Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1930 nr 300 poz. 423 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległosci z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości
M.P. 1930 nr 299 poz. 422 Ogłoszenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 grudnia 1930 r. w sprawie wykazu statystycznego towarów służącego za podstawę zgłoszeń statystycznych
M.P. 1930 nr 299 poz. 421 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 grudnia 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 298 poz. 420 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 2042/3.30 z dnia 16 grudnia 1930 r. w sprawie wywozu za zwrotem cła soli potasowych
M.P. 1930 nr 297 poz. 419 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1930 r. o przeniesieniu urzędu notarjusza z Dubienki do Grabowca w powiecie hrubieszowskim w okręgu sądu okręgowego w Zamościu
M.P. 1930 nr 297 poz. 418 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Przedborzu, powiatu koneckiego, w okręgu sądu okręgowego w Radomiu
M.P. 1930 nr 297 poz. 417 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1930 r. w sprawie unieważnienia legitymacji filmowych wydanych w r. 1925
M.P. 1930 nr 297 poz. 416 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 1930 r.
M.P. 1930 nr 295 poz. 415 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłożenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 294 poz. 414 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 grudnia 1930 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków płacy i pracy dla robotników rolnych na terenie województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, poznańskiego i pomorskiego na rok służbowy 1931/32
M.P. 1930 nr 293 poz. 413 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r. w sprawie Komisji do badania zmian kosztów utrzymania rodzin pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu
M.P. 1930 nr 292 poz. 412 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 grudnia 1930 r. o kolejności obowiązkowego dostarczania samolotów na rzecz wojska w czasie pokoju przez właścicieli statków powietrznych prywatnych
M.P. 1930 nr 291 poz. 411 Instrukcja Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1930 r. o prowadzeniu rejestru mieszkańców
M.P. 1930 nr 290 poz. 410 Regulamin Komitetu Ekonomicznego Ministrów zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r.
M.P. 1930 nr 290 poz. 409 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa z dnia 4 grudnia 1930 r. o ustanowieniu punktu kontroli transportów pierza i puchu wychodzących zagranicę
M.P. 1930 nr 289 poz. 408 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie uprawiania przemysłu okrężnego w Czersku
M.P. 1930 nr 288 poz. 407 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1930 r. w sprawie zmiany obwodów Urzędów Okręgowych Chebzie i Świętochłowice w powiecie świętochłowickim, województwie śląskiem.
M.P. 1930 nr 288 poz. 406 Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r. w sprawie statutu organizacyjnego Prezydjum Rady Ministrów
M.P. 1930 nr 288 poz. 405 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 288 poz. 404 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 287 poz. 403 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę kolejki wąskotorowej w Wilnie
M.P. 1930 nr 287 poz. 402 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 listopada 1930 r. w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Rybniku
M.P. 1930 nr 286 poz. 401 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie czasowego przymusowego zajęcia gruntów pod plac ćwiczeń dla garnizonu Ostrołęka
M.P. 1930 nr 286 poz. 400 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 1930 r.
M.P. 1930 nr 286 poz. 399 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 10 grudnia 1930 r. L. dz. 2158/30
M.P. 1930 nr 285 poz. 398 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1930 r. w sprawie dodatkowego kredytu na okres budżetowy od 1 kwietnia 1930 r. do 31 marca 1931 r. na dopłaty Skarbu Państwa do Funduszu Bezrobocia oraz na pomoc dla bezrobotnych.
M.P. 1930 nr 285 poz. 397 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1930 r. w sprawie przyznania dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Skarbu na koszty egzekucji
M.P. 1930 nr 285 poz. 396 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 284 poz. 395 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 października 1930 r. w sprawie przekazania Zarządu policji miejscowej w gminie miejskiej Tarnowskie - Góry burmistrzowi tejże gminy
M.P. 1930 nr 284 poz. 394 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 284 poz. 393 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 284 poz. 392 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 284 poz. 391 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 283 poz. 390 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 1930 r. o zezwoleniu Pomorskiemu Wojewódzkiemu Związkowi Komunalnemu na zaciągnięcie pożyczki obligacyjnej 1 milion złotych w złocie
M.P. 1930 nr 283 poz. 389 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę kolei wąskotorowej w Wilnie
M.P. 1930 nr 282 poz. 388 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 grudnia 1930 r.
M.P. 1930 nr 280 poz. 387 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 1930 nr 280 poz. 386 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zwołaniu Sejmu Śląskiego
M.P. 1930 nr 280 poz. 385 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zwołaniu Senatu
M.P. 1930 nr 280 poz. 384 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zwołaniu Sejmu
M.P. 1930 nr 279 poz. 383 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 17 października 1930 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa Przemysł Metalowy "Granat" Spółka Akcyjna
M.P. 1930 nr 279 poz. 382 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1930 r. , wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 278 poz. 381 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa z dnia 22 listopada 1930 r. o stosowaniu dotychczasowych obwieszczeń i postanowienia dotyczących ceł wywozowych do rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 listopada 1930 r. (Dz.U. R.P. Nr 78 poz. 612)
M.P. 1930 nr 278 poz. 380 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 1930 r.
M.P. 1930 nr 278 poz. 379 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 1930 r.
M.P. 1930 nr 277 poz. 378 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1930 r. w sprawie ustalenia stopy procentowej, pobieranej przy kredytowaniu należności celnych od towarów, sprowadzanych drogą morską przez Gdynię
M.P. 1930 nr 277 poz. 377 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1930 r. w sprawie statutu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
M.P. 1930 nr 276 poz. 376 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 listopada 1930 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na terenie województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego na rok służbowy 1930/31
M.P. 1930 nr 276 poz. 375 Okólnik L. D. IV. 1867/3/30 z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie wykonania polsko-greckiej konwencji handlowej i nawigacyjnej, podpisanej w Warszawie w dniu 10 kwietnia 1930 r.
M.P. 1930 nr 275 poz. 374 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 13 listopada 1930 r. o ustaleniu nazwy związku eksportowego, uprawnionego do wydawania zaświadczeń przewidzianych w par. 2 rozporządzenia Ministrów; Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 września 1930 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie soli potasowych
M.P. 1930 nr 275 poz. 373 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 listopada 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 274 poz. 372 Obwieszczenie o uchyleniu przymusowego Zarządu Państwowego nad elektrownią w Sandomierzu
M.P. 1930 nr 273 poz. 371 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 listopada 1930 r. o utworzeniu nadleśnictwa Pobołowice w okręgu Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
M.P. 1930 nr 273 poz. 370 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Będzinie w okręgu sądu okręgowego w Sosnowcu
M.P. 1930 nr 272 poz. 369 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 listopada 1930 r.
M.P. 1930 nr 271 poz. 368 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 listopada 1930r. o utworzeniu nadleśnictwa Ratniańskiego w okręgu Dyrekcji Lasów Państwowych w Łucku
M.P. 1930 nr 270 poz. 367 Okólnik Ministra Skarbu L. D. IV/1860/3/30 z dnia 6 listopada 1930 r. w sprawie stosowania zniżek konwencyjnych na śliwki suszone.
