Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1932 nr 300 poz. 348 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 298 poz. 347 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Komunikacji w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1932 r. w sprawie spisu funkcjonarjuszów państwowych, zawodowych wojskowych, oraz innych pracowników państwowych, tudzież funkcjonarjuszów i pracowników przedsiębiorstw i monopolów państwowych.
M.P. 1932 nr 298 poz. 346 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1932 r.
M.P. 1932 nr 296 poz. 345 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1932 r.
M.P. 1932 nr 295 poz. 344 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1932 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1932 r. ustalającej wynagrodzenie za nieruchomość Nr. hip. 1501/Praga, położoną przy ul. Strzeleckiej w Warszawie na Pradze wywłaszczoną od Pinkusa Mirabela na rzecz gminy m. st. Warszawy, celem rozszerzenia ulicy Strzeleckiej.
M.P. 1932 nr 294 poz. 343 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1932 r. o uchyleniu zakazów rozpowszechniania i przywróceniu debitu pocztowego na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego czasopismom p. t. "Danzinger Allgemeine Zeitung" i "Danziger Neueste Nachrichten".
M.P. 1932 nr 294 poz. 342 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 grudnia 1932 r. Nr 2522/32
M.P. 1932 nr 293 poz. 341 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości.
M.P. 1932 nr 292 poz. 340 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1932 nr 291 poz. 339 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 55 z dnia 13 grudnia 1932 r. L. D. IV. 32341/2/32
M.P. 1932 nr 290 poz. 338 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 53 z dnia 30 listopada 1932 r. L. D. IV. 28469/2/32
M.P. 1932 nr 290 poz. 337 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 grudnia 1932 r., Nr 2520/32
M.P. 1932 nr 289 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1932 r.
M.P. 1932 nr 287 poz. 335 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 grudnia 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem dla Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach
M.P. 1932 nr 284 poz. 334 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1932 nr 284 poz. 333 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1932 nr 283 poz. 332 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV 31328/3/32 z dnia 30 listopada 1932 r. w sprawie wzoru świadectw pochodzenia , wymaganych przy udzielaniu zniżek konwencyjnych, a wystawianych przez czeskosłowackie urzędy celne
M.P. 1932 nr 282 poz. 331 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 3 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie rewizji prawomocnych orzeczeń komisyj rewizyjno-lekarskich, względnie inwalidzkich komisyj odwoławczych, co do istnienia dowodów związku przyczynowego uszkodzenia zdrowia lub okaleczenia ze służbą wojskową.
M.P. 1932 nr 281 poz. 330 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 listopada 1932 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacyj gospodarczo-społecznych, uprawnionych do wysłania swych przedstawicieli do państwowej Rady Kolejowej na okres trzyletni od 1933 do 1936 r.
M.P. 1932 nr 281 poz. 329 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 listopada 1932 r. w sprawie ustalenia wykazu miast, uprawnionych do wysłania swych przedstawicieli do Państwowej Rady Kolejowej na okres trzyletni od 1933 do 1936 r.
M.P. 1932 nr 280 poz. 328 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 1932 r. w sprawie unieważnienia legitymacyj filmowych wydanych w r. 1927
M.P. 1932 nr 278 poz. 327 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uzupełnienia obwieszczenia z dnia 16 lutego 1932 r. o warunkach uzyskania pozwoleń na przywóz za cłem ulgowem jabłek, bananów, cytryn, kawy, herbaty i kakao.
M.P. 1932 nr 277 poz. 326 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 54 z dnia 22 listopada 1932 r. L. D. IV/30617/2/32
M.P. 1932 nr 276 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 listopada 1932 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1932 r. o trybie postępowania przy wywozie za zwrotem cła bekonów, szynek, niektórych przetworów mięsnych oraz mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego.
M.P. 1932 nr 276 poz. 324 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie statutu "Zakładu Ubezpieczeń na życie w Poznaniu"
M.P. 1932 nr 276 poz. 323 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie statutu Kasy Strażackiej w Poznaniu.
M.P. 1932 nr 275 poz. 322 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie statutu Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu
M.P. 1932 nr 275 poz. 321 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 273 poz. 320 Uzupełnienie listy księgowych, zaprzysiężonych przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Wilnie.
M.P. 1932 nr 273 poz. 319 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 października 1932 r. w sprawie stypendjów, udzielanych studentom Szkół Akademickich i uczniom Państwowych Średnich Technicznych Szkół Kolejowych na rok szkolny 1932/33
M.P. 1932 nr 272 poz. 318 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 52 Z. D. IV. 28217/2/32 z dnia 16 listopada 1932 r.
M.P. 1932 nr 272 poz. 317 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 46 Z. D. IV. 26147/2/32 z dnia 20 października 1932 r.
M.P. 1932 nr 272 poz. 316 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 listopada 1932 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 marca 1932 r. o agencjach pocztowych i pocztowo-telegraficznych.
M.P. 1932 nr 272 poz. 315 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
M.P. 1932 nr 271 poz. 314 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1932 nr 271 poz. 313 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1932 nr 271 poz. 312 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1932 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntu w Sławkowszczyźnie na rzecz Skarbu Państwa pod budowę mostu kolejowego na rzece Huczwie, na linji wąskotorowej Gozdów-Wojsławice
M.P. 1932 nr 270 poz. 311 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalające warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1932/33 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego.
M.P. 1932 nr 269 poz. 310 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1932 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz gminy Serniki w powiecie lubartowskim.
M.P. 1932 nr 268 poz. 309 Zarządzenie Wojewody Poznańskiego z dnia 18 listopada 1932 r. w sprawie terytorjalnego ograniczenia w wykonywaniu przemysłu okrężnego w województwie poznańskiem.
M.P. 1932 nr 268 poz. 308 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 266 poz. 307 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie mieszkań służbowych dla funkcjonarjuszów Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz podległych mu urzędów, instytucyj, zakładów i szkół
M.P. 1932 nr 265 poz. 306 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 8 listopada 1932 r. zawierające numery obligacyj 3% Premjowej Pożyczki Budowlanej S. I, na które padły wygrane w dniu 2 listopada 1932 r.
