Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1954 nr 123 poz. 1781 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1954 nr 123 poz. 1780 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1954 nr 123 poz. 1779 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 grudnia 1954 r. w sprawie likwidacji pracowniczych kas emerytalnych.
M.P. 1954 nr 123 poz. 1778 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 grudnia 1954 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1954 nr 123 poz. 1777 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 4 grudnia 1954 r. zmieniające zarządzenie z dnia 27 stycznia 1954 r. w sprawie ustalenia listy towarów, dla których kolej obowiązana jest podstawiać wagony na podstawie planów pięciodniowych bez zamówienia.
M.P. 1954 nr 123 poz. 1776 uchylony wykazem Uchwała nr 681 Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie utworzenia Zarządu Rolnictwa i Lasów Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy oraz Zarządu Rolnictwa Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi.
M.P. 1954 nr 123 poz. 1775 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 grudnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 123 poz. 1774 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 2 grudnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 122 poz. 1773 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 19 listopada 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1954 nr 122 poz. 1772 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie przedłużenia terminu wymiany pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych.
M.P. 1954 nr 122 poz. 1771 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 grudnia 1954 r. w sprawie ustalenia wzoru listy sprzedawców zwierzyny ubitej.
M.P. 1954 nr 122 poz. 1770 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 7 grudnia 1954 r. w sprawie wyżywienia załóg na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.
M.P. 1954 nr 122 poz. 1769 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie określenia szkół artystycznych, których ukończenie stanowi dowód posiadania studiów wyższych, niepełnych studiów wyższych lub wykształcenia średniego.
M.P. 1954 nr 122 poz. 1768 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1954 r. w sprawie umorzenia zadłużeń członków spółdzielni produkcyjnych wobec Państwowego Funduszu Ziemi i z tytułu państwowej pomocy produkcyjnej, udzielonej w latach 1944-1949.
M.P. 1954 nr 122 poz. 1767 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie inwentaryzacji oraz sporządzania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych banków.
M.P. 1954 nr 122 poz. 1766 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetów gromad na rok 1955.
M.P. 1954 nr 122 poz. 1765 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Prezesa Państwowej Komisji Cen z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani.
M.P. 1954 nr 122 poz. 1764 uznany za uchylony Zarządzenie nr 297 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zmiany przynależności administracyjnej i trybu przekazania szkół zawodowych.
M.P. 1954 nr 122 poz. 1763 Zarządzenie nr 294 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1954 r. w sprawie zniesienia Dziennika Urzędowego Wymiaru Sprawiedliwości.
M.P. 1954 nr 122 poz. 1762 uchylony wykazem Uchwała nr 910 Prezydium Rządu z dnia 27 grudnia 1954 r. w sprawie kalendarza wypłat wynagrodzeń na rok 1955 dla robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych i instalacyjnych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1761 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1760 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1759 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1758 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1757 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1756 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1755 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1754 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1753 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1752 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1751 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1750 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1749 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1748 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1747 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1746 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1745 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1744 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1743 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1742 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1741 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1740 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1739 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1738 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1737 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1736 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1735 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1734 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1733 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1732 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1731 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1730 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1729 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1728 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1727 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1726 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1725 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1724 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1723 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1722 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1721 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1720 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1719 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1718 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1717 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1716 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1715 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1714 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1713 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1712 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1711 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 121 poz. 1710 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 18 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1709 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1954 nr 120 poz. 1708 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1954 nr 120 poz. 1707 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji ciągłej zapasów materiałowych, półfabrykatów i wyrobów gotowych.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1706 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1954 nr 120 poz. 1705 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 28 listopada 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1954 nr 120 poz. 1704 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 26 listopada 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie powiatu tarnowskiego obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1954 nr 120 poz. 1703 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 24 listopada 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1954 nr 120 poz. 1702 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 4 listopada 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1954 nr 120 poz. 1701 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 28 października 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż w naturze na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1954 nr 120 poz. 1700 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 26 października 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1954 nr 120 poz. 1699 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie udzielania zezwoleń na czas ograniczony na prowadzenie przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicznego.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1698 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 26 listopada 1954 r. w sprawie ustalenia wysokości dopuszczalnego zysku dla przedsiębiorstw gospodarki nie uspołecznionej przy produkcji artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz przy świadczeniu usług o charakterze przemysłowym.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1697 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych II stopnia, których absolwenci podlegają w 1955 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1696 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1954 r. w sprawie rozliczenia z cudzoziemcami oraz obywatelami polskimi zamieszkałymi za granicą wkładów Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1695 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie terminów złożenia rocznych sprawozdań finansowych za rok 1954.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1694 uchylony Zarządzenie nr 292 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie wynagrodzenia członków komisji do spraw szkód górniczych za udział w posiedzeniach zespołów orzekających.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1693 uchylony Zarządzenie nr 291 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie powoływania członków komisji do spraw szkód górniczych oraz ich kwalifikacji.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1692 uchylony Zarządzenie nr 290 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie szczegółowej organizacji komisji do spraw szkód górniczych.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1691 Uchwała nr 860 Prezydium Rządu z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa węglowego przeniesionych służbowo do Ministerstwa Kontroli Państwowej.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1690 Uchwała nr 859 Prezydium Rządu z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie częściowego rozciągnięcia szczególnych przywilejów dla górników w górnictwie węglowym na pracowników Ministerstwa Kontroli Państwowej - Zespołu Górnictwa.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1689 uchylony wykazem Uchwała nr 843 Prezydium Rządu z dnia 11 grudnia 1954 r. zmieniająca uchwałę z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie oszczędzania materiałów w 1954 r.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1688 uchylony Uchwała nr 70 Prezydium Rządu z dnia 6 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normatywów projektowania dla budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1954 nr 120 poz. 1687 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 119 poz. 1686 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 grudnia 1954 r. w sprawie ogłoszenia ustalonych przez Narodowy Bank Polski kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1954 nr 119 poz. 1685 Instrukcja nr 36 Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1954 r. w sprawie zakresu czynności radcy prawnego prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
M.P. 1954 nr 119 poz. 1684 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1954 nr 119 poz. 1683 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1954 nr 119 poz. 1682 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1954 nr 119 poz. 1681 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 1954 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od lokali od niektórych spółdzielni pracy.
M.P. 1954 nr 119 poz. 1680 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 29 października 1954 r. w sprawie organizacji, szczegółowego zakresu działania oraz zasad i trybu postępowania Państwowej Inspekcji Ochrony Wód.
M.P. 1954 nr 119 poz. 1679 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 29 października 1954 r. w sprawie przepisów porządkowych dla osób korzystających ze środków komunikacji komunalnej.
M.P. 1954 nr 119 poz. 1678 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1954 nr 119 poz. 1677 uchylony Zarządzenie nr 285 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1954 r. w sprawie nadania uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za naruszenie przepisów porządkowych o korzystaniu z komunalnych środków komunikacyjnych organom kontroli ruchu ustanowionym w komunalnych przedsiębiorstwach komunikacyjnych.
M.P. 1954 nr 119 poz. 1676 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 284 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1954 r. w sprawie określenia rady narodowej, której prezydium właściwe jest w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom o paszportach zagranicznych, popełnione za granicą.
M.P. 1954 nr 119 poz. 1675 uchylony Uchwała nr 811 Prezydium Rządu z dnia 26 listopada 1954 r. w sprawie odbywania praktyki przez kandydatów na zawodowych kierowców samochodowych.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1674 uchylony wykazem Uchwała nr 855 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie praw i obowiązków, wynikających z dotychczasowego stosunku pracy pracowników prezydiów gminnych rad narodowych
M.P. 1954 nr 118 poz. 1673 uchylony wykazem Uchwała nr 854 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie określenia zadań gromadzkiej rady narodowej i jej prezydium w zakresie gospodarki finansowej.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1672 uchylony wykazem Uchwała nr 853 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie opracowywania, uchwalania, zatwierdzania i wykonywania budżetów gromad.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1671 uchylony wykazem Uchwała nr 852 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie zadań prezydiów gromadzkich rad narodowych w zakresie obowiązkowych dostaw, kontraktacji i skupu.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1670 uchylony wykazem Uchwała nr 851 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie zakresu działania urzędów stanu cywilnego przy prezydiach gromadzkich rad narodowych oraz rad narodowych osiedli.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1669 uchylony wykazem Uchwała nr 850 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie przekazania powiatowym radom narodowym niektórych kompetencji gminnych rad narodowych.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1668 uchylony wykazem Uchwała nr 849 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie trybu powoływania, awansowania, przenoszenia, zwalniania i uposażenia pracowników gromadzkiej rady narodowej.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1667 uchylony wykazem Uchwała nr 848 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie uposażenia członków gromadzkich rad narodowych.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1666 uchylony wykazem Uchwała nr 847 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie składu i trybu dokonywania wyboru prezydium gromadzkiej rady narodowej oraz w sprawie trybu podejmowania uchwał i zakresu obowiązków i uprawnień członków prezydium.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1665 uchylony wykazem Uchwała nr 846 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie składu prezydiów wojewódzkich, powiatowych, miejskich i dzielnicowych rad narodowych oraz rad narodowych osiedli.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1664 uchylony wykazem Uchwała nr 796 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1954 r. w sprawie budżetów dzielnicowych rad narodowych.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1663 uchylony wykazem Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1954 r. o przedstawicielach gromadzkiej rady narodowej oraz o zebraniach wiejskich.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1662 Uchwała Rady Państwa z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdów i noclegów oraz diet dla radnych i członków komisji rad narodowych.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1661 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie powoływania i działalności komisji gromadzkich rad narodowych.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1660 Uchwała Rady Państwa z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie ramowego regulaminu obrad gromadzkich rad narodowych.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1659 Uchwała Rady Państwa z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie ślubowania radnych wojewódzkich, powiatowych, miejskich i dzielnicowych rad narodowych oraz rad narodowych osiedli.