M.P. 1930 nr 269 poz. 366 Przepisy techniczne na przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci rozdzielczych Zakładów Elektrycznych Użyteczności Publicznej
M.P. 1930 nr 267 poz. 365 Zarządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 1930 r. , w sprawie zatwierdzenia projektów planu zabudowania m. Borysławia
M.P. 1930 nr 266 poz. 364 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność
M.P. 1930 nr 266 poz. 363 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 266 poz. 362 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 266 poz. 361 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 265 poz. 360 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 listopada 1930 r. o przeniesieniu siedziby nadleśnictwa Zamoskiego
M.P. 1930 nr 264 poz. 359 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1930 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych
M.P. 1930 nr 262 poz. 358 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1930 r. w sprawie ograniczenia kompetencji Urzędu Celnego w Brzezinach Śląskich
M.P. 1930 nr 261 poz. 357 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego
M.P. 1930 nr 261 poz. 356 Ogłoszenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 1930 r. w sprawie ustalenia klasyfikacji krajów, obowiązującej przy określaniu kraju zakupu, sprzedaży, pochodzenia i przeznaczenia - w statystyce celnej.
M.P. 1930 nr 260 poz. 355 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu po raz pierwszy Krzyża Zasługi za Dzielność wzamian za nadany po raz pierwszy Bronzowy Krzyż Zasługi.
M.P. 1930 nr 260 poz. 354 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu po raz pierwszy Krzyża Zasługi za Dzielność
M.P. 1930 nr 260 poz. 353 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Oficerskiego i Krzyża Kawalerskiego orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1930 nr 260 poz. 352 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Oficerskiego i Krzyża Kawalerskiego orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1930 nr 260 poz. 351 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą i Krzyża Komandorskiego orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1930 nr 260 poz. 350 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości
M.P. 1930 nr 260 poz. 349 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami i Krzyża Niepodległości
M.P. 1930 nr 259 poz. 348 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 października 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o ustanowieniu punktu kontroli transportów szczeciny, włosia i sierści, wychodzących zagranicę
M.P. 1930 nr 258 poz. 347 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV/1718/3/30 z dnia 10 października 1930 r. w sprawie wywozu jaj
M.P. 1930 nr 257 poz. 346 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego
M.P. 1930 nr 254 poz. 345 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 4 sierpnia 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 21 marca 1927 r. co do wykonania par. 3 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wjskowego, Rady Naukowej wychowania Fizycznego oraz Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich Komitetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
M.P. 1930 nr 253 poz. 344 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1930 nr 252 poz. 343 Instrukcja z dnia 14 października 1930 r. wydana przez Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych dla państwowych urzędników służby drogowej, powołanych do wykonywania kontroli ruchu na drogach publicznych (kontrolerów ruchu).
M.P. 1930 nr 250 poz. 342 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1930 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowosci Duplewice w gminie Łysów, powiecie konstantynowskim, województwie lubelskim
M.P. 1930 nr 250 poz. 341 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1930 r. o uchyleniu zakazu rozpowszechniania i przywróceniu debitu pocztowego na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części Województwa Śląskiego czasopismu p.t. "Deutsche Tageszeitung".
M.P. 1930 nr 249 poz. 340 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1930 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Kostrza - Ryje w powiecie limanowskim, województwie krakowskiem
M.P. 1930 nr 249 poz. 339 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1930 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Wierzchowiska w powiecie iłżeckim, województwie kieleckiem.
M.P. 1930 nr 249 poz. 338 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1930 r. w sprawie zmiany nazwy miasta Maków w powiecie makowskim, województwie krakowskiem
M.P. 1930 nr 249 poz. 337 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 29 września 1930 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach".
M.P. 1930 nr 248 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1930 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Jeremicze w powiecie stołpeckim, województwie nowogródzkiem
M.P. 1930 nr 248 poz. 335 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1930 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Cyców w powiecie chełmskim, województwie lubelskiem
M.P. 1930 nr 248 poz. 334 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1930 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Jastrzębie w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem
M.P. 1930 nr 247 poz. 333 Decyzja Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 3 października 1930 r. w sprawie zatwierdzenia fundacji stypendjalnej im. ś.p. Karola Żwana
M.P. 1930 nr 247 poz. 332 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1930 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Skale
M.P. 1930 nr 247 poz. 331 Obwieszczenie Ministra Skarbu dnia 8 października 1930 r.
M.P. 1930 nr 246 poz. 330 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 października 1930 r. w sprawie wystawienia przez izby przemysłowo-handlowe zaświadczeń, stwierdzających zgodność transportów jaj z przepisami o uregulowaniu wywozu kurzych jaj zagranicę
M.P. 1930 nr 244 poz. 329 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 października 1930 r. o utworzeniu nadleśnictwa Dyminy w okręgu Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
M.P. 1930 nr 243 poz. 328 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami z dnia 1 października 1930 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnych Komisarzy do spraw walki z epidemjami
M.P. 1930 nr 243 poz. 327 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 października 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypodek bezrobocia
M.P. 1930 nr 241 poz. 326 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego
M.P. 1930 nr 240 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 września 1930 r. w sprawie rozszerzenia granic kwot przekazów pocztowych i telegraficznych, doręczanych z pieniędzmi odbiorcom do domu
M.P. 1930 nr 239 poz. 324 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 października 1930 r. w sprawie składu Wyższego Sądu Rozjemczego dla spraw górnośląskich bractw górniczych
M.P. 1930 nr 239 poz. 323 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1930 r. w sprawie wywwłaszczenia gruntów na rzecz rzymsko-katolickiej parafji w Łącznej, w gminie Suchedniów, w powiecie kieleckim
M.P. 1930 nr 238 poz. 322 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 18 września 1930 r. L. D. VII. 750/2/30 w sprawie wydatków za ubiegłe okresy budżetowe pokrywanych z kredytu bieżącego okresu budżetowego
M.P. 1930 nr 236 poz. 321 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1930 r. w sprawie wylosowania obligacyj I-ej serji 5% państwowej renty ziemskiej
M.P. 1930 nr 233 poz. 320 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Mławie w okręgu Sądu Okręgowego w Mławie
M.P. 1930 nr 233 poz. 319 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Wolbromiu w okręgu Sądu Okręgowego w Sosnowcu
M.P. 1930 nr 232 poz. 318 Postanowienie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalające warunki wynagrodzenia za prace akordowe w rolnictwie na terenie województw poznańskiego i pomorskiego na rok służbowy 1930/31 przy kopaniu ziemniaków i buraków cukrowych
M.P. 1930 nr 232 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1930 r. w sprawie ustalenia stopy procentowej, pobieranej przy kredytowaniu należności celnych od towarów, sprowadzanych drogą morską przez Gdynię
M.P. 1930 nr 232 poz. 316 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1930 r. o wywłaszczeniu gruntów pod plac ćwiczeń i strzelnicę dla garnizonu Wilno
M.P. 1930 nr 231 poz. 315 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Czernikowie w okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku
M.P. 1930 nr 231 poz. 314 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1930 r. o utworzeniu urzędów notarjuszy w Rykach i w Siedlcach w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach
M.P. 1930 nr 231 poz. 313 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1930 r. w sprawie wywłaszczenia 117 ha 6595 m kw. gruntu z majatku Sulbiny Górne, oraz Sulbiny Górne lit. A w powiecie garwolińskim
M.P. 1930 nr 230 poz. 312 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1930 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntu na rzecz Skarbu Państwa na cele rozszerzenia szpitala kolejowego św. Wojciecha w Warszawie na Pradze.
