Position PDFStatus Title
M.P. 2011 nr 118 poz. 1199 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2011 r.
M.P. 2011 nr 118 poz. 1198 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
M.P. 2011 nr 118 poz. 1197 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2011 nr 118 poz. 1196 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 107 z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
M.P. 2011 nr 118 poz. 1195 uchylony Zarządzenie Nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2011 nr 118 poz. 1194 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. o potępieniu stanu wojennego w 30. rocznicę jego wprowadzenia
M.P. 2011 nr 118 poz. 1193 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
M.P. 2011 nr 118 poz. 1192 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uczczenia pamięci Karola Józefa Lipińskiego w 150. rocznicę Jego śmierci
M.P. 2011 nr 118 poz. 1191 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uczczenia pamięci Václava Havla
M.P. 2011 nr 118 poz. 1190 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
M.P. 2011 nr 117 poz. 1189 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2011 nr 117 poz. 1188 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2011 nr 117 poz. 1187 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2011 nr 117 poz. 1186 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2011 nr 117 poz. 1185 akt objęty tekstem jednolitym Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. o sprostowaniu błędów
M.P. 2011 nr 117 poz. 1184 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 20. rocznicę działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2011 nr 117 poz. 1183 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2011 nr 117 poz. 1182 uznany za uchylony Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2011 r. nr 1131-18-2011 o powołaniu członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2011 nr 117 poz. 1181 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie
M.P. 2011 nr 117 poz. 1180 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2011 nr 117 poz. 1179 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury
M.P. 2011 nr 116 poz. 1178 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
M.P. 2011 nr 115 poz. 1177 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1176 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1175 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1174 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1173 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1172 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1171 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1170 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1169 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1168 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1167 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1166 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1165 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1164 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1163 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1162 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 listopada 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 115 poz. 1161 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012
M.P. 2011 nr 115 poz. 1160 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2011 nr 115 poz. 1159 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2012 r.
M.P. 2011 nr 115 poz. 1158 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Małgorzaty Chomycz
M.P. 2011 nr 114 poz. 1157 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu badawczo-rozwojowego
M.P. 2011 nr 114 poz. 1156 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2011 nr 114 poz. 1155 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 28 listopada 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2011 nr 114 poz. 1154 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2011 nr 114 poz. 1153 uchylony Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 114 poz. 1152 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 113 poz. 1151 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2012 r.
M.P. 2011 nr 113 poz. 1150 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2012
M.P. 2011 nr 113 poz. 1149 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2012
M.P. 2011 nr 113 poz. 1148 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2011 r.
M.P. 2011 nr 113 poz. 1147 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2012
M.P. 2011 nr 113 poz. 1146 uchylony Uchwała Nr 214 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 113 poz. 1145 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu
M.P. 2011 nr 112 poz. 1144 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 99 z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 112 poz. 1143 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 112 poz. 1142 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 112 poz. 1141 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 112 poz. 1140 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 112 poz. 1139 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 112 poz. 1138 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 112 poz. 1137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 112 poz. 1136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 112 poz. 1135 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 112 poz. 1134 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 111 poz. 1133 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 98 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
M.P. 2011 nr 111 poz. 1132 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 111 poz. 1131 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 111 poz. 1130 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 111 poz. 1129 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 111 poz. 1128 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 111 poz. 1127 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 111 poz. 1126 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 111 poz. 1125 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 111 poz. 1124 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 111 poz. 1123 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 111 poz. 1122 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 111 poz. 1121 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 111 poz. 1120 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 111 poz. 1119 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 111 poz. 1118 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2011 nr 111 poz. 1117 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 111 poz. 1116 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2011 nr 111 poz. 1115 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 111 poz. 1114 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 111 poz. 1113 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 110 poz. 1112 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii
M.P. 2011 nr 109 poz. 1111 Komunikat nr 12/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2011 nr 109 poz. 1110 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 109 poz. 1109 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 109 poz. 1108 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2011 nr 109 poz. 1107 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 109 poz. 1106 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 109 poz. 1105 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 109 poz. 1104 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 109 poz. 1103 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2011 nr 109 poz. 1102 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 109 poz. 1101 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 108 poz. 1100 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2011 r.
