Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1956 nr 61 poz. 297 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1956 r. w sprawie uprawnień do świadczeń rentowych dla dzieci, wnuków i rodzeństwa korzystających z innych świadczeń z funduszów publicznych.
Dz.U. 1956 nr 61 poz. 296 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.
Dz.U. 1956 nr 61 poz. 295 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych dotyczących układu tolerancji oraz sprawdzianów i przeciwsprawdzianów.
Dz.U. 1956 nr 61 poz. 294 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1956 r. w sprawie utworzenia miasta Ustroń w powiecie cieszyńskim, województwie katowickim.
Dz.U. 1956 nr 60 poz. 293 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 30 listopada 1956 r. w sprawie odprawy celnej połowów morskich i przetworów z tych połowów.
Dz.U. 1956 nr 60 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1956 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Międzyrzecu Podlaskim Sądu Powiatowego w Radzyniu.
Dz.U. 1956 nr 60 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.
Dz.U. 1956 nr 60 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze.
Dz.U. 1956 nr 60 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1956 r. w sprawie zwolnienia od podatków nowozakładanych drobnych zakładów rzemieślniczych i chałupniczych oraz przemysłu ludowego i domowego.
Dz.U. 1956 nr 60 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie powoływania rad robotniczych w przedsiębiorstwach Państwowej Komunikacji Samochodowej i w przedsiębiorstwie "Polskie Linie Lotnicze "Lot".
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 287 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zaopatrzeniu ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 286 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 285 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów właściwych do ustalania prawa i wypłacania świadczeń w związku z zatrudnieniem za granicą.
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1956 r. w sprawie okresów zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego, udzielania świadczeń rentowych z tytułu zatrudnienia za granicą oraz zbiegu świadczeń rentowych z tytułu zatrudnienia w Polsce z prawem do świadczeń z instytucji zagranicznych.
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1956 r. w sprawie wypłaty rent osobom pozbawionym wolności oraz świadczeń dla tych osób, jeśli uległy wypadkowi przy pracy w czasie pozbawienia wolności.
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie podziału renty rodzinnej między uprawnionych członków rodziny.
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1956 r. w sprawie przyznawania dodatków do rent dla rencistów nie pracujących i nie posiadających poza rentą dochodu z innych źródeł.
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 listopada 1956 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru renty.
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1956 r. w sprawie świadczeń rentowych dla osób niesłusznie pozbawionych wolności.
Dz.U. 1956 nr 59 poz. 278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1956 r. w sprawie zasad i trybu przywracania praw emerytalnych utraconych na podstawie przepisów o weryfikacji lub rehabilitacji.
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie utworzenia niektórych osiedli w województwach: warszawskim, wrocławskim i zielonogórskim.
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 276 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach lubelskim i katowickim.
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 275 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw.
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie uposażenia kontrolerów sanitarnych zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów.
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia niższego personelu oraz niektórych pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego.
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 269 akt jednorazowy Dekret z dnia 10 grudnia 1956 r. o przywróceniu nazwy miasta Katowice i województwa katowickiego.
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 268 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego, otwartego do podpisu w Londynie dnia 16 października 1953 r.
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 267 wygaśnięcie aktu Międzynarodowe Porozumienie Cukrownicze otwarte do podpisu w Londynie dnia 16 października 1953 r.
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 266 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie przystąpienia Rumuńskiej Republiki Ludowej do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 1956 r. w sprawie organizacji izb wytrzeźwień oraz sposobu ustalania opłat związanych z pobytem w tych izbach.
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 261 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od opłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 260 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM) z dnia 25 października 1952 r., Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 października 1952 r., protokołu dodatkowego z dnia 25 października 1952 r. i protokołu dodatkowego z dnia 11 kwietnia 1953 r.
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 259 wygaśnięcie aktu Konwencje międzynarodowe o przewozie towarów kolejami (CIM) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV), podpisane w Bernie dnia 25 października 1952 r., wraz z protokołami dodatkowymi.
Dz.U. 1956 nr 56 poz. 258 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1956 r. o utracie mocy dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o zmianie imion i nazwisk.
