Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1948 nr 63 poz. 496 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg krajów Konwencji nr 80, dotyczącej częściowej rewizji Konwencyj uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 63 poz. 495 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o zaopatrywaniu ludności pracującej w tłuszcze.
Dz.U. 1948 nr 63 poz. 494 uchylony Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 493 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1948 r. o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 30 stycznia 1948 r. o zbywaniu i dzierżawie oraz o przekazywaniu na własność związków samorządu terytorialnego niektórych kategorii mienia państwowego.
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 492 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 1948 r. w sprawie rozciągnięcia Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., na terytorium Konga Belgijskiego i Ruanda Urundi.
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 491 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1948 r. o cenach soli.
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 490 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1948 r. o cenach sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 489 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1948 r. o organizacji i zakresie działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych.
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 488 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1948 r. w sprawie wejścia w życie przepisów art. 9 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym oraz w sprawie obowiązku podatników odrębnego ujawniania w księgach: zakupu, produkcji oraz sprzedaży niektórych towarów i wyrobów.
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 487 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1948 r. w sprawie wejścia w życie art. 8 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym oraz w sprawie specjalnego nadzoru podatkowego i odrębnego postępowania podatkowego odnośnie niektórych towarów.
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 486 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu oraz za zgodą Rady Państwa o ustaleniu wysokości opłat dziennych w niektórych zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 485 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Ziem Odzyskanych z dnia 23 grudnia 1948 r. o zakresie działania i organizacji urzędów likwidacyjnych.
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 484 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Bełchatowie, Brzeźnicy, Margoninie, Krzepicach, Nowym Mieście, Pławnie, Tuszynie, Widawie, Wieruszowie i Wyszogrodzie.
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 483 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Zdrowia o trybie ustalania stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 482 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Białobrzegach i Przedborzu.
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 481 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 12 listopada 1948 r. w sprawie programu studiów i egzaminów w zakresie filologii rosyjskiej na stopień magistra nauk humanistycznych.
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1948 r. o uznaniu "Centralnego Ośrodka Oświaty Dorosłych - Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego (TURIL)" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1948 nr 61 poz. 479 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o włączeniu zarazy cieszyńskiej świń do chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i o zwalczaniu tej choroby.
Dz.U. 1948 nr 61 poz. 478 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienia i Protokółu, podpisanych w Nowym Yorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 61 poz. 477 obowiązujący Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisane w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 60 poz. 476 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 grudnia 1948 r. w sprawie zniesienia ograniczeń spożycia pieczywa i tłuszczów zwierzęcych.
Dz.U. 1948 nr 60 poz. 475 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 27 września 1933 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o biurach pisania podań oraz o zakazie udzielania porad prawnych i prowadzenia cudzych spraw.
Dz.U. 1948 nr 60 poz. 474 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 9 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 10 lipca 1948 r. w sprawie określenia przeciętnego przychodu z hektara gruntów ziemniaczano-żytnich oraz przeciętnej ceny kwintala dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1948.
Dz.U. 1948 nr 60 poz. 473 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 grudnia 1948 r. w sprawie właściwości władz do orzekania o zmianie imion i nazwisk niektórych kategorii osób.
Dz.U. 1948 nr 60 poz. 472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 grudnia 1948 r. o zmianie przepisów wykonawczych do prawa celnego.
Dz.U. 1948 nr 60 poz. 471 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 grudnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1946 r. wydanego co do § 14 w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości w sprawie wykonania w zakresie danin publicznych pobieranych na rzecz Skarbu Państwa art. 3, 15, 58 ust. 3, 59, 60 ust. 3, 117, 120, 148 ust. 1, 161 ust. 2 i 164 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1948 nr 60 poz. 470 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 22 listopada 1948 r. o zniesieniu gmin wiejskich: Luszawa i Wielkie w powiecie Lubartowskim, województwie lubelskim i utworzeniu gmin wiejskich Leszkowice i Abramów w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1948 nr 59 poz. 469 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 listopada 1948 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej, wydane co do § 5 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości; co do §§ 6-10 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji; co do §§ 11-13 w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Żeglugi; co do § 14 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu; co do § 15 w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Komunikacji, Żeglugi i Przemysłu i Handlu oraz co do §§ 21-23 w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości, Oświaty, Kultury i Sztuki, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu i Handlu, Żeglugi, Odbudowy, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Poczt i Telegrafów, Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1948 nr 59 poz. 468 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 listopada 1948 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych, wydane co do §§ 41, 46-55 i 58 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości; co do §§ 56 i 57 oraz §§ 62 i 63 w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych; co do §§ 59-61 i 64-67 w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości, Oświaty, Kultury i Sztuki, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu i Handlu, Żeglugi, Odbudowy, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Poczt i Telegrafów, Ziem Odzyskanych oraz co do § 72 w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów.
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 467 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 25 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Ziem Odzyskanych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji i Odbudowy w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika do rozbudowy i zagospodarowania portu Szczecina.
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 466 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zniesieniu Sądu Pracy w Białej Krakowskiej i zmianie granic okręgu Sądu Pracy w Bielsku.
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 465 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 30 października 1948 r. w sprawie utworzenia Studium Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym w Uniwersytecie Poznańskim.
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 464 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 30 października 1948 r. o utworzeniu Oddziału Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 463 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 października 1948 r. w sprawie utworzenia katedry historii wychowania i oświaty na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 462 uchylony Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o produkcji win, moszczów winnych i miodów pitnych oraz o obrocie tymi produktami.
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 461 uchylony Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o pomocy sąsiedzkiej przy odbudowie wsi.
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 460 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o ratyfikacji konwencji generalnej polsko-francuskiej o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Paryżu wraz z układami dodatkowymi i protokółem ogólnym z dnia 9 czerwca 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 459 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 8 lipca 1948 r. o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów.
Dz.U. 1948 nr 58 poz. 458 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 8 lipca 1948 r. o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej.
Dz.U. 1948 nr 57 poz. 457 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o dodatkowych kredytach do budżetu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 57 poz. 456 obowiązujący Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o przejściu na własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych.
Dz.U. 1948 nr 57 poz. 455 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o zasiłkach dla niektórych kategoryj funkcjonariuszów skarbowych.
Dz.U. 1948 nr 57 poz. 454 uchylony Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o zmianie organizacji i zakresie działania urzędów likwidacyjnych.
Dz.U. 1948 nr 57 poz. 453 uznany za uchylony Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej.
Dz.U. 1948 nr 57 poz. 452 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 24 stycznia 1946 r. o przenoszeniu i zwalnianiu notariuszów oraz o powierzaniu pełnienia obowiązków notariuszów sędziom i prokuratorom w okresie przejściowym.
Dz.U. 1948 nr 57 poz. 451 Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 28 października 1947 r. o dochodzeniu roszczeń z weksli wystawionych przed dniem 9 maja 1945 r.
