Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2009 nr 81 poz. 1040 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. akt Kp 5/08
M.P. 2009 nr 81 poz. 1039 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2009 nr 81 poz. 1038 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1037 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2009 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2009 nr 81 poz. 1036 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 grudnia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 81 poz. 1035 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 grudnia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 81 poz. 1034 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 grudnia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 81 poz. 1033 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 grudnia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 81 poz. 1032 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 grudnia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 81 poz. 1031 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 grudnia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 81 poz. 1030 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2010 r.
M.P. 2009 nr 81 poz. 1029 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2009 nr 81 poz. 1028 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 81 poz. 1027 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 81 poz. 1026 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2009 nr 81 poz. 1025 obowiązujący Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2009 nr 81 poz. 1024 uchylony Zarządzenie Nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2009 nr 81 poz. 1023 uchylony Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2009 nr 81 poz. 1022 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1021 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 241 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 81 poz. 1020 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 228 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 81 poz. 1019 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 227 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 81 poz. 1018 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 226 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 81 poz. 1017 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2009 nr 81 poz. 1016 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku
M.P. 2009 nr 81 poz. 1015 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2009 r. nr 110-42-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1014 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2009 r. nr 110-41-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1013 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-40-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1012 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-39-2009 w sprawie mianowania odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1011 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-38-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1010 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-37-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1009 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-36-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1008 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-35-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1007 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-34-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1006 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-33-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1005 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-32-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1004 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-31-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1003 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-30-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1002 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2009 r. nr 100-29-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1001 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi
M.P. 2009 nr 81 poz. 1000 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Piotra Krzywickiego
M.P. 2009 nr 81 poz. 999 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci wielkiego poety Juliusza Słowackiego w Jego 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci
M.P. 2009 nr 81 poz. 998 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 80 poz. 997 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2010 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2009 nr 80 poz. 996 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2009 r.
M.P. 2009 nr 80 poz. 995 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2010
M.P. 2009 nr 80 poz. 994 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2008 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w cz. 20 - "Gospodarka", oraz kwot tych dotacji w ustawowo określonym zakresie
M.P. 2009 nr 80 poz. 993 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2008 r.
M.P. 2009 nr 79 poz. 992 Komunikat Nr 12/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2009 nr 79 poz. 991 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2009 nr 79 poz. 990 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2010 r.
M.P. 2009 nr 79 poz. 989 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
M.P. 2009 nr 79 poz. 988 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 79 poz. 987 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 79 poz. 986 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 78 poz. 985 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2009 r. sygn. akt Kp 8/09
M.P. 2009 nr 78 poz. 984 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 listopada 2009 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2009 nr 78 poz. 983 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 listopada 2009 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2009 nr 78 poz. 982 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 78 poz. 981 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2009 r.
M.P. 2009 nr 78 poz. 980 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2010
M.P. 2009 nr 78 poz. 979 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2010
M.P. 2009 nr 78 poz. 978 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2009 nr 78 poz. 977 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł upamiętniających 70. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2009 nr 78 poz. 976 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o żegludze po Zalewie Wiślanym (Kaliningradskij zaliw), podpisaną w Sopocie dnia 1 września 2009 r.
M.P. 2009 nr 78 poz. 975 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o żegludze po Zalewie Wiślanym (Kaliningradskij zaliw), podpisana w Sopocie dnia 1 września 2009 r.
M.P. 2009 nr 78 poz. 974 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 78 poz. 973 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 78 poz. 972 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 78 poz. 971 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2009 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2009 nr 78 poz. 970 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 78 poz. 969 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2009 r. nr 110-28-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 78 poz. 968 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2009 r. nr 110-27-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 78 poz. 967 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 110-26-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 78 poz. 966 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 110-25-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 78 poz. 965 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2009 r. nr 110-24-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 78 poz. 964 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2009 r. nr 110-23-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 78 poz. 963 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2009 r. nr 110-22-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 78 poz. 962 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ochrony wolności wyznania i wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy
M.P. 2009 nr 77 poz. 961 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie niestosowania niektórych przepisów Unii Europejskiej dotyczących praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
M.P. 2009 nr 77 poz. 960 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 listopada 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 77 poz. 959 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 listopada 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 77 poz. 958 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 listopada 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 77 poz. 957 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 77 poz. 956 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2009 r.