Dz.U. 1956 nr 56 poz. 257 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie dekretu o zaopatrzeniu inwalidów wojskowych i ich rodzin.
Dz.U. 1956 nr 56 poz. 256 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie przepisów o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.
Dz.U. 1956 nr 56 poz. 255 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o podwyższeniu i przywróceniu niektórych zaopatrzeń dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.
Dz.U. 1956 nr 56 poz. 254 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk.
Dz.U. 1956 nr 55 poz. 253 uchylony Ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.
Dz.U. 1956 nr 55 poz. 252 uznany za uchylony Ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o zmianie dekretu o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1956 nr 55 poz. 251 uchylony Ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o zmianie dekretu o podatku dochodowym.
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 250 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1956 r. w sprawie wypowiedzenia przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 249 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie właściwości niektórych naczelnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 248 uchylony Ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o zmianie ustawy o ustroju adwokatury.
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 247 uznany za uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o uchyleniu ustawy z dnia 28 stycznia 1948 r. o stopniu inżyniera.
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 246 Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zniesieniu i zmianach podporządkowania niektórych urzędów centralnych.
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 245 obowiązujący Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie organizacji współpracy kulturalnej z zagranicą.
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 244 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 243 obowiązujący Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 242 uchylony Ustawa z dnia 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie rolnictwa.
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 241 uchylony Ustawa z dnia 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o funduszu zakładowym na rok 1957.
Dz.U. 1956 nr 53 poz. 239 uchylony Ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o uregulowaniu zaległych roszczeń dodatkowych ze stosunku pracy.
Dz.U. 1956 nr 53 poz. 238 uchylony Ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o radach robotniczych.
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 237 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 1956 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu i Argentyny do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1956 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości Sądu Powiatowego w Chrzanowie i Wydziału Zamiejscowego w Jaworznie Sądu Powiatowego w Chrzanowie.
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1956 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego dla miasta Szczecina w Szczecinie.
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 234 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie utworzenia miasta Ryki w powiecie ryckim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku 1957.
Dz.U. 1956 nr 52 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1956 nr 51 poz. 229 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1956 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1956 nr 51 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Ministrów Państwowych Gospodarstw Rolnych i Rolnictwa z dnia 24 października 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników rolniczych.
Dz.U. 1956 nr 51 poz. 227 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.
Dz.U. 1956 nr 51 poz. 226 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.
Dz.U. 1956 nr 50 poz. 225 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1956 r. w sprawie przystąpienia Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1956 nr 50 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję, Burmę i Iran Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1956 nr 50 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie wykonania ustawy dewizowej.
Dz.U. 1956 nr 50 poz. 222 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób trudniących się przemysłem domowym i przemysłem ludowym, wykonujących świadczenia na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1956 nr 50 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1956 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1956 nr 50 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1956 nr 50 poz. 219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1956 r. w sprawie zwrotu składek członkom zlikwidowanych pracowniczych kas emerytalnych.
Dz.U. 1956 nr 49 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 sierpnia 1956 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych oraz rejestru krów wyróżniających się wartością użytkową.
Dz.U. 1956 nr 49 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1956 r. w sprawie organizacji i finansowania działalności zapobiegania szkodom ogniowym i szkodom w pogłowiu zwierząt gospodarczych.
Dz.U. 1956 nr 48 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Budownictwa oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 9 października 1956 r. w sprawie urządzeń instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Dz.U. 1956 nr 48 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 sierpnia 1956 r. w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1956 nr 48 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 1956 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych: w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie oraz w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie.
Dz.U. 1956 nr 48 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Białobrzegach.
Dz.U. 1956 nr 48 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 1956 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego od obrotów osiąganych ze świadczeń w zakresie widowiskowo-rozrywkowym.
Dz.U. 1956 nr 47 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 26 października 1956 r. w sprawie zmiany daty wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1956 nr 47 poz. 210 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1956 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1956 nr 46 poz. 209 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 czerwca 1956 r. w sprawie przyznania XXV Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1956 nr 46 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników urzędów morskich.
