Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1937 nr 301 poz. 468 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1937 nr 298 poz. 467 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1937 r. w sprawie sporządzania bilansów przez kantory wymiany.
M.P. 1937 nr 297 poz. 466 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1937 r. w sprawie sporządzania bilansów przez banki i domy bankowe.
M.P. 1937 nr 296 poz. 465 Obwieszczenie Ministerstwa Poczt i Telegrafów Nr BP 30 z dnia 1 grudnia 1937 r, w sprawie programów egzaminów ustnych dla uzyskania świadectw operatorów radiowych.
M.P. 1937 nr 295 poz. 464 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1937 r. o wysokości oprocentowania biletów skarbowych.
M.P. 1937 nr 295 poz. 463 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 17 grudnia 1937 r.
M.P. 1937 nr 294 poz. 462 Uchwała Komisji Obrotu Towarowego z dnia 20 listopada 1937 r. w sprawie instrukcji o doręczaniu zaświadczeń walutowych na wywóz towarów za granicę i do W. M. Gdańska, obowiązkach eksporterów oraz kontroli wpływu i rozliczeń waluty eksportowej.
M.P. 1937 nr 293 poz. 461 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 lipca 1937 r. o utworzeniu Państwowej Rady Sportu Lotniczego przy Ministrze Komunikacji.
M.P. 1937 nr 293 poz. 460 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1937 r. o wyznaczeniu terminów zebrań wyborczych i pierwszego zebrania pełnomocnicków w Wileńskim Towarzystwie Kredytowym Miejskim.
M.P. 1937 nr 292 poz. 459 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1937 r. w sprawie wprowadzenia w niektórych urzędach i podurzędach celnych wstępnego badania towarów.
M.P. 1937 nr 292 poz. 458 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 292 poz. 457 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 291 poz. 456 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 9 grudnia 1937 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w gminie Halemba.
M.P. 1937 nr 291 poz. 455 Decyzja Ministra Przemysłu i Handlu po porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych oraz Ministrem Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 24 listopada 1937 r. ustalająca prawo do ulg podatkowych "Elektrowni", Sp. z ogr. odp. w Monasterzyskach
M.P. 1937 nr 290 poz. 454 uchylony Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 listopada 1937 r. w sprawie wykazu dozwolonych do obrotu specyfików farmaceutycznych.
M.P. 1937 nr 289 poz. 453 Zarządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 1937 r. w sprawie powołania Komisji Rozbudowy Miast.
M.P. 1937 nr 289 poz. 452 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 grudnia 1937 r. w sprawie umorzenia 5-ej raty, płatnej 1 grudnia 1937 r. I serii 3% państwowej renty ziemskiej.
M.P. 1937 nr 288 poz. 451 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 grudnia 1937 r. w sprawie umorzenia 2-ej raty, płatnej dnia 1 grudnia 1937 r. II serii 3% państwowej renty ziemskiej.
M.P. 1937 nr 288 poz. 450 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 288 poz. 449 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 287 poz. 448 Ogłoszenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 grudnia 1937 r. w sprawie zmian w Wykazie statystycznym towarów, służącym za podstawę zgłoszeń do statystyki celnej.
M.P. 1937 nr 286 poz. 447 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 4 grudnia 1937 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1937 nr 286 poz. 446 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 3 grudnia 1937 r. w sprawie wylosowanych numerów obligacyj serii II 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1937 nr 285 poz. 445 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 listopada 1937 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w I kwartale 1938 r.
M.P. 1937 nr 285 poz. 444 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 285 poz. 443 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 284 poz. 442 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych.
M.P. 1937 nr 284 poz. 441 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o noszeniu i używaniu broni przez wartowników przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy"
M.P. 1937 nr 283 poz. 440 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 282 poz. 439 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 281 poz. 438 Orzeczenie Ministra Skarbu, wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie zwolnienia od opłat publicznych umowy o przeniesienie portfelu ubezpieczeń, zawartej pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń "Przezorność", Sp. Akc w Warszawie a Angielską Spółką Akcyjną Towarzystwo Ubezpieczeń "Prudential" w Warszawie.
M.P. 1937 nr 280 poz. 437 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych oraz Skarbu z dnia 4 października 1937 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Stomil S.A." w Poznaniu.
M.P. 1937 nr 280 poz. 436 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 280 poz. 435 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 280 poz. 434 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 280 poz. 433 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1937 nr 279 poz. 432 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 20 listopada 1937 r. ustalające dalszą listę agentów dewizowych, uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi.
M.P. 1937 nr 277 poz. 431 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 276 poz. 430 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1937 nr 275 poz. 429 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 listopada 1937 r. w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu kwalifikacyj naukowo-twórczych kandydatów na stanowiska kierowników wydziałów, działów i poddziałów Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego
M.P. 1937 nr 275 poz. 428 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o otwarciu sesji zwyczajnej Senatu.
M.P. 1937 nr 275 poz. 427 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o otwarciu sesji zwyczajnej Sejmu.
M.P. 1937 nr 274 poz. 426 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 października 1937 r.
M.P. 1937 nr 272 poz. 425 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1937 r. o zwolnieniu Instytutu Józefa Piłsudskiego, Poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski, od podatków i opłat.
M.P. 1937 nr 271 poz. 424 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 20 listopada 1937 r. w sprawie wylosowanych numerów obligacji 4% Pożyczki Konsolidacyjnej z r. 1936.
M.P. 1937 nr 270 poz. 423 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 15 listopada 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji II z 1935 r.
M.P. 1937 nr 268 poz. 422 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 12 listopada 1937 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w gminie Bytków.
M.P. 1937 nr 267 poz. 421 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 listopada 1937 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu torarowego polsko- bułgarskiego.
M.P. 1937 nr 265 poz. 420 Zarządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 10 listopada 1937 r. w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia Wyższej Użytecznosci "Polski Biały Krzyż" od podatku od nieruchomości i od lokali.
M.P. 1937 nr 264 poz. 419 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4% Premiowej Pożyczki Dolarowej serii III.
M.P. 1937 nr 263 poz. 418 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 1937 roku o zmianie nazwy miejscowości "Nowydwór" na "Nowy Dwór Bratiański" w powiecie lubawskim, województwie pomorskim.
M.P. 1937 nr 263 poz. 417 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1937 r. w sprawie dodatkowych kredytów na rok 1937/38.
M.P. 1937 nr 262 poz. 416 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 listopada 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa " Zakłady Przemysłowe K.J. Witwicki - Ska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
M.P. 1937 nr 261 poz. 415 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 listopada 1937 r. w sprawie wylosowanych bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1937 nr 260 poz. 414 Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność
M.P. 1937 nr 260 poz. 413 Zarządzenie o nadaniu Bronzowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 260 poz. 412 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 260 poz. 411 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 260 poz. 410 Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1937 nr 259 poz. 409 Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości
M.P. 1937 nr 258 poz. 408 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych oraz Skarbu z dnia 19 października 1937 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa" H. Cegielski, Sp. Akc" w Poznaniu
M.P. 1937 nr 257 poz. 407 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 listopada 1936 r. Nr BP- 26592/37 o nadaniu odznaczenia "Wawrzyn Akademicki".