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 450 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 1948 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademii Lekarskiej w Gdańsku.
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 449 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 listopada 1948 r. w sprawie organizacji urzędów zatrudnienia.
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 448 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 1948 r. o obowiązkowym utrzymywaniu przez apteki publiczne niektórych surowic i szczepionek.
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 447 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Oświaty w sprawie zaszeregowania oraz dodatków funkcyjnych i służbowych niektórych nauczycieli podległych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 446 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem lodów.
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 445 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o zmianie granic powiatów lubartowskiego i lubelskiego w województwie lubelskim.
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 444 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o zmianie granic miasta Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 443 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Matematycznego.
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 442 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 441 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 440 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 listopada 1948 r. o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 439 uchylony Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 10 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o mocy dowodowej planów i dokumentów przy ustalaniu granic nieruchomości.
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 438 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 5 listopada 1948 r. o zmianie granic miasta Sędziszowa w powiecie dębickim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 437 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 5 listopada 1948 r. o zmianie granic miasta Góry Kalwarii w powiecie grójeckim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 436 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 listopada 1948 r. o podziale wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Politechniki Gdańskiej.
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 435 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Ziem Odzyskanych oraz Przemysłu i Handlu o utworzeniu Wydziału Handlowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434 uchylony Ustawa z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 433 uchylony Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 8 października 1948 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 432 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię i Austrię Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r., oraz w sprawie rozciągnięcia powyższego Porozumienia na zamorskie terytoria holenderskie.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 431 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1948 r. w sprawie przystąpienia Egiptu, Pakistanu i Belgii do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 430 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Australię, Burmę, Filipiny, Salwador, Cejlon, Haiti i Stany Zjednoczone Aktu Poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 429 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie przystąpienia Holandii, Indii i Danii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 428 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji w sprawie właściwości władz powołanych do przechowywania rzeczy znalezionych w urządzeniach komunikacji publicznej oraz do poszukiwania osób uprawnionych do odbioru tych rzeczy, jako też o sposobie poszukiwań.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 427 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 października 1948 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu w Łodzi na Wydział Prawa.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 426 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 października 1948 r. w sprawie zwinięcia studium "Szkoła Nauk Politycznych" przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 425 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 października 1948 r. w sprawie dystrybucji głównych przetworów zbożowych.
Dz.U. 1948 nr 53 poz. 424 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o obowiązku poddawania sprawdzaniu mięsa sprowadzanego do niektórych miejscowości.
Dz.U. 1948 nr 53 poz. 423 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 lutego 1948 r. o wypuszczeniu IV emisji biletów skarbowych.
Dz.U. 1948 nr 53 poz. 422 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie zasiłków i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.
Dz.U. 1948 nr 53 poz. 421 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 października 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 19 maja 1948 r. o trybie postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do państwowych szkół wyższych na rok szkolny 1948/49.
Dz.U. 1948 nr 53 poz. 420 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 17 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej Przemysłu i Handlu, Żeglugi, Komunikacji, Poczt i Telegrafów oraz Odbudowy w sprawie studiów technicznych w szkołach wyższych.
Dz.U. 1948 nr 53 poz. 419 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w mieście Radomiu.
Dz.U. 1948 nr 53 poz. 418 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1948 r. o zmianie granic miasta Krakowa.
Dz.U. 1948 nr 52 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o prywatnych radiostacjach doświadczalnych.
Dz.U. 1948 nr 52 poz. 416 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1948 nr 52 poz. 415 uchylony Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.
Dz.U. 1948 nr 52 poz. 414 uchylony Dekret z dnia 25 października 1948 r. o podatku dochodowym.
Dz.U. 1948 nr 52 poz. 413 uchylony Dekret z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1948 nr 52 poz. 412 uchylony Dekret z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej.
Dz.U. 1948 nr 52 poz. 411 uznany za uchylony Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucyj kredytu długoterminowego.
Dz.U. 1948 nr 52 poz. 410 uchylony Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych.
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 409 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1948 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. o podziale Państwa na okręgi energetyczne.
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 408 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Księstwo Liechtenstein i Grecję Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r., oraz przystąpienia Strefy Międzynarodowej Tangeru do powyższego Porozumienia i Republiki Dominikańskiej do załączonych do niego Protokółów.
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 407 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie przystąpienia Holandii wraz z Indonezją i Antylami Holenderskimi do Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej oraz kolonii hiszpańskich do powyższej Konwencji i do Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów.
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 406 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie przystąpienia Islandii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, wraz z protokółem dodatkowym, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 405 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1948 r. w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie.
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 404 Oświadczenie rządowe z dnia 22 września 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Polską a Węgrami, podpisanego w Warszawie dnia 18 czerwca 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 403 wygaśnięcie aktu Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską, podpisany w Warszawie dnia 18 czerwca 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 402 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji o współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Węgrami, podpisanej w Budapeszcie dnia 13 maja 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 401 wygaśnięcie aktu Konwencja o Współpracy Gospodarczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Węgierską oraz Układ o zastosowaniu powyższej Konwencji, podpisane w Budapeszcie dnia 13 maja 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 400 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji kulturalnej między Polską a Węgrami, podpisanej w Budapeszcie dnia 31 stycznia 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 51 poz. 399 wygaśnięcie aktu Konwencja Kulturalna między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Węgierską, podpisana w Budapeszcie dnia 31 stycznia 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 398 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Odbudowy, Administracji Publicznej Ziem Odzyskanych i Skarbu z dnia 23 października 1948 r. w sprawie wykonania dekretu o najmie lokali, wydane co do § 18 po porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 397 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży artykułów przemysłu objętego Centralnym Zarządem Państwowego Przemysłu Konserwowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 396 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 11 października 1948 r. w sprawie sporządzania odpisów ksiąg stanu cywilnego spisanych w obcym języku.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 395 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej o charakterze miejskim Podkowa Leśna w powiecie grodzisko-mazowieckim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 5 października 1948 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności drugiej raty podatku gruntowego za rok 1948 przypadającej do zapłaty w całości bądź w części w ziemiopłodach.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 393 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zasadach ustalenia wysokości uposażeń pracowników służby zdrowia, powołanych do walki z epidemiami.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 392 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 września 1948 r. o przemianowaniu, zwinięciu i utworzeniu katedr w Uniwersytetach: Poznańskim, Łódzkim, Warszawskim, Mikołaja Kopernika w Toruniu i Jagiellońskim w Krakowie, w Politechnice Warszawskiej oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 391 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Obrony Narodowej o utworzeniu Zarządu Budowy Państwowych Lotnisk Cywilnych.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 390 uchylony Dekret z dnia 25 października 1948 r. o odtworzeniu i uporządkowaniu wojskowej ewidencji rezerw osobowych.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 389 uznany za uchylony Dekret z dnia 25 października 1948 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 388 uchylony Dekret z dnia 25 października 1948 r. o tworzeniu Głównych Instytutów Naukowo-Badawczych Przemysłu.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 387 uznany za uchylony Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 386 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Opalenicy, powiat Nowy Tomyśl.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 385 uchylony Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 8 listopada 1946 r. o organizacji samorządu zawodowego lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i aptekarskiego.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 384 uchylony Dekret z dnia 25 października 1948 r. o właściwości władz i postępowaniu w sprawie roszczeń byłych dzierżawców nieruchomości ziemskich z tytułu przejętego przez Państwo inwentarza.