Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1951 nr 67 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1951 r. - Tymczasowy regulamin zakładów poprawczych.
Dz.U. 1951 nr 67 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1932 r. o wykonaniu art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach.
Dz.U. 1951 nr 67 poz. 466 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o włączeniu organizacji lecznictwa pracowniczego do państwowej administracji służby zdrowia.
Dz.U. 1951 nr 67 poz. 465 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o przekształceniu urzędu Ministra Szkół Wyższych i Nauki w urząd Ministra Szkolnictwa Wyższego.
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie przepisów technicznych obowiązujących przy inspekcji polskich morskich statków handlowych.
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 463 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 listopada 1951 r. w sprawie kwalifikacji personelu kierowniczego na polskich morskich statkach handlowych w żegludze portowej i osłoniętej.
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 462 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 grudnia 1951 r. w sprawie przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych niektórych zobowiązań emerytalnych likwidowanych przedsiębiorstw i instytucji bankowych.
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 461 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 27 grudnia 1951 r. w sprawie stopnia magistra dla absolwentów Sekcji Społeczno-Oświatowej Wydziału Pedagogicznego byłej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie.
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 460 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 459 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany stawek podatku obrotowego od obrotów ze sprzedaży napojów winnych.
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 458 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w mieście Ustrzyki Dolne województwa rzeszowskiego.
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 457 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie zasad i trybu odbywania kary pracy poprawczej.
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 456 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie wykonywania orzeczeń i nakazów karnych wydanych przez kolegia przy prezydiach rad narodowych.
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 455 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie trybu wybierania i odwoływania członków kolegiów przy prezydiach rad narodowych.
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 454 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym.
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 453 uznany za uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o poborze rekruta.
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 452 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii.
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 451 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 20 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Wydziału Chemicznego w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Radomiu.
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 450 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1951 r. o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 449 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1951 r. w sprawie zakresu egzaminu notarialnego, trybu jego przeprowadzenia i składu komisji egzaminacyjnej.
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 448 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia miasta Ustrzyki Dolne oraz utworzenia, zniesienia i zmiany granic niektórych gmin w powiecie ustrzyckim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 447 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych.
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 446 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia powiatu ustrzyckiego w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1951 nr 65 poz. 445 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej".
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 444 Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię układu paryskiego z dnia 31 maja 1937 roku wprowadzającego zmiany do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 roku, w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 443 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 1951 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 442 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy.
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 441 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 6 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Wieczorowych Szkołach Inżynierskich w Łodzi, Krakowie i Poznaniu.
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 440 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatów puławskiego w województwie lubelskim i iłżeckiego w województwie kieleckim.
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 439 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany granic województwa warszawskiego i olsztyńskiego.
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 438 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 437 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 64 poz. 436 wygaśnięcie aktu Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa Konwencja Pocztowa, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością, Porozumienie o paczkach pocztowych, Porozumienie o przesyłkach za pobraniem, Porozumienie o przekazach pocztowych, Porozumienie o pocztowych przelewach pieniężnych, Porozumienie o zleceniach oraz Porozumienie o prenumeracie gazet i czasopism wraz z Protokołami, Regulaminami i innymi Aktami do nich załączonymi, podpisane w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 1949 r.).
Dz.U. 1951 nr 63 poz. 435 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 1951 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych.
Dz.U. 1951 nr 63 poz. 434 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 1 grudnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.
Dz.U. 1951 nr 63 poz. 433 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, składu i sposobu postępowania Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych.
Dz.U. 1951 nr 63 poz. 432 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków zbóż oraz innych produktów rolnych, które mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem sprzedaży.
Dz.U. 1951 nr 63 poz. 431 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zawodów i specjalności, do których stosuje się przepisy o zapobieżeniu płynności kadr pracowników.
Dz.U. 1951 nr 63 poz. 430 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki.
Dz.U. 1951 nr 62 poz. 429 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador, Danię, Haiti i Holandię konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 62 poz. 428 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 1951 r. w sprawie obowiązku zgłaszania zachorowań na grzybicę strzygącą i grzybicę woszczynową.
Dz.U. 1951 nr 62 poz. 427 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 listopada 1951 r. w sprawie komisji do rozpatrywania odwołań od decyzji o zaszeregowaniu osób, które pobierają lub pobierały uposażenie emerytalne z funduszów samorządowych, do odpowiednich grup uposażenia.
Dz.U. 1951 nr 62 poz. 426 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Finansów, Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 4 grudnia 1951 r. w sprawie reglamentacji niektórych wyrobów użytkowych ze złota i platyny.
Dz.U. 1951 nr 62 poz. 425 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 grudnia 1951 r. w sprawie uznania niektórych wyrobów użytkowych ze złota i platyny za artykuły reglamentowane.
Dz.U. 1951 nr 62 poz. 424 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1951 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Wrzoski w powiecie i województwie opolskim.
Dz.U. 1951 nr 62 poz. 423 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1951 r. w sprawie zmiany granic gmin Sochocin i Modzele w powiecie płońskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1951 nr 61 poz. 422 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 23 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie.
Dz.U. 1951 nr 61 poz. 421 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 23 listopada 1951 r. w sprawie organizacji Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu i Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.
Dz.U. 1951 nr 61 poz. 420 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 21 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej.
Dz.U. 1951 nr 61 poz. 419 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 listopada 1951 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu studiów na wydziałach rolniczych, ogrodniczych, mleczarskich i przetwórstwa rolnego państwowych szkół wyższych zawodowych i akademickich.
Dz.U. 1951 nr 61 poz. 418 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 10 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim.
Dz.U. 1951 nr 61 poz. 417 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 10 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytetach Jagiellońskim w Krakowie i Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dz.U. 1951 nr 61 poz. 416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 listopada 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Wrocławskiej i na Uniwersytecie Wrocławskim.
