Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1962 nr 89 poz. 424 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 grudnia 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1962 nr 89 poz. 423 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1962 r. o ustaleniu urzędowego spisu leków.
M.P. 1962 nr 89 poz. 422 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 grudnia 1962 r. w sprawie należności za dostawy, roboty i usługi nie zgłoszonych do komisji arbitrażowych przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe.
M.P. 1962 nr 89 poz. 421 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 12 grudnia 1962 r. w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1963 r. prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.
M.P. 1962 nr 89 poz. 420 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 15 grudnia 1962 r. w sprawie utworzenia w Kaliszu Oddziału Urzędu Celnego w Poznaniu.
M.P. 1962 nr 89 poz. 419 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty.
M.P. 1962 nr 89 poz. 418 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1962 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki państwowe.
M.P. 1962 nr 89 poz. 417 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1962 nr 89 poz. 416 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1962 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania Narodowego Planu Gospodarczego w 1961 r. i sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1961 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1962 nr 89 poz. 415 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1962 r. o Narodowym Planie Gospodarczym w 1963 r.
M.P. 1962 nr 88 poz. 414 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1962 r. w sprawie uruchamiania środków na finansowanie inwestycji dla jednostek objętych lub rozliczających się z budżetem centralnym.
M.P. 1962 nr 88 poz. 413 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1963 r.
M.P. 1962 nr 88 poz. 412 uchylony Uchwała nr 394 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1962 r. w sprawie zasad finansowania szkół zawodowych przyzakładowych.
M.P. 1962 nr 87 poz. 411 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 4 grudnia 1962 r. w sprawie rejestracji ujęć wód podziemnych i przeprowadzania w nich obserwacji.
M.P. 1962 nr 87 poz. 410 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia składników podstawy wymiaru renty funkcjonariuszów Służby Więziennej oraz ich rodzin.
M.P. 1962 nr 87 poz. 409 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 390 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1962 r. w sprawie zasad postępowania przedsiębiorstw handlu zagranicznego w zakresie przestrzegania warunków fitosanitarnych przy obrocie zagranicznym roślinami i przetworami roślinnymi.
M.P. 1962 nr 86 poz. 408 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 3 grudnia 1962 r. w sprawie wytycznych w zakresie wyznaczania terenów pod niskie budownictwo mieszkaniowe oraz normatywu zabudowy tych terenów.
M.P. 1962 nr 86 poz. 407 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 października 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 86 poz. 406 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zasad finansowania przyzakładowych urządzeń socjalnych.
M.P. 1962 nr 86 poz. 405 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 1962 r. w sprawie wyodrębnienia rachunków bankowych funduszu gromadzkiego na niektóre cele miejscowe.
M.P. 1962 nr 86 poz. 404 uchylony Zarządzenie nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1962 r. w sprawie organizacji zjazdów w niektórych miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych.
M.P. 1962 nr 86 poz. 403 uchylony wykazem Uchwała nr 367 Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1962 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Łączności.
M.P. 1962 nr 86 poz. 402 uchylony wykazem Uchwała nr 349 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1962 r. w sprawie podniesienia stanu bezpieczeństwa pożarowego w gospodarce narodowej.
M.P. 1962 nr 85 poz. 401 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 85 poz. 400 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 85 poz. 399 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 listopada 1962 r. w sprawie wytycznych dotyczących ustalania normatywów czasowych oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji.
M.P. 1962 nr 85 poz. 398 uchylony Uchwała nr 370 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie regulaminu Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego.
M.P. 1962 nr 84 poz. 397 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 1962 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych spirytusu przy przewozie i wyładunku w transporcie kolejowym i drogowym.
M.P. 1962 nr 84 poz. 396 Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 2 listopada 1962 r. w sprawie warunków przewozu pracowników na terenie województwa katowickiego w zarobkowym transporcie samochodowym.
M.P. 1962 nr 84 poz. 395 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie nadawania nazw statkom morskim.
M.P. 1962 nr 84 poz. 394 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 5 listopada 1962 r. w sprawie branżowych warunków dostaw farb i lakierów.
M.P. 1962 nr 84 poz. 393 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 5 listopada 1962 r. w sprawie branżowych warunków dostaw artykułów gumowych powszechnego użytku.
M.P. 1962 nr 84 poz. 392 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1962 r. w sprawie terminów płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia i zaliczek na te składki.
M.P. 1962 nr 84 poz. 391 uchylony Uchwała nr 347 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1962 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki państwowe oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach w tych bankach.
M.P. 1962 nr 83 poz. 390 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 1962 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1962 nr 83 poz. 389 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 listopada 1962 r. w sprawie wytycznych co do wprowadzenia obniżek opłaty rocznej za użytkowanie i wieczyste użytkowanie terenów w miastach i osiedlach.
M.P. 1962 nr 83 poz. 388 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 1962 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia zmian w statucie stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy".
M.P. 1962 nr 82 poz. 387 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 21 listopada 1962 r. w sprawie lokalizacji ogólnej inwestycji budowlanych.
M.P. 1962 nr 82 poz. 386 uchylony Zarządzenie nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szkół wyższych i szkół średnich, których studenci (uczniowie) uprawnieni są do korzystania z odroczenia zasadniczej służby wojskowej.
M.P. 1962 nr 82 poz. 385 uchylony Uchwała nr 354 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1962 r. w sprawie lokalizacji ogólnej inwestycji.
M.P. 1962 nr 82 poz. 384 uchylony wykazem Uchwała nr 353 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1962 r. w sprawie udziału zakładów przemysłowych w organizowaniu opieki nad zdrowiem pracowników.
M.P. 1962 nr 81 poz. 383 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1962 r. o sprostowaniu błędów w zarządzeniu Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 2 października 1962 r.
M.P. 1962 nr 81 poz. 382 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 81 poz. 381 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 81 poz. 380 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 81 poz. 379 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 października 1962 r. o uchyleniu zarządzenia w sprawie obowiązkowego asortymentu pieczywa w sklepach.
M.P. 1962 nr 81 poz. 378 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 1962 r. w sprawie rozciągnięcia zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym na niektóre państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej objęte planowaniem terenowym.
M.P. 1962 nr 81 poz. 377 uchylony wykazem Uchwała nr 340 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1962 r. zmieniająca uchwałę nr 69 z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie oszczędnej gospodarki drewnem w latach 1962-1965.
M.P. 1962 nr 80 poz. 376 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 października 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1962 nr 80 poz. 375 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 października 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1962 nr 80 poz. 374 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 27 października 1962 r. w sprawie zatwierdzania dokumentacji geologicznej, zawierającej ustalenia zasobów wód podziemnych.
M.P. 1962 nr 80 poz. 373 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 29 października 1962 r. w sprawie sposobu dokonywania wpisów okresów zatrudnienia do legitymacji ubezpieczeniowych.
M.P. 1962 nr 80 poz. 372 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1962 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia zmian w statucie stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".
M.P. 1962 nr 79 poz. 371 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 listopada 1962 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1962 nr 79 poz. 370 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 1962 r. w sprawie zasad współpracy inspektoratów kontrolno-rewizyjnych z organami rewizji finansowo-księgowej w państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1962 nr 79 poz. 369 uchylony Uchwała nr 328 Rady Ministrów z dnia 29 października 1962 r. w sprawie uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony zakładów pracy i obiektów gospodarki narodowej.
M.P. 1962 nr 78 poz. 368 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 października 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1962 nr 78 poz. 367 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.
