Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 339 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1962 r. w sprawie przystąpienia Republiki Środkowo-Afrykańskiej do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 338 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 337 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1962 r. w sprawie przystąpienia Grecji, Republiki Malgaskiej i Republiki Środkowo-Afrykańskiej do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 336 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 12 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy.
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 334 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1962 r. w sprawie zaliczek na podatek od nieruchomości za 1963 r. oraz w sprawie częściowego zaniechania wymiaru podatku od nieruchomości za 1962 r.
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników podatku gruntowego osiągających przychody z furmaństwa.
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 332 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawki podatku gruntowego od przychodów osiąganych z czynności furmaństwa.
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego określenia przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty.
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 330 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1963 z dnia 22 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1962 nr 66 poz. 329 uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 1962 r. o zmianie ustawy o ustroju adwokatury.
Dz.U. 1962 nr 66 poz. 328 uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 1962 r. o zmianie prawa o notariacie.
Dz.U. 1962 nr 66 poz. 327 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 1962 r. o zmianie dekretu o postępowaniu podatkowym oraz dekretu o podatku obrotowym.
Dz.U. 1962 nr 66 poz. 326 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 1962 r. o zmianie dekretu o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 325 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Federalnej i Rumunii do Protokołu, podpisanego w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., zmieniającego Umowy, Konwencje i Protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 324 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1962 r. dotyczące uczestnictwa Ekwadoru, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Gwatemali w Konwencji o ruchu drogowym i Protokole w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 323 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg statków żeglugi śródlądowej i tratew.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie zwolnienia niektórych statków od obowiązku podnoszenia bandery polskiej.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 listopada 1962 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz w przedsiębiorstwach Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1962 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Chrzanowie.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Lesznie i Sądowi Powiatowemu w Ostrowie Wielkopolskim spraw o rozwód.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 318 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1962 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Chełmży Sądu Powiatowego w Toruniu.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1962 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od przychodów za niektóre usługi wykonywane na zlecenie jednostek sprawujących administrację budynków mieszkalnych, pozostających w zarządzie prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1962 r. w sprawie określenia zawodowego tytułu dla osób kończących studia zawodowe na politechnikach i w wyższych szkołach rolniczych.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 315 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie zasad i trybu użycia broni przez osoby spoza Straży Przemysłowej, wyznaczone do pełnienia z bronią służby ochrony mienia społecznego.
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 314 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji genewskiej z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 313 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole paryskim z dnia 19 listopada 1948 r. umieszczającym pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 312 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa Nigerii, Sierra Leone i Konga (Leopoldville) w Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 311 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium z dnia 19 lutego 1925 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 309 Oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa Węgier, Belgii i Luksemburga w Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 1962 r. w sprawie przystąpienia Gwinei, Hiszpanii i Górnej Wolty do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 307 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1962 r. w sprawie uczestnictwa Holandii, Górnej Wolty i Finlandii w Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 listopada 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i organizacji wojewódzkich komitetów ochrony przyrody.
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 305 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 31 października 1962 r. w sprawie zasad i trybu uznawania dzieci za niezdolne do nauki w normalnych szkołach podstawowych.
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1962 nr 64 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania.
Dz.U. 1962 nr 63 poz. 302 Oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 1962 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1962 r.
Dz.U. 1962 nr 63 poz. 301 uchylony Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1962 r.
Dz.U. 1962 nr 62 poz. 300 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1962 nr 62 poz. 299 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Maroko Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1962 nr 62 poz. 298 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej Konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1962 nr 62 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1962 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1962 nr 62 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1962 r. w sprawie określenia rodzajów działalności gospodarczej zwolnionych od obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług.
Dz.U. 1962 nr 61 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych.
Dz.U. 1962 nr 60 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 listopada 1962 r. w sprawie zwolnienia niektórych rodzajów statków od obowiązku wpisu do rejestru okrętowego.
Dz.U. 1962 nr 60 poz. 293 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 listopada 1962 r. w sprawie organizacji i zadań zakładów leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia.
Dz.U. 1962 nr 60 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 listopada 1962 r. w sprawie zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne.
Dz.U. 1962 nr 60 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1962 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1962 nr 59 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu krajów w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1962 nr 59 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa Australii w Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1962 nr 59 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w stanie nietrzeźwości.
