Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1935 nr 299 poz. 397 uchylony Okólnik T. 79 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 grudnia 1935 r. L. D. IV. 35151/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1027 tar. cel.).
M.P. 1935 nr 299 poz. 396 uchylony Okólnik T. 74 Ministerstwa Skarbu z dnia 5 grudnia 1935 r. L. D. IV. 339357/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 981 p. 3; poz. 983; poz. 984 i poz. 1251 p. 7 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 299 poz. 395 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1935 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1935 nr 298 poz. 394 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 1 grudnia 1935 r. L. D. IV. 29528/2/35 w sprawie skażania poza obrębem miejsca urzędowego tłuszczów i olejów sprowadzanych z zagranicy i kontroli celnej tłuszczów i olejów skażonych
M.P. 1935 nr 298 poz. 393 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1935 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w I kwartale 1936 r.
M.P. 1935 nr 297 poz. 392 uchylony Okólnik T. 77 Ministerstwa Skarbu z dnia 13 grudnia 1935 r. L. D. IV. 34622/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1138 t.c.).
M.P. 1935 nr 297 poz. 391 uchylony Okólnik T. 80 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 grudnia 1935 r. L. D. IV. 35153/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1141 tarydy celnej).
M.P. 1935 nr 297 poz. 390 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 17 grudnia 1935 r. L. D. IV. 25821/2/35 w sprawie odpisywania towarów, odprawianych z zastosowaniem zniżek celnych lub zwolnień od cła na podstawie pozwoleń Ministra Skarbu.
M.P. 1935 nr 296 poz. 389 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaró województwa pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz oraz powiatów Szubin, Wyrzysk i Inowrocław z dnia 14 grudnia 1953 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Wydziału Rozjemczego w Bydgoszczy z dnia 27 września 1935 r. o płacach robotników miejskich miasta Bydgoszczy, zatrudnionych w zakładach miejskich.
M.P. 1935 nr 296 poz. 388 uchylony Okólnik T. 75 Ministerstwa Skarbu z dnia 11 grudnia 1935 r. L. D. IV. 32724/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 279).
M.P. 1935 nr 296 poz. 387 uchylony Okólnik T. 73 Ministerstwa Skarbu z dnia 10 grudnia 1935 r. L. D. IV. 33851/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1084 p. 8 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 295 poz. 386 uchylony Okólnik T. 78 Ministerstwa Skarbu z dnia 13 grudnia 1935 r. L. D. IV. 34667/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1072 p. 2).
M.P. 1935 nr 295 poz. 385 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1935 r. w sprawie przedłużenia okresu niezarządzania wyborów do rady miejskiej w Łodzi.
M.P. 1935 nr 294 poz. 384 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 11 grudnia 1935 r. L. D. IV. 32862/2/35 w sprawie stosowania tabeli tarowej
M.P. 1935 nr 294 poz. 383 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany regulaminu losowań wygranych oraz losowań amortyzacyjnych 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej.
M.P. 1935 nr 294 poz. 382 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1935 r. w sprawie wykazu cen wytworów hutniczych na rynku krajowym.
M.P. 1935 nr 293 poz. 381 Ogłoszenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 grudnia 1935 r. w sprawie zmian w Wykazie Statystycznym Towarów, służącym za podstawę do statystyki celnej.
M.P. 1935 nr 292 poz. 380 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 26 listopada 1935 r. L. D. IV. 32813/2/35 w sprawie stosowania ceł konwencyjnych do tkanin bawełnianych objętych pozycja 616 taryfy celnej przywozowej.
M.P. 1935 nr 291 poz. 379 uchylony Okólnik T. 71 Ministerstwa Skarbu z dnia 30 listopada 1935 r. L. D. IV. 33723/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1084 p. 8 t.c.).
M.P. 1935 nr 291 poz. 378 uchylony Okólnik T. 69 Ministerstwa Skarbu z dnia 30 listopada 1935 r. L. D. IV. 33363/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1169 p. 2 i 4 t. c.).
M.P. 1935 nr 290 poz. 377 uchylony Okólnik T. 76 Ministerstwa Skarbu z dnia 9 grudnia 1935 r. L. D. IV. 34380/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1170 tar. cel.).
M.P. 1935 nr 290 poz. 376 Okólnik T. 70 Ministerstwa Skarbu z dnia 29 listopada 1935 r. L. D. IV. 33635/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1082 1099 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 289 poz. 375 uchylony Okólnik T. 63 Ministerstwa Skarbu z dnia 28 listopada 1935 r. L. D. IV. 32848/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1084 p.8 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 289 poz. 374 uchylony Okólnik T. 61 Ministerstwa Skarbu z dnia 4 grudnia 1935 r. L. D. IV. 32512/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1101 p. 1 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 288 poz. 373 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 grudnia 1935 r. w sprawie umorzenia w drodze wykupu 16-ej raty I serji 5% państwowej renty ziemskiej.
M.P. 1935 nr 288 poz. 372 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 grudnia 1935 r. w sprawie umorzenia w drodze wykupu obligacji III serji 3% państwowej renty ziemskiej, stanowiących 3-cią ratę umorzenia tej renty.
M.P. 1935 nr 288 poz. 371 uchylony Okólnik T. 71 Ministerstwa Skarbu z dnia 29 listopada 1935 r. L. D. IV. 33712/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1160 p. 5 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 288 poz. 370 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 27 listopada 1935 r. L. D. IV. 33299/3/35 w sprawie specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko - niemieckiego.
M.P. 1935 nr 287 poz. 369 Umowa ustalająca warunki pracy i płacy dla robotników rolnych i straży leśnej na obszarze Województw: Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego, z wyłączeniem powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego na rok służbowy 1936/37,
M.P. 1935 nr 286 poz. 368 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 grudnia 1935 r.
M.P. 1935 nr 286 poz. 367 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 listopada 1935 r. w sprawie uchylenia Zarządu Przymusowego Siedleckiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego i likwidacji tego Towarzystwa.
M.P. 1935 nr 286 poz. 366 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1935 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatu olkuskiego na rok służbowy 1936/37
M.P. 1935 nr 286 poz. 365 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1935 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego na rok służbowy 1936/37
M.P. 1935 nr 285 poz. 364 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie utworzenia państwowego zakładu elektrycznego na obszarze Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie.
M.P. 1935 nr 284 poz. 363 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 17 czerwca 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót brukarskich w Poznaniu i w niektórych miejscowościach podmiejskich.
M.P. 1935 nr 283 poz. 362 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 22 października 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zatrudniających układaczy posadzek (parkieciarzy) na terenie miasta wielkiej Gdyni.
M.P. 1935 nr 282 poz. 361 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 5 sierpnia 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót malarskich na terenie m. Poznania.
M.P. 1935 nr 280 poz. 360 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie.
M.P. 1935 nr 279 poz. 359 uchylony Okólnik T. 67 Ministerstwa Skarbu z dnia 22 listopada 1935 r. L. D. IV. 33101/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1083 t.c.).
