Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1967 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Singapur Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. zmieniającego Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawarta w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawarta w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 245 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1967 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole, sporządzonym w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającym Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Międzyrzecu Podlaskim Sądu Powiatowego w Radzyniu.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1967 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Bielsku Podlaskim, Wadowicach i Nysie.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1967 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1967 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 240 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi i utworzenia Sądu Powiatowego w Zgierzu oraz powierzeniu temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie zmiany organizacji Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z siedzibą w Częstochowie.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Świdnicy i Zgorzelcu rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1967 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Sopocie i utworzeniu dwóch Wydziałów Zamiejscowych dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sopocie Sądu Powiatowego w Gdańsku.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 236 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1967 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 grudnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 30 listopada 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania metalami nieżelaznymi.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu nowych uruchomień.
Dz.U. 1967 nr 47 poz. 231 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1968 z dnia 20 grudnia 1967 r.
Dz.U. 1967 nr 46 poz. 230 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1967 r. w sprawie wydawania świadectwa radiooperatora.
Dz.U. 1967 nr 46 poz. 229 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1967 r. w sprawie zmiany granic miast Chorzowa i Katowic w województwie katowickim.
Dz.U. 1967 nr 46 poz. 228 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1967 r. w sprawie zmiany granic miasta Częstochowy w województwie katowickim.
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 227 uchylony Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 20 listopada 1967 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 19 maja 1967 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 226 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 225 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1967 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do osób przebywających w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich, wykonujących pracę w tych zakładach albo poza nimi.
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Porozumienia o statusie prawnym i ułatwieniach międzynarodowych branżowych organizacji współpracy gospodarczej, sporządzonego w Warszawie dnia 9 września 1966 r.
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 223 obowiązujący Porozumienie o statusie prawnym i ułatwieniach międzynarodowych branżowych organizacji współpracy gospodarczej sporządzone w Warszawie dnia 9 września 1966 r.
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 222 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu podpisanego w Warszawie dnia 27 stycznia 1967 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie uchylenia Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o używaniu obiektów miejskich dawnej gminy Cieszyna, podpisanej w Ołomuńcu dnia 21 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1967 nr 45 poz. 221 Protokół podpisany w Warszawie dnia 27 stycznia 1967 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie uchylenia Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o używaniu obiektów miejskich dawnej gminy Cieszyna, podpisanej w Ołomuńcu dnia 21 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220 uchylony Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 1967 nr 43 poz. 219 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1967 r. dotyczące przystąpienia Rumunii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r.
Dz.U. 1967 nr 43 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1967 r. dotyczące ratyfikacji przez San Marino Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 43 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1967 nr 43 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego.
Dz.U. 1967 nr 43 poz. 215 uchylony Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 1967 r. w sprawie zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne.
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1967 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich w Sądach Powiatowych w Ostródzie, Sanoku i Tarnobrzegu.
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1967 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy.
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu likwidacji zakładów ubezpieczeń, które utraciły prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 209 obowiązujący Konstytucja Światowego Związku Pocztowego wraz z Protokołem końcowym i oświadczeniami złożonymi podczas podpisywania aktów, Układ między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, Układ dodatkowy do Układu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, sporządzone w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1967 nr 41 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Lesotho Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1967 nr 41 poz. 207 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1967 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Konga do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz z Protokołem podpisania oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r.
Dz.U. 1967 nr 41 poz. 206 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1967 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Konga do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1967 nr 41 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych.
Dz.U. 1967 nr 40 poz. 204 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1967 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Konga do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1967 nr 40 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1967 r. w sprawie zasad określania wysokości kar pieniężnych wymierzanych zakładom za przekraczanie ilości pyłów dopuszczalnych do wydalania do powietrza atmosferycznego.
Dz.U. 1967 nr 40 poz. 202 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji generalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Brukseli dnia 26 listopada 1965 r.
Dz.U. 1967 nr 40 poz. 201 obowiązujący Konwencja generalna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Brukseli dnia 26 listopada 1965 r.
Dz.U. 1967 nr 39 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 6 września 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych.
Dz.U. 1967 nr 38 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 sierpnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych przedsiębiorstwach komunikacyjnych.