M.P. 2009 nr 77 poz. 955 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie najpopularniejszej kategorii cenowej na rok 2010
M.P. 2009 nr 77 poz. 954 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej
M.P. 2009 nr 76 poz. 953 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2009 r. sygn. akt Kp 1/08
M.P. 2009 nr 76 poz. 952 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2009 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2009 nr 76 poz. 951 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2009 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2009 nr 76 poz. 950 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2009 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2009 nr 76 poz. 949 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2009 nr 76 poz. 948 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2010 r.
M.P. 2009 nr 76 poz. 947 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2009 nr 76 poz. 946 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 październiku 2009 r. nr 1130-36-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 76 poz. 945 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 październiku 2009 r. nr 1130-36-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 76 poz. 944 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 październiku 2009 r. nr 1130-35-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 76 poz. 943 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 październiku 2009 r. nr 1130-34-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 76 poz. 942 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2009 nr 76 poz. 941 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Norberta Krajczego
M.P. 2009 nr 76 poz. 940 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2009 r. o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej
M.P. 2009 nr 76 poz. 939 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmian w składach osobowych komisji śledczych
M.P. 2009 nr 76 poz. 938 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniem karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku
M.P. 2009 nr 76 poz. 937 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces
M.P. 2009 nr 76 poz. 936 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniem karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku
M.P. 2009 nr 75 poz. 935 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 75 poz. 934 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł z serii "Miasta w Polsce" - Trzebnica oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2009 nr 75 poz. 933 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalania wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł z serii "Polscy Malarze XIX/XX wieku" - Władysław Strzemiński (1893-1952) oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2009 nr 75 poz. 932 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł i 20 zł upamiętniających Polaków ratujących Żydów - Irena Sendlerowa, Zofia Kossak i siostra Matylda Getter oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2009 nr 75 poz. 931 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł z serii "Miasta w Polsce" - Jędrzejów oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2009 nr 75 poz. 930 uchylony Zarządzenie Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
M.P. 2009 nr 74 poz. 929 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2010
M.P. 2009 nr 74 poz. 928 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2010
M.P. 2009 nr 74 poz. 927 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2010
M.P. 2009 nr 74 poz. 926 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii
M.P. 2009 nr 74 poz. 925 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2009 r. nr 112-37-09 o nadaniu stopni oficerskich generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady
M.P. 2009 nr 74 poz. 924 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2009 r. nr 112-36-09 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2009 nr 74 poz. 923 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2009 r. nr 112-35-09 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2009 nr 74 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2009 r. nr 112-34-09 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2009 nr 73 poz. 921 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 73 poz. 920 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2009 nr 73 poz. 919 Obwieszczenie Ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kw powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2009 nr 73 poz. 918 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
M.P. 2009 nr 72 poz. 917 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2009 r. sygn. akt Kp 3/09
M.P. 2009 nr 72 poz. 916 Komunikat nr 11/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2009 nr 72 poz. 915 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 2009 r. o wolnym stanowisku sędziowskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy
M.P. 2009 nr 72 poz. 914 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 72 poz. 913 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 72 poz. 912 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2010 r.
M.P. 2009 nr 72 poz. 911 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, o wymianie informacji i doświadczeń oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, podpisaną w Warszawie dnia 30 lipca 2009 r.
M.P. 2009 nr 72 poz. 910 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, o wymianie informacji i doświadczeń oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej podpisana w Warszawie dnia 30 lipca 2009 r.
M.P. 2009 nr 72 poz. 909 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Warszawie dnia 24 kwietnia 2009 r.
M.P. 2009 nr 72 poz. 908 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie turystyki sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 2009 r.
M.P. 2009 nr 71 poz. 907 uchylony Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 71 poz. 906 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2009 nr 71 poz. 905 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 71 poz. 904 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 71 poz. 903 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 71 poz. 902 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 71 poz. 901 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces
M.P. 2009 nr 70 poz. 900 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2009 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.
M.P. 2009 nr 70 poz. 899 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 października 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2009 nr 70 poz. 898 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2009 nr 70 poz. 897 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2009 nr 69 poz. 896 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r.
