Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1986 nr 35 poz. 278 akt jednorazowy Uchwała nr XVII/145/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 29 grudnia 1986 r. w sprawie zmiany granic miast Poznania i Swarzędza.
M.P. 1986 nr 35 poz. 277 akt jednorazowy Uchwała nr XVII/132/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 29 grudnia 1986 r. w sprawie zmiany granic miast: Czempinia, Lubonia i Nowego Tomyśla.
M.P. 1986 nr 35 poz. 276 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 15 grudnia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1986 nr 35 poz. 275 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 grudnia 1986 r. w sprawie ogólnych zasad otwierania i prowadzenia majątkowych rachunków odpisów dewizowych.
M.P. 1986 nr 35 poz. 274 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1986 r. w sprawie zasad i limitów przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok studiów w akademiach medycznych w roku akademickim 1987/1988.
M.P. 1986 nr 35 poz. 273 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego uprawnionych do działania przed sądami w imieniu lub na rzecz obywateli.
M.P. 1986 nr 35 poz. 272 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 1986 r. w sprawie zasad i warunków przyjęć na I rok studiów dziennych w szkołach wyższych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1986 nr 35 poz. 271 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1986 nr 35 poz. 270 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz w sprawie planów kont jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 35 poz. 269 uchylony Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1986 nr 35 poz. 268 uchylony Uchwała nr 203 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.
M.P. 1986 nr 35 poz. 267 uznany za uchylony Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentalnego systemu odpisów w rublach transferowych.
M.P. 1986 nr 35 poz. 266 uznany za uchylony Uchwała nr 193 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym.
M.P. 1986 nr 34 poz. 265 akt jednorazowy Uchwała nr 206 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1986 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.
M.P. 1986 nr 34 poz. 264 uznany za uchylony Uchwała nr 202 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.
M.P. 1986 nr 34 poz. 263 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 15 grudnia 1986 r. w sprawie utworzenia miasta Zalewo w województwie olsztyńskim.
M.P. 1986 nr 34 poz. 262 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 15 grudnia 1986 r. w sprawie utworzenia miasta Tarnogród w województwie zamojskim.
M.P. 1986 nr 34 poz. 261 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 15 grudnia 1986 r. w sprawie utworzenia miasta Skała w województwie krakowskim.
M.P. 1986 nr 34 poz. 260 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 15 grudnia 1986 r. w sprawie utworzenia miasta Jelcz-Laskowice w województwie wrocławskim.
M.P. 1986 nr 34 poz. 259 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 grudnia 1986 r. w sprawie realizacji ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
M.P. 1986 nr 34 poz. 258 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie nowego systemu sterowania rozwojem badań naukowych, postępu technicznego i wdrożeń.
M.P. 1986 nr 34 poz. 257 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1986 nr 34 poz. 256 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1986 nr 34 poz. 255 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na rok 1987.
M.P. 1986 nr 34 poz. 254 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie planu Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego na 1987 r.
M.P. 1986 nr 34 poz. 253 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na 1987 r.
M.P. 1986 nr 34 poz. 252 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1987 r.
M.P. 1986 nr 34 poz. 251 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. o planie kredytowym, bilansie pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założeniach polityki pieniężno-kredytowej na rok 1987.
M.P. 1986 nr 34 poz. 250 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie bilansu płatniczego państwa na 1987 r.
M.P. 1986 nr 33 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 3 grudnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie.
M.P. 1986 nr 33 poz. 248 uchylony Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 3 grudnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w zbiorze taryf składek na to ubezpieczenie.
M.P. 1986 nr 33 poz. 247 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 6 grudnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 207 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 33 poz. 246 akt jednorazowy Uchwała nr XX/165/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu z dnia 28 listopada 1986 r. w sprawie zmiany granic miasta Ostrzeszowa.
M.P. 1986 nr 33 poz. 245 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1986 r. w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta.
M.P. 1986 nr 33 poz. 244 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.
M.P. 1986 nr 33 poz. 243 uznany za uchylony Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1986 r. w sprawie uznania niektórych zarządzeń Prezesa Rady Ministrów ogłoszonych w Monitorze Polskim za nie obowiązujące.
M.P. 1986 nr 33 poz. 242 uchylony Uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury.
M.P. 1986 nr 33 poz. 241 uchylony Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1986 nr 33 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.
M.P. 1986 nr 32 poz. 239 akt jednorazowy Uchwała nr XII/79/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach z dnia 29 października 1986 r. w sprawie zmiany granic gmin Świętajno i Wydminy oraz Bakałarzewo i Raczki.