Dz.U. 1967 nr 38 poz. 198 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 1967 r. w sprawie zmiany granic miasta Konina w powiecie konińskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 197 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Malediwy Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 września 1967 r. w sprawie ochrony niektórych gatunków ryb roślinożernych.
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Lniarskiego.
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 194 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii, podpisanej w Sofii dnia 3 października 1966 r.
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 193 uznany za uchylony Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii, podpisana w Sofii dnia 3 października 1966 r.
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 192 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Sofii dnia 6 kwietnia 1967 r.
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 191 uchylony Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Sofii dnia 6 kwietnia 1967 r.
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 190 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1967 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Singapur Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Gujanę Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 187 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1967 r. dotyczące ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 186 Oświadczenie rządowe z dnia 15 sierpnia 1967 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r., zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 185 Oświadczenie rządowe z dnia 15 sierpnia 1967 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago oraz Malty w Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 8 sierpnia 1967 r. w sprawie przystąpienia Bułgarii do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 183 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie organizacji otwartej opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 182 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 15 sierpnia 1967 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wkładek paszportowych do dowodów osobistych.
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 181 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Singapuru do Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r., zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 180 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1967 r. dotyczące przystąpienia Singapuru do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, sporządzonej w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 179 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago oraz Malty w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 178 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1967 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1967 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do osób stale wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 176 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1967 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu podpisanego w Phenianie dnia 28 września 1966 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie zmiany artykułu 4 Umowy o współpracy kulturalnej, podpisanej w Phenianie dnia 11 maja 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 175 uchylony Protokół podpisany w Phenianie dnia 28 września 1966 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie zmiany artykułu 4 Umowy o współpracy kulturalnej, podpisanej w Phenianie dnia 11 maja 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej, podpisanej w Tunisie dnia 27 kwietnia 1966 r.
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 173 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej, podpisana w Tunisie dnia 27 kwietnia 1966 r.
Dz.U. 1967 nr 34 poz. 172 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Irlandii i Malty w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1967 nr 34 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 lipca 1967 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich w żegludze krajowej.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 170 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1967 r. dotyczące uczestnictwa Afganistanu oraz Trynidadu i Tobago w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1967 r. dotyczące ratyfikacji przez Luksemburg Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 167 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago oraz Singapuru w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 166 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1967 r. dotyczące uczestnictwa Trynidadu i Tobago w Konwencji celnej w sprawie pojemników, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 165 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie sposobu stwierdzenia wywiązania się z obowiązku stosowania nawozów mineralnych.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 163 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu ziemniaczanego.
Dz.U. 1967 nr 32 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1967 r. dotyczące przystąpienia Holandii do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1967 nr 32 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole dotyczącym zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanym w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1967 nr 32 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Australii do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokołu dodatkowego do tej konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r., oraz uczestnictwa Malty w tych konwencjach.
Dz.U. 1967 nr 32 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1967 r. w sprawie sposobu postępowania członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej przy wykonywaniu powierzonych im zadań.
Dz.U. 1967 nr 32 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie upoważnienia niektórych powiatowych rad narodowych do wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej.
Dz.U. 1967 nr 32 poz. 157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1967 nr 31 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 lipca 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego.
Dz.U. 1967 nr 31 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach.
Dz.U. 1967 nr 31 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych terenowych przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 153 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 152 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 151 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Gabon Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 150 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Gujanę i Barbados Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 149 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Botswany do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1967 r. dotyczące przystąpienia Finlandii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 147 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do Międzynarodowej Konwencji o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., i do protokołów do powyższej konwencji.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 146 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Barbadosu do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej i egzaminów na stanowisko sekretarza sądowego.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 20 lipca 1967 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie dodatku służbowego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w Centralnym Archiwum Filmowym.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku kształcenia zawodowego młodzieży w wieku od lat 15 do lat 18 na terenie m. st. Warszawy.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. o uregulowaniu spraw prowadzonych przez dotychczasowe komisje uzdrowiskowe.
