Position PDFStatus Title
M.P. 1967 nr 72 poz. 356 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 grudnia 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1967 nr 72 poz. 355 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1967 r. w sprawie finansowania dokumentacji przyszłych inwestycji jednostek i zakładów budżetowych oraz niektórych przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1967 nr 72 poz. 354 uchylony Uchwała nr 312 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1967 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi".
M.P. 1967 nr 72 poz. 353 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 grudnia 1967 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego prokuratorów wojskowych.
M.P. 1967 nr 72 poz. 352 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 grudnia 1967 r. o zmianie uchwały w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich.
M.P. 1967 nr 72 poz. 351 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 grudnia 1967 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego pracowników prokuratorskich.
M.P. 1967 nr 72 poz. 350 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 grudnia 1967 r. w sprawie statutu powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1967 nr 71 poz. 349 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 grudnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1967 nr 71 poz. 348 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 grudnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1967 nr 71 poz. 347 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 13 grudnia 1967 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego cennika robót wiertniczych (J.C.R.W.-1/68).
M.P. 1967 nr 71 poz. 346 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1967 r. w sprawie zaokrąglania do pełnych kwot podstawy obliczania i należności podatkowych oraz niektórych innych zobowiązań.
M.P. 1967 nr 71 poz. 345 uchylony Uchwała nr 301 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1967 r. w sprawie nadania organom administracji wodnej uprawnień oskarżyciela publicznego w postępowaniu karno-administracyjnym.
M.P. 1967 nr 71 poz. 344 uchylony wykazem Uchwała nr 230 Rady Ministrów z dnia 26 września 1967 r. w sprawie cen porównawczych dla wyrobów i usług przemysłowych na lata 1971-1975 oraz rozszerzenia praktycznych zastosowań metody indeksów cen.
M.P. 1967 nr 70 poz. 343 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1967 nr 70 poz. 342 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1967 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - cudzoziemców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.
M.P. 1967 nr 70 poz. 341 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 grudnia 1967 r. o narodowym planie gospodarczym na 1968 r. i podstawowych założeniach planu na 1969 r.
M.P. 1967 nr 69 poz. 340 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1967 r. w sprawie rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1967 nr 68 poz. 339 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 listopada 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1967 nr 68 poz. 338 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 listopada 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1967 nr 68 poz. 337 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 grudnia 1967 r. w sprawie obniżenia i zryczałtowania opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą.
M.P. 1967 nr 68 poz. 336 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 grudnia 1967 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą.
M.P. 1967 nr 68 poz. 335 uchylony wykazem Zarządzenie nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1967 r. w sprawie zasad i sposobu sporządzania bilansów zasobów mieszkaniowych oraz prowadzenia imiennej ewidencji przyrostów i ubytków tych zasobów.
M.P. 1967 nr 67 poz. 334 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 23 listopada 1967 r. w sprawie upoważnienia Wrocławskich Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego "Alwro" we Wrocławiu do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.
M.P. 1967 nr 67 poz. 333 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 4 grudnia 1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży wyrobów spirytusowych butelkowanych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1967 nr 67 poz. 332 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 67 poz. 331 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 67 poz. 330 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 67 poz. 329 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 67 poz. 328 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 67 poz. 327 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 21 listopada 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji kotłów rusztowych na paliwo stałe.
M.P. 1967 nr 67 poz. 326 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1967 r. w sprawie gromadzenia przez przedsiębiorstwa państwowe nadwyżek finansowych na oprocentowanych rachunkach bankowych.
M.P. 1967 nr 67 poz. 325 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości procentowego udziału pokrycia środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1967 nr 67 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości procentowego udziału pokrycia środków obrotowych przedsiębiorstw przemysłowych funduszami własnymi w obrocie.
M.P. 1967 nr 67 poz. 323 uchylony wykazem Zarządzenie nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1967 r. w sprawie określenia dni świątecznych, przed którymi w poprzedzającą niedzielę mogą być czynne wszystkie placówki handlu detalicznego i zakłady usługowe.
M.P. 1967 nr 66 poz. 322 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 66 poz. 321 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 66 poz. 320 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 66 poz. 319 uchylony Uchwała nr 284 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1967 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1967 nr 66 poz. 318 uchylony Uchwała nr 260 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1967 r. w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych oraz w organizacjach społecznych.
M.P. 1967 nr 66 poz. 317 uchylony Uchwała nr 253 Rady Ministrów z dnia 26 października 1967 r. w sprawie inwestycji priorytetowych.
M.P. 1967 nr 65 poz. 316 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1967 nr 65 poz. 315 uznany za uchylony Okólnik Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 października 1967 r. zmieniający okólnik w sprawie określenia przedmiotów nie stanowiących dóbr kultury.
M.P. 1967 nr 65 poz. 314 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 października 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 65 poz. 313 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 października 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 65 poz. 312 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych.
M.P. 1967 nr 64 poz. 311 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 20 listopada 1967 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1967 nr 64 poz. 310 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1967 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Naczelna Organizacja Techniczna".
M.P. 1967 nr 64 poz. 309 uchylony wykazem Uchwała nr 270 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1967 r. w sprawie koordynacji prac resortowych jednostek powołanych do kontroli jakości i odbiorów technicznych wyrobów.
M.P. 1967 nr 64 poz. 308 uchylony wykazem Uchwała nr 267 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1967 r. o zmianie uchwały w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Komunikacji.
M.P. 1967 nr 64 poz. 307 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie powołania Ministra Gospodarki Komunalnej.
M.P. 1967 nr 64 poz. 306 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie powołania Ministra Przemysłu Ciężkiego.
