Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1933 nr 298 poz. 331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej".
M.P. 1933 nr 298 poz. 330 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1933 nr 297 poz. 329 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o ulgach dla funkcjonariuszów państwowych przy przejazdach kolejami państwowemi.
M.P. 1933 nr 296 poz. 328 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 grudnia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów pod budowę odgałęzienia kolei elektrycznej użytku publicznego Warszawa - Grodzisk
M.P. 1933 nr 296 poz. 327 Postanowienie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 grudnia 1933 r. w sprawie nagród artystycznych, ustanowionych przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
M.P. 1933 nr 295 poz. 326 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1933 r. o nadanie statutu Związkowi izb rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w m. st. Warszawie.
M.P. 1933 nr 295 poz. 325 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 grudnia 1933 r. Nr 2547/33
M.P. 1933 nr 294 poz. 324 Uchwała Komisji Polubownej ustalającej warunki pracy i płacy na rok służbowy 1934/335 dla robotników rolnych i leśnych na terenie Województw Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego.
M.P. 1933 nr 294 poz. 323 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 294 poz. 322 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 293 poz. 321 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 12 grudnia 1933 r. w sprawie ograniczenia przemysłu okrężnego na terenie miasta Tarnowskie Góry.
M.P. 1933 nr 293 poz. 320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 grudnia 1933 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo - Handlowej w Sosnowcu
M.P. 1933 nr 293 poz. 319 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 18 października 1933 r. mocy obowiązującej dla przemysłu budowlanego w Gdyni.
M.P. 1933 nr 292 poz. 318 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości
M.P. 1933 nr 291 poz. 317 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 grudnia 1933 r. w sprawie barwienia przywożonych z zagranicy nasion roślin koniczynowatych.
M.P. 1933 nr 291 poz. 316 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1933 r. o urzędach celnych upoważnionych do odprawy celnej zagranicznych roślin, oraz o krajowych stacjach ochrony roślin, jakoteż krajowych stacjach oceny nasion, uprawnionych do wydawania świadectw zdrowotności roślin, względnie czystości nasion.
M.P. 1933 nr 290 poz. 315 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 grudnia 1933 r. w sprawie wykazu rzeczoznawców, upoważnionych do urzędowego odbioru technicznego materjałów używanych do budowy kotłów parowch.
M.P. 1933 nr 289 poz. 314 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność
M.P. 1933 nr 288 poz. 313 uchylony Regulamin eksploatacji państwowych urządzeń przeładunkowych w porcie w Gdyni.
M.P. 1933 nr 287 poz. 312 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 27 października 1933 r. L. D. IV. 28534/2/33 w sprawie wykazu trucizn i środków farmaceutycznych silnie działających, których odprawa celna odbywać się będzie na zasadzie rocznych zaświadczeń władz administracyjnych II instancji.
M.P. 1933 nr 286 poz. 311 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1933 nr 286 poz. 310 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 282 poz. 309 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 282 poz. 308 akt indywidualny Zarządzenie o Nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 281 poz. 307 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 listopada 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: warszawskiego. białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatu olkuskiego na rok służbowy 1934/35
M.P. 1933 nr 279 poz. 306 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 listopada 1933 r. o uchyleniu sekwestru cystern naftowych.
M.P. 1933 nr 278 poz. 305 Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. w sprawie przyznania dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Skarbu na popieranie obrotu produktami rolniczemi.
M.P. 1933 nr 278 poz. 304 Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Przemysłu i Handlu
M.P. 1933 nr 277 poz. 303 Ogłoszenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 listopada 1933 r. w sprawie Wykazu Statystycznego Towarów, służącego za podstawę zgłoszeń do statystyki celnej.
M.P. 1933 nr 275 poz. 302 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1933 r. w sprawie urzędów celnych, uprawnionych do odprawy celnej produktów pośrednich, służących do wyrobu barwników syntetycznych
M.P. 1933 nr 275 poz. 301 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1933 nr 274 poz. 300 Okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr 93 z dnia 6 października 1933 r. w sprawie przepisów o projektowaniu i wykonaniu połączeń spawanych w stalowych konstrukcjach budowlanych.
M.P. 1933 nr 273 poz. 299 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 listopada 1933 r. o zawieszeniu wykonywania umowy kartelowej w sprawie karbidu.
M.P. 1933 nr 273 poz. 298 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 1933 r. Nr 2543/33
M.P. 1933 nr 272 poz. 297 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 listopada 1933 r. w sprawie dokumentów podróży dla tratew.
M.P. 1933 nr 271 poz. 296 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 1933 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 18 października - 6 listopada 1933 r. mocy powszechnie obowiązującej dla przemysłu budowlanego w Gdyni.
M.P. 1933 nr 270 poz. 295 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Pomorskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1933 nr 269 poz. 294 Sprostowanie Redakcji "Monitora Polskiego" do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 listopada 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei Warszawa - Radom.
M.P. 1933 nr 267 poz. 293 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 października 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany statutu Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu.
M.P. 1933 nr 266 poz. 292 Sprostowanie Redakcji "Monitora Polskiego" do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów dla lotniska w Małaszewiczach.
M.P. 1933 nr 263 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 listopada 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei Warszawa - Radom.
M.P. 1933 nr 262 poz. 290 Zarządzenie Prezydenta Rzeczpospolietj z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Powursku na potrzeby wojskowe.