M.P. 1937 nr 257 poz. 406 akt indywidualny Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 listopada 1936 r. Nr BP- 26592/37 o nadaniu odznaczenia "Wawrzyn Akademicki".
M.P. 1937 nr 256 poz. 405 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1937 nr 256 poz. 404 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1937 r. o zmianie czasu urzędowania urzędów celnych
M.P. 1937 nr 255 poz. 403 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1937 nr 255 poz. 402 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 254 poz. 401 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 254 poz. 400 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 251 poz. 399 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1937 nr 250 poz. 398 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 250 poz. 397 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 248 poz. 396 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 248 poz. 395 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 247 poz. 394 Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr L-IV/915/10/37 z dnia 18 października 1937 r. w sprawie czasowego zamknięcia do użytku publicznego lotniska w Łodzi.
M.P. 1937 nr 246 poz. 393 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 18 października 1937 r. w sprawie urzędów celnych, uprawnionych do odprawy celnej produktów pośrednich, służących do wyrobu barwników syntetycznych
M.P. 1937 nr 245 poz. 392 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 października 1937 r. o wydawaniu kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terenie Francji.
M.P. 1937 nr 244 poz. 391 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 października 1937 r. o wyznaczeniu terminów zebrań wyborczych i pierwszego zebrania pełnomocników w Towarzystwie Kredytowym miasta Łodzi.
M.P. 1937 nr 242 poz. 390 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 242 poz. 389 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 240 poz. 388 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 240 poz. 387 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 239 poz. 386 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 239 poz. 385 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 237 poz. 384 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 października 1937 r. w zmianie czasu urzędowania niektórych urzędów celnych
M.P. 1937 nr 236 poz. 383 Projekt orzeczenia w sprawie ustalenia okręgu ochrony górniczej źródeł mineralnych, znajdujących się na terenie gromady Milik wsi Muszyna- Wieś, powiat Nowy Sącz, województwa krakowskiego
M.P. 1937 nr 235 poz. 382 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 235 poz. 381 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 235 poz. 380 Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1937 nr 234 poz. 379 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 4 października 1937 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1937 nr 233 poz. 378 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 października 1937 r. w sprawie wylosowanych numerów obligacji serii II 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1937 nr 232 poz. 377 Decyzja Ministra Opieki Społecznej w sprawie ustanowienia zarządu państwowego nad majątkiem byłego "Baranowickiego Towarzystwa Pomocy Ubogim"
M.P. 1937 nr 231 poz. 376 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 231 poz. 375 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1937 nr 230 poz. 374 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 29 września 1937 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w gminie Janów.
M.P. 1937 nr 230 poz. 373 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 229 poz. 372 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 września 1937 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych urzędów celnych
M.P. 1937 nr 229 poz. 371 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 228 poz. 370 Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 września 1937 r. w sprawie dodatkowych kredytów na rok 1937/38
M.P. 1937 nr 227 poz. 369 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 226 poz. 368 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1937 nr 225 poz. 367 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 września 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1937 nr 223 poz. 366 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 221 poz. 365 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 220 poz. 364 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 220 poz. 363 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 220 poz. 362 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 218 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 września 1937 r. w sprawie uzupełniającego powołania przez zrzeszenie gospodarcze radcy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi
M.P. 1937 nr 217 poz. 360 uchylony Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr l-IV/960/77/37 z dnia 11 września 1937 r. w sprawie istniejących na obszarze Polski szybowisk
M.P. 1937 nr 217 poz. 359 Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr l-IV/915/7/37 z dnia 11 września 1937 r. w sprawie robót rolnych na lotnisku w Łucku
M.P. 1937 nr 215 poz. 358 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1937 r. w sprawie przedłużenia okresu niezarządzania wyborów do rady miejskiej m. Łodzi
M.P. 1937 nr 214 poz. 357 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 10 września 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji I z r. 1935
M.P. 1937 nr 213 poz. 356 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 213 poz. 355 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 212 poz. 354 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 września 1937 r. o uzupełnieniu spisu urzędów celnych, w których może być dokonywane wstępne badanie towarów
M.P. 1937 nr 211 poz. 353 Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji z dnia 31 sierpnia 1937 r. w sprawie otwarcia do użytku publicznego lotniska w Suwałkach
M.P. 1937 nr 211 poz. 352 Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji z dnia 31 sierpnia 1937 r. w sprawie otwarcia do użytku publicznego lotniska w Brzeżanach
M.P. 1937 nr 210 poz. 351 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1937 r. w sprawie zmiany organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego
M.P. 1937 nr 210 poz. 350 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 września 1937 r. w sprawie rozciągnięcia na miejskie biuro statystyczne magistratu m. Bielska rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 1922 r. w przedmiocie nałożenia obowiązku na władze i organa państwowe dostarczania miejskim biurom statystycznynm posiadanych materiałów dla celów statystycznych
M.P. 1937 nr 209 poz. 349 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 2 września 1937 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1937 nr 209 poz. 348 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 208 poz. 347 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 sierpnia 1937 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w IV kwartale 1937 r.
M.P. 1937 nr 208 poz. 346 Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 września 1937 r. w sprawie dodatkowego kredytu na rok 1937/38
M.P. 1937 nr 207 poz. 345 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 28 sierpnia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w gminach Opatowice, Orzech, Rybna i Żyglinek w powiecie tarnogórskim
M.P. 1937 nr 207 poz. 344 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 28 sierpnia 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w gminach Kończyce i Pawłów w powiecie katowickim
M.P. 1937 nr 207 poz. 343 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1937 nr 206 poz. 342 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 6 września 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4 % premiowej pożyczki dolarowej serii III
M.P. 1937 nr 206 poz. 341 Okólnik "C" 79 Ministerstwa Skarbu z dnia 7 września 1937 r. L.D.IV 22415/3/37 w sprawie postępowania przy wywozie za zwrotem cła jęczmienia
M.P. 1937 nr 206 poz. 340 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu w Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 września 1937 r. o wykazie organizacji eksportowych uprawnionych do otrzymywania i wydawania zaświadczeń na wywóz za zwrotem cła jęczmienia standaryzowanego oraz określaniu standartów tego jęczmienia
M.P. 1937 nr 205 poz. 339 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie odebrania koncesji i zarządzenia likwidacji kantoru wymiany p.f. "Berisch Schiff, Kantor Wymiany w Sanoku"
M.P. 1937 nr 204 poz. 338 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 września 1937 r. w sprawie umorzonych obligacji 7 % Pożyczki Kolejowej z roku 1930
M.P. 1937 nr 203 poz. 337 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 203 poz. 336 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 202 poz. 335 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1937 r. o zasadach wykonywania czynności nadzorczych przez głównego inspektora i inspektorów wywozu jaj
M.P. 1937 nr 201 poz. 334 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 201 poz. 333 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 200 poz. 332 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 200 poz. 331 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 199 poz. 330 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 198 poz. 329 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1937 nr 197 poz. 328 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 197 poz. 327 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 196 poz. 326 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 196 poz. 325 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 195 poz. 324 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Grudziądza.