M.P. 1930 nr 228 poz. 311 Okólnik Ministra Skarbu D. IV. 1618/3/30 z dnia 22 września 1930 r. w sprawie wykonania polsko-rumuńskiej umowy handlowej i nawigacyjnej
M.P. 1930 nr 228 poz. 310 Okólnik Ministra Skarbu ND/IV/1588/3/30 z dnia 18 września 1930 r. w sprawie stosowania konwencyjnej stawki celnej do orzechów
M.P. 1930 nr 227 poz. 309 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 1930 r. w sprawie miejskiego biura statystycznego w Tomaszowie Mazowieckim
M.P. 1930 nr 226 poz. 308 Zarządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 25 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia Państwowego Zarządu Wodnego w Koninie w województwie łódzkiem
M.P. 1930 nr 226 poz. 307 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 224 poz. 306 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV/1529/3/30 z dnia 26 września 1930 r. w sprawie zakładów francuskich, uprawnionych do wystawienia certyfikatów na stal szlachetną
M.P. 1930 nr 223 poz. 305 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1930 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Spółki Akcyjnej Cukrowni "Strzyżów" pod budowę bocznicy normalnotorowej od stacji kolejowej Iżów do cukrowni "Strzyżów"
M.P. 1930 nr 223 poz. 304 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie rozwiązania Sejmu Śląskiego
M.P. 1930 nr 221 poz. 303 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
M.P. 1930 nr 220 poz. 302 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 sierpnia 1930 r. o pieczęciach urzędowych w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz w podległych urzędach i zakładach państwowych
M.P. 1930 nr 217 poz. 301 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o ustanowieniu punktu kontroli transportów szczeciny, włosia i sierści, wychodzących zagranicę.
M.P. 1930 nr 217 poz. 300 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o ustanowieniu punktu kontroli transportów pierza i puchu, wychodzących zagranicę.
M.P. 1930 nr 216 poz. 299 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1930 o przepisach wykonawczych do rozporządzenia z dnia 23 lipca 1930 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.
M.P. 1930 nr 214 poz. 298 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 września 1930 r. o ustanowieniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa zarządu tartaku państwowego w Kiwercach
M.P. 1930 nr 214 poz. 297 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 września 1930 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia wynagrodzenia za prace akordowe przy zbiorze okopowych na rok służbowy 1930/1931 na terenie województw Poznańskiego i Pomorskiego
M.P. 1930 nr 213 poz. 296 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie dodatkowego kredytu na pokrycie części kosztów utrzymania Wisły Gdańskiej
M.P. 1930 nr 213 poz. 295 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na okres od 1 kwietnia 1930 do 31 marca 1931 r. na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu
M.P. 1930 nr 213 poz. 294 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej na okres od 1 kwietnia 1930 do 31 marca 1931 na dopłaty Skarbu Państwa do Funduszu Bezrobocia oraz na pomoc dla bezrobotnych
M.P. 1930 nr 211 poz. 293 Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie wyznaczenia delegata Rządu na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz.U.R.P. Nr 16 poz. 120) dla diecezyj: łuckiej i lubelskiej
M.P. 1930 nr 207 poz. 292 Obwieszczenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 6 września 1930 r.
M.P. 1930 nr 206 poz. 291 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 205 poz. 290 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1930 r. o przymusowem wywłaszczeniu na rzecz gminy m. st. Warszawy części nieruchomości Nr. hip. 5867 i 5866 celem rozszerzenia ulicy Siennej
M.P. 1930 nr 204 poz. 289 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1930 r. w sprawie zmiany nazwy obszaru dworskiego Chudopsice w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskiem
M.P. 1930 nr 202 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu oraz Najwyższą Izbą Kontroli, zmieniające instrukcję z dnia 15 listopada 1928 r. w sprawie opłat stemplowych od pism, wiążących się z umowami, zawieranemi przez urzędy państwowe oraz przez zakłady i przedsiębiorstwa państwowe (M.P. Nr 287 z r. 1928)
M.P. 1930 nr 201 poz. 287 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa z dnia 2 sierpnia 1930 r. o ustaleniu nazwy organizacji eksportowej oraz warunków, przewidzianych w par. 4 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lipca 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu
M.P. 1930 nr 200 poz. 286 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 sierpnia 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 200 poz. 285 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolietj w sprawie wznowienia prac Sejmu Śląskiego
M.P. 1930 nr 200 poz. 284 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie rozwiązania Sejmu i Senatu
M.P. 1930 nr 199 poz. 283 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lipca 1930 r. w sprawie reorganizacji urzędów celnych
M.P. 1930 nr 198 poz. 282 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 197 poz. 281 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 sierpnia 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu z majątku Rybiszki w Wilnie na cele zakwaterowania wojska
M.P. 1930 nr 193 poz. 280 Zarządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych z dnia 13 sierpnia 1930 r. o zmianie par. 8 regulaminu dla Państwowego Banku Rolnego
M.P. 1930 nr 191 poz. 279 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1929 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad miejskich w miastach rządzących się rozporządzeniem Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 14 sierpnia 1919 r. o ustawie miejskiej
M.P. 1930 nr 191 poz. 278 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1927 r. zawierającego regulamin wyborczy do rad miejskich na obszarze b. Królestwa Kongresowego
M.P. 1930 nr 190 poz. 277 uchylony Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 1215/3/30 z dnia 31 lipca 1930 r. w sprawie tranzytowego przewozu towarów przez obszar celny Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 1930 nr 189 poz. 276 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalającej warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1930/31 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego
M.P. 1930 nr 180 poz. 275 wygaśnięcie aktu Postanowienie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalajace warunki wynagrodzenia za prace akordowe w rolnictwie na terenie województw: poznańskiego i pomorskiego na rok służbowy 1930/1931
M.P. 1930 nr 180 poz. 274 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 sierpnia 1930 r. o zmianach w składzie Rady Administracyjnej oraz Dyrekcji przedsiębiorstwa państwowego "Żegluga Polska"
M.P. 1930 nr 179 poz. 273 Okólnik L. D. IV. 1295/3/30 z dnia 22 lipca 1930 r. w sprawie wykonania polsko-rumuńskiej umowy handlowej i nawigacyjnej podpisanej w Warszawie w dniu 23 czerwca 1930 r.