M.P. 1933 nr 262 poz. 289 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu w Lidzie na cele zakwaterowania wojska.
M.P. 1933 nr 261 poz. 288 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. Nr. 1 z dnia 4 listopada 1933 r. L. D. IV. 27657/2/33
M.P. 1933 nr 261 poz. 287 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu na rzecz gminy m. st. Warszawy pod regulację ulicy Płockiej w Warszawie.
M.P. 1933 nr 261 poz. 286 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów dla lotniska w Małaszewiczach.
M.P. 1933 nr 261 poz. 285 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych, w sprawie zwinięcia urzędu celnego w Dziśnie.
M.P. 1933 nr 260 poz. 284 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 260 poz. 283 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 260 poz. 282 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 259 poz. 281 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
M.P. 1933 nr 259 poz. 280 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 259 poz. 279 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 259 poz. 278 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 259 poz. 277 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1933 nr 258 poz. 276 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości.
M.P. 1933 nr 258 poz. 275 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami.
M.P. 1933 nr 257 poz. 274 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 1933 r. w sprawie unieważnienia legitymacyj filmowych wydanych od dnia 1.I.1928 r. do 31.XII.1929 r.
M.P. 1933 nr 255 poz. 273 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości.
M.P. 1933 nr 255 poz. 272 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie odroczenia sesji zwyczajnej Senatu.
M.P. 1933 nr 255 poz. 271 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie odroczenia sesji zwyczajnej Sejmu.
M.P. 1933 nr 252 poz. 270 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 października 1933 r. w sprawie przejścia radców zniesionej Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy do Izb Przemysłowo-Handlowych w Gdyni i w Poznaniu.
M.P. 1933 nr 252 poz. 269 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1933 r. w sprawie ilości i wysokości premij 4% premjowej pożyczki inwestycyjnej oraz sposobu ich losowania.
M.P. 1933 nr 252 poz. 268 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 24 października 1933 r. L. D. IV. 28236/2/33.
M.P. 1933 nr 251 poz. 267 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1933 nr 250 poz. 266 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zwołania Senatu na sesję zwyczajną.
M.P. 1933 nr 250 poz. 265 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zwołania Sejmu na sesję zwyczajną.
M.P. 1933 nr 248 poz. 264 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 października 1933 o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. st. Warszawy gruntów pod regulację ulicy Chmielnej w Warszawie.
M.P. 1933 nr 245 poz. 263 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 października 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 4 sierpnia 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych (z wyłączeniem wyrobu i rafinacji cukru oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego) na terenie miasta Ostrowa i powiatu ostrowskiego.
M.P. 1933 nr 241 poz. 262 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 16 października 1933 r. w sprawie udzielenia instytucjom kredytu długoterminowego zezwoleń na dokonywanie konwersji zaległości od pożyczek.
M.P. 1933 nr 240 poz. 261 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych.
M.P. 1933 nr 239 poz. 260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów dla przebudowy odcinka drogi państwowej Chojnice-Tczew w Sucuminie, w powiecie starogardzkim.
M.P. 1933 nr 237 poz. 259 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1933 r. o częściowej zmianie instrukcji morsko-celnej dla urzędu celnego w Gdyni
M.P. 1933 nr 237 poz. 258 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1933 nr 236 poz. 257 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 11 października 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o warunkach uzyskania pozwoleń na przywóz za cłem ulgowem niektórych owoców południowych, towarów kolonjalnych i olejów roślinnych.
M.P. 1933 nr 236 poz. 256 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 października 1933 r. w sprawie stosowania ceł maksymalnych.
M.P. 1933 nr 235 poz. 255 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości
M.P. 1933 nr 234 poz. 254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. o Polskiej Akademji Literatury
M.P. 1933 nr 233 poz. 253 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 5 października 1933 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa państwowego "Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i w Chorzowie".
M.P. 1933 nr 233 poz. 252 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1933 nr 232 poz. 251 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalające warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1933/34 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego.
M.P. 1933 nr 228 poz. 250 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 września 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Łódzkiej Izby Rolniczej
M.P. 1933 nr 225 poz. 249 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1933 nr 223 poz. 248 uchylony Instrukcja Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 września 1933 r. o sposobie wykonywania nadzoru nad wyrobem, obrotem i dobrocią preparatów organoterapeutycznych.
M.P. 1933 nr 222 poz. 247 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 września 1933 r. o umorzeniu obligacji 7 % pożyczki kolejowej.
M.P. 1933 nr 222 poz. 246 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1933 r. o umorzeniu obligacji 6 1/2 % pożyczki zagranicznej z r. 1930.
M.P. 1933 nr 222 poz. 245 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu o konwersji pożyczek w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego.
M.P. 1933 nr 219 poz. 244 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 września 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 14 lipca 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych na terenie miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, przemysłu spirytusowego i garbarskiego oraz z wyłączeniem robotników wykwalifikowanych przemysłu budowlanego.
M.P. 1933 nr 218 poz. 243 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 września 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 24 lipca 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich cukrowni na obszarze Województwa Poznańskiego, za wyłączeniem cukrowni Wierzchosławickiej w Wierzchosławicach.
