Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 345 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. dotyczące ratyfikacji przez Zjednoczoną Republikę Arabską Konwencji (nr 18) w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 344 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Zjednoczoną Republikę Arabską i Filipiny Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 343 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 342 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. dotyczące przystąpienia Finlandii, Grecji i Niemieckiej Republiki Federalnej do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 341 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie przystąpienia Chile do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 340 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. dotyczące przystąpienia Jugosławii i Grecji do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 339 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1961 r. dotyczące przystąpienia Hiszpanii do Porozumienia Europejskiego uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 19 września 1949 r., podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r.
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 338 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1961 r. w sprawie zasad i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników postępowania karnego w sprawach podlegających właściwości sądów wojskowych oraz usprawiedliwiania niestawiennictwa żołnierzy w sprawach karnych podlegających właściwości sądów powszechnych.
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 337 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia sekretarzy gromadzkich i miejskich oraz sekretarzy osiedli.
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1961 nr 60 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1961 r. w sprawie obowiązku meldunkowego osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.
Dz.U. 1961 nr 60 poz. 334 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1962 z dnia 22 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 333 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych.
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 332 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1961 r. o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu należnych Państwu kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym i karnym oraz grzywien w postępowaniu cywilnym.
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1961 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Górowie Iławeckim.
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 330 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1961 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Przysusze Sądu Powiatowego w Opocznie.
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Myśliborzu i utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim.
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 328 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Radymnie i Gubinie oraz Wydziału Zamiejscowego w Skwierzynie Sądu Powiatowego w Międzyrzeczu.
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Hajnówce.
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 326 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie warszawskim.
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na fundusz gospodarki mieszkaniowej.
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 324 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Płocka w województwie warszawskim.
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 323 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie zmiany granic osiedla Ożarów-Franciszków w powiecie pruszkowskim, w województwie warszawskim.
Dz.U. 1961 nr 59 poz. 322 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów, miast Pruszkowa i Siedlec oraz miasta Zielonka i osiedli Wesoła i Sulejówek w województwie warszawskim.
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 321 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 maja 1957 r. o warunkowym zwolnieniu osób odbywających karę pozbawienia wolności.
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich.
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 319 uchylony Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. Przepisy wprowadzające kodeks morski.
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318 uchylony Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. Kodeks morski.
Dz.U. 1961 nr 57 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1961 r. w sprawie terminów płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w 1961 r. i zaliczek na te składki.
Dz.U. 1961 nr 57 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1961 nr 57 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych.
Dz.U. 1961 nr 57 poz. 314 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1961 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej oraz ludności przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Dz.U. 1961 nr 56 poz. 313 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1961 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego oraz prowadzenia ewidencji ludności.
Dz.U. 1961 nr 55 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 24 listopada 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie wypadków w zatrudnieniu.
Dz.U. 1961 nr 55 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1961 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 310 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1961 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 309 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 listopada 1961 r. w sprawie ochronnego szczepienia psów i innych zwierząt przeciw wściekliźnie.
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 308 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 307 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie lubelskim.
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 306 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych osiedli w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 305 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic miasta Legnicy w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 304 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie lubelskim.
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych osiedli w województwie katowickim.
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 302 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Mysłowic w województwie katowickim.
Dz.U. 1961 nr 54 poz. 301 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Świętochłowice i Ruda Śląska w województwie katowickim.
Dz.U. 1961 nr 53 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1961 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych.
Dz.U. 1961 nr 53 poz. 299 uchylony Ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. o targach i wystawach krajowych.
Dz.U. 1961 nr 53 poz. 298 uchylony Ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji.
Dz.U. 1961 nr 53 poz. 297 uznany za uchylony Ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej.
Dz.U. 1961 nr 53 poz. 296 uchylony Ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. o zmianie przepisów postępowania karnego.
Dz.U. 1961 nr 53 poz. 295 uchylony Ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych.
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 293 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Gwinei i Republiki Austrii w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 listopada 1961 r. w sprawie obowiązku zgłaszania niektórych maszyn i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości.
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 listopada 1961 r. w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych.
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 1961 r. w sprawie przekazania organów niektórych gromadzkich rad narodowych w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej.
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 289 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 1961 r. w sprawie określenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji.
