Position PDFStatus Title
M.P. 2004 nr 56 poz. 959 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 grudnia 2004 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2004 nr 56 poz. 958 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie planu rozwoju obszarów wiejskich
M.P. 2004 nr 56 poz. 957 Obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2005
M.P. 2004 nr 56 poz. 956 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Społecznej
M.P. 2004 nr 56 poz. 955 uchylony Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2004 nr 56 poz. 954 uchylony Zarządzenie Nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2004 nr 56 poz. 953 uchylony Zarządzenie Nr 118 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 56 poz. 952 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 56 poz. 951 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 56 poz. 950 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 56 poz. 949 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 56 poz. 948 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 56 poz. 947 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 56 poz. 946 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 56 poz. 945 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 56 poz. 944 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 56 poz. 943 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 56 poz. 942 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 56 poz. 941 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 56 poz. 940 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 56 poz. 939 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2004 nr 56 poz. 938 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 56 poz. 937 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 56 poz. 936 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 56 poz. 935 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 56 poz. 934 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 56 poz. 933 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 56 poz. 932 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 56 poz. 931 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. o nadaniu orderu im odznaczenia
M.P. 2004 nr 56 poz. 930 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 56 poz. 929 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2004 nr 56 poz. 928 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2004 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii
M.P. 2004 nr 56 poz. 927 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku
M.P. 2004 nr 56 poz. 926 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu
M.P. 2004 nr 56 poz. 925 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2004 r. nr 113-33-04 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2004 nr 56 poz. 924 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. nr 115-10-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 56 poz. 923 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2004 r. nr 112-13-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 56 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2004 r. nr 112-12-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 56 poz. 921 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2004 r. nr 115-9-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 56 poz. 920 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2004 r. nr 115-8-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 56 poz. 919 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Rokity
M.P. 2004 nr 55 poz. 918 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i obrotem środkami żywienia zwierząt
M.P. 2004 nr 54 poz. 917 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 grudnia 2004 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych
M.P. 2004 nr 54 poz. 916 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 grudnia 2004 r. o możliwości uzyskania i rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych
M.P. 2004 nr 54 poz. 915 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 grudnia 2004 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych
M.P. 2004 nr 54 poz. 914 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 54 poz. 913 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2004 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2004 nr 54 poz. 912 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań opryskiwaczy
M.P. 2004 nr 54 poz. 911 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin
M.P. 2004 nr 54 poz. 910 Obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2005
M.P. 2004 nr 54 poz. 909 uchylony Zarządzenie Nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Rynku Kapitałowego
M.P. 2004 nr 54 poz. 908 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 54 poz. 907 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 54 poz. 906 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 54 poz. 905 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2004 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na Morzu Śródziemnym
M.P. 2004 nr 53 poz. 904 Komunikat Nr 12/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2004 nr 53 poz. 903 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2004 nr 53 poz. 902 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
M.P. 2004 nr 53 poz. 901 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 53 poz. 900 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 53 poz. 899 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 53 poz. 898 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Federalną Agencją Kultury i Kinematografii Federacji Rosyjskiej na lata 2004-2005, podpisanym w Warszawie dnia 17 listopada 2004 r.
M.P. 2004 nr 53 poz. 897 wygaśnięcie aktu Protokół o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Federalną Agencją Kultury i Kinematografii Federacji Rosyjskiej na lata 2004-2005, podpisany w Warszawie dnia 17 listopada 2004 r.
M.P. 2004 nr 53 poz. 896 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2004-2006, podpisanym w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.
M.P. 2004 nr 53 poz. 895 wygaśnięcie aktu Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2004-2006, podpisany w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.
M.P. 2004 nr 53 poz. 894 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zapewnienia swobód obywatelskich w związku z wyborami prezydenckimi na Ukrainie
M.P. 2004 nr 52 poz. 893 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborów
M.P. 2004 nr 52 poz. 892 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2005 r.
M.P. 2004 nr 52 poz. 891 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 52 poz. 890 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 52 poz. 889 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 52 poz. 888 Obwieszczenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2005 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej
M.P. 2004 nr 52 poz. 887 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. o sprostowaniu błędu
M.P. 2004 nr 52 poz. 886 uchylony Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych
M.P. 2004 nr 52 poz. 885 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 52 poz. 884 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 52 poz. 883 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 52 poz. 882 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 52 poz. 881 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 52 poz. 880 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 52 poz. 879 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 52 poz. 878 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 52 poz. 877 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 52 poz. 876 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 52 poz. 875 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 51 poz. 874 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
M.P. 2004 nr 51 poz. 873 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2004 r.
