Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1929 nr 92 poz. 685 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1929 nr 91 poz. 684 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 grudnia 1929 r. o uchyleniu cła wywozowego od ługów glicerynowych pomydlanych.
Dz.U. 1929 nr 91 poz. 683 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 grudnia 1929 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1929 nr 91 poz. 682 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 grudnia 1929 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie obrabiarek.
Dz.U. 1929 nr 91 poz. 681 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Mielnica w powiecie borszczowskim, województwie tarnopolskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1929 nr 91 poz. 680 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1929 r. w sprawie zakazu przywozu kasz.
Dz.U. 1929 nr 90 poz. 679 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1929 r. o ponownych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej w okręgu wyborczym nr 22.
Dz.U. 1929 nr 90 poz. 678 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1929 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie warszawskim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1929 nr 90 poz. 677 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1929 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Komunikacji w sprawie przedłużenia terminu wymiany obligacyj kolei Karola Ludwika, Albrechta tudzież obligacyj kolei węgiersko-galicyjskiej i kolei północnej cesarza Ferdynanda na obligacje 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej.
Dz.U. 1929 nr 90 poz. 676 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1929 r. o ulgach celnych dla maszyn i aparatów w kraju niewyrabianych.
Dz.U. 1929 nr 90 poz. 675 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej "Szutowa" w powiecie jaworowskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 674 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1929 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do kategorji funkcjonarjuszów niższych, ustalenia ich tytułów oraz zaszeregowania do grup uposażenia.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 673 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1929 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów hutniczych, położonych na terenie działania Zarządu Obwodowego Funduszu Bezrobocia w Katowicach.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 672 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1929 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom huty "Silesia" w Paruszowcu.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 671 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 1929 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie stołpeckim w okręgu sądu okręgowego w Nowogródku.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 670 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1928 r., wydanego w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 669 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1929 r. w sprawie przyjmowania zwrotnych naczyń po wyrobach monopolu spirytusowego.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 668 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 18 listopada 1929 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 667 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 października 1929 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 666 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia urzędu celnego w Rodzonem.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 665 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 28 października 1929 r. rozciągające przepisy policyjno-budowlane dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa kieleckiego.
Dz.U. 1929 nr 88 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 grudnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w przedmiocie Regulaminu przewozu towarów pomiędzy stacjami kolei żelaznych na obszarach Rzeczypospolitej Polskiej i Wolnego Miasta Gdańska a portami Lewantu morzem przez port Konstanca.
Dz.U. 1929 nr 88 poz. 663 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczających do osiągnięcia stanowiska urzędniczego w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1929 nr 87 poz. 662 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 grudnia 1929 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1929 nr 87 poz. 661 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 listopada 1929 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. w przedmiocie organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego.
Dz.U. 1929 nr 87 poz. 660 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 października 1929 r. w sprawie sporządzania zamknięć rachunkowych i sprawozdań rocznych oraz zasad szacowania pozycyj bilansowych przez prywatne zakłady ubezpieczeń.
Dz.U. 1929 nr 87 poz. 659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1929 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnienia robotników sezonowych do korzystania ze świadczeń zabezpieczeniowych w okresie sezonu martwego 1929/1930 r.
Dz.U. 1929 nr 87 poz. 658 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 1929 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie opatowskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1929 nr 87 poz. 657 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 23 listopada 1929 r. o właściwości sądów grodzkich w sprawach o przestępstwa z art. 144 ust. 1 i 2 i art. 145 ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1929 nr 87 poz. 656 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zmianie granic miasta Czortkowa w powiecie czortkowskim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1929 nr 87 poz. 655 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zmianie granic powiatów: Jaworów i Gródek Jagielloński w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 654 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 listopada 1929 r. w sprawie sprostowania oświadczenia rządowego z dnia 1 sierpnia 1929 r., dotyczącego decyzji Rady Ligi Narodów z dnia 9 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 653 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1929 r. w sprawie złożenia dokumentów o przystąpieniu do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 652 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Baranówka w powiecie łańcuckim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 651 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 listopada 1929 r. o zmianie granic gmin Rogozino i Kleniewo w powiecie płockim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 650 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1929 r. o zmianie granic gmin: Stale, Jadachy, Chmielów i Cygany w powiecie tarnobrzeskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 649 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 października 1929 r. w sprawie opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 648 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Lutom w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 647 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Podzamcze w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 646 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Izdebki w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 645 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Wierzyce w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 644 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zmianie granic miasta Pobiedzisk w powiecie i województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 643 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zmianie granic powiatów gnieźnieńskiego i żnińskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 642 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Białężynek w powiecie obornickim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 641 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Jeziorzany w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 640 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Gościejewo-kolonja w powiecie obornickim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 639 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Czeluścinek w powiecie gostyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 638 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Mnichówko w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 637 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zniesieniu gmin wiejskich Góry i Pakosławiec w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 636 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Żylice w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 86 poz. 635 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Gorzykówko w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 85 poz. 634 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 listopada 1929 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lipca 1929 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Robót Publicznych oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o związkach międzykomunalnych.
Dz.U. 1929 nr 85 poz. 633 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej i Ministrem Przemysłu i Handlu o przedłużeniu godzin handlu przed wigilją Bożego Narodzenia i przed Wielką Sobotą.
Dz.U. 1929 nr 85 poz. 632 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Rolnictwa z dnia 13 listopada 1929 r. w sprawie zmiany podziału terytorjalnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy.
Dz.U. 1929 nr 85 poz. 631 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 5 grudnia 1929 r. w sprawie cła wywozowego od otrąb.
Dz.U. 1929 nr 85 poz. 630 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1929 r. w sprawie cen sprzedażnych wódki luksusowej wyrobu Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1929 nr 85 poz. 629 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 listopada 1929 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1929 nr 85 poz. 628 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 listopada 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych, kas skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Brześciu n/B.
Dz.U. 1929 nr 85 poz. 627 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 listopada 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych, oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Kielcach i Łodzi.
Dz.U. 1929 nr 85 poz. 626 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1929 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Białej Podlaskiej, Pińsku i Warszawie.
Dz.U. 1929 nr 84 poz. 625 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisanej wraz z Protokółem Końcowym w Pradze dnia 30 maja 1927 r.
Dz.U. 1929 nr 84 poz. 624 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisana w Pradze dnia 30 maja 1927 r.
Dz.U. 1929 nr 83 poz. 623 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych z dnia 29 listopada 1929 r. o sprostowaniu omyłki w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.
Dz.U. 1929 nr 83 poz. 622 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 listopada 1929 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej.
Dz.U. 1929 nr 83 poz. 621 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Komunikacji i Robót Publicznych z dnia 23 listopada 1929 r. w sprawie wykonania art. 12, 13, 32, 36 i 48 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1929 nr 83 poz. 620 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 listopada 1929 r. w sprawie opłaty stemplowej od obrotu papierów wartościowych.
Dz.U. 1929 nr 83 poz. 619 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 7 listopada 1929 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie materjałów wybuchowych.
Dz.U. 1929 nr 83 poz. 618 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 listopada 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów katastralnych w okręgu administracyjnym izby skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1929 nr 83 poz. 617 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1929 r. o utworzeniu urzędu opłat stemplowych w Lublinie.
Dz.U. 1929 nr 83 poz. 616 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Sołotwina w powiecie bohorodczańskim, województwie stanisławowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1929 nr 83 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Bolesławiec w powiecie wieluńskim, województwie łódzkiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1929 nr 82 poz. 614 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia terminów licytacji majątków nieruchomych.
Dz.U. 1929 nr 82 poz. 613 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 października 1929 r. w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Skarbu o obowiązku dostarczania, jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju, wozów z zaprzęgiem zwierzęcym, zwierząt z uprzężą pociągową, oraz zwierząt wierzchowych i jucznych z rzędem.
Dz.U. 1929 nr 82 poz. 612 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1929 r. o pobycie cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1929 nr 82 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o umundurowaniu funkcjonarjuszów państwowych pełniących nadzór nad rybołówstwem morskiem.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 610 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 listopada 1929 r. o sprostowaniu błędu w tekście polskim Konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, oraz Czechosłowacją, dotyczącej przejęcia wierzytelności i depozytów z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 609 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1929 r. zmieniające przepisy o ustaleniu tytułów urzędowych prokuratorów i wiceprokuratorów Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 608 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 1929 r. o powierzeniu funkcyj starostów grodzkich w miastach Gnieźnie i Inowrocławiu odnośnym starostom powiatowym.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 607 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publicznych o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 606 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 października 1929 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji wyznań: ewangelicko-augsburskiego oraz ewangelicko-reformowanego (Konsystorz Warszawski) w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 605 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o służbie przygotowawczej kandydatów na stanowiska służbowe I kategorji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i o egzaminie dyplomatyczno-konsularnym.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 604 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 603 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie przekazania czynności b. Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie z zakresu meljoracyj publicznych i rolnych organom państwowym.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 602 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o przyłączeniu gmin wiejskich: Batiatycze, Różanka, Konstantynówka i Zubowmosty z powiatu żółkiewskiego, województwa lwowskiego do powiatu kamioneckiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 601 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o włączeniu obszaru b. powiatu spisko-orawskiego do obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Nowym-Targu.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 600 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o utworzeniu obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Makowie, o zmianie granic powiatów: makowskiego i nowotarskiego oraz o zmianie granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych: w Myślenicach, w Nowym Targu i w Żywcu w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 599 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o zmianie granic powiatów: myślenickiego i wielickiego oraz o zmianie granic obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych: w Krakowie, Myślenicach i Wieliczce w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1929 nr 80 poz. 598 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji, dotyczącej ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.
Dz.U. 1929 nr 80 poz. 597 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji, dotyczącej kolizyj ustawodawstw co do skutków małżeństwa w dziedzinie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i majątkowych, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 roku.
Dz.U. 1929 nr 80 poz. 596 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji, dotyczącej uregulowania opieki nad małoletnimi, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 roku.
Dz.U. 1929 nr 80 poz. 595 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji, dotyczącej uregulowania kolizyj ustawodawstw i jurysdykcyj w zakresie rozwodu i rozłączenia co do stołu i łoża, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 roku.