M.P. 1962 nr 78 poz. 366 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Okólnik Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 października 1962 r. w sprawie czynszów za lokale używane na cele skupu surowców wtórnych.
M.P. 1962 nr 78 poz. 365 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 1962 r. w sprawie określenia norm kosztów uzyskania wynagrodzeń, wypłacanych z tytułu sprzedaży niepracowniczych wynalazków i wzorów użytkowych oraz z tytułu opłat licencyjnych za prawo stosowania niepracowniczych wynalazków i wzorów użytkowych.
M.P. 1962 nr 78 poz. 364 uchylony wykazem Uchwała nr 288 Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie warunków tworzenia przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych, działających w dziedzinie wykonawstwa budowlano-montażowego i remontowo-budowlanego oraz produkcji materiałów budowlanych.
M.P. 1962 nr 78 poz. 363 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 26 października 1962 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1962 nr 77 poz. 362 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 27 września 1962 r. zmieniająca instrukcję w sprawie trybu przeprowadzania rewizji finansowo-księgowej w jednostkach i zakładach budżetowych oraz organach finansowych prezydiów rad narodowych.
M.P. 1962 nr 77 poz. 361 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 września 1962 r. w sprawie wykonywania działalności przewodnika po muzeach, na wystawach i po zabytkach nieruchomych.
M.P. 1962 nr 77 poz. 360 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 1962 r. w sprawie zaszeregowania do grup uposażenia lektorów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.
M.P. 1962 nr 77 poz. 359 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1962 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych.
M.P. 1962 nr 77 poz. 358 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1962 r. w sprawie ustalenia wzorcowego regulaminu powoływania i pełnienia wart przeciwpożarowych.
M.P. 1962 nr 77 poz. 357 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 września 1962 r. w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.
M.P. 1962 nr 77 poz. 356 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1962 r. w sprawie uprawnień i obowiązków Komitetu do Spraw Techniki w dziedzinie nadawania ogólnego kierunku oraz koordynowania programów i metodyki prac biur projektów w zakresie postępu technicznego i technologicznego.
M.P. 1962 nr 77 poz. 355 uchylony Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1962 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów w zakresie sprzedaży przez placówki uspołecznionego handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1962 nr 76 poz. 354 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 września 1962 r. w sprawie skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi.
M.P. 1962 nr 75 poz. 353 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad obliczania stażu pracy pracowników farmaceutycznych.
M.P. 1962 nr 75 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 października 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1962 nr 75 poz. 351 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 września 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaliczenia urzędów celnych do klas.
M.P. 1962 nr 75 poz. 350 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 września 1962 r. w sprawie zniesienia i zmian w organizacji niektórych urzędów celnych.
M.P. 1962 nr 75 poz. 349 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 17 października 1962 r. w sprawie wywozu świeżych jabłek przez producentów oraz inne jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1962 nr 75 poz. 348 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1962 r. w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników szkolących uczniów.
M.P. 1962 nr 75 poz. 347 uchylony Uchwała nr 304 Rady Ministrów z dnia 4 października 1962 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw lasów państwowych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
M.P. 1962 nr 74 poz. 346 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 2 października 1962 r. w sprawie norm ubytków naturalnych przy zamrażaniu i przechowywaniu w chłodniach składowych mięsa wieprzowego, wołowego ze zwierząt dorosłych, cielęcego i baraniego.
M.P. 1962 nr 74 poz. 345 uchylony wykazem Uchwała nr 284 Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. o zmianie uchwały nr 345 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1959 r. w sprawie rozszerzenia pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego spółdzielczego i indywidualnego na niektórych terenach Ziem Zachodnich, województwa olsztyńskiego i w niektórych powiatach województw gdańskiego i białostockiego.
M.P. 1962 nr 74 poz. 344 Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. zmieniająca uchwałę nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.
M.P. 1962 nr 74 poz. 343 Uchwała nr 282 Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. zmieniająca uchwałę w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1962 nr 73 poz. 342 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 30 sierpnia 1962 r. w sprawie opłat uiszczanych przez dzierżawców przedsiębiorstwom lasów państwowych lub innym wydzierżawiającym obwody łowieckie za zwierzynę łowną pozyskaną na terenach obwodów łowieckich.
M.P. 1962 nr 73 poz. 341 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 3 października 1962 r. w sprawie współpracy i koordynacji działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego.
M.P. 1962 nr 73 poz. 340 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 1962 r. w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem terenów.
M.P. 1962 nr 73 poz. 339 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1962 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku obrotowego, od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niektórych zakładów usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1962 nr 73 poz. 338 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1962 r. w sprawie przekazywania przez jednostki państwowe i organizacje spółdzielcze środków finansowych, przeznaczonych na pomoc w budowie urządzeń do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę na terenie gromad, realizowanej przez zrzeszenia ludności.
M.P. 1962 nr 73 poz. 337 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1962 r. w sprawie zmian w wykazach jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1962 nr 72 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 września 1962 r. w sprawie ustalenia wykazów wydziałów akademii medycznych uprawnionych na czas określony do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1962 nr 72 poz. 335 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 września 1962 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1962 nr 72 poz. 334 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 276 Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych na targach i wystawach krajowych.
M.P. 1962 nr 71 poz. 333 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1962 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1962 nr 71 poz. 332 uchylony wykazem Uchwała nr 260 Rady Ministrów z dnia 8 września 1962 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1962/1963 w państwowych gospodarstwach rolnych.
M.P. 1962 nr 70 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 sierpnia 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uzupełnienia tabeli dodatków funkcyjnych dla niektórych pracowników służby zdrowia.
M.P. 1962 nr 70 poz. 330 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 września 1962 r. o uchyleniu zarządzenia w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 70 poz. 329 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 września 1962 r. o uchyleniu niektórych zarządzeń w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 70 poz. 328 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 września 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 70 poz. 327 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 70 poz. 326 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 września 1962 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej urzędów celnych w zakresie dochodzeń w sprawach przestępstw skarbowych.
M.P. 1962 nr 69 poz. 325 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 września 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1962 nr 69 poz. 324 Okólnik Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1962 r. w sprawie ewidencji wynagrodzeń z funduszu zakładowego, z czystej nadwyżki spółdzielni oraz innych wynagrodzeń nie objętych funduszem płac.
M.P. 1962 nr 69 poz. 323 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 20 sierpnia 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatków specjalnych przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych.
M.P. 1962 nr 69 poz. 322 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 69 poz. 321 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 sierpnia 1962 r. w sprawie przygotowania pomieszczeń zastępczych dla osób usuwanych z lokali mieszkalnych na podstawie prawomocnych orzeczeń.
M.P. 1962 nr 68 poz. 320 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 sierpnia 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1962 nr 68 poz. 319 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 68 poz. 318 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 68 poz. 317 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 68 poz. 316 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 68 poz. 315 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 68 poz. 314 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 1962 r. w sprawie kontroli ruchu na drogach publicznych.
M.P. 1962 nr 67 poz. 313 uchylony wykazem Uchwała nr 244 Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1962 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.
M.P. 1962 nr 66 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 1962 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1962 nr 66 poz. 311 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 29 czerwca 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek prowadzących skup odpadków.
M.P. 1962 nr 65 poz. 310 Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 sierpnia 1962 r. w sprawie wytycznych w zakresie opracowywania formularzy.
M.P. 1962 nr 65 poz. 309 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 2 sierpnia 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.
M.P. 1962 nr 65 poz. 308 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 7 sierpnia 1962 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.