M.P. 1937 nr 195 poz. 323 Okólnik C. 72 Ministerstwa Skarbu z dnia 18 sierpnia 1937 r. L. D. IV. 20548/2/37 w sprawie odprawy celnej środków wywołujących szkodliwe skutki dla zdrowia.
M.P. 1937 nr 194 poz. 322 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 194 poz. 321 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 193 poz. 320 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 193 poz. 319 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 192 poz. 318 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 sierpnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wykazie instytucyj, za których pośrednictwem będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz szmat, skrawków tkanin, materii i wyrobów dzianych, oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tychże zaświadczeń.
M.P. 1937 nr 192 poz. 317 Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1937 r. w sprawie dodatkowego kredytu na rok 1937/38 na pomoc dla gospodarstw rolnych, dotkniętych klęskami żywiołowymi.
M.P. 1937 nr 191 poz. 316 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 191 poz. 315 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża zasługi
M.P. 1937 nr 189 poz. 314 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 10 sierpnia 1937 r. w sprawie wysokości premii w okresie budżetowym 1937/38 dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych po dniu 3 grudnia 1935 r. , oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych uzasadniających premiowanie.
M.P. 1937 nr 189 poz. 313 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 189 poz. 312 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 188 poz. 311 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 188 poz. 310 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 187 poz. 309 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 187 poz. 308 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 186 poz. 307 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 186 poz. 306 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 185 poz. 305 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 185 poz. 304 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 184 poz. 303 Okólnik C. 59 Ministerstwa Skarbu z dnia 29 lipca 1937 r. L. D. IV. 17624/2/37 w sprawie zmiany okólnika L.D. IV. 2370/2/37 z dnia 30 stycznia 1937 r. o wykorzystywaniu zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu dotyczących stosowania zniżonych stawek celnych taryfowych
M.P. 1937 nr 183 poz. 302 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 sierpnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wykazie instytucyj za których pośrednictwem będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz bekonów i innych przetworów mięsnych oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tych zaświadczeń.
M.P. 1937 nr 182 poz. 301 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 182 poz. 300 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 181 poz. 299 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 181 poz. 298 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 180 poz. 297 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 sierpnia 1937 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1937 nr 179 poz. 296 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 179 poz. 295 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 178 poz. 294 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości.
M.P. 1937 nr 177 poz. 293 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie instrukcji pocztowo-celnej
M.P. 1937 nr 177 poz. 292 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 lipca 1937 r. o zmianie opłat portowych
M.P. 1937 nr 177 poz. 291 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Rolnictwa I Reform Rolnych z dnia 3 lipca 1937 r. o uchyleniu zarządzeń Ministra Rolnictwa z dnia 22 września 1927 r. w sprawie gatunkowania, pomiaru i oznaczania wartości drewna i innych płodów leśnych oraz obliczania cen najmu i robót wymiarowych (akordowych) przy wyróbce drewna w lasach państwowych i z dnia 9 listopada 1928 r. o zmianie zarządzenia z dnia 22 września 1927 r.
M.P. 1937 nr 175 poz. 290 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 174 poz. 289 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1937 r. w sprawie kwoty emisji monet srebrnych, niklowych i brązowych.
M.P. 1937 nr 173 poz. 288 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1937 nr 173 poz. 287 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji nadzwyczajnej Senatu
M.P. 1937 nr 173 poz. 286 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji nadzwyczajnej Sejmu.
M.P. 1937 nr 172 poz. 285 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1937 r. o trybie udzielania pozwoleń na prawo wywozu pszenicy, żyta, produktów ich przemiału oraz owsa, objętych zakazem wywozu.
M.P. 1937 nr 172 poz. 284 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1937 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad b. majątkiem pocerkiewnym w Białej Podlaskiej, stanowiącym własność hipoteczną Jana Siłucha.
M.P. 1937 nr 171 poz. 283 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1937 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych urzędów i posterunków celnych
M.P. 1937 nr 170 poz. 282 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1937 r. w sprawie zmiany instrukcji z dnia 31 stycznia 1935 r. o postępowaniu przy odprawach celnych niektórych towarów.
M.P. 1937 nr 169 poz. 281 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 167 poz. 280 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 li0pca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa I Reform Rolnych o trybie postępowania przy wydawaniu zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz grzybów jadalnych: suszonych solonych i marynowanych, konserw rybnych i ogórków.
M.P. 1937 nr 166 poz. 279 Obwieszczenie Ministra przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1937 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o wykazie instytucyj uprawnionych do wydawania zaświadczeń eksportowych, wymienionych w par. 3 rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów
M.P. 1937 nr 166 poz. 278 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Kłobucka.
M.P. 1937 nr 165 poz. 277 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji nadzwyczajnej Senatu otwartej z dniem 17 lipca 1937 r., i o otwarciu nowej sesji nadzwyczajnej Senatu.
M.P. 1937 nr 165 poz. 276 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji nadzwyczajnej Sejmu otwartej z dniem 17 lipca 1937 r., i o otwarciu nowej sesji nadzwyczajnej Sejmu.
M.P. 1937 nr 164 poz. 275 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 13 lipca 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% premiowej pożyczki inwestycyjnej emisji II-ej z 1935 r.
M.P. 1937 nr 164 poz. 274 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Wieruszowa.
M.P. 1937 nr 164 poz. 273 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Łańcuta.
M.P. 1937 nr 163 poz. 272 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Pińska
M.P. 1937 nr 163 poz. 271 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 163 poz. 270 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 162 poz. 269 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie przedłużenia okresu niezarządzania wyborów do Rady Miejskiej m. Poznania.
M.P. 1937 nr 162 poz. 268 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu sesji nadzwyczajnej Senatu
M.P. 1937 nr 162 poz. 267 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu sesji nadzwyczajnej Sejmu
M.P. 1937 nr 161 poz. 266 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie przekazania czynności Generalnego Komisarza Zdawczego dla Górengo Śląska w zakresie odbioru i wydawania aktów Komisji Odbiorczo-Zdawczej w Poznaniu.
M.P. 1937 nr 160 poz. 265 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Inowrocławia.