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 288 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Świecia w powiecie świeckim i Żnina w powiecie żnińskim w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 287 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Drawska Pomorskiego w powiecie drawskim, województwie koszalińskim.
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 286 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1961 r. w sprawie warunków zatrudniania oraz kwalifikacji pracowników techniczno-badawczych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej w Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1961 nr 52 poz. 285 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1961 r. w sprawie organizacji Polskiej Agencji Prasowej PAP.
Dz.U. 1961 nr 51 poz. 284 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie białostockim.
Dz.U. 1961 nr 51 poz. 283 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz miasta Słupska w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1961 nr 51 poz. 282 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1961 r. dotyczące wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie warunków weterynaryjno-sanitarnych obowiązujących przy wwozie, wywozie i tranzycie zwierząt, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podpisanej w Pradze dnia 14 listopada 1960 r.
Dz.U. 1961 nr 51 poz. 281 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie warunków weterynaryjno-sanitarnych obowiązujących przy wwozie, wywozie i tranzycie zwierząt, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podpisana w Pradze dnia 14 listopada 1960 r.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 280 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mali do Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 279 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie przystąpienia Federacji Nigerii do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 278 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 października 1961 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 lipca 1961 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 276 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie poznańskim.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 275 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 274 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Lipiany w powiecie Pyrzyckim i Myślibórz w powiecie myśliborskim, województwie szczecińskim.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 273 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Sławkowa w powiecie olkuskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 272 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Iłży w powiecie iłżeckim, Kozienic w powiecie kozienickim i Sandomierza w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów w województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 270 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic województw olsztyńskiego, gdańskiego i warszawskiego.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 269 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie poznańskim.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 268 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic osiedla Reda w powiecie wejherowskim, województwie gdańskim.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 267 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic osiedla Brzeszcze w powiecie oświęcimskim i zniesienia osiedla Wodna w powiecie chrzanowskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1961 nr 50 poz. 266 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Łodzi.
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 1961 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów art. 19 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym na zastawy ustanawiane na rzecz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 264 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 lipca 1957 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności dowodów osobistych.
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 263 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic miasta Kielc w województwie kieleckim.
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 262 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic powiatów choszczeńskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego oraz w sprawie zniesienia osiedla Kluczewo w powiecie stargardzkim, województwie szczecińskim.
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 261 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic województw kieleckiego, rzeszowskiego i warszawskiego.
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 260 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie łódzkim.
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 259 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1961 r. w sprawie odległości i warunków lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych w stosunku do dróg publicznych, linii kolejowych i lotnisk.
Dz.U. 1961 nr 48 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 października 1961 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do studiów w szkołach wyższych podległych Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej i Turystyki osób, które przerwały studia na drugim lub wyższym roku studiów.
Dz.U. 1961 nr 48 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 1961 r. o taryfie wynagrodzeń tłumaczów przysięgłych.
Dz.U. 1961 nr 48 poz. 256 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1961 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy.
Dz.U. 1961 nr 48 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu urządzeń mikrofalowych.
Dz.U. 1961 nr 47 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1961 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, podpisanej w Moskwie dnia 15 lutego 1961 r.
Dz.U. 1961 nr 47 poz. 253 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych podpisana w Moskwie dnia 15 lutego 1961 r.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 252 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1961 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów oraz rejestrów handlowych i innych przez Sąd Powiatowy w Sokółce.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 250 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miast Olesno w powiecie oleskim i Strzelce Opolskie w powiecie strzeleckim, województwie opolskim.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 249 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 248 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Nowej Soli w powiecie nowosolskim, województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 247 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Przemyśla w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 246 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmiany granic osiedla Zawadzkie w powiecie strzeleckim oraz zniesienia osiedla Otmęt w powiecie krapkowickim, województwie opolskim.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 245 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 244 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic niektórych miast w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 243 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmian granic powiatów kluczborskiego i oleskiego oraz miasta Opola w województwie opolskim.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 242 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego w województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów w województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 240 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 roku.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 239 wygaśnięcie aktu Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 238 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1961 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 237 obowiązujący Układ w sprawie Antarktydy podpisany w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1961 nr 45 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 września 1961 r. o personelu lotniczym.