M.P. 2011 nr 108 poz. 1099 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 108 poz. 1098 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2011 nr 108 poz. 1097 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 108 poz. 1096 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 108 poz. 1095 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 108 poz. 1094 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 108 poz. 1093 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 108 poz. 1092 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 108 poz. 1091 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 108 poz. 1090 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 107 poz. 1089 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 97 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji
M.P. 2011 nr 107 poz. 1088 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 107 poz. 1087 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 107 poz. 1086 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 107 poz. 1085 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 107 poz. 1084 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 107 poz. 1083 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 107 poz. 1082 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 107 poz. 1081 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2011 nr 107 poz. 1080 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 107 poz. 1079 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 107 poz. 1078 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 107 poz. 1077 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 107 poz. 1076 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 107 poz. 1075 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 107 poz. 1074 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 107 poz. 1073 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 107 poz. 1072 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 106 poz. 1071 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 93 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
M.P. 2011 nr 106 poz. 1070 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 106 poz. 1069 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2011 nr 106 poz. 1068 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 105 poz. 1067 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2011 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2011 nr 105 poz. 1066 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2011 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2011 nr 105 poz. 1065 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2011 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2011 nr 105 poz. 1064 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 17 listopada 2011 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Kompetencyjne w poznaniu, w latach 2011-2015"
M.P. 2011 nr 105 poz. 1063 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2012 r.
M.P. 2011 nr 105 poz. 1062 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2011 nr 105 poz. 1061 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2011 r.
M.P. 2011 nr 105 poz. 1060 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
M.P. 2011 nr 105 poz. 1059 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2011 nr 105 poz. 1058 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wyboru członka Trybunału Stanu
M.P. 2011 nr 105 poz. 1057 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 105 poz. 1056 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu
M.P. 2011 nr 104 poz. 1055 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2011 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sadu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2011 nr 104 poz. 1054 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 listopada 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2011 nr 104 poz. 1053 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii "Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Jeremi Przybora Jerzy Wasowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2011 nr 104 poz. 1052 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. nr 110-33-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 104 poz. 1051 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. nr 110-32-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 104 poz. 1050 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. nr 112-50-2011 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2011 nr 104 poz. 1049 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. nr 1130-10-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2011 nr 104 poz. 1048 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. nr 110-30-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 104 poz. 1047 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2011 r. nr 110-31-2011 o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 104 poz. 1046 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi
M.P. 2011 nr 104 poz. 1045 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu
M.P. 2011 nr 104 poz. 1044 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 104 poz. 1043 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu
M.P. 2011 nr 103 poz. 1042 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 103 poz. 1041 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2011 nr 103 poz. 1040 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 103 poz. 1039 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 103 poz. 1038 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 103 poz. 1037 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 103 poz. 1036 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 103 poz. 1035 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 103 poz. 1034 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 103 poz. 1033 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 103 poz. 1032 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 103 poz. 1031 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 103 poz. 1030 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022
M.P. 2011 nr 103 poz. 1029 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2011 r. nr 115-10-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 102 poz. 1028 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2012 r.