M.P. 1932 nr 265 poz. 305 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 8 listopada 1932 r. zawierające numery obligacyj 4% Premjowej Pożyczki Dolarowej Serji III na które padły wygrane w dniu 2 listopada 1932 r.
M.P. 1932 nr 265 poz. 304 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 listopada 1932 r. Nr 2518/32.
M.P. 1932 nr 264 poz. 303 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 listopada 1932 r. zmieniające Instrukcję Ministra Robót Publicznych z dn. 7 listopada 1931 r. w sprawie biletów, jakich używać powinny przedsiębiorstwa przewozowe, uiszczające opłatę na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego od rzeczywiście sprzedanych biletów oraz w sprawie obliczania ryczałtowych opłat na rzecz tegoż Funduszu ("Monitor Polski" Nr 283, poz. 375)
M.P. 1932 nr 263 poz. 302 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie utworzenia Państwowego Zakładu Elektrycznego w Dębicy.
M.P. 1932 nr 262 poz. 301 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1932 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
M.P. 1932 nr 259 poz. 300 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
M.P. 1932 nr 259 poz. 299 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 259 poz. 298 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 259 poz. 297 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 259 poz. 296 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości.
M.P. 1932 nr 259 poz. 295 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1932 nr 259 poz. 294 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Orderu Orła Białego.
M.P. 1932 nr 258 poz. 293 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 października 1932 r. o utworzeniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictw Zarządu Łąk Państwowych w Czersku.
M.P. 1932 nr 257 poz. 292 Okólnik Mministerstwa Skarbu T. 50 z dnia 28 października 1932 r.
M.P. 1932 nr 257 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o utworzeniu kancelarji notarjalnej w Białej, w okręgu sądu okręgowego w Wadowicach.
M.P. 1932 nr 256 poz. 290 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 października 1932 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich działających na terytorjum Czechosłowacji.
M.P. 1932 nr 256 poz. 289 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 października 1932 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich działających na terytorjum Grecji.
M.P. 1932 nr 256 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 października 1932 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich działających na terytorjum Szwajcarji.
M.P. 1932 nr 255 poz. 287 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie odroczenia sesji zwyczajnej Senatu.
M.P. 1932 nr 255 poz. 286 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie odroczenia sesji zwyczajnej Sejmu.
M.P. 1932 nr 254 poz. 285 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 49 z dnia 25 października 1932 r.
M.P. 1932 nr 254 poz. 284 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 48 z dnia 24 października 1932 r.
M.P. 1932 nr 254 poz. 283 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 47 z dnia 17 października 1932 r.
M.P. 1932 nr 254 poz. 282 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 45 z dnia 20 października 1932 r.
M.P. 1932 nr 254 poz. 281 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 43 z dnia 5 października 1932 r.
M.P. 1932 nr 252 poz. 280 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 października 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Wilnie na cele zakwaterowania wojska.
M.P. 1932 nr 251 poz. 279 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 27 października 1932 r. o ograniczeniu przemysłu okrężnego w Pelplinie.
M.P. 1932 nr 251 poz. 278 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 250 poz. 277 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych.
M.P. 1932 nr 250 poz. 276 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zwołania Senatu na sesję zwyczajną.
M.P. 1932 nr 250 poz. 275 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zwołania Sejmu na sesję zwyczajną.
M.P. 1932 nr 249 poz. 274 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 września 1932 r. w sprawie podziału terytorjalnego gmin wyznaniowych żydowskich w województwach poznańskiem i pomorskiem.
M.P. 1932 nr 248 poz. 273 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 44 z dnia 10 października 1932 r.
M.P. 1932 nr 247 poz. 272 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 22 października 1932 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa: Spólka Akcyjna Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich.
M.P. 1932 nr 246 poz. 271 Obwieszczenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu z dnia 21 października 1932 r.
M.P. 1932 nr 245 poz. 270 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości
M.P. 1932 nr 243 poz. 269 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 października 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego za rok służbowy 1932/33.
M.P. 1932 nr 242 poz. 268 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 13 października 1932 r.
M.P. 1932 nr 241 poz. 267 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 14 października 1932 r. L. D. IV.24248/3/32 w sprawie uzupełnienia okólnika z dnia 12 sierpnia 1932 r. L. D. IV. 17677/3/32 o stosowaniu ceł maksymalnych.
M.P. 1932 nr 238 poz. 266 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 42 z dnia 29 września 1932 r.
M.P. 1932 nr 236 poz. 265 Okólnik Ministra Skarbu L. D. IV. 24799/3/32 z dnia 3 października 1932 r. w sprawie wykonania postanowień protokólu dodatkowego do konwencji handlowej polsko-francuskiej.
M.P. 1932 nr 235 poz. 264 uchylony Okólnik Ministra Skarbu L. D. IV. 20407/1/32 z dnia 20 września 1932 r. w sprawie zwalniania od cła oraz odprawy celnej przesyłek pocztowych z darami.
M.P. 1932 nr 232 poz. 263 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 października 1932 r. o utworzeniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa Zarządu Tartaku Państwowego w Kielcach.
M.P. 1932 nr 232 poz. 262 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 października 1932 r. o utworzeniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa Zarządu Tartaku Państwowego w Delatynie
M.P. 1932 nr 232 poz. 261 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 października 1932 r. o utworzeniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa Zarządu Tartaku Państwowego w Bolechowie.
M.P. 1932 nr 229 poz. 260 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 września 1932 r. w sprawie zmiany załącznika B do art. 32 Konwencji z dnia 7 grudnia 1929 r., dotyczącej ułatwień w małym ruchu granicznym polsko-rumuńskim (Dz.U. R.P. z 1931 r. Nr 61, poz. 492).
M.P. 1932 nr 226 poz. 259 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 1932 r. o utworzeniu drugiej kancelarji notarjalnej w Zakopanem, w okręgu sądu okręgowego w Nowym Sączu.
