Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1936 nr 303 poz. 537 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1937/38 na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
M.P. 1936 nr 303 poz. 536 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1936 nr 303 poz. 535 Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1936 nr 302 poz. 534 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1936 r. w sprawie zmiany statutu organizacji przymusowej "Polski Eksport Naftowy"
M.P. 1936 nr 301 poz. 533 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 301 poz. 532 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 301 poz. 531 Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1936 nr 299 poz. 530 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 299 poz. 529 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 298 poz. 528 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1936 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych urzędów
M.P. 1936 nr 296 poz. 527 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 296 poz. 526 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 294 poz. 525 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 3 grudnia 1936 r. w sprawie umorzenia obligacji 3% państwowej renty ziemskiej serii II
M.P. 1936 nr 294 poz. 524 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 3 grudnia 1936 r. w sprawie umorzenia obligacji 3% państwowej renty ziemskiej serii II
M.P. 1936 nr 293 poz. 523 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1936 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Polski Czerwony Krzyż"
M.P. 1936 nr 292 poz. 522 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 3 grudnia 1936 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1936 nr 292 poz. 521 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z MInistrem Spraw Wewnętrznych o odstąpieniu gruntów państwowych na ogólne potrzeby gminy
M.P. 1936 nr 292 poz. 520 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1936 nr 291 poz. 519 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1936 nr 291 poz. 518 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 290 poz. 517 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.D. IV 28956/2/36 z dnia 3 grudnia 1936 r. o uzupełnieniu wykazu załącznika Nr 1 do okólnika z dnia 8 kwietnia 1936 r. za Nr D.IV.8495/2/36 w sprawie upoważnienia urzędów celnych do udzielania pozwoleń na czynny obrót uszlachetniający
M.P. 1936 nr 290 poz. 516 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 290 poz. 515 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 289 poz. 514 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 listopada 1936 r. o organizacji i czasie urzędowania urzędów, podurzędów i posterunków celnych
M.P. 1936 nr 288 poz. 513 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1936 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego na rok służbowy 1937/38
M.P. 1936 nr 288 poz. 512 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu w Ministrami: Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu oraz Komunikacji w przedmiocie przewozu materiału wojennego na polskich statkach handlowych morskich i polskich statkach powietrznych do Hiszpanii
M.P. 1936 nr 287 poz. 511 Ogłoszenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 listopada 1936 r. w sprawie list ławników i zastępców ławników Sądów Pracy w Katowicach, Chorzowie, Tarnowskich Górach i Bielsku oraz Sądu Okręgowego w Katowicach i Cieszynie
M.P. 1936 nr 286 poz. 510 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 285 poz. 509 Ogłoszenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 1936 r. w sprawie zmian w Wykazie Statystycznym Towarów, służącym za podstawę zgłoszeń do statystyki celnej
M.P. 1936 nr 284 poz. 508 Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1936 r. w sprawie statutu Państwowego Instytutu Kultury Wsi
M.P. 1936 nr 283 poz. 507 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1936 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw warszawskiego i m. st. Warszawy, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatu olkuskiego na rok służbowy 1937/38
M.P. 1936 nr 282 poz. 506 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 14 listopada 1936 r. L.D.IV.26435/2/36 w sprawie uzupełnienia wykazu środków leczniczych, dozwolonych do przywozu na podstawie zaświadczeń wojewódzkiej władzy administracji ogólnej
M.P. 1936 nr 281 poz. 505 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej źródeł mineralnych w Wierchomli Wielkiej, w powiecie nowosądeckim woj. krakowskim.
M.P. 1936 nr 280 poz. 504 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaru wojwództwa pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz powiatów szubińskiego i wyrzyckiego z dnia 12 listopada 1936 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Bydgoszczy z dnia 28 lipca 1936 r. o warunkach pracy i płacy w zawodzie malarskim na terenie m. Bydgoszczy
M.P. 1936 nr 279 poz. 503 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1936 nr 279 poz. 502 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 279 poz. 501 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 279 poz. 500 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu sesji zwyczajnej Senatu.
M.P. 1936 nr 279 poz. 499 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu sesji zwyczajnej Sejmu.
M.P. 1936 nr 278 poz. 498 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 listopada 1936 r. w sprawie zmiany granic i siedzib rejonów kontrolnych w organizacji kontroli skarbowej
M.P. 1936 nr 278 poz. 497 Obwieszczenie Ministra Komunikacji Nr L.IV/912/3/36 z dnia 7 listopada 1936 r. w sprawie czasowego zamknięcia do użytku publicznego lotniska w Brodach
M.P. 1936 nr 278 poz. 496 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.D. IV 16980/4/36 z dnia 16 listopada 1936 r. w sprawie wypłaty sum komunalnych
M.P. 1936 nr 277 poz. 495 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1936 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądów Pracy i Sądów Okręgowych w Lublinie i Radomiu
M.P. 1936 nr 277 poz. 494 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 276 poz. 493 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych.
M.P. 1936 nr 276 poz. 492 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie o zamknięciu likwidacji mienia b. ros. Domu Handlowego "Friedrich Bayer i S-ka w Moskwie, Fabryka farb" (Spółka Akcyjna "Friedrich Bayer i S-ka w Moskwie"), o podziale sum osiągniętych z likwidacji i o wezwaniu akcjonariuszów do odbioru przypadających im należności
M.P. 1936 nr 276 poz. 491 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie o zamknięciu likwidacji mienia b. ros. "Żytomierskiego Tow. Wzajemnego Kredytu", o podziale sum osiągniętych z likwidacji i o wezwaniu wierzycieli do odbioru przypadających na ich rzecz należności
M.P. 1936 nr 276 poz. 490 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1936 r. w sprawie wypuszczenia do obiegu znaczków podatkowych od uboju, wartości 25 groszy.
M.P. 1936 nr 276 poz. 489 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwowych z dnia 15 listopada 1936 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji II z r. 1935.
M.P. 1936 nr 275 poz. 488 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 października 1936 r.
M.P. 1936 nr 274 poz. 487 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 16 listopada 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Bielszowicach
M.P. 1936 nr 274 poz. 486 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego z dnia 19 listopada 1936 r. o wolnym stanowisku sędziego Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
M.P. 1936 nr 274 poz. 485 Zarządzenie o nadaniu Orderu Orła Białego.
M.P. 1936 nr 273 poz. 484 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 16 listopada 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego na terenie gmin Belk, Belsznica, Buków, Czernica, Czerwionka, Dzimierz, Gaszowiec, Golejów, Leszczyny, Lubomla, Łyski, Niedobczyce, Niewiadom, Nowawieś, Olza, Palowice, Pogrzebień, Przegędza, Pszów, Rydułtowy, Zamysłów, Zebrzydowice i Zwonowice w powiecie rybnickim
M.P. 1936 nr 272 poz. 483 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 14 listopada 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego Małej Dąbrówce
M.P. 1936 nr 271 poz. 482 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 14 listopada 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego na terenie gmin Chwostek, Droniowiczki, Kalety, Kochanowice, Łagiewniki Wielkie, Lisów, Lubsza, Olszyna, Piasek, Steblów, Strzebiń i Strzebińska Kolonia w powiecie lublinieckim.
M.P. 1936 nr 271 poz. 481 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 3 listopada 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 9 lipca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw strzeżenia na obszarze m. Poznania
M.P. 1936 nr 270 poz. 480 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 14 listopada 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Mysłowicach
M.P. 1936 nr 270 poz. 479 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 15 czerwca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego
M.P. 1936 nr 269 poz. 478 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 6 listopada 1936 r. w sprawie wylosowanych premii dla obligacji 4% Premiowej Pożyczki Dolarowej serii III.
M.P. 1936 nr 268 poz. 477 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 listopada 1936 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1936 nr 267 poz. 476 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 listopada 1936 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do Rady Lwowskiej Izby Rolniczej
M.P. 1936 nr 266 poz. 475 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 listopada 1936 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.
M.P. 1936 nr 265 poz. 474 uchylony Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 27 października 1936 r. L. D. IV. 25857/3/36 o zaświadczeniach służących za podstawę do zwolnienia od cła przedmiotów pokazowych i pomocy naukowych
M.P. 1936 nr 263 poz. 473 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 263 poz. 472 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 263 poz. 471 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 263 poz. 470 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 263 poz. 469 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 263 poz. 468 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1936 nr 263 poz. 467 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 263 poz. 466 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 263 poz. 465 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 263 poz. 464 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 262 poz. 463 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu Orderu Orła Białego Marszałkowi Polski Edwardowi Śmigłemu - Rydzowi.
M.P. 1936 nr 262 poz. 462 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mianujące Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych gen. br. Edwarda Śmigłego - Rydza Marszałkiem Polski.
M.P. 1936 nr 261 poz. 461 akt indywidualny Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 listopada 1936 r. o nadaniu odznaczenia "Wawrzyn Akademicki".
M.P. 1936 nr 261 poz. 460 akt indywidualny Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 listopada 1936 r. o nadaniu odznaczenia "Wawrzyn Akademicki".10
M.P. 1936 nr 259 poz. 459 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 4 listopada 1936 r. L. D. IV. 27151/2/36 o uchyleniu niektórych okólników w sprawie wyjaśnień taryfy celnej przywozowej z okresu od 11 października 1933 r. do 1 stycznia 1936 r.