M.P. 1962 nr 65 poz. 307 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 lipca 1962 r. w sprawie lokalizacji nowych stacji doświadczalnych oceny odmian.
M.P. 1962 nr 65 poz. 306 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 65 poz. 305 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1962 r. w sprawie ustalenia wzorcowego statutu ochotniczej straży pożarnej w zakładzie pracy.
M.P. 1962 nr 64 poz. 304 uchylony Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 4 sierpnia 1962 r. w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego, przedsiębiorstwach geologicznych, geodezyjnych i geodezyjno-kartograficznych.
M.P. 1962 nr 63 poz. 303 uchylony Zarządzenie nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1962 r. w sprawie pokrywania kosztów używania pojazdów samochodowych uspołecznionych zakładów pracy dla celów wypoczynku świątecznego pracowników tych zakładów.
M.P. 1962 nr 63 poz. 302 uchylony wykazem Uchwała nr 247 Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1962 r. w sprawie wykonywania pilnych prac ofertowych i dokumentacyjnych dla potrzeb eksportu przez pracowników własnych przedsiębiorstw.
M.P. 1962 nr 63 poz. 301 uchylony wykazem Uchwała nr 235 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie kontroli gospodarki finansowej stowarzyszeń.
M.P. 1962 nr 63 poz. 300 uchylony wykazem Uchwała nr 234 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie ustalania ceny terenów nabywanych w drodze pierwokupu przez prezydia rad narodowych.
M.P. 1962 nr 63 poz. 299 uchylony wykazem Uchwała nr 233 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie usprawnienia organizacji gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
M.P. 1962 nr 62 poz. 298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie scalenia zaległości finansowych właścicieli niektórych gospodarstw rolnych.
M.P. 1962 nr 62 poz. 297 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1962 r. w sprawie wysokości prowizji i opłat bankowych.
M.P. 1962 nr 62 poz. 296 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1962 r. w sprawie trybu pobierania dopłat do cen napojów alkoholowych.
M.P. 1962 nr 61 poz. 295 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 sierpnia 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionej Polskiej Normy.
M.P. 1962 nr 61 poz. 294 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1962 nr 61 poz. 293 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie przekazania uprawnienia do ustanowienia norm branżowych (BN).
M.P. 1962 nr 61 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Finansów z dnia 28 czerwca 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu zwalniania rolniczych spółdzielni produkcyjnych od spłaty długoterminowych kredytów bankowych, zaciągniętych na wyposażenie w pierwsze zespolone obory, chlewnie i owczarnie.
M.P. 1962 nr 61 poz. 291 Uchwała nr 232 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. uchylająca uchwałę nr 877 Prezydium Rządu z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie wynagradzania członków rad zakładowych, zwolnionych od pracy zawodowej.
M.P. 1962 nr 61 poz. 290 uchylony Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1962 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1962 nr 60 poz. 289 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1962 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1962 nr 60 poz. 288 uchylony wykazem Pismo Okólne Przewodniczącego Komitetu do Spraw Techniki z dnia 14 lipca 1962 r. w sprawie uwzględniania projektów wynalazczych w planach rozwoju techniki.
M.P. 1962 nr 60 poz. 287 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 60 poz. 286 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 60 poz. 285 Uchwała Rady Państwa z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1962 nr 59 poz. 284 uznany za uchylony Instrukcja Ministra Żeglugi z dnia 17 lipca 1962 r. w sprawie trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych żeglownych i spławnych.
M.P. 1962 nr 59 poz. 283 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 6 lipca 1962 r. w sprawie wzmożenia kontroli nad zamawianiem i montażem maszyn.
M.P. 1962 nr 59 poz. 282 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 1962 r. w sprawie stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych.
M.P. 1962 nr 59 poz. 281 uchylony wykazem Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1962 r. w sprawie uzupełnienia wykazu organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Komitetu Drobnej Wytwórczości.
M.P. 1962 nr 59 poz. 280 uchylony wykazem Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1962 r. w sprawie zasad i trybu egzaminów kwalifikacyjnych dla praktykantów ze średnim wykształceniem objętych grupą zawodową administracyjną oraz dla praktykantów z podstawowym wykształceniem w prezydiach rad narodowych.
M.P. 1962 nr 58 poz. 279 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie wymagań eksportowych dla artykułów rolno-spożywczych przeznaczonych na eksport.
M.P. 1962 nr 58 poz. 278 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 czerwca 1962 r. w sprawie recepcji cudzoziemców w hotelach.
M.P. 1962 nr 58 poz. 277 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 9 lipca 1962 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu za rok 1961.
M.P. 1962 nr 58 poz. 276 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 29 czerwca 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 maja 1961 r. w sprawie wytycznych dotyczących wyrażenia zgody na realizację budownictwa gospodarczego i mieszkaniowego oraz usługowego na obszarach wsi poza terenami wyznaczonymi na ten cel.
M.P. 1962 nr 58 poz. 275 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 20 czerwca 1962 r. w sprawie branżowych warunków dostaw wyrobów odzieżowych, dziewiarskich i pończoszniczych.
M.P. 1962 nr 58 poz. 274 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 1962 r. w sprawie wykonywania przez organy Milicji Obywatelskiej nadzoru nad przestrzeganiem obowiązku meldunkowego.
M.P. 1962 nr 57 poz. 273 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie obrotu niektórymi wyprawionymi skórami futerkowymi.
M.P. 1962 nr 57 poz. 272 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1962 r. w sprawie zezwolenia na udzielanie pełnomocnictw do dochodzenia roszczeń alimentacyjnych za granicą.
M.P. 1962 nr 57 poz. 271 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1962 r. w sprawie zezwolenia na wypłaty w złotych należności wynikających z umów zawartych z cudzoziemcami dewizowymi przez polskie przedsiębiorstwa wydawnicze.
M.P. 1962 nr 57 poz. 270 uchylony wykazem Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1962 r. w sprawie ogólnych zasad organizacji obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych.
M.P. 1962 nr 56 poz. 269 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z dnia 23 czerwca 1962 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1962 nr 56 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie usuwania nieczystości z zakładów lecznictwa zamkniętego.
M.P. 1962 nr 56 poz. 267 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie źródeł i sposobu finansowania prac normalizacyjnych oraz zasad wynagradzania za te prace.
M.P. 1962 nr 55 poz. 266 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 czerwca 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1962 nr 55 poz. 265 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 czerwca 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1962 nr 55 poz. 264 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 9 czerwca 1962 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania zmian w zakresie inwestycji planu 1962 r. związanych z gospodarką wodną.
M.P. 1962 nr 55 poz. 263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 czerwca 1962 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażenia pracowników administracyjnych w Resortowej Komisji Arbitrażowej.
M.P. 1962 nr 55 poz. 262 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1962 r. w sprawie obowiązku przesyłania organom finansowym odpisów zezwoleń na wykonywanie projektów w budownictwie.
M.P. 1962 nr 54 poz. 261 uznany za uchylony Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1962 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie prawidłowego stosowania przepisów ustawy z dnia 18 czerwca 1959 r. o odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciw własności społecznej oraz przepisów ustawy z dnia 21 stycznia 1958 r. o wzmożeniu ochrony mienia społecznego przed szkodami wynikającymi z przestępstwa.
M.P. 1962 nr 54 poz. 260 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 czerwca 1962 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1962 nr 53 poz. 259 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1962 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1962 nr 53 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1962 r. zmieniająca instrukcję w sprawie wykonania ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe.
