Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 328 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk.
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 327 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Algierii i Libanu w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz przyjęcia przez poszczególne kraje znaków wyróżniających w ruchu międzynarodowym.
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 326 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonej Republiki Arabskiej do Międzynarodowej konwencji metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 325 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1963 r. w sprawie wypowiedzenia przez Danię, Finlandię, Norwegię i Szwecję Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, podpisanej wraz z protokołem w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 324 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Bułgarii do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 323 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1964 z dnia 22 grudnia 1963 r.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 322 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Brazylii i Senegalu w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 321 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Tanganiki, Burundi i Ugandy w Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 320 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1963 r. dotyczące przystąpienia Kamerunu do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 319 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 318 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Wolinie.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 listopada 1963 r. w sprawie zgłaszania przypadków gruźlicy.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 27 listopada 1963 r. w sprawie okresów zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego, udzielania świadczeń rentowych z tytułu zatrudnienia za granicą oraz zbiegu świadczeń rentowych z tytułu zatrudnienia w Polsce z prawem do świadczeń z instytucji zagranicznych.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1963 r. w sprawie określenia rzemiosł oraz powiatów i województw, objętych ulgami podatkowymi z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 314 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1963 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób zakaźnych.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli pracowników zwalnianych od pracy na podstawie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w zakładach leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia.
Dz.U. 1963 nr 57 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 5 grudnia 1963 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego, sporządzonego w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1963 nr 57 poz. 309 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o ustroju adwokatury.
Dz.U. 1963 nr 57 poz. 308 uznany za uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1963 nr 57 poz. 307 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o zmianie niektórych przepisów prawa wyborczego.
Dz.U. 1963 nr 57 poz. 306 uznany za uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o zmianie kadencji rad narodowych.
Dz.U. 1963 nr 56 poz. 305 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1963 r. w sprawie przyjęcia przez Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1963 nr 56 poz. 304 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1963 r. dotyczące ratyfikacji przez Belgię Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 56 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1963 r. w sprawie ograniczeń w zakresie wypłaty rent z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i nadterminowych.
Dz.U. 1963 nr 56 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1963 r. w sprawie warunków uprawniających wyższe szkoły artystyczne do przeprowadzenia przewodów kwalifikacyjnych na stanowisko docenta etatowego w zakresie dyscyplin artystycznych.
Dz.U. 1963 nr 56 poz. 301 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego.
Dz.U. 1963 nr 56 poz. 300 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1963 r. w sprawie zmiany granic miasta Kalisza w województwie poznańskim.
Dz.U. 1963 nr 55 poz. 299 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1963 nr 55 poz. 298 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1963 r. dotyczące uczestnictwa Nigeru, Kuby i Austrii w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucjami praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 55 poz. 297 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 25 listopada 1963 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich.
Dz.U. 1963 nr 54 poz. 296 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o kursowaniu polskich pociągów tranzytowych na odcinku kolei Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanej w Moskwie dnia 22 kwietnia 1963 r.
Dz.U. 1963 nr 54 poz. 295 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o kursowaniu polskich pociągów tranzytowych na odcinku kolei Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich podpisana w Moskwie dnia 22 kwietnia 1963 r.
Dz.U. 1963 nr 53 poz. 294 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1963 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7 października 1963 r. w sprawie budowy i eksploatacji dźwignic oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi dźwignicami.
Dz.U. 1963 nr 53 poz. 293 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię i Portugalię Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1963 nr 53 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości, w których stosuje się tryb postępowania określony w art. 6 paragrafie 1-4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo.
Dz.U. 1963 nr 53 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1963 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłaty żołnierzom oraz członkom ich rodzin odszkodowań z tytułu wypadków.
Dz.U. 1963 nr 53 poz. 290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 1963 r. w sprawie powoływania poborowych i innych osób do czynnej służby wojskowej i zwalniania z tej służby.
Dz.U. 1963 nr 52 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1963 nr 52 poz. 288 obowiązujący Układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą sporządzony w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1963 nr 51 poz. 287 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1963 r. w sprawie taksy dla obliczania należności za konwojowanie osób na żądanie sądu lub organu prowadzącego śledztwo lub dochodzenie.