M.P. 1933 nr 218 poz. 242 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 września 1933 r. w sprawie ustalenia terminu przeniesienia Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku do Torunia.
M.P. 1933 nr 216 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 września 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego na rok służbowy 1933/34.
M.P. 1933 nr 215 poz. 240 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 września 1933 r. o zawieszeniu wykonywania umów kartelowych w przemyśle cementowym.
M.P. 1933 nr 214 poz. 239 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 września 1933 r. w sprawie uzupełnienia spisu instytucyj naukowych i zakładów naukowo-badawczych, mających prawo przywozu z zagranicy bez cła środków, preparatów i przyrządów naukowych.
M.P. 1933 nr 212 poz. 238 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości.
M.P. 1933 nr 211 poz. 237 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 211 poz. 236 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 210 poz. 235 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 1933 r. o ustaleniu listy drugiej sędziów kartelowych.
M.P. 1933 nr 209 poz. 234 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1933 r. w sprawie ustalenia granic i siedzib rejonów kontrolnych w organizacji kontroli skarbowej.
M.P. 1933 nr 206 poz. 233 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 sierpnia 1933 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej zawartej 4 sierpnia 1933 r. w Ostrowie mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego) na terenie miasta Ostrowa oraz powiatu ostrowskiego.
M.P. 1933 nr 200 poz. 232 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 sierpnia 1933 r. o utworzeniu urzędu telekomunikacyjnego w Warszawie.
M.P. 1933 nr 199 poz. 231 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1933 nr 199 poz. 230 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 199 poz. 229 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 198 poz. 228 Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1933 r. w sprawie przyznania dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Skarbu na popieranie eksportu.
M.P. 1933 nr 195 poz. 227 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1933 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej, zawartej w dniu 14 lipca 1933 r. w Gnieźnie, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych na terenie miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, przepysłu sppirytusowego i garbarskiego oraz z wyłączeniem robotników wykwalifikowanych przemysłu budowlanego.
M.P. 1933 nr 194 poz. 226 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1933 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej zawartej w dniu 10 lipca 1933 r. w Toruniu, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót kamieniarskich na obszarze Województwa Pomorskiego.
M.P. 1933 nr 193 poz. 225 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 192 poz. 224 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o częściowej zmianie zarządzenia z dnia 30 grudnia 1931 r. w sprawie zaświadczeń eksportowych, uprawniających do otrzymania zwrotu cła przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
M.P. 1933 nr 191 poz. 223 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1933 r. o wydzieleniu miasta Borysławia w województwie lwowskiem z drohobyckiego powiatowego związku samorzadowego.
M.P. 1933 nr 190 poz. 222 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 sierpnia 1933 w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 24 lipca 1933 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cukrowni na obszarze województwa poznańskiego.
M.P. 1933 nr 188 poz. 221 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie instrukcji Ministra Skarbu z dnia 16 lipca 1925 r. o sprzedaży nieruchomości państwowych, objętych rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych (Dz.U. R.P. Nr. 118, poz. 1076).
M.P. 1933 nr 186 poz. 220 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 lipca 1933 r. o zmianie statutu Pomorskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1933 nr 185 poz. 219 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę bocznicy kolejowej do koszar wojskowych we Włodzimierzu.
M.P. 1933 nr 184 poz. 218 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 lipca 1933 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Krakowie.
M.P. 1933 nr 183 poz. 217 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 1 sierpnia 1933 r. w sprawie wylosowanych do umorzenia obligacji Serji I 10% pożyczki kolejowej.
M.P. 1933 nr 183 poz. 216 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntu na rzecz Skarbu Państwa pod budowę mostu na rzecze Zielkówce w Łowiczu.
M.P. 1933 nr 179 poz. 215 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 sierpnia 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Brześciu n. Bugiem na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę koszar 35 pułku piechoty.
M.P. 1933 nr 178 poz. 214 Uchwała Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1933 r. w sprawie przyznania dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Skarbu na koszty wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, lokali i placów budowlanych.
M.P. 1933 nr 177 poz. 213 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 lipca 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei Kraków-Miechów.
M.P. 1933 nr 173 poz. 212 Zarządzenie Ministra Ronictwa z dnia 22 lipca 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Białostockiej Izby Rolniczej.
M.P. 1933 nr 173 poz. 211 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 lipca 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1933 nr 172 poz. 210 Obwieszczenie Ministra Sprawidliwości z dnia 24 lipca 1933 r. o ustaleniu listy pierwszej sędziów kartelowych.
M.P. 1933 nr 172 poz. 209 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 20 lipca 1933 r. w sprawie umorzenia obligacyj Tow. Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej.
M.P. 1933 nr 171 poz. 208 Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości
M.P. 1933 nr 170 poz. 207 Zarządzenie Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów z dnia 14 lipca 1933 r. w sprawie zmiany instrukcji z dnia 23 lipca 1932 r. o stosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych.
M.P. 1933 nr 169 poz. 206 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 19 z dnia 15 lipca 1933 r. L. D. IV. 18131/2/22
M.P. 1933 nr 168 poz. 205 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 20 z dnia 17 lipca 1933 r. L. D. IV. 19177/2/33
M.P. 1933 nr 167 poz. 204 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1933 r.
M.P. 1933 nr 167 poz. 203 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1933 r.