Dz.U. 1961 nr 44 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1961 r. w sprawie regulaminu zakładów lecznictwa zamkniętego dla nałogowych alkoholików.
Dz.U. 1961 nr 44 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 września 1961 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez państwowe jednostki handlowe.
Dz.U. 1961 nr 44 poz. 233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1961 r. w sprawie noszenia i użycia broni palnej przez organy ochrony kolei oraz w sprawie działalności tych organów poza obszarem kolejowym.
Dz.U. 1961 nr 44 poz. 232 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1961 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace geologiczne.
Dz.U. 1961 nr 43 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia.
Dz.U. 1961 nr 43 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1961 nr 43 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie zasad zatrudniania pracowników inżynieryjno-technicznych i innych równorzędnych, pracowników administracyjnych, robotników i innych pracowników fizycznych w instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1961 nr 43 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie warunków i trybu powoływania pracowników naukowych w instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1961 nr 43 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie zasad wykonywania przez pracowników naukowych instytutów naukowo-badawczych dodatkowych stałych zajęć zarobkowych.
Dz.U. 1961 nr 43 poz. 226 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych.
Dz.U. 1961 nr 43 poz. 225 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych.
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1961 r. dotyczące przystąpienia Australii do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 223 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Monako Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 222 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1961 r. w sprawie przyjęcia przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1961 r. w sprawie zasad i trybu zbycia broni i amunicji.
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 219 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 218 obowiązujący Konwencja (nr 111) dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Polski do: 1) Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, 2) Protokołu dodatkowego do tej Konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz 3) Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1961 nr 42 poz. 216 obowiązujący Akt Końcowy Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie formalności celnych dotyczących czasowego przywozu prywatnych motorowych pojazdów drogowych i turystyki, Konwencja dotycząca ułatwień celnych dla turystyki, Protokół dodatkowy do tej Konwencji odnoszący się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencja celna w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisane w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 215 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 lipca 1939 r. - Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 214 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1961 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 212 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1961 r. w sprawie przystąpienia szeregu krajów do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 211 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 czerwca 1961 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej portu morskiego w Ustce.
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 210 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1961 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1961 w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych i geologicznych, w samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego oraz w pracowniach konserwacji zabytków.
Dz.U. 1961 nr 40 poz. 208 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1961 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie budownictwa specjalnego.
Dz.U. 1961 nr 40 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 sierpnia 1961 r. w sprawie zwolnień od należności celnych i stosowania odprawy celnej warunkowej w pogranicznym ruchu turystycznym pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną.
Dz.U. 1961 nr 40 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 sierpnia 1961 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej.
Dz.U. 1961 nr 40 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1961 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażenia pracowników administracyjnych w państwowych komisjach arbitrażowych.
Dz.U. 1961 nr 40 poz. 204 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1961 r. w sprawie uposażenia administracyjnych pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1961 nr 40 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie przyjmowania od niektórych indywidualnych gospodarstw rolnych równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1961 nr 39 poz. 202 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.
Dz.U. 1961 nr 39 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1961 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w stanie nietrzeźwości.
Dz.U. 1961 nr 39 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 sierpnia 1961 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1961 nr 39 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 6 sierpnia 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu gastronomicznego i garmażeryjnego.
Dz.U. 1961 nr 39 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1961 r. w sprawie opuszczonych gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1961 nr 38 poz. 197 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie państwowego nadzoru budowlanego nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektów budowlanych budownictwa powszechnego.
Dz.U. 1961 nr 38 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego.
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 195 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym.
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 194 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 193 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Maroko Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 192 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę i Danię Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 191 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę oraz stosowania przez Wielką Brytanię i Danię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 lipca 1961 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 czerwca 1947 r. w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji.
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 listopada 1952 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną.
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników.
Dz.U. 1961 nr 37 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1961 r. w sprawie opłat za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1961 nr 36 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1961 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 10 września 1952 r. o rejestrze skazanych.
Dz.U. 1961 nr 36 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
Dz.U. 1961 nr 36 poz. 184 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie wydawania oświadczeń o celowości założenia spółdzielni i ich związków oraz o rejestrze spółdzielni i ich związków.
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 183 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 czerwca 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 28 sierpnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach ziemniaków.