M.P. 2011 nr 102 poz. 1027 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. nr 1131-17-2011 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 102 poz. 1026 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. nr 1131-16-2011 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 102 poz. 1025 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2011 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii
M.P. 2011 nr 101 poz. 1024 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 100. rocznicę przyznania II Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie, oraz terminu wprowadzenia go do obiegu
M.P. 2011 nr 101 poz. 1023 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. nr 1131-13-2011 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 101 poz. 1022 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. nr 1131-12-2011 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 101 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. nr 1131-15-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 101 poz. 1020 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. nr 1131-14-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 100 poz. 1019 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach
M.P. 2011 nr 100 poz. 1018 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie
M.P. 2011 nr 100 poz. 1017 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Romana Święczkowskiego
M.P. 2011 nr 100 poz. 1016 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dariusza Barskiego
M.P. 2011 nr 100 poz. 1015 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Sebastiana Jarubasa
M.P. 2011 nr 100 poz. 1014 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Andrzeja Hetmana
M.P. 2011 nr 100 poz. 1013 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu
M.P. 2011 nr 100 poz. 1012 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu
M.P. 2011 nr 100 poz. 1011 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2011 nr 100 poz. 1010 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu
M.P. 2011 nr 100 poz. 1009 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
M.P. 2011 nr 100 poz. 1008 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2011 nr 99 poz. 1007 Komunikat nr 11/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2011 nr 99 poz. 1006 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie pierwszego wskaźnika waloryzacji
M.P. 2011 nr 99 poz. 1005 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
M.P. 2011 nr 99 poz. 1004 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 17 października 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2011 nr 99 poz. 1003 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2011 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2007-2009
M.P. 2011 nr 99 poz. 1002 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2011 nr 99 poz. 1001 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
M.P. 2011 nr 99 poz. 1000 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2011 r. nr 115-9-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 98 poz. 999 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2011 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Diamentowy Grant"
M.P. 2011 nr 98 poz. 998 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2012
M.P. 2011 nr 98 poz. 997 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2011 nr 98 poz. 996 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 98 poz. 995 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 98 poz. 994 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 98 poz. 993 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 98 poz. 992 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 98 poz. 991 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 98 poz. 990 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 98 poz. 989 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 98 poz. 988 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 98 poz. 987 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 97 poz. 986 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 97 poz. 985 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2011 nr 97 poz. 984 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Kalisz, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2011 nr 97 poz. 983 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 5 zł, z serii "Polskie kluby piłkarskie" - Polonia Warszawa, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2011 nr 97 poz. 982 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Kraków, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2011 nr 97 poz. 981 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii "Polscy podróżnicy i badacze" - Ferdynand Ossendowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2011 nr 96 poz. 980 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2011 nr 96 poz. 979 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 października 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 96 poz. 978 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 października 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 96 poz. 977 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 października 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 96 poz. 976 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 października 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 96 poz. 975 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 października 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 96 poz. 974 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska
M.P. 2011 nr 96 poz. 973 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2011 nr 96 poz. 972 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2011 nr 96 poz. 971 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
M.P. 2011 nr 95 poz. 970 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.
M.P. 2011 nr 95 poz. 969 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
M.P. 2011 nr 95 poz. 968 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 95 poz. 967 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2011 r. w stosunku do września 2005 r.
M.P. 2011 nr 95 poz. 966 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
M.P. 2011 nr 95 poz. 965 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 95 poz. 964 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 95 poz. 963 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012
M.P. 2011 nr 95 poz. 962 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.
M.P. 2011 nr 95 poz. 961 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
M.P. 2011 nr 95 poz. 960 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 95 poz. 959 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 94 poz. 958 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012
M.P. 2011 nr 94 poz. 957 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2012
M.P. 2011 nr 93 poz. 956 uchylony Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
M.P. 2011 nr 93 poz. 955 uchylony Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
M.P. 2011 nr 93 poz. 954 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
M.P. 2011 nr 93 poz. 953 obowiązujący Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
M.P. 2011 nr 92 poz. 952 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisaną w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r.
M.P. 2011 nr 92 poz. 951 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisana w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r.