M.P. 1933 nr 166 poz. 202 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. o zatwierdzeniu statutu przedsiębiorstwa państwowego "Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i Chorzowie".
M.P. 1933 nr 164 poz. 201 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1933 r. o przeniesieniu siedziby urzędowej kancelarji notarjalnej na Podgórzu w Krakowie do Krakowa.
M.P. 1933 nr 163 poz. 200 Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. w sprawie przyznania dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Komunikacji (Państwowy Fundusz Drogowy).
M.P. 1933 nr 161 poz. 199 Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 160 poz. 198 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 lipca 1933 r.
M.P. 1933 nr 159 poz. 197 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 lipca 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Wołyńskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1933 nr 156 poz. 196 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. w sprawie czasowego przymusowego zajęcia gruntów w majątku Obarów, w powiecie rówieńskim, na potrzeby wojskowe.
M.P. 1933 nr 155 poz. 195 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie składu Sądu Brackiego Rozjemczego w Katowicach.
M.P. 1933 nr 154 poz. 194 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1933 r. w sprawie zwinięcia ekspozytury celnej w Nikiszowcu.
M.P. 1933 nr 153 poz. 193 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1933 r. o wydzieleniu miast: Nowego Sącza i Tarnowa w woj. krakowskiem, Drohobycza, Przemyśla i Rzeszowa w woj. lwowskiem, Kołomyi, Stanisławowa i Stryja w woj. stanisławowskiem oraz Tarnopola w woj. tarnopolskiem z powiatowych związków samorządowych.
M.P. 1933 nr 152 poz. 192 Obwieszczenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 lipca 1933 r. w sprawie trybu postępowania przy zwalnianiu od cła wywozowego towarów wymienionych w poz. poz. 267, 268, 269, 270, 271, 272 taryfy celnej.
M.P. 1933 nr 151 poz. 191 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 23 marca 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego w województwie poznańskiem z wyłączeniem miast: Bydgoszczy, Inowrocławia, Gniezna i Ostrowa, oraz powiatów: bydgoskiego, wyrzyskiego, szubińskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego i ostrowskiego.
M.P. 1933 nr 150 poz. 190 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 23 marca 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru), spedytorskiego, włókienniczego, galanteryjnego oraz dla wszystkich zakładów handlowych w województwie poznańskiem z wyłączeniem miast: Bydgoszczy, Inowrocławia Gniezna i Ostrowa oraz powiatów: bydgoskiego, wyrzyskiego, szubińskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego i ostrowskiego.
M.P. 1933 nr 148 poz. 189 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1933 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie
M.P. 1933 nr 147 poz. 188 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1933 nr 146 poz. 187 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 czerwca 1933 r. o regulaminie dla Komisji Likwidacyjnej do spraw byłych rosyjskich kas emerytalnych
M.P. 1933 nr 146 poz. 186 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 czerwca 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Warszawskiej Izby Rolniczej
M.P. 1933 nr 143 poz. 185 Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1933 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Poczt i Telegrafów
M.P. 1933 nr 141 poz. 184 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 czerwca 1933 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 maja 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1933 nr 140 poz. 183 Instrukcja Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Opieki Społecznej, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 13 czerwca 1933 r. w sprawie trybu przyjmowania świadczeń w naturze przewidzianych w art 27 i 34 ustawy z dnia 16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy (Dz.U. R.P. Nr 22 poz. 163) na spłatę niektórych zaległych podatków oraz udziału w kosztach robót melioracyjnych
M.P. 1933 nr 139 poz. 182 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 czerwca 1933 r. w sprawie uzupełnienia spisu instytucyj naukowych i zakładów naukowo-badawczych, mających prawo przywozu z zagranicy bez cła środków, preparatów i przyrządów naukowych
M.P. 1933 nr 139 poz. 181 uchylony Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 7 czerwca 1933 r. L.D. IV. 12219/1/33 o zwalnianiu od cła druków, dotyczących zagranicznej propagandy turystycznej
M.P. 1933 nr 138 poz. 180 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o warunkach uzyskania pozwoleń na przywóz ze cłem ulgowem olejów roślinnych
M.P. 1933 nr 137 poz. 179 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 czerwca 1933 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Brześciu nad Bugiem
M.P. 1933 nr 133 poz. 176 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 czerwca 1933 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie.
M.P. 1933 nr 133 poz. 175 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 1 czerwca 1933 r. w sprawie umorzenia 11-tej raty obligacyj I serji 5% Państwowej Renty Ziemskiej
M.P. 1933 nr 132 poz. 174 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 czerwca 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa na potrzeby rozwoju węzła kolejowego Dęblin
M.P. 1933 nr 132 poz. 173 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.17 z dnia 31 maja 1933 r. L.Dz. IV 13057/2/33
M.P. 1933 nr 131 poz. 172 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami oraz Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości.
