Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1954 nr 57 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 1954 r. w sprawie siedzib i właściwości miejscowej portowych inspektorów sanitarnych.
Dz.U. 1954 nr 57 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1954 r. w sprawie określenia nieznacznej szkody z wyrębu lub zagarnięcia drzewa w lesie, stanowiącym mienie społeczne.
Dz.U. 1954 nr 57 poz. 286 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1949 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu od rybaków morskich.
Dz.U. 1954 nr 57 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie umundurowania i odznak służbowych pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych i innych organów resortu leśnictwa.
Dz.U. 1954 nr 57 poz. 284 akt objęty tekstem jednolitym Dekret z dnia 23 grudnia 1954 r. o zmianie ustawy o zawodzie felczera.
Dz.U. 1954 nr 57 poz. 283 uchylony Dekret z dnia 23 grudnia 1954 r. o zmianie niektórych przepisów o ochronie własności społecznej.
Dz.U. 1954 nr 57 poz. 282 Dekret z dnia 23 grudnia 1954 r. o zniesieniu Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym.
Dz.U. 1954 nr 56 poz. 281 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1954 r. w sprawie utworzenia Sądów Powiatowych w: Łapach, Mońkach, Zambrowie, Pucku, Staszowie, Szydłowcu, Zwoleniu, Świdwinie, Proszowicach, Opolu, Parczewie, Wieruszowie, Ostrzeszowie, Radymnie, Strzyżowie, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Goleniowie, Nowej Rudzie i Lubsku.
Dz.U. 1954 nr 56 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1954 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji do spraw szkód górniczych oraz ustalenia siedziby odwoławczej komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1954 nr 56 poz. 279 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, krakowskiego i łódzkiego.
Dz.U. 1954 nr 56 poz. 278 uchylony Dekret z dnia 11 grudnia 1954 r. o zmianie dekretu z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa.
Dz.U. 1954 nr 55 poz. 277 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1954 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 8 września 1951 r. o szczególnych uprawnieniach i ulgach dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i ich rodzin.
Dz.U. 1954 nr 55 poz. 276 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1954 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1954 nr 55 poz. 275 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.
Dz.U. 1954 nr 55 poz. 274 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprawdzianów.
Dz.U. 1954 nr 55 poz. 273 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej podsypki pod tory kolejowe.
Dz.U. 1954 nr 55 poz. 272 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1954 nr 54 poz. 271 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących rur i spawania.
Dz.U. 1954 nr 54 poz. 270 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1954 nr 54 poz. 269 uchylony Dekret z dnia 7 grudnia 1954 r. o naczelnych organach administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego.
Dz.U. 1954 nr 54 poz. 268 Dekret z dnia 27 listopada 1954 r. w sprawie zmiany przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1954 nr 53 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 listopada 1954 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.
Dz.U. 1954 nr 53 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 listopada 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 lutego 1953 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.
Dz.U. 1954 nr 53 poz. 265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane zamiast mleka, objętego obowiązkiem dostaw, oraz norm zamiany tych produktów.
Dz.U. 1954 nr 53 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1954 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych i mleka w roku 1955.
Dz.U. 1954 nr 53 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1954 nr 52 poz. 262 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1954 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Starogardzie prowadzenia rejestrów handlowych.
Dz.U. 1954 nr 52 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 października 1954 r. w sprawie zgłaszania przyjazdu za granicę przez posiadaczy paszportów zwyczajnych lub służbowych w polskich urzędach dyplomatycznych lub konsularnych.
Dz.U. 1954 nr 52 poz. 260 uchylony Dekret z dnia 10 listopada 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy.
Dz.U. 1954 nr 51 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali.
Dz.U. 1954 nr 51 poz. 258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących zakresu działania w sprawach spółdzielczości pracy.
Dz.U. 1954 nr 50 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 25 października 1954 r. w sprawie obrotu zwierzyną łowną żywą oraz ubitą.
Dz.U. 1954 nr 50 poz. 256 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie karania przez Państwową Inspekcję Gazowniczą za naruszenie przepisów o racjonalnym i oszczędnym użytkowaniu gazu.