M.P. 2011 nr 92 poz. 950 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Azerbejdżanu, podpisanym w Baku w dniu 25 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 92 poz. 949 obowiązujący Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Azerbejdżanu, podpisane w Baku w dniu 25 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 91 poz. 948 Komunikat nr 10/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 października 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2011 nr 91 poz. 947 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 16 września 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2011 nr 91 poz. 946 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2011 nr 91 poz. 945 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2011 nr 90 poz. 944 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Rozwój Sportu Akademickiego"
M.P. 2011 nr 90 poz. 943 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2011 nr 90 poz. 942 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2011 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2011 nr 90 poz. 941 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2011 nr 90 poz. 940 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr 110-20-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 90 poz. 939 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr 110-28-2011 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 89 poz. 938 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 68 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta
M.P. 2011 nr 89 poz. 937 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 89 poz. 936 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2011 nr 89 poz. 935 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 89 poz. 934 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 89 poz. 933 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 89 poz. 932 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 89 poz. 931 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 89 poz. 930 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 89 poz. 929 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 89 poz. 928 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2011 nr 89 poz. 927 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 89 poz. 926 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 89 poz. 925 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 89 poz. 924 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 88 poz. 923 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych
M.P. 2011 nr 88 poz. 922 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Łódź, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2011 nr 88 poz. 921 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, "Europa bez barier - 100-lecie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2011 nr 87 poz. 920 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2011 nr 87 poz. 919 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości
M.P. 2011 nr 87 poz. 918 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2011 nr 87 poz. 917 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010 r.
M.P. 2011 nr 87 poz. 916 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2011 nr 87 poz. 915 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2011 nr 87 poz. 914 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2011 r.
M.P. 2011 nr 87 poz. 913 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 września 2011 r. w sprawie postępowania kontrolnego
M.P. 2011 nr 87 poz. 912 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
M.P. 2011 nr 87 poz. 911 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 87 poz. 910 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr 1131-7-2011 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2011 nr 87 poz. 909 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2011 r. nr 1131-6-11 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2011 nr 87 poz. 908 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2011 r. nr 1130-9-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2011 nr 87 poz. 907 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi
M.P. 2011 nr 87 poz. 906 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego
M.P. 2011 nr 87 poz. 905 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka
M.P. 2011 nr 86 poz. 904 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2011 nr 86 poz. 903 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2011 nr 86 poz. 902 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
M.P. 2011 nr 86 poz. 901 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2011 nr 86 poz. 900 uchylony Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji służbowych pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad ich wydawania i wymiany
M.P. 2011 nr 86 poz. 899 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 62 z dnia 14 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2011 nr 86 poz. 898 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 86 poz. 897 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 86 poz. 896 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 86 poz. 895 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 86 poz. 894 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 86 poz. 893 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 86 poz. 892 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 86 poz. 891 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 86 poz. 890 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 86 poz. 889 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 85 poz. 888 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisaną w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r.
M.P. 2011 nr 85 poz. 887 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisana w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r.
M.P. 2011 nr 85 poz. 886 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Planem Współpracy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny na lata 2011-2015, podpisanym w Jerozolimie dnia 24 lutego 2011 r.
M.P. 2011 nr 85 poz. 885 obowiązujący Plan Współpracy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny na lata 2011-2015, podpisany w Jerozolimie dnia 24 lutego 2011 r.
M.P. 2011 nr 85 poz. 884 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Republiki Azerbejdżanu na lata 2011-2013, podpisanym w Baku dnia 25 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 85 poz. 883 wygaśnięcie aktu Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Republiki Azerbejdżanu na lata 2011-2013, podpisany w Baku dnia 25 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 84 poz. 882 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 84 poz. 881 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2011 nr 84 poz. 880 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2011 r.