M.P. 1986 nr 32 poz. 238 akt jednorazowy Uchwała nr 104 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 28 października 1986 r. w sprawie zmiany granic miasta Uniejowa.
M.P. 1986 nr 32 poz. 237 akt jednorazowy Uchwała nr XVII/112/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 7 października 1986 r. w sprawie zmiany granic gminy Pruszcz Gdański.
M.P. 1986 nr 32 poz. 236 akt jednorazowy Uchwała nr XVII/111/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 7 października 1986 r. w sprawie zmiany granic gmin Kolbudy Górne i Żukowo.
M.P. 1986 nr 32 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 listopada 1986 r. w sprawie wysokości wkładów oszczędnościowych osób fizycznych wolnej od zajęcia sądowego i administracyjnego.
M.P. 1986 nr 32 poz. 234 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 września 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszom pożarnictwa.
M.P. 1986 nr 32 poz. 233 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1987 r.
M.P. 1986 nr 32 poz. 232 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 października 1986 r. w sprawie zasad i warunków przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1986 nr 32 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 29 października 1986 r. w sprawie ustalenia wykazu usług, przy których wykonywaniu zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie powoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty ani zmniejszenia ich wysokości.
M.P. 1986 nr 32 poz. 230 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1986 r. w sprawie wykazu wyrobów o charakterze antyimportowym.
M.P. 1986 nr 32 poz. 229 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 20 listopada 1986 r. w sprawie utworzenia miasta Drzewicy w województwie radomskim.
M.P. 1986 nr 31 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 8 września 1986 r. w sprawie określenia dyscyplin naukowych, w których na stanowisku docenta w jednostce badawczo-rozwojowej można zatrudnić osobę posiadającą stopień naukowy doktora.
M.P. 1986 nr 31 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 25 lipca 1986 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego przy zatrudnianiu na stanowisku profesora kontraktowego i docenta kontraktowego w jednostce badawczo-rozwojowej.
M.P. 1986 nr 31 poz. 226 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 24 października 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doręczania kart powołania i wezwań oraz innych dokumentów w sprawach powszechnego obowiązku obrony.
M.P. 1986 nr 31 poz. 225 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 1986 r. w sprawie ustalenia jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami badawczo-rozwojowymi, w których mogą być zatrudniani pracownicy naukowi i badawczo-techniczni.
M.P. 1986 nr 31 poz. 224 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 października 1986 r. w sprawie zmiany krajowej taryfy telekomunikacyjnej.
M.P. 1986 nr 31 poz. 223 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 października 1986 r. w sprawie zmian w organizacji państwowego nadzoru nad lotnictwem cywilnym.
M.P. 1986 nr 31 poz. 222 uchylony Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 27 października 1986 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.
M.P. 1986 nr 31 poz. 221 uznany za uchylony Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 22 października 1986 r. w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Monitorze Polskim za nie obowiązujące.
M.P. 1986 nr 30 poz. 220 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 września 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych".
M.P. 1986 nr 30 poz. 219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 17 września 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 30 poz. 218 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1986 r. w sprawie zagranicznej taryfy telekomunikacyjnej.
M.P. 1986 nr 30 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 15 września 1986 r. w sprawie warunków korzystania ze zwolnień od opłat taryfowych za niektóre usługi łączności pocztowej.
M.P. 1986 nr 30 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 5 września 1986 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych cementu luzem przy załadunku i rozładunku oraz wapna niegaszonego mielonego i w bryłach podczas magazynowania.
M.P. 1986 nr 30 poz. 215 uznany za uchylony Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 8 października 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1986 nr 30 poz. 214 uznany za uchylony Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 22 września 1986 r. w sprawie niektórych okresów zaliczalnych do okresów zatrudnienia w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
M.P. 1986 nr 29 poz. 213 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 września 1986 r. w sprawie zasad przyznawania kart zaopatrzenia dla osób chorych, kobiet ciężarnych i zasłużonych krwiodawców.
M.P. 1986 nr 29 poz. 212 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 września 1986 r. w sprawie określenia zawodów deficytowych.
M.P. 1986 nr 29 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 26 września 1986 r. w sprawie zasad przewozu ładunków pocztowych kolejami.
M.P. 1986 nr 29 poz. 210 uchylony Uchwała nr 144 Rady Ministrów z dnia 23 września 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1986 nr 29 poz. 209 uchylony Uchwała nr 143 Rady Ministrów z dnia 23 września 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury.
M.P. 1986 nr 29 poz. 208 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 września 1986 r. w sprawie powołania ministra kultury i sztuki.