M.P. 1933 nr 130 poz. 171 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.16 z dnia 24 maja 1933 r. L.D. IV. 13843/2/33
M.P. 1933 nr 130 poz. 170 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.14 z dnia 24 maja 1933 r. L.D. IV. 12444/2/33
M.P. 1933 nr 130 poz. 169 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 maja 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej
M.P. 1933 nr 129 poz. 168 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1933 r. o powiększeniu ilości stanowisk notarjuszów przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Łodzi
M.P. 1933 nr 128 poz. 167 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu po raz pierwszy Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1933 nr 128 poz. 166 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1933 nr 128 poz. 165 Protokół objęcia władzy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego na dalsze siedmiolecie
M.P. 1933 nr 127 poz. 164 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1933/34 na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego
M.P. 1933 nr 126 poz. 163 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 maja 1933 r. o ukonstytuowaniu się Zrzeszenia Producentów Spirytusu
M.P. 1933 nr 125 poz. 162 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 maja 1933 r. w sprawie składu wyższego Sądu Rozjemczego dla spraw górnośląskich Bractw górniczych
M.P. 1933 nr 124 poz. 161 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 maja 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Lubelskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1933 nr 124 poz. 160 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 maja 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Kieleckiej Izby Rolniczej.
M.P. 1933 nr 124 poz. 159 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 maja 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1933 nr 123 poz. 158 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 20 maja 1933 r. w sprawie udzielenia instytucjom kredytu długoterminowego zezwoleń na dokonywanie konwersji zaległości od pożyczek
M.P. 1933 nr 118 poz. 157 Umowa zawarta w dniu 23 lutego 1933 r. w Inspektoracie Pracy VII Okręgu w Krakowie, a ustalająca warunki pracy i płacy dla robotników rolnych na rok służbowy 1933/34 na obszarze województwa krakowskiego i powiatów: Brzozów, Kolbuszowa, Krosno, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Strzyżów, Tarnobrzeg i Jarosław województwa lwowskiego
M.P. 1933 nr 117 poz. 156 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1933 nr 117 poz. 155 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1933 nr 116 poz. 154 Instrukcja Ministra Skarbu z dnia 21 kwietnia 1933 r. , wydana w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa a związkami komunalnymi
M.P. 1933 nr 115 poz. 153 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 maja 1933 r. w sprawie uregulowania cen węgla w sprzedaży z kopalń na rynek krajowy
M.P. 1933 nr 115 poz. 152 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.13 z dnia 10 maja 1933 r. L.D. IV. 12144/2/33 w sprawie clenia oleju z łupku bitumicznego
M.P. 1933 nr 115 poz. 151 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.12 z dnia 5 maja 1933 r. L.D. IV. 11735/2/33 w sprawie clenia bananów suszonych w kawałkach
M.P. 1933 nr 114 poz. 150 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.11 z dnia 30 kwietnia 1933 r. L.D. IV. 10937/2/32 w sprawie clenia pręcików piór
M.P. 1933 nr 114 poz. 149 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.9 z dnia 30 kwietnia 1933 r. L.D. IV. 10581/2/33 w sprawie clenia wyrobów metalowych
M.P. 1933 nr 113 poz. 148 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 stycznia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych. Przemysłu i Handlu oraz Poczt i Telegrafów, w sprawie użycia dróg publicznych do przeprowadzenia kolei, tramwajów, przewodów elektrycznych, wodociągów, gazociągów, urządzeń odwadniających i do innych urządzeń
M.P. 1933 nr 113 poz. 147 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 maja 1933 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do rady Wileńskiej Izby Rolniczej
M.P. 1933 nr 112 poz. 146 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 maja 1933 r. o zmianie statutu Warszawskiej Izby Rolniczej
M.P. 1933 nr 111 poz. 145 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego z dnia 12 maja 1933 r. o wolnem stanowisku sędziego N.T.A.
M.P. 1933 nr 111 poz. 144 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 kwietnia 1933 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 23 marca 1933 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, oraz z wyłączenim przemysłu spirytusowego), tartacznego, spedytorskiego, włokienniczego, galanteryjnego oraz dla wszystkich zakładów handlowych w województwie poznańskiem z wyłączeniem miast: Bydgoszczy, Inowrocławia, Gniezna i Ostrowa oraz powiatów: bydgoskiego, wyrzyskiego, szubińskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego i ostrowskiego
M.P. 1933 nr 110 poz. 143 Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 maja 1933 r. o uchyleniu zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 marca 1933 r. w sprawie czasowej zmiany opłat radiowych
M.P. 1933 nr 110 poz. 142 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1933 nr 110 poz. 141 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1933 nr 110 poz. 140 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1933 nr 110 poz. 139 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1933 nr 110 poz. 138 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1933 nr 110 poz. 137 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1933 nr 109 poz. 136 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 kwietnia 1933 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą we Lwowie
M.P. 1933 nr 109 poz. 135 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1933 nr 108 poz. 134 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 maja 1933 r. o ustaleniu wysokości opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1933 r. do dnia 31 marca 1934 r.
M.P. 1933 nr 108 poz. 133 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 maja 1933 r. o ustaleniu wysokości opłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1933 r. do dnia 31 marca 1934 r.
M.P. 1933 nr 107 poz. 132 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.8 z dnia 19 kwietnia 1933 r. L.D. IV. 10568/2/33 w sprawie ziela angielskiego
M.P. 1933 nr 106 poz. 131 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 kwietnia 1933 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego w województwie poznańskiem z wyłączeniem miast: Bydgoszczy, Inowrocławia, Gniezna i Ostrowa, oraz powiatów: bydgoskiego, wyrzyskiego, szubińskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego i ostrowskiego
M.P. 1933 nr 106 poz. 130 Protokół Zgromadzenia Narodowego
M.P. 1933 nr 105 poz. 129 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.7 z dnia 19 kwietnia 1933 r. L.D.IV 9428/2/33 w sprawie clenia specyfików farmaceutycznych
M.P. 1933 nr 105 poz. 128 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 24 kwietnia 1933 r. L.D.IV 8447/3/33 w sprawie stosowania pozwoleń przywozu
M.P. 1933 nr 105 poz. 127 Protokół z posiedzenia Zgromadzenia Narodowego dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej w Warszawie z dnia 8 maja 1933 r.
