Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1949 nr 66 poz. 538 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o zmianach w budżecie na rok 1949.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 537 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie używania lodu naturalnego do chłodzenia i konserwowania artykułów żywności.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 536 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 10 grudnia 1949 r. w sprawie rejestracji butli do gazów technicznych i obowiązku udowodnienia ich własności.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 535 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie zniesienia Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 534 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej w Warszawie.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 533 uznany za uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 13 września 1949 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 532 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1950 r.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 531 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 530 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o zakładach leczniczych.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 529 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o etatach państwowych w szkołach wyższych niepaństwowych.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 528 uznany za uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 527 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945 r.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 526 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 525 uznany za uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o zmianie ustawy o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych.
Dz.U. 1949 nr 65 poz. 524 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach oraz ustawy z dnia 21 maja 1948 r. o Centralnym Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 523 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Państwa Izrael do Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej, podpisanej w Atlantic City dnia 2 października 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 522 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1949 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 521 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 15 czerwca 1949 r. o utworzeniu Sądów Apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu oraz o ustaleniu okręgów Sądów Apelacyjnych.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 520 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1949 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Olkuszu, Pilicy, Wolbromiu i Skale.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 519 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1949 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 518 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 23 grudnia 1949 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 15 marca 1934 r. o morskich opłatach portowych.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 517 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 516 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 grudnia 1949 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 24 września 1948 r. w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek od nieruchomości.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 515 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 grudnia 1949 r. w sprawie utworzenia Studium Ogrodniczego na Uniwersytecie Poznańskim.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 514 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 21 grudnia 1949 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw prowadzonych w większym rozmiarze.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 513 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie wynagrodzenia osób uczestniczących w weryfikacji praw emerytalnych.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 512 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie uposażenia liniowych pracowników samorządowych zawodowych straży pożarnych.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 511 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie korzystania przez pracowników państwowych i samorządowych, przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich, żołnierzy oraz funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego z komunikacji powietrznej i morskiej przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 510 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 grudnia 1949 r. w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 509 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania przez Bank Gospodarstwa Spółdzielczego agend oraz aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim oraz postawienia go w stan likwidacji.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 508 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania Powszechnej Kasie Oszczędności przez Pocztową Kasę Oszczędności agend oraz aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim oraz postawienia Pocztowej Kasy Oszczędności w stan likwidacji.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 507 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Powszechnej Kasy Oszczędności.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 506 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania Bankowi Rzemiosła i Handlu przez Bank Związku Spółek Zarobkowych S.A. w Warszawie agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim oraz postawienia Banku Związku Spółek Zarobkowych S.A. w stan likwidacji.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 505 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Banku Rzemiosła i Handlu.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 504 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie przekazania Bankowi Rolnemu przez Państwowy Bank Rolny agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 503 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Banku Rolnego.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 502 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1949 r. o księgach handlowych i podatkowych.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 501 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 13 grudnia 1949 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Uniwersytecie Warszawskim.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 500 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 19 października 1949 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Wyższych Szkołach Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi oraz w Cieszynie.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 499 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o ratyfikacji Konwencji (nr 62), dotyczącej przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjętej na XXIII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 498 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o ratyfikacji Europejskiej Konwencji Radiofonicznej wraz z Planem Kopenhaskim i Protokołem Końcowym, podpisanych w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 497 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o prenumeracie i kolportażu czasopism i wydawnictw.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 496 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o wynalazkach i wzorach użytkowych, dotyczących obrony Państwa.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 495 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o utworzeniu Kolegium Rzeczników Patentowych.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 494 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 493 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz o polskich normach i standartach.
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 492 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji międzynarodowej dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 491 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1949 r. o zniesieniu Wydziału Zamiejscowego we Włocławku Sądu Okręgowego w Toruniu i o utworzeniu Sądu Okręgowego we Włocławku.
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 490 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1949 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Bieczu, w Dynowie, w Kcyni, w Łosicach i w Bełczynie.
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 489 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 grudnia 1949 r. w sprawie ustalenia wzorcowego statutu dla gminnych kas spółdzielczych.
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 488 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1949 r. o obowiązku prowadzenia ksiąg szczególnego typu przez podatników prowadzących przedsiębiorstwa gastronomiczne.
Dz.U. 1949 nr 62 poz. 487 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 2 grudnia 1949 r. w sprawie odjęcia zarządom gminnym uprawnień budowlanych oraz w sprawie przekazania tych uprawnień wydziałom powiatowym w powiatach: łowickim, koneckim, kutnowskim, opoczyńskim, piotrkowskim, radomszczańskim, skierniewickim i wieluńskim woj. łódzkiego.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 486 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Republiki Costa Rica do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 485 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1949 r. o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 484 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 września 1945 r. o sposobie przedstawiania kandydatów na ławników okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych, trybie powoływania ławników i zasadach powoływania poszczególnych ławników na posiedzenia sądowe.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 483 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 1949 r. w sprawie obowiązku pracy położnych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 482 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 24 listopada 1949 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie wiejskiej o charakterze miejskim Brwinów w powiecie grodzisko-mazowieckim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 481 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1949 r. w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie utworzenia Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 479 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Sztuki.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie właściwości naczelnych władz gospodarki narodowej w zakresie miar i narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 477 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. zmieniające rozporządzenie o zaopatrzeniu emerytalnym i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. zmieniające rozporządzenie o służbie w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 475 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1949 r. o sprostowaniu błędów w tekstach ogłoszonych w Dzienniku Ustaw R.P. z 1949 r. nr 7, poz. 39; nr 24, poz. 161; nr 42, poz. 314 i 315; nr 53, poz. 419 oraz nr 55, poz. 438.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 474 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1949 r. w sprawie złożenia przez Haiti dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 473 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1949 r. w sprawie przystąpienia Iraku i Izraela do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 472 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 24 listopada 1949 r. w sprawie utworzenia gmin wiejskich Klucze i Przeginia w powiecie olkuskim oraz zmiany granic gmin wiejskich Chodów i Wielko-Zagórze w powiecie miechowskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 471 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 listopada 1949 r. w sprawie organizacji urzędów zatrudnienia.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 470 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 1949 r. w sprawie zmiany granic okręgów Sądów Grodzkich w Wągrowcu i Żninie.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 469 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie wiejskiej Koziegłowy w powiecie zawierciańskim, województwie śląskim.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 468 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie zmian granic miasta Tarnobrzega w powiecie tarnobrzeskim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 467 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie zniesienia gminy wiejskiej Krynica oraz zmiany granic miasta Krynica w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 466 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 listopada 1949 r. w sprawie zmiany granic miasta Pińczowa w powiecie pińczowskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 465 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 1949 r. w sprawie opłat za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 464 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 7 listopada 1949 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 463 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 listopada 1949 r. w sprawie likwidacji studiów kierunku administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 462 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 października 1949 r. w sprawie utworzenia katedr w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie.