M.P. 1986 nr 29 poz. 207 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 września 1986 r. w sprawie odwołania ministra kultury i sztuki.
M.P. 1986 nr 29 poz. 206 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 września 1986 r. w sprawie powołania ministra górnictwa i energetyki.
M.P. 1986 nr 29 poz. 205 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 września 1986 r. w sprawie odwołania ministra górnictwa i energetyki.
M.P. 1986 nr 29 poz. 204 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 września 1986 r. w sprawie rządowego Raportu o przebiegu i wynikach wdrażania reformy gospodarczej w latach 1981-1985.
M.P. 1986 nr 28 poz. 203 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 sierpnia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów składu towarów w chłodniach składowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 28 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 sierpnia 1986 r. w sprawie trybu składania przez rady wydziału i rady naukowe wniosków o przedstawienie kandydatów do tytułu naukowego.
M.P. 1986 nr 28 poz. 201 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1986 r. w sprawie określenia zakładu ubezpieczającego odpowiedzialność cywilną osób eksploatujących obiekt jądrowy.
M.P. 1986 nr 28 poz. 200 uchylony Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 września 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1986 nr 28 poz. 199 uchylony Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 12 września 1986 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych.
M.P. 1986 nr 28 poz. 198 uznany za uchylony Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1986 r. w sprawie określenia inwestycji, od których przedsiębiorstwa państwowe i niektóre inne jednostki gospodarki uspołecznionej nie wpłacają kaucji.
M.P. 1986 nr 28 poz. 197 Uchwała Rady Państwa z dnia 18 września 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji konkursu "Mistrz Gospodarności".
M.P. 1986 nr 28 poz. 196 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 września 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1986 nr 28 poz. 195 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 września 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1986 nr 28 poz. 194 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 września 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1986 nr 28 poz. 193 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 września 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1986 nr 28 poz. 192 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 18 września 1986 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1986 nr 27 poz. 191 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 30 lipca 1986 r. w sprawie zasad ogłaszania alarmu dla ludności o skażeniach toksycznymi środkami przemysłowymi.
M.P. 1986 nr 27 poz. 190 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1986 nr 27 poz. 189 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 sierpnia 1986 r. w sprawie zmiany krajowej taryfy telekomunikacyjnej.
M.P. 1986 nr 27 poz. 188 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 sierpnia 1986 r. w sprawie obrotu mięsem z uboju gospodarczego.
M.P. 1986 nr 27 poz. 187 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 lipca 1986 r. w sprawie rachunków bankowych osób zagranicznych, prowadzonych w walutach wymienialnych.
M.P. 1986 nr 27 poz. 186 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1986 r. w sprawie zaniechania ustalania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów osób fizycznych z tytułu przechowywania zbóż ze zbiorów 1986 r.
M.P. 1986 nr 27 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1986 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu mięsem z uboju gospodarczego.
M.P. 1986 nr 27 poz. 184 uznany za uchylony Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 27 poz. 183 uznany za uchylony Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów przemysłowych.
M.P. 1986 nr 26 poz. 182 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1986 r. uchylające zarządzenie w sprawie odznaki Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej.
M.P. 1986 nr 26 poz. 181 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 sierpnia 1986 r. w sprawie krajowej taryfy telekomunikacyjnej.
M.P. 1986 nr 26 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 118 Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1986 r. w sprawie obowiązkowej oceny maszyn i innych urządzeń technicznych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.
M.P. 1986 nr 26 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zasad odbywania i zaliczania stażu zawodowego.
M.P. 1986 nr 26 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inwestycji zaniechanych.
M.P. 1986 nr 25 poz. 177 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 11 lipca 1986 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego nad organizacją i przebiegiem praktycznej nauki zawodu.
M.P. 1986 nr 25 poz. 176 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 czerwca 1986 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów przewożonych transportem kolejowym.
M.P. 1986 nr 25 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 12 sierpnia 1986 r. w sprawie ograniczenia zakresu obowiązkowego pośrednictwa jednostek obrotu.
M.P. 1986 nr 25 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.
M.P. 1986 nr 24 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 1986 r. w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych czynności cywilnoprawnych.
M.P. 1986 nr 24 poz. 172 uznany za uchylony Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1986 nr 23 poz. 171 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Bojowników o Wolność i Demokrację".
M.P. 1986 nr 23 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 7 lipca 1986 r. w sprawie rolniczego wykorzystania ścieków.
M.P. 1986 nr 23 poz. 169 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 23 lipca 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie eksperymentalnej sprzedaży na targowiskach mięsa pochodzącego z uboju gospodarczego na obszarze niektórych województw.