M.P. 1954 nr 117 poz. 1658 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1954 nr 117 poz. 1657 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 25 listopada 1954 r. w sprawie trybu ustalania cen produktów nietypowych i opłat za nietypowe usługi, wykonywane w obrębie gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Skupu.
M.P. 1954 nr 117 poz. 1656 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1954 r. w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej w prezydiach gromadzkich rad narodowych.
M.P. 1954 nr 117 poz. 1655 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 grudnia 1954 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania przez jednostki budżetowe zbędnego sprzętu biurowego.
M.P. 1954 nr 116 poz. 1654 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1954 nr 116 poz. 1653 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1954 nr 116 poz. 1652 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1954 nr 116 poz. 1651 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji"
M.P. 1954 nr 116 poz. 1650 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 22 października 1954 r. w sprawie ustalenia regulaminu odznaki "Wzorowego Sprzedawcy".
M.P. 1954 nr 116 poz. 1649 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1954 r. w sprawie zasad i trybu zatwierdzania zaliczkowych limitów finansowania inwestycji scentralizowanych na okres do zatwierdzenia rocznych planów sfinansowania inwestycji na rok 1955.
M.P. 1954 nr 115 poz. 1648 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1954 nr 115 poz. 1647 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 listopada 1954 r. w sprawie zmian organizacyjnych a Akademii Medycznej w Krakowie.
M.P. 1954 nr 115 poz. 1646 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 1 grudnia 1954 r. w sprawie zgłaszania wniosków o przyznanie zaopatrzenia inwalidzkiego inwalidom wojsk wewnętrznych i członkom ich rodzin.
M.P. 1954 nr 115 poz. 1645 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Bezpieczeństwa Publicznego oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 grudnia 1954 r. w sprawie ustalania i wypłaty zaopatrzeń emerytalnych generałów, oficerów zawodowych i podoficerów nadterminowych wojsk wewnętrznych oraz ich rodzin.
M.P. 1954 nr 115 poz. 1644 uchylony wykazem Uchwała nr 757 Prezydium Rządu z dnia 30 października 1954 r. w sprawie obowiązku sporządzania i dostarczania dokumentacji techniczno-ruchowej dla maszyn, urządzeń, sprzętu i aparatury technicznej.
M.P. 1954 nr 114 poz. 1643 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1954 nr 114 poz. 1642 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1954 nr 114 poz. 1641 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z dnia 24 listopada 1954 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1954 nr 114 poz. 1640 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1954 nr 114 poz. 1639 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1954 nr 114 poz. 1638 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1954 nr 114 poz. 1637 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1954 nr 114 poz. 1636 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1954 nr 114 poz. 1635 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 27 października 1954 r. w sprawie przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty emerytur zwyczajowych państwowych gospodarstw rolnych.
M.P. 1954 nr 114 poz. 1634 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 1954 r. w sprawie okresów trwania i terminów praktyk studenckich na poszczególnych kierunkach studiów w szkołach wyższych w roku 1955.