M.P. 1935 nr 278 poz. 358 uchylony Okólnik T. 66 Ministerstwa Skarbu z dnia 22 listopada 1935 r. L. D. IV. 33100/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 970 p. 2 t. c.).
M.P. 1935 nr 277 poz. 357 uchylony Okólnik T. 65 Ministerstwa Skarbu z dnia 22 listopada 1935 r. L. D. IV. 32861/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 492, 500, 510, 530).
M.P. 1935 nr 276 poz. 356 uchylony Okólnik T. 64 Ministerstwa Skarbu z dnia 22 listopada 1935 r. L. D. IV. 31056/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 293 i 294).
M.P. 1935 nr 275 poz. 355 Okólnik T. 68 Ministerstwa Skarbu z dnia 22 listopada 1935 r. L. D. IV. 33104/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1168 p. 6 t.c.).
M.P. 1935 nr 275 poz. 354 uchylony Okólnik T. 62 Ministerstwa Skarbu z dnia 22 listopada 1935 r. L. D. IV. 32678/2/35 w sprawie wyjaśnienia do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1107 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 275 poz. 353 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1935 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1935 nr 275 poz. 352 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu sesji zwyczajnej Senatu
M.P. 1935 nr 275 poz. 351 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu sesji zwyczajnej Sejmu
M.P. 1935 nr 274 poz. 350 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 16 listopada 1935 r. L. D. IV. 30359/2/35 w sprawie wykazu przetworów odurzających, których przywóz jest ograniczony ze względu na zdrowie publiczne
M.P. 1935 nr 273 poz. 349 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 16 listopada 1935 r. L. D. IV. 27272/1/35 w sprawie odprawy celnej filmów kinematograficznych, przeznaczonych do wyświetlania w Polsce.
M.P. 1935 nr 273 poz. 348 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 listopada 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 18 października 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót elektrotechnicznych na terenie m. Gdyni.
M.P. 1935 nr 272 poz. 347 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 października 1935 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej umowie zbiorowej z dnia 21 września 1935 r. dotyczącej warunków pracy i płacy robotników garncarsko - zduńskich na terenie m. Gdyni.
M.P. 1935 nr 271 poz. 346 Zarządzenie Wojewody Poznańskiego z dnia 19 listopada 1935 r. w sprawie terytorialnego ograniczenia w wykonywaniu przemysłu okrężnego w województwie poznańskiem.
M.P. 1935 nr 271 poz. 345 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie uchylenia przymusowego zarządu państwowego nad Towarzystwem Kredytowem m. Suwałk.
M.P. 1935 nr 271 poz. 344 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie udzielenia instytucjom kredytu długoterminowego zezwoleń na dokonywanie konwersji zaległości od pożyczek.
M.P. 1935 nr 270 poz. 343 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 14 listopada 1935 r. L. D. IV. 27023/3/35 w sprawie stosowania zniżek celnych i zwolnień od cła uzależnionych od pozwoleń lub zaświadczeń.
M.P. 1935 nr 269 poz. 342 Okólnik T. 57 Ministerstwa Skarbu z dnia 7 listopada 1935 r. L. D. IV. 28695/3/35 w sprawie przewozu samochodami Poczty przesyłek pocztowych przez granicę celną.
M.P. 1935 nr 269 poz. 341 uchylony Okólnik T. 54 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 listopada 1935 r. L. D. IV. 30733/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 951 p. 3 i 1164 p. 4 tar. cel.)
M.P. 1935 nr 268 poz. 340 Okólnik T. 59 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 listopada 1935 r. L. D. IV. 28269/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 324, 490 i uwagi po poz. 821).
M.P. 1935 nr 268 poz. 339 uchylony Okólnik T. 56 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 listopada 1935 r. L. D. IV. 31176/2/35 w sprawie wyjaśnienia do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1083 tar. cel.).
M.P. 1935 nr 268 poz. 338 uchylony Okólnik T. 60 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 listopada 1935 r. L. D. IV. 31962/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1168 p. 7 tar. cel.).
M.P. 1935 nr 267 poz. 337 uchylony Okólnik T. 58 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 listopada 1935 r. L. D. IV/31917/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 509 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 267 poz. 336 uchylony Okólnik T. 55 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 listopada 1935 r. L. D. IV/31916/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 613-617, 633, 634 i 707 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 267 poz. 335 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 18 listopada 1935 r.
M.P. 1935 nr 266 poz. 334 uchylony Okólnik T. 57 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 listopada 1935 r. L. D. IV. 31183/2/35 w sprawie wyjaśnienia do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1061 tar. cel).
M.P. 1935 nr 266 poz. 333 uchylony Instrukcja Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 listopada 1935 r. w sprawie zmiany instrukcji z dnia 20 września 1933 r. o sposobie wykonywania nadzoru nad wyrobem, obrotem i dobrocią preparatów organoterapeutycznych.
M.P. 1935 nr 266 poz. 332 Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie utworzenia w Ministerstwie Skarbu Gabinetu Ministra.
M.P. 1935 nr 265 poz. 331 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 18 listopada 1935 r. L. D. IV. 32406/3/35 w sprawie wyjaśnienia niektórych punktów umowy gospodarczej polsko - niemieckiej z dnia 4 listopada 1935 r.
M.P. 1935 nr 265 poz. 330 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 14 listopada 1935 r. L. D. IV. 30521/3/35 o częściowej zmianie okólnika Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 16979/3/35 w sprawie stwierdzania pochodzenia i przychodzenia towarów przy odprawie celnej.
M.P. 1935 nr 265 poz. 329 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 15 listopada 1935 r.
M.P. 1935 nr 264 poz. 328 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 16 listopada 1935 r. L. D. IV. 31865/3/35 w sprawie wykonania rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1935 r. o ograniczeniach obrotu towarowego z Włochami oraz posiadłościami włoskiemi.
M.P. 1935 nr 264 poz. 327 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 listopada 1935 r. w sprawie specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko - niemieckiego.
M.P. 1935 nr 264 poz. 326 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 18 listopada 1935 r. L. D. IV. 32501/2/35 o specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko - niemieckiego.
M.P. 1935 nr 263 poz. 325 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 4 listopada 1935 r.
M.P. 1935 nr 263 poz. 324 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 31 października 1935 r. L. D. IV. 27967/2/35 w sprawie potwierdzenia przez urzedy celne wywozu towarów zagranicę.
M.P. 1935 nr 262 poz. 323 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie częściowej zmiany obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1935 r. o wypuszczeniu 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej.
M.P. 1935 nr 262 poz. 322 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 4 listopada 1935 r. L. D. IV. 29089/2/35 w sprawie stosowania ceł konwencyjnych.
M.P. 1935 nr 261 poz. 321 Okólnik T. 53 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 października 1935 r. L. D. IV. 30458/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej wywozowej (dotyczy poz. 18 taryfy celnej wywozowej).
M.P. 1935 nr 261 poz. 320 uchylony Okólnik T. 52 Ministerstwa Skarbu z dnia 26 października 1935 r. L. D. IV. 30457/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1085 p. 10 t.c.).