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 182 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 czerwca 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż.
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 181 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie wykazu materiałów budowlanych, na których posiadanie osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej obowiązane są posiadać dowody legalnego ich nabycia lub uzyskania.
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 5 lipca 1961 r. w sprawie szczegółowych zasad określania wewnątrzzakładowych sieci telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 179 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie dowodów nabycia materiałów budowlanych oraz sporządzenia spisu remanentu tych materiałów.
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników inspektoratów żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 177 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie włączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi do Uniwersytetu Łódzkiego.
Dz.U. 1961 nr 35 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie budownictwa specjalnego.
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 lipca 1961 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy.
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 1961 r. w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi oraz udzielania poręczeń za te osoby.
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1961 r. w sprawie sposobu wykonywania orzeczeń, o których mowa w art. 62 kodeksu karnego.
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze.
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 1961 r. w sprawie ulg podatkowych dla zespołów chłopskich prowadzących działalność w zakresie pozyskania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców.
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1961 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1961 w jednostkach organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej.
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1961 r. w sprawie uposażenia nauczycieli zatrudnionych w Ministerstwie Rolnictwa na stanowiskach wymagających kwalifikacji nauczycielskich.
Dz.U. 1961 nr 34 poz. 167 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1961 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.
Dz.U. 1961 nr 33 poz. 166 uchylony Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. Prawo celne.
Dz.U. 1961 nr 33 poz. 165 uchylony Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o zmianie dekretu z dnia 22 października 1951 r. o dowodach osobistych.
Dz.U. 1961 nr 33 poz. 164 uchylony Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności.
Dz.U. 1961 nr 32 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1961 r. w sprawie funduszu zakładowego na rok 1961 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Dz.U. 1961 nr 32 poz. 162 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o obowiązku udokumentowania pochodzenia materiałów użytych na cele budownictwa nie uspołecznionego.
Dz.U. 1961 nr 32 poz. 161 Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. zmieniająca ustawę z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.
Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania.
Dz.U. 1961 nr 32 poz. 159 uchylony Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1961 nr 31 poz. 158 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1961 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1961 r. w sprawie obowiązku zakładania urządzeń piorunochronnych na budynkach.
Dz.U. 1961 nr 31 poz. 157 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1961 r. w sprawie przystąpienia Argentyny do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. oraz do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1961 nr 31 poz. 156 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1961 r. dotyczące ratyfikacji i przystąpienia przez szereg państw do konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1961 nr 31 poz. 155 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1961 r. w sprawie przystąpienia Haiti do międzynarodowej konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.
Dz.U. 1961 nr 31 poz. 154 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1960 r. w sprawie wejścia w życie załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r., zawierającego przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów wyłączonych od przewozu lub przyjmowanych do przewozu warunkowo (RID).
Dz.U. 1961 nr 31 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 czerwca 1961 r. w sprawie udzielania zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zagranicznymi pojazdami samochodowymi.
Dz.U. 1961 nr 31 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1961 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych.
Dz.U. 1961 nr 30 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Ministra Rolnictwa z dnia 31 maja 1961 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy opracowaniu projektu planu podziału terenów budowlanych na obszarach wsi.
Dz.U. 1961 nr 30 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 31 maja 1961 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania terenów budowlanych na wsi.
Dz.U. 1961 nr 30 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 czerwca 1961 r. w sprawie zwalczania zarazy ziemniaczanej.
Dz.U. 1961 nr 30 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1959 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji zakładów ubezpieczeń, które utraciły prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1961 nr 30 poz. 147 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1961 r. uchylające rozporządzenie z dnia 11 października 1956 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego od obrotów osiąganych ze świadczeń w zakresie widowiskowo-rozrywkowym.
Dz.U. 1961 nr 30 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 listopada 1959 r. w sprawie siedzib oraz zasięgu terytorialnego wojskowych komend wojewódzkich i wojskowych komend rejonowych.
Dz.U. 1961 nr 30 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników prezydiów dzielnicowych rad narodowych w m. st. Warszawie.
Dz.U. 1961 nr 30 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego.
Dz.U. 1961 nr 29 poz. 143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 25 maja 1961 r. w sprawie warunków, jakim powinni odpowiadać kandydaci na bibliotekarzy dyplomowanych w szkołach wyższych, oraz w sprawie zasad i trybu składania egzaminów bibliotekarskich.