M.P. 1954 nr 114 poz. 1633 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 listopada 1954 r. w sprawie oznaczania znakami towarowymi artykułów przeznaczonych do obrotu w kraju oraz używania i zgłaszania do rejestracji tych znaków przez przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1954 nr 114 poz. 1632 obowiązujący Uchwała Nr 781 Prezydium Rządu z dnia 13 listopada 1954 r. w sprawie odznaki jubileuszowej za długoletnią pracę w górnictwie.
M.P. 1954 nr 114 poz. 1631 uznany za uchylony Uchwała Nr 718 Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników kesonowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1630 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1954 nr 113 poz. 1629 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1954 nr 113 poz. 1628 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1954 nr 113 poz. 1627 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1954 nr 113 poz. 1626 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 5 listopada 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1625 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1624 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1623 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1622 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1621 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 23 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1620 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1619 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1618 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1617 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1616 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1615 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1614 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1613 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1612 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1611 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1610 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1609 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1608 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1607 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 113 poz. 1606 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1605 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1604 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1603 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1602 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1601 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1600 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1599 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1598 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1597 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1596 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 października 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1595 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1594 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1593 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 30 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1592 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1591 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1590 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1589 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1588 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1587 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1586 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 11 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1585 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1584 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1583 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1582 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1581 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1580 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1579 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1578 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1577 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1576 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1575 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1574 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1573 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 26 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1572 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 3 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1571 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1570 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1569 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1568 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1567 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1566 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1565 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1564 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1563 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1562 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1561 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1560 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 112 poz. 1559 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 111 poz. 1558 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1954 nr 111 poz. 1557 Obwieszczenie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 4 listopada 1954 r. w sprawie podwyższenia sumy ubezpieczenia budynków.
M.P. 1954 nr 111 poz. 1556 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 listopada 1954 r. uzupełniająca przepisy instrukcji z dnia 11 czerwca 1952 r. w sprawie zadań terenowych organów jednolitej władzy państwowej w zakresie werbunku niewykwalifikowanej siły roboczej.
M.P. 1954 nr 111 poz. 1555 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 8 października 1954 r. wprowadzające instrukcję w sprawie postępowania w przypadkach odmowy uiszczenia opłat celnych od towarów przywiezionych z zagranicy.
M.P. 1954 nr 111 poz. 1554 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 listopada 1954 r. w sprawie ustalenia cen na odpady drzewne w obrocie między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1954 nr 111 poz. 1553 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 października 1954 r. w sprawie zwrotu pojemników do przewozu cegły.
M.P. 1954 nr 111 poz. 1552 uchylony wykazem Uchwała nr 671 Prezydium Rządu z dnia 7 października 1954 r. w sprawie podziału na dzielnice miasta Stalinogrodu.
M.P. 1954 nr 111 poz. 1551 uchylony wykazem Uchwała nr 670 Prezydium Rządu z dnia 7 października 1954 r. w sprawie podziału na dzielnice miasta Szczecina.
M.P. 1954 nr 111 poz. 1550 uchylony wykazem Uchwała nr 669 Prezydium Rządu z dnia 7 października 1954 r. w sprawie podziału na dzielnice miasta Gdańska.
M.P. 1954 nr 111 poz. 1549 Uchwała nr 668 Prezydium Rządu z dnia 7 października 1954 r. w sprawie podziału na dzielnice miasta Wrocławia.
M.P. 1954 nr 111 poz. 1548 uchylony wykazem Uchwała nr 667 Prezydium Rządu z dnia 7 października 1954 r. w sprawie podziału na dzielnice miasta Krakowa.
M.P. 1954 nr 111 poz. 1547 uchylony wykazem Uchwała nr 666 Prezydium Rządu z dnia 7 października 1954 r. w sprawie podziału na dzielnice miasta Poznania.
M.P. 1954 nr 111 poz. 1546 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 111 poz. 1545 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 111 poz. 1544 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1543 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1542 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1541 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1540 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1539 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1538 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1537 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 3 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1536 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 3 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1535 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 3 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1534 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 3 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1533 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 3 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1532 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 3 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1531 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 3 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1530 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 3 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1529 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 3 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1528 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 3 września 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1527 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 28 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1526 Uchwała Rady Państwa z dnia 28 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1525 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 27 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1524 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 25 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1523 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1522 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1521 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1520 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1519 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1518 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1517 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1516 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1515 Uchwała Rady Państwa z dnia 20 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1514 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1513 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1512 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1511 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1510 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1509 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1508 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1507 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1506 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 110 poz. 1505 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 109 poz. 1504 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1954 nr 109 poz. 1503 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1954 nr 109 poz. 1502 uchylony Instrukcja Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 listopada 1954 r. w sprawie doboru kandydatów na dwuletnie studia przygotowawcze do szkół wyższych w roku szkolnym 1955/56.
