Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1948 nr 86 poz. 989 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 29 grudnia 1948 r. w sprawie zmiany obszaru działania Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Gliwicach.
M.P. 1948 nr 86 poz. 988 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 29 grudnia 1948 r. w sprawie zmiany obszaru działania Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Warszawie.
M.P. 1948 nr 86 poz. 987 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 29 grudnia 1948 r. w sprawie powołania Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Gdańsku.
M.P. 1948 nr 86 poz. 986 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 29 grudnia 1948 r. w sprawie powołania Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Kielcach.
M.P. 1948 nr 86 poz. 985 uchylony Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 15 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonywania zastępstwa sądowego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione" przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1948 nr 86 poz. 984 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 1948 r. wysokości opłat dziennych w państwowych szpitalach publicznych.
M.P. 1948 nr 86 poz. 983 akt jednorazowy Orzeczenie nr 9 Ministra Leśnictwa z dnia 30 listopada 1948 r. o przejęciu na własność Państwa przedsiębiorstw.
M.P. 1948 nr 86 poz. 982 akt jednorazowy Orzeczenie nr 8 Ministra Żeglugi z dnia 18 listopada 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 86 poz. 981 akt jednorazowy Orzeczenie nr 7 Ministra Żeglugi z dnia 18 listopada 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 86 poz. 980 akt jednorazowy Orzeczenie nr 6 Ministra Żeglugi z dnia 18 listopada 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 86 poz. 979 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 grudnia 1948 r. o zmianie przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Kościańska Kolej Powiatowa".
M.P. 1948 nr 86 poz. 978 akt jednorazowy Orzeczenie nr 2 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 86 poz. 977 akt jednorazowy Orzeczenie nr 60 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 listopada 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 86 poz. 976 akt jednorazowy Orzeczenie nr 59 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 listopada 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 86 poz. 975 akt jednorazowy Orzeczenie nr 58 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 listopada 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 86 poz. 974 akt jednorazowy Orzeczenie nr 57 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 listopada 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 86 poz. 973 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 grudnia 1948 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Młyn Wacława Miernowskiego" w Otwocku.
M.P. 1948 nr 86 poz. 972 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1948 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Techniczne Zakłady Wytwórcze" w Warszawie, ul. Korsaka nr 15/17.
M.P. 1948 nr 86 poz. 971 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1948 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Zakłady Stolarskie B-cia Topolińscy, Bydgoszcz, ul. Sienkiewicza 16.
M.P. 1948 nr 86 poz. 970 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu oraz Zdrowia z dnia 30 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 31 lipca 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Farmaceutyczno-Sanitarna Centrosan".
M.P. 1948 nr 86 poz. 969 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zakłady Budowy Maszyn Przemysłu Węglowego".
M.P. 1948 nr 86 poz. 968 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Rudzkie Zakłady Przemysłu Węglowego".
M.P. 1948 nr 86 poz. 967 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczone Rafinerie Nafty".
M.P. 1948 nr 86 poz. 966 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 20 kwietnia 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego.
M.P. 1948 nr 86 poz. 965 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Górniczych Przemysłu Węglowego".
M.P. 1948 nr 86 poz. 964 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1948 r. w sprawie powołania przymusowych zrzeszeń prywatnego przemysłu.
M.P. 1948 nr 86 poz. 963 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1948 r. w sprawie ustalenia zasad przechowywania świadczeń wyrażonych w walucie zagranicznej do podstaw wymiaru podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1948 nr 86 poz. 962 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1948 r. o granicach okręgów i siedzibach okręgowych i rejonowych urzędów likwidacyjnych.
M.P. 1948 nr 86 poz. 961 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 2 grudnia 1948 r. w sprawie istniejących na polskim obszarze celnym lotnisk celnych.
M.P. 1948 nr 86 poz. 960 uchylony Instrukcja Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Żeglugi z dnia 3 września 1948 r. w sprawie podziału kompetencyj pomiędzy instytucjami hydrograficznymi podległymi Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Żeglugi.
M.P. 1948 nr 86 poz. 959 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia, w sprawie odtworzenia i uporządkowania wojskowej ewidencji rezerw osobowych.
M.P. 1948 nr 86 poz. 958 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 listopada 1948 r. za zasługi położone w akcji ratowniczej.
M.P. 1948 nr 86 poz. 957 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 grudnia 1948 r. za zasługi położone na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 86 poz. 956 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 grudnia 1948 r. za zasługi położone na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 86 poz. 955 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 grudnia 1948 r. za zasługi położone na polu pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1948 nr 86 poz. 954 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 2 grudnia 1948 r. za zasługi położone w dziedzinie usprawnienia produkcji w przemyśle.
M.P. 1948 nr 85 poz. 953 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 grudnia 1948 r. w sprawie opłat za badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Przemysłu i Handlu.
M.P. 1948 nr 85 poz. 952 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 18 grudnia 1948 r. w sprawie wyznaczenia opłat pobieranych na targowiskach zwierzęcych prowadzonych przez samorząd terytorialny.
M.P. 1948 nr 85 poz. 951 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania, Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Kancelarią Rady Państwa w sprawie taryf opłat rzeźnianych dla rzeźni prowadzonych przez samorząd terytorialny oraz ich przeznaczenie.
M.P. 1948 nr 85 poz. 950 uchylony Zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 18 grudnia 1948 r. w sprawie wyznaczenia opłat za korzystanie ze środków komunikacyjnych samorządowych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.
M.P. 1948 nr 85 poz. 949 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 18 grudnia 1948 r. w sprawie wyznaczenia cen w gazowniach prowadzonych przez samorząd terytorialny.
M.P. 1948 nr 85 poz. 948 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 listopada 1948 r. w sprawie nadania statutu Centrali Mięsnej, Centrali Spółdzielczo-Państwowej.
M.P. 1948 nr 85 poz. 947 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1948 r. o powołaniu Komisji Farmakopei Polskiej.
M.P. 1948 nr 85 poz. 946 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1948 r. w sprawie zmiany składu pierwszej Naczelnej Rady Spółdzielczej.
M.P. 1948 nr 85 poz. 945 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 listopada 1948 r. za zasługi położone na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 85 poz. 944 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 1 grudnia 1948 r. za wybitne zasługi położone w dziedzinie krzewienia kultury muzycznej.
M.P. 1948 nr 84 poz. 943 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Biuro Projektowania Zakładów Przemysłu Metalowego.
M.P. 1948 nr 84 poz. 942 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Centrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Metalowego.
M.P. 1948 nr 84 poz. 941 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zjednoczone Fabryki Okuć i Sprzętów Metalowych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 940 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Wyrobów Kutych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 939 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zjednoczone Fabryki Śrub i Nitów.
M.P. 1948 nr 84 poz. 938 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Opakowań Blaszanych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 937 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Warmińska Fabryka Wyrobów Metalowych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 936 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Bialska Fabryka Naczyń Emaliowanych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 935 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Warszawska Fabryka Platerów.
M.P. 1948 nr 84 poz. 934 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Dolnośląskie Fabryki Wyrobów Blaszanych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 933 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Gliwicka Fabryka Wyrobów Blaszanych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 932 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 931 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 930 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Rybnicka Fabryka Wyrobów Metalowych Huta Silesia.
M.P. 1948 nr 84 poz. 929 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów z Blachy.
M.P. 1948 nr 84 poz. 928 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryki Drutu i Wyrobów z Drutu.
M.P. 1948 nr 84 poz. 927 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Odlewnia Żeliwa Piła.
M.P. 1948 nr 84 poz. 926 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Odlewnia Żeliwa Niekłań.
M.P. 1948 nr 84 poz. 925 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Odlewnia Żeliwa i Emaliernia Kamienna.
M.P. 1948 nr 84 poz. 924 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Pomorska Odlewnia i Emaliernia.
M.P. 1948 nr 84 poz. 923 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Koneckie Zakłady Odlewnicze.
M.P. 1948 nr 84 poz. 922 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Odlewnie Radomskie.
M.P. 1948 nr 84 poz. 921 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Odlewnia i Emaliernia Blachownia.
M.P. 1948 nr 84 poz. 920 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Odlewniczego.
M.P. 1948 nr 84 poz. 919 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 918 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Centralne Biuro Konstrukcyjne nr 5.
M.P. 1948 nr 84 poz. 917 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Kuźnia Ustroń.
M.P. 1948 nr 84 poz. 916 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Starachowickie.
M.P. 1948 nr 84 poz. 915 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zjednoczone Zakłady Rowerowe.