M.P. 1962 nr 53 poz. 257 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 maja 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 53 poz. 256 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty.
M.P. 1962 nr 53 poz. 255 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych, których przedstawiciele mogą występować jako pełnomocnicy procesowi w sprawach o roszczenia alimentacyjne.
M.P. 1962 nr 52 poz. 254 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 czerwca 1962 r. w sprawie komisowej sprzedaży samochodów.
M.P. 1962 nr 52 poz. 253 uchylony Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 1 czerwca 1962 r. w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju socjalistycznego współzawodnictwa pracy.
M.P. 1962 nr 51 poz. 252 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 maja 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 51 poz. 251 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 1962 r. w sprawie ustalenia nowych wzorów urzędowych blankietów wekslowych.
M.P. 1962 nr 51 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1962 r. w sprawie wprowadzenia częściowego pokrycia funduszami własnymi i pasywami stałymi normatywu środków obrotowych w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej.
M.P. 1962 nr 51 poz. 249 uchylony Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1962 r. w sprawie wzmożenia kontroli nad zamawianiem i montażem maszyn.
M.P. 1962 nr 50 poz. 248 uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 maja 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm i norm branżowych.
M.P. 1962 nr 50 poz. 247 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 maja 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 3 września 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 50 poz. 246 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 maja 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 50 poz. 245 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 maja 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 50 poz. 244 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 maja 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 50 poz. 243 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 6 czerwca 1962 r. w sprawie ewidencji usług w zakresie przerobu skór futerkowych.
M.P. 1962 nr 50 poz. 242 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie właściwości banków państwowych w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycji.
M.P. 1962 nr 49 poz. 241 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego.
M.P. 1962 nr 49 poz. 240 uchylony wykazem Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1962 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Głównego Urzędu Statystycznego z zainteresowanymi organami administracji państwowej w usprawnieniu sprawozdawczości, a w szczególności w opracowaniu wzorcowej dokumentacji stosowanej w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1962 nr 49 poz. 239 uchylony wykazem Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1962 r. w sprawie trybu udzielania danych statystycznych terenowym organom administracji państwowej przez organy statystyki państwowej.
M.P. 1962 nr 49 poz. 238 uchylony wykazem Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1962 r. w sprawie ogólnego zakresu badań statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego.
M.P. 1962 nr 48 poz. 237 uchylony Instrukcja Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Komunikacji oraz Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1962 r. w sprawie stosowania jednolitych pojęć dotyczących porodów i urodzeń.
M.P. 1962 nr 48 poz. 236 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 czerwca 1962 r. w sprawie zasad i sposobu oznaczania artykułów znakiem zgodności z normą.
M.P. 1962 nr 48 poz. 235 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 maja 1962 r. w sprawie ustalenia wzoru statutu zrzeszenia leśnego.
M.P. 1962 nr 48 poz. 234 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 2 czerwca 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.
M.P. 1962 nr 48 poz. 233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 25 maja 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm zamiany trzody chlewnej przyjmowanej na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
M.P. 1962 nr 48 poz. 232 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1962 r. w sprawie gospodarowania etatami i funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych w roku 1962.
M.P. 1962 nr 48 poz. 231 uchylony Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1962 r. w sprawie zmiany wykazu B, stanowiącego załącznik do uchwały nr 788 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie uprawnień państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie rozporządzania zbędnymi maszynami i innymi przedmiotami urządzenia trwałego.
M.P. 1962 nr 48 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1962 r. w sprawie zmian w wykazach jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1962 nr 47 poz. 229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 28 maja 1962 r. w sprawie określenia przypadków, w których może być nadany tytuł robotnika wykwalifikowanego bez obowiązku zdawania egzaminu.
M.P. 1962 nr 47 poz. 228 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 maja 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień niektórych państwowych przedsiębiorstw w resorcie zdrowia.
M.P. 1962 nr 47 poz. 227 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 21 maja 1962 r. w sprawie prowadzenia przez komunalne przedsiębiorstwa komunikacyjne autobusowej komunikacji podmiejskiej.
M.P. 1962 nr 47 poz. 226 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 maja 1962 r. w sprawie ustalenia kosztów budowy w 1961 r. typowych obiektów gospodarczych na wsi o standardowym wyposażeniu dla określenia sumy skarbowych bonów inwestycyjnych, do której ogranicza się prawo do premii.
M.P. 1962 nr 47 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 18 maja 1962 r. w sprawie pozwoleń na handel bronią i amunicją.
M.P. 1962 nr 47 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 maja 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały na czas określony do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1962 nr 47 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 maja 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1962 nr 47 poz. 222 Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1962 r. zmieniająca uchwałę nr 191 z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie rozwoju szkolenia zawodowego w zakładach pracy.
M.P. 1962 nr 47 poz. 221 uchylony wykazem Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie wytycznych dla ustalenia opłat z tytułu korzystania z terenów w miastach i osiedlach.
M.P. 1962 nr 46 poz. 220 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 1962 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1962 nr 46 poz. 219 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 25 maja 1962 r. w sprawie obrotu niektórymi skórami futerkowymi w stanie surowym.
M.P. 1962 nr 46 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 1962 r. w sprawie płatności zobowiązań jednostek i zakładów budżetowych.
M.P. 1962 nr 46 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 1962 r. w sprawie przekazania Ministrom Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Lekkiego uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu skórami futerkowymi.
M.P. 1962 nr 45 poz. 216 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 maja 1962 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1962 nr 45 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Techniki z dnia 10 maja 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu biur projektów technologicznych działających na rzecz przemysłu oraz innych gałęzi produkcji.
M.P. 1962 nr 45 poz. 214 uchylony wykazem Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1962 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umundurowania i odznak służbowych oraz dodatku za wysługę lat pracowników resortu komunikacji objętych przepisami dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych.
M.P. 1962 nr 45 poz. 213 uchylony wykazem Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1962 r. w sprawie tworzenia przez przedsiębiorstwa państwowe rezerw na pokrycie niektórych roszczeń pieniężnych.
M.P. 1962 nr 45 poz. 212 Uchwała Rady Państwa z dnia 22 maja 1962 r. o zmianie uchwały z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich.
M.P. 1962 nr 45 poz. 211 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 maja 1962 r. w sprawie stanowisk i uposażeń sędziów oraz innych pracowników Sądu Najwyższego.
M.P. 1962 nr 45 poz. 210 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 maja 1962 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.
M.P. 1962 nr 44 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 maja 1962 r. w sprawie opracowywania norm i prowadzenia ich rejestru oraz w sprawie udzielania zezwoleń na odstąpienie od normy.
M.P. 1962 nr 44 poz. 208 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 kwietnia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 44 poz. 207 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 kwietnia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 44 poz. 206 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 kwietnia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 44 poz. 205 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1962 nr 44 poz. 204 uchylony wykazem Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1962 r. w sprawie zakresu i trybu dysponowania przez Ministra Finansów częścią rezerwy budżetu centralnego.
M.P. 1962 nr 44 poz. 203 Uchwała nr 167 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1962 r. w sprawie zmiany statutu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 1962 nr 43 poz. 202 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 11 maja 1962 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.
M.P. 1962 nr 43 poz. 201 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 maja 1962 r. w sprawie składania i rozpatrywania meldunków o niebezpieczeństwie zderzenia w powietrzu statków powietrznych.
M.P. 1962 nr 43 poz. 200 uchylony Zarządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 9 maja 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków, którym powinni odpowiadać kandydaci na pomocniczych pracowników nauki w szkołach wyższych, oraz warunków i trybu ich powoływania i zwalniania.