M.P. 1930 nr 178 poz. 272 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie rady i komisyj do spraw kolonij letnich
M.P. 1930 nr 177 poz. 271 Postanowienie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, powołanej na zasadzie ustawy z dnia 16 maja 1922 r. (Dz.U.R.P. Nr 39, poz. 324) decyzją Pana Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 czerwca 1930 r. Nr 4806/GIP
M.P. 1930 nr 177 poz. 270 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lipca 1930 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. w sprawie nowego podziału obszaru celnego Rzeczpospolitej Polskiej
M.P. 1930 nr 176 poz. 269 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 maja 1930 r. o częściowej zmianie przepisów wykonawczych do rozporządzenia w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła
M.P. 1930 nr 176 poz. 268 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 lipca 1930 r.
M.P. 1930 nr 176 poz. 267 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 lipca 1930 r.
M.P. 1930 nr 175 poz. 266 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 lipca 18 lipca 1930 r. ustalające kurs podług którego mogą być przyjmowane papiery wartościowe przez władze i urzędy państwowe, jako wadja przy przetargach, oraz kaucje na zabezpieczenie wszelkiego rodzaju umów lub zaliczek, wypłacanych na dostawy i roboty rządowe, jak również na zabezpieczenie udzielonych przez Skarb Państwa kredytów akcyzowych, celnych i transportowych.
M.P. 1930 nr 175 poz. 265 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 lipca 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 174 poz. 264 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1930 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów na rzecz Skarbu Państwa do budowy kolei Herby - Inowrocław i łącznie z linjami kolejowemi: Warszawa - Kalisz i Kutno - Strzałkowo
M.P. 1930 nr 173 poz. 263 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o ustanowieniu punktu kontroli transportów szczeciny, włosia i sierści wychodzących zagranicę
M.P. 1930 nr 173 poz. 262 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 lipca 1930 wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie zmiany w obwieszczeniu tychże Ministrów z dnia 31 maja 1930 r. o wykazie instytucyj, za pośrednictwem których będą wydawane zaświadczenia Ministerwstwa Przemysłu i Handlu na bezcłowy wywóz szczecicny, włosia i sierści oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tychże zaświadczeń
M.P. 1930 nr 172 poz. 261 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 13 czerwca 1930 r. w sprawie ulg dla firmy "Jadwigów", Fabryka Cegły Ogniotrwałej Tomasz Głowacki w Ostrowcu n/K
M.P. 1930 nr 172 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1930 w sprawie ustalenia stopy procentowej, pobieranej przy kredytowaniu należności celnych od towarów sprowadzanych drogą morską przez Gdynię
M.P. 1930 nr 171 poz. 259 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 lipca 1930 r. o uznawaniu przez polskie władze marynarki handlowej certyfikatów, upoważniających do przewozu podróżnych przez ocean, wydanych przez władze Stanów Zjenoczonych Ameryki Północnej
M.P. 1930 nr 170 poz. 258 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 lipca w sprawie zasad prowadzenia ksiąg stadnych koni pół-krwi angielskiej
M.P. 1930 nr 170 poz. 257 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 lipca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 170 poz. 256 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 1930 r. Nr 2571/30
M.P. 1930 nr 169 poz. 255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. o Państwowej Odznace Sportowej
M.P. 1930 nr 167 poz. 254 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1930 r. w sprawie uznawania przez polskie władze marynarki handlowej świadectw pomiarowych statków handlowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
M.P. 1930 nr 166 poz. 253 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 lipca 1930 r. o ustanowieniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa zarządu państwowego tartaku i stolarni w Garbatce
M.P. 1930 nr 165 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 lipca 1930 r. o ustanowieniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa zarządu zakładu doświadczalnego lasów państwowych w Warszawie
M.P. 1930 nr 165 poz. 251 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1930 r. o utworzeniu kancelarji notarjalnej w Nowem Siole w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnopolu
M.P. 1930 nr 164 poz. 250 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1930 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Dąbrowa Widawska w powiecie łódzkim, województwie łódzkiem na "Widawa"
M.P. 1930 nr 164 poz. 249 uchylony Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 maja 1930 r. o uzupełnieniu wykazu instytucyj, upoważnionych do wystawiania zaświadczeń przy wywozie masła
M.P. 1930 nr 164 poz. 248 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknięcia sesji nadzwyczajnej Senatu
M.P. 1930 nr 163 poz. 247 Okólnik Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 czerwca 1930 r. Nr 1 Prez.4320/30 w sprawie wykazu szkół, w których nauka uprawnia do zwrotu opłat szkolnych w roku szkolnym 1930/31
M.P. 1930 nr 162 poz. 246 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 lipca 1930 r.
M.P. 1930 nr 161 poz. 245 Okólnik Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 czerwca 1930 r. Nr III. A. 5131/30
M.P. 1930 nr 160 poz. 244 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1930 r . w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na terenie woj. warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego na rok służbowy 1930'31.
M.P. 1930 nr 159 poz. 243 Zarządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 30 czerwca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie uzupełnienia listy mieszkań służbowych dla urzędników i funkcjonariuszów Ministerstwa Robót Publicznych oraz podległych mu urzędów
M.P. 1930 nr 159 poz. 242 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. w sprawie rozwiązania Rady Miejskiej miasta Chodzieży
M.P. 1930 nr 158 poz. 241 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.Dz. IV/597/3/30 w sprawie odprawy próbek handlowych koniczyny. lucerny, przelotu, nostrzyku, komornicy i tymotki
M.P. 1930 nr 157 poz. 240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę drogi od stacji kolejowej w Jastarni do portu w gm. Bór oraz drogi od stacji kolejowej Kolibki - Orłowo do kąpieliska Orłowo w powiecie morskim, w województwie pomorskim
M.P. 1930 nr 156 poz. 239 Instrukcja Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 czerwca 1930 r. wydana w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o prawach i obowiązkach Konserwatorów, jako fachowych organów wojewódzkich władz administracji ogólnej
M.P. 1930 nr 156 poz. 238 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Dzbanki w powiecie łaskim, województwie łódzkiem
M.P. 1930 nr 156 poz. 237 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1930 r. o przekazaniu starostom powiatowym Województw: nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego, wołyńskiego oraz białostockiego, w odniesieniu do powiatów grodzieńskiego, wołkowyjskiego i bielskiego prawa zarządzania wyborów do zebrań i rad gminnych
M.P. 1930 nr 155 poz. 236 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1930 r. w sprawie zmiany zarządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 14 sierpnia 1919 roku, zawierającego regulamin wyborczy.