Dz.U. 1949 nr 59 poz. 461 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 1949 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, podpisanej w Atlantic City dnia 2 października 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 59 poz. 460 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna, Protokół końcowy do Konwencji i Protokoły dodatkowe do Konwencji, podpisane w Atlantic City dnia 2 października 1947 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 1949 r.).
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 459 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 1949 r. w sprawie ratyfikacji przez Guatemalę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia i Protokołu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisanych w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 458 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 1949 r. w sprawie złożenia przez Pakistan i Izrael dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla wychowania, nauki i kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 457 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 1949 r. w sprawie wypowiedzenia przez Albanię Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 456 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 1949 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Odolanowie i Wieluniu nad Notecią.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 455 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1949 r. o postawieniu w stan likwidacji Wojewódzkiego Banku Pożyczkowego w Poznaniu.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 454 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 1949 r. w sprawie rejestracji fachowych pracowników służby zdrowia oraz zezwoleń na przekroczenie normy ilościowej.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 453 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 1 października 1949 r. w sprawie wygasania i cofania koncesji na prowadzenie garbarń, zakładów do solenia i suszenia skór surowych oraz niektórych fabryk obuwia lub pasów transmisyjnych.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 452 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie nadania Akademii Lekarskiej w Bytomiu nazwy "Śląska Akademia Lekarska imienia Ludwika Waryńskiego".
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 451 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie nadania Akademii Lekarskiej w Szczecinie nazwy "Pomorska Akademia Lekarska imienia generała Karola Świerczewskiego".
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 450 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie założenia Akademii Lekarskich w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi i Wrocławiu.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie określenia terminu zniesienia regionalnych dyrekcji planowania przestrzennego.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 448 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
Dz.U. 1949 nr 57 poz. 447 uznany za uchylony Ustawa konstytucyjna z dnia 8 listopada 1949 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1949 nr 56 poz. 446 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 października 1949 r. o zakazie przemiału pszenicy na mąkę pszenną 50%.
Dz.U. 1949 nr 56 poz. 445 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 października 1949 r. w sprawie zakazu wypieku pieczywa pszennego z mąki pszennej 50% przemiału.
Dz.U. 1949 nr 56 poz. 444 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 października 1949 r. w sprawie uznania niektórych artykułów za reglamentowane.
Dz.U. 1949 nr 56 poz. 443 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 września 1949 r. w sprawie podziału Wydziałów Rolniczo-Leśnych w Uniwersytetach Jagiellońskim i Poznańskim.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 442 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 października 1945 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 441 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 440 Dekret z dnia 26 października 1949 r. w sprawie uchylenia ustawy o opłatach od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 439 Dekret z dnia 26 października 1949 r. o wykupie butli do gazów technicznych.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 438 uchylony Dekret z dnia 26 października 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 437 uchylony Dekret z dnia 26 października 1949 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 436 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 października 1949 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej niektórych przepisów o zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 435 Dekret z dnia 26 października 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 434 uchylony Dekret z dnia 26 października 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.
Dz.U. 1949 nr 55 poz. 433 uchylony Dekret z dnia 26 października 1949 r. o tworzeniu przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Detalicznego.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 432 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 1949 r. o sprostowaniu błędów w tekście polskim i czeskim Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o wzajemnym obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1949 r.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 431 uchylony Obwieszczenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Przemysłu Lekkiego oraz Kierownika Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego z dnia 12 września 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia oraz Przemysłu i Handlu o higienie pracy w zakładach, wytwarzających przedmioty z ołowiu lub stosujących przy produkcji ołów, oraz w drukarniach.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 430 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1949 r. w sprawie złożenia przez W. Ks. Luksemburg dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego oraz w sprawie przystąpienia Państwa Izrael do powyższej Konwencji.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 429 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1949 r. w sprawie przekazania Bankowi Komunalnemu przez Polski Bank Komunalny S.A. w Warszawie i Komunalny Związek Kredytowy w Poznaniu wraz z Komunalnym Bankiem Kredytowym w Poznaniu - agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim, oraz o postawieniu tych instytucji w stan likwidacji.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 428 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Banku Komunalnego.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 427 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1949 r. w sprawie przekazania przez Bank Gospodarstwa Krajowego Bankowi Inwestycyjnemu agend oraz aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 426 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Banku Inwestycyjnego.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 425 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 października 1949 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego podatnikom, których grunty weszły w skład spółdzielni produkcyjnych i zrzeszeń uprawy ziemi.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 424 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1949 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Kcyni, Wągrowcu i Żninie.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 423 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 września 1949 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 422 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 421 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 września 1949 r. w sprawie ulg w podatku od lokali.
Dz.U. 1949 nr 54 poz. 420 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi i Komunikacji, Zdrowia oraz Budownictwa z dnia 12 września 1949 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użyciu aparatów natryskowych.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 419 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 418 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 września 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 417 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 września 1949 r. o sprostowaniu błędu w tabeli celnych opłat manipulacyjnych.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 416 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1949 r. w sprawie przystąpienia Libanu do międzynarodowego Porozumienia dotyczącego zwalczania handlu żywym towarem, podpisanego w Paryżu dnia 18 maja 1904 r.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 415 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Pilźnie.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 414 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1949 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Gniewie i Skarszewach.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 413 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 1949 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Puławach i Sobolewie.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 412 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 16 września 1949 r. w sprawie utworzenia w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie Oddziału Handlu Zagranicznego.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 12 września 1949 r. w sprawie utworzenia Wydziału Prawa w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz katedr na tym Wydziale.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 410 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 sierpnia 1949 r. w sprawie zmiany ordynacji telefonicznej.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 409 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Zdrowia z dnia 12 maja 1949 r. w sprawie ulgowych opłat szpitalnych za leczenie niektórych kategorii rzemieślników i rybaków morskich.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 408 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie nadania Towarzystwu Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych nowego statutu.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 407 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie koncesjonowania przedsiębiorstw wydawniczych książek i druków nieperiodycznych.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 406 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 405 Dekret z dnia 28 września 1949 r. o zniesieniu instytucji państwowych zakładów chowu koni i przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady Hodowli Roślin".
