Wyszukiwanie

obrót towarowy z zagranicą

Liczba znalezionych aktów: 411.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 57 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego zezwolenia generalnego
Dz.U. 2023 poz. 1582 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2023 poz. 812 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych
Dz.U. 2023 poz. 787 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego zezwolenia generalnego
Dz.U. 2023 poz. 751 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych
Dz.U. 2023 poz. 717 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych
Dz.U. 2023 poz. 90 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2022 poz. 2263 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2022 poz. 1721 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2022 poz. 1666 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2022 poz. 1567 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego
Dz.U. 2022 poz. 613 obowiązujący Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
Dz.U. 2021 poz. 604 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2020 poz. 1743 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2020 poz. 1454 obowiązujący Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów oraz o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim
Dz.U. 2020 poz. 921 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich
Dz.U. 2020 poz. 901 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
Dz.U. 2020 poz. 509 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2020 poz. 313 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych
Dz.U. 2019 poz. 1748 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2019 poz. 1606 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą
Dz.U. 2019 poz. 1360 uchylony Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
Dz.U. 2019 poz. 1214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Dz.U. 2019 poz. 953 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2019 poz. 703 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą
Dz.U. 2018 poz. 2244 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Dz.U. 2018 poz. 747 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych
Dz.U. 2018 poz. 650 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2018 poz. 590 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów
Dz.U. 2018 poz. 409 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych
Dz.U. 2018 poz. 359 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów
Dz.U. 2017 poz. 1518 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi
Dz.U. 2017 poz. 1506 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich
Dz.U. 2017 poz. 1212 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na dostarczanie lub przyjmowanie pomocy technicznej związanej z niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur
Dz.U. 2017 poz. 1211 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur
Dz.U. 2017 poz. 1156 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
Dz.U. 2017 poz. 1050 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2017 poz. 1045 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego
Dz.U. 2017 poz. 1021 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą
Dz.U. 2017 poz. 821 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
Dz.U. 2017 poz. 624 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Dz.U. 2017 poz. 365 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2017 poz. 346 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1228 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 256 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich
Dz.U. 2016 poz. 255 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi
Dz.U. 2015 poz. 678 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Dz.U. 2015 poz. 660 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2015 poz. 387 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
Dz.U. 2014 poz. 1113 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
Dz.U. 2014 poz. 885 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych i globalnych oraz podmiotów korzystających z zezwoleń generalnych
Dz.U. 2014 poz. 702 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego
Dz.U. 2014 poz. 627 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
Dz.U. 2014 poz. 623 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji
Dz.U. 2014 poz. 602 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Dz.U. 2014 poz. 601 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Dz.U. 2013 poz. 1664 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich
Dz.U. 2013 poz. 1576 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru raportu z faktycznego wykonania wywozu uzbrojenia
Dz.U. 2013 poz. 774 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów
Dz.U. 2013 poz. 620 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych
Dz.U. 2013 poz. 619 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2013 poz. 525 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli
Dz.U. 2013 poz. 194 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2012 poz. 963 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
Dz.U. 2012 poz. 924 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2012 poz. 923 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzoru certyfikatu importowego
Dz.U. 2012 poz. 893 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego
Dz.U. 2012 poz. 707 obowiązujący Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1399 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat
Dz.U. 2011 nr 47 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym wymagane jest zezwolenie
Dz.U. 2011 nr 33 poz. 163 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1313 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2009 nr 183 poz. 1427 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1350 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wykazu uzbrojenia
Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1505 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wykazu uzbrojenia
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1061 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2007 nr 146 poz. 1020 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1006 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 859 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
Dz.U. 2007 nr 34 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia
Dz.U. 2006 nr 188 poz. 1390 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu uzbrojenia
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 807 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie pozwoleń na dostarczanie lub przyjmowanie pomocy technicznej związanej z niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur
Dz.U. 2006 nr 118 poz. 806 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur
Dz.U. 2006 nr 109 poz. 750 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 620 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 619 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 546 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 maja 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą
Dz.U. 2006 nr 78 poz. 544 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych
Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1577 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1389 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2005 nr 138 poz. 1157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 971 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich
Dz.U. 2005 nr 24 poz. 199 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów
Dz.U. 2005 nr 24 poz. 198 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich
Dz.U. 2005 nr 24 poz. 197 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi
Dz.U. 2005 nr 14 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2829 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2626 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2004 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2557 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2480 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2431 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2319 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2315 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2234 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń indywidualnych lub globalnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego
Dz.U. 2004 nr 215 poz. 2190 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru rejestru zgłoszeń, decyzji i wniosków o wydanie zezwoleń w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami oraz sposobu jego udostępniania
Dz.U. 2004 nr 215 poz. 2189 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru listu przewozowego stosowanego w międzynarodowym obrocie odpadami
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2174 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych lub globalnych oraz osób fizycznych lub prawnych korzystających z zezwoleń generalnych
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2173 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2004 nr 209 poz. 2133 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez osoby fizyczne lub prawne dokonujące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2119 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania importu towaru podwójnego zastosowania
Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1956 uchylony Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami
Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1835 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do wywozu towarów rolno-spożywczych w ramach pozawspólnotowych akcji humanitarnych
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1695 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1574 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1405 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracja oraz sposobu rejestrowania tych towarów
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1404 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1403 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1402 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1383 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1283 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami
Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dotyczącego procedury wzajemnego uznania
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1043 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1042 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1041 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1040 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 969 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 963 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 502 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie niektórymi towarami z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 501 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 500 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 363 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych zbóż z zagranicy
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 362 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 361 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 40 poz. 359 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 21 poz. 195 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego
Dz.U. 2004 nr 10 poz. 86 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych zawierających cukier
Dz.U. 2004 nr 6 poz. 50 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 6 poz. 49 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą
Dz.U. 2003 nr 231 poz. 2313 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem towarami z zagranicą
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2270 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2211 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2210 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie odzieży używanej i pozostałych artykułów używanych
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2209 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie niektórymi towarami z zagranicą
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie kątowników i kształtowników, ze stali niestopowej
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2159 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2089 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego
Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2069 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie elektrod grafitowych
Dz.U. 2003 nr 209 poz. 2032 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2015 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1974 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1965 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny zapałek
Dz.U. 2003 nr 184 poz. 1801 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1747 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia opłaty wywozowej od zbóż i produktów przemysłu młynarskiego
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1562 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą
Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1561 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1523 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1522 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1521 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1492 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zakazu przywozu saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy
Dz.U. 2003 nr 146 poz. 1423 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie metod analiz niektórych przetworów z wieprzowiny
Dz.U. 2003 nr 142 poz. 1385 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny węglika wapnia
Dz.U. 2003 nr 142 poz. 1384 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny gazowych urządzeń przepływowych do podgrzewania wody
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1253 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2003 nr 126 poz. 1172 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą
Dz.U. 2003 nr 126 poz. 1171 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą
Dz.U. 2003 nr 102 poz. 952 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości
Dz.U. 2003 nr 94 poz. 867 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych
Dz.U. 2003 nr 93 poz. 861 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 807 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia krajów o gospodarce nierynkowej na potrzeby postępowania antydumpingowego
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 790 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 766 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu odtłuszczonego mleka w proszku
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 439 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej żywności
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 382 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 381 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu
Dz.U. 2003 nr 36 poz. 316 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przywóz z zagranicy i wywóz za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz dokumentów uprawniających do ich przywozu z zagranicy i wywozu za granicę na własne potrzeby lecznicze
Dz.U. 2003 nr 30 poz. 251 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe
Dz.U. 2003 nr 30 poz. 250 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy
Dz.U. 2003 nr 26 poz. 228 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towarów do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości
Dz.U. 2003 nr 17 poz. 161 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego.
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2090 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów rolnych, dla których można ustanowić dopłatę do wywozu.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2006 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie żelatyny.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2005 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla.
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2004 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1928 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1913 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1911 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1910 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1909 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie makulatury.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1908 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1907 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1906 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie odzieży używanej i innych artykułów używanych.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1905 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 2002 nr 227 poz. 1903 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1891 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem towarami z zagranicą.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1890 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i zwrotu kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1889 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1888 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu ochronnym.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1886 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów udzielanych w ramach kontyngentu taryfowego.
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1599 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami.
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1572 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1502 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich.
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.
Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1198 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na produkcję lub obrót z zagranicą substancją kontrolowaną.
Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1119 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów hutniczych.
Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1118 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia tymczasowej opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych.
Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1024 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych.
Dz.U. 2002 nr 109 poz. 959 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu wywozu ropy i produktów ropopochodnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii.
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 871 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 682 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu ich obliczania i pobierania opłat.
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 681 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalnych ilości podlegających państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu.
Dz.U. 2002 nr 73 poz. 668 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubożających warstwę ozonową.