M.P. 1948 nr 84 poz. 914 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Sprzętu Transportowego.
M.P. 1948 nr 84 poz. 913 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wytwórnie Sprzętu Mechanicznego.
M.P. 1948 nr 84 poz. 912 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zakłady Mechaniczne "Ursus".
M.P. 1948 nr 84 poz. 911 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wytwórnie Sprzętu Komunikacyjnego.
M.P. 1948 nr 84 poz. 910 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zjednoczone Zakłady Wyrobów Metalowych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 909 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne.
M.P. 1948 nr 84 poz. 908 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Armatur Głuchołazy.
M.P. 1948 nr 84 poz. 907 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Jeleniogórska Fabryka Armatur.
M.P. 1948 nr 84 poz. 906 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Odlewnia Żeliwa Ciągliwego Drawski Młyn.
M.P. 1948 nr 84 poz. 905 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne.
M.P. 1948 nr 84 poz. 904 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Metalurgiczne "Żory".
M.P. 1948 nr 84 poz. 903 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Odlewnia Żeliwa Węgierska Górka.
M.P. 1948 nr 84 poz. 902 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Bielska Fabryka Armatur.
M.P. 1948 nr 84 poz. 901 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wrocławskie Zakłady Metalurgiczne.
M.P. 1948 nr 84 poz. 900 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Odlewnia Żeliwa Ciągliwego i Wytwórnia Łączników.
M.P. 1948 nr 84 poz. 899 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Katowicka Fabryka Armatur.
M.P. 1948 nr 84 poz. 898 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sosnowieckie Odlewnie Staliwa.
M.P. 1948 nr 84 poz. 897 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sosnowiecka Fabryka Armatur.
M.P. 1948 nr 84 poz. 896 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Krakowska Fabryka Armatur.
M.P. 1948 nr 84 poz. 895 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Odlewniczego.
M.P. 1948 nr 84 poz. 894 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wielkopolska Fabryka Maszyn Młyńskich.
M.P. 1948 nr 84 poz. 893 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Warmińska Fabryka Młocarń.
M.P. 1948 nr 84 poz. 892 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Słupska Fabryka Narzędzi Rolniczych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 891 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Kujawskie Zakłady Maszyn Rolniczych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 890 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Inowrocławska Fabryka Sprzętu Rolniczego.
M.P. 1948 nr 84 poz. 889 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Narzędzi Rolniczych Unia.
M.P. 1948 nr 84 poz. 888 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Sprzętu Rolniczego Pionier.
M.P. 1948 nr 84 poz. 887 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 886 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Świętokrzyska Fabryka Narzędzi Rolniczych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 885 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Maszyn Żniwnych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 884 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Maszyn Rolniczych Kraj.
M.P. 1948 nr 84 poz. 883 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Narzędzi Rolniczych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 882 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włókienniczych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 881 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Krosien Bawełnianych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 880 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Łódzka Fabryka Maszyn Tkackich.
M.P. 1948 nr 84 poz. 879 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 878 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Igieł Dziewiarskich FID.
M.P. 1948 nr 84 poz. 877 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Dolnośląska Fabryka Krosien.
M.P. 1948 nr 84 poz. 876 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Maszyn Lniarskich i Pomocniczych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 875 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 874 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Widzewska Fabryka Maszyn Włókienniczych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 873 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych.
M.P. 1948 nr 84 poz. 872 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 871 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Przyrządów i Uchwytów.
M.P. 1948 nr 83 poz. 870 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Tarcz Ściernych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 869 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Narzędzi Tnących Drzewica.
M.P. 1948 nr 83 poz. 868 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica.
M.P. 1948 nr 83 poz. 867 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Cieszyńska Fabryka Narzędzi.
M.P. 1948 nr 83 poz. 866 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Będzińska Fabryka Pilników.
M.P. 1948 nr 83 poz. 865 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Pabianicka Fabryka Narzędzi.
M.P. 1948 nr 83 poz. 864 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Bydgoska Fabryka Narzędzi.
M.P. 1948 nr 83 poz. 863 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Narzędziowego.
M.P. 1948 nr 83 poz. 862 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Centralne Biuro Konstrukcyjne nr 4.
M.P. 1948 nr 83 poz. 861 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Polskie Zakłady Optyczne.
M.P. 1948 nr 83 poz. 860 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Toruńska Fabryka Wodomierzy.
M.P. 1948 nr 83 poz. 859 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Narzędzi Chirurgicznych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 858 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Narzędzi Lekarskich.
M.P. 1948 nr 83 poz. 857 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Dolnośląska Fabryka Zegarów.
M.P. 1948 nr 83 poz. 856 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Łódzka Fabryka Zegarów.
M.P. 1948 nr 83 poz. 855 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wrocławska Fabryka Wodomierzy.
M.P. 1948 nr 83 poz. 854 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Pomorska Fabryka Gazomierzy.
M.P. 1948 nr 83 poz. 853 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Śląskie Zakłady Mechaniczno-Optyczne.
M.P. 1948 nr 83 poz. 852 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Jeleniogórska Wytwórnia Optyczna.
M.P. 1948 nr 83 poz. 851 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 850 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Kujawska Fabryka Manometrów.
M.P. 1948 nr 83 poz. 849 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Dolnośląska Fabryka Wyrobów Metalowych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 848 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Wyrobów Metalowych "Ostrów".
M.P. 1948 nr 83 poz. 847 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. gen. Świerczewskiego.
M.P. 1948 nr 83 poz. 846 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego i Optycznego.
M.P. 1948 nr 83 poz. 845 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Raciborska Fabryka Wyrobów Metalowych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 844 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wrocławska Fabryka Urządzeń Mechanicznych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 843 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Gdańska Fabryka Wyrobów Metalowych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 842 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Urządzeń Mechanicznych "Warka".
M.P. 1948 nr 83 poz. 841 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wielkopolska Fabryka Urządzeń Mechanicznych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 840 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Przemysłowe Stowarzyszenia Mechaników.
M.P. 1948 nr 83 poz. 839 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Urządzeń Mechanicznych "Poręba".
M.P. 1948 nr 83 poz. 838 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Śląsko-Dąbrowska Fabryka Urządzeń Mechanicznych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 837 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Mechaniczne im. Strzelczyka.
M.P. 1948 nr 83 poz. 836 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Obrabiarek do Drzewa.
M.P. 1948 nr 83 poz. 835 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Maszyn Tytoniowych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 834 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Urządzeń Mechanicznych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 833 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Mostostal Budowa Mostów i Konstrukcji Stalowych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 832 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Łódzka Fabryka Urządzeń Maszynowych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 831 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Maszyn Młyńskich.
M.P. 1948 nr 83 poz. 830 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Centralne Biuro Konstrukcyjne nr 3.
M.P. 1948 nr 83 poz. 829 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Maszyn Zawiercie.
M.P. 1948 nr 83 poz. 828 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Mechaniczne im. gen. Karola Świerczewskiego.
M.P. 1948 nr 83 poz. 827 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wrocławska Fabryka Pomp.
M.P. 1948 nr 83 poz. 826 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Urządzeń Technicznych im. Staszica.
M.P. 1948 nr 83 poz. 825 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Opolska Fabryka Urządzeń Technicznych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 824 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Gdańska Fabryka Urządzeń Technicznych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 823 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Kłodzka Fabryka Urządzeń Technicznych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 822 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Śląska Fabryka Dźwigów.
M.P. 1948 nr 83 poz. 821 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Bielskie Zakłady Urządzeń Technicznych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 820 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Łódzka Fabryka Maszyn.
M.P. 1948 nr 83 poz. 819 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Urządzeń Technicznych "Zgoda".
M.P. 1948 nr 83 poz. 818 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Maszyn Papierniczych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 817 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Mikołowskie Zakłady Budowy Maszyn.
M.P. 1948 nr 83 poz. 816 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn.
M.P. 1948 nr 83 poz. 815 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Bytomskie Zakłady Urządzeń Technicznych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 814 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 813 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1948 nr 83 poz. 812 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Centralne Biuro Aparatury Chemicznej i Urządzeń Chłodniczych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 811 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Centralne Biuro Konstrukcyjne nr 2.
M.P. 1948 nr 83 poz. 810 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Warszawskie Zakłady Kotlarsko-Mechaniczne.
M.P. 1948 nr 83 poz. 809 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Stocznie Odrzańskie.
M.P. 1948 nr 83 poz. 808 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Gliwicka Fabryka Wyrobów Metalowych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 807 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 806 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Przemysłu Metalowego "Nysa".