M.P. 1933 nr 104 poz. 126 Instrukcja Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 20 kwietnia 1933 r. o przeprowadzeniu oceny filmów pod względem wartości artystycznej i kształcącej
M.P. 1933 nr 104 poz. 125 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 kwietnia 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województwa wołyńskiego ma rok służbowy 1933/34
M.P. 1933 nr 103 poz. 124 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 kwietnia 1933 r. o zmianie statutu Wielkopolskiej Izby Rolniczej
M.P. 1933 nr 102 poz. 123 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości
M.P. 1933 nr 102 poz. 122 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1933 nr 101 poz. 121 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 kwietnia 1933 r. w sprawie uzupełniającego powołania przez zrzeszenie gospodarcze radcy do Izby Przemysłowo Handlowej w Warszawie
M.P. 1933 nr 100 poz. 120 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 kwietnia 1933 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie
M.P. 1933 nr 100 poz. 119 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1933 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych
M.P. 1933 nr 91 poz. 110 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 kwietnia 1933 r.
M.P. 1933 nr 89 poz. 109 Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1933 nr 88 poz. 108 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę koszarki na kolei wąskotorowej Nałęczów - Opole
M.P. 1933 nr 85 poz. 107 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę trójkata do obracania parowozów na stacji kolejowej Kowel
M.P. 1933 nr 84 poz. 106 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 31 marca 1933 r. Nr.D.IV. 7391/1/33
M.P. 1933 nr 83 poz. 105 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 kwietnia 1933 r. o wydzieleniu m. Zgierza w powiecie łódzkim, województwie łódzkiem, z łódzkiego powiatowego związku komunalnego.
M.P. 1933 nr 81 poz. 104 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalającej warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1933/34 na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego
M.P. 1933 nr 80 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 stycznia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o organizacji zarządu dróg wodnych
M.P. 1933 nr 79 poz. 102 Instrukcja Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 marca 1933 r. w sprawie komisji dyscyplinarnej i postępowania dyscyplinarnego przeciwko rzecznikom patentowym
M.P. 1933 nr 78 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1933 r. w sprawie statutu "Polskiego Eksportu Naftowego"
M.P. 1933 nr 77 poz. 100 Orzeczenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1932 r. , wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie zwolnienia od opłat publicznych umowy o przeniesienie portfelu ubezpieczeń na życie, zawartej między Towarzystwem Ubezpieczeń na życie "Vita i Krakowskie", Sp. Akc. w Warszawie, z niemieckim zakładem ubezpieczeń "Allianz und Stuttgarter Lebensversicherungsbank Aktiengesellschaft" w Berlinie.
M.P. 1933 nr 77 poz. 99 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 20 marca 1933 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu ilości spirytusu, jaką Państwowy Monopol Spirytusowy zakupi w ciągu kampanji gorzelniczej 1933/34 r. na cele konsumpcyjne (kontyngent zakupu)
M.P. 1933 nr 76 poz. 98 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zatwierdzenia statutu "Zrzeszenia Producentów Spirytusu".
M.P. 1933 nr 75 poz. 97 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie statutu Funduszu Pracy
M.P. 1933 nr 75 poz. 96 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1933 nr 74 poz. 95 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zamknięcia sesji zwyczajnej i budżetowej Senatu
M.P. 1933 nr 74 poz. 94 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknięcia sesji zwyczajnej i budżetowej Sejmu
M.P. 1933 nr 73 poz. 93 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w mieście Wilnie i powiecie wileńsko-trockim na cele zakwaterowania wojska
M.P. 1933 nr 72 poz. 92 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 marca 1933 r. w sprawie podziału lasów państwowych na nadleśnictwa
M.P. 1933 nr 70 poz. 91 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1933 r. o wywłaszczeniu gruntów dla rozbudowy koszar wojskowych w Katowicach
M.P. 1933 nr 69 poz. 90 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 1933 r. Nr. 2530/33
M.P. 1933 nr 68 poz. 89 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 13 marca 1933 r. w sprawie składu Państwowej Rady Kolejowej na okres trzyletni 1933-1936 r.
M.P. 1933 nr 67 poz. 88 Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 marca 1933 r. w sprawie czasowej zmiany opłat radjofonicznych
M.P. 1933 nr 65 poz. 87 Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 lutego 1933 r. o wycofaniu z obiegu niektórych pocztowych znaczków opłaty
M.P. 1933 nr 65 poz. 86 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 1933 r. Nr 2529/33
M.P. 1933 nr 64 poz. 85 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
M.P. 1933 nr 64 poz. 84 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1933 nr 64 poz. 83 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1933 nr 64 poz. 82 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1933 nr 63 poz. 81 Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości.