M.P. 2009 nr 69 poz. 895 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorstwu statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2009 nr 69 poz. 894 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010
M.P. 2009 nr 69 poz. 893 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2010
M.P. 2009 nr 69 poz. 892 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2009 r. nr 1131-20-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 69 poz. 891 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2009 r. w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci Sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki
M.P. 2009 nr 69 poz. 890 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2009 r. (podczas Prezydencji czeskiej)
M.P. 2009 nr 69 poz. 889 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci księdza Jerzego Popiełuszki
M.P. 2009 nr 68 poz. 888 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2009 r. sygn. akt Kp 4/09
M.P. 2009 nr 68 poz. 887 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 68 poz. 886 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
M.P. 2009 nr 68 poz. 885 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 68 poz. 884 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2009 r. w stosunku do września 2003 r.
M.P. 2009 nr 68 poz. 883 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
M.P. 2009 nr 68 poz. 882 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 68 poz. 881 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 68 poz. 880 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2005-2007
M.P. 2009 nr 68 poz. 879 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 68 poz. 878 obowiązujący Uchwała Nr 182 Rady Ministrów z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2009 r.
M.P. 2009 nr 68 poz. 877 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-10-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2009 nr 68 poz. 876 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-9-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2009 nr 68 poz. 875 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-8-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2009 nr 68 poz. 874 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-7-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2009 nr 67 poz. 873 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2009 nr 67 poz. 872 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.
M.P. 2009 nr 67 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. nr 1131-19-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 67 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. nr 1131-18-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 66 poz. 869 Komunikat Nr 10/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2009 nr 66 poz. 868 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2010
M.P. 2009 nr 66 poz. 867 uznany za uchylony Uchwała Nr 178 Rady Ministrów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej
M.P. 2009 nr 66 poz. 866 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie ustanowienia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina
M.P. 2009 nr 66 poz. 865 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745-1779), bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. rocznicę śmierci
M.P. 2009 nr 65 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 65 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 65 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 65 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 65 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2009 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2009 nr 65 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 65 poz. 858 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 65 poz. 857 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2009 nr 64 poz. 856 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 października 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 64 poz. 855 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2009 nr 64 poz. 854 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2009 nr 64 poz. 853 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki
M.P. 2009 nr 64 poz. 852 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 37 zł upamiętniających 25 rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2009 nr 63 poz. 851 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2009 nr 63 poz. 850 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Chrześcijańskiego Instytutu Wydawniczego "Znaki Czasu" z siedzibą w Warszawie
M.P. 2009 nr 63 poz. 849 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 63 poz. 848 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 63 poz. 847 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 63 poz. 846 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 63 poz. 845 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2009 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2009 nr 63 poz. 844 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2009 r. nr 112-31-09 o mianowaniu Dowódcy Wojsk Lądowych
M.P. 2009 nr 63 poz. 843 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2009 r. nr 112-28-09 o odwołaniu Dowódcy Wojsk Lądowych
M.P. 2009 nr 63 poz. 842 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2009 r. nr 1130-33-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 63 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2009 r. nr 1130-32-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 63 poz. 840 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2009 r. nr 1130-31-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 63 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2009 r. nr 1130-30-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 63 poz. 838 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 1130-29-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 63 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2009 r. nr 1130-28-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 63 poz. 836 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2009 r. nr 1130-27-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 63 poz. 835 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2009 r. nr 1130-26-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 63 poz. 834 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2009 r. nr 1130-25-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 63 poz. 833 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr 1130-24-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 63 poz. 832 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2009 r. w 70. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej
M.P. 2009 nr 63 poz. 831 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2009 r. upamiętniająca agresję Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r.
M.P. 2009 nr 62 poz. 830 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2009 nr 62 poz. 829 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 r.
M.P. 2009 nr 62 poz. 828 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2010
M.P. 2009 nr 62 poz. 827 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 62 poz. 826 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
M.P. 2009 nr 62 poz. 825 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej, podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.
M.P. 2009 nr 62 poz. 824 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej, podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.