M.P. 1967 nr 64 poz. 305 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie powołania Ministra Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1967 nr 64 poz. 304 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie odwołania Ministra Przemysłu Ciężkiego.
M.P. 1967 nr 63 poz. 303 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1967 nr 63 poz. 302 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 14 listopada 1967 r. w sprawie upoważnienia niektórych ośrodków transportu leśnego do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.
M.P. 1967 nr 63 poz. 301 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 8 listopada 1967 r. w sprawie uznania niektórych wód śródlądowych za żeglowne i spławne.
M.P. 1967 nr 62 poz. 300 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 października 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1967 nr 62 poz. 299 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 października 1967 r. uchylające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 62 poz. 298 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 października 1967 r. uchylające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 62 poz. 297 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 października 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 62 poz. 296 uchylony wykazem Uchwała nr 265 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1967 r. w sprawie zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne niektórych grup ludności.
M.P. 1967 nr 62 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 251 Rady Ministrów z dnia 26 października 1967 r. w sprawie zasad działania organów i instytucji uprawnionych do prowadzenia zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.
M.P. 1967 nr 61 poz. 294 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 października 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1967 nr 61 poz. 293 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1967 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1950 r.
M.P. 1967 nr 61 poz. 292 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 października 1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży materiału siewnego i szkółkarskiego w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1967 nr 61 poz. 291 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 października 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 61 poz. 290 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 października 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 61 poz. 289 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 października 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 61 poz. 288 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 października 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 60 poz. 287 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 października 1967 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Ogólnokrajowym Przeglądzie - Wystawie Unifikacji, Typizacji i Specjalizacji Produkcji Wspólnych Zespołów i Elementów Maszyn i Urządzeń w Katowicach w roku 1967 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tym przeglądzie w roku 1967.
M.P. 1967 nr 60 poz. 286 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 7 października 1967 r. w sprawie opłat związanych z uzyskaniem prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości.
M.P. 1967 nr 60 poz. 285 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 października 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 60 poz. 284 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1967 r. w sprawie zmiany niektórych stawek amortyzacyjnych.
M.P. 1967 nr 60 poz. 283 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw wielozakładowych Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego.
M.P. 1967 nr 59 poz. 282 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 listopada 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1967 nr 59 poz. 281 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 14 października 1967 r. w sprawie zasad organizacji i zakresu działania służb technicznych w dziedzinie wynalazczości.
M.P. 1967 nr 58 poz. 280 uchylony wykazem Wytyczne Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 października 1967 r. w sprawie zasad programowania poszczególnych przedsięwzięć lub zadań inwestycyjnych w zakresie sporządzania danych wyjściowych do projektowania inwestycji produkcyjnych i usług materialnych.
M.P. 1967 nr 58 poz. 279 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 października 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie projektowania inwestycji.
M.P. 1967 nr 57 poz. 278 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 października 1967 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów.
M.P. 1967 nr 57 poz. 277 uchylony Uchwała nr 235 Rady Ministrów z dnia 26 września 1967 r. w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1967 nr 56 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 października 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1967 nr 56 poz. 275 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 30 września 1967 r. w sprawie rejestracji zakładów wytwarzających i naprawiających narzędzia pomiarowe oraz sprawowania nadzoru przez organy administracji miar nad wytwarzaniem i naprawą narzędzi pomiarowych.
M.P. 1967 nr 56 poz. 274 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 3 października 1967 r. w sprawie uzupełnienia wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1967 nr 56 poz. 273 uchylony wykazem Zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 1967 r. w sprawie ewidencji magazynów jednostek obrotu towarowego.
M.P. 1967 nr 55 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1967 r. w sprawie typowych rodzajów zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.
M.P. 1967 nr 55 poz. 271 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 23 września 1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży zbóż, grochu i ich przetworów oraz fasoli w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1967 nr 55 poz. 270 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 23 września 1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży piwa w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1967 nr 55 poz. 269 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1967 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.
M.P. 1967 nr 55 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia rodzajów naruszeń dyscypliny budżetowej o nieznacznej szkodliwości.
M.P. 1967 nr 54 poz. 267 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1967 nr 54 poz. 266 uchylony Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 1967 r. w sprawie określenia zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", jego wzoru oraz trybu jego wręczania i noszenia.
M.P. 1967 nr 53 poz. 265 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 września 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1967 nr 53 poz. 264 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 września 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1967 nr 53 poz. 263 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 52 poz. 262 uchylony Obwieszczenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 108 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie zasad współpracy pomiędzy szkołami wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1967 nr 52 poz. 261 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 września 1967 r. w sprawie zasad sporządzania oraz trybu zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych.
M.P. 1967 nr 51 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 2 września 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatków specjalnych przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych.
M.P. 1967 nr 51 poz. 259 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad obliczania stażu pracy niektórych pracowników służby zdrowia.
M.P. 1967 nr 51 poz. 258 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania lub cofania dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego lekarzom i lekarzom dentystom za pracę w lecznictwie otwartym, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych i w stacjach krwiodawstwa.
M.P. 1967 nr 51 poz. 257 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 sierpnia 1967 r. w sprawie ustalenia ramowego regulaminu organizacyjnego zawodowej straży pożarnej.
M.P. 1967 nr 51 poz. 256 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1967 r. w sprawie opłat za egzaminy osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.
M.P. 1967 nr 51 poz. 255 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1967 r. w sprawie eksploatacji kotłów rusztowych na paliwo stałe.
M.P. 1967 nr 51 poz. 254 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1967 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń energetycznych.