M.P. 1932 nr 225 poz. 258 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 września 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 224 poz. 257 uchylony Instrukcja wydana przez Ministra Skarbu i Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie sprzedaży znaków stemplowych przez urzędy pocztowe.
M.P. 1932 nr 223 poz. 256 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1930 r. o wywłaszczeniu gruntów pod Pomocniczą Składnicę Uzbrojenia Nr 3
M.P. 1932 nr 223 poz. 255 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. w sprawie czasowego zajęcia gruntu w Łodzi na potrzeby wojskowe.
M.P. 1932 nr 222 poz. 254 Okólnik Nr 128 Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 września 1932 r. (BP-13179/32) w sprawie wykazu szkół, w których nauka uprawnia do zwrotu opłat szkolnych.
M.P. 1932 nr 222 poz. 253 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zwołaniu Sejmu Śląskiego.
M.P. 1932 nr 220 poz. 252 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1932 r. w sprawie umorzonych w dniu 1 września 1932 r. obligacyj 7% pożyczki kolejowej.
M.P. 1932 nr 219 poz. 251 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 3 września 1932 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Mars" - Wytwórnia Kuchen Polowych i Sprzętu Wojskowego w Rzeszowie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
M.P. 1932 nr 218 poz. 250 Instrukcja Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 września 1932 r. w sprawie kontroli surowic i szczepionek leczniczych, zapobiegawczych i djagnostycznych.
M.P. 1932 nr 217 poz. 249 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości.
M.P. 1932 nr 216 poz. 248 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 września 1932 r. w sprawie utworzenia na lotnisku w Porubanku ekspozytury Urzędu Celnego w Wilnie
M.P. 1932 nr 215 poz. 247 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 13 września 1932 r. L. D. IV. 18826/3/32 w sprawie wywozu jaj.
M.P. 1932 nr 214 poz. 246 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 5 września 1932 r.
M.P. 1932 nr 213 poz. 245 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1932 r. o zniesieniu kancelarji notarjalnej w Peczeniżynie w okręgu sądu okręgowego w Kołomyji i o utworzeniu trzeciej kancelarji notarjalnej w Kołomyji w tym samym okręgu sądowym.
M.P. 1932 nr 213 poz. 244 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1932 nr 210 poz. 243 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 września 1932 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę półkoszarek dla mijanek "Ługi" i "Pisary" na linji kolejowej Skarżysko Kamienna - Rozwadów.
M.P. 1932 nr 209 poz. 242 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1932 nr 208 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 1932 r. o utworzeniu trzeciej kancelarji notarjalnej w Tarnowie w okręgu sądu okręgowego w Tarnowie.
M.P. 1932 nr 207 poz. 240 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 sierpnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o trybie postępowania przy podziale majątku pozostałego po b. Kolejowej Kasie Chorych Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych w Krakowie, Lwowie i Stanisławowie
M.P. 1932 nr 206 poz. 239 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 września 1932 r. w sprawie wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych przy wywozie chmielu.
M.P. 1932 nr 204 poz. 238 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 września 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia płac robotników rolnych za sprzęt okopowych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego na rok służbowy 1932/33.
M.P. 1932 nr 203 poz. 237 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1932 nr 201 poz. 236 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1932 r. o uchyleniu zakazu rozpowszechniania i przywróceniu debitu pocztowego na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego czasopismu p.t. "Danziger Landeszeitung"
M.P. 1932 nr 201 poz. 235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1932 r. w sprawie rozwiązania rady gminnej w gminie Czeczewie.
M.P. 1932 nr 199 poz. 234 Zarządzenie Ministra Rolnictwa I Reform Rolnych z dnia 30 lipca 1932 r. w sprawie wpisywania koni do ksiąg stadnych z r. 1932 z pominięciem niektórych warunków, ustalonych w zasadach prowadzenia tych ksiąg.
M.P. 1932 nr 199 poz. 233 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1932 nr 198 poz. 232 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Opieki Społecznej w sprawie statutu Funduszu Pomocy Bezrobotnym
M.P. 1932 nr 197 poz. 231 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 sierpnia 1932 r. w sprawie kwoty emisji monet srebrnych, niklowych i bronzowych.
M.P. 1932 nr 197 poz. 230 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zmianie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę kolei wąskotorowej w Wilnie.
M.P. 1932 nr 197 poz. 229 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lipca 1932 r. o zmianie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę kolejki wąskotorowej w Wilnie.
M.P. 1932 nr 196 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1932 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 29 marca 1932 r. w sprawie stosowania ceł maaksymalnych.
M.P. 1932 nr 195 poz. 227 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 22 czerwca 1932 r. mocy obowiązującej dla wszystkich cukrowni w województwie poznańskiem
M.P. 1932 nr 193 poz. 226 Uzupełnienie listy księgowych, zaprzysiężonych przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Wilnie.
M.P. 1932 nr 192 poz. 225 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV 17677/3/32 z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie stosowania ceł maksymalnych
M.P. 1932 nr 191 poz. 224 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 marca 1932 r. o agencjach pocztowych i pocztowo-telegraficznych
M.P. 1932 nr 189 poz. 223 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów oraz Ministra Komunikacji z dnia 27 czerwca 1932 r. w sprawie nadawania telegramów w pociągach
M.P. 1932 nr 188 poz. 222 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany nazwy wsi Zagożdżon w gminie Pionki, powiecie kozienickim, województwie kieleckiem na Pionki
M.P. 1932 nr 188 poz. 221 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie zniesienia ekspozytury Starostwa morskiego w Pucku w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
M.P. 1932 nr 187 poz. 220 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1932 r. o zakazie rozpowszechniania i odebraniu debitu pocztowego na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego czasopismu p. t. "Danziger Neueste Nachrichten"
M.P. 1932 nr 183 poz. 219 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 sierpnia 1932 r. o utworzeniu z Nadleśnictwa Rezerwat w okręgu Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży jednostki organizacyjnej szczególnej pod nazwą "Park Narodowy w Białowieży"
M.P. 1932 nr 182 poz. 218 Zarządzenie Wojewody Poleskiego z dnia 5 sierpnia 1932 r. o ograniczeniu przemysłu okrężnego w powiatach łuninieckim i stolińskim
M.P. 1932 nr 182 poz. 217 Uchwała Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1932 r. w sprawie przeniesienia Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku do Torunia
M.P. 1932 nr 181 poz. 216 Do Izby Skarbowej (Wydział IV) w Grudziądzu. W sprawie badania drożdży , sprowadzanych z W.M. Gdańska
M.P. 1932 nr 181 poz. 215 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 lipca 1932 r. w sprawie zwinięcia Ekspozytury Celnej w Rybniku.