Dz.U. 1954 nr 50 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie organizacji i zakresu działania organów kontroli i rewizji finansowej.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 254 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1954 r. w sprawie zaliczenia niektórych gromad w poczet miast.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1954 r. w sprawie utworzenia osiedli.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 252 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1954 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 251 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1954 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 250 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu lubskiego w województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 249 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu noworudzkiego w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 248 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu goleniowskiego w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 247 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu wodzisławskiego w województwie stalinogrodzkim.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 246 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu tyskiego w województwie stalinogrodzkim.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 245 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu strzyżowskiego w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 244 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu radymniańskiego w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 243 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu ostrzeszowskiego w województwie poznańskim oraz zmiany granic województw łódzkiego i poznańskiego.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 242 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu wieruszowskiego w województwie łódzkim i zmiany granic województw poznańskiego i łódzkiego.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 241 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu parczewskiego w województwie lubelskim.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 240 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu opolsko-lubelskiego w województwie lubelskim.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 239 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu proszowickiego w województwie krakowskim oraz zmiany granic województw krakowskiego i kieleckiego.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 238 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu świdwińskiego w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 237 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu zwoleńskiego w województwie kieleckim.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 236 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu szydłowieckiego w województwie kieleckim.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 235 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu staszowskiego w województwie kieleckim.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 234 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu puckiego w województwie gdańskim.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 233 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu zambrowskiego w województwie białostockim.
Dz.U. 1954 nr 49 poz. 232 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu łapskiego w województwie białostockim.
Dz.U. 1954 nr 48 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie powoływania lekarzy na dokształcanie zawodowe.
Dz.U. 1954 nr 48 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie powołania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.
Dz.U. 1954 nr 48 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów.
Dz.U. 1954 nr 47 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 14 października 1954 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów prawa przemysłowego dotyczących egzaminu na czeladnika.
Dz.U. 1954 nr 47 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1954 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.
Dz.U. 1954 nr 47 poz. 226 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1954 r. w sprawie komisji do spraw szkód górniczych.
Dz.U. 1954 nr 47 poz. 225 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1954 r. w sprawie Państwowej Rady Górnictwa.
Dz.U. 1954 nr 47 poz. 224 uchylony Dekret z dnia 21 października 1954 r. o zmianie prawa górniczego.
Dz.U. 1954 nr 47 poz. 223 uchylony Dekret z dnia 21 października 1954 r. o urzędach górniczych.
Dz.U. 1954 nr 46 poz. 222 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1954 r. w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1954 nr 46 poz. 221 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących materiału siewnego i warzyw świeżych.
Dz.U. 1954 nr 46 poz. 220 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa.
Dz.U. 1954 nr 46 poz. 219 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.
Dz.U. 1954 nr 46 poz. 218 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.
Dz.U. 1954 nr 46 poz. 217 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1954 nr 46 poz. 216 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 września 1954 r. w sprawie przyznania Krajowej Wystawie Wynalazczości i Postępu Technicznego we Wrocławiu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1954 nr 45 poz. 215 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1954 r. w sprawie przystąpienia Iraku do Protokołu, podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1954 nr 45 poz. 214 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1954 nr 45 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie prowadzenia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
Dz.U. 1954 nr 45 poz. 212 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, poznańskiego, rzeszowskiego i warszawskiego.
Dz.U. 1954 nr 45 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie warunków przyznawania tytułu samodzielnego pracownika nauki w wyższych szkołach artystycznych.
Dz.U. 1954 nr 45 poz. 210 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 30 września 1954 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Ministrów Zdrowia oraz Rolnictwa z dnia 27 sierpnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 października 1953 r. w sprawie zezwoleń na wyrób surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 2 września 1954 r. w sprawie stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej i Wojsk Ochrony Pogranicza międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 207 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1954 r. w sprawie przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie używania niektórych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 205 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 204 obowiązujący Akt wprowadzający poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjęty przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 203 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 202 wygaśnięcie aktu Konwencja (nr 92) dotycząca pomieszczenia załogi na statku (zrewidowana w 1949 r.), przyjęta w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 201 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 200 wygaśnięcie aktu Konwencja (nr 74) dotycząca świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjęta w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 199 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 198 wygaśnięcie aktu Konwencja (nr 73) dotycząca badania lekarskiego marynarzy, przyjęta w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 197 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 196 wygaśnięcie aktu Konwencja (nr 69) dotycząca świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjęta w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 195 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1954 nr 44 poz. 194 wygaśnięcie aktu Konwencja (nr 68) dotycząca zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjęta w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1954 nr 43 poz. 193 uchylony Ustawa z dnia 25 września 1954 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych.