Dz.U. 1929 nr 80 poz. 594 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji, dotyczącej uregulowania kolizyj ustawodawstw w zakresie małżeństwa, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r.
Dz.U. 1929 nr 79 poz. 593 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1929 r. o sprostowaniu omyłki w wykazie nieruchomych majątków państwowych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych.
Dz.U. 1929 nr 79 poz. 592 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 12 listopada 1929 r. o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.
Dz.U. 1929 nr 79 poz. 591 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 października 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o częściowej zmianie taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy, odnośnie podatku przemysłowego.
Dz.U. 1929 nr 79 poz. 590 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1929 r. w sprawie zmiany w organizacji urzędów katastralnych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1929 nr 79 poz. 589 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 października 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Potok Złoty w powiecie buczackim, województwie tarnopolskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1929 nr 79 poz. 588 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lipca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu samoistnej gminy wiejskiej "Piastów" w powiecie i województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 79 poz. 587 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o rozszerzeniu granic miasta Janowiec w powiecie żnińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 79 poz. 586 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1929 nr 78 poz. 585 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 17 października 1929 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1929 nr 78 poz. 584 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości o opłatach za badanie artykułów żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1929 nr 78 poz. 583 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 1929 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń z dnia 31 października 1927 r. i z dnia 18 maja 1928 r. o stosowaniu mechanicznych urządzeń do przesiewania mąki, mieszania i zagniatania ciasta w piekarniach, cukierniach i innych zakładach przemysłowych, wytwarzających pieczywo.
Dz.U. 1929 nr 78 poz. 582 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.
Dz.U. 1929 nr 77 poz. 581 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1929 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej.
Dz.U. 1929 nr 77 poz. 580 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 10 listopada 1929 r. o należnościach świadków, biegłych i tłumaczów w sprawach karnych.
Dz.U. 1929 nr 77 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrznych o opłatach za czynności lekarzy i chemików, jako biegłych sądowych.
Dz.U. 1929 nr 77 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1929 r. w sprawie wyjaśnień, uzupełniających taryfę celną.
Dz.U. 1929 nr 77 poz. 577 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12 września 1929 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych marynarki wojennej.
Dz.U. 1929 nr 77 poz. 576 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zaliczeniu miasta Jasła do IV klasy czynszowej.
Dz.U. 1929 nr 76 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 1929 r. o ruchu cudzoziemców, wydane co do §§ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 52 i 53 w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1929 nr 76 poz. 574 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 listopada 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.
Dz.U. 1929 nr 76 poz. 573 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1929 r. o utworzeniu w Gdyni wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Starogardzie.
Dz.U. 1929 nr 76 poz. 572 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 września 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie wprowadzania (przywozu) i przeprowadzania (przewozu) z zagranicy niektórych zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego.
Dz.U. 1929 nr 75 poz. 571 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1929 r. w sprawie złożenia przez Związek Socjalistycznych Republik Rad dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 roku.
Dz.U. 1929 nr 75 poz. 570 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1929 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry konwencji i statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Genewie dnia 9 grudnia 1923 roku.
Dz.U. 1929 nr 75 poz. 569 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Tłuste Miasto w powiecie zaleszczyckim, województwie tarnopolskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1929 nr 75 poz. 568 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 13 października 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1926 r. w sprawie zmian niektórych postanowień ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1929 nr 75 poz. 567 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1929 r. o wojewódzkich radach wodnych.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 566 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 października 1929 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom fabryki maszyn i narzędzi rolniczych "Kraj" w Kutnie oraz huty "Silesia" w Paruszowcu.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 565 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 października 1929 r. w sprawie ustanowienia właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów górniczych podległych Wyższemu Urzędowi Górniczemu w Warszawie.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 564 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 października 1929 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 563 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 października 1929 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 19 września 1929 r. o ustanowieniu cła wywozowego od masła.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 562 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 5 października 1929 r. w sprawie częściowej zmiany brzmienia art. 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 561 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1929 r. o zmianie granic gmin Błędów i Belsk w powiecie grójeckim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 560 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Czortków Stary i Rosochacz w powiecie czortkowskim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 1929 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Górze Kalwarji i Grójcu w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 2 października 1929 r. o zmianie okręgu sądu pracy w Białej.
Dz.U. 1929 nr 73 poz. 557 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1929 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 roku.
Dz.U. 1929 nr 73 poz. 556 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Belgji do międzynarodowej konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1929 nr 73 poz. 555 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 października 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu w sprawie uzupełnienia, względnie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 18 czerwca 1928 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu odnośnie wydawania zarządzeń uskuteczniania potrąceń z uposażenia oficerów i zawodowych szeregowych.
Dz.U. 1929 nr 73 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 16 października 1929 r. o utworzeniu powiatowych urzędów ziemskich w Gnieźnie i Jarocinie.
Dz.U. 1929 nr 73 poz. 553 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1929 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1929 nr 73 poz. 552 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 10 września 1929 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1929 nr 73 poz. 551 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. o oznaczaniu miary nici w obrocie handlowym.
Dz.U. 1929 nr 73 poz. 550 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. o ustaleniu godła Ministerstwa Robót Publicznych dla statków państwowego zarządu rzecznego.
Dz.U. 1929 nr 72 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 września 1929 r. zmieniające § 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1928 r. w sprawie losowania książeczek oszczędnościowych, wystawionych przez Pocztową Kasę Oszczędności na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 1927 r. o przerachowaniu wkładek oszczędnościowych w walutach pełnowartościowych za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich.
Dz.U. 1929 nr 72 poz. 548 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. w sprawie ochrony nazwy regjonalnej "piwo grodziskie".
Dz.U. 1929 nr 72 poz. 547 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. w sprawie rozciągnięcia na obywateli polskich, którzy wrócili do Polski po 1 lipca 1927 r. mocy ustawy o zasiłkach dla osób, którym niemieckie instytucje wstrzymały renty z tytułu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1929 nr 72 poz. 546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. o rozciągnięciu na obszar Spisza i Orawy mocy obowiązującej galicyjskich ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym.
Dz.U. 1929 nr 72 poz. 545 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. o terytorjalnym zakresie działania Wyższego Urzędu Górniczego w Warszawie.
Dz.U. 1929 nr 72 poz. 544 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. w sprawie administracji drogowej na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wileńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1929 nr 72 poz. 543 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. w sprawie powiatów miejskich.
Dz.U. 1929 nr 71 poz. 542 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1929 r. w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1929 nr 71 poz. 541 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 września 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 28 maja 1923 r. w przedmiocie siedziby oraz organizacji sądów rozjemczych dla Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.
Dz.U. 1929 nr 71 poz. 540 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 września 1929 r. w sprawie zwinięcia urzędu katastralnego w Dynowie w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1929 nr 71 poz. 539 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła.
Dz.U. 1929 nr 71 poz. 538 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 września 1929 r. o ustanowieniu cła wywozowego od masła.
Dz.U. 1929 nr 71 poz. 537 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 września 1929 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 20 listopada 1926 r., zawierającego przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1929 nr 71 poz. 536 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych z dnia 27 czerwca 1929 r. w sprawie zmian rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 26 listopada 1928 roku o publicznych wzlotach pokazowych statków powietrznych.
Dz.U. 1929 nr 71 poz. 535 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 czerwca 1929 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1927 r. w sprawie uznania dyplomów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Lubelskiego, jako warunku dopuszczenia do egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich.
Dz.U. 1929 nr 71 poz. 534 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1929 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją, dotyczącej emerytur, które były przyznane przez dawny rząd austrjacki, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 roku.
Dz.U. 1929 nr 71 poz. 533 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją, dotycząca emerytur, które były przyznane przez dawny Rząd Austrjacki, podpisana w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r.
Dz.U. 1929 nrr 70 poz. 532 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1929 r. w sprawie wejścia w życie załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 roku, w nowej redakcji uchwalonej przez komisję rzeczoznawców.
Dz.U. 1929 nr 69 poz. 531 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1929 r. w sprawie wejścia w życie konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich, podpisanej w Warszawie dnia 29 listopada 1928 r.
Dz.U. 1929 nr 69 poz. 530 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji w sprawie wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich.
Dz.U. 1929 nr 69 poz. 529 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1929 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją, dotyczącej przejęcia wierzytelności i depozytów, należących do obywateli zamieszkujących terytorja należące dawniej do Austrji, z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r., oraz układu dodatkowego do tejże Konwencji, podpisanego w Rzymie dnia 23 lutego 1925 r., wraz z protokółem z tejże daty.
Dz.U. 1929 nr 69 poz. 528 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją, dotycząca przejęcia wierzytelności i depozytów z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu, podpisana w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r. oraz układ dodatkowy do tejże Konwencji, podpisany w Rzymie dnia 23 lutego 1925 r., wraz z Protokółem z tejże daty (powyższe Konwencja, Układ Dodatkowy i Protokół ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1928 r.).
Dz.U. 1929 nr 68 poz. 527 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1929 r. w sprawie decyzji Rady Ligi Narodów, dotyczącej uregulowania ubezpieczeń społecznych na terytorjach odstąpionych bezpośrednio Polsce przez Niemcy na mocy Traktatu Pokoju między Państwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku.
Dz.U. 1929 nr 68 poz. 526 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1929 r. w sprawie cła wywozowego od kości surowych.
Dz.U. 1929 nr 68 poz. 525 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1929 r. o uchyleniu ceł wywozowych od skór surowych.
Dz.U. 1929 nr 68 poz. 524 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1929 r. w sprawie ceł wywozowych od otrąb i makuchów.
Dz.U. 1929 nr 67 poz. 523 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1929 r. w sprawie złożenia przez Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.
Dz.U. 1929 nr 67 poz. 522 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1929 r. w sprawie złożenia przez Brazylję i Węgry dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu międzynarodowego urzędu dla zwalczania epizootij, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 roku.
Dz.U. 1929 nr 67 poz. 521 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie komunalnego podatku od towarów przywożonych drogami żelaznemi.
Dz.U. 1929 nr 67 poz. 520 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1929 r. w sprawie zmiany cen soli jadalnej.