M.P. 1967 nr 51 poz. 253 uchylony Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 5 września 1967 r. w sprawie powoływania gromadzkich naczelników straży pożarnych.
M.P. 1967 nr 50 poz. 252 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 sierpnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1967 nr 50 poz. 251 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 września 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie urzędowego pobierania próbek materiału siewnego oraz opłat za tę czynność.
M.P. 1967 nr 50 poz. 250 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 sierpnia 1967 r. w sprawie zasad i trybu sprzedaży oraz cen biletów wstępu do kin.
M.P. 1967 nr 50 poz. 249 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 sierpnia 1967 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych dla niektórych materiałów budowlanych.
M.P. 1967 nr 50 poz. 248 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 9 sierpnia 1967 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1967 nr 49 poz. 247 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 sierpnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1967 nr 49 poz. 246 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 sierpnia 1967 r. w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1968 r. prowadzi się powszechne badania bydła na gruźlicą we wszelkich jej postaciach.
M.P. 1967 nr 49 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania robotnikom tytułów kwalifikacyjnych w określonym zawodzie.
M.P. 1967 nr 49 poz. 244 uchylony Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1967 r. w sprawie kredytów bankowych dla indywidualnych gospodarstw rolnych na zakup nawozów w ramach obowiązku stosowania minimum nawożenia mineralnego.
M.P. 1967 nr 49 poz. 243 uchylony Uchwała nr 212 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1967 r. w sprawie opłaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą.
M.P. 1967 nr 48 poz. 242 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1967 nr 48 poz. 241 uchylony wykazem Pismo Okólne nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1967 r. w sprawie uprawnień absolwentów szkół wyższych do ulg kolejowych.
M.P. 1967 nr 48 poz. 240 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 lipca 1967 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XX Targach Krajowych - jesień 1967 w Poznaniu w roku 1967 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1967.
M.P. 1967 nr 48 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 sierpnia 1967 r. w sprawie sprzedaży przedmiotów nie odebranych przez komitentów z przedsiębiorstw handlu uspołecznionego.
M.P. 1967 nr 48 poz. 238 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 28 sierpnia 1967 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1967 nr 47 poz. 237 uchylony Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 4 sierpnia 1967 r. w sprawie postępowania przy zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży i umów dostawy związanych z obrotem z zagranicą pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1967 nr 47 poz. 236 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 7 sierpnia 1967 r. w sprawie upoważnienia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, do zatwierdzania typu niektórych narzędzi pomiarowych elektronicznych.
M.P. 1967 nr 47 poz. 235 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 14 sierpnia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.
M.P. 1967 nr 47 poz. 234 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wojskowego szkolenia studentów.
M.P. 1967 nr 47 poz. 233 uchylony wykazem Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1967 r. w sprawie przekazania Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości uprawnień do wydawania przepisów w zakresie skupu od ludności artykułów zaopatrzenia materiałowo-technicznego pochodzenia zagranicznego.
M.P. 1967 nr 46 poz. 232 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 sierpnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1967 nr 46 poz. 231 uchylony wykazem Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania muzyków zatrudnionych w zakładach gastronomicznych i innych uspołecznionych zakładach prowadzących działalność rozrywkową.
M.P. 1967 nr 45 poz. 230 uchylony Pismo Okólne nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1967 r. w sprawie zapewnienia ciągłości pracy pracownikom dojeżdżającym do pracy w razie podjęcia pracy w pobliżu miejsca zamieszkania.
M.P. 1967 nr 45 poz. 229 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie upoważnienia przedsiębiorstw transportowych handlu wewnętrznego do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.
M.P. 1967 nr 45 poz. 228 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska.
M.P. 1967 nr 45 poz. 227 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1967 r. w sprawie nadania statutu organizacji "Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej".
M.P. 1967 nr 45 poz. 226 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 sierpnia 1967 r. w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.
M.P. 1967 nr 45 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie obowiązku stosowania nawozów mineralnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
M.P. 1967 nr 45 poz. 224 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1967 r. w sprawie rozszerzenia zakresu inwestycji centralnych finansowanych z kredytu bankowego oraz objęcia kredytowaniem inwestycji przedsiębiorstw rozliczających się z budżetami terenowymi.
M.P. 1967 nr 45 poz. 223 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie upoważnienia Powiatowej Rady Narodowej w Płońsku do wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej.
M.P. 1967 nr 45 poz. 222 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1967 r. w sprawie ewidencji księgowej niektórych przedmiotów nietrwałych w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego.
M.P. 1967 nr 45 poz. 221 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie ustalenia jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1967 nr 44 poz. 220 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 3 sierpnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1967 nr 44 poz. 219 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 28 lipca 1967 r. w sprawie wypłaty rent niektórym rencistom zatrudnionym w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych.
M.P. 1967 nr 44 poz. 218 Zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego oraz Finansów z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie zasad i trybu organizowania zagranicznych wystaw gospodarczych w Polsce.
M.P. 1967 nr 44 poz. 217 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 czerwca 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej urzędów celnych w zakresie dochodzeń w sprawach przestępstw skarbowych.
M.P. 1967 nr 44 poz. 216 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zniesienia i zmian w organizacji niektórych urzędów celnych.
M.P. 1967 nr 44 poz. 215 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zaliczenia urzędów celnych do klas.
M.P. 1967 nr 44 poz. 214 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1967 r. w sprawie wyrównywania dochodów rad narodowych w związku z ulgami dla rolników w podatku gruntowym z tytułu inwestycji i kontraktacji zbóż.
M.P. 1967 nr 44 poz. 213 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej generalnych dostawców podporządkowanych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1967 nr 44 poz. 212 obowiązujący Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 20 lipca 1967 r. w sprawie jednostek wiodących w zakresie prac naukowo-badawczych.