Dz.U. 1962 nr 59 poz. 287 uchylony Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1962 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szacunku gruntów poddanych wymianie oraz zasad szacunku drzewostanów, zabudowań i innych części składowych, jak również zasad spłat należności z tytułu różnicy wartości nieruchomości podlegających wymianie.
Dz.U. 1962 nr 59 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Straży Ochrony Przyrody.
Dz.U. 1962 nr 58 poz. 285 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 października 1962 r. w sprawie krajowego obrotu handlowego materiałem siewnym roślin rolniczych, warzywnych, ozdobnych i zielarskich.
Dz.U. 1962 nr 58 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1962 r. w sprawie czynności komorników.
Dz.U. 1962 nr 57 poz. 283 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 października 1962 r. w sprawie kwarantanny roślin.
Dz.U. 1962 nr 56 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 października 1962 r. w sprawie regulaminu zarobkowego przewozu osób i bagażu oraz najmu pojazdów w osobowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 281 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1962 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji o ruchu drogowym i Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz Porozumień uzupełniających z 1950 r. i 1955 r.
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, którzy chałupnicy są pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 279 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 31 sierpnia 1962 r. w sprawie trybu ustalania właściciela mienia wydobytego z morza.
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 278 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń leczniczych dla rencistów i inwalidów oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 277 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1962 r. w sprawie bezpłatności niektórych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 275 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1962 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rewolucyjnym Rządem Republiki Kuby, podpisanej w Hawanie dnia 6 marca 1961 r.
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 274 wygaśnięcie aktu Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rewolucyjnym Rządem Republiki Kuby, podpisana w Hawanie dnia 6 marca 1961 r.
Dz.U. 1962 nr 54 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1962 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości oraz metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1962 nr 54 poz. 272 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego, Komunikacji, Obrony Narodowej, Gospodarki Komunalnej oraz Żeglugi z dnia 29 września 1962 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali.
Dz.U. 1962 nr 54 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1958 r. o kosztach utrzymania osób zatrzymanych w schronisku dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych.
Dz.U. 1962 nr 54 poz. 270 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1962 r. w sprawie zakresu i sposobu sprawowania nadzoru nad przedsiębiorstwami handlu bronią i amunicją przez organy Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1962 nr 53 poz. 269 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 1962 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 1 sierpnia 1962 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego, oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1962 r. w sprawie wydawania spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin.
Dz.U. 1962 nr 53 poz. 268 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa Górnej Wolty, Mongolii i Sierra Leone w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1962 nr 53 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 20 września 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i świadczeń z ubezpieczeń społecznych dla pracowników zatrudnionych w zakładach rzemiosła indywidualnego.
Dz.U. 1962 nr 53 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym.
Dz.U. 1962 nr 53 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 1962 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Nakle Sądu Powiatowego w Wyrzysku.
Dz.U. 1962 nr 53 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1962 r. w sprawie zmiany obszaru i organizacji Ośrodka Zamiejscowego w Przemyślu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 263 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Indii do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 262 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Panamy do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 261 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1962 r. w sprawie przystąpienia Wenezueli i Libanu do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 8 października 1921 r.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 260 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 1962 r. w sprawie uczestnictwa Indii i Sierra Leone w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i rzecznych.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 sierpnia 1962 r. w sprawie opłat za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 256 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 1962 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego w resorcie Obrony Narodowej.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 254 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1962 r. w sprawie terenowych organów państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1962 r. w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1962 r. w sprawie zasad określania wysokości kar pieniężnych za zanieczyszczenie wód i trybu ich ściągania.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie określenia szkół zawodowych, jakie mogą być prowadzone poza resortem oświaty.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 250 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie zasad powoływania wart przeciwpożarowych.
Dz.U. 1962 nr 51 poz. 249 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 1962 r. w sprawie zmiany obszaru właściwości i organizacji Ośrodka Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze.
Dz.U. 1962 nr 51 poz. 248 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1962 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Radzyminie Sądu Powiatowego w Wołominie.
Dz.U. 1962 nr 51 poz. 247 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie umundurowania pracowników inspektoratów żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1962 nr 51 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.
Dz.U. 1962 nr 50 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 września 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1962 nr 50 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1962 r. w sprawie wydawania spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin.