M.P. 2009 nr 62 poz. 823 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 62 poz. 822 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 62 poz. 821 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 62 poz. 820 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 62 poz. 819 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 62 poz. 818 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2009 nr 61 poz. 817 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł upamiętniającego 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego oraz terminu wprowadzenia go do obiegu
M.P. 2009 nr 61 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 61 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 61 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 61 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 61 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 61 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2009 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2009 nr 61 poz. 810 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 61 poz. 809 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 60 poz. 808 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2009 nr 60 poz. 807 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 września 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2009 nr 60 poz. 806 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2009 r. w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2009-2018
M.P. 2009 nr 59 poz. 805 Komunikat Nr 9/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 września 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2009 nr 59 poz. 804 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2009 nr 59 poz. 803 uchylony Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
M.P. 2009 nr 59 poz. 802 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 59 poz. 801 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2009 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2009 nr 59 poz. 800 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2009 nr 59 poz. 799 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 59 poz. 798 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2009 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2009 nr 59 poz. 797 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych
M.P. 2009 nr 59 poz. 796 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 59 poz. 795 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2009 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku
M.P. 2009 nr 59 poz. 794 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2009 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku
M.P. 2009 nr 59 poz. 793 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Ignacego Witkiewicza w 70. rocznicę Jego śmierci
M.P. 2009 nr 59 poz. 792 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2009 r. w sprawie 20. rocznicy utworzenia pierwszego niekomunistycznego rządu - Premiera Tadeusza Mazowieckiego
M.P. 2009 nr 58 poz. 791 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2009 nr 58 poz. 790 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 58 poz. 789 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2009 nr 58 poz. 788 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2006-2010
M.P. 2009 nr 58 poz. 787 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
M.P. 2009 nr 58 poz. 786 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 5 sierpnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wygaśnięciu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2009 nr 58 poz. 785 obowiązujący Porozumienie z dnia 5 sierpnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wygaśnięciu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
M.P. 2009 nr 58 poz. 784 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 2009 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r., podpisanym w Dżakarcie dnia 3 lipca 2009 r.
M.P. 2009 nr 58 poz. 783 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r., podpisane w Dżakarcie dnia 3 lipca 2009 r.
M.P. 2009 nr 58 poz. 782 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o wspieraniu mobilności młodych obywateli, sporządzonej w Warszawie dnia 14 lipca 2008 r.
M.P. 2009 nr 58 poz. 781 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o wspieraniu mobilności młodych obywateli
M.P. 2009 nr 57 poz. 780 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010
M.P. 2009 nr 57 poz. 779 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2009 r.
M.P. 2009 nr 57 poz. 778 uchylony Zarządzenie Nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta
M.P. 2009 nr 56 poz. 777 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 sierpnia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 56 poz. 776 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 sierpnia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 56 poz. 775 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 sierpnia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 56 poz. 774 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 sierpnia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 56 poz. 773 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 sierpnia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 56 poz. 772 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2009 r.
M.P. 2009 nr 56 poz. 771 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną
M.P. 2009 nr 55 poz. 770 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie listy projektów indywidulanych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
M.P. 2009 nr 55 poz. 769 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 sierpnia 2009 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmianę Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2009 nr 55 poz. 768 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2009 r.
M.P. 2009 nr 55 poz. 767 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2009 nr 55 poz. 766 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej
M.P. 2009 nr 54 poz. 765 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2009 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2009 nr 54 poz. 764 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2009 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2009 nr 54 poz. 763 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2009 nr 54 poz. 762 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienie programu wieloletniego pod nazwą "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów"
M.P. 2009 nr 54 poz. 761 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe"
M.P. 2009 nr 54 poz. 760 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"
M.P. 2009 nr 54 poz. 759 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej"
M.P. 2009 nr 54 poz. 758 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 54 poz. 757 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 54 poz. 756 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2009 r. nr 112-23-09 o nadaniu stopni oficerskich generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2009 nr 54 poz. 755 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2009 r. nr 112-21-09 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2009 nr 53 poz. 754 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2009 nr 53 poz. 753 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.
M.P. 2009 nr 53 poz. 752 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały o zmianie programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"
M.P. 2009 nr 53 poz. 751 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2009 nr 53 poz. 750 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2009 nr 53 poz. 749 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2009 nr 53 poz. 748 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2009 nr 52 poz. 747 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 52 poz. 746 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2009 nr 52 poz. 745 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 31 lipca 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2009 nr 52 poz. 744 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2009 r. o wolnym stanowisku sędziowskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2009 nr 52 poz. 743 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 52 poz. 742 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.
M.P. 2009 nr 51 poz. 741 Komunikat Nr 8/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2009 nr 51 poz. 740 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2009 nr 51 poz. 739 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
M.P. 2009 nr 51 poz. 738 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2009 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2009 nr 50 poz. 737 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2009 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2008 r.