Dz.U. 1929 nr 67 poz. 519 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 września 1929 r. w sprawie utworzenia ekspozytur celnych na lotniskach: w Katowicach, Krakowie i w Poznaniu.
Dz.U. 1929 nr 67 poz. 518 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 5 września 1929 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1929 nr 67 poz. 517 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 23 sierpnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa w sprawie zmiany Statutu Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1929 nr 67 poz. 516 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o uregulowaniu stanu hipotecznego nieruchomości, oddanych w toku parcelacji w posiadanie nabywców, na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1929 nr 67 poz. 515 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1929 r. w sprawie specjalnych odznaczeń państwowych, nadawanych na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 r. w Poznaniu.
Dz.U. 1929 nr 66 poz. 514 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1929 nr 66 poz. 513 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 1929 r. o wyznaczeniu instytucyj finansowych właściwych do przyjmowania depozytów sądowych składanych przez urzędy ziemskie w wykonaniu ustawy o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1929 nr 66 poz. 512 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1929 r. w sprawie zmiany cennika detalicznej sprzedaży niektórych gatunków cygar.
Dz.U. 1929 nr 66 poz. 511 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do kategorji funkcjonarjuszów niższych, ustalenia ich tytułów, oraz zaszeregowania do grup uposażenia.
Dz.U. 1929 nr 65 poz. 510 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1929 r. w sprawie ratyfikacji przez Litwę konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r.
Dz.U. 1929 nr 65 poz. 509 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1929 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r.
Dz.U. 1929 nr 65 poz. 508 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Liberji do międzynarodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1929 nr 65 poz. 507 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1929 r. w sprawie złożenia przez Rządy Austrji, Belgji, Egiptu, Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Wenezueli, Włoch i Związku Socjalistycznych Republik Rad dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących, lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1929 nr 65 poz. 506 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1929 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.
Dz.U. 1929 nr 65 poz. 505 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 sierpnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o pobraniu przez Zakład ubezpieczenia od wypadków zaliczki na poczet pokrycia wydatków na dodatki wyrównawcze, przewidziane ustawą z dnia 26 listopada 1925 r.
Dz.U. 1929 nr 65 poz. 504 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1929 r. w sprawie wykonania postanowień konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r.
Dz.U. 1929 nr 65 poz. 503 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 sierpnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Hajnówka w powiecie bielskim, województwie białostockiem, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1929 nr 65 poz. 502 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1929 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego konwencji pomiędzy Austrją, Węgrami, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją w sprawie obywatelstwa, podpisanej w Rzymie, dnia 6 kwietnia 1922 roku.
Dz.U. 1929 nr 65 poz. 501 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Austrją, Węgrami, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją w sprawie obywatelstwa, podpisana w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1928 r.).
Dz.U. 1929 nr 64 poz. 500 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1929 r. w sprawie złożenia przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 roku.
Dz.U. 1929 nr 64 poz. 499 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Państwa Watykanu do międzynarodowej konwencji telegraficznej, podpisanej w Petersburgu dnia 10/22 lipca 1875 roku.
Dz.U. 1929 nr 64 poz. 498 Rozporządzenie Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 sierpnia 1929 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1929 r. do 30 września 1930 r.
Dz.U.1929 nr 64 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1929 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1929 nr 64 poz. 496 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich: Wiązowna, Okuniew, Wawer i Marki w powiecie i województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 64 poz. 495 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 czerwca 1929 r. o organizacji dozoru artykułami żywności i przedmiotami użytku.
Dz.U. 1929 nr 63 poz. 494 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską o ochronie sądowej i prawie ubogich, podpisanej w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 roku.
Dz.U. 1929 nr 63 poz. 493 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską o ochronie sądowej i prawie ubogich, podpisana w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r.
Dz.U. 1929 nr 63 poz. 492 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 roku.
Dz.U. 1929 nr 63 poz. 491 wygaśnięcie aktu Traktat Ekstradycyjny między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisany w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1929 r.).
Dz.U. 1929 nr 63 poz. 490 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1929 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, dokumentów o przystąpieniu i wejścia w życie międzynarodowego traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku.
Dz.U. 1929 nr 63 poz. 489 obowiązujący Traktat Przeciwwojenny, podpisany w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 1929 r.).
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 488 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 1929 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o ustaleniu siedzib i okręgów sądów grodzkich na obszarze m. st. Warszawy tudzież powiatów: lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 487 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 maja 1929 r. o sprostowaniu błędów w przekładzie polskim konwencji międzynarodowej, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1920 roku.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 486 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1929 r. o sprostowaniu omyłki w wykazie nieruchomych majątków państwowych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 485 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 sierpnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o zakresie opieki lekarskiej i środków leczniczych dla pracowników Przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1929 r. o obowiązku odbywania jednorocznej praktyki szpitalnej przez lekarzy.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 483 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lipca 1929 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 482 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych, komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego, oraz kas skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 481 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Brześciu n/B.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 480 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łucku.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 479 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 478 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 477 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 476 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego na obszarze miasta Lwowa.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 475 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 474 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1929 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego na obszarze miasta Białegostoku.
Dz.U. 1929 nr 61 poz. 473 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1929 r. o przyznaniu IX Międzynarodowym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 7 do 19 września 1929 r. włączenie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1929 nr 61 poz. 472 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 5 lipca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Skarbu o państwowej pomocy kredytowej na cele budowlane przy scalaniu gruntów i zamianie gruntów zastępującej scalenie.
Dz.U. 1929 nr 61 poz. 471 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Niemcami o administracji odcinków rzek Noteci (Netze) i Głdy (Kuddow), stanowiących granicę, jak również o żegludze po tych odcinkach, podpisanej w Pile dnia 14 marca 1925 r., wraz z postanowieniami wykonawczemi do tej konwencji oraz protokółem końcowym z tejże samej daty.
Dz.U. 1929 nr 61 poz. 470 wygaśnięcie aktu Konwencja między Polską a Niemcami o administracji odcinków rzek Noteci (Netze) i Głdy (Kuddow), stanowiących granicę, jak również o żegludze po tych odcinkach, podpisana w Pile dnia 14 marca 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 1929 r.).
Dz.U. 1929 nr 60 poz. 469 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lipca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Robót Publicznych oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku o związkach międzykomunalnych.
Dz.U. 1929 nr 59 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Trzebinia w powiecie chrzanowskim, województwie krakowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1929 nr 59 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 26 lipca 1929 r. w sprawie zmiany § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1923 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1929 nr 59 poz. 466 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lipca 1929 r. w sprawie zmian w statucie Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego.
Dz.U. 1929 nr 59 poz. 465 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 sierpnia 1929 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1929 nr 59 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 czerwca 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1929 nr 59 poz. 463 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Spraw Wojskowych i Spraw Zagranicznych z dnia 15 maja 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Skarbu o przylocie do Polski i przelocie przez Polskę obcych statków powietrznych.
Dz.U. 1929 nr 59 poz. 462 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 maja 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Spraw Wewnętrznych o systemie znaczenia statków powietrznych i sposobie umieszczania znaków na statkach.
Dz.U. 1929 nr 59 poz. 461 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 maja 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przypadkach, w których statki powietrzne mogą korzystać z lotnisk, hangarów, urządzeń lotniskowych i materjałów pędnych oraz z pomocy odnośnego personelu lotniczego, jako też o sposobie wynagrodzenia za to korzystanie.
Dz.U. 1929 nr 59 poz. 460 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 maja 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Poczt i Telegrafów o lotniczej służbie radjoelektrycznej oraz o używaniu aparatów radjotechnicznych na pokładzie statków powietrznych.
Dz.U. 1929 nr 59 poz. 459 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 kwietnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Poczt i Telegrafów, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o lotniczej służbie łączności i meteorologicznej.
Dz.U. 1929 nr 58 poz. 458 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1929 r. w sprawie ustalenia wzoru rysunkowego Listu Pochwalnego, jako odznaczenia państwowego, nadawanego na wystawach gospodarczych.
Dz.U. 1929 nr 58 poz. 457 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 sierpnia 1929 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom przemysłu włókienniczego na terenie m. Łodzi.
Dz.U. 1929 nr 58 poz. 456 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 1929 r. o sporządzaniu i zatwierdzaniu projektów (planów) robót budowlanych i o trybie postępowania przy wydawaniu pozwoleń na budowę i na użytkowanie budynków.
Dz.U. 1929 nr 58 poz. 455 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rządem Polskim a Rządem Włoskim, dotyczącego uregulowania długu zaciągniętego przez Polskę u Rządu Włoskiego, podpisanego w Warszawie dnia 18 grudnia 1926 roku.
Dz.U. 1929 nr 58 poz. 454 wygaśnięcie aktu Układ między Rządem Polskim a Rządem Włoskim, dotyczący uregulowania długu zaciągniętego przez Polskę u Rządu Włoskiego, podpisany w Warszawie dnia 18 grudnia 1926 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1928 r.).
Dz.U. 1929 nr 57 poz. 453 Obwieszczenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 1929 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1929 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1929 nr 57 poz. 452 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 lipca 1929 r. o ustanowieniu cła ulgowego na jabłka.
Dz.U. 1929 nr 57 poz. 451 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lipca 1929 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych na obszarze województwa pomorskiego.
Dz.U. 1929 nr 57 poz. 450 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Spraw Wojskowych wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1929 r. w sprawie zmiany § 18 rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1921 r., wydanego przez Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, w przedmiocie prowadzenia rejestru statków handlowych morskich.
Dz.U. 1929 nr 57 poz. 449 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1929 nr 57 poz. 448 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r. o zaopatrzeniu emerytalnem etatowych pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" i o zaopatrzeniu pozostałych po nich wdów i sierot oraz o odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki.
Dz.U. 1929 nr 57 poz. 447 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1929 r. o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1929 nr 56 poz. 446 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 lipca 1929 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 26 września 1928 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy.
Dz.U. 1929 nr 56 poz. 445 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1929 r. o zarządzeniu wylądowania lub wstrzymania odlotu statków powietrznych.