M.P. 1933 nr 62 poz. 80 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1933 r. w sprawie utworzenia w Seralińcach punktu przejściowego
M.P. 1933 nr 62 poz. 79 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 3 marca 1933 r.
M.P. 1933 nr 61 poz. 78 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 marca 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę trójkąta do obracania parowozów na stacji kolejowej Kielce-Herbskie
M.P. 1933 nr 60 poz. 77 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 marca 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego na rok służbowy 1933/34
M.P. 1933 nr 60 poz. 76 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 marca 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego na rok służbowy 1933/34
M.P. 1933 nr 59 poz. 75 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1933/34 na obszarze województw: warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyjątkiem powiatu olkuskiego
M.P. 1933 nr 58 poz. 74 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 lutego 1933 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 września 1932 r. w sprawie podziału terytorialnego gmin wyznaniowych żydowskich w województwach poznańskiem i pomorskiem
M.P. 1933 nr 58 poz. 73 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1933 r. o ustaleniu ilości notarjuszy przy zamiejscowym wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Wilnie
M.P. 1933 nr 57 poz. 72 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 marca 1933 r. o wykonywaniu pomiarów pól górniczych
M.P. 1933 nr 56 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 lutego 1933 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Białymstoku
M.P. 1933 nr 55 poz. 70 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego z dnia 6 marca 1933 r. o wolnych stanowiskach sędziów N.T.A.
M.P. 1933 nr 55 poz. 69 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.D.IV 4163/3/33 z dnia 28 lutego 1933 r. w sprawie tranzytowego przewozu towarów przez obszar celny Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 1933 nr 55 poz. 68 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1933 r.
M.P. 1933 nr 52 poz. 67 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.4 z dnia 17 lutego 1933 r. L.D.IV 3164/2/33
M.P. 1933 nr 51 poz. 66 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.3 z dnia 17 lutego 1933 r. L.D.IV 2786/2/33
M.P. 1933 nr 49 poz. 65 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1933 r. o zmianie granic obwodów Urzędów Okręgowych w powiecie pszczyńskim, województwie śląskiem
M.P. 1933 nr 48 poz. 64 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 lutego 1933 r. w sprawie czasowego przymusowego zajęcia gruntów na potrzeby wojskowe
M.P. 1933 nr 48 poz. 63 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1933 nr 47 poz. 62 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 lutego 1933 r. o kolejności obowiązkowego dostarczania samolotów na rzecz wojska w czasie pokoju przez właścicieli prywatnych statków powietrznych
M.P. 1933 nr 47 poz. 61 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1933 r. o zmianie granic obwodów Urzędów Okręgowych w powiecie świętochłowickim, województwie śląskiem
M.P. 1933 nr 46 poz. 60 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 46 poz. 59 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 44 poz. 58 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 44 poz. 57 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 43 poz. 56 Regulamin komisji przewozów samochodowych.
M.P. 1933 nr 42 poz. 55 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lutego 1933 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Wilnie.
M.P. 1933 nr 41 poz. 54 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lutego 1933 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Łucku.
M.P. 1933 nr 40 poz. 53 Obwieszczenie z dnia 8 lutego 1933 r. w sprawie oblilgacyj 3% premjowej pożyczki Budowlanej, na które padły wygrane w dniu 1 lutego 1933 r.
M.P. 1933 nr 39 poz. 52 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lutego 1933 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Lublinie.
M.P. 1933 nr 38 poz. 51 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 lutego 1933 r. o nadaniu statutu izbie rolniczej z siedzibą w Kielcach.
M.P. 1933 nr 37 poz. 50 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1933 r.
M.P. 1933 nr 37 poz. 49 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1933 r. o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. st. Warszawy gruntu pod rozszerzenie ulicy Polnej.
M.P. 1933 nr 37 poz. 48 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 36 poz. 47 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 1 lutego 1933 r.
M.P. 1933 nr 35 poz. 46 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 lutego 1933 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatu olkuskiego na rok służbowy 1933/34.
M.P. 1933 nr 32 poz. 45 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 31 stycznia 1933 r. o ograniczeniu przemysłu okrętowego w Kościerzynie.
M.P. 1933 nr 32 poz. 44 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 32 poz. 43 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, z wyłączeniem powiatów: Brzozów, Jarosław, Krosno, Kolbuszowa, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Sanok i Tarnobrzeg.
M.P. 1933 nr 30 poz. 42 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy dla robotników rolnych na terenie województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, z wyłączeniem powiatów: Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok i Krosno.
M.P. 1933 nr 29 poz. 41 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy dla dojarek, stale zatrudnionych dziennych robotników rolnych i dla sezonowych robotników rolnych na terenie województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, z wyłączeniem powiatów: Tarnobrzeg, Kolbuszowo, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok i Krosno.
M.P. 1933 nr 28 poz. 40 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1932 r. w sprawie opłat instytucyj ubezpieczeń społczenych na pokrycie kosztów nadzoru.
M.P. 1933 nr 28 poz. 39 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 stycznia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa w celu rozszerzenia przystanku kolejowego Sarnów na linji Łuków - Dęblin.
M.P. 1933 nr 27 poz. 38 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 stycznia 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu w Radomiu na rzecz Skarbu Państwa na potrzeby wojska.