M.P. 1935 nr 260 poz. 319 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 października 1935 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województwa wołyńskiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1935 nr 260 poz. 318 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 października 1935 o unormowaniu i ułatwieniu sposobów porozumiewania się statków powietrznych z polskiemi statkami handlowemi na pełnem morzu.
M.P. 1935 nr 260 poz. 317 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie dodatkowych kredytów w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.
M.P. 1935 nr 259 poz. 316 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 259 poz. 315 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 258 poz. 314 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
M.P. 1935 nr 258 poz. 313 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 258 poz. 312 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 258 poz. 311 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 258 poz. 310 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 258 poz. 309 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 258 poz. 308 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1935 nr 257 poz. 307 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 listopada 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wykazie instytucyj, za których pośrednictwem będą wydawane zaświadczenia Ministra Przemysłu i Handlu na bezcłowy wywóz pierza i puchu oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tychże zaświadczeń.
M.P. 1935 nr 257 poz. 306 akt indywidualny Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 5 listopada 1935 r. o nadaniu odznaczenia "Wawrzyn Akademicki".
M.P. 1935 nr 257 poz. 305 akt indywidualny Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 5 listopada 1935 r. o nadaniu odznaczenia "Wawrzyn Akademicki".
M.P. 1935 nr 257 poz. 304 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji nadzwyczajnej Senatu.
M.P. 1935 nr 257 poz. 303 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji nadzwyczajnej Sejmu.
M.P. 1935 nr 255 poz. 302 Instrukcja Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 października 1935 r. wydana w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie sposobu ustalania przeciętnych zarobków pracowników rolnych.
M.P. 1935 nr 252 poz. 301 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 252 poz. 300 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 251 poz. 299 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1935 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1935 nr 250 poz. 298 uchylony Okólnik T. 50 Ministerstwa Skarbu z dnia 21 października 1935 r. L. D. IV. 29300/2/35 w sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej (dotyczy poz. 299, 302 i 845).
M.P. 1935 nr 250 poz. 297 Okólnik T. 49 Ministerstwa Skarbu z dnia 18 października 1935 r. L. D. IV. 29280/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 645, 647).
M.P. 1935 nr 249 poz. 296 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 października 1935 r. o zmianie zakresu działania urzędów skarbowego i opłat stemplowych we Lwowie.
M.P. 1935 nr 249 poz. 295 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1935 r. o zmianie par. 5 zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1935 r. w sprawie zawieszenia w urzędowaniu władz Siedleckiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego i mianowania Zarządu Przymusowego tego Towarzystwa.
M.P. 1935 nr 248 poz. 294 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 16 października 1935 r. L. D. IV. 25816/2/35 w sprawie zwolnienia od cła prób konserw rybnych.
M.P. 1935 nr 247 poz. 293 uchylony Okólnik T. 51 Ministerstwa Skarbu z dnia 19 października 1935 r. L. D. IV. 30117/2/35 w sprawie wyjaśnienia do poz. 1051 p. 3 tar. celn.
M.P. 1935 nr 246 poz. 292 Okólnik T. 48 Ministerstwa Skarbu z dnia 21 października 1935 r. L. D. IV. 29263/2/35 w sprawie clenia wyrobów z żelaza taśmowego (dotyczy poz. 929, 930, 960, 964 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 245 poz. 291 uchylony Okólnik T. 47 Ministerstwa Skarbu z dnia 16 października 1935 r. L. D. IV. 29244/2/35 w sprawie wyjaśnienia do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 11067 p. 3 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 244 poz. 290 uchylony Okólnik T. 34 Ministerstwa Skarbu z dnia 12 października 1935 r. L. D. IV. 26042/2/35 w sprawie wyjaśnienia do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 772 p. 2 i poz. 773 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 243 poz. 289 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 września 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie instrukcyj dla klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.
M.P. 1935 nr 242 poz. 288 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 października 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 11 lipca 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych w mieście Bydgoszczy.
M.P. 1935 nr 241 poz. 287 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu sesji nadzwyczajnej Senatu.
M.P. 1935 nr 241 poz. 286 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu sesji nadzwyczajnej Sejmu.
M.P. 1935 nr 240 poz. 285 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 października 1935 r. w sprawie zmiany w składzie Wyższego Sądu Rozjemczego dla spraw górnośląskich Bractw Górniczych.
M.P. 1935 nr 239 poz. 284 uchylony Okólnik T. 45 Ministerstwa Skarbu z dnia 10 października 1935 r. L. D. IV. 28285/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 112 i 920 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 238 poz. 283 uchylony Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 43 z dnia 5 października 1935 r. L. D. IV. 19635/2/35 w sprawie stosowania uwagi 2 do poz. 561 taryfy celnej.
M.P. 1935 nr 237 poz. 282 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 października 1935 roku.
M.P. 1935 nr 235 poz. 281 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 września 1935 r. o wykazie organizacyj eksportowych uprawnionych do otrzymywania i wydawania zaświadczeń eksportowych przewidzianych w par. 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
M.P. 1935 nr 235 poz. 280 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 30 września 1935 r. L. D. IV. 27306/2/35.
M.P. 1935 nr 234 poz. 279 uchylony Okólnik T. 42 Ministerstwa Skarbu z dnia 27 września 1935 r. L. D. IV. 27578/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej.
M.P. 1935 nr 234 poz. 278 uchylony Okólnik T. 41 Ministerstwa Skarbu z dnia 20 września 1935 r. L. D. IV. 26914/2/35 w sprawie clenia części kołowców (poz. 1148 t.c.).
M.P. 1935 nr 233 poz. 277 Okólnik T. 25 Ministerstwa Skarbu z dnia 25 września 1935 r. L. D. IV. 23702/2/35 w sprawie stosowania ulg konwencyjnych do towarów objętych poz. 1197 p. 3 lit. b i poz. 1198 p. 1 taryfy celnej.
M.P. 1935 nr 233 poz. 276 Okólnik T. 46 Ministerstwa Skarbu z dnia 2 października 1935 r. L. D. IV. 27099/2/35 w sprawie wyjaśnienia do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1083 punktu odpowiedniego taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 233 poz. 275 Okólnik T. 44 Ministerstwa Skarbu z dnia 3 października 1935 r. L. D. IV. 28168/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. poz. 610, 260, 116 i 303).
M.P. 1935 nr 232 poz. 274 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 października 1935 r. w sprawie upoważnienia urzędów celnych do przyjmowania gwarancyj bankowych na zabezpieczenie należności celnych przy odprawach warunkowych.
M.P. 1935 nr 231 poz. 273 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 30 września 1935 r. L. D. IV. 27901/3/35 w sprawie wymierzania należności celnych od towarów zalegających w składach celnych.
M.P. 1935 nr 231 poz. 272 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwowych z dnia 30 września 1935 r. o umorzeniu Bonów Funduszu Inwestycyjnego we wszystkich dziesięciu serjach
M.P. 1935 nr 230 poz. 271 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy straży leśnej na rok służbowy 1935/36 na obszarze województw: warszawskiego, lubelskiego, kieleckiego, łódzkiego i białostockiego.