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 140 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie ratyfikacji lub przystąpienia szeregu państw do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 139 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago oraz Singapuru w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, sporządzonej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 137 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1967 r. dotyczące uczestnictwa Portugalii i Singapuru w Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 136 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1967 r. dotyczące przystąpienia Australii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 135 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych oraz Protokołu, sporządzonych w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1967 nr 29 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badania przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego.
Dz.U. 1967 nr 28 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie właściwości organów finansowych w zakresie udzielania ulg w spłacie i umarzania niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1967 nr 28 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych.
Dz.U. 1967 nr 28 poz. 131 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Gwinei, podpisanej dnia 10 marca 1966 r.
Dz.U. 1967 nr 28 poz. 130 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Gwinei, podpisana w Konakry dnia 10 marca 1966 r.
Dz.U. 1967 nr 28 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Warszawie dnia 15 marca 1967 r.
Dz.U. 1967 nr 28 poz. 128 wygaśnięcie aktu Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Warszawie dnia 15 marca 1967 r.
Dz.U. 1967 nr 27 poz. 127 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1967 nr 27 poz. 126 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1967 nr 27 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach za paszporty wydane w kraju oraz wkładki paszportowe do dowodów osobistych i dokumenty podróży.
Dz.U. 1967 nr 26 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 października 1963 r. w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1967 nr 26 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1967 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Świnoujściu.
Dz.U. 1967 nr 26 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1967 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w Wałbrzyskich Zakładach Graficznych "Kalkomania" w Wałbrzychu, podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Dz.U. 1967 nr 26 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia.
Dz.U. 1967 nr 26 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
Dz.U. 1967 nr 26 poz. 119 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1967 r. w sprawie funduszu zakładowego w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu żeglugi.
Dz.U. 1967 nr 25 poz. 118 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Somali Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1967 nr 25 poz. 117 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 25 poz. 116 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1967 nr 25 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1967 r. w sprawie powierzenia niektórym Sądom Powiatowym prowadzenia rejestrów handlowych i innych.
Dz.U. 1967 nr 25 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Toruniu rozpoznawania spraw karnych nieletnich z zakresu właściwości Sądu Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.
Dz.U. 1967 nr 25 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 maja 1967 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.
Dz.U. 1967 nr 25 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1967 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowych biur notarialnych.
Dz.U. 1967 nr 24 poz. 111 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1967 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1967 nr 24 poz. 110 uchylony Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1967 nr 23 poz. 109 uchylony Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o obowiązku stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1967 nr 23 poz. 108 uchylony Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 105 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie zmiany obszaru właściwości i organizacji Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koninie rozpoznawania spraw o rozwód oraz zmiany zakresu tych spraw powierzonych Sądowi Powiatowemu w Przemyślu.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 101 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za niektóre czynności notarialne i w sprawie ulg w opłatach sądowych.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1967 r. w sprawie uznania części obszaru dzielnicy Praga-Północ w m. st. Warszawie za obszar urbanizacyjny.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 99 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Warszawie dnia 1 marca 1967 r.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 98 uchylony Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Warszawie dnia 1 marca 1967 r.
Dz.U. 1967 nr 21 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 22 maja 1967 r. w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1967 nr 21 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1967 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1967 nr 21 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych.
Dz.U. 1967 nr 21 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu umarzania utraconych imiennych książeczek oszczędnościowych.
Dz.U. 1967 nr 20 poz. 93 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1967 r. dotyczące przystąpienia Mongolskiej Republiki Ludowej do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1967 nr 20 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.
Dz.U. 1967 nr 20 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 17 maja 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu owocowo-warzywnego.
Dz.U. 1976 nr 20 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczania kredytów na zasiłki chorobowe z funduszów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1967 nr 20 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznego.
Dz.U. 1967 nr 20 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie planowego zatrudniania inwalidów.
Dz.U. 1967 nr 19 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 6 maja 1967 r. w sprawie wolnej burty statków morskich.
Dz.U. 1967 nr 19 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1967 r. w sprawie wydawania orzeczeń lekarskich o trwałej niezdolności do pracy naukowej i dydaktycznej oraz do pracy na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej.
Dz.U. 1967 nr 19 poz. 85 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Stopnicy Sądu Powiatowego w Busku Zdroju.