M.P. 1932 nr 180 poz. 214 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 1 sierpnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Organizacyjnego Ministerstwa Komunikacji
M.P. 1932 nr 178 poz. 213 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1932 r. w sprawie rozwiązania sejmików powiatowych powiatów: działdowskiego i tczewskiego w województwie pomorskiem.
M.P. 1932 nr 177 poz. 212 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 lipca 1932 r. o praktyce kandydatów do szkół leśniczych.
M.P. 1932 nr 176 poz. 211 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1932 nr 176 poz. 210 Obwieszczenie Ministra Skarbbu z dnia 15 lipca 1932 r.
M.P. 1932 nr 176 poz. 209 Obwieszczenie Ministra Skarbbu z dnia 15 lipca 1932 r.
M.P. 1932 nr 175 poz. 208 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 10 października 1931 r. przedłuzonej oświadczeniem z dnia 22 czerwca 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cukrowni w województwie poznańskiem.
M.P. 1932 nr 175 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 lipca 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 24 maja 1932 r. mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu budowlanego na obszarze województwa pomorskiego oraz miasta i powiatu Bydgoszcz.
M.P. 1932 nr 174 poz. 206 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lipca r. w sprawie wzoru zaświadczeń eksportowych, służących za podstawę do zwrotu ceł przy wywozie zagranicę zbóż, produktów przemiału i słodu.
M.P. 1932 nr 173 poz. 205 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 lipca 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 172 poz. 204 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 16 marca 1932 r. mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powiatów Ostrów i Odolanów, województwa poznańskiego.
M.P. 1932 nr 172 poz. 203 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 lipca 1932 r. w sprawie powołania przez zrzeszenie gospodarcze radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.
M.P. 1932 nr 171 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Solnego.
M.P. 1932 nr 170 poz. 201 uchylony Regulamin czynności inspektorów wywozu jaj przy Izbach Przemysłowo-Handlowych.
M.P. 1932 nr 169 poz. 200 uchylony Instrukcja Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów z dnia 23 lipca 1932 r. o stosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz.U. R.P. Nr 62 poz. 580), wydana na podstawie par. 127 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych (Dz.U. R.P. Nr 62, poz. 580).
M.P. 1932 nr 169 poz. 199 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lipca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów w sprawie sposobu ustalenia należności nieściągalnych oraz terminu przekazania urzędom skarbowym należności ściągalnych do dalszej egzekucji.
M.P. 1932 nr 167 poz. 198 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości.
M.P. 1932 nr 161 poz. 197 Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Komunikacji.
M.P. 1932 nr 161 poz. 196 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 lipca 1932 r.
M.P. 1932 nr 160 poz. 195 Okólnik Ministra Skarbu L. D. IV. 16089/3/32 z dnia 8 lipca 1932 r. w sprawie adnotacji o nadejściu towarów morzem.
M.P. 1932 nr 159 poz. 194 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lipca 1932 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa w celu przebudowy stacji kolejowej Łapiguz
M.P. 1932 nr 156 poz. 193 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 lipca 1932 r. o wydawaniu zaświadczeń na wolny od cła wywóz trzody chlewnej i mięsa wieprzowego.
M.P. 1932 nr 153 poz. 192 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 153 poz. 191 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 153 poz. 190 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 150 poz. 189 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 24 maja 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu budowlanego na obszarze województwa pomorskiego oraz miasta i powiatu Bydgoszcz.
M.P. 1932 nr 149 poz. 188 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1932 r. w sprawie umorzenia obligacyj I Serji 5% państwowej renty ziemskiej
M.P. 1932 nr 149 poz. 187 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1932 r. w sprawie umorzenia obligacyj I Serji 5% państwowej renty ziemskiej
M.P. 1932 nr 149 poz. 186 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Skępe w powiecie lipnowskim, województwie warszawskiem.
M.P. 1932 nr 148 poz. 185 Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu
M.P. 1932 nr 148 poz. 184 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
M.P. 1932 nr 148 poz. 183 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
M.P. 1932 nr 148 poz. 182 Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
M.P. 1932 nr 147 poz. 181 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 1 kwietnia 1932 r. mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu graficznego na obszarze województwa pomorskiego
M.P. 1932 nr 147 poz. 180 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 146 poz. 179 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa Przemysłu i Handlu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie powołania członków Głównej Rady Statystycznej
M.P. 1932 nr 145 poz. 178 Postanowienie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 czerwca 1932 r. w sprawie ogłoszenia wzorów statutów dla szkół prywatnych.
M.P. 1932 nr 143 poz. 177 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1932 r. o zakazie rozpowszechniania i odebraniu debitu pocztowego na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego czasopismu p. t. "Danzinger Allgemeine Zeitung".
M.P. 1932 nr 142 poz. 176 uchylony Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 16 czerwca 1932 r. L. D. IV/13556/1/32
M.P. 1932 nr 142 poz. 175 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1932 nr 141 poz. 174 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 czerwca 1932 r. o ograniczeniu przemysłu okrężnego w Gdyni
M.P. 1932 nr 141 poz. 173 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na obszarze województwa wołyńskiego na rok służbowy 1932/33
M.P. 1932 nr 140 poz. 172 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości
M.P. 1932 nr 139 poz. 171 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 13 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany spisu "A" do protokółu z dnia 2 grudnia 1925 r. w przedmiocie otwarcia dróg celnych i innych przejść przez polsko-niemiecką granicę (Dz.U.R.P. Nr 4 z 1928 r., poz. 24).