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 383 uznany za uchylony Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 382 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 14 maja 1946 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1948 nr 50 poz. 381 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 380 Oświadczenie rządowe z dnia 1 września 1948 r. w sprawie złożenia przez Ekwador, Liberię, Kubę, Luksemburg, Kolumbię, Urugwaj, Honduras, Włochy, Salwador i Afganistan dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 379 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o opłatach przemiałowych.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 378 uchylony Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Zdrowia, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie normalizacji wypieku pieczywa.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 377 uchylony Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale zbóż.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 376 uchylony Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 14 września 1948 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 17 lutego 1948 r. w sprawie zakazu wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 375 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. o właściwości władz i postępowaniu przy ustalaniu wysokości czynszu oraz przy wymiarze i ściąganiu wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 373 uchylony Dekret z dnia 6 października 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 372 uznany za uchylony Dekret z dnia 6 października 1948 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 19 września 1946 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 371 akt jednorazowy Dekret z dnia 6 października 1948 r. o zmianie granic województwa lubelskiego i województwa warszawskiego.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 370 Dekret z dnia 6 października 1948 r. o rocie ślubowania ministrów, funkcjonariuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 369 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokółu podpisanego w Londynie dnia 17 lipca 1947 r. w przedmiocie zmiany Układu londyńskiego z dnia 27 lipca 1946 r. o patentach niemieckich.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 368 wygaśnięcie aktu Protokół dotyczący Układu międzynarodowego zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r. w sprawie patentów niemieckich, podpisany w Londynie dnia 17 lipca 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 367 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1948 r. o sprostowaniu błędów w dekrecie z dnia 26 kwietnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1948 r. w sprawie ksiąg notariuszów.
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 365 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1948 r. o taksie za czynności komorników.
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 364 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1948 r. o zniesieniu ograniczeń obrotu wyrobami cukierniczymi.
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 363 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 29 lipca 1948 r. o przekazaniu dyrekcjom okręgowym dróg wodnych i państwowym zarządom wodnym sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie żeglugi i spławu oraz inspekcji statków i innych obiektów pływających.
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 362 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o utworzeniu dyrekcji okręgowych dróg wodnych i podległych im organów.
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 361 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w miastach: Białymstoku, Augustowie, Łomży, Grajewie, Kolnie i Jędrzejowie.
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 360 akt jednorazowy Dekret z dnia 29 września 1948 r. o zniesieniu urzędu Ministra Aprowizacji.
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 359 uchylony Dekret z dnia 29 września 1948 r. o uposażeniu nie podlegających Ministrowi Oświaty nauczycieli szkół państwowych i publicznych.
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 358 uznany za uchylony Dekret z dnia 29 września 1948 r. o jednorazowej wpłacie na rzecz funduszu A Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 357 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 29 września 1948 r. o umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 356 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 1948 r. o zmianie granic okręgu Sądu Grodzkiego w Lesku.
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 355 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 września 1948 r. w sprawie organizacji Akademii Nauk Politycznych w Warszawie.
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 354 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 września 1948 r. w sprawie organizacji Studium Dziennikarskiego w Akademii Nauk Politycznych.
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 24 września 1948 r. w sprawie organizacji studiów w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie.
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 352 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o państwowych bezzwrotnych stypendiach dla studentów politechnik krajowych oraz wydziałów matematyczno-przyrodniczych i prawnych uniwersytetów krajowych.
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 351 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 9 września 1948 r. w sprawie zaopatrywania statków w mięso i przetwory mięsne.
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 350 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 1947 r. o zabezpieczeniu przez państwowe przedsiębiorstwa budowlane zobowiązań w związku z podejmowaniem się wykonania robót na rzecz Skarbu Państwa.
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 349 uznany za uchylony Dekret z dnia 15 września 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 4 sierpnia 1945 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa.
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 348 uchylony Dekret z dnia 15 września 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa.
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 347 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Polską a Czechosłowacją, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 346 uznany za uchylony Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisana w Pradze dnia 4 lipca 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 46 poz. 345 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 80 dotyczącej częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 46 poz. 344 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 79 dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 46 poz. 343 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 78 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 46 poz. 342 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 77, dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 46 poz. 341 obowiązujący Konwencja nr 80 dotycząca częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjęta w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 46 poz. 340 obowiązujący Konwencja nr 79 dotycząca ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjęta w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 46 poz. 339 obowiązujący Konwencja nr 78 dotycząca lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjęta w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 46 poz. 338 obowiązujący Konwencja nr 77 dotycząca lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjęta w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 45 poz. 337 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 24 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1947 r. w sprawie wykonania dekretu o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1948 nr 45 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 24 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek od nieruchomości.
Dz.U. 1948 nr 45 poz. 335 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Żeglugi, Przemysłu i Handlu, Skarbu, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Odbudowy - przepisy sanitarne w morskich portach handlowych i przystaniach.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1947 r. w sprawie unormowania obrotu mięsem, wędlinami i innymi wyrobami wędliniarskimi.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 czerwca 1947 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, a co do §§ 12-24 nadto w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji w sprawie wykonania dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 332 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie obniżenia podatku gruntowego na rok podatkowy 1948 podatnikom, dla których podstawa opodatkowania nie przekracza 10 kwintali żyta.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 1948 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Gniewie, w Nowym i w Starogardzie.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 330 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 1948 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Olsztynie spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgu Sądu Grodzkiego w Dobrym-Mieście.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 329 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Bojanowie, Jutrosinie i Witkowie.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 3 września 1948 r. o obowiązku podatników podatku gruntowego składania zeznań o przychodach osiągniętych z działów specjalnych gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1948 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Słupcy i Wrześni.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 326 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 25 sierpnia 1948 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Gołańcz i miasta Gołańcz w powiecie wągrowieckim województwie poznańskim.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 325 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 25 sierpnia 1948 r. o zmianie granic gmin wiejskich Węgleszyn i Złotniki w powiecie jędrzejowskim województwie kieleckim.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 324 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 25 sierpnia 1948 r. w sprawie zmiany granic gmin wiejskich: Zagość i Pińczów w powiecie pińczowskim województwie kieleckim oraz Czudec i Strzyżów w powiecie i województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 323 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o zmianie rozporządzenia z dnia 25 maja 1938 r. w brzmieniu rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1939 r. w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1948 r. o zasadach zaszeregowania i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych nauczycieli oraz o trybie ustalania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i za czynności dodatkowe nauczycieli.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 321 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 319 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w mieście Skarżysku-Kamiennej.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 318 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1948 r. o zmianie granic powiatów radzymińskiego i węgrowskiego w województwie warszawskim.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 317 Dekret z dnia 15 września 1948 r. o rozciągnięciu na cały obszar Województwa Śląskiego mocy obowiązującej rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej o zaopatrywaniu ludności w wodę i o usuwaniu nieczystości i wód opadowych.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 316 Dekret z dnia 15 września 1948 r. w sprawie pełnienia czynności w zakresie spraw należących do związków samorządu terytorialnego przez pracowników urzędów administracji ogólnej.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 315 uznany za uchylony Dekret z dnia 15 września 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 314 Dekret z dnia 15 września 1948 r. o zmianie przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 313 uchylony Dekret z dnia 15 września 1948 r. o uposażeniu nauczycieli szkół państwowych i publicznych.