Dz.U. 1951 nr 60 poz. 415 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1951 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1951 nr 60 poz. 414 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1951 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników gospodarki nie uspołecznionej prowadzących młyny, wiatraki, kaszarnie i samodzielne śrutowniki.
Dz.U. 1951 nr 60 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 listopada 1951 r. w sprawie kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Dz.U. 1951 nr 60 poz. 412 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1951 r. w sprawie zmiany siedzib i nazw niektórych gmin w powiatach hrubieszowskim i tomaszowskim, w województwie lubelskim.
Dz.U. 1951 nr 60 poz. 411 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Rolniczych w Poznaniu i we Wrocławiu oraz zmian organizacyjnych na Uniwersytetach Poznańskim i Wrocławskim.
Dz.U. 1951 nr 60 poz. 410 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 R. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
Dz.U. 1951 nr 59 poz. 409 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1951 r. o prowadzeniu ksiąg notarialnych i przechowywaniu akt notarialnych.
Dz.U. 1951 nr 59 poz. 408 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 59 poz. 407 obowiązujący Protokół o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisany w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 59 poz. 406 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r. oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 59 poz. 405 obowiązujący Protokół o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisany w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 58 poz. 404 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 listopada 1951 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji.
Dz.U. 1951 nr 58 poz. 403 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie określenia równowartości dniówki pracy niewykwalifikowanej i dniówki używania środków przewozowych w ramach świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.
Dz.U. 1951 nr 58 poz. 402 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1951 r. w sprawie zwalniania lokali użytkowych od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1951 nr 58 poz. 401 uznany za uchylony Ustawa z dnia 31 października 1951 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji.
Dz.U. 1951 nr 58 poz. 400 uchylony Ustawa z dnia 31 października 1951 r. o przekazaniu Ministrowi Kultury i Sztuki zakresu działania Ministra Oświaty w przedmiocie bibliotek i zbiorów bibliotecznych.
Dz.U. 1951 nr 58 poz. 399 uchylony Ustawa z dnia 31 października 1951 r. o warunkowym przedterminowym zwolnieniu osób odbywających karę pozbawienia wolności.
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 398 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1951 r. w sprawie przystąpienia Haiti do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń oraz do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r.
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 397 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 1951 r. w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków zapalenia wątroby zakaźnego oraz choroby Weila.
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 396 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 1951 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia studentom szkół wyższych.
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 395 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie tymczasowych siedzib Sądów Powiatowych w Rudzie i Siemianowicach Śląskich.
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw lubelskiego i szczecińskiego.
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 393 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 października 1951 r. o ratyfikacji konwencji sanitarno-weterynaryjnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 26 września 1949 r.
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 392 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 października 1951 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 3 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 391 uchylony Ustawa z dnia 30 października 1951 r. o Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1951 nr 56 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18 października 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1951 nr 56 poz. 389 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 8 października 1951 r. w sprawie ograniczenia połowu szprota.
Dz.U. 1951 nr 56 poz. 388 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 11 października 1951 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o obrocie i gospodarowaniu żelastwem, druzgiem żeliwnym oraz złomem metali i stopów nieżelaznych.
Dz.U. 1951 nr 56 poz. 387 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 22 października 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.
Dz.U. 1951 nr 56 poz. 386 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 października 1951 r. w sprawie utworzenia Rolniczego Studium Zaocznego przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Dz.U. 1951 nr 56 poz. 385 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.
Dz.U. 1951 nr 55 poz. 384 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 października 1951 r. w sprawie uchylenia ordynacji pocztowej oraz przepisów o paczkach żywnościowych.
Dz.U. 1951 nr 55 poz. 383 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 11 października 1951 r. w sprawie zwinięcia Studium Pedagogicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Dz.U. 1951 nr 55 poz. 382 uchylony Dekret z dnia 22 października 1951 r. o dowodach osobistych.
Dz.U. 1951 nr 54 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące.
Dz.U. 1951 nr 54 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1951 r. w sprawie wprowadzenia przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o wykroczenia z dekretów o planowym skupie zbóż i zabezpieczeniu dostaw ziemniaków.
Dz.U. 1951 nr 54 poz. 379 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie rozciągnięcia na pracowników Centralnego Zarządu Kolejowych Zakładów Produkcyjnych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników administracji zakładów naprawczych parowozów i wagonów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1951 nr 54 poz. 378 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie włączenia Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie do Politechniki Warszawskiej.
Dz.U. 1951 nr 53 poz. 377 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael Konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r.
Dz.U. 1951 nr 53 poz. 376 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 10) o wieku dopuszczenia dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 16 listopada 1921 r.
Dz.U. 1951 nr 53 poz. 375 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych oraz Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1951 nr 53 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Przemysłu Ciężkiego i Przemysłu Lekkiego z dnia 3 października 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy metalizacji natryskowej.
Dz.U. 1951 nr 53 poz. 373 uchylony Rozporządzenie Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 6 października 1951 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania wzajemnych zakładów na wyścigach konnych.
Dz.U. 1951 nr 53 poz. 372 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1951 nr 52 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 września 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.
Dz.U. 1951 nr 52 poz. 370 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 6 października 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.
Dz.U. 1951 nr 52 poz. 369 uchylony Dekret z dnia 8 października 1951 r. o państwowej służbie geologicznej.
Dz.U. 1951 nr 52 poz. 368 uchylony Dekret z dnia 8 października 1951 r. o zabezpieczeniu dostaw ziemniaków ze zbiorów 1951 r.
Dz.U. 1951 nr 51 poz. 367 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 1951 r. w sprawie organizacji studiów lekarskich w akademiach medycznych.