M.P. 1932 nr 139 poz. 170 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 11 czerwca 1932 r. L. D. IV. 13732/3/32
M.P. 1932 nr 138 poz. 169 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 21 kwietnia 1932 mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych na obszarze województwa pomorskiego oraz na obszarze miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław i powiatów szubińskiego i wyrzyskiego.
M.P. 1932 nr 137 poz. 168 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 16 marca 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powiatów Ostrów i Odolanów województwa poznańskiego
M.P. 1932 nr 136 poz. 167 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 30 kwietnia 1932 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w Warszawie.
M.P. 1932 nr 135 poz. 166 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1932 r. o stosunku Straży Granicznej do władz administracji ogólnej.
M.P. 1932 nr 134 poz. 165 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 18 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zmieniające rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1930 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. o państwowej odznace sportowej.
M.P. 1932 nr 133 poz. 164 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 27 maja 1932 r. L. D. IV. 14202/3/32 o tymczasowem stosowaniu postanowień polsko-brazylijskiego prowizorjum handlowego.
M.P. 1932 nr 132 poz. 163 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 14 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat za odrysy i odpisy dowodów pomiarowych, wydawane przez urzędy ziemskie na żądanie stron interesowanych.
M.P. 1932 nr 131 poz. 162 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 maja 1932 r. o instytucjach naukowych i zakładach naukowo-badawczych, mających prawo przywozu z zagranicy bez cła środków, preparatów i przyrządów naukowych
M.P. 1932 nr 129 poz. 161 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1932 nr 129 poz. 160 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych
M.P. 1932 nr 128 poz. 159 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1932 r. w sprawie zmiany statutu Państwowej Rady Samorządowej.
M.P. 1932 nr 127 poz. 158 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 maja 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę dróg w Wilnie.
M.P. 1932 nr 126 poz. 157 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 26 lutego 1932 r. mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu graficznego na obszarze województwa poznańskiego.
M.P. 1932 nr 123 poz. 156 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 maja 1932 r. o utworzeniu z rezerwatu w Pieninach jednostki organizacyjnej szczególnej pod nazwą "Park Narodowy w Pieninach"
M.P. 1932 nr 123 poz. 155 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1932 nr 122 poz. 154 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1932 r. z wykazem miejscowości, leżących w pasie granicznym polsko-rumuńskim.
M.P. 1932 nr 122 poz. 153 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 maja 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 121 poz. 152 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości
M.P. 1932 nr 120 poz. 151 Instrukcja z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie statystyki produkcji rolnej, wydana dla zarządów gmin wiejskich i miejskich przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.
M.P. 1932 nr 120 poz. 150 Instrukcja z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie statystyki produkcji rolnej, wydana dla powiatowej władzy administracji ogólnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.
M.P. 1932 nr 119 poz. 149 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze powiatów olkuskiego i miechowskiego woj. kieleckiego na rok służbowy 1932/33.
M.P. 1932 nr 118 poz. 148 Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1932 r. o uchyleniu uchwały Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1927 r. w sprawie przepisów o przyjmowaniu i wymianie uszkodzonych znaków pieniężnych.
M.P. 1932 nr 117 poz. 147 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Wilnie na cele zakwaterowania wojska.
M.P. 1932 nr 116 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 26 kwietnia 1932 r. zawierające przepisy techniczne na linie elektryczne prądu silnego.
M.P. 1932 nr 111 poz. 145 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 1 kwietnia 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu graficznego na obszarze województwa pomorskiego.
M.P. 1932 nr 110 poz. 144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany statutu przedsiębiorstwa "Państwowa Wytwórnia Prochu i Materiałów Kruszących w Zagożdżonie" w powiecie kozienickim.
M.P. 1932 nr 110 poz. 143 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji Sejmu Śląskiego
M.P. 1932 nr 109 poz. 142 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości
M.P. 1932 nr 108 poz. 141 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1932 r. o zarządzeniu rejestracji roszczeń z umów ubezpieczeń na życie objętych postanowieniami art. 21 polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego.
M.P. 1932 nr 108 poz. 140 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1932 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 10 listopada 1932 r. w sprawie utworzenia ekspozytur urzędów celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Mysłowicach.
M.P. 1932 nr 107 poz. 139 Załączniki do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1932 r. o trybie postępowania przy wywozie za zwrotem cła: bekonów, szynek, niektórych przetworów mięsnych oraz mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego.
M.P. 1932 nr 107 poz. 138 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 26 lutego 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu graficznego na obszarze województwa poznańskiego
M.P. 1932 nr 106 poz. 137 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1932/33 na obszarze województw: warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyjątkiem powiatu olkuskiego i miechowskiego.
M.P. 1932 nr 105 poz. 136 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 1932 r. w sprawie wykazu specyfików farmaceutycznych.
M.P. 1932 nr 105 poz. 135 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 21 kwietnia 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych na obszarze województwa pomorskiego oraz na obszarze miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław i powiatów szubińskiego i wyrzyskiego.
M.P. 1932 nr 105 poz. 134 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 maja 1932 r. o uzupełnieniu wykazu urzędów celnych, upoważnionych do wydawania zaświadczeń o kompensacyjnym wywozie.
M.P. 1932 nr 104 poz. 133 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1932/33 na obszarze województwa krakowskiego i powiatów: Brzozów, Kolbuszowa, Krosno, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Strzyżów, Tarnobrzeg i Jarosław województwa lwowskiego
M.P. 1932 nr 103 poz. 132 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1932 nr 101 poz. 131 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1932 r. o trybie postępowania przy wywozie za zwrotem cła bekonów, szynek, niektórych przetworów mięsnych oraz mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego.
M.P. 1932 nr 101 poz. 130 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 kwietnia 1932 r.
