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1960 nr 14 poz. 83 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 lutego 1960 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy.
Dz.U. 1960 nr 14 poz. 82 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1960 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli Sądu Powiatowego w Sieradzu.
Dz.U. 1960 nr 14 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 24 lutego 1960 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków dozorców domów (bloków, kolonii) oraz innych osób zobowiązanych do utrzymania porządku i czystości w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1960 nr 14 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1960 nr 14 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie utworzenia Wolińskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1960 nr 13 poz. 78 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1960 nr 13 poz. 77 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w kopalniach węgla oraz w zakładach energetycznych okręgu podległych Ministrowi Górnictwa i Energetyki.
Dz.U. 1960 nr 13 poz. 76 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 13 poz. 75 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 12 poz. 74 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1960 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego w Komitecie Drobnej Wytwórczości.
Dz.U. 1960 nr 12 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1960 r. w sprawie komisji rozjemczych do rozpatrywania sporów między konferencjami samorządu robotniczego a jednostkami nadrzędnymi nad przedsiębiorstwami państwowymi.
Dz.U. 1960 nr 11 poz. 72 uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę.
Dz.U. 1960 nr 11 poz. 71 uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. o zabezpieczeniu pożyczek na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1960 nr 11 poz. 70 uznany za uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie prawa o sądach ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1960 nr 11 poz. 69 uznany za uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 29 maja 1957 r. o warunkowym zwolnieniu osób odbywających karę pozbawienia wolności.
Dz.U. 1960 nr 11 poz. 68 uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie prawa o notariacie.
Dz.U. 1960 nr 11 poz. 67 obowiązujący Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1960 nr 10 poz. 66 uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach.
Dz.U. 1960 nr 10 poz. 65 uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i turystyki.
Dz.U. 1960 nr 10 poz. 64 uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1960 nr 10 poz. 63 uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o Komitecie do Spraw Techniki.
Dz.U. 1960 nr 9 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw oraz stosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1960 nr 9 poz. 61 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1960 nr 9 poz. 60 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1960 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe.
Dz.U. 1960 nr 9 poz. 59 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 listopada 1959 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1960 nr 9 poz. 58 uznany za uchylony Ustawa z dnia 16 lutego 1960 r. o zmianie dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym.
Dz.U. 1960 nr 9 poz. 57 uznany za uchylony Ustawa z dnia 16 lutego 1960 r. o zmianie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1960 nr 9 poz. 56 uchylony Ustawa z dnia 16 lutego 1960 r. o akademiach wojskowych.
Dz.U. 1960 nr 8 poz. 55 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 8 poz. 54 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r.
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 stycznia 1960 r. w sprawie rodzaju prac w zakładach resortu komunikacji, przy których mogą być zatrudnieni młodociani powyżej lat 16 nie posiadający kwalifikacji zawodowych.
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych.
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 50 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie określenia przypadków, w których kobiety przeniesione do rezerwy nie mogą być powoływane na przeszkolenie wojskowe kobiet.
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie zasiłków dziennych dla żołnierzy i ich rodzin.
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 48 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie wypłaty przez zakłady pracy wynagrodzenia pracownikom powołanym do czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku 1959.
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 październiku 1955 r.
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 43 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Federację Malajską i Panamę oraz przyjęcia przez Holandię w imieniu Rządu Antyli Holenderskich Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 41 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry i Tunis oraz stosowania przez Belgię do terytoriów Konga Belgijskiego i Ruanda-Urundi Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 40 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię oraz stosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Irlandię oraz stosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 38 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących.
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 lutego 1959 r. w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1960 nr 6 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1959 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1960 nr 5 poz. 33 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.
Dz.U. 1960 nr 5 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1960 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, jelenie i daniele.
Dz.U. 1960 nr 5 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1960 nr 4 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 18 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 7 lutego 1957 r. w sprawie ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1960 nr 4 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.
Dz.U. 1960 nr 4 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 grudnia 1959 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny ubitej.
Dz.U. 1960 nr 4 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 18 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 marca 1958 r. w sprawie podziału Państwa na okręgi energetyczne.
Dz.U. 1960 nr 4 poz. 26 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1960.
Dz.U. 1960 nr 4 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie przeprowadzania rejestracji przedpoborowych.
Dz.U. 1960 nr 4 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
Dz.U. 1960 nr 3 poz. 23 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencji, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1960 nr 3 poz. 22 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za prace jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1960 nr 3 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1960 nr 3 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie taryfy opłat za niektóre usługi zakładów społecznych służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani świadczone na rzecz płatników zagranicznych.
Dz.U. 1960 nr 3 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego i trybu wypłaty zaopatrzenia funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzinom.
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 18 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Gwinei oraz zastosowania przez Holandię do terytorium Holenderskiej Nowej Gwinei Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 17 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Maroko i przyjęcia przez Holandię w imieniu Surinam Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 listopada 1959 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy pracach nie wymagających kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach budowlanych, budowlano-montażowych, przemysłowych, geologicznych, transportowych i innych przedsiębiorstwach usługowych.
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie przerywania ciąży.
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 14 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na posiadanie i używanie radiostacji amatorskich i doświadczalnych.
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 grudnia 1959 r. w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Mysłowicach.
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1959 r. w sprawie powoływania poborowych i innych osób do czynnej służby wojskowej i zwalniania z tej służby.
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1959 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych.
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 9 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1960 nr 1 poz. 8 Oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji nr 79 dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1960 nr 1 poz. 7 Oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji nr 77 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych i Konwencji nr 78 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1960 nr 1 poz. 6 Oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r.
Dz.U. 1960 nr 1 poz. 5 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez szereg państw oraz przyjęcia przez Holandię w imieniu Surinam Międzynarodowej Konwencji (nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 listopada 1921 r.
Dz.U. 1960 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 24 listopada 1959 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych w rolnictwie.
Dz.U. 1960 nr 1 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1959 r. w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny.
Dz.U. 1960 nr 1 poz. 2 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 grudnia 1959 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać urządzenia do gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania nieczystości, oraz sposobu korzystania z tych urządzeń.
Dz.U. 1960 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczenia kredytów na zasiłki chorobowe z funduszów ubezpieczenia społecznego.