Dz.U. 1962 nr 50 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w jednostkach organizacyjnych wojewódzkich przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz w Przedsiębiorstwie Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "PEKAES".
Dz.U. 1962 nr 49 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych.
Dz.U. 1962 nr 49 poz. 241 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1962 r. w sprawie uiszczania równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych przez niektóre gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1962 nr 49 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1962 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1962 nr 49 poz. 239 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Dz.U. 1962 nr 49 poz. 238 obowiązujący Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 237 Oświadczenie rządowe z dnia 15 sierpnia 1962 r. dotyczące przystąpienia Czechosłowacji do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 236 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1962 r. w sprawie poprawki do art. 13 Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 235 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1962 r. dotyczące przystąpienia Czechosłowacji do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 234 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Liberię i Ghanę Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 233 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ratyfikacji względnie przystąpienia szeregu państw do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 232 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 231 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Sierra Leone w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 230 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lipca 1962 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych, zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia.
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej.
Dz.U. 1962 nr 47 poz. 228 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych.
Dz.U. 1962 nr 47 poz. 227 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1962 nr 46 poz. 226 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 lipca 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 sierpnia 1949 r. o wymianie gruntów.
Dz.U. 1962 nr 46 poz. 225 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 1 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego.
Dz.U. 1962 nr 46 poz. 224 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie zakresu działania Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej.
Dz.U. 1962 nr 46 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.
Dz.U. 1962 nr 45 poz. 222 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. dotyczące uczestnictwa Kamerunu, Gwinei i Dahomeju w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1962 nr 45 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 lipca 1962 r. w sprawie zasad i trybu wzajemnego zaliczania okresów pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz okresów zatrudnienia przy ustalaniu uprawnień do świadczeń emerytalnych.
Dz.U. 1962 nr 45 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 lipca 1962 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do świadczeń i zasad wypłaty świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz ich rodzin i domowników.
Dz.U. 1962 nr 45 poz. 219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 lipca 1962 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do świadczeń i zasad wypłaty świadczeń emerytalnych z tytułu przejęcia niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowanie lub na własność Państwa.
Dz.U. 1962 nr 45 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1962 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1958 r. w sprawie dodatków do rent dla rencistów nie pracujących i nie posiadających dochodów z innych źródeł.
Dz.U. 1962 nr 45 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1962 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego w resorcie oświaty.
Dz.U. 1962 nr 45 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1962 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o samorządzie robotniczym na jednostki budowlano-montażowe działające w ramach przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1962 nr 44 poz. 215 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji o ruchu drogowym i do Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r.
Dz.U. 1962 nr 44 poz. 214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1962 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.
Dz.U. 1962 nr 44 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1962 nr 44 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1962 r. w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności scalone.
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie uczestnictwa Australii, Czechosłowacji i Sierra Leone w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Gabon, Republiki Malgaskiej, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Republiki Senegalu do Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r.
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 12 lipca 1962 r. w sprawie warunków zaliczania rolniczych spółdzielni produkcyjnych do spółdzielni wyższego typu dla celów zaopatrzenia emerytalnego.
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1962 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Sycowie Sądu Powiatowego w Oleśnicy.
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1962 r. w sprawie ubezpieczenia członków straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie uposażenia przewodniczących i sekretarzy prezydiów rad narodowych osiedli.
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie funduszu zakładowego na rok 1962 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 202 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie zniesienia szczególnych przepisów meldunkowych w miastach województwa katowickiego.
Dz.U. 1962 nr 42 poz. 201 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1962 r. w sprawie przystąpienia Norwegii do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokołu dodatkowego do tej Konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1962 nr 42 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa.
Dz.U. 1962 nr 42 poz. 199 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1962 r. w sprawie obniżenia stawek wpłat na fundusz gromadzki na niektóre cele miejscowe.
Dz.U. 1962 nr 42 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1962 r. w sprawie szczegółowych norm szacunkowych dla budynków na wywłaszczanych gruntach.
Dz.U. 1962 nr 42 poz. 197 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1962 r. w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju.
Dz.U. 1962 nr 42 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, składu, trybu postępowania oraz organizacji Państwowej Rady Górnictwa.