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 312 uchylony Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 12 sierpnia 1948 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży artykułów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Państwowego Przemysłu Spożywczego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Afganistan, Austrię, Belgię, Boliwię, Brazylię, Chiny, Danię, Republikę Dominikańską, Ekwador, Etiopię, Finlandię, Francję, Grecję, Guatemalę, Holandię, Indie, Irak, Iran, Irlandię, Islandię, Italię, Kanadę, Kolumbię, Meksyk, Norwegię, Nową Zelandię, Pakistan, Portugalię, Syjam, Szwecję, Szwajcarię, Syrię, Turcję, Unię Południowo-Afrykańską, Wielką Brytanię i Venezuelę Aktu Poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 309 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Aktu poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 43 poz. 308 obowiązujący Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1948 nr 42 poz. 307 Rozporządzenie Ministrów Skarbu, Sprawiedliwości, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 14 sierpnia 1948 r. - Przepisy wykonawcze do prawa karnego skarbowego.
Dz.U. 1948 nr 42 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 sierpnia 1948 r. o ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1948 nr 42 poz. 305 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku ćwiczebnym dla żołnierzy.
Dz.U. 1948 nr 42 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie dodatku kontrolerskiego dla oficerów Głównej Kontroli Wojskowej.
Dz.U. 1948 nr 41 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 1948 r. o właściwości władz, powołanych do przechowywania rzeczy znalezionych i do poszukiwania osób uprawnionych do odbioru tych rzeczy, jako też o sposobie poszukiwań.
Dz.U. 1948 nr 41 poz. 302 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie terytorialnego podziału obszaru Państwa na rejony uzupełnień.
Dz.U. 1948 nr 41 poz. 301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej o zasadach specjalnych umów ubezpieczenia na życie oraz o warunkach i sposobie zaliczania składek z tytułu tych umów na poczet rocznych wkładów oszczędnościowych.
Dz.U. 1948 nr 41 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie rejestracji pracowników służby weterynaryjnej.
Dz.U. 1948 nr 41 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie sztucznych środków słodzących.
Dz.U. 1948 nr 41 poz. 298 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Zdrowia w sprawie postępowania habilitacyjnego.
Dz.U. 1948 nr 41 poz. 297 Dekret z dnia 23 sierpnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 296 Oświadczenie rządowe z dnia 9 kwietnia 1948 r. w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do Konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi oraz do Konwencji z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi.
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 295 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1948 r. w sprawie przystąpienia Australii, Finlandii, Nikaragui i Panamy do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz Umowy o Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, podpisanych w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 293 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1947 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Umowy o Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, podpisanej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 292 wygaśnięcie aktu Umowa o utworzeniu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, zawarta w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 291 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1947 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, podpisanej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 290 wygaśnięcie aktu Umowa o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zawarta w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.
Dz.U. 1948 nr 39 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1948 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 39 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1948 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbiorów 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 39 poz. 287 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach probierczych.
Dz.U. 1948 nr 39 poz. 286 obowiązujący Konwencja dotycząca przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych zatwierdzona przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 285 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Syrię Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r., oraz w sprawie sprostowania daty ratyfikacji powyższego Porozumienia przez Luksemburg.
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 284 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie zmiany liczby ławników w okręgowych sądach ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 283 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie obrotu i gospodarowania odpadkami użytkowymi.
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 282 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 4 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 281 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. o podziale Państwa na okręgi energetyczne.
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 280 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie obrotu i gospodarowania odpadkami użytkowymi.
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. uznania stowarzyszenia Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 277 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 276 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademii Lekarskiej w Gdańsku.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1948 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Dubiecku i Przemyślu.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 274 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu z dnia 21 lipca 1948 r. o ustaleniu na rok 1948 wysokości sum, jakie powinny być przeznaczone przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych na koszty akcji przeciwpożarowej.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 273 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 21 lipca 1948 r. w sprawie wykonania w zakresie danin komunalnych art. 148 ust. 1 i art. 164 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie włączenia influenzy koni do chorób, podlegających obowiązkowi zgłaszania i o zwalczaniu tej choroby na obszarze całego Państwa.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 271 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie trybu orzekania o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 270 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 12 lipca 1948 r. o zniesieniu gmin wiejskich Kleniewo i Święcice i utworzeniu gmin wiejskich Bielsk i Mała Wieś w powiecie płockim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Aprowizacji z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Zdrowia, Obrony Narodowej, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie zwalczania szkodników ziarna i przetworów zbożowych w zakładach przerobu i miejscach gromadzenia zboża i jego przetworów.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1948 r. w sprawie ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1948.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 267 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1948 r. w sprawie ustalenia wykazu samodzielnych placówek naukowo-badawczych.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 266 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o utworzeniu Instytutu Badań Literackich.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 265 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o zmianie granic powiatów brzeskiego i tarnowskiego w województwie krakowskim.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 264 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w mieście Chojnicach, w województwie pomorskim.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi na obszarze niektórych gromad powiatu i województwa rzeszowskiego.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 262 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w gminach wiejskich Puszczykowo i Żabikowo oraz w mieście Lesznie.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 261 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o zmianie granic powiatów konińskiego, wrzesińskiego, jarocińskiego, wągrowieckiego i żnińskiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 260 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu o właściwości władz wojskowych i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku wojskowym.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 259 uchylony Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 258 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 257 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o częściowej zmianie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 256 uchylony Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 255 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 254 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o kwalifikacjach zawodowych do nauczania w szkołach i na kursach zawodowych.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 253 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. w sprawie postępowania oddłużeniowego spółdzielni rolniczych i ich central.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 252 uchylony Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów wprowadzających to prawo.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 251 uchylony Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 250 uchylony Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. w sprawie zmiany ustawy o zbiórkach publicznych.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 249 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1924 r. o Pocztowej Kasie Oszczędności.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 248 uchylony Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 247 uchylony Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o obrocie i gospodarowaniu materiałami pochodzącymi z rozbiórki budynków.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 246 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1948 r. o odpowiedzialności i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku wojskowym.
