Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 320 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1955 r.
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 319 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1955 r. w sprawie złożenia przez Izrael dokumentu przystąpienia do Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1955 r. w sprawie podatku od przychodów z praw autorskich nabytych w drodze spadku lub zapisu.
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1955 r. w sprawie przedpłat na zaliczki na podatek dochodowy.
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 316 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 315 uchylony Dekret z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 314 uchylony Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.
Dz.U. 1955 nr 46 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 1955 r. w sprawie określenia przypadków, w których dopuszczalne jest użycie broni przez Milicję Obywatelską oraz trybu postępowania przy użyciu broni.
Dz.U. 1955 nr 46 poz. 312 Dekret z dnia 21 grudnia 1955 r. o zmianie dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o uzupełnieniu przepisów karnych w sprawach o niewykonanie dostaw obowiązkowych.
Dz.U. 1955 nr 46 poz. 311 uchylony Dekret z dnia 21 grudnia 1955 r. o organizacji i zakresie działania Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1955 nr 46 poz. 310 Dekret z dnia 21 grudnia 1955 r. o zmianie przepisów wojskowego postępowania karnego.
Dz.U. 1955 nr 46 poz. 309 uchylony Dekret z dnia 21 grudnia 1955 r. o zmianie przepisów postępowania karnego.
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 308 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 grudnia 1955 r. o sprostowaniu błędów w tekstach angielskim i francuskim Załącznika do oświadczenia rządowego z dnia 11 marca 1955 r. dotyczącego wejścia w życie zrewidowanych postanowień do Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 307 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Syrii do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 306 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię i Irak Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 305 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1955 r. w sprawie przystąpienia Jugosławii, Turcji, Burmy i Czechosłowacji do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 304 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1955 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r.
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 6 grudnia 1955 r. w sprawie wyłączenia wilka ze spisu dzikich zwierząt łownych.
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 302 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1955 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Tychach.
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 301 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1955 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 maja 1955 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1955 r. w sprawie przepisów meldunkowych oraz pobytu na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1955 r. w sprawie utworzenia osiedli.
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 298 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1955 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 297 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatu myszkowskiego w województwie stalinogrodzkim oraz zmiany granic województw: krakowskiego, opolskiego i stalinogrodzkiego.
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 296 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów: bełżyckiego, bychawskiego i janowskiego oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie lubelskim.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 295 Oświadczenie rządowe z dnia 22 listopada 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych dla miasta Gdańska, w Raciborzu i w Myśliborzu.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 293 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 października 1948 r. o taksie za czynności komorników.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 291 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Tychy w województwie stalinogrodzkim.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 290 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów dąbrowskiego i sejneńskiego oraz zmiany granic powiatów łapskiego i białostockiego w województwie białostockim.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 289 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów golubsko-dobrzańskiego i radziejowskiego oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 288 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów: białobrzeskiego, chmielnickiego, kazimierskiego, lipskiego, przysuskiego i zmiany granic niektórych powiatów w województwie kieleckim oraz w sprawie zmiany granic województw warszawskiego i kieleckiego.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 287 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatu suskiego w województwie krakowskim.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 286 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego i zmiany granic niektórych powiatów w województwie łódzkim oraz w sprawie zmiany granic województw poznańskiego i łódzkiego.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 285 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatu krapkowickiego w województwie opolskim.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 284 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów pleszewskiego i słupeckiego oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie poznańskim.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 283 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów leżajskiego i ropczyckiego oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 282 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia powiatów: łosickiego, ryckiego, wyszkowskiego, żuromińskiego i zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim oraz w sprawie zmiany granic województw: bydgoskiego, olsztyńskiego, warszawskiego i lubelskiego.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 281 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane zamiast mleka, objętego obowiązkiem dostaw, oraz norm zamiany tych produktów.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 277 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 listopada 1954 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych i mleka w roku 1955.
Dz.U. 1955 nr 43 poz. 276 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1955 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1955 nr 43 poz. 275 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.