M.P. 1936 nr 258 poz. 458 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg w spłacie pożyczek, udzielonych przez b. Krajową Komisję dla włości rentowych.
M.P. 1936 nr 256 poz. 457 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1936 r. w sprawie dodatkowych list ławników i zastępców ławników Sądu Pracy w Białej i Sądu Okręgowego w Wadowicach
M.P. 1936 nr 255 poz. 456 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 255 poz. 455 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 254 poz. 454 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1936 nr 253 poz. 453 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 października 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 13 lipca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Wągrowca i powiatu wągrowieckiego.
M.P. 1936 nr 252 poz. 452 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia wysokości opłat za badanie masła wywożonego zagranicę.
M.P. 1936 nr 252 poz. 451 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wydawaniu zaświadczeń na wolny od cła wywóz masła.
M.P. 1936 nr 252 poz. 450 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 października 1936 r. o ustaleniu siedzib Stacyj Badania Masła.
M.P. 1936 nr 251 poz. 449 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 października 1936 r. o zmianie zakresu uprawnień Urzędu Celnego w Grajewie.
M.P. 1936 nr 250 poz. 448 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Janowca.
M.P. 1936 nr 249 poz. 447 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Sędziszowa.
M.P. 1936 nr 249 poz. 446 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Rawicza.
M.P. 1936 nr 248 poz. 445 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Środy.
M.P. 1936 nr 248 poz. 444 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia wykazu stanowisk załogi statku szkolnego Państwowej Szkoły Morskiej oraz przysługujących tej załodze należności w czasie zaokrętowania
M.P. 1936 nr 247 poz. 443 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Nieszawy.
M.P. 1936 nr 247 poz. 442 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Radzymina.
M.P. 1936 nr 247 poz. 441 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Wodzisławia.
M.P. 1936 nr 246 poz. 440 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Krzywina.
M.P. 1936 nr 246 poz. 439 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Będzina.
M.P. 1936 nr 246 poz. 438 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Aleksandrowa.
M.P. 1936 nr 246 poz. 437 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Grabowa.
M.P. 1936 nr 245 poz. 436 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 października 1936 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do Rady Pomorskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1936 nr 244 poz. 435 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Bierunia Starego
M.P. 1936 nr 244 poz. 434 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1936 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie
M.P. 1936 nr 243 poz. 433 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Szczekocin.
M.P. 1936 nr 243 poz. 432 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Gniezna.
M.P. 1936 nr 243 poz. 431 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Kamionki Strumiłowej
M.P. 1936 nr 242 poz. 430 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Mysłowic.
M.P. 1936 nr 242 poz. 429 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Nieświeża
M.P. 1936 nr 242 poz. 428 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Tuchowa.
M.P. 1936 nr 242 poz. 427 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1936 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do Rady Wołyńskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1936 nr 242 poz. 426 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1936 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do Rady Poleskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1936 nr 241 poz. 425 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Zgierza.
M.P. 1936 nr 241 poz. 424 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Bydgoszczy.
M.P. 1936 nr 241 poz. 423 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Wilamowic.
M.P. 1936 nr 241 poz. 422 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Lublina.
M.P. 1936 nr 241 poz. 421 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Ostrzeszowa.
M.P. 1936 nr 240 poz. 420 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Rydzyny.
M.P. 1936 nr 240 poz. 419 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Bielska.
M.P. 1936 nr 240 poz. 418 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 października 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Buska w powiecie stopnickim.
M.P. 1936 nr 240 poz. 417 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 października 1936 r. w sprawie zmian w składzie Brackiego Sądu Rozjemczego w Katowicach.
M.P. 1936 nr 239 poz. 416 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 2 października 1936 r. w sprawie wylosowanych numerów obligacji serii I 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1936 nr 239 poz. 415 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwowych z dnia 6 października 1936 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1936 nr 236 poz. 414 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 19 lutego 1936 r. wraz ze zmianami, wprowadzonymi dodatkową umową z dnia 13 czerwca 1936 r., mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw kaflarskich na obszarze powiatów: ostrowskiego, krotoszyńskiego i kępińskiego w województwie poznańskim.
M.P. 1936 nr 235 poz. 413 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 15 czerwca 1936 r. ustalającej warunki płacy i pracy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Inowrocławia i pow. inowrocławskiego
M.P. 1936 nr 234 poz. 412 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 6 czerwca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót zduńskich (piecowniczych) na obszarze miasta Poznania i okolicy.
M.P. 1936 nr 233 poz. 411 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 16 maja 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót brukarskich na obszarze m. poznania i pow. poznańskiego.
M.P. 1936 nr 233 poz. 410 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 18 lutego 1936 r. w części nie objętej orzeczeniem Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 4 maja 1936 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle budowlanym na obszarze województwa poznańskiego z wyjątkiem niektórych powiatów, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze miasta Poznania i okolicy.
M.P. 1936 nr 232 poz. 409 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 30 czerwca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cukrowni na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego z wyłączeniem cukrowni "Pelplin" i "Wierzchosławice".
M.P. 1936 nr 232 poz. 408 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 14 maja 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cegielni na obszarze miejscowości: Rudnicze, Żabikowo, Junikowo, Kotowo, Świerczewo i Fabjanowo pow. poznańskiego
M.P. 1936 nr 231 poz. 407 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1936 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do Rady Lubelskiej Izby Rolniczej
M.P. 1936 nr 231 poz. 406 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 28 września 1936 r. L.D. IV 21688/3/36 w sprawie uzupełnienia okólnika l.D.IV. 27967/3/35 z dnia 31 października 1935 r. o potwierdzeniu przez urzędy celne wywozu towarów za granicę
M.P. 1936 nr 230 poz. 405 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1936 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do Rady Łódzkiej Izby Rolniczej.
M.P. 1936 nr 230 poz. 404 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 230 poz. 403 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 229 poz. 402 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 1936 r. o zmianie nazwy osiedla "Radiostacja" na "Boernerowo"
M.P. 1936 nr 229 poz. 401 Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 września 1936 r. w sprawie wyznaczenia delegata Rządu na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. ( Dz. U. R.P. Nr 16 poz. 120) dla arcybiskupstwa warszawskiego oraz diecezji: płockiej, podlaskiej i łomżyńskiej.
M.P. 1936 nr 227 poz. 400 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 września 1936 r. w sprawie list ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych w Poznaniu, Gdyni, Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu.
M.P. 1936 nr 227 poz. 399 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 września 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1936 nr 226 poz. 398 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1936/37 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego.
M.P. 1936 nr 226 poz. 397 Uchwała Rady Ministrów z dnia 18 września 1936 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
M.P. 1936 nr 225 poz. 396 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 września 1936 r. o w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województwa wołyńskiego na rok służbowy 1936/37.
M.P. 1936 nr 225 poz. 395 Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 września 1936 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych na rok 1936/37.
M.P. 1936 nr 225 poz. 394 Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 września 1936 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Przemysłu i Handlu na rok 1936/37.
M.P. 1936 nr 224 poz. 393 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 września 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 9 lipca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw strzeżenia na obszarze m. Poznania.
M.P. 1936 nr 223 poz. 392 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 września 1936 r. w sprawie specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko-włoskiego.
M.P. 1936 nr 222 poz. 391 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 września 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 27 lutego 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze powiatów: leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, kościńskiego i wolsztyńskiego.
M.P. 1936 nr 222 poz. 390 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 września 1936 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do Rady Kieleckiej Izby Rolniczej.
M.P. 1936 nr 221 poz. 389 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 12 września 1936 r. w sprawie stosowania zniżonych stawek celnych, przewidzianych w uwadze do punktu 1 poz. 606 taryfy celnej przywozowej.
M.P. 1936 nr 220 poz. 388 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 220 poz. 387 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 219 poz. 386 Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 września 1936 r. w sprawie dodatkowych kredytów w budżecie Ministerstwa Skarbu na rok 1936/37.
M.P. 1936 nr 219 poz. 385 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 12 września 1936 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji I z r. 1935.
M.P. 1936 nr 218 poz. 384 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 września 1936 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do Rady Białostockiej Izby Rolniczej
M.P. 1936 nr 218 poz. 383 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 września 1936 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Warszawskiej Izby Rolniczej
M.P. 1936 nr 217 poz. 382 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 września 1936 r. w sprawie umorzenia 7% Pożyczki Kolejowej.
M.P. 1936 nr 217 poz. 381 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1936 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w IV kwartale 1936 r.
M.P. 1936 nr 216 poz. 380 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwowych z dnia 7 września 1936 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1936 nr 216 poz. 379 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 7 września 1936 r. w sprawie wylosowanych premji do obligacji 4% Premjowej Pożyczki Dolarowej serii III
M.P. 1936 nr 215 poz. 378 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 214 poz. 377 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaru woj. pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz powiatów szubińskiego i wyrzyskiego z dnia 7 września 1936 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Gdyni z dnia 10 i 13 sierpnia 1936 r. o warunkach pracy i płacy w rzemiośle malarskim na terenie miasta Wielkiej Gdyni.
M.P. 1936 nr 213 poz. 376 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 września 1936 r. ustalające dalszą listę agentów dewizowych uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi.
M.P. 1936 nr 212 poz. 375 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 września 1936 r. o w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw: warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego na rok służbowy 1936/37
M.P. 1936 nr 210 poz. 374 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych.
