Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 185 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Singapuru i Izraela oraz potwierdzenia przez Wspólnotę Bahamów uczestnictwa w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonym w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Federalną Niemiec Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 3 września 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 183 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Republiki Malawi do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 181 Oświadczenie rządowe z dnia 9 grudnia 1977 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej, podpisanej w Bonn dnia 11 czerwca 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 180 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 179 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 135 dotyczącej ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1971 r.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 178 obowiązujący Konwencja nr 135 dotycząca ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1971 r.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 177 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 99 dotyczącej metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 176 obowiązujący Konwencja Nr 99 dotycząca metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 22 grudnia 1977 r. w sprawie zasad i warunków uprawiania rybołówstwa przez obce statki rybackie w polskiej strefie rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 170 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 169 obowiązujący Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 obowiązujący Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1977 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin.
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1977 r. w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne.
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 164 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o szelfie kontynentalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 163 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 162 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 161 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1978 z dnia 17 grudnia 1977 r.
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 160 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego 1978 r.
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 159 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania "Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1977 r. w sprawie zasad i stawek wynagrodzenia twórców dzieł plastycznych oraz umów o wykonanie lub wykorzystanie tych dzieł.
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 157 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1977 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 156 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Libijskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Trypolisie dnia 27 października 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 155 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Libijskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Trypolisie dnia 27 października 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 154 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1977 r. dotyczące wejścia w życie Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu, podpisanej w Warszawie dnia 18 stycznia 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 36 poz. 153 obowiązujący Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu, podpisana w Warszawie dnia 18 stycznia 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 35 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 16 listopada 1977 r. w sprawie gospodarowania bursztynem i wyrobami z bursztynu.
Dz.U. 1977 nr 35 poz. 151 uchylony Ustawa z dnia 26 listopada 1977 r. o zmianie Prawa górniczego.
Dz.U. 1977 nr 34 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 października 1977 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.
Dz.U. 1977 nr 34 poz. 149 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1977 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1977 nr 34 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1977 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu nagród, w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Dz.U. 1977 nr 34 poz. 147 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Grecji o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Atenach dnia 31 marca 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 34 poz. 146 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Grecji o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Atenach dnia 31 marca 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 33 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1977 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.
Dz.U. 1977 nr 33 poz. 144 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Państwa z dnia 29 października 1977 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych stopnia podstawowego.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 143 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie, Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 142 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 140 uchylony Ustawa z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin.
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 139 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji.
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 października 1977 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych.
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 136 Oświadczenie rządowe z dnia 22 września 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Porozumienia o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych, sporządzonego w Moskwie dnia 13 lipca 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 135 obowiązujący Porozumienie o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych, sporządzone w Moskwie dnia 13 lipca 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 30 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 września 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.
Dz.U. 1977 nr 30 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów chorób zakaźnych.
Dz.U. 1977 nr 30 poz. 132 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1977 r. w sprawie nadania Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie imienia Bronisława Czecha.
Dz.U. 1977 nr 30 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz form nadzoru w zakresie kultury fizycznej i turystyki nad instytucjami i organizacjami.
Dz.U. 1977 nr 30 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1977 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Federalnym Rządem Wojskowym Federalnej Republiki Nigerii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 16 czerwca 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 30 poz. 129 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Federalnym Rządem Wojskowym Federalnej Republiki Nigerii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 16 czerwca 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 29 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 30 sierpnia 1977 r. w sprawie gospodarowania metalami nieżelaznymi.
Dz.U. 1977 nr 29 poz. 127 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1977 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Siedlcach w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną w Siedlcach.
Dz.U. 1977 nr 29 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1977 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 125 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 124 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 123 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 122 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Sudanu oraz potwierdzenia przez Bahama uczestnictwa w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 sierpnia 1977 r. w sprawie strażników łowieckich.
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 120 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1977 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie w Politechnikę Lubelską.
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1977 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu w sprawie uchylenia Umowy dotyczącej komunikacji lotniczej między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Rumunii, podpisanej w Bukareszcie dnia 9 sierpnia 1947 r., podpisanego w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1977 r.
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 118 obowiązujący Protokół w sprawie uchylenia Umowy dotyczącej komunikacji lotniczej między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Rumunii, podpisanej w Bukareszcie dnia 9 sierpnia 1947 r., podpisany w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1977 r.
Dz.U. 1977 nr 27 poz. 117 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 sierpnia 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach, łomżyńskim, nowosądeckim i tarnobrzeskim.
Dz.U. 1977 nr 27 poz. 116 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 sierpnia 1977 r. w sprawie połączenia, zniesienia i zmiany granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy administracji państwowej w województwach tarnobrzeskim i wrocławskim.
Dz.U. 1977 nr 27 poz. 115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1977 r. w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.
Dz.U. 1977 nr 27 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1977 r. w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.
Dz.U. 1977 nr 27 poz. 113 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.
Dz.U. 1977 nr 26 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 10 sierpnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru emerytury lub renty dla osób, które były zatrudnione za granicą.
