Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1975 nr 39 poz. 230 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 listopada 1975 r. w sprawie pomierzania statków żeglugi śródlądowej.
M.P. 1975 nr 39 poz. 229 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1975 r. uchylające zarządzenie w sprawie zasad planowania, dokonywania wypłat i sprawozdawczości w zakresie przejściowych dodatków mieszkaniowych.
M.P. 1975 nr 39 poz. 228 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1975 r. w sprawie warunków sprzedaży zagranicznych środków płatniczych i dokumentów przewozu na trasy zagraniczne.
M.P. 1975 nr 39 poz. 227 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1975 nr 39 poz. 226 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 grudnia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składników uposażenia wchodzących w skład podstawy wymiaru renty dla niektórych inwalidów wojskowych i ich rodzin.
M.P. 1975 nr 39 poz. 225 uznany za uchylony Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1976 r.
M.P. 1975 nr 38 poz. 224 uchylony Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1975 r. w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1975 nr 38 poz. 223 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 grudnia 1975 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczego rozwoju w 1976 roku.
M.P. 1975 nr 38 poz. 222 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 grudnia 1975 r. w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej dla przygotowania projektu ustawy o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1975 nr 37 poz. 221 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1975 r. w sprawie rozliczeń Narodowego Banku Polskiego z budżetem z zysków bilansowych.
M.P. 1975 nr 37 poz. 220 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1975 r. w sprawie wysokości prowizji i opłat pobieranych przez banki oraz ponoszenia opłat od niektórych wpłat na rachunki bankowe.
M.P. 1975 nr 37 poz. 219 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1975 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania banków oraz rodzajów wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów.
M.P. 1975 nr 36 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 listopada 1975 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw uprawnionych do nabywania surowca tytoniowego oraz warunków uprawy tytoniu do celów naukowo-badawczych i szkoleniowych.
M.P. 1975 nr 36 poz. 217 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
M.P. 1975 nr 36 poz. 216 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania rewizji gospodarczej.
M.P. 1975 nr 36 poz. 215 uchylony wykazem Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego.
M.P. 1975 nr 35 poz. 214 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 października 1975 r. w sprawie rozporządzania statkami powietrznymi i ich częściami oraz urządzeniami specjalistycznymi, używanymi w lotnictwie cywilnym.
M.P. 1975 nr 35 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 października 1975 r. w sprawie zasad powoływania i rozmieszczenia, rejonów działania, norm liczebności i wyposażenia straży pożarnych.
M.P. 1975 nr 35 poz. 212 uchylony Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1975 nr 35 poz. 211 uchylony Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 17 października 1975 r. w sprawie utworzenia systemu identyfikacji i klasyfikacji jednostek gospodarki narodowej - REGON.
M.P. 1975 nr 34 poz. 210 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października 1975 r. w sprawie zmiany nazwy miasta Kędzierzyna w województwie opolskim.
M.P. 1975 nr 34 poz. 209 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".
M.P. 1975 nr 34 poz. 208 uznany za uchylony Uchwała nr 202 Rady Ministrów z dnia 23 października 1975 r. w sprawie odszkodowań z tytułu przejęcia na własność Państwa wód płynących.
M.P. 1975 nr 33 poz. 207 uznany za uchylony Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 17 października 1975 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej i jednostek gospodarki uspołecznionej z organami administracji celnej oraz świadczeń tych organów i jednostek na rzecz organów administracji celnej.
M.P. 1975 nr 33 poz. 206 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 października 1975 r. w sprawie powołania Ministra Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1975 nr 33 poz. 205 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 października 1975 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1975 nr 33 poz. 204 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 października 1975 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1975 nr 33 poz. 203 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 października 1975 r. w sprawie odwołania Ministra Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1975 nr 33 poz. 202 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 października 1975 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1975 nr 33 poz. 201 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 października 1975 r. w sprawie wyników Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
M.P. 1975 nr 32 poz. 200 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 września 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Komitetu Obrony Kraju z dnia 21 grudnia 1971 r. w sprawie formacji samoobrony.
M.P. 1975 nr 32 poz. 199 uznany za uchylony Uchwała Komitetu Obrony Kraju z dnia 15 września 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie formacji samoobrony.
M.P. 1975 nr 32 poz. 198 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 16 października 1975 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1975 nr 31 poz. 197 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 września 1975 r. w sprawie pierwszeństwa z wystawy pt. "Międzynarodowy Salon Urządzeń Komunalnych i Ochrony Środowiska - KOMEX 75".