Dz.U. 1929 nr 56 poz. 444 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 czerwca 1929 r. w sprawie tymczasowych przepisów o przestrzeganiu porządku na kolejach.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 443 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych, Robót Publicznych i Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1929 r. o zasadach tworzenia osiedli wiejskich przy przebudowie ustroju rolnego.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 442 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1929 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego z Głowna do Strykowa w powiecie brzezińskim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 441 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1929 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie łomżyńskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 440 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1929 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Pińsku, Płocku, Poznaniu, Wilnie i Włocławku.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 439 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 17 kwietnia 1929 r. o ruchu na drogach publicznych autobusów, służących do utrzymywania publicznej komunikacji.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 438 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1929 r. w sprawie zakazu przywozu mąki pszennej i żytniej.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 437 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 436 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r. o zmianie granic powiatów dolińskiego i skolskiego w województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 435 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r. o rozszerzeniu granic miasta Sochaczewa, w powiecie sochaczewskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 54 poz. 434 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1929 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 31 października 1928 r. w przedmiocie uprawy tytoniu w 1929 r.
Dz.U. 1929 nr 54 poz. 433 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1929 r. w sprawie rozszerzenia art. 42 regulaminu o postępowaniu Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska.
Dz.U. 1929 nr 54 poz. 432 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1929 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Turecki umowy handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 roku.
Dz.U. 1929 nr 54 poz. 431 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 18 czerwca 1929 r. zawierające przepisy o granicach wytrzymałości materjałów i konstrukcyj budowlanych.
Dz.U. 1929 nr 54 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1929 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Łodzi i Zgierzu w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1929 nr 53 poz. 429 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Skarbu, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 1929 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.
Dz.U. 1929 nr 53 poz. 428 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 5 czerwca 1929 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1929 nr 53 poz. 427 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1929 r. w sprawie wydania regulaminu Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1929 nr 52 poz. 426 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1929 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom przemysłu włókienniczego na terenie m. Łodzi.
Dz.U. 1929 nr 52 poz. 425 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1929 r. w sprawie podziału zakresu działania Ministrów przy wykonaniu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.
Dz.U. 1929 nr 52 poz. 424 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 czerwca 1929 r. w sprawie przepisów o ruchu tramwajów elektrycznych w miastach.
Dz.U. 1929 nr 52 poz. 423 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1929 r. w sprawie urzędowych blankietów wekslowych.
Dz.U. 1929 nr 52 poz. 422 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1929 r. rozciągające przepisy policyjno-budowlane dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa łódzkiego.
Dz.U. 1929 nr 52 poz. 421 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r. o zmianie granic miasta Kutna, w powiecie kutnowskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 52 poz. 420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1929 r. o umundurowaniu urzędników celnych.
Dz.U. 1929 nr 51 poz. 419 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej "Jakóbowce" w powiecie brzeżańskim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1929 nr 51 poz. 418 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1929 r. w sprawie rodzaju i formy odznaczeń państwowych nadawanych na wystawach gospodarczych.
Dz.U. 1929 nr 50 poz. 417 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1929 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1927 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Lwowa gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1929 nr 50 poz. 416 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 czerwca 1929 r. o uznaniu dzikich indyków za zwierzęta łowne oraz o wprowadzeniu dla nich czasu ochronnego.
Dz.U. 1929 nr 50 poz. 415 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1929 r. o zmianie okręgu sądu grodzkiego w Lidzie w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1929 nr 50 poz. 414 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 czerwca 1929 r. o należnościach za podróże służbowe i delegacje etatowych pracowników kolei państwowych.
Dz.U. 1929 nr 50 poz. 413 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 czerwca 1929 r. w sprawie zawierania małżeństw przez oficerów i szeregowych Straży Granicznej.
Dz.U. 1929 nr 50 poz. 412 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Hucisko-Turzańskie w powiecie radziechowskim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1929 nr 50 poz. 411 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1929 r. o zaliczeniu miejscowości Kowalewa w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem do rzędu miast.
Dz.U. 1929 nr 50 poz. 410 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1929 r. w sprawie zakazu przywozu kasz.
Dz.U. 1929 nr 50 poz. 409 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1929 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o oznaczeniu pochodzenia niektórych towarów krajowych w wewnętrznym handlu detalicznym.
Dz.U. 1929 nr 49 poz. 408 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1929 r. o ustaleniu trybu i sposobu konwersji listów zastawnych b. rosyjskich banków ziemskich: Kijowskiego, Moskiewskiego, Petersbursko-Tulskiego i Połtawskiego oraz obligacyj b. Żytomierskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1929 nr 49 poz. 407 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1929 r. o sposobie stwierdzenia, które listy zastawne b. rosyjskich banków ziemskich: Kijowskiego, Moskiewskiego, Petersbursko-Tulskiego i Połtawskiego oraz obligacje b. Żytomierskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego były własnością obywateli polskich w dniu 26 marca 1928 r.
Dz.U. 1929 nr 49 poz. 406 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1929 r. o zawieszeniu cła wywozowego na otręby.
Dz.U. 1929 nr 49 poz. 405 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 czerwca 1929 r. o kwalifikacjach zawodowych do nauczania w szkołach powszechnych specjalnych.
Dz.U. 1929 nr 49 poz. 404 Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 1929 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego porozumienia, dotyczącego utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem, podpisanego w Brukseli dnia 2 sierpnia 1922 roku.
Dz.U. 1929 nr 49 poz. 403 wygaśnięcie aktu Porozumienie dotyczące utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 402 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1929 r. o detalicznej sprzedaży substancyj i przetworów odurzających.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 401 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 czerwca 1929 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie obniżenia wkładek zakładów pracy oraz podwyższenia norm zasiłków, ustanowionych w ustawie z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 400 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 czerwca 1929 r. w sprawie uchylenia cła wywozowego od owsa.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 399 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 12 czerwca 1929 r. o ulgach celnych dla maszyn, aparatów i t. zw. walczaków, niewyrabianych w kraju.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 398 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 czerwca 1929 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego na ługi glicerynowe pomydlane.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 397 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 maja 1929 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 396 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1929 r. o pieczęciach urzędowych w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Sprawiedliwości, jako też w sądach i urzędach wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Robót Publicznych, Pracy i Opieki Społecznej, Reform Rolnych, Poczt i Telegrafów z dnia 28 czerwca 1929 r. o właściwości organów administracji do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 394 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie wprowadzenia togi i biretu jako stroju urzędowego dla sędziów i prokuratorów przy rozprawach.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 393 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie kosztów utrzymania w więzieniach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 392 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. o opłatach za odpisy z akt sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 391 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. dotyczące taksy za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 25 czerwca 1929 r. o należnościach za konwojowanie osób i rzeczy oraz za przechowanie rzeczy.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 389 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 25 czerwca 1929 r. o należnościach świadków, biegłych i tłumaczów w sprawach karnych.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 388 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 18 czerwca 1929 r. o należnościach przysięgłych.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 387 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 386 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. o wykonywaniu egzekucji w sprawach karnych przez organa gminne.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 385 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez policję państwową w sprawach karnych.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 384 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 czerwca 1929 r. o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w sprawach karnych.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 383 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie formy zapewnienia w postępowaniu karnem przez świadków, biegłych, tłumaczów i przysięgłych zgodnego z prawem spełnienia ich obowiązku.
Dz.U. 1929 nr 46 poz. 382 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. - Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 381 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 1929 r. w sprawie rozciągnięcia postanowień Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem Wielkiej Brytanji i Irlandji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 roku, na Brytyjskie Borneo Północne.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 380 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1929 r. o ustaleniu okręgów sądów grodzkich w Brodnicy, Golubiu, Toruniu i Wąbrzeźnie oraz siedziby i okręgu sądu grodzkiego w Kowalewie.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 379 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1929 r. o zmianie okręgu sądu grodzkiego w Białowieży w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 378 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 14 czerwca 1929 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Szczuczynie.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 377 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 maja 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Rolnictwa w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 27 czerwca 1927 r. o postępowaniu przy ustalaniu wniosków co do wysokości wynagrodzenia za przymusowo wykupywane majątki.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 376 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Robót Publicznych z dnia 21 maja 1929 r. w sprawie wykonania Układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, dotyczącego wspólnej administracji wału w dolinie Kwidzyńskiej.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 375 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1929 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Polsko-Niemieckiego Układu w sprawie używania i utrzymywania Głębokiej Sztolni Fryderyka, podpisanego w Berlinie dnia 7 grudnia 1927 roku.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 374 wygaśnięcie aktu Polsko-niemiecki układ w sprawie używania i utrzymywania Głębokiej Sztolni Fryderyka, podpisany w Berlinie dnia 7 grudnia 1927 r. (zatwierdzony uchwałą Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r.).
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 373 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Warszawie dnia 22 listopada 1927 roku.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 372 wygaśnięcie aktu Traktat ekstradycyjny między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisany w Warszawie dnia 22 listopada 1927 roku (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1929 r.).
Dz.U. 1929 nr 44 poz. 371 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1929 r. o sprostowaniu omyłek w wykazie nieruchomych majątków państwowych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych.
Dz.U. 1929 nr 44 poz. 370 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 czerwca 1929 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1929 nr 44 poz. 369 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1929 r. w sprawie zmiany zakresu terytorjalnego działania okręgowych urzędów ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie i Lwowie.
Dz.U. 1929 nr 44 poz. 368 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 maja 1929 r. w sprawie opustu od cen, oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa, wydawane na koszt kas chorych i wydawania tych lekarstw.
Dz.U. 1929 nr 44 poz. 367 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych: 1. Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie polskich robotników rolnych, wraz z Protokółem końcowym, 2. Porozumienia w sprawie rekrutacji, pośredniczenia i kontraktowania, jako też przejazdu polskich sezonowych robotników rolnych, 3. Porozumienia w sprawie polskich robotników rolnych, którzy przybyli do Niemiec przed 31 grudnia 1925 roku i tamże pozostali, podpisanych w Warszawie dnia 24 listopada 1927 roku.
Dz.U. 1929 nr 44 poz. 366 wygaśnięcie aktu Konwencja w sprawie polskich robotników rolnych, podpisana w Warszawie dnia 24 listopada 1927 r. (zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1928 r.).