M.P. 1962 nr 43 poz. 199 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 2 maja 1962 r. w sprawie szczegółowego trybu, zasad i metod opracowywania i uzgadniania ogólnych i szczegółowych planów regionalnych.
M.P. 1962 nr 42 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 kwietnia 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 stycznia 1962 r. w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatku specjalnego przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych.
M.P. 1962 nr 42 poz. 197 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1962 r. w sprawie wysokości i trybu regulowania przez państwowe i spółdzielcze przedsiębiorstwa produkcyjne podatku obrotowego od produktów przeznaczonych na eksport, trybu rozliczania z budżetem Państwa różnicy pomiędzy ceną zbytu a ceną nabycia powyższych produktów przez przedsiębiorstwa handlu zagranicznego oraz wysokości i trybu uiszczania podatku obrotowego od niektórych obrotów powyższych przedsiębiorstw.
M.P. 1962 nr 42 poz. 196 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 1962 r. w sprawie określenia wysokości stawek zryczałtowanych wynagrodzenia za przejściowe zakwaterowanie Sił Zbrojnych w pomieszczeniach.
M.P. 1962 nr 42 poz. 195 uchylony Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1962 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej i jednostek gospodarki uspołecznionej z organami administracji celnej oraz świadczeń tych organów i jednostek na rzecz organów administracji celnej.
M.P. 1962 nr 41 poz. 194 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Techniki z dnia 12 kwietnia 1962 r. o wprowadzeniu ramowej instrukcji w sprawie opracowania rocznego planu rozwoju techniki w przedsiębiorstwie przemysłowym.
M.P. 1962 nr 40 poz. 193 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 2 maja 1962 r. w sprawie norm ubytków naturalnych spirytusu zawartego w magazynowanych półfabrykatach wódek gatunkowych.
M.P. 1962 nr 40 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania wierzycieli w zakresie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
M.P. 1962 nr 40 poz. 191 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 maja 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1962 nr 40 poz. 190 Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 3 maja 1962 r. w sprawie opracowywania przez jednostki gospodarki uspołecznionej operatywnych planów kwartalno-miesięcznych.
M.P. 1962 nr 39 poz. 189 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 kwietnia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 39 poz. 188 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 kwietnia 1962 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw maszyn biurowych z importu centralnego.
M.P. 1962 nr 39 poz. 187 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1962 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat niektórych przedsiębiorstw, zjednoczeń i ministerstw.
M.P. 1962 nr 39 poz. 186 uchylony Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1962 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania opłat za niektóre świadczenia lecznicze.
M.P. 1962 nr 39 poz. 185 uchylony wykazem Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1962 r. w sprawie udzielania urlopów wypoczynkowych niektórym pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
M.P. 1962 nr 38 poz. 184 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 maja 1962 r. w sprawie ustalenia kursu dolara kanadyjskiego.
M.P. 1962 nr 38 poz. 183 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 kwietnia 1962 r. w sprawie lądowych szlaków turystycznych.
M.P. 1962 nr 38 poz. 182 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty.
M.P. 1962 nr 38 poz. 181 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1962 r. w sprawie rozliczania z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego niektórych elementów krajowych cen artykułów przeznaczonych na eksport.
M.P. 1962 nr 38 poz. 180 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 kwietnia 1962 r. w sprawie przyznawania niektórych ulg w świadczeniach na fundusz gromadzki.
M.P. 1962 nr 38 poz. 179 uchylony Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie opracowywania i zatwierdzania dokumentacji technicznej konstrukcji nowych maszyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji wielkoseryjnej lub masowej oraz niektórych maszyn i urządzeń szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.
M.P. 1962 nr 37 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 maja 1962 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1962 nr 37 poz. 177 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 9 kwietnia 1962 r. w sprawie przemiału gospodarczego zbóż.
M.P. 1962 nr 37 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 1962 r. w sprawie określenia przełożonej władzy służbowej uprawnionej do wydawania imiennych upoważnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego przez organy sanitarno-epidemiologiczne służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz ustalenia wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne.
M.P. 1962 nr 36 poz. 175 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 kwietnia 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1962 nr 36 poz. 174 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie uznania śródlądowych wód za żeglowne i spławne.
M.P. 1962 nr 36 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1962 r. w sprawie zasad ewidencji środków trwałych i ich umorzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej działających według zasad rozrachunku gospodarczego.
M.P. 1962 nr 35 poz. 172 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 kwietnia 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu zakładania urządzeń odbiorczych w budynkach objętych powszechną elektryfikacją wsi i osiedli.
M.P. 1962 nr 35 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 4 kwietnia 1962 r. w sprawie branżowych warunków dostaw środków do prania i artykułów perfumeryjno-kosmetycznych.
M.P. 1962 nr 35 poz. 170 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych.
M.P. 1962 nr 35 poz. 169 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1962 r. w sprawie ulg inwestycyjnych w podatku gruntowym dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
M.P. 1962 nr 35 poz. 168 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obniżenia podstawy opodatkowania w podatku gruntowym z użytków rolnych VI klasy, położonych na niektórych obszarach kraju.
M.P. 1962 nr 35 poz. 167 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków.
M.P. 1962 nr 35 poz. 166 uchylony Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia zakładów pomocy społecznej.
M.P. 1962 nr 35 poz. 165 uchylony wykazem Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez domy małych dzieci.
M.P. 1962 nr 35 poz. 164 uchylony Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
M.P. 1962 nr 34 poz. 163 Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 marca 1962 r. w sprawie organizacji prac nad racjonalizacją formularzy.
M.P. 1962 nr 34 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Oświaty oraz Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów wyższych szkół pedagogicznych uprawnionych na czas określony do nadawania stopnia naukowego doktora.
M.P. 1962 nr 34 poz. 161 Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1962 r. w sprawie przydzielania przez prezydia rad narodowych środków zakładom pracy na realizację podstawowych urządzeń towarzyszących w zakładowym budownictwie mieszkaniowym.
M.P. 1962 nr 33 poz. 160 Instrukcja Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Komunikacji i Sprawiedliwości oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 lutego 1962 r. w sprawie współdziałania zakładów leczniczych z komisjami lekarskimi do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.
M.P. 1962 nr 33 poz. 159 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 lutego 1962 r. w sprawie zmiany granic okręgu ochrony górniczej źródeł wód mineralnych (wód leczniczych) uzdrowiska Szczawno-Zdrój.
M.P. 1962 nr 33 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 1962 r. w sprawie wynagrodzenia dla pracowników zakładów społecznych służby zdrowia prowadzących szkolenie w zakresie praktycznej nauki zawodu.
M.P. 1962 nr 33 poz. 157 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 marca 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 15 września 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 33 poz. 156 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 marca 1962 r. w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.
M.P. 1962 nr 33 poz. 155 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie właściwości banków państwowych w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycji.
M.P. 1962 nr 33 poz. 154 uchylony Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie gospodarki makulaturą oraz zwiększenia wykorzystania tego surowca przez przemysł papierniczy.
M.P. 1962 nr 32 poz. 153 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 marca 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1962 nr 32 poz. 152 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 2 marca 1962 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych na 1961 r.
M.P. 1962 nr 32 poz. 151 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 marca 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie ustalenia kategorii pracowników terenowych państwowej administracji leśnej i rolnej, którym przysługują uprawnienia strażników łowieckich.