Dz.U. 1961 nr 29 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1961 r. w sprawie obowiązku zakładania urządzeń piorunochronnych na budynkach.
Dz.U. 1961 nr 28 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1961 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowym porozumieniu cukrowniczym, sporządzonym w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1961 nr 28 poz. 140 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1961 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Cypru, Federacji Nigerii i Republiki Senegalu w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1961 nr 28 poz. 139 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1961 r. w sprawie akceptacji przez szereg krajów Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1961 nr 28 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1961 r. w sprawie pokrywania kosztów postępowania przewidzianego w ustawie o terenach budowlanych na obszarach wsi oraz zasad ustalania cen za grunty podlegające przymusowemu zbyciu.
Dz.U. 1961 nr 28 poz. 137 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1961 nr 28 poz. 136 Oświadczenie rządowe z dnia 27 maja 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczania morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1961 nr 28 poz. 135 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzona w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1961 nr 27 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1961 r. w sprawie organizacji sądów honorowych i sądów koleżeńskich dla funkcjonariuszów Służby Więziennej oraz zasad i trybu postępowania przed tymi sądami.
Dz.U. 1961 nr 27 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 1961 r. w sprawie przedpłat na zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy.
Dz.U. 1961 nr 27 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 3 maja 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 marca 1960 r. w sprawie organów właściwych do wydawania w kraju paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży oraz do czynienia w nich zmian i wznawiania ich ważności, jak również w sprawie zasad i trybu postępowania w tych sprawach.
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 131 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1961 r. w sprawie wypowiedzenia przez Holandię i Jugosławię Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1961 r. w sprawie wypowiedzenia przez Zjednoczoną Republikę Arabską Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r. i zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., której Syria była stroną.
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Argentynę Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 18 maja 1961 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i świadczeń z ubezpieczeń społecznych dla pracowników zatrudnionych w zakładach rzemiosła indywidualnego.
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 127 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 6 maja 1961 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla członków spółdzielni pracy zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych.
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 126 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1961 r. w sprawie zmiany przepisów o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 125 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 1961 r. w sprawie przyznania XXX Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 1961 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w zakładach rzemiosła indywidualnego.
Dz.U. 1961 nr 25 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1956 r. w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego.
Dz.U. 1961 nr 25 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 2 maja 1961 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz w przedsiębiorstwach Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1961 nr 25 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 marca 1959 r. w sprawie wykonywania kar aresztu orzeczonych przez kolegia karno-administracyjne przy prezydiach rad narodowych.
Dz.U. 1961 nr 25 poz. 120 uznany za uchylony Ustawa z dnia 15 maja 1961 r. o zmianie liczby członków Rady Państwa.
Dz.U. 1961 nr 24 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Finansów z dnia 15 kwietnia 1961 r. w sprawie określenia zasad i sposobu uiszczania kosztów związanych z wykonaniem postanowienia prokuratora lub sądu o zabezpieczeniu kar i roszczeń odszkodowawczych oraz kosztów związanych z wykonywaniem przepadku majątku.
Dz.U. 1961 nr 24 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1961 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.
Dz.U. 1961 nr 24 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1961 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów.
Dz.U. 1961 nr 24 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1961 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1961 nr 24 poz. 115 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1961 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w zakładach przeciwgruźliczych.
Dz.U. 1961 nr 23 poz. 114 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 21 października 1954 r. o urzędach górniczych.
Dz.U. 1961 nr 23 poz. 113 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze.
Dz.U. 1961 nr 23 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1960 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Konwencji Międzynarodowych o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisanych w Bernie dnia 25 października 1952 r.
Dz.U. 1961 nr 23 poz. 111 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1961 r. w sprawie zniesienia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Chodzieży i utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Pile.
Dz.U. 1961 nr 23 poz. 110 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1961 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1961 nr 22 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 kwietnia 1961 r. w sprawie komisji społeczno-lekarskich do spraw przymusowego leczenia alkoholików.
Dz.U. 1961 nr 22 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1961 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy.
Dz.U. 1961 nr 22 poz. 107 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na lata 1960 i 1961 w przedsiębiorstwach przemysłowych wchodzących w skład Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich.
