Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 536 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1950 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 535 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1950 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję konwencji o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych między Polską a Szwecją, podpisanej w Warszawie dnia 30 sierpnia 1930 r.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 534 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 533 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1950 r. w sprawie przystąpienia Republiki San-Marino do konwencji genewskiej z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 532 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 grudnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 531 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Bielsko-Biała, zmiany granic powiatów: cieszyńskiego, wadowickiego i żywieckiego, zniesienia powiatu bialskiego i utworzenia powiatu oświęcimskiego.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 530 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie zakresu działania i organizacji Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 529 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie budownictwa.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 528 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 527 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o utworzeniu Funduszu Remontów Młynów Gospodarczych.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 526 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o zmianie granic województw krakowskiego i katowickiego.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 525 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1951 r.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 523 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 522 uchylony Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o urzędzie Ministra Przemysłu Chemicznego.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 521 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1950 r. o ochronie pokoju.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 520 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie postępowania przy organizacji, zakładaniu i prowadzeniu katastru gruntowego i budynkowego.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 519 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 listopada 1950 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o dodatkach służbowych dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 518 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 listopada 1950 r. w sprawie dodatku za noszenie broni dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 517 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 27 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia katedr w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 516 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie o warunkach nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 515 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia gminy Wilamowice.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 514 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zniesienia gminy Dziedzice, zmiany granic niektórych gmin oraz nadania ustroju miejskiego gminie Czechowice.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 513 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miast Góra i Namysłów.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 512 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Grybowa.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 511 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic powiatów tureckiego w województwie poznańskim i sieradzkiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 510 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic powiatów babimorskiego, świebodzińskiego i zielonogórskiego oraz zmiany nazwy powiatu babimorskiego.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 509 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miast Wałbrzycha i Wrocławia.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 508 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Krakowa.
Dz.U. 1950 nr 57 poz. 507 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego z obszaru miasta Rybnika i zmiany jego granic.
Dz.U. 1950 nr 56 poz. 506 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1950 nr 56 poz. 505 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1950 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym za rok 1950 dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie.
Dz.U. 1950 nr 56 poz. 504 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 listopada 1950 r. w sprawie zmiany ordynacji telefonicznej.
Dz.U. 1950 nr 56 poz. 503 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie stosunków służbowych nauczycieli szkół zawodowych i zakładów naukowych podległych Ministrowi Żeglugi oraz wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych w szkołach, zakładach i na kursach podległych temuż Ministrowi.
Dz.U. 1950 nr 55 poz. 502 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1950 r. w sprawie postanowień o karach umownych w umowach planowych o dostawę towarów.
Dz.U. 1950 nr 55 poz. 501 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1950 r. w sprawie zasiłków osiedleńczych oraz zwrotu kosztów przeniesienia fachowych pracowników służby zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 55 poz. 500 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Zdrowia, Sprawiedliwości oraz Kultury i Sztuki z dnia 11 listopada 1950 r. w sprawie oceny i zatwierdzenia podręczników, książek pomocniczych i graficznych pomocy naukowych do użytku studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1950 nr 55 poz. 499 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej we Wrocławiu.
Dz.U. 1950 nr 55 poz. 498 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach.
Dz.U. 1950 nr 55 poz. 497 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 54 poz. 496 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.
Dz.U. 1950 nr 54 poz. 495 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1950 r. uchylające rozporządzenia w sprawie norm ilościowych lekarzy i położnych.
Dz.U. 1950 nr 54 poz. 494 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 1950 r. o rejestrze spółdzielni.
Dz.U. 1950 nr 54 poz. 493 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie o rejestrze handlowym.
Dz.U. 1950 nr 54 poz. 492 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1950 r. w sprawie organizacji, składu i sposobu postępowania Państwowej Komisji Lokalowej i wojewódzkich komisyj lokalowych.
Dz.U. 1950 nr 54 poz. 491 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1950 r. w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, zatrudnionych w szkołach zawodowych i zakładach naukowych podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego.
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 490 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 1950 r. w sprawie przystąpienia Filipin do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 489 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 1950 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych, 2) w ustawie z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955, 3) w ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania karnego, 4) w ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych, 5) w kodeksie postępowania cywilnego (tekst jednolity), 6) w prawie o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity), 7) w dekrecie z dnia 21 września 1950 r. o zmianie prawa o stowarzyszeniach, 8) w dekrecie z dnia 21 września 1950 r. o zmianie przepisów, dotyczących stosunku służbowego i uposażenia etatowych docentów państwowych szkół akademickich, 9) w ustawie z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza, 10) w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1949 r. w sprawie dodatku za wysługę lat, 11) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności, 12) w rozporządzeniu Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 488 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 listopada 1950 r. o sprostowaniu błędów w ustawie o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955.
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 487 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 17 listopada 1950 r. w sprawie tymczasowych ulgowych przepisów budowlanych.
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 486 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie przywrócenia obowiązku przyjmowania butelek po wyrobach państwowego monopolu spirytusowego.
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 485 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 października 1950 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 25 listopada 1947 r. o Polskim Komitecie Żywnościowym.
Dz.U. 1950 nr 53 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.
Dz.U. 1950 nr 52 poz. 483 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1950 r. prostujące błędy w dekrecie o zmianie dekretu o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1950 nr 52 poz. 482 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1950 nr 52 poz. 481 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. w sprawie trybu wyboru, odwoływania i wyznaczania do udziału w posiedzeniach sądowych ławników sądów wojewódzkich i powiatowych.