M.P. 1975 nr 31 poz. 196 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 1975 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1975 nr 31 poz. 195 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1975 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinka banknotu 50 zł.
M.P. 1975 nr 31 poz. 194 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1975 nr 31 poz. 193 uchylony Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie głównych księgowych i dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1975 nr 31 poz. 192 uchylony wykazem Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie resortowej kontroli działalności gospodarczej państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1975 nr 31 poz. 191 uchylony wykazem Uchwała nr 176 Rady Ministrów z dnia 1 października 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia funduszu przeciwalkoholowego.
M.P. 1975 nr 30 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 września 1975 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.
M.P. 1975 nr 30 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Komunikacji z dnia 25 września 1975 r. w sprawie norm ubytków naturalnych spirytusu przy przewozie i wyładunku w transporcie kolejowym i drogowym.
M.P. 1975 nr 30 poz. 188 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 września 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania państwowych zakładów leczniczych dla zwierząt.
M.P. 1975 nr 30 poz. 187 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1975 r. w sprawie wyrównywania dochodów rad narodowych w związku z niektórymi ulgami w podatku gruntowym.
M.P. 1975 nr 30 poz. 186 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1975 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały Rady Ministrów w sprawie amortyzacji środków trwałych na przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 1975 nr 30 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 18 września 1975 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców miast następnej kadencji.
M.P. 1975 nr 29 poz. 184 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 1975 r. o sprostowaniu błędów.
M.P. 1975 nr 29 poz. 183 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej z dnia 27 sierpnia 1975 r. w sprawie zasad organizacji skupu niemetalicznych surowców wtórnych i obrotu nimi oraz określenia niemetalicznych surowców wtórnych objętych koordynacją branżową.
M.P. 1975 nr 29 poz. 182 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.
M.P. 1975 nr 29 poz. 181 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 1975 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
M.P. 1975 nr 29 poz. 180 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1975 r. w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w miejscu pełnienia służby nie otrzymali mieszkania.
M.P. 1975 nr 29 poz. 179 akt jednorazowy Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1975 r. uchylające zarządzenie w sprawie gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi.
M.P. 1975 nr 29 poz. 178 uchylony wykazem Zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1975 r. w sprawie koordynacji międzyresortowej w zakresie gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi.
M.P. 1975 nr 29 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1975 r. w sprawie skróconego czasu pracy w podziemnych kopalniach rud.
M.P. 1975 nr 29 poz. 176 uchylony Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy Państwa dla zespołowej gospodarki w rolnictwie.
M.P. 1975 nr 28 poz. 175 uchylony Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 września 1975 r. w sprawie zasad i trybu wykorzystywania środków wpłaconych na rachunki kaucji mieszkaniowych.
M.P. 1975 nr 28 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1975 r. w sprawie zezwolenia dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1975 nr 28 poz. 173 Zarządzenie Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 16 sierpnia 1975 r. w sprawie rodzajów studiów prowadzonych odpłatnie przez szkoły wyższe oraz zasad ustalania i pobierania opłat.
M.P. 1975 nr 28 poz. 172 uchylony wykazem Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 1 września 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych oraz gospodarki finansowej jednostek badawczych i szkół wyższych.
M.P. 1975 nr 27 poz. 171 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 15 sierpnia 1975 r. w sprawie sposobu sporządzania i zatwierdzania planów racjonalnej gospodarki złożem kopaliny.
M.P. 1975 nr 27 poz. 170 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 15 sierpnia 1975 r. w sprawie zasad i sposobu sporządzania oraz trybu zatwierdzania karty rejestracyjnej złoża kopaliny.
M.P. 1975 nr 27 poz. 169 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 sierpnia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczeń z budżetem z tytułu zysków jednostek organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej.
M.P. 1975 nr 27 poz. 168 uznany za uchylony Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1975 r. w sprawie połączenia Instytutu Przemysłu Mięsnego i Instytutu Przemysłu Tłuszczowego w Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego.
M.P. 1975 nr 26 poz. 167 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich.
M.P. 1975 nr 26 poz. 166 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 1975 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od podatków od nieruchomości i od lokali niektórych budynków oraz ustalania wartości czynszowej dla celów wymiaru podatku od nieruchomości od tych budynków.