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 czerwca 1962 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 18 września 1957 r. w sprawie dodatków za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy, przysługujących pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i pracownikom przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 29 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy zgłaszaniu i dokonywaniu zmian w danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 czerwca 1962 r. w sprawie wykonywania zabiegów w zakresie ochrony roślin na koszt Państwa oraz zasad i trybu przyznawania odszkodowań za rośliny zniszczone wskutek takich zabiegów, podjętych przez organy prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 8 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 190 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1962 r. w sprawie opłat za paszporty konsularne, za wznawianie ich ważności i dokonywania w nich zmian oraz w sprawie trybu uiszczania tych opłat.
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1962 r. w sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego.
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 188 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1962 r. w sprawie utworzenia niektórych miast.
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 187 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, w jakich uważa się rodziców i męża za pozostających na utrzymaniu pracownika (pracownicy).
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 186 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1962 r. w sprawie zmiany granic osiedla Czarna Wieś w powiecie i województwie białostockim.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 185 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Włochy Konwencji celnej w sprawie czasowego przewozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1962 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Belgię Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach wraz z Protokołem, Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji w przedmiocie czeków wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 183 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 182 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1962 r. w sprawie uczestnictwa Kolumbii i Mauretanii w Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 181 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1962 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonej Republiki Arabskiej i Wielkiej Brytanii do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 180 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie akceptacji przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 179 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 178 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Włochy Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 177 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Tanganikę i Mongolię Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1962 r. w sprawie warunków wymaganych od lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1962 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od przychodów za niektóre usługi wykonywane na zlecenie jednostek sprawujących administrację budynków mieszkalnych pozostających w zarządzie prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 11 czerwca 1962 r. w sprawie bezpieczeństwa pożarowego stacji paliw płynnych.
Dz.U. 1962 nr 39 poz. 173 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze.
Dz.U. 1962 nr 39 poz. 172 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. o zmianie przepisów o paszportach.
Dz.U. 1962 nr 39 poz. 171 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. o zmianie ustawy o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych.
Dz.U. 1962 nr 39 poz. 170 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. o zmianie Prawa lokalowego.
Dz.U. 1962 nr 39 poz. 169 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. zmieniająca dekret o wymianie gruntów.
Dz.U. 1962 nr 38 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 czerwca 1962 r. w sprawie uznawania buhajów za odpowiednie do hodowli.
Dz.U. 1962 nr 38 poz. 167 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1962 nr 38 poz. 166 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowanie lub na własność Państwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym właścicieli tych nieruchomości i ich rodzin.
Dz.U. 1962 nr 37 poz. 165 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1962 r. o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz ich rodzin i domowników.
Dz.U. 1962 nr 36 poz. 164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych.
Dz.U. 1962 nr 36 poz. 163 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1962 r. w sprawie przyznania XXXI Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1962 nr 36 poz. 162 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych.
Dz.U. 1962 nr 35 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomiaru morskich statków handlowych i wystawiania świadectw pomiarowych.
Dz.U. 1962 nr 35 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 czerwca 1962 r. w sprawie uposażenia pracowników izb morskich.
Dz.U. 1962 nr 35 poz. 159 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1962 nr 34 poz. 158 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne.
Dz.U. 1962 nr 33 poz. 157 uchylony Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. o Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1962 nr 33 poz. 156 uchylony Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze.
Dz.U. 1962 nr 32 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie wyłączenia niektórych zgromadzeń spod przepisów ustawy o zgromadzeniach.
Dz.U. 1962 nr 32 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia.
Dz.U. 1962 nr 32 poz. 153 uchylony Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze.
Dz.U. 1962 nr 32 poz. 152 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 1962 r. o zmianie ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe.
Dz.U. 1962 nr 32 poz. 151 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 1962 r. zmieniająca ustawę z dnia 7 kwietnia 1949 r. o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia.
Dz.U. 1962 nr 32 poz. 150 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej.
Dz.U. 1962 nr 31 poz. 149 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 1958 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.
Dz.U. 1962 nr 31 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1962 r. w sprawie warunków sprzedaży oraz sposobu ewidencjonowania i magazynowania broni, amunicji i prochu strzelniczego przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlowe.
Dz.U. 1962 nr 31 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1962 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Szczekocinach Sądu Powiatowego we Włoszczowie.
Dz.U. 1962 nr 31 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia.
Dz.U. 1962 nr 31 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1962 nr 31 poz. 144 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej Konwencji o Rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r.