M.P. 2004 nr 51 poz. 872 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 12 września 2004 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 51 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 51 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 51 poz. 869 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 51 poz. 868 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 51 poz. 867 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 51 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 51 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 51 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 51 poz. 863 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny
M.P. 2004 nr 51 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2004 r. nr 113-35-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 51 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2004 r. nr 113-34-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 51 poz. 860 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2004 r. do Rady Najwyższej Ukrainy
M.P. 2004 nr 51 poz. 859 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wezwania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rady Ministrów do podwyższenia kapitału zakładowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
M.P. 2004 nr 50 poz. 858 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach
M.P. 2004 nr 50 poz. 857 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 50 poz. 856 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Ryszarda Sławińskiego
M.P. 2004 nr 49 poz. 855 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2004 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2004 nr 49 poz. 854 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2004 r.
M.P. 2004 nr 49 poz. 853 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie kwot zasiłku pogrzebowego
M.P. 2004 nr 49 poz. 852 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2005 r.
M.P. 2004 nr 49 poz. 851 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2005 r.
M.P. 2004 nr 49 poz. 850 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 49 poz. 849 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2004 nr 49 poz. 848 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2005 r.
M.P. 2004 nr 49 poz. 847 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2004 nr 49 poz. 846 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
M.P. 2004 nr 49 poz. 845 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2004 r. nr Z. 110-53-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 49 poz. 844 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2004 r. nr Z. 110-52-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 49 poz. 843 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 2004 r. nr 111-50-04 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2004 nr 49 poz. 842 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2004 r. nr 112-11-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 49 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2004 r. nr Z. 110-51-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 49 poz. 840 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. nr Z. 110-50-2004 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 49 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2004 r. nr Z. 110-49-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 49 poz. 838 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2004 r. nr 112-10-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 49 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2004 r. nr 115-7-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 49 poz. 836 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2004 nr 49 poz. 835 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zatrzymanie posła Andrzeja Pęczaka oraz na zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania
M.P. 2004 nr 49 poz. 834 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia umundurowania historycznego w pododdziałach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 48 poz. 833 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 48 poz. 832 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 48 poz. 831 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 48 poz. 830 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2004 nr 48 poz. 829 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych
M.P. 2004 nr 48 poz. 828 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 48 poz. 827 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na I kwartał 2005 r.
M.P. 2004 nr 48 poz. 826 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2004 r. sygn. akt KP 1/04
M.P. 2004 nr 48 poz. 825 uchylony Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Społecznej
M.P. 2004 nr 48 poz. 824 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2004 nr 48 poz. 823 obowiązujący Porozumienie z dnia 7 czerwca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2004 nr 48 poz. 822 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o rozszerzeniu ruchu w drogowym przejściu granicznym Ogrodniki - Lazdijai o ruch towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych, towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej oraz odpadów
M.P. 2004 nr 48 poz. 821 obowiązujący Porozumienie z dnia 21 maja 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o rozszerzeniu ruchu w drogowym przejściu granicznym Ogrodniki - Lazdijai o ruch towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych, towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej oraz odpadów
M.P. 2004 nr 48 poz. 820 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 48 poz. 819 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 48 poz. 818 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2004 nr 48 poz. 817 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 48 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2004 nr 48 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 48 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 48 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 47 poz. 812 Komunikat Nr 11/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2004 nr 47 poz. 811 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 47 poz. 810 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 47 poz. 809 uchylony Zarządzenie Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej
M.P. 2004 nr 47 poz. 808 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 września 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 24 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2004 nr 47 poz. 807 obowiązujący Porozumienie z dnia 24 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2004 nr 47 poz. 806 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 47 poz. 805 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 47 poz. 804 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 47 poz. 803 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 47 poz. 802 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2004 nr 47 poz. 801 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 47 poz. 800 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 47 poz. 799 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 47 poz. 798 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 47 poz. 797 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Graczyńskiego
M.P. 2004 nr 47 poz. 796 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie zamiaru Rządu Rzeczypospolitej Polskiej sprzedaży spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S. A.
M.P. 2004 nr 46 poz. 795 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2004 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną
M.P. 2004 nr 46 poz. 794 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
M.P. 2004 nr 46 poz. 793 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2004 r. w sprawie Międzynarodowego Zespołu do oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych
M.P. 2004 nr 46 poz. 792 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 46 poz. 791 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 46 poz. 790 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 46 poz. 789 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 46 poz. 788 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 46 poz. 787 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 46 poz. 786 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 45 poz. 785 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2004 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r.
M.P. 2004 nr 45 poz. 784 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2004 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2003 r.
M.P. 2004 nr 45 poz. 783 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2004 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2003 r.
M.P. 2004 nr 45 poz. 782 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2004 nr 44 poz. 781 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r.