M.P. 1948 nr 83 poz. 805 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Toruńska Fabryka Kotłów i Maszyn.
M.P. 1948 nr 83 poz. 804 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Rurociągów.
M.P. 1948 nr 83 poz. 803 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Budowy Maszyn, Mostów i Aparatów Ł. Zieleniewski.
M.P. 1948 nr 83 poz. 802 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Palenisk Mechanicznych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 801 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sosnowieckie Zakłady Budowy Kotłów.
M.P. 1948 nr 83 poz. 800 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Kotlarskiego.
M.P. 1948 nr 83 poz. 799 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Centralne Biuro Konstrukcyjne nr 1.
M.P. 1948 nr 83 poz. 798 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Gotartowicka Fabryka Sygnałów Kolejowych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 797 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Bydgoska Fabryka Sygnałów Kolejowych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 796 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Krakowska Fabryka Sygnałów Kolejowych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 795 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sanocka Fabryka Wagonów.
M.P. 1948 nr 83 poz. 794 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zaodrzańskie Zakłady Konstrukcji Stalowych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 793 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Wagonów Pafawag.
M.P. 1948 nr 83 poz. 792 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych.
M.P. 1948 nr 83 poz. 791 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce.
M.P. 1948 nr 83 poz. 790 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Przemysłowe H. Cegielskiego
M.P. 1948 nr 83 poz. 789 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Zjednoczenia Przemysłu Taboru i Sprzętu Kolejowego.
M.P. 1948 nr 83 poz. 788 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Metalowego.
M.P. 1948 nr 82 poz. 787 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 25 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Okręgu Warszawskiego".
M.P. 1948 nr 82 poz. 786 akt jednorazowy Orzeczenie Ministra Leśnictwa oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 listopada 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 82 poz. 785 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 30 listopada 1948 r. w sprawie skreślenia z wykazu przedsiębiorstw, przejmowanych na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 82 poz. 784 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 listopada 1948 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Fabryka Aparatów Termicznych Roman Posławski" w Bielsku.
M.P. 1948 nr 82 poz. 783 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 listopada 1948 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Sztancmet" Sp. Akc. w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Koronkowej 11.
M.P. 1948 nr 82 poz. 782 akt jednorazowy Orzeczenie nr 5 Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 29 listopada 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 82 poz. 781 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 28 października 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 82 poz. 780 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 82 poz. 779 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 28 października 1948 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1948 nr 82 poz. 778 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1948 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1948 nr 82 poz. 777 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 października 1948 r. za zasługi na polu pracy zawodowej i społecznej.
M.P. 1948 nr 82 poz. 776 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 października 1948 r. za zasługi położone na polu pracy społecznej.
M.P. 1948 nr 82 poz. 775 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 października 1948 r. za zasługi w pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 82 poz. 774 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 28 października 1948 r. za zasługi w pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 82 poz. 773 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 października 1948 r. za wybitne zasługi na polu organizacji służby weterynaryjnej.
M.P. 1948 nr 82 poz. 772 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 listopada 1948 r. za wybitne zasługi w walce o niepodległość oraz w pracy nad odrodzeniem państwowości polskiej i utrwalaniem jej podstaw demokratycznych.
M.P. 1948 nr 82 poz. 771 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 listopada 1948 r. za długoletnią owocną działalność w dziedzinie literatury.
M.P. 1948 nr 82 poz. 770 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 27 listopada 1948 r. za długoletnią wybitną działalność artystyczną i pedagogiczną w dziedzinie muzyki.
M.P. 1948 nr 82 poz. 769 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 9 października 1948 r. za zasługi w dziedzinie upowszechnienia twórczości kulturalnej w Polsce oraz na polu łączności międzynarodowej postępowych działaczy nauki i kultury.
M.P. 1948 nr 82 poz. 768 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 6 listopada 1948 r. za zasługi na polu kinofikacji kraju.
M.P. 1948 nr 81 poz. 767 akt jednorazowy Orzeczenie Ministra Odbudowy z dnia 1 grudnia 1948 r. o przejściu na własność Państwa przedsiębiorstw.
M.P. 1948 nr 81 poz. 766 akt jednorazowy Orzeczenie Ministra Odbudowy z dnia 1 grudnia 1948 r. o przejściu na własność Państwa przedsiębiorstw.
M.P. 1948 nr 81 poz. 765 akt jednorazowy Orzeczenie Ministra Odbudowy z dnia 1 grudnia 1948 r. o przejściu na własność Państwa przedsiębiorstw.
M.P. 1948 nr 81 poz. 764 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 25 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o zmianie zarządzenia z dnia 13 czerwca 1947 roku o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa: "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Warszawskie".
M.P. 1948 nr 81 poz. 763 Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 15 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej o określeniu obszaru rozwojowego m. st. Warszawy.
M.P. 1948 nr 81 poz. 762 akt jednorazowy Orzeczenie nr 8 Ministra Leśnictwa z dnia 16 listopada 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 81 poz. 761 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 13 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach funkcjonariuszów, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministerstwu Leśnictwa, w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
M.P. 1948 nr 81 poz. 760 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie normowania wynagrodzeń za usługi w zakresie prania bielizny oraz chemicznego czyszczenia odzieży i tkanin.
M.P. 1948 nr 81 poz. 759 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 10".
M.P. 1948 nr 81 poz. 758 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 9".
M.P. 1948 nr 81 poz. 757 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Budownictwo Przemysłowe Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych".
M.P. 1948 nr 81 poz. 756 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 maja 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Budownictwa Przemysłowego.
M.P. 1948 nr 81 poz. 755 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 listopada 1948 r. o zobowiązaniu niektórych przedsiębiorstw hurtowego handlu zbożem i głównymi produktami przemiału do przemiału zboża na zlecenie i rachunek Państwa.
M.P. 1948 nr 81 poz. 754 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 15 listopada 1948 r. o utworzeniu Archiwum Państwowego w Olsztynie.
M.P. 1948 nr 81 poz. 753 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 listopada 1948 r. w sprawie upoważnienia Banku Komunalnego do zawierania umów sprzedaży lub dzierżawy mienia nierolniczego, przekazywanego przez Państwo na obszarze Ziem Odzyskanych i b. W. M. Gdańska.
M.P. 1948 nr 81 poz. 752 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zleceniu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwa sądowego przedsiębiorstwa państwowego p.n. "Wojskowe Przedsiębiorstwo Budowlane".
M.P. 1948 nr 80 poz. 751 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej z dnia 20 listopada 1948 r. w sprawie utworzenia Rejonowego Kierownictwa Robót Wodno-Melioracyjnych w Starachowicach-Wierzbniku.
M.P. 1948 nr 80 poz. 750 akt jednorazowy Orzeczenie nr 16 Ministra Komunikacji z dnia 13 listopada 1948 r. o przejęciu na własność Państwa przedsiębiorstw komunikacyjnych.
M.P. 1948 nr 80 poz. 749 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe".
M.P. 1948 nr 80 poz. 748 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centrala Nakładcza Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 747 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 746 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zjednoczone Zakłady Przemysłu Kapeluszniczego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 745 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Inowrocławskie Zakłady Przemysłu Guzikarsko-Galanteryjnego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 744 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Częstochowskie Zakłady Przemysłu Guzikarsko-Galanteryjnego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 743 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Bialskie Zakłady Przemysłu Guzikarsko-Galanteryjnego "Rogolit".
M.P. 1948 nr 80 poz. 742 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Krakowskie Zakłady Przemysłu Guzikarsko-Galanteryjnego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 741 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Głuchołazkie Zakłady Przemysłu Guzikarsko-Galanteryjnego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 740 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Wołowskie Zakłady Przemysłu Guzikarsko-Galanteryjnego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 739 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Łódzkie Zakłady Przemysłu Guzikarsko-Galanteryjnego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 738 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zjednoczenie Przemysłu Guzikarsko-Galanteryjnego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 737 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Elbląskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 736 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Warszawskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. Obrońców Warszawy".
M.P. 1948 nr 80 poz. 735 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Ostrowieckie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 734 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Żarskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 733 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Piławskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 732 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Legnickie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 731 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Łomnickie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 730 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Gryfowskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 729 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Świebodzickie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 728 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Wrocławskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 727 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Szczecińskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 726 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Pomorskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 725 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Warszawskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. 17-go stycznia".
M.P. 1948 nr 80 poz. 724 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Gumownia".