M.P. 1932 nr 100 poz. 129 Zarządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 26 kwietnia 1932 r. w sprawie zatwierdzenia projektów planu zabudowania miasta Zamościa
M.P. 1932 nr 100 poz. 128 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 kwietnia 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 99 poz. 127 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na obszarze województwa nowogródzkiego oraz powiatów święciańskiego i oszmiańskiego na rok służbowy 1932/33
M.P. 1932 nr 94 poz. 126 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 kwietnia 1932 r. w sprawie zwinięcia ekspozytury celnej w Chropaczowie
M.P. 1932 nr 93 poz. 125 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 kwietnia 1932 r. w sprawie czasowej zmiany opłat radiofonicznych
M.P. 1932 nr 92 poz. 124 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości
M.P. 1932 nr 91 poz. 123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1932 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Łomży w okręgu sądu okręgowego w Łomży
M.P. 1932 nr 91 poz. 122 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 kwietnia 1932 o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1932 r. do dnia 31 marca 1933 r.
M.P. 1932 nr 90 poz. 121 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 kwietnia 1932 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1932 r. do dnia 31 marca 1933 r.
M.P. 1932 nr 85 poz. 120 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 kwietnia 1932 r. o utworzeniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa Zarządu Tartaku Państwowego w Zagnańsku
M.P. 1932 nr 84 poz. 119 Ogłoszenie Komisji Wyborczej z dnia 6 kwietnia 1932 r. Nr. 2514/32
M.P. 1932 nr 83 poz. 118 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 marca 1932 r. o agencjach pocztowych i pocztowo-telegraficznych.
M.P. 1932 nr 83 poz. 117 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1932 r. o zmianie granic obwodów Urzędów Okręgowych w powiecie lublinieckim, województwie śląskiem
M.P. 1932 nr 82 poz. 116 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1832/33 na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
M.P. 1932 nr 81 poz. 115 Instrukcja o kontroli pochodnych arsenobenzenowych.
M.P. 1932 nr 81 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 kwietnia 1932 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 29 marca 1932 r. w sprawie stosowania ceł maksymalnych.
M.P. 1932 nr 80 poz. 113 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany granic obwodu Urzędu Okręgowego w Wełnowcu, w powiecie katowickim, województwie śląskiem
M.P. 1932 nr 80 poz. 112 Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu
M.P. 1932 nr 80 poz. 111 Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
M.P. 1932 nr 78 poz. 110 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 marca 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na obszarze województwa krakowskiego oraz powiatów: Brzozów, Jarosław, Kolbuszowa, Krosno, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Sanok, Strzyżów i Tarnobrzeg woj. lwowskiego na rok służbowy 1932/33.
M.P. 1932 nr 77 poz. 109 Zarządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości oraz Przemysłu i Handlu z dnia 26 marca 1932 r. w sprawie odebrania koncesji i likwidacji zakładu zastawniczego p. f.: "Wileńskie Towarzystwo Handlowo-Zastawowe Spólka z ogr. odp. w Wilnie".
M.P. 1932 nr 76 poz. 108 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1932 r. ustalające kurs, podług którego mogą być przyjmowane papiery wartościowe przez władze i urzędy państwowe, jako wadja przy przetargach, oraz kaucje na zabezpieczenie wszelkiego rodzaju umów lub zaliczek, wypłacanych na dostawy i roboty rządowe, jak również na zabezpieczanie udzielanych przez Skarb państwa kredytów akcyzowych, celnych i transportowych.
M.P. 1932 nr 76 poz. 107 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 1932 r. o utworzeniu Rady Spożywców.
M.P. 1932 nr 75 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1932 r. w sprawie stosowania ceł maksymalnych.
M.P. 1932 nr 75 poz. 105 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 marca 1932 r. w sprawie utworzenia w Chudykowcach punktu przejściowego.
M.P. 1932 nr 74 poz. 104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1932 r. o statucie przedsiębiorstwa państwowego "Polska Agencja Telegraficzna".
M.P. 1932 nr 74 poz. 103 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1932 roku o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1932 nr 73 poz. 102 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe".
M.P. 1932 nr 72 poz. 101 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu z dnia 22 stycznia 1932 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Polska Spółka dla Przemysłu Gumowego S. A." w Sanoku
M.P. 1932 nr 72 poz. 100 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1932 r. w sprawie siedziby drugiego wydziału, powołanego do rozpoznawania spraw w postępowaniu doraźnem w okręgu sądu okręgowego w Płocku.
M.P. 1932 nr 72 poz. 99 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1932 r. w sprawie częściowej zmiany spisu stacji upoważnionych do wydawania świadectw oceny nasion.
M.P. 1932 nr 72 poz. 98 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. w sprawie rozwiązania rady miejskiej miasta Rakoniewic.
M.P. 1932 nr 71 poz. 97 Uchwała Nr 22 z dnia 22 marca 1932 r. w sprawie przedłużenia okresu trwania prac wykonywanych przez Biuro projektu melioracji Polesia.
M.P. 1932 nr 71 poz. 96 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 71 poz. 95 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 marca 1932 r. Nr. dzien. 2512/32
M.P. 1932 nr 70 poz. 94 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 marca 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na obszarze województwa krakowskiego oraz powiatów: Brzozów, Jarosław, Kolbuszowa, Krosno, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Sanok, Strzyżów i Tarnobrzeg woj. lwowskiego na rok służbowy 1932/33.
M.P. 1932 nr 69 poz. 93 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 marca 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na obszarze województw warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatów olkuskiego i miechowskiego
M.P. 1932 nr 67 poz. 92 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1932 r. o utworzeniu w Skolem, w powiecie stryjskim, województwie stanisławowskim ekspozytury starostwa stryjskiego.
M.P. 1932 nr 65 poz. 91 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
M.P. 1932 nr 65 poz. 90 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 65 poz. 89 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 65 poz. 88 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 65 poz. 87 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 65 poz. 86 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 65 poz. 85 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 65 poz. 84 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknięcia sesji zwyczajnej i budżetowej Senatu.