Dz.U. 1955 nr 43 poz. 274 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1955 nr 43 poz. 273 uznany za uchylony Dekret z dnia 9 listopada 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 272 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1955 r. w sprawie złożenia przez Unię Południowo-Afrykańską dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz w sprawie przystąpienia Wenezueli i Egiptu do wymienionej Konwencji.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 271 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1955 r. w sprawie przyjęcia przez Luksemburg Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 270 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 lipca 1955 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 269 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 268 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 267 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów rolniczo-żywnościowych.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 266 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 264 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 262 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 261 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 260 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprzętu gospodarstwa domowego i turystycznego.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 259 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących instalacji elektrycznych.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących szyn.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 257 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1955 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Opolu.
Dz.U. 1955 nr 42 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.
Dz.U. 1955 nr 41 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1955 r. w sprawie przystąpienia Wenezueli, Turcji i Czechosłowacji do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1955 nr 41 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1955 r. w sprawie przystąpienia szeregu krajów do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1955 nr 41 poz. 253 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1955 r. w sprawie przyjęcia przez Luksemburg Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. o zmianie Konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi oraz konwencji z dnia 11 października 1933 r. o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi.
Dz.U. 1955 nr 41 poz. 252 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1955 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do konwencji z dnia 11 października 1933 r. o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zmienionej protokołem z dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1955 nr 41 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 10 października 1955 r. w sprawie ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1955 nr 40 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 24 września 1955 r. w sprawie dozorców łowieckich.
Dz.U. 1955 nr 40 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1955 r. w sprawie odszkodowania za zasiewy i uprawy uszkodzone wskutek robót górniczych.
Dz.U. 1955 nr 40 poz. 248 uchylony Dekret z dnia 5 października 1955 r. zmieniający dekret z dnia 12 października 1950 r. o wynalazczości pracowniczej.
Dz.U. 1955 nr 40 poz. 247 uchylony Dekret z dnia 5 października 1955 r. o odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej.
Dz.U. 1955 nr 39 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 8 sierpnia 1955 r. w sprawie przepisów o radiostacjach amatorskich i doświadczalnych.
Dz.U. 1955 nr 39 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 1955 r. w sprawie przestrzegania warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy instalowaniu piecyków przenośnych.
Dz.U. 1955 nr 39 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1955 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, koszalińskiego, olsztyńskiego, poznańskiego i szczecińskiego.
Dz.U. 1955 nr 39 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych.
Dz.U. 1955 nr 39 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych.
Dz.U. 1955 nr 39 poz. 241 Dekret z dnia 27 września 1955 r. o zmianie dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o uzupełnieniu przepisów karnych w sprawach o niewykonanie dostaw obowiązkowych.
Dz.U. 1955 nr 38 poz. 240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 lipca 1952 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1955 nr 38 poz. 239 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1955 nr 38 poz. 238 obowiązujący Konwencja (nr 100) dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1955 nr 38 poz. 237 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1955 nr 38 poz. 236 uchylony Konwencja (nr 96) dotycząca płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowana w 1949 r.), przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1955 nr 38 poz. 235 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1955 nr 38 poz. 234 obowiązujący Konwencja (nr 95) dotycząca ochrony płacy, przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1955 nr 37 poz. 233 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 sierpnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku.
Dz.U. 1955 nr 37 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1955 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie nomenklatury stanowisk i zaszeregowania pracowników terenowych komisji planowania gospodarczego.
Dz.U. 1955 nr 37 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących obrotu materiałem siewnym.
Dz.U. 1955 nr 37 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie zezwoleń na nabywanie materiałów wybuchowych w zakładach górniczych.
Dz.U. 1955 nr 36 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb.
Dz.U. 1955 nr 36 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1955 nr 36 poz. 227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie utworzenia osiedla Gozdnica w powiecie żagańskim, województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1955 nr 36 poz. 226 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie utworzenia osiedla Wisła Uzdrowisko w powiecie cieszyńskim, województwie stalinogrodzkim.