M.P. 2011 nr 84 poz. 879 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
M.P. 2011 nr 84 poz. 878 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 84 poz. 877 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 84 poz. 876 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 84 poz. 875 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 84 poz. 874 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 84 poz. 873 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 84 poz. 872 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 84 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 84 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 84 poz. 869 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 84 poz. 868 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 84 poz. 867 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 84 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 84 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 84 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 84 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 84 poz. 862 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2011 r. nr 112-29-2011 o nadaniu stopni oficerskich generała broni, generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2011 nr 84 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. nr 112-32-2011 o mianowaniu na stopień nadinspektora celnego
M.P. 2011 nr 84 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. nr 1131-5-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 84 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. nr 1131-4-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 84 poz. 858 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2011 r. nr 1130-8-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2011 nr 83 poz. 857 Komunikat nr 9/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 września 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2011 nr 83 poz. 856 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2012
M.P. 2011 nr 83 poz. 855 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
M.P. 2011 nr 83 poz. 854 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w składzie okręgowej komisji wyborczej w Pile powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 83 poz. 853 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 83 poz. 852 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 83 poz. 851 obowiązujący Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy
M.P. 2011 nr 83 poz. 850 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 83 poz. 849 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 83 poz. 848 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 83 poz. 847 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 83 poz. 846 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 83 poz. 845 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 83 poz. 844 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 83 poz. 843 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 83 poz. 842 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 83 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 83 poz. 840 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 83 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 83 poz. 838 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2011 nr 83 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2011 nr 83 poz. 836 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 82 poz. 835 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2011 nr 82 poz. 834 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"
M.P. 2011 nr 82 poz. 833 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2011 r.
M.P. 2011 nr 82 poz. 832 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 17 sierpnia 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2011 nr 82 poz. 831 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2011 nr 82 poz. 830 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
M.P. 2011 nr 82 poz. 829 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Poznań, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2011 nr 82 poz. 828 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2012
M.P. 2011 nr 82 poz. 827 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2011 r. nr 110-27-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 82 poz. 826 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2011 r. nr 110-26-2011 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 81 poz. 825 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o transporcie morskim, podpisaną w Warszawie dnia 6 grudnia 2010 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 824 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o transporcie morskim, podpisana w Warszawie dnia 6 grudnia 2010 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 823 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską
M.P. 2011 nr 81 poz. 822 obowiązujący Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską
M.P. 2011 nr 81 poz. 821 obowiązujący Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską
M.P. 2011 nr 81 poz. 820 obowiązujący Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską
M.P. 2011 nr 81 poz. 819 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2011 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 25 września 2008 r., podpisanym w Dżakarcie dnia 24 maja 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 818 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 25 września 2008 r., podpisane w Dżakarcie dnia 24 maja 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 817 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 2011 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r., podpisanym w Pekinie dnia 12 stycznia 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 816 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r., podpisane w Pekinie dnia 12 stycznia 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 815 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2011-2013, podpisanym w Erewaniu dnia 28 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 814 obowiązujący Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2011-2013, podpisany w Erewaniu dnia 28 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 813 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie Biura Rady Europy w Warszawie i jego statusu prawnego, podpisanym w Strasburgu dnia 14 czerwca 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 812 obowiązujący Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie Biura Rady Europy w Warszawie i jego statusu prawnego, podpisane w Strasburgu dnia 14 czerwca 2011 r.
M.P. 2011 nr 80 poz. 811 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających Powstania Śląskie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2011 nr 80 poz. 810 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 80 poz. 809 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 80 poz. 808 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 80 poz. 807 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 80 poz. 806 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 80 poz. 805 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2011 nr 80 poz. 804 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
M.P. 2011 nr 79 poz. 803 obowiązujący Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2011 nr 79 poz. 802 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2011 nr 79 poz. 801 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 79 poz. 800 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 79 poz. 799 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 79 poz. 798 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 79 poz. 797 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 79 poz. 796 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2011 nr 79 poz. 795 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 79 poz. 794 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 79 poz. 793 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 79 poz. 792 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 79 poz. 791 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 79 poz. 790 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 79 poz. 789 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 78 poz. 788 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 17 sierpnia 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2011 nr 78 poz. 787 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 58 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2011 nr 78 poz. 786 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 57 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 78 poz. 785 uchylony Uchwała Rady Ministrów Nr 158 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 78 poz. 784 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 78 poz. 783 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 78 poz. 782 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 78 poz. 781 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 78 poz. 780 