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 404 Dekret z dnia 28 września 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 403 uchylony Dekret z dnia 28 września 1949 r. o utworzeniu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 402 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1949 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów akceptacyjnych konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 401 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1949 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji międzynarodowej o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 400 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1949 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 399 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 1949 r. w sprawie ratyfikacji lub przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia i Protokołu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisanych w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 398 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 26 września 1949 r. w sprawie odległości budynków od niektórych dróg państwowych.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 397 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 września 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 3 października 1935 r. o robotach wzbronionych młodocianym i kobietom.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 396 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 8 września 1949 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie wiejskiej Myszków w powiecie zawierciańskim województwa śląskiego.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli szkół zawodowych.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 394 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 393 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1949 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Koziegłowach.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 392 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 1949 r. o utworzeniu Wydziałów dla nieletnich w Sądach Okręgowych w: Chojnicach, Cieszynie, Gliwicach, Opolu, Sosnowcu, Kielcach, Tarnowie, Gnieźnie, Gorzowie, Kaliszu, Ostrowie Wlkp., Przemyślu, Rzeszowie, Koszalinie, Wałczu, Brzegu, Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 391 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 1949 r. w sprawie organizacji studium wojskowego oraz programu, porządku wykładów i zajęć praktycznych w czasie wojskowego szkolenia studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 września 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla funkcjonariuszów kontroli wewnętrznej w administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 389 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej i Obrony Narodowej z dnia 5 września 1949 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1948 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 388 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 1949 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez stacje pogotowia ratunkowego, będące zakładami społecznymi służby zdrowia.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 387 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 sierpnia 1949 r. w sprawie statutu wzorowego dla spółek drogowych.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 386 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Skarbu i Budownictwa z dnia 10 sierpnia 1949 r. w sprawie utworzenia przymusowych lokalnych zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 385 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Liga Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 384 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie składu, organizacji i trybu postępowania komisji odszkodowawczej dla wywłaszczenia nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 383 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za pracę uzasadniającego żądanie dopłaty do nominalnej sumy zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 382 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie zasad zaszeregowania, automatycznego przechodzenia do wyższych grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych nauczycieli i wychowawców zakładów wychowawczych i poprawczych, podległych Ministrowi Sprawiedliwości.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 381 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Polską a Rumunią, podpisanej w Warszawie dnia 27 lutego 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 380 wygaśnięcie aktu Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisana w Warszawie dnia 27 lutego 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 50 poz. 379 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Traktatu Pokoju z Włochami, podpisanego w Paryżu dnia 10 lutego 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 50 poz. 378 obowiązujący Traktat Pokoju z Włochami, podpisany w Paryżu dnia 10 lutego 1947 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 14 listopada 1947 r.).
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 377 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 376 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie przyjęcia dla Pakistanu znaku P.A.K. w konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r. dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 375 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 374 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Syjamu do Umowy o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz do Umowy o utworzeniu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, podpisanych w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 373 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1949 r. w sprawie ratyfikacji Karty Narodów Zjednoczonych, podpisanej w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r., oraz przystąpienia do niej szeregu państw.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 372 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 1949 r. w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków zachorowań lub śmierci na gorączkę błotną oraz zachorowań lub śmierci dzieci na ostre zapalenie jelit.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 371 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 9 sierpnia 1949 r. w sprawie utworzenia miasta Żarki w powiecie zawierciańskim, województwie śląskim.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 370 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 lipca 1949 r. w sprawie podziału okręgów szkolnych na obwody szkolne.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 369 uchylony Dekret z dnia 18 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów o zgromadzeniach.
Dz.U. 1949 nr 48 poz. 368 uchylony Dekret z dnia 16 sierpnia 1949 r. o przekształceniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie.
Dz.U. 1949 nr 48 poz. 367 uznany za uchylony Dekret z dnia 16 sierpnia 1949 r. o wymianie gruntów.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 366 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 sierpnia 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i budowlanych i na zawodowe wykonywanie poszczególnych czynności handlowych.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 365 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 364 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1949 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg kolonii brytyjskich Konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 363 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie przystąpienia Jugosławii i Liberii do Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 362 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie przyjęcia przez Honduras i Urugwaj Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 361 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1949 r. w sprawie przystąpienia Wielkiego Księstwa Luksemburg, Australii oraz Libanu do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 360 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1949 r. w sprawie przyjęcia przez Ekwador i Republikę Costa Rica Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 359 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1949 r. w sprawie ratyfikacji przez Australię i Norwegię Konwencji nr 80 dotyczącej częściowej rewizji Konwencyj uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 358 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 357 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 sierpnia 1949 r. w sprawie wymiaru, poboru i administracji funduszu "D" S.F.O.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 356 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1949 r. o poborze w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od zbieraczy Centrali Złomu.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie dostarczania nieruchomości zamiennych w zamian za nieruchomości niezbędne dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 354 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie przekazywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 353 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie statystyki produkcji rolnej.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 352 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 2 sierpnia 1949 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o poborze podatku obrotowego i podatku dochodowego w formie ryczałtu.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 351 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1949 r. w sprawie przystąpienia Bułgarii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z protokołem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 350 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1949 r. w sprawie przystąpienia Hondurasu i Liberii do międzynarodowej Konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 349 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 348 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Sieniawie.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 347 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Koziegłowach.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 346 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 345 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie statystyki budowlanej.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 344 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie statystyki uboju zwierząt.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie przekazania wojewódzkim władzom administracji ogólnej niektórych kompetencyj władz naczelnych w zakresie fundacyj, darowizn i zapisów.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 342 Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o uregulowaniu niektórych zobowiązań przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej i instytucyj publicznych.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 341 uchylony Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o reglamentacji niektórych surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 340 uchylony Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 339 uchylony Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 338 uchylony Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 337 Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 29 września 1936 r. o ograniczeniu praw emerytalnych notariuszów i pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1949 nr 46 poz. 336 akt jednorazowy Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 335 uchylony Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 334 uchylony Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania.
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 333 akt jednorazowy Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 332 obowiązujący Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych.
Dz.U. 1949 nr 44 poz. 331 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1949 r. w sprawie dodatku za wysługę lat.