M.P. 1962 nr 32 poz. 150 uchylony Zarządzenie Ministrów Finansów i Gospodarki Komunalnej z dnia 26 marca 1962 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pożyczek na remonty, przebudowę i nadbudowę budynków mieszkalnych z rachunku kaucji mieszkaniowych.
M.P. 1962 nr 32 poz. 149 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1962 r. w sprawie określenia organizacji społecznych obowiązanych do dokonywania wpisów w dowodach osobistych i tymczasowych zaświadczeniach tożsamości zatrudnionych u nich osób o dacie przyjęcia do pracy i zwolnienia.
M.P. 1962 nr 32 poz. 148 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 marca 1962 r. w sprawie sposobu wpłat na rachunek kaucji oraz wypłat z tego rachunku.
M.P. 1962 nr 32 poz. 147 uchylony Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1962 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw maszyn biurowych z importu centralnego.
M.P. 1962 nr 32 poz. 146 uchylony wykazem Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1962 r.
M.P. 1962 nr 31 poz. 145 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie listy odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych w ciągu 1961 r.
M.P. 1962 nr 31 poz. 144 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1962 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetów terenowych.
M.P. 1962 nr 31 poz. 143 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1962 r. w sprawie odprowadzania i rozliczania amortyzacji oraz odprowadzania dochodów z likwidacji środków trwałych przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1962 nr 31 poz. 142 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1962 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego.
M.P. 1962 nr 30 poz. 141 uznany za uchylony Instrukcja Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Komunikacji oraz Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1962 r. w sprawie zgłaszania przypadków nowotworów złośliwych i podejrzanych jako złośliwe.
M.P. 1962 nr 30 poz. 140 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 lutego 1962 r. w sprawie ustalenia wzorów licencji członków personelu lotniczego i wzoru zaświadczenia o uznaniu ważności obcej licencji.
M.P. 1962 nr 30 poz. 139 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 stycznia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 30 poz. 138 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 stycznia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 30 poz. 137 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 stycznia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 30 poz. 136 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 stycznia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 30 poz. 135 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 stycznia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 30 poz. 134 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 stycznia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 30 poz. 133 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 stycznia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 30 poz. 132 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 stycznia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 30 poz. 131 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 11 stycznia 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 marca 1962 r. w sprawie przyznawania tytułu robotnika wykwalifikowanego.
M.P. 1962 nr 30 poz. 130 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 11 stycznia 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie przyznawania tytułu mistrza.
M.P. 1962 nr 30 poz. 129 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między jednostkami budżetowymi oraz między tymi jednostkami a przedsiębiorstwami państwowymi.
M.P. 1962 nr 30 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między przedsiębiorstwami państwowymi.
M.P. 1962 nr 29 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 1962 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1962 nr 29 poz. 126 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 marca 1962 r. w sprawie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kierowców pojazdów mechanicznych.
M.P. 1962 nr 29 poz. 125 uchylony wykazem Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie uzasadnionych przekroczeń zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłowych w 1962 r.
M.P. 1962 nr 29 poz. 124 uchylony Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie składników funduszu płac, wynagrodzeń z funduszu zakładowego i z czystej nadwyżki spółdzielni oraz składników wynagrodzeń nie objętych funduszem płac w jednostkach na rozrachunku gospodarczym.
M.P. 1962 nr 29 poz. 123 Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie zasad i trybu kontroli funduszu płac przedsiębiorstw uspołecznionych wykonywanej przez banki.
M.P. 1962 nr 28 poz. 122 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 grudnia 1961 r. w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.
M.P. 1962 nr 28 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.
M.P. 1962 nr 28 poz. 120 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1962 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków obrotowego i dochodowego z tytułu prowadzenia pasiek.
M.P. 1962 nr 28 poz. 119 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu udzielania urlopów okolicznościowych funkcjonariuszom Służby Więziennej.
M.P. 1962 nr 28 poz. 118 obowiązujący Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1962 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1962 nr 28 poz. 117 uchylony Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1962 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień od pracy członkom ochotniczych i obowiązkowych straży pożarnych zatrudnionych w zakładach pracy.
M.P. 1962 nr 28 poz. 116 uchylony Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie ustalania zasobów złóż kopalin dla podjęcia działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją złoża kopaliny lub jej przeróbką.
M.P. 1962 nr 27 poz. 115 uchylony wykazem Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie fundowania przez Ministra Obrony Narodowej stypendiów dla studentów szkół wyższych.
M.P. 1962 nr 27 poz. 114 uchylony wykazem Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie przekazania Prezesowi Rady Ministrów i ministrom niektórych uprawnień Rady Ministrów, wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.
M.P. 1962 nr 27 poz. 113 uchylony Uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1962 r. w sprawie urządzeń do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę na terenie gromad.
M.P. 1962 nr 27 poz. 112 uchylony Uchwała nr 82 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1962 r. w sprawie odznaki "10 Lat w Służbie Narodu".
M.P. 1962 nr 27 poz. 111 uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie zwiększania zainteresowania gromad realizacją zaległości finansowych wsi.
M.P. 1962 nr 27 poz. 110 uchylony wykazem Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie usprawnienia zarządzania przyzakładowymi urządzeniami socjalnymi.
M.P. 1962 nr 27 poz. 109 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 21 marca 1962 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1962 nr 26 poz. 108 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1962 r. w sprawie trybu i organizacji pracy inspektoratów kontrolno-rewizyjnych w zakresie kontroli i rewizji finansowej.
M.P. 1962 nr 25 poz. 107 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 marca 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm i norm branżowych.
M.P. 1962 nr 25 poz. 106 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które powinny być w pierwszej kolejności objęte oznaczaniem znakiem jakości.
M.P. 1962 nr 25 poz. 105 uchylony Zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu odprawy celnej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz ich załóg.
M.P. 1962 nr 25 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1962 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu dokonywania odpisów na fundusze rezerwowy, rozwoju i inwestycyjno-remontowy przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objęte planowaniem terenowym.
M.P. 1962 nr 25 poz. 103 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 1962 r. w sprawie określenia pomieszczeń nie podlegających zajęciu na zakwaterowania przejściowe Sił Zbrojnych.
M.P. 1962 nr 24 poz. 102 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1962 r. w sprawie jednorazowego rozliczenia według stanu na dzień 1 stycznia 1962 r. nadwyżek niedoborów środków obrotowych w przedsiębiorstwach państwowych rozliczających się z budżetem centralnym.
M.P. 1962 nr 24 poz. 101 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1962 r. w sprawie przeszacowania na dzień 1 stycznia 1962 r. zapasów niektórych artykułów zaopatrzeniowych, przeliczenia normatywów środków obrotowych i pasywów stałych oraz ustalenia nadwyżek lub niedoborów własnych środków obrotowych w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1962 nr 24 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie oświadczeń o dotrzymaniu przez dostawców terminów dostaw elementów kooperacyjnych.
M.P. 1962 nr 23 poz. 99 uchylony wykazem Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie dokonywania zmian w szczegółowych 5-letnich planach gospodarczych przedsiębiorstw na lata 1961-1965.
M.P. 1962 nr 23 poz. 98 uchylony wykazem Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie wytycznych co do wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości w miastach i osiedlach.
M.P. 1962 nr 23 poz. 97 uchylony wykazem Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie stosowania bezwydziałowej struktury organizacyjnej oraz innych form usprawnienia organizacji produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych.
M.P. 1962 nr 22 poz. 96 uchylony wykazem Uchwała nr 69 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie oszczędnej gospodarki drewnem w latach 1962-1965.