M.P. 1937 nr 159 poz. 264 Przepisy Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z MInistrem Skarbu o noszeniu i używaniu broni przez pracowników Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
M.P. 1937 nr 158 poz. 263 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 2 lipca 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4% premiowej pożyczki dolarowej serii III
M.P. 1937 nr 157 poz. 262 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 lipca 1937 r. w sprawie wylosowanych bonów funduszu inwestycyjnego.
M.P. 1937 nr 156 poz. 261 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 156 poz. 260 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego z Gwiazda Orderu Odrodzenia Polski
M.P. 1937 nr 155 poz. 259 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 lipca 1937 r. w sprawie umorzonych obligacji 4% pożyczki konwersyjnej kolejowej.
M.P. 1937 nr 154 poz. 258 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 lipca 1937 r. w sprawie umorzenia 21 raty 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej z r. 1926.
M.P. 1937 nr 153 poz. 257 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1937 r. o zmianie nazwy osady Rohożnica w powiecie wołkowyskim, województwie białostockim.
M.P. 1937 nr 152 poz. 256 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 lipca 1937 r. w sprawie umorzenia, trzeciej raty 5% pożyczki konwersyjnej z roku 1924.
M.P. 1937 nr 152 poz. 255 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 152 poz. 254 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 151 poz. 253 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 151 poz. 252 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 150 poz. 251 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie nadania herbu miastu Konstantynowi Łódzkiemu.
M.P. 1937 nr 150 poz. 250 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1937 nr 149 poz. 249 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Krotoszyna.
M.P. 1937 nr 148 poz. 248 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1937 r. ustalające dalszą listę agentów dewizowych, uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi.
M.P. 1937 nr 148 poz. 247 Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 147 poz. 246 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1937 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych urzędów i posterunków celnych
M.P. 1937 nr 147 poz. 245 Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 146 poz. 244 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-węgierskiego.
M.P. 1937 nr 146 poz. 243 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1937 nr 145 poz. 242 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1937 r. o nadaniu 57 pułkowi piechoty wielkopolskiej nazwy " 57 pułk piechoty Karola II Króla Rumunii"
M.P. 1937 nr 144 poz. 241 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Myślenic.
M.P. 1937 nr 144 poz. 240 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 czerwca 1937 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych urzędów celnych
M.P. 1937 nr 144 poz. 239 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wykazie instytucyj, za których pośrednictwem będą wydawane zaświadczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu na wolny od cła wywóz obręczy wiklinowych oraz o trybie postępowania przy wydawaniu tych zaświadczeń
M.P. 1937 nr 143 poz. 238 Instrukcja Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów z dnia 15 czerwca 1937 r. o stosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych, zmienionego rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1933 r. (Dz.U. R.P. Nr 4, poz. 24) z dnia 28 stycznia 1934 r. (Dz.U. R.P. Nr 10, poz. 43, poz. 340)
M.P. 1937 nr 143 poz. 237 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji nadzwyczajnej Senatu.
M.P. 1937 nr 143 poz. 236 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji nadzwyczajnej Sejmu.
M.P. 1937 nr 142 poz. 235 Orzeczenie Ministra Skarbu, wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie zwolnienia od opłat publicznych umowy o przeniesienie portfelu ubezpieczeń, zawartej między Towarzystwem" Der Anker" Allgemaine Versicherungs Aktiengesellschaft w Wiedniu a Towarzystwem Ubezpieczeń na życie "Vita i Krakowskie" Sp. Akc. w Warszawie.
M.P. 1937 nr 141 poz. 234 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 czerwca 1937 r. o wydawaniu kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorium Kanady
M.P. 1937 nr 141 poz. 233 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 kwietnia 1937 r. o organizacji Rady Weterynaryjnej.
M.P. 1937 nr 140 poz. 232 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 czerwca 1937 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w III kwartale 1937 r.
M.P. 1937 nr 140 poz. 231 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1937 r. w sprawie nadania herbu miastu Pelplinowi.
M.P. 1937 nr 140 poz. 230 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 140 poz. 229 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1937 nr 139 poz. 228 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie utworzenia Państwowego Zakładu Elektrycznego w dolinie Prutu z siedzibą w Mikuliczynie
M.P. 1937 nr 139 poz. 227 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 139 poz. 226 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 138 poz. 225 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 138 poz. 224 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 138 poz. 223 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego i Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1937 nr 137 poz. 222 uchylony Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 maja 1937 r. w sprawie wykazu dozwolonych do obrotu specyfików farmaceutycznych.
M.P. 1937 nr 135 poz. 221 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 22 maja 1937 r. L.D.V.5255/1/37 w sprawie bonifikat przy spłacie należności podatku gruntowego za rok 1937.
M.P. 1937 nr 134 poz. 220 Instrukcja Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 czerwca 1937 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zezwoleń, przewidzianych w ustawie o ograniczeniu obrotu nieruchomościami, powstałymi po parcelacji
M.P. 1937 nr 134 poz. 219 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 134 poz. 218 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 133 poz. 217 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 133 poz. 216 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 133 poz. 215 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1937 nr 132 poz. 214 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 czerwca 1937 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-włoskiego
M.P. 1937 nr 132 poz. 213 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 132 poz. 212 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 131 poz. 211 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Kórnika.
M.P. 1937 nr 131 poz. 210 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Żnina.
M.P. 1937 nr 131 poz. 209 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1937 r. w porozumieniu Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie instrukcji do klasyfikacji gruntów ornych dla podatku gruntowego.
M.P. 1937 nr 130 poz. 208 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Chojnic.
M.P. 1937 nr 130 poz. 207 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 1937 r. o zmianie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Mysłowic.
M.P. 1937 nr 130 poz. 206 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 3 czerwca 1937 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego
M.P. 1937 nr 129 poz. 205 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 2 czerwca 1937 r. w sprawie składu Państwowej Rady Komunikacyjnej na okres trzyletni 1937-1940
M.P. 1937 nr 128 poz. 204 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Katowic.
M.P. 1937 nr 128 poz. 203 Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 czerwca 1937 r. w sprawie pobierania opłat konsularnych przez użycie znaczków konsularnych
M.P. 1937 nr 127 poz. 202 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 15 maja 1937 r. L.D.IV.8298/1/37 w sprawie zgłaszania do odprawy celnej samochodów i motocykli.
M.P. 1937 nr 127 poz. 201 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 21 maja 1937 r. L.D.IV.9870/2/37 w sprawie uzupełnienia wykazu środków leczniczych dozwolonych do przywozu na podstawie zaświadczeń wojewódzkiej władzy administracji ogólnej
M.P. 1937 nr 127 poz. 200 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 126 poz. 199 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 126 poz. 198 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 125 poz. 197 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1937 r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Komunalnych Kas Oszczędności w Katowicach
M.P. 1937 nr 125 poz. 196 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 125 poz. 195 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 125 poz. 194 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 124 poz. 193 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1937 r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Komunalnych Kas Oszczędności w Poznaniu.