Dz.U. 1951 nr 51 poz. 366 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 września 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie.
Dz.U. 1951 nr 51 poz. 365 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 29 września 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przelotu granic Państwa przez statki powietrzne.
Dz.U. 1951 nr 51 poz. 364 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1951 r. określające kompetencje władz naczelnych w sprawach zaopatrzeń i zasiłków.
Dz.U. 1951 nr 50 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 7 września 1951 r. w sprawie ograniczenia połowu ryb morskich włokiem dennym.
Dz.U. 1951 nr 50 poz. 362 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1951 nr 50 poz. 361 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1951 nr 49 poz. 360 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 sierpnia 1951 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozszerzaniu się pożarów w budynkach oraz na budowach.
Dz.U. 1951 nr 49 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1951 r. w sprawie świadczenia usług transportowych na niektóre cele ogólno-gospodarcze.
Dz.U. 1951 nr 49 poz. 358 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.
Dz.U. 1951 nr 49 poz. 357 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Tymczasowym Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie ochrony roślin, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1950 r.
Dz.U. 1951 nr 49 poz. 356 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Tymczasowym Niemieckiej Republiki Demokratycznej dotycząca współpracy w dziedzinie ochrony roślin, podpisana w Warszawie dnia 23 czerwca 1950 r.
Dz.U. 1951 nr 48 poz. 355 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 15 września 1951 r. w sprawie utworzenia studiów przygotowawczych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1951 nr 48 poz. 354 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1951 r. w sprawie określenia warzyw, jakie mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem zamiany, oraz norm zamiany.
Dz.U. 1951 nr 48 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Państwa z dnia 6 września 1951 r. o uchyleniu rozporządzenia Rady Państwa z dnia 13 czerwca 1947 r. w sprawie powołania i organizacji społecznych komisyj kontroli cen.
Dz.U. 1951 nr 48 poz. 352 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji na odcinku Liberec-Varnsdorf przez Polskę, podpisanego w Pradze dnia 2 lipca 1949 r.
Dz.U. 1951 nr 48 poz. 351 wygaśnięcie aktu Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji na odcinku Liberec-Varnsdorf przez Polskę, podpisany w Pradze dnia 2 lipca 1949 r.
Dz.U. 1951 nr 48 poz. 350 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Polski do Polski przez Broumov-Mezimesti, podpisanej w Pradze dnia 2 lipca 1949 r.
Dz.U. 1951 nr 48 poz. 349 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Polski do Polski przez Broumov-Mezimesti, podpisana w Pradze dnia 2 lipca 1949 r.
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 348 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1951 r. w sprawie przystąpienia Grecji do konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 347 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Szkół Wyższych i Nauki z dnia 21 sierpnia 1951 r. w sprawie zniesienia w Wyższej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza Studium Zaocznego.
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 346 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 18 sierpnia 1951 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 345 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Matematycznemu.
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 344 wygaśnięcie aktu Dekret z dnia 6 września 1951 r. o likwidacji złożonych przed dniem 9 maja 1945 r. depozytów i zastawów oraz przyjętych przed tym dniem do inkasa weksli, czeków i innych dokumentów.
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 343 uznany za uchylony Dekret z dnia 6 września 1951 r. o zmianie dekretu z dnia 9 kwietnia 1946 r. o zawieszeniu mocy niektórych umów wydawniczych w dziedzinie literackiej.
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 342 uznany za uchylony Dekret z dnia 6 września 1951 r. o zmianie przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego.
Dz.U. 1951 nr 46 poz. 341 uchylony Dekret z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju.
Dz.U. 1951 nr 46 poz. 340 akt jednorazowy Dekret z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1951 nr 46 poz. 339 uchylony Dekret z dnia 6 września 1951 r. o szczególnych uprawnieniach i ulgach dla żołnierzy kadrowej służby wojskowej i ich rodzin.
Dz.U. 1951 nr 45 poz. 338 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1951 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę traktatu koncyliacyjno-arbitrażowego między Polską a Wielkim Księstwem Luksemburg, podpisanego w Luksemburgu dnia 29 października 1928 r.
Dz.U. 1951 nr 45 poz. 337 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 sierpnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1951 nr 45 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie obrotu i gospodarowania reglamentowanymi metalami nieżelaznymi.
Dz.U. 1951 nr 45 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie utworzenia kursów przygotowawczych przy niektórych wieczorowych szkołach inżynierskich.
Dz.U. 1951 nr 45 poz. 334 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 maja 1951 r. w sprawie uznania metali nieżelaznych za reglamentowane oraz zgłoszenia do rejestracji tych metali.
Dz.U. 1951 nr 45 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie przekształcenia szkół inżynierskich Naczelnej Organizacji Technicznej na państwowe wieczorowe szkoły inżynierskie.
Dz.U. 1951 nr 45 poz. 332 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: krakowskiego, koszalińskiego, poznańskiego, rzeszowskiego i lubelskiego.
Dz.U. 1951 nr 44 poz. 331 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1951 r. w sprawie przystąpienia W. Ks. Luksemburg do Porozumienia brukselskiego z dnia 20 sierpnia 1929 r. w celu rewizji Porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających.
Dz.U. 1951 nr 44 poz. 330 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania aparatów rentgenowskich za artykuły reglamentowane oraz w sprawie rejestracji tych aparatów.
Dz.U. 1951 nr 44 poz. 329 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 r. - Statut medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".
Dz.U. 1951 nr 43 poz. 328 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 1951 r. w sprawie rejestracji fachowych pracowników służby zdrowia oraz zasad powoływania ich na stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1951 nr 43 poz. 327 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 sierpnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie o prywatnych radiostacjach doświadczalnych.