M.P. 1962 nr 22 poz. 95 uchylony Uchwała nr 55 Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport oraz rozliczeń z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego.
M.P. 1962 nr 21 poz. 94 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie obliczenia i zaksięgowania umorzenia środków trwałych za lata 1960 i 1961.
M.P. 1962 nr 21 poz. 93 Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.
M.P. 1962 nr 21 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 1962 r. o poborze w 1962 r.
M.P. 1962 nr 21 poz. 91 uchylony Uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych żołnierzy i funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej.
M.P. 1962 nr 20 poz. 90 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. o sprostowaniu błędów w zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie ustalania lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych i stref ochronnych oraz wyrażania zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu.
M.P. 1962 nr 20 poz. 89 Pismo Okólne nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 1962 r. w sprawie sprawdzania niekaralności w Centralnym Rejestrze Skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości osób przyjmowanych do pracy oraz dalszego zatrudniania osób skazanych.
M.P. 1962 nr 20 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 lutego 1962 r. w sprawie branżowych warunków dostaw artykułów stosowanych w budownictwie oraz wyrobów szklanych i ceramicznych powszechnego użytku przeznaczonych na potrzeby rynkowe.
M.P. 1962 nr 20 poz. 87 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1962 r. w sprawie trybu gromadzenia przez przedsiębiorstwa państwowe funduszu nagród na produkcję wyrobów oznaczonych znakiem jakości.
M.P. 1962 nr 20 poz. 86 uchylony Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 1962 r. w sprawie trybu przyjmowania do pracy na stanowiska kierownicze lub związane z odpowiedzialnością materialną.
M.P. 1962 nr 20 poz. 85 uchylony wykazem Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie B, stanowiącym załącznik do uchwały nr 788 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie uprawnień państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie rozporządzania zbędnymi maszynami i innymi przedmiotami urządzenia trwałego.
M.P. 1962 nr 20 poz. 84 uchylony wykazem Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1962 r. w sprawie stanowisk i okresów nieprzerwanej pracy uzasadniających przedstawienie do orderów lub odznaczeń pracowników zatrudnionych w górnictwie, hutnictwie i w stoczniach.
M.P. 1962 nr 20 poz. 83 uchylony wykazem Uchwała nr 75 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1962 r. w sprawie zakończenia działalności Funduszu Rozbudowy Morskiej Floty Handlowej.
M.P. 1962 nr 20 poz. 82 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lutego 1962 r. w sprawie powołania Kolegium w Generalnej Prokuraturze.
M.P. 1962 nr 19 poz. 81 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 stycznia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 19 poz. 80 uchylony wykazem Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych w 1962 r.
M.P. 1962 nr 19 poz. 79 uchylony Uchwała nr 53 Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie zasad realizacji inwestycji szybko rentujących się, związanych z postępem technicznym lub rozwojem produkcji eksportowej albo zastępującej import, oraz innych drobnych inwestycji nie objętych narodowym planem gospodarczym, a także niektórych kapitalnych remontów.
M.P. 1962 nr 18 poz. 78 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1962 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1962 nr 18 poz. 77 Okólnik Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1962 r. w sprawie dokonywania odpowiednich korekt przy ustalaniu podstawy obliczenia funduszu zakładowego.
M.P. 1962 nr 18 poz. 76 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 12 lutego 1962 r. w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1962 r. sztuczne zakażenia żyta sporyszem.
M.P. 1962 nr 18 poz. 75 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości odsetek i prowizji od operacji czynnych i biernych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.
M.P. 1962 nr 18 poz. 74 uchylony Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1962 r. w sprawie przenoszenia kredytów między paragrafami budżetu centralnego.
M.P. 1962 nr 17 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali.
M.P. 1962 nr 17 poz. 72 uchylony wykazem Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1962 r. w sprawie wzmocnienia służb technicznych.
M.P. 1962 nr 16 poz. 71 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu rozliczania z budżetem centralnym przez państwowe i spółdzielcze przedsiębiorstwa handlowe wyników zmian cen towarów.
M.P. 1962 nr 16 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1962 r. w sprawie sprawdzania i zatwierdzania obliczenia wyniku roku poprzedzającego porównywalnego do wyniku planowanego na dany rok (bazy) w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
M.P. 1962 nr 16 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie finansowania ośrodków normowania pracy.
M.P. 1962 nr 16 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1962 r. w sprawie ramowych zasad normowania środków obrotowych oraz planowania pasywów stałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego, objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1962 nr 16 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1962 r. w sprawie zasad i trybu refundacji prezydiów rad narodowych środków wydatkowanych na organizowanie nowych punktów usługowych świadczących usługi dla ludności.
M.P. 1962 nr 16 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1962 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1962 nr 15 poz. 65 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 lutego 1962 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1962 nr 15 poz. 64 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 lutego 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 28 listopada 1957 r. w sprawie gospodarowania służbowymi pojazdami samochodowymi i zasad ich używania.
M.P. 1962 nr 15 poz. 63 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 stycznia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 15 poz. 62 uchylony wykazem Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie zasad ustalania wskaźnika procentowego określającego wysokość kredytów na zasiłki limitowane na rok 1962.
M.P. 1962 nr 15 poz. 61 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lutego 1962 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1962 nr 14 poz. 60 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 lutego 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ładowania i holowania pojazdów samochodowych oraz stosowania przyczep do samochodów.
M.P. 1962 nr 14 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Handlu Wewnętrznego z dnia 25 stycznia 1962 r. w sprawie postępowania z zużytymi lub uszkodzonymi akumulatorami samochodowymi nie nadającymi się do dalszego używania i do naprawy.
M.P. 1962 nr 14 poz. 58 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 grudnia 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 14 poz. 57 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1962 r. w sprawie zmian w planach sfinansowania inwestycji i kapitalnych remontów na rok 1962 przedsiębiorstw państwowych rozliczających się z budżetem centralnym.
M.P. 1962 nr 14 poz. 56 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1962 r. w sprawie zlecenia organom administracji finansowej prezydiów rad narodowych szczebla wojewódzkiego i bankom kontroli wykonywania przez organizacje społeczne obowiązków w zakresie rejestracji działalności gospodarczej.
M.P. 1962 nr 13 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 stycznia 1962 r. w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatków specjalnych przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych.
M.P. 1962 nr 13 poz. 54 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 grudnia 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 13 poz. 53 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 grudnia 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 13 poz. 52 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 27 stycznia 1962 r. w sprawie kontroli przestrzegania normatywu określającego średnią wielkość mieszkania w budownictwie mieszkaniowym rad narodowych i zakładów pracy.
M.P. 1962 nr 13 poz. 51 uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1962 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu za osiągnięcia ekonomiczne załóg przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.
M.P. 1962 nr 12 poz. 50 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 stycznia 1962 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1962 nr 12 poz. 49 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 22 grudnia 1961 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków nadawania odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi".
M.P. 1962 nr 12 poz. 48 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1962 r. w sprawie sprawozdawczości z wykonanych zabiegów przerwania ciąży.
M.P. 1962 nr 12 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli dodatków funkcyjnych dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
M.P. 1962 nr 12 poz. 46 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 grudnia 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 12 poz. 45 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 grudnia 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 12 poz. 44 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ustalenia wysokości nakładów inwestycyjnych, zniszczeń i ubytków w opuszczonych gospodarstwach rolnych, przejętych na własność Państwa.