Dz.U. 1963 nr 51 poz. 286 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z tytułu dostaw i usług na eksport.
Dz.U. 1963 nr 51 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 12 listopada 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego stacji paliw płynnych.
Dz.U. 1963 nr 51 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej oraz w sprawie określenia władz naczelnych, do których właściwości przechodzą sprawy należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej.
Dz.U. 1963 nr 51 poz. 283 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu z dnia 25 czerwca 1956 r. do Międzynarodowej Konwencji o Rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r.
Dz.U. 1963 nr 51 poz. 282 uchylony Protokół do Międzynarodowej Konwencji o Rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., sporządzony w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 50 poz. 281 uchylony Ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniająca ustawę o zmianie imion i nazwisk.
Dz.U. 1963 nr 50 poz. 280 uznany za uchylony Ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniająca ustawę o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1963 nr 50 poz. 279 uchylony Ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych.
Dz.U. 1963 nr 50 poz. 278 uchylony Ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniająca ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1963 nr 50 poz. 277 uchylony Ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniająca przepisy o służbie wojskowej żołnierzy Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1963 nr 49 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 1963 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności Państwowego Funduszu Ziemi, ustalenia terminów płatności niektórych należności oraz właściwości organów finansowych w zakresie ulg w spłacie i umarzania tych należności.
Dz.U. 1963 nr 49 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych.
Dz.U. 1963 nr 49 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie funduszu postępu techniczno-ekonomicznego.
Dz.U. 1963 nr 48 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 października 1963 r. w sprawie pilotażu morskiego.
Dz.U. 1963 nr 48 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad działalności i warunków korzystania ze świadczeń domów małych dzieci.
Dz.U. 1963 nr 48 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia powiatów do okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego.
Dz.U. 1963 nr 48 poz. 270 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 22 czerwca 1962 r.
Dz.U. 1963 nr 48 poz. 269 obowiązujący Akt wprowadzający poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjęty w Genewie dnia 22 czerwca 1962 r.
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 października 1963 r. w sprawie zachowania porządku przy wykonywaniu rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 października 1963 r. w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych.
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1963 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników administracji celnej.
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 września 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników służby archiwalnej zatrudnionych w archiwach państwowych.
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników służby muzealnej.
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 261 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych.
Dz.U. 1963 nr 47 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych Ministerstwu Żeglugi.
Dz.U. 1963 nr 46 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 10 października 1963 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
Dz.U. 1963 nr 46 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7 października 1963 r. w sprawie budowy i eksploatacji dźwignic oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi dźwignicami.
Dz.U. 1963 nr 46 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7 października 1963 r. w sprawie budowy i eksploatacji kotłów parowych i wodnych, przenośnych zbiorników ciśnieniowych i wytwornic acetylenowych oraz wykonywania nad nimi dozoru technicznego.
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 256 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sztucznych środków słodzących.
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 254 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 9 września 1963 r. w sprawie zatwierdzania pod względem artystycznym niektórych projektów budowlanych.
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 253 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 września 1963 r. w sprawie prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego krajowymi pojazdami samochodowymi.
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 sierpnia 1963 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego.
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 251 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 24 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 250 wygaśnięcie aktu Konwencja o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku sporządzona w Londynie dnia 24 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1963 nr 44 poz. 249 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1963 r. w sprawie uznania "Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1963 nr 44 poz. 248 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1963 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.
Dz.U. 1963 nr 44 poz. 247 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1963 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa państwowych komisji arbitrażowych.
Dz.U. 1963 nr 44 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 245 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1963 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 244 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1963 r. w sprawie przystąpienia Somali, Jemenu i Peru do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 243 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1963 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago w Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 1 października 1963 r. o szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz o wzorach dokumentów dla cudzoziemców.
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 1963 r. w sprawie obowiązków osób trzecich oraz instytucji odpowiedzialnych za dopełnienie przez cudzoziemca obowiązku rejestracji.
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników farmaceutycznych oraz wynagrodzenia innych pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych i kolejowych.
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia.
Dz.U. 1963 nr 42 poz. 237 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 września 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.
Dz.U. 1963 nr 42 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 18 września 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zasiłku rodzinnego.