Dz.U. 1977 nr 26 poz. 111 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1977 nr 26 poz. 110 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1977 r. w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych.
Dz.U. 1977 nr 26 poz. 109 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1977 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o ułatwieniach w ruchu osobowym obywateli obu Państw, podpisanej w Warszawie dnia 20 lipca 1977 r.
Dz.U. 1977 nr 26 poz. 108 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o ułatwieniach w ruchu osobowym obywateli obu Państw, podpisana w Warszawie dnia 20 lipca 1977 r.
Dz.U. 1977 nr 25 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1977 nr 25 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1977 nr 25 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Berlinie dnia 28 maja 1977 r.
Dz.U. 1977 nr 25 poz. 104 wygaśnięcie aktu Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Berlinie dnia 28 maja 1977 r.
Dz.U. 1977 nr 24 poz. 103 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: stołecznym warszawskim, bydgoskim, ciechanowskim, gorzowskim, jeleniogórskim, leszczyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, ostrołęckim, poznańskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, toruńskim i wałbrzyskim.
Dz.U. 1977 nr 24 poz. 102 akt jednorazowy Dekret z dnia 19 lipca 1977 r. o amnestii.
Dz.U. 1977 nr 23 poz. 101 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 1977 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenie honoru i godności żołnierskiej.
Dz.U. 1977 nr 23 poz. 100 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1977 r. w sprawie kwalifikowania kandydatów na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1977 nr 23 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 czerwca 1977 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1977 nr 23 poz. 98 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1977 r. w sprawie wart przeciwpożarowych.
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 1977 r. w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników urzędów morskich.
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 95 uznany za uchylony Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1977 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu międzynarodowego przewozu wagonów prywatnych (RIP) stanowiącego załącznik IV i Regulaminu międzynarodowego przewozu pojemników (kontenerów) (RICo) stanowiącego załącznik V do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzonej w Bernie dnia 7 lutego 1970 r.
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 94 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 1977 r. dotyczące wejścia w życie Protokołu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turcji w sprawie uchylenia postanowień dotyczących handlu zawartych w Konwencji handlowej i nawigacyjnej z dnia 29 sierpnia 1931 r., podpisanego w Warszawie dnia 23 kwietnia 1974 r.
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 93 obowiązujący Protokół między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turcji w sprawie uchylenia postanowień dotyczących handlu zawartych w Konwencji handlowej i nawigacyjnej z dnia 29 sierpnia 1931 r., podpisany w Warszawie dnia 23 kwietnia 1974 r.
Dz.U. 1977 nr 21 poz. 92 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r.
Dz.U. 1977 nr 21 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania przez cudzoziemców kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1977 nr 21 poz. 90 uchylony Ustawa z dnia 30 czerwca 1977 r. zmieniająca ustawę o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 89 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby do Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, sporządzonej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 88 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię, Szwecję i Danię Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 87 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie potwierdzenia przez Botswanę uczestnictwa w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz przystąpienia Finlandii do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 86 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie potwierdzenia przez Tonga uczestnictwa w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz przystąpienia Tonga do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 85 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie przyjęcia Republiki Seszeli, Ludowej Republiki Angoli i Samoa Zachodniego do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 czerwca 1977 r. w sprawie ogłaszania się pracowników medycznych wykonujących zawód poza zakładami społecznymi służby zdrowia.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 83 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 82 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 16 czerwca 1977 r. w sprawie zniesienia, utworzenia i zmiany granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwie nowosądeckim.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 1977 r. w sprawie zwolnienia od podatku wynagrodzeń osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1977 nr 19 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1977 r. w sprawie opłaty skarbowej od sprzedaży samochodów.
Dz.U. 1977 nr 19 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.
Dz.U. 1977 nr 19 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1977 r. w sprawie nadzoru i kontroli gospodarki wodnej.
Dz.U. 1977 nr 19 poz. 77 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską, podpisanej w Paryżu dnia 20 lutego 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 19 poz. 76 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską, podpisana w Paryżu dnia 20 lutego 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 18 poz. 75 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1977 nr 18 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1977 nr 18 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1977 nr 18 poz. 72 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1977 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.
Dz.U. 1977 nr 18 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 1977 r. w sprawie opodatkowania zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych.
Dz.U. 1977 nr 17 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 9 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Gwinei Równikowej i Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 67 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r., oraz potwierdzenia przez Bahama uczestnictwa w tej konwencji.
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 66 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. dotyczące uczestnictwa Lesotho w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonej w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń.
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1977 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.
Dz.U. 1977 nr 15 poz. 63 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 1977 r. w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.
Dz.U. 1977 nr 15 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, sporządzonej w Londynie dnia 20 października 1972 r.
Dz.U. 1977 nr 15 poz. 61 obowiązujący Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, sporządzona w Londynie dnia 20 października 1972 r.
Dz.U. 1977 nr 15 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Portugalskiej, podpisanej w Warszawie dnia 30 września 1975 r.