M.P. 1975 nr 26 poz. 165 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1975 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 zł.
M.P. 1975 nr 26 poz. 164 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1975 nr 26 poz. 163 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 1975 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1957 r.
M.P. 1975 nr 26 poz. 162 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 1975 r. w sprawie zasad współdziałania straży pożarnych i sprawowania nad nimi kierownictwa w czasie akcji ratowniczych.
M.P. 1975 nr 26 poz. 161 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 1975 r. w sprawie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.
M.P. 1975 nr 26 poz. 160 uchylony wykazem Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1975 r. w sprawie zaostrzenia dyscypliny w zakresie rozpoczynania inwestycji w 1975 r.
M.P. 1975 nr 26 poz. 159 uchylony Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 r. w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich.
M.P. 1975 nr 25 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 145 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1975 r. w sprawie zawierania umów kontraktacji tytoniu oraz cen skupu liści i nasion tytoniu krajowego.
M.P. 1975 nr 25 poz. 157 uchylony Uchwała nr 144 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.
M.P. 1975 nr 24 poz. 156 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 28 lipca 1975 r. w sprawie zasad i trybu wydawania kart pływackich.
M.P. 1975 nr 24 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 lipca 1975 r. w sprawie określenia stanowisk w lotnictwie cywilnym, objętych ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
M.P. 1975 nr 24 poz. 154 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 31 lipca 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1975 nr 24 poz. 153 uchylony wykazem Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1975 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz nadzorujących je zjednoczeniach.
M.P. 1975 nr 24 poz. 152 uchylony wykazem Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1975 r. w sprawie premiowania za wykorzystanie odpadów przemysłowych z elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.
M.P. 1975 nr 23 poz. 151 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 7 lipca 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 298 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie premiowania pracowników zajmujących kierownicze i inne samodzielne stanowiska pracy oraz innych pracowników inżynieryjno-technicznych, ekonomicznych i administracyjno-biurowych, zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w grupujących je zjednoczeniach.
M.P. 1975 nr 23 poz. 150 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 lipca 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasu wykonywania czynności lotniczych i wypoczynku personelu latającego lotnictwa cywilnego.
M.P. 1975 nr 23 poz. 149 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 lipca 1975 r. w sprawie usługowego wypalania cegły oraz ustalania opłat za te usługi.
M.P. 1975 nr 23 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1975 r. w sprawie określenia wzorów umundurowania, dystynkcji i oznak oraz wzorów odzieży specjalnej funkcjonariuszy pożarnictwa.
M.P. 1975 nr 23 poz. 147 uchylony Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Państwowej Inspekcji Technicznej Rolnictwa.
M.P. 1975 nr 23 poz. 146 uznany za uchylony Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 r. uchylająca uchwałę w sprawie organizacji i zakresu działania rolniczych rejonowych zakładów doświadczalnych.
M.P. 1975 nr 23 poz. 145 uchylony wykazem Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji gospodarki wodnej i melioracyjnej, utworzenia zjednoczeń budownictwa wodnego i melioracji oraz Centralnego Zarządu Budownictwa Wodnego i Melioracji.
M.P. 1975 nr 23 poz. 144 uchylony wykazem Uchwała nr 117 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarki Żywnościowej oraz zasad opodatkowania tego Banku i zrzeszonych w nim banków spółdzielczych.
M.P. 1975 nr 23 poz. 143 uchylony wykazem Uchwała nr 116 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Bankowi Polskiemu.
M.P. 1975 nr 22 poz. 142 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 lipca 1975 r. w sprawie pierwszeństwa z Międzynarodowych Targów Jesiennych Poznań 75.
M.P. 1975 nr 22 poz. 141 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 10 lipca 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dopuszczania do ruchu lub do obrotu niektórych urządzeń energetycznych oraz obowiązku ich oznaczania.
M.P. 1975 nr 22 poz. 140 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zlecenia niektórym urzędom pocztowo-telekomunikacyjnym uprawnień do wymierzania i pobierania cła od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych.
M.P. 1975 nr 22 poz. 139 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1975 r. w sprawie opodatkowania obrotów i dochodów z działalności pozarolniczej prowadzonej przez spółdzielnie zrzeszone w Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.
M.P. 1975 nr 22 poz. 138 uchylony Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Państwowy" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.
M.P. 1975 nr 22 poz. 137 uchylony Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie organizacji służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej.