Dz.U. 1963 nr 42 poz. 235 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1963 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Szczebrzeszynie Sądu Powiatowego w Zamościu.
Dz.U. 1963 nr 42 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 1963 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie.
Dz.U. 1963 nr 42 poz. 233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1963 r. w sprawie funduszu zakładowego na rok 1963 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Dz.U. 1963 nr 42 poz. 232 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej, podpisanej w Genewie dnia 21 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1963 nr 42 poz. 231 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Konwencja Telekomunikacyjna podpisana w Genewie dnia 21 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1963 nr 41 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 27 lipca 1963 r. w sprawie budowy i eksploatacji stałych zbiorników ciśnieniowych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi zbiornikami.
Dz.U. 1963 nr 41 poz. 229 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1963 r. w sprawie utworzenia we Wrocławiu jednego Sądu Powiatowego dla miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego.
Dz.U. 1963 nr 41 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1963 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac geologicznych przez jednostki gospodarki niepaństwowej.
Dz.U. 1963 nr 41 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1963 r. w sprawie zgłoszeń wynalazków do opatentowania za granicą, wykonywania praw z patentów uzyskanych za granicą oraz nabywania od osób zagranicznych praw z patentów uzyskanych w Polsce.
Dz.U. 1963 nr 40 poz. 226 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1963 nr 40 poz. 225 Oświadczenie rządowe z dnia 23 sierpnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r., oraz uczestnictwa Cypru i Cejlonu w tej Konwencji.
Dz.U. 1963 nr 40 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Ugandy i Jamajki do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1963 nr 40 poz. 223 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1963 r. w sprawie wypowiedzenia przez Irlandię Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r.
Dz.U. 1963 nr 40 poz. 222 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1963 r. w sprawie przyjęcia przez Arabską Republikę Syryjską, Brazylię i Tunezję Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1963 nr 40 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 19 sierpnia 1963 r. w sprawie przydzielania organom wojskowym lokali na zakwaterowanie stałe Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1963 nr 39 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 1963 r. w sprawie poboru i odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.
Dz.U. 1963 nr 38 poz. 219 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1963 r. dotyczące wejścia w życie poprawek do artykułów XIV i XV Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1963 nr 38 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 20 sierpnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego nadzoru budowlanego nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektów budowlanych budownictwa powszechnego.
Dz.U. 1963 nr 38 poz. 217 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 lipca 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Nowym Warpnie.
Dz.U. 1963 nr 38 poz. 216 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 lipca 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Stepnicy.
Dz.U. 1963 nr 38 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lipca 1963 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia dziennikarzom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich.
Dz.U. 1963 nr 37 poz. 214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1963 r. w sprawie odszkodowań za rzeczy użyte do akcji ratowniczej lub ćwiczeń straży pożarnych.
Dz.U. 1963 nr 37 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńska Republiką Ludową, podpisanej w Bukareszcie dnia 5 października 1962 r.
Dz.U. 1963 nr 37 poz. 212 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rumuńską Republiką Ludową, podpisana w Bukareszcie dnia 5 października 1962 r.
Dz.U. 1963 nr 36 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1963 r. dotyczące przystąpienia Bułgarii do Konwencji o ruchu drogowym i Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r.
Dz.U. 1963 nr 36 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1963 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych od osób wykonujących rybołówstwo morskie.
Dz.U. 1963 nr 36 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1963 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku gruntowego od podatników podatku gruntowego osiągających przychody z niektórych działów specjalnych.
Dz.U. 1963 nr 36 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie ograniczenia podziału gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1963 nr 35 poz. 207 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1963 r. w sprawie uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz Republiki Dahomej w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1963 nr 35 poz. 206 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1963 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r.
Dz.U. 1963 nr 35 poz. 205 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 czerwca 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Dziwnowie.
Dz.U. 1963 nr 35 poz. 204 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1963 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do sporządzania projektów badań geologicznych, dokumentacji geologicznych, sprawowania nadzoru geologicznego i prowadzenia niektórych robót objętych prawem geologicznym.