Dz.U. 1977 nr 15 poz. 59 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Portugalskiej, podpisana w Warszawie dnia 30 września 1975 r.
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 58 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego.
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1977 r. w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych.
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 kwietnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z aptek otwartych i kolejowych leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego.
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 55 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1977 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 54 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 119 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zabezpieczenia maszyn, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1963 r.
Dz.U. 1977 nr 14 poz. 53 obowiązujący Konwencja nr 119 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zabezpieczenia maszyn, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1963 r.
Dz.U. 1977 nr 13 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sztokholmie dnia 5 czerwca 1975 r.
Dz.U. 1977 nr 13 poz. 51 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Sztokholmie dnia 5 czerwca 1975 r.
Dz.U. 1977 nr 12 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 kwietnia 1977 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru kolejowej emerytury lub renty.
Dz.U. 1977 nr 12 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1977 r. w sprawie pokrywania przez cudzoziemców kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 kwietnia 1977 r. w sprawie najniższych kwot emerytur i rent z tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 kwietnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent dla nauczycieli.
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1977 r. w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty.
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 45 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1977 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach.
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 44 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1977 r. o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 43 uznany za uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1977 r. o dalszym zwiększeniu emerytur i rent oraz o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 42 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1977 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami.
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. w sprawie ochrony przed powodzią.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 38 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przychodów powstających z wykonywania żeglugi morskiej i powietrznej, podpisanej w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 37 uznany za uchylony Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przychodów powstających z wykonywania żeglugi morskiej i powietrznej, sporządzona w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską, podpisanej w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 35 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską podpisana w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 8 poz. 34 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 lutego 1977 r. w sprawie trybu ustanawiania rzeczoznawców budowlanych dla budownictwa komunikacyjnego.
Dz.U. 1977 nr 8 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie od 0,1 MHz do 300 MHz.
Dz.U. 1977 nr 8 poz. 32 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 1977 r. w sprawie zmiany granic gmin w województwach miejskim krakowskim i krośnieńskim.
Dz.U. 1977 nr 8 poz. 31 uchylony Dekret z dnia 12 marca 1977 r. o zmianie ustawy Kodeks morski.
Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.
Dz.U. 1977 nr 7 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1977 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
Dz.U. 1977 nr 7 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji międzynarodowej o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych, sporządzonej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1977 nr 7 poz. 27 obowiązujący Konwencja międzynarodowa o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych, sporządzona w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1977 nr 6 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1977 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców pojazdów samochodowych.
Dz.U. 1977 nr 6 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 11 lutego 1977 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1977 nr 5 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1977 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego do niektórych grup podatników.
Dz.U. 1977 nr 5 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1977 r. w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1977 nr 5 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1977 r. w sprawie gospodarowania kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi.
Dz.U. 1977 nr 5 poz. 21 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie finansowania ubezpieczenia społecznego rzemieślników i niektórych innych grup ludności.
Dz.U. 1977 nr 4 poz. 20 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 stycznia 1977 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1977 nr 4 poz. 19 Oświadczenie rządowe z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu zmieniającego Porozumienie z dnia 20 grudnia 1962 roku w sprawie ochrony zasobów łososia w Morzu Bałtyckim, sporządzonego w Sztokholmie dnia 21 stycznia 1972 r.
Dz.U. 1977 nr 4 poz. 18 obowiązujący Protokół zmieniający Porozumienie z dnia 20 grudnia 1962 r. w sprawie ochrony zasobów łososia w Morzu Bałtyckim, sporządzony w Sztokholmie dnia 21 stycznia 1972 r.
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 17 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1977 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniającej ustawę o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 16 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1976 r. uchylające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników izb morskich.
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 15 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim.
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 14 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwie katowickim.
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 13 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie zniesienia niektórych miast w województwie katowickim.
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 12 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach białostockim, krośnieńskim, legnickim, nowosądeckim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnowskim i włocławskim.
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 11 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia i zmiany granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach krośnieńskim, nowosądeckim, olsztyńskim i piotrkowskim.
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 10 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1977 r. w sprawie utworzenia miasta Zagórza w województwie krośnieńskim.
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 8 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1977 r. w sprawie przeprowadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego 1978 r.
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów dozoru technicznego.
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 6 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1976 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r.
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 5 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku.
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 4 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1976 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu w sprawie uchylenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Węgierskiej dotyczącej komunikacji lotniczej, podpisanej w Budapeszcie dnia 28 sierpnia 1947 r., podpisanego w Warszawie dnia 12 lutego 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 3 Protokół w sprawie uchylenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Węgierskiej dotyczącej komunikacji lotniczej, podpisanej w Budapeszcie dnia 28 sierpnia 1947 r., podpisany w Warszawie dnia 12 lutego 1976 r.
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1976 r. w sprawie wejścia w życie Aktu wprowadzającego poprawkę do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 22 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1977 nr 1 poz. 1 obowiązujący Akt wprowadzający poprawkę do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjęty w Genewie dnia 22 czerwca 1972 r.