M.P. 2004 nr 44 poz. 780 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych
M.P. 2004 nr 44 poz. 779 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2004 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2005
M.P. 2004 nr 44 poz. 778 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 44 poz. 777 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2005
M.P. 2004 nr 44 poz. 776 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 44 poz. 775 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 44 poz. 774 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 44 poz. 773 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 44 poz. 772 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 44 poz. 771 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 44 poz. 770 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 44 poz. 769 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2004 r. w sprawie wyborów prezydenckich na Ukrainie
M.P. 2004 nr 44 poz. 768 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2004 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu
M.P. 2004 nr 44 poz. 767 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2004 r. w XX rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
M.P. 2004 nr 43 poz. 766 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 października 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 765 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 764 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 763 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 762 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 761 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres od grudnia 1999 r. do września 2004 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 760 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2004 nr 43 poz. 759 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 października 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych
M.P. 2004 nr 43 poz. 758 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych
M.P. 2004 nr 43 poz. 757 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2004 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o powołanie na stanowisko sędziego
M.P. 2004 nr 43 poz. 756 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 755 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 754 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 października 2004 r. w sprawie wykazu jednostek, którym Minister Gospodarki i Pracy udzieli w 2004 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie
M.P. 2004 nr 43 poz. 753 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 752 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 września 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 20 listopada 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Krościenko-Smolnica
M.P. 2004 nr 43 poz. 751 obowiązujący Porozumienie z dnia 20 listopada 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Krościenko-Smolnica
M.P. 2004 nr 43 poz. 750 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2004 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2004 nr 43 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 43 poz. 748 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 43 poz. 747 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2004 r. nr 113-32-04 o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2004 nr 43 poz. 746 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2004 r. nr Z. 110-48-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 43 poz. 745 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2004 r. nr 115-6-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 43 poz. 744 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 - z siedzibą w Toruniu
M.P. 2004 nr 43 poz. 743 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Ryszarda Chodynickiego
M.P. 2004 nr 43 poz. 742 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania
M.P. 2004 nr 42 poz. 741 Komunikat Nr 10/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 października 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2004 nr 42 poz. 740 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy
M.P. 2004 nr 42 poz. 739 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 42 poz. 738 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
M.P. 2004 nr 42 poz. 737 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
M.P. 2004 nr 42 poz. 736 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
M.P. 2004 nr 42 poz. 735 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 42 poz. 734 uchylony Uchwała Nr 226 Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 42 poz. 733 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 42 poz. 732 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 42 poz. 731 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 42 poz. 730 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2004 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2004 nr 42 poz. 729 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 42 poz. 728 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2004 nr 42 poz. 727 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 42 poz. 726 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 42 poz. 725 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 42 poz. 724 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2004 r. nr 113-31-04 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2004 nr 42 poz. 723 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2004 r. nr Z. 110-46-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 42 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2004 r. nr Z. 110-47-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 42 poz. 721 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2004 r. nr Z. 110-45-2004 w
M.P. 2004 nr 42 poz. 720 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2004 nr Z. 110-44-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 42 poz. 719 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2004 r. nr 112-9-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 42 poz. 718 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2004 r. nr 112-8-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 42 poz. 717 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2004 r. w sprawie niewyrażenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Jerzego Pieniążka
M.P. 2004 nr 42 poz. 716 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2004 r. w sprawie odwołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2004 nr 42 poz. 715 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2004 r. w sprawie 65. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
M.P. 2004 nr 42 poz. 714 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2004 r. w sprawie powstania pomnika "Macierz-Polonii"
M.P. 2004 nr 42 poz. 713 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Zbigniewa Komorowskiego
M.P. 2004 nr 42 poz. 712 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie udzielenia zgody na podpisanie umowy między Rzecząpospolitą Polską, Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec o budowie połączenia drogowego w Euroregionie Nysa, w obszarze między miastami Bogatynia w Rzeczypospolitej Polskiej, Hradek nad Nisou w Republice Czeskiej, Zittau w Republice Federalnej Niemiec
M.P. 2004 nr 41 poz. 711 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2004 r. w sprawie sprawozdania Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji
M.P. 2004 nr 40 poz. 710 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
M.P. 2004 nr 40 poz. 709 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2004 nr 40 poz. 708 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2004 nr 40 poz. 707 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2000-2002
M.P. 2004 nr 40 poz. 706 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2005
M.P. 2004 nr 40 poz. 705 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 września 2004 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2005
M.P. 2004 nr 40 poz. 704 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 40 poz. 703 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 września 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 1 maja 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2004 nr 40 poz. 702 obowiązujący Porozumienie z dnia 1 maja 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2004 nr 40 poz. 701 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 40 poz. 700 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 40 poz. 699 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 18 z siedzibą w Siedlcach
M.P. 2004 nr 40 poz. 698 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Chrzanowskiego
M.P. 2004 nr 40 poz. 697 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września w sprawie wprowadzenia do obrotu publicznego akcji banku PKO BP S.A.
M.P. 2004 nr 39 poz. 696 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2004 nr 39 poz. 695 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 września 2004 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 39 poz. 694 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 września 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych
M.P. 2004 nr 39 poz. 693 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2005
M.P. 2004 nr 39 poz. 692 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych
M.P. 2004 nr 39 poz. 691 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
M.P. 2004 nr 39 poz. 690 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia z dnia 18 lipca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o zmianie artykułu 12 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.
M.P. 2004 nr 39 poz. 689 obowiązujący Porozumienie z dnia 18 lipca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o zmianie artykułu 12 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.