Dz.U. 1951 nr 43 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1951 r. w sprawie zlecenia organom zastępstwa prawnego udzielania pomocy prawnej stowarzyszeniu "Polski Czerwony Krzyż".
Dz.U. 1951 nr 42 poz. 325 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 1951 r. w sprawie obowiązku pracy felczerów (starszych felczerów) oraz pielęgniarek w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1951 nr 42 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 26 lipca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim.
Dz.U. 1951 nr 42 poz. 323 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 sierpnia 1951 r. w sprawie uznania norm magazynowania węgla ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące.
Dz.U. 1951 nr 42 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1951 r. w sprawie określenia gatunków zbóż oraz innych produktów rolnych, które mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem sprzedaży.
Dz.U. 1951 nr 42 poz. 321 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli w szkolnictwie zawodowym leśnym i przemysłu leśnego.
Dz.U. 1951 nr 42 poz. 320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie stosunków służbowych nauczycieli w szkolnictwie zawodowym leśnym i przemysłu leśnego.
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 319 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 26 lipca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 24 lipca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na wydziałach humanistycznych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 21 lipca 1951 r. w sprawie utworzenia wydziałów studiów przygotowawczych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 316 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1951 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego niektórym gminom w województwie katowickim.
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 315 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 314 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. o poddaniu niektórych instytutów naukowo-badawczych działaniu ustawy o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o zniesieniu obowiązku ubezpieczenia od wypadków drobnych producentów rolnych i ich rodzin.
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 312 uchylony Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach.
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 311 uchylony Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o pracy i szkoleniu zawodowym młodocianych w zakładach pracy.
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 310 uznany za uchylony Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o zmianie ustawy o organizacji władz w dziedzinie komunikacji.
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 309 uchylony Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakresie działania Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa.
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 308 uchylony Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakresie działania Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie Radio".
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 307 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych akademiach medycznych.
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 306 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 1951 r. w sprawie utrzymania porządku i czystości w nieruchomościach.
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 305 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 14 lipca 1951 r. w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na pierwszy rok studiów do wieczorowych szkół inżynierskich na rok szkolny 1951/52.
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 13 lipca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 lipca 1951 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozszerzaniu się pożarów lasów, łąk, torfowisk i wrzosowisk.
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 302 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie utworzenia Zakładu Dendrologii i Pomologii.
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 301 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. zmieniające rozporządzenie o utworzeniu Instytutu Badań Literackich.
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych pracowników terenowych organów Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
Dz.U. 1951 nr 39 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o planowym skupie zbóż.
Dz.U. 1951 nr 39 poz. 298 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta Zgierz w województwie łódzkim.
Dz.U. 1951 nr 39 poz. 297 uchylony Dekret z dnia 23 lipca 1951 r. o planowym skupie zbóż.
Dz.U. 1951 nr 39 poz. 296 uchylony Dekret z dnia 18 lipca 1951 r. o nazwie Wojskowej Akademii Technicznej.
Dz.U. 1951 nr 39 poz. 295 uchylony Dekret z dnia 18 lipca 1951 r. o nazwie Akademii Wojskowo-Politycznej.
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania gromad do stref ekonomicznych.
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 293 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku gruntowym.
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zakresu i trybu działania obywatelskich komisji podatkowych dla celów podatku gruntowego oraz sposobu wynagradzania członków tych komisji.
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi.
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym za rok 1951 dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie.
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 289 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zawieszenia na rok 1951 dla niektórych grup podatników mocy przepisów dekretu o podatku gruntowym w przedmiocie opodatkowania przychodów z działów specjalnych oraz z innych źródeł.
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 288 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1951 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie rygorów za niewykonanie zobowiązań w planowym skupie zboża oraz przesunięcia terminu płatności zaliczki na podatek gruntowy za rok 1951 dla niektórych grup podatników podatku gruntowego.
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie obowiązku społecznego oszczędzania oraz ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1951.
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 286 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie ustalenia stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1951.
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 285 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych oraz ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1951.
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 284 uchylony Dekret z dnia 30 czerwca 1951 r. o obowiązku świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.
Dz.U. 1951 nr 38 poz. 283 uchylony Dekret z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym.
Dz.U. 1951 nr 37 poz. 282 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 czerwca 1951 r. zmieniające rozporządzenie o zasadach i sposobie zarządzania funduszem ochrony rybołówstwa.
Dz.U. 1951 nr 37 poz. 281 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 lipca 1951 r. w sprawie opłat za czynności Kolegium Rzeczników Patentowych.
Dz.U. 1951 nr 37 poz. 280 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1951 r. w sprawie zmiany granic gmin na obszarze powiatów: kraśnickiego, kościerskiego i tarnobrzeskiego.
Dz.U. 1951 nr 36 poz. 279 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1951 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej.
Dz.U. 1951 nr 36 poz. 278 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 czerwca 1951 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej.
Dz.U. 1951 nr 36 poz. 277 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie prowadzenia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
Dz.U. 1951 nr 36 poz. 276 uchylony Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. - Prawo o notariacie.
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 1951 r. w sprawie przymusowych szczepień ochronnych przeciw ospie naturalnej.
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany instrukcji dla komorników.
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 272 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta Tarnowa.
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 271 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrotu i gospodarowania złomem wyrobów ogniotrwałych.
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 270 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany nazwy powiatu morskiego.
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 269 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany granic miast Rzeszów i Nowy Sącz.
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 268 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Hematologii.
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1951 r. w sprawie nadania stowarzyszeniu "Liga Kobiet" nowego statutu.
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 266 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: krakowskiego, łódzkiego, warszawskiego, koszalińskiego, poznańskiego i rzeszowskiego.
Dz.U. 1951 nr 34 poz. 265 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych akademiach medycznych.