M.P. 1975 nr 22 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1975 nr 22 poz. 135 uchylony wykazem Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1975 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi w obronie granic PRL".
M.P. 1975 nr 21 poz. 134 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie zaopatrzenia i sprzedaży nabywcom uspołecznionym materiałów budowlanych przeznaczonych na zaopatrzenie rynku.
M.P. 1975 nr 21 poz. 133 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie rozdziału i sprzedaży materiałów budowlanych nabywcom indywidualnym.
M.P. 1975 nr 21 poz. 132 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 czerwca 1975 r. w sprawie okręgowych i rejonowych dozorów technicznych.
M.P. 1975 nr 21 poz. 131 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pomocy kredytowej Państwa na budownictwo mieszkaniowe realizowane na terenie gmin przez pracowników niektórych uspołecznionych zakładów pracy związanych z produkcją rolną.
M.P. 1975 nr 21 poz. 130 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu i wagi monet nominalnej wartości 2 zł i 5 zł.
M.P. 1975 nr 21 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie bankowych rachunków dewizowych dla osób fizycznych krajowców dewizowych.
M.P. 1975 nr 21 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.
M.P. 1975 nr 21 poz. 127 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie norm szacunkowych budynków i mienia podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom oraz norm amortyzacji tych budynków.
M.P. 1975 nr 21 poz. 126 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie ryczałtów za noclegi podczas podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1975 nr 21 poz. 125 Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 czerwca 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie niektórych materiałów niezbędnych do wykonania obiektów budownictwa i remontowych robót budowlanych, realizowanych przez spółdzielnie pracy.
M.P. 1975 nr 21 poz. 124 uznany za uchylony Uchwała nr 109 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1975 r. o uchyleniu uchwały w sprawie okręgów energetycznych.
M.P. 1975 nr 20 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie trybu udzielania zgody na rozpowszechnianie informacji oraz rejestracji i kontroli zakładów, urządzeń i aparatów poligraficznych.
M.P. 1975 nr 20 poz. 122 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie organizacji urzędów celnych.
M.P. 1975 nr 20 poz. 121 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1975 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200 zł.
M.P. 1975 nr 20 poz. 120 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
M.P. 1975 nr 19 poz. 119 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie określenia przypadków, w których złożenie dowodu osobistego przy wyjazdach za granicę nie jest wymagane.
M.P. 1975 nr 19 poz. 118 uchylony wykazem Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie właściwości organów do ustalania cen oraz trybu postępowania przy ich ustalaniu.
M.P. 1975 nr 19 poz. 117 uchylony Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1975 r. w sprawie kar umownych przy przewozie osób oraz przesyłek bagażowych i ekspresowych kolejami.
M.P. 1975 nr 19 poz. 116 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 czerwca 1975 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1975 nr 19 poz. 115 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 czerwca 1975 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w 1974 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1974 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1975 nr 19 poz. 114 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 czerwca 1975 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 11 (Łomża).
M.P. 1975 nr 18 poz. 113 uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa.
M.P. 1975 nr 17 poz. 112 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 14 maja 1975 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Budowniczy Huty Katowice", zasad i trybu jej nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia.
M.P. 1975 nr 17 poz. 111 uchylony wykazem Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie zatrudnienia pracowników znoszonych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1975 nr 17 poz. 110 Uchwała nr 90 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do naczelników powiatów, które przejmują wojewodowie.
M.P. 1975 nr 17 poz. 109 uchylony wykazem Uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 17 maja 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.
M.P. 1975 nr 17 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie zmiany statutu Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1975 nr 17 poz. 107 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie rodzajów i składu liczbowego komisji rad narodowych.
M.P. 1975 nr 17 poz. 106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie liczby zastępców przewodniczącego rady narodowej.
M.P. 1975 nr 17 poz. 105 Uchwała Rady Państwa z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie wzorcowego regulaminu rady narodowej.
M.P. 1975 nr 17 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie pierwszych sesji rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
M.P. 1975 nr 17 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie liczby członków i składów imiennych rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
M.P. 1975 nr 16 poz. 102 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 maja 1975 r. w sprawie pierwszeństwa z Międzynarodowych Targów Technicznych - Poznań 75.
M.P. 1975 nr 16 poz. 101 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 1975 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinka banknotu 1.000 zł.
M.P. 1975 nr 16 poz. 100 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1975 r. w sprawie rozliczeń z budżetem wyników finansowych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i ich jednostek nadrzędnych.