M.P. 2004 nr 39 poz. 688 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Kostrzyn - Kietz
M.P. 2004 nr 39 poz. 687 obowiązujący Porozumienie z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o rozszerzeniu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Kostrzyn - Kietz
M.P. 2004 nr 39 poz. 686 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 czerwca 2004 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2004 nr 39 poz. 685 obowiązujący Porozumienie z dnia 16 kwietnia 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2004 nr 39 poz. 684 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 czerwca 2004 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 19 lutego 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Łęknica - Bad Muskau do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2004 nr 39 poz. 683 obowiązujący Porozumienie z dnia 19 lutego 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o włączeniu przejścia granicznego Łęknica - Bad Muskau do załącznika nr 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2004 nr 39 poz. 682 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 39 poz. 681 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 39 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 39 poz. 679 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2004 r. w sprawie łamania praw człowieka i obywatela na Białorusi
M.P. 2004 nr 39 poz. 678 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2004 r. w sprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych w Niemczech
M.P. 2004 nr 39 poz. 677 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2004 r. w sprawie założeń prywatyzacji niektórych przedsiębiorstw ważnych z punktu widzenia strategicznych interesów Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 39 poz. 676 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2004 r. w sprawie tragedii w Biesłanie
M.P. 2004 nr 38 poz. 675 Komunikat Nr 9/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 września 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2004 nr 38 poz. 674 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 września 2004 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2004 nr 38 poz. 673 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 38 poz. 672 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisanej w Biszkeku dnia 25 października 2002 r.
M.P. 2004 nr 38 poz. 671 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Biszkeku dnia 25 października 2002 r.
M.P. 2004 nr 38 poz. 670 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2004 nr 38 poz. 669 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 38 poz. 668 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 38 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2004 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 38 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2004 r. nr 113-30-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 38 poz. 665 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. nr Z. 110-43-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 38 poz. 664 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. nr Z. 110-42-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 38 poz. 663 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2004 r. nr Z. 110-41-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 38 poz. 662 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2004 r. nr Z. 110-40-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 37 poz. 661 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2004 nr 37 poz. 660 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 37 poz. 659 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2004 nr 37 poz. 658 Obwieszczenie Ministra gospodarki i Pracy z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 37 poz. 657 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2004 nr 37 poz. 656 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 września 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 37 poz. 655 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów, przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2004 nr 37 poz. 654 uchylony Zarządzenie Nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2004 nr 37 poz. 653 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w dziedzinie transportu morskiego, podpisanej w Tunisie dnia 4 października 2002 r.
M.P. 2004 nr 37 poz. 652 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w dziedzinie transportu morskiego, podpisana w Tunisie dnia 4 października 2002 r.
M.P. 2004 nr 37 poz. 651 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 37 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 37 poz. 649 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego pełnomocnika terenowego
M.P. 2004 nr 37 poz. 648 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Życia
M.P. 2004 nr 37 poz. 647 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2004 r. "Pamięć i Odpowiedzialność" w 65. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej
M.P. 2004 nr 36 poz. 646 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2004 r.
M.P. 2004 nr 36 poz. 645 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 36 poz. 644 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2004 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2004 nr 36 poz. 643 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartał 2004 r.
M.P. 2004 nr 36 poz. 642 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Unią Europejską w sprawie uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, sporządzoną w Brukseli dnia 24 lutego 2003 r.
M.P. 2004 nr 36 poz. 641 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Unią Europejską w sprawie uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, sporządzona w Brukseli dnia 24 lutego 2003 r.
M.P. 2004 nr 36 poz. 640 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 36 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 36 poz. 638 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 36 poz. 637 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 36 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2004 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 36 poz. 635 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 36 poz. 634 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 36 poz. 633 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 36 poz. 632 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2004 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2004 nr 36 poz. 631 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2004 r. nr 111-41-04 o nadaniu stopni oficerskich generałów i admirałów
M.P. 2004 nr 36 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 36 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-38-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 36 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-37-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 36 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-36-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 36 poz. 626 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-35-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 36 poz. 625 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-34-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 36 poz. 624 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-33-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 36 poz. 623 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr Z. 110-32-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 36 poz. 622 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2004 r. nr 112-7-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 36 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. nr Z. 110-31-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 35 poz. 620 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2004 r.
M.P. 2004 nr 35 poz. 619 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2004 nr 35 poz. 618 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2004 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2004 nr 35 poz. 617 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 35 poz. 616 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 35 poz. 615 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2005
M.P. 2004 nr 35 poz. 614 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2004 nr 35 poz. 613 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 par. 1 i w art. 112 par. 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2004 nr 35 poz. 612 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2004 nr 35 poz. 611 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu
M.P. 2004 nr 35 poz. 610 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. o nadaniu orderów o odznaczeń
M.P. 2004 nr 35 poz. 609 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 35 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 35 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 35 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 35 poz. 605 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wspierania oraz wykorzystywania prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych w gospodarce
M.P. 2004 nr 34 poz. 604 Komunikat Nr 8/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2004 nr 34 poz. 603 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2004 nr 34 poz. 602 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 34 poz. 601 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2004 nr 34 poz. 600 uchylony Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Informatyzacji
M.P. 2004 nr 34 poz. 599 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury, Młodzieży i Sportu Republiki Albanii na lata 2004-2006, podpisanym w Warszawie dnia 17 czerwca 2004 r.