M.P. 1948 nr 80 poz. 723 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 722 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Górnośląskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. Gen. Świerczewskiego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 721 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Krakowskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 720 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Kaliskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 719 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Poznańskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 718 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Brzezińskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 717 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Pabianickie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 716 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zgierskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 715 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Łódzkie Zakłady Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 714 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Wólczanka".
M.P. 1948 nr 80 poz. 713 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zakłady Przemysłu Odzieżowego Im. Dr. Więckowskiego".
M.P. 1948 nr 80 poz. 712 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. Dr. Próchnika".
M.P. 1948 nr 80 poz. 711 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 czerwca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Odzieżowego.
M.P. 1948 nr 79 poz. 710 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 26 października 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Radio-Laski".
M.P. 1948 nr 79 poz. 709 Okólnik nr 42 Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 października 1948 r. w sprawie gromadzkich przodowników weterynaryjnych.
M.P. 1948 nr 79 poz. 708 akt jednorazowy Orzeczenie nr 15 Ministra Komunikacji z dnia 6 listopada 1948 r. o przejściu na własność Państwa przedsiębiorstw komunikacyjnych.
M.P. 1948 nr 79 poz. 707 akt jednorazowy Orzeczenie nr 14 Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1948 r. o przejściu na własność Państwa przedsiębiorstw drogowych.
M.P. 1948 nr 79 poz. 706 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 4 września 1948 r. o utworzeniu w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie dwóch oddziałów.
M.P. 1948 nr 79 poz. 705 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Leśnictwa, w sprawie ogłoszenia wykazu nr 1 artykułów, na które będą ustalone ceny, bądź dopuszczalne wysokości zysku brutto.
M.P. 1948 nr 79 poz. 704 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 listopada 1948 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem "Mechaniczna Fabryka Precyzyjna inż. Kazimierz Sawiński" Warszawa - Służew Al. Wilanowska 16.
M.P. 1948 nr 79 poz. 703 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Zdrowia oraz Przemysłu i Handlu z dnia 30 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania i Ministrem Skarbu o przekazaniu na rzecz przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Farmaceutyczno-Sanitarna Centrosan" majątku przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczone Apteki Społeczne".
M.P. 1948 nr 79 poz. 702 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Importowa Przemysłu Włókienniczego Textilimport".
M.P. 1948 nr 79 poz. 701 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Przemysłu Papierniczego".
M.P. 1948 nr 79 poz. 700 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Papierniczego.
M.P. 1948 nr 79 poz. 699 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1948 nr 79 poz. 698 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 listopada 1948 r. w sprawie sposobu powoływania biegłych, trybu opisu i oszacowania, norm wynagrodzenia biegłych i członków komisji likwidacyjnych oraz biorących udział w licytacji: komornika i przedstawiciela Rady Narodowej, tudzież sposobu ustalenia innych kosztów sprzedaży i dzierżawy (opłaty manipulacyjne).
M.P. 1948 nr 79 poz. 697 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 5 listopada 1948 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na wpłaty zaliczek na podatek od nieruchomości.
M.P. 1948 nr 79 poz. 696 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. w sprawie połączenia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa", Spółdzielni Wydawniczej "Książka" i Spółdzielni Wydawniczej "Wiedza".
M.P. 1948 nr 78 poz. 695 akt jednorazowy Orzeczenie nr 1 Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 25 października 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność polskich osób prawnych prawa publicznego (związków samorządu terytorialnego).
M.P. 1948 nr 78 poz. 694 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centrala Handlowa Przemysłu Odzieżowego".
M.P. 1948 nr 78 poz. 693 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1948 r. o ustaleniu liczby lustratorów społecznych przy niektórych urzędach skarbowych.
M.P. 1948 nr 78 poz. 692 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 października 1948 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości.
M.P. 1948 nr 77 poz. 691 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 16 października 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów W.S.M. przy Al. Niepodległości.
M.P. 1948 nr 77 poz. 690 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 16 października 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów: ulic - Miodowej - Senatorskiej - Daniłowiczowskiej.
M.P. 1948 nr 77 poz. 689 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 16 października 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Pl. Kercelego - Ogrodowa - Leszno.
M.P. 1948 nr 77 poz. 688 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 16 października 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów: ul. Bielańska - Pl. Teatralny - Miodowa.
M.P. 1948 nr 77 poz. 687 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 16 października 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul. Bednarskiej - Mariensztat.
M.P. 1948 nr 77 poz. 686 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 16 października 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulic: Nowy Świat - Al. Sikorskiego - Bracka.
M.P. 1948 nr 77 poz. 685 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 1948 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad sanatorium w Karolinie k/Warszawy należącym do stowarzyszenia p.n. "Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi".
M.P. 1948 nr 77 poz. 684 akt jednorazowy Orzeczenie nr 1 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 października 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 77 poz. 683 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwu państwowemu "Zjednoczone Zakłady Przemysłu Muzycznego".
M.P. 1948 nr 77 poz. 682 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 października 1948 r. o przekształceniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą "Centrala Tekstylna - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione" na przedsiębiorstwo państwowo-spółdzielcze.
M.P. 1948 nr 77 poz. 681 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 października 1948 r. o ustaleniu dodatkowego wykazu spółdzielni kredytowych uprawnionych do prowadzenia rachunków bieżących w obrocie bezgotówkowym.
M.P. 1948 nr 76 poz. 680 Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 7 października 1948 r. w sprawie ustalenia ziemniaków jako równoważników zamiennych żyta oraz określenia warunków uiszczenia ziemniakami podatku gruntowego.
M.P. 1948 nr 76 poz. 679 uznany za uchylony Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 22 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu w sprawie określenia kategorii podatników i warunków, pod jakimi uiścić mogą równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach - w gotówce.
M.P. 1948 nr 76 poz. 678 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 23 września 1948 r. o ogłoszeniu czwartego wykazu przedsiębiorstw podlegających przejściu na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 76 poz. 677 uchylony Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 30 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonywania zastępstwa sądowego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zakłady Prefabrykacji Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione" przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1948 nr 76 poz. 676 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 września 1948 r. o zezwoleniach na skup zwierząt gospodarskich przeznaczonych na ubój i na handel hurtowy tymi zwierzętami oraz mięsem i tłuszczem pochodzącym z uboju tych zwierząt.
M.P. 1948 nr 76 poz. 675 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 lipca 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 76 poz. 674 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 września 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 76 poz. 673 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 76 poz. 672 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 września 1948 r. za przeżycie przeszło 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1948 nr 76 poz. 671 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 13 października 1948 r. za zasługi na polu zabezpieczenia zabytków kulturalnych.
M.P. 1948 nr 76 poz. 670 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 października 1948 r. za zasługi na polu choreografii polskiej.
M.P. 1948 nr 76 poz. 669 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 października 1948 r. za wybitne zasługi w dziedzinie rozwoju uzdrowisk polskich.
M.P. 1948 nr 76 poz. 668 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 października 1948 r. za wybitne zasługi w dziedzinie rozwoju sztuki polskiej.
M.P. 1948 nr 76 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 października 1948 r. za wybitne zasługi w dziedzinie organizacji i rozwoju szkolnictwa wyższego.
M.P. 1948 nr 76 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 października 1948 r. za zasługi na polu rozwoju cywilnego lotnictwa polskiego.
M.P. 1948 nr 76 poz. 665 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 października 1948 r. za długoletnią i ofiarną pracę w dziedzinie sportu.
M.P. 1948 nr 76 poz. 664 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 października 1948 r. za wybitne zasługi w walce konspiracyjnej i partyzanckiej z okupantem hitlerowskim.
M.P. 1948 nr 76 poz. 663 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 października 1948 r. za długoletnią działalność w dziedzinie kultury teatralnej.
M.P. 1948 nr 76 poz. 662 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 października 1948 r. przodowników pracy.
M.P. 1948 nr 76 poz. 661 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 5 października 1948 r. za zasługi w dziedzinie usprawnienia pracy.
M.P. 1948 nr 76 poz. 660 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 9 października 1948 r. za zasługi na polu pracy społecznej.
M.P. 1948 nr 76 poz. 659 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 października 1948 r. w sprawie zwołania Sejmu Ustawodawczego na zwyczajną sesję jesienną 1948 roku.
M.P. 1948 nr 75 poz. 658 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 8 października 1948 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1948 nr 75 poz. 657 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 15 października 1948 r. o obligacjach Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r. wylosowanych do premiowania i umorzenia na dzień 15 października 1948 r.