Dz.U. 1951 nr 34 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie dodatków funkcyjnych pracowników państwowego Przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1951 nr 34 poz. 263 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Duszniki Zdrój w powiecie kłodzkim, województwie wrocławskim.
Dz.U. 1951 nr 34 poz. 262 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1951 r. o dodatkach funkcyjnych i służbowych pracowników w Ministerstwie Kolei.
Dz.U. 1951 nr 34 poz. 261 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1951 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników Ministerstwa Kolei.
Dz.U. 1951 nr 34 poz. 260 obowiązujący Dekret z dnia 18 czerwca 1951 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników Ministerstwa Kolei.
Dz.U. 1951 nr 33 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Zdrowia, Oświaty oraz Kultury i Sztuki z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru czasu pracy pomocniczych sił naukowych.
Dz.U. 1951 nr 33 poz. 258 uchylony Dekret z dnia 18 czerwca 1951 r. o zmianie ustawy o obowiązku społecznego oszczędzania.
Dz.U. 1951 nr 33 poz. 257 uznany za uchylony Dekret z dnia 18 czerwca 1951 r. o rozpisaniu Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski.
Dz.U. 1951 nr 33 poz. 256 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 maja 1951 r. o medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".
Dz.U. 1951 nr 33 poz. 255 uznany za uchylony Ustawa konstytucyjna z dnia 26 maja 1951 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Polski Ludowej.
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Tailand zrewidowanej międzynarodowej konwencji metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 253 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1951 r. w sprawie przystąpienia Syrii do konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad, odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego oraz Zdrowia z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie wypieku i obrotu pieczywem.
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 251 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 11 czerwca 1951 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1951 r.
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Oświaty, Zdrowia, Sprawiedliwości oraz Kultury i Sztuki z dnia 30 maja 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny i zatwierdzania podręczników, książek pomocniczych i graficznych pomocy naukowych do użytku studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1951 r. w sprawie przyjmowania kandydatów na I rok studiów do Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie oraz Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie na rok szkolny 1951/52.
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 248 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1951 r. w sprawie wymagań do zajmowania stanowisk referendarskich w organach zastępstwa prawnego.
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 247 uchylony Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. o urzędzie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
Dz.U. 1951 nr 31 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Oświaty, Zdrowia oraz Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 1951 r. w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1951/52.
Dz.U. 1951 nr 31 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 29 maja 1951 r. w sprawie zwinięcia Studium Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym.
Dz.U. 1951 nr 31 poz. 244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1951 nr 31 poz. 243 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 maja 1951 r. o likwidacji ochrony skarbowej.
Dz.U. 1951 nr 31 poz. 242 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 maja 1951 r. o ratyfikacji podpisanej w Moskwie dnia 15 lutego 1951 r. umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych.
Dz.U. 1951 nr 31 poz. 241 uznany za uchylony Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. w sprawie zmiany dekretu o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucji kredytu długoterminowego.
Dz.U. 1951 nr 31 poz. 240 uznany za uchylony Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. w sprawie zmiany dekretu o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych.
Dz.U. 1951 nr 31 poz. 239 uznany za uchylony Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. o zmianie organizacji państwowego arbitrażu gospodarczego.
Dz.U. 1951 nr 30 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej.
Dz.U. 1951 nr 30 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach terenowych.
Dz.U. 1951 nr 30 poz. 236 uchylony Ustawa z dnia 26 maja 1951 r. o organizacji władz naczelnych w dziedzinie rolnictwa.
Dz.U. 1951 nr 30 poz. 235 uchylony Ustawa z dnia 26 maja 1951 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.
Dz.U. 1951 nr 30 poz. 234 uchylony Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 kwietnia 1951 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 13 marca 1935 r. o prywatnych urządzeniach telefonicznych i telegraficznych.
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 31 maja 1951 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 7 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na wydziałach humanistycznych Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego.
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 229 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 1951 r. o ustaleniu obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Warszawie, Lesznie, Ostrowiu Wielkopolskim, Łasku, Łodzi, Opatowie, Chełmie, Brzegu, Cieszynie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie, Przemyślu oraz Wydziału Zamiejscowego w Zakopanem Sądu Powiatowego w Nowym Targu.
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1951 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 227 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatów krasnystawskiego i lubelskiego.
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 226 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową, podpisanej w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r.
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 225 uchylony Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową, podpisaną w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1951 r.).
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Argentynę konwencji (nr 17) w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r., konwencji (nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r., konwencji (nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r., konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r., konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r., konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. i konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych 28 sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych akademiach medycznych.
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 222 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 1951 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień uprawnionych techników dentystycznych.
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 1951 r. w sprawie zaliczenia niektórych substancji do środków odurzających.
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej.
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 maja 1951 r. w sprawie ustanowienia Koszalińskiego Urzędu Morskiego.
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 maja 1951 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń.
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie opłat probierczych.
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania książek i dokumentów rozwiązanych spółdzielni.
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Bydgoszczy i zmiany miejscowej właściwości Okręgowych Komisji Arbitrażowych w Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie.
Dz.U. 1951 nr 28 poz. 214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 kwietnia 1951 r. w sprawie rozciągnięcia obowiązku zawierania umów planowych na 1951 rok.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię i Węgry konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 212 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję konwencji (nr 2) dotyczącej bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1951 r. w sprawie uznania przez Indonezję za wiążące dla siebie Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1951 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., oraz do Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Irak konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Czechosłowację Konwencji (nr 12) w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r., konwencji (nr 17) w sprawie odszkodowań za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r., konwencji (nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r. oraz konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych 28 sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 207 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie wydawania eksternom dyplomów zawodowych pierwszego stopnia przez Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 30 kwietnia 1951 r. w sprawie likwidacji studiów kierunku ekonomicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 30 kwietnia 1951 r. w sprawie terminu uzyskiwania dyplomów w szkołach wyższych.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1951 r. o taksie dla tłumaczów przysięgłych.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 203 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta Limanowa.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 202 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic gmin Góry i Pińczów w powiecie pińczowskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 201 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic, siedziby i nazwy niektórych gmin w powiecie i województwie warszawskim.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 200 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatu rypińskiego i wąbrzeskiego oraz połączenia miast Dobrzyń nad Drwęcą i Golub.