Dz.U. 1949 nr 44 poz. 330 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy gospodarczej i wymianie towarowej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej wraz z Protokołem w Warszawie dnia 30 maja 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 44 poz. 329 wygaśnięcie aktu Umowa o współpracy gospodarczej i wymianie towarowej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana wraz z Protokołem w Warszawie dnia 30 maja 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1949 r. w sprawie wynagrodzenia dla zarządu pocztowego za sprzedaż znaczków skarbowych i urzędowych blankietów wekslowych przez urzędy i agencje pocztowe.
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o poborze podatku obrotowego i podatku dochodowego w formie ryczałtu.
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 326 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Konwencję między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów, podpisana w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 325 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów, podpisana wraz z Protokołem w Moskwie, dnia 8 lipca 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 324 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej, podpisanej w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 43 poz. 323 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej, podpisana wraz z Protokołem końcowym w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 322 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 1949 r. w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na pierwszy rok studiów do Akademii Lekarskich w Gdańsku, Bytomiu i Szczecinie na rok szkolny 1949/50.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1949 r. w sprawie wykonania art. 23, 26 i 35 dekretu o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 320 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania w zakresie danin publicznych na rzecz Skarbu Państwa dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 319 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o lotnictwie szybowcowym (szybownictwie).
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 kwietnia 1949 r. w sprawie pełnienia pomocniczej służby telegraficznej przez stacje kolei państwowych.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 316 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie weryfikacji praw emerytalnych.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 315 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie zaszeregowania emerytowanych funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych do grup uposażenia.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 314 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie wysokości zaopatrzeń emerytalnych i zasiłków.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 313 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 312 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o ratyfikacji światowej konwencji pocztowej oraz porozumień światowego związku pocztowego, podpisanych w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 311 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 310 uznany za uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 309 uznany za uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 308 Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o regulacji i utrzymaniu wód spławnych na cały obszar województwa śląskiego.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 307 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 27 marca 1947 r. o ulgowym nadawaniu uprawnień budowlanych w wyjątkowych przypadkach.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 306 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o przedłużeniu terminu stosowania ulg inwestycyjnych w odniesieniu do niektórych inwestycyj dokonanych na obszarze Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 305 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zniesieniu militaryzacji Polskich Kolei Państwowych.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 304 uznany za uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 lipca 1949 r. w sprawie określenia szerokości pasa nadbrzeżnego.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 302 Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 301 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o orderze "Sztandar Pracy".
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 300 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o orderze "Budowniczych Polski Ludowej".
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 299 uznany za uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zmianie prawa o sądach pracy.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 298 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zakresie działania Ministra Skarbu.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 297 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 296 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie dekretu o zniesieniu izb rolniczych.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 295 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 18 marca 1925 r. o izbach morskich.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 294 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 293 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o związkach zawodowych.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lipca 1949 r. o obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych przez duchownych.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 czerwca 1949 r. w sprawie określenia rodzajów studiów licealnych, odpowiadających rodzajom wyższych studiów, oraz w sprawie egzaminów uzupełniających przy wstępowaniu do szkół wyższych.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie kontroli budownictwa państwowego.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 289 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Budownictwa z dnia 15 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Odbudowy z 16 lipca 1947 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania terenowego obszarów, objętych przebudową ustroju rolnego.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 286 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie uznania "Towarzystwa Przyjaciół Dzieci" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i rozwiązania stowarzyszenia "Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 285 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia "Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych".
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 284 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany granic powiatów sztumskiego, malborskiego i elbląskiego w województwie gdańskim.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
Dz.U. 1949 nr 39 poz. 282 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1949 r. o utworzeniu Wydziałów dla nieletnich w Sądach Okręgowych: w Bydgoszczy, Bytomiu, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.
Dz.U. 1949 nr 39 poz. 281 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1949 r. o zniesieniu Wydziału Zamiejscowego w Bochni Sądu Okręgowego w Krakowie.
Dz.U. 1949 nr 39 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 czerwca 1949 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu od rybaków morskich.
Dz.U. 1949 nr 39 poz. 279 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1949 r. w sprawie umownych ubezpieczeń osobowych prowadzonych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1949 nr 38 poz. 278 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 1949 r. o zniesieniu Wydziałów Zamiejscowych w Żywcu i Inowrocławiu.
Dz.U. 1949 nr 38 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 1949 r. w sprawie ogólnych norm ilościowych lekarzy, dopuszczonych do wykonywania praktyki lekarskiej.
Dz.U. 1949 nr 38 poz. 276 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 1949 r. w sprawie ustalania list lekarzy i lekarzy-dentystów przekraczających normę ilościową.
Dz.U. 1949 nr 38 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1949 r. w sprawie organizacji, składu i sposobu postępowania Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisji lokalowych.
Dz.U. 1949 nr 38 poz. 274 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Funduszowi Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1949 nr 37 poz. 273 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 4 czerwca 1949 r. o trybie postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na pierwszy rok studiów do państwowych szkół wyższych na rok szkolny 1949/50.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 272 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia sędziów i prokuratorów, podlegających przepisom prawa o ustroju sądów powszechnych, sędziów ubezpieczeń społecznych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 271 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 270 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1949 r. o utworzeniu Sądów Apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu oraz o ustaleniu okręgów Sądów Apelacyjnych.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 269 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1949 r. o zniesieniu niektórych sądów grodzkich.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 268 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1949 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Inowrocławiu, Strzelnie, Kryni, Wągrowcu, Żninie, Starogardzie, Czersku, Lubawie, Działdowie, Nowem, Skarżysku-Kamiennej, Końskich, Rawie Mazowieckiej i Tomaszowie Mazowieckim.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 267 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1949 r. o zniesieniu sądów grodzkich, nie uruchomionych po wyzwoleniu spod okupacji.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 czerwca 1949 r. w sprawie Kursów Przygotowawczych do szkół wyższych.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 265 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 24 maja 1949 r. w sprawie otwarcia Wydziału Komunikacji w Politechnice Warszawskiej i utworzeniu katedr na tym Wydziale.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 264 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 maja 1949 r. w sprawie zmiany granic gmin wiejskich Minoga i Skała w powiecie olkuskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 263 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 16 maja 1949 r. w sprawie zmiany granic miasta Sieniawy w powiecie jarosławskim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 262 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 11 maja 1949 r. w sprawie utworzenia, przemianowania i zwinięcia katedr w niektórych szkołach akademickich.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 261 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia oraz Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1949 r. o higienie pracy w hutach szkła.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia oraz Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1949 r. o higienie pracy w zakładach, wytwarzających przedmioty z ołowiu lub stosujących przy produkcji ołów, oraz w drukarniach.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie przekształcenia Akademii Stomatologicznej w Warszawie.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 258 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie przekształcenia Akademii Górniczej w Krakowie na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie poddania przedsiębiorstw państwowych: Polskie Linie Lotnicze "Lot", Polskie Biuro Podróży "Orbis" i "Państwowa Komunikacji Samochodowa" - działaniu dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1949 nr 35 poz. 256 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1949 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów wprowadzających to prawo; 2) w dekrecie z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali; 3) w dekrecie z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych; 4) w dekrecie z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym; 5) w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o podatkach za legalizację narzędzi mierniczych; 6) w rozporządzeniu Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 4 sierpnia 1948 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy; 7) w rozporządzeniu Ministrów Skarbu i Ziem Odzyskanych z dnia 23 grudnia 1948 r. o zakresie działania i organizacji urzędów likwidacyjnych i 8) w rozporządzeniu Ministra Oświaty z dnia 28 lutego 1949 r. w sprawie zwinięcia Wydziału Stomatologicznego w Uniwersytecie Łódzkim i utworzeniu Oddziału Stomatologicznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego oraz przemianowania, zwinięcia i utworzenia katedr w niektórych szkołach akademickich.