M.P. 1936 nr 208 poz. 373 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 sierpnia 1936 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej
M.P. 1936 nr 207 poz. 372 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 sierpnia 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 13 lipca maja 1936 r. ustalającej warunki płacy i pracy w przemysle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Wągrowca i pow. wągrowskiego
M.P. 1936 nr 206 poz. 371 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 31 sieprnia 1936 r. ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi.
M.P. 1936 nr 205 poz. 370 Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
M.P. 1936 nr 205 poz. 369 Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 204 poz. 368 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o nadanie statutu przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe".
M.P. 1936 nr 202 poz. 367 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 14 maja 1936 r. ustalającej warunki płacy i pracy w cegielniach, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cegielni na obszarze miejscowości: Rudnicze, Żabikowo, Junikowo, Kotowo, Świerczewo i Fabjanowo pow. poznańskiego.
M.P. 1936 nr 201 poz. 366 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1936 nr 201 poz. 365 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1936 nr 200 poz. 364 uchylony Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 sierpnia 1936 r. w sprawie zaliczenia osiedla Babice pod Warszawą do miejscowości klasy A.
M.P. 1936 nr 200 poz. 363 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1936 nr 198 poz. 362 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwowych z dnia 19 sierpnia 1936 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1936 nr 195 poz. 361 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1936 r. w sprawie wysokości diet przy podróżach służbowych, delegacjach (odkomenderowaniach) i przeniesieniach poza granicami Polski
M.P. 1936 nr 194 poz. 360 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 194 poz. 359 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 193 poz. 358 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 6 czerwca 1936 r. ustalającej warunki pracy i płacy w zawodzie zduńskim (piecowniczym) mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót zduńskich na obszarze m. poznania i okolicy.
M.P. 1936 nr 193 poz. 357 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1936 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.
M.P. 1936 nr 192 poz. 356 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
M.P. 1936 nr 192 poz. 355 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 191 poz. 354 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1936 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 27 lutego 1936 r. ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze powiatów: leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, kościańskiego i wolsztyńskiego.
M.P. 1936 nr 190 poz. 353 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaru woj. pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz powiatów szubińskiego i wyrzyckiego z dnia 5 sierpnia 1936 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Gdyni z dnia 6 lipca 1936 r. o warunkach pracy i płacy w zawodzie instalatorskim na terenie miasta Wielkiej Gdyni.
M.P. 1936 nr 189 poz. 352 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 sierpnia 1936 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądu pracy w Bielsku i sądu okręgowego w Cieszynie w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach
M.P. 1936 nr 189 poz. 351 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 189 poz. 350 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 187 poz. 349 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 1936 r. w sprawie przepisów miejscowych o zaopatrywaniu ludności w wodę oraz o usuwaniu nieczystości i wód opadowych w mieście stoł. Warszawie
M.P. 1936 nr 186 poz. 348 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 lipca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 18 maja 1936 r. w części nieobjętej orzeczeniem Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 4 maja 1936 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle budowlanym na obszarze województwa poznańskiego z wyjątkiem niektórych powiatów mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze miasta Poznania i wsi: Malta, Starołęka, Luboń, Żabikowo, Kobylepole, Chartowo, Zegrze, Ławica, Fabjanowo, Kotowo, Naramowice, Golęczewo, Piątkowo, Świerczewo, Marasko, Strzeszyn, Junikowo, Minikowo i Antoninek
M.P. 1936 nr 185 poz. 347 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 lipca 1936 r. w sprawie umorzenia 1-ej raty 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 r
M.P. 1936 nr 184 poz. 346 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1936 r. w sprawie ustalenia listy towarów, przy których wywozie z Polski do W.M. Gdańska są wymagane zaświadczenia walutowe
M.P. 1936 nr 184 poz. 345 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 lipca 1936 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy oraz sądu okręgowego, znajdujących się w górnośląskiej części okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach
M.P. 1936 nr 184 poz. 344 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 lipca 1936 r. w sprawie określenia liczebnego składu członków i zastępców członków rady oraz zarządu dla poszczególnych gmin wyznaniowych żydowskich wielkich
M.P. 1936 nr 183 poz. 343 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 1936 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników Sądów Pracy oraz Sądów Okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
M.P. 1936 nr 183 poz. 342 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1936 nr 183 poz. 341 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1936 nr 182 poz. 340 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaru województwa pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz powiatów szubińskiego i wyrzyckiego z dnia 24 lipca 1936 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Toruniu z dnia 13,16 i 22 czerwca 1936 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle budowlanym na terenie miast województwa pomorskiego z wyłączeniem miasta Gdyni oraz na terenie miast okręgu nadnoteckiego (miasto Bydgoszcz, pow. bydgoski, pow. inowrocławski, pow. szubiński, pow. wyrzyski)
M.P. 1936 nr 181 poz. 339 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1936 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie
M.P. 1936 nr 180 poz. 338 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 29 lipca 1936 r. L.D.VI. 7368/4/36 w sprawie tablic alkoholometrycznych
M.P. 1936 nr 180 poz. 337 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1936 o zmianie zakresu działania urzędu celnego w Woronience
M.P. 1936 nr 180 poz. 336 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 28 maja 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw ekspedycyjnych i przewozowych na terenie miasta Poznania
M.P. 1936 nr 180 poz. 335 Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. w sprawie wyznaczenia delegata Rządu na podstawie art 5. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz.U. R.P. Nr 16 , poz. 120) dla diecezyj: sandomierskiej, częstochowskiej, łódzkiej i wrocławskiej
M.P. 1936 nr 179 poz. 334 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 31 marca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego ( z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru oraz przemysłu spirytusowego), galanteryjnego oraz dla zakładów handlowych na obszarze Województwa Poznańskiego z wyłączeniem miast : Bydgoszczy, Inowrocławia i Gniezna oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, wyrzyskiego i szubińskiego
M.P. 1936 nr 179 poz. 333 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność
M.P. 1936 nr 178 poz. 332 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 29 kwietnia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów szklarskich na terenie miasta Wielkiej Gdyni
M.P. 1936 nr 178 poz. 331 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 31 marca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego na obszarze miast: Bydgoszczy , Inowrocławia i Gniezna oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, wyrzyskiego i szubińskiego
M.P. 1936 nr 177 poz. 330 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 lipca 1936 r. w sprawie podania o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 19 lutego 1936 r. dla przemysłu kaflarskiego wraz ze zmianami , wprowadzonymi dodatkową umową z dnia 13 czerwca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej na terenie powiatów: ostrowskiego, krotoszyńskiego i kępińskiego w województwie poznańskim
M.P. 1936 nr 177 poz. 329 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1936 r. ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznemi środkami płatniczemi
M.P. 1936 nr 176 poz. 328 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 16 maja 1936 r. ustalającej warunki pracy i płacy w zawodzie brukarskim, mocy powszechnie obowiązującej na obszarze m. Poznania i pow. poznańskiego.
M.P. 1936 nr 176 poz. 327 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 lipca 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1936 nr 176 poz. 326 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 175 poz. 325 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 23 kwietnia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw malarskich w Toruniu
M.P. 1936 nr 175 poz. 324 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 lipca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 30 czerwca 1936 r. ustalającej warunki płacy i pracy w przemyśle cukrowniczym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cukrowni na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego.
M.P. 1936 nr 175 poz. 323 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 20 maja 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cegielni na obszarze powiatu obornickiego
M.P. 1936 nr 174 poz. 322 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1936 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 17 kwietnia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze powiatu szamotulskiego w Województwie Poznańskim
M.P. 1936 nr 174 poz. 321 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1936 r. o zmianie nazwy podurzędu celnego Huta Piłsudski
M.P. 1936 nr 173 poz. 320 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1936 r. w sprawie zniesienia posterunku celnego w Chudykowcach
M.P. 1936 nr 171 poz. 319 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wykazie instytucyj, za których pośrednictwem będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz wyrobów koszykarskich oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tychże zaświadczeń
M.P. 1936 nr 170 poz. 318 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 3 lipca 1936 r. w sprawie wylosowanych premji do obligacyj 4% Premjowej Pożyczki Dolarowej Serji III
M.P. 1936 nr 170 poz. 317 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1936 nr 170 poz. 316 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 169 poz. 315 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 lipca 1936 r. w sprawie umorzenia 19-tej raty 5% Konwersyjnej Pożyczki Kolejowej z r. 1926
M.P. 1936 nr 168 poz. 314 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lipca 1936 r. w sprawie zmiany zarządcy państwowego nad majątkiem suszarni warzyw i owoców w Sochaczewie
M.P. 1936 nr 168 poz. 313 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lipca 1936 r. w sprawie ustalenia listy towarów, przy których wywozie z Polski do W.M. Gdańska są wymagane zaświadczenia walutowe
M.P. 1936 nr 168 poz. 312 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie kwoty emisji monet srebrnych, niklowych i bronzowych
M.P. 1936 nr 167 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 lipca 1936 r. w sprawie umorzenia 11-tej raty 4% pożyczki konwersyjnej kolejowej z r. 1933
M.P. 1936 nr 167 poz. 310 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1936 nr 167 poz. 309 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 166 poz. 308 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1936 r. w sprawie kontroli specjalnej przywozu do polskiego obszaru celnego towarów pochodzących ze Szwajcarii
M.P. 1936 nr 166 poz. 307 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1936 r. o zmianie obwieszczenia z dnia 18 listopada 1935 r. w sprawie specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko-niemieckiego
M.P. 1936 nr 166 poz. 306 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji II z r. 1935.