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 78 poz. 779 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 78 poz. 778 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 78 poz. 777 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 78 poz. 776 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 78 poz. 775 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 78 poz. 774 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 78 poz. 773 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 78 poz. 772 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 78 poz. 771 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 78 poz. 770 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 77 poz. 769 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2011 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2011 nr 77 poz. 768 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2011 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2011 nr 77 poz. 767 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 77 poz. 766 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 77 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 77 poz. 764 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 77 poz. 763 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 77 poz. 762 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 77 poz. 761 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 77 poz. 760 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 77 poz. 759 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 77 poz. 758 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 77 poz. 757 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 77 poz. 756 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 77 poz. 755 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 77 poz. 754 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2011 nr 77 poz. 753 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 77 poz. 752 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 77 poz. 751 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 77 poz. 750 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. nr 115-8-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 77 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2011 r. nr 115-7-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 77 poz. 748 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2011 r. nr 115-6-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 77 poz. 747 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chrzanowie
M.P. 2011 nr 76 poz. 746 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2011 nr 75 poz. 745 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
M.P. 2011 nr 75 poz. 744 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013
M.P. 2011 nr 75 poz. 743 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
M.P. 2011 nr 75 poz. 742 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju
M.P. 2011 nr 75 poz. 741 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2011 nr 74 poz. 740 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, zawartym w Podgoricy dnia 23 kwietnia 2009 r.
M.P. 2011 nr 74 poz. 739 obowiązujący Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, zawarte w Podgoricy dnia 23 kwietnia 2009 r.
M.P. 2011 nr 74 poz. 738 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, podpisanym w Białowieży dnia 12 września 2009 r.
M.P. 2011 nr 74 poz. 737 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, podpisane w Białowieży dnia 12 września 2009 r.
M.P. 2011 nr 73 poz. 736 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2010 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji
M.P. 2011 nr 73 poz. 735 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł upamiętniających Ignacego Jana Paderewskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2011 nr 73 poz. 734 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Mława, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2011 nr 73 poz. 733 akt jednorazowy Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w VII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 73 poz. 732 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 73 poz. 731 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 73 poz. 730 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 73 poz. 729 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 73 poz. 728 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 73 poz. 727 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 73 poz. 726 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 73 poz. 725 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2011 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2011 nr 73 poz. 724 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2011 nr 73 poz. 723 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2011 nr 73 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 73 poz. 721 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 73 poz. 720 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 73 poz. 719 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 73 poz. 718 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 73 poz. 717 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 73 poz. 716 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 73 poz. 715 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 73 poz. 714 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 73 poz. 713 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 72 poz. 712 uznany za uchylony Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2011 nr 72 poz. 711 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 72 poz. 710 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 71 poz. 709 Komunikat Nr 8/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2011 nr 71 poz. 708 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 71 poz. 707 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2011 nr 71 poz. 706 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2011 nr 71 poz. 705 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2011 nr 71 poz. 704 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 71 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 71 poz. 702 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 71 poz. 701 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2011 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2011 nr 71 poz. 700 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 71 poz. 699 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 71 poz. 698 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 71 poz. 697 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 71 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 71 poz. 695 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 70 poz. 694 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 70 poz. 693 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2011 nr 70 poz. 692 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2011 nr 70 poz. 691 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Czesława Miłosza, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2011 nr 70 poz. 690 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti
M.P. 2011 nr 70 poz. 689 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 70 poz. 688 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 69 poz. 687 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2011 nr 69 poz. 686 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 lipca 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2011 nr 69 poz. 685 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2011 r.
M.P. 2011 nr 69 poz. 684 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2011 r.
M.P. 2011 nr 69 poz. 683 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2011 nr 69 poz. 682 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 68 poz. 681 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 68 poz. 680 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 68 poz. 679 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r.
M.P. 2011 nr 68 poz. 678 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 68 poz. 677 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2011 nr 68 poz. 676 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 68 poz. 675 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2011 nr 68 poz. 674 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2011 nr 68 poz. 673 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2011 nr 68 poz. 672 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych
M.P. 2011 nr 68 poz. 671 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Chwieruta
M.P. 2011 nr 67 poz. 670 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 lipca 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2011 nr 67 poz. 669 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 lipca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 67 poz. 668 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 lipca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2011 nr 67 poz. 667 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2009 r.