Dz.U. 1967 nr 19 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.
Dz.U. 1967 nr 18 poz. 83 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 kwietnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad zbywania przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych.
Dz.U. 1967 nr 18 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 kwietnia 1967 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.
Dz.U. 1967 nr 17 poz. 81 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach.
Dz.U. 1967 nr 17 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1967 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki.
Dz.U. 1967 nr 17 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie wykonania ustawy o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.
Dz.U. 1967 nr 16 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 kwietnia 1967 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na metanol.
Dz.U. 1967 nr 16 poz. 77 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach.
Dz.U. 1967 nr 16 poz. 76 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 kwietnia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych.
Dz.U. 1967 nr 16 poz. 75 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 kwietnia 1967 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek kształcenia oraz internatów i burs podległych Ministrowi Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1967 nr 16 poz. 74 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1967 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla prywatnych pensjonatów oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjnych dokonywanych w tych pensjonatach.
Dz.U. 1967 nr 16 poz. 73 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie zmiany granic powiatów lipnowskiego i włocławskiego w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1967 nr 16 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie przekształcenia Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach.
Dz.U. 1967 nr 15 poz. 71 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 kwietnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych.
Dz.U. 1967 nr 15 poz. 70 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1967 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1966 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.
Dz.U. 1967 nr 15 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1967 r. w sprawie przystąpienia Gujany do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1967 nr 15 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 kwietnia 1967 r. w sprawie ograniczenia połowów niektórych gatunków ryb włokiem na wodach Północno-Zachodniego Atlantyku.
Dz.U. 1967 nr 15 poz. 67 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 15 marca 1967 r. w sprawie podstawy wymiaru składek i świadczeń oraz zryczałtowania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1967 nr 15 poz. 66 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie stref ochronnych ustanawianych dla ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem.
Dz.U. 1967 nr 15 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich.
Dz.U. 1967 nr 14 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 marca 1967 r. w sprawie warunków dotyczących składu i jakości niektórych środków farmaceutycznych nie objętych Farmakopeą polską.
Dz.U. 1967 nr 14 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie warunków zatrudniania w instytutach naukowo-badawczych, w Polskiej Akademii Nauk i w szkolnictwie wyższym bibliotekarzy dyplomowanych i pracowników służby bibliotecznej oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej i dokumentalistów służby informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1967 r. w sprawie przystąpienia Węgierskiej Republiki Ludowej do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 61 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Indonezję Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Botswany i Lesotho do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 2 marca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy.
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 58 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1967 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń adwokatów - członków zespołów adwokackich z tytułu kierownictwa tych zespołów oraz uczestnictwa w nich.
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1967 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Kobiet".
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 56 uchylony Ustawa z dnia 14 kwietnia 1967 r. o godzinach otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności oraz o rozkładzie czasu pracy pracowników w nich zatrudnionych.
Dz.U. 1967 nr 13 poz. 55 uchylony Ustawa z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1967 nr 12 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1967 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.
Dz.U. 1967 nr 12 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1967 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1967 nr 12 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1967 r. w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których banki będą wykonywały dyspozycje pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki nie uspołecznionej, osób fizycznych oraz uspołecznionych sklepów komisowych.
Dz.U. 1967 nr 12 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1967 nr 12 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Demokratycznej i Ludowej o współpracy kulturalnej, podpisanej w Algierze dnia 22 lipca 1964 r.
Dz.U. 1967 nr 12 poz. 49 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Demokratycznej i Ludowej o współpracy kulturalnej, podpisana w Algierze dnia 22 lipca 1964 r.
Dz.U. 1967 nr 11 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie podejmowania środków koniecznych dla usuwania wad jakości wyrobów oraz wstrzymywania produkcji wyrobów niskiej jakości.
Dz.U. 1967 nr 11 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych.
Dz.U. 1967 nr 10 poz. 46 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Sudanu do Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1967 nr 10 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie uczestnictwa Nepalu i Malty w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1967 nr 10 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów i Protokołu podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1967 nr 10 poz. 43 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1967 r. w sprawie zmiany właściwości miejscowej organów finansowych w zakresie podatku dochodowego od dochodów ustalanych na podstawie znamion zewnętrznych.