Dz.U. 1951 nr 27 poz. 199 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1951 nr 26 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Łodzi.
Dz.U. 1951 nr 26 poz. 197 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 kwietnia 1951 r. w sprawie dodatku za specjalność teletransmisyjną dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1951 nr 26 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych przez pracowników sezonowych.
Dz.U. 1951 nr 26 poz. 195 uznany za uchylony Dekret z dnia 19 kwietnia 1951 r. o organach administracji miar oraz o miarach i narzędziach mierniczych.
Dz.U. 1951 nr 26 poz. 194 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1951 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 8 marca 1951 r. w sprawie obrotu i gospodarowania reglamentowanymi materiałami drzewnymi.
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 28 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na obrabiarkach do metali.
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 kwietnia 1951 r. w sprawie wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych w rolniczych szkołach i zakładach naukowych.
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie unormowania obrotu dziczyzną i jej przetwórstwa.
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 189 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu nadawania w roku 1950/51 stopnia magistra przez niektóre wyższe szkoły ekonomiczne.
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 1951 r. o kuratorach sądowych dla nieletnich.
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 187 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 1 marca 1951 r. w sprawie uznania niektórych materiałów drzewnych za reglamentowane.
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 186 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1951 r. w sprawie utworzenia Wieczorowych Szkół Inżynierskich w Łodzi, Krakowie i Poznaniu.
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1951 r. w przedmiocie przekazania spraw celnych do zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego.
Dz.U. 1951 nr 24 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1951 r. o właściwości władz i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku Powszechnej Organizacji "Służba Polsce".
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 183 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 182 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 1951 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie przejmowania aptek na własność Państwa.
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1947 r. w sprawie rejestracji dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej.
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Lekkiego i Handlu Wewnętrznego z dnia 13 lutego 1951 r. w sprawie powierzenia Centrali Skór Surowych i Centrali Handlowej Przemysłu Skórzanego gospodarowania skórami futerkowymi.
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 16 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 6 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wyższych szkołach ekonomicznych.
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 176 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 13 lutego 1951 r. w sprawie reglamentacji skór futerkowych.
Dz.U. 1951 nr 23 poz. 175 uznany za uchylony Dekret z dnia 19 kwietnia 1951 r. o zmianie przepisów o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1951 nr 22 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych.
Dz.U. 1951 nr 22 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
Dz.U. 1951 nr 22 poz. 172 uchylony Dekret z dnia 19 kwietnia 1951 r. o służbie wojskowej oficerów i generałów Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1951 nr 21 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 kwietnia 1951 r. w sprawie zwinięcia Wydziału Plastyki Przestrzennej w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi.
Dz.U. 1951 nr 21 poz. 170 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.
Dz.U. 1951 nr 21 poz. 169 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.
Dz.U. 1951 nr 21 poz. 168 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1951 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków.
Dz.U. 1951 nr 21 poz. 167 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1951 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Klikowa.
Dz.U. 1951 nr 21 poz. 166 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1951 r. w sprawie zmiany granic powiatów tarnowskiego i brzeskiego.
Dz.U. 1951 nr 21 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki.
Dz.U. 1951 nr 20 poz. 164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych akademiach medycznych.
Dz.U. 1951 nr 20 poz. 163 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 1951 r. w sprawie kursów szkoleniowych i egzaminów pielęgniarskich.
Dz.U. 1951 nr 20 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie pieczęci dla organów adwokatury oraz dla komisji dyscyplinarnych i weryfikacyjnych.
Dz.U. 1951 nr 20 poz. 161 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie utworzenia powiatów miejskich z obszarów niektórych miast.
Dz.U. 1951 nr 20 poz. 160 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań.
Dz.U. 1951 nr 20 poz. 159 uchylony Dekret z dnia 29 marca 1951 r. o organach zastępstwa prawnego.
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 158 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o konserwowaniu artykułów żywności.
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 1951 r. w sprawie terminów składania egzaminów dyplomowych na oddziałach stomatologicznych akademii medycznych.
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 156 obowiązujący Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 marca 1951 r. w sprawie trybu ujawniania w księgach wieczystych i właściwych rejestrach przejścia na własność Skarbu Państwa majątku zniesionych izb przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 154 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Psycho-Neurologicznego.
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 153 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Onkologicznego im. Marii Curie-Skłodowskiej.
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Operowej w Poznaniu.
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie wykonania ustawy o Funduszu Zakładowym.
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 29 marca 1951 r. w sprawie zmiany dekretu o zniesieniu odrębnych systemów emerytalnych dla pracowników b. związków samorządu terytorialnego oraz ich przedsiębiorstw i zakładów.
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 149 uchylony Dekret z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych.
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1951 r. o utworzeniu Sądów Powiatowych w Czeladzi, Mysłowicach, Nowym Bytomiu, Rudzie, Siemianowicach Śląskich, Szopienicach i Świętochłowicach, o zniesieniu Sądu Powiatowego w Katowicach z tymczasową siedzibą w Mysłowicach i o zmianach obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Bytomiu i Lublińcu.