Dz.U. 1956 nr 46 poz. 207 Dekret z dnia 18 października 1956 r. o ustanowieniu medalu "Za waszą wolność i naszą".
Dz.U. 1956 nr 45 poz. 206 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1956 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r., Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r., oraz do Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1956 nr 45 poz. 205 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 października 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki.
Dz.U. 1956 nr 45 poz. 204 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1956 r. w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych.
Dz.U. 1956 nr 44 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 1956 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości Sądu Powiatowego w Sieradzu i Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli Sądu Powiatowego w Sieradzu.
Dz.U. 1956 nr 44 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1956 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup podatników oraz zwolnienia niektórych grup podatników w podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1956 nr 44 poz. 201 uchylony Dekret z dnia 24 września 1956 r. w sprawie zmiany ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1956 nr 43 poz. 200 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1956 nr 43 poz. 199 uchylony Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o zmianie przepisów dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1956 nr 42 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 1956 r. w sprawie przystąpienia Ekwadoru i Syjamu do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1956 nr 42 poz. 197 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 1956 r. w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego.
Dz.U. 1956 nr 42 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministrów Zdrowia oraz Handlu Zagranicznego z dnia 13 września 1956 r. w sprawie środków odurzających.
Dz.U. 1956 nr 42 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 1956 r. w sprawie zaliczenia niektórych substancji do środków odurzających.
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pomocniczego personelu technicznego i robotników zatrudnionych w szkołach wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach naukowych.
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników administracji szkół wyższych.
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowych i dydaktycznych zatrudnionych w szkołach wyższych oraz w Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach.
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 191 uchylony Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o zmianie ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o Urzędzie Rezerw Państwowych.
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 190 uchylony Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o izbach rzemieślniczych i Związku Izb Rzemieślniczych.
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 189 uchylony Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego.
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 188 obowiązujący Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o przejściu więziennictwa do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 187 uchylony Ustawa z dnia 10 września 1956 r. w sprawie uchylenia przepisów o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy.
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 186 uchylony Ustawa z dnia 10 września 1956 r. o przejęciu szkolnictwa zawodowego przez Ministra Oświaty.
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 185 uznany za uchylony Ustawa z dnia 10 września 1956 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki.
Dz.U. 1956 nr 40 poz. 184 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Rzepinie.
Dz.U. 1956 nr 40 poz. 183 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1956 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników Państwowego Przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1956 nr 40 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1956 r. w sprawie zakresu działania organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
Dz.U. 1956 nr 40 poz. 181 Uchwała Rady Państwa z dnia 24 września 1956 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1956 nr 39 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących wolne zajęcia zawodowe w zakresie służby zdrowia.
Dz.U. 1956 nr 39 poz. 179 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1956 r. w sprawie zmiany granic miasta Lęborka w powiecie lęborskim, województwie gdańskim.
Dz.U. 1956 nr 39 poz. 178 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1956 r. w sprawie zmiany granic miasta Szprotawy w powiecie szprotawskim, województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1956 nr 39 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 1956 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1956 nr 39 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1956 r. w sprawie zaliczenia pracowników do kategorii zatrudnienia.
Dz.U. 1956 nr 39 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1956 nr 38 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencyj o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1956 nr 38 poz. 173 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Proszowicach.
Dz.U. 1956 nr 38 poz. 172 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 sierpnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych dotyczących ziemniaków.
Dz.U. 1956 nr 38 poz. 171 obowiązujący Konwencje o ochronie ofiar wojny, podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 roku.
Dz.U. 1956 nr 37 poz. 170 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 sierpnia 1956 r. w sprawie zmian w wysokości zaopatrzenia emerytalnego nauczycieli i ich rodzin.
Dz.U. 1956 nr 37 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych i obsługowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.
Dz.U. 1956 nr 37 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1956 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.