M.P. 1937 nr 124 poz. 192 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 maja 1937 r. w sprawie przyznania praw papierów pupilarnych obligacjom II-ej 6% Pożyczki Inwestycyjnej m.st. Warszawy z 1937 r.
M.P. 1937 nr 123 poz. 191 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1937 r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Komunalnych Kas Oszczędności we Lwowie
M.P. 1937 nr 123 poz. 190 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o uzupełnieniu przedmiotu obrad Senatu podczas sesji nadzwyczajnej, otwartej z dniem 19 maja 1937 r.
M.P. 1937 nr 123 poz. 189 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o uzupełnieniu przedmiotu obrad Sejmu podczas sesji nadzwyczajnej, otwartej z dniem 19 maja 1937 r.
M.P. 1937 nr 122 poz. 188 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1937 r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie.
M.P. 1937 nr 122 poz. 187 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 maja 1937 r w sprawie dodatkowego kredytu na rok 1937/38 na pomoc dla gospodarstw rolnych, dotkniętych klęskami żywiołowymi.
M.P. 1937 nr 121 poz. 186 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota
M.P. 1937 nr 121 poz. 185 Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność
M.P. 1937 nr 121 poz. 184 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 121 poz. 183 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 120 poz. 182 Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 kwietnia 1937 r.
M.P. 1937 nr 119 poz. 181 Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. o zatwierdzeniu statutu Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego
M.P. 1937 nr 118 poz. 180 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaru województwa pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz powiatów szubińskiego i wyrzyskiego z dnia 7 maja 1937 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Specjalnej Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 1937 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle graficznym na obszarze województwa pomorskiego i powiatów bydgoskiego, szubińskiego, inowrocławskiego i wyrzyskiego.
M.P. 1937 nr 117 poz. 179 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 maja 1937 r. o zmianie zarządzenia z dnia 22 stycznia 1937 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń wywozowych oraz wydawania zaświadczeń walutowych
M.P. 1937 nr 117 poz. 178 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 117 poz. 177 Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 116 poz. 176 Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych oraz Ministrem Przemysłu i Handlu w przedmiocie wykonania zaleceń Międzynarodowego Komitetu Nieinterwencji w sprawy wewnętrzne Hiszpanii
M.P. 1937 nr 115 poz. 175 Instrukcja Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1937 r. o komisji egzaminacyjnej dla techników dentystycznych.
M.P. 1937 nr 113 poz. 174 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 16 kwietnia 1937 r. ustalającej warunki pracy i płacy w zawodzie malarskim mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw malarskich na obszarze miasta Poznania i miejscowości w promieniu 15 kilometrów od miasta Poznania.
M.P. 1937 nr 113 poz. 173 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 14 maja 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji I z 1935 r.
M.P. 1937 nr 112 poz. 172 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 112 poz. 171 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu sesji nadzwyczajnej Senatu.
M.P. 1937 nr 112 poz. 170 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o otwarciu sesji nadzwyczajnej Sejmu.
M.P. 1937 nr 111 poz. 169 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 maja 1937 r. w sprawie wymiany talonów od 5 % konwersyjnej pożyczki kolejowej z 1926 r.
M.P. 1937 nr 111 poz. 168 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 111 poz. 167 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego.
M.P. 1937 nr 110 poz. 166 Okólnik C 2 Ministerstwa Skarbu z dnia 4 maja 1937r. L.D.IV. 10168/1/37 w sprawie złożenia przez Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich i Polski Związek Kajakowy gwarancji za należności celne i inne od łodzi wprowadzonych do polskiego obszaru celnego na podstawie tryptyków.
M.P. 1937 nr 110 poz. 165 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 28 kwietnia 1937 L.D.IV. 9807/2/37 w sprawie uzupełnienia wykazu przetworów odurzających, których przywóz jest ograniczony ze względu na zdrowie publiczne.
M.P. 1937 nr 110 poz. 164 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 28 kwietnia 1937 L.D.IV. 9806/2/37 w sprawie wykazu trucizn i środków farmaceutycznych silnie działających, których odprawa celna odbywać się może na zasadzie rocznych zaświadczeń władz administracyjnych II instancji.
M.P. 1937 nr 110 poz. 163 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 28 kwietnia 1937 r. L.D.IV.9808/2/37 w sprawie wykazu alkaloidów i ich pochodnych.
M.P. 1937 nr 109 poz. 162 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 6 marca 1937 r. dla przemysłu budowlanego mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powiatów ostrowskiego,kępińskiego, krotoszyńskiego i jarocińskiego.
M.P. 1937 nr 109 poz. 161 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 7 maja 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4% Premiowej Pożyczki Dolarowej serii III.
M.P. 1937 nr 109 poz. 160 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwowych z dnia 7 maja 1937 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1937 nr 108 poz. 159 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 15 kwietnia 1937 r. ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Wągrowca i powiatu wągrowieckiego.
M.P. 1937 nr 108 poz. 158 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1937 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 30 grudnia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów graficznych na obszarze powiatów: inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, mogileńskiego i żnińskiego oraz miast Inowrocławia i Gniezna.
M.P. 1937 nr 107 poz. 157 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 22 marca 1937 r. dla przemysłu budowlanego, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.
M.P. 1937 nr 107 poz. 156 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany w składzie Wyższego Sądu Rozjemczego dla spraw górnośląskich Bractw Górniczych
M.P. 1937 nr 107 poz. 155 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1937 r. w sprawie poddania zatargu zbiorowego w górnictwie węglowym w zagłębiach Dąbrowskim i Krakowskim rozstrzygnięciu komisji rozjemczej
M.P. 1937 nr 106 poz. 154 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 105 poz. 153 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 105 poz. 152 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 102 poz. 151 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 24 marca 1937 r. normującej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze pow. wrzesińskiego
M.P. 1937 nr 101 poz. 150 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 19 marca 1937 r. normującej warunki pracy i płacy w cegielniach, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich cegielni na obszarze miejscowości: Rudnicze, Żabikowo, Junikowo, Kotowo, Świerczewo i Fabjanowo.
M.P. 1937 nr 101 poz. 149 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 kwietnia 1937 r. w sprawie uzupełnienia zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1936 r. o warunkach zwalniania od należności celnych używanych: odzieży, bielizny i obuwia nadsyłanych z zagranicy w darze jako wsparcie dla osób niezamożnych
M.P. 1937 nr 100 poz. 148 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 1937 r. w sprawie ogłoszenia statutu wzorowego dla komunalnych kas oszczędności.
M.P. 1937 nr 100 poz. 147 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 100 poz. 146 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 100 poz. 145 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 99 poz. 144 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 kwietnia 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 25 marca 1937 r. ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powiatu międzychodzkiego.