Dz.U. 1954 nr 43 poz. 192 Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli.
Dz.U. 1954 nr 43 poz. 191 uchylony Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych.
Dz.U. 1954 nr 43 poz. 190 uznany za uchylony Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1954 nr 42 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie powierzania osobom nie będącym pracownikami nauki funkcji dydaktycznych i naukowych w szkołach wyższych i w Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1954 nr 42 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie uposażenia zastępców profesora zatrudnionych w szkołach wyższych, Polskiej Akademii Nauk i podległych jej placówkach naukowych oraz osób pełniących funkcje pracowników nauki, nauczycieli przedmiotów pomocniczych i nauczycieli zawodu w szkołach wyższych.
Dz.U. 1954 nr 42 poz. 187 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie uposażenia pracowników nauki.
Dz.U. 1954 nr 41 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie właściwości organów powołanych do przechowywania rzeczy znalezionych i poszukiwania osób uprawnionych do odbioru, zasad przechowywania rzeczy oraz sposobu poszukiwania osób uprawnionych do odbioru.
Dz.U. 1954 nr 41 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie określenia organów właściwych do orzekania o przejściu depozytów na własność Państwa oraz zasad likwidacji i trybu postępowania z depozytami, jak również z sumami uzyskanymi z ich sprzedaży.
Dz.U. 1954 nr 41 poz. 184 uchylony Dekret z dnia 18 września 1954 r. o likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy.
Dz.U. 1954 nr 41 poz. 183 Dekret z dnia 18 września 1954 r. o zniesieniu izb lekarsko-weterynaryjnych.
Dz.U. 1954 nr 41 poz. 182 Dekret z dnia 18 września 1954 r. o zmianie dekretu z dnia 6 września 1951 r. o szczególnych uprawnieniach i ulgach dla żołnierzy kadrowej służby wojskowej i ich rodzin.
Dz.U. 1954 nr 41 poz. 181 uchylony Dekret z dnia 18 września 1954 r. o zaopatrzeniu emerytalnym generałów (admirałów), oficerów zawodowych i podoficerów nadterminowych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1954 nr 40 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 sierpnia 1954 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych.
Dz.U. 1954 nr 40 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.
Dz.U. 1954 nr 40 poz. 178 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 lipca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.
Dz.U. 1954 nr 40 poz. 177 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 lipca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów rolniczych i żywnościowych.
Dz.U. 1954 nr 40 poz. 176 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 lipca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.
Dz.U. 1954 nr 40 poz. 175 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 lipca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących urządzeń górniczych.
Dz.U. 1954 nr 40 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie artykułów rolnych, jakie mogą być przyjmowane na poczet zaległości w obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych, oraz norm zamiany tych artykułów.
Dz.U. 1954 nr 39 poz. 173 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1954 r. w sprawie przystąpienia Boliwii do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1954 nr 39 poz. 172 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1954 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.
Dz.U. 1954 nr 39 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1954 r. w sprawie opłat od paszportów zagranicznych.
Dz.U. 1954 nr 39 poz. 170 uchylony Dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o paszportach zagranicznych.
Dz.U. 1954 nr 38 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1952 r. w sprawie kontroli seryjnej niektórych środków farmaceutycznych.
Dz.U. 1954 nr 38 poz. 168 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1954 r. w sprawie warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych, przez robotników nowoprzyjmowanych do stałej pracy w państwowych gospodarstwach rolnych i w państwowym gospodarstwie leśnym w ramach akcji osiedleńczej.
Dz.U. 1954 nr 38 poz. 167 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 16 lipca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze kolei w zakładach pracy.
Dz.U. 1954 nr 38 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1954 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1954 nr 37 poz. 165 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1954 r. w sprawie przystąpienia Szwajcarii do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1954 nr 37 poz. 164 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1954 r. w sprawie przystąpienia Szwajcarii do konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r., oraz do konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad, odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1954 nr 37 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1954 r. w sprawie przystąpienia Szwajcarii do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń oraz do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r.
Dz.U. 1954 nr 37 poz. 162 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Sopocie.