Dz.U. 1961 nr 21 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 czerwca 1959 r. w sprawie przeprowadzenia poboru i udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej.
Dz.U. 1961 nr 21 poz. 105 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1961 r. w sprawie zmiany zakresu działania urzędów stanu cywilnego prezydiów gromadzkich rad narodowych i rad narodowych osiedli.
Dz.U. 1961 nr 21 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1961 r. w sprawie izb wytrzeźwień.
Dz.U. 1961 nr 20 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 marca 1961 r. w sprawie świadczeń leczniczych dla rencistów i inwalidów oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1961 nr 20 poz. 102 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1961 r. w sprawie uzupełnienia rodzajów (specjalności) rzemiosł, objętych ulgami podatkowymi z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1961 nr 20 poz. 101 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1961 r. w sprawie zmiany właściwości do udzielania zezwoleń na zameldowanie i pobyt na terenie m. st. Warszawy oraz miast: Łodzi, Krakowa i Poznania.
Dz.U. 1961 nr 20 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1958 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych.
Dz.U. 1961 nr 19 poz. 99 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1961 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mali i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1961 nr 19 poz. 98 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia szeregu krajów do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1961 nr 19 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 marca 1961 r. w sprawie zwalczania mączniaka rzekomego tytoniu.
Dz.U. 1961 nr 19 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 1961 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i unieważnienia paszportów wzoru dotychczasowego.
Dz.U. 1961 nr 19 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1961 r. w sprawie wykorzystania środków funduszu zakładowego przedsiębiorstw państwowych w części przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników.
Dz.U. 1961 nr 18 poz. 94 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 93 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia Haiti do międzynarodowej Konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 92 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie uczestnictwa Albanii, Rumunii i Gwatemali w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1961 r. w sprawie zaliczenia niektórych substancji do środków odurzających.
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1961 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Stopnicy Sądu Powiatowego w Busku-Zdroju.
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem.
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 88 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 87 obowiązujący Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1961 nr 16 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i rzecznych.
Dz.U. 1961 nr 16 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 1961 r. o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników Głównego Urzędu Statystycznego, zatrudnionych w wojewódzkich inspektoratach badań budżetów rodzinnych.
Dz.U. 1961 nr 16 poz. 84 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 1961 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1961 nr 15 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1961 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 17 maja 1960 r.
Dz.U. 1961 nr 15 poz. 82 uchylony Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką, podpisana w Pradze dnia 17 maja 1960 r.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Umowy o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami, podpisanej w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 80 obowiązujący Umowa o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Umowy o współpracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 78 obowiązujący Umowa o współpracy w dziedzinie weterynarii podpisana w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 77 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i do Protokołu, podpisanego w Paryżu dnia 10 maja 1948 r., zmieniającego powyższą Konwencję.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 76 obowiązujący Konwencja o wystawach międzynarodowych podpisana w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. i Protokół zmieniający tę Konwencję podpisany w Paryżu dnia 10 maja 1948 r.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 75 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1960 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1961 nr 14 poz. 74 obowiązujący Konwencja o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej podpisana w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1961 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia Francji do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 71 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia szeregu krajów do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1961 r. w sprawie ratyfikacji względnie przystąpienia szeregu państw do Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1961 r. w sprawie przystąpienia Gwinei, Federacji Malajskiej i Albanii do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 68 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 1961 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Czeladzi.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 67 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu za dokonywanie oględzin i stawek należności kuratorów oraz warunków ich przyznawania i wypłaty.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 66 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1960 r. o komornikach.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1961 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1957 r. w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych oraz w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu różnic budżetowych.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1961 r. w sprawie uprawnień organów gromadzkich rad narodowych w zakresie udzielania ulg w podatku gruntowym z tytułu klęsk żywiołowych.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 63 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Kórnika w powiecie śremskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie zasad i trybu potrąceń z wynagrodzenia na rachunek grzywny.
Dz.U. 1961 nr 12 poz. 61 uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach.
Dz.U. 1961 nr 12 poz. 60 uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1961 nr 11 poz. 59 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1961 r. w sprawie zmiany granic powiatów świdwińskiego i drawskiego w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1961 nr 11 poz. 58 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lutego 1961 r. o pięcioletnim planie rozwoju gospodarki narodowej na lata 1961-1965.