M.P. 1930 nr 154 poz. 235 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1930 r. w sprawie powołania Komisji Rozjemczej dla ustalenia płac za roboty akordowe przy zbiorze zbóż dla województw: poznańskiego i pomorskiego na rok służbowy 1930 r.
M.P. 1930 nr 154 poz. 234 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 czerwca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 153 poz. 233 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 153 poz. 232 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 152 poz. 231 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 30 maja 1930 r. w sprawie sposobu asygnacji
M.P. 1930 nr 152 poz. 230 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1930 r. o przepisach wykonawczych do rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie lnu trzepanego i pakuł trzepanych
M.P. 1930 nr 151 poz. 229 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.Dz. 919/3/30 z dnia 20 czerwca 1930 r. w sprawie wykazu zakładów francuskich, uprawnionych do wystawiania certyfikatów na stal szlachetną
M.P. 1930 nr 151 poz. 228 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1930 r. w sprawie czasowgo zajęcia gruntu pod strzelnicę i plac ćwiczeń garnizonu Pułtusk.
M.P. 1930 nr 150 poz. 227 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie odroczenia sesji Sejmu Śląskiego
M.P. 1930 nr 149 poz. 226 Okólnik Nr 95 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1930 r. w sprawie nowego wzoru kart porad państwowej pomocy lekarskiej
M.P. 1930 nr 149 poz. 225 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność
M.P. 1930 nr 149 poz. 224 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 148 poz. 223 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 146 poz. 222 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 144 poz. 221 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 maja 1930 r. w przedmiocie wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru w r. 1930.
M.P. 1930 nr 143 poz. 220 Przepisy Rachunkowe, wydane przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu i Najwyższą Izbą Kontroli o przeprowadzaniu rozrachunku pomiędzy Ministerstwem Pracy i Opieki Społecznej a Ubezpieczalną Krajową w Poznaniu, Kasą Emerytalną dla robotników Kolei Państwowych b.dzielnicy pruskiej w Poznaniu oraz Zakładem ubezpieczeń od wypadków w rolnictwie w Poznaniu z wydatków na dopłaty do ubezpieczeń społecznych
M.P. 1930 nr 143 poz. 219 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 143 poz. 218 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1930 nr 143 poz. 217 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1930 nr 143 poz. 216 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 16 czerwca 1930 r. , L.Dz. 2552/30
M.P. 1930 nr 142 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie P. Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknięcia Sesji Nadzwyczajnej Sejmu.
M.P. 1930 nr 141 poz. 214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych
M.P. 1930 nr 141 poz. 213 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 czerwca 1930 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę bocznicy normalnotorowej od stacji Wilno-Towarowa do składów Intendentury Wilno przy ul. Legionowej
M.P. 1930 nr 140 poz. 212 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 140 poz. 211 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 140 poz. 210 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 140 poz. 209 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 140 poz. 208 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 140 poz. 207 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 139 poz. 206 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Pucku
M.P. 1930 nr 139 poz. 205 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji w sprawie ekspozytur celnych, otwieranych w siedzibach przedsiębiorstw przemysłowych
M.P. 1930 nr 139 poz. 204 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 139 poz. 203 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie odroczenia sesji nadzwyczajnej Senatu
M.P. 1930 nr 138 poz. 202 uchylony Zarządzenie Ministerstwa Skarbu z dnia 22 maja 1930 r. w sprawie instrukcji morsko-celnej dla Urzędu Celnego w Gdyni
M.P. 1930 nr 135 poz. 199 Zarządzenie Wojewody Krakowskiego z dnia 4 czerwca 1930 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego na obszarze uzdrowiska Zakopane
M.P. 1930 nr 135 poz. 198 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zwołania Senatu na sesję nadzwyczajną
M.P. 1930 nr 134 poz. 197 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1930 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Sokółki w powiecie turczańskim, województwie stanisławowskim
M.P. 1930 nr 134 poz. 196 Zarządzenie Ministerstwa Skarbu z dnia 26 kwietnia 1930 r. L.Dz. VII 94/2/30 w porozumieniu z Najwyższą Izbą Kontroli w sprawie zmiany niektórych postanowień Przepisów o rachunkach bieżących
M.P. 1930 nr 133 poz. 195 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 maja 1930 r. o odraczaniu wpłaty należności celnych przez Dyrekcje Polskich Kolei Państwowych
M.P. 1930 nr 132 poz. 194 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 czerwca 1930 r. w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie
M.P. 1930 nr 132 poz. 193 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 czerwca 1930 r. o kolejności obowiązkowego dostarczania samolotów na rzecz wojska w czasie pokoju przez właścicieli statków powietrznych prywatnych
M.P. 1930 nr 132 poz. 192 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą orderu "Odrodzenia Polski"
M.P. 1930 nr 131 poz. 191 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulg dla przedsiebiorstwa "Belgijsko-Polska Spółka dla produkcji celulozy i pokrewnych produktów, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"
M.P. 1930 nr 131 poz. 190 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o wykazie instytucyj, za pośrednictwem których będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na bezcłowy wywóz szczeciny, włosia i sierści oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tychże zaświadczeń
M.P. 1930 nr 130 poz. 189 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o wykazie instytucyj, za pośrednictwem których będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na bezcłowy wywóz pierza i puchu oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tychże zaświadczeń
M.P. 1930 nr 129 poz. 188 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o warunkach uzyskania zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu, upoważniających do otrzymywania kwitów wywozowych przy wywozie lnu trzepanego i pakuł lnianych trzepanych
M.P. 1930 nr 127 poz. 187 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 125 poz. 186 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 21 maja 1930 r. o emisji serji I premjowej poźyczki budowlanej
M.P. 1930 nr 125 poz. 185 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 maja 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 124 poz. 184 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Mińsku Mazowieckim w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
M.P. 1930 nr 124 poz. 183 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 maja 1930 r. w sprawie zmiany godzin urzędowych w Urzędzie Celnym w Druji
M.P. 1930 nr 121 poz. 182 Instrukcja z dnia 19 maja 1930 r. w sprawie statystyki ruchu towarów na drogach wodnych śródlądowych, wydana na podstawie par 18 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o statystyce ruchu towarów na drogach wodnych śródlądowych (Dz.U. R.P. Nr 12, poz. 88) przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych dla Wojewódzkich Władz administracji ogólnej, Dyrekcyj Dróg Wodnych, Zarządów (Inspekcji) Dróg Wodnych, Państwowych Zarządów Wodnych, eksponowanych urzędników Zarządów Dróg Wodnych i innych organów Ministerstwa Robót Publicznych, jak to: nadzorców rzecznych i śluzowych
M.P. 1930 nr 120 poz. 181 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 120 poz. 180 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 119 poz. 179 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie odroczenia sesji nadzwyczajnej Sejmu
M.P. 1930 nr 118 poz. 178 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 maja 1930 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę wodotłoczni na stacji kolejowej Łanowce
M.P. 1930 nr 117 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 13 maja 1930 r. o zatwierdzaniu projektów (planów) domów mieszkalnych, wznoszonych przez zakłady ubezpieczeń społecznych, działające na podstawie prawa publicznego
M.P. 1930 nr 117 poz. 176 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 maja 1930 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę stacji kolejowej Kutno
M.P. 1930 nr 117 poz. 175 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zwołaniu Sejmu Śląskiego
M.P. 1930 nr 117 poz. 174 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zwołania Sejmu na sesję nadzwyczajną
M.P. 1930 nr 116 poz. 173 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1930 r. w przedmiocie zmiany nazwy miejscowości Stołbiec, w gminie Werba, powiecie dubieńskim, województwie wołyńskiem
M.P. 1930 nr 116 poz. 172 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1930 r. w przedmiocie zmiany nazwy gminy Straszewo, w powiecie nieszawskim, województwie warszawskiem
M.P. 1930 nr 116 poz. 171 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 116 poz. 170 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 116 poz. 169 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1930 nr 115 poz. 168 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1930 r. w przedmiocie zmiany nazwy gminy Łomnica, w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskim
M.P. 1930 nr 115 poz. 167 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1930 r. w przedmiocie zmiany nazwy gminy Oleszno, w powiecie lipnowskim, województwie warszawskim
M.P. 1930 nr 115 poz. 166 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1930 r. w przedmiocie zmiany nazwy gminy Ciszyca Górna, w powiecie iłżeckim, województwie kieleckim
M.P. 1930 nr 114 poz. 165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. w sprawie zmiany statutu przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Przemysłowo - Zbożowe w Lublinie".