Dz.U. 1954 nr 37 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1954 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz zasad i trybu postępowania państwowych inspektorów sanitarnych.
Dz.U. 1954 nr 37 poz. 160 uchylony Dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dz.U. 1954 nr 37 poz. 159 uchylony Dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojskowych i ich rodzin.
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 158 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia rejonów dróg wodnych.
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie tymczasowych zasad orzecznictwa lekarskiego dla celów świadczeń rentowych.
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 156 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 155 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1954 r. w sprawie zawieszenia na rok 1954 dla niektórych grup podatników mocy przepisów dekretu o podatku gruntowym w przedmiocie opodatkowania przychodów z działów specjalnych oraz z innych źródeł.
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1954 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych gospodarstw rolnych i niektórych grup podatników.
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 153 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: gdańskiego, koszalińskiego, krakowskiego, lubelskiego, opolskiego, poznańskiego, stalinogrodzkiego i wrocławskiego.
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Liga Przyjaciół Żołnierza" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1954 nr 35 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 czerwca 1954 r. w sprawie ordynacji telefonicznej.
Dz.U. 1954 nr 35 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie okresów zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego oraz udzielania świadczeń z tytułu zatrudnienia za granicą.
Dz.U. 1954 nr 35 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie wypadków w zatrudnieniu.
Dz.U. 1954 nr 35 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie określenia chałupników.
Dz.U. 1954 nr 35 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1954 r. w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia.
Dz.U. 1954 nr 35 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1954 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych.
Dz.U. 1954 nr 35 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie karania przez Państwową Inspekcję Gospodarki Materiałowej za naruszenie przepisów o gospodarowaniu materiałami.
Dz.U. 1954 nr 34 poz. 144 uchylony Dekret z dnia 20 lipca 1954 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1954 nr 34 poz. 143 uchylony Dekret z dnia 20 lipca 1954 r. o Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1954 nr 34 poz. 142 Dekret z dnia 20 lipca 1954 r. o służbie w organach bezpieczeństwa publicznego.
Dz.U. 1954 nr 33 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1954 nr 33 poz. 140 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 listopada 1948 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem lodów.
Dz.U. 1954 nr 33 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyborem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.
Dz.U. 1954 nr 33 poz. 138 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1954 r. w sprawie zmiany granic miasta Zabrza.
Dz.U. 1954 nr 33 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1954 r. w sprawie zwolnienia członków Związku Polskich Artystów Plastyków od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej przypadających od ich pracowni.
Dz.U. 1954 nr 33 poz. 136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane zamiast mleka, objętego obowiązkiem dostaw, oraz norm zamiany tych produktów.
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 135 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 czerwca 1954 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 4 czerwca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1949 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej.
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 133 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1954 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Pabianicach Sądu Powiatowego w Łasku.
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1954 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego dla zakładów gastronomicznych.
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 131 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1954 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych oraz ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1954.
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 130 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1954 r. w sprawie ustalenia stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1954.
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 129 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie organizacji aspirantury naukowej dla pracujących zawodowo.
Dz.U. 1954 nr 32 poz. 128 uznany za uchylony Dekret z dnia 13 lipca 1954 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym.
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 127 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1954 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 28 czerwca 1954 r. w sprawie zmiany listy rzemiosł.
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 4 czerwca 1954 r. w sprawie wynagrodzenia szkód poniesionych w związku z akcją ratowniczą w czasie pożaru.
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 123 Dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. w sprawie rozliczenia z uczestnikami Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 122 uznany za uchylony Dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. o zmianie dekretu z dnia 28 sierpnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach ziemniaków.
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 121 Dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. o przejściowym trybie nabywania uprawnień zawodowych technika i uprawnionego technika dentystycznego.
Dz.U. 1954 nr 31 poz. 120 uchylony Dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. o lokalach w domach spółdzielni mieszkaniowych i w domach jednorodzinnych.
Dz.U. 1954 nr 30 poz. 119 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących materiałów ogniotrwałych.
Dz.U. 1954 nr 30 poz. 118 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.
Dz.U. 1954 nr 30 poz. 117 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii.
Dz.U. 1954 nr 30 poz. 116 uchylony Dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1954 nr 29 poz. 115 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.
Dz.U. 1954 nr 29 poz. 114 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej odpadów drzewnych do wyrobu masy celulozowej.