M.P. 1975 nr 16 poz. 99 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży zagranicznych środków płatniczych i dokumentów przewozu przy prywatnych podróżach za granicę.
M.P. 1975 nr 16 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1975 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wprowadzenia terminowych wkładów oszczędnościowych z dyskontem.
M.P. 1975 nr 16 poz. 97 uchylony Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 1975 r. w sprawie wzmocnienia dyscypliny rozliczania kosztów narad oraz kosztów podróży służbowych na wezwanie (zaproszenie).
M.P. 1975 nr 16 poz. 96 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 maja 1975 r. w sprawie powołania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
M.P. 1975 nr 16 poz. 95 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 maja 1975 r. w sprawie odwołania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
M.P. 1975 nr 16 poz. 94 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 maja 1975 r. w sprawie powołania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
M.P. 1975 nr 16 poz. 93 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 maja 1975 r. w sprawie odwołania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
M.P. 1975 nr 16 poz. 92 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 maja 1975 r. w sprawie powołania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1975 nr 16 poz. 91 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 maja 1975 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1975 nr 16 poz. 90 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 maja 1975 r. w sprawie odwołania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1975 nr 15 poz. 89 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 8 maja 1975 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1975 r.
M.P. 1975 nr 15 poz. 88 uchylony wykazem Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 2 maja 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu ustalania oraz zasad stosowania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport i pochodzących z importu.
M.P. 1975 nr 15 poz. 87 uznany za uchylony Deklaracja Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 maja 1975 r. podjęta w XXX rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem.
M.P. 1975 nr 14 poz. 86 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 kwietnia 1975 r. w sprawie ustanawiania i wynagradzania biegłych w postępowaniu wodnoprawnym.
M.P. 1975 nr 14 poz. 85 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 kwietnia 1975 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu w 1974 r.
M.P. 1975 nr 14 poz. 84 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 kwietnia 1975 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1974 r.
M.P. 1975 nr 14 poz. 83 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej.
M.P. 1975 nr 14 poz. 82 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1975 nr 14 poz. 81 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce".
M.P. 1975 nr 14 poz. 80 obowiązujący Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1975 r. w sprawie nadania Wojskowej Akademii Medycznej imienia generała dywizji Bolesława Szareckiego.
M.P. 1975 nr 13 poz. 79 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 27 marca 1975 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1975 nr 13 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1975 r. w sprawie gospodarowania niektórymi surowcami drzewnymi.
M.P. 1975 nr 13 poz. 77 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży samochodów osobowych "Polski Fiat 126p" w trybie przedpłat przyjmowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności.
M.P. 1975 nr 13 poz. 76 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu.
M.P. 1975 nr 13 poz. 75 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 1975 r. w sprawie upoważnienia terenowych organów administracji państwowej do zaniechania ustalania niektórych zobowiązań podatkowych.
M.P. 1975 nr 13 poz. 74 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1975 r. w sprawie przedpłat na nabycie niektórych rodzajów ciągników przez rolników indywidualnych.
M.P. 1975 nr 13 poz. 73 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1975 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie szczepień ochronnych osób wyjeżdżających za granicę.
M.P. 1975 nr 13 poz. 72 uchylony Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1975 r. w sprawie trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Państwowy" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.
M.P. 1975 nr 13 poz. 71 uchylony Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1975 r. w sprawie zaopatrzenia rynku w materiały budowlane.
M.P. 1975 nr 12 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie zaniechania ustalania niektórych zobowiązań podatkowych i świadczenia na fundusz gminny od działki gruntu przydzielonej rolnikowi renciście.
M.P. 1975 nr 12 poz. 69 uznany za uchylony Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie premiowania pracowników umysłowych zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w grupujących je zjednoczeniach.
M.P. 1975 nr 12 poz. 68 uchylony wykazem Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1975 r. w sprawie zasad i trybu zaszeregowania i awansowania pracowników przedsiębiorstw i zjednoczeń.
M.P. 1975 nr 12 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1975 r. w sprawie określenia obowiązków inwestorów w zakresie ustalania zasobów złóż kopalin przed podjęciem działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją złoża kopaliny lub jej przeróbką.
M.P. 1975 nr 12 poz. 66 uchylony wykazem Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1975 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Budowniczy Huty Katowice".