M.P. 1935 nr 230 poz. 270 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji nadzwyczajnej Senatu.
M.P. 1935 nr 230 poz. 269 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji nadzwyczajnej Sejmu.
M.P. 1935 nr 229 poz. 268 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 września 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 5 sierpnia 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót malarskich na terenie miasta Poznania
M.P. 1935 nr 228 poz. 267 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 16 września 1935 r. o wylosowaniu do umorzenia obligacji serji II Pożyczki Budowlanej.
M.P. 1935 nr 228 poz. 266 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1935 nr 227 poz. 265 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 września 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 17 czerwca 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót brukarskich w Poznaniu i niektórych miejscowościach podmiejskich.
M.P. 1935 nr 225 poz. 264 Zarządzenie Ministrów: Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1935 r. o warunkach przewozu morskiego emigrantów obywateli polskich do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
M.P. 1935 nr 225 poz. 263 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
M.P. 1935 nr 225 poz. 262 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 września 1935 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1935 nr 225 poz. 261 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zwołaniu Senatu
M.P. 1935 nr 225 poz. 260 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zwołaniu Sejmu
M.P. 1935 nr 223 poz. 259 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 26769/3/35 z dnia 16 września 1935 r. w sprawie częściowego wykorzystywania zaświadczeń Izb Przemysłowo-Handlowych, upoważniających do zastosowania cła zniżonego lub zwolnienia od cła.
M.P. 1935 nr 222 poz. 258 Statut zabezpieczenia na wypadek bezrobocia robotników przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Tele- i Radiotechniczne w Warszawie", wydany przez Ministra Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej na podstawie par. 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. (Dz.U. R. P. Nr 57 poz. 546).
M.P. 1935 nr 221 poz. 257 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 16 września 1935 r. L. D. IV. 25345/2/35 w sprawie instrukcji o pomiarach statków morskich przy odprawie celnej.
M.P. 1935 nr 220 poz. 256 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 września 1935 r. o kosztach podróży i dietach członków komisyj kwalifikacyjnych dla klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.
M.P. 1935 nr 220 poz. 255 Okólnik T. 38 Ministerstwa Skarbu z dnia 14 września 1935 r. L. D. IV. 26133/2/35 w sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej (dotyczy poz. poz. 221 i 222).
M.P. 1935 nr 219 poz. 254 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 września 1935 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w 1935 r.
M.P. 1935 nr 219 poz. 253 Okólnik T. 39 Ministerstwa Skarbu z dnia 18 września 1935 r. L. D. IV. 25917/2/35 w sprawie wyjaśnienia do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1015 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 219 poz. 252 Okólnik T. 40 Ministerstwa Skarbu z dnia 18 września 1935 r. L. D. IV. 26523/2/35 w sprawie wyjaśnienia do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1094 pktu 8 tar. cel.).
M.P. 1935 nr 219 poz. 251 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 23 września 1935 r.
M.P. 1935 nr 218 poz. 250 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 14 września 1935 r. L. D. IV. 26218/2/35 w sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej (dotyczy poz. poz. 67, 68, 236, 237).
M.P. 1935 nr 218 poz. 249 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV 25056/1/35 z dnia 4 września 1935 r. w sprawie powrotnego wywozu zagranicznych opakowań odprawionych warunkowo.
M.P. 1935 nr 218 poz. 248 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 9 września 1935 r. L. D. IV. 17660/3/35 w sprawie urzędowego wykazu wód mineralnych leczniczych, podlegających ocleniu według poz. 269 p. 1 taryfy celnej przywozowej.
M.P. 1935 nr 217 poz. 247 Okólnik T. 35 Ministerstwa Skarbu z dnia 13 września 1935 r. L. D. IV. 26245/2/35 w sprawie wyjaśnień do taryfy cenej przywozowej (dotyczy poz. 1167 p. 4 tar. celnej).
M.P. 1935 nr 217 poz. 246 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 września 1935 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy straży leśnej na obszarze województw warszawskiego, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1935 nr 217 poz. 245 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zwołaniu Sejmu Śląskiego.
M.P. 1935 nr 216 poz. 244 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 20 września 1935 r. w sprawie wyboru senatorów.
M.P. 1935 nr 216 poz. 243 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 20 września 1935 r. w sprawie wyboru posłów do Sejmu Śląskiego.
M.P. 1935 nr 216 poz. 242 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 20 września 1935 r. w sprawie wyboru posłów do Sejmu.
M.P. 1935 nr 214 poz. 241 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 10 września 1935 r. L. D. IV. 25560/2/35 w sprawie stosowania zakazu przywozu do zegarów clonych w/g poz. 1173 p. 4 t. c.
M.P. 1935 nr 213 poz. 240 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 sierpnia 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 11 lipca 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych w mieście Bydgoszczy.
M.P. 1935 nr 211 poz. 239 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 6 września 1935 r. L. D. IV. 21730/3/35 w sprawie częściowego wykorzystywania pozwoleń przywozu Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
M.P. 1935 nr 210 poz. 238 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 3 września 1935 r. o umorzeniu Bonów Funduszu Inwestycyjnego w drodze losowania.
M.P. 1935 nr 210 poz. 237 Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji z dnia 22 sierpnia 1935 r. Nr. L-IV/913/1/35 w sprawie czasowego zamknięcia do użytku publicznego lotniska w Częstochowie.
M.P. 1935 nr 209 poz. 236 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 7 września 1935 r. L. D. IV. 24267/2/35 w sprawie skażania tłuszczów i olejów ługiem sodowym i ługiem wapniowym.
M.P. 1935 nr 209 poz. 235 Okólnik T. 36 Ministerstwa Skarbu z dnia 6 września 1935 r. L. D. IV. 23701/2/35 w sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej (dotyczy poz. 410 p. 2).
M.P. 1935 nr 209 poz. 234 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 września 1935 r. w sprawie umorzenia gminom wiejskim i powiatowym związkom samorządowym pożyczek na budowę publicznych szkół powszechnych.
M.P. 1935 nr 205 poz. 233 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 31 sierpnia 1935 r. L. D. IV. 19687/2/35 w sprawie odprawy kultur bakteryjnych.
M.P. 1935 nr 204 poz. 232 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 31 sierpnia 1935 r. L. D. IV. 14185/2/35 w sprawie ustalenia wagi netto towarów nadchodzących w belach, matach.
M.P. 1935 nr 202 poz. 231 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1935 r. L. D. IV. 20398/2/35 w sprawie upoważnienia Dyrekcyj Ceł i Urzędu Celnego w Gdyni do zarządzenia zwrotów różnicy należności celnych powstałej wskutek dodatkowego zastosowania cła zniżonego lub zwolnienia od cła.
M.P. 1935 nr 201 poz. 230 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 28 sierpnia 1935 r. L. D. IV. 19982/2/35 w sprawie kontroli środków kosmetycznych przywożonych z zagranicy.