Dz.U. 1956 nr 37 poz. 167 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 września 1948 r. o właściwości władz i postępowaniu przy ustalaniu wysokości czynszu oraz przy wymiarze i ściąganiu wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1956 nr 37 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1956 nr 36 poz. 165 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1956 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do porozumienia dotyczącego ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1956 nr 36 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 1 sierpnia 1956 r. w sprawie stosowania taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1956 nr 36 poz. 163 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Zwoleniu.
Dz.U. 1956 nr 36 poz. 162 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.
Dz.U. 1956 nr 36 poz. 161 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.
Dz.U. 1956 nr 35 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie zniesienia Państwowej Komisji Etatów.
Dz.U. 1956 nr 35 poz. 159 Dekret z dnia 4 sierpnia 1956 r. o zniesieniu obowiązkowych dostaw mleka.
Dz.U. 1956 nr 35 poz. 158 uchylony Dekret z dnia 4 sierpnia 1956 r. o podziale dróg publicznych.
Dz.U. 1956 nr 34 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 maja 1956 r. w sprawie wprowadzenia niektórych znaków drogowych.
Dz.U. 1956 nr 33 poz. 156 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1956 r. w sprawie aplikacji notarialnej i egzaminu notarialnego.
Dz.U. 1956 nr 33 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1956 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia za czynności biegłych z zakresu medycyny sądowej w postępowaniu przed sądami powszechnymi.
Dz.U. 1956 nr 33 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.
Dz.U. 1956 nr 33 poz. 153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1956 r. w sprawie przepisów meldunkowych oraz pobytu na terenie miast: Łodzi, Krakowa, Stalinogrodu, Siemianowic, Chorzowa, Bytomia, Zabrza, Gliwic, Nowego Bytomia, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Mysłowic, Szopienic, Sosnowca, Poznania, Gdańska, Gdyni i Sopotu.
Dz.U. 1956 nr 32 poz. 152 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1956 nr 32 poz. 151 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1956 r. w sprawie złożenia przez Bułgarię dokumentu akceptacyjnego Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1956 nr 32 poz. 150 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Toruniu, Chrzanowie, Rybniku, Gliwicach i Głogowie.
Dz.U. 1956 nr 32 poz. 149 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia zmian norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1956 nr 32 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1956 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 13 lipca 1952 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" oraz o częściowym uregulowaniu warunków wynagrodzenia robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1956 nr 31 poz. 147 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1956 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1956 nr 31 poz. 146 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1956 r. w sprawie wypowiedzenia przez Austrię Konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r.
Dz.U. 1956 nr 31 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.
Dz.U. 1956 nr 30 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 27 czerwca 1956 r. w sprawie określenia istotnych cech pracy chałupniczej, przemysłu domowego i przemysłu ludowego jako zatrudnień zarobkowych wyłączonych spod przepisów prawa przemysłowego.
Dz.U. 1956 nr 30 poz. 143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1956 r. w sprawie zakresu działania Ministra Budownictwa.
Dz.U. 1956 nr 30 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych.
Dz.U. 1956 nr 30 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1956 r. w sprawie zakresu działania Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
Dz.U. 1956 nr 30 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1956 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Spożywczego.
Dz.U. 1956 nr 30 poz. 139 uznany za uchylony Dekret z dnia 11 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
Dz.U. 1956 nr 30 poz. 138 uchylony Dekret z dnia 11 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Spożywczego.
Dz.U. 1956 nr 29 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 12 kwietnia 1949 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej.
Dz.U. 1956 nr 29 poz. 136 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych oraz ustalające tabelę stanowisk służbowych w tych przedsiębiorstwach.
Dz.U. 1956 nr 29 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w biurach urządzenia i pomiaru lasu.
Dz.U. 1956 nr 29 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1956 r. o inspektorach społecznych przy sądach powiatowych.
Dz.U. 1956 nr 29 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 listopada 1952 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną.
Dz.U. 1956 nr 29 poz. 132 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.
Dz.U. 1956 nr 28 poz. 131 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Dz.U. 1956 nr 28 poz. 130 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.
Dz.U. 1956 nr 28 poz. 129 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1956 nr 28 poz. 128 uchylony Dekret z dnia 5 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Budownictwa.