M.P. 1975 nr 12 poz. 65 uchylony wykazem Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 29 marca 1975 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Zjednoczenia Państwowej Komunikacji Samochodowej.
M.P. 1975 nr 11 poz. 64 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1975 nr 11 poz. 63 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie udzielania młodym małżeństwom kredytu na zakup artykułów przemysłowych.
M.P. 1975 nr 11 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1975 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Za zasługi dla finansów PRL" oraz zasad jej nadawania i wręczania.
M.P. 1975 nr 11 poz. 61 uchylony wykazem Uchwała nr 53 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie premiowania pracowników za oszczędne zużywanie i gospodarcze wykorzystanie paliw i energii.
M.P. 1975 nr 11 poz. 60 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie zadań inwestycyjnych w 1975 r.
M.P. 1975 nr 10 poz. 59 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 marca 1975 r. w sprawie uprawiania żeglugi i spławu na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 1975 nr 10 poz. 58 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 12 marca 1975 r. w sprawie zasad i form zrzeszania się ludności w zespoły mające na celu produkcję materiałów budowlanych z surowców miejscowych.
M.P. 1975 nr 10 poz. 57 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1975 r. w sprawie stawek zryczałtowanego oprocentowania kredytu ratalnego udzielanego przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe na zakup samochodów dostawczych.
M.P. 1975 nr 10 poz. 56 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania ludności pożyczek gotówkowych.
M.P. 1975 nr 10 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1975 r. w sprawie określenia dodatków do uposażenia i równowartości świadczeń w naturze wchodzących w skład podstawy wymiaru emerytury lub renty funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin.
M.P. 1975 nr 10 poz. 54 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".
M.P. 1975 nr 10 poz. 53 uznany za uchylony Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej dla młodych małżeństw ze środków zakładowego funduszu socjalnego.
M.P. 1975 nr 9 poz. 52 Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej z dnia 26 lutego 1975 r. w sprawie maksymalnych okresów kredytowania inwestycji magazynowych realizowanych przez państwowe przedsiębiorstwa handlu środkami produkcji objęte planem centralnym.
M.P. 1975 nr 9 poz. 51 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1975 r. w sprawie przekazywania na rachunek bankowy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na statkach rybołówstwa morskiego.
M.P. 1975 nr 9 poz. 50 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1975 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń.
M.P. 1975 nr 9 poz. 49 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 4 marca 1975 r. w sprawie dodatkowych urlopów wypoczynkowych dla funkcjonariuszy pożarnictwa.
M.P. 1975 nr 9 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1975 r. w sprawie zasad pełnienia służby przez funkcjonariuszy pożarnictwa.
M.P. 1975 nr 9 poz. 47 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Motorowy".
M.P. 1975 nr 9 poz. 46 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 15 marca 1975 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1975 nr 8 poz. 45 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 lutego 1975 r. w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
M.P. 1975 nr 8 poz. 44 uchylony wykazem Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1975 r. w sprawie ustalenia listy branż (grup wyrobów) objętych koordynacją gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 1974 r.
M.P. 1975 nr 8 poz. 43 uchylony Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1975 r. w sprawie działalności doświadczalnej.
M.P. 1975 nr 7 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Za zasługi dla rozwoju przemysłu maszynowego" oraz zasad i trybu jej nadawania.
M.P. 1975 nr 7 poz. 41 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1975 r. w sprawie uchylenia ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy drewna i wyrobów z drewna w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1975 nr 7 poz. 40 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1975 nr 7 poz. 39 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".
M.P. 1975 nr 7 poz. 38 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Niewidomych".
M.P. 1975 nr 7 poz. 37 uchylony wykazem Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie premiowania pracowników energetyki zawodowej za oszczędne zużywanie paliw stałych, ciekłych i gazowych.
M.P. 1975 nr 6 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie uznawania pasiek za zarodowe i reprodukcyjne.
M.P. 1975 nr 6 poz. 35 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 lutego 1975 r. w sprawie trybu uzgadniania założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych.
M.P. 1975 nr 6 poz. 34 uchylony wykazem Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie opodatkowania obrotów i dochodów z działalności gospodarczej kółek rolniczych i innych jednostek zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek Rolniczych.
M.P. 1975 nr 6 poz. 33 uchylony wykazem Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie gospodarki zasobami złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega prawu górniczemu.