M.P. 1932 nr 65 poz. 83 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknięcia sesji zwyczajnej i budżetowej Sejmu.
M.P. 1932 nr 64 poz. 82 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości.
M.P. 1932 nr 63 poz. 81 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Reform Rolnych w sprawie zmiany obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 1 października 1925 r. o zasadach udzielania przez Państwowy Bank Rolny pożyczek z państwowego funduszu kredytu na meljoracje rolne.
M.P. 1932 nr 62 poz. 80 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1932 nr 62 poz. 79 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 61 poz. 78 Obwieszczenie Ministerstwa Rolnictwa.
M.P. 1932 nr 61 poz. 77 Obwieszczenie Ministerstwa Rolnictwa.
M.P. 1932 nr 61 poz. 76 Regulamin Komisyj "Polskiej księgi stadnej koni pełnej krwi angielskiej" i "Polskiej księgi stadnej koni wysokiej półkrwi angielskiej".
M.P. 1932 nr 61 poz. 75 Regulamin Komisyj "Polskiej księgi stadnej koni arabskich czystej krwi", "Polskiej księgi stadnej koni arabskich chowanych w czystości krwi", "Polskiej księgi stadnej koni anglo-arabskich czystej krwi" i "Polskiej księgi stadnej koni anglo-arabskich wysokiej półkrwi".
M.P. 1932 nr 60 poz. 74 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV/6799/3/32 z dnnia 10 marca 1932 r. o pobieraniu należności celnych.
M.P. 1932 nr 60 poz. 73 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1932 r. w sprawie zwinięcia ekspozytur celnych w Szarleju, Wirku Nowowiejskim i w Katowicach (Huta Marta).
M.P. 1932 nr 59 poz. 72 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie wyznaczenia gorzelniom drożdżowym normy przydziału kontyngentu zakupu spirytusu w okresie kampanji 1932-33 r.
M.P. 1932 nr 59 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 listopada 1931 w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnetrznych w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Jurgowie.
M.P. 1932 nr 59 poz. 70 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 marca 1932 r. w sprawie utworzenia w Jurgowie punktu przejściowego.
M.P. 1932 nr 59 poz. 69 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 marca 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu w Wołkowysku na potrzeby wojskowe.
M.P. 1932 nr 58 poz. 68 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1931 r. w sprawie nadania statutu Kasie Chorych w Warszawie.
M.P. 1932 nr 57 poz. 67 Ogłoszenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie zmian w Wykazie Statystycznym Towarów, służącym za podstawę zgłoszeń statystycznych.
M.P. 1932 nr 57 poz. 66 Ogłoszenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie zmian w klasyfikacji krajów obowiązującej w statystyce celnej
M.P. 1932 nr 57 poz. 65 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1932 r. w sprawie rozwiązania rady gminnej gminy Mirków.
M.P. 1932 nr 56 poz. 64 Instrukcja Ministra Robót Publicznych z dnia 3 marca 1932 r. wydana na podstawie par.par. 27, 32 i 19 rozporządzenia Ministrów Robót Publicznych i Skarbu z dnia 3 października 1931 r, wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Poczt i Telegrafów (Dz. U. R.P. Nr 92, poz. 716), zmieniająca instrukcję z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie biletów, jakich używać powinny przedsiębiorstwa przewozowe, uiszczające opłatę na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego od rzeczywiście sprzedanych biletów, oraz w sprawie obliczania ryczałtowych opłat na rzecz tegoż Funduszu.
M.P. 1932 nr 55 poz. 63 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1932 r.
M.P. 1932 nr 54 poz. 62 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego I Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1932 nr 54 poz. 61 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 53 poz. 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1932 r. o utworzeniu funduszu inwestycyjnego przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 1932 nr 53 poz. 59 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 53 poz. 58 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 52 poz. 57 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 29 lutego 1932 r. o ustaleniu ilości spirytusu jaką Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytusowgo powinna zakupić w produkcji krajowej w okresie kampanii gorzelniczej 1932/33
M.P. 1932 nr 52 poz. 56 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1932 nr 52 poz. 55 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1932 nr 49 poz. 54 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1932 r. o ustroju wewnętrznym Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego
M.P. 1932 nr 48 poz. 53 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości
M.P. 1932 nr 48 poz. 52 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1932 nr 47 poz. 51 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1932 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na terenie województw Poznańskiego i Pomorskiego na rok służbowy 1932/33
M.P. 1932 nr 46 poz. 50 Instrukcja Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1932 r. w sprawie zakresu uprawnień i trybu postępowania przymusowego zarządcy państwowego Towarzystwa Kredytowego m. Suwałk
M.P. 1932 nr 45 poz. 49 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1932 r. o wywłaszczeniu nieruchomości pod budowę wąskotorowej kolei państwowej Kopalnia "Kessel" - Sucha Góra
M.P. 1932 nr 44 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1932 r. w sprawie zmiany statutu przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe"
M.P. 1932 nr 43 poz. 47 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1932 r. w sprawie uzupełnienia załącznika "D" do art. 12 Konwencji polsko-czeskiej z dnia 30 maja 1925 r. o ułatwieniach w małym ruchu granicznym
M.P. 1932 nr 42 poz. 46 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa z dnia 30 stycznia 1932 r. o zmianie obwieszczenia z dnia 23 lutego 1932 r. o wydawaniu zaświadczeń na wolny od cła wywóz masła
M.P. 1932 nr 41 poz. 45 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 lutego 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 30 września 1931 r. mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu budowlanego na obszarze miasta Poznania i innych miejscowości na obszarze województwa poznańskiego, wymienionych w umowie
M.P. 1932 nr 40 poz. 44 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1932 tr. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o warunkach uzyskania pozwoleń na przywóz za cłem ulgowem jabłek, bananów, cytryn, kawy, herbaty i kakao
M.P. 1932 nr 40 poz. 43 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1932 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 10 października 1931 r. mocy obowiązującej dla wszystkich cukrowni w województwie poznańskiem
M.P. 1932 nr 38 poz. 42 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 stycznia 1932 r. w sprawie utworzenia punktu przejściowego w Zawalu
M.P. 1932 nr 37 poz. 41 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.D.IV. 3236/3/32 z dnia 9 lutego 1932 r. w sprawie odprawy celnej bez cła druków reklamowych