M.P. 2009 nr 50 poz. 736 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2009 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2008 r.
M.P. 2009 nr 50 poz. 735 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"
M.P. 2009 nr 50 poz. 734 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2009 r. nr 110-21-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 733 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2009 r. nr 1131-14-09 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 732 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2009 r. nr 1131-12-09 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 731 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2009 r. nr 110-18-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 730 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2009 r. nr 110-17-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 729 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2009 r. nr 110-16-2009 w sprawie mianowania ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 728 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-15-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 727 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-14-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 726 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-13-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 725 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-12-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 724 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-11-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 723 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-10-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-8-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 721 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-7-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 720 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-6-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 719 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. nr 110-5-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 718 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2009 r. nr 110-4-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 717 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2009 r. nr 110-3-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 50 poz. 716 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2009 nr 49 poz. 715 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2009 nr 49 poz. 714 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy w dziedzinie kultury między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2009-2011, sporządzonym w Warszawie dnia 8 lipca 2009 r.
M.P. 2009 nr 49 poz. 713 wygaśnięcie aktu Program Współpracy w dziedzinie kultury między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2009-2011, sporządzony w Warszawie dnia 8 lipca 2009 r.
M.P. 2009 nr 48 poz. 712 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 lipca 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2009 nr 48 poz. 711 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały o zmianie programu wieloletniego "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej"
M.P. 2009 nr 48 poz. 710 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 48 poz. 709 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r.
M.P. 2009 nr 48 poz. 708 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2009 nr 48 poz. 707 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2009 nr 48 poz. 706 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacja uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach
M.P. 2009 nr 48 poz. 705 uchylony Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 47 poz. 704 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 47 poz. 703 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 47 poz. 702 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r.
M.P. 2009 nr 47 poz. 701 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 47 poz. 700 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 czerwca 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2009 nr 47 poz. 699 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów
M.P. 2009 nr 47 poz. 698 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2009 nr 47 poz. 697 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2009 nr 47 poz. 696 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2009 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2009 nr 47 poz. 695 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2009 r.
M.P. 2009 nr 47 poz. 694 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2009 r.
M.P. 2009 nr 47 poz. 693 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 47 poz. 692 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
M.P. 2009 nr 47 poz. 691 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2009 nr 47 poz. 690 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wykazu zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem paszami
M.P. 2009 nr 47 poz. 689 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2009 nr 47 poz. 688 uchylony Zarządzenie Nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu
M.P. 2009 nr 47 poz. 687 uchylony Zarządzenie Nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa
M.P. 2009 nr 47 poz. 686 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 47 poz. 685 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego
M.P. 2009 nr 47 poz. 684 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich
M.P. 2009 nr 46 poz. 683 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. akt Kp 4/08
M.P. 2009 nr 46 poz. 682 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2009 r. o zmianach w programie wieloletnim pod nazwą "Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009"
M.P. 2009 nr 46 poz. 681 uchylony Zarządzenie Nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2009 nr 46 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2009 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2009 nr 46 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 46 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 46 poz. 677 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2009 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2009 nr 46 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 46 poz. 675 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2009 r. upamiętniające ofiary zbrodni dokonanych w latach 1937-1939 na Polakach zamieszkałych w ZSRR
M.P. 2009 nr 45 poz. 674 obowiązujący Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
M.P. 2009 nr 44 poz. 673 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji
M.P. 2009 nr 44 poz. 672 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Restrukturyzacji
M.P. 2009 nr 43 poz. 671 Komunikat Nr 7/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2009 nr 43 poz. 670 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie terminu i formy przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
M.P. 2009 nr 43 poz. 669 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2009 nr 43 poz. 668 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 43 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2009 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2009 nr 43 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2009 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2009 nr 43 poz. 665 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 43 poz. 664 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 43 poz. 663 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2009 r. nr 1131-11-09 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2009 nr 42 poz. 662 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2009 nr 42 poz. 661 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2009 nr 42 poz. 660 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2009 nr 42 poz. 659 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 42 poz. 658 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 42 poz. 657 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 42 poz. 656 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 42 poz. 655 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2009 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2009 nr 41 poz. 654 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2009 nr 41 poz. 653 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011, podpisanym w Warszawie dnia 28 maja 2009 r.