M.P. 1986 nr 23 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 9 lipca 1986 r. w sprawie ogólnych warunków gwarancyjnych dotyczących broni myśliwskiej i sportowej oraz akcesoriów do tej broni.
M.P. 1986 nr 22 poz. 167 akt jednorazowy Uchwała nr XIII/106/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 24 czerwca 1986 r. w sprawie zmiany granic miasta Kwidzyna.
M.P. 1986 nr 22 poz. 166 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 czerwca 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kredytów na zagospodarowanie, udzielanych młodym małżeństwom i osobom samotnie wychowującym dzieci.
M.P. 1986 nr 22 poz. 165 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie określenia zasad okazywania bandery statku jednostkom pływającym marynarki wojennej i organów ochrony granic oraz oddawania honoru przez statki.
M.P. 1986 nr 22 poz. 164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 26 czerwca 1986 r. w sprawie uzgadniania planów budowy, rozbudowy i przebudowy przewodowych międzymiastowych sieci telekomunikacyjnych przez jednostki organizacyjne resortów górnictwa i energetyki, komunikacji oraz ochrony środowiska i zasobów naturalnych.
M.P. 1986 nr 22 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 10 czerwca 1986 r. w sprawie szczegółowych warunków i zasad stosowania równoważnych norm czasu pracy na niektórych stanowiskach pracy.
M.P. 1986 nr 22 poz. 162 uchylony Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki formularzami i Komisji Racjonalizacji Druków.
M.P. 1986 nr 22 poz. 161 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1986 nr 22 poz. 160 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie powołania ministra finansów.
M.P. 1986 nr 22 poz. 159 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie powołania ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej.
M.P. 1986 nr 22 poz. 158 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie odwołania ministra finansów.
M.P. 1986 nr 22 poz. 157 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie odwołania ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej.
M.P. 1986 nr 22 poz. 156 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie powołania członka Rady Państwa.
M.P. 1986 nr 22 poz. 155 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1986 nr 22 poz. 154 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z realizacji narodowego planu społeczno-gospodarczego w latach 1983-1985 oraz przyjęcia do wiadomości raportu o stanie realizacji programu oszczędnościowego w latach 1983-1985.
M.P. 1986 nr 22 poz. 153 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1985 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1985 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1985, z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za 1985 r., z wykonania planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1985 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.
M.P. 1986 nr 21 poz. 152 obowiązujący Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1986 r. w sprawie utworzenia Banku Rozwoju Eksportu.
M.P. 1986 nr 21 poz. 151 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. - Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1986 nr 20 poz. 150 akt jednorazowy Uchwała nr XII/73/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 czerwca 1986 r. w sprawie zmiany granic gmin Lubochnia i Żelechlinek.
M.P. 1986 nr 20 poz. 149 akt jednorazowy Uchwała nr XII/72/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 czerwca 1986 r. w sprawie zmiany granic miasta Radomska.
M.P. 1986 nr 20 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 25 czerwca 1986 r. w sprawie usług świadczonych przez państwową jednostkę organizacyjną "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", za które opłaty uiszczane są znaczkami pocztowymi.
M.P. 1986 nr 20 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie określenia rodzajów działalności gospodarczej, które mogą być wykonywane przez organizacje społeczne bez zezwolenia.
M.P. 1986 nr 20 poz. 146 uznany za uchylony Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie sfinansowania skutków wzrostu zasiłków wychowawczych, wynikającego z podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1986 nr 20 poz. 145 uchylony Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i stawek wynagradzania oraz umów wzorcowych o prace literackie do filmu.
M.P. 1986 nr 20 poz. 144 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu budowy mieszkań dla prokuratorów.
M.P. 1986 nr 20 poz. 143 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1986 nr 19 poz. 142 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 23 czerwca 1986 r. w sprawie taryfy pocztowej za usługi w obrocie zagranicznym.
M.P. 1986 nr 19 poz. 141 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 20 czerwca 1986 r. w sprawie ogólnych warunków umów o wykonanie robót geodezyjnych i kartograficznych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 19 poz. 140 uznany za uchylony Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1986 r. w sprawie zmiany terminów dni wolnych od pracy dla pracowników urzędów państwowych w lipcu 1986 r.
M.P. 1986 nr 19 poz. 139 uchylony Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1986 nr 19 poz. 138 uchylony Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.
M.P. 1986 nr 19 poz. 137 uznany za uchylony Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1986 r. w sprawie pomocy dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej oraz Służby Więziennej na budownictwo mieszkaniowe.