Dz.U. 1962 nr 31 poz. 143 uchylony Międzynarodowa Konwencja o Rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzona w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r.
Dz.U. 1962 nr 30 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1962 r. w sprawie powoływania na dokształcanie zawodowe lekarzy dentystów, farmaceutów oraz innych fachowych pracowników z wyższym wykształceniem.
Dz.U. 1962 nr 30 poz. 141 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 12 kwietnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Oświaty.
Dz.U. 1962 nr 30 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1962 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego dla m. Szczecina.
Dz.U. 1962 nr 30 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1962 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni i ich związków.
Dz.U. 1962 nr 30 poz. 138 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1962 r. w sprawie utworzenia miasta Wisła w powiecie cieszyńskim, województwie katowickim.
Dz.U. 1962 nr 30 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1962 r. zmieniające rozporządzenie o pracach wzbronionych kobietom.
Dz.U. 1962 nr 29 poz. 136 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Hiszpanię i Nigerię Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1962 nr 29 poz. 135 Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowym Porozumieniu Cukrowniczym, sporządzonym w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1962 nr 29 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 1962 r. w sprawie ksiąg wieczystych dla terenów państwowych oddanych w wieczyste użytkowanie i dla budynków na takich terenach, stanowiących odrębne nieruchomości, oraz w sprawie opłat sądowych od wniosku o wpis wieczystego użytkowania i własności budynku.
Dz.U. 1962 nr 28 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1962 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 12 lipca 1961 r.
Dz.U. 1962 nr 28 poz. 132 uchylony Umowa o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 12 lipca 1961 r.
Dz.U. 1962 nr 27 poz. 131 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1962 nr 27 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Irlandię Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. zmieniającego Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartą w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartą w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1962 nr 27 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1962 nr 27 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1962 r. w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych oraz w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu różnic budżetowych, wpłat z zysku oraz nadwyżek środków obrotowych.
Dz.U. 1962 nr 27 poz. 127 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1962 r. w sprawie spisów w zakresie statystyki rolniczej.
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 126 Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 1962 r. w sprawie ratyfikacji względnie przystąpienia szeregu państw do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie badania kierujących pojazdami, podejrzanych o znajdowanie się w czasie prowadzenia pojazdu w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka.
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie zadrzewiania gruntów i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie kolei oraz urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów ochronnych przeciwpożarowych.
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 123 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1962 r. w sprawie zmiany obszaru Wydziału Zamiejscowego w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach.
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 122 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1962 r. w sprawie egzekucji z prawa wieczystego użytkowania.
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1962 r. w sprawie określenia właściwości Ministra Żeglugi do wydawania zezwoleń na wykonywanie usług związanych z obrotem morskim z zagranicą.
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 120 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach przemysłu węglowego oraz w przedsiębiorstwach energetycznych.
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie zasad odszkodowania za wywłaszczenie prawa wieczystego użytkowania.
Dz.U. 1962 nr 25 poz. 117 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1962 r. w sprawie przymusowych szczepień ochronnych przeciw ospie naturalnej.
Dz.U. 1962 nr 25 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania czynności fachowych w aptekach oraz specjalnych kwalifikacji wymaganych od pracowników aptek.
Dz.U. 1962 nr 25 poz. 115 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 marca 1962 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.
Dz.U. 1962 nr 25 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 1962 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z tytułu dostaw i usług na eksport.
Dz.U. 1962 nr 25 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1962 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników Głównego Urzędu Statystycznego zatrudnionych w terenowych organach statystyki państwowej.
Dz.U. 1962 nr 24 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Stany Zjednoczone Ameryki, Kuwejt i Islandię Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1962 nr 24 poz. 111 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości i zasad pokrywania opłat za pomoc położniczą udzielaną przez położne gminne ośrodków zdrowia, będących zakładami społecznymi służby zdrowia.
Dz.U. 1962 nr 24 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.
Dz.U. 1962 nr 24 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie stawek podatku gruntowego dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz terminów płatności tego podatku przez spółdzielnie.
Dz.U. 1962 nr 24 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł.
Dz.U. 1962 nr 24 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżek i ulg w podatku gruntowym.
Dz.U. 1962 nr 24 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie zaliczenia powiatów do okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego.