Dz.U. 1949 nr 35 poz. 255 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie zmian w załączniku I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznymi, podpisanej w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 254 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 maja 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. o paszportach.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 27 maja 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1949 r. o obowiązku uzyskania zezwolenia, właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw budowlanych.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 252 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 maja 1949 r. w sprawie opłat, należnych od dłużników b. Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 maja 1949 r. w sprawie organizacji urzędów zatrudnienia.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 250 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 maja 1949 r. o obowiązku prowadzenia ksiąg szczególnego typu przez podatników prowadzących przedsiębiorstwa cukiernicze i cukierniczo-kawiarniane, wydane co do §§ 23-29 ust. 1-3 i 5 w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 249 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1949 r. o zaliczeniu radiomechaników lotniczych do kategorii pracowników umysłowych.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1948 r. o opłatach probierczych.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 marca 1949 r. w sprawie utworzenia Studium Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym w Uniwersytecie Wrocławskim.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 246 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o utworzeniu Instytutu Badań Literackich.
Dz.U. 1949 nr 34 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1949 r. w sprawie koncesjonowania przedsiębiorstw przemysłu poligraficznego i drukarń.
Dz.U. 1949 nr 33 poz. 244 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1949 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu o postępowaniu doraźnym.
Dz.U. 1949 nr 33 poz. 243 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1949 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego.
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 242 akt jednorazowy Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 maja 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o zmianie granic powiatów konińskiego, wrzesińskiego, jarocińskiego, wągrowieckiego i żnińskiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 241 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie organizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podległych.
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 240 uznany za uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego oraz przepisów wprowadzających prawo małżeńskie majątkowe.
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 239 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie dekretu o postępowaniu doraźnym.
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 238 obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie przepisów postępowania karnego.
Dz.U. 1949 nr 32 poz. 237 uznany za uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 236 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 42), dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej w 1934 r.), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 235 obowiązujący Konwencja (nr 42) o chorobach zawodowych z roku 1934 (zrewidowana) (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 234 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 40) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 233 obowiązujący Konwencja (nr 40) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 232 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 39) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 231 obowiązujący Konwencja (nr 39) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 230 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 38) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 229 obowiązujący Konwencja (nr 38) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 228 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 37) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 227 obowiązujący Konwencja (nr 37) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 226 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 36) dotyczącej obowiązku ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 225 obowiązujący Konwencja (nr 36) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 35) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 223 obowiązujący Konwencja (nr 35) dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 222 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 221 obowiązujący Konwencja (nr 25) dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjęta w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 220 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r.
Dz.U. 1949 nr 31 poz. 219 obowiązujący Konwencja (nr 24) dotycząca ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjęta w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 30 poz. 218 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej i Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Bezpieczeństwa Publicznego oraz Pracy i Opieki Społecznej o zmianie rozporządzenia Ministrów, Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1949 nr 30 poz. 217 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Budownictwa.
Dz.U. 1949 nr 30 poz. 216 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o utworzeniu urzędu Ministra Budownictwa.
Dz.U. 1949 nr 29 poz. 215 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1949 r. w sprawie zmiany granic okręgów Okręgowych Sądów Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach i Wrocławiu.
Dz.U. 1949 nr 29 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestu weksli.
Dz.U. 1949 nr 29 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 24 września 1948 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek od nieruchomości.
Dz.U. 1949 nr 29 poz. 212 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1949 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa.
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 211 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Żelechowie.
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 210 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Strumieniu.
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 209 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 20 kwietnia 1949 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1949 r.
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 208 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 14 kwietnia 1949 r. w sprawie zmiany granic i utworzenia gmin wiejskich w powiatach: tarnobrzeskim, jasielskim, lubaczowskim, dębickim, kolbuszowskim, gorlickim województwa rzeszowskiego oraz w powiatach: pińczowskim województwa kieleckiego, wysoko-mazowieckim województwa białostockiego i radzymińskim województwa warszawskiego.
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty oraz z Ministrem Przemysłu i Handlu o wykonywaniu obowiązku szkolnego przez młodocianych.
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 206 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 21 lipca 1948 r. w sprawie wykonania w zakresie danin komunalnych art. 148 ust. 1 i art. 164 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 205 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 31 marca 1949 r. w sprawie utworzenia gminy wiejskiej o charakterze miejskim Zembrzyce w powiecie wadowickim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1949 nr 28 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Odbudowy z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie właściwości władz i sposobu wykonywania przez nie nadzoru nad zużyciem sum przeznaczonych na eksploatację i bieżący remont nieruchomości.
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Przemysłu i Handlu, Pracy i Opieki Społecznej, Oświaty, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o obowiązku pracy lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 202 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 marca 1949 r. w sprawie zaopatrywania ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne.