M.P. 1948 nr 75 poz. 656 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 września 1948 r. w sprawie zmiany zarządzenia o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad kolejami elektrycznymi w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim.
M.P. 1948 nr 75 poz. 655 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 17 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia statutów wzorowych podatków komunalnych, pobieranych w myśl przepisów art. 35 dekretu o podatkach komunalnych.
M.P. 1948 nr 75 poz. 654 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1948 r. za zasługi położone na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 74 poz. 653 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 21 września 1948 r. o wydaniu "Instrukcji I - Zasady ogólne i przepisy porządkowe" z działu B - Powszechnych przepisów o pomiarach kraju.
M.P. 1948 nr 74 poz. 652 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 2 października 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Mokotów I".
M.P. 1948 nr 74 poz. 651 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonywania zastępstwa sądowego wyodrębnionych przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Zdrowia przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1948 nr 74 poz. 650 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 4 października 1948 r. w sprawie zmiany obwieszczenia z dnia 3 czerwca 1948 r. o taryfie morskich opłat portowych.
M.P. 1948 nr 74 poz. 649 akt jednorazowy Orzeczenie nr 4 Ministra Skarbu z dnia 30 września 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 74 poz. 648 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 września 1948 r. w sprawie skreślenia kolei wąskotorowej Nałęczów - Opole z wykazu przedsiębiorstw, przejmowanych na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 74 poz. 647 akt jednorazowy Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 września 1948 r. w sprawie przejścia na własność Państwa w zarząd przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" kolei, stanowiących własność b. niemieckiej korporacji prawa publicznego "Pomersche Landesbahnen".
M.P. 1948 nr 74 poz. 646 akt jednorazowy Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 września 1948 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa przedsiębiorstwa fotochemicznego, stanowiącego własność firmy "J. Franaszek" Sp. Ak. w Warszawie.
M.P. 1948 nr 74 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 20 lipca 1948 r. za zasługi położone na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 74 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 kwietnia 1948 r. za zasługi położone na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 74 poz. 643 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 czerwca 1948 r. za zasługi położone na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 74 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 21 września 1948 r. - za długoletnią ofiarną działalność kulturalno-oświatową wsród polonii francuskiej.
M.P. 1948 nr 74 poz. 641 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 lipca 1948 r. - za wybitne zasługi w dziedzinie ochrony Tatr i upowszechniania turystyki górskiej.
M.P. 1948 nr 74 poz. 640 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 września 1948 r. za zasługi położone przy organizacji pierwszej w Polsce Fabryki Odczynników Chemicznych.
M.P. 1948 nr 74 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 25 września 1948 r. za wybitne zasługi na polu kultury i sztuki.
M.P. 1948 nr 73 poz. 638 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 września 1948 r. o zmianie zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 6 listopada 1946 r. o skupie i znakowaniu skór surowych.
M.P. 1948 nr 73 poz. 637 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie zorganizowania doraźnej pomocy leczniczej oraz akcji przetaczania i konserwacji krwi.
M.P. 1948 nr 73 poz. 636 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie zniesienia przydziałów chleba i mąki w zaopatrzeniu reglamentowanym.
M.P. 1948 nr 73 poz. 635 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie zasad i wysokości zaopatrzenia i odszkodowania dla osób zatrudnionych stale przy zwalczaniu chorób zakaźnych lub powołanych do ich zwalczania oraz dla rodzin pozostałych po tych osobach.
M.P. 1948 nr 73 poz. 634 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie powołania Komisji Organizacji Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.
M.P. 1948 nr 73 poz. 633 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie pomocy zimowej w 1948/49 r.
M.P. 1948 nr 73 poz. 632 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie zasad udzielania subwencji ze Skarbu Państwa.
M.P. 1948 nr 72 poz. 631 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 25 września 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sosnów-Kosówka" w gm. Młociny.
M.P. 1948 nr 72 poz. 630 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 25 września 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podgórza Leśnego" w gm. Młociny.
M.P. 1948 nr 72 poz. 629 akt jednorazowy Orzeczenie nr 13 Ministra Komunikacji z dnia 15 września 1948 r. o przejściu na własność Państwa przedsiębiorstw drogowych.
M.P. 1948 nr 72 poz. 628 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą "Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych".
M.P. 1948 nr 72 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1948 nr 72 poz. 626 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1948 nr 72 poz. 625 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 czerwca 1948 r. za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1948 nr 72 poz. 624 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1948 nr 72 poz. 623 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1948 nr 72 poz. 622 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 3 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1948 nr 72 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 9 września 1948 r. za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1948 nr 72 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 września 1948 r. za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1948 nr 72 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 września 1948 r. za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1948 nr 72 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1948 nr 72 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1948 nr 72 poz. 616 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 czerwca 1948 r. za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1948 nr 72 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 czerwca 1948 r. za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1948 nr 71 poz. 614 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 15 września 1948 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1948 nr 71 poz. 613 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 15 września 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Grochowskiej - Czapelskiej.
M.P. 1948 nr 71 poz. 612 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 15 września 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Działdowskiej - Okopowej.
M.P. 1948 nr 71 poz. 611 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 15 września 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części osiedla p.n. Wawer-Anin w gm. Wawer.
M.P. 1948 nr 71 poz. 610 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 15 września 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla letniskowego Opaleń w gm. Młociny.
M.P. 1948 nr 71 poz. 609 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 18 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione".
M.P. 1948 nr 71 poz. 608 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Rzemieślnicza Centrala Zaopatrzenia i Zbytu, Wspólna Organizacja Izb Rzemieślniczych R.P." w Centralę Spółdzielczo-Państwową pod nazwą "Rzemieślnicza Centrala Spółdzielczo-Państwowa Centrala Spółdzielni Cechowych".
M.P. 1948 nr 71 poz. 607 Instrukcja nr 2 Ministrów: Skarbu, Sprawiedliwości, Spraw Zagranicznych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela, emitowanych przed dniem 1 września 1939 r.
M.P. 1948 nr 71 poz. 606 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 września 1948 r. o sposobie zabezpieczenia kredytowanej ceny kupna przy sprzedaży mienia ruchomego.
M.P. 1948 nr 70 poz. 605 Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 30 sierpnia 1948 r. w sprawie określenia równoważników zamiennych żyta oraz warunków uiszczenia tymi równoważnikami podatku gruntowego.
M.P. 1948 nr 70 poz. 604 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 4 września 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. dzielnicy "Prasy".
M.P. 1948 nr 70 poz. 603 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie przekazania na rzecz przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Farmaceutyczno-Sanitarna Centrosan" majątku Centralnej Składnicy Sanitarnej Ministerstwa Zdrowia.
M.P. 1948 nr 70 poz. 602 Instrukcja Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 1948 r. o wykonywaniu nadzoru i kontroli nad wyrobem i obrotem preparatów organoterapeutycznych i witaminowych.
M.P. 1948 nr 70 poz. 601 akt jednorazowy Orzeczenie nr 56 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 70 poz. 600 akt jednorazowy Orzeczenie nr 55 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 70 poz. 599 akt jednorazowy Orzeczenie nr 54 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 70 poz. 598 akt jednorazowy Orzeczenie nr 53 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1948 r. o przejściu przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 70 poz. 597 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 r. w sprawie uchylenia zarządzenia z dnia 30 grudnia 1947 r. w sprawie składania sprawozdań o wysokości obrotu zbożem i głównymi produktami przemiału oraz o stanie zapasów.
M.P. 1948 nr 70 poz. 596 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 11 czerwca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczone Stocznie Polskie".
M.P. 1948 nr 70 poz. 595 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 września 1948 r. o zmianie zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1948 r. oraz o ustaleniu liczby lustratorów społecznych przy dalszych urzędach skarbowych.
M.P. 1948 nr 70 poz. 594 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1948 r. za ofiarną i wydajną pracę zawodową.
M.P. 1948 nr 70 poz. 593 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 3 lipca 1948 r. za zasługi w pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 70 poz. 592 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 czerwca 1948 r. artysty - rzeźbiarza Natana Rapaporta, twórcy pomnika Bohaterów Ghetta.
M.P. 1948 nr 70 poz. 591 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 26 lipca 1948 r. nadanym pośmiertnie Pawłowi Finderowi, współtwórcy i generalnemu sekretarzowi Polskiej Partii Robotniczej,
M.P. 1948 nr 70 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 20 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 70 poz. 589 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 czerwca 1948 r. za zasługi położone w pracy zawodowej i społecznej.