M.P. 1986 nr 19 poz. 136 uchylony Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1986 r. zmieniająca uchwały w sprawie ustanowienia odznak honorowych "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej" oraz "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".
M.P. 1986 nr 19 poz. 135 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 11 czerwca 1986 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1986 nr 18 poz. 134 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 26 czerwca 1986 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie.
M.P. 1986 nr 18 poz. 133 akt jednorazowy Uchwała nr XIII/88/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu z dnia 13 czerwca 1986 r. w sprawie zmiany granic gmin Jarczów i Lubycza Królewska.
M.P. 1986 nr 18 poz. 132 akt jednorazowy Uchwała nr XII/97/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 18 grudnia 1985 r. w sprawie zmiany granic miasta Nowogardu.
M.P. 1986 nr 18 poz. 131 akt jednorazowy Uchwała nr XIII/92/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu z dnia 16 maja 1986 r. w sprawie zmiany granic gmin Radzanów i Przytyk.
M.P. 1986 nr 18 poz. 130 akt jednorazowy Uchwała nr XIII/105/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 23 maja 1986 r. w sprawie zmiany granicy miasta Mikołowa i miasta Katowic.
M.P. 1986 nr 18 poz. 129 akt jednorazowy Uchwała nr XIV/101/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej z dnia 28 maja 1986 r. w sprawie zmiany granic gmin Radziechowy-Wieprz i Lipowa.
M.P. 1986 nr 18 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 30 kwietnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania konkursowego na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.
M.P. 1986 nr 18 poz. 127 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 17 kwietnia 1986 r. w sprawie określenia zakresu, w jakim przedsiębiorstwo nie wpłaca kaucji od inwestycji podejmowanych w celu realizacji zamówień rządowych z dziedziny rozwoju nauki i techniki.
M.P. 1986 nr 18 poz. 126 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 28 maja 1986 r. w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1986 nr 18 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 czerwca 1986 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w zakresie których mogą być nadawane stopnie naukowe, oraz bliższego określenia stopni naukowych i tytułów naukowych.
M.P. 1986 nr 18 poz. 124 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1986 nr 18 poz. 123 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 26 czerwca 1986 r. w sprawie ewidencji linii i urządzeń telekomunikacyjnych.
M.P. 1986 nr 18 poz. 122 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 czerwca 1986 r. w sprawie prowadzenia ewidencji dróg publicznych.
M.P. 1986 nr 18 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 6 czerwca 1986 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania uzgadniającego rozwiązania techniczne w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej.
M.P. 1986 nr 18 poz. 120 uchylony Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1986 r. w sprawie wysokości zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej.
M.P. 1986 nr 18 poz. 119 uchylony wykazem Uchwała nr 75 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. w sprawie najniższych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1986 nr 18 poz. 118 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 czerwca 1986 r. w sprawie zwalczania zjawisk patologii społecznej i umacniania zdrowia moralnego społeczeństwa.
M.P. 1986 nr 17 poz. 117 akt jednorazowy Uchwała nr XIII/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 28 kwietnia 1986 r. w sprawie zmiany granic miasta Kargowej.
M.P. 1986 nr 17 poz. 116 akt jednorazowy Uchwała nr XIII/87/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie zmiany granic miasta Ropczyc.
M.P. 1986 nr 17 poz. 115 akt jednorazowy Uchwała nr XV/111/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu z dnia 30 maja 1986 r. w sprawie zmiany granic miasta Kalisza.
M.P. 1986 nr 17 poz. 114 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 maja 1986 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 500 złotych.
M.P. 1986 nr 17 poz. 113 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 maja 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
M.P. 1986 nr 17 poz. 112 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 maja 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości oprocentowania wkładów oszczędnościowych osób fizycznych na rachunkach bankowych.
M.P. 1986 nr 17 poz. 111 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Polskich Towarzystw Medycznych".
M.P. 1986 nr 17 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 1986 r. w sprawie warunków przyjmowania na studia osób nie będących obywatelami polskimi i odbywania przez nie tych studiów.
M.P. 1986 nr 17 poz. 109 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 6 czerwca 1986 r. w sprawie dodatkowych opłat za energię elektryczną i paliwa gazowe pobrane ze wspólnych sieci w ilości przekraczającej limit.
M.P. 1986 nr 17 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 30 maja 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów.
M.P. 1986 nr 17 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udokumentowania operacji kasowych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 17 poz. 106 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1986 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego w zakresie międzynarodowej pomocy samochodowej.