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 147 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów oraz utworzenia i zmiany granic niektórych miast, stanowiących powiaty miejskie w województwie katowickim.
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 146 uznany za uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1951 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na rok 1951.
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 145 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1951 z dnia 23 marca 1951 r.
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 144 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o zmianie ustawy skarbowej na rok 1950.
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 143 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o zmianie przepisów o reformie bankowej.
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 142 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o zniesieniu Samorządowego Funduszu Wyrównawczego.
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 141 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o zniesieniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 140 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o zniesieniu Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego.
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 1951 r. w sprawie cen za lekarstwa i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym.
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 138 uchylony Dekret z dnia 29 marca 1951 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 137 uznany za uchylony Dekret z dnia 29 marca 1951 r. zmieniający przepisy o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 136 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej.
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 135 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Akademii Wojskowo-Politycznej.
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 134 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o Akademii Sztabu Generalnego imienia Generała Broni Karola Świerczewskiego.
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 133 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Albańską Republiką Ludową, podpisanej w Tiranie dnia 2 grudnia 1950 r.
Dz.U. 1951 nr 17 poz. 132 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 marca 1951 r. o ratyfikacji aktu o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami, podpisanego we Frankfurcie nad Odrą dnia 27 stycznia 1951 r.
Dz.U. 1951 nr 16 poz. 131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 7 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia na zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Dz.U. 1951 nr 16 poz. 130 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 7 marca 1951 r. w sprawie utworzenia katedr na Uniwersytetach Warszawskim i Łódzkim.
Dz.U. 1951 nr 16 poz. 129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1951 r. o zmianie granic okręgu Wydziału Zamiejscowego w Mikołowie Sądu Powiatowego w Pszczynie.
Dz.U. 1951 nr 16 poz. 128 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.
Dz.U. 1951 nr 16 poz. 127 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.
Dz.U. 1951 nr 16 poz. 126 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1951 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Krakowie.
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 124 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 123 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Matki i Dziecka.
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 122 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gruźlicy.
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Dermatologii i Wenerologii.
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 120 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Reumatologicznego.
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 119 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie zniesienia terenowych władz nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Państwa.
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 118 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych.
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 grudnia 1950 r. w sprawie stopni zawodowych oraz warunków uzyskiwania dyplomów zawodowych w wyższych szkołach artystycznych.
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 lutego 1951 r. w sprawie wykonania art. 3 i 4 ustawy o zakazie uboju zwierząt hodowlanych.
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 115 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 lutego 1951 r. w sprawie planowego przerobu mąki w piekarniach.
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 3 marca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 1 marca 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 15 lutego 1951 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 września 1948 r. o umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 111 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 110 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. o podatkach terenowych.
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 109 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. o terenowej obronie przeciwlotniczej.
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 108 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji.
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lutego 1951 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisanego w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r.
Dz.U. 1951 nr 14 poz. 106 obowiązujący Układ między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisany w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1950 r.).
Dz.U. 1951 nr 13 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące.
Dz.U. 1951 nr 13 poz. 104 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 1951 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie Kędzierzyn w powiecie kozielskim, województwie opolskim.
Dz.U. 1951 nr 13 poz. 103 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 1951 r. w sprawie zniesienia miasta Prusice w powiecie milickim, województwie wrocławskim.
Dz.U. 1951 nr 13 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie uposażenia sędziów, asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1951 nr 13 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników administracji zakładów naprawczych parowozów i wagonów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1951 nr 13 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie zaszeregowania osób, które pobierają lub pobierały uposażenie emerytalne z funduszów samorządowych, do odpowiednich grup uposażenia.
Dz.U. 1951 nr 12 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 1951 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.
Dz.U. 1951 nr 12 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1951 nr 12 poz. 97 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie rygorów za niewykonanie zobowiązań w planowym skupie zboża oraz przesunięcia terminu płatności zaliczki na podatek gruntowy za rok 1951 dla niektórych grup podatników podatku gruntowego.
Dz.U. 1951 nr 12 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. o pracach wzbronionych kobietom.
Dz.U. 1951 nr 12 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie ustanowienia Izb Rzemieślniczych w: Koszalinie, Zielonej Górze i Opolu.
Dz.U. 1951 nr 12 poz. 94 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. o zmianie ustawy w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1951 r. w sprawie wysokości diet i kosztów przejazdu dla ławników izb morskich.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 5 lutego 1951 r. w sprawie poddania minerału gipsu na niektórych obszarach Państwa przepisom prawa górniczego.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 91 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 90 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1950 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji sanitarno-weterynaryjnej między Polską a Węgrami, podpisanej w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 89 wygaśnięcie aktu Konwencja sanitarno-weterynaryjna między Rzecząpospolitą Polską a Węgierską Republiką Ludową, podpisana w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 88 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1950 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Węgrami o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisanej w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 87 uchylony Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Węgierską Republiką Ludową w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Budapeszcie dnia 29 października 1949 r.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 86 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 85 obowiązujący Konwencja dotycząca Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisana w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 30 grudnia 1949 r.).
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 84 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 62 dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 83 obowiązujący Konwencja nr 62 w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1949 r.).
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 82 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, Planu i Protokołu końcowego, podpisanych w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 81 obowiązujący Europejska Konwencja Radiofoniczna, Plan kopenhaski i Protokół końcowy, załączone do Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, podpisane w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1949 r.).
Dz.U. 1951 nr 10 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1951 r. o utworzeniu Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Krośnie.
Dz.U. 1951 nr 10 poz. 79 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.
Dz.U. 1951 nr 10 poz. 78 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1951 r. o kosztach utrzymania osób umieszczonych w zakładach poprawczych.
Dz.U. 1951 nr 10 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie przekazywania rolniczym spółdzielniom produkcyjnym nieruchomości rolnych, stanowiących własność Państwa.