Dz.U. 1954 nr 29 poz. 113 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.
Dz.U. 1954 nr 29 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie wynagradzania szkód poniesionych w związku z udziałem w akcji zwalczania klęsk żywiołowych.
Dz.U. 1954 nr 29 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych na pracowników zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych resortu kolei.
Dz.U. 1954 nr 29 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie aspirantury artystycznej.
Dz.U. 1954 nr 28 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1954 nr 27 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1954 nr 27 poz. 107 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii.
Dz.U. 1954 nr 26 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1954 r. w sprawie przystąpienia Nikaragui do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1954 nr 26 poz. 105 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1954 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1954 nr 26 poz. 104 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej bębnów drewnianych do elektrycznych kabli oraz przewodów.
Dz.U. 1954 nr 26 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 1954 r. w sprawie kontroli seryjnej niektórych środków farmaceutycznych używanych wyłącznie w lecznictwie zwierząt.
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 kwietnia 1954 r. w sprawie zasad, warunków i trybu odstępowania nieruchomego mienia nierolniczego na cele mieszkaniowe oraz na cele budownictwa indywidualnych domów jednorodzinnych.
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 kwietnia 1954 r. w sprawie odszkodowania z tytułu poniesionych nakładów w przypadku rozwiązania przez nabywcę lub użytkownika umowy dotyczącej państwowego mienia nierolniczego.
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 kwietnia 1954 r. w sprawie zasad ustalania należności i ich spłaty za odstąpione przez Państwo nieruchomości nierolnicze, przekazane nabywcom przez b. związki samorządu terytorialnego, a których cena nabycia nie została w całości uiszczona.
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie zatrudniania pracowników nauki w Głównej Bibliotece Lekarskiej.
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 97 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1954 r. w sprawie określenia równowartości dniówki pracy niewykwalifikowanej i dniówki używania środków przewozowych w ramach świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 96 Dekret z dnia 2 czerwca 1954 r. o zniesieniu Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej.
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 95 uchylony Dekret z dnia 2 czerwca 1954 r. o Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej.
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 94 uchylony Dekret z dnia 2 czerwca 1954 r. o zmianie dekretu o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa.
Dz.U. 1954 nr 25 poz. 93 uchylony Dekret z dnia 2 czerwca 1954 r. o zastępstwie sądowym władz, urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1954 nr 24 poz. 92 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wozów konnych.
Dz.U. 1954 nr 24 poz. 91 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących struktury geometrycznej powierzchni.
Dz.U. 1954 nr 24 poz. 90 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi lekarskich.
Dz.U. 1954 nr 24 poz. 89 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki.
Dz.U. 1954 nr 24 poz. 88 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej włókiennictwa.
Dz.U. 1954 nr 24 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Komisji Etatów.
Dz.U. 1954 nr 23 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 11 maja 1954 r. w sprawie ustanowienia arbitrażu resortowego.
Dz.U. 1954 nr 23 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1954 r. w sprawie stosunków służbowych nauczycieli szkół zawodowych oraz w sprawie wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych tych szkół.
Dz.U. 1954 nr 23 poz. 84 uchylony Dekret z dnia 12 maja 1954 r. o Państwowej Inspekcji Gazowniczej.
Dz.U. 1954 nr 23 poz. 83 uchylony Dekret z dnia 12 maja 1954 r. o ogłaszaniu obwieszczeń.
Dz.U. 1954 nr 23 poz. 82 uznany za uchylony Dekret z dnia 12 maja 1954 r. o odznaczeniu "Medal 10-lecia Polski Ludowej".
Dz.U. 1954 nr 22 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 21 kwietnia 1954 r. w sprawie higieny pracy w kopalniach arsenu.
Dz.U. 1954 nr 22 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie zatrudnienia pracowników nauki w Laboratorium Kolorystycznym, podległym Ministrowi Przemysłu Lekkiego.
Dz.U. 1954 nr 22 poz. 79 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie przepisów meldunkowych oraz pobytu na terenie m. st. Warszawy.
Dz.U. 1954 nr 22 poz. 78 uchylony Dekret z dnia 6 maja 1954 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1954 nr 21 poz. 77 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 1954 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 czerwca 1952 r. w sprawie organizacji jednorocznych studiów przygotowawczych w wieczorowych szkołach inżynierskich.