M.P. 1954 nr 109 poz. 1501 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 października 1954 r. w sprawie składu, organizacji i postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.
M.P. 1954 nr 109 poz. 1500 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zezwolenia na udzielanie polskim przedstawicielom dyplomatycznym i konsularnym pełnomocnictw do realizacji spadków zagranicznych.
M.P. 1954 nr 109 poz. 1499 uchylony Uchwała nr 740 Prezydium Rządu z dnia 30 października 1954 r. w sprawie gospodarki butlami do gazów technicznych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1498 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 5 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1497 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 5 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1496 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 5 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1495 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 5 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1494 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 3 sierpnia 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1493 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 31 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1492 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 31 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1491 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 31 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1490 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 22 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1489 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1488 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1487 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 21 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1486 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1485 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1484 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1483 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1482 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1481 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1480 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1479 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1478 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1477 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1476 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1475 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1474 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1473 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1472 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1471 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1470 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1469 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1468 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1467 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1466 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1465 Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1464 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1463 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1462 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1461 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1460 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1459 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1458 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1457 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1456 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1455 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1454 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1453 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1452 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1451 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1450 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1449 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1448 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1447 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1446 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1445 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1444 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1443 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1442 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1441 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1440 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1439 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1438 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1437 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1436 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1435 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1434 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1433 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1432 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1431 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1430 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1429 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1428 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 108 poz. 1427 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 107 poz. 1426 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 października 1954 r. w sprawie nadzoru nad wykonywaniem czynności czyszczenia kominów i przewodów dymowych.
M.P. 1954 nr 107 poz. 1425 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 22 października 1954 r. w sprawie trybu ustalania cen na produkty nietypowe i usługi nietypowe, wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Leśnictwa i świadczone w obrębie gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1954 nr 107 poz. 1424 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 6 listopada 1954 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Hutnictwa.
M.P. 1954 nr 107 poz. 1423 uchylony Zarządzenie nr 265 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1954 r. w sprawie kolejności nazw województw.
M.P. 1954 nr 107 poz. 1422 uchylony wykazem Uchwała nr 684 Prezydium Rządu z dnia 26 października 1954 r. w sprawie poruczenia komórkom gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych załatwiania spraw dotyczących naprawiania szkód górniczych.
M.P. 1954 nr 107 poz. 1421 uchylony wykazem Uchwała nr 710 Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie nadzoru nad gospodarczą działalnością spółdzielczości pracy oraz zasad współdziałania Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy z organami administracji państwowej.
M.P. 1954 nr 106 poz. 1420 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji".
M.P. 1954 nr 106 poz. 1419 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 1954 r. w sprawie ryczałtowych wynagrodzeń dla lekarzy.
M.P. 1954 nr 106 poz. 1418 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 1954 r. w sprawie określenia warunków zatrudnienia, w których praca lekarzy lub lekarzy dentystów jest połączona z narażeniem na działanie promieni Roentgena lub ciał promieniotwórczych.
M.P. 1954 nr 106 poz. 1417 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 1954 r. w sprawie wynagrodzenia lekarzy za udział w naradach lekarskich w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej.
M.P. 1954 nr 106 poz. 1416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 1954 r. w sprawie rodzajów dyżurów lekarskich oraz szczegółowych zasad wypłacania wynagrodzeń za ich pełnienie.
M.P. 1954 nr 106 poz. 1415 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 1954 r. w sprawie ryczałtów na pokrycie kosztów przejazdu lekarzy między zakładami społecznymi służby zdrowia.
M.P. 1954 nr 106 poz. 1414 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 1954 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy i lekarzy dentystów.
M.P. 1954 nr 106 poz. 1413 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Prezesa Państwowej Komisji Cen z dnia 16 sierpnia 1954 r. w sprawie opłat za usługi wykonywane przez jednostki gospodarki uspołecznionej w zakresie oczyszczania przewodów kominowych.
M.P. 1954 nr 106 poz. 1412 uchylony wykazem Uchwała nr 706 Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie wydawania pocztówek i innych druków okolicznościowych przez spółdzielnie pracy i rzemieślników indywidualnych.