Dz.U. 1948 nr 35 poz. 245 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1948 r. o wysokości, zasadach ustalania i wypłacania odszkodowania, diet oraz kosztów przejazdu ławników okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1948 nr 35 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 lipca 1948 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 maja 1947 r. o dodatkach przejściowych do zaopatrzeń emerytalnych.
Dz.U. 1948 nr 35 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach ławników.
Dz.U. 1948 nr 35 poz. 242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 5 lipca 1948 r. w sprawie wykonania art. 9, 44 i 56 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim.
Dz.U. 1948 nr 35 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Obrony Narodowej w sprawie wyznaczania władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.
Dz.U. 1948 nr 35 poz. 240 uchylony Ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. o podziale nieruchomości na obszarach miast i niektórych osiedli.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 239 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 1948 r. w sprawie wypowiedzenia przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Konwencji o utworzeniu Unii Międzynarodowej Niesienia Pomocy, podpisanej w Genewie dnia 12 lipca 1927 r.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 238 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 1948 r. w sprawie przystąpienia Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Konwencji z dnia 30 września 1921 roku o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi oraz do Konwencji z dnia 11 października 1933 r., dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 237 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 10 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie określenia przeciętnego przychodu z hektara gruntów ziemniaczano-żytnich oraz przeciętnej ceny kwintala żyta dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1948.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 236 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Andrychowie, Dobczycach, Głogowie Małopolskim, Starym Sączu, Tyczynie, Wojniczu i Zatorze w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o zakresie uprawnień zjednoczeń energetycznych przy wykonywaniu zarządu i eksploatacji zakładów elektrycznych oraz o sposobie i trybie przejmowania zakładów elektrycznych przez te zjednoczenia.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 czerwca 1948 r. w sprawie organizacji i programów studiów wstępnych w szkołach wyższych.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 233 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 czerwca 1948 r. o ratyfikacji konwencji nr nr 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 42, przyjętych na sesjach VIII, XVII I XVIII ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 232 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 czerwca 1948 r. o ratyfikacji umowy polsko-bułgarskiej o współpracy gospodarczej i wymianie towarowej, podpisanej wraz z protokółem w Warszawie dnia 30 maja 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 231 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 czerwca 1948 r. o ratyfikacji protokółu, dotyczącego wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r., podpisanego w Warszawie dnia 22 kwietnia 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 230 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. o rozwiązaniu nieczynnych związków zawodowych i ich zrzeszeń.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 229 uznany za uchylony Ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. o uchyleniu dekretu z dnia 23 stycznia 1947 r. o organach administracji zaopatrzenia inwalidzkiego.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 228 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. o ratyfikacji układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską, podpisanego w Warszawie dnia 18 czerwca 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 227 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji protokółu, podpisanego w Londynie dnia 17 lipca 1947 r. w sprawie zmiany układu o patentach niemieckich, podpisanego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 226 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji Konwencji o współpracy gospodarczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską oraz Układu o zastosowaniu powyższej konwencji, podpisanych w Budapeszcie dnia 13 maja 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 225 uznany za uchylony Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1948 nr 33 poz. 224 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Odbudowy o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1948 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Odbudowy w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych dla budynków na obszarze m. st. Warszawy stanowiących odrębne nieruchomości.
Dz.U. 1948 nr 33 poz. 223 uchylony Ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.
Dz.U. 1948 nr 33 poz. 222 uchylony Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o uprawnieniach osób, które przed dniem 13 września 1944 r. otrzymały we władanie grunty, wchodzące w skład nieruchomości ziemskich, przeznaczonych na cele reformy rolnej.
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 221 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Odbudowy w sprawie stosowania ulg inwestycyjnych przy przywozie towarów z zagranicy.
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 220 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 czerwca 1948 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Wapno w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 1948 r. o zasadach i warunkach prowadzenia spraw przed sądami ubezpieczeń społecznych przez przedstawicieli związków zawodowych.
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 218 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 17 czerwca 1948 r. w sprawie zwinięcia, utworzenia i przemianowania katedr i oddziałów w szkołach akademickich.
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu i Komunikacji o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Komunikacji w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 30 kwietnia 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1937 r. o ruchu rowerów na drogach publicznych.
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 215 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 czerwca 1948 r. o ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 214 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 czerwca 1948 r. o ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 213 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Polską a Bułgarią, podpisanego w Warszawie dnia 29 maja 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 212 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 27 lutego 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 32 poz. 211 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 czerwca 1948 r. o ratyfikacji konwencji kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską, podpisanej w Budapeszcie dnia 31 stycznia 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 31 poz. 210 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1948 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych.
Dz.U. 1948 nr 31 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1948 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych.
Dz.U. 1948 nr 31 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 czerwca 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 października 1946 r. o księgach handlowych, uproszczonych i podatkowych, wydane co do § 1 pkt 1)-5) w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1948 nr 31 poz. 207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 czerwca 1948 r. o przyznaniu Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1948 nr 31 poz. 206 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu Sądu Pracy we Wrocławiu.
Dz.U. 1948 nr 30 poz. 205 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 czerwca 1948 r. o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu.
Dz.U. 1948 nr 30 poz. 204 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1948 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Świeciu i Tucholi.
Dz.U. 1948 nr 30 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 kwietnia 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Żeglugi z dnia 9 grudnia 1947 r. o ustanowieniu urzędów morskich i kapitanatów portów.
Dz.U. 1948 nr 30 poz. 202 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1948 r. o utworzeniu Muzeum Ziemi.
Dz.U. 1948 nr 30 poz. 201 uchylony Ustawa z dnia 21 maja 1948 r. o przedsiębiorstwach państwowo-spółdzielczych.
Dz.U. 1948 nr 30 poz. 200 uchylony Ustawa z dnia 21 maja 1948 r. o centralach spółdzielczo-państwowych.
Dz.U. 1948 nr 30 poz. 199 uchylony Ustawa z dnia 21 maja 1948 r. o Centralnym Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni.
Dz.U. 1948 nr 29 poz. 198 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 11 stycznia 1947 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianach w "Regulaminie przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1948 nr 29 poz. 197 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Mogielnicy i Nasielsku w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1948 nr 29 poz. 196 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 19 maja 1948 r. o trybie postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do państwowych szkół wyższych na rok szkolny 1948/49.
Dz.U. 1948 nr 29 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 maja 1948 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu loteryjnym.
Dz.U. 1948 nr 29 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży artykułów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Metalowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1948 nr 29 poz. 193 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 10 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów o zmianie uposażenia funkcjonariuszów administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1948 nr 29 poz. 192 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Obrony Narodowej w sprawie czasu pracy pielęgniarek i służby oddziałowej w zakładach leczniczych.
Dz.U. 1948 nr 29 poz. 191 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1947 r. o specjalnym dodatku nauczycielskim.