M.P. 1930 nr 114 poz. 164 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu i Robót Publicznych z dnia 17 kwietnia 1930 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego, Spółka Akcyjna
M.P. 1930 nr 112 poz. 163 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 maja 1930 r. o wywławszczeniu gruntów na rzecz targowiska w osadzie Bobisk
M.P. 1930 nr 111 poz. 162 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1930 r. o sprostowaniu błędu w Zarządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 marca 1930 r. o sposobie wzywania pilota przez polskie statki handlowe morskie
M.P. 1930 nr 111 poz. 161 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 maja 1930 r. o przymusowem wywłaszczeniu na rzecz gminy m.st. Warszawy nieruchomości Nr. hip. 1501/Praga, celem rozszerzenia ulicy Strzeleckiej
M.P. 1930 nr 110 poz. 160 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 109 poz. 159 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Ostrowcu w okręgu sądu okręgowego w Radomiu
M.P. 1930 nr 109 poz. 158 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 108 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1930 r. w sprawie zmnian statutu przedsiębiorstwa "Państwowa Wytwórnia Aparatów Telegraficznych i Telefonicznych w Warszawie"
M.P. 1930 nr 107 poz. 156 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 kwietnia 1930 r. w sprawie utworzenia ekspozytur celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Mysłowicach
M.P. 1930 nr 107 poz. 155 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 107 poz. 154 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 106 poz. 153 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 106 poz. 152 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 105 poz. 151 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 103 poz. 150 Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1930 r. w sprawie wyznaczenia delegata Rządu - na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz.U. R.P. Nr 16 , poz. 120) - dla Arcybiskupstwa Wileńskiego i Diecezji Pińskiej
M.P. 1930 nr 102 poz. 149 Zarządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 25 kwietnia 1930 r. w sprawie zatwierdzania projektów zabudowania terenów położonych w sferze interesów mieszkaniowych m. Gdyni - wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych
M.P. 1930 nr 101 poz. 148 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 17 kwietnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w przedmiocie utworzenia Specjalnych Komisyj i Państwowych Komitetów do spraw odnowienia Zamku Królewskiego wraz z Łazienkami Król. w Warszawie, oraz Zamku Królewskiego na Wawelu
M.P. 1930 nr 100 poz. 147 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 99 poz. 146 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 kwietnia 1930 r.
M.P. 1930 nr 98 poz. 145 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 98 poz. 144 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 98 poz. 143 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 97 poz. 142 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 95 poz. 141 Instrukcja Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 kwietnia 1930 r. w sprawie leczenia i protezowania osób cywilnych, poszkodowanych w związku z działaniami Wojska Polskiego w dnia 12-15 maja 1926 r.
M.P. 1930 nr 94 poz. 140 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych
M.P. 1930 nr 94 poz. 139 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 kwietnia 1930 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1930 r. do dnia 31 marca 1931 r.
M.P. 1930 nr 94 poz. 138 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 kwietnia 1930 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1930 r.do dnia 31 marca 1931 r.
M.P. 1930 nr 93 poz. 137 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 kwietnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 93 poz. 136 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1930 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa
M.P. 1930 nr 92 poz. 135 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 1930 r. L.dz. 2489/30
M.P. 1930 nr 90 poz. 134 Okólnik Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 kwietnia 1930 r. nr 1 Prez.2189/30 w sprawie zwrotu opłat szkolnych
M.P. 1930 nr 90 poz. 133 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1930 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie zwinięcia urzędu Celnego w Tokach
M.P. 1930 nr 89 poz. 132 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1930 r. dotyczące przepisów wykonawczych do rozporządzenia z dnia 9 stycznia 1930 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych przetworów mięsnych
M.P. 1930 nr 88 poz. 131 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu, wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie regulaminu Komisyj Egzaminacyjnych, stwierdzających umiejętność zawodową do prowadzenia przemysłu instalacyj elektrycznych dla wykonywania instalacyj dla siły i światła o niskiem napięciu dołączanych do istniejących już zakładów elektrycznych
M.P. 1930 nr 87 poz. 130 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 marca 1930 r. o sposobie wzywania pilota przez polskie statki handlowe morskie
M.P. 1930 nr 87 poz. 129 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1930 r. w sprawie rozszerzenia Urzędu Celnego w Gdyni
M.P. 1930 nr 85 poz. 128 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 1930 r.