Dz.U. 1961 nr 10 poz. 57 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. - Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1961 nr 10 poz. 56 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1961 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1961 nr 10 poz. 55 uchylony Ustawa z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.
Dz.U. 1961 nr 10 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 16 lutego 1961 r. o hodowli roślin i nasiennictwie.
Dz.U. 1961 nr 10 poz. 53 uchylony Ustawa z dnia 16 lutego 1961 r. o zakresie działania Ministra Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1961 nr 9 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu i przechowywaniu butli ze sprężonym tlenem w zakładach leczniczych.
Dz.U. 1961 nr 9 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach kopalnictwa rud żelaznych i nieżelaznych.
Dz.U. 1961 nr 9 poz. 50 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1961 w kopalniach węgla oraz w zakładach energetycznych okręgu podległych Ministrowi Górnictwa i Energetyki.
Dz.U. 1961 nr 9 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
Dz.U. 1961 nr 8 poz. 48 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności.
Dz.U. 1961 nr 7 poz. 47 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym.
Dz.U. 1961 nr 7 poz. 46 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. Prawo budowlane.
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1961 r. w sprawie zasad i trybu użycia broni przez pracowników Straży Przemysłowej.
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 43 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 42 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej.
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 41 uznany za uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego.
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 40 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Karnego Wojska Polskiego.
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 39 Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych i dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 38 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 37 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 1961 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Brzegu.
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 36 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1961 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone grunty w mieście lub osiedlu oraz za ograniczenie prawa własności i za odjęcie lub ograniczenie innego prawa rzeczowego na nieruchomości.
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie zasad i trybu rozliczania się w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości rolnych.
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 33 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o ochronie wód przed zanieczyszczeniem.
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 32 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 31 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o dozorze technicznym.
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 30 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi.
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1960 r. w sprawie przystąpienia Wenezueli i Indonezji do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1960 r. w sprawie przyjęcia przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie nadzoru sanitarnego nad produkcją i obrotem mięsem mielonym lub siekanym chłodzonym lub mrożonym.
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi.
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1959 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny ubitej.
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 24 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 9 grudnia 1960 r. uchylające rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w biurach urządzania i pomiaru lasu.
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 grudnia 1960 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz w przedsiębiorstwach Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 15 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych.
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 15 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych.
Dz.U. 1961 nr 4 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych.
Dz.U. 1961 nr 3 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.
Dz.U. 1961 nr 3 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie.
Dz.U. 1961 nr 3 poz. 17 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1961 r. w sprawie obniżenia skali podatku od wynagrodzeń dla pracowników umysłowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach kopalnictwa węgla, rud i w niektórych przedsiębiorstwach kopalnictwa surowców chemicznych.
Dz.U. 1961 nr 3 poz. 16 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1961 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.
Dz.U. 1961 nr 3 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 1961 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1961.
Dz.U. 1961 nr 3 poz. 14 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1959 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób trudniących się wędzeniem ryb.
Dz.U. 1961 nr 3 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1961 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 20 września 1957 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków.
Dz.U. 1961 nr 2 poz. 12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza) w trybie przejściowym.
Dz.U. 1961 nr 2 poz. 11 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.
Dz.U. 1961 nr 2 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów, osiąganych z wylęgu i hodowli drobiu, nie prowadzonych w ramach gospodarstwa rolnego.
Dz.U. 1961 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 listopada 1952 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną.
Dz.U. 1961 nr 2 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 października 1958 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów osiąganych z hodowli zwierząt futerkowych, nie będącej działem specjalnym gospodarstwa rolnego, oraz ulg podatkowych przy opodatkowaniu takich przychodów.
Dz.U. 1961 nr 2 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł.
Dz.U. 1961 nr 2 poz. 6 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Danii, podpisanej w Kopenhadze dnia 8 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1961 nr 2 poz. 5 obowiązujący Umowa kulturalna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Danii, podpisana w Kopenhadze dnia 8 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1961 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 16 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia, którzy chałupnicy są pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1961 nr 1 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 19 grudnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez państwowe jednostki handlowe.
Dz.U. 1961 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1960 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.
Dz.U. 1961 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie praktyk studentów szkół wyższych.