Dz.U. 1963 nr 35 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie obsadzania i zmian na stanowiskach pracowniczych prezydiów rad narodowych oraz na niektórych stanowiskach w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach podporządkowanych radom narodowym.
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 202 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 27 grudnia 1962 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych oraz w rozporządzeniu Ministra Żeglugi z dnia 29 maja 1963 r. w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 lipca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport.
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny.
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych oraz w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu różnic budżetowych, wpłat z zysku oraz nadwyżek środków obrotowych.
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1963 r. w sprawie postępowania z mieniem wydobytym z morza.
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 197 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Krótkofalowców za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 196 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i do Protokołu podpisanego w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. zmieniającego powyższą konwencję.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 195 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Dominikańskiej w Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 czerwca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 11 lipca 1963 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu zbiornikowców przewożących ciecze palne.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 lipca 1963 r. w sprawie przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarczych.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 190 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1963 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 189 obowiązujący Protokół zmieniający Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r., podpisany w Hadze dnia 28 września 1955 r.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 187 obowiązujący Konwencja o morzu pełnym sporządzona w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 186 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1963 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Uzupełniającej Konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 185 obowiązujący Uzupełniająca Konwencja w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisana w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 32 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 27 czerwca 1963 r. w sprawie zmiany listy rzemiosł.
Dz.U. 1963 nr 32 poz. 183 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1963 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy przejmowaniu zabytków ruchomych na własność Państwa.
Dz.U. 1963 nr 32 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 9 lipca 1963 r. w sprawie wyłączenia piżmaka ze spisu dzikich zwierząt łownych.
Dz.U. 1963 nr 32 poz. 181 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1963 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
Dz.U. 1963 nr 32 poz. 180 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego oraz prowadzenia ewidencji ludności.
Dz.U. 1963 nr 31 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 czerwca 1963 r. w sprawie kondemnacji statków morskich.
Dz.U. 1963 nr 31 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 czerwca 1963 r. w sprawie polskiego rejestru państwowego statków powietrznych oraz znaków i napisów na sprzęcie lotniczym.
Dz.U. 1963 nr 31 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 czerwca 1963 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych oraz stałego pobytu polskich statków powietrznych za granicą i obcych statków powietrznych w Polsce.
Dz.U. 1963 nr 31 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1963 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.
Dz.U. 1963 nr 30 poz. 175 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1963 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych i Trybunału Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1963 nr 30 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 czerwca 1963 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia byłym uczestnikom walk narodowo-wyzwoleńczych i więźniom politycznym oraz członkom ich rodzin.
Dz.U. 1963 nr 30 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł.
Dz.U. 1963 nr 29 poz. 172 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych.
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1963 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komitetu Nauki i Techniki oraz zasad współdziałania z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów, Polską Akademią Nauk i ministrami (kierownikami urzędów centralnych).
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 170 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. zmieniająca ustawę o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 169 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 168 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 167 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 166 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1963 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 165 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1963 r. o utworzeniu Komitetu Nauki i Techniki.
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 164 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1963 r. o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1963 nr 27 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r.
Dz.U. 1963 nr 27 poz. 162 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r.
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1963 r. dotyczące ratyfikacji przez Luksemburg Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1963 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 159 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1963 r. w sprawie przyjęcia przez Ugandę i Jamajkę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 158 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 5 czerwca 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych.
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 maja 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Trzebieży.
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 156 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 czerwca 1963 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej.
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy dewizowej.
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 154 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1963 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie.
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 153 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1963 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie.
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1963 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w zakładach leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia.
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 151 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1963 r. w sprawie przystąpienia Mongolskiej Republiki Ludowej, Algierii i Cypru do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 150 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1963 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym i Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 149 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj i Boliwię Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1963 r. w sprawie przystąpienia Ekwadoru do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 29 maja 1963 r. w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 maja 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 1963 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Łukowie.
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 144 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1963 r. o zasadach i warunkach prowadzenia spraw przed okręgowymi sądami ubezpieczeń społecznych przez przedstawicieli związków zawodowych i organizacji zrzeszających rencistów.
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy.
Dz.U. 1963 nr 24 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 maja 1963 r. w sprawie zwalczania mszyc na burakach cukrowych przemysłowych i na burakach nasiennych.