Dz.U. 1955 nr 36 poz. 225 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie używania niektórych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1955 nr 36 poz. 224 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1955 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1955 nr 35 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących ryb.
Dz.U. 1955 nr 35 poz. 222 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.
Dz.U. 1955 nr 35 poz. 221 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia.
Dz.U. 1955 nr 35 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa.
Dz.U. 1955 nr 35 poz. 219 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.
Dz.U. 1955 nr 35 poz. 218 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.
Dz.U. 1955 nr 34 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zaliczania odmian roślin uprawnych do odmian selekcjonowanych.
Dz.U. 1955 nr 34 poz. 216 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.
Dz.U. 1955 nr 34 poz. 215 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi gospodarskich.
Dz.U. 1955 nr 34 poz. 214 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.
Dz.U. 1955 nr 34 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących pilników kluczykowych.
Dz.U. 1955 nr 34 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1955 nr 34 poz. 211 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie uposażenia pracowników bibliotecznych, zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych.
Dz.U. 1955 nr 34 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie używania ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami i wykorzystania ich próżnych przebiegów.
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 209 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 207 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 206 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej obuwia ochronnego.
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 205 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 202 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 201 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1955 nr 33 poz. 200 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej ziemniaków jadalnych późnych.
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 199 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 1955 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Albanii do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie przystąpienia Indii do porozumienia dotyczącego ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 197 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie przystąpienia Hondurasu do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 196 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie akceptacji przez Wenezuelę Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 195 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję, Luksemburg, Haiti i Francję Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 lipca 1955 r. w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych.
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 193 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych.
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 192 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej budownictwa.
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 191 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie określenia wynagrodzeń oraz zasad zawierania umów o wydanie w formie książkowej dzieł literackich, naukowych i zawodowych.
Dz.U. 1955 nr 32 poz. 189 uchylony Dekret z dnia 13 lipca 1955 r. o zmianie ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1955 nr 31 poz. 188 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby weterynaryjnej.
Dz.U. 1955 nr 31 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1955 nr 31 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie uposażenia pracowników służby muzealnej i konserwatorskiej.
Dz.U. 1955 nr 31 poz. 185 wygaśnięcie aktu Dekret z dnia 27 lipca 1955 r. o zmianie dekretu o obowiązku współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym.
Dz.U. 1955 nr 31 poz. 184 uchylony Dekret z dnia 27 lipca 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów organów bezpieczeństwa publicznego oraz ich rodzin.
Dz.U. 1955 nr 30 poz. 183 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie złożenia przez Polskę, Niemiecką Republikę Demokratyczną, Czechosłowację, Bułgarię, Związek Radziecki, Węgry, Rumunię i Albanię dokumentów ratyfikacyjnych układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Ludową Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii, Węgierską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną, Polską Rzecząpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Republiką Czechosłowacką, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 roku.
Dz.U. 1955 nr 30 poz. 182 uznany za uchylony Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Ludową Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii, Węgierską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną, Polską Rzeczpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Republiką Czechosłowacką, podpisany w Warszawie dnia 14 maja 1955 roku.
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 lipca 1955 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych.
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 180 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjne, dotyczących łańcuchów gospodarczych.
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przetworów naftowych, wody i odczynników chemicznych.
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 178 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 177 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących gaśnic pianowych.
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 176 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego.
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 175 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 174 uchylony Dekret z dnia 13 lipca 1955 r. o zmianie dekretu o prawie probierczym.
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 173 Dekret z dnia 13 lipca 1955 r. o zniesieniu rejestru inżynierów i techników.
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 172 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 lipca 1955 r. w sprawie przyznania XXIV Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących cukru, badania gleby i materiału siewnego.
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 170 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa.
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 169 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 168 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 167 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia.
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 166 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych.
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 163 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 162 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1955 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych.
Dz.U. 1955 nr 28 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1955 r. w sprawie uposażenia członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.
Dz.U. 1955 nr 27 poz. 160 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy.