M.P. 2009 nr 41 poz. 652 wygaśnięcie aktu Program Współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2009-2011, podpisany w Warszawie dnia 28 maja 2009 r.
M.P. 2009 nr 41 poz. 651 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 41 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 41 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 41 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderu wojskowego
M.P. 2009 nr 41 poz. 647 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 41 poz. 646 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie uczczenia 440-lecia Unii Lubelskiej
M.P. 2009 nr 41 poz. 645 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego
M.P. 2009 nr 40 poz. 644 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 40 poz. 643 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2009 r. o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 40 poz. 642 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2009 r. o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 40 poz. 641 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2009 r. o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 40 poz. 640 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 czerwca 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 40 poz. 639 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 40 poz. 638 uchylony Zarządzenie Nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Dwustronnych Umów o Popieraniu i Ochronie Inwestycji
M.P. 2009 nr 40 poz. 637 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych
M.P. 2009 nr 40 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów wojskowych
M.P. 2009 nr 40 poz. 635 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2009 nr 40 poz. 634 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 40 poz. 633 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2009 nr 40 poz. 632 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 40 poz. 631 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 40 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 40 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 40 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2009 nr 40 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu
M.P. 2009 nr 40 poz. 626 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Jana Karskiego w 95. rocznicę Jego urodzin
M.P. 2009 nr 39 poz. 625 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości
M.P. 2009 nr 39 poz. 624 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 czerwca 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 39 poz. 623 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 czerwca 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 39 poz. 622 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 czerwca 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 39 poz. 621 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2007 r.
M.P. 2009 nr 39 poz. 620 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 39 poz. 619 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2009 r.
M.P. 2009 nr 39 poz. 618 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 99 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 39 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 39 poz. 616 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 39 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2009 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2009 nr 39 poz. 614 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2009 nr 39 poz. 613 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 39 poz. 612 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2009 nr 39 poz. 611 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2009 r. nr 115-6-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2009 nr 39 poz. 610 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
M.P. 2009 nr 39 poz. 609 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie
M.P. 2009 nr 39 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 18 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach
M.P. 2009 nr 39 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu
M.P. 2009 nr 39 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie
M.P. 2009 nr 39 poz. 605 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu
M.P. 2009 nr 39 poz. 604 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie
M.P. 2009 nr 39 poz. 603 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu
M.P. 2009 nr 39 poz. 602 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
M.P. 2009 nr 39 poz. 601 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy
M.P. 2009 nr 39 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni
M.P. 2009 nr 39 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chrzanowie
M.P. 2009 nr 39 poz. 598 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi
M.P. 2009 nr 39 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
M.P. 2009 nr 39 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
M.P. 2009 nr 39 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
M.P. 2009 nr 39 poz. 594 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi
M.P. 2009 nr 39 poz. 593 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w 10. rocznicę wystąpienia Jana Pawła II w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 39 poz. 592 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2009 nr 38 poz. 591 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 czerwca 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
M.P. 2009 nr 38 poz. 590 wygaśnięcie aktu Uchwała Nr 96 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 38 poz. 589 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 95 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 38 poz. 588 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 94 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 38 poz. 587 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 93 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 38 poz. 586 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 91 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 38 poz. 585 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 90 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 38 poz. 584 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 89 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 38 poz. 583 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 38 poz. 582 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 87 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 38 poz. 581 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 86 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 38 poz. 580 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 38 poz. 579 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 84 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 38 poz. 578 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 83 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 38 poz. 577 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 82 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 37 poz. 576 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2009 nr 37 poz. 575 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2009 r.
M.P. 2009 nr 37 poz. 574 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 24 kwietnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu w drogowym przejściu granicznym Gołdap-Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych w państwach trzecich
M.P. 2009 nr 37 poz. 573 obowiązujący Porozumienie z dnia 24 kwietnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu w drogowym przejęciu granicznym Gołdap-Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych w państwach trzecich
M.P. 2009 nr 37 poz. 572 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, podpisanej w Kijowie dnia 30 lipca 2003 r., podpisanym w Warszawie dnia 30 listopada 2007 r.
M.P. 2009 nr 37 poz. 571 obowiązujący Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, podpisanej w Kijowie dnia 30 lipca 2003 r., podpisany w Warszawie dnia 30 listopada 2007 r.