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 365 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1929 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 roku.
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 364 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1929 r. w sprawie wypowiedzenia przez Republikę Liberji międzynarodowej konwencji dotyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r., a przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 roku.
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1929 r. o ustaleniu siedzib i okręgów sądów grodzkich w powiecie rohatyńskim, w okręgu sądu okręgowego w Brzeżanach.
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 362 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1929 r. o włączeniu gminy Tarnogóry do okręgu sądu grodzkiego w Krasnymstawie.
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1929 r. o zniesieniu ograniczeń przemiału pszenicy.
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 360 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1929 r. o wyłączeniu przysiółków Bucze i Zagrody z gminy wiejskiej Mokrzyska, w powiecie brzeskim, województwie krakowskiem i utworzeniu z nich gminy wiejskiej pod nazwą Bucze, w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 359 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Dziembrów w powiecie szczuczyńskim, województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 358 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1929 r. o współdziałaniu organów policji państwowej z opiekunami społecznymi.
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 357 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 maja 1929 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 356 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 kwietnia 1929 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 23 lutego 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie cjanków, żelazocjanków, błękitów oraz ługu potasowego.
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 355 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 marca 1929 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji prawosławnej w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 354 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1929 r. o rozszerzeniu granic miasta Brześcia n/Bugiem w powiecie brzeskim, województwie poleskiem.
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 353 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, dotyczącej nadzoru nad handlem międzynarodowym bronią, amunicją i sprzętem wojennym, deklaracji, dotyczącej terytorjum Ifni, protokółu podpisania i aktu końcowego konferencji nadzoru nad handlem międzynarodowym bronią, amunicją i sprzętem wojennym, podpisanych w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1929 nr 42 poz. 352 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1929 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach karnych.
Dz.U. 1929 nr 41 poz. 351 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1929 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Grecki Konwencji Handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką, zawartej w Warszawie dnia 17 kwietnia 1925 roku.
Dz.U. 1929 nr 41 poz. 350 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Spraw Wewnętrznych o organizacji przytułków, domów pracy dobrowolnej i przymusowej.
Dz.U. 1929 nr 41 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zwolnienia od obowiązku ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy budowli fabrycznych, obciążonych pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego.
Dz.U. 1929 nr 41 poz. 348 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 maja 1929 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 lutego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.
Dz.U. 1929 nr 41 poz. 347 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1929 r. rozciągające przepisy dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa wołyńskiego.
Dz.U. 1929 nr 41 poz. 346 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 kwietnia 1929 r. o zmianie przepisów zawartych w art. 155 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem w zastosowaniu na terenie województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1929 nr 40 poz. 345 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 czerwca 1929 r. w sprawie uchylenia ceł wywozowych od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1929 nr 40 poz. 344 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 13 maja 1929 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o ochotniczych lotach ćwiczebnych.
Dz.U. 1929 nr 40 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 23 marca 1929 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych zmieniające rozporządzenie z dnia 12 września 1927 r. o organizacji urzędów dróg wodnych.
Dz.U. 1929 nr 39 poz. 342 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 24 maja 1929 r. w sprawie zniesienia Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Turku.
Dz.U. 1929 nr 39 poz. 341 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 maja 1929 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1929 r. w sprawie poboru w okresie od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. nadzwyczajnego 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych.
Dz.U. 1929 nr 39 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 kwietnia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego oraz produktów ryżowych.
Dz.U. 1929 nr 39 poz. 339 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 marca 1929 r. w sprawie podziału wojewódzkiego prawa odpędu pomiędzy gorzelnie rolnicze.
Dz.U. 1929 nr 39 poz. 338 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1929 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa.
Dz.U. 1929 nr 38 poz. 337 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Rad do Konwencji Geodezyjnej Bałtyckiej, podpisanej w Helsingforsie dnia 31 grudnia 1925 r.
Dz.U. 1929 nr 38 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1929 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1929 nr 38 poz. 335 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 maja 1929 r. w sprawie ustanowienia cen detalicznej sprzedaży cygar w mniejszych opakowaniach.
Dz.U. 1929 nr 38 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1929 r. o zmianie statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1929 nr 37 poz. 333 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1928 r. w sprawie stwierdzenia, że złożenie przez Rząd Szwajcarski dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji Międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 roku, obejmuje również Księstwo Liechtenstein.
Dz.U. 1929 nr 37 poz. 332 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1928 r. w sprawie stwierdzenia, że złożenie przez Rząd Szwajcarski dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji Międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 roku, obejmuje również Księstwo Liechtestein.
Dz.U. 1929 nr 37 poz. 331 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 15 kwietnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania art. 53 ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1929 nr 37 poz. 330 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1929 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.
Dz.U. 1929 nr 37 poz. 329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o wyłączeniach dla utrzymania na odpowiedniej wysokości kultury rolnej i meljoracyj rolnych.
Dz.U. 1929 nr 37 poz. 328 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zmianie granic powiatów: baranowickiego i stołpeckiego w województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1929 nr 36 poz. 327 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów: Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1929 r. w sprawie przechowywania taśmy celuloidowej (filmu).
Dz.U. 1929 nr 36 poz. 326 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 16 maja 1929 r. o ustanowieniu ulgi celnej na nasiona drzew iglastych.
Dz.U. 1929 nr 36 poz. 325 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 kwietnia 1929 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych.
Dz.U. 1929 nr 35 poz. 324 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1929 r. o podwyższeniu wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z roku 1924.
Dz.U. 1929 nr 35 poz. 323 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 lutego 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Spraw Wewnętrznych o sposobie badania i wymaganych warunkach stanu zdrowia kandydatów na członków załogi oraz członków załogi statków powietrznych, o zakresie egzaminów teoretycznych i praktycznych, o składzie komisji egzaminacyjnej i zakresie uprawnień, wypływających ze świadectwa uzdolnienia i upoważnienia (licencji) oraz o warunkach udzielania tudzież cofnięcia i terminach ważności upoważnień (licencyj).
Dz.U. 1929 nr 35 poz. 322 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 1929 r. o przepisach regulujących prowadzenie przemysłu gospodniego w Warszawie i Poznaniu na czas trwania Powszechnej Wystawy Krajowej.
Dz.U. 1929 nr 35 poz. 321 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 1929 r. o wynagrodzeniu opiekunów sądowych.
Dz.U. 1929 nr 35 poz. 320 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 1929 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie sierpeckim w okręgu sądu okręgowego w Płocku.
Dz.U. 1929 nr 35 poz. 319 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Pińsk w powiecie pińskim, województwie poleskiem.
Dz.U. 1929 nr 35 poz. 318 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zniesieniu powiatu kosowskiego w województwie poleskiem i utworzeniu z jego terytorjum powiatu iwacewickiego z siedzibą władz powiatowych w Iwacewiczach w temże województwie.
Dz.U. 1929 nr 35 poz. 317 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zmianie granic miasta Bolechowa w powiecie dolińskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1929 nr 35 poz. 316 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zmianie granic powiatów lipnowskiego i sierpeckiego w województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 34 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 marca 1929 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o wykonaniu art. 61 ustęp ostatni ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym z dnia 23 maja 1924 r.
Dz.U. 1929 nr 33 poz. 314 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 maja 1929 r. w sprawie ustanowienia cennika detalicznej sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1929 nr 33 poz. 313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. w sprawie przekazania czynności b. Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie w zakresie szkolnictwa rolniczego organom państwowym.
Dz.U. 1929 nr 33 poz. 312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. w sprawie likwidacji praw i obowiązków b. Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie w zakresie krajowego patronatu spółdzielni rolniczych.
Dz.U. 1929 nr 33 poz. 311 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Turznice w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 33 poz. 310 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Równa w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem i włączeniu jej terytorjum do gminy wiejskiej Świniary w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1929 nr 33 poz. 309 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zaliczeniu osady Wołożyn w powiecie wołożyńskim, województwie nowogródzkiem w poczet miast i o rozszerzeniu granic tego miasta.
Dz.U. 1929 nr 33 poz. 308 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zaliczeniu osady (miasteczka) Mołodeczno w powiecie mołodeczańskim, województwie wileńskiem w poczet miast i włączeniu do nowoutworzonego miasta niektórych osiedli.
Dz.U. 1929 nr 33 poz. 307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o utworzeniu powiatu szczuczyńskiego w województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1929 nr 32 poz. 306 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Komunikacji i Robót Publicznych z dnia 20 kwietnia 1929 r. w sprawie uzupełnienia wykazu przedsiębiorstw, wyliczonych w art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ulgach dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych.
Dz.U. 1929 nr 32 poz. 305 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o urzędowem badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.
Dz.U. 1929 nr 32 poz. 304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. w sprawie wznowienia działalności komisji weryfikacyjnej dla funkcjonarjuszów państwowych województwa śląskiego.
Dz.U. 1929 nr 32 poz. 303 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 1929 r. o wprowadzeniu zmian w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1926 r. o sprawowaniu dowództwa nad siłami zbrojnemi w czasie pokoju i o ustanowieniu Generalnego Inspektora sił zbrojnych.
Dz.U. 1929 nr 31 poz. 302 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 maja 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie wprowadzenia odchyleń od "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych" oraz "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych" przy stosowaniu tych regulaminów w ruchu tymczasowym na kolei Warszawa Młocińska-Łomianki.
Dz.U. 1929 nr 31 poz. 301 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 maja 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie regulaminu przewozowego dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1929 nr 31 poz. 300 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 1929 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego ze Strykowa do Głowna w powiecie brzezińskim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1929 nr 31 poz. 299 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 kwietnia 1929 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 listopada 1926 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji mojżeszowej w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1929 nr 31 poz. 298 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Spraw Zagranicznych z dnia 5 kwietnia 1929 r. w sprawie utraty obywatelstwa Państwa Polskiego wskutek niespełnienia obowiązku służby wojskowej.
Dz.U. 1929 nr 31 poz. 297 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Warszawie dnia 26 kwietnia 1928 r. Protokółu Dodatkowego do Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Norwegją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 r.