M.P. 1954 nr 106 poz. 1411 obowiązujący Uchwała Nr 698 Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie przeniesienia siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej we Wrocławiu do Opola.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1410 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1409 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1408 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1407 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1406 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1405 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1404 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1403 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1402 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1401 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1400 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1399 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1398 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1397 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1396 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1395 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1394 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1393 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1392 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1391 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1390 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1389 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1388 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1387 Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1386 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1385 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1384 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1383 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1382 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1381 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1380 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1379 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1378 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1377 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1376 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1375 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1374 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1373 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1372 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1371 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1370 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1369 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1368 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1367 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1366 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1365 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1364 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1363 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1362 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1361 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1360 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1359 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1358 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1357 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1356 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1355 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1354 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1353 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1352 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1351 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1350 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1349 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1348 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 15 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1347 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1346 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 105 poz. 1345 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 104 poz. 1344 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 1954 r. w sprawie ogłoszenia ustalonych przez Narodowy Bank Polski kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1954 nr 104 poz. 1343 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 22 października 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1954 nr 104 poz. 1342 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 października 1954 r. w sprawie ustalenia cen na żelastwo użytkowe.
M.P. 1954 nr 104 poz. 1341 uchylony Uchwała nr 680 Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1340 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1339 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1338 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1337 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1336 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1335 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1334 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1333 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1332 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1331 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1330 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1329 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1328 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1327 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1326 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1325 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1324 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1323 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1322 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1321 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1320 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1319 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1318 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1317 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1316 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1315 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1314 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1313 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1312 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1311 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1310 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1309 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1308 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1307 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1306 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1305 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1304 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1303 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1302 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1301 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1300 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1299 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1298 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1297 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1296 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1295 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1294 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1293 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1292 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1291 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1290 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1289 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1288 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1287 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1286 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1285 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1284 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1283 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 103 poz. 1282 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 102 poz. 1281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 12 października 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1954 nr 102 poz. 1280 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 11 października 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1954 nr 102 poz. 1279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 11 października 1954 r. w sprawie kontroli gospodarki spirytusem w przedsiębiorstwach (zakładach) wyrobu, przerobu i zużycia spirytusu oraz wyrobu wódek resortu Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
M.P. 1954 nr 102 poz. 1278 uchylony Uchwała nr 615 Rady Ministrów z dnia 21 października 1954 r. w sprawie objęcia niektórych pracowników urzędów górniczych uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla górników w górnictwie węglowym.
M.P. 1954 nr 101 poz. 1277 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką i dyplomem "Zasłużonego Przodownika Pracy".
M.P. 1954 nr 101 poz. 1276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Pismo okólne nr 255 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 1954 r. w sprawie zasad organizacji zastępstwa sądowego w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1954 nr 101 poz. 1275 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1954 r. w sprawie zezwolenia dla adwokatów na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi.
M.P. 1954 nr 101 poz. 1274 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 4 października 1954 r. zmieniające zarządzenie z dnia 12 września 1950 r. o wewnętrznej organizacji i trybie postępowania odwoławczych komisji lokalowych.
M.P. 1954 nr 101 poz. 1273 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 lipca 1954 r. w sprawie trybu, formy i terminów sporządzania faktur przejściowych i końcowych przez miejskie przedsiębiorstwa remontowo-budowlane i robót specjalnych.
M.P. 1954 nr 101 poz. 1272 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 października 1954 r. w sprawie należytego zagospodarowania zbędnych urządzeń przemysłowych.
M.P. 1954 nr 101 poz. 1271 Zarządzenie nr 252 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1954 r. w sprawie ochrony osadniczych gospodarstw rolnych na terenach objętych akcją osiedleńczą.
M.P. 1954 nr 101 poz. 1270 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 101 poz. 1269 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 101 poz. 1268 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 101 poz. 1267 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 101 poz. 1266 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 101 poz. 1265 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 101 poz. 1264 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 12 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1263 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1262 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1261 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1260 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1259 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1258 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1257 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1256 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1255 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1254 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1253 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1252 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1251 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1250 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1249 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1248 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1247 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1246 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1245 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1244 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1243 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1242 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1241 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1240 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1239 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1238 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1237 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1236 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1235 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1234 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1233 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1232 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1231 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1230 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1229 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1228 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1227 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1226 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1225 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 100 poz. 1224 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 99 poz. 1223 uznany za uchylony Lista osób wyróżnionych odznaką "Przodownika Pracy".