Dz.U. 1955 nr 27 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie trybu postępowania przy zgłaszaniu i dokonywaniu zmian w danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Dz.U. 1955 nr 27 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.
Dz.U. 1955 nr 27 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1955 nr 26 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1955 r. w sprawie utworzenia sądów powiatowych w Białymstoku.
Dz.U. 1955 nr 26 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i trybu postępowania przy egzekucji świadczeń pieniężnych od rolników.
Dz.U. 1955 nr 26 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł.
Dz.U. 1955 nr 25 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1955 nr 25 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów.
Dz.U. 1955 nr 25 poz. 151 uchylony Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Dz.U. 1955 nr 24 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia pracowników inżynieryjno-technicznych i robotników zatrudnionych w instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1955 nr 24 poz. 149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1955 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zbóż i ziemniaków ze zbiorów 1955 r.
Dz.U. 1955 nr 24 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.
Dz.U. 1955 nr 24 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1955 nr 23 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o podatku gruntowym.
Dz.U. 1955 nr 23 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie obniżek i ulg w podatku gruntowym.
Dz.U. 1955 nr 23 poz. 144 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1955.
Dz.U. 1955 nr 23 poz. 143 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym.
Dz.U. 1955 nr 23 poz. 142 uznany za uchylony Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym.
Dz.U. 1955 nr 22 poz. 141 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1955 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: białostockiego, bydgoskiego, lubelskiego i olsztyńskiego.
Dz.U. 1955 nr 22 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1955 r. w sprawie zmiany zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
Dz.U. 1955 nr 22 poz. 139 uznany za uchylony Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. o zniesieniu Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.
Dz.U. 1955 nr 22 poz. 138 uchylony Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. o samoopodatkowaniu ludności wsi.
Dz.U. 1955 nr 21 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1955 r. w sprawie zwolnienia od podatku obrotowego i dochodowego świadczeń (przychodów) podlegających opłacie targowej.
Dz.U. 1955 nr 21 poz. 136 uchylony Dekret z dnia 20 maja 1955 r. o podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1955 nr 21 poz. 135 uchylony Dekret z dnia 20 maja 1955 r. o zmianie ustawy o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy.
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 134 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o Społecznej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1955 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Brazylii do porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 132 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Rumuńskiej Republiki Ludowej do konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 131 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1955 r. w sprawie przystąpieniu Ludowej Republiki Bułgarii do konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 130 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 1955 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw gruźlicy.
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 129 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 kwietnia 1955 r. w sprawie Studium Przygotowawczego dla Śpiewaków w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie.
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 kwietnia 1955 r. w sprawie utworzenia Przygotowawczego Studium Muzycznego dla Kapelmistrzów Wojskowych przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 127 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 maja 1955 r. w sprawie czasu pracy pracowników komunalnych przedsiębiorstw komunikacyjnych.
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 1955 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.
Dz.U. 1955 nr 20 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 1955 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie właściwości organów powołanych do przechowywania rzeczy znalezionych i poszukiwania osób uprawnionych do odbioru, zasad przechowywania rzeczy oraz sposobu poszukiwania osób uprawnionych do odbioru.
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 124 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących norm różnych.
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 123 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 122 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 121 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących okuć meblowych, przyborów kreślarskich i pomocy biurowych.
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 120 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia.
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 119 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego.
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 118 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących rolnictwa i produktów spożywczych.
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 117 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu spożywczego.
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 116 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.
Dz.U. 1955 nr 19 poz. 114 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących umywalek i naczyń gospodarstwa domowego.
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 kwietnia 1955 r. w sprawie składu, sposobu powoływania, organizacji oraz trybu postępowania komisji lokalowych.
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1955 r. w sprawie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, jelenie i daniele.
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1955 r. w sprawie trybu orzekania o czynach powodujących nieznaczną szkodę w dziedzinie gospodarki spirytusem.
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1955 r. w sprawie trybu orzekania o czynach powodujących nieznaczną szkodę w dziedzinie gospodarki tytoniem.