M.P. 2009 nr 37 poz. 570 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2009 r. nr 1130-23-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 37 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r. nr 1130-22-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 37 poz. 568 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r. nr 1130-21-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 37 poz. 567 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2009 r. nr 1130-20-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 37 poz. 566 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2009 r. nr 1130-19-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 37 poz. 565 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2009 r. nr 1130-18-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 37 poz. 564 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2009 r. nr 1130-17-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 37 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2009 r. nr 1130-16-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 37 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2009 r. nr 1130-15-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 37 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2009 r. nr 1130-14-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 37 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2009 r. nr 1130-13-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 37 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2009 r. nr 1130-12-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2009 nr 37 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariana Tomasza Golińskiego
M.P. 2009 nr 37 poz. 557 obowiązujący Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów posłów: Tadeusza Cymańskiego, Andrzeja Mariana Grzyba, Jolanty Emilii Hibner, Danuty Jazłowieckiej, Jarosława Kalinowskiego, Pawła Roberta Kowala, Jacka Olgierda Kurskiego, Krzysztofa Liska, Elżbiety Katarzyny Łukacijewskiej, Sławomira Witolda Nitrasa, Wojciecha Michała Olejniczaka, Joanny Senyszyn, Joanny Katarzyny Skrzydlewskiej, Jarosława Leszka Wałęsy, Pawła Ksawerego Zalewskiego, Janusza Władysława Zemke, Zbigniewa Ziobry
M.P. 2009 nr 36 poz. 556 Komunikat nr 6/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2009 nr 36 poz. 555 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
M.P. 2009 nr 36 poz. 554 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2009 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawda oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2009 nr 36 poz. 553 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2009 nr 36 poz. 552 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 36 poz. 551 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 36 poz. 550 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 36 poz. 549 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2009 nr 36 poz. 548 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 36 poz. 547 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych
M.P. 2009 nr 36 poz. 546 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 35 poz. 545 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2009 nr 35 poz. 544 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2009 nr 35 poz. 543 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 2009 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 marca 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
M.P. 2009 nr 35 poz. 542 obowiązujący Porozumienie z dnia 16 marca 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
M.P. 2009 nr 35 poz. 541 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 35 poz. 540 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 35 poz. 539 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 35 poz. 538 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 35 poz. 537 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 35 poz. 536 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2009 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 35 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 35 poz. 534 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 35 poz. 533 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 35 poz. 532 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 35 poz. 531 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2009 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2009 nr 35 poz. 530 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 35 poz. 529 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2009 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2009 nr 35 poz. 528 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 35 poz. 527 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 35 poz. 526 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2009 nr 35 poz. 525 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 35 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2009 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2009 nr 35 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2009 nr 35 poz. 522 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 35 poz. 521 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Andrzeja Owczarka
M.P. 2009 nr 35 poz. 520 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873-1939) - współtwórcy II Rzeczypospolitej
M.P. 2009 nr 34 poz. 519 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2008 r.
M.P. 2009 nr 34 poz. 518 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2009 nr 34 poz. 517 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 34 poz. 516 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 34 poz. 515 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 34 poz. 514 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 34 poz. 513 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 34 poz. 512 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 34 poz. 511 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2009 nr 34 poz. 510 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 34 poz. 509 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 34 poz. 508 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2009 r.
M.P. 2009 nr 34 poz. 507 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 34 poz. 506 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2009 nr 34 poz. 505 uchylony Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 34 poz. 504 uchylony Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2009 nr 34 poz. 503 uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 42 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 34 poz. 502 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
M.P. 2009 nr 34 poz. 501 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu "Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016"
M.P. 2009 nr 34 poz. 500 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie uczczenia 20. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r. i odzyskania przez Polskę wolności
M.P. 2009 nr 34 poz. 499 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2009 r. w związku z 60-leciem Rady Europy
M.P. 2009 nr 33 poz. 498 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2009 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2009 nr 33 poz. 497 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2009 nr 33 poz. 496 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2009 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2009 nr 33 poz. 495 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2008 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2009 nr 33 poz. 494 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2009 nr 33 poz. 493 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2009 nr 33 poz. 492 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
M.P. 2009 nr 33 poz. 491 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 25 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2009 nr 33 poz. 490 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2008
M.P. 2009 nr 33 poz. 489 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2008
M.P. 2009 nr 33 poz. 488 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 33 poz. 487 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 33 poz. 486 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 33 poz. 485 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 33 poz. 484 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 33 poz. 483 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 33 poz. 482 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 33 poz. 481 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 33 poz. 480 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 33 poz. 479 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 32 poz. 478 obowiązujący Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2009 r. sygn. akt Kpt 2/08
M.P. 2009 nr 32 poz. 477 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2009 r. sygn. akt Kp 2/09
M.P. 2009 nr 32 poz. 476 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
M.P. 2009 nr 32 poz. 475 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 maja 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
M.P. 2009 nr 32 poz. 474 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2008 r.