M.P. 1967 nr 43 poz. 211 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1967 nr 43 poz. 210 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 17 lipca 1967 r. w sprawie zmiany fundatora oraz zwolnień od obowiązku wynikającego z umów o stypendium fundowane.
M.P. 1967 nr 43 poz. 209 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 lipca 1967 r. w sprawie pełnienia służby przeciwpożarowej oraz prowadzenia dokumentów ochrony przeciwpożarowej na statkach morskich.
M.P. 1967 nr 43 poz. 208 uchylony Zarządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 19 lipca 1967 r. w sprawie opłat uiszczanych przez dzierżawców za pozyskaną zwierzynę na terenach wydzierżawionych obwodów łowieckich oraz odstępowania ubitej zwierzyny osobom wykonującym polowanie w tych obwodach.
M.P. 1967 nr 43 poz. 207 uchylony Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wytycznych dla ustalania cen biletów wstępu do kin oraz organów właściwych do ustalania tych cen.
M.P. 1967 nr 42 poz. 206 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 lipca 1967 r. w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1968 r. sztuczne zakażanie żyta sporyszem.
M.P. 1967 nr 42 poz. 205 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 10 lipca 1967 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych ziarna zbóż podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.
M.P. 1967 nr 42 poz. 204 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie zezwolenia na udzielanie polskim przedstawicielom dyplomatycznym i konsularnym pełnomocnictw do realizacji spadków zagranicznych.
M.P. 1967 nr 42 poz. 203 uchylony wykazem Uchwała nr 186 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie ryczałtów za noclegi w podróżach służbowych.
M.P. 1967 nr 42 poz. 202 uchylony wykazem Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie zasad stosowania przepisów o czasie otwarcia placówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomicznych i usługowych w okresie sezonu w miejscowościach turystyczno-wypoczynkowych, w miejscowościach na szlakach turystycznych i w uzdrowiskach oraz o czasie pracy w sezonie pracowników zatrudnionych w tych placówkach i zakładach.
M.P. 1967 nr 42 poz. 201 uchylony wykazem Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1967 r. w sprawie zasad organizacji rzeczoznawstwa.
M.P. 1967 nr 41 poz. 200 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1967 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1967 nr 41 poz. 199 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 15 lipca 1967 r. w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw państwowych do legalizacji szybkościomierzy i drogomierzy pojazdów.
M.P. 1967 nr 41 poz. 198 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości i Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania zakładów świadczących usługi dla ludności.
M.P. 1967 nr 41 poz. 197 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym dla gospodarstw rolnych kontraktujących zboże.
M.P. 1967 nr 41 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 lipca 1967 r. w sprawie rozszerzenia wykazu przedmiotów nie zaliczanych do środków trwałych.
M.P. 1967 nr 41 poz. 195 uchylony wykazem Uchwała nr 175 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1967 r. w sprawie uchylenia niektórych przepisów z zakresu transportu publicznego.
M.P. 1967 nr 41 poz. 194 Uchwała nr 153 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1967 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad współpracy pomiędzy szkołami wyższymi a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1967 nr 40 poz. 193 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 24 czerwca 1967 r. w sprawie zlecenia organizacjom społecznym usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki przez jednostki państwowe.
M.P. 1967 nr 40 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie udzielania rolnikom kredytów na zakup i remonty ciągników oraz maszyn i narzędzi rolniczych.
M.P. 1967 nr 40 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1967 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych.
M.P. 1967 nr 39 poz. 190 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lipca 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1967 nr 39 poz. 189 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 30 czerwca 1967 r. w sprawie zakresu, organizacji i trybu działania organów bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych.
M.P. 1967 nr 38 poz. 188 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1967 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowej Wystawie Aparatury Pomiarowej "IMIS 1967" w Warszawie w roku 1967 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1967.
M.P. 1967 nr 38 poz. 187 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30 czerwca 1967 r. w sprawie przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu taksówkami samochodowymi.
M.P. 1967 nr 38 poz. 186 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na wywóz i przywóz pieniędzy polskich i zagranicznych oraz książeczek oszczędnościowych przez osoby przekraczające granicę państwową oraz na wydatkowanie pieniędzy polskich za granicą.
M.P. 1967 nr 37 poz. 185 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 17 czerwca 1967 r. o ustaleniu wykazu surowców wtórnych podlegających zagospodarowaniu oraz wykazu jednostek upoważnionych do skupu tych surowców.
M.P. 1967 nr 37 poz. 184 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 17 czerwca 1967 r. w sprawie gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi.
M.P. 1967 nr 37 poz. 183 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1967 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.
M.P. 1967 nr 37 poz. 182 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 1967 r. w sprawie pomocy i asysty organów Milicji Obywatelskiej przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.
M.P. 1967 nr 37 poz. 181 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 17 czerwca 1967 r. w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1967 nr 37 poz. 180 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 czerwca 1967 r. w sprawie zmiany regulaminu odznaki "Przodujący kolejarz".
M.P. 1967 nr 37 poz. 179 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 czerwca 1967 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu za rok 1966.
M.P. 1967 nr 37 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 30 maja 1967 r. w sprawie trybu opiniowania dokumentacji inwestycji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych.
M.P. 1967 nr 37 poz. 177 uchylony Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1967 r. w sprawie bodźców ekonomicznych do rozwoju produkcji wyrobów oznaczonych znakiem jakości.