Dz.U. 1950 nr 52 poz. 480 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 479 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30 października 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 478 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1950 r. w sprawie stemplowania sposobem graficznym losów loterii fantowych.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 477 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 476 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania mienia posiadanego za granicą oraz należności od zagranicy.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 475 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 października 1950 r. w sprawie norm wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie oraz uiszczenia w gotówce równowartości opłat, oznaczonych w zbożu.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 474 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 19 października 1950 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydziału Prawno-Administracyjnego Uniwersytetu we Wrocławiu.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 473 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 1950 r. w sprawie obowiązku pracy techników i uprawnionych techników dentystycznych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 472 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego niektórym gminom w województwach: katowickim i warszawskim, gromadzie Hajnówka w województwie białostockim oraz zniesienia i zmiany granic niektórych miast i gmin w województwach katowickim i białostockim.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 471 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 470 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1950 r. w sprawie wyłączenia niektórych przedsiębiorstw spod działania przepisów dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 469 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. w sprawie przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Administracji Gospodarczej w Katowicach na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 468 uchylony Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 467 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o ratyfikacji protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną, dotyczącą żeglugi powietrznej z dnia 12 kwietnia 1933 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 466 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o ratyfikacji protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1950 nr 51 poz. 465 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o ratyfikacji Układu między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisanego w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r.
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 października 1950 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdańsku.
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 463 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 462 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 października 1950 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe w Krakowie i Szczecinie oraz tymczasowego rozszerzenia miejscowej właściwości Okręgowych Komisji Arbitrażowych w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie.
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 461 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań.
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 460 uchylony Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zakazie posiadania walut obcych, monet złotych, złota i platyny oraz zaostrzeniu kar za niektóre przestępstwa dewizowe.
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 459 uchylony Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zmianie systemu pieniężnego.
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 458 uchylony Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 457 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1950 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 456 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1950 r. w sprawie rozwiązania Zrzeszenia Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 455 uchylony Rozporządzenie Rady Państwa z dnia 26 października 1950 r. o zmianie rozporządzenia Rady Państwa z dnia 13 czerwca 1947 r. w sprawie powołania i organizacji społecznych komisji kontroli cen.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 454 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 453 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452 uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 451 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 450 uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 449 uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 448 uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie ustawy o państwowym gospodarstwie leśnym.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 447 uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o reglamentacji niektórych surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 446 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o przekazaniu sądom powszechnym spraw w zakresie sądownictwa pracy.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 445 uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 444 akt jednorazowy Dekret z dnia 26 października 1950 r. o przekształceniu Akademii Handlowej w Poznaniu na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 443 akt jednorazowy Dekret z dnia 26 października 1950 r. o przekształceniu Akademii Handlowej w Krakowie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Krakowie.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 442 uznany za uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o najmie lokali.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 441 uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o szkolnictwie rolniczym.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 440 uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o Urzędzie Dozoru Technicznego.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 439 uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1950 nr 48 poz. 438 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1950 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego podatnikom, których grunty weszły w skład rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub zrzeszeń uprawy ziemi.
Dz.U. 1950 nr 48 poz. 437 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1950 r. w sprawie zmiany granic powiatów olkuskiego w województwie krakowskim i zawierciańskiego w województwie katowickim.
Dz.U. 1950 nr 48 poz. 436 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1950 r. w sprawie zmiany granic miast: Poznania, Gniezna, Torunia i Zawiercia.
Dz.U. 1950 nr 48 poz. 435 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1950 r. w sprawie właściwości władz i trybu postępowania w niektórych przypadkach nabywania nieruchomości i praw rzeczowych ograniczonych niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1950 nr 47 poz. 434 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1950 r. w sprawie wystąpienia Nowej Zelandii z Unii Międzynarodowej Niesienia Pomocy, utworzonej na podstawie konwencji z dnia 12 lipca 1927 r.
Dz.U. 1950 nr 47 poz. 433 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 1950 r. w sprawie urzędowego spisu leków.
Dz.U. 1950 nr 47 poz. 432 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 2 października 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Dz.U. 1950 nr 47 poz. 431 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 1950 r. w sprawie organów kontroli zawodowej oraz postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 47 poz. 430 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 1950 r. w sprawie zmiany granic miast: Kazimierz Dolny, Puławy, Myślenice, Zakopane, utworzenia gminy Ujsoły oraz zmiany nazw gmin Stany i Uście Ruskie.
Dz.U. 1950 nr 47 poz. 429 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Państwa z dnia 12 października 1950 r. w sprawie wewnętrznej organizacji, sposobu urzędowania i trybu postępowania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym.
Dz.U. 1950 nr 47 poz. 428 uchylony Dekret z dnia 12 października 1950 r. o wynalazczości pracowniczej.
Dz.U. 1950 nr 46 poz. 427 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 29 września 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji kierunku administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
Dz.U. 1950 nr 46 poz. 426 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 1950 r. w sprawie opłat za niektóre świadczenia Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 46 poz. 425 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 września 1950 r. w sprawie uznania aparatów rentgenowskich za artykuły reglamentowane oraz w sprawie rejestracji tych aparatów.
Dz.U. 1950 nr 46 poz. 424 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 września 1950 r. w sprawie dokumentów dla członków załóg statków na śródlądowych drogach wodnych.
Dz.U. 1950 nr 46 poz. 423 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 21 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 46 poz. 422 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1950 r. w sprawie zniesienia komisji klasyfikacyjno-szacunkowych i komisji osadnictwa nierolniczego.
Dz.U. 1950 nr 46 poz. 421 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli szkół zawodowych.
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 420 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego i Finansów z dnia 29 września 1950 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na cele powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 419 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 20 września 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 418 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 września 1950 r. w sprawie patentów żeglarskich w żegludze śródlądowej.