Dz.U. 1948 nr 28 poz. 190 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1948 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela, emitowanych przed dniem 1 września 1939 r.
Dz.U. 1948 nr 28 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 maja 1948 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1948 nr 27 poz. 188 Rozporządzenie Ministrów Odbudowy oraz Przemysłu i Handlu z dnia 3 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Ziem Odzyskanych o obrocie i gospodarowaniu żelastwem użytkowym, pochodzącym z rozbiórki budynków zniszczonych wskutek wojny.
Dz.U. 1948 nr 27 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Odbudowy w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych dla budynków na obszarze m. st. Warszawy stanowiących odrębne nieruchomości.
Dz.U. 1948 nr 27 poz. 186 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Bezpieczeństwa Publicznego, Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia - w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów: Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1948 nr 27 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1948 r. o obrocie i gospodarowaniu żelastwem, druzgiem żeliwnym oraz złomem metali i stopów nieżelaznych.
Dz.U. 1948 nr 27 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 r. w sprawie obrotu i gospodarowania żelastwem, druzgiem żeliwnym, żelastwem użytkowym oraz złomem metali i stopów nieżelaznych.
Dz.U. 1948 nr 27 poz. 183 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Ustawa z dnia 28 kwietnia 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1948 nr 27 poz. 182 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.
Dz.U. 1948 nr 26 poz. 181 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1948 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zasiłkach i pomocy dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej - oraz ich rodzin, 2) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1947 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów obywatelskich oraz sądów grodzkich i okręgowych w sprawach rozpoznawanych przez sądy obywatelskie, 3) w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. w sprawie określenia niektórych cen sprzedażnych lub czynszów przy przekazywaniu mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska i 4) w rozporządzeniu Ministra Odbudowy z dnia 21 kwietnia 1948 r., wydanym w porozumieniu z Ministrem Oświaty, o zmianie rozporządzenia Ministra Odbudowy z dnia 17 kwietnia 1947 r. o stypendiach dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1948 nr 26 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 kwietnia 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 12 grudnia 1946 r. o przechowywaniu i używaniu w zakładach górniczych materiałów wybuchowych i środków zapalczych.
Dz.U. 1948 nr 26 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 kwietnia 1948 r. w sprawie umownych ubezpieczeń rzeczowych prowadzonych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1948 nr 26 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o przymusowym ubezpieczeniu budowli od ognia.
Dz.U. 1948 nr 26 poz. 177 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 6 marca 1948 r. w sprawie utworzenia nowych katedr w szkołach akademickich.
Dz.U. 1948 nr 26 poz. 176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1948 r. o ulgach w obowiązku społecznego oszczędzania dla nabywców nieruchomości przekazywanych przez Państwo na obszarze Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1948 nr 25 poz. 175 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1948 r. w sprawie przystąpienia Filipin do Konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1948 nr 25 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1948 r. w sprawie przystąpienia Filipin i Księstwa Monaco do Konwencji o traktowaniu jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1948 nr 25 poz. 173 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1948 r. w sprawie wypowiedzenia przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U. 1948 nr 25 poz. 172 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 kwietnia 1948 r. o granicach okręgów i siedzibach inspektoratów ochrony skarbowej.
Dz.U. 1948 nr 25 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w niektórych gminach miejskich i wiejskich województwa warszawskiego.
Dz.U. 1948 nr 25 poz. 170 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa.
Dz.U. 1948 nr 25 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1948 r. o obowiązku uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 168 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 21 kwietnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o zmianie rozporządzenia Ministra Odbudowy z dnia 17 kwietnia 1947 r. o stypendiach dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Przemysłu i Handlu oraz Aprowizacji o dozorze nad wyrobem i obiegiem artykułów zastępczych (surogatów) artykułów żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 166 uchylony Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o Zakładzie Osiedli Robotniczych.
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 165 uchylony Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o ochronie lasów nie stanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 164 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 163 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o gospodarce papierem do druku.
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 162 obowiązujący Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych.
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 161 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek.
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 160 uchylony Dekret z dnia 26 kwietnia 1948 r. o prawie dokonywania zdjęć aerofotogrametrycznych.
Dz.U. 1948 nr 23 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1948 nr 23 poz. 158 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1948 r. o uznaniu stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1948 nr 23 poz. 157 uchylony Dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. o ustalaniu cen na niektóre artykuły w przemyśle prywatnym i spółdzielczym.
Dz.U. 1948 nr 23 poz. 156 uznany za uchylony Dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych.
Dz.U. 1948 nr 23 poz. 155 uchylony Dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 19 lipca 1939 r. o izbach rzemieślniczych i ich związku.
Dz.U. 1948 nr 23 poz. 154 obowiązujący Dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki.
Dz.U. 1948 nr 23 poz. 153 uznany za uchylony Dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. o zmianie prawa o sądach obywatelskich.
Dz.U. 1948 nr 22 poz. 152 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 24 lutego 1948 r. o państwowym planie inwestycyjnym na rok 1948.
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 151 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 1948 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r.
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 23 marca 1948 r. wydane co do § 1 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o taryfie opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych.
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1948 r. o zasadach zaszeregowania państwowych pracowników nauki do grup uposażenia i o dodatkach do uposażenia.
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1948 r. o utworzeniu powiatu kolneńskiego w województwie białostockim.
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1948 r. w sprawie ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1948.
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 146 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 r. o założeniu Akademii Lekarskiej w Bytomiu.
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 145 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 r. o założeniu Akademii Lekarskiej w Szczecinie.
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 144 uchylony Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. w sprawie dostosowana do warunków powstałych w związku z wojną zasad postępowania scaleniowego, przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 143 uznany za uchylony Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 142 uznany za uchylony Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 141 uchylony Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o sposobie udowadniania przez podatników przychodów gotówkowych.
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 140 akt jednorazowy Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela, emitowanych przed 1 września 1939 r.
Dz.U. 1948 nr 21 poz. 139 uchylony Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zasiłkach i pomocy dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej - oraz ich rodzin.
Dz.U. 1948 nr 20 poz. 138 uchylony Dekret z dnia 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945 r.
Dz.U. 1948 nr 20 poz. 137 uchylony Dekret z dnia 7 kwietnia 1948 r. o uposażeniu państwowych pracowników nauki.
Dz.U. 1948 nr 20 poz. 136 uznany za uchylony Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o zmianie kwot pieniężnych w przepisach kodeksu postępowania karnego.
Dz.U. 1948 nr 20 poz. 135 uchylony Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o służbie wojskowej oficerów Wojska Polskiego.
Dz.U. 1948 nr 19 poz. 134 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 9 marca 1948 r. o narodowym planie gospodarczym na rok 1948.
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 133 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 25 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie postawienia do dyspozycji na rzecz akcji zaopatrywania ludności magazynów i składów oraz urządzeń technicznych.