Dz.U. 1954 nr 21 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie nomenklatury stanowisk i zaszeregowania pracowników terenowych komisji planowania gospodarczego.
Dz.U. 1954 nr 20 poz. 75 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1954 r. zmieniające zasady wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1954 nr 19 poz. 74 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1932 r. o rejestrze państwowym statków powietrznych, o sposobie ich rejestracji, o badaniu zdolności do lotu oraz o trybie wydawania dokumentów i ksiąg pokładowych tych statków, o systemie znaczenia statków powietrznych i umieszczania znaków na nich oraz o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg pokładowych.
Dz.U. 1954 nr 19 poz. 73 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej znaków rozpoznawczych statków powietrznych.
Dz.U. 1954 nr 19 poz. 72 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowana na rok 1954 z dnia 24 kwietnia 1954 r.
Dz.U. 1954 nr 18 poz. 71 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael konwencji (nr 5) o określeniu najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r., konwencji (nr 10) w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 16 listopada 1921 r, konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r., konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r., oraz konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1954 nr 18 poz. 70 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 9 kwietnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1947 r. o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Dz.U. 1954 nr 18 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii przedsiębiorstw uspołecznionych spod działania przepisów dekretu o zakładowych komisjach rozjemczych oraz rozciągnięcia przepisów dekretu na państwowe gospodarstwa rolne i państwowe ośrodki maszynowe.
Dz.U. 1954 nr 18 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie składu, sposobu powoływania i funkcjonowania zakładowych komisji rozjemczych i komisji rozjemczych przy terenowych organach związków zawodowych oraz trybu postępowania przed tymi komisjami i trybu postępowania odwoławczego.
Dz.U. 1954 nr 17 poz. 67 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1954 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1954 nr 17 poz. 66 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany normy państwowej dotyczącej blach kotłowych.
Dz.U. 1954 nr 17 poz. 65 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej butli do gazów.
Dz.U. 1954 nr 17 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.
Dz.U. 1954 nr 17 poz. 63 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.
Dz.U. 1954 nr 17 poz. 62 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.
Dz.U. 1954 nr 16 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie zakresu działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
Dz.U. 1954 nr 16 poz. 60 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie wysokości i trybu uiszczania opłat w postępowaniu arbitrażowym.
Dz.U. 1954 nr 16 poz. 59 uchylony Dekret z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych.
Dz.U. 1954 nr 15 poz. 58 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi.
Dz.U. 1954 nr 15 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1954 nr 15 poz. 56 uchylony Dekret z dnia 9 kwietnia 1954 r. o zmianie dekretu z dnia 21 września 1950 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1954 nr 14 poz. 55 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1954 nr 14 poz. 54 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 marca 1954 r. o uprawnieniach emerytalnych b. Pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego i Polskiego Monopolu Tytoniowego.
Dz.U. 1954 nr 14 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie norm wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1954 nr 14 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie obszarów górniczych.
Dz.U. 1954 nr 13 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników.
Dz.U. 1954 nr 13 poz. 50 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie zniesienia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym dla miasta Gdańska w Gdańsku i utworzeniu Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Sopocie.
Dz.U. 1954 nr 13 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1954 nr 13 poz. 48 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1954 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez Okręgowe Komisje Arbitrażowe w Lublinie i Kielcach.
Dz.U. 1954 nr 13 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych.
Dz.U. 1954 nr 12 poz. 46 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1954 r. w sprawie wypowiedzenia przez Indie międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1954 nr 12 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 lutego 1954 r. w sprawie Studium Przygotowawczego dla Śpiewaków przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.
Dz.U. 1954 nr 12 poz. 44 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 marca 1954 r. w sprawie terminu wejścia w życie przepisów o Społecznej Inspekcji Pracy w gospodarstwach rolnych, leśnych i ogrodniczych.
Dz.U. 1954 nr 12 poz. 43 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 marca 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1951 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej.
Dz.U. 1954 nr 12 poz. 42 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1954 r. w sprawie trybu postępowania przy weryfikacji praw emerytalnych.
Dz.U. 1954 nr 12 poz. 41 Dekret z dnia 18 marca 1954 r. o zmianie właściwości w zakresie weryfikacji praw emerytalnych.