Dz.U. 1963 nr 24 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1963 nr 24 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1963 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Choszcznie.
Dz.U. 1963 nr 24 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1963 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1963 nr 24 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołów przyjętych w Montrealu dnia 14 czerwca 1954 r. i dnia 21 czerwca 1961 r. dotyczących poprawek do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1963 nr 24 poz. 137 obowiązujący Protokoły dotyczące poprawek do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. przyjęte w Montrealu dnia 14 czerwca 1954 r. i dnia 21 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania organów administracji probierczej oraz organizacji, właściwości miejscowej i siedzib urzędów probierczych.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie przedmiotów z metali szlachetnych zwolnionych od obowiązku badania i cechowania przez urzędy probiercze oraz w sprawie trybu postępowania z wyrobami z metali szlachetnych nie czyniących zadość najniższej próbie ustalonej dla danej kategorii wyrobów.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 134 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie uposażenia pracowników prezydiów dzielnicowych rad narodowych w m. Łodzi.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 133 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 132 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie utworzenia niektórych miast w województwach gdańskim i katowickim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 131 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie utworzenia miasta Nałęczowa w powiecie puławskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 130 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic osiedla Nałęczów w powiecie puławskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie utworzenia osiedli Jastrzębia Góra w powiecie puckim, województwie gdańskim oraz Andrespol w powiecie i województwie łódzkim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 128 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic osiedla Poręba w powiecie zawierciańskim, województwie katowickim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 127 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic osiedla Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim, w województwie katowickim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 126 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic powiatów ciechanowskiego i mławskiego w województwie warszawskim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 125 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic powiatów grodkowskiego i nyskiego oraz krapkowickiego i strzeleckiego w województwie opolskim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 124 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic województw katowickiego i opolskiego.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 123 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic województw warszawskiego i łódzkiego.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 122 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic miasta Gniezna w województwie poznańskim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 121 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic miast Ruda Śląska i Zabrze w województwie katowickim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 120 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie zmiany granic miasta Dąbrowy Górniczej w województwie katowickim.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie nadzoru i kontroli sprawowanych przez organy administracji wodnej.
Dz.U. 1963 nr 23 poz. 118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1963 r. w sprawie wyłączenia państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej spod działania ustawy o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1963 nr 22 poz. 117 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 maja 1963 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie zakładów sztucznego wylęgu drobiu.
Dz.U. 1963 nr 22 poz. 116 uchylony Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o substancjach trujących.
Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115 uchylony Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim.
Dz.U. 1963 nr 22 poz. 114 uchylony Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej.
Dz.U. 1963 nr 22 poz. 113 uchylony Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o zmianie ustawy o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1963 nr 21 poz. 112 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 26 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1963 nr 21 poz. 111 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie nagród za znaleziska i wykopaliska archeologiczne.
Dz.U. 1963 nr 21 poz. 110 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Poprawki przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 roku, zmieniającej pierwsze zdanie artykułu VI, paragrafu A-3 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 21 poz. 109 obowiązujący Poprawka Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 roku, przyjęta w Wiedniu dnia 4 października 1961 r.
Dz.U. 1963 nr 20 poz. 108 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1963 nr 20 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia biegłych księgowych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1963 nr 19 poz. 106 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o notariacie.
Dz.U. 1963 nr 19 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1963 nr 19 poz. 104 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich.
Dz.U. 1963 nr 19 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1963 r. w sprawie zatrudniania dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz bibliotekarzy dyplomowanych w instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1963 nr 19 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.
Dz.U. 1963 nr 19 poz. 101 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków.
Dz.U. 1963 nr 18 poz. 100 Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 1963 r. w sprawie przystąpienia Trynidadu i Tobago oraz Republiki Rwanda do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1963 nr 18 poz. 99 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych.
Dz.U. 1963 nr 18 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie górniczych filarów ochronnych.
Dz.U. 1963 nr 18 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych w nowo budowanych lub przebudowywanych zakładach przemysłowych.
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego.
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 kwietnia 1963 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez państwowe jednostki handlowe.
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1963 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla przedsiębiorstw przemysłu gospodniego.