Dz.U. 1956 nr 27 poz. 127 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1956 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od chałupników świadczących usługi na rzecz jednostek handlu uspołecznionego.
Dz.U. 1956 nr 27 poz. 126 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1956 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez okręgowe komisje arbitrażowe w Białymstoku i Koszalinie.
Dz.U. 1956 nr 27 poz. 125 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw lubelskiego i warszawskiego.
Dz.U. 1956 nr 27 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników farmaceutycznych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych.
Dz.U. 1956 nr 27 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie polepszenia sytuacji materialnej rencistów.
Dz.U. 1956 nr 27 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych.
Dz.U. 1956 nr 26 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1956 nr 25 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwię i Haiti oraz zastosowania przez Danię Konwencji (nr 19) dotyczącej traktowania pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1956 nr 25 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1956 r. w sprawie przystąpienia Kambodży i Libii do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1956 nr 25 poz. 118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 12 maja 1956 r. o instalacjach gazowych.
Dz.U. 1956 nr 25 poz. 117 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1956 r. w sprawie zmiany przepisów o wynagrodzeniu adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.
Dz.U. 1956 nr 25 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1956 r. w sprawie dodatkowych urlopów w przemyśle papierniczym.
Dz.U. 1956 nr 25 poz. 115 uchylony Dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej.
Dz.U. 1956 nr 24 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie stawek uposażenia pracowników zatrudnionych w organach wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1956 nr 24 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia notariuszów i aplikantów notarialnych.
Dz.U. 1956 nr 24 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie zaszeregowania niektórych stanowisk służbowych do grup uposażenia zasadniczego oraz stawek dodatków funkcyjnych i służbowych.
Dz.U. 1956 nr 24 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1956 nr 23 poz. 110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie dodatków specjalnych dla pracowników zakładów społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1956 nr 23 poz. 109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia niższego personelu oraz niektórych pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1956 nr 23 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1956 nr 23 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia.
Dz.U. 1956 nr 23 poz. 106 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1956 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach: białostockim, kieleckim i łódzkim.
Dz.U. 1956 nr 23 poz. 105 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1956 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Zduńska Wola w województwie łódzkim.
Dz.U. 1956 nr 22 poz. 104 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 1956 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu przepisów wprowadzających Kodeks Wojskowego Postępowania Karnego.
Dz.U. 1956 nr 22 poz. 103 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 1956 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego.
Dz.U. 1956 nr 21 poz. 102 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1956 r. w sprawie opłat od paszportów zagranicznych.
Dz.U. 1956 nr 21 poz. 101 Dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. o zmianie dekretu o dowodach osobistych.
Dz.U. 1956 nr 21 poz. 100 Dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. o zniesieniu urzędu Ministra Przemysłu Motoryzacyjnego.
Dz.U. 1956 nr 20 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i uposażeń pracowników służby bibliotecznej, zatrudnionych w bibliotekach szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk oraz w niektórych innych bibliotekach.
Dz.U. 1956 nr 20 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w prezydiach rad narodowych i terenowych organach podległych ministrom.
Dz.U. 1956 nr 19 poz. 97 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów.
Dz.U. 1956 nr 18 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 8 czerwca 1956 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz warunków i trybu ich wydawania.
Dz.U. 1956 nr 18 poz. 95 uchylony Dekret z dnia 16 maja 1956 r. o zmianie imion i nazwisk.
Dz.U. 1956 nr 17 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1956 r. o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu należnych Państwu kosztów sądowych.
Dz.U. 1956 nr 17 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1956 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz o udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługujących jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom i bankom.
Dz.U. 1956 nr 17 poz. 92 uchylony Dekret z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg w spłacaniu należności państwowych.
Dz.U. 1956 nr 16 poz. 91 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1956 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1956 nr 16 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 15 maja 1956 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierzyny łownej.
Dz.U. 1956 nr 16 poz. 89 Dekret z dnia 16 maja 1956 r. o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. o postępowaniu niespornym w sprawach rodzinnych oraz z zakresu kurateli.