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 201 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach radiotelegraficznych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach za nocną służbę oraz innych dodatkach uzasadnionych szczególnymi warunkami pracy pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 199 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach służbowych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 marca 1949 r. o dodatkach funkcyjnych pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1949 nr 27 poz. 197 uchylony Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 196 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 195 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 kwietnia 1949 r. w sprawie zniesienia gminy wiejskiej Czeszewo i zmiany granic niektórych gmin wiejskich w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 194 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 kwietnia 1949 r. w sprawie zaliczenia gminy wiejskiej Ustroń w powiecie cieszyńskim, województwie śląskim do gmin wiejskich o charakterze miejskim.
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 193 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie określenia kategorii przedsiębiorstw przemysłu poligraficznego i drukarń, przechodzących na własność Państwa, oraz trybu postępowania przy przekazywaniu drukarń w użytkowanie.
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki.
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego.
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
Dz.U. 1949 nr 26 poz. 189 uznany za uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1949 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na rok 1949.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 25 kwietnia 1949 r. w sprawie uszczelniania łączeń rur kanalizacyjnych lano-żeliwnych oraz stosowania rur lano-żeliwnych typu lekkiego i rur kamionkowych w instalacjach budynków.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 187 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie czasu pracy w sobotę pracowników, zatrudnionych w kopalniach węgla na powierzchni.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 186 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o zniesieniu Instytutu Gospodarstwa Narodowego.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 185 obowiązujący Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o ochronie godła i nazwy Światowej Organizacji Zdrowia.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 184 Dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o zniesieniu Głównej Inspekcji Komunikacji.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Rady Ochrony Pomników Męczeństwa.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 182 uznany za uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 181 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zniesieniu Funduszu Obrony Narodowej.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 179 uznany za uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 22 października 1947 r. o przepadku majątku.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 178 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o planowym rozmieszczeniu lekarzy weterynaryjnych.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 177 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o likwidacji analfabetyzmu.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 176 uznany za uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o podwyższeniu i zmianie przeznaczenia grzywien nakładanych przez sądy dyscyplinarne izb lekarskich, lekarsko-dentystycznych i aptekarskich.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 175 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o przekazaniu Ministrowi Oświaty zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie opieki społecznej nad dziećmi i młodzieżą.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 174 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia.
Dz.U. 1949 nr 25 poz. 173 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ulgach w odbywaniu służby wojskowej przez studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 172 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1949 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Piasecznie.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 kwietnia 1949 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 170 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1949 r. w sprawie przeniesienia siedziby Sądu Apelacyjnego z Torunia do Bydgoszczy.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 169 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1949 r. o włączeniu Sądu Grodzkiego w Kazimierzy Wielkiej do okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 168 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie rejonizacji hodowli koni poszczególnych ras i typów.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 167 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 kwietnia 1949 r. w sprawie zniesienia gminy wiejskiej Mariampol w powiecie kozienickim, województwie kieleckim i utworzeniu gminy wiejskiej Głowaczów w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 166 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 kwietnia 1949 r. o zmianie granic gmin wiejskich Dobiesławice i Kazimierza Wielka w powiecie pińczowskim województwie kieleckim.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 165 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 kwietnia 1949 r. w sprawie utworzenia miasta Koluszki w powiecie brzezińskim, województwie łódzkim.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 164 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości - Regulamin sądów rozjemczych giełd zbożowo-towarowych.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 163 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zasad udzielania pomocy lekarskiej na podstawie dekretu z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zasiłkach i pomocy dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej - oraz ich rodzin.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 162 uchylony Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 9 marca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 22 sierpnia 1947 r. w sprawie wysokości oraz terminu wnoszenia opłat za zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Odbudowy o obowiązku uzyskania zezwolenia, właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw budowlanych.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1949 r. w sprawie zwolnienia od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej lokali użytkowych, zajętych na potrzeby biurowe przez partie polityczne.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 159 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji generalnej polsko-francuskiej o zabezpieczeniu społecznym oraz układów dodatkowych i Protokołu ogólnego, podpisanych w Paryżu dnia 9 czerwca 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 24 poz. 158 obowiązujący Konwencja generalna pomiędzy Polską a Francją o zabezpieczeniu społecznym, Układ dodatkowy dotyczący systemu zabezpieczenia społecznego stosowanego do pracowników górnictwa i przedsiębiorstw zrównanych z górnictwem, Układ dodatkowy dotyczący sposobu przekazywania funduszów i Protokół ogólny, podpisane w Paryżu dnia 9 czerwca 1948 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 157 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 13 kwietnia 1949 r. w sprawie wykonania ustawy o pomocy sąsiedzkiej przy odbudowie wsi.
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 156 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie zmiany granic miasta Leżajska w powiecie łańcuckim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 155 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej i Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1948 r. o opłatach przemiałowych.
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Lekkiego.
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 153 uznany za uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie ustawy o paszportach.
Dz.U. 1949 nr 23 poz. 152 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.
Dz.U. 1949 nr 22 poz. 151 wygaśnięcie aktu Ustawa skarbowa z dnia 30 marca 1949 r. na rok 1949.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 150 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie przystąpienia Chile, Republiki Dominikańskiej, Republiki Filipińskiej oraz Unii Południowo-Afrykańskiej do Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 149 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1949 r. w sprawie przyjęcia przez Chile, Argentynę, Paragwaj i Liban Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1949 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 147 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1949 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, wraz z Protokołem, podpisanej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 146 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministrów Administracji Publicznej i Skarbu z dnia 15 marca 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 145 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 marca 1949 r. w sprawie organizacji, zakresu działania i uprawnień inspektoratów mleczarskich oraz trybu pobierania opłat od zakładów mleczarskich.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 24 marca 1949 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla w powiecie węgrowskim, w województwie warszawskim.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 22 marca 1949 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Handlu Wewnętrznego oraz Skarbu w sprawie określenia przeciętnego przychodu z hektara gruntów ziemniaczano-żytnich oraz przeciętnej ceny kwintala żyta dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1949.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Sprawiedliwości, Oświaty, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Kultury i Sztuki, Żeglugi, Leśnictwa, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Zdrowia oraz Odbudowy w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 140 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 marca 1949 r. w sprawie kwalifikacji kapitanów i oficerów, na polskich morskich statkach handlowych.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 139 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 grudnia 1948 r. o włączeniu niektórych archiwaliów do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1949 r. o wprowadzeniu ograniczeń w rejonach umocnionych: Hel, Redłowo, Sobieszewo, Kępa Oksywska i Westerplatte.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1949 r. w sprawie obowiązku społecznego oszczędzania oraz ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1949.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 136 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 135 uchylony Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o obrocie zwierzętami gospodarskimi i produktami uboju oraz o ich przetwórstwie.