M.P. 1933 nr 26 poz. 37 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji wewnętrznej Generalnej Dyrekcji Loterji Państwowej
M.P. 1933 nr 25 poz. 36 uchylony Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 20 stycznia 1933 r. L.D. IV. 986/1/33 w sprawie zwolnienia od cła druków, dotyczących zagranicznej propagandy turystycznej.
M.P. 1933 nr 25 poz. 35 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Solnego.
M.P. 1933 nr 25 poz. 34 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1933 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1933 nr 24 poz. 33 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości.
M.P. 1933 nr 24 poz. 32 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami poległym i zmarłym Powstańcom 1893 r.
M.P. 1933 nr 23 poz. 31 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego.
M.P. 1933 nr 22 poz. 30 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.2 z dnia 18 stycznia 1933 r. L.D.IV.1347/2/33
M.P. 1933 nr 22 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego
M.P. 1933 nr 21 poz. 28 Instrukcja z dnia 21 grudnia 1932 r. wydana przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Najwyższą Izbą Kontroli - w sprawie opłat stemplowych od pism, wiążących się z umowami, zawieranymi przez urzędy państwowe oraz przez zakłady i przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1933 nr 20 poz. 27 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 stycznia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o uchyleniu obwieszczenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 stycznia 1932 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uzupełnienia obwieszczenia z dnia 31 maja 1930 r. o warunkach uzyskania zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu, upoważniających do otrzymywania kwitów wywozowych przy wywozie lnu trzepanego i pakuł lnianych trzepanych.
M.P. 1933 nr 20 poz. 26 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 1933 r. Nr 2523/33.
M.P. 1933 nr 19 poz. 25 Okólnik Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Nr 190 z dnia 31 grudnia 1932 r. (BP-18880/32) w sprawie uzupełnienia wykazu szkół, w których nauka uprawnia do zwrotu opłat szkolnych w roku szkolnym 1932/33.
M.P. 1933 nr 19 poz. 24 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 17 stycznia 1933 r. w sprawie zaświadczeń na zwolnienie od cła wywozowego bekonów, szynek peklowanych i przetworów peklowanych mięsa wieprzowego.
M.P. 1933 nr 18 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1933 r. w sprawie przepisów wykonawczych do rozporządzenia o zmianie przepisów dotyczących kwitów wywozowych.
M.P. 1933 nr 17 poz. 22 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa , w celu przeniesienia części trasy kolei wąskotorowej Miechów- Działoszyce poza obręb wsi Zbigały.
M.P. 1933 nr 16 poz. 21 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1933 r. w sprawie uzupełnienia spisu instytucyj naukowych i zakładów naukowo-badawczych, mających prawo przywozu z zagranicy bez cła środków, preparatów i przyrzadów naukowych.
M.P. 1933 nr 16 poz. 20 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 stycznia 1933 r.
M.P. 1933 nr 15 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 stycznia 1933 r. w sprawie dokonania wyborów organów zarządzających w gminach wyznaniowych żydowskich na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego.
M.P. 1933 nr 15 poz. 18 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 stycznia 1933 roku.
M.P. 1933 nr 13 poz. 17 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 stycznia 1933 r.
M.P. 1933 nr 11 poz. 16 Ogłoszenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 stycznia 1933 r. w sprawie zmian w Wykazie Statystycznym Towarów, służącym za podstawę ogłoszeń statystycznych.
M.P. 1933 nr 11 poz. 15 Zarządzenie Minsitra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 1933 r. o ustaleniu ilości notarjuszów przy wydziałach hipotecznych sądów okręgowych w okręgu sądu apelacyjnego w Wilnie.
M.P. 1933 nr 11 poz. 14 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1932 r, w sprawie ustalenia przeciętnej zawartości skrobi w ziemniakach na kampanję 1932/33 r.
M.P. 1933 nr 10 poz. 13 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 3 stycznia 1933 r. zawierające numery obligacyj 4% Premiowej Pożyczki Dolarowej Serji III, na które padły wygrane w dniu 2 stycznia 1933 r.
M.P. 1933 nr 10 poz. 12 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 stycznia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa w celu przebudowy przystanku kolejowego Okrzeja.
M.P. 1933 nr 10 poz. 11 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1933 r. o zwinięciu Urzędu Celnego w Oświęcimiu.
M.P. 1933 nr 9 poz. 10 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.58 z dnia 31 grudnia 1932 L.D. IV 33032/2/32.
M.P. 1933 nr 9 poz. 9 Okólnik Ministerstwa Skarbu N. 57 z dnia 28 grudnia 1932 L.D. IV 32765/2/32
M.P. 1933 nr 9 poz. 8 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 56 z dnia 31 grudnia 1932 L.D. IV 32766/2/32
M.P. 1933 nr 8 poz. 7 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 grudnia 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu w Suwałkach na potrzeby wojskowe.
M.P. 1933 nr 8 poz. 6 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1930 r. o wywłaszczeniu gruntów pod plac ćwiczeń i strzelnicę dla garnizonu Wilno.
M.P. 1933 nr 7 poz. 5 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 7 poz. 4 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 7 poz. 3 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1933 nr 4 poz. 2 Obwieszczenie Ministra Skarbu i Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 grudnia 1932 r. w sprawie umorzenia 10-ej raty obligacyj I serji 5% Państwowej Renty Ziemskiej.
M.P. 1933 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Wola Czołnowska w powiecie puławskim, województwie lubelskiem.