M.P. 1975 nr 6 poz. 32 uchylony wykazem Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1975 r. w sprawie pomocy Państwa na rzecz budownictwa mieszkalno-pensjonatowego.
M.P. 1975 nr 6 poz. 31 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 21 lutego 1975 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1975 nr 5 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 11 lutego 1975 r. w sprawie sprzedaży dla ludności nowych samochodów osobowych.
M.P. 1975 nr 5 poz. 29 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 18 lutego 1975 r. w sprawie trybu uzgadniania oraz zmiany uzgodnionych cen artykułów przeznaczonych na eksport, produkowanych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1975 nr 5 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1975 r. w sprawie zasad ewidencji opłat za usługi dla ludności oraz zasad zaliczania do usług dla ludności usług wykonywanych na zamówienie przedsiębiorstw lub instytucji państwowych, spółdzielni, stowarzyszeń i komitetów społecznych.
M.P. 1975 nr 5 poz. 27 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1975 nr 5 poz. 26 uchylony Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1975 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu bursztynem i wyrobami z bursztynu.
M.P. 1975 nr 5 poz. 25 uchylony Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1975 r. w sprawie właściwości, zasad i trybu ustalania norm ubytków naturalnych oraz kontroli ich stosowania.
M.P. 1975 nr 5 poz. 24 uchylony Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1975 r. w sprawie oddawania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży terenów państwowych na rzecz cudzoziemców dewizowych.
M.P. 1975 nr 5 poz. 23 uchylony wykazem Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich.
M.P. 1975 nr 4 poz. 22 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia nowych wzorów znaczków skarbowych.
M.P. 1975 nr 4 poz. 21 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży samochodów osobowych "Polski Fiat 126p" w trybie przedpłat przyjmowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności.
M.P. 1975 nr 4 poz. 20 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów i środków pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1975 nr 4 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1975 r. w sprawie gromadzenia środków zakładowego funduszu nagród na odrębnych rachunkach bankowych.
M.P. 1975 nr 4 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 1975 r. w sprawie określenia, jakiego rodzaju wynalazki, wzory użytkowe i projekty racjonalizatorskie wchodzą w zakres obrony Państwa.
M.P. 1975 nr 3 poz. 17 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 stycznia 1975 r. w sprawie pierwszeństwa z wystawy pod nazwą "Wystawa - giełda projektów wynalazczych i osiągnięć zaplecza naukowo-technicznego".
M.P. 1975 nr 3 poz. 16 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 14 stycznia 1975 r. w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1975 nr 3 poz. 15 uchylony wykazem Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie osiągania projektowanych zdolności produkcyjnych w zakładach i obiektach przemysłowych oddanych do eksploatacji i uchwałę w sprawie wzmocnienia dyscypliny inwestycyjnej oraz stosowania środków ekonomicznych i finansowych usprawniających proces inwestowania w jednostkach państwowych.
M.P. 1975 nr 2 poz. 14 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1975 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 305 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę pracowników okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.
M.P. 1975 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 stycznia 1975 r. w sprawie zatwierdzania osób sprawujących kierownictwo i dozór ruchu zakładów górniczych.
M.P. 1975 nr 2 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1975 r. w sprawie zwolnień i ulg w jednorazowym podatku majątkowym.
M.P. 1975 nr 2 poz. 11 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.
M.P. 1975 nr 2 poz. 10 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy kredytowej osobom fizycznym na budownictwo mieszkaniowe i kapitalne remonty.
M.P. 1975 nr 2 poz. 9 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1975 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu i wagi monet nominalnej wartości 10 zł.
M.P. 1975 nr 2 poz. 8 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1975 r. w sprawie stawek zryczałtowanych wynagrodzenia za przejściowe zakwaterowanie Sił Zbrojnych w pomieszczeniach.
M.P. 1975 nr 2 poz. 7 uznany za uchylony Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1975 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi dla finansów PRL".
M.P. 1975 nr 1 poz. 6 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie pierwszeństwa z wystawy pod tytułem "5 lat Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu".
M.P. 1975 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie przemiału zbóż.
M.P. 1975 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 grudnia 1974 r. w sprawie wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
M.P. 1975 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad planowania i rozliczania usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1975 nr 1 poz. 2 uchylony wykazem Uchwała nr 1 Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w latach 1974 i 1975.
M.P. 1975 nr 1 poz. 1 uchylony wykazem Uchwała nr 306 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi dla rozwoju przemysłu maszynowego".