M.P. 1930 nr 84 poz. 127 Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 marca 1930 r. Nr I. Prez/2107/30 w sprawie zwrotu opłat szkolnych
M.P. 1930 nr 83 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę bocznicy kolejowej na Czechowszczyźnie pod Grodnem
M.P. 1930 nr 82 poz. 125 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1930 r. o zakresie działania starostów grodzkich w miastach: Bydgoszczy, Gnieźnie, Grudziądzu, Inowrocławiu i Toruniu
M.P. 1930 nr 81 poz. 124 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 16 listopada 1929 r. (Monitor Polski Nr 279 poz. 646)
M.P. 1930 nr 80 poz. 123 Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 marca 1930 r. w sprawie dodatkowego kredytu na okres budżetowy od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. na dopłaty do zabezpieczenia na wypadek bezrobocia oraz pomoc dla bezrobotnych wsi i miast
M.P. 1930 nr 80 poz. 122 Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 marca 1930 r. w sprawie dodatkowego kredytu na okres budżetowy od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. na wybory do Sejmu i Senatu
M.P. 1930 nr 80 poz. 121 Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 marca 1930 r. w sprawie dodatkowego kredytu na okres budżetowy od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. na dotację dla Banku Rolnego na pomoc kredytową dla polaków zagranicą
M.P. 1930 nr 77 poz. 120 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 marca 1930 r. o podnoszeniu bandery przez polskie statki handlowe przy spotykaniu się ze statkami powietrznemi na morzu
M.P. 1930 nr 76 poz. 119 Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1930 r. o przekazaniu starostom grodzkim w miastach: Bydgoszczy, Gnieźnie, Grudziądzu, Inowrocławiu i Toruniu czynności miejscowej władzy policyjnej w sprawach prasowych
M.P. 1930 nr 76 poz. 118 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 75 poz. 117 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 75 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknięcia sesji zwyczajnej i budżetowej Senatu
M.P. 1930 nr 75 poz. 115 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknięcia sesji zwyczajnej i budżetowej Sejmu
M.P. 1930 nr 74 poz. 114 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 73 poz. 113 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych
M.P. 1930 nr 72 poz. 112 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 marca 1930 r. o zmianie statutu Izby Rzemieślniczej w Warszawie
M.P. 1930 nr 72 poz. 111 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.D.VII 1543/2/29 z dnia 5 marca 1930 r. w sprawie rachunkowego ujęcia sum, wypłacanych z kredytów bieżących na zaspokojenie wydatków, dotyczących ubiegłych okresów budżetowych
M.P. 1930 nr 72 poz. 110 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 24 marca 1930 r.
M.P. 1930 nr 71 poz. 109 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1930 r. o wywłaszczeniu gruntów pod Pomocniczą Składnicę Uzbrojenia nr 3
M.P. 1930 nr 70 poz. 108 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych
M.P. 1930 nr 69 poz. 107 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 28 lutego 1930 r. o wykazie związków eksportowych uprawnionych do wydawania zaświadczeń w myśl par 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutnicznych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych
M.P. 1930 nr 69 poz. 106 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na cele zakwaterowania wojska w stawach pod Dęblinem
M.P. 1930 nr 68 poz. 105 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1930 nr 67 poz. 104 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1930 r.
M.P. 1930 nr 67 poz. 103 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1930 r.
M.P. 1930 nr 66 poz. 102 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 66 poz. 101 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 66 poz. 100 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 65 poz. 99 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalającej warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1929/30 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łodzkiego i białostockiego
M.P. 1930 nr 65 poz. 98 Okólnik Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1930 r.
M.P. 1930 nr 65 poz. 97 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność
M.P. 1930 nr 64 poz. 96 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Ciechanowcu powiatu bielskiego, w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku
M.P. 1930 nr 64 poz. 95 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 14 marca 1930 r. L.dz. 2442/30
M.P. 1930 nr 64 poz. 94 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej L. dz. 2439/30 z dnia 13 marca 1930 r.
M.P. 1930 nr 63 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 marca 1930 r.
M.P. 1930 nr 61 poz. 92 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 marca 1930 r. o częściowej zmianie przepisów wykonawczych do rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie bekonów i szynek
M.P. 1930 nr 60 poz. 91 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 60 poz. 90 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 60 poz. 89 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 59 poz. 88 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lutego 1930 r. o przymusowym wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei państwowej Łuck-Stojanów
M.P. 1930 nr 59 poz. 87 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.D. IV/230/3/30 z dnia 26 lutego 1930 r. o przepisach wykonawczych do rozporządzenia z dn. 31 grudnia 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie cjanków, żelazocyjanków, błękitów oraz ługu potasowgo
M.P. 1930 nr 59 poz. 86 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów dla budowy gazowni i elektrowni miejskich w Toruniu
M.P. 1930 nr 59 poz. 85 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 59 poz. 84 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 1930 r.
M.P. 1930 nr 57 poz. 83 Obwieszczenie Ministra Przemysłu I Handlu z dnia 3 marca 1930 r. w sprawie udzielania studentom Akademii Górniczej w Krakowie stypendjów z funduszów przewidzianych w budżecie Ministerstwa Przemysłu i Handlu
M.P. 1930 nr 55 poz. 82 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lutego 1930 L.dz. 2415/30
M.P. 1930 nr 50 poz. 81 Zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 1929 r. w sprawie połączenia Państwowego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie i Centralnej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu w jeden zakład naukowy pod nazwą Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie na Bielanach
M.P. 1930 nr 49 poz. 80 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 lutego 1930 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1930 nr 48 poz. 79 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków, na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
M.P. 1930 nr 48 poz. 78 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Ejszyszkach w okręgu Sądu Okręgowego w Wilnie
M.P. 1930 nr 48 poz. 77 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Beresteczku w okręgu Sądu Okręgowego w Łucku
M.P. 1930 nr 48 poz. 76 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Hrubieszowie w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu
M.P. 1930 nr 47 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Okólnik L.D.IV 201/3/30 Ministerstwa Skarbu z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie wykazu zakładów szwedzkich uprawnionych do wystawiania certyfikatów na stal szlachetną
M.P. 1930 nr 46 poz. 74 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o Dyrekcji Państwowych Zbiorów Sztuki
M.P. 1930 nr 45 poz. 73 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na terenie powiatu olkuskiego na rok służbowy 1930/31
M.P. 1930 nr 45 poz. 72 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 10 lutego 1930 r. o wykazie związków eksportowych, uprawnionych do wydawania zaświadczeń w myśl par. 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 grudnia 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie cjanków, żelazocjanków, błękitów oraz ługu potasowgo
M.P. 1930 nr 44 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1930 r. o częściowej zmianie przepisów wykonawczych do rozporządzenia z dnia 6 listopada 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóź, produktów przemiału oraz słodu
M.P. 1930 nr 43 poz. 70 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 lutego 1930 r. w sprawie utworzenia w Klimcu posterunku celnego
M.P. 1930 nr 43 poz. 69 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 lutego 1930 r. w sprawie zmiany nazw Urzędów Celnych w Napromku i Kołodziejkach
M.P. 1930 nr 41 poz. 68 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. w sprawie Ukraińskiego Instytutu Naukowego
M.P. 1930 nr 41 poz. 67 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 39 poz. 66 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 lutego 1930 r. w sprawie czasowego przymusowego zajęcia gruntu pod strzelnicę garnizonu Garwolin
M.P. 1930 nr 38 poz. 65 Wypis uchwały Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 21 października 1929 r.