M.P. 1936 nr 166 poz. 305 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 166 poz. 304 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1936 nr 165 poz. 303 Obwieszczenie Ministra Komunikacji Nr.L. II/219/3/36 z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie zmian w stanie lotnisk użytku publicznego.
M.P. 1936 nr 164 poz. 302 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Pszczyny.
M.P. 1936 nr 164 poz. 301 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Czortkowowi
M.P. 1936 nr 164 poz. 300 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lipca 1936 r. w sprawie stosowania normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PN-B-195
M.P. 1936 nr 164 poz. 299 Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1936 r. w sprawie dodatkowych kredytów w dz. 4 budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na r. 1936/37
M.P. 1936 nr 163 poz. 298 Ogłoszenie list ławników i zastępców ławników z grupy pracodawców i pracowników Sądów Pracy w Białej, Chrzanowie, Tarnowie, Drohobyczu i Lwowie, powołanych na okres trzyletni
M.P. 1936 nr 162 poz. 297 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Łęczycy.
M.P. 1936 nr 162 poz. 296 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Skawiny.
M.P. 1936 nr 162 poz. 295 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku przedstawiania zaświadczeń walutowych przy wywwozie niektórych towarów
M.P. 1936 nr 161 poz. 294 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Załoziec
M.P. 1936 nr 161 poz. 293 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Poznania.
M.P. 1936 nr 161 poz. 292 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Torunia.
M.P. 1936 nr 161 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 7 lipca 1936 r. Nr D. IV. 16744/3/36 w sprawie stosowania zniżek celnych do towarów francuskiego pochodzenia w związku z wygaśnięciem Konwencji handlowej polsko-francuskiej
M.P. 1936 nr 160 poz. 290 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Żor.
M.P. 1936 nr 159 poz. 289 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Lwowa
M.P. 1936 nr 159 poz. 288 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Lublińca
M.P. 1936 nr 159 poz. 287 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Halicza
M.P. 1936 nr 159 poz. 286 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 158 poz. 285 Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie Statutu Organizacyjnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
M.P. 1936 nr 157 poz. 284 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Włodzimierza.
M.P. 1936 nr 157 poz. 283 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Zbąszyna.
M.P. 1936 nr 157 poz. 282 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Brodnicy.
M.P. 1936 nr 157 poz. 281 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie wykazu rzeczoznawców, upoważnionych do urzędowego odbioru technicznego materjałów, używanych do budowy kotłów parowych
M.P. 1936 nr 156 poz. 280 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 28 maja 1936 r. ustalającej płace robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach ekspedycyjnych i przewozowych, mocy powszechnie obowiązującej na terenie m. Poznania
M.P. 1936 nr 155 poz. 279 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Czeladzi.
M.P. 1936 nr 155 poz. 278 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Oleska
M.P. 1936 nr 155 poz. 277 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Wolsztyna.
M.P. 1936 nr 155 poz. 276 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 czerwca1936 r. o zmianie nazwy "Izba Rzemieślnicza w Grudziądzu" na "Izba Rzemieślnicza w Toruniu".
M.P. 1936 nr 155 poz. 275 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 20 maja 1936r. ustalającej płace robotników, zatrudnionych w cegeielniach, mocy powszechnie obowiązującej na obszarze powiatu obornickiego
M.P. 1936 nr 154 poz. 274 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Siemianowic Śląskich.
M.P. 1936 nr 154 poz. 273 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Śmigla.
M.P. 1936 nr 154 poz. 272 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Złoczowa
M.P. 1936 nr 154 poz. 271 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 2 lipca 1936 r. L.D. IV. 15742/3/36 w sprawie uchylenia okólników o specjalnych ograniczeniach obrotu towarowego z Włochami oraz posiadłościami włoskiemi
M.P. 1936 nr 153 poz. 270 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 lipca 1936 r. o zmianie zarządzenia z dnia 15 maja 1936 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń wywozowych oraz wydawania zaświadczeń walutowych
M.P. 1936 nr 153 poz. 269 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 25 czerwca 1936 r. L.D. IV. 13942/2/36 w sprawie uzupełnienia wykazu środków leczniczych dozwolonych do przywozu na podstawie zaświadczeń wojwódzkiej władzy administracyjnej ogólnej
M.P. 1936 nr 152 poz. 268 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi za Dzielność
M.P. 1936 nr 152 poz. 267 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1936 nr 151 poz. 266 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1936 nr 150 poz. 265 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 czerwca 1936 r. w sprawie regulaminu administracji Małopolskim Funduszem Przemysłowym
M.P. 1936 nr 149 poz. 264 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1936 nr 149 poz. 263 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji nadzwyczajnej Senatu.
M.P. 1936 nr 149 poz. 262 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji nadzwyczajnej Sejmu.
M.P. 1936 nr 148 poz. 261 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwowych z dnia 18 czerwca 1936 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1936 nr 148 poz. 260 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1936 nr 147 poz. 259 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 18 czerwca 1936 r. L.D.IV. 13940/3/36 w sprawie przewozu dorożkami samochodowymi oraz samochodami ciężarowemi osób i towarów przez granicę celną
M.P. 1936 nr 146 poz. 258 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 czerwca 1936 r. ustalające dalszą listę agentów dewizowych, uprawnionych do handlu zagranicznemi środkami płatniczemi.
M.P. 1936 nr 145 poz. 257 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1936 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w III kwartale 1936 r.
M.P. 1936 nr 144 poz. 256 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaru woj. pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz powiatów szubińskiego i wyrzyskiego z dnia 12 czerwca 1936 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Gdyni z dnia 22,25,27 i 28 maja oraz 6 czerwca 1936 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle budowlanym na terenie miasta Wielkiej Gdyni.
M.P. 1936 nr 143 poz. 255 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 12 czerwca 1936 r. L.D. 9556/1/36 w sprawie złożenia przez AutomobilKlub Polski w Warszawie gwarancji na należności celne i inne od samochodów i motocykli, wprowadzonych do polskiego obszaru celnego na podstawie tryptyków i książeczek z przepustkami granicznemi
M.P. 1936 nr 142 poz. 254 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 czerwca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 23 kwietnia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej wszystkich przedsiębiorstw malarskich w Toruniu.
M.P. 1936 nr 141 poz. 253 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 czerwca 1936 r. w sprawie ustalenia listy towarów, przy których wywozie z Polski do W.M. Gdańska są wymagane zaświadczenia walutowe, oraz w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1936 r.
M.P. 1936 nr 141 poz. 252 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1936 nr 140 poz. 251 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 czerwca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 17 kwietnia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze powiatu szamotulskiego w województwie poznańskim
M.P. 1936 nr 139 poz. 250 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 czerwca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 29 kwietnia 1936r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów szklarskich na terenie miasta Wielkiej Gdyni.
M.P. 1936 nr 138 poz. 249 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego w przyznaniu mandatu senatora
M.P. 1936 nr 137 poz. 248 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1936 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Łodzi.
M.P. 1936 nr 136 poz. 247 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej źródeł mineralnych, znajdujących się na terenie miasta Muszyny w powiecie Nowy Sącz województwa krakowskiego
M.P. 1936 nr 135 poz. 246 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1936 r. w sprawie dokonania wyborów organów zarządzających w gminach wyznaniowych żydowskich
M.P. 1936 nr 133 poz. 245 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 maja 1936 r. ustalające dalszą listę agentów dewizowych, uprawnionych do handlu zagranicznemi środkami płatniczemi
M.P. 1936 nr 133 poz. 244 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 133 poz. 243 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1936 nr 132 poz. 242 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 maja 1936 r. ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznemi środkami płatniczemi
M.P. 1936 nr 132 poz. 241 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 132 poz. 240 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 131 poz. 239 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 maja 1936 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 18 maja 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m.Lwowa
M.P. 1936 nr 131 poz. 238 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 maja 1936 r. o zatwierdzeniu orzeczenia z dnia 18 maja 1936 r. Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. Lwowa
M.P. 1936 nr 130 poz. 237 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 czerwca 1936 r. o sprostowaniu błędów w zarządzeniu z dnia 15 maja 1936 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń wywozowych oraz wydawania zaświadczeń walutowych
M.P. 1936 nr 129 poz. 236 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1936 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 4 maja 1936 r. dla wszystkich robót budowlanych na obszarze województwa poznańskiego z wyjątkiem niektórych powiatów.
M.P. 1936 nr 129 poz. 235 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1936 r. o zatwierdzeniu orzeczenia z dnia 4 maja 1936 roku Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze Województwa Poznańskiego z wyjątkiem niektórych powiatów.
M.P. 1936 nr 128 poz. 234 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1936 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Łodzi i gmin przyległych orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 8 maja 1936 r.
M.P. 1936 nr 128 poz. 233 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1936 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. Łodzi z dnia 8 maja 1936 r
M.P. 1936 nr 128 poz. 232 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 127 poz. 231 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu sesji nadzwyczajnej Senatu.