Dz.U. 1962 nr 23 poz. 105 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Inspekcji Nasiennej oraz uprawnień, obowiązków i trybu postępowania jej organów.
Dz.U. 1962 nr 23 poz. 104 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1962 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu obrotu prawnego w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 lipca 1961 r.
Dz.U. 1962 nr 23 poz. 103 uchylony Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu obrotu prawnego w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 4 lipca 1961 r.
Dz.U. 1962 nr 22 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 16 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport.
Dz.U. 1962 nr 22 poz. 101 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku i Sądu Powiatowego w Łapach.
Dz.U. 1962 nr 22 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1962 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku.
Dz.U. 1962 nr 22 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1949 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu od rybaków morskich.
Dz.U. 1962 nr 22 poz. 98 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1962 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1962 nr 22 poz. 97 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1962 nr 22 poz. 96 uchylony Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzona w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1962 nr 21 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1962 nr 21 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy i na wywóz towarów za granicę.
Dz.U. 1962 nr 21 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.
Dz.U. 1962 nr 21 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie zasad i trybu odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z zakwaterowaniem przejściowym Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1962 nr 21 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie przejściowego zakwaterowania Sił Zbrojnych w pomieszczeniach i na terenach.
Dz.U. 1962 nr 20 poz. 90 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o drogach publicznych.
Dz.U. 1962 nr 20 poz. 89 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach.
Dz.U. 1962 nr 20 poz. 88 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych.
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 87 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 86 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 1962 r. w sprawie przystąpienia Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej wraz z Protokołem w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 85 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1962 r. dotyczące uczestnictwa Republiki Niger i Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 84 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1962 r. w sprawie przystąpienia Urugwaju i Meksyku do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r.
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Mauretanię i Sierra Leone Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 82 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Luksemburg poprawek do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, przyjętych w Genewie dnia 28 maja 1959 r. na dwunastym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia.
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 81 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie określenia kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu, oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza powierzchni gruntu na własne potrzeby.
Dz.U. 1962 nr 18 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1962 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1962 nr 18 poz. 78 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1962 r. dotyczące przystąpienia Norwegii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1936 r.
Dz.U. 1962 nr 18 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie prowadzenia ksiąg przez kościelne osoby prawne oraz zakony i kongregacje duchowne.
Dz.U. 1962 nr 18 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1962 r. w sprawie udziału mieszkańców gromad w budowie urządzeń do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę.
Dz.U. 1962 nr 17 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie norm dopuszczalnych zanieczyszczeń wody oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wody i do ziemi.
Dz.U. 1962 nr 17 poz. 74 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1962 nr 17 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników nauki i bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w Polskiej Akademii Nauk oraz postępowania przed tymi komisjami.
Dz.U. 1962 nr 17 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników nauki szkół wyższych oraz postępowania przed tymi komisjami.
Dz.U. 1962 nr 16 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 lutego 1959 r. o trybie wybierania i odwoływania osób wchodzących w skład kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych oraz przewodniczących składów orzekających tych kolegiów.
Dz.U. 1962 nr 16 poz. 70 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lutego 1962 r. o właściwości organów i trybie postępowania w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości oraz o wzorach tych dokumentów.
Dz.U. 1962 nr 16 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r.
Dz.U. 1962 nr 16 poz. 68 wygaśnięcie aktu Konwencja o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzona w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r.
Dz.U. 1962 nr 15 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 stycznia 1962 r. w sprawie zmiany niektórych praw do gruntu na prawo wieczystego użytkowania lub użytkowania.
Dz.U. 1962 nr 15 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1962 r. w sprawie zaliczek na podatki.
Dz.U. 1962 nr 15 poz. 65 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie uprawnień koordynacyjnych Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej w zakresie gospodarki wodnej w stosunku do innych organów administracji państwowej oraz zakresu współpracy z tymi organami.
Dz.U. 1962 nr 15 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie utworzenia funduszów mieszkaniowych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1962 nr 14 poz. 63 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 lutego 1962 r. w sprawie zwolnień od należności celnych i ograniczeń przywozu i wywozu oraz zasad i trybu postępowania celnego w stosunku do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, a także dla osób korzystających ze zwolnień i ulg celnych na podstawie prawa i zwyczajów międzynarodowych.
Dz.U. 1962 nr 14 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 17 lutego 1962 r. w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego.