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 131 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej oraz Ziem Odzyskanych z dnia 12 marca 1948 r. w sprawie wysokości diet dla członków wydziałów wojewódzkich i wydziałów powiatowych.
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 130 uchylony Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o częściowej zmianie prawa przemysłowego.
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 129 uchylony Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o koncesjach na koleje znaczenia miejscowego i koleje miejskie na cały obszar województwa śląskiego.
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 128 Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o bezpłatnym odstąpieniu Wojewódzkiemu Związkowi Samorządowemu w Lublinie nieruchomości państwowej.
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 127 uchylony Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o nazwie Akademii Sztabu Generalnego.
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 126 Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o przeznaczeniu grzywien orzekanych przez organa związków samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 125 obowiązujący Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 124 obowiązujący Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.
Dz.U. 1948 nr 18 poz. 123 Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o uzupełnieniu przepisów prawa karnego skarbowego.
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 122 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1948 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 121 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 1948 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r.
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry, Holandię i Irlandię Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r., jak również rozciągnięcia tego Porozumienia na Cejlon.
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie zniesienia Rejonowej Komendy Uzupełnień Łódź-Miasto i utworzenia na jej miejsce dwóch Rejonowych Komend Uzupełnień Łódź-Miasto: I i II.
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o odbywaniu praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej.
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 117 uchylony Dekret z dnia 25 marca 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 116 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lutego 1948 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, wraz z Protokółem końcowym oraz dodatkowym Protokółem końcowym, podpisanych w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 17 poz. 115 wygaśnięcie aktu Porozumienie o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, wraz z protokołem końcowym oraz dodatkowym protokołem końcowym, podpisane w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 16 poz. 114 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1948 r. o sprostowaniu błędu w dekrecie z dnia 28 października 1947 r. o obowiązku uiszczenia opłat przez dłużników b. Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1948 nr 16 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1948 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1948 nr 16 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie dodatku do uposażenia oficerów służby sprawiedliwości.
Dz.U. 1948 nr 16 poz. 111 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1948 r. o Samorządowym Funduszu Wyrównawczym.
Dz.U. 1948 nr 16 poz. 110 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1948 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Umowę między Polską a Węgrami o komunikacji lotniczej z dnia 28 sierpnia 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 16 poz. 109 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską a Węgrami o komunikacji lotniczej, podpisana w Budapeszcie dnia 28 sierpnia 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 15 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o zajęciach, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobą weneryczną.
Dz.U. 1948 nr 15 poz. 107 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1948 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.
Dz.U. 1948 nr 14 poz. 106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1948 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania, wydane co do §§ 6, 8 ust. 1 i 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16 ust. 1 i 3, 30 i 35 w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych, co do § 14 nadto w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji, a co do § 39 ust. 2 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.
Dz.U. 1948 nr 13 poz. 105 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 marca 1948 r. w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia na zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Dz.U. 1948 nr 13 poz. 104 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 marca 1948 r. o przyznaniu XX Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1948 nr 13 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 18 lutego 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o zmianie rozporządzenia o wyglądzie zewnętrznym pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1948 nr 13 poz. 102 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1948 r. w sprawie ratyfikacji Umowy o komunikacji lotniczej między Polską a Jugosławią z dnia 22 sierpnia 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 13 poz. 101 wygaśnięcie aktu Umowa o komunikacji lotniczej między Polską a Jugosławią, podpisana w Belgradzie dnia 22 sierpnia 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o przesunięciu terminu powrotu do Kraju i zgłoszenia się do pracy pracowników publicznych przebywających za granicą.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 99 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w miastach: Jarocinie, Kaliszu, Krotoszynie, Pleszewie i Wrześni.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 98 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w gminie wiejskiej Letnisko-Milanówek.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 97 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o zniesieniu powiatów: szczuczyńskiego i utworzeniu powiatu grajewskiego w województwie białostockim, stopnickiego i utworzeniu powiatu buskiego w województwie kieleckim, błońskiego i utworzeniu powiatu grodzisko-mazowieckiego w województwie warszawskim oraz nieszawskiego i lubawskiego i utworzenia powiatów aleksandrowskiego i nowomiejskiego w województwie pomorskim.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1947 r. o obowiązku uiszczenia przez niektóre gospodarstwa rolne podatku gruntowego w ziemiopłodach.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 95 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o moratorium lokalowym dla spółdzielni.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 94 uchylony Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 93 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o kredytach dodatkowych na 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 92 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o kredytach dodatkowych na 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o udzielaniu poręki państwowej.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 90 uchylony Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu.
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 89 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej, Poczt i Telegrafów oraz Leśnictwa w sprawie zwolnienia niektórych kategorii posiadaczy gospodarstw rolnych od obowiązku świadczeń z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie norm wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie oraz uiszczania w gotówce równowartości opłat, oznaczonych w zbożu.
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 28 lutego 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 86 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Birczy, Cieszanowie i Radymnie w okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu, o włączeniu Sądu Grodzkiego w Przeworsku do okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu, o zmianie okręgu Sądu Grodzkiego w Lubaczowie i utworzeniu w Jarosławiu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Przemyślu.
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 85 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1948 r. o utworzeniu w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 84 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1948 r. o utworzeniu w Suwałkach Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Ełku.
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 83 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1948 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 24 września 1947 r. o emitowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacyj na podstawie pożyczek, udzielonych w ramach państwowych planów inwestycyjnych.
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 17 lutego 1948 r. w sprawie zakazu wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 81 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 29 stycznia 1948 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Rzeki i utworzeniu gminy wiejskiej Kłomnice w powiecie radomszczańskim województwie łódzkim.
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 80 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w warszawie dnia 28 czerwca 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 11 poz. 79 wygaśnięcie aktu Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 28 czerwca 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 78 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1948 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu i Syrii do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 77 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1948 r. w sprawie przystąpienia Księstwa Monaco do Konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 76 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 lutego 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o utworzeniu Sądu Pracy w Szczecinie.
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 75 uchylony Ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. o zbywaniu i dzierżawie oraz o przekazywaniu na własność związków samorządu terytorialnego niektórych kategorii mienia państwowego.
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 74 uchylony Ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 73 uchylony Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych na cały obszar województwa śląskiego.
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 72 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o ratyfikacji konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, jak również porozumienia zawartego przez rządy reprezentowane na międzynarodowej konferencji zdrowia oraz protokółu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisanych w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 71 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Polską a Czechosłowacją, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 70 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o ratyfikacji konwencji między Polską a Czechosłowacją o zapewnieniu współpracy gospodarczej.
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 69 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o ratyfikacji światowej konwencji pocztowej oraz porozumień światowego związku pocztowego, podpisanych w Buenos Aires dnia 23 maja 1939 r.
Dz.U. 1948 nr 10 poz. 68 uchylony Ustawa z dnia 28 stycznia 1948 r. o stopniu inżyniera.
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 67 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1948 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Katowicach spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Mysłowicach i Mikołowie.