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1955 r. w sprawie czasu trwania urlopu wypoczynkowego dla członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 108 uchylony Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o zmianie dekretu o prawie łowieckim.
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 107 akt posiada tekst jednolity Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 106 uchylony Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o Centralnym Urzędzie Naftowym.
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 105 Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa w urząd Ministra Górnictwa Węglowego.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 104 Oświadczenie rządowe z dnia 15 kwietnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Filipin do konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi oraz do konwencji z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, zmienionych protokołem z dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 9 marca 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 listopada 1952 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 1955 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Słupcy Sądu Powiatowego w Koninie.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 101 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 1955 r. o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących formularzy geodezyjnych.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 99 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących gwintów.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 98 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 97 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 94 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany normy państwowej, dotyczącej blachy białej (ocynowanej).
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 93 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 92 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących szkła sanitarnego oraz wyrobów przemysłu drzewnego i papierniczego.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 91 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 90 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 89 uchylony Dekret z dnia 16 kwietnia 1955 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Motoryzacyjnego.
Dz.U. 1955 nr 16 poz. 88 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1955 r. w sprawie wejścia w życie zrewidowanych postanowień do konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1955 nr 16 poz. 87 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji z dnia 31 marca 1953 r. o prawach politycznych kobiet.
Dz.U. 1955 nr 16 poz. 86 obowiązujący Konwencja o prawach politycznych kobiet z dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1955 nr 15 poz. 85 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.
Dz.U. 1955 nr 15 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.
Dz.U. 1955 nr 15 poz. 83 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1955 r. o przekazaniu sądom powszechnym dotychczasowej właściwości sądów wojskowych w sprawach karnych osób cywilnych, funkcjonariuszów organów bezpieczeństwa publicznego, Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej.
Dz.U. 1955 nr 15 poz. 82 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1955 z dnia 5 kwietnia 1955 r.
Dz.U. 1955 nr 14 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych.
Dz.U. 1955 nr 13 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprzętu gospodarstwa domowego.
Dz.U. 1955 nr 13 poz. 79 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.
Dz.U. 1955 nr 13 poz. 78 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.
Dz.U. 1955 nr 13 poz. 77 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przetworów spożywczych i materiału siewnego.
Dz.U. 1955 nr 13 poz. 76 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej hutnictwa.
Dz.U. 1955 nr 13 poz. 75 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.
Dz.U. 1955 nr 13 poz. 74 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych dla nieletnich.
Dz.U. 1955 nr 12 poz. 73 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wodomierzy, sprzętu mleczarskiego, wałów transmisyjnych i kół pasowych.
Dz.U. 1955 nr 12 poz. 72 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego.
Dz.U. 1955 nr 12 poz. 71 uchylony Dekret z dnia 11 marca 1955 r. o łączności.
Dz.U. 1955 nr 12 poz. 70 uchylony Dekret z dnia 11 marca 1955 r. o przekształceniu urzędu Ministra Poczt i Telegrafów w urząd Ministra Łączności.
Dz.U. 1955 nr 11 poz. 69 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.
Dz.U. 1955 nr 11 poz. 68 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.
Dz.U. 1955 nr 11 poz. 67 uchylony Dekret z dnia 11 marca 1955 r. zmieniający ustawę o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia.
Dz.U. 1955 nr 11 poz. 66 obowiązujący Dekret z dnia 11 marca 1955 r. o zmianie dekretu z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1955 nr 10 poz. 65 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa górniczego.
Dz.U. 1955 nr 10 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 1955 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości oraz metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1955 nr 10 poz. 63 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 stycznia 1955 r. w sprawie obrotu roślinami z zagranicą.
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie obowiązku uiszczania przedpłat na podatek gruntowy przez podatników podatku gruntowego, osiągających przychody z furmaństwa.
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 61 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe.
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 59 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie stawki podatku gruntowego od przychodów osiąganych z czynności furmaństwa dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1955.
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie wykonania dekretu o funduszu zakładowym.
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 57 uznany za uchylony Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o zmianie dekretu o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek.