M.P. 1937 nr 99 poz. 143 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1937 nr 99 poz. 142 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 98 poz. 141 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaru województwa pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz powiatów szubińskiego i wyrzyskiego z dnia 22 kwietnia 1937 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Toruniu z dnia 13 marca 1937 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle tartacznym na obszarze województwa pomorskiego oraz okręgu nadnoteckiego (m. bydgoszcz i powiaty: bydgoski, inowrocławski, szubiński i wyrzyski)
M.P. 1937 nr 98 poz. 140 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 kwietnia 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Jordanowa.
M.P. 1937 nr 98 poz. 139 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1937 nr 97 poz. 138 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych.
M.P. 1937 nr 97 poz. 137 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie o zamknięciu likwidacji mienia b. ros. Towarzystwa "A. I. Mantaszew i S-ka", o podziale sum osiągniętych z liwidacji i o wezwaniu akcjonariuszów do odbioru przypadających im należności.
M.P. 1937 nr 97 poz. 136 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 kwietnia 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 15 marca 1937 r. ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powiatów: leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, kościańskiego i wolsztyńskiego.
M.P. 1937 nr 96 poz. 135 Postanowienie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie zmiany statutu Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej w Warszawie.
M.P. 1937 nr 96 poz. 134 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie poddania zatargu zbiorowego w przemyśle budowlanym na obszarze miasta Krakowa i najbliższej okolicy rozstrzygnięciu komisji rozjemczej.
M.P. 1937 nr 95 poz. 133 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie poddania zatargu zbiorowego w przemyśle budowlanym na obszarze miasta Łodzi rozstrzygnięciu komisji rozjemczej.
M.P. 1937 nr 95 poz. 132 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie poddania zatargu zbiorowego w przemyśle budowlanym i w zawodach ściśle z budownictwem związanych na obszarze m. st. Warszawy i najbliższej okolicy rozstrzygnięciu komisji rozjemczej.
M.P. 1937 nr 95 poz. 131 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1937 r. w sprawie poddania zatargu zbiorowego w przemyśle budowlanym i w zawodach pokrewnych na obszarze miasta Lwowa rozstrzygnięciu komisji rozjemczej.
M.P. 1937 nr 94 poz. 130 akt indywidualny Zarządzenie o nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 94 poz. 129 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 93 poz. 128 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości.
M.P. 1937 nr 92 poz. 127 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1937 r. o trybie udzielania pozwoleń na prawo wywozu pszenicy, żyta, owsa i produktów ich przemiału objętych zakazem wywozu.
M.P. 1937 nr 91 poz. 126 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie wynagrodzenia członków wojewódzkich urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
M.P. 1937 nr 90 poz. 125 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o odstępieniu gminie m. st. Warszawy gruntów pańsrtwowych na cele rozbudowy miasta.
M.P. 1937 nr 88 poz. 124 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1937 r. o wysokości oprocentowania biletów skarbowych
M.P. 1937 nr 87 poz. 123 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 85 poz. 122 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 3 marca 1937 r. w sprawie statutu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
M.P. 1937 nr 84 poz. 121 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 kwietnia 1937 r. o kolejności obowiązkowego dostarczania samolotów na rzecz wojska w czasie pokoju przez właścicieli prywatnych statków powietrznych.
M.P. 1937 nr 83 poz. 120 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 82 poz. 119 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 2 kwietnia 1937 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-jugosłowiańskiego.
M.P. 1937 nr 81 poz. 118 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 kwietnia 1937 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1937 nr 81 poz. 117 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 kwietnia 1937 r. w sprawie wylosowanych numerów obligacji serii I 4% państwowej renty złotej.
M.P. 1937 nr 81 poz. 116 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o umorzeniu zaległej należności b. Zakładów Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych od Państwowego Monopolu Spirytusowego z tytułu składek ubezpieczeniowych.
M.P. 1937 nr 80 poz. 115 wygaśnięcie aktu Umowa zbiorowa ustalająca warunki pracy i płacy gajowych na rok służbowy 1937/38 na obszarze województw: wileńskiego i nowogródzkiego.
M.P. 1937 nr 79 poz. 114 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 30 grudnia 1936 r., ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle graficznym, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów graficznych na obszarze powiatów: inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, mogileńskiego i żnińskiego oraz miast: Inowrocławia i Gniezna.
M.P. 1937 nr 78 poz. 113 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1937 r. o zmianie w taryfie opłat portowych
M.P. 1937 nr 78 poz. 112 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1937 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w II kwartale 1937 r.
M.P. 1937 nr 77 poz. 111 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego Odreru Odrodzenia Polski.
M.P. 1937 nr 76 poz. 110 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 marca 1937 r. o wykazie organizacyj, uprawnionych do otrzymywania i wydawania zaświadczeń eksportowych, przewidzianych w par. 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu przy wywozie za granicę nasion roślin strączkowych oraz grochu polerowanego.
M.P. 1937 nr 76 poz. 109 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1937 nr 75 poz. 108 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 marca 1937 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 11 stycznia 1937 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw gastronomicznych na obszarze województwa poznańskiego.
M.P. 1937 nr 74 poz. 107 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1937 r. w sprawie ustalenia terminu do składania podań o zastosowanie ulg, wynikających z art. 5 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 listopada 1935 r. o ulgach w spłacie kredytów, udzielonych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.
M.P. 1937 nr 73 poz. 106 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1937 nr 70 poz. 105 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 marca 1937 r. o zezwoleniu Pomorskiej Izbie Rolniczej na pobranie opłaty na okres od 1 kwietnia 1937 r. do 31 marca 1938 r.
M.P. 1937 nr 69 poz. 104 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1937 r. o ustaleniu urzędowych nazw miast.
M.P. 1937 nr 68 poz. 103 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji zwyczajnej Senatu.
M.P. 1937 nr 68 poz. 102 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zamknięciu sesji zwyczajnej Sejmu.
M.P. 1937 nr 66 poz. 101 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 marca 1937 r. w sprawie zmian w składzie Brackiego Sądu Rozjemczego w Katowicach
M.P. 1937 nr 65 poz. 100 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 11 marca 1937 r. L. D. IV. 5504/2/37 w sprawie uzupełnienia wykazu przetworów odurzających, których przywóz jest ograniczony ze względu na zdrowie publiczne.
M.P. 1937 nr 64 poz. 99 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
M.P. 1937 nr 64 poz. 98 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 64 poz. 97 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 64 poz. 96 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 64 poz. 95 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1937 nr 64 poz. 94 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Niepodległości z Mieczami, Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości.
M.P. 1937 nr 63 poz. 93 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 11 marca 1937 r. L. D. IV. 5590/2/37 w sprawie uzupełnienia wykazu środków leczniczych dozwolonych do przywozu na podstawie zaświadczeń wojewódzkiej władzy administracji ogólnej.
M.P. 1937 nr 63 poz. 92 uchylony Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 marca 1937 r. o uzupełnieniu spisu urzędów celnych, w których może być dokonywane wstępne badanie towarów.