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1963 r. w sprawie świadczeń na rzecz utrzymania dróg publicznych.
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych.
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 91 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 90 obowiązujący Konwencja dotycząca procedury cywilnej, podpisana w Hadze dnia 1 marca 1954 r.
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 89 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1963 nr 17 poz. 88 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1963 nr 16 poz. 87 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1963 nr 16 poz. 86 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza) w trybie przejściowym.
Dz.U. 1963 nr 16 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie utworzenia i organizacji Komisji Rozjemczej przy Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz postępowania przed tą Komisją.
Dz.U. 1963 nr 16 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym oraz w sprawie utworzenia i organizacji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym oraz postępowania przed tą Komisją.
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 83 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1963 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 marca 1963 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 25 września 1956 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup podatników oraz zwolnienia niektórych grup podatników w podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 82 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1963 r. w sprawie przystąpienia Federacji Nigerii do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i do Protokołu, podpisanego w Paryżu dnia 10 maja 1948 r., zmieniającego powyższą Konwencję.
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1963 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 11 lutego 1963 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 79 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1963 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1963 w przedsiębiorstwach przemysłowych wchodzących w skład Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich.
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 78 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o służbie wojskowej chorążych Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 77 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach.
Dz.U. 1963 nr 14 poz. 76 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1963 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1963 nr 14 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1963 r. w sprawie służby wojskowej w systemie obrony terytorialnej.
Dz.U. 1963 nr 14 poz. 74 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. zmieniająca ustawę o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1963 nr 14 poz. 73 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych.
Dz.U. 1963 nr 13 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1963 nr 13 poz. 71 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1963 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 13 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1963 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1963 nr 13 poz. 69 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 września 1956 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup podatników oraz zwolnienia niektórych grup podatników w podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1963 nr 13 poz. 68 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1963 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1963 nr 12 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1963 nr 12 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego.
Dz.U. 1963 nr 12 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach przemysłu węglowego oraz w przedsiębiorstwach energetycznych.
Dz.U. 1963 nr 11 poz. 64 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1963 r. dotyczące uczestnictwa Peru i Konga (Leopoldville) w Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1963 nr 11 poz. 63 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie akceptacji przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1963 nr 11 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Mauretanii i Konga (Leopoldville) do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.
Dz.U. 1963 nr 11 poz. 61 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby i Republiki Libanu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1963 nr 11 poz. 60 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1963 nr 10 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu likwidacji zakładów ubezpieczeń, które utraciły prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1963 nr 10 poz. 58 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczania kredytów na zasiłki chorobowe z funduszów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1963 nr 10 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1963 r. w sprawie rejestru okrętowego.
Dz.U. 1963 nr 10 poz. 56 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie organów dozoru technicznego.
Dz.U. 1963 nr 9 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie zadrzewień dróg publicznych podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji.
Dz.U. 1963 nr 9 poz. 54 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 1963 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1963 nr 9 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".
Dz.U. 1963 nr 9 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji i pięciu Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.
Dz.U. 1963 nr 9 poz. 51 wygaśnięcie aktu Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa Konwencja Pocztowa z protokołem końcowym, umowami między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, regulaminem wykonawczym, załącznikami oraz postanowieniami dotyczącymi poczty lotniczej z protokołem końcowym i załącznikami, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością z protokołem końcowym, regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o paczkach pocztowych z protokołem końcowym oraz regulaminem wykonawczym z protokołem końcowym i załącznikami, Porozumienie o przekazach pocztowych i pocztowych bonach podróżnych z regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o przesyłkach za pobraniem z regulaminem wykonawczym i załącznikami, Porozumienie o prenumeracie dzienników i czasopism z regulaminem wykonawczym i załącznikami podpisane w Ottawie dnia 3 października 1957 R.
Dz.U. 1963 nr 8 poz. 50 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
Dz.U. 1963 nr 8 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 lutego 1963 r. w sprawie zwolnień od należności celnych i stosowania odprawy celnej warunkowej w pogranicznym ruchu turystycznym pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną.
Dz.U. 1963 nr 8 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8 lutego 1963 r. w sprawie ochrony dróg publicznych i technicznych urządzeń drogowych.