M.P. 1948 nr 70 poz. 588 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1948 r. za ofiarną i wydajną pracę zawodową.
M.P. 1948 nr 70 poz. 587 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 czerwca 1948 r. za sumienną i ofiarną pracę zawodową.
M.P. 1948 nr 70 poz. 586 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 marca 1948 r. za gorliwą i ofiarną pracę zawodową.
M.P. 1948 nr 70 poz. 585 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 czerwca 1948 r. za sumienną i ofiarną pracę zawodową i społeczną.
M.P. 1948 nr 70 poz. 584 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 23 kwietnia 1948 r. za sumienną i wydajną pracę.
M.P. 1948 nr 70 poz. 583 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 70 poz. 582 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 czerwca 1948 r. za przeżycie 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1948 nr 70 poz. 581 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 czerwca 1948 r. za przeżycie 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1948 nr 70 poz. 580 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 lipca 1948 r. za przeżycie 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1948 nr 70 poz. 579 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 70 poz. 578 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 czerwca 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 70 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 70 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 czerwca 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 70 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 kwietnia 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 70 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 czerwca 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 70 poz. 573 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 70 poz. 572 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 30 lipca 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 70 poz. 571 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 70 poz. 570 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 czerwca 1948 r. za wybitne zasługi w walkach partyzanckich z okupantem hitlerowskim.
M.P. 1948 nr 70 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 23 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 69 poz. 568 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Markowska - ul. Brzeska.
M.P. 1948 nr 69 poz. 567 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Szczygła - ul. Okólnik.
M.P. 1948 nr 69 poz. 566 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ul. Miodowa 3 - ul. Kozia 50.
M.P. 1948 nr 69 poz. 565 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych, Ziem Odzyskanych oraz Administracji Publicznej z dnia 30 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie pobierania zaliczek za nadane gospodarstwa (działki) na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
M.P. 1948 nr 69 poz. 564 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1948 r. o utworzeniu państwowo-spółdzielczego przedsiębiorstwa spedycyjnego pod nazwą "Spedytor".
M.P. 1948 nr 69 poz. 563 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Budownictwo Elektryczne".
M.P. 1948 nr 69 poz. 562 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Nadmorskiego".
M.P. 1948 nr 69 poz. 561 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Mazurskiego".
M.P. 1948 nr 69 poz. 560 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Bydgosko-Toruńskiego".
M.P. 1948 nr 69 poz. 559 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 ROKU wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Szczecińskiego".
M.P. 1948 nr 69 poz. 558 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Poznańskiego".
M.P. 1948 nr 69 poz. 557 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego".
M.P. 1948 nr 69 poz. 556 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Górnośląskiego".
M.P. 1948 nr 69 poz. 555 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Krakowskiego".
M.P. 1948 nr 69 poz. 554 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 ROKU wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Lubelskiego".
M.P. 1948 nr 69 poz. 553 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Białostockiego".
M.P. 1948 nr 69 poz. 552 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Płocko-Włocławskiego".
M.P. 1948 nr 69 poz. 551 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Łódzkiego".
M.P. 1948 nr 69 poz. 550 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego".
M.P. 1948 nr 69 poz. 549 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Warszawskiego".
M.P. 1948 nr 69 poz. 548 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Centralnego Zarządu Energetyki.
M.P. 1948 nr 69 poz. 547 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 1948 ROKU wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu p.n. "Wojskowe Przedsiębiorstwo Budowlane".
M.P. 1948 nr 69 poz. 546 Okólnik nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1948 r. w sprawie używania ciężarowych pojazdów mechanicznych.
M.P. 1948 nr 69 poz. 545 uchylony Okólnik nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1948 r. w sprawie używania osobowych pojazdów mechanicznych.
M.P. 1948 nr 69 poz. 544 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1948 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy.
M.P. 1948 nr 69 poz. 543 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 69 poz. 542 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 69 poz. 541 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 69 poz. 540 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej.
M.P. 1948 nr 69 poz. 539 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 20 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 69 poz. 538 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1948 r. za zasługi położone przy odbudowie i usprawnieniu komunikacji.
M.P. 1948 nr 69 poz. 537 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 lipca 1948 r. za pełną poświęcenia pracę w akcji przeciwpowodziowej.
M.P. 1948 nr 69 poz. 536 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 lipca 1948 r. za zasługi na polu naukowo-społecznym.
M.P. 1948 nr 69 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 lipca 1948 r. za ofiarną działalność nad utrwaleniem polskości podczas rządów niemieckich.
M.P. 1948 nr 68 poz. 534 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 19 sierpnia 1948 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1948 nr 68 poz. 533 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 31 lipca 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego t.zw. dzielnicy ambasad.
M.P. 1948 nr 68 poz. 532 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 14 sierpnia 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Solec - linia średnicowa".
M.P. 1948 nr 68 poz. 531 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 14 sierpnia 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Ogródki działkowe przy ul. Szaserów".
M.P. 1948 nr 68 poz. 530 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 sierpnia 1948 r. o ogłoszeniu piątego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 68 poz. 529 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1948 r. w sprawie skreślenia niektórych przedsiębiorstw z wykazu przedsiębiorstw, przejmowanych na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 68 poz. 528 akt jednorazowy Orzeczenie nr 52 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lipca 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 68 poz. 527 akt jednorazowy Orzeczenie nr 51 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lipca 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 68 poz. 526 akt jednorazowy Orzeczenie nr 50 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 68 poz. 525 akt jednorazowy Orzeczenie nr 49 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 68 poz. 524 akt jednorazowy Orzeczenie nr 48 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 67 poz. 523 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 10 sierpnia 1948 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1948 nr 67 poz. 522 akt jednorazowy Orzeczenie nr 7 Ministra Leśnictwa z dnia 15 lipca 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 67 poz. 521 Instrukcja Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 lipca 1948 r. wydana w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu do zarządzenia z dnia 20 lutego 1948 r. o hurtowym obrocie zbożem siewnym.
M.P. 1948 nr 67 poz. 520 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 sierpnia 1948 r. o nadaniu Funduszowi Zasiłków Rodzinnych statutu.
M.P. 1948 nr 67 poz. 519 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 czerwca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych".
M.P. 1948 nr 67 poz. 518 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 czerwca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Morskich".
M.P. 1948 nr 67 poz. 517 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Zdrowia z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Farmaceutyczno-Sanitarna Centrosan".
M.P. 1948 nr 67 poz. 516 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 8".
M.P. 1948 nr 67 poz. 515 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 7".
M.P. 1948 nr 67 poz. 514 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 6".
M.P. 1948 nr 67 poz. 513 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 5".
M.P. 1948 nr 67 poz. 512 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 4".
M.P. 1948 nr 67 poz. 511 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 3".
M.P. 1948 nr 67 poz. 510 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2".
M.P. 1948 nr 67 poz. 509 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 1".
M.P. 1948 nr 67 poz. 508 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Budownictwo Przemysłowe Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych".
M.P. 1948 nr 67 poz. 507 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Budownictwo Przemysłowe Przedsiębiorstwo Budowy Fundamentów i Montażu Maszyn".
M.P. 1948 nr 67 poz. 506 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Budownictwo Przemysłowe Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Urządzeń Wodnych".
M.P. 1948 nr 67 poz. 505 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Budownictwo Przemysłowe Przedsiębiorstwo Mechanizacji Budowy i Sprzętu Budowlanego".
M.P. 1948 nr 67 poz. 504 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 maja 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Budownictwa Przemysłowego.
M.P. 1948 nr 67 poz. 503 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Drzewnego".
M.P. 1948 nr 67 poz. 502 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zamojskie Fabryki Przemysłu Drzewnego".
M.P. 1948 nr 67 poz. 501 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Bydgoskie Fabryki Mebli".
M.P. 1948 nr 67 poz. 500 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczenie Fabryki Mebli Giętych".
M.P. 1948 nr 67 poz. 499 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Mazurskie Zakłady Przemysłu Drzewnego".
M.P. 1948 nr 67 poz. 498 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Warszawsko-Łódzkie Zakłady Przemysłu Drzewnego".
M.P. 1948 nr 67 poz. 497 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Krakowsko-Śląskie Zakłady Przemysłu Drzewnego".
M.P. 1948 nr 67 poz. 496 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Dolno-Śląskie Zakłady Przemysłu Drzewnego".
M.P. 1948 nr 67 poz. 495 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wielkopolskie Zakłady Przemysłu Drzewnego".
M.P. 1948 nr 67 poz. 494 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Pomorskie Zakłady Przemysłu Drzewnego".