M.P. 1930 nr 38 poz. 64 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 lutego 1930 r. w sprawie uprawnienia przemysłu okrężnego w Radzynie
M.P. 1930 nr 37 poz. 63 Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. o utworzeniu Komitetu Meljoracyjnego
M.P. 1930 nr 35 poz. 62 Okólnik L.D.IV 1964/3/29 z dnia 29 stycznia 1930 r. w sprawie wykazu zakładów angielskich, uprawnionych do wystawienia certyfikatów na stal szlachetną
M.P. 1930 nr 35 poz. 61 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 lutego 1930 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1925 r. o wywłaszczeniu gruntu, przeznaczonego pod budowę strzelnicy szkolnej dla garnizonu Grodno
M.P. 1930 nr 34 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1930 r. o ustaleniu ilości spirytusu, jaką Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytusowego powinna zakupić z produkcji krajowej w okresie kampanji gorzelniczej 1930/31
M.P. 1930 nr 34 poz. 59 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lutego 1930 r. w sprawie utworzenia ekspozytury celnej na lotnisku w Warszawie
M.P. 1930 nr 33 poz. 58 Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1930 r. o przkazaniu starostom grodzkim w miastach: Bydgoszczy, Gnieźnie, Grudziądzu, Inowrocławiu i Toruniu niektórych czynności miejscowej władzy policyjnej
M.P. 1930 nr 33 poz. 57 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 33 poz. 56 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 33 poz. 55 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 32 poz. 54 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów dla budowy strzelnicy wojskowej w Zbrudzewie w powiecie śremskim, w województwie poznańskim
M.P. 1930 nr 31 poz. 53 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1930 wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia Urzędów Celnych w Zaleszczykach i Jasienowie Polnym
M.P. 1930 nr 31 poz. 52 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 31 poz. 51 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 30 poz. 50 wygaśnięcie aktu Umowa z dnia 30 grudnia 1929 r. ustalająca warunki pracy i płacy dla dojarek. stale zatrudnionych dziennych robotników rolnych i dla sezonowych robotników rolnych na terenie województw; lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego z wyłączeniem powiatów:Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok, Strzyżów i Krosno.
M.P. 1930 nr 29 poz. 49 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Likwidacyjnego do spraw b.rosyjskich osób prawnych
M.P. 1930 nr 29 poz. 48 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Komunikacji o uchyleniu przymusowego zarządu podstawowego nad mieniem Spółki Akcyjnej "Pierwsze Towarzystwo Kolei Dojazdowych w Rosji"
M.P. 1930 nr 27 poz. 47 Obwieszczenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
M.P. 1930 nr 26 poz. 46 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 26 poz. 45 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 25 poz. 44 wygaśnięcie aktu Umowa z dnia 7 grudnia 1929 r. ustalająca warunki pracy i płacy robotników rolnych na terenie województw; lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego z wyłączeniem powiatów:Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok, Strzyżów i Krosno.
M.P. 1930 nr 25 poz. 43 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 grudnia 1930 roku o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1930 nr 23 poz. 42 wygaśnięcie aktu Umowa zawarta w Okręgowym Inspektoracie Pracy VII Okręgu w Krakowie dnia 20 grudnia 1929 r. , ustalająca warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1930/31 na obszarze województwa krakowskiego i powiatów: Brzozów, Kolbuszowa, Krosno, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Strzyżów i Tarnobrzeg województwa lwowskiego
M.P. 1930 nr 22 poz. 41 Obwieszczenie Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie
M.P. 1930 nr 22 poz. 40 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie uprawiania przemysłu okrężnego w Łasinie
M.P. 1930 nr 21 poz. 39 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1930 na obszarze Śląska Cieszyńskiego
M.P. 1930 nr 21 poz. 38 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1930 r. o przywróceniu debitu pocztowego czasopismu p.t. "Złoty Wiek"
M.P. 1930 nr 20 poz. 37 Obwieszczenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy.
M.P. 1930 nr 20 poz. 36 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. o odebraniu debitu komunikacyjnego czasopismu p.t. "La Voix Paysanne"
M.P. 1930 nr 19 poz. 35 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność
M.P. 1930 nr 19 poz. 34 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 18 poz. 33 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy dozorców domów miasta Tarnopola
M.P. 1930 nr 18 poz. 32 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 stycznia 1930 r. o ustanowieniu niezależnego adminstracyjnie od nadleśnictwa zarządu tartaku państwowego w Zabłociu
M.P. 1930 nr 17 poz. 31 Statut Fundacji państwowej p.n. "Wieś Kościuszkowska"
M.P. 1930 nr 17 poz. 30 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1930 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla straży leśnej na terenie województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego na rok służbowy 1929/30
M.P. 1930 nr 17 poz. 29 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 17 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 1930 r.
M.P. 1930 nr 16 poz. 27 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1930/31, na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i bałostockiego, z wyjątkiem powiatu olkuskiego i miechowskiego
M.P. 1930 nr 15 poz. 26 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1930 nr 15 poz. 25 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1930 nr 14 poz. 24 Umowa z dnia 31 grudnia 1929 r. ustalająca warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1930/31 na terenie woj. wołyńskiego i poleskiego
M.P. 1930 nr 13 poz. 23 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 13 poz. 22 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 13 poz. 21 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 12 poz. 20 Obwieszczenie Ministra Skarbu, wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Rolnictwa oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 8 stycznia 1930 r. o zmianie wykazu rafineryj, uprawnionych do sprowadzania olejów roślinnych w stanie nieskażonym
M.P. 1930 nr 12 poz. 19 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 12 poz. 18 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 12 poz. 17 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 11 poz. 16 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 stycznia 1930 r.
M.P. 1930 nr 11 poz. 15 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
M.P. 1930 nr 10 poz. 14 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1930 r. w sprawie przeusnięcia terminu zwinięcia Ekspozytury Urzędu Celnego w Krakowie z siedzibą w Dąbrówce Infuackiej
M.P. 1930 nr 10 poz. 13 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1929 r. w sprawie utworzenia w Piwnicznej posterunku celnego.
M.P. 1930 nr 9 poz. 12 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1930 nr 8 poz. 11 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 8 poz. 10 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1930 nr 7 poz. 9 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1929 r. w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Oranach.
M.P. 1930 nr 6 poz. 8 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1930/31 na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
M.P. 1930 nr 5 poz. 7 wygaśnięcie aktu Umowa Zbiorowa Komisji Polubownej, ustalająca warunki pracy i płacy dozorców domowych m. Białegostoku na rok 1929/30.
M.P. 1930 nr 5 poz. 6 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1929 r. o utworzeniu piątego urzędu notariusza przy wydziale hipotecznym Sądu Okręgowego w Płocku
M.P. 1930 nr 5 poz. 5 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 2 stycznia 1930 r.
M.P. 1930 nr 3 poz. 4 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 grudnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej źródeł mineralnych zdrojowiska państwowego w Szkle, powiatu jaworskiego, województwa lwowskiego.
M.P. 1930 nr 3 poz. 3 Obwieszczenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Rolnictwa oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1929 r. o zmianie wykazu rafineryj, uprawnionych do sprowadzania olejów roślinnych w stanie nieskażonym.
M.P. 1930 nr 3 poz. 2 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
M.P. 1930 nr 2 poz. 1 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.