M.P. 2009 nr 32 poz. 473 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka
M.P. 2009 nr 32 poz. 472 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych
M.P. 2009 nr 32 poz. 471 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych
M.P. 2009 nr 32 poz. 470 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2009 nr 32 poz. 469 Obwieszczenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składki za 2008 r.
M.P. 2009 nr 32 poz. 468 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 32 poz. 467 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 32 poz. 466 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 32 poz. 465 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2009 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2009 nr 32 poz. 464 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2009 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2009 nr 32 poz. 463 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 32 poz. 462 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 32 poz. 461 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 32 poz. 460 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 32 poz. 459 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 32 poz. 458 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 32 poz. 457 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 32 poz. 456 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 32 poz. 455 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 32 poz. 454 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 32 poz. 453 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 32 poz. 452 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 32 poz. 451 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 32 poz. 450 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 32 poz. 449 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 31 poz. 448 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w gaz ziemny
M.P. 2009 nr 30 poz. 447 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2009 r.
M.P. 2009 nr 30 poz. 446 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 30 poz. 445 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2009 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 30 poz. 444 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2009 nr 30 poz. 443 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 30 poz. 442 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych
M.P. 2009 nr 30 poz. 441 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 30 poz. 440 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 30 poz. 439 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2009 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych
M.P. 2009 nr 30 poz. 438 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 30 poz. 437 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2009 nr 30 poz. 436 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 30 poz. 435 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2009 nr 30 poz. 434 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 30 poz. 433 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 30 poz. 432 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 30 poz. 431 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 30 poz. 430 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 30 poz. 429 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 30 poz. 428 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2009 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2009 nr 30 poz. 427 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 30 poz. 426 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 30 poz. 425 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2009 r. nr 110-2-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 30 poz. 424 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2009 r. nr 110-1-2009 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 30 poz. 423 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2009 r. nr 112-5-09 o nadaniu stopni oficerskich admirała floty, generała dywizji, wiceadmirała, generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2009 nr 30 poz. 422 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. nr 115-5-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2009 nr 29 poz. 421 Komunikat Nr 5/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2009 nr 29 poz. 420 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami
M.P. 2009 nr 29 poz. 419 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2009 nr 29 poz. 418 obowiązujący Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji zadań Rządu określonych w "Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku"
M.P. 2009 nr 29 poz. 417 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 29 poz. 416 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2009 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 29 poz. 415 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 29 poz. 414 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 29 poz. 413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 29 poz. 412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 29 poz. 411 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 29 poz. 410 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 29 poz. 409 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 29 poz. 408 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2008 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2009 nr 29 poz. 407 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 29 poz. 406 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2008 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2009 nr 29 poz. 405 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 29 poz. 404 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 29 poz. 403 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2009 nr 29 poz. 402 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 29 poz. 401 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 29 poz. 400 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2008 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych
M.P. 2009 nr 29 poz. 399 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2009 nr 29 poz. 398 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 28 poz. 397 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2009 nr 28 poz. 396 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2009 nr 28 poz. 395 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m.st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
M.P. 2009 nr 28 poz. 394 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 46 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
M.P. 2009 nr 28 poz. 393 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2009 nr 28 poz. 392 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 28 poz. 391 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 28 poz. 390 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2009 nr 28 poz. 389 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 28 poz. 388 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 28 poz. 387 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2008 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych
M.P. 2009 nr 28 poz. 386 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 28 poz. 385 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2008 r. o nadaniu orderu
M.P. 2009 nr 28 poz. 384 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2008 r. o nadaniu orderów
M.P. 2009 nr 28 poz. 383 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Stefana Korbońskiego (1901-1989)
M.P. 2009 nr 28 poz. 382 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej Ameryki
M.P. 2009 nr 28 poz. 381 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,