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 417 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 16 września 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 września 1950 r. w sprawie sposobu określenia przyjmowanych na własność Państwa nieruchomości ziemskich w razie, gdy ich granice zostały zatarte, oraz trybu postępowania w przypadku, gdy właściciel nieruchomości jest nieznany.
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 415 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 13 września 1950 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń.
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 414 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 września 1950 r. w sprawie rozciągnięcia obowiązku zawierania umów planowych.
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 413 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1950 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na Wyższą Szkołę Ekonomiczną we Wrocławiu.
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 412 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1950 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Administracyjno-Handlowej w Częstochowie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Częstochowie.
Dz.U. 1950 nr 45 poz. 411 uchylony Dekret z dnia 7 października 1950 r. o ustanowieniu dnia 12 października Dniem Wojska Polskiego.
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 410 uznany za uchylony Dekret z dnia 21 września 1950 r. o przejściowym trybie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza).
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 409 uchylony Dekret z dnia 21 września 1950 r. zmieniający ustawę o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 408 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zaopatrzeniu dla pracowników b. kolei prywatnych przejętych przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" oraz dla wdów i sierot pozostałych po tych pracownikach.
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 407 uchylony Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zniesieniu odrębnych systemów emerytalnych dla pracowników b. związków samorządu terytorialnego oraz ich przedsiębiorstw i zakładów.
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 406 uznany za uchylony Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie dekretu o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych w okresie powojennym.
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 405 uznany za uchylony Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie przepisów dotyczących stosunku służbowego i uposażenia etatowych docentów państwowych szkół akademickich.
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 404 uznany za uchylony Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie przepisów dotyczących szkół akademickich i stosunku służbowego profesorów i pomocniczych sił naukowych tych szkół.
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 403 uznany za uchylony Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie dekretu o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 402 uchylony Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie ustawy o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 401 uchylony Dekret z dnia 21 września 1950 r. o zmianie prawa o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 400 uznany za uchylony Dekret z dnia 21 września 1950 r. zmieniający ustawę o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej.
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 399 uchylony Dekret z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 398 uchylony Dekret z dnia 21 września 1950 r. o rozgraniczeniu nieruchomości Skarbu państwa lub nieruchomości nabywanych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 397 uchylony Dekret z dnia 21 września 1950 r. o powołaniu Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego.
Dz.U. 1950 nr 44 poz. 396 uchylony Dekret z dnia 21 września 1950 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 395 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 września 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób, pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 394 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu kodeksu postępowania cywilnego.
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 393 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 1950 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Koźminie.
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 392 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1950 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi.
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 391 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1950 r. w sprawie zawieszenia na rok 1950 dla niektórych grup podatników mocy obowiązującej przepisów o podatku gruntowym w przedmiocie opodatkowania przychodów z działów specjalnych.
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 389 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1950 r. w sprawie ustalenia okręgów sądów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 388 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zawodów o specjalności, do których stosuje się przepisy o zapobieżeniu płynności kadr pracowników.
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 387 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1950 r. w sprawie przystąpienia Etiopii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 386 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1950 r. w sprawie przedpłat na poczet zaliczek na podatek obrotowy i dochodowy podatników gospodarki nie uspołecznionej, wykonujących usługi transportowe na zlecenie przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej oraz władz i urzędów państwowych.
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 385 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 1950 r. w sprawie utworzenia katedry ftizjologii na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku.
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 384 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1950 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności.
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 383 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 1950 r. w sprawie właściwości Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 382 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Ciężkiego oraz Żeglugi z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu dmuchawek piaskowych.
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 23 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Studium Zaocznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 380 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie.
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 379 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie przekształcenia Akademii Nauk Politycznych w Warszawie na Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 378 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o statystyce sprzedaży i licytacji nieruchomości.
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 377 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie utworzenia Muzeum Przyrodniczego w Poznaniu.
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 376 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie utworzenia Muzeum Przyrodniczego w Łodzi.
Dz.U. 1950 nr 42 poz. 375 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1950 r. w sprawie zniesienia Biura Odbudowy Stolicy.
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 374 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym.
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 373 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1950 r. w sprawie wystąpienia Polski ze Światowej Organizacji Zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 372 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 1950 r. w sprawie nakazów podjęcia pracy w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 2 września 1950 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wpuszczane do zbiorników wód powierzchniowych i do ziemi.
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 370 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 sierpnia 1950 r. w sprawie patentów retmańskich.
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 369 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 21 sierpnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach akademickich.
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 368 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 21 sierpnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach akademickich.
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 367 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 1950 r. w sprawie zmiany granic gmin Opatów i Panki, zmiany granic miast Brzeska i Myszkowa oraz zmiany nazwy gminy Chotel.
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 366 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych w szkołach, zakładach i na kursach podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego.
Dz.U. 1950 nr 41 poz. 365 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 40 poz. 364 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego.
Dz.U. 1950 nr 40 poz. 363 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 1950 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad pokrywania opłat za pomoc położniczą udzielaną przez położne gminne ośrodków zdrowia, będących zakładami społecznymi służby zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 362 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 361 Obwieszczenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 15 lipca 1950 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy.
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 360 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 359 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 1950 r. w sprawie organizacji Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 sierpnia 1950 r. w sprawie skupu niektórych nasion oleistych.
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 357 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 2 sierpnia 1950 r. w sprawie uznania niektórych nasion oleistych za reglamentowane.
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 356 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie.
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 355 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie.
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 354 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 39 poz. 353 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. dotyczącym uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia.
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 352 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1950 r. w sprawie przystąpienia Filipin i Ekwadoru do Konwencji międzynarodowej o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 351 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów oraz Porozumienia w Neuchatel o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową.
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 350 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym.
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 349 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 348 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania karnego.
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 347 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1950 nr 38 poz. 346 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1950 nr 37 poz. 345 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie wystąpienia Węgier ze Światowej Organizacji Zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 37 poz. 344 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 343 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 16 sierpnia 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 342 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 1950 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego z dnia 9 maja 1950 r. w sprawie przystąpienia Państwa Izrael do Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia katedry mikrobiologii i higieny na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 340 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie terminów składania egzaminów dyplomowych na wydziałach farmaceutycznych akademii medycznych.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 339 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w akademiach medycznych.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 338 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 1950 r. w sprawie prowadzenia rejestru i przesyłania doniesień dotyczących chorób wenerycznych.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 337 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. zmieniająca dekret o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 336 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 335 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie dekretu o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 334 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Lecznictwa Pracowniczego.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 333 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 332 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 331 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o licencjach na wykonywanie wynalazków i wzorów użytkowych.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 330 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i obsłudze maszyn i urządzeń technicznych.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 329 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie rejestru inżynierów i techników.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 328 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o przysiędze wojskowej.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 327 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. zmieniająca ustawę o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 326 uznany za uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o zniesieniu izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 325 obowiązujący Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 324 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o organizacji współpracy kulturalnej z zagranicą.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 323 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o utworzeniu Muzeum Techniki i Przemysłu.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 322 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o dostarczaniu środków przewozowych na rzecz wojska i służby bezpieczeństwa publicznego w czasie pokoju.
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 321 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 19 maja 1950 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na pomocników aptekarskich.
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1950 r. o organizacji władz powołanych do prowadzenia dochodzeń i orzekania w sprawach dyscyplinarnych adwokatów oraz o trybie postępowania dyscyplinarnego.
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1950 r. w sprawie norm i zasad wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 318 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1950 r. w sprawie zespołów adwokackich.
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 316 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 R. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 315 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 314 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnice Gdańskiej.
Dz.U. 1950 nr 35 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1950 r. w sprawie nadania Państwowemu Przedsiębiorstwu Kolportażu "Ruch" prawa wyłączności na prenumeratę oraz kolportaż dzienników i czasopism.
Dz.U. 1950 nr 34 poz. 312 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. przepisy wprowadzające przepisy ogólne prawa cywilnego.
Dz.U. 1950 nr 34 poz. 311 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. Przepisy ogólne prawa cywilnego.
Dz.U. 1950 nr 34 poz. 310 uchylony Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. o postępowaniu niespornym w sprawach rodzinnych oraz z zakresu kurateli.
Dz.U. 1950 nr 34 poz. 309 uchylony Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny.
Dz.U. 1950 nr 34 poz. 308 uchylony Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny.
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 307 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osobnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonariuszów celnych poza miejscem urzędowym lub poza czasem urzędowym oraz za konwojowanie i strzeżenie towarów.
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 1950 r. w sprawie zapobiegania szerzeniu duru brzusznego i durów rzekomych przez ich nosicieli.
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 305 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o wypuszczeniu premiowej pożyczki odbudowy kraju 1946 r.
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności.
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 302 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 17 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 16 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach akademickich.
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Politechnikach Warszawskiej i Łódzkiej.
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1950 r. w sprawie sprawozdawczości statystycznej prywatnych zakładów przemysłowych i rzemieślniczych.
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 298 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1950 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu na najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od opłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1950 nr 33 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie ujednolicenia warunków uprawnień do świadczeń dla dzieci w ubezpieczeniach społecznych.
Dz.U. 1950 nr 32 poz. 296 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o służbie w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1950 nr 32 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie stosunków służbowych nauczycieli szkół i zakładów naukowych, podległych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.
Dz.U. 1950 nr 32 poz. 294 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie wykonania ustawy o zniesieniu sankcji oraz ograniczeń w stosunku do obywateli, którzy zgłosili swą przynależność do narodowości niemieckiej.
Dz.U. 1950 nr 32 poz. 293 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego 1950 r.
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 19 lipca 1950 r. w sprawie organizacji komend straży pożarnych.
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 lipca 1950 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku oraz tymczasowego rozszerzenia miejscowej właściwości okręgowych komisji arbitrażowych w Katowicach, Poznaniu i Gdańsku.
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 1950 r. w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania badań na choroby weneryczne.
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Handlu Wewnętrznego, Górnictwa, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego oraz Handlu Zagranicznego z dnia 1 lipca 1950 r. w sprawie sposobu sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych, zasad i trybu dokonania oszacowania majątku podlegającego oddaniu przez centrale spółdzielni przedsiębiorstwom państwowo-spółdzielczym oraz zakresu odpowiedzialności za długi obciążające majątek oddany.
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 288 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 czerwca 1950 r. w sprawie dokumentów podróży tratew polskich.
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 286 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 285 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 284 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 1950 r. w sprawie przyjęcia przez Nikaraguę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w New-Yorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 283 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji nr 17 dotyczącej odszkodowań za wypadki przy pracy, przyjętej na VII sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie w dniach od 19 maja do 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 282 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji nr 12 dotyczącej odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej na III sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie w dniach od 25 października do 19 listopada 1921 r.
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 281 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji nr 8 dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genewie na II sesji Konferencji Pracy, która odbyła się w dniach od 15 czerwca do 10 lipca 1920 r.
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 280 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 40 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 279 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 39 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 278 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 1950 r. w sprawie Studium Zaocznego w Wyższej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 277 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1950 r. w sprawie utworzenia katedr w Wyższej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o obowiązkowym utrzymywaniu przez apteki publiczne niektórych surowic i szczepionek.
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 275 uchylony Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury.
Dz.U. 1950 nr 29 poz. 274 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 1950 r. o postawieniu Państwowego Banku Rolnego w stan likwidacji.
Dz.U. 1950 nr 29 poz. 273 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1950 r. w sprawie przekształcenia Studiów Wychowania Fizycznego przy Akademiach Medycznych w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie w Wyższe Szkoły Wychowania Fizycznego.
Dz.U. 1950 nr 29 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1950 r. w sprawie wykonania ustawy o Funduszu Zakładowym.
Dz.U. 1950 nr 29 poz. 271 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.
Dz.U. 1950 nr 29 poz. 270 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zniesieniu sankcji oraz ograniczeń w stosunku do obywateli, którzy zgłosili swą przynależność do narodowości niemieckiej.
Dz.U. 1950 nr 29 poz. 269 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o organizacji wyższego szkolnictwa artystycznego.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 268 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 maja 1950 r. w sprawie zgłaszania zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 267 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 38 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 266 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 37 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 1950 r. o utworzeniu Sądów Apelacyjnych w Koszalinie, Opolu i Zielonej Górze oraz o ustaleniu okręgów Sądów Apelacyjnych w Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 czerwca 1950 r. w sprawie kwalifikacji oficerów kulturalno-oświatowych na morskich statkach handlowych.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 czerwca 1950 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1949 r. w sprawie odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zboża na rzecz Państwa.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 262 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 19 czerwca 1950 r. w sprawie trybu wykupu butli do gazów technicznych oraz wypłaty odszkodowania.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 261 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1950 r. o utworzeniu Wydziałów dla nieletnich w Sądach Okręgowych w Białymstoku, Giżycku, Siedlcach i Zamościu.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 260 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie utworzenia powiatów miejskich z miast: Zielona Góra w województwie poznańskim, Rzeszów w województwie rzeszowskim i Koszalin w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie wojewódzkich i powiatowych komend straży pożarnych.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. o dostosowaniu systemu płacy niektórych kategorii pracowników działu komunikacji do systemu płac, określonych w układach zbiorowych, obejmujących zawodowo zbliżone grupy pracowników.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 256 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
Dz.U. 1950 nr 28 poz. 255 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa.
Dz.U. 1950 nr 27 poz. 254 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie obowiązku uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.
Dz.U. 1950 nr 27 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie obowiązku społecznego oszczędzania oraz ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1950.
Dz.U. 1950 nr 27 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie ustalenia stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1950.
Dz.U. 1950 nr 27 poz. 251 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1950 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych oraz ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1950.
Dz.U. 1950 nr 27 poz. 250 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o podatku gruntowym.
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 36 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 248 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 35 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 79 dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 78 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 245 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji nr 77 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 244 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1950 r. w sprawie wystąpienia Rumunii i Albanii z Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, powstałej w New-Yorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 243 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1950 r. o zmianie granic okręgu Sądu Grodzkiego w Nakle.
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 242 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Myślenicach i Wieliczce.
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 241 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1950 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o odprawie celnej środków przewozowych.
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 czerwca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o dodatkach za nocną służbę oraz innych dodatkach, uzasadnionych szczególnymi warunkami pracy pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1950 r. w sprawie przekazania Bankowi Rzemiosła i Handlu przez Bank Spółdzielczy dla Produktywizacji Żydów z odp. udz. w Warszawie agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim.
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 238 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1950 r. w sprawie przymusowego umieszczania żebraków i włóczęgów w domach pracy przymusowej.
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1950 r. w sprawie wpłat na Fundusz Zasiłków Rodzinnych instytucyj wypłacających zaopatrzenie emerytalne i sieroce oraz okresowe świadczenia pieniężne z tytułu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1950 r. o sposobie obliczania i wypłacania uposażenia lub wynagrodzenia pracownikom powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie trybu wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1950 nr 26 poz. 233 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej oraz w sprawie określenia władz naczelnych, do których właściwości przechodzą sprawy, należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej.
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 232 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach.
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 231 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 1950 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej o uznaniu niektórych substancji i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 maja 1950 r. zmieniające rozporządzenie o warunkach nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 10 maja 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministrów Oświaty i Zdrowia z dnia 10 maja 1950 r. w sprawie uznawania studiów wyższych odbywanych w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 226 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1950 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Opieki Społecznej o określeniu rodzajów rzemiosła, w których dopuszczony jest wyjątek od zakazu pobierania opłat za naukę rzemiosła.
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia katedry Psychologii II na Uniwersytecie Poznańskim.
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 kwietnia 1950 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przelotu granic państwa przez statki powietrzne.
Dz.U. 1950 nr 25 poz. 223 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 222 Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 kwietnia 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 221 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Myślenicach i Wieliczce.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie odbywania praktyk wakacyjnych przez studentów akademii medycznych.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji Studium Dziennikarskiego w Akademii Nauk Politycznych.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 216 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie zwinięcia Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi oraz założenia Wyższej Szkoły Rolnictwa w Olsztynie.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 215 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o weryfikacji praw emerytalnych.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie obowiązku zaofiarowania do zbiórki zużytych tub metalowych.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów orzekających okręgowych komisji arbitrażowych.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 212 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 211 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 210 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki.
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 209 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 1950 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1950 r. w sprawie uznania uprawnień, nabytych w zagranicznych instytucjach ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1950 r. w sprawie przystąpienia Państwa Izrael do konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 207 Oświadczenie rządowe z dnia 15 kwietnia 1950 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Umów o Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, zawartych w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1950 r. w sprawie zgłaszania zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców.
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1950 r. w sprawie zgłaszania mienia posiadanego za granicą oraz należności od zagranicy.
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbywania niektórych ruchomości opuszczonych i poniemieckich.
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 maja 1950 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na pomocników aptekarskich.
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 202 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 201 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Finansów i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie włączeń i wydzieleń z zapasu ziemi na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie egzaminów na mechaników kinematograficznych.
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 199 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 lutego 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 4 maja 1937 r. o obrocie solą.
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 maja 1950 r. w sprawie obierania miejsca wykonywania praktyki przez pracowników służby zdrowia, zwolnionych z zawodowej służby wojskowej.
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 196 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Oświaty i Zdrowia z dnia 29 kwietnia 1950 r. w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1950/51.
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 28 kwietnia 1950 r. w sprawie przyjmowania absolwentów szkół prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości na wydziały prawne szkół wyższych.
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 kwietnia 1950 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń.
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 14 kwietnia 1950 r. w sprawie gospodarowania złomem artykułów ściernych.
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 14 kwietnia 1950 r. w sprawie gospodarowania złomem wyrobów ogniotrwałych.
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 191 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. o uznaniu "Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - (TWP)" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 190 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie poddania przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Instytut Wydawniczy" działaniu dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 189 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe.
Dz.U. 1950 nr 22 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 187 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Gnieźnie i we Wrześni.
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 kwietnia 1950 r. w sprawie rejestracji administracyjnej statków żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o likwidacji Drogowego Funduszu Pożyczkowego.
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 184 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o zmianie dekretu o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek.
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 183 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o zaniechaniu postępowania karnego w sprawach o niektóre przestępstwa dewizowe i skarbowe.
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 182 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o zgłaszaniu zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców.
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 181 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o utworzeniu urzędu Ministra Szkół Wyższych i Nauki.
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 180 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej.
Dz.U. 1950 nr 21 poz. 179 uznany za uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o narodowym planie gospodarczym na rok 1950.
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 kwietnia 1950 r. w sprawie terminu uzyskiwania dyplomów w wyższych szkołach podległych Ministrowi Oświaty oraz przejściowego trybu uzyskiwania w szkołach akademickich dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 177 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 1950 r. w sprawie wyrobu i obrotu antybiotyków.
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia katedry chemii ogólnej na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 175 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o właściwości sądów polskich w niektórych sprawach o rozwód.
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 174 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o skróconym czasie pracy szczególnie uciążliwej lub wykonywanej w szkodliwych warunkach.
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 173 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych.
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 172 uznany za uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zniesieniu opłat za nadzór nad zakładami ubezpieczeń.
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 171 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie ustawy o polskich statkach handlowych morskich i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o pomiarze morskich statków handlowych.
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 170 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie dekretu o ubezpieczeniu rodzinnym.
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 169 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku wojskowym.
Dz.U. 1950 nr 20 poz. 168 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 167 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie przyjęcia przez Boliwię Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w New Yorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 166 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie wypowiedzenia przez Czechosłowację Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 165 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie przystąpienia Brazylii i Boliwii do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1950 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Łobżenicy.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 kwietnia 1950 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe w Warszawie, Katowicach i Łodzi.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 162 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1950 r. w sprawie przekazania Bankowi Rzemiosła i Handlu przez niektóre spółdzielnie kredytowe agend oraz aktywów i pasywów, objętych rachunkiem polskim oraz postawienia tych spółdzielni w stan likwidacji.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1950 r. w sprawie przekazania agend oraz aktywów i pasywów rachunku polskiego niektórych komunalnych kas oszczędności.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1950 r. w sprawie zastosowania ubezpieczenia rodzinnego do pracowników rolnych.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 158 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1950 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Skarbu o obliczaniu i poborze przedpłat na podatek obrotowy i dochodowy od podatników, dokonujących uboju zwierząt rzeźnych lub handlujących mięsem.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 157 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 156 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej.
Dz.U. 1950 nr 18 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 18 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 marca 1950 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1950 nr 18 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. w sprawie określenia zawodów i specjalności, do których stosuje się przepisy o zapobieżeniu płynności kadr pracowników.
Dz.U. 1950 nr 18 poz. 152 uchylony Ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o zakazie uboju zwierząt hodowlanych.
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1950 r. w sprawie sprzedaży ruchomości zajętych w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 149 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1950 r. w sprawie uznania uprawnień, nabytych w zagranicznych instytucjach ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 147 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 1950 r. w sprawie terminów składania egzaminów przez absolwentów wydziałów lekarskich akademii medycznych.
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 146 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 marca 1950 r. w sprawie zmiany przepisów prawa przemysłowego dotyczących egzaminu na czeladnika.
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie przyznania XXIII Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 144 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów o określeniu niektórych cen sprzedażnych lub czynszów przy przekazywaniu mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 143 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zasad zaszeregowania i przechodzenia do wyższych grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych nauczycieli państwowych szkół artystycznych.
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 142 uchylony Ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o nadzorze państwowym nad ogrodami zoologicznymi.
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 141 uznany za uchylony Ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o nabywaniu uprawnień pomocnika aptekarskiego.
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 140 uchylony Ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół zawodowych i zakładów naukowych, podległych Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego.
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 139 obowiązujący Ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
Dz.U. 1950 nr 16 poz. 138 uznany za uchylony Ustawa skarbowa z dnia 7 marca 1950 r. na rok 1950.
Dz.U. 1950 nr 15 poz. 137 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisanej w Pradze dnia 22 stycznia 1949 r.
Dz.U. 1950 nr 15 poz. 136 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacją do Czechosłowacji przez Głuchołazy, podpisanej wraz z protokołem podpisania w Warszawie dnia 12 listopada 1948 r.
Dz.U. 1950 nr 15 poz. 135 uznany za uchylony Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Pradze dnia 22 stycznia 1949 r.
Dz.U. 1950 nr 15 poz. 134 obowiązujący Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji przez Głuchołazy, podpisana w Warszawie dnia 12 listopada 1948 r.
Dz.U. 1950 nr 14 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1950 nr 14 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne.
Dz.U. 1950 nr 14 poz. 131 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa łódzkiego, gdańskiego, kieleckiego, krakowskiego, poznańskiego, rzeszowskiego, warszawskiego, białostockiego i olsztyńskiego.
Dz.U. 1950 nr 14 poz. 130 uchylony Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.
Dz.U. 1950 nr 14 poz. 129 uznany za uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 20 marca 1950 r. zmieniająca Ustawę Konstytucyjną o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1950 nr 13 poz. 128 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie czasu pracy w sobotę pracowników zatrudnionych w kopalniach węgla na powierzchni.
Dz.U. 1950 nr 13 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie organizacji Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
Dz.U. 1950 nr 13 poz. 126 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza.
Dz.U. 1950 nr 13 poz. 125 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. w sprawie zmiany dekretu o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1950 nr 13 poz. 124 uchylony Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ogólnych przepisów ustawodawstwa pracy na robotników portowych.
Dz.U. 1950 nr 13 poz. 123 uchylony Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. zmieniająca ustawę o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1950 nr 13 poz. 122 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1950 nr 12 poz. 121 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Brodnicy, Chełmnie, Grudziądzu i Świeciu.
Dz.U. 1950 nr 12 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 marca 1950 r. w sprawie unormowania wyrobu i obrotu przetworami mięsnymi.
Dz.U. 1950 nr 12 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o przejściowym powierzeniu pracodawcom wypłaty zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1950 nr 12 poz. 118 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 1 marca 1950 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1950 r.
Dz.U. 1950 nr 12 poz. 117 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego.
Dz.U. 1950 nr 12 poz. 116 uznany za uchylony Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego skarbowego.
Dz.U. 1950 nr 11 poz. 115 Oświadczenie rządowe z dnia 5 grudnia 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisanego w Bukareszcie dnia 26 stycznia 1949 r.
Dz.U. 1950 nr 11 poz. 114 uznany za uchylony Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisany w Bukareszcie dnia 26 stycznia 1949 r.
Dz.U. 1950 nr 11 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o komunikacji lotniczej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 16 maja 1949 r.
Dz.U. 1950 nr 11 poz. 112 obowiązujący Umowa o komunikacji lotniczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 16 maja 1949 r.
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 111 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1950 r. o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1949 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Bieczu, w Dynowie, w Kcyni, w Łosicach i Bełczynie.
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie obrotu i gospodarowania złomem wyrobów ogniotrwałych.
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie obrotu i gospodarowania złomem artykułów ściernych.
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 108 uchylony Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 107 uchylony Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o zapobieżeniu płynności kadr pracowników w zawodach lub specjalnościach szczególnie ważnych dla gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 106 uchylony Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnieniu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 105 uznany za uchylony Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o państwowych stypendiach dla młodzieży szkół wyższych.
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 104 uchylony Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości.
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 103 uchylony Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o Urzędzie Rezerw Państwowych.
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 102 uchylony Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Górnictwa i Energetyki w urząd Ministra Górnictwa.
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 101 uchylony Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 9 marca 1950 r. w sprawie zmiany wysokości niektórych sum pieniężnych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 99 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1950 r. w sprawie zmiany granic Sądów Grodzkich w Łodzi, Zgierzu i Pabianicach.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie przystosowania stowarzyszeń do przepisów prawa o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie norm ilościowych położnych dopuszczonych do wykonywania praktyki położniczej.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 1950 r. w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 lutego 1950 r. w sprawie nadawania prywatnym szkołom artystycznym uprawnień państwowych szkół artystycznych.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 93 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 1950 r. w sprawie należności za utrzymanie w więzieniach i aresztach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 92 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół akademickich, podległych Ministrowi Zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 91 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Morskiego Instytutu Technicznego.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 90 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy o pomocy sąsiedzkiej przy odbudowie wsi.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania Ministra Budownictwa.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 87 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego.
Dz.U. 1950 nr 8 poz. 86 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapewnieniu współpracy gospodarczej, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1947 r.
Dz.U. 1950 nr 8 poz. 85 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapewnieniu współpracy gospodarczej, podpisana w Pradze dnia 4 lipca 1947 r.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 84 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1950 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Golubiu.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 83 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1950 r. w sprawie zmiany wysokości niektórych sum pieniężnych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 8 marca 1950 r. w sprawie gospodarowania wełną owczą.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 marca 1950 r. w sprawie reglamentacji wełny owczej.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Skoczowie i Cieszynie.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 79 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w akademiach lekarskich.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1950 r. w sprawie podwyższenia kwot wymienionych w art. 52 ust. 1 dekretu o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 77 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 lutego 1950 r. zmieniające rozporządzenie o rejestracji stowarzyszeń.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 76 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 lutego 1950 r. w sprawie komisji do stwierdzenia źródła dochodu wierzycieli prowadzących mało- i średniorolne gospodarstwa.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 75 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie organizacji państwowych podstawowych szkół muzycznych.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 74 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Sądu Pracy w Olsztynie.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 73 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 stycznia 1950 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministrów Oświaty i Zdrowia z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie obowiązku wychowania fizycznego studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 grudnia 1949 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o podziale Państwa na okręgi energetyczne.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 grudnia 1949 r. w sprawie organizacji studiów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 69 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie zasad powoływania fachowców pracowników na stanowiska w społecznych zakładach służby zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 68 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 67 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 66 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach w Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej w Katowicach.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 65 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie zniesienia Państwowego Instytutu Książki.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie poddania przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Radio" działaniu dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1950 nr 7 poz. 63 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o Państwowej Radzie Telekomunikacyjnej.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1950 r. o wysokości zasiłku rodzinnego.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 61 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w powiecie wadowickim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 60 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 lutego 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Terespola n/Bugiem w powiecie bialskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 59 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 lutego 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Rypina w powiecie rypińskim, województwie pomorskim.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 23 grudnia 1949 r. w sprawie organizacji i planu studiów na wydziałach prawa w państwowych szkołach akademickich.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 57 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie założenia Akademii Lekarskiej w Białymstoku.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 56 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej".
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 55 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 5 września 1947 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji morskiej.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 25 czerwca 1946 r. o organizacji i zakresie działania Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 53 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o Funduszu Zakładowym.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 52 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o Społecznej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 51 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o wydawaniu Dziennika Poczty i Telekomunikacji.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 49 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o przekazaniu Ministrowi Zdrowia zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie opieki społecznej nad dziećmi do lat trzech oraz nad kobietami ciężarnymi i karmiącymi.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 47 uznany za uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o poborze rekruta.
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 46 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1950 nr 5 poz. 45 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1950 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Rzeszowie i Łańcucie.
Dz.U. 1950 nr 5 poz. 44 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1950 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Więcborku.
Dz.U. 1950 nr 5 poz. 43 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 9 lutego 1950 r. o właściwości władz bezpieczeństwa publicznego i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku bezpieczeństwa publicznego.
Dz.U. 1950 nr 5 poz. 42 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie ustalenia roty ślubowania i wzoru oznaki dla strażników rybackich.
Dz.U. 1950 nr 5 poz. 41 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie tabeli stanowisk, zasad zaszeregowania, dodatków funkcyjnych i służbowych pracowników państwowych komisji arbitrażowych.
Dz.U. 1950 nr 5 poz. 40 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów orzekających Głównej Komisji Arbitrażowej.
Dz.U. 1950 nr 5 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Komisji Etatów.
Dz.U. 1950 nr 4 poz. 38 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 8 lutego 1950 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów we wpływach z podatku gruntowego w gminach wiejskich.
Dz.U. 1950 nr 4 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 lutego 1950 r. w sprawie umarzania należności z tytułu zobowiązań podatkowych, przypadających na rzecz związków samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1950 nr 4 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lutego 1950 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych oraz zwolnienia niektórych pism od opłaty skarbowej.
Dz.U. 1950 nr 4 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lutego 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania art. 23, 26 i 35 dekretu o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1950 nr 4 poz. 34 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1950 r. o utworzeniu Wydziału dla Nieletnich przy Sądzie Okręgowym we Włocławku.
Dz.U. 1950 nr 4 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o wolnej (nadwodnej) burcie statków morskich i międzynarodowych świadectwach wolnej burty.
Dz.U. 1950 nr 4 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie o statystyce ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1950 nr 4 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Meksyk Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 12 stycznia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Peru Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 31 stycznia 1950 r. w sprawie numeracji nieruchomości.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 27 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Odbudowy o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 26 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Chmielniku i Stopnicy.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 25 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia gminy wiejskiej Płąchawy oraz zmiany granic niektórych miast i gmin wiejskich w powiatach: chełmińskim, chojnickim, szubińskim i tucholskim w województwie pomorskim.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 24 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie zniesienia gmin wiejskich: Olkusko-Siewierska, Wojkowice Kościelne i Ożarowice, utworzenia gmin wiejskich: Gołonóg, Ząbkowice i Sączów oraz gmin wiejskich o charakterze miejskim Kazimierz i Strzemieszyce Wielkie w powiecie będzińskim, województwie śląskim.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 23 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Pabianic w powiecie łaskim, województwie łódzkim.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 22 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Żywca w powiecie żywieckim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 1949 r. w sprawie przejmowania przez Państwo samorządowych zakładów leczniczych.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 20 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie koncesjonowania przędzalń i pralń wełny.
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 18 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1950 r. w sprawie terminu wpłacenia wkładów oszczędnościowych przez uczestników funduszu B-rolnictwa Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 23 stycznia 1950 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy za rok 1950.
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 16 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1950 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 14 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 stycznia 1950 r. w sprawie normalizacji wypieku pieczywa.
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 stycznia 1950 r. w sprawie przemiału zbóż.
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu niektórych kierunków studiów na wydziałach matematyczno-przyrodniczych państwowych szkół akademickich.
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu studiów na wydziałach rolniczych, ogrodniczych, mleczarskich i przetwórstwa rolnego państwowych szkół wyższych zawodowych i akademickich.
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu studiów na Oddziale Technologii Drewna Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 9 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu niektórych kierunków studiów na wydziałach humanistycznych państwowych szkół akademickich.
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 8 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 grudnia 1949 r. w sprawie odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zboża na rzecz Państwa.
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 7 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 grudnia 1949 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 6 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 16 grudnia 1949 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Komunikacji w Politechnice Warszawskiej na Wydział Ruchu Kolejowego.
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 5 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 listopada 1949 r. w sprawie zniesienia dni bezmięsnych.
Dz.U. 1950 nr 2 poz. 4 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego i Zdrowia z dnia 21 października 1949 r. w sprawie surowców przeznaczonych do przetwórstwa w zakładach mleczarskich.
Dz.U. 1950 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1950 r. w sprawie obniżenia skal podatkowych w podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1950 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany listy rzemiosł.
Dz.U. 1950 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekonomiki Rolnej.