M.P. 1935 nr 201 poz. 229 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1935 r. o zmianie nazwy miejscowości "Szarlej - Wielkie Piekary" w powiecie świętochłowickim, województwie śląskiem.
M.P. 1935 nr 200 poz. 228 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 2 września 1935 r. w sprawie umorzenia w drodze wykupu obligacji 7% Pożyczki Kolejowej.
M.P. 1935 nr 200 poz. 227 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 18 kwietnia 1935 r, mocy obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na powiat Ostrów, Kępno, Krotoszyn i Jarocin.
M.P. 1935 nr 199 poz. 226 Okólnik T. 32 Ministerstwa Skarbu z dnia 27 sierpnia 1935 r. L. D. IV. 24922/2/35 w sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej (dotyczy poz. 296 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 199 poz. 225 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1935 r. o powołaniu komisyj przygotowawczych do przekształcenia sądów przemysłowych i kupieckich na sądy pracy w województwach poznańskiem, pomorskiem, i górnośląskiej części województwa śląskiego.
M.P. 1935 nr 199 poz. 224 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 sierpnia 1935 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1935 nr 198 poz. 223 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 14 maja 1935 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych w m. Poznaniu i miejscowościach w umowie wymienionych.
M.P. 1935 nr 198 poz. 222 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 29 kwietnia 1935 r. mocy obowiązującej dla wszystkich gospodarstw rolnych, położonych na górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
M.P. 1935 nr 198 poz. 221 Okólnik T. 33 MInisterstwa Skarbu z dnia 27 sierpnia 1935 r. L. D. IV. 24923/2/35 w sprawie wyjaśnienia do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 964 taryfy celnej)
M.P. 1935 nr 197 poz. 220 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 17 maja 1935 r. mocy obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw malarskich na terenie miasta wielkiej Gdyni.
M.P. 1935 nr 197 poz. 219 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 25 marca 1935 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych miasta i powiatu Gniezna.
M.P. 1935 nr 197 poz. 218 Okólnik T. 31 Ministerstwa Skarbu z dnia 21 sierpnia 1935 r. L. D. IV. 23620/2/35 w sprawie odprawy kwasu siarkowego.
M.P. 1935 nr 196 poz. 217 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 22 sierpnia 1935 r. L. D. IV. 18008/2/35 w sprawie obliczania stawek celnych konwencyjnych dla szkła taflowego, polerowanego, szlifowanego, grubości 5 mm i mniej (poz. 915 t. c.).
M.P. 1935 nr 195 poz. 216 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 1935 r. o zmianie nazwy miejscowości "Wycześniak vel Żerań" w powiecie skierniewickim, województwie warszawskiem.
M.P. 1935 nr 194 poz. 215 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1935 r. w sprawie zmian w składzie Brackiego Sądu Rozjemczego w Katowicach.
M.P. 1935 nr 191 poz. 214 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, zmieniające instrukcję z dnia 9 listopada 1929 r. o organizacji zarządów drogowych, ich zakresie działania i sposobie wykonywania administracji drogowej.
M.P. 1935 nr 191 poz. 213 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, zmieniające instrukcję z dnia 11 sierpnia 1928 r. o organizacji zarządów drogowych, ich zakresie działania i sposobie prowadzenia powierzonej im administracji.
M.P. 1935 nr 185 poz. 212 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 16 lipca 1935 r. L. D. IV. 16815/2/35 w sprawie przekazywania opłat przewidzianych p. 7 § 45 i p. 6 § 231 rozporządzenia wykonawczego do prawa celnego.
M.P. 1935 nr 184 poz. 211 Ogłoszenie o nadaniu statutu Fundacji im. ks. biskupa Jana Cywińskiego i Franciszki ze Śliźniów Miłkowskiej.
M.P. 1935 nr 180 poz. 210 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 31 lipca 1935 r. w sprawie umorzenia w drodze losowania Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1935 nr 176 poz. 209 Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1935 r. w sprawie wyznaczenia delegata Rządu na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 120) dla diecezyj: łuckiej i lubelskiej.
M.P. 1935 nr 174 poz. 208 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie wykazu instytucyj, uprawnionych do wydawania zaświadczeń eksportowych, wymienionych w § 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.
M.P. 1935 nr 174 poz. 207 Okólnik T. 30 Ministerstwa Skarbu z dnia 19 lipca 1935 r. L. D. IV. 20974/2/35 w sprawie wyjaśnienia do poz. 23 pkt 1 i 27 pkt 3 przywozowej taryfy celnej.
M.P. 1935 nr 174 poz. 206 Okólnik T. 28 Ministerstwa Skarbu z dnia 6 lipca 1935 r. L. D. IV. 19910/2/35 w sprawie wyjaśnienia do poz. 303 pkt 5 taryfy celnej przywozowej.
M.P. 1935 nr 173 poz. 205 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1935 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1935 nr 172 poz. 204 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 lipca 1935 r. w sprawie umorzenia w drodze wykupu obligacyj 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 r.
M.P. 1935 nr 171 poz. 203 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 12 lipca 1935 r. Nr. D. IV. 20969/3/35 w sprawie odprawy celnej tkanin przeznaczonych do użytku fabrycznego, objętych pp. 2, 3 i 4 poz. 671 oraz uwagą 1 do poz. 985 taryfy celnej.
M.P. 1935 nr 170 poz. 202 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1935 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Komunikacji.
M.P. 1935 nr 169 poz. 201 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 14 maja 1935 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych w m. Poznaniu i miejscowościach w umowie wymienionych.
M.P. 1935 nr 167 poz. 200 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie ustalenia granic okręgu ochrony górniczej źródeł mineralnych dla zdrojowiska siarczanego "Wieniec" w powiecie włocławskim, województwa warszawskiego.
M.P. 1935 nr 166 poz. 199 Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr L.-IV-915/11/35 z dnia 6 czerwca 1935 r. w sprawie ponownego otwarcia do użytku publicznego lotniska w Łodzi.
M.P. 1935 nr 165 poz. 198 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 czerwca 1935 r. w sprawie określenia norm gruntów rolnych w przypadkach, gdy funkcjonariuszom administracji lasów państwowych zostają przydzielone do bezpłatnego użytkowania grunty klasy wyższej lub niższej od klasy III.
M.P. 1935 nr 163 poz. 197 Okólnik T. 29 Ministerstwa Skarbu z dnia 5 lipca 1935 r. L. D. IV. 20291/2/35 w sprawie clenia aparatów kinematograficznych do wyświetlań (poz. 1168 p. 3 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 162 poz. 196 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1935 r. w sprawie regulaminu losowań wygranych oraz losowań amortyzacyjnych 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej.
M.P. 1935 nr 162 poz. 195 Okólnik T. 27 Ministerstwa Skarbu z dnia 4 lipca 1935 r. L. D. IV. 19791/2/35 w sprawie wyjaśnienia do poz. 89 pkt 1 taryfy celnej przywozowej.