M.P. 1954 nr 99 poz. 1222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 25 września 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1954 nr 99 poz. 1221 uchylony Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 23 września 1954 r. w sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturze (miarek) oraz obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zbóż na rzecz Państwa (odsypów).
M.P. 1954 nr 99 poz. 1220 Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 6 października 1954 r. w sprawie wyznaczenia przedsiębiorstw dokonujących napraw mebli biurowych oraz terytorialnego zakresu działania tych przedsiębiorstw.
M.P. 1954 nr 99 poz. 1219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 11 października 1954 r. w sprawie wykonania uchwały nr 270 Prezydium Rządu z dnia 8 maja 1954 r. o pomocy Państwa dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1954 nr 99 poz. 1218 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 września 1954 r. w sprawie stosowania "Normatywu technicznego projektowania burs i internatów Ministerstwa Oświaty".
M.P. 1954 nr 99 poz. 1217 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 13 września 1954 r. w sprawie nabywania przez jednostki gospodarki uspołecznionej artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie w punktach sprzedaży detalicznej.
M.P. 1954 nr 99 poz. 1216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 250 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1954 r. w sprawie wysokości kosztów podróży członków komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rad narodowych.
M.P. 1954 nr 99 poz. 1215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 248 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1954 r. w sprawie wzoru spisu wyborców.
M.P. 1954 nr 99 poz. 1214 uchylony Zarządzenie nr 247 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1954 r. w sprawie zwolnień od pracy dla celów sportowych.
M.P. 1954 nr 99 poz. 1213 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 99 poz. 1212 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1211 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1210 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1209 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1208 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1207 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1206 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1205 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1204 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1203 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1202 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1201 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1200 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1199 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1198 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1197 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1196 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1195 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1194 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1193 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1192 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1191 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1190 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1189 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1188 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1187 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1186 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1185 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1184 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1183 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1182 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1181 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1180 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1179 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1178 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1177 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1176 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1175 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1174 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1173 Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. O NADANIU
M.P. 1954 nr 98 poz. 1172 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1171 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 9 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1170 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 8 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1169 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 8 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1168 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 8 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1167 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 8 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1166 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 8 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1165 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 8 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1164 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 8 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1163 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 8 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1162 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 8 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1161 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 8 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1160 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 8 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 98 poz. 1159 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1158 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1157 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1156 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1155 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1154 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1153 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1152 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1151 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1150 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1149 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1148 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1147 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1146 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1145 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1144 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1143 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1142 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1141 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 7 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1140 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1139 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1138 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1137 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1136 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1135 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1134 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1133 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1132 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1131 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1130 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1129 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1128 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1127 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1126 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1125 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1124 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1123 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1122 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1121 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1120 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1119 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1118 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1117 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1116 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1115 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1114 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1113 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1112 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1111 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1110 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1109 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1108 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1107 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1106 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1105 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1104 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1103 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 97 poz. 1102 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1954 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.
M.P. 1954 nr 96 poz. 1101 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1954 r. o sprostowaniu błędu.
M.P. 1954 nr 96 poz. 1100 Instrukcja Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie wymiany pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych.
M.P. 1954 nr 96 poz. 1099 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z dnia 30 września 1954 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1954 nr 96 poz. 1098 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 1 października 1954 r. w sprawie uzupełnienia "Norm zużycia materiałów pędnych w eksploatacji pojazdów samochodowych".
M.P. 1954 nr 96 poz. 1097 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 30 września 1954 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkolenia zawodowego młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych.
M.P. 1954 nr 96 poz. 1096 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 4 października 1954 r. w sprawie określenia regulaminu komisji kwalifikacyjnych do spraw indywidualnego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1954 nr 96 poz. 1095 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 października 1954 r. w sprawie przekazywania przez jednostki budżetowe zbędnego sprzętu biurowego.
M.P. 1954 nr 96 poz. 1094 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 września 1954 r. w sprawie utworzenia Oddziału Rejonowego Kolegium Rzeczników Patentowych we Wrocławiu.
M.P. 1954 nr 96 poz. 1093 Zarządzenie nr 245 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1954 r. w sprawie wzoru "Zaświadczenia o prawie głosowania".
M.P. 1954 nr 96 poz. 1092 uznany za uchylony Zarządzenie nr 241 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 1954 r. w sprawie przynależności administracyjnej i trybu przekazania przez Ministerstwo Finansów niektórych szkół zawodowych.
M.P. 1954 nr 96 poz. 1091 akt indywidualny