M.P. 1936 nr 127 poz. 230 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu sesji nadzwyczajnej Sejmu.
M.P. 1936 nr 126 poz. 229 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1936 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Krakowa orzeczeniu nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 27 kwietnia 1936 r.
M.P. 1936 nr 126 poz. 228 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1936 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. Krakowa z dnia 27 kwietnia 1936 r.
M.P. 1936 nr 126 poz. 227 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1936 nr 125 poz. 226 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1936 r. w sprawie list ławników i zastępców ławników Sądu Pracy i Sądu Okręgowego w Wilnie.
M.P. 1936 nr 124 poz. 225 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 maja 1936 r. w sprawie przyznania praw papierów pupilarnych obligacjom II-ej 6 % Pożyczki Inwestycyjnej m.st. Warszawy z 1936 r.
M.P. 1936 nr 123 poz. 224 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 kwietnia 1936 r.
M.P. 1936 nr 122 poz. 223 Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Morskiego z dnia 15 maja 1936 r. o taryfie opłat za korzystanie z magazynów portowych w Gdyni
M.P. 1936 nr 122 poz. 222 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 maja 1936 r. o taryfie niektórych opłat portowych.
M.P. 1936 nr 121 poz. 221 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 15 maja 1936 r. w sprawie instytucyj, upoważnionych do badania zdolności statków powietrznych do lotu i nadzoru technicznego nad temi statkami.
M.P. 1936 nr 121 poz. 220 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwowych z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1936 nr 121 poz. 219 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1936 nr 120 poz. 218 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1936 r. w sprawie nadania statutu Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu
M.P. 1936 nr 120 poz. 217 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 120 poz. 216 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 119 poz. 215 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1936 r. w sprawie specjalnej kontroli wywozu towarów z polskiego obszaru celnego do Bułgarji, Jugosławji, Rumunii, Turcji i Węgier.
M.P. 1936 nr 119 poz. 214 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1936 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku przedstawiania zaświadczeń walutowych przy wywozie niektórych towarów.
M.P. 1936 nr 119 poz. 213 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 9 maja 1936 r. w sprawie wylosowanych premji do obligacyj 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji I z r. 1935.
M.P. 1936 nr 118 poz. 212 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1936 r. w sprawie zatrudnienia uczniów w przemyśle poligraficznym.
M.P. 1936 nr 117 poz. 211 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 maja 1936 r. w sprawie wylosowanych premji do obligacyj 4% Premjowej Pożyczki Dolarowej serii III.
M.P. 1936 nr 117 poz. 210 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 31 marca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego na obszarze województwa poznańskiego z wyłączeniem miast Bydgoszczy, Inowrocławia i Gniezna, oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, wyrzyskiego i szubińskiego
M.P. 1936 nr 116 poz. 209 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 maja 1936 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń wywozowych oraz wydawania zaświadczeń walutowych.
M.P. 1936 nr 116 poz. 208 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 maja 1936 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Wileńskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1936 nr 115 poz. 207 Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 maja 1936 r. w sprawie dodatkowych kredytów w budżecie Ministerstwa Skarbu na rok 1936/37.
M.P. 1936 nr 114 poz. 206 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej źródeł mineralnych w Łomnicy w powiecie Nowy Sącz województwa krakowskiego.
M.P. 1936 nr 114 poz. 205 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej źródeł mineralnych w Wysowej w powiecie gorlickim województwa krakowskiego.
M.P. 1936 nr 114 poz. 204 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 113 poz. 203 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 31 marca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego), galanteryjnego oraz dla zakładów handlowych na terenie województwa poznańskiego z wyłączeniem miast Bydgoszczy, Inowrocławia i Gniezna oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, wyrzyskiego i szubińskiego.
M.P. 1936 nr 113 poz. 202 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. ustalające listę agentów dewizowych, uprawnionych do handlu zagranicznemi środkami płatniczemi.
M.P. 1936 nr 113 poz. 201 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1936 r. ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznemi środkami płatniczemi.
M.P. 1936 nr 112 poz. 200 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1936 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 4 marca 1936 r. ustalającej płace pracowników krawieckich, mocy powszechnie obowiązującej na terenie m. Torunia i powiatu toruńskiego.
M.P. 1936 nr 112 poz. 199 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego o powołaniu posła.
M.P. 1936 nr 111 poz. 198 Zarządzenie wojewody poznańskiego z dnia 4 maja 1936 r. w sprawie terytorialnego ograniczenia w wykonywaniu przemysłu okrężnego w województwie poznańskiem.
M.P. 1936 nr 111 poz. 197 Uchwała Rady Ministrów z dnia 11 maja 1936 r. w sprawie uczczenia pamięci pierwszej rocznicy zgonu Józefa Piłsudskiego.
M.P. 1936 nr 110 poz. 196 Statut fundacji ks. Stanisława Staszica
M.P. 1936 nr 109 poz. 195 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1936 r. L. D. IV. 10163/3/36 w sprawie upoważnienia Dyrekcyj Ceł i Urzędu Celnego w Gdyni do zarządzania zwrotów różnicy należności celnych, powstałej wskutek dodatkowego zastosowania cła zniżonego lub zwolnienia od cła.
M.P. 1936 nr 107 poz. 194 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego o powołaniu Senatora
M.P. 1936 nr 106 poz. 193 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 21 kwietnia 1936 r. w sprawie wymiaru zaopatrzeń dla byłych członków austryjackiego Instytutu Zaopatrzenia oraz długoletnich robotników w zakładach wojskowych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
M.P. 1936 nr 105 poz. 192 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1936 r. o organizacji i czasie urzędowania urzędów, podurzędów i posterunków celnych.
M.P. 1936 nr 104 poz. 191 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 24 kwietnia 1936 r. L. D. IV. 6014/2/36 w sprawie wykazu środków leczniczych dozowlonych do przywozu (preparaty Devegan, Luminal, Calcium-Sandoz, Chinin-Calcium-Sandoz, Tabulettae Ovarii siccati).
M.P. 1936 nr 103 poz. 190 Okólnik Ministerstwa Skarbu D. IV. 8495/2/36 w sprawie upoważnienia urzędów celnych do udzielania pozwoleń na czynny obrót uszlachetniający.
M.P. 1936 nr 102 poz. 189 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 kwietnia 1936 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy orzeczeniu Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dnia 7 kwietnia 1936 r.
M.P. 1936 nr 102 poz. 188 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m. st. Warszawy z dnia 7 kwietnia 1936 r.
M.P. 1936 nr 102 poz. 187 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1936 r. ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznemi środkami płatniczemi
M.P. 1936 nr 101 poz. 186 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 18 kwietnia 1936 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem kościelnym prawosławnym w Płocku.
M.P. 1936 nr 101 poz. 185 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1936 nr 100 poz. 184 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1936 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgach Sądów Apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie.
M.P. 1936 nr 100 poz. 183 Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1936 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Prezydjum Rady Ministrów na rok 1936/37.
M.P. 1936 nr 99 poz. 182 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1936 r. ustalające kurs, podług którego mogą być przyjmowane papiery wartościowe przez władze i urzędy państwowe jako wadja i kaucje.
M.P. 1936 nr 98 poz. 181 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. ustalające listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznemi środkami płatniczemi.
M.P. 1936 nr 97 poz. 180 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 97 poz. 179 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1936 nr 96 poz. 178 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 26 marca 1936 r. L. D. IV. 7357/2/36 w sprawie przywozu i odprawy surowic i szczepionek do celów weterynaryjnych.
M.P. 1936 nr 95 poz. 177 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 11 kwietnia 1936 r. w sprawie wylosowanych premij do obligacyj 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji II z r. 1935.
M.P. 1936 nr 94 poz. 176 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1936 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 14 stycznia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich dozorców domowych i właścicieli nieruchomości m. Poznania.
M.P. 1936 nr 94 poz. 175 uchylony Okólnik T. 55 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 marca 1936 r. L. D. IV. 6637/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 428 i 490).
M.P. 1936 nr 93 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1936 r. o uzupełnieniu spisu urzędów celnych, w których może być dokonywane wstępne badanie towarów.
M.P. 1936 nr 92 poz. 173 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1936 nr 91 poz. 172 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 marca 1936 r. w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie wynagrodzenia członków wojewódzkich urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
M.P. 1936 nr 90 poz. 171 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. o zmianie zakresu działania 1 Urzędu Skarbowego i Urzędu Opłat Stemplowych w Krakowie.
M.P. 1936 nr 89 poz. 170 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 19 lutego 1936 r. dla przemysłu kaflarskiego mocy powszechnie obowiązującej na terenie powiatu ostrowskiego, krotoszyńskiego i kępińskiego w województwie poznańskiem.
M.P. 1936 nr 88 poz. 169 uchylony Okólnik T. 58 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 marca 1936 r. L. D. IV. 6742/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 832 tar. cel.).
M.P. 1936 nr 87 poz. 168 uchylony Okólnik T. 54 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 marca 1936 r. L. D. IV. 6616/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1099, 1051 i 1082 t. c.).
M.P. 1936 nr 86 poz. 167 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1936 r. o uzupełnieniu spisu instytucyj naukowych i zakładów naukowo-badawczych, korzystających ze zwolnienia od cła przy przywozie z zagranicy przedmiotów pokazowych i pomocy naukowych.