M.P. 1962 nr 12 poz. 43 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 22 listopada 1961 r. w sprawie określenia stanowisk roboczych w resorcie przemysłu spożywczego i skupu objętych wykazem prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia.
M.P. 1962 nr 12 poz. 42 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1962 r. w sprawie przedłużenia dla niektórych grup podatników terminu składania zeznań o wysokości dochodów i przychodów podlegających podatkowi wyrównawczemu.
M.P. 1962 nr 12 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1962 r. w sprawie opracowania w 1962 r. planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych objętych budżetem centralnym.
M.P. 1962 nr 12 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1962 r. w sprawie rozliczeń z tytułu zysków i strat pomocniczych gospodarstw rolnych jednostek budżetowych podległych wydziałom rolnictwa i leśnictwa prezydiów rad narodowych.
M.P. 1962 nr 12 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1962 r. w sprawie wykonania ustawy o targach i wystawach krajowych.
M.P. 1962 nr 11 poz. 38 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 23 stycznia 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1962 nr 11 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 12 stycznia 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 30 stycznia 1958 r. w sprawie branżowych warunków dostaw pieczywa i wyrobów mączno-cukierniczych.
M.P. 1962 nr 11 poz. 36 uchylony Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1962 r. w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w jednostkach państwowych i społecznych nie będących przedsiębiorstwami.
M.P. 1962 nr 11 poz. 35 uchylony Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1962 r. w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1962 nr 10 poz. 34 uchylony Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 22 stycznia 1962 r. w sprawie ustalania planu rozdziału stypendiów fundowanych oraz szczegółowych zasad, trybu i terminów zgłaszania wniosków o fundowanie stypendiów studentom szkół wyższych.
M.P. 1962 nr 10 poz. 33 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1962 r. w sprawie ustalenia w roku 1962 terminu płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów samochodowych.
M.P. 1962 nr 9 poz. 32 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 1962 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1962 nr 9 poz. 31 uchylony Zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Finansów z dnia 4 stycznia 1962 r. w sprawie zezwolenia dewizowego dla artystów-plastyków na sprzedaż niektórych dzieł sztuki w obrocie z zagranicą oraz dysponowanie należności z tego tytułu.
M.P. 1962 nr 9 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1961 r. w sprawie państwowej pomocy kredytowej dla wsi.
M.P. 1962 nr 9 poz. 29 uchylony wykazem Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1962 r. zmieniająca uchwałę nr 233 z dnia 6 czerwca 1959 r. w sprawie uposażenia pracowników placówek wczasów letnich dla dzieci i młodzieży.
M.P. 1962 nr 8 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 9 stycznia 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia jednostkowych cen odmian i klas tytoniu oraz ogłoszenia jednolitego tekstu taryfy wykupu tytoniu krajowego.
M.P. 1962 nr 8 poz. 27 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 23 grudnia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 28 kwietnia 1958 r. w sprawie zakresu i trybu rozdzielnictwa niektórych maszyn, urządzeń i środków transportowych.
M.P. 1962 nr 8 poz. 26 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 stycznia 1962 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych lądowych przeznaczonych dla ruchu granicznego, rodzajów ruchu granicznego przez te przejścia oraz przez przejścia graniczne morskie i lotnicze, jak również w sprawie czasu otwarcia przejść granicznych.
M.P. 1962 nr 7 poz. 25 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie zasad współpracy terenowych komisji planowania gospodarczego z terenowymi organami miejscowego planowania przestrzennego.
M.P. 1962 nr 7 poz. 24 obowiązujący Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1962 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1962 nr 7 poz. 23 uchylony wykazem Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1962 r. w sprawie uzupełnienia wykazu organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Komitetu Drobnej Wytwórczości.
M.P. 1962 nr 7 poz. 22 uchylony wykazem Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1962 r. w sprawie zapobieżenia przenikaniu do obrotu handlowego artykułów przemysłowych nie odpowiadających wymaganiom estetyki.
M.P. 1962 nr 7 poz. 21 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1961 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania Narodowego Planu Gospodarczego w 1960 r. i sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1960 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1962 nr 6 poz. 20 Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1962 r. w sprawie zasad realizacji i zmian w planie inwestycyjnym na rok 1962.
M.P. 1962 nr 6 poz. 19 uchylony wykazem Uchwała nr 546 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych za rok 1961 (rok gospodarczy 1961/1962).
M.P. 1962 nr 5 poz. 18 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie list odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych oraz wpisanych i skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w 1961 r.
M.P. 1962 nr 5 poz. 17 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 stycznia 1962 r. w sprawie zasad powoływania i rozmieszczenia straży pożarnych.
M.P. 1962 nr 5 poz. 16 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 1962 r. w sprawie dopełniania obowiązku meldunkowego przez osoby stale przebywające w namiotach i innych ruchomych urządzeniach mieszkalnych.
M.P. 1962 nr 5 poz. 15 Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1962 r. w sprawie przeprowadzenia zmniejszenia nakładów w planie inwestycyjnym na rok 1962 oraz odprowadzenia oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonej rewizji założeń i dokumentacji projektowo-kosztorysowej w latach 1961 i 1962.
M.P. 1962 nr 4 poz. 14 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 stycznia 1962 r. w sprawie określenia przełożonej władzy służbowej uprawnionej do wydawania imiennych upoważnień do nakładania i ściągania grzywny w drodze mandatu karnego przez organy sanitarno-epidemiologicznej kolejowej służby zdrowia oraz ustalenia wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne.
M.P. 1962 nr 4 poz. 13 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 stycznia 1962 r. w sprawie określenia przełożonej władzy służbowej uprawnionej do wydawania imiennych upoważnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego przez organy ochrony kolei.
M.P. 1962 nr 4 poz. 12 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1961 r. w sprawie udzielania przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń pomocy na ogniotrwałe pokrycie nowych budynków.
M.P. 1962 nr 4 poz. 11 uchylony wykazem Uchwała nr 540 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie ustalania przez przedsiębiorstwa wielkości osobowego funduszu płac i zatrudnienia w planach techniczno-ekonomicznych na 1962 r. w przypadku zwiększenia zadań gospodarczych w stosunku do zadań ustalonych we wskaźniku dyrektywnym.
M.P. 1962 nr 3 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 23 grudnia 1960 r. w sprawie planowania i uruchamiania środków na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów w roku 1961 dla jednostek objętych lub rozliczających się z budżetami terenowymi.
M.P. 1962 nr 3 poz. 9 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie zasad inwentaryzacji produkcji budowlano-montażowej w toku.
M.P. 1962 nr 2 poz. 8 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 grudnia 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1962 nr 2 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 grudnia 1961 r. w sprawie norm zaników spirytusu w gorzelniach rolniczych.
M.P. 1962 nr 2 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 25 lutego 1961 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych i ich zjednoczeń objętych planowaniem centralnym na niektóre przedsiębiorstwa oraz wyłączenia niektórych przedsiębiorstw spod przepisów tej uchwały.
M.P. 1962 nr 2 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1961 r. w sprawie rozliczania udziałów budżetów terenowych w dochodach budżetu centralnego na rok 1962.
M.P. 1962 nr 2 poz. 4 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 2 stycznia 1961 r. w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej.
M.P. 1962 nr 2 poz. 3 Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie terminów oddawania inwestycji do użytku w planie inwestycyjnym na 1962 rok.
M.P. 1962 nr 1 poz. 2 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 stycznia 1962 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1962 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1961 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy niektórych pracowników służby zdrowia.