M.P. 1967 nr 36 poz. 176 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1967 nr 36 poz. 175 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 czerwca 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1967 nr 36 poz. 174 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 czerwca 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1967 nr 36 poz. 173 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 17 czerwca 1967 r. w sprawie upoważnienia niektórych jednostek państwowych i organizacji społecznych do przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości.
M.P. 1967 nr 36 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 12 czerwca 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatków specjalnych przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych.
M.P. 1967 nr 36 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 21 czerwca 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego podczas zamrażania i przechowywania w chłodniach składowych oraz wydawania z tych chłodni.
M.P. 1967 nr 36 poz. 170 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 1967 r. w sprawie trybu postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego.
M.P. 1967 nr 36 poz. 169 akt jednorazowy Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 19 czerwca 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w roku 1967.
M.P. 1967 nr 36 poz. 168 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 16 czerwca 1967 r. w sprawie wytycznych dotyczących ramowego zakresu dokumentacji technicznej oraz etapów przygotowania i uruchomienia produkcji nowych maszyn i urządzeń.
M.P. 1967 nr 36 poz. 167 uchylony wykazem Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji, składu i zakresu działania komitetów kultury fizycznej i turystyki prezydiów rad narodowych.
M.P. 1967 nr 35 poz. 166 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie organizacji i metod pracy w zakresie spraw osobowych.
M.P. 1967 nr 35 poz. 165 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 19 czerwca 1967 r. w sprawie otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych.
M.P. 1967 nr 35 poz. 164 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 1967 r. w sprawie określenia organów wojskowych uprawnionych do prowadzenia w trybie administracyjnym egzekucji niektórych należności z wynagrodzenia za pracę.
M.P. 1967 nr 35 poz. 163 Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie podwyższenia najniższych rent.
M.P. 1967 nr 34 poz. 162 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 1967 r. w sprawie zasad i trybu rozliczania z budżetem centralnym przez państwowe i spółdzielcze przedsiębiorstwa handlowe różnic budżetowych z tytułu przeszacowania zapasów w wyniku zmiany cen towarów.
M.P. 1967 nr 34 poz. 161 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 1967 r. w sprawie zasad fakturowania dostaw w obrocie krajowym.
M.P. 1967 nr 34 poz. 160 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 1967 r. w sprawie trybu rozliczania różnic budżetowych.
M.P. 1967 nr 34 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 1967 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń z budżetem centralnym różnic budżetowych.
M.P. 1967 nr 34 poz. 158 uchylony wykazem Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie krajowych staży naukowych i zawodowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz innych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gospodarki narodowej.
M.P. 1967 nr 33 poz. 157 uchylony wykazem Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 10 czerwca 1967 r. zmieniająca instrukcję w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego, przedsiębiorstwach geologicznych, geodezyjnych i geodezyjno-kartograficznych.
M.P. 1967 nr 33 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 3 czerwca 1967 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie do legalizacji dawkomierzy użytkowych terapeutycznych promieniowania X i gamma.
M.P. 1967 nr 33 poz. 155 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1967 r. w sprawie określenia terminu podania prezydiom rad narodowych liczb ławników na kadencję 1968-1970 r.
M.P. 1967 nr 33 poz. 154 uznany za uchylony Uchwała nr 120 Rady Ministrów z dnia 24 maja 1967 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad organizowania, kierowania i koordynacji spraw wynalazczości, rozpowszechniania projektów wynalazczych oraz zasad wynagradzania i finansowania w zakresie wynalazczości.
M.P. 1967 nr 32 poz. 153 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 maja 1967 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXXVI Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1967 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1967.
M.P. 1967 nr 32 poz. 152 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 1967 r. w sprawie szerokości stref ochronnych ustanawianych dla ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.
M.P. 1967 nr 32 poz. 151 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie komisowej sprzedaży samochodów.
M.P. 1967 nr 32 poz. 150 uchylony wykazem Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1967 r. zmieniająca uchwałę w sprawie liczbowego składu prezydiów rad narodowych.
M.P. 1967 nr 32 poz. 149 uchylony Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1967 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości, Ministra Gospodarki Komunalnej i Ministra Komunikacji do ustalania ogólnych warunków lub wzorów umów o świadczenie usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1967 nr 32 poz. 148 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 czerwca 1967 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1967 nr 31 poz. 147 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1967 nr 31 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie dokonywania przez organy administracji miar kontroli przestrzegania przepisów o miarach i narzędziach pomiarowych oraz zasad i zakresu współdziałania tych organów z innymi organami administracji państwowej.
M.P. 1967 nr 31 poz. 145 uchylony wykazem Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1967 r. w sprawie zmiany nadzoru i koordynacji działalności gospodarczej związanej ze skupem oraz zagospodarowaniem owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych.
M.P. 1967 nr 31 poz. 144 uchylony wykazem Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie koordynacji inwestycji realizowanych dla potrzeb obsługi rolnictwa i obsługi ludności wiejskich jednostek osadniczych.
M.P. 1967 nr 30 poz. 143 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1967 nr 30 poz. 142 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1967 nr 30 poz. 141 uchylony Uchwała nr 90 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie rozwoju spółdzielczości inwalidzkiej.
M.P. 1967 nr 29 poz. 140 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 18 maja 1967 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.
M.P. 1967 nr 29 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 1967 r. w sprawie koordynacji robót geodezyjnych.
M.P. 1967 nr 29 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 8 maja 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu biur projektów technologicznych działających na rzecz przemysłu oraz innych gałęzi produkcji.
M.P. 1967 nr 29 poz. 137 uchylony Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 1967 r. w sprawie ramowych zasad, trybu i organizacji bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych.
M.P. 1967 nr 29 poz. 136 uchylony Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie przygotowania i uruchomienia produkcji nowych maszyn i urządzeń.