M.P. 1948 nr 67 poz. 493 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu "Centralnego Zarządu Przemysłu Drzewnego".
M.P. 1948 nr 67 poz. 492 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 czerwca 1948 r. za zasługi na polu krzewienia kultury fizycznej.
M.P. 1948 nr 67 poz. 491 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy zawodowej i społecznej.
M.P. 1948 nr 67 poz. 490 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 26 lipca 1948 r. za organizację walki zbrojnej Narodu Polskiego z niemieckim okupantem.
M.P. 1948 nr 66 poz. 489 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie trybu postępowania wierzycieli w zakresie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
M.P. 1948 nr 66 poz. 488 akt jednorazowy Orzeczenie nr 3 Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 66 poz. 487 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 16 sierpnia 1948 r. o nadaniu Bankowi Rybaków Morskich spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczoną w Gdyni uprawnień agenta dewizowego.
M.P. 1948 nr 66 poz. 486 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego przedsiębiorstwa państwowego Polskie Biuro Podróży "Orbis".
M.P. 1948 nr 66 poz. 485 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie odebrania koncesji i likwidacji przedsiębiorstwa "Bank Akceptacyjny Spółka Akcyjna" w Warszawie.
M.P. 1948 nr 66 poz. 484 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa bankowego The British and Polish Trade Bank Ltd. w Gdańsku.
M.P. 1948 nr 66 poz. 483 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1948 r. o likwidacji towarzystw kredytowych.
M.P. 1948 nr 66 poz. 482 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 20 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy zawodowej i społecznej.
M.P. 1948 nr 66 poz. 481 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 20 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy zawodowej i społecznej.
M.P. 1948 nr 66 poz. 480 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 11 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy zawodowej i społecznej.
M.P. 1948 nr 65 poz. 479 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 7 sierpnia 1948 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1948 nr 65 poz. 478 uchylony Zarządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ziem Odzyskanych z dnia 17 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Przedsiębiorstwa Poszukiwań Terenowych.
M.P. 1948 nr 65 poz. 477 Ogłoszenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu Biuro Cen w Warszawie z dnia 15 lipca 1948 r. wykazu A nr 5 ustalającego dopuszczalną w obrotach handlowych hurtowych i detalicznych wysokość zysku brutto.
M.P. 1948 nr 65 poz. 476 akt jednorazowy Orzeczenie nr 47 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 65 poz. 475 akt jednorazowy Orzeczenie nr 46 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 65 poz. 474 akt jednorazowy Orzeczenie nr 45 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 65 poz. 473 akt jednorazowy Orzeczenie nr 44 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 65 poz. 472 akt jednorazowy Orzeczenie nr 43 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 65 poz. 471 akt jednorazowy Orzeczenie nr 42 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 65 poz. 470 akt jednorazowy Orzeczenie nr 41 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 65 poz. 469 akt jednorazowy Orzeczenie nr 40 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 65 poz. 468 akt jednorazowy Orzeczenie nr 39 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1948 r. o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 65 poz. 467 akt jednorazowy Orzeczenie nr 38 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lipca 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 64 poz. 466 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów: Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 15 lipca 1948 r. o zobowiązaniu przedsiębiorstw hurtowego handlu zbożem do zakupu, gromadzenia rezerw i odstępowania na rzecz Państwa zboża oraz produktów przemiału.
M.P. 1948 nr 64 poz. 465 uchylony Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 30 lipca 1948 r. o powołaniu Dyrekcji Osiedli Robotniczych dla Przemysłu Węglowego.
M.P. 1948 nr 64 poz. 464 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Zaopatrzenia Przemysłu Skórzanego".
M.P. 1948 nr 64 poz. 463 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Skór Surowych".
M.P. 1948 nr 64 poz. 462 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Polskie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze".
M.P. 1948 nr 64 poz. 461 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Polskie Zakłady Futrzarskie".
M.P. 1948 nr 64 poz. 460 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Polskie Zakłady Pasów, Artykułów Technicznych i Rymarskich".
M.P. 1948 nr 64 poz. 459 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Południowe Zakłady Obuwia".
M.P. 1948 nr 64 poz. 458 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Radomskie Zakłady Obuwia".
M.P. 1948 nr 64 poz. 457 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Śląskie Zakłady Obuwia".
M.P. 1948 nr 64 poz. 456 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Poznańsko-Pomorskie Zakłady Obuwia".
M.P. 1948 nr 64 poz. 455 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Łódzkie Zakłady Obuwia".
M.P. 1948 nr 64 poz. 454 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Warszawskie Zakłady Garbarskie".
M.P. 1948 nr 64 poz. 453 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Radomskie Zakłady Garbarskie".
M.P. 1948 nr 64 poz. 452 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Dolnośląskie Zakłady Garbarskie".
M.P. 1948 nr 64 poz. 451 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Krakowskie Zakłady Garbarskie".
M.P. 1948 nr 64 poz. 450 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Łódzkie Zakłady Garbarskie".
M.P. 1948 nr 64 poz. 449 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Pomorskie Zakłady Garbarskie".
M.P. 1948 nr 64 poz. 448 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Skórzanego.
M.P. 1948 nr 64 poz. 447 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 3 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 63 poz. 446 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 20 lipca 1948 r. o pozbawieniu debitu i zakazie rozpowszechniania pisma "Patriota".
M.P. 1948 nr 63 poz. 445 Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju z dnia 1 lipca 1948 r. w sprawie stosowania powszechnych przepisów o pomiarach kraju.
M.P. 1948 nr 63 poz. 444 Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 19 lipca 1948 r. o ustaleniu Statutu Organizacyjnego Biura Odbudowy Stolicy.
M.P. 1948 nr 63 poz. 443 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą "Państwowa Żegluga na Odrze".
M.P. 1948 nr 63 poz. 442 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą: "Państwowa Żegluga na Wiśle".
M.P. 1948 nr 63 poz. 441 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą "Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych".
M.P. 1948 nr 63 poz. 440 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1948 r. o utworzeniu państwowo-spółdzielczego przedsiębiorstwa spożywczo-rolniczego pod nazwą "Dal-Społem".
M.P. 1948 nr 63 poz. 439 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 czerwca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Żeglugi o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Centrala Rybna" w centralę spółdzielczo-państwową pod nazwą "Centrala Rybna, Centrala Spółdzielczo-Państwowa".
M.P. 1948 nr 63 poz. 438 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 czerwca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Rolnicza Centrala Mięsna" w centralę spółdzielczo-państwową pod nazwą "Centrala Mięsna, Centrala Spółdzielczo-Państwowa".
M.P. 1948 nr 63 poz. 437 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Przemysłu Cukrowniczego".
M.P. 1948 nr 63 poz. 436 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Przemysłu Chemicznego".
M.P. 1948 nr 63 poz. 435 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Przemysłu Drzewnego".
M.P. 1948 nr 63 poz. 434 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Przemysłu Metalowego".
M.P. 1948 nr 63 poz. 433 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Przemysłu Elektrotechnicznego".
M.P. 1948 nr 63 poz. 432 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Przemysłu Skórzanego".
M.P. 1948 nr 63 poz. 431 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Handlowa Ceramiki".
M.P. 1948 nr 63 poz. 430 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Tekstylna".
M.P. 1948 nr 63 poz. 429 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1948 r. o ustaleniu dodatkowego wykazu spółdzielni kredytowych, uprawnionych do prowadzenia rachunków bieżących w obrocie bezgotówkowym.
M.P. 1948 nr 63 poz. 428 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lipca 1948 r. o ustaleniu liczby lustratorów społecznych.
M.P. 1948 nr 63 poz. 427 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1948 r. o wprowadzeniu dla podatników, udowodniających przychody gotówkowe kopiami kwitów z bloczków kasowych urzędowego nakładu, obowiązku umieszczenia w lokalu odpowiednich wywieszek.
M.P. 1948 nr 63 poz. 426 akt jednorazowy Orzeczenie nr 2 Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 63 poz. 425 akt jednorazowy Orzeczenie nr 1 Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 lipca 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność polskich osób prawnych prawa publicznego (zw. samorządu terytorialnego).
M.P. 1948 nr 63 poz. 424 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 lipca 1948 r. o ogłoszeniu pierwszego wykazu przedsiębiorstw podlegających przejściu na własność polskich osób prawnych prawa publicznego (związki samorządu terytorialnego).
M.P. 1948 nr 63 poz. 423 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 29 maja 1948 r. za zasługi położone na polu łowiectwa polskiego.