M.P. 2004 nr 34 poz. 598 wygaśnięcie aktu Program Współpracy Kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury, Młodzieży i Sportu Republiki Albanii na lata 2004-2006, podpisany w Warszawie dnia 17 czerwca 2004 r.
M.P. 2004 nr 34 poz. 597 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 22 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym zezwoleniu na wykonywanie pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa wysyłającego w państwie przyjmującym
M.P. 2004 nr 34 poz. 596 obowiązujący Umowa z dnia 22 marca 2004 r. miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym zezwoleniu na wykonywanie pracy zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa wysyłającego w państwie przyjmującym
M.P. 2004 nr 34 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 34 poz. 594 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 34 poz. 593 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 33 poz. 592 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2004 nr 33 poz. 591 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 13 czerwca 2004 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2004 nr 33 poz. 590 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 33 poz. 589 uchylony Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2004 nr 33 poz. 588 uchylony Zarządzenie Nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej
M.P. 2004 nr 33 poz. 587 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
M.P. 2004 nr 33 poz. 586 obowiązujący Porozumienie z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
M.P. 2004 nr 33 poz. 585 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. nr 111-34-04 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2004 nr 33 poz. 584 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. nr 111-33-04 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji
M.P. 2004 nr 33 poz. 583 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2004 r. nr 113-29-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 33 poz. 582 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2004 r. w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
M.P. 2004 nr 33 poz. 581 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2004 r. w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
M.P. 2004 nr 33 poz. 580 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zatrzymanie i doprowadzenie na rozprawę posła Zbigniewa Nowaka
M.P. 2004 nr 33 poz. 579 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 32 poz. 578 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 32 poz. 577 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 32 poz. 576 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
M.P. 2004 nr 32 poz. 575 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2004 r.
M.P. 2004 nr 32 poz. 574 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2004 r.
M.P. 2004 nr 32 poz. 573 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2004 nr 32 poz. 572 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 32 poz. 571 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów
M.P. 2004 nr 32 poz. 570 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 32 poz. 569 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Lizbonie dnia 22 stycznia 2003 r.
M.P. 2004 nr 32 poz. 568 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy w dziedzinie turystyki sporządzona w Lizbonie dnia 22 stycznia 2003 r.
M.P. 2004 nr 32 poz. 567 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 32 poz. 566 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 32 poz. 565 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 32 poz. 564 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2004 nr 32 poz. 563 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Greckiej
M.P. 2004 nr 32 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. nr Z.110-30-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 32 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. nr Z.110-29-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 32 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. nr Z.110-28-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 32 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. nr 113-28-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 32 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. nr Z.110-27-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 32 poz. 557 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. nr Z.110-26-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 32 poz. 556 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. nr Z.110-25-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 32 poz. 555 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. nr Z.110-24-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 31 poz. 554 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w czerwcu 2004 r. w stosunku do grudnia 2003 r.
M.P. 2004 nr 31 poz. 553 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 31 poz. 552 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2004 nr 31 poz. 551 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych
M.P. 2004 nr 31 poz. 550 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 31 poz. 549 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki i Pracy
M.P. 2004 nr 31 poz. 548 uchylony Zarządzenie Nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 31 poz. 547 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
M.P. 2004 nr 31 poz. 546 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka o transporcie morskim, podpisanej w Warszawie dnia 20 maja 1999 r.
M.P. 2004 nr 31 poz. 545 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka o transporcie morskim, podpisana w Warszawie dnia 20 maja 1999 r.
M.P. 2004 nr 31 poz. 544 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 31 poz. 543 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 30 poz. 542 Komunikat Nr 7/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2004 nr 30 poz. 541 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
M.P. 2004 nr 30 poz. 540 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 30 poz. 539 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie edukacji na lata 2004-2006, podpisanego w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.
M.P. 2004 nr 30 poz. 538 obowiązujący Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie edukacji na lata 2004-2006, podpisane w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.