Dz.U. 2002 nr 59 poz. 545 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów.
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 412 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 405 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 404 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia oraz wzoru pozwolenia na tranzyt towarów niekrajowych podwójnego zastosowania.
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 340 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów hutniczych.
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 229 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 132 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.
Dz.U. 2002 nr 2 poz. 20 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1844 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubożających warstwę ozonową.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1841 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1821 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1789 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranica towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1761 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz odzieży używanej i innych artykułów używanych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1760 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1759 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1758 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1757 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1756 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie żelatyny.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1461 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.
Dz.U. 2001 nr 117 poz. 1250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1188 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 885 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 884 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 850 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 826 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 812 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów.
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 810 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru.
Dz.U. 2001 nr 75 poz. 802 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks celny.
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 648 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 647 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia oraz wzoru pozwolenia na tranzyt towarów niekrajowych podwójnego zastosowania.
Dz.U. 2001 nr 58 poz. 607 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu RP-EFTA Nr 1 z 2000 r., przyjętej w dniu 5 grudnia 2000 r. w Genewie, wprowadzającej zmiany w Protokole B dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej.
Dz.U. 2001 nr 58 poz. 606 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu RP-EFTA Nr 7 z 1999 r., przyjętej w dniu 23 listopada 1999 r. w Genewie, wprowadzającej zmiany w Protokole B dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej.
Dz.U. 2001 nr 58 poz. 605 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu RP-EFTA Nr 6 z 1998 r., przyjętej w dniu 12 grudnia 1998 r. w Warszawie, wprowadzającej zmiany w Protokole B dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej.
Dz.U. 2001 nr 58 poz. 604 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu RP-EFTA Nr 1 z 1997 r., przyjętej w dniu 30 czerwca 1997 r. w Genewie, wprowadzającej zmiany w Protokole B dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej.
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 564 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych olejów ropy naftowej.
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 477 uchylony Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 472 uchylony Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o zmianie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami.
Dz.U. 2001 nr 35 poz. 412 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 2001 nr 35 poz. 411 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.
Dz.U. 2001 nr 29 poz. 320 obowiązujący Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami.
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 202 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 180 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów.
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika.
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego.
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1305 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1304 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1303 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1302 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz niektórych olejów ropy naftowej.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1301 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych olejów ropy naftowej.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1300 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1299 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1283 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1256 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1224 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną.
Dz.U. 2000 nr 84 poz. 950 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 766 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów.
Dz.U. 2000 nr 64 poz. 754 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, ochrony bezpieczeństwa państwa, policyjnych i obsługi granicznej.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 728 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 560 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 324 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1297 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1294 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1293 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, do produkcji elektrod węglowych.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1282 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1999 nr 104 poz. 1194 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie procedur uproszczonych.
Dz.U. 1999 nr 104 poz. 1193 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 881 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych w 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 877 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu wywozu ropy i produktów ropopochodnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 869 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną, z uwzględnieniem rodzaju bagażu kontrolowanego, oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 865 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 802 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 775 uchylony Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 745 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalnych ilości podlegających państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu.
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 744 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu obliczania i pobierania opłat.
Dz.U. 1999 nr 55 poz. 587 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 11/98.
Dz.U. 1999 nr 51 poz. 523 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych w 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 386 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wywozu ropy i produktów ropopochodnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii.
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej w 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 32 poz. 316 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową.
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 276 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie pozwoleń na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ustanowieniem automatycznej rejestracji obrotu.
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 271 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 270 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego ciągników rolniczych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1217 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1216 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych w 1999 r.
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1182 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną.
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1181 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1998 nr 142 poz. 915 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazów towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą.
Dz.U. 1998 nr 100 poz. 638 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1998 nr 81 poz. 527 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną.
Dz.U. 1998 nr 79 poz. 514 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wykazu przejść granicznych, przez które towary będące przedmiotem obrotu specjalnego z zagranicą mogą być wprowadzane na polski obszar celny lub wyprowadzane z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1998 nr 59 poz. 378 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 maja 1998 r. w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 354 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1998 r.
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórych towarów.
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 325 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów.
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 321 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu min przeciwpiechotnych z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1998 nr 46 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzonej w Interlaken dnia 20 maja 1987 r.
Dz.U. 1998 nr 46 poz. 288 obowiązujący Konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzona w Interlaken dnia 20 maja 1987 r.
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 137 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórymi towarami.