M.P. 1936 nr 86 poz. 166 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1936 r. o warunkach zwalniania od należności celnych używanych: odzieży, bielizny i obuwia, nadsyłanych z zagranicy w darze jako wsparcie dla osób niezamożnych.
M.P. 1936 nr 85 poz. 165 uchylony Okólnik T. 57 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 marca 1936 r. L. D. IV. 7074/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 221, 222, 437, 1273).
M.P. 1936 nr 85 poz. 164 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 2 kwietnia 1936 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1936 nr 84 poz. 163 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1936/37 na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego.
M.P. 1936 nr 83 poz. 162 uchylony Okólnik T. 56 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 marca 1936 r. L. D. IV. 6695/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1107 i 1101).
M.P. 1936 nr 83 poz. 161 uchylony Okólnik T. 53 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 marca 1936 r. L. D. IV. 6418/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 815 tar. celnej).
M.P. 1936 nr 83 poz. 160 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 82 poz. 159 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 4 marca 1936 r. ustalającej płace pracowników krawieckich, mocy powszechnie obowiązującej na terenie m. Torunia i powiatu toruńskiego.
M.P. 1936 nr 81 poz. 158 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wojskowych w sprawie instrukcji morsko-celnej.
M.P. 1936 nr 80 poz. 157 uchylony Okólnik T. 52 Ministerstwa Skarbu z dnia 23 marca 1936 r. L. D. IV. 7066/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 668).
M.P. 1936 nr 80 poz. 156 uchylony Okólnik T. 51 Ministerstwa Skarbu z dnia 18 marca 1936 r. L. D. IV. 4750/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1127).
M.P. 1936 nr 79 poz. 155 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 5991/2/36 z dnia 18 marca 1936 r. w sprawie instrukcji o osprzęcie statków morskich, podlegającym cłu łącznie ze statkiem.
M.P. 1936 nr 78 poz. 154 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 lutego 1936 r. o kolejności obowiązkowego dostarczania samolotów na rzecz wojska w czasie pokoju przez właścicieli prywatnych statków powietrznych.
M.P. 1936 nr 77 poz. 153 uchylony Okólnik T. 50 Ministerstwa Skarbu z dnia 18 marca 1936 r. L. D. IV. 6857/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 93 i 869 taryfy celnej).
M.P. 1936 nr 76 poz. 152 uchylony Okólnik T. 49 Ministerstwa Skarbu z dnia 10 marca 1936 r. L. D. IV. 4505/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy stosowania poz. 767 i 768).
M.P. 1936 nr 76 poz. 151 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1936 nr 75 poz. 150 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 16 marca 1936 r. L. D. IV. 6523/2/36 w sprawie stosowania stawki konwencyjnej do fornierów nieklejonych, wykonanych z drzewa orzechowego, kasztanowego i czeczotowego.
M.P. 1936 nr 75 poz. 149 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1936 r. w sprawie zaszeregowania kas urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Kielcach, Krakowie, Łodzi i Poznaniu do jednego z dwóch typów (A lub B).
M.P. 1936 nr 75 poz. 148 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji zwyczajnej Senatu.
M.P. 1936 nr 75 poz. 147 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji zwyczajnej Sejmu.
M.P. 1936 nr 74 poz. 146 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1936 r. w sprawie ustalenia na dzień 1 kwietnia 1936 r. terminu zastosowania do Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu postanowień rozdziału II rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. o organizacji i funkcjonowaniu instytucyj ubezpieczeń społecznych.
M.P. 1936 nr 74 poz. 145 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1936 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w II kwartale 1936 r.
M.P. 1936 nr 73 poz. 144 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 marca 1936 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla kopalń węgla w województwach kieleckiem i krakowskiem z dnia 6 marca 1936 r.
M.P. 1936 nr 72 poz. 143 uchylony Okólnik T. 48 Ministerstwa Skarbu z dnia 16 marca 1936 r. L. D. IV. 6287/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1211 i 819).
M.P. 1936 nr 71 poz. 142 uchylony Okólnik T. 47 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 marca 1936 r. L. D. IV. 6286/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1131 i 1107).
M.P. 1936 nr 70 poz. 141 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 9 marca 1936 r. L. D. IV. 5658/2/36 w sprawie sposobu obliczania podatku od oleju mineralnego, zawartego w wyrobach przywożonych z zagranicy.
M.P. 1936 nr 69 poz. 140 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 17 lutego 1936 r. L. D. IV. 727/2/36 w sprawie wykazu środków leczniczych dozwolonych do przywozu na podstawie zaświadczeń wojewódzkiej władzy administracji ogólnej.
M.P. 1936 nr 68 poz. 139 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 10 marca 1936 r. L. D. IV. 6004/2/36 w sprawie badania środków skażających w laboratoriach Urzędów Celnych.
M.P. 1936 nr 68 poz. 138 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1936 r. o zatwierdzeniu zmian w statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
M.P. 1936 nr 67 poz. 137 uchylony Okólnik T. 46 Ministerstwa Skarbu z dnia 9 marca 1936 r. L. D. IV. 5464/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1172, 1159, 1032 t.c.).
M.P. 1936 nr 67 poz. 136 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego.
M.P. 1936 nr 66 poz. 135 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
M.P. 1936 nr 66 poz. 134 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 66 poz. 133 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 66 poz. 132 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 66 poz. 131 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 66 poz. 130 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1936 nr 65 poz. 129 Okólnik T. 36 Ministerstwa Skarbu z dnia 22 lutego 1936 r. L. D. IV. 4055/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 224 tar. cel.).
M.P. 1936 nr 64 poz. 128 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 28 lutego 1936 r. L. D. IV. 3654/3/36 w sprawie uwzględniania nadwyżek ponad wagę, wskazaną w pozwoleniu przywozu.
M.P. 1936 nr 64 poz. 127 uchylony Okólnik T. 40 Ministerstwa Skarbu z dnia 27 lutego 1936 r. L. D. IV. 4554/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1162 p. 5 taryfy celnej).
M.P. 1936 nr 63 poz. 126 uchylony Okólnik T. 41 Ministerstwa Skarbu z dnia 27 lutego 1936 r. L. D. IV. 4367/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 91, 150, 300 i 490).
M.P. 1936 nr 63 poz. 125 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 lutego 1936 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Wilekopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1936 r. do dnia 31 marca 1937 r.
M.P. 1936 nr 62 poz. 124 uchylony Okólnik T. 44 Ministerstwa Skarbu z dnia 4 marca 1936 r. L. D. IV. 5238/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 780 i 1250).
M.P. 1936 nr 62 poz. 123 Okólnik T. 43 Ministerstwa Skarbu z dnia 29 lutego 1936 r. L. D. IV. 3250/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 594).
M.P. 1936 nr 61 poz. 122 uchylony Okólnik T. 42 Ministerstwa Skarbu z dnia 27 lutego 1936 r. L. D. IV. 3712/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 1082, 1084 i 1099 tar. cel.).
M.P. 1936 nr 61 poz. 121 Okólnik T. 45 Ministerstwa Skarbu z dnia 4 marca 1936 r. L. D. IV. 5693/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 104 i 625 tar. celnej).
M.P. 1936 nr 61 poz. 120 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1936 r. w sprawie przedłużenia okresu niezarządzania wyborów do rady miejskiej w Poznaniu.
M.P. 1936 nr 60 poz. 119 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 2 marca 1936 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1936 nr 60 poz. 118 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 lutego 1936 r. o zatwierdzeniu wysokości opłat na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1936 r. do dnia 31 marca 1937 r.
M.P. 1936 nr 60 poz. 117 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 marca 1936 r. w sprawie prowadzenia rejestru cechów rzemieślniczych.
M.P. 1936 nr 59 poz. 116 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 27 lutego 1936 r. L. D. IV. 4504/3/36 w sprawie pobierania odsetek za zwłokę przy odprawach warunkowych.
M.P. 1936 nr 59 poz. 115 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 27 lutego 1936 r. L. D. IV. 3763/2/36 w sprawie stosowania ceł konwencyjnych do kwiatów na gałązkach ciętych.
M.P. 1936 nr 58 poz. 114 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 22 lutego 1936 r. L. D. IV. 1825/2/36 w sprawie stosowania cła według punktu 1 poz. 512 taryfy celnej do skórek cielęcych, przeznaczonych do obciągania wałków rozciągających przy maszynach przędzalniczych.
M.P. 1936 nr 58 poz. 113 uchylony Okólnik T. 39 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 lutego 1936 r. L. D. IV. 4733/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 615 i 616).
M.P. 1936 nr 58 poz. 112 uchylony Okólnik T. 38 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 lutego 1936 r. L. D. IV. 4567/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 930).
M.P. 1936 nr 58 poz. 111 uchylony Okólnik T. 37 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 lutego 1936 r. L. D. IV. 1999/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1091 p. 4 t.c.).
M.P. 1936 nr 57 poz. 110 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Warszawsko-Białostockiego Związku Międzykomunalnego dla założenia i utrzymania Wojewódzkiego Zakładu Psychiatrycznego.
M.P. 1936 nr 56 poz. 109 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 2 marca 1936 r. w sprawie umorzenia 7% Pożyczki Kolejowej.