Dz.U. 1963 nr 8 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych.
Dz.U. 1963 nr 8 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych.
Dz.U. 1963 nr 8 poz. 45 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych.
Dz.U. 1963 nr 8 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
Dz.U. 1963 nr 7 poz. 43 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie uczestnictwa Tanganiki w Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1963 nr 7 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1963 nr 7 poz. 41 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki i Królestwa Burundi do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1963 nr 7 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 7 lutego 1963 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych oficerów i marynarzy na polskich statkach morskich.
Dz.U. 1963 nr 7 poz. 39 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania organom niektórych gromadzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej.
Dz.U. 1963 nr 6 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 grudnia 1962 r. w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych.
Dz.U. 1963 nr 6 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 5 lutego 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego.
Dz.U. 1963 nr 6 poz. 36 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1963 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Kocku Sądu Powiatowego w Radzyniu.
Dz.U. 1963 nr 6 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1963 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Kłobucku.
Dz.U. 1963 nr 5 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie zwalczania niektórych chwastów.
Dz.U. 1963 nr 5 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 stycznia 1963 r. w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego.
Dz.U. 1963 nr 5 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1963 r. w sprawie udziału w akcji bezpośredniej ochrony przed powodzią.
Dz.U. 1963 nr 5 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie nadania tytułu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego pracownikom naukowym w instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1963 r. w sprawie przystąpienia Rumunii, Finlandii, Nowej Zelandii, Ekwadoru i Republiki Środkowo-Afrykańskiej do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokołu dodatkowego do tej Konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Yorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Republiki Kongo (Brazzaville) w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Dahomeju, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Konga (Brazzaville) w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1962 r. w sprawie akceptacji przez Jemen i Republikę Algierską Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1962 r. dotyczące uczestnictwa Togo, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Konga (Brazzaville) w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 1963 r. w sprawie powoływania pracowników na doskonalenie podyplomowe organizowane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 24 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie określenia miejscowości, na obszarze których księgi wieczyste utraciły moc prawną.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania dotacji budżetowych organizacjom społecznym oraz kontroli wykorzystania tych dotacji.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1963 r. w sprawie świadczeń dla osób, które uległy wypadkowi w związku z udziałem w akcji ochrony przed powodzią.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1963 nr 3 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie przekazania Państwowemu Inspektoratowi Gospodarki Paliwowo-Energetycznej uprawnień do nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej.
Dz.U. 1963 nr 3 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za gospodarkę paliwowo-energetyczną w jednostkach gospodarki uspołecznionej, zasad i trybu postępowania przy wymierzaniu i ściąganiu kar pieniężnych za naruszenie przez te osoby, jednostki oraz przez pracowników tych jednostek przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej.
Dz.U. 1963 nr 3 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie trybu postępowania Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej.
Dz.U. 1963 nr 3 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie określenia rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej.
Dz.U. 1963 nr 2 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1963 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1963.
Dz.U. 1963 nr 2 poz. 14 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1963 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników naukowych zatrudnionych w instytutach naukowo-badawczych oraz postępowania przed tymi komisjami.
Dz.U. 1963 nr 2 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1963 r. w sprawie organizacji i trybu postępowania komisji lokalowych.
Dz.U. 1963 nr 2 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Sofii dnia 19 września 1961 r.
Dz.U. 1963 nr 2 poz. 11 wygaśnięcie aktu Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Sofii dnia 19 września 1961 r.
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 grudnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1961 r. w sprawie objęcia upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1963 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze.
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1963 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem.
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących wolne zajęcia zawodowe w zakresie służby zdrowia.
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1962 r. w sprawie wysokości dodatku za zwłokę oraz rozciągnięcia przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych na należności z tytułu funduszu gromadzkiego.
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1963 r. w sprawie ustalenia terenowych organów państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa specjalnego w zakresie żeglugi.
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1963 r. w sprawie wstępu i czasowego zajmowania nieruchomości dla przeprowadzenia badań geologicznych.
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia notariuszów i aplikantów notarialnych.
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1963 r. w sprawie odszkodowań za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy, za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze.