Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1937 nr 90 poz. 649 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Indie dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 24 września 1923 r. o klauzulach arbitrażowych.
Dz.U. 1937 nr 90 poz. 648 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1937 r. o przystąpieniu Ekwadoru do konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy.
Dz.U. 1937 nr 90 poz. 647 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 1937 r. o odjęciu na obszarze województwa pomorskiego uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych i przekazaniu tych uprawnień wydziałom powiatowym.
Dz.U. 1937 nr 90 poz. 646 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o rejonach produkcji oraz o kontyngencie wewnętrznym i zapasie cukru na okres kampanijny 1938/39.
Dz.U. 1937 nr 90 poz. 645 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 grudnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia celnego z dnia 15 grudnia 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad.
Dz.U. 1937 nr 89 poz. 644 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1937 r. o zmianach w wykazach A i B do polsko-niemieckiego porozumienia z dnia 17 maja 1934 r. w sprawie dróg celnych i innych przejść granicznych.
Dz.U. 1937 nr 89 poz. 643 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie towarów kolejami żelaznymi.
Dz.U. 1937 nr 89 poz. 642 wygaśnięcie aktu Konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami żelaznymi (K.M.T.), (z 8 załącznikami), podpisana w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 641 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych trzeciego protokołu dodatkowego z dnia 24 kwietnia 1934 r. do konwencji handlowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisanej w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 640 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1937 r. w sprawie stosowania do Adenu i Birmanii postanowień umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 639 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1937 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do porozumienia z dnia 20 marca 1934 r. o paczkach pocztowych.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 638 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na szparagi i wino szampańskie.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 637 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1937 r. o zwolnieniu niektórych zakładów detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych od opłat z tytułu prowadzenia tej sprzedaży.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 636 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1937 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 635 uchylony Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu z dnia 25 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 634 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 listopada 1937 r. o ewidencji i uiszczaniu składek przy kontynuowaniu ubezpieczenia.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 633 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1937 r. o pobycie cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 632 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1937 r. w sprawie koncesjonowania przemysłów wyrobu i sprzedaży czteroetylku ołowiu oraz środków napędowych, zawierających czteroetylek ołowiu.
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 631 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 1937 r. o przystąpieniu Finlandii do konwencji z dnia 22 listopada 1928 r. o wystawach międzynarodowych.
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 630 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie złożenia przez Rumunię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich.
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 629 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie złożenia przez Rumunię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 25 sierpnia 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów.
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 628 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie złożenia przez Rumunię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych oraz protokołu dodatkowego z dnia 24 maja 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 627 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń.
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 626 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1937 r. o najwyższych granicach odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach.
Dz.U. 1937 nr 87 poz. 625 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1937 r. o ustaleniu wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1936/37.
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 624 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 listopada 1937 r. o sprostowaniu błędów w tekście traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego wraz z protokołem podpisania w Paryżu dnia 22 maja 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 623 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1936 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 622 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 grudnia 1937 r. o zmianie granic gmin wiejskich Dublany i Dorożów w powiecie samborskim, województwie lwowskim.
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 621 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 listopada 1937 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa warszawskiego.
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 620 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1937 r. o zarejestrowaniu przez Sekretariat Ligi Narodów złożonych przez Polskę i szereg innych państw dokumentów ratyfikacyjnych projektu konwencji z dnia 10 czerwca 1925 r. w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe.
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 619 obowiązujący Konwencja w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe, przyjęta w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 618 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1937 r. o zarejestrowaniu przez Sekretariat Ligi Narodów złożonych przez Polskę i szereg innych Państw dokumentów ratyfikacyjnych projektu konwencji z dnia 10 czerwca 1925 r. w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy.
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 617 obowiązujący Konwencja w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjęta w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1937 nr 85 poz. 616 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych z dnia 27 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1937 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej.
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 614 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1937 r. w sprawie zmian w zaszeregowaniu kas urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 613 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji o zajmowaniu pomieszczeń na cele walki z chorobami zakaźnymi.
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 612 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1936 r. o organizacji Policji Państwowej w powiatach miejskich.
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 611 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie utworzenia bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 610 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie porozumienia dodatkowego z dnia 29 listopada 1937 r. do umowy o przedłużeniu umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 84 poz. 609 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 grudnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie porozumienia z dnia 14 października 1937 r. między Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych.
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 608 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1937 r. w sprawie zniesienia stanowiska sędziego śledczego w Sokółce.
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 607 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1937 r. w sprawie zniesienia stanowisk sędziów śledczych w Kamieniu Koszyrskim, Lidzie i Szczuczynie.
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 606 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 605 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie określenia istotnych cech przemysłu ludowego, domowego i pracy chałupniczej jako zatrudnień zarobkowych, wyłączonych spod przepisów prawa przemysłowego.
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 604 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Komunikacji o postępowaniu przy wymiarze i poborze należności na rzecz Funduszu Pracy.
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 603 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1937 r. o częściowej zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 602 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1937 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji z dnia 11 października 1933 r. dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy.
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 601 obowiązujący Konwencja dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy, podpisana w Genewie dnia 11 października 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1937 r.).
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 600 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 listopada 1937 r. w sprawie sprostowania błędów w przekładzie polskim międzynarodowej umowy z dnia 6 maja 1937 r., dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 599 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 października 1937 r. o sprostowaniu błędu w tytule i tekście oświadczenia rządowego w sprawie złożenia przez Kolumbię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1919 r., dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 598 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 grudnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Zachodnio-Polskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Poznaniu.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 597 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 grudnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Towarzystwa Kredytowego Miejskiego we Lwowie.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 596 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Radomskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 595 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Płockiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 594 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 593 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Kieleckiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 592 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Kaliskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Częstochowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 590 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Wileńskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 589 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1937 r. o utworzeniu funduszów specjalnych w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1937 nr 81 poz. 588 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1937 r. w sprawie stosowania do Adenu Konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1936 r., dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1937 nr 81 poz. 587 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1937 r. o ratyfikacji i wejściu w życie protokołu dodatkowego dotyczącego traktatu handlowego z dnia 30 grudnia 1922 r. między Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską, podpisanego w Brukseli dnia 7 stycznia 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 81 poz. 586 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1937 r. w sprawie zmian w zaszeregowaniu kas urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1937 nr 81 poz. 585 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Białostockiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 81 poz. 584 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1937 r. o obowiązku odbycia przysposobienia do wojskowej służby pomocniczej.
Dz.U. 1937 nr 81 poz. 583 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1937 r. o zakazie poszukiwań górniczych na pewnych obszarach w województwie kieleckim.
Dz.U. 1937 nr 80 poz. 582 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1937 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 80 poz. 581 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1937 r. w sprawie przystąpienia Australii, Papuazji i wyspy Norfolk do międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r. dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1937 nr 80 poz. 580 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 listopada 1937 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym polsko-bułgarskim.
Dz.U. 1937 nr 80 poz. 579 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 listopada 1937 r. o wykonywaniu nadzoru oraz bezpośredniego dozoru nad kotłami parowymi.
Dz.U. 1937 nr 80 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1937 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie zwalniania od zamknięcia celnego niektórych składów celnych, przeznaczonych do przechowywania pewnego rodzaju towarów.
Dz.U. 1937 nr 80 poz. 577 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 września 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Lubelskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego.
Dz.U. 1937 nr 79 poz. 576 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 listopada 1937 r. w sprawie pożyczek zaciąganych za granicą w zagranicznych środkach płatniczych.
Dz.U. 1937 nr 79 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do § 1 pkt 3 i 4 (§§ 209 ust. 3, 214a, 215, 216 ust. 2 i 292 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w nowym brzmieniu) oraz §§ 2 i 3 w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1937 nr 78 poz. 574 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Tallinnie dnia 23 lutego 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 78 poz. 573 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1937 r. o rozmieszczeniu, liczebności i zaopatrzeniu miejscowych straży (pogotowi) pożarnych i uznaniu straży pożarnych za miejscowe.
Dz.U. 1937 nr 78 poz. 572 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 października 1937 r. o stowarzyszeniach akademickich.
Dz.U. 1937 nr 78 poz. 571 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1937 r. o zniesieniu stanowisk sędziów śledczych w Janowie Lubelskim i Włodawie w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1937 nr 78 poz. 570 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 listopada 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie porozumienia z dnia 30 września 1937 r. między Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego zmiany umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii z dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 78 poz. 569 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 listopada 1937 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie układu z dnia 30 czerwca 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie płatności związanych z wierzytelnościami finansowymi.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 568 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 października 1937 r. o sprostowaniu błędów w przekładzie polskim konwencji z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokołu z tej samej daty dotyczącego przypadku bezpaństwowości.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 567 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego likwidacji sum wpłaconych do odnośnych instytucji kompensacyjnych na rzecz wierzycieli polskich i szwajcarskich, podpisanego w Warszawie dnia 19 listopada 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 566 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarią z dnia 28 października 1936 r., dotyczącego kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 565 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1937 r. w sprawie przyjęcia ograniczenia zgłoszonego przez Wolne Państwo Irlandii przy przystąpieniu do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 564 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1937 r. w sprawie przystąpienia Łotwy do konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 563 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1937 r. w sprawie przystąpienia Austrii do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 562 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1937 r. w sprawie przystąpienia Danii do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 561 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1937 r. w sprawie przystąpienia Rodezji Północnej, wysp Fidżi, Kolonii wysp Gilber i Ellice, Protektoratu brytyjskich wysp Salomona oraz Tonga - do Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 560 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 1937 r. w sprawie ustalenia ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1937 r. w sprawie zmiany właściwości utworzonego w Lesznie Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1937 r. o utworzeniu stanowiska sędziego śledczego do spraw wyjątkowego znaczenia w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 557 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1937 r. o upoważnieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do wydawania szczegółowych przepisów technicznych w zakresie bezpieczeństwa statków morskich.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 556 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o pożyczkach z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 555 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1937 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 5 października 1937 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 lipca 1937 r. w sprawie zmiany art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zabezpieczeniu interesów osób, ubezpieczonych w Towarzystwie Ubezpieczeń na życie "Phonix" za pośrednictwem głównego przedstawicielstwa na Polskę.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 554 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1937 r. w sprawie zmiany Światowej Konwencji Pocztowej z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 553 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 października 1937 r. o czasowym zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia w odniesieniu do niektórych kategorii robotników sezonowych.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 552 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1937 r. o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego we Włodzimierzu.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 551 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1937 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 550 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 października 1937 r. o zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Krakowie.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 549 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i wejścia w życie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 1937 r., uzupełniającej umowę polsko-niemiecką z dnia 27 marca 1926 r. o wzajemnej komunikacji kolejowej.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 548 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, uzupełniająca umowę polsko-niemiecką z dnia 27 marca 1926 r. o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisana w Warszawie dnia 2 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 75 poz. 547 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wojskowych z dnia 8 września 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o lotnictwie szybowcowym (szybownictwie).
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 546 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1937 r. o ratyfikacji i wejściu w życie porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią w formie not wymienionych w Warszawie dnia 22 marca 1927 r. w sprawie clenia opon pneumatycznych do kół pojazdów konnych.
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 545 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1937 r. w sprawie złożenia przez Jugosławię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 544 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1937 r. w sprawie zgłoszenia przez Wielką Brytanię rozciągnięcia na Nową Fundlandię konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 543 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 lipca 1937 r. w sprawie zmiany art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zabezpieczeniu interesów osób, ubezpieczonych w Towarzystwie Ubezpieczeń na życie "Phonix" za pośrednictwem głównego przedstawicielstwa na Polskę.
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 541 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1937 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 29 maja 1933 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych.
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 540 obowiązujący Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisana w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 1937 r.).
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 539 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1937 r. w sprawie zgłoszenia przez Wielką Brytanię rozciągnięcia na Południową Rodezję konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 538 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1937 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, z dnia 14 grudnia 1928 r.
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 537 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1937 r. w sprawie złożenia przez Salwador dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 września 1938 r. w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi.
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 536 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1937 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 535 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 września 1937 r. o udzieleniu Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych.
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 534 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 września 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 3 sierpnia 1937 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu włókienniczego na obszarze m. st. Warszawy oraz województw: łódzkiego, warszawskiego i kieleckiego.
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 533 uchylony Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 sierpnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o warunkach higienicznych mieszkań służbowych pracowników rolnych i leśnych.
Dz.U. 1937 nr 72 poz. 532 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1937 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1937 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1937 nr 72 poz. 531 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1937 r. w sprawie wypowiedzenia przez Chili konwencji z dnia 13 października 1919 r., urządzającej żeglugę powietrzną.
Dz.U. 1937 nr 72 poz. 530 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Norwegię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 28 listopada 1919 r. w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej.
Dz.U. 1937 nr 72 poz. 529 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 1937 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa pomorskiego.
Dz.U. 1937 nr 72 poz. 528 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1937 r. o rozszerzeniu listy chorób zawodowych, objętych ubezpieczeniem od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych.
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 527 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Norwegię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 17 listopada 1921 r. o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 526 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Konwencji Berneńskiej z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych.
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 525 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 524 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Danię i Norwegię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego i w sprawie przystąpienia Finlandii i Szwecji do wspomnianej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 523 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1937 r. w sprawie zniesienia Sądu Grodzkiego w Magnuszewie.
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 522 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 września 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1936 r. o Funduszu Popierania Wiertnictwa Naftowego.
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 521 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 sierpnia 1937 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1937 nr 70 poz. 520 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 września 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu i Opieki Społecznej o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1937 nr 70 poz. 519 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 września 1937 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1937 nr 70 poz. 518 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 69 poz. 517 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie wymiany not z dnia 30 stycznia 1937 r. o zmianie tekstu polskiego listy pierwszej załączonej do umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 69 poz. 516 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 1937 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych protokołu z dnia 22 czerwca 1936 r., dotyczącego odnowienia Konwencji Geodezyjnej Bałtyckiej, podpisanej w Helsingforsie dnia 31 grudnia 1925 r.
Dz.U. 1937 nr 69 poz. 515 wygaśnięcie aktu Protokół dotyczący odnowienia Konwencji Geodezyjnej Bałtyckiej, zawartej w Helsingforsie dnia 31 grudnia 1925 r., podpisany w Helsingforsie dnia 22 czerwca 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 68 poz. 514 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 9 września 1937 r. w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów.
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 513 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1937 r. o sprostowaniu błędów w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. zawierającym prawo karne skarbowe.
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 512 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 511 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 września 1937 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów o sposobie kwalifikowania oficerów i szeregowych Straży Granicznej.
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 sierpnia 1937 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa "Zakłady Południowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Nisku.
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 509 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Opieki Społecznej z dnia 23 lipca 1937 r. o organizacji i zasadach prowadzenia zakładów leczniczych kolei państwowych.
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 508 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., dotyczącego zniżek celnych na pewne artykuły chemiczne.
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 507 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 1937 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego ustawy z dnia 17 kwietnia 1936 r. o uboju zwierząt gospodarskich w rzeźniach.
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 506 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 sierpnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od zapałek.
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 505 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy".
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 504 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1937 r. o krwiodawcach.
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 503 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1937 r. o ograniczeniu pobytu i swobody ruchu cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 502 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisanej w Budapeszcie dnia 24 kwietnia 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 66 poz. 501 wygaśnięcie aktu Konwencja o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisana w Budapeszcie dnia 24 kwietnia 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 65 poz. 500 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Warszawie dnia 12 sierpnia 1936 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 65 poz. 499 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1937 r. w sprawie przepisów o materiałach kotłowych oraz o budowie kotłów parowych.
Dz.U. 1937 nr 65 poz. 498 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 sierpnia 1937 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1937 nr 64 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 13 sierpnia 1937 r. o ustaleniu terminu zastosowania postanowień ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich do Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego we Lwowie.
Dz.U. 1937 nr 64 poz. 496 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 12 sierpnia 1937 r. o utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.
Dz.U. 1937 nr 64 poz. 495 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 września 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę jęczmienia.
Dz.U. 1937 nr 64 poz. 494 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 sierpnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1937 nr 64 poz. 493 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych układu z dnia 11 lutego 1931 r. dotyczącego długów publicznych niezabezpieczonych austriackich i węgierskich opiewających na floreny srebrne, floreny lub korony.
Dz.U. 1937 nr 64 poz. 492 wygaśnięcie aktu Układ dotyczący długów publicznych niezabezpieczonych austriackich i węgierskich opiewających na floreny srebrne, floreny lub korony, podpisany w Paryżu dnia 11 lutego 1931 r.
Dz.U. 1937 nr 63 poz. 491 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1937 r. o czasowym prawie wykonywania praktyki pielęgniarskiej.
Dz.U. 1937 nr 63 poz. 490 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 sierpnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1932 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o wykonaniu art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach.
Dz.U. 1937 nr 63 poz. 489 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień międzynarodowej umowy dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru, podpisanej wraz z protokołem w Londynie dnia 6 maja 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 62 poz. 488 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1937 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 28 listopada 1919 r. w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle.
Dz.U. 1937 nr 62 poz. 487 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1937 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 listopada 1921 r. o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych.
Dz.U. 1937 nr 62 poz. 486 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1937 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do międzynarodowej konwencji z dnia 12 września 1923 r. w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi.
Dz.U. 1937 nr 62 poz. 485 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Finlandią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 17 lipca 1937 r., o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego.
Dz.U. 1937 nr 62 poz. 484 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) protokołu dodatkowego do układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Szwajcarią z dnia 26 czerwca 1922 r., podpisanego dnia 3 lutego 1934 r., 2) protokołu końcowego do listy B, wymienionej w art. 2 powyższego protokołu dodatkowego.
Dz.U. 1937 nr 62 poz. 483 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) porozumienia dodatkowego do układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego uregulowania płatności handlowych, podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r., 2) protokołu końcowego do powyższego porozumienia.
Dz.U. 1937 nr 61 poz. 482 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 sierpnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie zwalniania od podatku olejów mineralnych na potrzeby przedstawicielstw dyplomatycznych i zawodowych przedstawicielstw konsularnych obcych państw.
Dz.U. 1937 nr 61 poz. 481 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Opieki Społecznej i Skarbu o zastępczym powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 480 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1937 r. w sprawie zmiany Regulaminu Procesowego Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego, przewidzianego w polsko-niemieckiej Konwencji Górnośląskiej, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 479 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1937 r. o zniesieniu niektórych powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 478 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. st. Warszawy i najbliższej okolicy orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 29 kwietnia 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 477 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Łodzi orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 7 maja 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 476 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Lwowa orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 27 kwietnia 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 475 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Krakowa i okolicy orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 30 kwietnia 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 474 Ustawa z dnia 7 sierpnia 1937 r. o zniesieniu fideikomisu Pszczyńskiego.
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 473 uchylony Ustawa z dnia 7 sierpnia 1937 r. o rozciągnięciu na obszar sądu okręgowego w Katowicach przepisów ustawy o języku urzędowym sądów, urzędów prokuratorskich i notariuszy w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu.
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 472 Ustawa z dnia 7 sierpnia 1937 r. o rozciągnięciu na górnośląską część województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 471 Ustawa z dnia 7 sierpnia 1937 r. o rozciągnięciu na górnośląską część województwa śląskiego przepisów o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 470 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lipca 1937 r. o sprostowaniu błędu w tekście porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską z dnia 22 maja 1937 r. w sprawie zwiedzania Wystawy Paryskiej.
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 469 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 lipca 1937 r. o sprostowaniu błędu w tekście przekładu polskiego protokołu dodatkowego, podpisanego w Brukseli dnia 7 stycznia 1937 r. do układu dodatkowego z dnia 2 marca 1936 r. do traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską z dnia 30 grudnia 1922 r.
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 468 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 467 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 lipca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 466 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1937 r. o ustaleniu opłaty monopolowej od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 465 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1937 nr 59 poz. 464 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. o zapewnieniu pracy i o zaopatrzeniu uczestników walk o niepodległość Państwa Polskiego.
Dz.U. 1937 nr 58 poz. 463 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1937 r. w sprawie zmiany ostatniego zdania oświadczenia rządowego z dnia 10 listopada 1934 r., dotyczącego przystąpienia Indii do traktatu między Polską a Wielką Brytanią o wydawaniu zbiegłych przestępców z dnia 11 stycznia 1932 r.
Dz.U. 1937 nr 58 poz. 462 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1937 r. o przystąpieniu Rzeszy Niemieckiej do porozumienia z dnia 1 grudnia 1924 r. w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych.
Dz.U. 1937 nr 58 poz. 461 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o podwyższeniu zapasu cukru na okres kampanijny 1936/37.
Dz.U. 1937 nr 58 poz. 460 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie utworzenia Urzędu Celnego drogowego w Jurgowie.
Dz.U. 1937 nr 58 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 stycznia 1934 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej.
Dz.U. 1937 nr 58 poz. 458 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1937 r. o ruchu rowerów na drogach publicznych.
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 457 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 lipca 1937 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do art. 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1936 r. o zmianie przepisów o państwowym podatku gruntowym.
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 456 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale pszenicy i żyta oraz o wypieku pieczywa.
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 455 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 lipca 1937 r. o włączeniu posocznicy karpi do chorób, podlegających obowiązkowi zgłaszania, i o zwalczaniu tej choroby.
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 454 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych i Komunikacji z dnia 17 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o premiowaniu pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 453 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych o zakładach naukowych tudzież egzaminach, których ukończenie lub złożenie uprawnia do skróconej służby wojskowej.
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 452 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o świadectwach operatorów radiowych.
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 451 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1937 r. w sprawie zakazu wywozu pszenicy, żyta, produktów ich przemiału, owsa oraz otrąb.
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 450 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. w sprawie dodatku drogowego i opłat od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczających do osiągnięcia stanowiska urzędniczego w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 448 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1937 r. w sprawie uchylenia przez Szwajcarię zastrzeżeń zawieszających skutki ratyfikacji konwencyj wekslowych z dnia 7 czerwca 1930 r. i czekowych z dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 447 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1937 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Światowej Konwencji Pocztowej z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 446 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1937 r. w sprawie złożenia przez Rząd Brytyjski deklaracji o rozciągnięciu na wyspę Maurycego konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 445 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1937 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 25 września 1926 r. w sprawie niewolnictwa.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 444 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1937 r. o zmianie granic miasta Mińska Mazowieckiego w powiecie mińskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 443 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1937 r. w sprawie ogłaszania o przystąpieniu do sporządzenia, uchwaleniu, zatwierdzeniu i uprawomocnieniu się szczegółowych planów zabudowania w mieście stołecznym Warszawie.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 442 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1937 r. w sprawie skrócenia czasu pracy niektórych kategoryj robotników zatrudnionych na powierzchni w kopalniach węgla kamiennego.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 441 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1937 r. w sprawie skrócenia czasu pracy robotników, zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego pod ziemią.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 440 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1937 r. w sprawie skrócenia czasu pracy robotników, zatrudnionych pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego przy robotach szczególnie ciężkich lub niebezpiecznych dla zdrowia.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 439 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów, oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 438 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu dodatkowego do konwencji między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Grecką, dotyczącej eksploatacji linij regularnej komunikacji lotniczej między Polską a Grecją z dnia 22 kwietnia 1931 r., podpisanego w Atenach dnia 5 października 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 437 wygaśnięcie aktu Układ dodatkowy do konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką z dnia 22 kwietnia 1931 r. w sprawie eksploatacji linij regularnej komunikacji lotniczej, podpisany w Atenach dnia 5 października 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 436 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1937 r. o obowiązku udziału właścicieli działek w pokryciu kosztów zamiany trwałej lub utrwalonej nawierzchni ulic i placów na nawierzchnię z ulepszonego materiału.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 435 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1937 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XVII Międzynarodowym Targom Wschodnim, organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie i Targom Wołyńskim w Równem.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 434 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 lipca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 27 marca 1920 r. o kolejach w czasie wojny lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 433 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 lipca 1937 r. o przystosowaniu ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych do wprowadzenia w życie nowego ustroju szkolnictwa.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 432 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 431 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. o rozszerzeniu zakresu działania Państwowego Zakładu Emerytalnego na kandydatów na szeregowych Policji Państwowej.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. o sposobie kwalifikowania urzędników państwowych.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 428 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Norwegią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 18 czerwca 1937 r., w sprawie clenia serów pochodzenia norweskiego.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 427 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 30 czerwca 1937 r. IV protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisanej w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 426 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1937 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej i szeregu innych Państw do protokołu podpisanego w Londynie dnia 6 listopada 1936 r., dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych, ustalonych w części IV traktatu londyńskiego z dnia 22 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 425 obowiązujący Protokół dotyczący przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych, ustalonych w części IV traktatu londyńskiego z dnia 22 kwietnia 1930 r., podpisany w Londynie dnia 6 listopada 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 424 Ustawa z dnia 16 lipca 1937 r. o Funduszu Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego.
Dz.U. 1937 nr 54 poz. 423 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego wraz z protokołem podpisania w Paryżu dnia 22 maja 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 422 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego polsko-finlandzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 16 lipca 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 421 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1937 r. w sprawie przystąpienia Turcji do międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 420 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 3 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zmianie załącznika do rozporządzenia z dnia 10 lipca 1936 r. w sprawie wykonania art. 63 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 419 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1937 r. o higienie i bezpieczeństwie pracy w zakładach wyprawiających skóry.
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 418 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji porozumienia Rzeczypospolitej Polskiej z Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 22 marca 1937 r., w sprawie clenia opon pneumatycznych do kół pojazdów konnych.
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 417 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Brukseli dnia 1 czerwca 1935 r. protokołu, dotyczącego zmian załącznika H do konwencji urządzającej żeglugę powietrzną z dnia 13 października 1919 r.
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 416 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Irakiem w formie not, wymienionych w Bagdadzie dnia 6 marca 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 415 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Tallinnie dnia 23 lutego 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 414 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 18 lutego 1937 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 413 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Budapeszcie dnia 24 kwietnia 1936 r. III protokołu dodatkowego do konwencji handlowej, podpisanej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r.
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 412 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zaliczeniu gminy Hel do IV klasy czynszowej.
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie utworzenia, zmiany uprawnień i zwinięcia niektórych urzędów celnych.
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 410 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1935 r. o odprawie celnej środków przewozowych.
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1937 r. o Farmakopei Polskiej.
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1922 r. w sprawie utworzenia na górnośląskiej części województwa śląskiego urzędu dla spraw mniejszości.
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 407 Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. w sprawie zmiany art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 kwietnia 1936 r. o zabezpieczeniu interesów osób, ubezpieczonych w Towarzystwie Ubezpieczeń na życie "Phonix" za pośrednictwem głównego przedstawicielstwa na Polskę.
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 406 Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich.
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 405 Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. o likwidacji mienia opuszczonego.
Dz.U. 1937 nr 52 poz. 404 Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. o Polskiej Akademii Literatury.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 403 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 czerwca 1937 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego w sprawie złożenia przez Finlandię dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 402 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1937 r. w sprawie regulowania cen wytworów hutniczych na rynku krajowym.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państwa.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 400 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 1937 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 399 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1937 r. w sprawie przeniesienia siedziby jednego sędziego śledczego z Łucka do Horochowa.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 398 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1937 r. - Przepisy wykonawcze do prawa karnego skarbowego.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 397 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 396 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 395 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji układu między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych, podpisanego wraz z protokołem końcowym w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 394 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r. protokołu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej, zawartej między Polską a Szwajcarią w dniu 26 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 393 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji podpisanej w Warszawie dnia 20 lutego 1937 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie przedłużenia umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 392 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego, podpisanego w Brukseli dnia 7 stycznia 1937 r. do układu dodatkowego z dnia 2 marca 1936 r. do traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską z dnia 30 grudnia 1922 r.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 391 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o ratyfikacji porozumień w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 17 i 18 marca 1937 r. oraz dnia 30 kwietnia 1937 r., o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 390 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1937 r. o wykonywaniu zasady nieinterwencji w sprawy wewnętrzne Hiszpanii.
Dz.U. 1937 nr 50 poz. 389 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu polsko-szwedzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 3 lipca 1936 r., zmieniającego protokół handlowy polsko-szwedzki, podpisany dnia 21 października 1933 r.
Dz.U. 1937 nr 50 poz. 388 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1937 nr 50 poz. 387 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. o najwyższych granicach odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach.
Dz.U. 1937 nr 50 poz. 386 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień układu płatniczego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Paryżu dnia 22 maja 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 385 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1937 r. w sprawie złożenia przez Albanię dokumentu ratyfikacyjnego Umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 384 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1937 r. w sprawie złożenia przez Rząd Brytyjski deklaracji o rozciągnięciu na niektóre terytoria brytyjskie konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 383 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1937 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r. oraz do protokołu dodatkowego z dnia 8 lutego 1935 r. i do protokołu dodatkowego z dnia 5 września 1935 r. do tejże konwencji.
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 382 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1937 r. w sprawie przystąpienia Liberii do Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 381 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na jabłka, winogrona, morele, brzoskwinie, arbuzy i sok winogronowy.
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 czerwca 1937 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym i turystycznym polsko-węgierskim.
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 379 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o uznaniu niektórych substancyj i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia.
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 378 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi.
Dz.U. 1937 nr 49 poz. 377 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 29 maja 1937 r. protokołu dodatkowego do protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Tallinnie dnia 23 lutego 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 376 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy o monopolu zapałczanym.
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 375 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1937 r. w sprawie osobnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonariuszów celnych poza miejscem urzędowym oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów.
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 374 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1937 r. o zniesieniu, utworzeniu i zmianie granic gmin wiejskich w powiecie tureckim, województwie łódzkim.
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 373 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1937 r. o toku instancji i trybie postępowania władz przy wykonywaniu przepisów ustawy o stanie wyjątkowym.
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 372 Ustawa z dnia 22 czerwca 1937 r. o sprzedaży i bezpłatnym odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 371 uchylony Ustawa z dnia 22 czerwca 1937 r. o przedłużeniu okresu urzędowania tymczasowych organów ustrojowych gminy m. st. Warszawy.
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 370 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 22 czerwca 1937 r. o dodatkowym kredycie na rok 1937/38 na pomoc dla gospodarstw rolnych, dotkniętych klęskami żywiołowymi.
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 369 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 22 czerwca 1937 r. o dodatkowym kredycie na rok 1937/38.
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 368 Ustawa z dnia 22 czerwca 1937 r. o dodatkowych kredytach na rok 1936/37.
Dz.U. 1937 nr 48 poz. 367 Ustawa z dnia 22 czerwca 1937 r. o dodatkowych kredytach na rok 1935/36.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1937 r. o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 365 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 1926 r. do art. 2, 3 i 5 ustawy o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1937 r. o obowiązku urządzania w domach skrzynek listowych dla doręczania mieszkańcom korespondencji pocztowej.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 362 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1937 r. o złożeniu przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokołu z tej samej daty, dotyczącego przypadku bezpaństwowości i o przystąpieniu szeregu państw do tej konwencji i protokołu.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 361 obowiązujący Konwencja w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokół dotyczący przypadku bezpaństwowości, podpisane w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1934 r.).
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 360 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1937 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji z dnia 21 grudnia 1904 r. o okrętach szpitalnych.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 359 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1937 r. w sprawie złożenia przez Peru dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 358 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1937 r. w sprawie wypowiedzenia przez W. Brytanię i Irlandię Północną konwencji międzynarodowej z dnia 26 września 1906 r. o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 357 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1937 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandii do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 356 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1937 r. o przystąpieniu Norwegii do konwencji z dnia 22 listopada 1928 r. o Wystawach Międzynarodowych.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 355 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1937 r. w sprawie złożenia przez Peru dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r. dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 354 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 czerwca 1937 r. w sprawie zmiany koncesji, nadanej Towarzystwu Warszawskich Kolei Dojazdowych S. A.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1937 r. o ustaleniu ilości stanowisk notariuszów w Iłży i Wierzbniku.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 352 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o umorzeniu drobnych zaległości w samoistnych daninach komunalnych.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 351 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1937 r. o zwolnieniu od obowiązku ponoszenia kosztów urządzenia ulic i placów, oraz zmniejszeniu i odroczeniu uiszczenia wpłat z tego tytułu.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 350 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1937 r. o zmianie granic województw: poznańskiego, pomorskiego, warszawskiego i łódzkiego.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 349 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 czerwca 1937 r. o ratyfikacji układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego likwidacji sum, wpłaconych do odnośnych instytucyj kompensacyjnych na rzecz wierzycieli polskich i szwajcarskich, podpisanego w Warszawie dnia 19 listopada 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 348 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 czerwca 1937 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie wymiany not z dnia 30 stycznia 1937 r. o zmianie tekstu polskiego listy pierwszej, załączonej do umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 45 poz. 347 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 czerwca 1937 r. o wypuszczeniu 3% bonów Skarbu Państwa i o warunkach zamiany kuponów od wypuszczonych w walutach obcych papierów emisyjnych państwowych i samorządowych.
Dz.U. 1937 nr 45 poz. 346 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów szczegółowych o budowie państwowych budynków kolejowych i budynków kolei prywatnych użyteczności publicznej.
Dz.U. 1937 nr 44 poz. 345 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 1937 r. w sprawie stosowania do Nowej Fundlandii i do szeregu kolonii, protektoratów i terytoriów mandatowych brytyjskich konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów.
Dz.U. 1937 nr 44 poz. 344 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 czerwca 1937 r. o ustroju szkół artystycznych plastyki.
Dz.U. 1937 nr 44 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 czerwca 1937 r. o ustroju szkół artystycznych muzyki.
Dz.U. 1937 nr 43 poz. 342 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 czerwca 1937 r. o wypuszczeniu II serii 4% państwowej renty złotej.
Dz.U. 1937 nr 43 poz. 341 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o wyłączeniu niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych spod egzekucji urzędów skarbowych.
Dz.U. 1937 nr 43 poz. 340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych.
Dz.U. 1937 nr 43 poz. 339 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską w sprawie zwiedzania Międzynarodowej Wystawy Paryskiej 1937 r., podpisane w Paryżu dnia 22 maja 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 43 poz. 338 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1937 r. w sprawie konwencji między Rzecząpospolitą Polską, a Królestwem Rumunii, dotyczącej ułatwień płatniczych w ruchu turystów i podróżnych, podpisanej w Bukareszcie, dnia 24 kwietnia 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 43 poz. 337 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii dotycząca ułatwień płatniczych w ruchu turystów i podróżnych, podpisana w Bukareszcie, dnia 24 kwietnia 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 czerwca 1937 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym polsko-włoskim.
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 1937 r. o przechowywaniu i niszczeniu akt i ksiąg w sprawach sądowych i administracji sądowej.
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 czerwca 1937 r. o upoważnieniu wojewodów i Komisarza Rządu na m. st. Warszawę do przyznawania ulg w opłatach paszportowych oraz całkowitego zwalniania od tych opłat.
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1937 r. w sprawie wydawania Wykazu Miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 332 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 czerwca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 13 i 14 maja 1937 r., o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu.
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 331 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1937 r. w sprawie wejścia w życie układu z dnia 14 marca 1935 r., dotyczącego długów reliefowych.
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 330 wygaśnięcie aktu Układ dotyczący długów reliefowych, podpisany w Londynie dnia 14 marca 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 329 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 328 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 13 maja 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji i Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 30 stycznia 1928 r. o sposobie ustalenia i wypłaty odszkodowania i wynagrodzenia za zatrzymanie zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów przez formacje wojskowe.
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 327 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 maja 1937 r. w sprawie przepisów sanitarnych dla publicznych miejsc spożycia.
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 326 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 maja 1937 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie tłuszczów zwolnionych spod opodatkowania.
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 maja 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 324 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 maja 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych.
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 323 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi.
Dz.U. 1937 nr 41 poz. 322 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. o zmianie granic powiatów łuninieckiego i pińskiego w województwie poleskim.
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 321 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Przemysłu i Handlu o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o komisjach rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 320 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o wykazie aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w "Zbiorze Układów Zbiorowych Pracy".
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 319 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o trybie zawiadamiania uczestników układu zbiorowego pracy o rozwiązaniu pracowniczego związku zawodowego.
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 318 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. o przejmowaniu układów zbiorowych pracy w przypadkach łączenia się związków zawodowych pracowniczych.
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 317 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. o komisjach uprawnionych do zwolnienia od uczestnictwa w układzie zbiorowym pracy.
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 316 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wojskowych o postępowaniu przy nadawaniu układom zbiorowym pracy mocy powszechnie obowiązującej.
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o przekazaniu niektórym obwodowym inspektorom pracy prowadzenia rejestrów układów zbiorowych pracy.
Dz.U. 1937 nr 40 poz. 314 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o prowadzeniu przez inspektorów pracy rejestrów układów zbiorowych pracy.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 313 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o komisjach rozjemczych do załatwienia zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 312 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Kolumbię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 311 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Finlandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 9 grudnia 1923 r. o ustroju międzynarodowych kolei żelaznych.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 309 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Republiki Czeskosłowackiej do konwencji berneńskiej z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej do międzynarodowego porozumienia z dnia 25 stycznia 1924 r. o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 307 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 18 października 1907 r. o przystosowaniu do wojny morskiej zasad konwencji genewskiej.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 306 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 maja 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1937 r. o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania okresów działalności niepodległościowej.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. o oznaczeniu w handlu detalicznym miary i pochodzenia skór miękkich.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r. o okręgach szkolnych.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 301 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Republiki Argentyńskiej do konwencji międzynarodowej z dnia 26 września 1906 r. o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 300 Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 299 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych oraz protokołu dodatkowego z dnia 24 maja 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 298 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie stosowania do księstwa Liechtenstein postanowień międzynarodowej konwencji opiumowej z dnia 23 stycznia 1912 r.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 297 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 14 września 1929 r., dotyczącego rewizji Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 296 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Turcji do konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 295 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Norwegii do porozumienia z dnia 1 grudnia 1924 r. w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 293 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 5 maja 1937 r. o zniesieniu i utworzeniu niektórych katedr na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 292 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 maja 1937 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 maja 1937 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 290 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 17 kwietnia 1937 r. w sprawie wykonywania ustawy z dnia 23 stycznia 1937 r. o ochotniczych lotach ćwiczebnych.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. o stosowaniu do księstwa Liechtenstein postanowień konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, z dnia 13 lipca 1931 r.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 288 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. o stosowaniu do księstwa Liechtenstein postanowień konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, z dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 1937 r. o zmianie właściwości utworzonego w Sanoku Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Jaśle.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 286 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o przyjmowaniu przez notariuszów na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej papierów wartościowych celem uiszczenia podatku od darowizn.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 285 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 marca 1937 r. o uiszczeniu należności podatkowych papierami wartościowymi.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 284 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1937 r. o warunkach konwersji i zamiany papierów emisyjnych państwowych i samorządowych, wypuszczonych w walutach obcych, oraz o wypuszczeniu 4,5% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 283 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 maja 1937 r. o obrocie solą.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 282 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 kwietnia 1937 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa "Societe Textile La Czenstochovienne, Towarzystwo Przędzalnicze La Czenstochovienne - Francuska Spółka Akcyjna" w Częstochowie.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 281 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 12 kwietnia 1937 r. o przystosowaniu przepisów ustawy z dnia 26 września 1922 r., dotyczącej kwalifikacji zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich państwowych i prywatnych, do wprowadzania w życie nowego ustroju szkolnictwa.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 280 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 maja 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Irakiem w formie not, wymienionych w Bagdadzie dnia 6 marca 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 279 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 maja 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 30 kwietnia 1937 r., o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu.
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 278 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie stosowania na terytoriach mandatowych Nowej Gwinei i Nauru międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r. dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 277 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. o zmianie zastrzeżenia złożonego przez Indie do konwencji z dnia 25 września 1926 r. w sprawie niewolnictwa.
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 276 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1937 r. o przesunięciu terminu płatności I raty państwowego podatku gruntowego za rok 1937.
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 275 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1937 r. w sprawie uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej wraz z protokołem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 274 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o współpracy intelektualnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 273 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, dotycząca współpracy intelektualnej, podpisana w Warszawie dnia 27 listopada 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 272 uchylony Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o ograniczeniu obrotu nieruchomościami powstałymi z parcelacji.
Dz.U. 1937 nr 35 poz. 271 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1937 r. w sprawie tłuszczów zwolnionych spod opodatkowania.
Dz.U. 1937 nr 35 poz. 270 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1937 r. o wykonaniu ordynacji podatkowej.
Dz.U. 1937 nr 34 poz. 269 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 kwietnia 1937 r. o przedłużeniu czasu trwania konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych.
Dz.U. 1937 nr 34 poz. 268 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 34 poz. 267 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 266 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o wynagrodzeniu notariuszów w sprawach związanych ze sprzedażą działek przy parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy o wykonywaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o przekazaniu w okręgach niektórych sądów apelacyjnych powoływania ławników sądów pracy i sądów okręgowych prezesom sądów apelacyjnych.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 264 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o egzaminie dla techników dentystycznych.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 263 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 kwietnia 1937 r. o odjęciu uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych i przekazaniu tych uprawnień wydziałom powiatowym w województwie poznańskim.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 262 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o rozszerzeniu granic m. Tarnopola w województwie tarnopolskim.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 261 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1937 r. o złożeniu przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad, odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich i o przystąpieniu szeregu Państw do tej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 260 obowiązujący Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad, odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisana w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 1936 r.).
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 259 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1937 r. o złożeniu przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 25 sierpnia 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów i o przystąpieniu szeregu Państw do tej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 258 obowiązujący Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisana w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 1936 r.).
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 257 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1937 r. o złożeniu przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 25 sierpnia 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich i o przystąpieniu szeregu Państw do tej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 256 wygaśnięcie aktu Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, podpisana w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 1936 r.).
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 255 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 254 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyfikacji konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 253 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią w formie wymiany not z dnia 28 października 1936 r., dotyczących wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 252 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Paryżu dnia 15 grudnia 1936 r. porozumienia o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 251 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyfikacji trzeciego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego w Warszawie dnia 21 grudnia 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 32 poz. 250 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wymiarze i poborze państwowego podatku gruntowego.
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 249 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wejścia w życie przepisów o nabywaniu nieruchomości w pasie granicznym.
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 248 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 246 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o klasyfikacji gruntów pod wodami.
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 245 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień układu między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych, podpisanego wraz z protokołem końcowym w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 244 Ustawa z dnia 15 kwietnia 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 22 marca 1933 r. o przeznaczeniu wpływów z kar pieniężnych na akcję kulturalno-oświatową i opiekuńczą na rzecz robotników.
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 243 uchylony Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o skracaniu czasu pracy w górnictwie węglowym.
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 242 uchylony Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o układach zbiorowych pracy.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 241 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 11 listopada 1921 r. ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 240 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 24 i 23 czerwca 1926 r., dotyczących umowy najmu i repatriacji marynarzy.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 239 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r., określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 238 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 11 listopada 1921 r. o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 237 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1937 r. w sprawie zmiany znaku wyróżniającego dla samochodów Unii Południowo-Afrykańskiej przewidzianego w konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 236 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 235 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1937 r. w sprawie złożenia przez San Domingo i Peru dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 234 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Łotwy do konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, przejrzanej ostatnio dnia 2 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 233 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie przystąpienia Papuazji, wyspy Norfolk i terytoriów mandatowych Nowej Gwinei i Nauru do międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 232 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie przystąpienia Finlandii do konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 231 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie złożenia przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego układu z dnia 23 października 1930 r., dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 230 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1937 r. w sprawie złożenia przez W.K. Luksemburg dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 17 czerwca 1925 r,, dotyczącego zakazu używania w czasie wojny gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakteriologicznych.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 229 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zwolnieniu od cła kukurydzy i końskiego zębu.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 228 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1937 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucji w bankach państwowych.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 227 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 226 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o nadzwyczajnych komisjach rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 225 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o szkodnictwie leśnym i polnym.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 223 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o uchyleniu odrębności stanowych.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 222 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 221 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy uczestnikom walk o niepodległość i będących w posiadaniu związków samorządowych.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 220 uchylony Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1937 nr 29 poz. 219 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia Rzeczypospolitej Polskiej z Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 22 marca 1937 r. w sprawie clenia opon pneumatycznych do kół pojazdów konnych.
Dz.U. 1937 nr 29 poz. 218 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1937 nr 29 poz. 217 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 kwietnia 1937 r. o zniesieniu miasta Podgórza w powiecie toruńskim, województwa pomorskiego i włączeniu go do miasta Torunia w tymże województwie.
Dz.U. 1937 nr 29 poz. 216 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 kwietnia 1937 r. o przejęciu przez Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej należności i zobowiązań b. krajowej komisji dla włości rentowych.
Dz.U. 1937 nr 29 poz. 215 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o bezpieczeństwie statków morskich.
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 214 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości.
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1937 r. w sprawie przystąpienia Finlandii do konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy oraz do protokołu fakultatywnego z dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale pszenicy i żyta.
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 211 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 marca 1937 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 210 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie zakazu wywozu pszenicy, żyta i owsa oraz produktów ich przemiału.
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 209 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1937 r. o zatwierdzeniu statutu Sądu Honorowego odznaczonych Krzyżem lub Medalem Niepodległości.
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 208 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych.
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 207 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1937 r. o konwersji i zamianie papierów emisyjnych państwowych, samorządowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa, wypuszczonych w walutach obcych.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 206 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia W.M. Gdańska do porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Moskwie dnia 31 marca 1936 r., o opłatach portowych.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 205 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1937 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 204 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 kwietnia 1937 r. o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym i turystycznym polsko-jugosłowiańskim.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uzupełnieniu "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 202 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 25 marca 1937 r. o komisjach wojskowo-naukowych w wojskowym postępowaniu karnym.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 kwietnia 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zwolnieniu od cła cynku i jego stopów oraz ołowiu i jego stopów.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 200 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1937 r. o obliczaniu i poborze nadzwyczajnej daniny majątkowej w I grupie kontyngentowej w 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 199 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1937 r. o zmianie w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Nowogródku.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 198 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zaliczania na poczet należności podatkowych skryptów dłużnych Skarbu Państwa.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 197 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 marca 1937 r. o uiszczeniu należności podatkowych papierami wartościowymi.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 196 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1937 r. o utworzeniu zakładów dla niepoprawnych przestępców w Bojanowie i Trzemesznie.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 195 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 lutego 1937 r. o Komitetach Ochrony Przyrody.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 194 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zmianie granic sądów okręgowych w Jaśle i Rzeszowie.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 193 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o sprzedaży i bezpłatnym odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 192 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 191 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o państwowych zakładach chowu koni i o premiowaniu ogierów.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 190 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. o podpisaniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 189 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o nadzwyczajnej daninie majątkowej.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 188 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o dodatkowych kredytach na rok 1936/37.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 187 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o dodatkowych kredytach na rok 1934/35.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 186 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 19 marca 1931 r., dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków oraz złożenia dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 185 obowiązujący Konwencja dotycząca opłaty stemplowej w przedmiocie czeków.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 19 marca 1931 r. o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków oraz złożenia dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 183 obowiązujący Konwencja o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 182 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. o przystąpieniu Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie jednolitej ustawy o czekach i o złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 181 obowiązujący Konwencja w sprawie jednolitej ustawy o czekach.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 180 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r., dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych oraz złożenia dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 179 obowiązujący Konwencja dotycząca opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 178 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r., o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych oraz złożenia dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 177 obowiązujący Konwencja o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 176 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. o przystąpieniu Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych i o złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 175 obowiązujący Konwencja w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 1937 r. w sprawie rozciągnięcia na Protektorat Zanzibaru postanowień traktatu handlowego i nawigacyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 173 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1937 r. o komunalnych kasach oszczędności.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 172 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przejęciu na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 170 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją oraz układu płatniczego między Polską a Francją, podpisanych w Paryżu dnia 18 lipca 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 169 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego polsko-finlandzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 16 lipca 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 168 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji drugiego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego w Warszawie dnia 19 października 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 167 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 18 lipca 1936 r., dotyczącego uzupełnienia umowy gospodarczej między Polską a Niemcami z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 166 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 12 sierpnia 1936 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 165 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji protokołu polsko-szwedzkiego, podpisanego w Warszawie dnia 3 lipca 1936 r., zmieniającego protokół handlowy polsko-szwedzki, podpisany dnia 21 października 1933 r.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 164 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 163 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji konwencji dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 162 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o zatwierdzeniu zgłoszonych przez Rząd przystąpień do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego oraz do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących zderzeń, - podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 161 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1926 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 160 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 159 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1937 r. o zniesieniu gminy Malechów i o utworzeniu gminy Dublany w powiecie i województwie lwowskim.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 158 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1937 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Bylice i o utworzeniu gminy wiejskiej Rajtarowice w powiecie samborskim, województwie lwowskim.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 157 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie granic miasta Leżajska w powiecie łańcuckim, województwie lwowskim.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 156 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 marca 1937 r. o ustaleniu okręgów elektryfikacyjnych.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 155 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1937 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 154 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia w formie not, wymienionych w Paryżu dnia 17 i 18 marca 1937 r., o przedłużeniu prowizorycznego układu handlowego między Polską a Francją z dnia 18 lipca 1926 r. i o zmianie art. 5 tego układu.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 153 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zmianie granic miast: Tarnopola i Brodów w województwie tarnopolskim oraz Kosowa w województwie stanisławowskim.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 152 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół dokształcających zawodowych.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 151 Ustawa z dnia 29 marca 1937 r. o zakończeniu akcji oddłużenia związków samorządowych.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 150 Ustawa z dnia 24 marca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 149 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie ratyfikacji projektów konwencji, przyjętych dnia 10 czerwca 1925 r. na VII sesji ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy w sprawie: 1) odszkodowania za wypadki przy pracy i 2) odszkodowania za choroby zawodowe.
Dz.U. 1937 nr 23 poz. 148 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 marca 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy.
Dz.U. 1937 nr 23 poz. 147 wygaśnięcie aktu Ustawa skarbowa z dnia 29 marca 1937 r. na okres od 1 kwietnia 1937 do 31 marca 1938 r.
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 146 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r., podpisanego w Warszawie dnia 5 września 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 145 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r., podpisanego w Warszawie dnia 8 lutego 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 144 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r., podpisany w Warszawie dnia 8 lutego 1935 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 143 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 142 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa i nawigacyjna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką podpisana w Pradze, dnia 10 lutego 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wzajemnego wykonywania tytułów egzekucyjnych oraz wzajemności w sprawach upadłościowych, podpisanej w Pradze wraz z protokołem dodatkowym dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 2 poz. 140 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wzajemnego wykonywania tytułów egzekucyjnych oraz wzajemności w sprawach upadłościowych, podpisana w Pradze dnia 10 lutego 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 139 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o wzajemności w sprawach spadkowych, podpisanej wraz z protokołem dodatkowym w Pradze dnia 25 stycznia 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 138 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o wzajemności w sprawach spadkowych, podpisana w Pradze dnia 25 stycznia 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu i Spraw Zagranicznych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 21 lipca 1930 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem tłuszczów i olejów jadalnych.
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 136 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 9 marca 1937 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska i marynarki wojennej.
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 135 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 27 lutego 1937 r. o wysokości sum na koszty akcji przeciwpożarowej na rok 1937.
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lutego 1937 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu loteryjnym.
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1937 r. o wprowadzeniu ograniczeń w rejonie umocnionym Hel.
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 132 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r. protokołu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej zawartej między Polską a Szwajcarią w dniu 26 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 131 uchylony Ustawa z dnia 16 marca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu chwastów i szkodników roślin.
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 130 uchylony Ustawa z dnia 16 marca 1937 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1936 r. o państwowym gospodarstwie leśnym.
Dz.U. 1937 nr 21 poz. 129 uchylony Ustawa z dnia 16 marca 1937 r. o Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego.
Dz.U. 1937 nr 20 poz. 128 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów.
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 127 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1937 r. w sprawie przystąpienia Maroka do konwencji międzynarodowej z dnia 14 marca 1884 r. o ochronie kabli podmorskich.
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 126 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę nasion roślin strączkowych oraz grochu polerowanego.
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 125 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1937 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Święciechowa i o utworzeniu gminy wiejskiej Leszno w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 124 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 lutego 1937 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XVI Międzynarodowym Targom w Poznaniu, IX Targom Katowickim i Targom Gdyńskim.
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1937 r. o zmianie właściwości utworzonego w Lesznie wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 122 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 1937 r. w sprawie ustalenia ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 121 Ustawa z dnia 3 marca 1937 r. o zmianie właściwości terytorialnej sądów okręgowych w Bydgoszczy, Gnieźnie, Ostrowie i Poznaniu.
Dz.U. 1937 nr 18 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia W.M. Gdańska do porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Moskwie dnia 31 marca 1936 r., o wzajemnym uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych.
Dz.U. 1937 nr 18 poz. 119 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1937 r. o zniesieniu powiatu ropczyckiego i utworzeniu powiatu dębickiego w województwie krakowskim.
Dz.U. 1937 nr 18 poz. 118 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Tallinnie dnia 23 lutego 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 18 poz. 117 Ustawa z dnia 10 marca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 lutego 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia z dnia 26 lutego 1936 r. o powołaniu komisji nadzorczych nad obrotem zwierzętami gospodarskimi i drobiem oraz nad hurtowym obrotem mięsa tudzież nad organizacją targowisk.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 115 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych o trybie postępowania przy zawiadamianiu w drodze telegraficznej lub telefonicznej o wypadkach klęsk żywiołowych, napadów rabunkowych i katastrof.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 114 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lutego 1937 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych "Lilpop, Rau i Loewenstein", Spółka Akcyjna w Warszawie.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 113 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 112 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 marca 1937 r. o poborze rekruta w 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 111 Ustawa z dnia 3 marca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 110 Ustawa z dnia 3 marca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 109 Ustawa z dnia 27 lutego 1937 r. o sprzedaży i zamianie niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 108 Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o stanie wyjątkowym.
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 107 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zakładów pracy ściśle z rolnictwem związanych, a nie posiadających przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego.
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na przędzę z jedwabiu sztucznego miedziowo-amoniakalnego.
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 105 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1937 r. o normach szacunkowych i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 104 uchylony Ustawa z dnia 27 lutego 1937 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich.
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 103 Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni.
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 102 Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o zmianie § 2249 kodeksu cywilnego z 1896 r.
Dz.U. 1937 nr 15 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych.
Dz.U. 1937 nr 15 poz. 100 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1937 r. o zmianie cennika soli i solanki.
Dz.U. 1937 nr 15 poz. 99 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1937 r. wydane co do § 5 w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a co do §§ 11-12 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 września 1936 r. o służbie pracy młodzieży.
Dz.U. 1937 nr 15 poz. 98 Ustawa z dnia 24 lutego 1937 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.
Dz.U. 1937 nr 15 poz. 97 uchylony Ustawa z dnia 24 lutego 1937 r. o dotacjach na rzecz Funduszu Obrony Narodowej.
Dz.U. 1937 nr 15 poz. 96 Ustawa z dnia 24 lutego 1937 r. o inwestycjach z funduszów państwowych w r. 1937.
Dz.U. 1937 nr 14 poz. 95 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 17 lutego 1937 r. o zmianie okręgu Sądu Pracy w Wilnie.
Dz.U. 1937 nr 14 poz. 94 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 18 lutego 1937 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 14 poz. 93 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanej w Warszawie dnia 20 lutego 1937 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie przedłużenia umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 13 poz. 92 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego.
Dz.U. 1937 nr 13 poz. 91 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 lutego 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie wymiany not z dnia 30 stycznia 1937 r. o zmianie tekstu polskiego listy pierwszej załączonej do umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 13 poz. 90 Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o ulgach w spłacie należności z tytułu stypendiów i pożyczek.
Dz.U. 1937 nr 13 poz. 89 Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych.
Dz.U. 1937 nr 12 poz. 88 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji taryfowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Holandii, podpisanej w Hadze dnia 9 kwietnia 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 12 poz. 87 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia Liberii do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 12 poz. 86 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1937 r. o zmianie w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łucku.
Dz.U. 1937 nr 12 poz. 85 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1937 nr 12 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państwa.
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 83 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa.
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 82 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1937 r. w sprawie przystąpienia W.M. Gdańska do konwencji handlowej między Polską a Kanadą z dnia 3 lipca 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie układu dodatkowego do traktatu handlowego z dnia 30 grudnia 1922 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską, podpisanego w Brukseli dnia 2 marca 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 80 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie stosowania do terytorium Tonga porozumienia z dnia 20 marca 1934 r. o listach i pudełkach z podaną wartością.
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia W.M. Gdańska do konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lutego 1937 r. w sprawie czynności rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym polsko-rumuńskim.
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 77 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1937 r. o zwolnieniu niektórych rodzajów tłuszczów spod opodatkowania.
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 76 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o przekazaniu składek za pracowników umysłowych i łączeniu uprawnień emerytalnych.
Dz.U. 1937 nr 10 poz. 75 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1937 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1938.
Dz.U. 1937 nr 10 poz. 74 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1937 r. o ustaleniu na rok 1937 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.
Dz.U. 1937 nr 10 poz. 73 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej Państwa.
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1937 r. w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o uregulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej, wydane co do §§ 1-4, 5 ust. 1 i 2, 6-12 i 15-18 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1937 r. o przesunięciu terminu do składania zeznań do wymiaru podatku dochodowego na rok podatkowy 1937.
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 70 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o gromadach.
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 69 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 68 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. o dodatkach służbowych dla funkcjonariuszy państwowych w wojskowej służbie zdrowia.
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 67 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1937 nr 8 poz. 66 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 stycznia 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska.
Dz.U. 1937 nr 8 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 stycznia 1937 r. o zmianach w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1925 r. o warunkach funkcjonowania oraz organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) na torach wyścigowych towarzystw wyścigów konnych oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości tych zakładów.
Dz.U. 1937 nr 8 poz. 64 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wojskowych o nabywaniu, posiadaniu i noszeniu broni przez niektórych funkcjonariuszów Lasów Państwowych.
Dz.U. 1937 nr 8 poz. 63 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1937 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej.
Dz.U. 1937 nr 8 poz. 62 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1937 r. o ustaleniu wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1935/36.
Dz.U. 1937 nr 7 poz. 61 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1937 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 8 stycznia 1937 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Zagranicznych o statucie Polskiego Instytutu Rozrachunkowego.
Dz.U. 1937 nr 7 poz. 60 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1937 r. o zawieszeniu obowiązku przedsiębiorców detalicznych sprzedaży napojów alkoholowych przyjmowania od konsumentów zwrotnych butelek po wyrobach Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1937 nr 7 poz. 59 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 stycznia 1937 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1936/37 r.
Dz.U. 1937 nr 7 poz. 58 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. w sprawie dodatku drogowego i opłat od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Dróg.
Dz.U. 1937 nr 7 poz. 57 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 stycznia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu dodatkowego, podpisanego w Brukseli dnia 7 stycznia 1937 r. do układu dodatkowego z dnia 2 marca 1936 r. do traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską z dnia 30 grudnia 1922 r.
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 56 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Stany Zjednoczone Ameryki dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 55 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia Austrii do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 54 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Wschodnie Indie Holenderskie, Surinam i Curacao oraz Minchat Sabry Markaz Quesna porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 53 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1937 r. o obliczaniu i poborze nadzwyczajnej daniny majątkowej w I grupie kontyngentowej w 1937 r.
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 52 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 51 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia o komisjach klasyfikacyjno-szacunkowych przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o przenoszeniu książek hipotecznych.
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 49 Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o zmianie niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 48 Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o ochotniczych lotach ćwiczebnych.
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 47 Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy.
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 46 Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o zaopatrzeniu kandydatów na szeregowych Policji Państwowej.
Dz.U. 1937 nr 5 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia szeregu terytoriów brytyjskich do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, z dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1937 nr 5 poz. 44 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1937 nr 5 poz. 43 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1935 r. o wydawaniu koncesyj na zarobkowy przewóz osób pojazdami mechanicznymi w obrębie gminy miejskiej.
Dz.U. 1937 nr 5 poz. 42 Ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. o dodatkowym kredycie na rok 1936/1937.
Dz.U. 1937 nr 5 poz. 41 Ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. o dodatkowym kredycie na rok 1936/1937.
Dz.U. 1937 nr 5 poz. 40 Ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. o dodatkowym kredycie na rok 1936/1937.
Dz.U. 1937 nr 5 poz. 39 Ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. o dodatkowych kredytach na rok 1936/1937.
Dz.U. 1937 nr 5 poz. 38 Ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. o dodatkowych kredytach na rok 1936/1937.
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 37 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 36 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 stycznia 1937 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 stycznia 1937 r. w sprawie czynności związanych z wykonywaniem układu rozrachunkowego niemiecko-polskiego.
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 8 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Zagranicznych o statucie Polskiego Instytutu Rozrachunkowego.
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 33 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Komunikacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 19 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 lipca 1930 r. o obowiązku dostarczania środków przewozowych wodnych żeglugi śródlądowej na rzecz wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 32 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Komunikacji w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 lipca 1930 r. o obowiązku dostarczania, jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju, samochodów, motocykli i rowerów.
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 31 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 października 1929 r. o obowiązku dostarczania, jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju, wozów z zaprzęgiem zwierzęcym, zwierząt z uprzężą pociągową, oraz zwierząt wierzchowych i jucznych z rzędem.
Dz.U. 1937 nr 4 poz. 30 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 3 marca 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 28 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1936 r. o zasadach i warunkach spłat lokat instytucji kredytowych i prawa publicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, w bankach komunalnych i komunalnych kasach oszczędności, użytych zgodnie z przeznaczeniem na kredyty dla związkowców samorządowych, oraz pożyczek, udzielonych związkom samorządowym przez komunalne kasy oszczędności.
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 27 wygaśnięcie aktu Końcowy protokół delimitacyjny między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, podpisany w Bukareszcie dnia 17 maja 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1936 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Moskwie dnia 31 marca 1936 r. o opłatach portowych.
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 25 wygaśnięcie aktu Porozumienie o opłatach portowych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisane w Moskwie dnia 31 marca 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 24 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1936 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Moskwie dnia 31 marca 1936 r. o wzajemnym uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych.
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 23 wygaśnięcie aktu Porozumienie o wzajemnym uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisane w Moskwie dnia 31 marca 1936 r.
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 22 Ustawa z dnia 12 stycznia 1937 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia pożyczek zagranicznych i kredytu zagranicznego we frankach francuskich na cele obrony Państwa.
Dz.U. 1937 nr 2 poz. 21 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 stycznia 1935 r. w sprawie opłat i kosztów postępowania przed urzędami rozjemczymi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1937 nr 2 poz. 20 Oświadczenie rządowe z dnia 29 grudnia 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji podpisanej w Bukareszcie dnia 17 maja 1935 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, dotyczącej ochrony, utrzymania i odbudowy słupów granicznych i innych znaków, służących do wskazywania linii granicznej.
Dz.U. 1937 nr 2 poz. 19 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, dotycząca ochrony, konserwacji i odbudowy słupów granicznych i innych znaków służących do oznaczania linii granicznej, podpisana w Bukareszcie dnia 17 maja 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 2 poz. 18 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1937 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych, oraz protokołu dodatkowego z dnia 24 maja 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 2 poz. 17 wygaśnięcie aktu Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych, podpisana w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1937 nr 1 poz. 16 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 li