M.P. 2004 nr 30 poz. 537 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 30 poz. 536 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 30 poz. 535 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu
M.P. 2004 nr 29 poz. 534 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2004 nr 29 poz. 533 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie
M.P. 2004 nr 29 poz. 532 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2004 nr 29 poz. 531 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 29 poz. 530 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 29 poz. 529 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 29 poz. 528 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. nr 113-22-04 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego
M.P. 2004 nr 29 poz. 527 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. nr 113-21-04 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2004 nr 29 poz. 526 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 29 poz. 525 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2004 r. nr Z. 110-22-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 29 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. nr 112-6-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 29 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2004 r. nr 112-5-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 29 poz. 522 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2004 r. o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 29 poz. 521 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. nr 112-4-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 29 poz. 520 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2004 r. nr 115-4-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 29 poz. 519 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą w Kielcach
M.P. 2004 nr 29 poz. 518 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą w Szczecinie
M.P. 2004 nr 29 poz. 517 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą we Wrocławiu
M.P. 2004 nr 29 poz. 516 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą w Gdańsku
M.P. 2004 nr 29 poz. 515 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą w Chrzanowie
M.P. 2004 nr 29 poz. 514 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą w Poznaniu
M.P. 2004 nr 29 poz. 513 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą w Warszawie
M.P. 2004 nr 29 poz. 512 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
M.P. 2004 nr 29 poz. 511 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą w Lublinie
M.P. 2004 nr 29 poz. 510 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą w Krakowie
M.P. 2004 nr 29 poz. 509 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą w Krakowie
M.P. 2004 nr 29 poz. 508 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą w Kaliszu
M.P. 2004 nr 29 poz. 507 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą w Białymstoku
M.P. 2004 nr 29 poz. 506 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą w Radomiu
M.P. 2004 nr 29 poz. 505 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą w Radomiu
M.P. 2004 nr 29 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą w Poznaniu
M.P. 2004 nr 29 poz. 503 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą w Łodzi
M.P. 2004 nr 29 poz. 502 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Czesława Wojciechowskiego
M.P. 2004 nr 29 poz. 501 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Witolda Tomczaka
M.P. 2004 nr 29 poz. 500 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Czesława Adama Siekierskiego
M.P. 2004 nr 29 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jacka Protasiewicza
M.P. 2004 nr 29 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zdzisława Zbigniewa Podkańskiego
M.P. 2004 nr 29 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Pawła Bartłomieja Piskorskiego
M.P. 2004 nr 29 poz. 496 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Pęka
M.P. 2004 nr 29 poz. 495 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marcina Libickiego
M.P. 2004 nr 29 poz. 494 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bogusława Mariana Liberadzkiego
M.P. 2004 nr 29 poz. 493 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Antoniego Lewandowskiego
M.P. 2004 nr 29 poz. 492 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Krzysztofa Kuźmiuka
M.P. 2004 nr 29 poz. 491 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Urszuli Krupy
M.P. 2004 nr 29 poz. 490 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Adama Klicha
M.P. 2004 nr 29 poz. 489 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Michała Tomasza Kamińskiego
M.P. 2004 nr 29 poz. 488 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dariusza Macieja Grabowskiego
M.P. 2004 nr 29 poz. 487 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Mariana Giertycha
M.P. 2004 nr 29 poz. 486 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Bielana
M.P. 2004 nr 29 poz. 485 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2004 nr 29 poz. 484 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie sprawozdania Krajowej rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności
M.P. 2004 nr 28 poz. 483 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.
M.P. 2004 nr 28 poz. 482 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w Sadzie Apelacyjnym w Warszawie
M.P. 2004 nr 28 poz. 481 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 28 poz. 480 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
M.P. 2004 nr 28 poz. 479 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych
M.P. 2004 nr 28 poz. 478 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
M.P. 2004 nr 28 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 28 poz. 476 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku
M.P. 2004 nr 28 poz. 475 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2004 nr 28 poz. 474 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Mieczysława Janowskiego
M.P. 2004 nr 28 poz. 473 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Gierka
M.P. 2004 nr 28 poz. 472 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Grażyny Staniszewskiej
M.P. 2004 nr 28 poz. 471 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Genowefy Grabowskiej
M.P. 2004 nr 28 poz. 470 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania
M.P. 2004 nr 27 poz. 469 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2004 nr 27 poz. 468 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 27 poz. 467 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu
M.P. 2004 nr 27 poz. 466 Obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2004
M.P. 2004 nr 27 poz. 465 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na III kwartał 2004 r.
M.P. 2004 nr 27 poz. 464 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 27 poz. 463 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 27 poz. 462 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 27 poz. 461 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 27 poz. 460 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2004 nr 27 poz. 459 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 27 poz. 458 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2004 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 27 poz. 457 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny, w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii
M.P. 2004 nr 27 poz. 456 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2004 r. nr 113-26-04 o powołaniu w skład Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 27 poz. 455 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2004 r. nr 113-25-04 o powołaniu Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2004 nr 27 poz. 454 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2004 r. nr 113-24-04 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 27 poz. 453 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2004 r. nr 113-23-04 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 26 poz. 452 Komunikat Nr 6/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2004 nr 26 poz. 451 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2004 nr 26 poz. 450 Obwieszczenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach
M.P. 2004 nr 26 poz. 449 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2004 nr 26 poz. 448 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2004 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2004 nr 26 poz. 447 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 26 poz. 446 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 26 poz. 445 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 26 poz. 444 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2004 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 26 poz. 443 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 26 poz. 442 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 26 poz. 441 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2004 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 26 poz. 440 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2004 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2004 nr 26 poz. 439 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 26 poz. 438 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2004 nr 26 poz. 437 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. nr Z. 110-21-2004 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 26 poz. 436 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. nr Z. 110-20-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 26 poz. 435 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. nr Z. 110-19-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 26 poz. 434 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. nr Z. 110-18-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 26 poz. 433 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. nr Z. 110-17-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 26 poz. 432 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2004 r. nr Z. 110-16-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 26 poz. 431 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie polityki karnej w Polsce
M.P. 2004 nr 25 poz. 430 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2003 r.