M.P. 2011 nr 67 poz. 666 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 5 lipca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2011 nr 67 poz. 665 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2011 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2011 nr 67 poz. 664 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, upamiętniającej "300-lecie Pielgrzymki Warszawskiej na Jasną Górę", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2011 nr 67 poz. 663 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Gdynia, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2011 nr 67 poz. 662 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. nr 112-22-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady
M.P. 2011 nr 67 poz. 661 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. nr 112-21-2011 o mianowaniu na stopień generała dywizji
M.P. 2011 nr 67 poz. 660 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. nr 110-25-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 67 poz. 659 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2011 r. nr 1130-7-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2011 nr 67 poz. 658 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 112-19-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2011 nr 67 poz. 657 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r. nr 1130-6-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2011 nr 67 poz. 656 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie uczczenia pamięci Jana Kułakowskiego
M.P. 2011 nr 66 poz. 655 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 37
M.P. 2011 nr 65 poz. 654 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
M.P. 2011 nr 65 poz. 653 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 65 poz. 652 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 65 poz. 651 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 65 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 65 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 65 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2011 nr 65 poz. 647 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 65 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 65 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 65 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 64 poz. 643 Komunikat nr 7/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2011 nr 64 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 641 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 640 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 64 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 638 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 637 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 64 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 635 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 634 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 633 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 632 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 64 poz. 631 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 64 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2011 nr 64 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 64 poz. 626 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 64 poz. 625 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 624 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 623 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 64 poz. 622 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2011 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2011 nr 64 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2011 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2011 nr 64 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 64 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 64 poz. 616 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 64 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 64 poz. 614 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2011 nr 64 poz. 613 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 64 poz. 612 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 611 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 610 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 64 poz. 609 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 64 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2011 nr 64 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 64 poz. 605 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 63 poz. 604 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 czerwca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2011 nr 63 poz. 603 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2011 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2011 nr 63 poz. 602 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126 p lub FSO 1500, na III kwartał 2011 r.
M.P. 2011 nr 63 poz. 601 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 63 poz. 600 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i kandydatów na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 63 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 63 poz. 598 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 63 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 63 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 63 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 63 poz. 594 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 63 poz. 593 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 63 poz. 592 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 63 poz. 591 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 63 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 62 poz. 589 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
M.P. 2011 nr 61 poz. 588 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2011 r. o przyjętych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 37
M.P. 2011 nr 61 poz. 587 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 czerwca 2011 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Iuventus Plus"
M.P. 2011 nr 61 poz. 586 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2010 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2011 nr 61 poz. 585 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji
M.P. 2011 nr 61 poz. 584 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 61 poz. 583 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku
M.P. 2011 nr 60 poz. 582 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora
M.P. 2011 nr 60 poz. 581 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 60 poz. 580 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2011 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2011 nr 59 poz. 579 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej
M.P. 2011 nr 58 poz. 578 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna
M.P. 2011 nr 57 poz. 577 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2011 r. sygn. akt Kp 1/11
M.P. 2011 nr 57 poz. 576 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2011 nr 57 poz. 575 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2011 nr 57 poz. 574 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, z serii "Historia jazdy polskiej" - Ułan II Rzeczypospolitej, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2011 nr 57 poz. 573 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł, upamiętniających Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2011 nr 57 poz. 572 uchylony Zarządzenie Nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2011 nr 57 poz. 571 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2011 nr 57 poz. 570 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2011 nr 57 poz. 569 wygaśnięcie aktu Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2011 nr 57 poz. 568 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2011 nr 56 poz. 567 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker
M.P. 2011 nr 55 poz. 566 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły
M.P. 2011 nr 54 poz. 565 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2010 r.