M.P. 1936 nr 56 poz. 108 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych o wynagrodzeniu przewodniczących, zastępców, członków i pracowników powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw rolnych.
M.P. 1936 nr 55 poz. 107 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 lutego 1936 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej umowie zbiorowej z dnia 14 stycznia 1936 r. dotyczącej warunków płacy i pracy dozorców domowych m. Poznania.
M.P. 1936 nr 54 poz. 106 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1936 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o warunkach udzielania pozwoleń Ministra Skarbu na zastosowanie ceł zniżonych przy przywozie z zagranicy niewyrabianych w kraju maszyn i aparatów, półfabrykatów oraz gotowych części, sprowadzanych przez przemysł wyrobu samochodów i podwozi samochodowych.
M.P. 1936 nr 54 poz. 105 Zarządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 lutego 1936 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany statutu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego Imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
M.P. 1936 nr 53 poz. 104 uchylony Okólnik T. 34 Ministerstwa Skarbu z dnia 18 lutego 1936 r. L. D. IV. 3473/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1036, 1085 p. 10, 1061 p. 3, 1064 taryfy celnej).
M.P. 1936 nr 53 poz. 103 Okólnik T. 33 Ministerstwa Skarbu z dnia 18 lutego 1936 r. L. D. IV. 2769/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 89 p. 3, poz. 329, poz. 356, poz. 360 p. 2, poz. 375, poz. 490 p. 2, poz. 491).
M.P. 1936 nr 53 poz. 102 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lutego 1936 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu z dnia 7 grudnia 1935 r. w sprawie wykazu cen wytworów hutniczych na rynku krajowym.
M.P. 1936 nr 53 poz. 101 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 52 poz. 100 uchylony Okólnik T. 35 Ministerstwa Skarbu z dnia 18 lutego 1936 r. L. D. IV. 3203/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1056 p. 2, 1051 p. 2 i 1083 Taryfy Celnej).
M.P. 1936 nr 52 poz. 99 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. L. D. IV. 116/3/36 w sprawie wymiaru cła od używanych samochodów, podwozi i ciągówek.
M.P. 1936 nr 52 poz. 98 uchylony Okólnik T. 28 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. L. D. IV. 3020/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1002 p. 1 i poz. 1008 t.c.).
M.P. 1936 nr 51 poz. 97 uchylony Okólnik T. 23 Ministerstwa Skarbu z dnia 11 lutego 1936 r. L. D. IV. 1916/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 546 taryfy celnej).
M.P. 1936 nr 51 poz. 96 uchylony Okólnik T. 29 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. L. D. IV. 2964/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 798 i 845 t.c.).
M.P. 1936 nr 51 poz. 95 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 13 lutego 1936 r. L. D. IV. 3477/2/36 w sprawie przeliczenia wagi na objętość w litrach dla napojów spirytusowych.
M.P. 1936 nr 50 poz. 94 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 lutego 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1936 nr 50 poz. 93 Zarządzenie o nadaniu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1936 nr 49 poz. 92 uchylony Okólnik T. 27 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. l. D. IV. 2930/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1148 t.c.).
M.P. 1936 nr 49 poz. 91 uchylony Okólnik T. 25 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. l. D. IV. 2679/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1107 p. 2 i poz. 1121).
M.P. 1936 nr 49 poz. 90 Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1936 w sprawie dodatkowych kredytów w budżecie na r. 1935/36
M.P. 1936 nr 48 poz. 89 uchylony Okólnik T. 30 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. l. D. IV. 1152/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1216 tar. celnej).
M.P. 1936 nr 48 poz. 88 uchylony Okólnik T. 26 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. l. D. IV. 1824/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1145 p. 13 t.c.).
M.P. 1936 nr 47 poz. 87 uchylony Okólnik T. 32 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. l. D. IV. 3337/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 960, 996, 994 p. 2).
M.P. 1936 nr 47 poz. 86 uchylony Okólnik T. 31 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. l. D. IV. 3475/2/36 w sprawie stosowania ceł konwencyjnych do zamków i kłódek cylindrowych.
M.P. 1936 nr 47 poz. 85 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 13 lutego 1936 r. w sprawie wypuszczenia do obiegu nowego wzoru znaczków podatkowych od uboju wartości 50 gr, 1 zł, 2 zł, i 3 zł.
M.P. 1936 nr 46 poz. 84 uchylony Okólnik T. 24 Ministerstwa Skarbu z dnia 11 lutego 1936 r. l. D. IV. 2825/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1127 i poz. 1226 taryfy celnej).
M.P. 1936 nr 46 poz. 83 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 8 lutego 1936 r. L. D. IV. 1915/3/36 w sprawie uzupełnienia urzędowego wykazu wód mineralnych leczniczych , podlegających ocleniu według. p. 1 poz. 269 taryfy celnej przywozowej.
M.P. 1936 nr 45 poz. 82 Okólnik T. 21 Ministerstwa Skarbu z dnia 8 lutego 1936 r. L. D. IV. 1870/2/36 w sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej (dotyczy poz. 1056 p. 1 taryfy celnej).
M.P. 1936 nr 45 poz. 81 uchylony Okólnik T. 20 Ministerstwa Skarbu z dnia 8 lutego 1936 r. L. D. IV. 1921/2/36 w sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej (dotyczy poz. 1169 p. 5 t.c.).
M.P. 1936 nr 44 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1936 r. w sprawie wykazu dozwolonych do obrotu specyfików farmaceutycznych.
M.P. 1936 nr 43 poz. 79 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1936 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze powiatu olkuskiego na rok służbowy 1936/37.
M.P. 1936 nr 43 poz. 78 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 8 lutego 1936 r. w sprawie urzędów celnych uprawnionych do odprawy celnej produktów pośrednich, służących do wyrobu barwników syntetycznych.
M.P. 1936 nr 43 poz. 77 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 8 lutego 1936 r. o urzędach celnych, uprawnionych do odprawy przywożonych z zagranicy wytworów produkcji roślinnej.
M.P. 1936 nr 43 poz. 76 uchylony Okólnik T. 19 Ministerstwa Skarbu z dnia 31 stycznia 1936 r. L. D. IV. 2236/2/36 w sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej (dotyczy poz. 997 pp. 2 i 3 tar. celnej).
M.P. 1936 nr 42 poz. 75 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 4 lutego 1936 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1936 nr 42 poz. 74 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 stycznia 1936 r. o ustaleniu ilości spirytusu, jaką Państwowy Monopol Spirytusowy zakupi w ciągu kampanji 1936/37 na cele konsumpcyjne (kontyngent zakupu).
M.P. 1936 nr 41 poz. 73 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 lutego 1936 r. o utworzeniu Rady Portowej przy Urzędzie Morskim w Gdyni.
M.P. 1936 nr 40 poz. 72 uchylony Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 8 lutego 1936 r. L. D. IV. 854/3/36 w sprawie przywozu z Włoch oraz posiadłosci włoskich środków płatniczych i papierów wartościowych.
M.P. 1936 nr 39 poz. 71 uchylony Okólnik T. 22 Ministerstwa Skarbu z dnia 8 lutego 1936 r. L. D. IV. 2824/2/36 w sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej (dotyczy poz. 1050 tar. celnej).
M.P. 1936 nr 39 poz. 70 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1936 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników Sądu Pracy oraz Sądu Okręgowego w Wilnie.
M.P. 1936 nr 39 poz. 69 Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu
M.P. 1936 nr 38 poz. 68 uchylony Okólnik T. 17 Ministerstwa Skarbu z dnia 29 stycznia 1936 r. L. D. IV. 1327/2/36 w sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej (dotyczy poz. 1085 p. 10 t. c.).
M.P. 1936 nr 37 poz. 67 uchylony Okólnik T. 18 Ministerstwa Skarbu z dnia 29 stycznia 1936 r. L. D. IV. 1920/2/36 w sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej (dotyczy poz. 964 tar. celnej).
M.P. 1936 nr 36 poz. 66 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1936 nr 35 poz. 65 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 16 września 1935 r. o kosztach podróży i dietach członków komisji i dietach członków komisyj klasyfikacyjnych dla klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.
M.P. 1936 nr 34 poz. 64 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 25 stycznia 1936 r. L. D. IV. 1429/2/26 w sprawie stosowania stawek konwencyjnych do tkanin wełnianych, objętych p. 1 poz. 599 taryfy celnej.
M.P. 1936 nr 34 poz. 63 uchylony Okólnik T. 16 Ministerstwa Skarbu z dnia 28 stycznia 1936 r. L. D. IV. 1823/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1126 p. 1).
M.P. 1936 nr 33 poz. 62 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 1969/2/36 z dnia 29 stycznia 1936 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-niemieckiego.
M.P. 1936 nr 32 poz. 61 uchylony Okólnik T. 15 Ministerstwa Skarbu z dnia 28 stycznia 1936 r. L. D. IV. 1656/2/36 w sprawie odprawy celnej worków, w których przywożona jest ziemia okrzemkowa.
M.P. 1936 nr 32 poz. 60 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV.1332/2/36 z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie rozdrabniania, poza obrębem składów celnych, towarów włókienniczych, sprowadzanych do przerobu na surowiec włókienniczy.
M.P. 1936 nr 31 poz. 59 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 94/2/36 z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie rozdrabniania, poza obrębem składów celnych, towarów włókienniczych, sprowadzanych do przerobu na surowiec włókienniczy.