M.P. 1937 nr 62 poz. 91 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1937 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych posterunków celnych
M.P. 1937 nr 62 poz. 90 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 marca 1937 r. ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi.
M.P. 1937 nr 62 poz. 89 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 12 marca 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji II z r. 1935
M.P. 1937 nr 61 poz. 88 wygaśnięcie aktu Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalające warunki pracy i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1937/38 na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego.
M.P. 1937 nr 60 poz. 87 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 grudnia 1936 r. o pensji i emeryturze rabinów i podrabinów oraz o zabezpieczeniu pozostałych po nich wdów i sierot.
M.P. 1937 nr 59 poz. 86 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 marca 1937 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 3 lutego 1936 r. o utworzeniu Rady Portowej przy Urzędzie Morskim w Gdyni.
M.P. 1937 nr 59 poz. 85 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego z dnia 6 marca 1937 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
M.P. 1937 nr 58 poz. 84 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o odstąpieniu gminie m. Siedlec gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
M.P. 1937 nr 57 poz. 83 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 8 marca 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4% Premiowej Pożyczki Dolarowej serii III
M.P. 1937 nr 57 poz. 82 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 stycznia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Zakłady Ceramiczne "Złotoglin" Spółka Akcyjna".
M.P. 1937 nr 57 poz. 81 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 marca 1937 r. o zatwierdzeniu wysokości opłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej na okres czasu od dnia 1 kwietnia 1937 r. do dnia 31 marca 1938 r.
M.P. 1937 nr 56 poz. 80 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 marca 1937 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1937 nr 55 poz. 79 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 1 marca 1937 r. w sprawie wylosowanych obligacji 7% Pożyczki Kolejowej.
M.P. 1937 nr 54 poz. 78 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji gospodarczo-społecznych, uprawnionych do wysłania przedstawicieli do Państwowej Rady Komunikacyjnej na okres trzyletni 1937-1940 r.
M.P. 1937 nr 54 poz. 77 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie ustalenia wykazu miast uprawnionych do wysłania przedstawicieli do Państwowej Rady Komunikacyjnej na okres trzyletni 1937-1940 r.
M.P. 1937 nr 54 poz. 76 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lutego 1937 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych posterunków celnych.
M.P. 1937 nr 53 poz. 75 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lutego 1937 r. o opłatach za prace Państwowego Instytutu Geologicznego, wykorzystywane dla celów prywatnych.
M.P. 1937 nr 52 poz. 74 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 52 poz. 73 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 51 poz. 72 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1937 r. o nadaniu umowie zbiorowej z dnia 16 grudnia 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów piekarskich na obszarze m. Poznania.
M.P. 1937 nr 50 poz. 71 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 1937 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze powiatu olkuskiego na rok służbowy 1937/38
M.P. 1937 nr 50 poz. 70 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Dubna.
M.P. 1937 nr 49 poz. 69 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1937 r. w sprawie nowych wzorów świadectw rozrachunkowych, przeznaczonych dla kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-niemieckiego.
M.P. 1937 nr 49 poz. 68 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 48 poz. 67 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lutego 1937 r. w sprawie opłat targowych, obrotu targowego zwierzętami gospodarskimi i drobiem oraz obrotu hurtowego mięsem.
M.P. 1937 nr 47 poz. 66 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 24 lutego 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1937 nr 47 poz. 65 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 46 poz. 64 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 45 poz. 63 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Chełma.
M.P. 1937 nr 44 poz. 62 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1937 r. w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego polsko-rumuńskiego.
M.P. 1937 nr 44 poz. 61 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 43 poz. 60 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Chełmży.
M.P. 1937 nr 43 poz. 59 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1937 r. o zmianie obwieszczenia z dnia 15 maja 1936 r. w sprawie specjalnej kontroli wywozu towarów z polskiego obszaru celnego do Bułgarii, Jugosławii, Rumunii, Turcji i Węgier.
M.P. 1937 nr 42 poz. 58 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 lutego 1937 r. o zmianie niektórych opłat portowych.
M.P. 1937 nr 42 poz. 57 Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1937 r. w sprawie dodatkowych kredytów na rok 1936/37.
M.P. 1937 nr 41 poz. 56 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Siedlec.
M.P. 1937 nr 40 poz. 55 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1937 r. w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Tarnowa.
M.P. 1937 nr 39 poz. 54 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1937 r. o organizacji państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Loteryjny".
M.P. 1937 nr 36 poz. 53 Zarządzenie o nadaniu Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 36 poz. 52 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 35 poz. 51 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 6 lutego 1937 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1937 nr 34 poz. 50 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej ustalającej warunki pracy i płacy robotników rolnych i straży leśnej na obszarze województw stanisławowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego z wyłączeniem powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego na rok służbowy 1937/38.
M.P. 1937 nr 34 poz. 49 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.
M.P. 1937 nr 33 poz. 48 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 6 lutego 1937 r. L. D. IV. 1450/1/37 w sprawie złożenia przez Polski Touring Klub w Warszawie gwarancji za należności celne i inne od samochodów i motocykli, wprowadzonych do polskiego obszaru celnego na podstawie tryptyków i książeczek z przepustkami granicznymi.
M.P. 1937 nr 32 poz. 47 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 stycznia 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 11 stycznia 1937 r. ustalającej warunki pracy i płacy w przemyśle gastronomicznycm, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw gastronomicznych na obszarze województwa poznańskiego.
M.P. 1937 nr 31 poz. 46 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 30 stycznia 1937 r. L. D. IV. 2102/2/37 w sprawie uzupełnienia wykazu środków leczniczych dozwolonych do przywozu na podstawie zaświadczeń wojewódzkiej władzy administracji ogólnej.
M.P. 1937 nr 30 poz. 45 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1937 o zmianie czasu urzedowania niektórych urzędów celnych
M.P. 1937 nr 29 poz. 44 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 30 stycznia 1937 r. L. D. IV. 2370/2/37 w sprawie częściowego wykorzystywania zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu, dotyczących stosowania zniżonych stawek celnych taryfowych.
M.P. 1937 nr 28 poz. 43 Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej do spraw byłych Rosyjskich Kas Emerytalnych.
M.P. 1937 nr 27 poz. 42 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 stycznia 1937 r. o ustaleniu ilości spirytusu, jaką Państwowy Monopol Spirytusowy zakupi w ciągu kampanii 1937/38 na cele konsumpcyjne (kontyngent zakupu).
M.P. 1937 nr 27 poz. 41 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 stycznia 1937 r. (Nr. IV. N-13591/36) o powołaniu oddziałów Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
M.P. 1937 nr 26 poz. 40 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Mnistrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 stycznia 1937 r. w sprawie ustalenia przeciętnej zawartości skrobi w ziemniakach na kampanię 1936/37.