Dz.U. 1929 nr 31 poz. 296 obowiązujący Protokół dodatkowy do Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegji z dnia 22 grudnia 1926 r., podpisany w Warszawie dnia 26 kwietnia 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1929 r.).
Dz.U. 1929 nr 30 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 16 kwietnia 1929 r. w sprawie sposobu pobierania opłat za prace meljoracyjne dokonywane przy przebudowie ustroju rolnego.
Dz.U. 1929 nr 30 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 16 kwietnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa o pomocy kredytowej na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.
Dz.U. 1929 nr 30 poz. 293 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych i Ministrem Skarbu z dnia 16 kwietnia 1929 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.
Dz.U. 1929 nr 30 poz. 292 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Zalesie w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1929 nr 30 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 kwietnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustanowienia opiekunów społecznych i sposobu wykonywania przez nich obowiązków.
Dz.U. 1929 nr 30 poz. 290 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1929 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1926 r. w sprawie ruchu samochodowego, motocyklowego i rowerowego przez granicę celną Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1929 nr 30 poz. 289 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1929 r. w sprawie zmiany wyjaśnień uzupełniających taryfę celną.
Dz.U. 1929 nr 30 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu ceny sprzedażnej spirytusu bezwodnego do celów napędowych.
Dz.U. 1929 nr 29 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1929 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na zaliczone do III kategorji stanowiska komorników sądów grodzkich w okręgach sądu okręgowego w Katowicach.
Dz.U. 1929 nr 29 poz. 286 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu tymczasowego między Polską a Litwą, dotyczącego ułatwień przyznanych mieszkańcom-właścicielom gruntów, położonych po obu stronach linji administracyjnej polsko-litewskiej, przeciętych lub oddzielonych wspomnianą linją, podpisanego w Królewcu dnia 7 listopada 1928 r.
Dz.U. 1929 nr 29 poz. 285 wygaśnięcie aktu Układ tymczasowy między Polską a Litwą, dotyczący ułatwień przyznanych mieszkańcom-właścicielom gruntów, położonych po obu stronach linji administracyjnej polsko-litewskiej, przeciętych lub oddzielonych wspomnianą linją, podpisany w Królewcu dnia 7 listopada 1928 roku.
Dz.U. 1929 nr 29 poz. 284 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1929 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Protokółu, podpisanego w Moskwie dnia 9 lutego 1929 r., pomiędzy Estonją, Łotwą, Polską, Rumunją i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, w sprawie wprowadzenia w życie Traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku.
Dz.U. 1929 nr 29 poz. 283 Protokół podpisany w Moskwie, dnia 9 lutego 1929 r. pomiędzy Estonją, Łotwą, Polską, Rumunją i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, dotyczący wejścia w życie Traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 1929 r.).
Dz.U. 1929 nr 28 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1929 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1929 nr 28 poz. 281 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1929 r. o przeniesieniu siedziby wydziału hipotecznego przy sądzie grodzkim w Aleksandrowie Kujawskim z Nieszawy do Aleksandrowa Kujawskiego.
Dz.U. 1929 nr 28 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 marca 1929 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy narzędzi mierniczych niektórych rodzajów przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1929 nr 28 poz. 279 Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 1929 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowego Protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1929 nr 28 poz. 278 obowiązujący Protokół dotyczący zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych.
Dz.U. 1929 nr 27 poz. 277 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 kwietnia 1929 r. o przyznaniu "Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 r. w Poznaniu" ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1929 nr 27 poz. 276 Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o uregulowaniu stanu hipotecznego nieruchomości, oddanych w toku parcelacji w posiadanie nabywców, na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1929 nr 27 poz. 275 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o taksie notarjalnej.
Dz.U. 1929 nr 26 poz. 274 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1929 r. w sprawie przystąpienia Konga belgijskiego i Terytorjum Ruanda-Urundi do międzynarodowego porozumienia dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych, podpisanego w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.
Dz.U. 1929 nr 26 poz. 273 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1929 r. o ustaleniu siedzib i okręgów sądów grodzkich w powiecie strzyżowskim, w okręgu sądu okręgowego w Rzeszowie.
Dz.U. 1929 nr 26 poz. 272 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1929 r. w sprawie poboru w okresie od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. nadzwyczajnego 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych.
Dz.U. 1929 nr 26 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 marca 1929 r. w sprawie sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tytoniowego.
Dz.U. 1929 nr 26 poz. 270 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 11 marca 1929 r. o odszkodowaniu z powodu utraty życia lub całkowitej utraty zdolności do pracy przez oficerów i szeregowych Policji Państwowej, wskutek popełnionych na nich w związku ze służbą czynów karygodnych, względnie nieszczęśliwych wypadków doznanych przez nich z powodu lub w czasie pełnienia obowiązków służbowych.
Dz.U. 1929 nr 26 poz. 269 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o przekazywaniu na własność Funduszowi Kwaterunku Wojskowego nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 268 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1929 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez policję państwową.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 267 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1929 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. o uwłaszczeniu w województwach wschodnich.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 266 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 marca 1929 r. o przyznawaniu przez Dyrekcję Polskiego Monopolu Tytoniowego kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 marca 1929 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 1924 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego postanowieniami, dotyczącemi dodatku asystencyjnego.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1929 r. w sprawie ustalenia warunków, wymaganych dla przejścia oficerów mianowanych w rezerwie Marynarki Wojennej do korpusu oficerów zawodowych Marynarki Wojennej.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1929 r. w sprawie ustalenia warunków, wymaganych dla uzyskania stopnia podporucznika w rezerwie Marynarki Wojennej.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 261 Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o sprzedaży nieruchomości w Wisłoujściu na obszarze W. M. Gdańska.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 260 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o wystawianiu skryptów dłużnych i pokwitowań przez osoby, nieumiejące lub niemogące pisać.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 259 Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o zmianie wymogów do wykonywania zawodu adwokackiego na obszarze sądów apelacyjnych w Krakowie, Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 258 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 257 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 256 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w sprawie zatwierdzenia zgłoszonego przez Rząd Polski w dniu 14 października 1920 r. przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji o pokojowem załatwianiu sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1929 nr 25 poz. 255 Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o poborze rekruta w 1929 roku.
Dz.U. 1929 nr 24 poz. 254 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych z dnia 27 marca 1929 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. w sprawie uwłaszczenia b. czynszowników, b. wolnych ludzi i długoletnich dzierżawców w województwach: nowogródzkiem, poleskiem, wołyńskiem, okręgu administracyjnym wileńskim, oraz w powiatach: grodzieńskim, wołkowyskim, bielskim, białostockim i sokólskim województwa białostockiego.
Dz.U. 1929 nr 24 poz. 253 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Hawrylak i Obertyn w powiecie horodeńskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1929 nr 24 poz. 252 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1929 r. o przekazaniu niektórym wojewodom uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie wykonywania nadzoru nad samorządem terytorjalnym.
Dz.U. 1929 nr 24 poz. 251 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Komunikacji i Robót Publicznych z dnia 12 stycznia 1929 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie przekazania Komisarzowi Rządu m. stoł. Warszawy niektórych decyzyj.
Dz.U. 1929 nr 24 poz. 250 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o przekazaniu Państwowemu Bankowi Rolnemu likwidacji Krajowej Komisji dla Włości rentowych.
Dz.U. 1929 nr 24 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie brzmienia § 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Dz.U. 1929 nr 24 poz. 248 Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o utworzeniu państwowej fundacji pod nazwą "Wieś Kościuszkowska".
Dz.U. 1929 nr 24 poz. 247 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o opłatach od ogierów, nieposiadających świadectw uznania.
Dz.U. 1929 nr 24 poz. 246 Ustawa z dnia 13 marca 1929 r. o umowach sprzedaży lub przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości ziemskich na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1929 nr 24 poz. 245 Ustawa z dnia 7 marca 1929 r. o bezpłatnem odstąpieniu gruntu państwowego Towarzystwu Przyjaciół Szkoły Średniej w Kamiennej-Skarżysku.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 244 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Hajnówka w powiecie bielskim, województwie białostockiem.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 243 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie granic gmin Balla Wielka i Wołłowiczowce w powiecie augustowskim, województwie białostockiem.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 242 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Radomiu.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Lublinie.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 240 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Chrzanowie.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 239 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Częstochowie.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 238 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1929 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Lublinie.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 237 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1929 r. wydane: co do punktów 7-9 oraz 11 § 1 oraz co do ustępu drugiego § 6 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości; co do punktu 13 § 1 w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Reform Rolnych; co do punktu 15 § 1 w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Reform Rolnych i Robót Publicznych; co do punktu 25 § 1 w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości oraz Przemysłu i Handlu; co do punktu 14 § 1 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych; co do punktu 18 § 1 w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej; co do punktów 19 i 20 § 1 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji; co do punktów 27, 31 i 33 § 1 w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych; co do punktów 29 i 30 § 1 w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów; co do punktu 34 § 1 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu - a zmieniające rozporządzenie wykonawcze do ustawy o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 236 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach handlu i godzinach otwarcia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 235 Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. zmieniająca art. 5 i 38 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 234 Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 233 Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o przedłużeniu terminu do składania zgłoszeń o przerachowanie wkładek oszczędnościowych, złożonych w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 232 Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia wewnętrznej pożyczki państwowej do wysokości 100.000.000 zł. w złocie.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 231 Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy skarbowej z dnia 22 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 230 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 marca 1929 r. w sprawie ratyfikacji traktatu ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Warszawie dnia 22 listopada 1927 roku.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 229 uchylony Ustawa z dnia 7 marca 1929 r. zmieniająca częściowo brzmienie art. 24 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 228 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 lutego 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji, dotyczącej ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 227 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Skarbu, Ministra Rolnictwa oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1929 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 grudnia 1928 r., wydanem w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie przekształcenia sądów przemysłowych w Bielsku, Krakowie i Lwowie na sądy pracy oraz zmiany granic okręgów niektórych z tych sądów.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 226 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Skarbu, Ministra Rolnictwa oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1929 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 grudnia 1928 r. o ustanowieniu sądu pracy w Drohobyczu.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 225 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1929 r. o zniesieniu gmin wiejskich Honczary, Mackiszki i Siedliszcze, utworzeniu gminy wiejskiej Woronowo oraz zmianie granic niektórych gmin wiejskich na obszarze powiatu lidzkiego w województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 224 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1929 r. o zniesieniu gmin wiejskich Czerniewicze, Stefanpol, Tumiłowicze i Wierzchnie, utworzeniu gminy wiejskiej Hołubicze oraz zmianie granic gmin wiejskich w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 223 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1929 r. o zniesieniu gmin wiejskich Michałowo i Zabłociszki oraz zmianie granic gmin wiejskich na obszarze powiatu święciańskiego w województwie wileńskiem.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 222 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 marca 1929 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej, obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 221 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1928 r. do 30 września 1929 r. pomiędzy poszczególne cukrownie.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrznych o opłatach za czynności lekarzy i chemików, jako biegłych sądowych.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 219 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o utworzeniu Warszawskiej Izby Rolniczej.