M.P. 1948 nr 63 poz. 422 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 maja 1948 r. za wybitne zasługi w pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 63 poz. 421 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 14 maja 1948 r. za ofiarną i wydajną pracę zawodową.
M.P. 1948 nr 63 poz. 420 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 maja 1948 r. za zasługi położone w dziedzinie elektryfikacji wsi.
M.P. 1948 nr 63 poz. 419 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 maja 1948 r. za wybitne zasługi położone w walce o Niepodległość i Demokrację.
M.P. 1948 nr 63 poz. 418 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 24 kwietnia 1948 r. za zasługi położone przy organizacji uzdrowisk dolnośląskich.
M.P. 1948 nr 63 poz. 417 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 kwietnia 1948 r. za zasługi w pracy zawodowej i społecznej.
M.P. 1948 nr 63 poz. 416 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 12 kwietnia 1948 r. za zasługi w pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 62 poz. 415 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk z dnia 5 lipca 1948 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1948 nr 62 poz. 414 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy.
M.P. 1948 nr 62 poz. 413 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy.
M.P. 1948 nr 62 poz. 412 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 1948 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy.
M.P. 1948 nr 62 poz. 411 uchylony Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 10 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wrocławskie Państwowe Zakłady Reprodukcyjne "Plan".
M.P. 1948 nr 62 poz. 410 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 lipca 1948 r. o ogłoszeniu trzeciego wykazu przedsiębiorstw podlegających przejściu na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 62 poz. 409 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 czerwca 1948 r. o ogłoszeniu czwartego wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 62 poz. 408 Ogłoszenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu Biuro Cen w Warszawie z dnia 26 czerwca 1948 r. w sprawie zatwierdzenia cenników towarów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa państwowe lub będące pod zarządem państwowym.
M.P. 1948 nr 62 poz. 407 Ogłoszenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu Biuro Cen w Warszawie z dnia 26 czerwca 1948 r. w sprawie zatwierdzenia cenników towarów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa państwowe lub będące pod zarządem państwowym.
M.P. 1948 nr 62 poz. 406 Ogłoszenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu Biuro Cen w Warszawie z dnia 1 lipca 1948 r. wykazu B nr 3a ustalającego dopuszczalną w obrotach handlowych hurtowych i detalicznych wysokość zysku brutto.
M.P. 1948 nr 62 poz. 405 Ogłoszenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu Biuro Cen w Warszawie z dnia 20 marca 1948 r. wykazu B nr 3 ustalającego dopuszczalną w obrotach handlowych hurtowych i detalicznych wysokość zysku brutto.
M.P. 1948 nr 62 poz. 404 Ogłoszenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu Biuro Cen w Warszawie z dnia 15 marca 1948 r. wykazu B nr 2 ustalającego dopuszczalną w obrotach handlowych hurtowych i detalicznych wysokość zysku brutto.
M.P. 1948 nr 62 poz. 403 Ogłoszenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu Biuro Cen w Warszawie z dnia 20 marca 1948 r. wykazu A nr 3 ustalającego dopuszczalną w obrotach handlowych hurtowych i detalicznych wysokość zysku brutto.
M.P. 1948 nr 62 poz. 402 Ogłoszenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu Biuro Cen w Warszawie z dnia 5 marca 1948 r. wykazu A nr 2 ustalającego dopuszczalną w obrotach handlowych hurtowych i detalicznych wysokość zysku brutto.
M.P. 1948 nr 62 poz. 401 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1948 r. o ogłoszeniu szóstego wykazu przedsiębiorstw niemieckich przechodzących na własność Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
M.P. 1948 nr 62 poz. 400 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lipca 1948 r. w sprawie wynagrodzenia lustratorów społecznych.
M.P. 1948 nr 62 poz. 399 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 31 marca 1948 r. za przeżycie 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1948 nr 62 poz. 398 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 czerwca 1948 r. za przeżycie 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1948 nr 62 poz. 397 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 maja 1948 r. za przeżycie 50 lat w jednym związku małżeńskim.
M.P. 1948 nr 62 poz. 396 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 31 marca 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 62 poz. 395 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 maja 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 62 poz. 394 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 maja 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 62 poz. 393 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 23 marca 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 62 poz. 392 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 10 maja 1948 r. matek licznego potomstwa.
M.P. 1948 nr 62 poz. 391 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 maja 1948 r. za sumienną i wydajną pracę zawodową.
M.P. 1948 nr 62 poz. 390 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 maja 1948 r. za zasługi położone na polu rozwoju i podniesienia rolnictwa w Polsce.
M.P. 1948 nr 62 poz. 389 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 15 maja 1948 r. za zasługi położone w pracy społecznej.
M.P. 1948 nr 62 poz. 388 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 lipca 1948 r. za zasługi na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 62 poz. 387 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 3 lipca 1948 r. za wydajną i pełną inicjatywy pracę zawodową.
M.P. 1948 nr 62 poz. 386 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 3 lipca 1948 r. za wybitne zasługi w dziedzinie rozwoju teatru polskiego.
M.P. 1948 nr 62 poz. 385 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 22 czerwca 1948 r. za zasługi w pracy zawodowej i społecznej.
M.P. 1948 nr 62 poz. 384 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 czerwca 1948 r. za zasługi położone na polu pracy zawodowej.
M.P. 1948 nr 62 poz. 383 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 czerwca 1948 r. marynarzy, którzy zasłużyli się przy przekazaniu polskiej floty handlowej dla kraju.
M.P. 1948 nr 62 poz. 382 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 czerwca 1948 r. za zasługi za długoletnią ofiarną pracę społeczną.
M.P. 1948 nr 62 poz. 381 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 czerwca 1948 r. za zasługi położone w pracy zawodowej i społecznej.
M.P. 1948 nr 62 poz. 380 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 18 czerwca 1948 r. za sumienną i ofiarną pracę zawodową.
M.P. 1948 nr 62 poz. 379 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 17 czerwca 1948 r. za zasługi położone na polu pracy społecznej.
M.P. 1948 nr 62 poz. 378 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 17 czerwca 1948 r. za zasługi położone w pracy zawodowej i społecznej.
M.P. 1948 nr 62 poz. 377 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 17 czerwca 1948 r. za wybitne zasługi w walkach partyzanckich z okupantem hitlerowskim.
M.P. 1948 nr 62 poz. 376 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 7 czerwca 1948 r. za wybitne zasługi położone na polu rozwoju spółdzielczości.
M.P. 1948 nr 62 poz. 375 akt indywidualny Postanowienie o odznaczeniu z dnia 4 czerwca 1948 r. za zasługi położone na polu pracy zawodowej i społecznej.
M.P. 1948 nr 62 poz. 374 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 30 czerwca 1948 r. o sposobie i trybie powoływania obywatelskich komisyj podatkowych.
M.P. 1948 nr 61 poz. 373 uchylony wykazem Obwieszczenie Dyrektora Szczecińskiego Urzędu Morskiego z dnia 3 czerwca 1948 r. o taryfie opłat za korzystanie z urządzeń portowych.
M.P. 1948 nr 61 poz. 372 uchylony wykazem Obwieszczenie Dyrektora Gdańskiego Urzędu Morskiego z dnia 3 czerwca 1948 r. o taryfie opłat za korzystanie z urządzeń portowych.
M.P. 1948 nr 61 poz. 371 uchylony Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 3 czerwca 1948 r. o taryfie morskich opłat portowych.
M.P. 1948 nr 61 poz. 370 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Administracji Publicznej i Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 21 czerwca 1948 r. w sprawie normowania wynagrodzenia za usługi w przedsiębiorstwach przemysłu gospodniego.
M.P. 1948 nr 61 poz. 369 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn F. Bąka i B-ci Szymańskich w Pruszkowie.
M.P. 1948 nr 61 poz. 368 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 kwietnia 1948 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem Młyn nr 2511 w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 45.
M.P. 1948 nr 61 poz. 367 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1948 r. w sprawie zamknięcia zwyczajnej sesji wiosennej Sejmu Ustawodawczego, zwołanej w dniu 28 kwietnia 1948 r.
M.P. 1948 nr 60 poz. 366 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 maja 1948 r. o ogłoszeniu drugiego wykazu przedsiębiorstw podlegających przejściu na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 60 poz. 365 akt jednorazowy Orzeczenie nr 6 Ministra Leśnictwa z dnia 30 kwietnia 1948 r. o przejściu przedsiębiorstwa na własność Państwa.
M.P. 1948 nr 60 poz. 364 akt jednorazowy