Dz.U. 1962 nr 14 poz. 61 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania niektórych czynności należących do zakresu działania organów administracji celnej.
Dz.U. 1962 nr 13 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie wejścia w życie zmian załącznika VII do Konwencji Międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r.
Dz.U. 1962 nr 13 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów.
Dz.U. 1962 nr 13 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie korzystania przez wieczystych użytkowników terenu z niektórych budynków i urządzeń.
Dz.U. 1962 nr 12 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mali do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.
Dz.U. 1962 nr 12 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy wobec osób przebywających w więzieniach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Dz.U. 1962 nr 12 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1962 r. w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.
Dz.U. 1962 nr 11 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Federalną Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez Danię i Niemiecką Republikę Federalną Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 51 Oświadczenie rządowe z dnia 26 stycznia 1962 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 49 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 48 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 47 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o organizacji statystyki państwowej.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 46 uznany za uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1962 nr 9 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1962 nr 9 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1962 nr 9 poz. 43 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 grudnia 1961 r. w sprawie trybu ustalania wysokości i wypłacania odszkodowań za rozpłodniki padłe w związku z trzebieniem.
Dz.U. 1962 nr 9 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1962 nr 9 poz. 41 obowiązujący Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1962 nr 8 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia biegłych (tłumaczów) z zakresu daktylologii.
Dz.U. 1962 nr 8 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 stycznia 1962 r. w sprawie ochrony porządku na kolejach użytku publicznego.
Dz.U. 1962 nr 8 poz. 38 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1962 r. w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1962 nr 7 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1962 nr 7 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię Konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1962 nr 7 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie przerywania ciąży.
Dz.U. 1962 nr 7 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 1962 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjęć na zaoczne studia zawodowe w wyższych szkołach rolniczych.
Dz.U. 1962 nr 7 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 września 1952 r. o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1962 nr 7 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Norwegię Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r.
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię i Sierra Leone Konwencji (nr 7) o najniższym wieku dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię i Filipiny Konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. dotyczące przystąpienia Republiki Cypru do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. dotyczące ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 12) w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 24 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych.
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1962 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1962 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1962 r. w sprawie zmiany przepisów o uposażeniu pracowników służby zdrowia.
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1961 r. w sprawie szczegółowego określenia rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz zakresu tego dozoru nad poszczególnymi urządzeniami technicznymi.
Dz.U. 1962 nr 5 poz. 19 Oświadczenie rządowe z dnia 8 stycznia 1962 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r.
Dz.U. 1962 nr 5 poz. 18 uchylony Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisana w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r.
Dz.U. 1962 nr 4 poz. 17 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę i Sierra Leone oraz zastosowania przez Wielką Brytanię i Danię do niektórych terytoriów niesamodzielnych Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.
Dz.U. 1962 nr 4 poz. 16 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1962 nr 4 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1962 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1962.
Dz.U. 1962 nr 4 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 maja 1959 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych pracowników państwowych zakładów pomocy społecznej.
Dz.U. 1962 nr 4 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1962 w przedsiębiorstwach przemysłowych wchodzących w skład Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich.
Dz.U. 1962 nr 4 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dz.U. 1962 nr 3 poz. 11 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1962 nr 3 poz. 10 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 1962 nr 3 poz. 9 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1961 r. dotyczące przystąpienia Hiszpanii do Porozumienia w sprawie znakowania robót na drogach, wnoszącego zmianę do Porozumienia Europejskiego z dnia 16 września 1950 r., uzupełniającego Konwencję z 1949 r. o ruchu drogowym i Protokół z 1949 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1955 r.
Dz.U. 1962 nr 3 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 maja 1961 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla członków spółdzielni pracy zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych.
Dz.U. 1962 nr 3 poz. 7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza) w trybie przejściowym.
Dz.U. 1962 nr 3 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
Dz.U. 1962 nr 2 poz. 5 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 22 października 1951 r. o dowodach osobistych.
Dz.U. 1962 nr 2 poz. 4 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1961 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Malborku.
Dz.U. 1962 nr 2 poz. 3 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1961 r. w sprawie ustalenia siedziby Sądu Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.
Dz.U. 1962 nr 2 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1961 r. w sprawie zasad i trybu umarzania utraconych imiennych książeczek oszczędnościowych.
Dz.U. 1962 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 grudnia 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.