Dz.U. 1956 nr 16 poz. 88 uchylony Dekret z dnia 16 maja 1956 r. o zmianie prawa o notariacie.
Dz.U. 1956 nr 16 poz. 87 uznany za uchylony Dekret z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1956 nr 15 poz. 86 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1956 r. w sprawie przystąpienia Węgier do protokołu, podpisanego w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. zmieniającego umowy, konwencje i protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r.
Dz.U. 1956 nr 15 poz. 85 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.
Dz.U. 1956 nr 15 poz. 84 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.
Dz.U. 1956 nr 15 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1956 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w ministerstwach i urzędach centralnych.
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 82 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.) przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r., i Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 80 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj, Panamę i Japonię Konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji Konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 78 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1956 r. w sprawie wypowiedzenia przez Urugwaj Konwencji (nr 5) dotyczącej określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r., Konwencji (nr 6) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r., Konwencji (nr 7) określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r., oraz Konwencji (nr 18) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 77 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję i Meksyk Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 76 Oświadczenie rządowe z dnia 2 maja 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj, Kubę i Argentynę Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r., oraz Konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 16 maja 1956 r. w sprawie ustanowienia arbitrażu resortowego.
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 74 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 21 kwietnia 1956 r. w sprawie określenia zakresu obowiązywania norm państwowych.
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 73 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie stawki podatku gruntowego od przychodów osiąganych z czynności furmaństwa dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1956.
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 72 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1956.
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie obniżek i ulg w podatku gruntowym.
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r.
Dz.U. 1956 nr 14 poz. 69 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisana w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r.
Dz.U. 1956 nr 13 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 1956 r. w sprawie przerywania ciąży.
Dz.U. 1956 nr 13 poz. 67 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1951 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie przejmowania aptek na własność Państwa.
Dz.U. 1956 nr 13 poz. 66 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 1956 r. w sprawie wykonywania czynności fachowych w aptekach oraz specjalnych kwalifikacji wymaganych od pracowników aptek.
Dz.U. 1956 nr 13 poz. 65 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 1956 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Bełchatowie.
Dz.U. 1956 nr 13 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Kolei.
Dz.U. 1956 nr 12 poz. 63 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli.
Dz.U. 1956 nr 12 poz. 62 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o zwalczaniu alkoholizmu.
Dz.U. 1956 nr 12 poz. 61 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Dz.U. 1956 nr 12 poz. 60 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1956 z dnia 26 kwietnia 1956 r.
Dz.U. 1956 nr 11 poz. 59 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad organizacji przychodni dla studentów.
Dz.U. 1956 nr 11 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych.
Dz.U. 1956 nr 11 poz. 57 obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o amnestii.
Dz.U. 1956 nr 10 poz. 56 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1956 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Żyrardowie.
Dz.U. 1956 nr 10 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1956 r. w sprawie rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich przez Sąd Powiatowy w Lublinie w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Janowie Lubelskim.
Dz.U. 1956 nr 10 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w ministerstwach i urzędach centralnych.
Dz.U. 1956 nr 9 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 1956 r. w sprawie stosowanych w obrotach z zagranicą opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani.
Dz.U. 1956 nr 9 poz. 52 uchylony Dekret z dnia 23 marca 1956 r. o obowiązku szkolnym.
Dz.U. 1956 nr 9 poz. 51 uchylony Dekret z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych.
Dz.U. 1956 nr 8 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw międzynarodowej Konwencji (nr 12) dotyczącej odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1956 nr 8 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwię i Indie oraz zastosowania przez Danię i Francję międzynarodowej Konwencji (nr 5) dotyczącej określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.
Dz.U. 1956 nr 8 poz. 48 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 1956 r. w sprawie obowiązku posiadania przez osoby starające się o wizę wjazdową do Polski świadectw szczepienia przeciwko ospie i cholerze.
Dz.U. 1956 nr 8 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1956 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 20 marca 1952 r. o właściwości władz i trybie postępowania w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości.