M.P. 1935 nr 161 poz. 194 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1935 r. w sprawie dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
M.P. 1935 nr 160 poz. 193 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 lipca 1935 r.
M.P. 1935 nr 139 poz. 167 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1935 r. o uzupełnieniu zarządzenia Ministra Skarbu w sprawie zawieszenia w urzędowaniu władz Siedleckiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego i mianowania Zarządu Przymusowego tego Towarzystwa
M.P. 1935 nr 138 poz. 166 Okólnik T. 22 Ministerstwa Skarbu z dnia 8 czerwca 1935 r.L.D.IV. 16228/2/35 w sprawie clenia narzędzi kowalskich (poz. 1001 taryfy p.6 T.C.)
M.P. 1935 nr 136 poz. 165 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 15 maja 1935 r. D. IV.14660/3/35 w sprawie stosowania zniżek (ceł) konwencyjnych przy złożonych kombinowanych stawkach celnych
M.P. 1935 nr 134 poz. 164 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 4 czerwca 1935 r.
M.P. 1935 nr 133 poz. 163 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1935 r. w sprawie zawieszeniaw urzędowaniu władz Siedleckiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego i mianowania Zarządu Przymusowego tego Towarzystwa
M.P. 1935 nr 132 poz. 162 Okólnik T.19 Ministerstwa Skarbu z dnia 31 maja 1935 r. L.D.IV. 3828/2/35 w sprawie stosowania ulgi konwencyjnej do poz. 1065 taryfy celnej
M.P. 1935 nr 131 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 28 maja 1935 r. L. D. IV. 11652/1/35 w sprawie uznawania książeczek z przepustkami granicznemi, wystawionych przez Latvijas Republicas Auto Klubs oraz przez Touring i Automobile Club de Turquie
M.P. 1935 nr 131 poz. 160 Okólnik T.18 Ministerstwa Skarbu z dnia 25 maja 1935 r.L.D.IV. 14057/2/35 w sprawie clenia aparatów elektrycznych (poz. 1109 taryfy celnej)
M.P. 1935 nr 131 poz. 159 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 czerwca 1935 r. w sprawie umorzenia 15-tej raty I serji 5% Państwowej Renty Ziemskiej.
M.P. 1935 nr 126 poz. 156 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu sesji nadzwyczajnej Senatu.
M.P. 1935 nr 126 poz. 155 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu sesji nadzwyczajnej Sejmu.
M.P. 1935 nr 124 poz. 154 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1935 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1935 nr 121 poz. 153 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 maja 1935 r. o utworzeniu Zarządu Państwowej Destylarni Żywicy w Zagórzu oraz Zarządów Tartaków Państwowych w Bydgoszczy i Parciakach
M.P. 1935 nr 121 poz. 152 Zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1935 r. w sprawie przemianowania Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie na Bielanach na Centralny Instytut Wychowania Fizycznego Imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
M.P. 1935 nr 120 poz. 151 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Najwyższą Izbą Kontroli o depozytach sądowych
M.P. 1935 nr 118 poz. 150 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 15 maja 1935 r. D. IV.14660/3/35 w sprawie stosowania stawek i przepisów celnych do towarów, przywożonych z zagranicy w przesyłkach pocztowych
M.P. 1935 nr 117 poz. 149 Obwieszczenie Ministra Komunikacji Nr L.IV/726/13/35 z dnia 8 kwietnia 1935 r. w sprawie otwarcia do użytku publicznego lotniska w Gdyni
M.P. 1935 nr 116 poz. 148 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1935 r. w sprawie zmiany statutu "Polskiego Eksportu Naftowego"
M.P. 1935 nr 114 poz. 147 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 9 maja 1935 r.
M.P. 1935 nr 114 poz. 146 Okólnik T.9 Ministerstwa Skarbu z dnia 8 maja 1935 r. L. D. IV. 3606/2/35 w sprawie taryfikacji towarów (dotyczy poz. poz. 960, 975 i 1035 taryfy celnej)
M.P. 1935 nr 114 poz. 145 Okólnik T.8 Ministerstwa Skarbu z dnia 9 maja 1935 r. L. D. IV. 465/2/35 w sprawie taryfikacji towarów (dotyczy poz. poz. 298, p. 8, 316 r, 414 i 467 p. 2 taryfy celnej)
M.P. 1935 nr 114 poz. 144 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1935 r. o czasowem zawieszeniu funkcjonowania przedsięwzięć rozrywkowych z powodu żałoby narodowej
M.P. 1935 nr 111 poz. 143 Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie zezwolenia urzędowi pocztowemu Krynki na sporządzanie protestów weksli z powodu niezapłacenia sumy, przewyższającej 2 000 zł.
M.P. 1935 nr 111 poz. 142 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 1935 r. Nr. 2581
M.P. 1935 nr 108 poz. 141 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 maja 1935 r. w sprawie przyznania niektórym funkcjonariuszom administracji lasów państwowych prawo bezpłatnego wypasania inwentarza w lasach państwowych.
M.P. 1935 nr 106 poz. 140 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1935 r. w sprawie zmiany przepisów rachunkowych i kasowych, regulujących obrót Bonami Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1935 nr 106 poz. 139 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1935 r. w sprawie przyznania praw papierów pupilarnych obligacjom 6% pożyczki Inwestycyjnej m.st. Warszawy z 1935 r.
M.P. 1935 nr 105 poz. 138 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1935 r. zawierające wykaz preparatów organoterapeutycznych, dopuszczonych do obrotu.
M.P. 1935 nr 104 poz. 137 Okólnik T. 7 Ministerstwa Skarbu z dnia 27 kwietnia 1935 r. L. D. IV. 2131/2/35 w sprawie taryfikacji produktów pośrednich, służących do wyrobu barwników syntetycznych (dotyczy poz. poz. 393-400 taryfy celnej).
M.P. 1935 nr 103 poz. 136 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1935 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m.st. Warszawy orzeczeniu nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej z dn. 17 kwietnia 1935 r.
M.P. 1935 nr 102 poz. 135 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 kwietnia 1935 r. o zatwierdzeniu orzeczenia Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla przemysłu budowlanego na obszarze m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 1935 r.
M.P. 1935 nr 101 poz. 134 Okólnik T. 6 Ministerstwa Skarbu z dnia 19 kwietnia 1935 r. L. D. IV. 11097/2/35 w sprawie wyjaśnień przywozowej taryfy celnej (dotyczy poz. 987 i 1016).
M.P. 1935 nr 100 poz. 133 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1935 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1935 nr 90 poz. 123 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 kwietnia 1935 r. w sprawie przyznania związkom prawa dokonywania rewizji.
M.P. 1935 nr 88 poz. 122 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.Dz. IV 1208/2/35 z dnia 6 kwietnia 1935 r. w sprawie rewizji celnej przesyłek cebulek kwiatowych (dotyczy poz. 85 t.c.)