Dz.U. 1967 nr 10 poz. 42 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Dz.U. 1967 nr 9 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji państwowej na podstawie przepisów szczególnych.
Dz.U. 1967 nr 9 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcą oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów.
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz z Protokołem podpisania oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r.
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 38 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie przyjęcia Gujany, Botswany, Lesotho i Barbadosu do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie akceptacji przez Luksemburg i Meksyk Poprawki Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 r.
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie uczestnictwa Hongkongu i Malty w Protokole o klauzulach arbitrażowych, sporządzonym w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 35 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1967 r. w sprawie wycofania przez Indonezję wystąpienia z Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, utworzonej na podstawie Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1967 r. w sprawie klasyfikacji obiektów budowlanych i zakładów pracy pod względem niebezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia wybuchem.
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania przed kolegiami karno-administracyjnymi przy prezydiach rad narodowych.
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 122) dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 31 obowiązujący Konwencja (nr 122) dotycząca polityki zatrudnienia, przyjęta w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1967 nr 7 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych.
Dz.U. 1967 nr 7 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w jednostkach organizacyjnych wojewódzkich przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz w Przedsiębiorstwie Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "Pekaes".
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Sierra Leone do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Filipin Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzoną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1967 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kolumbii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu zmieniającego te konwencję, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r.
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 1 lutego 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rzemieślników.
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 24 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 1967 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1967 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 21 uchylony Ustawa z dnia 14 lutego 1967 r. o zmianie ustawy o paszportach.
Dz.U. 1967 nr 6 poz. 20 uchylony Ustawa z dnia 14 lutego 1967 r. o zmianie ustawy o wyższych szkołach artystycznych.
Dz.U. 1967 nr 5 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1967 r. w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników administracyjnych Centralnego Ośrodka Pedagogicznego Szkolnictwa Artystycznego.
Dz.U. 1967 nr 5 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego.
Dz.U. 1967 nr 4 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 stycznia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczenia niektórych okresów do okresów zatrudnienia.
Dz.U. 1967 nr 4 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Żeglugi i Rolnictwa z dnia 12 stycznia 1967 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1967 nr 4 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 stycznia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu mięsnego.
Dz.U. 1967 nr 4 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 9 stycznia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Straży Ochrony Przyrody.
Dz.U. 1967 nr 4 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie wymierzania kary grzywny za wprowadzanie, zbywanie do obrotu albo przeznaczania do użytku lub zbytu wyrobów przemysłowych złej jakości.
Dz.U. 1967 nr 3 poz. 12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 stycznia 1967 r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych oraz ich kontroli seryjnej.
Dz.U. 1967 nr 3 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo zakładanych zakładów przemysłu materiałów budowlanych.
Dz.U. 1967 nr 3 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem.
Dz.U. 1967 nr 3 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, trybu i terminów zakończenia działalności rzeczników patentowych oraz ich zrzeszenia, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o rzecznikach patentowych.
Dz.U. 1967 nr 3 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1967 r. w sprawie ulg podatkowych dla niektórych przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych z tytułu nakładów inwestycyjnych.
Dz.U. 1967 nr 2 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 grudnia 1966 r. o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1967 nr 2 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedzib oraz zasięgu terytorialnego wojskowych komend wojewódzkich i wojskowych komend rejonowych.
Dz.U. 1967 nr 2 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1967 r. w sprawie zasad organizacji okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar oraz określenia ich właściwości miejscowej i siedzib.
Dz.U. 1967 nr 1 poz. 4 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1966 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1967 nr 1 poz. 3 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1966 r. w sprawie wejścia w życie zmian tekstu artykułu 2 i artykułu 5 załącznika 3 oraz artykułu 5 bis załącznika 6 do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1967 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1966 r. w sprawie utworzenia funduszu ubezpieczenia społecznego niektórych grup ludności.
Dz.U. 1967 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1966 r. w sprawie przedłużenia terminu określonego w art. 66 paragrafie 1 prawa o notariacie.