Dz.U. 1949 nr 20 poz. 134 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską a Czechosłowacją o wzajemnym obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1949 r.
Dz.U. 1949 nr 20 poz. 133 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o wzajemnym obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 1949 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 1949 r.).
Dz.U. 1949 nr 19 poz. 132 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1949 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Buenos Aires dnia 23 maja 1939 r.
Dz.U. 1949 nr 19 poz. 131 Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa Konwencja Pocztowa, Porozumienie dotyczące listów i pudełek z podaną wartością, Porozumienie dotyczące paczek pocztowych, Porozumienie dotyczące przekazów pocztowych, Porozumienie dotyczące pocztowych przelewów pieniężnych, Porozumienie dotyczące zleceń pocztowych, Porozumienie dotyczące prenumeraty czasopism i wydawnictw periodycznych, podpisane w Buenos Aires dnia 23 maja 1939 r.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 130 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego, "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego".
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 129 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 marca 1949 r. w sprawie przyjmowania absolwentów Oficerskiej Szkoły Prawniczej na wydziały prawne szkół wyższych.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 128 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o państwowych bezzwrotnych stypendiach dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 127 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1949 r. o opłatach za specjalne świadczenia na śródlądowych wodach publicznych.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 126 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 28 lutego 1949 r. w sprawie zwinięcia Wydziału Stomatologicznego w Uniwersytecie Łódzkim i utworzeniu Oddziału Stomatologicznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego oraz przemianowania, zwinięcia i utworzenia katedr w niektórych szkołach akademickich.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia o przejściowym powierzeniu pracodawcom wypłaty zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 1949 r. w sprawie wysokości zasiłku rodzinnego.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej, Skarbu i Odbudowy z dnia 15 lutego 1949 r. wydane po porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie składu i sposobu powołania Komitetów Funduszów Lokalnych Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1949 r. o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 119 uznany za uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zakładaniu rejestrów dla statków żeglugi śródlądowej, których rejestry zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz o opłatach w postępowaniu dotyczących rejestru statków żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 118 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zakładaniu rejestrów spółdzielni, których rejestry zaginęły lub uległy zniszczeniu.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 117 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o pracowniczych ogrodach działkowych.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 116 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o ratyfikacji międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, podpisanej w Atlantic City dnia 2 października 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 115 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o nadaniu ustroju miejskiego gminie wiejskiej "Wirek" w powiecie katowickim województwa śląskiego.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 114 uznany za uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 113 uchylony Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zakładach utylizacyjnych.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 112 uchylony Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 22 grudnia 1945 r. o ochronie hodowli zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 111 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 110 uchylony Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie dekretu o Straży Leśnej.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 109 uznany za uchylony Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów o ubezpieczeniach społecznych.
Dz.U. 1949 nr 17 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1949 nr 17 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1949 r. o przedpłatach na poczet zaliczek na podatek obrotowy i dochodowy podatników wykonujących roboty budowlane oraz inne prace związane z robotami budowlanymi.
Dz.U. 1949 nr 17 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1949 r. o poborze podatku obrotowego i podatku dochodowego w formie ryczałtu.
Dz.U. 1949 nr 17 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku dochodowym.
Dz.U. 1949 nr 16 poz. 104 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 12 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy za rok 1949.
Dz.U. 1949 nr 16 poz. 103 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 12 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zawieszenia na rok 1949 dla niektórych grup podatników podatku gruntowego przepisów art. 7 ust. 10 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1949 nr 16 poz. 102 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 marca 1949 r. o opłatach za wydawanie wypisów i zaświadczeń z archiwum akt stanu cywilnego przy Ministerstwie Administracji Publicznej.
Dz.U. 1949 nr 16 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie obniżenia podatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi oraz dla rolniczych spółdzielni wytwórczych i rolniczych zespołów spółdzielczych.
Dz.U. 1949 nr 16 poz. 100 uznany za uchylony Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1949 nr 15 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. o należnościach świadków, biegłych (tłumaczów) i stron w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1949 nr 15 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1949 nr 15 poz. 97 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1949 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Jarosławiu i Lubaczowie.
Dz.U. 1949 nr 15 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 15 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów w sprawie uposażenia funkcjonariuszów administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie grup uposażenia prezydentów i wiceprezydentów miast, burmistrzów, wiceburmistrzów i wójtów.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej, oraz pracowników samorządowych.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowych i samorządowych zatrudnionych w charakterze kierowców samochodowych oraz wartowników i dozorców.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 89 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zmian rozporządzenia Rady Ministrów o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków reprezentacyjnych dla niektórych pracowników państwowych oraz przewodniczących i zastępców przewodniczących organów wykonawczych niektórych gmin miejskich.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie terminu płatności uposażenia pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 84 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego, zasad zaszeregowania do grup uposażenia i dodatków do uposażenia pracowników nauki.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 83 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia sędziów i prokuratorów, podlegających przepisom prawa o ustroju sądów powszechnych, sędziów ubezpieczeń społecznych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1949 nr 14 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie kwot uposażenia zasadniczego i dodatków lokalnych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 81 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1949 r. w sprawie siedziby Sądu Okręgowego w Jaśle.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1949 r. w sprawie przekazania Sądowi Grodzkiemu w Warszawie spraw karnych, dotyczących nieletnich z okręgu Sądu Grodzkiego w Grodzisku Mazowieckim.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 79 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademiach Lekarskich w Bytomiu i Szczecinie.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 78 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 lutego 1949 r. w sprawie przyznania XXII Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1949 r. o wprowadzeniu przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o niektóre przestępstwa.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zwolnienia od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej lokali użytkowych, zajętych na potrzeby biurowe przez niektóre stowarzyszenia i organizacje społeczne, kulturalne i zawodowe.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 75 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 września 1948 r. o uznaniu półwyspu helskiego oraz obszarów Redłowo, Sobieszewo, Kępa Oksywska, Westerplatte i ich okolic za rejony umocnione.
Dz.U. 1949 nr 13 poz. 74 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o kontroli państwowej.
Dz.U. 1949 nr 12 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 72 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 1 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o Komisji Kwalifikacyjnej do stwierdzenia praktycznej umiejętności fachowej osób, ubiegających się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i sporządzania projektów tych robót.
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 70 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 24 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ulg w podatku gruntowym dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie.