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 66 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 lutego 1948 r. o wypuszczeniu IV emisji biletów skarbowych.
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 65 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 lutego 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki o zaliczeniu egzaminowanych mechaników kinematograficznych do kategorii pracowników umysłowych.
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 64 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1948 r. o ustaleniu opłat za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za lata 1945 i 1946.
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 63 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1937 r. o komunalnych kasach oszczędności.
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 62 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1937 r. o uznaniu niektórych substancji i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia.
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 61 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 grudnia 1947 r. o zmianie listy rzemiosł.
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1947 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Układu o patentach niemieckich, zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 9 poz. 59 wygaśnięcie aktu Układ o patentach niemieckich zawarty w Londynie dnia 21 lipca 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 8 poz. 58 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 grudnia 1947 r. w sprawie częściowego wykonania prawa akcyzowego oraz dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o postępowaniu akcyzowym, wydane co do § 21 ust. 1-3 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie przystąpienia Australii do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Paryżu dnia 20 maja 1875 r., wraz z odnośnym Regulaminem oraz do Międzynarodowej Konwencji dodatkowej Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 56 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1947 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej oraz Republiki Dominikańskiej do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 55 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1947 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej ostatnio w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 54 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1948 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Białej Krakowskiej i utworzeniu w Bielsku Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 53 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1948 r. o zmianie okręgów Sądów Okręgowych w Krakowie i w Nowym Sączu, o zmianie okręgów Sądów Grodzkich w Jordanowie i Nowym Targu oraz o utworzeniu w Nowym Targu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 52 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Liszkach i Wiśniczu Nowym oraz o utworzeniu w Bochni Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Krakowie.
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 51 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1948 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o uznaniu stowarzyszenia "Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1947 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Układ o współpracy instytucyj ubezpieczeń społecznych między Polską a Belgią, podpisany w Brukseli dnia 24 marca 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 49 wygaśnięcie aktu Układ o współpracy instytucyj ubezpieczeń społecznych między Polską a Belgią, podpisany w Brukseli dnia 24 marca 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 48 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1947 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni i wzajemnej pomocy między Polską a Czechosłowacją, podpisanego w Warszawie dnia 10 marca 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 7 poz. 47 wygaśnięcie aktu Układ o przyjaźni i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisany w Warszawie dnia 10 marca 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 6 poz. 46 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1948 r. o zamknięciu list adwokatów.
Dz.U. 1948 nr 6 poz. 45 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1948 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Bodzentynie.
Dz.U. 1948 nr 6 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 1948 r. o wprowadzeniu przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o niektóre przestępstwa.
Dz.U. 1948 nr 6 poz. 43 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 27 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie obejmowania w posiadanie gruntów przez gminę m. st. Warszawy.
Dz.U. 1948 nr 6 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 22 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 maja 1947 r. w sprawie wykonania art. 7 ust. 3 dekretu o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1948 nr 6 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1948 r. w sprawie zamiany gruntów, położonych w obrębie pól górniczych.
Dz.U. 1948 nr 5 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 1948 r. w sprawie zmiany instrukcji dla komorników.
Dz.U. 1948 nr 5 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Odbudowy, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 27 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie naprawy budynków uszkodzonych wskutek wojny.
Dz.U. 1948 nr 5 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 24 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie rejestracji bibliotek i wypożyczalni książek oraz sprawozdań z ich działalności.
Dz.U. 1948 nr 5 poz. 37 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej o charakterze miejskim Zielonka w powiecie warszawskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1948 nr 5 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1948 r. w sprawie wykonania art. 53 ust. 2 i art. 81 ust. 2 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
Dz.U. 1948 nr 5 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o opłatach przemiałowych w naturze.
Dz.U. 1948 nr 5 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Zdrowia, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie normalizacji wypieku pieczywa w obrocie reglamentowanym i wolnorynkowym.
Dz.U. 1948 nr 5 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale zbóż.
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o przejściowym powierzeniu pracodawcom wypłaty zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1948 r. o wysokości zasiłku rodzinnego.
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1948 r. o warunkach nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie terminu zastosowania przepisów dekretu z dnia 28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym do poszczególnych kategorii osób.
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 1948 r. o pozwoleniach wydawanych oficerom i podoficerom zawodowym na nabywanie i posiadanie krótkiej broni palnej i broni myśliwskiej oraz amunicji do nich.
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 27 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianach w "Regulaminie przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1947 r. o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia, wywiezionego po rozpoczęciu wojny, podpisanej w Pradze dnia 12 lutego 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 25 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia wywiezionego po rozpoczęciu wojny, podpisana w Pradze dnia 12 lutego 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 24 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1947 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy w przedmiocie komunikacji lotniczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 28 stycznia 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 23 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w przedmiocie komunikacji lotniczej, podpisana w Pradze dnia 24 stycznia 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1948 r. o sposobie ujawniania w księdze wieczystej prawa odrębnej własności lokali i innych praw rzeczowych na tych lokalach.
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie uznania uzdrowiska Jastrzębie-Zdrój za posiadające charakter użyteczności publicznej.
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 31 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o właściwości organów samorządowych w zakresie orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych.
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo.
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 18 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Ziem Odzyskanych i Administracji Publicznej o zasadach spłaty należności Skarbu Państwa za mienie nierolnicze przekazane na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 17 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 16 uznany za uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1947 r. o poborze rekruta.
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 15 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 grudnia 1947 r. o prowizorium państwowego planu inwestycyjnego na okres od 1 stycznia do 31 marca 1948 r.
Dz.U. 1948 nr 3 poz. 14 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 grudnia 1947 r. o zmianie ustawy z dnia 3 lipca 1947 r. o państwowym planie inwestycyjnym na rok 1947.
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 13 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1947 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandii i Zachodniej Samoa do konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1947 r. w sprawie przystąpienia Indii do Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1947 r. o taksie dla tłumaczów przysięgłych.
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 10 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 lutego 1930 r. o rachunkowości i sprawozdaniach instytucyj opiekuńczych.
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 9 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 grudnia 1947 r. o zmianie granic gmin wiejskich Mazew i Grabów w powiecie łęczyckim, województwie łódzkim.
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 8 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 grudnia 1947 r. o zmianie granic miasta Ozorkowa w powiecie łęczyckim, województwie łódzkim.
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 15 listopada 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o meldunkach i księgach ludności.
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1947 r. o współdziałaniu władz w akcji planowego zagospodarowania przestrzennego kraju.
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorialnej wyższych urzędów górniczych.
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 3 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. w sprawie maksymalnej sumy zarachowania za mienie nierolnicze, przekazywane na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 2 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. w sprawie określenia niektórych cen sprzedażnych lub czynszów przy przekazywaniu mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1948 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Ustawa skarbowa z dnia 30 grudnia 1947 r. na okres od 1 stycznia 1948 r. do 31 grudnia 1948 r.