Dz.U. 1956 nr 8 poz. 46 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Dz.U. 1956 nr 8 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Dz.U. 1956 nr 8 poz. 44 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 marca 1955 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych dla nieletnich.
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 43 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Egipt Konwencji (nr 2) dotyczącej bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 41 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Egipt i zastosowania przez Danię Konwencji (nr 11) dotyczącej prawa zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 40 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Haiti Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r., Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1927 r., i Konwencji (nr 25) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r.
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Argentynę Konwencji (nr 35) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r., Konwencji (nr 36) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r., i Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 38 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1956 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Kocku oraz właściwości Sądu Powiatowego dla m. Gdańska w sprawach karnych dotyczących nieletnich.
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 lutego 1956 r. w sprawie obowiązku poddawania sprawdzaniu mięsa sprowadzanego do niektórych miejscowości.
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 35 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Finansów z dnia 18 lutego 1956 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1952 r. o opłatach w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości.
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 34 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie przeprowadzenia spisu stacji obsługi samochodów, samochodowych warsztatów naprawczych i garaży samochodowych.
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 33 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Jaworzno w województwie krakowskim.
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 32 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1952 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.
Dz.U. 1956 nr 6 poz. 31 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o uzupełnieniu przepisów karnych w sprawach o niewykonanie dostaw obowiązkowych.
Dz.U. 1956 nr 6 poz. 30 Dekret z dnia 1 lutego 1956 r. o zmianie dekretu o ochronie lasów nie stanowiących własności państwa.
Dz.U. 1956 nr 6 poz. 29 Dekret z dnia 1 lutego 1956 r. o zmianie dekretu o dowodach osobistych.
Dz.U. 1956 nr 5 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lutego 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień Ministra Kultury i Sztuki do udzielania zezwoleń na wywóz dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej.
Dz.U. 1956 nr 5 poz. 27 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 1956 r. w sprawie obowiązku zgłaszania nagminnego i wszczepionego zapalenia wątroby oraz krętkowic.
Dz.U. 1956 nr 5 poz. 26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie określenia równowartości dniówki pracy niewykwalifikowanej i dniówki używania środków przewozowych w ramach świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.
Dz.U. 1956 nr 5 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych.
Dz.U. 1956 nr 4 poz. 24 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1956 r. w sprawie wykonania art. 33 dekretu o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1956 nr 4 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1956 r. w sprawie kwalifikacji, warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów.
Dz.U. 1956 nr 4 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1956 nr 3 poz. 21 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 grudnia 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 12 października 1950 r. o wynalazczości pracowniczej.
Dz.U. 1956 nr 3 poz. 20 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1956 nr 3 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1956 nr 3 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1956 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1956.
Dz.U. 1956 nr 3 poz. 17 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1956 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.
Dz.U. 1956 nr 2 poz. 16 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1956 r. w sprawie utworzenia sądów powiatowych w nowych powiatach.
Dz.U. 1956 nr 2 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1955 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1956 nr 2 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych.
Dz.U. 1956 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Dekret z dnia 18 stycznia 1956 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania cywilnego.
Dz.U. 1956 nr 2 poz. 12 uchylony Dekret z dnia 18 stycznia 1956 r. o organizacji spraw kultury fizycznej.
Dz.U. 1956 nr 2 poz. 11 uchylony Dekret z dnia 18 stycznia 1956 r. o ograniczeniu dopuszczalności rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia oraz o zabezpieczeniu ciągłości pracy.
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 10 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1953 r. w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym.
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 listopada 1951 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych.
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 22 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 marca 1949 r. w sprawie kwalifikacji kapitanów i oficerów na polskich morskich statkach handlowych.
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 7 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1947 r. w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 6 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1955 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego dla miasta Łodzi oraz zniesienia sądów powiatowych dla dzielnic w Łodzi.
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1955 r. w sprawie opłat za doręczenie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1955 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Kocku Sądu Powiatowego w Łukowie.
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1955 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Ostrzeszowie.
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Transportu Drogowego i Lotniczego, Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 1955 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie dodatkowych urlopów w przemyśle chemicznym.