M.P. 2004 nr 25 poz. 429 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2003 r.
M.P. 2004 nr 24 poz. 428 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2003 r.
M.P. 2004 nr 24 poz. 427 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego oraz prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2004 nr 24 poz. 426 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2004 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne
M.P. 2004 nr 24 poz. 425 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 24 poz. 424 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2004 r.
M.P. 2004 nr 24 poz. 423 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 24 poz. 422 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 24 poz. 421 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2004 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów
M.P. 2004 nr 24 poz. 420 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 28 marca 2004 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie dolnośląskim, w okręgu wyborczym nr 3
M.P. 2004 nr 24 poz. 419 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 12 października 2003 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 23
M.P. 2004 nr 24 poz. 418 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy stosowanych w referendum lokalnym protokołów: wyników głosowania w obwodzie, zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu oraz wyniku referendum
M.P. 2004 nr 24 poz. 417 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej w 2003 r.
M.P. 2004 nr 24 poz. 416 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2003 r.
M.P. 2004 nr 24 poz. 415 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 24 poz. 414 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2003 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2004 nr 24 poz. 413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 24 poz. 412 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen S.A. oraz zarzutu wykorzystania służb specjalnych (d. UOP) do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postanowień służących do wywierania presji na członków Zarządu PKN Orlen S.A.
M.P. 2004 nr 24 poz. 411 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie dotyczącym prowadzonych w latach 2001-2003 postępowań koncesyjnych w sprawach rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych
M.P. 2004 nr 24 poz. 410 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej poseł Renaty Beger
M.P. 2004 nr 23 poz. 409 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2004 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2004 nr 23 poz. 408 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2004 r.
M.P. 2004 nr 23 poz. 407 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2004 nr 23 poz. 406 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 23 poz. 405 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 23 poz. 404 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań nawozów
M.P. 2004 nr 23 poz. 403 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie ogłoszeń kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
M.P. 2004 nr 23 poz. 402 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
M.P. 2004 nr 23 poz. 401 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
M.P. 2004 nr 23 poz. 400 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
M.P. 2004 nr 23 poz. 399 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.
M.P. 2004 nr 23 poz. 398 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisane w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.
M.P. 2004 nr 23 poz. 397 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. nr 113-19-04 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2004 nr 22 poz. 396 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie terminu przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
M.P. 2004 nr 22 poz. 395 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
M.P. 2004 nr 22 poz. 394 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
M.P. 2004 nr 22 poz. 393 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska
M.P. 2004 nr 22 poz. 392 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 par. 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
M.P. 2004 nr 22 poz. 391 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2004 nr 22 poz. 390 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2004 nr 22 poz. 389 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania przez nie zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
M.P. 2004 nr 22 poz. 388 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. nr 113-20-04 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 22 poz. 387 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2004 r. nr 111-17-04 o mianowaniu na stopień generała
M.P. 2004 nr 22 poz. 386 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r.
M.P. 2004 nr 22 poz. 385 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wacława Martyniuka
M.P. 2004 nr 22 poz. 384 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tomasza Nałęcza
M.P. 2004 nr 21 poz. 383 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 21 poz. 382 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych
M.P. 2004 nr 21 poz. 381 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 21 poz. 380 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2003 r.