M.P. 1967 nr 29 poz. 135 uchylony Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1967 r. w sprawie organizacji i metod pracy w zakresie spraw osobowych.
M.P. 1967 nr 28 poz. 134 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 12 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1967 nr 28 poz. 133 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 3 maja 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.
M.P. 1967 nr 28 poz. 132 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 2 maja 1967 r. w sprawie upoważnienia niektórych państwowych jednostek organizacyjnych do legalizacji narzędzi pomiarowych.
M.P. 1967 nr 28 poz. 131 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 25 kwietnia 1967 r. w sprawie zmiany wykazów łożysk tocznych.
M.P. 1967 nr 28 poz. 130 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 kwietnia 1967 r. w sprawie wydawania kart wędkarskich i pozwoleń na sportowy połów ryb na wędkę osobom przebywającym na wczasach na terenie niektórych powiatów w województwie olsztyńskim.
M.P. 1967 nr 28 poz. 129 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.
M.P. 1967 nr 28 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 1967 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1967 nr 27 poz. 127 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 kwietnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1967 nr 27 poz. 126 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie list odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu selekcjonowanych oraz skreślonych z rejestru odmian oryginalnych i ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1966 r.
M.P. 1967 nr 27 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1967 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie postępowania i orzekania kary względem recydywistów.
M.P. 1967 nr 27 poz. 124 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 kwietnia 1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy drewna i wyrobów z drewna w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1967 nr 27 poz. 123 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1967 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek obsługujących obrót oszczędnościowy o zajęciu w trybie administracyjnym rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy.
M.P. 1967 nr 27 poz. 122 uchylony wykazem Uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1967 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym kredytu bankowego na remont bieżący budynków wielomieszkaniowych w latach 1967-1970.
M.P. 1967 nr 26 poz. 121 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".
M.P. 1967 nr 26 poz. 120 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 kwietnia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych i przyczep oraz trolejbusów.
M.P. 1967 nr 26 poz. 119 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 21 kwietnia 1967 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1967 nr 25 poz. 118 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 maja 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1967 nr 25 poz. 117 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1967 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych prowadzonych na zasadach rozrachunku gospodarczego przez jednostki budżetowe.
M.P. 1967 nr 24 poz. 116 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 kwietnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1967 nr 24 poz. 115 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 17 kwietnia 1967 r. w sprawie wypłaty rent rencistom zatrudnianym okresowo przez Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich.
M.P. 1967 nr 24 poz. 114 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń oraz zasad sprawozdawczości w tym zakresie.
M.P. 1967 nr 24 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych dokonywanych w gospodarstwach rolnych, położonych w niektórych obszarach kraju.
M.P. 1967 nr 24 poz. 112 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym.
M.P. 1967 nr 23 poz. 111 uchylony wykazem Pismo Okólne Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1967 r. w sprawie zamawiania maszyn i urządzeń inwestycyjnych.
M.P. 1967 nr 23 poz. 110 uchylony Pismo Okólne Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 24 marca 1967 r. w sprawie rozwiązań wariantowych w projektach inwestycji.
M.P. 1967 nr 23 poz. 109 uchylony Okólnik Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1967 r. w sprawie łączenia środków na remonty kapitalne ze środkami przeznaczonymi na modernizację obiektów produkcyjnych oraz gospodarowania odszkodowaniami ubezpieczeniowymi za wypadki losowe.
M.P. 1967 nr 23 poz. 108 uznany za uchylony Wytyczne Prezydium Komitetu Nagród Państwowych z dnia 17 kwietnia 1967 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie nagród państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki w 1968 r.
M.P. 1967 nr 23 poz. 107 uchylony wykazem Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1967 r. w sprawie podwyższenia najniższych rent.
M.P. 1967 nr 22 poz. 106 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 5 kwietnia 1967 r. w sprawie dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
M.P. 1967 nr 22 poz. 105 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów.
M.P. 1967 nr 22 poz. 104 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 1967 r. w sprawie asystowania organów wojskowych i udzielania przez nie pomocy przy czynnościach egzekucyjnych.
M.P. 1967 nr 22 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 kwietnia 1967 r. w sprawie ustalenia norm ubytku naturalnego: kalafonii ekstrakcyjnej, terpentyny ekstrakcyjnej, mączki drzewnej i trocin futrzarskich, żywicy w silosach, grzybów suszonych i oleju flotacyjnego.
M.P. 1967 nr 22 poz. 102 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 7 kwietnia 1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich.
M.P. 1967 nr 22 poz. 101 uchylony wykazem Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1967 r. w sprawie uzupełnienia wykazu organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Komitetu Drobnej Wytwórczości.
M.P. 1967 nr 21 poz. 100 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 132 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1964 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych) grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano-montażowe.
M.P. 1967 nr 21 poz. 99 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 23 marca 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 130 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1964 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
M.P. 1967 nr 20 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 22 marca 1967 r. w sprawie jednolitych zasad planowania zużycia paliw i energii cieplnej dla obliczania premii.
M.P. 1967 nr 20 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1967 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania funduszem nowych uruchomień.
M.P. 1967 nr 19 poz. 96 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1967 nr 19 poz. 95 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 marca 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1967 nr 19 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 1967 r. o warunkach przebywania stałych korespondentów zagranicznych na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1967 nr 19 poz. 93 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 marca 1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży warzyw i owoców.
M.P. 1967 nr 18 poz. 92 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1967 r. w sprawie ponoszenia opłat od niektórych wpłat dokonywanych w placówkach pocztowych i Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1967 nr 18 poz. 91 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1967 r. w sprawie opłaty na Centralny Fundusz Turystyki i Wypoczynku przy wyjazdach prywatnych za granicę.