M.P. 1935 nr 88 poz. 121 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. w sprawie częściowej zmiany załącznika do zarzązenia Ministra Skarbu z dnia 23 sierpnia 1933 r. ustalającego granice i siedziby rejonów kontrolnych w organizacji kontroli skarbowej
M.P. 1935 nr 88 poz. 120 Okólnik T. 1 Ministerstwa Skarbu L.Dz. IV. 9531/2/35 z dnia 5 kwietnia 1935 r. w sprawie zwolnienia od cła jednobarwnych szmat, skrawków tkanin, materyj i wyrobów dzianych oraz znoszonych wyrobów dzianych
M.P. 1935 nr 88 poz. 119 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 87 poz. 117 Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1935 nr 82 poz. 116 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 marca 1935 r. o utworzeniu Zarządów Państwowych Gospodarstw Rybnych w Dębowcu, Dzierzkowicach, Łyszkowicach na jeziorze Gople oraz Zarządu Państwowego Gospodarstwa Łąkowego w Rząśniku
M.P. 1935 nr 81 poz. 115 Zarządzenie o nadaniu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1935 nr 79 poz. 114 Obwieszczenie Państwowego Urzędu Kontroli Ubezpieczeń z dnia 25 marca 1935 r.
M.P. 1935 nr 79 poz. 113 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 1935 r. Nr. 2578/35
M.P. 1935 nr 78 poz. 112 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1935 r. o utworzeniu ekspozytur Wojewódzkich Biur Funduszu Pracy
M.P. 1935 nr 78 poz. 111 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji Sejmu Śląskiego
M.P. 1935 nr 77 poz. 110 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1935 r. o wypuszczeniu 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej.
M.P. 1935 nr 76 poz. 109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1935 r. o nadaniu statutu Funduszowi Pracy
M.P. 1935 nr 76 poz. 108 Instrukcja Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 marca 1935 r. o ustaleniu ceny sprzedażnej działek ziemi przy parcelacji gruntów państwowych
M.P. 1935 nr 76 poz. 107 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 76 poz. 106 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 75 poz. 105 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1935 r.
M.P. 1935 nr 75 poz. 104 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1935 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1935 nr 72 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1935 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze powiatu olkuskiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1935 nr 71 poz. 100 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 marca 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach
M.P. 1935 nr 71 poz. 99 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 marca 1935 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1934 r. do dnia 31 marca 1936 r.
M.P. 1935 nr 71 poz. 98 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 marca 1935 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1935 r. do dnia 31 marca 1936 r.
M.P. 1935 nr 70 poz. 97 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego
M.P. 1935 nr 70 poz. 96 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 1935 r. Nr. 2577/35
M.P. 1935 nr 69 poz. 95 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 marca 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 17 listopada 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych na terenie m. Gniezna i powiatu (za wyjątkiem zakładów w umowie wyłączonych)
M.P. 1935 nr 68 poz. 94 Okólnik T. 3 Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 6773/2/35 z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie wyjaśnień przywozowej taryfy celnej poz. 698-703, 797, 887, 960, 964 i 1249
M.P. 1935 nr 67 poz. 93 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 lutego 1935 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Lublińcu
M.P. 1935 nr 66 poz. 92 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 marca 1935 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad znajdującym się w Polsce mieniem byłego Piotrogrodzkiego Banku Handlowego
M.P. 1935 nr 66 poz. 91 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 1935 r. Nr. 2575/35
M.P. 1935 nr 65 poz. 90 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność
M.P. 1935 nr 65 poz. 89 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi
M.P. 1935 nr 65 poz. 88 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1935 nr 65 poz. 87 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1935 nr 65 poz. 86 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1935 nr 65 poz. 85 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 63 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 lutego 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 28 grudnia 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich cukrowni województwa poznańskiego, z wyjątkiem cukrowni Wierzchosławice.
M.P. 1935 nr 62 poz. 83 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 lutego 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 13 listopada 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich dozorców domowych m. Poznania.
M.P. 1935 nr 61 poz. 82 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie
M.P. 1935 nr 61 poz. 81 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
M.P. 1935 nr 61 poz. 80 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 marca 1935 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województwa wołyńskiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1935 nr 61 poz. 79 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 59 poz. 78 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwowych z dnia 1 marca 1935 r. w sprawie umorzenia w drodze wykupu obligacji 7% Pożyczki Kolejowej
M.P. 1935 nr 58 poz. 77 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uchylenia zarządzenia z dnia 29 października 1934 r. o warunkach uzyskania pozwoleń na zastosowanie zniżek celnych przy przywozie owoców południowych, towarów kolonjalnych i olejów roślinnych
M.P. 1935 nr 57 poz. 76 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 29 października 1934 r. o warunkach uzyskania pozwoleń na zastosowanie zniżek celnych przy przywozie owoców południowych, towarów kolonjalnych i olejów roślinnych
M.P. 1935 nr 56 poz. 75 Okólnik T. 1 Ministerstwa Skarbu z dnia 28 lutego 1935 r. w sprawie wyjaśnień przywozowej taryfy celnej. Dotyczy poz. poz. 431 p. 2 i 490. p. 2.
M.P. 1935 nr 54 poz. 74 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 lutego 1935 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Piekarach Rudnych.
M.P. 1935 nr 54 poz. 73 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 lutego 1935 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Świerklańcu.
M.P. 1935 nr 53 poz. 72 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 lutego 1935 r. o utworzeniu Zarządów Tartaków Państwowych w Klewaniu i Kostopolu.
M.P. 1935 nr 50 poz. 71 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 47 poz. 67 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni
M.P. 1935 nr 47 poz. 66 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.
M.P. 1935 nr 47 poz. 65 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
M.P. 1935 nr 47 poz. 64 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie.
M.P. 1935 nr 47 poz. 63 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie
M.P. 1935 nr 47 poz. 62 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu.
M.P. 1935 nr 47 poz. 61 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lutego 1935 r. w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.
M.P. 1935 nr 44 poz. 59 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 lutego 1935 r. o ustaleniu ilości spirytusu, jaką Państwowy Monopol Spirytusowy zakupi w ciągu kampanji 1935/36 na cele konsumcyjne (kontyngent zakupu).
M.P. 1935 nr 41 poz. 55 uchylony Instrukcja Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. wydana w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie postępowania przy odprawach celnych przedmiotów przeznaczonych dla osób korzystających z prawa eksterytorjalności, jak również przeznaczonych do użytku służbowego uwierzytelnionych przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych, misyj zagranicznych specjalnych oraz urzędów konsularnych.
M.P. 1935 nr 37 poz. 54 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 1935 r. Nr 2574/35.
M.P. 1935 nr 36 poz. 53 Statut fundacji państwowej p. n. "Wieś Kościuszkowska".
M.P. 1935 nr 35 poz. 52 Obwieszczenie Komisarza Generalnego Pożyczki Narodowej z dnia 31 stycznia 1935 r. o ustaleniu kosztów, związanych z unieważnieniem utraconych obligacyj Pożyczki Narodowej.
