Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2023 poz. 150 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie upamiętnienia 450. rocznicy uchwalenia konfederacji warszawskiej
M.P. 2023 poz. 149 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego w koszykówce" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 148 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie autorskiej koncepcji treningowej i zarządzanie procesem szkoleniowym w koszykówce" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 147 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa
M.P. 2023 poz. 146 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 145 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
M.P. 2023 poz. 144 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 143 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 142 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 141 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie art. 4 ust. 4 pkt 14a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
M.P. 2023 poz. 140 akt jednorazowy Zarządzenie nr 3/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł oraz wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł "Mikołaj Kopernik"
M.P. 2023 poz. 139 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.54.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 138 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.53.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.52.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.51.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 135 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2023 poz. 134 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 stycznia 2023 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
M.P. 2023 poz. 133 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Nauczanie wakeboardu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 132 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie instruktażu ze wspinaczki rekreacyjnej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 131 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 130 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r.
M.P. 2023 poz. 129 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 128 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. nr 115.10.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2023 poz. 127 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2022 r.
M.P. 2023 poz. 126 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022 r.
M.P. 2023 poz. 125 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 124 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2022 r. nr rej. 534/2022 o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2023 poz. 123 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno-szkoleniowego instruktorów nordic walkingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 122 Komunikat Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2023 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025"
M.P. 2023 poz. 121 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 120 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2022 r.
M.P. 2023 poz. 119 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr rej. 536/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 118 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2022 r. nr rej. 535/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 117 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. nr rej. 532/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2023 poz. 116 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. nr rej. 531/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 115 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2022 r. nr rej. 529/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 114 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Arkadiusza Mularczyka
M.P. 2023 poz. 113 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2022 r. nr rej. 528/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 112 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2022 r. nr rej. 525/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 111 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2022 r. nr rej. 524/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 110 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. nr rej. 520/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 109 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2022 r. nr rej. 516/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 108 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Programowanie procesu treningowego w snowboardzie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 107 obowiązujący Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza
M.P. 2023 poz. 106 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2022 r. nr rej. 519/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 105 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2022 r. nr rej. 518/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 104 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2022 r. nr rej. 515/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 103 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr rej. 514/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 102 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2022 r. nr rej. 513/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 101 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr rej. 511/2022 o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2023 poz. 100 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr rej. 510/2022 o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2023 poz. 99 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr rej. 505/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 98 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr rej. 504/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 97 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2022 r. nr rej. 501/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 96 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2022 r. nr rej. 497/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 95 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr rej. 496/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 94 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2022 r. nr rej. 494/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 93 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2022 r. nr rej. 468/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 92 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2021 r. nr rej. 349/2021 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 91 akt indywidualny Uchwała nr 3/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Koszalinie I
M.P. 2023 poz. 90 akt indywidualny Uchwała nr 1/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku II
M.P. 2023 poz. 89 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie stanu zdrowia byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego
M.P. 2023 poz. 88 obowiązujący Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2023 r. w sprawie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej
M.P. 2023 poz. 87 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 86 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2022 r.
M.P. 2023 poz. 85 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2022 r.
M.P. 2023 poz. 84 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tomasza Treli
M.P. 2023 poz. 83 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Gabrieli Lenartowicz
M.P. 2023 poz. 82 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Przemysława Czarnka
M.P. 2023 poz. 81 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Skwarka
M.P. 2023 poz. 80 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2022 r.
M.P. 2023 poz. 79 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Moniki Falej
M.P. 2023 poz. 78 obowiązujący Uchwała nr 1/2023 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2023 poz. 77 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 roku
M.P. 2023 poz. 76 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki sportowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 75 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2022 r.
M.P. 2023 poz. 74 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2022 r.
M.P. 2023 poz. 73 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2022 r.
M.P. 2023 poz. 72 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. nr 1130.100.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 71 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2022 r. nr 1130.99.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 70 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2022 r. nr 1130.96.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 69 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. nr 1130.94.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 68 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.
M.P. 2023 poz. 67 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 r.
M.P. 2023 poz. 66 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 stycznia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 65 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2023 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2023 poz. 64 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2022 r. nr 1130.93.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 63 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. nr 1130.90.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 62 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 1130.89.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 61 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2022 r. nr 1130.86.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 60 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2023 poz. 59 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2023 poz. 58 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2023 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2023 poz. 57 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 112.83.2022 w sprawie mianowania na stopień oficerski generała brygady
M.P. 2023 poz. 56 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 112.82.2022 o mianowaniu na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej
M.P. 2023 poz. 55 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2023 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027
M.P. 2023 poz. 54 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających przeznaczonych do sportu i rekreacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 53 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2023 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Niemcy/Brandenburgia-Polska 2021-2027
M.P. 2023 poz. 52 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2023 poz. 51 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 50 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2023 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2023 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 12 grudnia 2022 r.
M.P. 2023 poz. 48 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 12 grudnia 2022 r.
M.P. 2023 poz. 47 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2022 r., z podziałem na województwa
M.P. 2023 poz. 46 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 45 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie tutoringu edukacyjnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 44 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. nr rej. 493/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2023 poz. 43 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. nr rej. 491/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 42 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2022 r. nr rej. 489/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 41 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2022 r. nr rej. 485/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 40 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2022 r. nr rej. 483/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 39 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2022 r. nr rej. 482/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 38 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2022 r. nr rej. 479/22 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 37 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2022 r. nr rej. 478/22 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 36 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2022 r. nr rej. 475/2022 o zmianie postanowienia o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 35 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2022 r. nr rej. 472/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 34 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2022 r. nr rej. 471/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 33 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2022 r. nr rej. 469/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 32 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2022 r. nr rej. 467/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 31 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 30 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027
M.P. 2023 poz. 29 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
M.P. 2023 poz. 28 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy gospodarczej, sporządzoną w Kairze dnia 30 maja 2022 r.
M.P. 2023 poz. 27 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy gospodarczej, sporządzona w Kairze dnia 30 maja 2022 r.
M.P. 2023 poz. 26 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 grudnia 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program "Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027"
M.P. 2023 poz. 25 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2022 r. nr rej. 465/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 24 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2022 r. nr rej. 464/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 23 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2022 r. nr rej. 462/2022 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2023 poz. 22 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2022 r. nr rej. 461/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 21 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2022 r. nr rej. 460/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 20 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2022 r. nr rej. 458/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 19 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2022 r. nr rej. 457/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 18 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2022 r. nr rej. 454/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 17 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2022 r. nr rej. 451/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 16 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2022 r. nr rej. 450/2022 o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2023 poz. 15 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym komornikom sądowym usługi związanej z zajęciem nadpłaty, zwrotem podatku oraz zbiegiem egzekucji sądowej i administracyjnej
M.P. 2023 poz. 14 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 grudnia 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 13 akt jednorazowy Uchwała nr 271 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu gwarancyjnego "Czyste powietrze" z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego
M.P. 2023 poz. 12 akt jednorazowy Zarządzenie nr 33/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Stanisław Leszczyński
M.P. 2023 poz. 11 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2022 r. nr rej. 449/2022 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 10 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2022 r. nr rej. 448/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 9 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2022 r. nr rej. 445/2022 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 8 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2022 r. nr rej. 348/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 7 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2022 r. nr rej. 348/2022 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 6 akt jednorazowy Zarządzenie nr 32/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 20 zł i 200 zł, upamiętniających 160. rocznicę Powstania Styczniowego
M.P. 2023 poz. 5 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 4 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2023 poz. 3 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 2 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 1 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2022 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020