M.P. 1932 nr 36 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1932 r. , wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem Robót Publicznych o zmianie instrukcji Ministra Skarbu z dnia 16 lipca 1925 r. , wydanej w porozumieniu Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministrem Robót Publicznych, o sprzedaży znajdujących się pod zarządem Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych względnie Ministerstwa Robót Publicznych, nieruchomości państwowych, objętych rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych (Dz.U. R.P. Nr 118 poz. 1076)
M.P. 1932 nr 33 poz. 39 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1932 r. w sprawie rozwiązania Rady Miejskiej miasta Opalenicy
M.P. 1932 nr 32 poz. 38 uchylony Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1932 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu
M.P. 1932 nr 31 poz. 37 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1832 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad Towarzystwem Kredytowem m. Suwałk
M.P. 1932 nr 30 poz. 36 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 stycznia 1932 r. w sprawie uprawiania przemysłu okrężnego w Brusach pow. chojnicki
M.P. 1932 nr 29 poz. 35 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości oraz Medalu Niepodległości
M.P. 1932 nr 28 poz. 34 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1932 nr 27 poz. 33 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.Dz. IV 998/32 z dnia 26 stycznia 1932 r. w sprawie adnotacji o nadejściu towarów morzem
M.P. 1932 nr 26 poz. 32 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 stycznia 1932 r. w sprawie podania o nadanie umowy zbiorowej z dnia 30 września 1932 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu budowlanego na obszarze miasta Poznania i innych miejscowości na obszarze województwa poznańskiego, wymienionych w umowie
M.P. 1932 nr 26 poz. 31 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 1932 nr 25 poz. 30 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 stycznia 1932 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Warszawie
M.P. 1932 nr 24 poz. 29 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 stycznia 1932 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1932 nr 23 poz. 28 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 1932 r. w sprawie siedziby drugiego wydziału, powołanego do rozpoznawania spraw w postępowaniu doraźnem w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach
M.P. 1932 nr 22 poz. 27 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy dla dojarek, stale zatrudnionych robotników rolnych i dla czasowych robotników rolnych na terenie województw: Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego z wyłączeniem powiatów: Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok, Strzyżów i Krosno
M.P. 1932 nr 21 poz. 26 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 stycznia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie uzupełnienia obwieszczenia z dnia 31 maja 1930 r. o warunkach uzyskania zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu, upoważniających do otrzymywania kwitów wywozowych przy wywozie lnu trzepanego i pakuł lnianych trzepanych
M.P. 1932 nr 20 poz. 25 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy robotników rolnych na terenie województw: Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego z wyłączeniem powiatów: Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Brzozów, Jarosław, Sanok, Strzyżów i Krosno
M.P. 1932 nr 20 poz. 24 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 1932 r. L.dz.2503/32
M.P. 1932 nr 19 poz. 23 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1932 roku.
M.P. 1932 nr 19 poz. 22 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1932 roku.
M.P. 1932 nr 18 poz. 21 wygaśnięcie aktu Umowa ustalająca warunki pracy i płacy straży leśnej na obszarze Województw: Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego z wyłączeniem powiatów: Brzozów, Jarosław, Krosno, Kolbuszowa, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Sanok, Strzyżów i Tarnobrzeg.
M.P. 1932 nr 17 poz. 20 Okólnik Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 grudnia 1931 r. Nr. BP - 6910/31.
M.P. 1932 nr 15 poz. 19 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1932 r. w sprawie zwolnienia od osobnego zabezpieczenia celnego statków powietrznych, wprowadzanych na podstawie międzynarodowych książeczek z lotniczemi przepustkami granicznemi.
M.P. 1932 nr 14 poz. 18 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1931 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Husiatynie.
M.P. 1932 nr 14 poz. 17 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 stycznia 1932 r. w sprawie terminu sprzedaży akcyj złotowych Wileńskiego Banku Ziemskiego Spółki Akcyjnej, pozostałych po wymianie akcyj rublowych tego Banku.
M.P. 1932 nr 12 poz. 16 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości.
M.P. 1932 nr 11 poz. 15 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjetych gwarancyj finansowych na dzień 1 stycznia 1932 r.
M.P. 1932 nr 10 poz. 14 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 10 poz. 13 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża zasługi.
M.P. 1932 nr 10 poz. 12 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1932 nr 9 poz. 11 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 15 lipca 1929 r. dotyczącego przepisów wykonawczych do rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego oraz produktów ryżowych.
M.P. 1932 nr 8 poz. 10 Zarządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 8 stycznia 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na rzecz rzymsko-katolickiej parafji w Kunowie, gminie Kunów, powiatu opatowskiego.
M.P. 1932 nr 5 poz. 9 uchylony Uchwała Rady MInistrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
M.P. 1932 nr 4 poz. 8 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1931 r. w sprawie reorganizacji Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Warszawie.
M.P. 1932 nr 4 poz. 7 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 19 października 1931 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cukrowni w województwie poznańskiem.
M.P. 1932 nr 3 poz. 6 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza we Włocławku, w okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku.
M.P. 1932 nr 3 poz. 5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. o zatwierdzeniu zmian statutu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku".
M.P. 1932 nr 2 poz. 4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia ekspozytury starostwa sokalskiego w Bełzie w powiecie sokalskim, województwie lwowskiem.
M.P. 1932 nr 2 poz. 3 Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. o przechowywaniu akt w urzędach administracji publicznej.
M.P. 1932 nr 1 poz. 2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 grudnia 1931 r. o utworzeniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa - Zarządu Tartaku Państwowego w Broszniowie.
M.P. 1932 nr 1 poz. 1 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1931 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz urządzenia targowiska w osadzie Piaski.