M.P. 2004 nr 21 poz. 379 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
M.P. 2004 nr 21 poz. 378 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw
M.P. 2004 nr 21 poz. 377 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
M.P. 2004 nr 21 poz. 376 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
M.P. 2004 nr 21 poz. 375 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które odpowiadają specjalnością uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 21 poz. 374 uchylony Zarządzenie Nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy
M.P. 2004 nr 21 poz. 373 uchylony Zarządzenie Nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Społecznej
M.P. 2004 nr 21 poz. 372 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumień z Republiką Słowacką i Republiką Węgierską, zawartych w formie wymiany not, w sprawie wygaśnięcia umów wskazanych w załącznikach do tych not
M.P. 2004 nr 21 poz. 371 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej
M.P. 2004 nr 21 poz. 370 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej
M.P. 2004 nr 21 poz. 369 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr 113-18-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 21 poz. 368 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-15-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 21 poz. 367 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-14-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 20 poz. 366 Komunikat Nr 5/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2004 nr 20 poz. 365 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2004 nr 20 poz. 364 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2003 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2004 nr 20 poz. 363 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 20 poz. 362 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych
M.P. 2004 nr 20 poz. 361 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych
M.P. 2004 nr 20 poz. 360 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2004 nr 20 poz. 359 obowiązujący Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej
M.P. 2004 nr 20 poz. 358 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 20 poz. 357 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 20 poz. 356 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 20 poz. 355 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2003 r. o nadaniu orderu
M.P. 2004 nr 20 poz. 354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 20 poz. 353 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-12-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 20 poz. 352 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-11-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 20 poz. 351 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-10-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 20 poz. 350 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr 111-12-04 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
M.P. 2004 nr 20 poz. 349 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr 111-11-04 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
M.P. 2004 nr 20 poz. 348 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-13-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 20 poz. 347 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-9-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 20 poz. 346 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2004 r. nr Z. 110-8-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2004 nr 19 poz. 345 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych
M.P. 2004 nr 19 poz. 344 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 19 poz. 343 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzania głosowania oraz przekazywania dokumentów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2004 nr 19 poz. 342 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2004 nr 19 poz. 341 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 19 poz. 340 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2003 r. o nadaniu orderów
M.P. 2004 nr 19 poz. 339 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 19 poz. 338 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2004 nr 19 poz. 337 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2004 r. nr 113-17-04 o powołaniu Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2004 nr 19 poz. 336 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2004 r. nr 113-16-04 o powołaniu w skład Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 19 poz. 335 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2004 r. nr 113-15-04 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 19 poz. 334 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2004 r. nr 113-14-04 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 19 poz. 333 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2004 r. nr 113-13-04 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 19 poz. 332 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Jerzego Cieślaka
M.P. 2004 nr 19 poz. 331 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie fali przemocy w Kosowie
M.P. 2004 nr 18 poz. 330 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 18 poz. 329 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 18 poz. 328 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 18 poz. 327 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2004 nr 18 poz. 326 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2004 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne
M.P. 2004 nr 18 poz. 325 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2004 r.
M.P. 2004 nr 18 poz. 324 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
M.P. 2004 nr 18 poz. 323 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie
M.P. 2004 nr 18 poz. 322 Obwieszczenie Ministra Kultury z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
M.P. 2004 nr 18 poz. 321 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego
M.P. 2004 nr 18 poz. 320 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego
M.P. 2004 nr 18 poz. 319 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego
M.P. 2004 nr 18 poz. 318 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego
M.P. 2004 nr 18 poz. 317 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu antydumpingowym w związku z przywozem na polski obszar celny elektrod węglowych pochodzących z Indii
M.P. 2004 nr 18 poz. 316 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych
M.P. 2004 nr 18 poz. 315 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych
M.P. 2004 nr 18 poz. 314 uchylony Uchwała Państwowej komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
M.P. 2004 nr 18 poz. 313 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów utworzonych na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
M.P. 2004 nr 18 poz. 312 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych
M.P. 2004 nr 18 poz. 311 obowiązujący Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
M.P. 2004 nr 18 poz. 310 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. Nr 113-12-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 18 poz. 309 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 111-8-04 o mianowaniu na stopień generała brygady
M.P. 2004 nr 18 poz. 308 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2004 r. Nr 112-3-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 18 poz. 307 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2004 r. Nr 115-3-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 18 poz. 306 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2004 r. Nr 115-2-04
M.P. 2004 nr 18 poz. 305 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2004 r. Nr 112-2-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 18 poz. 304 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 16 lutego 2004 r. Nr 112-1-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 18 poz. 303 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2004 r. nr 115-1-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 18 poz. 302 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2004 nr 18 poz. 301 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2004 nr 18 poz. 300 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie odwołania Marszałka Sejmu w związku ze złożoną rezygnacją
M.P. 2004 nr 17 poz. 299 Komunikat Nr 4/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2004 nr 17 poz. 298 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2004 nr 17 poz. 297 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2004 nr 17 poz. 296 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 17 poz. 295 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych: w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz w sądach rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie
M.P. 2004 nr 17 poz. 294 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych
M.P. 2004 nr 17 poz. 293 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego
M.P. 2004 nr 17 poz. 292 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wykazu szkół i placówek o znaczeniu regionalnym, które zostały przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. do prowadzenia przez samorządy województw, według stanu na dzień 1 września 2003 r.
M.P. 2004 nr 17 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny cementu pochodzącego z Republiki Białorusi
M.P. 2004 nr 17 poz. 290 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2004 nr 17 poz. 289 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2004 nr 17 poz. 288 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
M.P. 2004 nr 17 poz. 287 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 30 czerwca 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2004 nr 17 poz. 286 obowiązujący Porozumienie z dnia 30 czerwca 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2004 nr 16 poz. 285 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
M.P. 2004 nr 16 poz. 284 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2004 nr 16 poz. 283 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2004 nr 16 poz. 282 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych
M.P. 2004 nr 16 poz. 281