Dz.U. 1951 nr 10 poz. 76 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw białostockiego i bydgoskiego.
Dz.U. 1951 nr 10 poz. 75 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. o budynkach i lokalach nowowybudowanych lub odbudowanych.
Dz.U. 1951 nr 9 poz. 74 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych.
Dz.U. 1951 nr 9 poz. 73 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1951 nr 9 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1951 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1951 nr 9 poz. 71 obowiązujący Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 grudnia 1950 r. w sprawie określenia organów i instytucji, które przejmą niektóre sprawy należące dotychczas do zakresu działania izb przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1951 nr 9 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.
Dz.U. 1951 nr 9 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1951 r. w sprawie reglamentacji złomu i innych odpadków metali nieżelaznych.
Dz.U. 1951 nr 9 poz. 68 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1951 r. w sprawie zaokrąglenia sum w przepisach o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1951 nr 8 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 lutego 1951 r. w sprawie zwalczania szkodników zbożowo-mącznych.
Dz.U. 1951 nr 8 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 31 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na wydziałach humanistycznych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1951 nr 8 poz. 65 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Pyrzycach.
Dz.U. 1951 nr 8 poz. 64 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1951 r. w sprawie przesunięcia terminu zgłoszenia obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego oraz uiszczenia opłat za karty rejestracyjne na rok 1951.
Dz.U. 1951 nr 8 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1951 r. w sprawie ulg w podatku od lokali.
Dz.U. 1951 nr 8 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 1951 r. w sprawie pomocy lekarskiej dla żołnierzy i ich rodzin.
Dz.U. 1951 nr 8 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie organizacji i zakresu działania organów kontroli i rewizji finansowej.
Dz.U. 1951 nr 7 poz. 60 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1951 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń w zakresie ubezpieczeń społecznych, uiszczania składek i kontroli czynności zakładów pracy.
Dz.U. 1951 nr 7 poz. 59 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych".
Dz.U. 1951 nr 7 poz. 58 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia.
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 57 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie stopnia magistra dla absolwentów byłej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie.
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 56 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1951 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 55 uchylony Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej.
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 53 uznany za uchylony Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej niektórych przepisów w zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 52 uznany za uchylony Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o zniesieniu Państwowej Rady Komunikacyjnej.
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Szkół Wyższych i Nauki oraz Zdrowia z dnia 13 stycznia 1951 r. w sprawie organizacji katedr w szkołach wyższych.
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 13 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnikach: Łódzkiej, Wrocławskiej, Warszawskiej i Śląskiej w Gliwicach.
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 49 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów dziennikarskich na Uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim.
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów historii kultury materialnej na Uniwersytetach: Warszawskim, Jagiellońskim i Poznańskim.
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie wprowadzenia specjalizacji w zakresie zootechniki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Uniwersytecie Wrocławskim.
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 stycznia 1951 r. w sprawie przemianowania katedr na Politechnice Wrocławskiej.
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 42 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 41 uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o należnościach ławników za udział w posiedzeniach sądowych oraz o karach porządkowych na ławników.
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 40 uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego.
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 39 obowiązujący Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o zniesieniu powiatowych i wojewódzkich komisji osadnictwa rolnego.
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 38 uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r., oraz protokołu z dnia 24 maja 1934 r.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie zasad wyboru miejsca, budowy i urządzeń zakładów utylizacyjnych.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 34 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1950 r. o taksie za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1950 r. w sprawie ustalenia wysokości zaliczki składanej przez oskarżyciela prywatnego.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw, zakładów i osób obowiązanych do uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym ze względu na obowiązek prowadzenia ksiąg.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 30 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1951 r. o właściwości władz do orzekania w sprawach obywatelstwa.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie zakazu lub ograniczenia używania niektórych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 27 uznany za uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o poborze rekruta.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 26 uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o transporcie drogowym.
Dz.U. 1951 nr 4 poz. 25 uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim.
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 24 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie złożenia przez Szwajcarię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 29 maja 1933 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych.
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 23 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1950 r. w sprawie wystąpienia Indii z Unii Międzynarodowej Niesienia Pomocy, utworzonej na podstawie konwencji z dnia 12 lipca 1927 r.
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 22 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 10 stycznia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1950 r. w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 5 stycznia 1951 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów oraz Ministrów Budownictwa i Finansów z dnia 29 grudnia 1950 r. w sprawie trybu powoływania rzeczoznawców w postępowaniu ustalającym odszkodowanie za nieruchomości, wywłaszczone dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 18 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw bydgoskiego i gdańskiego.
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 17 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie ustalenia ulgowej stawki podatku gruntowego na rok 1951 dla rolniczych zrzeszeń spółdzielczych.
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 listopada 1950 r. w sprawie przemiału zbóż.
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie obrotu zbożem i głównymi przetworami zbożowymi.
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 grudnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie trybu ujawniania w księgach wieczystych przeliczenia wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie terminu wpłacania wkładów oszczędnościowych przez uczestników funduszu B-rolnictwa Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy za rok 1951.
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie ustalenia siedziby i właściwości terytorialnej wyższego urzędu górniczego.
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. w sprawie koncesjonowania garbarń futrzarskich.
Dz.U. 1951 nr 2 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1951 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych.
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 6 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1950 r. zmieniające regulamin wewnętrzny urzędowania sądów obywatelskich oraz sądów grodzkich i okręgowych w sprawach rozpoznawanych przez sądy obywatelskie.
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 5 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1950 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w mieście Zakopane w województwie krakowskim.
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 4 uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych.
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o zniesieniu izb aptekarskich.
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 2 uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach.
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 1 obowiązujący Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o przejęciu aptek na własność Państwa.