Dz.U. 1929 nr 21 poz. 218 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 marca 1929 r. o uldze celnej na mace.
Dz.U. 1929 nr 21 poz. 217 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 marca 1929 r. o rejestracji pretensyj z tytułu emerytur i złożonych składek emerytalnych b. pracowników byłych rosyjskich kolei rządowych.
Dz.U. 1929 nr 21 poz. 216 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1929 r. w sprawie zmiany nazwy ewidencyj katastru podatku gruntowego w okręgach administracyjnych izb skarbowych we Lwowie i w Krakowie oraz w cieszyńskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1929 nr 21 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 7 stycznia 1929 r. w sprawie regulaminu specjalnego, którego złożenie z wynikiem pomyślnym może uprawniać do odbycia skróconej czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1929 nr 21 poz. 214 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1929 r. w sprawie zakazu przywozu mąki pszennej i mąki żytniej.
Dz.U. 1929 nr 21 poz. 213 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 lutego 1929 r. w sprawie ratyfikacji konwencji i umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Sztokholmie dnia 28 sierpnia 1924 roku wraz z odnośnemi regulaminami wykonawczemi.
Dz.U. 1929 nr 21 poz. 212 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 lutego 1929 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Polską a Niemcami o administracji odcinków rzek Noteci (Netze) i Głdy (Kuddow), stanowiących granicę, jak również o żegludze po tych odcinkach, podpisanej w Pile dnia 14 marca 1925 roku.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 211 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 25 marca 1929 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym na buhajami.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 210 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 15 marca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa w sprawie kursu obligacyj 5% Państwowej Renty Ziemskiej opiewającej na złote w złocie na rok 1929.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 209 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Bogdanówka w powiecie makowskim, województwie krakowskiem i włączeniu jej terytorjum do gminy wiejskiej Skomielna Czarna w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 208 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Rokocin w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 207 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Młynki w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 206 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Pieleszewo w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 205 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Ciechocino w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 204 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Wawrowice w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 203 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Napromek w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 202 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Nowy Glińcz i o utworzeniu z jego terytorjum gminy wiejskiej Glińcz w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 201 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Gubiny w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 200 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Milewko w powiecie gniewskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 199 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Pawłowo w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 198 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. w sprawie utworzenia gminy Dalnepole w powiecie szamotulskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 197 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o połączeniu gmin wiejskich Maślęcin i Strychowo w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 196 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Ropczyce w powiecie ropczyckim, województwie krakowskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zmianie granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych w Brodach i w Kamionce Strumiłowej oraz o utworzeniu obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Radziechowie w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zmianie granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych w Brodach, w Brzeżanach i w Złoczowie oraz o utworzeniu obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Zborowie w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 193 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o utworzeniu obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Przeworsku i o zmianie granic obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Łańcucie w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych w Białej i Wadowicach i o utworzeniu obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Oświęcimiu w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 191 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zmianie granic powiatów skałackiego i kopyczynieckiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 190 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu powiatu peczeniżyńskiego w województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 189 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zmianie granic powiatów radomskowskiego i piotrkowskiego w województwie łódzkiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 188 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie granic powiatów hrubieszowskiego i zamojskiego w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 187 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o rozszerzeniu granic miasta Brześcia n/B. w powiecie brzeskim, województwie poleskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 186 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie granic miasta Janowa w powiecie Gródek Jagielloński, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 185 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o rozszerzeniu granic miasta Parczewa w powiecie włodawskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 184 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zmianie granic miasta Jordanowa w powiecie makowskim, województwie krakowskiem.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 183 Ustawa skarbowa z dnia 25 marca 1929 r. na okres od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 22 marca 1929 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanemi i wykonywania projektów (planów) tych robót.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 marca 1929 r. o taryfie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 180 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lutego 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie cjanków, żelazocjanków, błękitów oraz ługu potasowego.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 179 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Tarnawatka i Majdan Sopocki w powiecie tomaszowskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 178 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Łysobyki i Gułów w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 177 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Czyżówka w powiecie chrzanowskim, województwie krakowskiem i włączeniu jej terytorjum do gminy wiejskiej Płoki w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 176 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Lasocin i Ożarów w powiecie opatowskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 175 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Rzeżuśnia i Jaksice w powiecie miechowskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1924 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla urzędników i państwowych funkcjonarjuszów niższych w służbie podlegającej Ministrowi Kolei, ich rodzin, emerytów oraz etatowych pracowników państwowych kolei żelaznych.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. w sprawie przekazania innym organom niektórych czynności Policji Państwowej, przewidzianych w ustawie postępowania karnego z 1864 r.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1929 r. w sprawie przekazania innym organom niektórych czynności Policji Państwowej, przewidzianych w postępowaniu sądowem na obszarze, na którym obowiązuje ustawa o postępowaniu cywilnem z 1877 r.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. w sprawie przekazania innym organom niektórych funkcyj Policji Państwowej przewidzianych w ustawie postępowania sądowego cywilnego z 1864 r.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. w sprawie bezpłatnego odstąpienia gminie m. Krakowa gruntów państwowych na cele rozszerzenia cmentarza Rakowickiego.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 169 Ustawa z dnia 7 marca 1929 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 168 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1929 r. w sprawie zmian w organizacji kas skarbowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 167 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Nałęczów i o zmianie granic niektórych gmin wiejskich na obszarze powiatu puławskiego, w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 166 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Tyniec i Opatówek w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 165 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Wodynie i Skórzec w powiecie siedleckim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 164 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin Jeziorko i Bąków w powiecie łowickim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 163 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Ratowo i Unierzyż w powiecie mławskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 162 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin Radzików i Helenów w powiecie błońskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 161 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Mostowo i Dąbrowa w powiecie mławskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 160 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Błędów i Rykały w powiecie grójeckim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 159 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zmianie granic miasta Tomaszowa w powiecie tomaszowskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 158 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zmianie granic gminy Mrzezino i obszaru dworskiego Poczernino w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 157 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zmianie granic miasta Białej w powiecie rawskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 156 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kamienica w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 155 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Morawina oraz gmin wiejskich Wygoda Plugawska i Mieleszówka w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem i włączeniu ich terytorjów do gminy wiejskiej Skarydzew w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 154 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kamionka w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 153 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Lewino w powiecie morskim, województwie pomorskiem i utworzeniu z jego terytorjum samoistnej gminy.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Bielawki w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 151 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Krajenki w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 150 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. w sprawie zniesienia obszaru dworskiego Karolewo w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 149 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Chmielno w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 148 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Pisienica w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. w sprawie połączenia gmin Kurlandja i Jeziorki w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 146 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Kopanina w powiecie szamotulskim.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 145 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Suczyn w powiecie bydgoskim, województwie poznańskiem i włączeniu jej terytorjum do miasta Fordon w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 144 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Borzechowo Nowe, w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem i włączeniu jej terytorjum do gminy wiejskiej Borzechowo w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1929 nr 18 poz. 143 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Nowe Wałdowo w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem i włączeniu jej terytorjum do gminy wiejskiej Wałdowo w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1929 nr 17 poz. 142 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1929 r. o utworzeniu w Brześciu n/B. wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1929 nr 17 poz. 141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1929 r. o nadaniu nowego statutu Pomorskiej Izbie Rolniczej.
Dz.U. 1929 nr 17 poz. 140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1929 r. o nadaniu nowego statutu Wielkopolskiej Izbie Rolniczej.
Dz.U. 1929 nr 17 poz. 139 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. w sprawie ratyfikacji Protokółu, podpisanego w Moskwie dnia 9 lutego 1929 r. pomiędzy Republiką Estońską, Republiką Łotewską, Rzecząpospolitą Polską, Królestwem Rumunji i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, o niezwłocznem wprowadzeniu w życie w stosunkach pomiędzy powyższemi Państwami traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1929 nr 16 poz. 138 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1929 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o osobistych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1929 nr 16 poz. 137 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1929 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie radomskowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.
Dz.U. 1929 nr 16 poz. 136 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1929 r. o zakazie używania francuskich nazw regjonalnych.
Dz.U. 1929 nr 16 poz. 135 uchylony Ustawa z dnia 19 lutego 1929 r. w sprawie uzupełnienia niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnem.
Dz.U. 1929 nr 16 poz. 134 Ustawa z dnia 19 lutego 1929 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych, a w szczególności zmiany niektórych przepisów ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. oraz ustawy z dnia 18 marca 1920 r.
Dz.U. 1929 nr 16 poz. 133 Ustawa z dnia 13 lutego 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji o kolizjach ustawodawstw, dotyczących skutków małżeństwa w dziedzinie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i w dziedzinie spraw majątkowych małżonków, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 roku.
Dz.U. 1929 nr 16 poz. 132 Ustawa z dnia 13 lutego 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji, dotyczącej uregulowania kolizyj ustawodawstw w zakresie małżeństwa, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 roku.
Dz.U. 1929 nr 16 poz. 131 Ustawa z dnia 13 lutego 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji, dotyczącej uregulowania kolizyj ustawodawstw i jurysdykcyj w zakresie rozwodu i rozłączenia co do stołu i łoża, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 roku.