M.P. 1967 nr 18 poz. 90 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 28 marca 1967 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1967 nr 17 poz. 89 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 marca 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1967 nr 17 poz. 88 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 marca 1967 r. w sprawie planowania i kontroli poboru mocy i energii elektrycznej w zakładach przemysłowych gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1967 nr 17 poz. 87 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1967 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.
M.P. 1967 nr 17 poz. 86 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1967 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.
M.P. 1967 nr 17 poz. 85 uchylony wykazem Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie akwizycyjnej sprzedaży (dostawy) towarów przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1967 nr 16 poz. 84 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 lutego 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1967 nr 16 poz. 83 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 21 lutego 1967 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1967 nr 16 poz. 82 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 marca 1967 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XIX Targach Krajowych - wiosna 1967 w Poznaniu w roku 1967 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1967.
M.P. 1967 nr 16 poz. 81 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 lutego 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1967 r. sztuczne zakażanie żyta sporyszem.
M.P. 1967 nr 16 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lutego 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedsiębiorstw i instytucji upoważnionych do krajowego obrotu żywymi zwierzętami łownymi oraz do skupu ubitych zwierząt łownych, ich mięsa i skór.
M.P. 1967 nr 16 poz. 79 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej zakładów budżetowych.
M.P. 1967 nr 16 poz. 78 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1967 nr 16 poz. 77 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na wywóz i przywóz wartości dewizowych stanowiących zawartość kas okrętowych statków morskich bandery polskiej oraz posiadanych przez załogę tych statków.
M.P. 1967 nr 16 poz. 76 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 marca 1967 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1966.
M.P. 1967 nr 16 poz. 75 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 6 marca 1967 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działalności usługowej, określonej w paragrafie 39 ust. 2 uchwały nr 203 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1966-1970.
M.P. 1967 nr 16 poz. 74 uchylony Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1967 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości.
M.P. 1967 nr 15 poz. 73 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie rozliczeń związanych z wejściem w życie nowych zasad gospodarki finansowej państwowych biur projektów.
M.P. 1967 nr 15 poz. 72 uchylony Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych biur projektów.
M.P. 1967 nr 14 poz. 71 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 1 lutego 1967 r. w sprawie uprawiania żeglugi i spławu na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 1967 nr 14 poz. 70 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 14 poz. 69 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 lutego 1967 r. w sprawie sposobu przechowywania znalezionych przedmiotów o wartości naukowej lub artystycznej.
M.P. 1967 nr 13 poz. 68 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1967 nr 13 poz. 67 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 20 lutego 1967 r. w sprawie zaktualizowania umownych terminów realizacji niektórych inwestycji.
M.P. 1967 nr 13 poz. 66 uchylony Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1967 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1967 nr 13 poz. 65 uchylony wykazem Uchwała nr 26 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1967 r. w sprawie różnic budżetowych oraz zasad stosowania niektórych cen.
M.P. 1967 nr 12 poz. 64 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 13 lutego 1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy związanych z obrotem z zagranicą pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1967 nr 11 poz. 63 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 lutego 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1967 nr 11 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1967 r. w sprawie zasad przeprowadzania pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne.
M.P. 1967 nr 11 poz. 61 uchylony Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1967 r. o poborze głównym w 1967 r.
M.P. 1967 nr 10 poz. 60 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 10 poz. 59 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 10 poz. 58 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 lutego 1967 r. w sprawie udzielania przez jednostki gospodarki uspołecznionej przedsiębiorstwom państwowej komunikacji samochodowej, Przedsiębiorstwu Spedycji Krajowej oraz przedsiębiorstwu Polskie Linie Lotnicze "Lot" zaliczek (przedpłat) na poczet świadczonych usług.
M.P. 1967 nr 10 poz. 57 uchylony Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1967 r. w sprawie zakresu i trybu wykonywania przez Państwową Komisję Cen kontroli stosowania wytycznych Rady Ministrów w zakresie ustalania cen, opłat i stawek taryfowych.
M.P. 1967 nr 10 poz. 56 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 lutego 1967 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1967 nr 9 poz. 55 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 1 lutego 1967 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego cennika i norm prac geologiczno-dokumentacyjnych (JCDG-2/67).
M.P. 1967 nr 9 poz. 54 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 9 poz. 53 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 stycznia 1967 r. w sprawie sprzedaży indywidualnym nabywcom używanych pojazdów samochodowych przez przedsiębiorstwa zgrupowane w Centrali Techniczno-Handlowej "Motozbyt".
M.P. 1967 nr 9 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad systemu finansowego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
M.P. 1967 nr 9 poz. 51 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwał nr 276 i nr 277 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. na niektóre zjednoczenia i przedsiębiorstwa.
M.P. 1967 nr 9 poz. 50 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 2 lutego 1967 r. w sprawie ustanowienia "Dnia Pracownika Służby Zdrowia".
M.P. 1967 nr 9 poz. 49 uchylony wykazem Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie prowadzenia kart kwalifikacyjnych dla niektórych osób zatrudnionych w handlu, przemyśle spożywczym oraz w chłodnictwie składowym.
M.P. 1967 nr 9 poz. 48 uchylony Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie udziału jednostek państwowych i spółdzielczych w kosztach projektowania, wykonania i utrzymania wspólnych obiektów budowlanych gospodarki wodnej.
M.P. 1967 nr 9 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie obowiązków jednostek gospodarki uspołecznionej w zakresie okresowego sprawdzania oraz właściwego stosowania i wykorzystywania narzędzi pomiarowych.