M.P. 1936 nr 30 poz. 58 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Katowicach.
M.P. 1936 nr 30 poz. 57 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Siemianowicach.
M.P. 1936 nr 30 poz. 56 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Mikołowie
M.P. 1936 nr 30 poz. 55 uchylony Okólnik T. 14 Ministerstwa Skarbu z dnia 22 stycznia 1936 r. L. D. IV. 1223/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 677 i 704).
M.P. 1936 nr 29 poz. 54 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Skoczowie.
M.P. 1936 nr 29 poz. 53 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Wełnowcu.
M.P. 1936 nr 29 poz. 52 uchylony Okólnik T. 13 Ministerstwa Skarbu z dnia 22 stycznia 1936 r. L. D. IV. 1184/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 964).
M.P. 1936 nr 28 poz. 51 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Wielkiej Dąbrówce.
M.P. 1936 nr 28 poz. 50 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Nowej Wsi.
M.P. 1936 nr 28 poz. 49 uchylony Okólnik T. 5 Ministerstwa Skarbu z dnia 21 stycznia 1936 r. L. D. IV. 806/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1111 t.c.).
M.P. 1936 nr 28 poz. 48 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1936 nr 27 poz. 47 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Szopienicach.
M.P. 1936 nr 27 poz. 46 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Michałkowicach.
M.P. 1936 nr 27 poz. 45 uchylony Okólnik T. 12 Ministerstwa Skarbu z dnia 22 stycznia 1936 r. L. D. IV. 997/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 488 i 1226 taryfy celnej)
M.P. 1936 nr 27 poz. 44 uchylony Okólnik T. 11 Ministerstwa Skarbu z dnia 22 stycznia 1936 r. L. D. IV. 625/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1032 taryfy celnej)
M.P. 1936 nr 27 poz. 43 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 29 stycznia 1936 r.
M.P. 1936 nr 26 poz. 42 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1936 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Polski Biały Krzyż".
M.P. 1936 nr 25 poz. 41 uchylony Okólnik T. 9 Ministerstwa Skarbu z dnia 21 stycznia 1936 r. L. D. IV. 623/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1120 p. 4).
M.P. 1936 nr 25 poz. 40 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1936 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1936 nr 24 poz. 39 uchylony Okólnik T. 10 Ministerstwa Skarbu z dnia 21 stycznia 1936 r. L. D. IV. 996/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 561).
M.P. 1936 nr 24 poz. 38 uchylony Okólnik T. 8 Ministerstwa Skarbu z dnia 21 stycznia 1936 r. L. D. IV. 449/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 97, 431, 598, 599, 603, 699 i 715).
M.P. 1936 nr 23 poz. 37 uchylony Okólnik T. 4 Ministerstwa Skarbu z dnia 15 stycznia 1936 r. L. D. IV. 229/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1169 p. 5).
M.P. 1936 nr 23 poz. 36 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 stycznia 1936 r. w sprawie ustalenia przeciętnej zawartości skrobi w ziemniakach na kampanję 1935/36
M.P. 1936 nr 23 poz. 35 uchylony Okólnik T. 6 Ministerstwa Skarbu z dnia 18 stycznia 1936 r. L. D. IV. 944/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy taryfikacji lodowni pokojowych z urządzeniem chłodniczem).
M.P. 1936 nr 22 poz. 34 uchylony Okólnik T. 7 Ministerstwa Skarbu z dnia 18 stycznia 1936 r. L. D. IV. 971/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy clenia opakowania do poz. 1168 p. 1 t.c.).
M.P. 1936 nr 22 poz. 33 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 18 stycznia 1936 r. L. D. IV. 1000/2/36 w sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej (dotyczy poz. 280 p. 1 uwaga t.c.).
M.P. 1936 nr 21 poz. 32 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1936 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: wileńskiego i nowogródzkiego na rok służbowy 1936/37
M.P. 1936 nr 20 poz. 31 uchylony Okólnik T. 3 Ministerstwa Skarbu z dnia 15 stycznia 1936 r. L. D. IV. 623/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1120 p. 4).
M.P. 1936 nr 20 poz. 30 Obwieszczenie Ministra Opieki Społęcznej z dnia 13 stycznia 1936 r. w sprawie zmian w składzie Brackiego Sądu Rozjemczego w Katowicach.
M.P. 1936 nr 19 poz. 29 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 52/3/36 z dnia 15 stycznia 1936 r w sprawie uzupełnienia wykazu księgarń, które mogą otrzymywać niektóre artykuły księgarskie bez świadectw rozrachunkowych.
M.P. 1936 nr 18 poz. 28 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1935 r. o ustanowieniu Komisji Lekarskiej dla pracowników monopolów państwowych oraz ustaleniu trybu postępowania tej Komisji.
M.P. 1936 nr 17 poz. 27 Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr L.-IV/915/17/35 z dnia 4 grudnia 1935 w sprawie czasowego zamknięcia do użytku publicznego lotniska w Łodzi.
M.P. 1936 nr 17 poz. 26 uchylony Okólnik T. 1 Ministerstwa Skarbu z dnia 8 stycznia 1936 r. L. D. IV. 50/2/36 r. w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 946 tar. cel.).
M.P. 1936 nr 16 poz. 25 uchylony Okólnik T. 2 Ministerstwa Skarbu z dnia 8 stycznia 1936 r. L. D. IV. 10/2/36 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1005 taryfy celnej).
M.P. 1936 nr 15 poz. 24 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 8 stycznia 1936 r.
M.P. 1936 nr 14 poz. 23 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie ulg w podatku przemysłowym od obrotu dla przedsiębiorstw wyrobu samochodów i podwozi samochodowych.
M.P. 1936 nr 13 poz. 22 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 8 stycznia 1936 r. o umorzeniu w drodze skupu obligacji 4% pożyczki konwersyjnej kolejowej 1933 r. na ogólną sumę nominalną Marek Rzeszy Niemieckiej 137.500.
M.P. 1936 nr 13 poz. 21 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 2 stycznia 1936 r. o umorzeniu w dziesięciu serjach Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1936 nr 12 poz. 20 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 22 października 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zatrudniających układaczy posadzek (parkieciarzy) na terenie miasta wielkiej Gdyni.
M.P. 1936 nr 12 poz. 19 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 3 stycznia 1936 r.
M.P. 1936 nr 12 poz. 18 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 7 stycznia 1936 r.
M.P. 1936 nr 11 poz. 17 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1936 nr 10 poz. 16 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1936/37 na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
M.P. 1936 nr 9 poz. 15 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 1936 r. o organizacji Komendy Głównej Policji Państwowej.
M.P. 1936 nr 8 poz. 14 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 23 grudnia 1935 r. L. D. IV. 33698/2/35 w sprawie zmiany par. 14 p. 2 Okólnika L. D. IV. 16979/3/35 z dnia 28 maja 1935 r.
M.P. 1936 nr 7 poz. 13 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 30 grudnia 1935 r. L. D. IV. 36172/2/35 w sprawie skażania tłuszczów i olejów ługiem potasowym.
M.P. 1936 nr 6 poz. 12 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: warszawskiego i m. st. Warszawy, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatu olkuskiego, na rok służbowy 1936/1937
M.P. 1936 nr 5 poz. 11 uchylony Okólnik T. 84 Ministerstwa Skarbu z dnia 23 grudnia 1935 r. L. D. IV. 35900/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1145 taryfy celnej).
M.P. 1936 nr 5 poz. 10 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 19 grudnia 1935 r. L. D. IV. 34722/2/35 w sprawie stosowania konwencji do preparatów węgierskich Distol, Porzol, Higosan, Sulfarol.
M.P. 1936 nr 5 poz. 9 uchylony Okólnik T. 83 Ministerstwa Skarbu z dnia 23 grudnia 1935 r. L. D. IV. 31762/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 396 i 397).
M.P. 1936 nr 4 poz. 8 uchylony Okólnik T. 82 Ministerstwa Skarbu z dnia 23 grudnia 1935 r. L. D. IV. 35741/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1084 p. 2).
M.P. 1936 nr 4 poz. 7 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 30 grudnia 1935 r. L. D. IV. 36170/2/35 w sprawie stosowania cła konwencyjnego do haftek umocowanych na tkaninach.
M.P. 1936 nr 4 poz. 6 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1936 nr 3 poz. 5 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 18 grudnia 1935 r. L. D. IV. 33846/2/35 w sprawie instrukcji o sposobach ustalania wagi wymiarowej statków rzecznych i pogłębiarek rzecznych przy odprawie celnej, oraz o osprzęcie tych statków i pogłębiarek.
M.P. 1936 nr 2 poz. 4 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 21 grudnia 1935 r. L. D. IV. 35968/3/35 w sprawie specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko - niemieckiego.
M.P. 1936 nr 1 poz. 3 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 21 września 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót garncarsko-zduńskich na terenie m. Gdyni.
M.P. 1936 nr 1 poz. 2 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 18 października 1935 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót elektrotechnicznych na terenie m. Gdyni.
M.P. 1936 nr 1 poz. 1 uchylony Okólnik T. 81 Ministerstwa Skarbu z dnia 18 grudnia 1935 r. L. D. IV. 35312/2/35 w sprawie wyjasnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 431, 492 i 834).