M.P. 1986 nr 17 poz. 105 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1986 r. w sprawie stosowania przez przedsiębiorstwa mieszane przepisów wydanych na podstawie ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1986 nr 16 poz. 104 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1986 nr 15 poz. 103 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 1986 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1985 r.
M.P. 1986 nr 15 poz. 102 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 kwietnia 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski".
M.P. 1986 nr 15 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 7 maja 1986 r. sprawie jednolitych warunków gwarancyjnych dotyczących towarów niepełnowartościowych i używanych, wprowadzonych do obrotu rynkowego po obniżonej cenie.
M.P. 1986 nr 15 poz. 100 uznany za uchylony Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. w sprawie zapewnienia dodatkowych środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów wypoczynku wakacyjnego i urlopowego w 1986 r.
M.P. 1986 nr 15 poz. 99 uznany za uchylony Uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 14 poz. 98 akt jednorazowy Uchwała nr IX/61/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 1986 r. w sprawie zmiany granic gmin Rutka-Tartak, Wiżajny, Lipsk, Sztabin oraz miasta i gminy Pisz w województwie suwalskim.
M.P. 1986 nr 14 poz. 97 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia dewizowego dla przedsiębiorstw zagranicznych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym.
M.P. 1986 nr 14 poz. 96 uchylony Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. w sprawie zniesienia reglamentowanej sprzedaży niektórych towarów.
M.P. 1986 nr 14 poz. 95 uchylony Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 9 maja 1986 r. w sprawie ograniczenia przewozu przesyłek kolejami normalnotorowymi.
M.P. 1986 nr 14 poz. 94 Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. w sprawie rozwoju uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości.
M.P. 1986 nr 13 poz. 93 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 kwietnia 1986 r. w sprawie konsulów honorowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1986 nr 13 poz. 92 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.
M.P. 1986 nr 13 poz. 91 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 9 kwietnia 1986 r. w sprawie określenia inwestycji polegających na budownictwie, podejmowanych w celu ochrony środowiska, zwolnionych od płacenia kaucji.
M.P. 1986 nr 13 poz. 90 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie sposobu przeprowadzania pomiarów kontrolnych pól elektromagnetycznych i oceny ich wyników oraz oznakowania stref ochronnych pierwszego stopnia do celów ochrony środowiska.
M.P. 1986 nr 13 poz. 89 uchylony Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom.
M.P. 1986 nr 13 poz. 88 uznany za uchylony Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dysponowania rezerwą budżetu centralnego.
M.P. 1986 nr 12 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze.
M.P. 1986 nr 12 poz. 86 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1986 r. w sprawie wysokości opłat za badanie próbek i zasad pobierania tych opłat.
M.P. 1986 nr 12 poz. 85 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 marca 1986 r. w sprawie opłat ryczałtowych za ocenę stanu zdrowia obywateli polskich kierowanych do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
M.P. 1986 nr 12 poz. 84 obowiązujący Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad pełnienia służby przez funkcjonariuszy pożarnictwa.
M.P. 1986 nr 12 poz. 83 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1986 r. w sprawie upoważnienia granicznych placówek kontrolnych Wojsk Ochrony Pogranicza do udzielania klauzul na pobyt czasowy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub przejazd przez jej terytorium posiadaczom paszportów konsularnych książeczkowych.
M.P. 1986 nr 12 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1986 r. w sprawie zasad obliczania oraz trybu zwrotu podatku obrotowego przy sprzedaży przez jednostki gospodarcze produktów i usług na eksport.
M.P. 1986 nr 12 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1986 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Pełnomocnika Rządu do Spraw Zagranicznych Przedsiębiorstw Drobnej Wytwórczości.
M.P. 1986 nr 12 poz. 80 uznany za uchylony Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie zapewnienia dodatkowych środków finansowych na złagodzenie wzrostu kosztów utrzymania wynikających w podwyżki cen węgla w 1986 r.
M.P. 1986 nr 12 poz. 79 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 kwietnia 1986 r. w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na rok 1986.
M.P. 1986 nr 12 poz. 78 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 kwietnia 1986 r. w sprawie realizacji w 1985 r. rządowego programu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz realizacji ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników i ustawy - Prawo spółdzielcze.
M.P. 1986 nr 11 poz. 77 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 108 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1980 r. w sprawie zasad zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych.
M.P. 1986 nr 11 poz. 76 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez międzynarodowych organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
M.P. 1986 nr 11 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie zasad zaliczania okresów pracy uprawniających pracowników jednostek badawczo-rozwojowych do dodatków za wysługę lat.