Dz.U. 1954 nr 11 poz. 40 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących kruszywa mineralnego.
Dz.U. 1954 nr 11 poz. 39 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.
Dz.U. 1954 nr 11 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 1954 r. w sprawie obowiązku meldunkowego osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.
Dz.U. 1954 nr 10 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 lutego 1954 r. w sprawie ordynacji telegraficznej.
Dz.U. 1954 nr 10 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie dokumentów dla samolotowych pilotów sportowych.
Dz.U. 1954 nr 10 poz. 35 uchylony Dekret z dnia 24 lutego 1954 r. o zakładowych komisjach rozjemczych.
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 34 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1954 r. w sprawie przystąpienia Republiki Costa Rica do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 33 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1954 r. w sprawie przystąpienia Filipin do Protokołu z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1954 r. w sprawie przystąpienia Etiopii do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 30 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Żyrardowie Sądu Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim.
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 29 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących układu pasowań i sprawdzianów.
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 28 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.
Dz.U. 1954 nr 9 poz. 27 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących stali konstrukcyjnych.
Dz.U. 1954 nr 8 poz. 26 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie przejmowania na własność Państwa gospodarstw rolnych, niecałkowicie lub nienależycie zagospodarowanych, na wniosek ich właścicieli oraz w sprawie odszkodowania za te gospodarstwa.
Dz.U. 1954 nr 7 poz. 25 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1954 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Dominikańską konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1954 nr 7 poz. 24 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1954 r. w sprawie wypowiedzenia przez Irlandię, Filipiny i Finlandię międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1954 nr 7 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny przy robotach budowlanych.
Dz.U. 1954 nr 7 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 30 października 1953 r. w sprawie higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu związków chromu.
Dz.U. 1954 nr 7 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1954 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.
Dz.U. 1954 nr 6 poz. 20 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1953 r. w sprawie jednorazowych odpraw dla członków likwidowanych instytucji ubezpieczeniowych oraz instytucji wzajemnej pomocy b. izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych.
Dz.U. 1954 nr 6 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1954 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1954.
Dz.U. 1954 nr 6 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie produktów rolnych, jakie mogą być przyjmowane od gospodarstw zalegających w obowiązkowych dostawach zbóż ze zbiorów roku 1953, i norm zamiany.
Dz.U. 1954 nr 6 poz. 17 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie zmiany granic miasta Koszalina w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1954 nr 6 poz. 16 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie zmiany granic województw zielonogórskiego i wrocławskiego.
Dz.U. 1954 nr 6 poz. 15 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1953 r. w sprawie zmiany granic powiatów białostockiego i sokólskiego, utworzenia powiatu monieckiego oraz zmiany granic miasta Białegostoku w województwie białostockim.
Dz.U. 1954 nr 5 poz. 14 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 16 stycznia 1954 r. w sprawie używania materiałów wybuchowych w zakładach górniczych.
Dz.U. 1954 nr 5 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 15 stycznia 1954 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na wydobywanie kopalin spółdzielniom i osobom nie będącym wykonawcami narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1954 nr 5 poz. 12 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie określenia kopalin, których poszukiwanie i wydobywanie podlega prawu górniczemu.
Dz.U. 1954 nr 4 poz. 11 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 listopada 1953 r. zmieniające stawki dodatków do uposażeń pracowników państwowego Przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1954 nr 4 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 11 listopada 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu wyrobów gumowych.
Dz.U. 1954 nr 4 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 grudnia 1953 r. w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie.
Dz.U. 1954 nr 4 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1953 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od członków pomocniczych spółdzielni przewozowych.
Dz.U. 1954 nr 3 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie ruchu rowerów na drogach publicznych.
Dz.U. 1954 nr 3 poz. 6 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1954 nr 2 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych.
Dz.U. 1954 nr 2 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1953 r. w sprawie opłat celnych i pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy.
Dz.U. 1954 nr 1 poz. 3 uchylony Dekret z dnia 30 grudnia 30 grudnia 1953 r. o zmianie dekretu o ustalaniu treści sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego obywateli polskich.
Dz.U. 1954 nr 1 poz. 2 Dekret z dnia 30 grudnia 1953 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1954 nr 1 poz. 1 uchylony Dekret z dnia 30 grudnia 1953 r. o zmianie prawa o notariacie.