Dz.U. 1929 nr 15 poz. 130 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1929 r. w sprawie strawnego i drogowego dla organów sądowych w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1929 nr 15 poz. 129 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1929 r. o wynagrodzeniu sekretarzy sądowych i urzędników kancelaryjnych jako komorników w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie za wykonywanie czynności egzekucyjnych.
Dz.U. 1929 nr 15 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia wysokości i pobierania opłat za złożenie przesyłek i ładunków w państwowych hangarach portowych w Gdyni.
Dz.U. 1929 nr 15 poz. 127 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 marca 1929 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 roku.
Dz.U. 1929 nr 15 poz. 126 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 lutego 1929 r. w sprawie ceł wywozowych na drewno.
Dz.U. 1929 nr 15 poz. 125 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Krzynowłoga Wielka i Krzynowłoga Mała w powiecie przasnyskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 15 poz. 124 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kleniewo i Staroźreby w powiecie płockim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 14 poz. 123 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1929 r. w sprawie wymiany not między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem dotyczących zatwierdzenia umowy z dnia 12 sierpnia 1925 r. o stosowaniu ceł wywozowych, oraz protokółu końcowego.
Dz.U. 1929 nr 14 poz. 122 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1929 r. w sprawie zmian w organizacji ewidencyj katastru podatku gruntowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1929 nr 14 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1929 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonanie egzekucji przez organa gminne na polecenie władz sądowych i prokuratorskich.
Dz.U. 1929 nr 14 poz. 120 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1929 r. w sprawie zmiany granic powiatów: dubieńskiego i łuckiego w województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1929 nr 14 poz. 119 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1929 r. o zmianie granic powiatów: brasławskiego, dziśnieńskiego, postawskiego, wilejskiego i mołodeczańskiego w województwie wileńskiem.
Dz.U.1929 nr 14 poz. 118 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1929 r. o wyłączeniu osady młyńskiej Kożuchówka z gminy Godów w powiecie puławskim, województwie lubelskiem i o włączeniu jej do gminy Chodel w powiecie i województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 117 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin Boguszyce i Czerniewice w powiecie rawskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 116 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin Gradzanowo i Stawiszyn w powiecie sierpeckim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 115 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Lubania i Regnów w powiecie rawskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 114 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 lutego 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia roty przysięgi i wzoru oznaki dla strażników łowieckich.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 113 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 18 lutego 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie ustalania wartości drzewostanów ochronnych przy znoszeniu służebności w trybie przymusowym.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 112 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Rolnictwa w sprawie przymusu ubezpieczenia od ognia ruchomości w gospodarstwach rolnych, przymusu ubezpieczenia żywego inwentarza od wypadków śmierci oraz przymusu ubezpieczenia plonów od gradobicia.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 111 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1929 r. w sprawie udzielania zezwoleń na sprzedaż wyrobów tytoniowych specjalnych i importowanych.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 110 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Jastrzębiec w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 109 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Luszkówko w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1929 r. w sprawie zniesienia obszaru dworskiego Czarnylas w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 107 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1929 r. o zniesieniu obszarów dworskich Mszano i Lnianek w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 106 Ustawa z dnia 13 lutego 1929 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1928 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 marca 1926 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 105 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 lutego 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji, dotyczącej uregulowania opieki nad małoletnimi, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 roku.
Dz.U. 1929 nr 12 poz. 104 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 1929 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Łucku, Piotrkowie i Równem.
Dz.U. 1929 nr 12 poz. 103 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 lutego 1929 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1925 r. w sprawie taryfy, według której związki ubogich na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego mają zwracać koszty utrzymania ubogich.
Dz.U. 1929 nr 12 poz. 102 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1929 r. o ustaleniu wzoru monety niklowej wartości 1 złotego.
Dz.U. 1929 nr 12 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lutego 1929 r. o wycofaniu z obiegu biletów zdawkowych wartości pięciu złotych.
Dz.U. 1929 nr 12 poz. 100 Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Spraw Wojskowych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Rolnictwa, Reform Rolnych, Robót Publicznych, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów z dnia 26 lutego 1929 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych.
Dz.U. 1929 nr 12 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ustalenia roty przysięgi dla rzeczników patentowych.
Dz.U. 1929 nr 12 poz. 98 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1929 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Wysoka w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1929 nr 12 poz. 97 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1929 r. w sprawie powołania urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami.
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 96 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1929 r. o zmianie oświadczenia rządowego z dnia 7 grudnia 1928 roku w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska umowy handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 roku.
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 lutego 1929 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń.
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 94 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1929 r. o reorganizacji komisji szacunkowej do spraw podatku dochodowego przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Łasku w okręgu izby skarbowej w Łodzi.
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 93 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1929 r. o reorganizacji komisji szacunkowej do spraw podatku dochodowego przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Brzezinach w okręgu izby skarbowej w Łodzi.
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 7 lutego 1929 r. w sprawie ulgi celnej na saletrę wapniową z domieszką azotanu amonu.
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 91 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie bieli cynkowej.
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 90 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich na obszarze powiatu słonimskiego w województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 89 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu samoistnej gminy wiejskiej "Tarnogóra" w powiecie krasnystawskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 88 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 lutego 1929 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowego traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku.
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 87 uchylony Ustawa z dnia 22 stycznia 1929 r. zmieniająca art. 1 ustawy z dnia 23 lipca 1926 r. oraz art. I ustawy z dnia 2 marca 1927 r. o zmianie art. 112 ustawy o szkołach akademickich z dnia 13 lipca 1920 r.
Dz.U. 1929 nr 10 poz. 86 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Skórcz w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1929 nr 10 poz. 85 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 1929 r. o zmianie granic gmin wiejskich Tużyłów i Hołyń w powiecie kałuskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1929 nr 10 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1929 r. w sprawie ustalenia rabatów handlowych od dopuszczonych do sprzedaży w Polsce niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tytoniowego.
Dz.U. 1929 nr 10 poz. 83 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1929 r. w sprawie przesunięcia na rok podatkowy 1929 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1929 nr 10 poz. 82 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ceraty.
Dz.U. 1929 nr 10 p oz. 81 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1928 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 29 września 1928 r. o przyznawaniu koncesjonowanym sprzedawcom wyrobów tytoniowych kredytu na pobór tych wyrobów oraz o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych i podległych izbom urzędów skarbowych.
Dz.U. 1929 nr 10 poz. 80 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 23 listopada 1928 r. o prawach dyscyplinarnych poszczególnych przełożonych, organizacji i trybie postępowania komisyj dyscyplinarnych oraz postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko oficerom i szeregowym Straży Granicznej.
Dz.U. 1929 nr 9 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 26 stycznia 1929 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.
Dz.U. 1929 nr 9 poz. 78 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 18 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie obrabiarek.
Dz.U. 1929 nr 9 poz. 77 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 1929 r. o zmianie granic gmin: Kuflew i Chróściec w powiecie mińsko-mazowieckim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1929 nr 9 poz. 76 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 stycznia 1929 r. w sprawie zmiany granic gmin Kamionka i Mierzyce w powiecie wieluńskim, województwie łódzkiem.
Dz.U. 1929 nr 9 poz. 75 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1929 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1930.
Dz.U. 1929 nr 9 poz. 74 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1929 r. o ustaleniu na rok 1929 wykazu imiennego nieruchomości ziemskich, podlegających wykupowi przymusowemu.
Dz.U. 1929 nr 8 poz. 73 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 lutego 1929 r. o ustanowieniu ceł wywozowych na trzodę chlewną i mięso wieprzowe.
Dz.U. 1929 nr 8 poz. 72 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 17 stycznia 1929 r. w sprawie zniesienia powiatowego urzędu ziemskiego w Gdyni.
Dz.U. 1929 nr 8 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 17 stycznia 1929 r. w sprawie utworzenia powiatowego urzędu ziemskiego w Borszczowie.
Dz.U. 1929 nr 8 poz. 70 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 13 grudnia 1928 r. w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej tymczasowych nauczycieli szkół, podległych Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Dz.U. 1929 nr 8 poz. 69 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 stycznia 1929 r. o ogłaszaniu się lekarzy-dentystów.
Dz.U. 1929 nr 8 poz. 68 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 1929 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Huciska w powiecie bialskim, województwie krakowskiem i włączeniu jej terytorjum do gminy wiejskiej Wilkowice w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1929 nr 8 poz. 67 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1928 r. w sprawie zmiany granic gmin Sułów i Radecznica w powiecie zamojskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1929 nr 8 poz. 66 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1929 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1927 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Lwowa gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1929 nr 7 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1928 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o trybie ogłaszania uchwał Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych i innych decyzyj oraz o pokrywaniu kosztów likwidacyjnych.
Dz.U. 1929 nr 7 poz. 64 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 stycznia 1929 r. o ustanowieniu ulgi celnej na nasiona drzew iglastych.
Dz.U. 1929 nr 7 poz. 63 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 1929 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 roku o prawie prasowem.
Dz.U. 1929 nr 7 poz. 62 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 27 listopada 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianach w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 lipca 1924 r. wydanem w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 października 1923 r. o państwowych stypendjach oraz innych formach pomocy dla młodzieży akademickiej.
Dz.U. 1929 nr 7 poz. 61 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Robót Publicznych oraz Pracy i Opieki Społecznej o zakładach przemysłowych, działających przy pomocy siły wodnej.
Dz.U. 1929 nr 7 poz. 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1929 r. o zawieszeniu wypłaty zasiłków dla robotników rolnych i pozostałych po nich członków rodzin, na rzecz których niemieckie instytucje podejmują wypłatę rent z tytułu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1929 nr 7 poz. 59 Ustawa z dnia 12 stycznia 1929 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 26 września 1922 r., dotyczącej kwalifikacji zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych i ustawy z dnia 16 lipca 1924 r. w przedmiocie zmiany powyższej ustawy.
Dz.U. 1929 nr 7 poz. 58 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 stycznia 1929 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 26 kwietnia 1928 roku protokółu dodatkowego do traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Norwegją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 roku.
Dz.U. 1929 nr 7 poz. 57 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 stycznia 1929 r. w sprawie ratyfikacji traktatu ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r.
Dz.U. 1929 nr 7 poz. 56