M.P. 1967 nr 8 poz. 46 Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 stycznia 1967 r. w sprawie określenia wzorów flag dla statków morskich pełniących specjalną służbę państwową
M.P. 1967 nr 8 poz. 45 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 8 poz. 44 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 grudnia 1966 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 8 poz. 43 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 25 stycznia 1967 r. w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez administrację leśną w resorcie przemysłu ciężkiego.
M.P. 1967 nr 8 poz. 42 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na dysponowanie zagranicznymi środkami płatniczymi uzyskanymi z niektórych praw autorskich w obrocie z zagranicą.
M.P. 1967 nr 8 poz. 41 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 18 stycznia 1967 r. w sprawie zasad oceny i wyboru projektów wynalazczych w celu planowania i kontroli ich realizacji w gospodarce narodowej.
M.P. 1967 nr 8 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 18 stycznia 1967 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania przepisu art. 90 ust. 1 Prawa wynalazczego.
M.P. 1967 nr 7 poz. 39 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1967 nr 7 poz. 38 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w stacjach krwiodawstwa.
M.P. 1967 nr 7 poz. 37 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wojskowego szkolenia studentów.
M.P. 1967 nr 7 poz. 36 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 7 poz. 35 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 stycznia 1967 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia.
M.P. 1967 nr 7 poz. 34 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 grudnia 1966 r. w sprawie zasad tworzenia, planowania i korzystania z funduszu konkursowego w państwowych biurach (samodzielnych pracowniach) projektów.
M.P. 1967 nr 7 poz. 33 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 18 stycznia 1967 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1967 nr 7 poz. 32 uchylony Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1967 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do uregulowania niektórych zagadnień w zakresie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy związanych z obrotem z zagranicą w sposób odbiegający od kodeksu cywilnego.
M.P. 1967 nr 6 poz. 31 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 stycznia 1967 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1967 nr 6 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 1967 r. w sprawie ustalenia terminu wyborów do kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych.
M.P. 1967 nr 6 poz. 29 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 11 stycznia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz instrukcję w sprawie postępowania przy zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży i umów dostawy.
M.P. 1967 nr 5 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministrów Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Obrony Narodowej oraz Rolnictwa z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie skierowania na praktykę studentów wyższych szkół rolniczych po ukończeniu przez nich wojskowego szkolenia studentów i otrzymania tytułu podchorążego rezerwy.
M.P. 1967 nr 5 poz. 27 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 grudnia 1966 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 5 poz. 26 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 grudnia 1966 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1967 nr 5 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 13 stycznia 1967 r. w sprawie warunków technicznych, którym ze względu na racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw i energii powinny odpowiadać projektowanie i budowa kotłów grzewczych.
M.P. 1967 nr 5 poz. 24 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1967 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych w roku 1967.
M.P. 1967 nr 5 poz. 23 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oprocentowania środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1967 nr 4 poz. 22 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 stycznia 1967 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na wystawie pt. "Osiągnięcia Polskiej Myśli Badawczej" w Warszawie w roku 1967 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1967.
M.P. 1967 nr 4 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 11 stycznia 1967 r. w sprawie warunków i trybu zatwierdzania typu narzędzi pomiarowych przeznaczonych do produkcji seryjnej.
M.P. 1967 nr 4 poz. 20 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 stycznia 1967 r. w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych i przyczep oraz trolejbusów.
M.P. 1967 nr 4 poz. 19 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty.
M.P. 1967 nr 4 poz. 18 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 1967 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie opłaty od środków transportowych przypadającej od pojazdów samochodowych.
M.P. 1967 nr 4 poz. 17 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 3 stycznia 1967 r. w sprawie wynagrodzenia za opracowanie recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.
M.P. 1967 nr 3 poz. 16 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 stycznia 1967 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar.
M.P. 1967 nr 3 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 29 grudnia 1966 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane przez przedsiębiorstwa resortu Centralnego Urzędu Geologii na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1967 nr 3 poz. 14 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie lokalizacji stacji doświadczalnej oceny odmian.
M.P. 1967 nr 3 poz. 13 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1967 r. w sprawie postępowania banków przy wykonywaniu przez jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązku stosowania numerów statystycznych.
M.P. 1967 nr 3 poz. 12 uchylony wykazem Uchwała nr 373 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1966 r. w sprawie usprawnienia gospodarki paliwami płynnymi do silników spalinowych, olejami mineralnymi i smarami.
M.P. 1967 nr 2 poz. 11 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1966 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1967 nr 2 poz. 10 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej.
M.P. 1967 nr 2 poz. 9 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie zasad i warunków umów o wykonanie obiektów budownictwa oraz zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za te obiekty.
M.P. 1967 nr 1 poz. 8 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1966 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.
M.P. 1967 nr 1 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw.
M.P. 1967 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego oraz Handlu Zagranicznego z dnia 29 grudnia 1966 r. przedłużające moc obowiązującą zarządzenia w sprawie warunków dostaw obiektów pływających przeznaczonych na eksport.
M.P. 1967 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin i higieny sanitarnej oraz produktów naftowych.
M.P. 1967 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 29 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw węgla kamiennego i brunatnego oraz brykietów z węgla kamiennego i brunatnego obowiązujących w obrocie krajowym.
M.P. 1967 nr 1 poz. 3 akt jednorazowy Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w roku 1967.
M.P. 1967 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy ogólnych warunków umów dostawy związanych z obrotem z zagranicą.
M.P. 1967 nr 1 poz. 1 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 30 grudnia 1966 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia zasad zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace naukowo-badawcze i doświadczalno-konstrukcyjne.