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 132 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu żelatyny.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 85 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dokonanie wpisu do rejestru, za wydanie promesy pozwolenia, pozwolenia na dokonanie obrotu specjalnego z zagranicą oraz świadectwa o końcowym użytkowniku.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie określenia danych, które powinien zawierać protokół ustalający wyniki kontroli przestrzegania warunków obrotu specjalnego z zagranicą.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 79 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu specjalnego z zagranicą.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 78 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie promesy pozwolenia na dokonanie obrotu specjalnego z zagranicą oraz określenia niezbędnych dokumentów i informacji, które należy dołączyć do tych wniosków.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 77 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na dokonanie obrotu specjalnego z zagranicą, określenia niezbędnych dokumentów i informacji, które należy dołączyć do tych wniosków, oraz trybu postępowania z pozwoleniami.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 49 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu specjalnego z zagranicą.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 48 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa o końcowym użytkowniku oraz trybu jego wydawania.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 47 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia wzoru rejestru osób prowadzących obrót specjalny z zagranicą, sposobu jego prowadzenia, a także wzoru wniosku o dokonanie wpisu do rejestru oraz określenia niezbędnych dokumentów i informacji, które należy dołączyć do wniosku.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1132 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1130 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1128 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1126 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1125 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1088 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubażającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1026 uchylony Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym.
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1978 nr 29 poz. 127 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1977 nr 25 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1977 nr 17 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 9 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1976 nr 42 poz. 251 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia wywozu niektórych towarów w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 146 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1976 r. w sprawie ograniczenia wywozu niektórych towarów w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1976 r. w sprawie wolnych obszarów celnych.
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 stycznia 1938 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym polsko-tureckim.
Dz.U. 1937 nr 80 poz. 580 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 listopada 1937 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym polsko-bułgarskim.
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 czerwca 1937 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym i turystycznym polsko-węgierskim.
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 czerwca 1937 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym polsko-włoskim.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 204 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 kwietnia 1937 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym i turystycznym polsko-jugosłowiańskim.
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lutego 1937 r. w sprawie czynności rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym polsko-rumuńskim.
Dz.U. 1936 nr 51 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zniesieniu specjalnych ograniczeń obrotu towarowego z Włochami oraz posiadłościami włoskiemi.
Dz.U. 1936 nr 46 poz. 338 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 czerwca 1936 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 8 maja 1936 r. o kontroli wywozu towarów zagranicę i do Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1936 nr 36 poz. 279 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie kontroli obrotu towarowego z zagranicą i z Wolnem Miastem Gdańskiem.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ograniczeniach obrotu towarowego z Włochami oraz posiadłościami włoskiemi.
Dz.U. 1934 nr 90 poz. 820 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. - Przepisy wykonawcze do prawa celnego, wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Poczt i Telegrafów w zakresie ich właściwości.
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 81 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 stycznia 1933 r. o przesyłkach pocztowych za pobraniem w obrocie zagranicznym.
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 754 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1932 r. w sprawie przymusowej organizacji obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.
Dz.U. 1929 nr 10 poz. 82 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ceraty.
Dz.U. 1928 nr 27 poz. 255 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie materjałów wybuchowych.
Dz.U. 1928 nr 15 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1928 r. w sprawie uchylenia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 535 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o uzupełnieniu taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1925 nr 88 poz. 613 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 13 lipca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Kolei oraz Skarbu o ograniczeniu obrotu zwierzętami i surowemi produktami pochodzenia zwierzęcego, paszą objętościową oraz niektóremi przedmiotami z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Litwy.
Dz.U. 1924 nr 101 poz. 932 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 14 listopada 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Kolei, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o ograniczeniu obrotu zwierzętami i surowemi produktami pochodzenia zwierzęcego, paszą objętościową oraz niektóremi przedmiotami z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 765 Ustawa z dnia 25 lipca 1924 r. w przedmiocie wolnego obrotu handlowego między b. dzielnicą pruską a innemi dzielnicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1924 nr 48 poz. 487 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 15 maja 1924 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu trzody chlewnej.
Dz.U. 1924 nr 42 poz. 446 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 30 kwietnia 1924 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu jęczmienia i słodu.
Dz.U. 1924 nr 42 poz. 444 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1924 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu melasy, maku i gorczycy.
Dz.U. 1924 nr 31 poz. 312 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1924 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu skórek zajęczych i króliczych surowych, niewyprawionych.
Dz.U. 1924 nr 26 poz. 265 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 4 lutego 1924 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu celulozy.
Dz.U. 1924 nr 19 poz. 190 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 1 lutego 1924 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu bali i desek osikowych.
Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1048 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 1 grudnia 1923 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej od wywozu ziemniaków.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1003 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 31 października 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu mięsa końskiego.
Dz.U. 1923 nr 120 poz. 969 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.
Dz.U. 1922 nr 97 poz. 893 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 23 października 1922 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej od wywozu gęsi.
M.P. 2004 nr 4 poz. 63 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2004 r. utrzymująca w mocy decyzję Ministra Gospodarki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej
M.P. 2003 nr 21 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu ochronnym w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy
M.P. 2003 nr 18 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.
M.P. 2003 nr 18 poz. 284 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.
M.P. 2003 nr 10 poz. 146 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchylenia decyzji Ministra Gospodarki zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej
M.P. 2002 nr 61 poz. 878 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy.
M.P. 2002 nr 35 poz. 553 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielenia upoważnienia wyspecjalizowanej jednostce do wydawania opinii o możliwości produkcji substancji kontrolowanej lub dokonania obrotu z zagranicą substancją kontrolowaną lub mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną.
M.P. 2002 nr 13 poz. 227 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny azotanu potasowego.
M.P. 2001 nr 23 poz. 410 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie zakończenia bez zastosowania środka ochronnego postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny ciągników rolniczych (oprócz ciągników kierowanych przez pieszego) i używanych w leśnictwie, kołowych, używanych, z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Republiki Czeskiej, Słowacji, Rosji i Białorusi.
M.P. 2000 nr 43 poz. 852 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji przywozu w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny glin ogniotrwałych palonych pochodzących z Ukrainy.
M.P. 2000 nr 28 poz. 587 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 11 września 2000 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii.
M.P. 1999 nr 29 poz. 449 uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji przywozu w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny glin ogniotrwałych pochodzących z Ukrainy.
M.P. 1999 nr 12 poz. 171 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny tkanin z włókien syntetycznych, pochodzących z Republiki Korei i Tajwanu.
M.P. 1939 nr 150 poz. 355 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1939 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-słowackiego.
M.P. 1939 nr 72 poz. 160 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1939 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-sowieckiego.
M.P. 1939 nr 10 poz. 16 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1939 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-czesko-słowackiego
M.P. 1937 nr 267 poz. 421 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 listopada 1937 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu torarowego polsko- bułgarskiego.
M.P. 1937 nr 146 poz. 244 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-węgierskiego.
M.P. 1937 nr 132 poz. 214 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 czerwca 1937 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-włoskiego
M.P. 1937 nr 82 poz. 119 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 2 kwietnia 1937 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-jugosłowiańskiego.
M.P. 1937 nr 49 poz. 69 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1937 r. w sprawie nowych wzorów świadectw rozrachunkowych, przeznaczonych dla kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-niemieckiego.
M.P. 1937 nr 44 poz. 62 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1937 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-rumuńskiego.
M.P. 1937 nr 22 poz. 35 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1937 r. w sprawie specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko-niemieckiego.
M.P. 1936 nr 223 poz. 392 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 września 1936 r. w sprawie specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko-włoskiego.
M.P. 1936 nr 166 poz. 307 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1936 r. o zmianie obwieszczenia z dnia 18 listopada 1935 r. w sprawie specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko-niemieckiego
M.P. 1936 nr 154 poz. 271 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 2 lipca 1936 r. L.D. IV. 15742/3/36 w sprawie uchylenia okólników o specjalnych ograniczeniach obrotu towarowego z Włochami oraz posiadłościami włoskiemi
M.P. 1936 nr 33 poz. 62 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 1969/2/36 z dnia 29 stycznia 1936 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-niemieckiego.
M.P. 1936 nr 2 poz. 4 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 21 grudnia 1935 r. L. D. IV. 35968/3/35 w sprawie specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko - niemieckiego.
M.P. 1935 nr 264 poz. 328 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 16 listopada 1935 r. L. D. IV. 31865/3/35 w sprawie wykonania rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1935 r. o ograniczeniach obrotu towarowego z Włochami oraz posiadłościami włoskiemi.
M.P. 1935 nr 264 poz. 327 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 listopada 1935 r. w sprawie specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko - niemieckiego.
M.P. 1935 nr 264 poz. 326 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 18 listopada 1935 r. L. D. IV. 32501/2/35 o specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko - niemieckiego.
M.P. 1935 nr 27 poz. 43 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 22 stycznia 1935 r. w sprawie pochodzenia towarów, zakazanych do przywozu