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 56 uchylony Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym niektórych dotychczasowych czynności sądowych.
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 55 uchylony Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o właściwości organów w zakresie publicznej gospodarki lokalami.
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 54 uchylony Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. zmieniający ustawę o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 53 uznany za uchylony Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym.
Dz.U. 1955 nr 9 poz. 52 uchylony Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o funduszu zakładowym.
Dz.U. 1955 nr 8 poz. 51 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1955 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Lubsku.
Dz.U. 1955 nr 8 poz. 50 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 1955 r. w sprawie wnoszenia i popierania oskarżenia przez organy administracji państwowej.
Dz.U. 1955 nr 8 poz. 49 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.
Dz.U. 1955 nr 8 poz. 48 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1955 nr 7 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 11 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 sierpnia 1954 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych.
Dz.U. 1955 nr 7 poz. 46 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 10 stycznia 1955 r. zmieniające przepisy wykonawcze do prawa celnego.
Dz.U. 1955 nr 7 poz. 45 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi gospodarskich.
Dz.U. 1955 nr 7 poz. 44 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa.
Dz.U. 1955 nr 7 poz. 43 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektroniki.
Dz.U. 1955 nr 7 poz. 42 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.
Dz.U. 1955 nr 7 poz. 41 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 stycznia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących papierówki.
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 40 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 2 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1955 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 17 czerwca 1950 r. o sposobie obliczania i wypłacania uposażenia lub wynagrodzenia pracownikom powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1955 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców taboru żeglugi śródlądowej przejętego na własność Państwa.
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 37 uchylony Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o zmianie ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 36 akt jednorazowy Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o przejęciu taboru żeglugi śródlądowej na własność Państwa.
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 35 uchylony Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o terenowych organach administracji morskiej.
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 34 uchylony Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o organizacji hodowli zwierząt zarodowych.
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 33 uchylony Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o nasiennictwie.
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 32 uchylony Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków.
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 31 uchylony Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o przekazaniu wykonywania ubezpieczeń społecznych związkom zawodowym.
Dz.U. 1955 nr 5 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1955 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Łapach.
Dz.U. 1955 nr 5 poz. 29 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1955 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy, dochodowy od nieruchomości i od nabycia praw majątkowych oraz w sprawie przedpłat na zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy.
Dz.U. 1955 nr 5 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1955 r. w sprawie wstępu na nieruchomości w celu poszukiwania złóż kopalin.
Dz.U. 1955 nr 4 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 września 1951 r. w sprawie ograniczenia połowu ryb morskich włokiem dennym.
Dz.U. 1955 nr 4 poz. 26 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1954 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o organizacji schronisk dla nieletnich i tymczasowego regulaminu zakładów poprawczych.
Dz.U. 1955 nr 4 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1955 nr 4 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Pienińskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1955 nr 4 poz. 23 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1955 nr 3 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 13 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 sierpnia 1954 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych.
Dz.U. 1955 nr 3 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1954 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego od obrotów osiąganych ze świadczeń w zakresie widowiskowo-rozrywkowym.
Dz.U. 1955 nr 3 poz. 20 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie narzędzi do obróbki drewna.
Dz.U. 1955 nr 3 poz. 19 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących odlewów z żeliwa szarego.
Dz.U. 1955 nr 3 poz. 18 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa.
Dz.U. 1955 nr 3 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 1955 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1955.
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 11 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektroniki.
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej hutnictwa.
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 9 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych.
Dz.U. 1955 nr 2 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1955 r. w sprawie czasu pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.
Dz.U. 1955 nr 1 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących.
Dz.U. 1955 nr 1 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 8 stycznia 1955 r. w sprawie zakładania i uruchamiania lotnisk cywilnych.
Dz.U. 1955 nr 1 poz. 5 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.
Dz.U. 1955 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi i wyrobów galanteryjnych.
Dz.U. 1955 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1955 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów węglopochodnych.
Dz.U. 1955 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1955 r. w sprawie terminu wyborów ławników sądów wojewódzkich i powiatowych na lata 1955 i 1956.