M.P. 1935 nr 32 poz. 51 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 2 z dnia 31 stycznia 1935 r. L.D. IV 2787/2/35
M.P. 1935 nr 32 poz. 50 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 stycznia 1935 r. w sprawie udzielenia Wileńskiemu Bankowi Ziemskiemu, Spółce Akcyjnej, mającemu siedzibę w Wilnie, zezwolenia na dokonanie konwersji zaległości od pożyczek długoterminowych - listach zastawnych.
M.P. 1935 nr 31 poz. 49 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie utworzenia Państwowego Zakładu Elektrycznego w Augustowie
M.P. 1935 nr 30 poz. 48 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 stycznia 1935 r. w sprawie zwinięcia Urzędu Celnego w Toruniu.
M.P. 1935 nr 29 poz. 47 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 18 stycznia 1935 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Bobrownikach Śl.
M.P. 1935 nr 29 poz. 46 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1935 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Radzionkowie
M.P. 1935 nr 29 poz. 45 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 1935 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Rybniku
M.P. 1935 nr 28 poz. 44 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1935/36 na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego.
M.P. 1935 nr 27 poz. 43 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie pochodzenia towarów, zakazanych do przywozu
M.P. 1935 nr 26 poz. 42 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 stycznia 1935 o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1935 nr 25 poz. 41 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 stycznia 1935 r. w sprawie zmian w zaszeregowaniu kas urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej I we Lwowie do jednego z dwóch typów
M.P. 1935 nr 25 poz. 40 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 stycznia 1935 r. w sprawie powierzenia wymiaru i poboru opłat na rzecz Funduszu Pracy od niektórych kategoryj płatników Ubezpieczalniom Społecznym
M.P. 1935 nr 24 poz. 39 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1935 r. w sprawie podania o nadanie mocy powszechnie obowiązującej umowie zbiorowej z dnia 13 listopada 1934 r. dotyczącej warunków pracy i płacy dozorców domowych m. Poznania.
M.P. 1935 nr 23 poz. 38 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 stycznia 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 28 grudnia 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich cukrowni województwa poznańskiego z wyłączeniem cukrowni Wierzchosławickiej
M.P. 1935 nr 23 poz. 37 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.39 z dnia 11 stycznia 1935 r. L. D. IV. 42261/2/34
M.P. 1935 nr 23 poz. 36 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie ustalenia przeciętnej zawartości skrobi w ziemniakach na kampanję 1934/35
M.P. 1935 nr 22 poz. 35 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 stycznia 1935 r. o umorzeniu obligacyj 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej
M.P. 1935 nr 22 poz. 34 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 22 poz. 33 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1935 nr 21 poz. 32 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 4 października 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw stolarskich na terenie miasta wielkiej Gdyni
M.P. 1935 nr 20 poz. 31 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 9 stycznia 1935 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Kłodnicy.
M.P. 1935 nr 20 poz. 30 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1935 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 17 listopada 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych na terenie m. Gniezna i powiatu (za wyjątkiem zakładów w umowie wyłączonych)
M.P. 1935 nr 19 poz. 29 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 9 listopada 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla niektórych przemysłów w części województwa poznańskiego
M.P. 1935 nr 19 poz. 28 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1935 r. w sprawie regulaminu Komisji Rozdzielczej dla Obrotu Produktami Spożywczemi z Wolnem Miastem Gdańskiem
M.P. 1935 nr 18 poz. 27 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 4 stycznia 1935 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Kozłowej Górze.
M.P. 1935 nr 18 poz. 26 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 4 stycznia 1935 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Reptach Nowych.
M.P. 1935 nr 18 poz. 25 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1935 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województwa krakowskiego oraz powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego w województwie lwowskim na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1935 nr 17 poz. 24 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1934 r. o organizacji Urzędu Długów Państwa
M.P. 1935 nr 16 poz. 23 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1935 r. w sprawie umorzenia wylosowanych numerów Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1935 nr 15 poz. 22 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.38 z dnia 31 grudnia 1934 r. L. D. IV. 40508/2/34 w sprawie protokółu końcowego do konwencji handlowej Polsko-Czeskosłowackiej, w szczególności w sprawie podawania procentowej zawartości poszczegółnych składników stali.
M.P. 1935 nr 15 poz. 21 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1935 r. w sprawie umorzenia w drodze wykupu obligacyj 5% pożyczki konwersyjnej z 1934 r.
M.P. 1935 nr 14 poz. 20 Zarządzenie Wojewody Poznańskiego z dnia 11 stycznia 1935 r. w sprawie terytorialnego ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w województwie poznańskiem.
M.P. 1935 nr 14 poz. 19 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.37 z dnia 31 grudnia 1934 r L. D. IV. 35767/2/34 w sprawie odprawy celnej folji ze złota, platyny i metali platynowych.
M.P. 1935 nr 14 poz. 18 Rozporządzenie Minsitra Skarbu z dnia 2 stycznia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji wewnętrznej Generalnej Dyrekcji Loterji Państwowej.
M.P. 1935 nr 13 poz. 17 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 stycznia 1935 r.
M.P. 1935 nr 12 poz. 16 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1935 r. w sprawie umorzenia w drodze skupu obligacyj 4% pożyczki konwersyjnej kolejowej 1933 r.
M.P. 1935 nr 11 poz. 15 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 grudnia 1934 r. w sprawie udzielenia Poznańskiemu Ziemstwu Kredytowemu w Poznaniu zezwolenia na dokonanie konwersji zaległości w listach zastawnych.
M.P. 1935 nr 11 poz. 14 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego z dnia 5 stycznia 1935 r. o wolnem stanowisku sędziego Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
M.P. 1935 nr 10 poz. 13 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1935/36 na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
M.P. 1935 nr 9 poz. 12 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 grudnia 1934 r. o obniżeniu zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
M.P. 1935 nr 8 poz. 11 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach funkcjonariuszów administracji lasów państwowych w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe
M.P. 1935 nr 7 poz. 10 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1934 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego na rok służbowy 1935/36.
M.P. 1935 nr 7 poz. 9 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Warszawie na cele wojskowe.
M.P. 1935 nr 6 poz. 8 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów we wsiach Zielkowice i Wygoda na cele wojskowe.
M.P. 1935 nr 5 poz. 7 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 22 grudnia 1934 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Chorzowie.
M.P. 1935 nr 5 poz. 6 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w powiecie pińskim na cele wojskowe.
M.P. 1935 nr 4 poz. 5 Okólnik Ministerstwa Skarbu T. 37 z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie zaświadczeń wywozowych przy odprawie przesyłek odpadków tartacznych.
M.P. 1935 nr 4 poz. 4 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w lesie Kabackim dóbr Wilanów na cele wojskowe.
M.P. 1935 nr 4 poz. 3 Ogłoszenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 1934 r. Nr. 2573/34.
M.P. 1935 nr 3 poz. 2 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów we wsi Powursk na cele wojskowe.
M.P. 1935 nr 1 poz. 1 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 17 grudnia 1934 r. w sprawie ograniczenia wykonywnia przemysłu okrężnego w Nakle.