M.P. 1986 nr 11 poz. 74 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 1986 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz zakresu egzaminów doktorskich i kolokwiów habilitacyjnych.
M.P. 1986 nr 11 poz. 73 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie rozszerzenia prawa pierwokupu w odniesieniu do odprzedaży papieru gazetowego oraz papieru i kartonu do druku, pisania i rysowania w latach 1986 i 1987.
M.P. 1986 nr 11 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 25 marca 1986 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych.
M.P. 1986 nr 11 poz. 71 uchylony wykazem Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1986 r. w sprawie systemu analiz i ocen działania mechanizmów reformy gospodarczej.
M.P. 1986 nr 11 poz. 70 uznany za uchylony Uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1986 r. w sprawie przyznania emerytom i rencistom prawa do ulgowych przejazdów kolejami.
M.P. 1986 nr 11 poz. 69 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 kwietnia 1986 r. w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych w kampanii wyborczej do Sejmu IX kadencji.
M.P. 1986 nr 10 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie nadania statutu zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki".
M.P. 1986 nr 10 poz. 67 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 28 stycznia 1986 r. w sprawie zasad i trybu realizacji eksportu i importu osiągnięć naukowych i technicznych.
M.P. 1986 nr 9 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 3 marca 1986 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa, szczególnych wymagań, kwalifikacji i sposobu ich uzyskiwania oraz związanych z nimi uprawnień i wzorów dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje w sportach motorowych.
M.P. 1986 nr 9 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 marca 1986 r. w sprawie zasad organizacji badań laboratoryjnych w celu wykrycia środków odurzających i psychotropowych.
M.P. 1986 nr 9 poz. 64 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, ciechanowskim, katowickim, opolskim, przemyskim, siedleckim i szczecińskim.
M.P. 1986 nr 9 poz. 63 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 marca 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w miejscu pełnienia służby nie otrzymali mieszkania.
M.P. 1986 nr 9 poz. 62 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem".
M.P. 1986 nr 9 poz. 61 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 12 marca 1986 r. w sprawie inwestycji podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawniających inwestorów do zwolnienia od obowiązku wpłacania kaucji.
M.P. 1986 nr 8 poz. 60 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 13 marca 1986 r. w sprawie zagranicznej taryfy telekomunikacyjnej.
M.P. 1986 nr 8 poz. 59 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 22 marca 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie eksperymentalnej sprzedaży na targowiskach mięsa pochodzącego z uboju gospodarczego na obszarze niektórych województw.
M.P. 1986 nr 8 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do pracy za granicą wpłat w walucie obcej na rzecz jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych wpłat.
M.P. 1986 nr 8 poz. 57 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1986 r. w sprawie trybu i terminów rozliczania wpłat jednostek gospodarki uspołecznionej na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.
M.P. 1986 nr 8 poz. 56 uznany za uchylony Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1986 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za wzorową pracę w służbie zdrowia".
M.P. 1986 nr 8 poz. 55 uznany za uchylony Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1986 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia".
M.P. 1986 nr 8 poz. 54 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 marca 1986 r. w sprawie zasad zgłaszania radom narodowym kandydatów na ławników ludowych.
M.P. 1986 nr 7 poz. 53 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie określenia inwestycji podejmowanych w celu ochrony zdrowia, od których przedsiębiorstwa państwowe nie wpłacają kaucji.
M.P. 1986 nr 7 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie prowadzenia przyzakładowego tuczu trzody chlewnej.
M.P. 1986 nr 7 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie ustalania szkód w pojazdach mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej objętych ubezpieczeniami ustawowymi komunikacyjnymi w ruchu zagranicznym.
M.P. 1986 nr 7 poz. 50 uchylony Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1986 r. w sprawie upoważnienia do uregulowania w sposób odbiegający od przepisów Kodeksu cywilnego niektórych warunków umów o wykonanie robót geodezyjnych i kartograficznych.
M.P. 1986 nr 7 poz. 49 uchylony wykazem Uchwała nr 26 Rady Ministrów z dnia 8 marca 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Rady Ministrów do Spraw Młodzieży.
M.P. 1986 nr 7 poz. 48 uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1986 nr 7 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1986 r. w sprawie niektórych działań związanych ze skutkami podwyżek cen w 1986 r.
M.P. 1986 nr 7 poz. 46 uchylony Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1986 r. w sprawie częściowego uwzględnienia wzrostu wydatków z tytułu podwyżek cen niektórym osobom pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
M.P. 1986 nr 7 poz. 45 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 10 marca 1986 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1986 nr 6 poz. 44 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 13 lutego 1986 r. w sprawie określenia wykazu importowanych środków ochrony roślin (preparatów gotowych), na które ustala się w 1986 r. ceny regulowane.