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 69 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 9 lutego 1949 r. o zmianie granic gmin wiejskich Gnojno i Szczytniki w powiecie buskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 68 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie przekształcenia Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach w Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej w Katowicach.
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie obowiązku uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.
Dz.U. 1949 nr 11 poz. 66 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o ratyfikacji układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisanego w Bukareszcie dnia 26 stycznia 1949 r.
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1921 r., wydanego przez Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, w przedmiocie prowadzenia rejestru statków handlowych morskich.
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 64 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie terytorialnego podziału obszaru Państwa na rejony uzupełnień.
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia załogi pływającej statku szkolnego "Dar Pomorza".
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego.
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 61 akt jednorazowy Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o wzajemnym obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1949 r.
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 60 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o odstąpieniu Zamku Poznańskiego gminie m. Poznania.
Dz.U. 1949 nr 10 poz. 59 uznany za uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 stycznia 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 grudnia 1947 r. o zmianie listy rzemiosł.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 56 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 stycznia 1949 r. w sprawie organizacji urzędów zatrudnienia.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1949 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 54 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1949 r. o zmianie granic powiatów gdańskiego i malborskiego w województwie gdańskim.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1949 r. o uznaniu stowarzyszenia "Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 52 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o ratyfikacji konwencji o współpracy gospodarczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Rumuńską Republiką Ludową oraz układu w przedmiocie zastosowania powyższej konwencji, podpisanych w Bukareszcie dnia 10 września 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 51 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 24 lutego 1948 r. o państwowym planie inwestycyjnym na rok 1948.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o utworzeniu i zakresie działania Centralnego Urzędu Radiofonii.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 49 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o umarzaniu prywatno-prawnych wierzytelności państwowych.
Dz.U. 1949 nr 9 poz. 48 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce.
Dz.U. 1949 nr 8 poz. 47 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1949 nr 8 poz. 46 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1949 nr 8 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. o wydawaniu z aptek środków lekarskich.
Dz.U. 1949 nr 8 poz. 44 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych.
Dz.U. 1949 nr 7 poz. 43 uchylony Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej.
Dz.U. 1949 nr 7 poz. 42 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.
Dz.U. 1949 nr 7 poz. 41 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1949 nr 7 poz. 40 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu żołnierzy.
Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 38 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 21 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Narodowej, Leśnictwa, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji w sprawie zapobiegania powstawaniu oraz rozszerzaniu się pożarów lasów, torfowisk i wrzosowisk.
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o rejestrze spółdzielni.
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 36 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 35 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy polsko-czechosłowackiej z dnia 5 kwietnia 1948 r. o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 34 obowiązujący Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 33 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy polsko-czechosłowackiej z dnia 5 kwietnia 1948 r. o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej.
Dz.U. 1949 nr 6 poz. 32 obowiązujący Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej, podpisana w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 5 poz. 31 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 12 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 4 sierpnia 1948 r. o wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.
Dz.U. 1949 nr 5 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1948 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Protokół dotyczący wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r., podpisany w Warszawie dnia 22 kwietnia 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 5 poz. 29 uznany za uchylony Protokół dotyczący wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r., podpisany w Warszawie dnia 22 kwietnia 1948 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 8 stycznia 1949 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii Porozumienia o statystyce przyczyn zgonów, podpisanego w Londynie dnia 19 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 27 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 26 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1949 r. o zniesieniu Wydziału Zamiejscowego w Jarosławiu Sądu Okręgowego w Przemyślu.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 25 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów dla studentów wydziałów prawa uniwersytetów krajowych.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 24 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Zdrowia z dnia 22 grudnia 1948 r. w sprawie ustalenia wymagań, jakim winny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów mleczarskich.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 listopada 1948 r. o zwinięciu, utworzeniu i przemianowaniu katedr i zakładów naukowych w Uniwersytetach Jagiellońskim i Poznańskim.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 22 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 stycznia 1949 r. o scaleniu zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną administracją państwową.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 21 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustaleniu imion i nazwisk.
Dz.U. 1949 nr 4 poz. 20 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1945 r. o trybie powoływania oraz o prawach i obowiązkach ławników w postępowaniu doraźnym i w sprawach o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy Państwa.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 18 Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 31 grudnia 1948 r. o wyłączeniu miasta Zielonej Góry w województwie poznańskim spod nadzoru wydziału powiatowego.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 17 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademii Lekarskiej w Gdańsku.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 16 Rozporządzenie Ministrów: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa oraz Komunikacji o zmianie rozporządzenia wykonawczego do ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 15 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 grudnia 1948 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Chotynin w powiecie wieluńskim województwie łódzkim i o zmianie granic gmin wiejskich Gumniska i Mościce w powiecie tarnowskim województwie krakowskim.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 14 grudnia 1948 r. w sprawie przepisów o trybie działania komisji weryfikacyjno-egzaminacyjnych dla kandydatów ubiegających się o stopień inżyniera.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministrów Oświaty i Zdrowia z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie organizacji studiów lekarskich w szkołach akademickich.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 12 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 listopada 1948 r. w sprawie określenia rodzajów studiów licealnych odpowiadających studiom wyższym na wydziałach (kierunkach studiów) prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych oraz o egzaminach uzupełniających dla absolwentów innych liceów ubiegających się o przyjęcie na powyższe studia.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 11 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 listopada 1948 r. w sprawie przemianowania katedry statystyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 10 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 12 listopada 1948 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 kwietnia 1938 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycielskich do nauczania techniki reklamy, stenografii i pisania na maszynach w szkolnictwie zawodowym.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1948 r. w sprawie ustalenia wykazu państwowych zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz archiwów i bibliotek naukowych.
Dz.U. 1949 nr 3 poz. 8 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1948 r. w sprawie uzupełnienia wykazu samodzielnych placówek naukowo-badawczych.
Dz.U. 1949 nr 2 poz. 7 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu polsko-bułgarskiego o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Warszawie dnia 29 maja 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 2 poz. 6 wygaśnięcie aktu Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisany w Warszawie dnia 29 maja 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 2 poz. 5 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 8 kwietnia 1948 r. w sprawie kwarantanny i ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami.
Dz.U. 1949 nr 2 poz. 4 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie kwarantanny i ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Warszawie dnia 8 kwietnia 1948 r.
Dz.U. 1949 nr 1 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1948 r. w sprawie zaopatrywania ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne.
Dz.U. 1949 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. o poborze rekruta.
Dz.U. 1949 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1949 r.