M.P. 1937 nr 25 poz. 39 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 1937 r. r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy dla robotników rolnych na obszarze województw wileńskiego i nowogródzkiego na rok służbowy 1937/38.
M.P. 1937 nr 24 poz. 38 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dn. 21 stycznia 1937 r. L. D. IV. 32019/3/36 w sprawie zmiany wzorów zaświadczeń wywozowych, wystawianych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu.
M.P. 1937 nr 24 poz. 37 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1937 r. o wartości jednego grama czystego złota.
M.P. 1937 nr 23 poz. 36 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 grudnia 1936 r. o warunkach uzyskania zaświadczeń eksportowych Ministerstwa Przemysłu i Handlu, upoważniających do otrzymywania kwitów wywozowych przy wywozie lnu, oraz o wykazie izb przemysłowo-handlowych, za których pośrednictwem będą wydawane te zaświadczenia.
M.P. 1937 nr 22 poz. 35 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1937 r. w sprawie specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko-niemieckiego.
M.P. 1937 nr 22 poz. 34 Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 23 stycznia 1937 r.
M.P. 1937 nr 21 poz. 33 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 stycznia 1937 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń wywozowych oraz wydawania zaświadczeń walutowych.
M.P. 1937 nr 21 poz. 32 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 stycznia 1937 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województwa krakowskiego, na rok służbowy 1937/1938.
M.P. 1937 nr 20 poz. 31 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnnia 2 stycznia 1937 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądu Pracy w Warszawie oraz Sądu Okręgowego w Warszawie.
M.P. 1937 nr 19 poz. 30 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1937 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 16 grudnia 1936 r. dla zawodu piekarskiego w Poznaniu mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów piekarskich na obszarze miasta Poznania.
M.P. 1937 nr 18 poz. 29 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 grudnia 1936 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych urzędów celnych.
M.P. 1937 nr 17 poz. 28 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1937 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądów Pracy w Sosnowcu i Zawierciu oraz Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
M.P. 1937 nr 15 poz. 27 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1937 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądu Pracy w Łodzi i Sądu Okręgowego w Łodzi.
M.P. 1937 nr 15 poz. 26 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
M.P. 1937 nr 14 poz. 25 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o odstąpieniu gruntu państwowego na ogólne potrzeby gminy m. st. Warszawy.
M.P. 1937 nr 14 poz. 24 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 8 stycznia 1937 r. L. D. IV. 28517/3/36 w sprawie wystawiania przez urzędy celne zaświadczeń o wywozie artykułów żywności za granicę w celu uzyskania zwrotu różnicy ceny soli, zużytej do wyrobu tych artykułów.
M.P. 1937 nr 14 poz. 23 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 13 poz. 22 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1937 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądu Pracy w Częstochowie i Sądu Okręgowego w Piotrkowie (Wydział zamiejscowy w Częstochowie).
M.P. 1937 nr 12 poz. 21 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 8 stycznia 1937 roku w sprawie wylosowanych premii do obligacji 4% Premiowej Pożyczki Dolarowej serii III.
M.P. 1937 nr 12 poz. 20 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 11 stycznia 1937 r. w sprawie wylosowanych premii do obligacji 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej emisji I z r. 1935.
M.P. 1937 nr 11 poz. 19 Obwieszczenie Ministerstwa Komunikacji Nr L.IV/919/29/36 z dnia 11 grudnia 1936 r. w sprawie otwarcia do użytku publicznego lotniska w Stanisławowie.
M.P. 1937 nr 10 poz. 18 Zarządzenie Komisarza Demobilizacyjnego dla obszaru województwa pomorskiego, miasta i powiatu Bydgoszcz, miasta i powiatu Inowrocław oraz powiatów szubińskiego i wyrzyskiego z dnia 30 grudnia 1936 r. o nadaniu mocy obowiązującej orzeczeniu Komisji Pojednawczo-Rozjemczej w Gdyni z dnia 11 grudnia 1936 r. o warunkach pracy i płacy w przemyśle rybnym (wędzarnianym i konserwowym) na terenie portu i miasta Wielkiej Gdyni.
M.P. 1937 nr 9 poz. 17 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 5 stycznia 1937 r. w sprawie umorzenia 20 raty 5% Konwersyjnej Pożyczki Kolejowej z roku 1926.
M.P. 1937 nr 9 poz. 16 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 7 stycznia 1937 r. w sprawie umorzenia 12 raty 4% pożyczki konwersyjnej kolejowej z roku 1933.
M.P. 1937 nr 9 poz. 15 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 7 stycznia 1937 r. w sprawie wylosowanych Bonów Funduszu Inwestycyjnego.
M.P. 1937 nr 9 poz. 14 Obwieszczenie Urzędu Długów Państwa z dnia 2 stycznia 1937 r. w sprawie umorzenia 2 raty 5% pożyczki konwersyjnej z roku 1924.
M.P. 1937 nr 8 poz. 13 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1937 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądu Pracy i Sądu Okręgowego w Białymstoku.
M.P. 1937 nr 7 poz. 12 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 stycznia 1937 r. w sprawie wyboru radców przez społeczne organizacje rolnicze do Rady Krakowskiej Izby Rolniczej.
M.P. 1937 nr 7 poz. 11 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1936 r. o zmianie czasu urzędowania niektórych posterunków celnych.
M.P. 1937 nr 7 poz. 10 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 7 poz. 9 akt indywidualny Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi.
M.P. 1937 nr 6 poz. 8 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1936 r., ustalające dalszą listę agentów dewizowych, uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi.
M.P. 1937 nr 5 poz. 7 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1936 r. o nadaniu statutu stowarzyszeniu "Instytut Józefa Piłsudskiego, Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski".
M.P. 1937 nr 4 poz. 6 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 listopada 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Państwowa Wytwórnia Prochu w Pionkach, Oddział w Niedomicach".
M.P. 1937 nr 3 poz. 5 Orzeczenie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalającej warunki pracy i płacy robotników rolnych na obszarze województw: warszawskiego i m. st. Warszawy, białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i kieleckiego z wyłączeniem powiatu olkuskiego, na rok służbowy 1937/38.
M.P. 1937 nr 2 poz. 4 Postanowienie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 listopada 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie ulg dla przedsiębiorstwa "Państwowa Wytwórnia Prochu, Oddział w Kielcach".
M.P. 1937 nr 2 poz. 3 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1936 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych i straży leśnej na obszarze województw stanisławowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego z wyłączeniem powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego na rok służbowy 1937/1938.
M.P. 1937 nr 1 poz. 2 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1936 r. w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej dla ustalenia warunków pracy i płacy robotników rolnych na obszarze powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego województwa lwowskiego na rok służbowy 1937/1938.
M.P. 1937 nr 1 poz. 1 Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 grudnia 1936 r. w sprawie opłat na rzecz Kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego w I kwartale 1937 roku.