M.P. 1986 nr 6 poz. 43 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 13 lutego 1986 r. w sprawie określenia wykazu środków ochrony roślin, na które ustala się w 1986 r. ceny urzędowe.
M.P. 1986 nr 6 poz. 42 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 28 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania kart benzynowych osobom fizycznym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 6 poz. 41 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1986 r. w sprawie zezwolenia na pokrywanie w walucie polskiej niektórych zobowiązań cudzoziemców przebywających w Polsce w ramach współpracy z zagranicą.
M.P. 1986 nr 6 poz. 40 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1986 nr 6 poz. 39 uznany za uchylony Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1986 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1986 r.
M.P. 1986 nr 6 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.
M.P. 1986 nr 6 poz. 37 uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie zamówień rządowych na realizację zadań z zakresu rozwoju nauki i techniki.
M.P. 1986 nr 6 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 1 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie wysokości części wyników przeszacowania wartości zapasów podlegającej w 1986 r. wpłacie na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.
M.P. 1986 nr 5 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby z metali szlachetnych, metod badania, cech probierczych i sposobu cechowania.
M.P. 1986 nr 5 poz. 34 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 lutego 1986 r. w sprawie rachunków bankowych podlegających ograniczeniom dewizowym.
M.P. 1986 nr 5 poz. 33 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lutego 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki.
M.P. 1986 nr 5 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 15 stycznia 1986 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń z tytułu zwrotu cła importowego.
M.P. 1986 nr 4 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad porządkowania oraz trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
M.P. 1986 nr 4 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 lutego 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1986 nr 4 poz. 29 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 stycznia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1986 nr 4 poz. 28 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 stycznia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1986 nr 4 poz. 27 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 stycznia 1986 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1986 nr 4 poz. 26 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 stycznia 1986 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1986 nr 4 poz. 25 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 stycznia 1986 r. w sprawie statutu powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1986 nr 3 poz. 24 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 stycznia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
M.P. 1986 nr 3 poz. 23 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 stycznia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 3 poz. 22 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie kredytu bankowego dla absolwentów szkół wyższych na zagospodarowanie.
M.P. 1986 nr 3 poz. 21 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 1986 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1986 r.
M.P. 1986 nr 3 poz. 20 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 23 grudnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doboru rodzin zastępczych oraz szczegółowych zasad udzielania pomocy tym rodzinom.
M.P. 1986 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1986 r. w sprawie rejestru organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą.
M.P. 1986 nr 3 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1986 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego nowo uruchamianych zakładów państwowych przedsiębiorstw terenowych drobnej wytwórczości.
M.P. 1986 nr 3 poz. 17 uchylony Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1986 r. w sprawie stosowania w przedsiębiorstwach państwowych systemu zachęt materialnych z tytułu oszczędności w zużyciu surowców, materiałów, paliw i energii.
M.P. 1986 nr 3 poz. 16 uznany za uchylony Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.
M.P. 1986 nr 2 poz. 15 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1985 dla celów emerytalno-rentowych.
M.P. 1986 nr 2 poz. 14 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia deficytowych zawodów robotniczych w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1986 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie usług magazynowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 2 poz. 12 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania mierników służących do ustalania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.
M.P. 1986 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczek na przejazdy taksówkami w podróżach służbowych poza granicami kraju.
M.P. 1986 nr 2 poz. 10 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1986 nr 2 poz. 9 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX kadencji.
M.P. 1986 nr 2 poz. 8 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie protestów wyborczych.
M.P. 1986 nr 2 poz. 7 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 stycznia 1986 r. w sprawie zasad i kierunków polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1988 r.
M.P. 1986 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 stycznia 1986 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 500 zł.
M.P. 1986 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie zasad prowadzenia studiów podyplomowych.
M.P. 1986 nr 1 poz. 4 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie taryfy pocztowej za usługi w obrocie zagranicznym.
M.P. 1986 nr 1 poz. 3 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie eksperymentalnej sprzedaży na targowiskach mięsa pochodzącego z uboju gospodarczego na obszarze niektórych województw.
M.P. 1986 nr 1 poz. 2 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1985 r. w sprawie kierowania do pracy funkcjonariuszy zwolnionych ze Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.
M.P. 1986 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Uchwała nr 193 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie ogólnych warunków umów o przekazanie i umów zlecenia obsługi gwarancyjnej między jednostkami gospodarki uspołecznionej.