M.P. 2011 nr 53 poz. 564 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie Komitetu Wspomagającego do spraw Prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej
M.P. 2011 nr 53 poz. 563 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o cywilnym transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dznia 26 listopada 2010 r.
M.P. 2011 nr 53 poz. 562 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o cywilnym transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 2010 r.
M.P. 2011 nr 52 poz. 561 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby
M.P. 2011 nr 51 poz. 560 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju
M.P. 2011 nr 50 poz. 559 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2011 r.
M.P. 2011 nr 50 poz. 558 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2011 nr 50 poz. 557 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2011 nr 50 poz. 556 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 38 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2011 nr 50 poz. 555 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
M.P. 2011 nr 50 poz. 554 obowiązujący Uchwała Rady Ministrów nr 97 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
M.P. 2011 nr 50 poz. 553 uchylony Uchwała Nr 96 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 50 poz. 552 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2011 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 50 poz. 551 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku
M.P. 2011 nr 50 poz. 550 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. upamiętniająca 100-lecie polskiego harcerstwa
M.P. 2011 nr 49 poz. 549 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
M.P. 2011 nr 48 poz. 548 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2010 r.
M.P. 2011 nr 47 poz. 547 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym
M.P. 2011 nr 47 poz. 546 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 1 czerwca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2011 nr 47 poz. 545 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 1 czerwca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2011 nr 47 poz. 544 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2011 nr 47 poz. 543 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2011 nr 47 poz. 542 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 47 poz. 541 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą
M.P. 2011 nr 47 poz. 540 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych za granicą
M.P. 2011 nr 47 poz. 539 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 47 poz. 538 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 47 poz. 537 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 47 poz. 536 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 47 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 47 poz. 534 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2011 nr 47 poz. 533 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 47 poz. 532 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2011 nr 47 poz. 531 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 47 poz. 530 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2011 nr 47 poz. 529 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2011 nr 47 poz. 528 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2011 r. o nadaniu orderów
M.P. 2011 nr 47 poz. 527 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 47 poz. 526 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2011 r. o nadaniu orderu
M.P. 2011 nr 47 poz. 525 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2011 nr 47 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2011 r. nr 115-5-11 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 47 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 115-4-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 47 poz. 522 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich (KOM(2011) 127 wersja ostateczna) za niezgodny z zasadą pomocniczości
M.P. 2011 nr 47 poz. 521 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy
M.P. 2011 nr 46 poz. 520 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej, z 25 sierpnia 1993 r., podpisanym w Warszawie dnia 29 października 2010 r. oraz Protokołem o wniesieniu zmian do Protokołu Dodatkowego do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r., podpisanego 12 lutego 2003 roku, podpisanym w Warszawie dnia 29 października 2010 r.
M.P. 2011 nr 46 poz. 519 obowiązujący Protokół o wniesieniu zmian do Protokołu Dodatkowego do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r., podpisanego 12 lutego 2003 roku, podpisany w Warszawie dnia 29 października 2010 r.
M.P. 2011 nr 46 poz. 518 obowiązujący Protokół o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej, z 25 sierpnia 1993 r., podpisany w Warszawie dnia 29 października 2010 r.
M.P. 2011 nr 46 poz. 517 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem Dodatkowym do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej z 25 sierpnia 1993 r., podpisanym w Warszawie dnia 12 lutego 2003 r.
M.P. 2011 nr 46 poz. 516 obowiązujący Protokół Dodatkowy do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej z 25 sierpnia 1993 r., podpisany w Warszawie dnia 12 lutego 2003 r.
M.P. 2011 nr 46 poz. 515 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku, podpisanym w Warszawie dnia 18 lutego 1995 r.
M.P. 2011 nr 46 poz. 514 obowiązujący Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku, podpisany w Warszawie dnia 18 lutego 1995 r.
M.P. 2011 nr 46 poz. 513 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonym w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.
M.P. 2011 nr 46 poz. 512 obowiązujący